18.7.2018
×

Hakkında

Künye

İletişim

 • ARALIK 1950

  2 Aralık1950 —Ankara : 30 Kasar. 19-50 tarihine!enberi toplantı­larına devam olunan Yüksek Sağık Şûramı bugün de toparjirak gün­deminde bulunan inceleyip kararlara bağla sonra yurdun bulaşıcı va salgın hastalıklar durumunu gözden... devamı

 • KASIM 1950

  1 Kasım 1950 —İstanbul; Yıldız Şale 'Köşkümde olan Milletlerarası Sivil Havacı C .A. O. Kongresi delegelerini Cumhuriyet Bay­ramı taltil günelrinde İzmir götüren Denizyollarının lekendenin vapuru [dün... devamı

 • EKİM 1950

  1 Ekim 1950 Bu saat 8.30 du Ankara'dan oto­mobille Eskişehir'e hareket eden Cum­hurbaşkanımız Celâl Bayar, te­zahürleri arasımda yolu her kasaba ve köyde surette kesileyol üzerindeki köylülerle memleket İş­leri üzerende samimi hasbıhallerde bularak buluna... devamı

 • EYLÜL 1950

  1 Eylül 1950 —- Ankara : 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebe­tiyle Cumhur Başkanı Celâl Bayar ile Genelkurmay Başkam Orgeneral Nuri Yalmult arasında şu telgraflar edil­miştir : Sayın Bayar Cumhurbaşkanı Akhisar Türk... devamı

 • AĞUSTOS 1950

  1 Ağustos 1950 — Ankara: Amerikan Milletlerarası Haberler Ajansı «International News Service» in Avrupa Genel Müdürü Kingsbury Smith, Paris-ten Başbakan Adnan Menderes'e şu tel­grafı göndermiştir: Ekselans, Kore'deki... devamı

 • TEMMUZ 1950

  1Temmuz 1950 —İstanbul: 1950 İstanbul sergisi, bugün saat 17 de törenle açılmıştır. Tekel Bakanı açış nutkunu mütaakıp kurdeleyi kesmiş ve bundan sonra pav­yonlar... devamı

 • HAZİRAN 1950

  1Haziran 1950 —Ankara: Cumhurbaşkanı Celâl Bayar bugün Çan­kaya'da Zonguldak Milletvekillerini, Ay-dm milletvekillerinden Şevki Hasırcı, Et-hem Menderes ve Namık Gedik'i, Osman Soydaş Başkanlığındaki 27 kişilik Hıdırlık Heyetini,... devamı

 • MAYIS 1950

  1 Mayıs 1950 —Eskişehir : 5 Mart 1950 de su -baskınında evleri yı­kılan yurtdaşlar için hazırlanmış bulu­nan büyük inşaat projesinin tetbikine bugün başlanmıştır. ilk parti olarak 42 evin temel atma... devamı

 • NİSAN 1950

  Nisan 1950 -Ankara: İnönü zaferinin 29 uncu yıldönümü mü­nasebetiyle bugün saat 18,00 de Halk evinde bir tören yapılmıştır. Törene İstiklâl Marşıyla başlanmış, mü-taakiben Ankara Halkevi... devamı

 • MART 1950

  1 Mart 1950 —İstanbul : Birleşik Amerika'nın Akdeniz Donan­masına mensup Amiitnal John G. BalIentine komutasında bulunan Mİdway Uçak Gemisi ile New-Port News Kru­vazörü, Larson, Glennon, Goodrich, Vogelgeszmg, Ellison, Waıre Muhripleri­min ve Araeb... devamı

 • ŞUBAT 1950

  1 Şubat 1950 —Ankara: Bir kaç günden beri memleketimizin mi­safiri bulunan Yarbay Papo Komu­tasındaki Yunan havacıları bugün tam saat 12 de Atina'ya müteveccihen Eti­mesgut hava alanından hareket etmişler ve gelişlerinde olduğu gibi askerî... devamı

 • OCAK 1950

  1 Ocak 1950 —İstanbul : İstanbul İti Kongresi bugün saat 14.30 da Ekrem, Özden başkanlığında top­lanarak çalışmalarına devam etmiştir. 4Ocak 1950 —İstanbul : C. H. P.... devamı

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106