×

Yeni Dönemde Enerjide 3 Öncelik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığın yeni dönemdeki çalışmaları ve önceliklerini değerlendirdi. Bakan Dönmez, yeni dönemde enerji sektöründe belirledikleri üç öncelik olduğunu ifade ederek “Bunlar finansal sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık. Fakat zamana ve şartlara bağlı olarak bu öncelikleri artırabiliriz.” dedi. Yeni sisteme geçilmesiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde de bazı değişimlerin yaşandığını hatırlatan Bakan Dönmez, bu kapsamda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi ana konuların, arz güvenliği ve enerji politikalarıyla entegre edildiğini kaydetti.