×

Hedef, İstikrarlı ve Güçlü Bir Ekonomi

AK Parti, 24 Haziran seçimlerine ilişkin “Seçim Beyannamesi”ni yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı beyannamede, son günlerde ekonomide yaşanan çalkantılarla ilgili önemli noktalara temas edildi. “İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi” başlığı altında yer alan bölümde “Merkez Bankası’nın fiyat istikrarını sağlamak için uygulayacağı para politikası araçlarını doğrudan kendisinin belirlemesi esas olmaya devam edecek. Enflasyon hedeflemesi rejimine devam edilecek, dalgalı döviz kuru rejimi sürdürülecek. Döviz piyasaları yakından takip edilecek, gerektiğinde dengeleyici döviz likiditesi araçları kullanılmaya devam edilecek. Firmaların döviz kuru riskini daha etkin bir şekilde yönetebilmeleri için gerekli mekanizma ve teşvikler oluşturulacak. Maliye politikası fiyat istikrarının sağlanmasında destekleyici olacak. Önümüzdeki dönemde faizlerin oluşturduğu maliyet baskısını azaltacak tedbirleri hayata geçireceğiz.” ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek büyümenin ekonomi politikalarının lokomotifi olduğunu vurgulayarak “İhracatıyla, istihdamıyla, yatırımlarıyla büyümeyi destekleyecek her adımı kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz. Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomimiz içindeki payını arttırarak rekabet gücümüzü yükselteceğiz. Üretim ve ihracatın, ithalata olan bağımlılığını azaltacağız. Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden sonra yürürlüğe koyacağız. Cari açığı yapısal sorun olmaktan çıkartıp, kalıcı bir şekilde düşüreceğiz. Dış kaynak ihtiyacımızı azaltarak ekonomimizi daha dayanıklı hâle getireceğiz. KOBİ’lerin verimliliğini artıracak dijital dönüşümlerini destekleyeceğiz.” dedi.