×

Harp Okullarına Üniversiteden Geçiş

TBMM Başkanlığı’na sunulan torba yasada yer alan maddeler netlik kazandı. Buna göre, 2020 yılı sonuna kadar harp okullarının 2, 3 ve 4. sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilecek. Harp okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Millî Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenecek.