×

Günde 7 Bin Bebek Ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl her gün henüz beş yaş altı 15 bin çocuğun hayatını kaybettiğini ve bu çocukların yüzde 46'sını ya da 7 binini doğumu izleyen ilk 28 gün içinde ölen bebeklerin oluşturduğunu bildirdi. BM'nin yayımladığı yeni raporda, beş yaş altı ölen çocuk sayısının 2000’de 9,9 milyon iken 20l6'da 5,6 milyona düştüğü belirtildi. Raporda, "Buna rağmen yeni doğan ölümlerinin bu toplam içindeki payı aynı dönemde yüzde 41'den yüzde 46'ya çıkmıştır." bilgisi verildi. Rapora göre, bugünkü eğilimlerden yola çıkarak 2017-2030 arasında 60 milyon çocuk beş yaşına gelmeden hayatını kaybedecek ve bu çocukların yarısını yeni doğanlar oluşturacak. Raporda, zatürree ve ishalin beş yaş altı çocuk ölümlerine yol açan enfeksiyon hastalıklarının başında geldiği belirtildi. Raporda, "Yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde görülen ölüm oranı tüm ülkeler tarafından sağlanmış olsaydı 2016'da beş yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 87'si önlenmiş, 5 milyon yaşam kurtarılmış olacaktı." denildi.