17.7.1998
×

Hakkında

Künye

İletişim

TEMMUZ 1998

1 TEMMUZ 1998

1-BaşbakanMesutYılmaz, "Aydın Belediyesi AltyapıÜretimve HizmetTesisleri"ni hizmete açtı. Başbakan Yılmaz buradayaptığı konuşmada,Türkiye'de1984 yılında başlatılanmahalliidareler reformunun,aradangeçensüreiçindegeliştirilemediğini belirterek,bununikinci aşaması olan yasatasarısınınTBMM'de kabuledilmesihalinde,Türkiye'deyereldemokrasinin sağlanacağını bildirdi.

2-FPGenelBaşkanıRecai Kutan, Milliyetgazetesiniziyaret ederek çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

3-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,partisiningrup toplantısındaAdana'daki depremle ilgili bilgi verdi."Budoğal afet, ama bütün hatayı doğaya yüklemek de haksızlık" diyen Ecevit, "Müteahhitlere yönelik büyük tepki var. Ancak hepsine de haksızlık etmemek gerekir" dedi. Ecevit,konuşmasında, Genelkurmay İkinci Başkanı OrgeneralÇevik Bir'in "irticanın öncelikli tehdit değerlendirmesinde ilk sıradaki yerini koruduğu ve yaptırılan anketlerde Fazilet Partisi'nin(FP) birincipartigöründüğü" şeklindeki açıklamalarınıeleştirerek; "İrticakorkusuylayatıp,irtica kabusuylakalkaraklaikliğin korunamayacağını"kaydetti. Ecevit, FP'yi 10 aysonrayapılacak seçimleringalibiolarak göstermenin laiklik karşıtlarınamoral verip safların sıklaştırılmasına neden olduğunu söyledi.

4-KadınveAiledenSorumluDevletBakanıIşılaySaygın düzenlediğibasıntoplantısında, medeni yasa tasarısınagirmesi tartışmalıolan"edinilmişmallarakatılmarejimi"ninkabul edilmesineçalıştıklarını bildirdi. Saygın, Anayasa Mahkemesi'nin kadınınzinasınıdüzenleyenmaddeyiiptaletmesinekarşın, hazırladıklarızinacezasındaeşitliköngören tasarıyıgeri çekmeyeceklerinibildirdi.Saygın,"Zinasuçolarakkalmalı, cezasının belirlenmesinde kadın ve erkek eşit olmalı" dedi.

5-KabotajBayramı'nın 72'nci yıldönümü,DenizciliktenSorumlu DevletBakanı Burhan Kara ile Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral AydınErol'undakatıldığı etkinliklerle İstanbul'dakutlandı. TörendekonuşanBakanKara,kabotajhakkınınalınmasıyla Türkiye'ninbugün kendi gemilerini ve yatlarını inşa edebildiğini ve hatta yurt dışına ihraç ettiğini söyledi.

6-DevletBakanıEyüp Aşık hakkında "Yeşil,"kodadlıMahmut Yıldırım'ınyerinibildiğiniilgilimakamlarabildirmeyerek görevini kötüyü kullandığı gerekçesiyle verilen gensoru öngergesi, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada reddedildi.

7-DSPGrupBaşkanVekiliMetinBostancıoğluileZonguldak MilletvekiliMümtazSoysal ve bazı DSP milletvekilleri,Türkiye TaşkömürüKurumu'nun(TTK) özerk olarak yönetilmesiniamaçlayan bir yasa önerisini TBMM Başkanlığı'na verdiler. Soysal düzenlediği basıntoplantısında,"PetrolOfisiAnonimŞirketi'nin(POAŞ) hiçbir biçimde satılması gerekmediğini" söyledi.

8-ANAP'tan bir süre önce istifa eden Giresun MilletvekiliRasim Zaimoğlu ile Bursa Milletvekili İbrahim Yazıcı, DYP'ye katıldılar.

9-GaziantepİdareMahkemesi,AnkaraBirlikTiyarosu'nca sergilenenveYılmaz Güney'in yaşam öyküsünün anlatıldığı,'Bir GüzelÇirkinKral'adlıoyuna yönelikGaziantepValiliği'nin yasağına yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ankara6. İdare Mahkemesi, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıile ordudanatılansubay ve astsubaylara yeşil pasaportverilmesini engelleyen düzenlemeyi iptal etti.

10-OlağanüstüHal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamayagöre, bölgede sürdürülen operasyonlar sonucunda taplam 41 teröristin ölü elegeçirildiği,3güvenlikgörevlisinindeşehitolduğu bildirildi.

11-Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yanarak öldü.

12-Türkiyeile Suriye arasında siyasi diyaloğu kurmayayönelik girişimçerçevesindedünAnkara'yagelenSuriyeDışişleri BakanlığıMüsteşarıAdnan Omaran, Dışişleri BakanlığıMüsteşarı Büyükelçi Korkmaz Haktanır ile görüştü. Görüşmeden sonraaçıklama yapanHaktanır,ele alınan konuların son derece hassasolduğunu belirterek,Suriyetarafınınikiülkearasındakisorunların varlığını kabullendiğini bildirdi.

13-İngiltere'debulunanDevletBakanıGüneşTaner,Sabah gazetesine Türkiye ekonomisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

14-Kuzey İrlanda Meclisi, Birlik Partisi lideri David Trimble'i, Başbakan seçti.

15-Çin'iziyaretedenABD Başkanı BillClinton,Şanhghay'da işadamlarına hitaben yaptığı konuşmada, ABD Kongresi'nin Çin'e "en ayrıcalıklıülke"statüsününyenidenverilmesikararını onaylamamasıhalinde,iki ülke arasındakiekonomikilişkilerin zarargöreceğinisöyledi.Clinton,Çin'eekonomikreformlar konusunda yardım sözü verdi.

16-Rusya DışişleriBakanlığı, ABD savaş uçağınınIrak'afüze atmasının,Bağdat ile BM arasında gelişen ilişkileri zedelemesine izin verilmemesi gerektiğini bildirdi. ÇinDışişleriBakanlığıSözcüsü de,ülkesininolayıdikkatle izlediğini belirterek, durumun daha da ciddi bir boyut kazanmasına engel olmak için ilgili tarafları sağduyu göstermeye çağırdı.

2 TEMMUZ 1998

1-TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Batı Avrupa Birliği (BAB) Asamblesi Başkanı Luis Maria De Puig'i kabul ederek bir süre görüştü. Çetin, kabuldeyaptığıaçıklamada,Türkiye'nintamüyeolamaması durumunda Asamble'den çekileceğini belirterek, "Şu andaki statümüz ortaküyelik.Ancak Türkiye tam üye olamayacağını gördüğüzaman buradançekileceğiniaçıkçaifadeetti.Opolitikamız değişmemiştir" dedi.

2-BaşbakanMesutYılmaz, gazetecilerin,Genelkurmayİkinci BaşkanıOrgeneral Çevik Bir'in "İrtica hala en büyük tehlike,FP birinciparti"açıklamasıileilgilisorularınıyanıtlarken, "Türkiye'debutespitleriyapmasıgerekenlervar,yapmaması gerekenlervar.Yapmamasıgereken kişiler,böylebirtespiti yaparlarsa, ben bunun üzerine yorum yapmam" dedi.

MilliSavunma Bakanı İsmet Sezgin de, konu ile ilgilisoruları yanıtlarken,irticailemücadeledeaskerlerindurumtespiti yaptığını,MilliGüvenlikKurulutoplantılarındabutespiti aktararakhükümetebir takım tavsiyelerdebulunduğunusöyledi. İrticaileaskerin değil hükümetin mücadele ettiğinivurgulayan Sezgin,"Hükümet,tavsiyelerideğerlendirip,yasalarneyi gerektiriyorsa o şekilde mücadelesini yapıyor" dedi.

3-GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı Finlandiya'ya yaptığı resmi ziyareti tamamlayarak yurda döndü.

4-DevletBakanıIşınÇelebi, Yeni Yüzyılgazetesineverdiği demeçte, enflasyon ile birlikte faizlerin de düştüğünü belirterek, rantekonomisininsonaerdiğinisöyledi.Türkiye'ninyabancı sermayegirişinihızlandırarak,teknolojidüzeyiniyükseltmek zorundaolduğunubelirtenÇelebi, elektronik,bilgisayargibi bilgitoplumununkritiksektörlerindeyeniatılımlaryapmak zorunda olduğumuzu bildirdi.

5-DışişleriBakanı İsmail Cem yaptığı açıklamada,uygunortam oluşursa Suriye'ye gidebileceğini ancak bunun için gereken ortamın henüz oluşmadığını söyledi. Cem, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Adnan Omran başkanlığındaki bir heyeti kabul ederek görüştü.

6-AnkaraCumhuriyetBaşsavcılığı, TBMM GenelKurulsalonunun yenilenmesiihalesindeusulsüzlükyapıldığıgerekçesiyleeski BaşkanMustafaKalemli ve 13 kişi hakkında soruşturmabaşlattı. Savcılık,Kalemli'nindokunulmazlığıkaldırıldıktansonra yargılanabilmesi için TBMM Başkanlığı'na fezleke gönderdi.

7-Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılanRP'nineskiGenel Başkanı NecmettinErbakan'ın1993 yılında Suudi Arabistan'da yaptığı bir konuşma hakkında başlattığı soruşturmayı zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle sona erdirdi.

8-KKTC CumhurbaşkanıRauf Denktaş,BMGenelSekreteriKofi Annan'ınKıbrıs Özel Temsilcisi Diego Cordovez ilegörüşmesinden sonrayaptığı açıklamada, Cordovez'e Türk tarafınıntutumunuve sonBMGüvenlikKonseyikararlarıileişlerinnekadar zorlaştırıldığınıanlattıklarınıbelirterek,Rumlarlahangi şartlarda görüşülebileceğini ele aldıklarını söyledi.

9-İran'ındini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'dabulunan İtalyaBaşbakanıRomanoProdi ile görüşmesindensonrayaptığı açıklamada,dünyanınİsraililedahasertmücadeleetmesi gerektiğinibelirterek, Ortadoğu'nun nükleer silahlardanarınmış bölge ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Prodideyaptığıaçıklamada, İran üstdüzeyyöneticileriile yaptığıgörüşmelerin çok olumlu geçtiğini belirterek, "Rahatlıkla söyleyebilirimki,İran'lailişkileringüçlenmesinintemelini attık" dedi.

3 TEMMUZ 1998

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel BaşkanıYektaGüngörÖzdenbaşkanlığındakiheyeti,Çankaya Köşkü'ndekabuletti.CumhurbaşkanıDemirel,kabuldeki konuşmasında,Atatürk'ün gösterdiği hedeflerin güncel,doğruve yerindeolduğunu, yerine de yenisinin konulamadığınıbelirterek, Türkiye'dezihinlerinyenidenberrakdurumagetirilmesi gerektiğini,demokratik cumhuriyet ve Atatürkdüşüncesininayrı ayrı şeyler olmadığını göstermekte yarar olduğunu söyledi.

2-BaşbakanMesut Yılmaz, Petrol Ürünleri İşverenleriSendikası (PÜİS)GenelBaşkanıİsmailAytemizveberaberindekiheyeti kabulündeyaptığıkonuşmada,sınırticaretiyleülkeyegiren akaryakıtın kayıt dışı ekonomiyi beslediğini söyledi.

3-CHPGenelBaşkanı Deniz Baykal İzmir'de yaptığıaçıklamada, MilliGüvenlikKurulukararlarınakarşınirticakonusunda hükümetintavrının net olmadığını belirterek,"İrticakonusunda izlenmesigerekenyöntemlergerçekleştirilmiyorsasorumlusu hükümettir.Buhükümetin kurulmasının amacı sağlanmışdeğildir" dedi.

4-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,Ankara'dayaptığı açıklamada,kanunve yasaklarla insanların inançlarındanmahrum edilemeyeceğini belirterek "Atatürk, kadınlarımızınbaşınıaçmak için tek bir kanun çıkarmamıştır" dedi.

5-YÖKBaşkanıProf.Dr.KemalGürüz,RektörlerKomitesi Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, gelecek seneden itibaren üniversiteleretekbasamaklı sınavla öğrenci yerleştirileceğini, ikincibasamaksınavıolanÖğrenciYerleştirmeSınavı'nın kaldırılacağını söyledi.

6-Ankara15.AsliyeCezaMahkemesi,üniversiteharçlarını protesto etmek için TBMM'de gerçekleştirdikleri eylem nedeniyle1 yıl3'er ay hapis cezasına çarptırılan, ancak haklarındakikarar Yargıtay tarafından bozulan 8 öğrencininberaatine karar verdi.

7-ABDBaşkanıBillCilinton, Çin gezisininsondurağıHong Kong'daABD'liveHong Kong'lu işadamlarına yaptığıkonuşmada, ülkesininekonomikbunalım içinde olanAsyaülkelerineyardım eliniuzatacağınıbelirterek,HongKong'a,Asya'yıkrizden kurtarmak için öncülük etmesi çağrısında bulundu.

4 TEMMUZ 1998

1-Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan yardımcıları Bülent Ecevitve İsmetSezginilebirliktedüzenlediğibasıntoplantısında hükümetinbir yılını değerlendirdi. Yılmaz, bugün bir yılönceki rejimkaygılarından eser kalmadığını savunurken, TBMM'nin enzor koşullarda bile kendi içinde uzlaşmaya varabildiğini söyledi. BaşbakanYardımcısı Ecevit de açıklamasında hükümetin biryıllık dış politika uygulamalarını anlatırken, Kıbrıs sorununun çözümünde ilerlemesağlanabilmesiiçinAda'daikibağımsızdevletin varlığının herkes tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

2- TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Sema Pişkinsüt ile yapılan söyleşi, Sabah gazetesinde yayımlandı.

3-CHPGenelBaşkanıDeniz Baykal,İzmir'dekiPartiMeclisi toplantısındayaptığıkonuşmada,Türkiye'yiyıllardıryöneten merkezsağpartilerin,tarikatlaravecemaatlereödün verdiklerini,gelinen noktanın verilen ödünlerin sonucuolduğunu söyledi.

4-Adana'da dün sabah Richter ölçeğine göre 5.1 ve 4.4 şiddetinde meydanagelen iki deprem ve halkın paniğekapılmasısonucu913 kişinin yaralandığı bildirildi.

5-Gözaltında kaybedilen yakınlarını arayan "CumartesiAnneleri" 164. kez İstanbul Galatasaray Lisesi önünde toplandı.

6-DışişleriBakanıİsmailCem,Almanya'nınBerlinşehrinde başlayanUluslararasıBertelsmannForumu'nundünküoturumunda yaptığıkonuşmada, Avrupa Birliği'nin küresel bir güçolmadığını söyleyerek,AB'ninkendiniyenilemesiveanlayışlarınıçağa uydurması gerektiğine işaret etti.

7-StratejikveUluslararasıAraştırmalarMerkezitarafından ABD'ninbaşkentiWashington'dadüzenlenenvehaftaiçinde gerçekleştirilen"İslamveBatıMedeniyetleriArasındaki İlişkilerinGeleceği"konulukonferansta,Türkiye,İranve Cezayir'deki "din-siyaset ilişkileri" konularının özel olarakele alındığı bildirildi.

5 TEMMUZ 1998

1- Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, Kuvvet Komutanları ilebirarayagelerek,Genelkurmay 2.BaşkanıOrgeneralÇevik Bir'in basında yer alan irtica tehdidi ve FP'nin durumu ile ilgili sözleriüzerinebaşlayantartışmalarıdeğerlendirdi.Toplantı sonunda Genelkurmay Başkanı Karadayı imzasıyla yapılan açıklamada, "irticanınencidditehdit" olduğu saptamasıyinelenirken,bu saptamanın "devletin en üst düzeyindeki yöneticiler tarafındanda kabul edildiği" vurgulandı.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Yozgat Organize Sanayi Sitesi'nin açılış törenindeyaptığı konuşmada, Yozgat'ın OHAL bölgesinde olmamasına rağmen Doğu ve Güneydoğu'ya verilen teşvikler kapsamına alındığını belirterek, açılışını yaptığı sanayi sitesinde bir süresonraen az 100 fabrikanın bacasının tüteceğini söyledi.

3-AdaletBakanı Oltan Sungurlu, İstanbul'da TuzlaAdliyesi'nin açılıştöreninde yaptığı konuşmada, cezaevlerinde kimseninzarar görmemesiveinsanhaklarının düzeltilmesi içinçalıştıklarını belirterek"Mahkumlar zaten cezalarını çekiyorlar, onlaraikinci kez ceza çektirmeyelim" dedi.

4-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Türkiye'dekiceza yargılamasistemi ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm yurttaşların parmakizinin polisin elinde olması halinde, terör,mafya,kara paravecinayettürüfailimeçhulolaylarındahaçabuk aydınlanabileceğini belirtti. Savaş, polisin, özel yaşamlailgili parmakizikarşılaştırmayapmasınaisetaraftarolmadığını kaydetti.

5-CHPGenelBaşkanıDeniz Baykal,HasanoğlanBelediyesi'nce yaptırılanHasanoğlanAtatürkStadyumu'nunaçılışınıyaptı. Baykal,ülkenin güç bir dönemden geçtiğine işaret ederek, kısıtlı olanaklarlaTürkiye'ninbunalımasürüklenmemesiiçin çalıştıklarını,demokrasinin, anayasanınverejiminişlemesini istediklerini söyledi.

6-MısırCumhurbaşkanıHüsnü Mübarek, ÜrdünKralıHüseyinve FilistinDevletBaşkanı Yaser Arafat arasında Mısır'ınbaşkenti Kahire'de bir zirve toplantısı gerçekleştirildi. Zirvede, Ortadoğu barış sürecinde 15 aydır yaşanan tıkanıklığın ele alındığı, ayrıca "İsrail'inKudüs'üMusevileştirmeye yönelikyeniplanının"da görüşüldüğü bildirildi.

7-Kosovasorununaçözüm bulmak amacıyla BelgradilePriştine arasındamekikdiplomasisiyürütenRichardHolbrooke,Rusya DışişleriBakanYardımcısıNikolayAfanasyevskyveKosova Arnavutlarının lideri İbrahim Rugova'yla bir araya geldi. Holbrookegörüşmedensonrayaptığıaçıklamada,"Rugovaile öncelikle,Kosova'daşiddet kullanmadan, barışçı yollarlaçözüm arayışında bulunması dolayısıyla, desteklediğimizi göstermekiçin görüştük" dedi. Rugovadadiplomatik gözlemcilerin barışın sağlanmasındaönemli bir rol üstlenebileceklerini söyledi.

8-Kenya'dakabileçatışmasısonucunda84kişininöldüğü bildirildi.

9- Arnavutluk'ta son 4 gündür etkili olan ve yangınlara neden olan sıcak havalarda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

6 TEMMUZ 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TRT Genel MüdürüYücelYener ileberaberindekiTRTÇocukve GençlikVakfıYönetimKurulu üyelerini kabul etti. Yener, vakfın, hakimiyetin kayıtsızşartsız Türk ulusuna ait olduğu ilkesinin yaygınlaştırılması, Atatürk ilke vedevrimlerininyaşatılması, Türk kültür ve tarihiningençve çocukkuşaklarailetilmesiveTürkçenindoğrukullanılmasını sağlamak amacını taşıdığını belirtti. CumhurbaşkanıDemirelkonuşmasında, "bıkmamanınbaşlamakkadar önemliolduğunu,zorluklar karşısındavazgeçmemekgerektiğini" belirtti.

2-FP Genel Başkanı Recai Kutandüzenlediği basın toplantısında, hükümetinbiryılınınanlatıldığıbasıntoplantısınıve GenelkurmayBaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı'nın açıklamasını değerlendirdi.

3-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,birbasıntoplantısı düzenleyerek,Adana'daki deprem ve Kıbrıs'takiormanyangınıyla ilgili bilgi verdi.

4-MilliSavunmaBakanıİsmetSezgindüzenlediğibasın toplantısında TBMM'de kabul edilen bir yasayla muhtaç er veerbaş ailelerinedevletve üniversite hastanelerindeücretsiztedavi olanağı sağlandığını belirterek, şubat ayında kabul edilen yasanın uygulanmasına ilişkin esasların Milli Savunma, İçişleri veSağlık bakanlıklarıncahazırlananbiryönetmeliklebelirlendiğini söyledi.

5-Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında45 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı.

6-İsrail'inyeniTürkiye Büyükelçisi Uri Bar-Ner,Türkiyeve İsrailarasındakiaskeriyakınlaşmanınbölgeyeyansımasını Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi. Türkiye ile İsrail arasındaki askeriyakınlaşmanın, Türkiye'nin Arap dünyasıileilişkilerini olumluyönde etkilediğini söyleyen Bar-Ner, Ortadoğu'nun, Türkiye yadaİranmodeliüzerindeseçimyapmakdurumundaolduğunu vurguladı.

7-Makedonya'dabulunanBaşbakanMesutYılmazileMakedonya BaşbakanıBrankoCrvekovski,ikiülkearasındakiticaretin serbestleştirilmesine ilişkin ortak bildiriyi imzaladılar. BuaradaTürk-Makedon İş Konseyi Toplantısı'na katılanBaşbakan Yılmaz,Makedonya'nınkalkınmasına Türkiye'ninkatkısınındaha fazla olması gerektiğini söyledi.

8-Rusyaile Kazakistan, Hazar Denizi'nin kuzeyinde ikiülkenin denizdeki sınırlarını belirleyen ve Hazar Denizi'nin kıyıülkeler tarafındanbölüşülmesiniöngören ilk anlaşmayıimzaladı.Rusya DevletBaşkanıBorisYeltsinileKazakistanDevletBaşkanı Nursultan Nazarbayev'in imzaladığı anlaşma ile taraflar,Hazar'ın suyunuortaklaşakullanmayı, deniz yataklarınıisebirbirinden ayırmayı kabul ettiler.

9- Resmi haber ajansı Antara'nın haberine göre, Endonezya'nın yeni DevletBaşkanıYusufHabibi'nin ülkesindekiMüslümanları,hem inançlarınıyerinegetirmek hem de pirinçstoklarındatasarruf sağlamakamacıyla, her pazartesi ve perşembe günüoruçtutumaya çağırdığı bildirildi.

7 TEMMUZ 1998

1-FPGenel Başkanı Recai Kutan, düzenlediği basın toplantısında hükümetin bir yıllık icraatını değerlendirdi.

2- "Bazı gazete kuruluşlarının amaçları dışında fon kaynaklı kredi kullandıkları" yolundaki iddiaları araştırmak üzere kurulan Meclis AraştırmaKomisyonu'nca hazırlanan rapor, TBMMGenelKurulu'nda görüşüldü. FP Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı, önerge sahibi olarak yaptığı konuşmada,fonkaynaklıkredi (FKK)kullandırılmasınailişkin hazırlanankomisyon raporunun "iyi bir şekildehazırlanmadığını" söyledi. CHPgrubu adına söz alan Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş,teşvik ile fon kaynaklı kredilerin birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirterekfonkaynaklıkredikullanmakiçinteşvikbelgesi alınmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

3-DYPGenelBaşkanı Tansu Çiller, partisinin genelmerkezinde yaptığıaçıklamada, Genelkurmay Başkanlığı ilehükümetarasında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.

4-CHPGenelBaşkanıDeniz Baykal,partigruptoplantısında yaptığıkonuşmada,haziran ayı itibariyleenflasyonuntüketici fiyatlarındayüzde90.6'ylageçenyılın12puanüzerinde gerçekleştiğine dikkatçekerken,hükümetin, ilk 6 ayda öngördüğü hedefleritutturamadığını söyledi. Baykal, hükümet yetkililerinin ifadelerinden yıl sonunda enflasyonun tüketici fiyatlarındayüzde 78olacağınıbelirtirken,buoranakalkınmahızıoranıda eklenerek kamu çalışanları maaşlarına aynen yansıtılmasını istedi. AyrıcaBaykal,hükümet-ordu gerginliği vegelinensonnoktayı değerlendirdi.

5-DTPGenelBaşkanYardımcısıYıldırımAktunayaptığı açıklamada,partisinin, memur maaşlarına yüzde 40 zam istediğini, belirlenecek oranı yeterli görmezlerse "hükümet içindeki yerlerini değerlendirmeyönündegenelidarekurulukararı"aldıklarını hatırlatarak,enflasyonudüşürmeiddiasınınfaturasınındar gelirlilere çıkarıldığını söyledi.

6-Türk-İşGenelBaşkanıBayramMeral,düzenlediğibasın toplantısında,özelleştirmeadıaltında"sat-kapat-yağmalat- kurtul"mantığıyla sürdürülen ve son olarak PetrolOfisiAnonim Şirketi'nin satışıyla bir kez daha gözler önüne serilen"talanın" bir an önce durdurulması için hükümeti uyardı.

7-BaşbakanMesut Yılmaz'ın Makedonya'ya yaptığıresmiziyaret sırasında,konvoyda meydana gelen trafik kazasında DevletBakanı RüştüKazımYücelen, ANAP Karabük MilletvekiliŞinasiAltıner, Milliyetgazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila ve Makedonşoför yaralandı. Kazada iki kişi de öldü.

8-Resmiziyaret için İsrail'de bulunan Dışişleri Bakanıİsmail Cem, Yeioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye-İsrail ilişkilerini,Müslüman ve Arap ülkelerinin bu ilişkilereyönelik eleştirilerini değerlendirdi.

9-BirleşmişMilletlerGenelSekreteriKofiAnnan,Güvenlik Konseyi'nesunduğubirraporda,"Kosova'dakiçatışmalar durdurulmadıkçagerginliğinsınırlarıaşıpbütünbölgenin istikrarını bozacağına ilişkin kaygılarım artıyor" dedi.

10-Resmibirziyaretiçin ABD'de bulunanYunanistanSavunma Bakanı Akis Cuhacopulos, "Türkiye ile ülkesinin birbirlerine karşı hasmane politikalar uygulayarak hiçbir yere varamayacağını, bundan kimseninkazançlıçıkmayacağınıveherikitarafında kaybedeceğini" söyledi.

8 TEMMUZ 1998

1-Başbakan Mesut Yılmaz, Bursa hafif raylı sistemi ile Yenişehir Bursaduble yolunun temelini atmak üzere Bursa'ya gitti. Başbakan Yılmaz,yaptığıkonuşmada,Türkiye'yideğiştirecekreformlar yaptıklarını savundu. Başbakan Yılmaz, çiftçiye her türlüolanağı sağlayacaklarını,temmuzdanitibarenZiraatBankası'nınfaiz oranlarının 5 puan düşürüldüğünü, enflasyondaki iyileşmeninböyle sürmesi halinde eylül-ekim aylarında faiz oranlarının 5 puandaha düşeceğini savundu.

2-BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit, partigruptoplantısında yaptığıkonuşmada,hükümetlerinin 1. yılınındolmasınedeniyle yaptıklarınıanlatırken,"rejim vedevletbunalımındanülkeyi esenliğeçıkardıklarını"söyledi.Ecevit,"Bu,anayasahiç zedelenmedenbaşarıldı.Türkhalkı,laik-demokratikrejimi esenliğeçıkarabileceğini kanıtladı. Demokrasimiz çokbüyükbir sınavdan geçti" dedi.

3-TurizmBakanıİbrahimGürdal, TürkiyeOdalarveBorsalar Birliği(TOBB)TurizmSektörKuruluToplantısı'ndayaptığı konuşmada,Türkiye'nin350binolanturistikbelgeliyatak kapasitesininbuyıl15bindahaartırılarak365bine çıkarıldığını, 150 bin yerel belgeli yatak, 100 bin de otel, motel ve pansiyondan oluşan yatağın bulunduğunu söyledi.

4-CHP, Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin (POAŞ), yüksek karınave milyarlarcadolarlıktaşınmazvarlığınakarşınözelsektöre satılması konusunda TBMM Başkanlığı'na bir önerge verdi.

5-DYPGenel Başkanı Tansu Çiller, partisinin grup toplantısında yaptığıkonuşmada, Adana'daki deprem felaketine değindi.Çiller, "Ülkede yaşanan siyasi afetler yetmiyormuş gibi tabii afetlerle de karşıkarşıyakaldık" dedi. Adana'da halkın hala çadır,yiyecek gereksinimiiçindeolduğunu, belediyenin işmakinasıvediğer ekipmaneksikliklerinin giderilmediğini belirten Çiller, bunların takipçisi olacaklarını söyledi.

6-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,partisiningrup toplantısındayaptığı konuşmada, hükümetin IMF'yeverdiğiniyet mektubundanbilgisahibi olmadıklarınıbelirterek,"Bunausul açısından itiraz etmiyoruz. Ancak yapılan siyaset açısındandoğru değil" dedi. Cindoruk, "Türkiye'yi IMF'nin değil, hükümetinidare ettiğini" söyledi.

7- Bağımsız Kilis Milletvekili Doğan Güreş DYP'ye katıldı.

8-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ilkeleriniihlal ettiklerigerekçesiyleKanalD, BestFMveDiyarbakır-Aktüel Radyo'ya7,Flash TV'ye 2, ATV ve Show TV'ye de 1'ergünyayın durdurma cezası verdi.

9-AnkaraDGMCumhuriyetBaşsavcılığı,İstanbulBüyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında 1994 yılında RP'nin Ümraniyeilçe binasının açılışında yaptığı konuşmada "halkı,din vemezhepfarklılığı gözeterek kin ve düşmanlığaaçıkçatahrik ettiği"gerekçesiyleilçelerindebaşlatılansoruşturmada "yetkisizlik" kararı verdi.

10-TürkiyeGazeteciler Cemiyeti'nin 1998 yılı "BasınÖzgürlüğü Ödülü",DünyaGazetesi'nin sahibi ve eski cemiyet başkanıNezih Demirkent'e verildi.

11-OlağanüstüHal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamayagöre, Şırnak'ınBeytüşşebap,Bingöl'ünGenç,Siirt'inKurtalan ilçesinlerindesürdürülenoperasyonlarda10PKK'lıteröristin öldüğürüldüğü; çatışmalarda 1 güvenlik görevlisininşehitolduğu bildirildi.

12-İsrail'e resmi bir ziyarette bulunan Dışişleri Bakanıİsmail Cem,İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Dahasonra CumhurbaşkanıEzerWeizman tarafından kabuledilenBakanCem, görüşmelerinde,Türkiye'nin Ortadoğu ülkeleri ileiyiilişkiler kurmasının barış sürecine katkıda bulunduğunu söyledi.

13-Nijeryaaskeri lideri General AbdülselamEbubekir,Federal İdariKonseyiolarakbilinenBakanlarKurulu'nufeshettiğini bildirdi.

14-BelarusDışişleriBakanlığı,başkentMinsk'tekiDrozdi bölgesindebüyükelçilik malikhaneleri bulunan yabancımisyonlara gönderdiğibirnotayla,bubinalarınöğlesaatinekadar boşaltılması gerektiğini bildirdi.

9 TEMMUZ 1998

1-"Cumhuriyetin75Yılı"kutlamalarıçerçevesindeÇankaya Köşkü'nde bir toplantı yapıldı. BaşbakanMesutYılmaz'ındakatıldığıtoplantıdakonuşan CumhurbaşkanıSüleyman Demirel, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının rutinolmaktançıkarılmasıgerektiğinibelirterek,"Halk kutlamalara katılmalıdır. Herkesin ilgisini çeken ve heyecan veren birduyguortayaçıkarılmalıdır.Vekutlamalardanbirmesaj çıkmalıdır" dedi.

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesut Yılmaz başkanlığında toplandı. DevletBakanı ve Hükümet Sözcüsü Ahat Andican, düzenlediğibasın toplantısında, toplantıda görüşülen konular hakkında bilgiverdi. Andican,yılın ikinci yarısında kamu kesiminde çalışanmemurlara verilecekzamoranının,koalisyonortağıüçpartiliderinin yapacakları görüşmeden sonra kesinleşeceğini söyledi. Andican,Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın turizmdekigelişmelerle ilgilibilgi verdiğini, üzüm alım fiyatlarının yüzde60,anason alımfiyatlarınındayüzde50oranındaarttırılmasının kararlaştırıldığınıbelirterek, enerji özelleştirmeihaleleriyle ilgili bilgi sunulduğunu kaydetti.

3-BaşbakanMesutYılmaz,SayıştayBaşkanıKamilMutluer'i görevinebaşlaması dolayısıyla ziyaret etti. Bugüne kadarhukuki denetim yapan Sayıştay'ın performans denetimine geçmesinin zorunlu olduğunusöyleyenYılmaz, Sayıştay'ın hukukidenetimleridiğer yargı organlarıyla uyum içinde yürüttüğünü kaydetti.

4-Yargıtay8.Dairesi,İstanbul 6 No'luDGM'ninDYPElazığ MilletvekiliMehmet Ağar'ın Anayasa Mahkemesi'ndeyargılanmasını öngörengörevsizlik kararını bozdu. Daire, Ağar hakkındakiusule aitişlemlerindurdurulmasıgerekirken,görevsizlikkararı verilmesini usul ve yasaya aykırı buldu.

5-İsrailveFilistin'eyaptığıresmitemaslarıtamamlayan Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Türkiye'ye döndü. Bakan Cem,Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında temaslarıhakkında bilgiverdi.Cem,bölgedeönemlibirfaktörhalinegelen Türkiye'ninbarışsürecinebüyükönemverdiğiniilettiğini belirtti.Cem, İsrail'in, Bakü-Ceyhan petrol boru hattı projesini desteklediğinisöyledi.Cem, İsrail'in,ABD'ninönerdiğiBatı Şeria'nınyüzde13'ündençekilmeplanını15güniçinde onaylamamasıdurumunda,bölgeninterörevebozguncuakımlara teslim olacağını belirtti. 6-DışişleriBakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlıyaptığı açıklamada, Yunanistan'ın önceleri adaları silahlandırdığını inkar ettiğini,ancak daha sonraları Ege Ordusu'nun kurulmasınıbahane edereksilahlandırmafaaliyetleriniaçıkladığınıbelirterek, "Yunanistan'ın bu tutumu, her şeyden önce bu ülkeninuluslararası hukukave Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasında hassas birdenge kuranLozan veParisbarışantlaşmalarınasaygısızolduğunu göstermektedir" dedi.

7-MaliyeBakanı Zekeriya Temizel Cumhuriyet gazetesineyaptığı açıklamada,enflasyon beklentisiyle doğankısırdöngüyükırmak içinkamuçalışanlarınınbeklediği oranda zamvermediklerini, ancakfiyat artışlarından kaynaklanan farkın yıl sonundamutlaka verileceğinisöyledi.Temizel,"Biristikrarprogramıortaya koyduk.Bunun sonucu alınıyor. Yaz aylarında 10-12 puan civarında düşüş olacak" dedi.

8-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal yaptığı açıklamada, memurmaaş zamlarına yüzde 20 ile 30 arasında değişen oranda zam yapılmasının yeterliolmayacağını, yüzde 90 enflasyon karşısında zam oranıne olursaolsunmemurun ve emeklinin ezileceğinisöyledi.Baykal, "bugünkü iktidar, bir yandan devletin, maaş ödeyecek, zamyapacak parasıyok diyor. Çalışan memura zam vermeyeceğini söylüyor;bir yandan da hiç ihtiyaç olmadığı yüzlerce tayin yapıyor" dedi.

9-TürkiyeGazetecilerCemiyetiileKonradAdeneurVakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen "6. Yerel Medya Meslek-İçiEğitim Semineri"Isparta'dabaşladı. Seminerin açılışındakonuşanTGC BaşkanıNailGüreli, demokrasinin sağlıklıişlemesibakımından büyük görevler düşen yerel basının, aslında genel basın içinde yer alanveaynı özellikleri taşıyan bir unsur olduğunubelirterek, "Çünküyerelbasın halkla temasın ilk aracıdır. Yerelbasındaki yansımalar genel ve yerel yönetimlere yön vermektedir. Bu özelliği ile de demokrasinin birinci basamağıdır" dedi.

10-İstanbulMısırÇarşısı'ndatüppatlamasısonucumeydana geldiğibelirtilen olayda 1'i turist, 2'si çocuk, 7 kişi yaşamını yitirirken,7'siyabancıuyrukluolmaküzere120kişide yaralandı.

11-İzmir'demerkez üssü Seferihisar olan 5.3 şiddetindedeprem olduğu; can veya mal kaybının yaşanmadığı depremin, Manisa, Aydın, Çeşme ve çevresinde de hissedildiği bildirildi.

12-ABDDışişleriBakan Yardımcısı ve eski TürkiyeBüyükelçisi MarcGrossman,SenatoDışİlişkilerKomitesi'ndeyaptığı konuşmada,Türkiye'nin boru hatları için "doğal birgeçişyolu" olduğunu ve enerji ihtiyacı bulunduğunu vurgulayarak, "Türkiyeve Avrupaile işbirliğimiz ve birlikte yaptığımız çalışmalar,bölge enerji politikamızın başarılı olmasında kilit önem taşıyor" dedi.

13- ABD'de bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Akis Çohacopulos, ABD Savunma Bakanı William Cohen ile görüştü. YunanistanHükümetSözcüsüDimitriReppasAtina'dayaptığı açıklamada, Cohen-Çohacopulos görüşmesi için, "Durumu değiştirecek çok önemli bir gelişme sağlanmadı" dedi.

14-Sırbistanilebirlikte Yugoslavya Federasyonu'nuoluşturan Karadağ'ınMeclisBaşkanı Predgrad Popoviçyaptığıaçıklamada, Kosova'yacumhuriyetstatüsüverilmesinekarşıolduklarını söyledi.Popoviç,1992'de yapılan referandum ileKaradağlıların Sırbistanilebirfederasyonda yaşamayı kabulettiklerini,bu durumundeğişmesihalinde yeniden halkıngörüşüne(referandum) başvurulmasıgerektiğinibelirterek,"Bubüyükbirsorundur. CumhuriyetlerinveFederasyonAnayasa'nındadeğişmesini gerektirir" dedi.

15-Cezayir'de bir pazar yerine konulan bombanın patlaması sonucu 10 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

16-Portekiz'demeydana gelen depremde10kişininöldüğü,90 kişinin de yaralandığı bildirildi.

10 TEMMUZ 1998


1-CumhurbaşkanıSüleyman Demirel "Dünya NüfusGünü"nedeniyle Ankara'dadüzenlenenpaneldeyaptığıkonuşmada,21.yüzyıla girerkeninsanlığın2yüzyılda 8 kat artmışbirnüfusasahip olacağını belirterek, nüfus artışının toprak ve gıda yetersizliği, çevretahribi,sağlıkveeğitimhizmetlerininyeterince karşılanamaması anlamına geleceğini söyledi.

2- Memur maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranını belirlemek üzere bir araya gelen hükümet ortakları anlaşamadılar. BaşbakanMesut Yılmaz toplantıdan sonra yaptığı açıklamada,maaş zammınınyüzde20'ninüzerineçıkmasınınmümkünolmadığını belirterek,"Bukonudahükümetin taahhütleriveprogramısöz konusudur.Enflasyon öngördüğümüzün üzerindegerçekleşirseekim ayında iyileştirme sağlayacak ilave artış vereceğiz" dedi. DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk da yaptığı açıklamada, artış oranıkonusundaanlaşma sağlanamadığını,Başbakan'ınönerisini muğlakbulduklarınıbelirterek, "Zam oranlarınınyükseltilmesi gerektiğinisavundum.Arkadaşlarımızlakonuşuppazartesigünü kararımızı kendilerine bildireceğiz" dedi.

3-BaşbakanMesutYılmaz,KanalDtelevizyonundayayımlanan "Durum"programında yaptığı açıklamada, irticanın Türkiye'ninen önemlisorunuolmadığınıbelirterek,"İrticaTürkiye'ninbir numaralı sorunu denemez, ama öncelikli bir tehdittir" dedi.

4-Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı İsmetSezginile Türkiyeve Arnavutluk arasında Hibe Anlaşması'nın imzalanmasıve çeşitlitemaslarnedeniyle Türkiye'de bulunan Arnavutluk Savunma BakanıLuanHaydaraga, Türkiye'nin Arnavutluk'a 5milyondolar tutarındaaskeriyardımda bulunmasını öngören HibeAnlaşması'nı imzaladılar.

5-İçişleriBakanıMuratBaşesgioğlu,İstanbul'daMısır Çarşısı'nda7 kişinin öldüğü, 120 kişinin de yaralandığıpatlama ileilgiliolarakyaptığı açıklamada, emniyetteşkilatınınve dışarıdangelenuzmankişilerinaraştırmalarınısürdürdüğünü belirterek,"Bomba ya da sabotaj konusunda şu ana kadarherhangi bir bulgu elde edilemedi. Araştırmalar titizlikle yapılıyor" dedi.

6-DışişleriBakanlığıSözcü YardımcısıSermetAtacanlı,ABD yönetiminin,S-300füzesistemlerininGüneyKıbrıs'ta konuşlandırılmaması karşılığında, Ada'da uçuşyasağıgetirilmesi önerisiüzerinedüzenlediğibasıntoplantısında,"Türkiye, kendisinin ve KKTC'nin güvenliğini korumak için gerekliönlemleri alma çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

7- İki günlük resmi ziyaret için KKTC'ye giden Genelkurmay Başkanı İsmailHakkıKaradayı, Ercan Havaalanı'ndayaptığıaçıklamada, "TürkiyeCumhuriyetiveTürk SilahlıKuvvetleri,1974öncesi yaşananlarıntekrarınaaslaizinvermeyecektir.Kimsehayali senaryolar peşinde olmasın" dedi.

8-RusyaDevletBaşkanıBorisYeltsin,orduvegüvenlik yetkililerine yaptığı konuşmada, "aşırı uçların" olasıbirdarbe girişimine karşı koymaya hazır olduklarını söyledi.

11 TEMMUZ 1998

1-CumhurbaşkanıSüleyman Demirel, AnkaraGazetecilerCemiyeti BaşkanıNazmiBilgin ve beraberindeki yönetimkuruluüyelerini kabul etti. Bilgin, Türk basını olarak, Türkiye için çeliktenbir kale oluşturmayı sürdüreceklerini söyledi. CumhurbaşkanıDemirel,devletin, üretim,ticaretvesanayiden çıkmasınıisterken,anayasa değişikliğiyapılarak,Türkiye'nin çağın gereklerine kendisini uydurmasını gerektiğini söyledi.

2-BaşbakanYardımcısıveDSPGenelBaşkanıBülentEcevit, hükümetinirticailemücadeledeinisiyatifielealdığını belirterek,"Hükümetirticailemücadeleyidemokratikhukuk devletiylebağdaşacak bir ölçü ve üslup içindeelealdı.Oda bence sağlıklı bir gelişme" dedi.

3-DTPGenelBaşkanıHüsamettinCindoruk,DTPGenelİdare Kurulu'ndayaptığıkonuşmada, hükümetortaklarınınmemurmaaş artışıkonusundakitartışmalarınıdeğerlendirdi.Cindoruk, Başbakanveilgilibakanlarınmemurazam artışıönerisine "Enflasyonu azdırır" gerekçesiyle değil, IMF'ye verilen söz ve dış itibarnedeniylekarşıçıktıklarınıifadeederek;üniversite hocaları,profesörler, IMF ve Dünya Bankası'nda görev alanlarve Maliyekökenlilerleyaptıklarıdeğerlendirmelerde,istedikleri memurmaaşartışınınenflasyona yüzde 1bileetkietmediğini belirlediklerini savundu.

4-KESKGenel Başkanı Siyami Erdem, "hükümetin yüzde 20'likzam dayatmasının" IMF'nin inisiyatifiyle geliştiğini belirterek, bunun sosyal patlamalar getireceği uyarısında bulundu. Memurlarayapılacak zamla ilgili olarakhükümette yaşanankrizi değerlendiren ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan ise konuyu belli çevrelerin kışkırttığını öne sürdü. DYPGenel Başkan Yardımcısı Hayri Kozakçıoğlu da hükümetinbüyük ortağıANAP'ın memur için önerdiği zammın adil olmadığını, zammın yüzde 40 olması gerektiğini savundu.

5-BaşbakanMesutYılmaz,çeşitlitemaslardabulunmaküzere gittiğiBulgaristan'da, Bulgaristan Başbakanı İvan Kostovvebu ülkedebulunanRomanyaBaşbakanıRadiVasilailegörüştü. Görüşmelerde Devlet Bakanı Işın Çelebi, Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer de hazır bulundu. BaşbakanYılmaz,dahasonraBulgaristanCumhurbaşkanı Peter Stoyanovtarafından kabul edildi. Stoyanov, Yılmaz'ın ziyaretinin bölgenin güvenliğinin bütün dünyanın dikkatini çektiği birdöneme rastladığını vurguladı. BaşbakanYılmaz'ın Sofya'yagerçekleştirdiği bir günlükçalışma ziyaretisırasındaKosovaKrizigörüşülürken,Türkiyeile Bulgaristan arasında Serbest Ticaret Anlaşması da imzalandı.

6-Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel, Rusya DışişleriBakanı YevgeniPrimakov'la Kosova konusunda görüşmelerde bulunmaküzere Moskova'yagitti.Kinkel, Moskova'ya gidişamacının,Kosova'da derhalbirateşkessağlanmasıvediyalogbaşlatılmasıiçin YugoslavyaCumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç üzerindeki baskısının artırılması olduğunu söyledi.

12 TEMMUZ 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Arnavutluk'ta yayımlananKoha Jonegazetesineverdiğidemeçte,"Uluslararasıtopluluk gözetimindeverilecek bir görevde yerimizi almaya hazırız"dedi. Priştineile Belgrad'ın, Kosova'nın bağımsızlığı konusundafikir birliğinevarmalarınınmemnuniyetlekarşılanacağınıbelirten CumhurbaşkanıDemirel,Kosova'nınbugünküşartlaraltında bağımsızlıkistemesidurumunda,bununuluslararasıtopluluk tarafından kabul görmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, resmi bir ziyaret içinTürkiye'de bulunanArnavutluk Savunma Bakanı Luan Haydarga veberaberindeki heyeti kabulünde yaptığı konuşmada da, "Kosova halkının Bosna'daki vahşete maruz kalmasına razı değiliz" dedi.

2-DevletBakanı Metin Gürdere, ANAP EskişehirilKongresi'nde yaptığıkonuşmada, memura yapılacak en büyük iyiliğin, enflasyonu düşürerek nefes almalarını sağlamak olduğunu söyledi.

3-İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, ANAP'ın Erzurum'dayapılan ilKongresi'ne katıldı. Başesgioğlu konuşmasında, 55. Hükümet'in ülkeyitoz-dumanarasındaveirticatartışmalarıiçinde devraldığınısöyleyerek,6ayboyuncakrizyönetimi uyguladıklarını belirtti.

4-AdaletBakanıOltanSungurlu, AdliTıpKurumuBaşkanlığı tarafından Uşak'ta düzenlenen ve 3 gün süren seminerin kapanışında yaptığı konuşmada, "adli tıp kurumlarının modernize edilmesiiçin baştaİstanbulveAnkara'dayenibinalar,laboratuvarlar yaptıklarını" vurgulayarak, "bu işi rayına oturtmak" istediklerini söyledi.

5-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Kocaeli'nde yaptığı konuşmada, memura öngördüğü zam oranını eleştirerek, "Bir yandan 'enflasyonla mücadeleedeceğiz'diyerek memura yüzde 20zamartışıöngörüp diğeryandanda'memuru ve emekliyi enflasyonaezdirmeyeceğiz' diyorlar.Bumatematikselolarakdamümkündeğil.Samimi olmalılar" dedi.

6-Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında52 kişi öldü, 113 kişi yaralandı.

7-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Binicilik Federasyonu veİstanbulAtlıSporKulübü'nünortaklaşadüzenlediği1998 Atatürk Kupası'nı, Sencer Can aldı.

8-Futbolda16. Dünya Kupası'nı, Brezilya'yı 3-0yenenFransa, kazandı.

13 TEMMUZ 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,ÇankayaKöşkü'ndebazı heyetleri kabul etti. CumhurbaşkanıDemirel kabullerde yaptığı konuşmalarda,başkanlık sistemitartışmalarınınsürdürülmesiniisteyerek,"Buülkenin insanları,benimvatandaşım; 'Bu ülkebizimdir.Bunabizde katılalım' gibi bir hevesi kendilerinde görmelidirler" dedi.

2-BaşbakanMesutYılmaz, Konya'nın Beyşehir ilçesindeçeşitli açılışlar yaptı. Başbakan Yılmaz, halka hitaben yaptığı konuşmada, hükümetinbiryıliçinde yalnızca hizmet yapmaklakalmadığını, kavga ve laf kalabalığına dayalı siyaset anlayışının yerine uyumlu ve uzlaşmaya dayalı bir anlayış getirdiğini söyledi.

3-HavaKuvvetleriKomutanı OrgeneralİlhanKılıç,İsrail'le Türkiye arasında ortak eğitim çalışmaları ve tatbikat yapıldığını, ancakİsrail'edoğuda üs verileceği yolundakihaberlerindoğru olmadığını bildirdi. OrgeneralKılıç,ayrıca,resmitemaslardabulunmaküzere Türkiye'de bulunan İspanya Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Juan Antonio Lopez'le görüştü. DışişleriBakanlığı tarafından yapılan açıklamada da İsrail'eüs verileceği haberi yalanlandı. İsrail'inAnkaraBüyükelçiliği yaptığıaçıklamada,Türksavaş uçaklarınınİsrail'de S-300 füzelerini vurma eğitimigördüğüve İsrail'inTürkiye'nindoğusunda bir havaüssükurduğuyönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

4-Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, 13 Temmuz 1998 tarihli Yeni Yüzyılgazetesinin manşetinde yer alan "6 ay heba olmasın, seçimi kasımaçekelim'sözleriyleilgili yazılıbiraçıklamayaptı. Hükümettenümidinikesmediğini,aksinebaşarılıbulduğu55. hükümetinanayasalsüresinidolduruncayakadarişbaşında kalmasındanyanaolduğunubelirtenEcevit,ancakbelirsizlik ortamından rahatsız olduğunu söyledi.

5-SağlıkBakanıHalilİbrahimÖzsoy,düzenlediğibasın toplantısında,3.binyıla hazırlanandünyadatümülkelerin, değişen koşullara uyum gösterebilmek ve olanaklar oranında eniyi sağlıkhizmetiniverebilmekiçinsağlıksistemlerinigözden geçirdiklerini söyledi.

6-DTPGenelBaşkanYardımcısıYıldırımAktuna,partisinin başkanlıkdivanıtoplantısındansonrayaptığıaçıklamada, memurlarayüzde40'lıkmaaş artışında ısrarlıolduklarını,bu oranınenflasyonuyükselteceğineilişkinaçıklamalarındoğru olmadığınıbelirterek,kamuoyununyanıltıldığını,yaptıkları araştırmalarınbusavındoğruolmadığınıortayakoyduğunu vurguladı.

7-RusyaDevletBaşkanı Boris Yeltsin veKıbrısRumYönetimi lideriGlafkosKlerides,Moskova'da ikilibirgörüşmeyaptı. Görüşme sonunda Yeltsin'in dış politika danışmanı Sergey Prikhodko yaptığı açıklamada, iki ülkenin 1997 Ocak'ında imzaladıklarıfüze anlaşmasından doğan yükümlülüklere bağlı kalacağınıveRusya'nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

8-İsrail'inBMDaimi Büyükelçisi Dore Gold Washigton'dakibir toplantıda, "Bugün Ortadoğu'da İran'dan Kıbrıs'a kadarheryerde Ruslarıngiderek artan faaliyetlerini görüyoruz" dedi.Rusya'nın menzili 1.500 kilometreye ulaşan füze teknolojisi konusunda İran'a yardımcıolduğunukaydedenGold,"Ruslarınbutürçabaları bölgenin her yerinde görülüyor" dedi.

9-Filistin lideri Yaser Arafat, Ortadoğu barış sürecineilişkin temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti.

14 TEMMUZ 1998

1-BaşbakanMesutYılmaz, partisinin grup toplantısındansonra yaptığıaçıklamadamemurmaaşlarınayapılacakzamlailgili sıkıntıların görüşüldüğü bildirdi. Yılmaz, geçmiş hükümetlerinAB veIMF'yeverdiğisözlerdedurmadığınıbelirterek,memur maaşlarınınyüzde20artışınailişkinkararnameyiBakanlar Kurulu'na sunacağını bildirdi.

2-BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit, İstanbul'dagazetecilerin sorularınıyanıtlarken, 55. hükümete rahat rahat çalışmafırsatı verilmeyeceksebuyılsonundaseçimyapılmasınındahadoğru olacağını söyledi.

3-CHPGenel Başkanı Deniz Baykal, partisinin grup toplantısında hükümetieleştirdi. Hükümetin durduk yerde erken seçim tartışması başlattığınadikkatçekenBaykal,"Hükümetartıkyarattığı sıkıntılarıgörmeyebaşladı. Gecikmiş birenflasyonlamücadele programınınnekadarciddisorunlar doğurabileceğinigörmeye başladı" dedi.

4-PKK'lıteröristlerin Erzurum'un AşkaleilçesiTokçaköyüne düzenledikleri saldırıda 5 kişiyi öldürdükleri bildirildi. OlağanüstüHalBölge Valiliği'nden yapılan açıklamayagöreise bölgedesürdürülen operasyonlarsırasındaçıkançatışmalarda, Van'da4, Bingöl'de 3, Tunceli'nin Hozat ilçesi Karabakır köyünde 2,Hakkari'ninKandildağıbölgesinde2,Şırnak'ınkırsal kesiminde 2 olmak üzere toplam 13 PKK'lı terörist öldürüldü. Çıkan çatışmalarda 1 güvenlik görevlisi şehit oldu.

5-Türkiyegenelinde iş bırakma eylemi yapan memurlarhükümetin vereceği yüzde 20'lik zammı protesto ettiler.

6-CumhurbaşkanıSüleyman Demirel, iki günlük Arnavutlukgezisi çerçevesindeArnavutluk Cumhurbaşkanı Recep Meidaniileyaptığı görüşmede"Kosova'dauluslararasıtoplumunüzerindemutabık kalacağı bir çözüm istiyoruz" dedi.

7-GenelkurmayBaşkanı Orgeneral İsmail HakkıKaradayı,birkaç günlükziyaretiçingittiği Washington'da temaslarınabaşladı. Karadayı'yaWashingtonBüyükelçiliği veTSKWashingtonAskeri Ateşeliği yetkilileri tarafından çeşitli brifingler verildi.

8-Resmibir ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'dabulunan GüneyKıbrısRum Yönetimi Lideri Glafkos Klerides, RusyaDevlet Başkanı Boris Yeltsin ve Dışişleri Bakanı Yevgeni Primakov ile dün yaptığıgörüşmelereilişkinbirbasıntoplantısıdüzenledi. Klerides, S-300 füze sistemlerinin, bütün parçalarıyla birdefada Ada'yasevkedilmesikararıaldıklarınıvebunuMoskova'ya ilettiklerini söyledi.

9-BMYüksekKomiserliği'nden(UNHCR)yapılanaçıklamada, Kosova'daSırpgüvenlikgüçleriileKosovaKurtuluşOrdusu militanları arasında çatışmaların yoğunlaşması üzerine yaklaşık3 bin Kosovalı'nın Karadağ'a sığındığı bildirildi.

15 TEMMUZ 1998

1-CumhurbaşkanıSüleyman Demirel, iki günlük birziyaretiçin gittiğiArnavutluk'tan Türkiye'ye dönerkenuçaktagazetecilerin çeşitlikonulardaki sorularını yanıtladı. CumhurbaşkanıDemirel, "Kasımayındaerkenseçim"tartışmalarınıdeğerlendirirken "Türkiyeyerindesayıyor"dedi.CumhurbaşkanıDemirel,seçim konusundakisorularınşeklinin her gün değiştiğini,bunabağlı olarak yanıtların da değiştiğini söyledi.

2-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,partisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,"Kasımdaseçimolabilir" sözleriylebaşlayantartışmalarıdeğerlendirdi.Belirsizlikten şikayetçiolduğunu vurgulayan Ecevit, "Sayın BaşbakanileSayın Baykal, 1999 yılı Nisan ayına bir yıl varken bir seçim anlaşmasına vardılar.Yılmaz, seçime Meclis karar verir diyor. Doğrudur.İki genelbaşkanınisteklerihenüz Mecliskararınasunulmamıştır" dedi.

3-DYPGenelBaşkanıTansuÇiller,düzenlediğibasın toplantısında,hükümetinbiryıllıkicraatınıdeğerlendirdi. Hükümetin uygulamalarını Refahyol dönemiyle karşılaştıranÇiller, "55.hükümetdönemine kural tanımayan partizanlık,pervasızlık, diyetödemeleri, devlet ihalelerindeki yolsuzluklar,muhtırave dayatmalarla dolu geçen bir ara dönem egemen oldu" dedi.

4-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Karadeniz gezisinin ilk durağı olanSamsun'agitti. Baykal, yaptığı açıklamada,erkenseçimle ilgiliolarak,"Önemlitartışmalarıniçindengeçiyoruz.Bu tartışmalar hükümetin ömrünü yakından ilgilendiriyor" dedi.

5-DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, partisinin Genelİdare Kurulutoplantısı öncesi yaptığı açıklamada "Kimse biziseçimle, hükümetibozmakla korkutamaz" dedi. "Koalisyon ortakları arasında memurmaaşzamoranlarınıntesbitindedeğil,siyasalmetod konusundafarklılıkvar." diyen Cindoruk, hükümetinkilitlenmiş durumda olduğunu belirterek, düzeltmeye çalışıyoruz dedi.

6-ÖDPGenelBaşkanıUfuk Uras yazılıbiraçıklamayaparak, Türkiye'ninerkenbir genel seçime gereksinimiolduğunu;Seçim Yasası ile Siyasi Partiler Yasası'nın değiştirilmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı.

7-CHPİzmir Milletvekili Aydın Güven Gürkan, partisinden istifa etti. 8-ÖzelleştirmeYüksek Kurulu, Petrol OfisiAnonimŞirketi'nin (POAŞ)blokolaraksatılan yüzde 51'lik hissesini,Türkiyeİş Bankası,BayındırHolding,ParkHoldingvePÜAŞ'ın(Petrol ÜrünleriİşverenleriSendikası'naaitşirket)oluşturduğu konsorsiyuma verdi.

9- Ankara 2 No'lu DGM, MİT'in operasyonel faaliyetlerde kullandığı telefonnumaralarınıeldeettiğivebunlarıaçıkladığı gerekçesiyleağır hapis cezası istemiyle yargılanan eskiEmniyet GenelMüdürlüğüİstihbaratDairesiBaşkanYardımcısıHanefi Avcı'nın beraatine karar verdi.

10-PKK,Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kamışlı veDağlık köyleriarasındakiTürkTelekom'aaitradyolinkistasyonu karakolunu bastı. Çatışmada 2 asteğmen, 8 er, 7 korucu şehit oldu.

11-AvusturyaDışişleriBakanıWolfgangSchüssel,Avrupa Parlamentosu'ndayaptığıkonuşmada,ülkesinin6aysüreyle yapacağıdönembaşkanlığı çalışmalarıylailgiliaçıklamalarda bulundu.Schüssel,Türkiyeileilişkilerinnormalleşmesive gelişmesi için çalışacağını söyledi.

12- ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kenneth Bacon, düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan Savunma Bakanı Akis Çohacopulos'un geçen haftaönerdiğiKıbrıs'ta uçuşa yasak bölgeönerisineveS-300 füzelerininKıbrısRumKesimi'nekonuşlandırılmasınakarşı olduklarını söyledi.

13-ABD'nin Teksas eyaletinde aşırı sıcaklar nedeniyleölenlerin sayısının 50'ye ulaştığı bildirildi.

16 TEMMUZ 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Bolu'da bazı tesislerin açılış törenlerinekatıldı. Cumhurbaşkanı Demirel, yaptığı konuşmalarda, son15 yıl içerisinde tarım kesiminde bir gerilemenin görüldüğünü belirterek,"Türkiye'ninyüzde40-45'itarımlauğraşıyor. Avrupa'daisebuoranyüzde8veonlarbizetarımürünü satıyorlar.Türkiye, tarımda kendi kendine yeter 7ülkedenbiri haline gelmelidir" dedi.

2- Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve DTP GenelBaşkanıHüsamettin Cindoruk, TBMM'de yaptıklarıgörüşmede kamukesimindeçalışan personele yapılacakzammıelealdılar. Cindoruk,görüşmeden sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kesinbiruzlaşmanın sağlanamadığını,ancakyarınkiBakanlar Kurulu toplantısında durumun netlik kazanacağını söyledi.

3-BaşbakanMesutYılmaz, yasalara ve genel ahlakaaykırımal edindiğiiddiaları nedeniyle hakkında kurulanMeclisSoruşturma Komisyonu'nabilgi verdi. Başbakan Yılmaz komisyonçıkışıbasın mensuplarınayaptığıaçıklamada,"Çoktitizbirçalışma yaptıklarınatanıkoldum. Bildiğim bütünkonulardakendilerini aydınlatmayaçalıştım. Bundan sonra da emirlerine amadeolduğumu söyledim" dedi.

4-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,YurtdışındaYaşayan Vatandaşlar Üst Kurulu ve Koordinasyon Kurulu toplantısından sonra yaptığıaçıklamada,AvrupaBirliği'ninbirgünTürkiye'nin kapısına dayanıp zorla üyeliğe çağıracağını savunarak, "Oaşamaya gelinceyekadarkomplekslerekapılmadanveödünvermedenbu ülkelerleilişkilerimiziyürütmeliyiz.Avrupalılar'danbir üstünlüğümüzvar.Onlar sadece Avrupalı, bizhemAvrupalıhem Asyalı hem de Balkanlı'yız" dedi.

5-Devlet Bakanı Işın Çelebi, Para, Kredi ve KoordinasyonKurulu Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ihracaatının AsyaveRusya'daseyreden krize, dünya ticaretindekidaralmaya rağmen,dünyatrendinin üzerinde arttığınıbelirtti.Teknoloji düzeyininartırılmasıileürünvepazarçeşitlendirilmesine gidilmesiyönündeçalışmalaryapıldığınıkaydedenÇelebi, "Toplantıdaalınanenönemlikarar,dövizalımbordrosunun kaldırılması konusundaki karardır" dedi.

6-DevletBakanıGüneş Taner, İstanbul'dayaptığıaçıklamada, piyasalardayaşanandurgunluğun,özelsektörünkendihatası olduğunubelirterek, "Enflasyonun düşeceğini hesaba katmadanzam yaptılar. Eğer şimdi mal satmak istiyorlarsa fiyat indiripreklam yapsınlar"dedi.Taner, ayrıca, Avrupa Birliği'nin Türkiye'yiüye olarakalmamasınınkesinlikleönemliolmadığını,Türkiye'nin BağımsızDevletler Topluluğu ve Hazar Denizi ülkeleriyledeçok iyi ekonomik ilişkilerinin olduğunu söyledi.

7-Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı, haftalık olağanbasıntoplantısında, Kıbrıs üzerindeuçuşayasakbölge önerisini değerlendirirken, "Türkiye'nin S-300 füzeleri bağlamında hiçbir konuyu pazarlık meselesi yapmayacağını" söyledi.

8- DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, İstanbul'da yaptığı açıklamada, Türkiye'ninkapalıbir ekonomiye doğru gittiğini,gelenturist sayısınınazaldığınıveülkenindışdünyadayalnızlaştığını vurgulayarak, "Büyük sermayeye karşı değilim, ama hükümetdesteği öncelikle küçük esnafa vermeli. Bu hükümet döneminde AB'den, İslam dünyasındandışlandık. Bosna ve Kosova'da sözümüz geçmiyor.Dost bildiğimiz Fransa sözde Ermeni zulmünü gündemine aldı. Türkiye içe kapanırsa gizli korumacılık başlar" dedi.

9-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Giresun'da yaptığı açıklamada, BaşbakanYardımcısıBülentEcevit'inerkenseçimleilgili değerlendirmelerine katılmadığını belirterek, "Biz sayınBaşbakan ile oturup anlaştık. Türkiye'nin altı ay daha önünü açtık. Eğer bu anlaşmaileilgilibirsorunvarsa,BaşbakanYardımcısıbu şikayetiniBaşbakanilekonuşmalı.BizancakBaşbakan'ınbu anlaşmayıbozmaeğilimini ortaya koyduğu zaman konuşuruz.Sayın Başbakan,buanlaşmayı 65 milyonun önünde ifade etti,imzaladı" dedi.Baykalayrıcahükümetinmemurmaaşzammıkonusundaki tavrının halkı rencide ettiğini söyledi.

10- Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Necati Bilican atandı.

11-EskiJandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik Kuruluüyesi emekliOrgeneralSedatCelasun,geçirdiğikalpkrizisonucu Çanakkale'deyaşamınıyitirdi. Celasun, 12Eylül1980yılında göreve gelen askeri yönetimin içerisinde de yer almıştı.

12-İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Uri Bar Ner, AnadoluAjansı'na verdiğidemeçte,ülkesininTürkiye'ninArapülkeleriyle ilişkilerinekarışmasının sözkonusu olmadığınıbelirterek,"Biz Kıbrıs sorununun içine girmeye niyetli değiliz. Türkiye ile olduğu gibiKıbrıs ve Rusya hükümeti ile de iyi ilişkilerimiz var" dedi. BüyükelçiNer,S-300füzelerininKıbrısRumKesimi'ne yerleştirilmeleri tartışmalarında taraf olmadıklarını da sözlerine ekledi.

13-ABD'debulunanGenelkurmay Başkanı OrgeneralİsmailHakkı Karadayı'ya, ABD Genelkurmay Başkanlığı tarafından "ÜstünLiyakat Nişanı" verildi.

14-AvrupaBirliği, 10 Nisan'dan itibaren Türkiye'yeuygulamaya başladığıgeçiciantidampingvergisininkaldırılmasını kararlaştırdı.

15-Kosova'dailkkezbirparlamentonunkurulduğuveyeni parlamentonun ilk toplantısını yaptığı bildirildi.

16-Fransa'dabulunanSuriyeDevletBaşkanıHafızEsat, CumhurbaşkanıJacquesChiracile görüştü.Görüşmede,Ortadoğu barışsürecinintekrarbaşlatılmasınayönelikgirişimlerin vzellikle ele alındığı bildirildi.

17-BMİnsanHaklarıKomitesi,İsrail'i,tutuklularakarşı fizikselşiddetuygulaması,keyfitutuklamalaragitmesive kadınlarlaFilistinliler'ekarşı ayrımcılıkyapmasınedeniyle kınadı.Komite'nin Cenevre'de yapılan 63. genel kurulundansonra açıklanankararda,İsrail'inözellikleteröristsaldırılardan şüphelenerekyaptığıoperasyonlardabuuygulamaların gerçekleştirildiği belirtildi.

17 TEMMUZ 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne TSE9001 Kalite Ödülü 'nün verilmesi töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin2000'li yıllara yaklaşırken bir çokgayretiniçinde olduğunubelirterek,muasırmedeniyetlerseviyesineulaşarak ülkeyidevletivemilleti yüceltmeyarışında,dahaçokçaba istedi.

2-TBMMBaşkanıHikmet Çetin, KKTC'nin24.kuruluşyıldönümü nedeniyleKKTCCumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a gönderdiğimesajda, "Türkiye,KıbrısTürkhalkıiledayanışmasınısonsuzakadar sürdürecek; Kıbrıs'ta barış, istikrar ve huzurun güvencesiolmaya devam edecektir" dedi.

3-Bakanlar Kurulu, Başbakan Mesut Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Devlet Bakanı ve HükümetSözcüsü ŞükrüSinaGürel, "Maaş zammı artışı konusunda,hükümetiçinde görüşlerin birbirine çok yaklaştığını" ifade etti.

4-Yargıtay 1. Ceza Dairesi, gazeteci Metin Göktepe'yi gözaltında dövereköldürdükleri gerekçesiyle 5 polisin 7 yıl 6'şarayağır hapis,6polisindeberaatineilişkinAfyonAğırCeza Mahkemesi'nin kararını"usulden" bozdu.

5-DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, İstanbul'da düzenlediğibasın toplantısında,demokrasidekiaksaklıklarvemağduriyetlerden herkesinsorumluolduğunubelirterek,"Gerçekdemokrasilerde rekabetvardır,korumacılıkyoktur.Busebeple`Yetersöz milletindir' diyoruz" dedi.

6-Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında14 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

7-Washington'dabulunanGenelkurmayBaşkanıİsmailHakkı Karadayı,temaslarısonrasındaTürkgazetecilereyaptığı açıklamada,Ege'deGüvenArtırıcıÖnlemler'innihaitahlilde problemlerierteleyici bir mahiyet taşıdığınıbelirterek,"Asıl önemliolan,Türk-Yunansorunlarınınkapsamlıveiçerikli görüşmeleryoluylaçözümünüsağlayacakadımlarınatılmasıdır" dedi.

8-IrakDevletBaşkanı Saddam Hüseyin,IrakBaasPartisi'nin iktidaragelişinin30. yıldönümü dolayısıylayaptığıradyove televizyonkonuşmasında,Irakhalkının,BMyaptırımlarının kaldırılmasınıngerekliliğineinancı,kararlılığıvedirenci önünde, ambargonun gerçek anlamda erimeye başladığını söyledi

18 TEMMUZ 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,MemurSendikaları KonfederasyonuGenelBaşkanıAkifİnanileyönetimkurulu üyeleriniÇankayaKöşkü'nekabul etti.CumhurbaşkanıDemirel, memurunmaaşartışınınenflasyondanaşağıolamayacağını kaydederek, endişe edilmemesi gerektiğini söyledi.

2-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,düzenlediğibasın toplantısındamemurmaaşlarında yapılacakzamoranınedeniyle hükümetortaklarıarasında günlerdir süren bunalımınaşıldığını belirterek,"maaşlara ilk üç ay için yüzde20,ekimayındada yüzde10oranında zam yapılması konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

3-Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, başkanlığında toplananDSP PartiMeclisi'ndeGenelBaşkanYardımcısıRahşanEcevit'in "düşüncesuçluları" ile "adi suçlular" için"afönerisi"kabul edildi.

4-OlağanüstüHal Bölge Valiliği'nden yapılanaçıklamayagöre, bölgede sürdürülen operasyonlarda 9 PKK'lı öldürüldü.

5-PapuaYeniGine'de şiddetli bir depreminnedenolduğudev dalgalarınenaz300 kişinin ölmesi ya da kaybolmasına,3bin kişinin de evsiz kalmasına neden olduğu bildirildi.

19 TEMMUZ 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel, HürriyetgazetesineAvrupa Birliğidış politikalarıyla ilgili değerlendirme yaparak,Avrupa Birliği'ninTürkiye'ye yönelik politikasında Yunanistan'ınesiri olduğunu,buyüzden de uluslararası platformdakendisinedüşen rolü gerektirdiği gibi yerine getirmediğini söyledi.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,637'nciTarihiKırkpınar Güreşleri'niizlemeküzereberaberindekiheyetlebirlikte Edirne'yegitti.Geçen yılın altın kemer sahibiAhmetTaşçı'yı puanlamagüreşindeyenenCengizElbiya'ya,altınkemer, CumhurbaşkanıSüleyman Demirel tarafından verildi.Cumhurbaşkanı Demirel,"Atayadigarıolanyağlıgüreşisürdürmek,sadece pehlivanlarladeğil,seyircinin deilgisiylemümkündür"dedi. CumhurbaşkanıDemirel,ayrıca,çeşitliaçılışvetemelatma törenlerinekatıldı.CumhurbaşkanıDemirel,konuşmalarında, "Türkiye'nin barışa yönelik politikası devam edecektir.AmaTürk halkının hakkını ve hukukunu her zaman koruyacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Demirel, Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan Yunan sınırına geçerek, Yunanlı askerlere çiçek verdi ve Bulgaristan'a da "Gelin, sınırları kaldıralım" çağrısı yaptı.

3-TBMMBaşkanıHikmet Çetin İstanbul'daDolmabahçeSarayı'nı gezerekonarımçalışmalarıhakkındabilgialdı.Çetin, "Cumhuriyetin75.YılıKutlamaları"nedeniyleçalışmaların hızlandırıldığınıvebugünekadar kapalıtutulanbölümlerdeki onarımlarıntamamlanıp29EkimCumhuriyetBayramı'nakadar ziyarete açılacağını belirtti.

4-BaşbakanMesutYılmaz,Hürriyetgazetesininsorularını yanıtlarken,"Memurdan, çiftçiden, herkestentasarrufisterken, devlet de kendisini müsriflikten uzak tutmakla yükümlüdür" dedi.

5- Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, yaptığı açıklamada, memur ve emeklimaaşlarına yapılan zammın kendileri için detatminedici olmadığını söyledi.

Ecevit,Cumhuriyetgazetesineyaptığıdeğerlendirmedede, Türkiye'nin20yılı aşkın süredir enflasyon canavarınınkıskacı altında olduğunu belirtti.

6-İncelemelerde bulunmak üzere Siirt'e giden Devlet Bakanı Metin Gürdere,özellikleDoğu ve Güneydoğu Anadolu'dançokfazlaiş isteğigeldiğini,hükümetinherkeseişolanağısağlamaya çalışacağını,Siirtvetümbölgedeyatırımyapmayahazır olduklarını söyledi.

7-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,partisininEdirneil başkanlığınıziyaretisırasındayaptığıkonuşmada,yapılacak seçimlerinçokbüyükönem taşıdığını, bu seçimlerinTürkiye'de demokratik rejim ve ülkenin geleceği açısından, bir anlamda "kader seçimleri" olacağını bildirdi.

8-Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı NATO ve Barış İçin Ortaklık (BİO)ülkelerinin planlı tatbikatlarından olan "CooperativeKey- 98" tatbikatı, Ankara'da başladı.

9-RusyaFederasyonuParlamentosu alt kanadıDuma'nınBaşkanı GennadiSelezniyovve baraberindeki hayet, TBMMBaşkanıHikmet Çetin'indavetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Selezniyov,Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye arasında açıkça konuşulacak çok sorun bulunduğunu belirtti.

10-AzerbaycanCumhurbaşkanı Haydar Aliyev, İngiltereBaşbakanı TonyBlair'indavetlisi olarak resmi ziyaretiçinİngiltere'ye gitti.

11-Kosova'nınArnavutluk sınırında SırpGüvenlikgüçleriile ayrılıkçı Arnavutlar arasında hafta sonu çıkan çatışmalarda enaz 110 kişinin öldüğü bildirildi.

12- Cezayir'de dün silahlı militanların askeri kışlaya saldırdığı, saldırıda 15 askerin öldüğü, 20'sinin yaralandığı bildirildi.

20 TEMMUZ 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın24. yıldönümünedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'agönderdiği mesajda,KKTC'ninvarlığınıvegüçlenmesinihazmedemeyen çevreleringerginliği tırmandırıcı faaliyetlerine devamettiğini belirterek,"KıbrısTürkhalkımüsteriholsun.Türkiye,bu tahrikkargelişmeleri geçmiş tecrübeleri ışığında serinkanlılıkla değerlendirmekte ve gerekli tüm tedbirleri almaktadır" dedi.

2-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,Ankara'dagazetecilere yaptığıaçıklamada, farklı tepkilere yol açan kısmi af teklifleri için, bir seçim hesabı içinde olmadıklarını söyledi.

3-DışişleriBakanı İsmail Cem, İktisadi Kalkınma Vakfı'nın35. OlağanGenel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,Türkiye'nin malikatkı almaksızın AB ülkeleriyle rekabet eder haldeolduğunu belirterek,"AB'nin devleriyle başa baş mücadeleedenekonomiye sahibiz" dedi.

4-BBPGenelBaşkanYardımcısı Recep KırışAnkara'dayaptığı açıklamada,devletin, kişilere karşı işlenen suçlarıafyetkisi olmadığını söyledi.

5- Kıbrıs Barış Harekatı'nın 24. yıldönümü nedeniyle KKTC'ye giden BaşbakanMesutYılmazdüzenlenentörendeyaptığıkonuşmada, KKTC'yeyöneliktehditlereTürkiye'ninyanıtvereceğini belirterek,havave deniz üsleriyle adadaki askeridengeninS- 300'lerle bozulmasına müsaade etmeyeceklerini söyledi.

6-İsrailSavunmaBakanı İzak Mordehay ileFilistinliyetkili Mahmut Abbas Ortadoğu barış sürecindeki çıkmazı görüşmek içinTel Aviv'de biraraya geldiler. İsrailSavunmaBakanıMordehaygörüşmesonrasındayaptığı açıklamada,ikiülkearasındakigörüşmelerinsürdürülmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

21 TEMMUZ 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,GüneydoğuSanayicive işadamlarıDerneğiüyelerinikabulündeyaptığıkonuşmada, GüneydoğuAnadoluBölgesi'ndealtyapıhizmetlerininardından halkındahaçokrefahınahizmetedeceküretimsafhasına girileceğinibelirterek, "Bölgede 40'a yakın fabrikanıntemelini atacağız" dedi.

2-BaşbakanMesut Yılmaz, partisinin grup toplantısındayaptığı konuşmada,CHPGenelBaşkanıDenizBaykalileerkenseçim konusundaanlaştıklarınıbelirterek,"Seçimkararınıekimde alacağız; 25 Nisan'da seçime gideceğiz" dedi.

3-İçişleriBakanıMuratBaşesgioğlu,Ankara'dayaptığı açıklamada,379kaymakam ve vali yardımcısının tayiniyleilgili kararnameninbirirtica operasyonu değil, her yılağustos-eylül aylarında çıkarılan rutin tayin kararnamesi olduğunu söyledi.

4-MaliyeBakanıZekeriyaTemizel, "enflasyonlamücadele"ve "vergi reformu"nu Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

5-TBMMGenelKurulu'nda yapılan oylama sonucundaDYPIsparta MilletvekiliÖmerBilgin,CHPSamsunMİlletvekiliMurat Karayalçın,FPVanMilletvekili MustafaBayram,FPGaziantep MilletvekiliKahramanEmmioğlu, DYP DenizliMilletvekiliKemal Aykurt,DYPElazığMilletvekiliMehmetAğarveDSPAydın MilletvekiliSemaPişkinsüt'ünyasamadokunulmazlıkları kaldırıldı.

6-CHPGenel Başkanı Deniz Baykal, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Ortada seçim tarihi ile ilgili bir belirsizlik yok.Başbakan'la mutabakat altına aldığımız gibiseçimintarihi Nisan 1999'dur" dedi.

7- İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

8-ArnavutlukBaşbakanı Fatos Nano, BatıAvrupaBirliği(BAB) heyetinikabulündeyaptığıkonuşmada,"Kosova'dakişiddetin durdurulması için hava operasyonları yapılsın" dedi.

9-Bangladeş'temeydana gelen şiddetliyağışlarsonucunda103 kişinin öldüğü bildirildi.

22 TEMMUZ 1998

1-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,partisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada, DTPGenelBaşkanıHüsamettin Cindoruk'un"hükümetin ömrünün bittiği" yönündeki açıklamalarının üzüntüverici olduğunu söyledi. Ecevit, hükümetin tam biruyumla çalıştığınısavunarak,"DTP'nin içinde bazısorunlarolabilir" dedi. Ecevit,ayrıca,İstanbulSanayi Odası'nınolağantoplantısına katılarak,"Devletikorumanınvedemokrasiyigüçlendirmenin ekonomik boyutları" konulu bir konuşma yaptı. Ecevit, işsizlikve gelirdağılımındakiadaletsizlikönlenmediğisürecerejimin tehlikedeolacağınıbelirterek,"Biliyorsunuz,ekonomideki adeletsizlikAlmanya'danazizmi,Rusya'dakomünizmigetirdi. Türkiye'deher ikisi de gelmez, ama irtica gelebilir"uyarısında bulundu.

2-TarımveKöyişleriBakanıMustafaTaşar,55.hükümetin kuruluşunun1.yılınedeniylebakanlığınınbiryıllık çalışmalarınıdeğerlendirdi. Taşar, çiftçininistediğizamanda, istediğikadarürünüToprak Mahsulleri Ofisi'nepeşinbedelle satabildiğini belirterek, "Çiftçiye borcu olmadan yıl devirenilk hükümet olma unvanını aldık" dedi.

3-KültürBakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) GenelMüdürlüğüve ODTÜ,GüneydoğuAnadolu Bölgesi'nde yapılanIlısuveKarkamış barajbölgeleri altında kalacak kültür varlıklarının kurtarılması amacıyla bir protokol imzalandı. Protokolünimzalanmasındansonra açıklamayapanKültürBakanı ]stemihanTalay,GüneydoğuAnadoluProjesi'ningerçekleşmesi sırasındaortayaçıkacak kayıplar arasındatarihivekültürel varlıklarında yer aldığına dikkat çekerek, bunların belgelenmesi ve geleceğe kalacak biçimde arkeolojik haritasının çıkartılmasının önemini vurguladı.

4-TBMM Genel Kurulu'nda, Başbakan Mesut Yılmaz hakkında İzmit'te SEKA'yaait fidanlık araziyi bedelsiz olarak Ford-Koç ortaklığına tahsis ettiği iddiasıyla verilen gensoru önergesi kabul edilmedi. Ayrıca,yeni vergi tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabuledilerek yasalaştı.

5-DYPGenel Başkanı Tansu Çiller, partisinin grup toplantısında yaptığıkonuşmada,siyasiparti liderlerine 1998sonbaharında seçimegitmek için uzlaşma çağrısı yaptı. Çiller, "Çıkanhükümet krizlerininbedelinitekelci,kartelciseçilmişmüteahhit dışındaki toplum kesimleri ödüyor" dedi.

6-Türkiyeileİspanya arasındaki OrtakEylemPlanı,İspanya Başbakanı Jose Maria Aznar ile Başbakan Mesut Yılmaz 'ın katıldığı törenle imzalandı. Aznar, Türkiye'yi ziyaretinin Cumhuriyet'in 75. kuruluşyıldönümünedenkgelmesinden büyükmutlulukduyduğunu söyledi.OrtakEylemPlanı'nın ekonomidensiyasetekadartüm ilişkilerikapsadığınıanlatanAznar,ikiülkearasındaki ilişkilerinsıradanolmadığınıNATO'damüttefikolduklarını vurguladı.

7- İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed Hüseyin Lavesani, FP Genel Başkanı Recai Kutan'ı ziyaret etti. Lavesani, ziyaretinde iki ülke arasındaiyiilişkilerkurulmasıiçinçabagösterdiklerini söyledi.Lavesani,dış politika konusundakianaprensiplerinin başka ülkelerin içişlerine karışmamak olduğunu savundu.

Kutanda,iki ülke arasındaki ilişkilerde birsüreönce "makulolmayan sebeplerden" dolayı "soğuk bir dönemyaşandığını" kaydederekTürkiyeile İran arasında yaşanan"büyükelçikrizi" nedeniyle Türk Dışişleri Bakanlığı'nı eleştirdi.

8-ABKıbrısÖzelTemsilcisiSirDavidHannay,adaya gerçekleştirdiğiiki günlük ziyaret sırasındadüzenlediğibasın toplantısında,Rumtarafından,toplumlararasıgörüşmelerin başlayabilmesi,ayrıca Kıbrıs Türkleri'nin üyelikmüzakerelerine katılması için bir adım daha ileri gitmelerini istedi ve "Kaldırın ambargoyu, Türkler de görüşme masasına gelsin" dedi.

9-Sırbistan'ın Kosova bölgesindeki Orahovaç kentinindenetimini elegeçirmek için Sırp güvenlik güçleriyle Kosova Kurtuluş Ordusu arasındaçıkançatışmalarda 34 gerillanın ve 24sivilinöldüğü bildirildi.

10-İranDışişleriBakanıKemalHarrazi,düzenlediğibasın toplantısında,HazarDenizi'ninkaynaklarınınkıyıdaşülkeler arasında taksim edilmesini kabul edebileceklerini söyledi.

11- Güney Kore'nin başkenti Seul'de işi bırakma eyleminde biraraya gelenyaklaşık5binkişi, sloganlarvealkışlarlahükümeti protesto etti.

12-PapuaYeniGine'nin kuzeybatı kıyılarında geçencumagünü meydanagelendeprem ve dev dalga faciasındaki ölüsayısının3 bine yükseldiği bildirildi.

23 TEMMUZ 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,ÇankayaKöşkü'ndeçeşitli heyetlerikabulünde yaptığı konuşmada, KKTC ile Türk ekonomisinin entegrasyonagittiğinihatırlatarak,"Kıbrıs'takiüretim fazlası,Türkiye'de nasıl devlet ve kooperatifler tarafındansatın alınıyorsa Kıbrıs'ın artı üretimini de Türkiye satın alacak. Yani, Kıbrısekonomik bakımdan Türkiye'nin bir ili gibi muamele görecek veböylecedeorada30seneye yakın zamandırtecritedilmiş vaziyette,dünyadanizole edilmiş bulunan 180binsoydaşımızın ekonomik sorunları çözülecektir" dedi.

2-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Almanya Federal Meclis Başkanı RitaSüssmuth'uÇankayaKöşkü'ndekabuletti.Cumhurbaşkanı Demirelkabuldeyaptığı konuşmada, Türkiye ileAlmanya'nıniki dostülke olduğunu, bu dostluğun zedelenmesine razı olmadıklarını belirterek,Alman parlamenterlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Süssmuthisetemaslarından sonra yaptığı açıklamada,Almanya'da yaşayan Türk yurttaşları konusunda neler yapıldığı, seçme hakkı ve "mektuplaoyverme"yöntemineilişkinneleryapılabileceği konuları üzerinde durulduğunu söyledi.

3-BaşbakanMesutYılmaz, Hatay'ın, Anavatanakatılışının59. yıldönümüdolayısıyladüzenlenentörenlerekatıldı.Başbakan Yılmaz,Hatay'ıçeşitli münasebetlerle çizdikleriharitalarında kendisınırlarıiçerisinde gösteren ülkelerinartıkgerçekleri anlamaları gerektiğini belirterek, "Türkiye'ye yönelik kemgözler enindesonundayokolurlar. Türk halkı dil,din,ırk,mezhep farklılığı taşımadan bir arada bulunduğu sürece güçlüdür" dedi.

4-Başbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı BülentEcevitile İstanbul'dabirgörüşmeyaptı.Ecevitgörüşmesonrasıbasın mensuplarına yaptığı açıklamada, koalisyon ortağı partilerin genel başkanlarınıncumartesigünü İstanbul'dabirgörüşmeyaparak, önemlibazıkararları hükümetin ortak düşüncesi olarakgetirmek istediklerini söyledi.

5-Danıştay, "Türbanlı avukatların duruşmaya kabul edipetmemeyi yargıçlarıntakdirinebırakın"şeklindekiAdaletBakanlığı genelgesini iptal etti. Genelge,RefahyolhükümetidönemindeŞevketKazan'ınAdalet Bakanlığı sırasında çıkarılmıştı.

6-TBMMGenelKurulu'nda,6ildeuygulananOlağanüstüHal uygulamasının 4 ay daha uzatılması kabul edildi.

7- Sansürün kaldırılışının 90. yıldönümü nedeniyle İstanbul'da bir açıklamayapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı NailGüreli, geçenyıllardaolduğugibi bu yıl dakutlamayapmayacaklarını belirterek,"24Temmuz'u bir mücadele yolunu sürdürmekamacıyla Geleneksel Gazeteciler Günü olarak anıyoruz" dedi. BasınKonseyiBaşkanıOktayEkşi yaptığıaçıklamada,basında sansürün90yılönce kaldırıldığını sanmanın veiddiaetmenin "safdillikten"başkabirşeyolmadığınıbelirterek,"Sansür, Abdülhamitdönemininkaba yöntemleriyledeğil,çağımızınince metotlarıyla maalesef hala devam ediyor" dedi. TürkiyeGazetecilerSendikasıBaşkanıZiyaSonayise açıklamasında,"90yılsonra bile sansür,şekildeğiştirerek, keyfiuygulamalar,siyasibaskılar veticarikaygılarlahala sürdürülmektedir" dedi.

8-LozanBarışAntlaşması'nın75.yılıkutlanıyor.Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, yayımladığı mesajda, 24 Temmuz tarihinin üçbüyükolayınyıldönümüolduğunu anımsatarak,"Bağımsızlık, özgürlükvesosyal adalet, insanlık onuruna yaraşırbirdevlet yapısının birbirini tamamlayan önkoşullarıdır. 24 Temmuzlar dabu önkoşullarınyerinegetirilmesiyolundabirbirinitamamlayan aşamalardır" dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yekta Güngör Özden, LozanBarış Antlaşması'nın75.yıldönümünedeniyleyayımladığı mesajda, Türkiye'ninhukuksal gerekleri de gözeterekülkesindekiherkesi tameşitliklekucakladığınıvedevrimlerleçağdaşdüzeyine ulaştırdığınıbelirterek,"Atatürk,İnönüvearkadaşlarının ulusumuza armağanları olan antlaşma, uluslararası siyaset alanında Türk diplomasisinin büyük bir zaferidir" dedi.

9-ErzurumKongresi'nin79.yıldönümüdüzenlenentörenlerle kutlandı. CumhurbaşkanıSüleymanDemirelgündolayısıylayayımladığı mesajda, Erzurum Kongresi'nin, tarih sahnesinden silinmekistenen Türkmilletinin, bir destan yazarak başarıya ulaştırdığı Kurtuluş Savaşı'nınenönemlisafhalarından birinioluşturduğunuifade etti.

10-Türkiye-KKTC Ortaklık Konseyi, Lefkoşa'da toplandı.Toplantı sonrasıKonsey'dealınan kararlar hakkındaortakbiraçıklama yapıldı. Açıklamada,S-300füzelerinin Güney Kıbrıs'akonuşlandırılması, BafAskeriHavaÜssü'nün Yunan savaş uçaklarınaaçılmasıgibi konularınsiyasiveaskeripazarlıkunsuruolarakkabul edilmeyeceğivurgulanarak,"ABGüneyKıbrısileüyelik müzakerelerinibaşlatarak tarihi bir hata işlemişvebuhatalı tutumunuCardiff Zirvesi'nde de sürdürmüştür. AB'nin bu kararıyla Kıbrıssorununabirçözüm bulunmasıamacıylauzunçalışmalar sonundaortayaçıkartılan müzakere zemininiortadankaldırmış, çözümçabalarını çıkmaza sokmuş, adadaki bölünmeninkalıcıhale dönüşmesine kapı açmıştır" denildi. Toplantıya,Türkiye adına Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel,Devlet BakanıIşın Çelebi, Dışişleri Bakanı İsmail Cem, Ulaştırma Bakanı NecdetMenzir,HazineMüsteşarıYenerDinçmenveçeşitli partilerden milletvekilleri katıldı.

11-IrakileYunanistan arasında kültürelvebilimselalanda işbirliğiniöngören3yıllıkbiranlaşmanınimzalandığı bildirildi.

12-ÇeçenistanDevletBaşkanıAslanMashadov'asilahlıbir saldırıdabulunulduğu,Mashadov'unyaralıolarakkurtulduğu bildirildi.

13-Yemen'de İçişleri Bakanı, Yerel Yönetim Bakanı veüstdüzey yetkililerinbulunduğukonvoyasaldırankabilemensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 10 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı bildirildi.

14-İran'ınortamenzillibirfüzenindenemesibaşarıyla gerçekleştirildiği bildirildi. ABD Beyaz Saray Sözcüsü Mike McCurry konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,füzenin,KuzeyKore'nin300kilometremenzilli "Rodong" füzesiyle benzerlik gösterdiğini belirterek, birsüredir İran'ınKuzeyKorefüzeteknolojisinieldeetmesindenkaygı duyduklarını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı İzak Mordehay ise denemeyi ciddi bir gelişme olarak nitelendirdi.

15-HindistanSavunmaBakanı GeorgeFernandes,YeniDelhi'de yaptığıaçıklamada,ülkesininnükleerprogramındantaviz vermeyeceğini bildirdi.

16-Bangladeş'i etkisi altına alan şiddetli yağmurlarda ölenlerin sayısının 126'ya ulaştığı bildirildi.

24 TEMMUZ 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelLozanAntlaşması'nın75. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, antlaşmanın 75 yıldanbu yanaher alanda kaydettiği büyük başarıları ile saygın birdünya devletiolan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Türk ulusunun zor koşullar altında özgürlük ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini ilan ettiğinin belgesi olduğunu söyledi. AyrıcaCumhurbaşkanıDemirelTÜBİTAK'ınkuruluşunun35.yılı nedeniyleTÜBİTAKBaşkanıDinçerÜlkü'yegönderdiğikutlama mesajındada"Bilimselçalışmalarıylamevcutteknolojileri kullanmayı, yeni teknolojileri araştırmayı görev addedenTÜBİTAK, ülkemizinbilgitoplumuolma amacının gerçekleştirilmesindeen önemli kurumlarımızdan biridir" dedi.

2-TBMMBaşkanıHikmetÇetin,TürkiyeGazetecilerCemiteyi tarafında"SansürünKaldırılışının90.yıldönümünedeniyle İstanbul'dadüzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada,"Özgürbir basınbütünyurttaşlar için tek güvencedir.Bütünkötülüklere, engellere, zorluklara karşı etkili bir çaredir" dedi.

3- Başbakan Mesut Yılmaz, Gölcük'teki Donanma Komutanlığı'nda bazı gemilerindonanmayateslimivedenizeindirilmesinedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, silahveteknolojikullanmabakımından75yıllıkCumhuriyet tarihindeengüçlü konuma eriştiğini belirterek "Türkiye,kendi savunmaaraçlarınıkenditesislerindeyapandünyadakiender ülkelerden birisidir" dedi.

4- Bağımsız Edirne Milletvekili Erdal Kesebir, DTP'ye katıldı.

5-Ankara'da bulunan Almanya Federal Meclis Başkanı Rita Süssmuth yaptığı açıklamada, Almanya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğini, üyeliğe kabuledilme şartlarını yerine getirmesi halinde destekleyeceğini söyledi.

6-ABDDışişleri Bakanlığı Özel Kıbrıs Özel KoordinatörüThomas Miller,RumYönetimiLideriGlafkosKleridesilegörüştü. Görüşmedensonraaçıklamada bulunan Miller,KıbrısTürkleri'ne yönelik ekonomik ambargonun kaldırılabileceğini söyledi.

7- Japonya'da Başbakanlığa Keyzo Obuçi'nin seçildiği bildirildi.

25 TEMMUZ 1998

1-Başbakan Mesut Yılmaz, koalisyon ortakları Başbakan Yardımcısı BülentEcevitveDTPGenelBaşkanıHüsamettinCindorukile İstanbul'dabiraraya geldi. Görüşmeden sonra biraçıklamayapan BaşbakanYılmaz, 55. hükümetin, gelmiş geçmiş hükümetler arasında enuyumlu çalışan hükümet olduğunu, Meclis tatile girmedenyerel vegenelerkenseçim kararının alınacağınıbelirti.25Nisan 1999'daerkengenelseçimyapılmasıkonusundaanlaştıklarını söyledi.

2-FPGenelBaşkanıRecaiKutan,partisininilbaşkanları toplantısında"Meclistatilegirmedenseçimkararıalınması koşuluylaNisan1999'daerkenseçimönerisinedestek vereceklerini" söyledi.

3- Hatay Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İstihbarat ve Harekat Şube Müdürlüğü'ndenverilen bilgiye göre yapılan operasyonda63kilo likit esrar ele geçirildiği ve olayla ilgili olarak 5 Suriyeli'nin yakalandığı bildirildi.

4-PKK'lı teröristlerin Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı2köyün yaylasından 9 çobanı kaçırdıkları, 3 bin küçükbaş ve 143büyükbaş hayvanı telef ettikleri bildirildi. BuaradaHakkari'ninYüksekovailçesininsınırayakınolan Yediverenbölgesinde4günöncebaşlatılanhavadestekli operasyonun devam ettiği, 24 kişinin daha öldürülmesi üzerineele geçen terörist sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

5-KKTC'ye ilk kez resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, İçel'in Aydın'cık ilçesindeki Manavgat Çayı'ndanKKTC'ye "Balonlasu taşımacılığı projesini başlattı. Demirel, Türkiye'nin Kıbrısileetle tırnak gibi beraber olduğunu söyleyerek,"Dünya iyibilmelidirki, KKTC ile Türkiye'nin münasebetlerifevkalade derinveanlamlı,her türlü tehdisin veyatesirinüstündedir" dedi. CumhurbaşkanıDemirel,açılıştörenininardındanCumhuriyet Meclisi'ne hitaben yaptığı konuşmada, "Kıbrıs sorunununsorumlusu neKıbrısTürkhalkıdır,ne de Türkiye'dir.35yıldırsüren ihtilafın temelinde egemenlik sorunu yatmaktadır" dedi.

6-KKTCCumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile S-300füzelerininGüney Kıbrıs'a konuşlandırılması, Rum tarafının AB üyeliği olasılıkları, KKTC'ninegemenliğinintanınmasıveTürkiye'densuprojesi konularında yapılan söyleşi Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

26 TEMMUZ 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Mesut Yılmazveçok sayıdabakan,Kocaeli'deFord MotorveKoçHolding'inortak kuruluşu Ford-Otosan fabrikasının temel atma törenine katıldı. CumhurbaşkanıDemirelyaptığıkonuşmada,Otosan'ın550 milyondolarlık bir yatırım gerçekleştirdiğini ve 4 binkişiyeiş imkanıyaratacağını belirterek "İş, aş, ekmekdemekolanböyle kapılaraçılmazsabunlarneredenişbulacak,neredenvergi bulacağız,nereden döviz bulacağız" dedi.BaşbakanYılmazda konuşmasında,1980 sonrasında Türk ekonomisinin dünyayaaçılması konusunda büyük bir değişim yaşandığını, ancak bunu hala anlamayan bir kesimin varlığını üzüntü verici bulduğunu anlatarak; Otosan'ın çevreyeolabilecek olumsuz etkileri giderecek ileriteknolojiyle çalışmayı taahhüt ettiğini vurguladı. KoçHoldingBaşkanı Rahmi Koç ise kuracaklarıfabrikanındünya standartlarında olacağını söyledi.

2-CumhurbaşkanıSüleyman Demirel, ABD BaşkanıBillClinton'ın HazarHavzasıileilgilitemsilcisiRichardMorningstarve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Görüşmebasına kapalı olarak yapıldı.

3- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Türkiye'nin, bağımsızlıklarını yenikazanan Orta Asya ülkelerine yönelik stratejisini", Milliyet gazetesine değerlendirdi.

4- Başbakan Mesut Yılmaz, İçel'in Erdemli ilçesinin Karakız Deresi yaylasındadüzenlenen 1. Toros Yörük Şenliği'nekatıldı."Yörük AğalarAğası" unvanı verilen Başbakan Yılmaz, yaptığıkonuşmada, 21.yüzyılın Türklerin yüzyılı olacağını, kimsenin Türklere zarar veremeyeceğini ve önüne de geçemeyeceğini söyledi.

5-FP Genel Başkanı Recai Kutan, partisinin genel idare kurulunun açılışındayaptığıkonuşmada, yapılan il başkanlarıtoplantısı hakkındabilgiverdi.Seçimemevcuthükümetlegidilmemesi gerektiğinibelirtenKutan,kurulacakbirseçimhükümetine "şartlar görüşüldükten" sonra destek vereceklerini açıkladı.

6-DYPGenelBaşkanıTansuÇillerdedüzenlediğibasın toplantısında,seçimhükümetikurulmasınasıcakbaktıklarını söyleyerek, "Seçim tarihi daha erkene alınırsa seçim hükümetine de gerek kalmayacaktır" görüşünü savundu.

7-Dışişleri Bakanı İsmail Cem, S-300 füzeleri ile ilgiliolarak yaptığıyazılıaçıklamada, Türkiye'yi, KKTC'yi,DoğuAkdeniz'i tehditedenfüzelerin, aynı zamanda, genişbirbölgedekiNATO savunmasınıdaetkilediğinedikkatçekerek,S-300komuta sistemlerinin güçlü radarlarının, İncirlik Üssü dahil olmak üzere, geniş bir bölgeyi kontrol altında tutacağına işaret etti.

8-Anayasa Mahkemesi'nin, Büyük Adalet Partisi'nin (BAP), 1995 ve 1996kesinhesaplarınıincelemekararı,ResmiGazete'de yayımlandı.

9-BBPGenelBaşkanıMuhsinYazıcıoğluyaptığıaçıklamada, hükümetinherkonuda ne yapacağına bir türlü kararveremediğini belirterek, hükümet ortaklarının aldıkları seçim kararınındane kadar kalıcı olduğu konusunda kuşkulu olduklarını söyledi.

10-DPGenelBaşkanıKorkutÖzal,partisinin8.olağan kurultayında yaptığı konuşmada, Türkiye'de siyasetindedevletin detıkandığını belirterek, tıkanıklığın aşılmasıiçinyenibir hareketin gerektiğini söyledi.

11-YunanistanDışişleri Bakanı Teodoros Pangalos,BatıTrakya ziyaretininikincigününde,yaptığıkonuşmalarda,Türkiye'nin GümülcineKonsolosluğu'natehditleryağdırdı.Pangalos, Gümülcine'de,kilisede yaptığı konuşmada,Türkiye'ninGümülcine Başkonsolosluğu'nu,Yunanistan'ınmenfaatlerinekarşı faaliyetlerde bulunmakla suçladı. Selanik'tekiABDKonsolosluğu'nunfaaliyetlerinideeleştiren Pangalos,Amerikalıdiplomatlarınbölgedeçiftestandart uygulamayıbirahlak kuralı haline getirdikleriniveikiyüzlü, ilkesiz bir politika izlediklerini öne sürdü.

12-Cezayir'inbatısında radikal İslamcı militanlarınbirköye düzenledikleribaskında,12 kişinin katledildiği2kişininde yaralandığı bildirildi.

13-Sudan'da,SudanHalk Kurtuluş Ordusuilehükümetgüçleri arasındaçıkan çatışmada, 93 askerin öldürüldüğü, 25kişininde yaralandığı bildirildi.

27 TEMMUZ 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Çanakkale'de "Seramik Bayramı" ileKaleSeramikGrubu'nun41. kuruluşyıldönümüdolayısıyla düzenlenentörenlerekatıldı.CumhurbaşkanıDemireltörende yaptığı konuşmada, iğneden ipliğe her şeyi satın alan Türkiye'den, gemiyapanbirTürkiye'yegelmenin,Cumhuriyetinönemli kazanımlarından biri olduğunu söyledi. AyrıcaCumhurbaşkanıDemirel,KosovaTemasGrubuülkelerinin devletbaşkanlarınagönderdiğimektupta,"etkilivekararlı" davranılmamasıdurumundaBosna-Hersek'teyaşananacıların aynısınınKosova'dayaşanabileceğine dikkatçekerek,"Türkiye, Kosovasorunununçözümü için kurulacak çok uluslubarışgücüne katkıdadahilolmak üzere alınacak her türlü önlemekatılmaya hazırdır" dedi.

2-BaşbakanMesut Yılmaz, resmi konuğu olarakİstanbul'agelen İtalyaBaşkanıRomanoProdi ile bir görüşmeyaptı.Görüşmenin ardındanortakbirbasıntoplantısı düzenleyenikibaşbakan, Türkiyeileİtalyailişkilerininsürekligeliştiğinivebu gelişmeninsüreceğinibelirttiler.BaşbakanYılmaz,Cardiff Zirvesi'ndenispibir gelişme sağlanmamasına karşınTürkiye'nin AvrupaBirliği'nekarşı Lüksemburg Zirvesiöncesindetakındığı tavrınsürdüğünüsöyledi. Yılmaz, "AB'nin tamüyelikkonusunda adayülkelere kıstaslar koymasına itirazımız yok. Ama AB,diğer ülkelerin tam üyeliği için gereken koşulları, Türkiye'nin adaylığı için öne sürüyor" dedi. İtalyaBaşbakanıProdi ise AB'nin tamamlanmış değil,halainşa edilmekte olan bir yapı olduğunu belirterek, "İnsan hakları konusu sadeceTürkiyeiçin değil, tüm ülkeler içinönemlibirsorun. İtalyaolarakgerekAkdeniz'dekibarışveistikrar,gerekse Türkiye-AB ilişkileri konusunda elimizden geleni yapacağız" dedi.

3-Bazıaçılışve incelemelerde bulunmak üzereBartın'agiden Sağlık BakanıHalil İbrahim Özsoy, hizmete açtıkları112Hızır AcilServisiileBartın'ın sağlık yönü ile engelişmiş20il arasında bulunduğunu belirtti. Özsoy, "1998 yılında sağlık hizmeti olarak Bartın'a 750 milyar lira yatırım yaptık" dedi.

4-Genelveyerel seçimlerin 25 Nisan 1999 tarihindeyapılması içinhükümet ortakları ve CHP tarafından hazırlanan önerge,TBMM Başkanlığı'na verildi.

5-Belçika'nınAntwerp kentinde düzenlenen "8.DünyaUlaştırma AraştırmalarıKonferansı"nda bir bildirisunanYard.Doç.Dr. Güldem Cerit, "Denizcilik Bilim Ödülü"nü aldı. ABD'deyayımlanan ve her yıl dünyanın en önemli 100 bilim adamını seçerek,yüksekteknolojinindevlerinidünyayatanıtanRD dergisi,1998'inenönemli 100 bilim adamıarasında,Dr.Ali Erdemir'i gösterdi.

6- ABD Başkanı Bill Clinton'ın Hazar havzasının gelişimi ve enerji konularındakiözeldanışmanıRichardMorningstar,Türkiye'ye gelerek, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Dışişleri Bakanı İsmail Cemile görüştü. Morningstar, ABD'nin Bakü-Ceyhan boru hattıile Türkmendoğalgazıiçin inşa edilmesiplanlananboruhattını desteklediğini açıkladı.

7- İran'ın geçen hafta gerçekleştirdiği Şahab-3 orta menzilli füze denemesinin ardından uluslararası kamuoyunda yükselen eleştirilere Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi yanıt verdi.

İran Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetinindışpolitikasınınyabancıülkelerleözelliklede İran'ınkomşularıyla iyi niyetli ilişkilere dayandığınısöyledi. Hatemi,ülkesininkomşularla "detant" içinde olduğunuvebarış içindebirlikteyaşamapolitikasını sürdüreceğinibelirtirken, "Savunmanın halkın doğal hakkı olduğunu" söyledi.

8-Arnavutlukyönetimi,Kosova'nın Arnavutluksınırında,Sırp askerleriyleArnavutlukbirlikleriarasındaçatışmaçıktığını bildirdi.Arnavutluk İçişleri Bakanlığı'ndan yapılanaçıklamada, "Sırpaskerleri,KukesbölgesindekiMorinisınırnoktasında bulunan polis binasına ateş açtı" denildi.

28 TEMMUZ 1998

1-RomanyaCumhurbaşkanıEmilConstantinescu,Cumhurbaşkanı SüleymanDemirel'in konuğu olarak bir günlük resmiziyaretiçin Türkiye'e'geldi.CumhurbaşkanıDemirel,düzenlenentörende yaptığıkonuşmada,TürkiyeileRomanyaarasındakiüstdüzey ziyaretlerin,ilişkilerin dünyada örnek gösterilebilecekbugünkü düzeyine gelmesine katkıda bulunduğunu söyledi. Constantinescudakonuşmasında, ikiülkeilişkilerininnormal düzeyiniaştığınıbelirterek,"Ülkelerimizarasındakültürel, siyasi,askeri, ekonomik ve diğer konuları da kapsayan güzelbir ilişki ve dostluk var" dedi. RomanyaCumhurbaşkanı Contantinescu, dahasonraBaşbakanMesut Yılmaz,BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit ve GenelkurmayBaşkan Vekili Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'nu kabul etti.

2-BaşbakanMesut Yılmaz, partisinin grup toplantısındayaptığı konuşmada,CHPGenel Başkanı Deniz Baykal ile yaptığıuzlaşmaya harfiyenuyacağını,verdiğitümsözleri yerinegetireceğini belirterek, "Bütçeyi çıkardıktan sonra istifa edeceğim" dedi. Protokolünişlemesiaçısındanyılbaşınakadaridarenin kendilerinde olduğunu kaydeden Başbakan Yılmaz, "Ancak ondan sonra nisana kadar yetki Cumhurbaşkanı'ndadır dedi.

3-DışişleriBakanlığı,YunanistanDışişleriBakanıTeodoros Pangalos'un, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğu'nuhedefalan tehditkar ifadelerini kınadı.

4-CHPGenel Başkanı Deniz Baykal, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, seçim kararı alınmasının Başbakan MesutYılmaz ilevardıkları uzlaşmanın işlemesine engel olmayacağınısavundu. Baykal,uzlaşmanın,"ikiliderinülkeyiseçimleregötürecek, kendilerinin içinde bulunmayacağı bir hükümetin oluşturulması için işbirliğiyapmalarını"öngören sonmaddesininişletileceğinden şüphesi olmadığını belirtti.

5-İstanbulTıpFakültesi Hastanesi Deniz veSualtıHekimliği AnabilimDalıHiperbarik Tedavi Merkezi'ndedünmaydanagelen patlama ve yangın sonucu 1 doktor ile 2 hasta yanarak öldü.

6- BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, Kosova'daSırp saldırıları nedeniyle evlerini terkederekgüvenli bölgelerekaçmakzorunda kalan sivil insansayısının150bini bulduğu belirtildi.

29 TEMMUZ 1998

1-Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 12 vergi yasasındadeğişiklik yapan 4369 sayılı yasayı, "vakıf ve derneklerin bağışlarının vergi kapsamına alınması konusunda" şerh koyarak onayladı. AyrıcaCumhurbaşkanıDemirel,klasikTürkmüziğisanatçısı MüzeyyenSenar,flüt sanatçısı Şefika Kutluer,piyanistMehveş Emeçvetiyatrosanatçısı Tekin Akmansoy'a "devletsanatçısı" unvanıverilmesini onayladı.

2-BaşbakanMesutYılmaz, ANAP BaşkanlıkDivanıtoplantısında yaptığıkonuşmada,ülke barajının yüzde8'eindirilebileceğini söyledi.Başbakan Yılmaz, yılbaşında istifa edebileceğini,ancak Cumhurbaşkanı'nındevam et diyebileceğini, bundandakendisinin sorumlu olmayacağını belirtti.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kamu HarcamalarıTasarrufTedbirleriGenelgesi'ninyenidengözden geçirilerek yürürlüğe konulduğu belirtildi.

3-BaşbakanYardımcısıBülentEcevit,partisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada,Vergi ReformuYasası'nın Türkiye'deuzlaşmakültürününnekadargelişmekteolduğunun göstergesiolduğunusöyledi. Ecevit, BaşbakanMesutYılmaz'ın, yılbaşındaistifaetmesiyle ortaya çıkacakbelirsizliğindevam ettiğinisöyledi.Ancakbu konuda sonsözünCumhurbaşkanıve Meclis'e ait olduğunu söyledi.

4-TBMM Anayasa Komisyonu'nda genel ve yerel seçimlerin 18Nisan Pazar günü yapılması doğrultusundaki önerge kabul edildi.

5-DYPGenel Başkanı Tansu Çiller, partisinin grup toplantısında yaptığıkonuşmada,erken seçim kararını değerlendirdi.Üzerinde mutabakatsağlananseçim tarihinin kendiiçlerinesinentarih olmadığınıifade eden Çiller, Türkiye'nin bir yılınındahaheba olacağını savundu.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,AnkaraGençİşadamları Derneği'ncedüzenlenen"TürkSiyasiSistemiveTürkiye'nin Geleceği"konulutoplantıya katıldı. Baykal, yaptığıkonuşmada, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'inısrarlıolduğubaşkanlık sistemini eleştirirken hiçbir ülkenin sıkıntılar karşısındarejim alışverişineçıkmadığınısöyledi.Baykal,18Nisan1999'da yapılması planlanan seçimlerin Türkiye için kader seçimi olacağını söyledi.

7-DSPZonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal, partisindenistifa etti. 8-İstanbulValisi Kutlu Aktaş, düzenlediği basıntoplantısıyla biryılındeğerlendirmesini yaptı. Aktaş,basıntoplantısında, araziveçek senet mafyasıyla işbirliği yapan emniyet mensupları olduğunu,ancakbunlarıntespitedilerekmeslektenihraç edildiklerini söyledi.

9-Bulgaristandadüzenlenen 18'inciUluslararasıVarnaBale Festivali'nde Türk balet Oğulcan Borova, 3. oldu.

10-ABD yönetimi, İran'ın uzun menzilli Şahab-4 füzeleri üzerinde çalışmasındankaygıduyduklarınıbildirdi.ABDBaşkanıBill Clinton, İran'a füze teknolojisi satan yedi Rus firmasına yaptırım uygulanması yolunda bir talimat yayımladı.

30 TEMMUZ 1998

1-AdaletBakanı Oltan Sungurlu yaptığı açıklamada, af konusunda ANAPolarakyaptıkları hazırlığı Merkez Karar ve YönetimKurulu toplantısınakadarbitireceklerini,buradançıkacakgörüşler doğrultusunda görüşlerinin belirleneceğini belirterek, "Toplantıda TCY312.ve159.maddelerdahil nelerinafkapsamınagirip girmeyeceği, hukuken bir affın mümkün olup olmayacağı,bununbir afmıyoksaşartlısalıverme mi olacağı,hangitarihekadar işlenensuçlarıkapsayacağı,yurtiçiveyurtdışındaki firarilerindurumununneolacağı,ayrıcaaskerisuçlarınaf kapsamınagiripgirmeyeceğikonularınıtartışıpkarara bağlayacağız" dedi.

2-Türk-İşBaşkanlar Kurulu Toplantısı'na katılan MaliyeBakanı ZekeriyaTemizel,yaptığıaçıklamada,Türkiye'deyapılan özelleştirmelerindaha çok iç borç ödemelerini dengeyeoturtmayı amaçladığını,hükümetinaldığı ekonomik önlemlerinuluslararası çevrelerdesaygıilekarşılandığını,hükümetortağıolarak özelleştirmelerin sonuçlarına katlanacaklarını belirterek, "Biz bu hükümetin içindeyiz. Belirli uzlaşmalar sağlamak zorundayız.Tek başına hükümet programı uygulayacak konumda değiliz" dedi. Türk-İşBaşkanıBayramMeralise,55.hükümetinhalkın beklentilerineyanıt veremediğini belirtirken,özelleştirmelerle ilgiliolarak,"Sosyal devlet anlayışı kenaraatılmakta,hukuk devletianlayışı ayaklar altına alınmaktadır. Sat, kapat,kurtul mantığıyla yağma ve talan devam etmektedir. Ulusal ekonomimizin ve ulusalsavunmamızıntemeldireğikuruluşlar,devletimizin denetimindençıkmaktadır.Ulusötesisermaye,özelleştirmeyle ulusal devletleri zayıflatmaya çalışmaktadır" dedi.

3-DışişleriBakanlığıtarafındanyapılanyazılıaçıklamada, AvrupaİnsanHaklarıDivanı'nın,GüneyKıbrısRumYönetimi vatandaşıChrysostomos Loizidou'nun, KKTC sınırları içindekalan taşınmazmallarıüzerindekimülkiyethakkınıkullanmasını engellediği düşüncesiyle Türkiye'nin tazminat ödemesine kararı ile ilgiliolarak, verilen kararın kabul edilemez olduğubelirtildi. Açıklamada,KKTC'nin bağımsız bir devlet olmanın tümkurallarını yerinegetirdiği,bu olaydan Türkiye'nin sorumlututulamayacağı ifade edildi.

4- TBMM Genel Kurulu'nda, erken genel seçimlerin, yerel seçimlerle birleştirilerek 18 Nisan 1999 tarihinde yapılması kabul edildi.

5-BakanlarKurulu'nun,birsüreöncemeydanagelendeprem nedeniyle Ceyhan Belediyesi'ne ait işyerlerinde Genel-İş Sendikası tarafındanuygulanmaktaolan grevin yasakladığınadairkararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,İstanbul'dadüzenlediği basıntoplantısında,son günlerde kamuoyunda sıkçatartışılanaf konusunu hazırlıksız ve ham düşünceyle ifade edilmesinin büyük bir hataolduğunubelirterek, "Siyasi kaygılarvetelaşlagündeme getirilenaftan"Başbakan'ın,hükümetortaklarınınveAdalet Bakanı'nın bile haberdar olmadığını öne sürdü.

7- Rekabet Kurulu, Aydın Ayaydın başkanlığında yaptığı toplantıda, dahaöncesatışıgerçekleştirilenPetrolOfisiA.Ş.'nin özelleştirilmesine şartlı destek verdi. Ayaydın, toplantısonrası yaptığı açıklamada, satış ile ilgili beş şartın yerine getirilmesi sonucunda işlemin resmiyet kazanabileceğini söyledi.

8-Prof.Dr. Kemal Gürüz başkanlığından toplanan YüksekÖğretim Kurulu, 1999 yılında yapılacak üniversiteye giriş sınavlarının tek basamaklı olmasını kararlaştırdı.

9-Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, AK Tv'ye 30, Kanal D'ye 3, atv veİnterStar'a 1, Özgür Radyo ve Çevre Radyo'yada 90'argün yayın durdurma cezası verdi.

10-13.DünyaBasketbolŞampiyonası,Yunanistan'ınbaşkenti Atina'da dün başladı.

11-YugoslavyaCumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç, AvrupaBirliği Troykası'yla Belgrad'da görüştü. Öte yandan Kosovalı Arnavutlar ile Sırplar arasındaki çatışmaların sürdüğü bildirildi.

12-KıbrısRumYönetimi lideri Glafkos Klerides,birgazeteye verdiğidemeçte, S-300 Rus füzelerinin bu yılın eylül ayı sonunda veya en geç ekim başında yerleştirileceğini söyledi.

13- Japonya Parlamentosu'nda yapılan oylamada, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin lideri Keizo Obuçi, başbakanlığa seçildi.

14-PapuaYeni Gine'de iki hafta önce denizde yaşanandepremden dolayı dalgaların karaya vurmasıyla oluşan felakette ölü sayısının 2123 kişiye yükseldiği bildirildi.

31 TEMMUZ 1998

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Türkiye'yebirgünlük resmiziyarettebulunanFilistin DevletBaşkanıYaserArafat'ı ÇankayaKöşkü'ndekikarşılamatörenindeyaptığıkonuşmada, Ortadoğu barış sürecinde kayda değer bir gelişme olmamasını üzüntü vericiolarak değerlendirirken; hala umutlu olduğunu, Türkiye'nin Filistin Devleti'ne olan desteğinin süreceğini söyledi. FilistinDevletBaşkanı Yaser Arafat'ta,Türkiye'nindesteğine geçmiştekindendahaçokgereksinimduyduklarınıbelirterek, TürkiyeileFilistin arasındaki ilişkilerin tarihedayandığını, Türkiye'nin Ortadoğu barış sürecine katkısının unutulmazolduğunu söyledi. Arafat,daha sonra, Başbakan Mesut Yılmaz ve BaşbakanYardımcısı Bülent Ecevit'i kabul ederek bir süre görüştü.

2-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel, Türk-İş'inkuruluşunun46. yıldönümünedeniyledüzenlenen"Cumhuriyetin75.Kuruluş Yıldönümünde Çalışma Hayatı ve Türk-İş" konulu sempozyumda yaptığı konuşmada,demokratik cumhuriyetin eseri olan Türk-İş'inçoğulcu demokrasi ile özdeşleştiğini söyledi. Türk-İşBaşkanıBayramMeraldeTürkişçisininTürkiye Cumhuriyeti'ninbugünlere gelmesinde üzerinedüşenherhizmeti iftiharla yerine getirdiğini söyledi. BaşbakanYardımcısıBülent Ecevit,12Eylül'lebirlikteişçi haklarındabir gerileme olduğunu belirterek, "Anayasa'dayapılan değişikliklere rağmen işçi haklarındaki kısıtlamalarhalendevam ediyor" dedi. CHPGenelBaşkanıDeniz Baykal, Türkiye'dekurumsaldemokrasi yönündebüyüksıkıntıların bulunduğunu ifade ederek,enflasyona sessizkalansendikaların başarılı olmasınınmümkünolmadığını söyledi. DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk da yaptığı konuşmada, ülkede birrejimsorunubulunduğunu belirterek, "Türkiye'dedemokrasi devletdemokrasisidir,yurttaşdemokrasisideğildir.Siyasi partilerişlerinegeldiği içindir ki mevcut Anayasa'yıkorumaya çalışmaktadırlar" dedi.

3-Bulgaristan'da,radyovetelevizyonlarınTürkçeyayın yapmalarınaimkansağlayanyasatasarısınınkabuledildiği bildirildi.

4- Sudan'da şiddetli yağışlar sonucu 14 kişinin öldüğü bildirildi.

5-HindistanvePakistan arasında Keşmir sınırı boyuncasüren çatışmalarda 46 kişinin öldüğü bildirildi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106