13.3.1997
×

Hakkında

Künye

İletişim

MART 1997

1 MART 1997

1- Başbakan Necmettin Erbakan, partisininAnkara'daki"İl BaşkanlarıveMüfettişleri"toplantısındayaptığı konuşmada, Milli Güvenlik Kurulu (MGK)toplantısıhakkındabilgiverdi. Başbakan Erbakan, "Suni gerginlik ortadan kaldırılacak, tansiyon düşürülecektir.Demokrasiye gölge düşürecekbeyanlar,zanlar, görüntülerverilmesinin fevkalade yanlış olduğu hususunda bütün MGK üyeleri tam bir fikir içerisinde bulunmuşlardır" dedi.

2- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, MGK Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç ile yaptığı görüşmeden sonra basın mensuplarınınsorularınıyanıtladı.Çiller,hiç kimsenindemokrasininkesintiyeuğrayacağıgibi bir beklenti içine girmemesi gerektiğini belirterek, "Hükümetolanpartiler kenditabanlarınasahipçıkmalı.Dinvelaiklik üzerinden siyasetyapılmamalı,demokrasidışıbeklentiyekapılmamalı. Hedefimiz Avrupa Birliği olmalı" dedi.

3- DevletBakanıSabriTekir,MalezyaveEndonezya'ya yaptığıresmigeziyi tamamlayarak yurda döndü.Tekir, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, savunma sanayii, otomotivve müteahhitlikhizmetleri konuları başta olmak üzere görüşmelerin çok yararlı geçtiğini belirtti.

4- DSP Genel Başkanı BülentEcevit,yazılıbiraçıklama yaparakMGKtoplantısınıdeğerlendirdi.Ecevit,hükümetin laiklik konusunda gereken duyarlılığı göstermemesi durumundaen demokratik"yaptırım"ınMeclis içinden çıkarılması gerektiğini söyledi.

5- CHP Genel BaşkanıDenizBaykal,hükümetingerginliği tırmandıranvezamanzamanbunukrizedönüştürenpolitika izlememesi gerektiğini belirterek, "Ordusuyla, Parlamentosu'yla, yargıorganlarıylagerginlikiçerisinde olmayan bir hükümetin bulunması gerekir.Bu görevi Meclis yapmalıdır" dedi.

6- Demokrat Türkiye Partisi (DTP) Genel BaşkanıHüsamettin Cindoruk,DTP'ninAnkaraİlBinası'nınaçılışındayaptığı konuşmada, MGK toplantısını değerlendirirken,MGK'nınhükümete verdiği bildiriyi, "muhtıra" olarak nitelendirdi.

7- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş,MGKtoplantısıve kararlarınıdeğerlendirirken,askerlerinüzerindedurduğu hususların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

8-KamuEmekçileriSendikasıKonfederasyonu'nun(KESK) düzenlediği miting Ankara'da yapıldı.KESK Genel Başkanı Siyami Erdemyaptığıkonuşmada,teokratikdevletarayışlarının durdurulacağını,koalisyon hükümetininemekçileringücüyle düşürüleceğini savunarak, "Biz, ne ülkemizi yüzyılların gerisine götüreceksiyasalislamanede postallı rejim arayışına onay veriyoruz" dedi.

9-İstanbulBarosuBaşkanıYücelSayman,Cumhuriyet gazetesindeyayımlanansöyleşisinde,avukatların,halkın hak aramaözgürlüğünütemsilettiğinibelirterek,avukatların yaşadıkları sorunlar konusunda açıklamalarda bulundu.

10- Bilim Merkezi Vakfı tarafındandüzenlenen"1.Bilim Şenliği" İstanbul'da başladı.

11- Avrupa Demokratlar Birliği (EDU) toplantıları nedeniyle Paris'tebulunanANAPGenelBaşkanıMesutYılmazbasın mensuplarınayaptığıaçıklamada,anayasalbirkuruluşolan MGK'nınöngördüğü tedbir ve bunlara ilişkin kararların Bakanlar Kurulu'ncaöncelikledikkatealınmasıgerektiğinisöyledi. Yılmaz,MGKbildirisinin,"hükümetle ilgili bir suç duyurusu" olduğunu ileri sürdü.

12- Dışişleri Bakanlığı tarafından "istenmeyenadam"ilan edilen İran'ın Erzurum Konsolosu Said Zare, Türkiye'den ayrıldı.

13-EgeBölgesiSanayiOdasıaylıkolağanmeclis toplantısı,KKTCekonomisinedestek vermek amacıyla, Girne'de yapıldı.Toplantıya, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş,Başbakan DervişEroğlu,MeclisBaşkanıHakkıAtunile Devlet Bakanı Işılay Saygın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura ve çok sayıda sanayici katıldı.

14- Arnavutluk'un güneyindeki Vlore kentinde binlercekişi dünakşam,askerikışlayasaldırdı.Silahlı çatışmada 6'sı sivil polis olmak üzere 9 kişinin öldüğü bildirildi.

2 MART 1997

1-BaşbakanNecmettinErbakanpartisininMerkezKarar YürütmeKurulu (MKYK) Toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu ülke hepimizindir, yumuşamaya her zamandan fazla riayetedilmelidir.ÖnümüzdeyenidenbüyükTürkiye'nin kurulması için tarihi bir fırsat vardır" dedi.

2- Genelkurmay İkinci Başkanı OrgeneralÇevikBir,Milli GüvenlikKuruluGenelSekreteriOrgeneralİlhanKılıçve Genelkurmay Başkanlığı danışmanları Emekli Amiral Işık Biren ile AmiralMustafaÖzbey, Atina'da yayımlanan "Tipos Tis Kiriakis" gazetesine verdikleri demeçlerde, Ege'nin sınır olmamaözelliği olanbirdeniz olduğunu belirterek, Türkiye kıyıları yakınında bulunanadacıkvekayalıklarınTürkiyeCumhuriyeti'neait olduğunu kaydettiler.

3-TurizmBakanıBahattinYücelyaptığıaçıklamada, Eximbank'ınturizmhizmetiniteşviketmekamacıyla, A grubu seyahat acentelerine de kredikullandıracağını,böylecediğer malihracıyapankuruluşlargibiseyahatacentelerininde ihracatçı sayılacağını bildirdi.

4- DSP GenelBaşkanıBülentEcevityaptığıaçıklamada, laikliğindevletintemeli olduğunu, temelin tahrip edilmesiyle devletin çökeceğini ifade ederek,laiklikkonusundatoplumsal anlaşmanın zorunlu olduğunu söyledi.

5- BBP Genel Başkanı Muhsin YazıcıoğlupartisininÇankaya İlçesi 3.Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Milli Güvenlik Kurulutoplantısısonrasındaortayaçıkangelişmeleri değerlendirdi.

6- Dışişleri Bakanlığı MüsteşarYardımcısıBüyükelçiAli Tuygan,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'inbirmesajını İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'ye iletmek üzereİran'agitti. İranAsya-Pasifikişlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Alaaddin Burucerdi ile görüşen Tuygan yaptığıaçıklamada,"İkiülkenin karşılıklıilişkileriileilgilitutumumuzuanlattık. Görüşmeninİran'lailişkilerdekitutumumuzunanlaşılması açısındanyararlıolacağını"söyledi.Burucerdiise"Türk Hükümeti'nin özel bir elçi göndermesi, Türk liderlerinin, Tahran ileilişkilerineverdikleriönemigöstermektedir.Tahran da aynı önemi göstermektedir" dedi.

7-FilistinDevletBaşkanıYaserArafatABDgezisi öncesindeyaptığıaçıklamada,İsrail'inDoğuKudüs'teyeni yerleşim birimleri kurması halinde bağımsız bir Filistin Devleti kurabileceklerini söyledi.

8- ABD'nin güneyini etkisi altına alan kasırgada 22 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

3 MART 1997

1- Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada,CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'inFransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile Almanya Başbakanı Helmut Kohl'e birermektupgönderdiğibelirtildi.Mektupta,Türkiye'nin, AB'nin genişleme sürecinindışındabırakılmamasıgerektiğinin tekrarlandığı kaydedildi.

2-BaşbakanNecmettinErbakanMilliGüvenlikKurulu toplantısınınardındanDSPGenel Başkanı Bülent Ecevit ve CHP Genel BaşkanıDenizBaykalilegörüştü.BaşbakanErbakan, görüşmelersonrayaptığıaçıklamada, ülke sorunlarının çözümü içinhuzurvebarışaherzamankindenfazlagereksinim duyulduğunu,parlamentodakipartilerinkardeşlikiçinde çalışmasıgerektiğiniveTürkiye'ninrejiminintartışmasız demokrasiolduğukonusundatambirgörüşbirliğiiçinde olduklarını söyledi.BülentEcevitgörüşmekonusundabasın mensuplarınabilgivererek,Erbakan'a"Devletleinatlaşarak hükümete devamedilemez.Yabudevletitemelunsurlarıyla içinizesindirmenizyadaşuaşamadabunuyapamayacak durumdaysanızbirsürehükümettenuzaklaşmayıgözealmanız gerekir"uyarısındabulunduğunusöyledi.DenizBaykalda BaşbakanErbakan'a,"Krizinnedenisizsiniz,Yaülkenin anayasasıylakavgaetmektenvazgeçeceksinizyadaistifa edeceksiniz" diye çağrıda bulundu.

3- BaşbakanNecmettinErbakanileDışişleriBakanıve BaşbakanYardımcısıTansuÇillerBaşbakanlık'tabiraraya geldiler.Çillergörüşmesonundagazetecilereyaptığı açıklamada,ülkenin, Milli Güvenlik Kurulu toplantısından sonra önemli bir uzlaşma içinde olduğunu söyledi.

4- Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta GüngörÖzdenHilafetin KaldırılmasıveTevhid-iTedrisatKanunu'nunkabulünün73. yıldönümünedeniyleÇağdaşYaşamıDesteklemeDerneği'nin düzenlediği"DevrimYasalarıveLaiklik"konulutoplantıya katıldı.Özden yaptığı konuşmada, toplumdaAtatürk'eveonun ilkelerinesaldıranlarınsırasıgelincekendilerini sakladıklarını öne sürerek, "Bunların bazıları yerelyönetimde, bazıları da merkezi yönetimde" dedi.

5- Milli Savunma Bakanı Turhan TayanDemokratEğitimciler Sendikasıüyelerinikabuletti.Tayankabuldeyaptığı konuşmada, Atatürk ilke vedevrimleriylekalkınanTürkiye'nin parlakbirgeleceğiolduğunusöyleyerek,"Devrim yasalarını bırakanları mahcup etmeyeceğiz" dedi.

6- Maliye Bakanı Abdullatif Şener, bakanlığının İstanbul'da düzenlediği,"TaşraTeşkilatı 4.Bölge Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, koalisyon hükümetinin siyasi istikrarı sağlamakiçin kurulduğunu söyledi.

7- Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlambakanlığıtarafından düzenlenen "Yurt dışında açılan özel öğretim kurumu temsilcileri toplantısı"nın açılışında yaptığı konuşmada, "Hedefimiz,çağdaş medeniyeteaçık,kalbimillideğerlerebağlıinsanlar yetiştirmek" dedi.

8-KazakistanBaşbakanıAkejanKajegeldin,resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

9- Avusturya'da bulunan ANAP GenelBaşkanıMesutYılmaz, Viyana'dakitemaslarınınsongünündeAvusturyaBaşbakan Yardımcısı ve Dış-işleri Bakanı Wolfgang Schüsselilegörüştü. Avrupalıların,Türkiye'nin iç politikasındaki gelişmelerini çok yakındanizlediklerinibelirtenYılmaz,"Benbukoalisyon hükümetiningeleceğiolmadığını,Türkiye'demuhtemelendaha geniş tabanlı birhükümetingündemegeleceğiniifadeettim" dedi.

10-İranCumhurbaşkanıAliEkberHaşimiRafsancani, Cumhurbaşkanı Demirel'in özel mesajını kendisine sunan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Tuygan'ıkabulünde,İranve Türkiye'nin,"KomşuveMüslümaniki ülke olarak birbirlerine yakınlaşmasını istemeyen ortak düşmanları olduğunu" söyledi.

11-YunanistanDışişleriBakanıTheodorosPangalos, Atina'dayayımlananApoyevmatinigazetesineverdiği demeçte, Yunanistan'ınTürkiyeileolananlaşmazlıklarındahaklı olduğunu,ancakBatı'nınkendiçıkarlarıiçinTürkiye'yi desteklediğini ileri sürdü.

12- ABD Başkanı Bill Clinton, Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ıkarşılamatöreninde yaptığı konuşmada, İsrail'in Doğu Kudüs'te bir Yahudi yerleşim birimi inşa kararı almamasınıarzu ettiğinibelirterek, kararın güvensizlik meydana getirdiğini ve Ortadoğu barışını zedelediğini söyledi.

13- Arnavutluk'tabankerlikkrizininardındanolayların genişleyerekyayılmasıüzerinehükümetinolağanüstü hal ilan ettiği bildirildi.

14- Pakistan'da meydana gelen trenkazasında126kişinin öldüğü bildirildi.

4 MART 1997

1- KazakistanBaşbakanıAkejanKajegeldinbaşkanlığında Türkiye'yegelenKazakheyeti,BaşbakanNecmettinErbakan tarafındankabuledildi.Ziyaretinikiülkearasındaki ilişkilerindahadagelişmesiveyeni bir dönemin başlaması açısından bir dönüm noktası olacağını söyleyen Başbakan Erbakan, Türkiye'ninKazakistanpetrollerinin araştırılması, üretilmesi venaklikonusundaişbirliğinehazırolduğunusöyledi. KajegeldiniseErbakan'la görüşmesinde Türkiye'nin kendilerini tanıyan ilk ülke olduğuna dikkat çekerek, Kazak ve Türk halkları arasındaki kardeşliği dile getirdi.İki ülke heyetleri arasında yapılan görüşmelerden sonra Eğitim ve İşbirliği Protokolü, Bilim ve Teknik İşbirliği, Çevre İşbirliği anlaşmaları imzalandı.

2-BaşbakanNecmettinErbakan,partisiningrup toplantısında yaptığı konuşmada, 28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulutoplantısındaalınankararlarlailgili olarak, endişe edilecek ve kaygı duyulacak herhangi bir maddenin imzalanmayacağını söyledi.

3- ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz,BaşkanlıkDivanıve GrupYönetimKurulutoplantılarındanönce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Milli Güvenlik Kurulutoplantısındansonra yayımlananbildirinintamanlamıyla bir "muhtıra" niteliğinde olduğunu ileri sürerek, bildiride "yaptırımdan" söz eden MGK'nın Anayasa'yı zorladığını söyledi.

4- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafındankabuledilen DışişleriBakanıveBaşbakan Yardımcısı Tansu Çiller, görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığıaçıklamada,ülkederejimin bütünkurumlarıylaişlediğini,anayasal kurumlar olan Meclis, hükümet ve devletin diğer kurumlarının "RejiminSubabı"olarak görevlerinedevamettiklerinikaydederek,Türkiye'deuzun zamandan beri tırmanan bir irtica sorunu yaşandığını,bunun20 yıllık bir birikimin ürünü olarak ortaya çıktığını söyledi.

5- Devlet Bakanı Işılay Saygın Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında,"KadınİstihdamınınGeliştirilmesiProjesi" kapsamında yapılan araştırmalar hakkında bilgi verdi.

6- Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, Özel Eğitim Rehberlik veDanışmaHizmetleriGenelMüdürlüğütarafından düzenlenen toplantıdayaptığıkonuşmada,8yıllıkeğitiminmutlaka gerçekleşeceğinivebu sürenin 11 yıla çıkarılması gerektiğini söyledi.

7- TBMM Genel Kurulu'nda, ANAP Samsun Milletvekili Biltekin Özdemirve41milletvekilininhazırlamışolduğu,"kamu personelininücretrejimiileilgiliyanlışveadaletsiz politikalarizledikleri"iddiasıyla,BakanlarKurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi reddedildi.Ayrıca ANAP'ınAdalet Bakanı Şevket Kazan hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi de reddedildi.

8-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitpartisiningrup toplantısındayaptığı konuşmada, Başbakan Necmettin Erbakan ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.RP'nindışındakalacağı üçlüya da dörtlü bir hükümet kurulabileceğini söyleyen Ecevit, "Biz makul şartlarda, uzlaşmacı bir anlayışla, öyle bir hükümete katılabiliriz ya da katkıda bulunabiliriz" dedi.

9-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalpartisiningrup toplantısındayaptığıkonuşmada, "28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu sonrasındaki yaşam, öncesinden çok farklı.Hükümet kendi dışındabirsiyasalyönlendirmeyikabul etmek zorunda kaldı" dedi.

10- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, CHP GenelBaşkanı DenizBaykal'ıziyaretetti.Yazıcıoğlugörüşmedensonra yaptığı açıklamada, sorunların demokrasi içindeçözümleneceğini belirterek,"Bubirhükümetarayışıdeğil,hükümeti koruma arayışı da değil, Türkiye'nin karşılaştığıdemokrasisınavında sınıftakalmamakiçinmilletiradesinitemsiledenlerin dayanışmasını sağlamaktır" dedi.

11- Avrupa Halk Partisi (PPE) adı altında gruplaşanAvrupa BirliğiüyesiAvrupaDemokratPartileri'nin,Belçika'nın Başkenti Brüksel'de yapılan zirvetoplantısısonaerdi.PPE BaşkanıWilfriedMartenstoplantı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye-AB ilişkilerinin görüşüldüğünübelirterek,"Bizegöre Türkiye,AB'ye üye olacak bir aday değildir.Türkiye ile yoğun bir işbirliğindenyanayızamaAvrupaprojesibirmedeniyet projesidir.Türkiye'ninAB'yetamüyelikadaylığıkabul edilemez" dedi.

12- Ortadoğu Barışsürecikonusundatemaslardabulunmak üzereABD'ye giden Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat, Başkan Bill Clinton ile görüştü.DışişleriBakanıMadelineAlbright ilede görüşen Arafat düzenlediği basın toplantısında, Filistin özerk yönetiminin kurulmasına rağmenekonomikablukanınfiili olarakdevamettiğini,HarHoma'dakiyeniYahudiyerleşim birimlerinin inşa edilmesinin "güvensizlikortamı"yarattığını söyledi.

13- Arnavutluk'ta bankerkrizininardındanpatlakveren isyanlarlaülkegerginleşirken, isyancıların, güneydeki Vlore, Saranda, CirokastarveFierkentlerindekiaskeridepolardan silahyağmaladıklarıbildirildi.Bu arada Genelkurmay Başkanı General Şeme KosovagörevindenalınarakyerineGeneralAdem Kopani'nin getirildiği bildirildi.

5 MART 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,resmibirziyaret amacıylaTürkiye'debulunanKazakistanBaşbakanıAkejan Kajegeldin'i kabul etti.Cumhurbaşkanı Demirelkabuldeyaptğı konuşmada, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin iki ülke halklarının menfaatineolacakşekildehızlagelişmeyedevamedeceğini söyledi.KazakistanBaşbakanıAkajenKajegeldinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kazakistan için siyasi, iktisadi,tarihi ve kültürel açıdan çok önemli yeri bulunduğunu söyledi.

2-BaşbakanNecmettinErbakanBBPGenelBaşkanıMuhsin Yazıcıoğlu'nuziyaret etti.Görüşme sonrası basın mensuplarına açıklamalardabulunanBaşbakanErbakan, Türkiye'desuni gündemleryaratıldığınıbelirterek,"KimseAnayasa'yıkendi maksadına alet etmesin" dedi.

3- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazBaşbakanNecmettin ErbakanileTBMM'de bir görüşme yaptı.Görüşmeden sonra basın toplantısıdüzenleyenYılmaz,anayasanınvazgeçilmez, değiştirilemez temel ilkelerini içine sindiremeyen RP'nin yanlış uygulamalarısonucuTürkiye'ninbugünkünoktayageldiğini belirterek,"Başbakan'ınyaptığıbugörüşmeler,yanlış uygulamalarına ortak arama çabasından başkabirşeydeğildir" dedi.

4- Milli Güvenlik Kurulu GenelSekreteriOrgeneralİlhan Kılıç,BaşbakanNecmettin Erbakan ile yaptığı görüşmeden sonra basınmensuplarınınsorularınıyanıtlarken,MilliGüvenlik Kararlarıile ilgili olarak herhangi bir sorunun yaşanmadığını, kararlar için gerekli olan "imzaların" tamamlandığını söyledi.

5- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, partisininBaşkanlıkDivanıToplantısı'ndansonrayaptığı açıklamada,BaşbakanNecmettinErbakan'ınkendisiile görüştüktensonraMGKbildirileriniimzaladığınıbildirdi. Çiller,MGKkararlarınınMeclisgündeminegetirileceğini belirterek,"Meclis demokrasinin sahibidir.Bütün konuların ve sorunların çözüm yeri Meclis'tir" dedi.

6-AnayasaMahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzden, İstanbul'daYargıtayveDanıştay'ınayrıkurumlarhalinde çalışmaya başlamalarının 129.yıldönümüolan"5MartHukuk DevletiGünü"dolayısıyladüzenlenentoplantıda yaptığı konuşmada,gereksiztartışmalarlagünlerdirülkegündeminin doldurulduğunu söyledi.Türkiye'de yargının bağımsız olmadığını ileri süren Özden, yargı denetimi ve bağımsızlığınınsağlanması gerektiğini vurguladı.

7- İçişleri Bakanı Meral Akşener, açılışveincelemelerde bulunmaküzereSamsun'agitti.Akşener,MGKkararlarının darbeninhabercisişeklindeyorumlanmasınınyanlışolduğunu söyleyerek,"Beni, asıl demokrasiyi savunan aydınların, darbeye alkış tutması şaşırtıyor" dedi.

8-DışişleriBakanlığı'ndanyapılanyazılıaçıklamada, AvrupaBirliğiüyesiülkelerinHıristiyanDemokratParti liderlerininBelçika'nınBaşkentiBrüksel'dekizirve toplantısındansonra "Türkiye, AB'ye medeniyet farkından dolayı tamüyeolamaz"şeklindekikararınıntalihsizlikolduğu belirtilerek,"Atatürk'ün ifade ettiği gibi medeniyet tektir ve Türkiye'de çağdaş medeniyetinşereflibirüyesidir"denildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı düzenlediği basıntoplantısında,sözkonusuaçıklamayıbasından öğrendiklerinibelirterek,"ABveorganlarıileyapılan görüşmelerde,sözkonusugörüşünTürkyetkililerineresmen iletilmediğini" söyledi.Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Onur Öymen, Brüksel'deki toplantıya katılanülkelerin Ankara temsilcilerini bakanlıkta kabul ederek, Türkiye'nin karar dolayısıyla duyduğu rahatsızlık ve üzüntüyü dile getirdi.

9- Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs-Yunanistan işlerinden sorumlu MüsteşarYardımcısıBüyükelçiİnalBatu,RadyoAvrasya'ya yaptığıaçıklamada,Kıbrıs'ta,MaraşBölgesi'ninboş tutulmasınınRumlartarafından yanlış anlaşıldığını belirterek "Rumlar'ın S-300 füzeleriniadayakonuşlandırmalarıdurumunda Maraş'ın KKTC'yle bütünleştirileceğini" bildirdi.

10- ANAP, DYP, DSPveCHP'limilletvekilleritarafından TBMM Başkanlığı'na verilen ortak önergede, Milli Güvenlik Kurulu kararlarıarasındayeralanzorunlueğitimin8yıla çıkarılmasının yasayla düzenlenmesi istendi.

11- DSP Genel BaşkanıBülentEcevit,BBPGenelBaşkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada, "Bu hükümetten kurtulmak için, yeni oluşuma katkıda bulunacak siyasi partilerarasındakiilişkilerinyumuşaması gerekir, ancak DYP ile ANAP arasında böyle bir yumuşama yok" dedi.

12- Diyanet İşleri BaşkanıMehmetNuriYılmazAnkara'da düzenlediğibasın toplantısında, kuruma bağlı Kuran kurslarında Atatürk ve laiklikkarşıtıyeminettirilmediğinibelirterek, çeşitli adlar altında açılan ve resmi olmayan Kuran kurslarından sorumlu olmadıklarını söyledi.

13- RTÜK Başkanı Güneş Müftüoğlu, görevinden istifa etti.

14-Cezayir'ingüneydoğusundabulunanHemisElKhecna bölgesindemeydanagelensilahlıçatışmada,4 sivil ile bir radikal İslamcı militanın öldüğü bildirildi.

15- Zaire'nin, Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ve ülkedeyaşananiçsavaşı sona erdirmeyi amaçlayan planı kabul ettiği açıklandı.

16-Almanya'danükleeratıktaşımasınıprotestoetmek amacıyladüzenlenengösterilerde olayların çıktığı, eylemlerde 500'e yakın eylemcinin tutuklandığı ve 100'den fazla kişininde yaralandığı bildirildi.

 

6 MART 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile Çankaya Köşkü'nde bir görüşmeyapanTBMMBaşkanıMustafaKalemli, görüşme sonrası basın mensuplarına bilgi verdi.Kalemli, Milli GüvenlikKurulu kararlarının Meclis'te görüşülmesinin sakıncalı olduğu yönündeki açıklamasınınCumhurbaşkanıDemireltarafından"doğru bulunduğunu" söyledi.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazİstanbul'dabasın mensuplarınayaptığıaçıklamada,hükümetin, demokrasiyi içine düşürdüğü durum nedeniylebugünüveyakıngeleceğikonuşmak zorundakaldığını,dahauzağın görülmediğini söyledi.RP'nin iktidar sorumluluğunu taşıyamadığınıverejimbunalımınayol açtığını,ancaktümsorunların çözümünün demokraside olduğunu söyledi.

3- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, AvrupaBirliği'neüyeülkelerinAnkara'dakibüyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı Konutu'ndakabuletti.Çiller,toplantı öncesibasınmensuplarınayaptığıaçıklamada,Türkiye'nin birliğe alınmamasının yeni bir kutuplaşma yaratacağıuyarısında bulunarak,"KültüredayalıyenibirBerlinDuvarıinşa edilmemesi hayati bir gerçekliktir" dedi.

4-DevletBakanıAbdullahGülMilliyetgazetesinde yayımlanansöyleşisinde,sonsiyasigelişmelerle Türkiye'de, "askeribirrejim"görüntüsüdoğduğunuvurgulayarak,"Biz yetkiyihalktanaldık,ancak halka hesap veririz, Türkiye'nin tıkandığıvedemokratiksisteminsıkıştırıldığıböylebir durumda doğru olan, seçime gitmektir" dedi.

5- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal GenelMerkez'deyaptığı açıklamada,Başbakan Necmettin Erbakan ve partisinin Türkiye'yi anlamsız bir kısır çekişmenin içinesoktuğunuvebüyükzarar verdiğinibelirterek,MilliGüvenlikKuruluKararları'nın TBMM'ye getirilme çalışmalarının ise yanlış olduğunu söyledi.

6- Radyo veTelevizyonÜstKurulu(RTÜK)Başkanlığı'na Prof.DrOrhanOğuz, Başkan Yardımcılığı'na da bir süre önce istifa eden Fatih Karaca seçildi.

7- İstanbulDevletGüvenlikMahkemesi(DGM)Cumhuriyet Başsavcılığı,aralarındaeskiÖzelHarekatDairesiBaşkanı İbrahim Şahin, eski MİT görevlisi Korkut Eken ile 7 polis memuru veUrfaMilletvekiliSedat Bucak'ın şoförünün de bulunduğu 10 kişi hakkında 5-9 yıl arasında hapis istemiyle davaaçtı.Öte yandan"Kumarhaneler Kralı" Ömer Lütfi Topal cinayetiyle ilgili olarak gözaltanı alınan özeltimpolislerinisavcılıkyerine Ankara'yagönderen,döneminİstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Bilgi Ünal başta olmak üzere 6emniyetgörevlisihakkındada İstanbulAsliyeCezaMahkemesi"göreviihmal" suçundan dava açtı.

8- İran yönetiminin ülkeden ayrılması için birhaftasüre tanıdığıTürkiye'ninTahranBüyükelçisiOsman Korutürk yurda döndü.

9-Türkiye'debulunanKazakistanBaşbakanıAkajen Kajegeldinİstanbul'dagazetecilereyaptığıaçıklamada, Türk dünyasınınbugünbüyükbirgüçolduğunubelirterek,"Türk milletine demokrasi yolunu açan Atatürk'ü büyük bir devlet adamı olarak örnek alıyoruz" dedi.

10-ABD'dekitemaslarınısürdürenYunanistanDışişleri BakanıThedorosPangalos,ABDDışişleriBakanıMadeleine Albright ilegörüşmesindensonrabasınmensuplarınayaptığı açıklamada,AvrupaHıristiyanDemokratlar Birliği'nin Türkiye ileAvrupa'nınfarklıdeğerleresahipolduğuyönündeki açıklamasını eleştirerek, "Türkiye, kesinlikle Avrupa'ya aittir. Avrupa tarihinin büyük bir parçasıdır veYunanistanbukonuda kesinliklegörüşünüdeğiştirmez.Çünkü,eğer Türkiye Avrupa tarihinin bir parçası değilse, o zaman Yunanistan da butarihin bir parçası değildir" dedi.

11-RusyaDevletBaşkanıBorisYeltsinParlamento'da yaptığıkonuşmada,ülkedekiiç durumun çok kritik bir aşamaya geldiğini, halkın sabrının sınırına ulaştığını söyledi.

12- Sri Lanka'da bağımsız bir devlet kurmakiçinyönetime karşı mücadele veren Tamil Ealam Kurtuluş Kaplanları'nın ülkenin doğusundaki iki askeri üsseyaptıklarısaldırıda230kişinin öldüğü bildirildi.

13- Arnavutluk'ta banker skandalındansonraortayaçıkan isyancıların 6 kenti ele geçirdikleri bildirildi.

7 MART 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelATV'deyayınlanan "Siyaset Meydanı" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok ilginç bir ülke olduğunubelirterek,bugünkümeselelerinbir kısmınıanlayabilmek için Türk aydınları ve vatandaşları olarak biraz geriye gidip, başlangıcın getirdiği problemlerigözönünde tutmak gerektiğini söyledi.

2-BaşbakanNecmettinErbakan,TBMMBaşkanıMustafa Kalemli'yiMeclis'teziyaretetti.Kalemligörüşme sonrası yaptığıaçıklamada,"Başbakan,MilliGüvenlikKurulu(MGK) kararlarınınMeclis'tegörüşülmesigibibirdüşüncelerinin olmadığını ve böyle bir beyanının da bulunmadığını açıkçaifade etti"dedi.BaşbakanErbakaniseyaptığıaçıklamada,MGK kararlarının, TBMM'ye getirilmeyeceğini söyledi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz partisininİstanbulİl Merkezi'ndegerçekleştirilenMerkezKararveYönetim Kurulu (MKYK)toplantısıöncesindeyaptığıaçıklamada,Türkiye'nin bugüniçindebulunduğusiyasidurumile bu durum karşısında ANAP'ın konumunu değerlendireceklerini söyledi.

4-TürkiyeOdalarveBorsalarBirliği'nin(TOBB) İstanbul'dadüzenlediğiAB,OrtaveDoğuAvrupa, Karadeniz Ekonomik İşbirliği ve Bağımsız Devletler Topluluğuülkelerinin, OdalarBirliğiBaşkanveTemsilcileri'ninkatıldığı "SürdürülebilirBüyümeİçinEkonomikBütünleşme"adlı konferanstakonuşanBaşbakanYardımcısıveDışişleri Bakanı Tansu Çiller, Gümrük Birliği Anlaşması'ndan bu yanaTürkiye'nin taahhütettiğiherşeyiyaptığınıbelirterek,"AncakAB taahhütlerini yerine getirmedi" dedi.

5- İstanbul 3 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, Trabzon-Soçi seferiniyapmayahazırlanan "Avrasya Feribotu"nu, içindeki 211 yolcu ve mürettebatınıkaçıran,tutuklu9sanıkiçin"gemi kaçırmak ve hürriyeti tahdit" suçlarından 8 yıl 10 ay 20'şer gün ağır hapis cezası verdi.

6- AB Dönem Başkanı ve Hollanda Dışişleri BakanıHansVan Mierlo çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.

7- Yunanistan Dışişleri Bakanı Teodoros PangalosBMGenel Sekreteri Kofi Annan ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Genel Sekreter'in,Kıbrıssorunununçözümükonusundayoğun girişimler başlatmayı amaçladığını ve Kıbrıs konusunda ciddi bir rol oynamaya hazır olduğunu" söyledi.

8- Arnavutluk'taki kriz nedeniyle başkent Tiran'dabulunan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi heyetinin başkanı Rene Van Der Linden Devlet Başkanı Sali Berişailegörüşmesindensonra yaptığıaçıklamada,ülkedeerkengenelseçimegidilmesi ve muhalefetteki sosyalistlerle birkoalisyonhükümetikurulması önerilerinin Berişa tarafından reddedildiğini söyledi.

8 MART 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,MilliyetveSabah gazeteleriileTürkiyeSosyalveEkonomik Etütler Vakfı'nca (TESEV) İstanbul'da düzenlenen ve "Medya" konusunun ele alındığı "DünyaKültürel Değerler Konferansı"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Demirel,demokratikvelaikcumhuriyetesahipçıkılmasını medyanınçokönemliözelliklerinden biri saydığını ve Türkiye Cumhuriyeti adına medyaya şükranlarını sunduğunu söyledi.

2- Genelkurmay Genel Sekreterliği tarafından yapılan yazılı açıklamada,"28Şubat1997tarihliMilliGüvenlikKurulu toplantısından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef alan bazıbeyan,yorumveaçıklamalaryapılmaktadır"denilerek, TSK'nınsiyasipolemiklerekonuedilmesiüzücübulundu. Açıklamada,Türkiye'nin"çağdaş medeniyet yolunda ilerlemesine kimsenin engel olamayacağı" belirtildi.

3-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,İstanbul'da, Belediye-İşSendikasıGenelBaşkanı Efendi Güvercin'i ziyaret etti.Yılmaz ziyaret sırasında yaptığıaçıklamada,savcıların aradığıinsanlarınrahatçatelevizyonlaraçıkıpbeyanat verdiklerini, mülakat yaptıklarını, devletin bunlarınsöylediği suçlamaları yalanlayamadığını söyledi.

4- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, Türkiye'debulunanAvrupaBirliği (AB) Dönem Başkanı Hollanda DışişleriBakanıHansVanMierloilebirgörüşmeyaptı. Görüşmeninardındanbasınmensuplarının sorularını yanıtlayan Çiller, NATO ve Gümrük Birliği üyesi olan Türkiye'nin AB üyeliği konusundadiğerülkelerileaynıstatüdedeğerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Türkiye'ninABüyeliğinidesteklediğini belirtenVanMierloise Avrupa'da kendisi gibi düşünen birçok politikacınınolduğunusöyledi.VanMierlo,dahasonra Türkiye'den ayrıldı.

5- DevletBakanıNamıkKemalZeybek,TürkiyeveTürk DünyasıİktisadiveSosyalAraştırmalarVakfı'nın Ankara'da düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dil,din ve tarihi değerler gibi üç önemli sorununun bulunduğunu söyledi.

6- Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna,dörtgünlükresmibir ziyaretiçinKübaHalkSağlığı Bakanı C.Dotres Martinez'in resmi davetlisi olarak Havana'yagitti.Aktuna,hareketinden önceyaptığıaçıklamada,ziyaretinbakan düzeyinde bu ülkeye yapılan ilk gezi olduğunu belirtti.

7- CHP GenelBaşkanıDenizBaykal,KocaeliAnıtpark'ta düzenlenen"AydınlıkTürkiye" mitingindekikonuşmasında, sorunlara karşı "Çözüm ya Meclis'te ya da millettedir" dedi.

8-RPGenelBaşkanYardımcısıRızaUlucakAnkara'da düzenlediği basın toplantısında, Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) anayasal bir kuruluş olduğunu belirterek,"Ancak,hükümetlerin MGKkararlarınıaynenuygulamamecburiyetleriyoktur.MGK kararlarının nasıl uygulanacağına hükümet karar verir.MGK'nın hükümeti denetleme gibi bir görevi yoktur" dedi.

9- İskenderun Kapalı Cezaevi'nde, aralarındaPKKveMLKP militanlarınındabulunduğu27hükümlü,kazdıkları 50 metre uzunluktaki tünelden firar etti.8 firari yakalandı, 1'i teslim oldu.AdaletBakanıŞevketKazan,mahkumların havalandırma bölümündencezaevidışınadoğrukazdıklarıtüneldenfirar ettiğiniaçıkladı.Kazan, İskenderun Özel Tip Cezaevi Birinci Müdürü ile İkinci Müdürleri'nden 5'inin ve 2İdareMemuru'nun, tahkikat sonuçlanıncaya kadar açığa alındığını açıkladı.

10-8MartDünyaKadınlarGününedeniylebirmesaj yayımlayanCumhurbaşkanıSüleymanDemirel,pekçokülkede kadınların halatemelhaklariçinmücadeleettiğinedikkat çekerek,"Türkiye'dekadınlarımızböylebireşitsizlikle karşılaşmamıştır"dedi.TBMMBaşkanıMustafaKalemlide mesajında,demokratik-laikdevletyapısınınkurulmasıve gelişmesinde,kadınlarıngösterdiğiçabalarınbüyükkatkı sağladığını belirtti.

11- Çağdaş Gazetecier Derneği'nin, "Yılın Gazetecileri96" ödülleri Ankara'da düzenlenen bir tören ile sahiplerine verildi.

12- TÜYAPtarafındandüzenlenen2.İzmirKitapFuarı açıldı.

9 MART 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelAnkara'dabasın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Genelkurmay Başkanlığı'nın dünyaptığıyazılıaçıklamakonusunda,"TürkSilahlı Kuvvetleri'ninsiyasitartışmalarıniçineçekilmemesine özen gösterilmelidir.Askerlerisiyasibeyanatlarvermeye zorlamayın" dedi.

2- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz Türk Metal Sendikası'nın Ankara'dadüzenlediği"3.BüyükKadın Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, kadınları toplumdayoksayanzihniyete "dur"dediğinivurgulayarak"Kadınlarıntoplum hayatında yer almadığı toplumlar geri kalmaya, hatta çökmeye mahkumdur" dedi.

3-DSPGenelBaşkanıBülentEcevityaptığıyazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) anayasal konumu ve siyasal tartışmalariçineçekilmekistenmesindenduyduğu rahatsızlığıdile getiren Genelkurmay açıklamasının çok yerinde olduğunu söyledi.

4- DYP GenelBaşkanYardımcısıMehmetGölhanAnkara'da düzenlediğibasıntoplantısında,MilliGüvenlikKurulu kararlarının"muhtıra"diyenitelenmesive"darbe" söylentilerinin,ekonomikistikrarıbozduğunu,yurtdışında Türkiye aleyhine olduğunu belirterek,"Hiristiyandemokratlar, TürkiyeAB'yegiremez, diye karar alıyor.Biz rejimi tartışma konusu yaparsak bu kararların verilmesi mukadderdir" dedi.

5- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş partisinekatılmalar nedeniyledüzenlenentörendeyaptığıkonuşmada, "Türkiye'nin kaostan,rejimbunalımındançıkışı,erkenseçimle gerçekleşebilir" dedi.

6-BelçikaVeliahtPrensiPhilipperesmibirziyaret amacıyla Ankara'ya geldi.

7- Arnavutluk Devlet Başkanı Sali BerişaTiran'dayaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde ayaklanan isyancılara, silahlarını bırakmalarıiçintanınansüreyibirhaftadahauzattığını bildirerek,ikiayiçindeerkenseçimegidilebileceğini ve seçimekadarülkenin,tümpartileriniçindebulunduğubir hükümetle yönetilebileceğini bildirdi.

8- İran'ın dini lideri Ali Hamaney Abadan kentindeyaptığı açıklamada,İsrail'in,Yahudilereyeniyerleşim birimi kurma kararından vazgeçmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne verilenkarar tasarısını, ABD'nin veto etmesini kınadı.

10 MART 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, BelçikaVeliahtPrensi Philippeveberaberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Demirelkabuldeyaptığıkonuşmada,Türkiye'nin GümrükBirliği'negirişsürecindensonra,AvrupaBirliği tarafından taahhüt edilenyardımlarıngerçekleşmediğini,buna rağmen Türkiye'nin Avrupa ekonomileri ile rekabet edecek durumda olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Demirel kabuldensonra,Prens Philippeilebirlikte"TürkEkonomisiveTürkiye-Belçika İktisadi-Maliİşbirliği"konulutoplantıyakatıldı. CumhurbaşkanıDemirelyaptığıkonuşmada,Batılıülkelere seslenerek,Türkiye'ninAB'yeüyeliğikonusundaanlaşma hükümlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel , İranDışişleriBakanı AliEkberVelayeti'yiÇankaya'yaKöşkü'ndekabuletti. Cumhurbaşkanı Demirel kabuldensonrayaptığıaçıklamada,iki ülkearasındakiilişkilerinbölgebarışıaçısındanönemli olduğunu, Ankara-Tahran ilişkilerinin karşılıklı çıkar, dostluk, iyikomşulukveiçişlerinekarışmamailkelerinesaygı doğrultusunda sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

3-BaşbakanNecmettinErbakan,BelçikaVeliahtPrensi Philippeveberaberindeki heyeti kabul etti.Başbakan Erbakan kabuldeyaptığıkonuşmada,ikiülkearasındakiilişkilerin geliştirilmesiveticaretdengesininsağlanmasıgerektiğini söyledi.Prens Philippedeikiülkearasındakiilişkilerin geliştirilmesi üzerinde durdu.

4- BaşbakanNecmettinErbakan,Türkiye'debulunanİran DışişleriBakanıAliEkberVelayeti'yi kabul etti.Başbakan Erbakan,Velayeti'yikabulüsırasındagazetecilereyaptığı açıklamada"Türkiye'debirkısımmedyanın,hürülkeolmak itibariyle yapmış olduğu yayınlardan dolayıİranlıdostlarımız üzülmüşolabilirler.Ancak akıl ve sabırla bu olaylar üzerinde tavır takındıklarını görmekten büyükmemnuniyetduydum"dedi. Velayetide yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin Erbakan'ın başbakan olmasından sonra geliştiğineişaretederek "Türkiyeveİran ilişkilerinin her alanda gelişmekte olduğunu" söyledi.

5-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazBaşkanlıkDivanı Toplantısı'ndansonra yaptığı açıklamada, görevi rejimi korumak olanhükümetin,bugünbirrejimbunalımınanedenolduğunu söyledi.

6- Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanıTansuÇiller HalkBankası'nın 1997 yılı kredilerinin programlanması amacıyla düzenlenenKredilerYüksekKurulutoplantısınınaçılışında yaptığıkonuşmada, Halk Bankası tarafından kullandırılacak olan esnaf kredilerini 130 trilyon liraya çıkardıklarınıbildirerek, KüçükveOrtaÖlçekliİşletmeler'e(KOBİ)sağlanacakolan kredilerin de yıl sonuna kadar 100trilyonlirayaulaşacağını söyledi.DevletBakanıUfukSöylemezde yaptığı konuşmada, bankanın esnaf ve sanatkarların yanısıra gençgirişimcilereve kadınlara da kredi desteği verdiğini belirtti.

7- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, Ankara'dadüzenlediğibasıntoplantısında,UluslararasıAf Örgütü ve insan hakları kuruluşlarıhazırladıklarıraporlarda, Türkiye'dekiişkenceuygulamalarınailişkinbulgularayer verdiklerini anımsatarak, "İşkence konusunda Türkiye'ninadının geçmesi,üzücü,utançverici,kabuledilebilirdeğil. Türkiye'ninheryöresindeişkenceuygulamalarınasonverme gereğiaçıktır.Ülke gündeminden işkence konusu ya kalkacak ya kalkacaktır" dedi.

8- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanıTansuÇiller'iziyaret etti.Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda yapılan görüşmeden sonra bir açıklama yapan Yazıcıoğlu,Milli Güvenlik Kurulu kararlarının Meclis'e gelmesi konusunda, "KararlarınMeclis'egelmesinetaraftarız.Bunun MilliGüvenlikKuruluileMeclis'ikarşı karşıya getirmeden yapılmasına dikkat edilmelidir.Eğeryasaçıkarmakkonusunda TBMM'yeihtiyaçduyulmuyorisebırakalımülkeyibaşkaları yönetsin Parlamento'yu fesh edelim" dedi.

9- Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel,Bonn'dabulunan KıbrısRumKesimiDışişleriBakanıAlekosMihailidesile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, KıbrısRumKesimi'nin, AB'yetamüyelikgörüşmelerinin,ancakAda'dakisorunun çözülmesiyle başarılı olabileceğini bildirdi.

11 MART 1997

1- Başbakan NecmettinErbakanpartisininTBMMGrubu'nda yaptığıkonuşmada,"Faşist laikliğin artık tarihe karıştığını" belirterek, gericilikle mücadele edilirken dinine bağlı,ılımlı insanlarasevgivesaygınıngözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi.ÖteyandanBaşbakanErbakanÇankayaKöşkü'nde CumhurbaşkanıSüleymanDemirel ile görüştü.Başbakan Erbakan, görüşmesonrasıyaptığıaçıklamada,MilliGüvenlikKurulu kararlarınaAnayasaveMGK'nınkuruluş yasaları çerçevesinde gerekli ilgi ve önemin gösterileceğini söyledi.

2- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, DışişleriKonutu'ndaDYP'libakanlarla bir toplantı yaptıktan sonra Başbakan Necmettin Erbakan ile görüştü.

3- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, parti grup toplantısında MilliGüvenlikKurulu(MGK)kararlarının altında Başbakan'ın imzası bulunduğunu hatırlatarak, "MGK kararlarınaherkeskarşı çıkabilir,Başbakan ve Yardımcısı karşı çıkamaz, bakanlar karşı çıkamaz.Başbakan'ınortayakoyduğusiyasiiradeBakanlar Kurulu'nu bağlar" dedi.

4- ANAP Genel BaşkanYardımcısıMehmetKeçeciler,Genel Merkez'dedüzenlediğibasıntoplantısında,cezaevlerinin devletin denetiminden çıktığını ve örgüt evleri haline geldiğini ileri sürdü.

5-Ankara'dayapılanTürk-İşBaşkanlarKurulu toplantısındansonrayayımlanansonuçbildirgesinde,kamu kesimindekitoplusözleşmegörüşmelerininbirlikiçinde yürütülmesiiçinTürk-İş, Teksif, Türk Metal, Tes-İş, Haber-İş veOrman-İş'ingenelbaşkanlarındanoluşan"KamuKesimi Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğu kaydedildi.

6- İstanbul DevletGüvenlikMahkemesi'ninhakkındaTürk CezaYasası'nın"Cürümişlemekiçinçeteoluşturmak"ile "Hakkında tutuklama ve yasaklama emri bulunankişileriyetkili mercilerederhalhabervermemek" suçlarından dava açtığı eski Özel Harakat DairesiBaşkanVekiliİbrahimŞahin,tutuklama kararının alınmasından 39 gün sonra teslim oldu.

7- 1996-1997 futbol sezonu Başbakanlık Kupası'nı,Beşiktaş ile yaptığı maçı 4-0 kazanan Trabzonspor futbol takımı aldı.

8- Sürekli Basın Kartı sahibigazeteci-yazarMahmutOğuz Göğüş, Gaziantep'te geçirdiği trafik kazasında vefat etti.

9- İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahuresmibir ziyaret amacıyla Moskova'ya gitti.Netanyahu'yu kabul eden Rusya Devlet BaşkanıBorisYeltsin,"İkiülkearasındakikarşılıklıön yargılarınartıkgeride kaldığını, ekonomik, siyasal ve ticari ilişkilerdeatılımyapılmasıgerektiğini"söyledi.Bu görüşmedensonraNetanyahu,Dışişleri Bakanı Yevgeni Primakov ile biraraya geldi.Görüşmede Ortadoğu barışsürecineağırlık verildiği bildirildi.

12 MART 1997

1- Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılanaçıklamada, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'in,Bulgaristan'laTürkiye arasında sınırticaretiyapılmasınailişkinBakanlarKurulu Kararı'nı onayladığı belirtildi.

2-Türkiye-KKTCEkonomikİşbirliğiProtokolü,Bakanlar Kurulu'ncaonaylanarakyürürlüğegirdi.Protokol,iki ülke arasında hertürlümalvehizmetüretimininartırılmasını, kamununekonomidekipayınınazaltılarakdevletinsadece düzenleyici bir rol üstlenmesinin sağlanmasını, bütçevevergi reformları yapılarak bütçe açıklarının azaltılmasını öngörüyor.

3-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,ANAP'ın8yıllıkiktidarı boyuncademokratlığınıispatladığınıbelirterek,"Hiçkimse ANAP'ı demokrasi sınavına tabi tutamaz" dedi.

4- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, Erzurum'unKurtuluşGünükutlamalarınakatılarak,DYPİl Başkanlığı binası ve Öğretmenevi'nin açılışınıyaptı.Çiller, KurtuluşSavaşı'nınAnadolu'yuişgaledendüşmanakarşı yapıldığınıhatırlatarak,"Yoksulluğakarşı2.Kurtuluş Savaşı'nı başlatıyoruz" dedi.

5- İçişleri Bakanı Meral Akşener, valiliklerebirgenelge göndererek31Aralık1996'danöncegöçmenvizesi dışındaki vizelerleTürkiye'yegelipBulgaristan'adönmeyenlerin, "güvenlikbakımındanbir sakınca olmaması ve müracaat etmeleri kaydıylabiryılsüreileikametlerineizinverildiğini" bildirdi.

6- Dışişleri BakanlığıSözcüYardımcısıSermetAtacanlı düzenlediğibasıntoplantısında,Türkiye,İngiltereveABD denetiminde,TürkmenlerileKürtgruplarıarasındaikili temaslaryapıldığınaişaretederek"Kuzey Irak'ta başlatılan barış sürecinin akamete uğratılmaması,genelkabulgörenbir görüştür" dedi.

7-DevletGüvenlikMahkemelerikapsamındakisuçlarda gözaltı süresini kısaltan ve DGM'lerin görev alanlarını daraltan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

8- Ankara Ticaret OdasıBaşkanıAhmetÇavuşoğluyaptığı yazılıaçıklamada,Hıristiyan Demokrat liderlerin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'netamüyeolamayacağıyolundakibeyanlarına tepki gösterdi.

9- Avrupa KonseyiParlamenterlerMeclisi(AKPM)Türkiye raportörleriAndrasBarsonyve Walter Schvimmer Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı ziyaret ettiler.RaportörlerdenBarsony,dinin herinsanın özgür seçimi olduğunu belirterek, "Önemli olan, bir dinin ülkedeki diğer gelenekleri sınırlamamasıdır" dedi.

10- Türkmenistan'da bulunan TBMM BaşkanıMustafaKalemli, TürkmenistanMeclisi Başkanı Sahat Muradov'la görüştü.Kalemli daha sonra Meclis'te bir konuşma yaptı.

11-Türkiye'ninAvrupaBirliği(AB)nezdindekidaimi temsilcisiBüyükelçiUluçÖzülkeryaptığıaçıklamada, Türkiye'ninAB'ningenişlemesürecindendışlanmasıhalinde Gümrük Birliği'nin sürdürülemeyeceğini söyledi.

12- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burnsyaptığı açıklamada,Avrupa'dakibüyükelçilerinin,Türkiye'ninAB'ye kabul edilmesi yolunda yoğunbirseferberlikiçindeolduğunu açıkladı.Burns, Türkiye'nin insan hakları konusunda önemli bir adım attığını belirterek, "Bu gelişmeler ABtarafındandikkate alınmalıdır" dedi.

13-Zaire'deordubirlikleriileisyancılararasında çatışmalarsürerkenülkenin doğusundaki Kisangani yakınlarında dün 35 isyancının öldürüldüğü bildirildi.

13 MART 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Türk Kadınlar Birliğive çeşitlikadınderneklerininüyelerindenoluşanbirheyeti ÇankayaKöşkü'ndekabuletti.CumhurbaşkanıDemirelkabul sırasındayaptığıaçıklamada,Türkiye'derejiminkendini koruyacaktedbirlerialdığını,Susurlukolayıileçıkan ilişkilerbütünününörtbasedilmesininmümkünolmadığını belirterek, "Acelecilik, yargısız infazadönüşmemelidir.Yeni Dreyfus hadiseleriyle karşılaşmamalıyız" dedi.

2- Bakanlar Kurulu Başbakan Necmettin Erbakan başkanlığında toplandı.DevletBakanıLütfüEsengünBaşbakanlık'ta düzenlediğibasıntoplantısında,Kurul'dagörüşülenkonular hakkındabilgiverdi.Toplantıçıkışındagazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan YardımcısıveDışişleriBakanı TansuÇiller,MGKkararlarınınkısa,ortaveuzunvadede uygulanması konusundaBaşbakanilebirliktebütünbakanlara talimat verdiklerini belirterek, "Sekiz yıllık eğitim bu hükümet zamanında ortaya çıkmış değildir.Yıllardır konuşulan bir konu. Amabizciddiyetle ele alıyoruz.Kimsenin şüphesi olmasın, bu geçiştirme falan değil, çok ciddi bir çalışmadır" dedi.

3-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazAnkara'dayapılan "Enerji Zirvesi 97" toplantısının kapanışında yaptığı konuşmada, Türkiye'ninkaranlığıistemediğinibelirterek,"Türkiye'nin korktuğubukaranlıksadeceenerji eksikliğinden kaynaklanan karanlıkolsaydıteselliolurdu.Türkiye,çokyönlübir karanlığa sürükleniyor" dedi.CHP Genel Başkanı Deniz Baykal da toplantıdayaptığıkonuşmada,Türkiye'ninciddibir enerji planlamasınagereksinimibulunduğunubelirterek,"Geçerli, hukuki ve idari yeni bir model ortaya konmalıdır" dedi.

4- Devlet BakanıAbdullahGülAntalya'dayaptığıbasın toplantısında,İranile ilişkilerin"sıfır"noktasına girmediğini belirterek, "PKK meselesi bitmedi.Bütçeninönemli birbölümüterörlemücadeleyeharcanıyor.Terörörgütleri Türkiye'nin içerisindedirlerveçevrekomşuülkelerdedirler. Ama şu bir gerçek ki biz bütün komşu ülkelerle konuşarak terörle ortak bir mücadele yapmak için uğraşıyoruz" dedi.

5- Kadın ve Aileden sorumluDevletBakanıIşılaySaygın Ankara'dabirokuluziyaretisırasındayaptığıaçıklamada, Cumhuriyet döneminde kadınlara,yurttaşlığıntemeliolantüm siyasihaklarıntanındığınıbelirterek,"Kadınlar, özellikle siyasal partilerin yönetim organlarında ve parlamentoda,sadece ülkemizdedeğil,dünyanınbirçok ülkesinde istenilen sayı ile temsil edilmemektedir.Parlamentodaki kadın sayısınınartması, kadınınkalkınmaolanaklarındanyararlanmasıaçısındanönem taşıyor" dedi.

6- Tarım ve Köyişleri Bakanı MusaDemirciHak-İş'ebağlı Özgıda-İşSendikası'nınBaşkanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'de tarımla uğraşan 30milyonnüfusunihmal edilemeyeceğinibelirterek,"Özelleştirme sevdasına tutulur ve buna da tarımdan başlarsanız, yanlış yapmış olursunuz.Yanlış, herkestarafından tespit edilmiştir, bu yanlıştan dönülecektir. Özelleştirilen kombinalarda sıkıntı duyuluyor, bunlarınyeniden devlete kazandırılması yönünde yoğun baskı var" dedi.

7-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitMeclisgrup toplantısındayaptığı konuşmada, partisi ile CHP arasında derin ideolojik ayrılıklar olduğunuilerisürerek,"Bunukoalisyon ortaklığıönündebirengelolarakgörmüyorum,böylebir ortaklığı içime sindirebiliyorum.Birseçimhükümetideğil, ülkeninağırlaşantemel sorunlarını partiler arası uzlaşma ile ve toplumsal örgütlerin etkin katılımıyla ele alacakbirçözüm hükümeti öneriyorum" dedi.

8-RPGenelBaşkanYardımcısıAhmetTekdalAnkara'da düzenlediğibasıntoplantısında,sağdakipartilerin Başbakan Necmettin Erbakan başkanlığında birleşmelerigerektiğiniileri sürerek, koalisyon hükümetine ANAP'ın da katılmasını istedi.

9-Türk-İşGenelBaşkanıBayramMeral,15Mart'ta kutlanacak"DünyaTüketicilerGünü"nedeniyleyaptığı açıklamada, özelleştirme politikalarısonucubirçokkuruluşun tekel durumuna geldiğine dikkat çekerek, tüketicilerin her hafta yapılan keyfi zamlarla ezildiğini belirtti.

10-YunanistanBaşbakanıKostasSimitisAtina'da düzenlediğibasıntoplantısında,Yunanistan'ın,Türkiyeile "Dostluk, barış ve yakın işbirliği" istediğini vebuçerçevede Türkiye'ninAvrupaBirliği'ne ayak uydurmasından yana olduğunu söyledi.

11- Ürdünlübiraskerin,Ürdün-İsrailarasındakisınır bölgesinde geziye çıkan İsrailli öğrencilerin otobüsünü otomatik silahlataramasısonucu7kişininöldüğü,6kişininde yaralandığıbildirildi.İsrailBaşbakanıBenjamin Netanyahu saldırı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Ürdün'den daha sert tedbirler almasını isteyerek şiddeti kutsal kılan güçlerin barış süreci için en büyük tehlikeyi oluşturduğuna dikkat çekti.

12-FilistinParlamentosu'nunolağanüstütoplantısında konuşanDevletBaşkanıYaserArafat, İsrail'i barış sürecine sadık kalmayaçağırarak,aksitakdirdeFilistinliler'inher türlü yola başvurabileceği uyarısında bulundu.

13- Arnavutluk'ta Devlet Başkanı SaliBerişailegörüşen siyasiparti liderleri yaptıkları ortak açıklamada, ülkenin bir iç savaşa sürüklendiğini belirterek, Avrupa ülkelerine,bölgede anayasaldüzeninsağlanmasıveülkebütünlüğününkorunması amacıyla silahlı müdahalede bulunulması çağrısını yaptılar.

14 MART 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirelDeniztemizDerneği YönetimKuruluüyeleriileIspartaTicaretve Sanayi Odası MeclisBaşkanıveüyeleriniÇankayaKöşkü'ndekabuletti. CumhurbaşkanıDemirelkabullerdeyaptığıkonuşmada,2000'li yıllarda küreselleşme kavramınınönemliolacağınıbelirterek, çevreninkorunmasıkonusunundabu yıllarda önem kazandığını söyledi.Öte yandan Cumhurbaşkanı DemirelTurkishDailyNews gazetesineverdiğidemeçte,çağdaş bir toplumun oluşturulması için zorunlu eğitim süresinin 11yılaçıkarılması gerektiğini belirterek, 8 yıllık zorunlu eğitimi gerekli bulduğunu söyledi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan BaşbakanlıkKonutu'ndabazı televizyon temsilci ve yöneticileri ile biraraya geldi.Erbakan yaptığıkonuşmada,hükümetileorduarasındakigerginlik nedeniyleoluşanbunalımdan"3-M"olarak tanımladığı 3 medya kuruluşu ve "3-S" olaraktanımladığı3soleğiliminsorumlu olduğunu söyledi.

3-AdaletBakanıŞevketKazanİskenderunÖzelTip Cezaevi'ndeincelemelerdebulundu.Kazanbasın mensuplarına yaptığıaçıklamada,İskenderunÖzelTipCezaevi'ninsiyasi tutukluvehükümlüleriçinuygunbircezaeviolmadığını belirterek, tutuklu ve hükümlülerin Adana, Osmaniye ve Gaziantep böldesindeki cezaevlerine nakledileceğini söyledi.

4- SağlıkBakanıYıldırımAktuna14MartTıpBayramı nedeniyleyayımladığımesajda, hastanelerde kalite yönetiminin temel olacağını ve özerkleşme sürecinin başlatılacağını söyledi.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Ankara'dasonBakanlar Kurulutoplantısıile ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulutoplantısınınardındanyapılanaçıklamaların umutvericiolduğunubelirterek"Yeter ki bu açıklamalar bir uyutma ve takiyye taktiği olmasın" dedi.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalİzmir'deyaptığı açıklamada,mutlakagerçekleştirilmesiniistediği8yıllık zorunlu eğitimin, rejimin "yumuşak karnı"olduğunubelirterek, hükümetin,düzenlemeniniçiniboşaltmakisteyebileceği uyarısında bulundu.

7- Çalışma ziyaretinde bulunmakiçinFinlandiya'yagiden BaşbakanYardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller Finlandiya CumhurbaşkanıMasrttiAhtisaariilegörüştü.Görüşmesinden sonragazetecilere açıklamalarda bulunan Çiller, Türkiye'nin AB genişleme sürecinde diğer aday ülkelerleaynıkoşullariçinde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

8- Küba'dabulunanSağlıkBakanıYıldırımAktunaKüba DevletBaşkanıFidelCastrotarafından kabul edildi.Aktuna görüşmeden sonrayaptığıaçıklamada,Castro'yaCumhurbaşkanı Demirel'in mektubunu sunduğunu ve Castro'nun, Atatürk'ün yaptığı devrimlerden söz ederken de " Bu kadar büyük birdevrimyaptım ama Atatürk'ün yaptıklarını başaramazdım" dediğini söyledi.

9- Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçisi Ahmet ÖkçünTiran'da yaptığıaçıklamada,ülkedeiçsavaşadönüşen isyan olayları sonucubuülkedekiTürkvatandaşlarınıntahliyesininTürk donanmasına ait gemilerle gerçekleştirileceğini söyledi.

10- İran'daHerculesC-130tipiaskeriuçağındüşmesi sonucu 88 kişinin öldüğü bildirildi.

15 MART 1997

1-CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,MühendislerVakfı tarafındanİstanbul'dadüzenlenen "Türkiye'nin Çağdaş Uygarlık DüzeyineUlaşmasındaMühendisliğin,DemokrasininveDışa AçılmanınÖnemi"konulupaneldeyaptığıkonuşmada,Türk demokrasisinin zaman zamankesintilereuğradığınıbelirterek, bunun"ülkeniniçindençıkılamaztehlikeleremaruzşekilde resmedilmesinin" sonucunda olduğunu söyledi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan, partisinin BaşkanlıkDivanı toplantısındayaptığıkonuşmada,"MilliGüvenlikKurulu kararlarından uygulanması mümkün olanlarıuygularız.Prosedür gereğiyasaldüzenlemeler gerekiyorsa, bu hazırlıklar yapılır, Meclis'e gönderilir.Kararı Meclis verir" dedi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz,Antalya'dapartisince düzenlenenmitingteyaptığıkonuşmada,siyasidağınıklığın toparlanması için birlik çağrısında bulunurken, "Milliyetçileri, demokratları,cumhuriyetçileri,muhafazakarları,ANAPçatısı altında hizmete çağırıyorum" dedi.

4- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, Finlandiya'ya yaptığı ziyareti tamamlayarak yurda döndü.Çiller AtatürkHavalimanı'ndayaptığıaçıklamada,Avrupa'dabazı ülkelerinkültürayırımıyapmak konusunda ısrarlı olduklarını belirterek, "Türkiye'nin Avrupa sınırları içindeolupolmaması sadeceTürkiye'ninmeselesideğildir.Güvenlikbakımından önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın dameselesihalinegelecektir" dedi.

5-AnayasaMahkemesiBaşkanıYektaGüngörÖzdenile "Türkiye'ninsorunlarıveçıkışyolları"üzerineyapılan söyleşi, Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı.

6- Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna, Küba Halk SağlığıBakanı C.DotresMartinez'indavetlisiolarakbuülkeye gerçekleştirdiğigeziyitamamlayarakyurdadöndü.Aktuna İstanbulAtatürkHavalimanı'ndayaptığıaçıklamda,Kübave Türkiyearasındasağlıkalanındayapılanönanlaşma çerçevesinde,Küba'danaşıvekanürünlerialınması karşılığında, bu ülkeye ilaç satılmasının planlandığını söyledi.

7-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalManisa'dayaptığı açıklamada,Türkiye'delaikliğe inananların ciddi bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Sosyal demokratların Meclis'te birbütün olmasıgerekir.EcevitbiryılönceTürkiye'ninazınlık hükümetiyle yönetilmesine destek veriyordu.Şimdiisebutür arayışlara karşı çıkıyor" dedi.

8- Kazakistan'da bulunan TBMM BaşkanıMustafaKalemlive beraberindekiheyet,KazakistanDevletBaşkanıNursultan Nazarbayevtarafındankabuledildi.Görüşmedekonuşan Nazarbayev,Kazakistan'aheryönüyleyakınvedostolan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurguladı.TBMM Başkanı KalemlideCumhurbaşkanıSüleymanDemirel'iniyiniyet mektubunu, Nazarbayev'e sundu.

9-AvrupaBirliği(AB)BakanlarKonseyitoplantısı Hollanda'nınApeldoornkentindebaşladı.FransaDışişleri BakanıHervedeCharettetoplantıdayaptığıkonuşmada, Türkiye'ninAvrupaiçinbüyükönemtaşıdığınıbelirterek "dışlanmaması" gerektiğini söyledi.İngiltere DışişleriBakanı MalcolmRifkinddekonuşmasında,İngiltere'nin,Türkiye'nin çıkarlarını koruduğunu belirtti ve toplantıdaalınacakkararın Türk halkına "umut" vermesi gerektiğini söyledi.

10- ArnavutlukBaşbakanıBaşkimFinodüzenlediğibasın toplantısında,isyancılarınbaşlıcataleplerindenbirini oluşturan görevini bırakmasını istedikleri gizlipolisservisi "Shink"in şefi Başkim Gazidede'nin istifa ettiğini ve olağanüstü halin başlamasıyla birlikte basınauygulanankısıtlamalarıda kaldırmayı düşündüklerini söyledi.

16 MART 1997

1- GenelkurmayBaşkanlığı,RPÇorumMilletvekiliYasin Hatipoğlu hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya'yaveGenelkurmay2.Başkanı OrgeneralÇevikBir'ehakaretettiğigerekçesiyle,Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

2- ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazAntalya'dayaptığı açıklamada,merkez sağda bütünleşmenin belirli bir süreç içinde gerçekleşmesi ve bunun tabandaolmasıgerektiğinibelirtirken "Tabandakibütünleşmeiçinde bu partilerin belli bir iktidar ortaklığında biraraya gelmelerine ihtiyaç vardır' dedi.

3- Antalya'nın Kaş ilçesinden, Yunanistan'ınMeisadasına kaçmak isteyen 8 kişi teknelerinin batması sonucu öldü.

4- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,BingölveTunceli'degüvenlikgüçlerincesürdürülen operasyonlarda, 8 terörist yakalandı, 23 terörist de ölüolarak ele geçirildi.

5- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları'nın Hollanda'nın Apeldoornkentindeikigünsürentoplantısısona erdi.AB BakanlarKonseyiadınabasınabilgiverenDönemBaşkanı Hollanda'nınDışişleriBakanıHansvanMierlo,Türkiye'nin geleceğininAvrupa'daolduğuveTürkiye'yedediğeraday ülkelerleaynı kriterlerin uygulanacağı yolunda görüş birliğine vardıklarını söyledi.

6- ABD Başkanı Bill Clinton'un Danışmanı ve Ulusal Güvenlik KonseyiKıdemliAvrupaDirektörüAlexander Vershbow, Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, Türkiye'nin Avrupa ileilişkilerinin güçlendirilmesigerektiğinikaydederek"Türkiye,AB'yetam üyelik için aday olmalıdır" dedi.

7- Cezayir'de Relizane bölgesinde dün güvenlikgörevlileri tarafındandüzenlenenoperasyonlarda53radikalislamcının öldürüldüğü bildirildi.

17 MART 1997

1- Köy Hizmetleri GenelMüdürlüğütarafındandüzenlenen "KöyHizmetleriBölgeveİlMüdürleri" toplantısına katılan CumhurbaşkanıSüleymanDemirelyaptığıkonuşmada,Türk köylüsününcumhuriyeteminnettarolduğunu,ancakbütün gereksinimlerininkarşılanamadığınıbelirterek,köyemedeni hizmetlerin götürülmesi gerektiğini söyledi.

2- Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanıTansuÇiller Ankara'dadüzenlediğibasıntoplantısında, Avrupa Birliği'nin (AB)Hollanda'nınApeldoornkentindekiDışişleriBakanları Konseyi'ndeTürkiyeileilgili alınan kararın olumlu olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu kararla tam üyelik yolunda çok önemli bir adım attığını söyledi.Çiller, "Bundan sonra ne kadar hızlı gideceğimiz ve hedefe ne kadar hızlı varacağımız,şartlarınve kıstasların daha hızlı yerine getirilmesine bağlıdır" dedi.

3- DevletBakanıUfukSöylemezKırıkkale'dedüzenlenen "KOBİ"lerkonulutoplantıdayaptığıkonuşmada, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler'in Türkiye'nin belkemiği olduğunu, onuniçin hükümetolarakbuişletmelereözelbirönemverdiklerini söyledi.

4- Maliye BakanıAbdüllatifŞenerAnkara'dadüzenlediği basıntoplantısında, emekli ve memur maaşlarına 1 Ocak 1997'den geçerli olmak üzere, yüzde 13ileyüzde42arasındadeğişen oranlarda zam yapıldığını söyledi.

5- Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna İstanbul'da Kadıköy Rotary Kulübütarafındandüzenlenen"Türkiye'deSağlıkSigortası" konulu paneldeyaptığıkonuşmada,sağlıkreformununhizmete girmesiilebirlikte devletin asli görevi olan koruyucu sağlık hizmetine ağırlık vereceğini söyledi.

6- UlaştırmaBakanıÖmerBarutçu,TürkiyeileNijerya arasındakihaberleşmehizmetleriningeliştirilmesi amacıyla düzenlenentoplantıdayaptığıkonuşmada,Türkiye'ninson yıllardatelekomünikasyonalanındabüyükatılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

7- Hazine Müsteşarlığı'nın 1997 yılı ocak ayına ait yatırım teşvikbelgelerininsektörel dağılımı hakkındaki tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

8-DSPGenelBaşkanıBülentEcevit,genelbaşkanlığa seçilmesinedeniyleDemokratTürkiyePartisiGenelBaşkanı Hüsamettin Cindoruk'u ziyaretetti.Ecevitgörüşmedensonra yaptığıaçıklamada, ülke sorunlarını ele aldıklarını, koalisyon hükümetinden duyulan sıkıntılarkonusundagörüşalışverişinde bulunduklarını söyledi.

9-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalİzmir'deyaptığı açıklamada,sosyaldemokratlarınancakbirleşip bütünleşerek iktidar olabileceklerini belirtti ve "Bu mücadelede bizim kenara çekilmemiz gerekiyorsa kenara çekiliriz" dedi.

10- DSP'den istifa eden Çanakkale Milletvekili Hikmet Aydın DYP'ye geçti.

11- Arnavutluk'taki iç savaş nedeniyleülkeyiterketmek zorundakalan253Türkvatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait 2 uçakla Türkiye'ye getirildi.

12-OrtaAsyaTürkCumhuriyetleri'neresmiziyarette bulunanTBMMBaşkanıMustafa Kalemli, Kırgızistan Temsilciler Meclisi Başkanı Almanbet Matuprahimovilegörüşmesindensonra yaptığıaçıklamada, Türk devletleri arasında kurulacak olan bir "Türk Devletleri Parlamenterleri Birliği"ne sıcakbaktığınıve böylebirbirliğinkurulmasıhalindeparlamentolararası dayanışmanın daha geniş çaplı olacağınısöyledi.Matuprahimov iseyaptığı konuşmada, din, dil ve ırk birliği olan Türkiye ile her yönden yakın ilişki kurmak istediklerini belirtti.

13- Azerbaycan'da meydana gelen trafik kazasında 46 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

18 MART 1997

1- Çanakkale Zaferi'nin 82.yıldönümü nedeniyle birmesaj yayımlayanCumhurbaşkanıSüleymanDemirel, "Çanakkale Zaferi, şehit kanlarıyla yoğrulan topraklarınbirkarışınındahihiç kimseyeverilmeyeceğininenbüyükkanıtıolmuştur"dedi. Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayıisemesajında,Türk SilahlıKuvvetleri'nin,demokratik ve laik cumhuriyete yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı bugün deülkeningüvencesi olduğunubelirtti.BaşbakanNecmettin Erbakan da yayımladığı mesajda, "Tüm dünyaya'Çanakkalegeçilmez'dedirtenkahraman ordumuz,Çanakkalesavaşlarında vatan,milletsevgisive maneviyatından aldığı güçlebinbirzorlukvemeşakkatihiçe sayarak,emsalsizbirzaferitarihimizeyazdırmıştır" dedi. BaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanıTansuÇillerise Çanakkale'dedüzenlenentörendeyaptığıkonuşmada,"Türk milletinin, 82 yıl önce 250 bin evladını Çanakkaletopraklarına gömdüğünü,ancakşeref,haysiyetveonurunugömmediğini" söyledi.

2- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı açıklamada,DSP TBMMGrupYönetimKurulu'nun,bazımilletvekilleri hakkında disiplin kurulu uygulaması istemesinin kendisiiçinçoküzücü olduğunubelirterek,sözkonusumilletvekillerininyaklaşık birbuçuk aydan beri partinin kamuoyundaki güvenirliliğinegölge düşürücü açıklamalar yaptıklarını söyledi.

3- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Meclis grup toplantısında yaptığıkonuşmada,Türkiye'ninABüyeliğiileilgilison gelişmeler üzerindedurarak"Hollanda'daABüyesiülkelerin dışişleribakanlarınınkararını kimse yanlış yorumlamamalıdır. AB üyesi ülkelerin bakanlarının, Hıristiyan Demokratların aldığı karardan kendilerini kurtarma çabasıdır" dedi.

4- İskenderun Demir ÇelikGenelMüdürlüğü'nden(İSDEMİR) yapılanaçıklamayagöre,ürünlereyüzde6.6ile 7 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

5-YunanistanDışişleriBakanıTheodorosPangalos Selanik'tedevamedenBalkanEkonomik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, AB'nin Türkiye'yi kabul etmektegösterdiğiisteksiz tutumunueleştirerek,bunun"faşistlikleeşdeğer"olduğunu söyledi.

6- Rusya Federasyon'unaaitbiryolcuuçağınındüşmesi sonucu 50 kişinin öldüğü bildirildi.

19 MART 1997

1- İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret edenCumhurbaşkan SüleymanDemirel,gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtlayarak, Türkiye'nin yaklaşık 2-2,5 aydır yoğun birgündem yaşadığınıveçokşeyin konuşulduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Demirel, hükümetin MGK kararlarınıuygulayacağınıaçıkladığını vebundansonradakonununtartışılacak yönünün kalmadığını söyledi.

2-BaşbakanNecmettinErbakan'a,TopluKonutİdaresi Başkanlığı'nda(TOKİ),kurumunçalışmalarınailişkin brifing verildi.Başbakan Erbakan burada yaptığıkonuşmada,ülkelerin güçlüolmasınıntemelindeinsangücüvenüfusunyattığını söyledi.Başbakan Erbakan,göçnedeniyleköyleriboşaltılan Vanlı muhtarları kabul etti.Erbakan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde terörü yok etmeye çalıştıklarını belirterekbölgede eğitim,sağlık,hayvancılık ve tarım alanlarındaki hizmetlerin hızlandırılması için yoğunbirprogramyaptıklarınısöyledi. BaşbakanErbakan,Türkiye'debulunanKKTCBaşbakanıDerviş Eroğlu'nu kabul etti.Başbakan Erbakan,Türkiye-KKTCEkonomik İşbirliğiAnlaşması'nagöreKıbrıs'averilecek250milyon doların1997yılıiçindetamamınınpeyderpeyödeneceğini söyledi.

3-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada, Başbakan Necmettin Erbakan'ın ekonomi ileilgiliverdiğirakamlarınhepsininhayalürünü olduğunuilerisürdü.Başbakan'ın fazla verdiğini söylemesine karşın bütçenin 2 ayda toplam 245 trilyonliraaçıkverdiğini anlatan Yılmaz, yıl sonundaki açığın ise 2,5 katrilyon olacağını söyledi.

4- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, partisininMeclisgruptoplantısındayaptığıkonuşmada, muhalefetpartilerininortayakoyduğualternatifhükümet önerilerinin gerçekçi olmadığını söyledi.

5-AnayasaMahkemesi,26Mart1990'daSezaiKarakoç tarafındankurulan Diriliş Partisi'ni iki dönem aralıksız genel seçimlere katılmadığı gerekçesiyle kapattı.

6- Devlet BakanıIşılaySaygınValiliklerebirgenelge göndererek,resminikahyapılmaksızıngerçekleştirilen "evliliklerden" doğan sorunların özellikle kadınveçocukların mağdurolmasınave istismarına yol açtığını bildirdi.Saygın, bumağduriyetingiderilmesiiçinValilerden,dininikahla evlenen çiftlerin bir an önce tespit edilerek resmi nikahlarının yapılmasını istedi.

7-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitMeclisgrup toplantısındayaptığı konuşmada, kesin ihraç istemiyle disiplin kurulunasevkedilenmilletvekilleriBülentTanla,Gökhan ÇapoğluveBekirYurdagülhakkındaaçıklamalardabulundu. Ecevit, "Bir genel başkanolarakbenimiçinenüzücüdurum disiplinişlemiuygulamayamecburkalmaktır.Refahyol'dan kurtulmak için somut çözümteklifleriilemücadeleverirken, kendi içinde kavgalı bir parti görüntüsü vermeyi göze alamazdık" dedi.

8- Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, İskenderunÖzel TipCezaevi'nde28 mahkumun firar etmesi üzerine 7 Mart'tan bu yana güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda dörtcezaevi firarisinin iki PKK militanıyla birlikte yakalandığı bildirildi. Böylece yakalanan firarilerin sayısı 18'e ulaştı.

9- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göre,Güneydoğu'da sürdürülen operasyonlarda 30 PKK'lı terörist öldürüldü.

10-Afganistan'daradikalİslamcıTalebanörgütünün, Celalabadkentindebirpolismerkezinedüzenlediğibombalı saldırıda50kişininöldüğü,150'denfazlakişininde yaralandığı bildirildi.

11-Arnavutluk'tayaşananbankerskandalındansonra güneydekikentlerde hükümete karşı isyan eden grupların, Devlet Başkanı Sali Berişa'nın 20 Mart'a kadar istifasınıistedikleri, bununhükümettarafındankabuledilmediğibildirildi.Öte yandan Sosyalist Başbakan Başkim Fino'nun, Gyirokasterkentinde isyancı liderlerle yapacağı görüşmeye de gitmediği bildirildi.

12- Ürdün'de Abdülkerim Kabariti başkanlığındakihükümetin istifaettiğibildirildi.EskibaşbakanlardanAbdülselam el-Mecali, Ürdün Kralı Hüseyin tarafından yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

20 MART 1997

1- Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılanaçıklamada, CumhurbaşkanıSüleymanDemirel'indünİzmir'deyaptığı açıklamanın bazı basın organları tarafından yanlışyorumlandığı bildirildi.CumhurbaşkanıDemirel,gazetecilerinsoruları üzerinesiyasigelişmelerileilgiliçeşitliaçıklamalarda bulunmuştu.ÖteyandanCumhurbaşkanı Süleyman Demirel Nevruz dolayısıyla bir kutlama mesajıyayımladı.Demirel,mesajında Nevruz'un "ümitlerin bayramı" olduğunu belirtti.

2- ÖzelleştirmeYüksekKurulu(ÖYK)BaşbakanNecmettin Erbakan'ınbaşkanlığındaAnkara'datoplandı.Toplantı öncesi basın mensuplarına bilgi verenBaşbakanErbakan,Özelleştirme İdaresiBaşkanlığı'na (ÖİB) bağlı KİT'lerin satışından 5 milyar dolarlık, santral ve dağıtımşirketleriileTürkTelekomve Tarımİşletmeleri'ninsatışındanda24 milyar dolarlık gelir beklendiğinisöyledi.Kurultoplantısında,Etibank, Anadolubank,Denizbank,DenizNakliyat,PetlasveErgani Çimento'nun satışı onaylandı.Toplantısonrasıbiraçıklama yapanBaşbakanYardımcısıveDışişleriBakanı Tansu Çiller, özelleştirmeninçokolumlubirşekildedevamettiğini belirterek,"600milyondolarlıkbirgelirHazine'mize sağlanmıştır.Bu,Türkiye'ninönününaçılmasıdır.Özel sektörünbütün meselelere en iyi şekilde hakim olmasıdır" dedi. Çiller, KOBİ'lerin deözelleştirmeprojelerinekatılmalarının yararlı bir girişim olacağını savundu.

3- Köktendinciliğe Karşı Uluslararası Aydınlanma Konferansı Ankara'da başladı.Konferansın açılış konuşmasını yapan Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden,akıllabenimsenensoyut birdeğerolandinin,aklınürünü,köktedinciliğinise "varsayımın akla üstünlüğü savına dayanan gericilik,tutuculuk, çağdışılıkvetoplumsalyıkıcılık"olduğunuvurguladı. LaikliğinbutarihselsüreçtedoğduğunuanlatanÖzden, demokrasininolmadığıyerdelaikliğinolabileceğini,ancak laikliğin olmadığı yerde demokrasinin olamayacağını söyled.

4-DevletBakanıAbdullahGül,Tunus'unMilliGünü nedeniyleAnkaraBüyükelçiliği'ndedüzenlenentörende gazetecilerin çeşitli konulardakisorularınıyanıtladı.Gül, HıristiyanDemokratlar'ınTürkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan açıklamalarının ardından Almanya'nınTürkiyeileilişkilerini yakınlaştırmaçabalarınınplanlıolduğunuilerisürerek, "Kinkel'in AB'ye tamüyelikkonusundakidemeçlerinedikkatli bakacakolursanızhepsinin planlı olduğunu görürsünüz.Bunlar birtesadüfürünüdeğilAlmanya'nınTürkiye'yeuyguladığı politikanın bir parçasıdır" dedi.

5- Milli Eğitim BakanıMehmetSağlamçeşitlitemaslarda bulunmaküzereAlmanya'yagitti.Sağlamhareketindenönce EsenboğaHavalimanı'ndadüzenlediğibasıntoplantısında,bu ülkede500binTürkçocuğunun eğitim ile ilgili sorunlarının çözümü konusunda görüşmeler yapacağını söyledi.

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı NecatiÇelikyaptığı açıklamada,işçiemeklilerininaylıklarının,yüzde18-36 oranları arasındazamverilenmemuremekliaylıklarıkadar artırılacağını bildirdi.Çelik, işçi emeklilerine verilecek zam oranını belirlemek için teknikdüzeydeyürütülençalışmaların sonucununbirkaçgüniçindetamamlanarakkamuoyuna açıklanacağını söyledi.

7-TBMMGenelKurulu'nda,Anayasa'yauyumyasaları kapsamındahazırlananvearayerelseçimleringenelyerel yönetim seçimleri ile birleştirilmesiniöngörenyasatasarısı kabuledildi.Yasaya göre milletvekili genel veya ara seçimden önceki veya sonrakibiryıliçindeyapılmasıgerekenyerel yönetimeilişkingenelveyaara seçimler, milletvekili genel veyaaraseçimleriylebirlikteyapılacak.GenelKurul'da ayrıca,yurtdışındabulunanlar veya bulunmuş olanların, toplam 12 bin 500 dolar ödeyerek emeklilik hakkına sahip olabilmelerine ilişkin tasarı da kabul edildi.

8-TBMMAnayasaKomisyonu,öğretimelemanlarıile öğrencilerinsiyasipartilereüyeolmalarına olanak sağlayan öneri ile sendikaların siyasi faaliyettebulunmaları,denetimi vegelirlerininasılkoruyacaklarınailişkindeğişiklikleri içeren öneriyi kabul etti.

9-Memurlarayapılacaktedaviyardımlarınıntutarını yaklaşıkyüzde90oranındaartırankararResmiGazete'de yayımlanarakyürürlüğegirdi.ÖteyandanDoçentlikSınav Yönetmeliği'ndeyapılandeğişikliklerdeResmiGazete'de yayımlandı.Değişikliğegöre,belirlenmişbilimvesanat dallarındadoçentliksınavıyıldabir defa ve haziran ayında yapılacak.

10- DSP Genel Başkanı Bülent EcevitAnkara'dadüzenlediği basıntoplantısında,partiiçisorunlarileilgili değerlendirmeler yaptı.Ecevit,"Gerçekniyetlerinin,iddia ettiklerigibi,kamuoyunuyanıltmak amacıyla ileri sürdükleri solu birleştirmek değil, ayrı bir sol ya dasoliddialıparti kurmak olduğu artık anlaşılmıştır" dedi.

11- CHP Genel BaşkanıDenizBaykal,TürkiyeZiraatçiler DerneğiYönetimKuruluÜyeleri'nikabulüsırasındayaptığı açıklamada, rejime yönelik tehdide karşı anayasal ilkelere sahip çıkılmasıgerekirken, siyasi liderlerin karşılıklı sürtüşmeleri nedeniylebunungözdenkaçırılmasınınaffedilemezolduğunu söyledi.Baykal, "Olay, parti, kişisel çıkar değil, Türkiye'nin geleceği olayıdır.Cumhuriyetçi güçlerintoparlanmasıhalinde demokrasimücadelemizdeböylebirrejimtehdidiilekarşı karşıya kalmayız" dedi.

12- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bir doktorunhastasına yaptığıcinsel taciz görüntülerine yer veren "Söz Fato'da" adlı programın yayınınedeniyleKanalD'yeüçgün,aynıkonuyu işleyenbirprogramnedeniyledeShow TV'ye bir gün süreyle yayın durdurma cezası verdi.

13- ABD'liressamWillemdeKoonig,EastHempton'daki atölyesinde öldü.

14-YunanistanDışişleriBakanıTheodorosPangalos'un Türkiyeile ilişkiler konusunda yaptığı açıklamalar Yeni Yüzyıl gazetesinde yayımlandı.Pangalos, "Aramızda somut sorunlar var. Bunlarıçözmekiçin Türkiye'nin Ege'de geçen yıl ortaya attığı topraktaleplerindenvazgeçmesigerekir"dedi.Pangalos, Kıbrıs'taki"duvarıdelmek"veinsanlararasıtemasları başlatmanın çözümü kolaylaştıracağını vurguladı.

15- ABD Başkanı Bill Clinton ile Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de biraraya geldi.ABD BaşkanıBillClintonyaptığıaçıklamada,Rusya'nınkarşı çıkmasınarağmen,NATO'nungenişlemesininplanlandığıgibi süreceğini söyledi.RusyaDevletBaşkanıBorisYeltsinise NATO'nungenişlemesininbirhataolacağını belirtti.Ayrıca Yeltsin,nükleervekonvansiyonelsilahlarınazaltılması konusundayenibiranlaşmayapılmasıiçin de görüşbirliğine varıldığını söyledi.

16- Azerbaycan'daErmeniişgalialtındabulunanYukarı Karabağ'datekyanlıolarakilanedilen cumhuriyetin Devlet Başkanı Robert Koçaryan'ın, Ermenistan Başbakanı olarak atandığı bildirildi.ErmenistanDevletBaşkanlığı'ndanyapılan açıklamada,atamanınDevletBaşkanıLevonTerPetrosyan tarafından yapıldığı belirtildi.

17- İsrail'in Doğu Kudüs'te yapımına başladığı yeniYahudi yerleşimleriniprotesto eden Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaçatışmaçıktığıbildirildi.ÖteyandanFilistin Yönetimi,İsrailBaşbakanıBenjaminNetanyahu'nunişgal altındakitopraklarlailgilinihaistatügörüşmelerinin hızlandırılması önerisini reddetti.

18-YugoslavyaParlamentosu'nun,Bosna-Hersek'tekiSırp Cumhuriyetiile"Özel ilişkiler" kurulmasını öngören anlaşmayı onayladığı bildirildi.

21 MART 1997


1- Dünya OrmancılıkgününedeniyleAnkara'dadüzenlenen toplantıyakatılanCumhurbaşkanıSüleymanDemirelyaptığı konuşmada, "Ormancılık olayı bir dünya olayı haline gelmiş.Bu gününanlamı,yerküreyitahribeyönelmişgüçlerekarşı bir olaydır" dedi.Orman Bakanı Halit Dağlı ise "Toprakveorman, havavesugibidoğanınbirbirindenayrılmaz parçalarıdır. Birini yok ederek diğerini var edemezsiniz" dedi.

2-BaşbakanNecmettinErbakanBaşkanlıkDivanı toplantısından sonrayaptığıaçıklamada,DYP milletvekilleri MehmetAğarveSedatBucak'ındokunulmazlıklarının kaldırılmasınailişkinfezlekeleri"zamanıgelmediğiiçin beklettiğini"söyledi.ÖteyandanBaşbakanErbakan televizyonlardayayınlanan"İcraatınİçinden"programında yaptığıkonuşmada,Türkiye'ninhızlageliştiğinivehamle üzerine hamle yapıldığını söyledi.

3- Devlet Bakanı AbdullahGülTürkiye'debulunanAvrupa ParlamentosuLiberalDemokratGrupveSosyalistGrup temsilcilerini ayrı ayrıkabuletti.Gülkabullerdensonra yaptığıaçıklamada,"Türkiye, Gümrük Birliği'nin üyesidir.Bu mekanizmaiçindekalmakistemiyoruz.AvrupaBirliği'nin avantajlarından faydalanmak istiyoruz" dedi.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik Ankara'da düzenlediğibasıntoplantısında,Demiryol-İşveŞeker-İş'in sözleşmeleriyleoluşanşablonunörnekoluşturduğunu,bu çerçevede kamudaki toplusözleşmelerin bitirileceğini söyledi.

5- Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) BaşkanıProf.Dr.Kemal GürüzYÖKGenelKurulu'nun3.olağantoplantısından sonra yaptığı açıklamada, Kurul'da; dekan atamaları, EğitimKomisyonu Raporu,VakıfÜniversiteleriİncelemeKomisyonuRaporu, üniversite kontenjanları ile ek yerleştirme ve denklik sınavları konusunun ele alındığını söyledi.

6-Yurdunçeşitliyerlerindemeydanagelentrafik kazalarında 10 kişi öldü.

7- Türkiye'de bulunan Avrupa Parlamentosu LiberalDemokrat GrupveSosyalistGruptemsilcileriDışişleriBakanlığı Müsteşarı Onur Öymen'iziyaretettiler.AvrupaParlamentosu SosyalistGrupBaşkanıPaulineGreengörüşmesininyararlı geçtiğini belirterek,AB'yetamüyelikiçindinvekültür konularınınAvrupa tarafından ortaya atılmasının üzücü olduğunu söyledi.Öymen ise Türkiye'nin başta insan hakları olmaküzere başlatmışolduğureformların,AB'yetamüyelikkonusunda başarıya götüreceğini söyledi.

8- İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki birkafeyedüzenlenen intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü, 43 kişinin de yaralandığı bildirildi.

9- Finlandiya'nın başkentiHelsinki'deyapılanABD-Rusya zirvesinekatılanRusyaDevletBaşkanıBorisYeltsin, Helsinki'den ayrılmadan öncegazetecilereyaptığıaçıklamada, ülkesininAvrupailebütünleşmeçabalarıçerçevesinde AB'ye katılmaya hazırlandığını söyledi.

22 MART 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Pakistan veBangladeş'i kapsayanresmibirziyaretamacıylaİslamabad'agitti. Cumhurbaşkanı Demirel, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda yaptığıaçıklamada,Bangladeş'eyapacağıziyaretinin amacını "Bu, kardeş ülkeye geçen eylül ayında yapamadığım resmi ziyareti bu defa gerçekleştirmek ve Bangladeş'in 26 Mart günü kutlayacağı 26.bağımsızlık yıldönümü törenlerine katılmaktır" dedi.

2- Başbakan NecmettinErbakan,Türkiye'dekigörevisona erenLibya'nınAnkaraBüyükelçisi Ahmet El Atraş'ı kabulünde, Libya'nın yüzyıllardır Türkiye ile ortak mücadelelere girdiğini, birlikte savaştığını söyledi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Lüleburgaz'dakiTrakya Mitingi'nde yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirdi.

4- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, İçişleri Bakanı Meral Akşener'i ziyaret ederek bir süre görüştü. ToplantınınardındanbiraçıklamayapanÇiller,terörle mücadeledeeldeedilenbaşarınıngüvenlikgüçlerinin çalışmalarının yanı sırasiyasikararlılıktankaynaklandığını savundu."Dünyanınenasilgüvenlikgüçleribizim polislerimizdir" diyen Çiller,polislerdenterörlemücadelede gösterdikleribaşarıyıinsanhaklarımücadelesindede göstermelerini istedi.Çiller,ayrıca,Ankara'daAnafartalar Karakolu'na giderek, incelemelerde bulundu.

5- Devlet Bakanı MehmetAltınsoy,Türk-İşGenelBaşkanı BayramMeral'i kabulünde yaptığı konuşmada, kamu çalışanlarının mağdur olmaması için devletin olanakları çerçevesinde tüm çabayı harcayacaklarını söyledi.

6-AdaletBakanlığı1.BölgeToplantısı,İstanbul'da yapıldı.AdaletBakanıŞevketKazan,hakimlerinadilve adaletlehükmetmemecburiyetleribulunduğunuvurgulayarak, "Türkiye'de yargının bağımsızlığı konusunun tartışılan bir konu" olduğunu, hakim ve savcılarınüzerindekiyükünhafifletilmesi için,enkısazamandaeksikkadrolarıtamamlamayı hedeflediklerini söyledi.Kazan,sonMilliGüvenlikKurulu Toplantısı'ndaalınankararlardanAdaletBakanlığı'nı ilgilendiren tarafların ele alınacağını belirtti.

7- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılanyazılıaçıklamada, İmam-HatipLiseleri'nidekapsamaküzere bütün ortaokulların aşamalı olarak kaldırılması yöntemiüzerindeağırlıklıolarak durulduğubildirildi.Almanya'datemaslarınısürdüren Milli EğitimBakanıMehmetSağlamdabasınmensuplarınayaptığı açıklamada,çocuklarınokulçağındasokaktaolmamaları gerektiğinibelirterek,"Zorunlutemeleğitimin8yıla çıkarılacağını,İmam-Hatipokullarınında8yıllıkzorunlu eğitime tabi olacağını" söyledi.

8- Çevre Bakanı Ziyaettin Tokar, "22 MartDünyaSuGünü" nedeniyleyaptığıaçıklamada,canlılarınyaşamı için zorunlu olan su, hava ve toprak kaynaklarının sınırlı oluşu vebunların süreklideğişimeuğratılmasının çevre sorunlarına yol açtığını söyledi.

9-CHPGenelBaşkanıDenizBaykal,İstanbul Zeytinburnu'ndakiyeniCHPilçebinasının açılışında yaptığı konuşmada, solda birlik çağrısını yineleyerek"Bütünleşeceğimiz yer Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu CHP"dir dedi.

10- Kamu EmekçileriSendikalarıKonfederasyonu'na(KESK) bağlıkamuçalışanları,hükümetin asker ve polise haricindeki memurlara ek zam vermemesi ile grevsiz, toplusözleşmesiz sendika yasatasarısını,özelleştirmepolitikalarını,baskıve sürgünleri protesto etmek amacıylaAnkara,İstanbulveİzmir baştaolmaküzereKESK'inörgütlü olduğu tüm illerde "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

11- Öğretim Elemanları Sendikası (ÖES), Türkiye'dekiinsan haklarıihlalleri,laiklikkarşıtı uygulamalar ve demokrasiye yöneliktehditlerekarşıAnkara'dabirprotestoyürüyüşü düzenledi.ÖESBaşkanı İzzettin Önder, 25 şube yöneticisi ile birlikteTBMMBaşkanVekiliUluçGürkan'ıziyaretederek, milletvekillerinden eylemlerine destek vermelerini istedi.

12- Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist Grup Başkanı Pauline Greenbaşkanlığındaki heyet, Ankara'da "laiklik ve demokrasinin korunması" amacıyla sivil girişim oluşturanTürk-İş,DİSKile TürkiyeEsnafveSanatkarlarKonfederasyonu'nun (TESK) genel başkanlarıylagörüştü.Gazetecilerinsorularınıyanıtlayan Green,Türkiye'debütüntartışmalarınbirparçasınıordu konusununoluşturduğunadikkatçekerek,bununAvrupa ülkelerindengelenler için "olağandışı" olduğunu söyledi.DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak, APheyetinin,Avrupa'dakiçeşitli fonlardanTürkiye'dekisivilörgütleremaliyardımda bulunulacağınıbildirdiğinisöyledi.Türk-İşGenelBaşkanı BayramMeral,12Eylül'ünkaybettirdiklerini geri almak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Avrupa kapılarını açmak istiyorsak antidemokratik yasaların kalkması gerekir" dedi.

13- Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden SorumluBakanıGeorge Papandreu, resmi bir ziyaret amacıyla gittiği Stockholm'de İsveç DışişleriBakanıLenaHjelm-Wallen'lebirarayageldi. Papandreu, daha sonra düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeolmasınakarşıçıkmadığını, aksine bunu desteklediğini söyledi.

14- İngiltere'ninTürkiyeBüyükelçiliği'ne,DavidLogan atandı.

15- Cezayir'de başkent Cezayir'indoğusundakiUledAntar Köyü'nübasanRadikalİslamcımilitanların32kişiyi öldürdükleri bildirildi.

23 MART 1997

1- Başbakan NecmettinErbakan,İstanbul'da"KuzeyHaliç ÇevreProjesi"çerçevesindeİSKİtarafındanyaptırılan "Baltalimanı Ön Arıtma Tesisi"ni hizmete açtı.Başbakan Erbakan açılışta yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerle merkezi yönetimin hizmetlerini anlatarak, 54.hükümetin, Türkiye'nin en büyük iki partisininbirarayagelmesiylekurulmuş,"sonderece uyum içinde çalışan" bir hükümet olduğunu söyledi.

2- Başbakan Necmettin Erbakan, Dünya MeteorolojiTeşkilatı tarafından23Mart'ın"DünyaMeterolojiGünü"olarakilan edilişinin37.yıldönümüdolayısıylayayımladığımesajda, DevletMeteorolojiİşleriGenel Müdürlüğü'nün geldiği noktayı takdirle karşıladığını belirterek, "Ülkemizin en başarılı veen gelişmişteknolojiyesahipkuruluşlardanbiriolduğunu" söyledi.

3- DYP GenelBaşkanYardımcısıMehmetGölhanAnkara'da düzenlediğibasıntoplantısında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) girebilmesi için darbe söylentileri ile rejim tehditlerinin biryanabırakılmasıgerektiğinisöyledi.Gölhan, 8 yıllık eğitimkonusundayalnızcaİmam-Hatipokullarınınorta bölümlerininkapatılmasınınsorunhalinegetirilmesinde koalisyon ortağı RP'nin bu okullardan "medetummasının"etkili olduğunu ileri sürdü.

4-ANAPGenelSekreteriYaşarOkuyanİstanbulİl Merkezi'ndedüzenlediğibasıntoplantısında,sonsiyasi gelişmelerideğerlendirerek,hükümetinyaratılansuni gündemlerleSusurluk olayını örtbas etme çabası içinde olduğunu söyledi.

5-Pakistan'ınbaşkentiİslamabad'dayapılanİslam KonferansıÖrgütü(İKÖ)OlağanüstüZirvesi'nekatılan CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,kapanışoturumundayaptığı konuşmada,"Dünyamız,diniçatışmalaraveya yeni bölünmelere tahammül edecek durumda değildir" dedi.CumhurbaşkanıDemirel dünyanınpek çok ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel unsurlara bağlıolarakgüngeçtikçeküçüldüğünüveküreselleştiğini belirterek"Küreselleşmebiranlamda da modernleşme demektir. Bu dinamik sürece ayak uyduramayan ülkeler, ekonomikdurgunluğa mahkümdur.İslamdünyasıdabu değişim süreci içinde yerini almalıvebusüreçtenazamiölçüdefaydalanmalıdır"dedi. ZirveninardındanyayımlananİslamabadDeklarasyonu'nda, uluslararası topluma, Ortadoğu barış süreci çerçevesinde yapılan anlaşmalarauymasıiçinİsrail'ebaskıyapılması çağrısında bulunuldu.

6-İsrailBaşbakanıBenjaminNetanyahu,CNN'eyaptığı açıklamada,"Barışgörüşmelerinin askıya alınmayacağını, ancak gündemdeki ilk meselenin, Filistinliler'in terörizm ile savaşmak konusundataahhütleriniyerinegetirmeleri olduğunu" söyledi. İKÖ toplantısı nedeniylePakistan'dabulunanFilistinDevlet BaşkanıYaserArafatiseyaptığıaçıklamada,Kudüs'ün kurtarılması için İslam dünyasından yardım isterken işgale karşı direnmenin meşru bir hak olduğunu söyledi.

7- Japonya Başbakanı Ryutaro Hashimoto yaptığıaçıklamada, Rusya'nın sanayileşmiş yedi ülkenin oluşturduğu G-7'ye katılmaya hazır olmadığınıbelirterek,Rusya'nınG-7'yetamüyeliğini ihtiyatla karşıladığını belirtti.

8- Çin'de meydana gelen trafik kazasında 25 kişininöldüğü 36 kişinin de yaralandığı bildirildi.

24 MART 1997

1-TerörleMücadeleKuruluBaşbakanNecmettinErbakan Başkanlığındatoplandı.Başbakan Erbakan toplantı öncesi basın mensuplarınayaptığıaçıklamada,Kurul'un12Kasım1996 tarihindeyapılanilk toplantısında hazırladığı yıllık çalışma programının ele alınacağını belirterek, son kararın verilmesinin ardından programın gelecek hafta yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına sunulacağını söyledi.Başbakan NecmettinErbakan, öncekiyıllardaPKK'nın4binolaneylemsayısının 1400'e düştüğünü hatırlatarak, bölgenin ekonomik yönden kalkınması için çeşitliprojelerindevreyesokulduğunubildirdi.Toplantı sonrası ise Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller düzenlediğibasıntoplantısında, terörle mücadelede çok önemli adımlar attıklarını, bölgenin ekonomik yönden de kalkınması için yenibirseferberlikbaşlattıklarını kaydederek, "Bunu sosyal boyutuyla, eğitim boyutuyla ele alıyoruz.Eğitimdeçokbüyük birmerhalealınmıştır,amadahakapalı okullarımız vardır. Sağlık konusunda eksiklerimiz vardır" dedi.

2-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmaz,BaşkanlıkDivanı toplantısındansonrabasınmensuplarınayaptığıaçıklamada, hükümetin Milli Güvenlik KuruluKararlarıkonusundayenibir kamuoyu oluşturma çabası içinde olduğunu ileri sürerek, Başbakan vehükümetsözcülerininMGKkararlarınıbenimseyip benimsemediklerini bir an önce açıklamaları gerektiğini söyledi.

3- Merkez Bankasıtarafındandüzenlenen"AvrupaBirliği SürecindeTürkiye'ninAvrupalılaşma Sorunu" başlıklı seminerin açılış konuşmasını yapanMerkezBankasıBaşkanıGaziErçel, Hazine'ninMerkezBankası'ndanbuyılkullanabileceğikısa vadeliavansmiktarını14Ocakitibariyletükettiğini belirterek,"Bundansonratabiikilikiditenin,parasal göstergelerin kontrolü, Hazine'ninbutürdenkullanımimkanı olmamasınedeniyle tamamen Merkez Bankası'na geçecek, piyasayla beraber" dedi.

4- Basın Konseyi ikinci başkanı Doğan Heper yaptığıyazılı açıklamada,İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in basın ile ilgilisözleriniveİstanbul'dakigazetesatışbüfelerinin kaldırılması girişimlerini kınadıklarını bildirdi.

5-PakistangezisinisürdürenCumhurbaşkanıSüleyman Demirel,PakistanBaşbakanıNavaz Şerif ile görüştü.Görüşme sonrasıbasınmensuplarınınçeşitlikonulardakisorularını yanıtlayanCumhurbaşkanıDemirel,terörileİslamın bağdaşmadığınıveşiddetinİslamınimajıüzerinegölge düşüreceğiniifadeederek,"Buçeşitintibaları yaratanlara diyorum ki bunlar yanlıştır ve İslama kötülüktür"dedi.İslam KonferansıÖrgütü(İKÖ)Zirvesiileilgiliolarak bir soru üzerine iseDemirel,"AslındaİKÖ'nüntümününsağlıklıbir işbirliğisağlamasıkolay değil.Ama bu ülkeler birbirleriyle ve başka ülkelerle işbirliği içindedirler" dedi.

6- ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un beşgünlükresmibir ziyaret amacıyla Çin'in Başkenti Pekin'e gittiği bildirildi.

7- SriLanka'daTamilgerillalarıilehükümetgüçleri arasındameydanagelençatışmada100gerillanınöldüğü bildirildi.

8- Somali'de bir ay içindekoleradan430kişininöldüğü bildirildi.

25 MART 1997

1-BaşbakanNecmettinErbakanMeclisgrubundayaptığı konuşmada, kesintisiz eğitimin mümkün olmadığını belirterek, "Bu ancak 5 artı3şeklindeolabilir"dedi.BaşbakanErbakan, Avrupa'nın, Türk işçilerine serbest dolaşım hakkını vermediğini, GümrükBirliği'neilişkinsözlerinitutmadığınısöyleyerek, AlmanyaDışişleriBakanı Kinkel ile yapacağı görüşmeye değindi ve "Bu olaylardandolayıönlerinebakmakzorundalar.Yarın kendisi de bunu hissedecektir" dedi.

2- Ekonomik ve Sosyal Konsey Başbakan NecmettinErbakan'ın başkanlığında Ankara'da toplandı.

3- Genelkurmay BaşkanıOrgeneralİsmailHakkıKaradayı, YunanistanUlusalGününedeniyleAnkaraBüyükelçiliği'nde yapılan törenekatıldı.Büyükelçilik'tebasınmensuplarının sorularınıyanıtlayanOrgeneralKaradayı,ziyaretinin yadırganmaması gerektiğini belirterek, "Yunanistan ile bizaynı coğrafyadayaşıyoruz.Aynıapartmanınkarşılıklıiki komuşusuyuz" dedi.İki ülkenin NATO üyesiolduğunudaişaret edenKaradayı,AtatürkveVenizelos'un Türk-Yunan halklarını birarayagetirdiklerinihatırlatarak,"Bugünbutopraklarda bizleryaşıyoruz.Amaaradaçokderinbirgüvensizlik ve belirsizlikvardır.Birbirimizesırtımızıdönemiyoruz.Bu doğrubirşeydeğil.Aradaki problemleri çözmek için her zaman olanak vardır" dedi.

4- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, Türkiye İmam Hatipliler Vakfıyöneticilerinikabuldeyaptığıkonuşmada, sekiz yıllık zorunlu eğitimin Türkiye ve Meclis'in en önemli konusuolduğunu veMilli Güvenlik Kurulu'nun aldığı kararla bunu daha da önemli hale getirdiğini vurgulayarak, dinieğitimikalitebakımından yükseltmenin öncelikli hedef olması gerektiğini kaydetti.

5- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, SağlıkBakanıYıldırımAktuna ile Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, çalışmaları yapılan Sağlık Reformu hakkında bilgi verdi.Çiller,Türkiye'devatandaşların yüzde 40'ının sosyal güvencesininolmadığınıifadeederek,denetlemeyaptığı hastanelerdebuyasanınalt yapısını oluşturmaya çalıştığını söyledi.

6-MaliyeBakanıAbdüllatifŞener,GelirlerGenel Müdürlüğü'nünAnkara'dadüzenlediği"ToplumdaVergi Bilinci, Vergi Kültürü ve Vergi Ahlakının Önemi" konulupanelekatıldı. Şeneryaptığıkonuşmada,vergiadaletivebilincinin yerleştirilmesiamacıylakamukağıtlarınayüzde12stopaj koyduklarını, vergisini erken ödeyenlere indirim getirdiklerini, vergireformunayönelikdüzenlemeleredegideceklerini belirterek,"BukonudakiçalışmalarbirsüredirMaliye Bakanlığı'ndasürdürülmekteydi.Emlakvergisindeoranların yüksek,değerlerindüşükolmasıyla ortaya çıkan vergi kaybını telafiedicisistemikurantasarıhazırlandı.Kayıtdışı ekonominin vergilendirilmesi çalışmaları ise devam ediyor" dedi.

7- TBMM İçişleri Komisyonu'nda, eski milletvekilleri ile il vemerkez valilerine kırmızı, işçi ve işveren konfederasyonları başkanlarına da yeşil pasaport verilmesini öngören tasarıkabul edildi.

8- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Meclisgrubundayaptığı konuşmada,hükümetinRPkanadının davranışlarını eleştirerek, anayasal kurumlarınbirbiriyleçekişmesininkrizyarattığını ilerisürdü.Baykal,"MilliGüvenlikKurulu'nda(MGK) her söyleneneevetdiyeceksiniz,arkasındanparçasıolduğunuz kararlarakarşıçürütmekampanyasınıelaltındanhimaye edeceksiniz.Başbakan'ınkimseyialdatamayacağınıartık anlamasılazım.Anayasalkurumlarbirbirinekarşıyalan söyleyen kurumlar oldu" dedi.

9- Demokrat Türkiye Partisi (DTP) Genel BaşkanıHüsamettin CindorukAnkara'dayaptığıaçıklamada,kendisininde içinde bulunduğu Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı kararlarına muhalefet edenBaşbakanNecmettinErbakan'ıntehlikeli bir iç politika oyunuoynadığınıilerisürerek,MGKkararlarını"1Mart muhtırası"olaraknitelediklerinive"krizşimdibaşlıyor" dediklerini anımsattı.

10-TürkiyeSelülozveKağıt Fabrikaları'nda(SEKA) üretilenkağıtvekarton çeşitlerine yüzde 10 ile 15 oranında zam yapıldığı açıklandı.

11- Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel resmi bir ziyaret amacıyla Ankara'ya geldi.

12-OscarÖdüllerinikazananlaraçıklandı.Anthony Minghella'nınyönetmenliğiniyaptığıTheEnglishPatient (İngiliz Hasta) 9 dalda ödül aldı.

13-Pakistan'dakitemaslarınıtamamlayarakBangladeş'e geçenCumhurbaşkanıSüleymanDemirel,Başbakan Sheikh Hasina Wajed ile görüştü.Görüşmelerin ardından CumhurbaşkanıDemirel veWajed'inbaşkanlığındagerçekleşenheyetlerarası görüşmelerde, iki ülke arasındaHavaUlaştırmasıveKültürel Değişim Programı anlaşmaları imzalandı.

14-Pakistan'dayapılanİslamKonferansıÖrgütü(İKÖ) toplantıları sırasında İran Devlet Başkanı Haşimi Rafsancani ile Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın birgörüşmeyaptıkları bildirildi.ÖteyandanPakistan'dan sonra Sri Lanka'ya giden YaserArafatyaptığıaçıklamada,İsrailBaşbakanıBenjamin Netanyahu ile biraraya gelebileceğini belirterek, "Eğer bu barış içinsebenhazırım.Amasadecepropagandaysaişdeğişir. Barış,açıkbirhedef.Bizim hedefimiz, bölgede kapsamlı ve kalıcı bir barış" dedi.

26 MART 1997

1- BaşbakanNecmettinErbakan, resmibirziyaretiçin Ankara'dabulunan Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel'i kabul etti.BaşbakanErbakan,Türk-Almandostluğunun,tarihin derinliklerineuzandığınadadikkatiçekerek,Türkiyeve Almanya'nın ikili ilişkilerini geliştirmelerinin,gerekAvrupa gerekdünyabarışı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kinkel ise 1997 yılında Türkiye'yi de yakından ilgilendirenbir dizi kararın arifesinde bulunduklarına dikkati çekerek, "Dünyada 45 yerde yangın var ve bunların bir bölümüTürkiye'denhiçde uzakta değil.Bu konularda ortak çıkarlarımız sözkonusu" dedi.

2-BaşbakanNecmettinErbakan,MuharremKayhan başkanlığındakiTÜSİADyönetimkuruluüyelerinikabul etti. Başbakan Erbakan,TÜSİADyönetimkuruluüyeleriyleyapacağı görüşmeninönemineişaret ederken, "Sanayi, ticaret ve ihracat gibi ekonomik konularda yapacağımız görüşmeler, bizim için büyük önemifade etmektedir.Kuruluşlarımızla yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

3- Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller ile AlmanyaDışişleriBakanıKlausKinkelbakanlıktaki görüşmelerinden sonra ortak bir basıntoplantısıdüzenlediler. Çiller,1997'nin,Avrupa'nınyenidenyapılandığıbiryıl olduğunu belirterek, "Böyle bir ortamdayeniBerlinduvarları oluşturmamak,kültüredayalıdinibir ayırımcılığa gitmemek, önümüzdeki yıllarda dünya barışı için ve bölgekalkınmasıiçin sonderece dikkatle izlenmesi gereken bir konudur" dedi.Klaus Kinkel de Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin yakın bir zamandamümkün olamayacağınısöyledi.Kinkel,"Türkiyeinsan hakları, Kürt problemi, Yunanistan ile olan problemler veekonomikmeseleler yüzündenAB'yeyakınbirzamandaalınamaz"dedi.Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel,DevletBakanıUfukSöylemez'i ziyaretederekbirsüre görüştü.İki bakanın görüşmelerinden sonra Türk veAlmanişadamlarındanoluşanheyetlerarasında ortaktoplantıyapıldı.Kinkelburadayaptığıkonuşmada, Türk-Almanekonomikilişkilerininyoğunveetkinolduğunu söyledi.Kinkel,AlmanişadamlarınınAkkuyuNükleer Santralı'nın yapımıyla yakından ilgilendiğini vurguladı.

4- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, partisininMeclisgruptoplantısında yaptığı konuşmada, yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de camilerin dahafazlaaçılacağını belirterek,"İsteyenistediğineinanacak,isteyen inanmayacaktır.MGK kararları uygulanacaktır.Kimse bu kurulun Anayasadışındaolduğunudüşünmesin, kimse bu kararları gayri ciddi göremez.Bu sorunlar bu hükümet döneminde çıkmadı" dedi.

5-İçişleriBakanıMeralAkşener,Romanyaİçişleri Bakanı'nındavetlisiolarakbuülkeyeyaptığıziyareti tamamlayarakyurdadöndü.Akşener,yapılantoplantıların 'uluslararasıterörizm','uyuşturucumaddekaçakçılığı', 'organizesuçlar'ileilgiliikiülkearasındavarolan işbirliğine yeni bir ivme kazandırdığını belirtti.

6-KKTCBaşbakanYardımcısıSerdarDenktaş,Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'yu ziyaret ederek bir süre görüştü.Barutçu ve Denktaş'ın, KKTC'ninulaşımvehaberleşmekonularınıele alarak,karşılaşılansorunlarınçözümüiçindüşünce alışverişinde bulundukları bildirildi.

7- TBMM Genel Kurulu'nda OlağanüstüHaluygulamasının30 Mart'tanitibaren4aydahauzatılmasınailişkinhükümet tezkeresi 176'ya karşı 245 oyla kabul edildi.

8-DSPGenelBaşkanıBülentEcevitMeclisgrup toplantısındayaptığıkonuşmada,birkaçgündürkoalisyon ortaklarınıntavrıylaerkenseçimrüzgarıestirilmeye başlandığına dikkat çekti.RP'nin radikal kanadıyla toplumda bu partiyi destekleyen radikalkesimlerinMilliGüvenlikKurulu kararlarının uygulanmaması için baskı yaptığını belirtti.

9- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Prof.Dr.TarıkZafer Tunayaanısınadüzenlenengeleneksel Çarşamba Toplantıları'na katıldı.Baykal, Türkiye'nin olağanüstü bir dönemdengeçtiğini söyledi.Seçimler öncesindeki beklentilerin seçimler sonrasında gerçekleşmediğini belirten Baykal, Başbakan Necmettin Erbakan'ın önündeki tarihi fırsatı değerlendiremediğini savundu.

10- Resmi bir ziyaret için Ankara'da bulunan Kuveyt Adalet, Evkafve İslami İşler Bakanı Molammed Dayfallah Sharar, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet NuriYılmaz'ıziyaretetti.Ziyarette konuşanYılmaz,karşılıklıişbirliğininTürkiyeileKuveyt arasındaki bağları kuvvetlendireceğini söyledi.

11- Ankara 12.Asliye Hukuk Mahkemesi, bir köşeyazısında Başbakan Necmettin Erbakan'ın kişilik haklarına hakaret edildiği gerekçesiyle, Milliyet gazetesinin köşe yazarı ŞahinAlpayile sorumluMüdürüEren Güvener'i 500 milyon lira tazminat ödemeye mahkum etti.

12- Gazeteci-Yazar veeskiparlamenterTurhanDilligil, Ankara'da vefat etti.

13-Bangladeş'tekitemaslarınısürdürenCumhurbaşkanı SüleymanDemirel,26'ncı kuruluş yıldönümü kutlamaları için bu ülkede bulunan Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ile görüştü. Görüşmeninardındanbiraçıklama yapan Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'nin Ortadoğu'dabarışistediğinivurgulayarak"Bunun içintaraflarnetaahhütetmişlerseyerine getirmelidirler" dedi.

14-Arnavutluk'ta,silahlıçetelerindünbiripolis19 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

15-PapuaYeniGine'de,askerlerinayaklanmasınave gösterilereyol açan olayların ardından Başbakan Julius Chan'ın istifa ettiği bildirildi.

16- İsrail'in Doğu Kudüs'de yeniYahudiyerleşimyerleri açma planlarını protesto eden Filistinliler ile İsrail askerleri arasındaçatışmaçıktı.YüzlerceFilistinli'ninRamallah kentinin dışındaki kontrol noktasında bulunan İsrail askerlerine saldırdığı,çatışmalarsırasında25kişininyaralandığı bildirildi.

27 MART 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel PakistanveBangladeş'e yaptığıresmiziyaretleritamamlayarakyurdadöndü. Cumhurbaşkanı Demirel Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediğibasın toplantısında, ziyaretlerinin son derece yararlı geçtiğini, Türk halkı ile bu ülkelerin halkları arasındamevcutolandostluk, kardeşlikveişbirliğigücününbir kez daha teyit edildiğini söyledi.GazetecilerinAvrupaBirliğiileilgilisoruları üzerine;olaylarasoğukkanlıyaklaşmanındaha doğru olduğunu söyleyerek, "Devlet yönetimi efeliği kaldırmaz" dedi.

2-BaşbakanNecmettinErbakan,AnkaraBüyükşehir Belediyesi'nindüzenlediği"BelediyelerBayramı"ndayaptığı konuşmada,yerelyönetimlerleilgilireformhazırlığının uygulamayakonulacağınıbelirterek,belediyelerinyetkive imkanlarının artırılacağını söyledi.

3-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazİzmir'deyaptığı açıklamada,8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimin Türkiye'nin en önemli gündemmaddesinioluşturduğunusöyleyerek,"Ancakbu konudaiktidarortaklarınınkendiaralarındaçelişkili, birbirinitutmayanbeyanlarıvar.Başbakanın,MGKve sonrasındaki tavrı birbiriyle çelişiyor" dedi.

4- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, İzmirBüyükşehirBelediyesitarafındandüzenlenenbrifinge katıldı.Çilleryaptığıkonuşmada,Türkiye'ninönündeki hedeflerevarmasıiçin büyük reformların gerçekleştirilmesinin gerektiğini belirterek, "Bunlardan bir tanesi eğitim reformudur. Zorunlueğitimmutlaka8yıla çıkarılacaktır.Bu sadece bir adımdır.Önemli olan bunun arkasındakilerdir" dedi.

5- Danıştay, YazarYalçınKüçük'ünPKKlideriAbdullah Öcalanileyaptığıröportajkasetlerineelkoyarak, TRT'de yayımlanmasını sağlayan İçişleri Bakanlığı'nıtazminatödemeye mahkum etti.

6- İçişleri Bakanı Meral Akşenerİstanbul'dabirkarakol açılışındayaptığıkonuşmada,polislerinzor şartlarda görev yaptığını belirterek,"Polisler,ülkeninasayişvehuzurunu sağlamakiçinuykusuz,saatmefhumu olmadan hizmet yaparlar" dedi.

7- Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam Cumhuriyetgazetesine yaptığıaçıklamada,28Şubat'ta yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan ve yaptırım uyarısıiçerenkararlar arasındayeralan8yıllıkkesintisiztemeleğitime geçiş konusundageridönüşolmayacağınıvurguladı.Sağlam, uygulamanın1997-1998dersyılınayetiştirilmesiiçinçaba harcadıklarınıbelirterek,"Şuandaİmam-Hatipvediğer liselerinortakısımlarınadevamedenöğrencilerinmezun olmasınıbekleyeceğiz.Buralarayeniöğrencialınmayacak. Öncelikleilkokullarda6.sınıfoluşturarak,öğrencilerin eğitime devam etmesini sağlayacağız" dedi.

8- Orman Bakanı HalitDağlıAnkara'dadüzenlediğibasın toplantısında,çağdaşdünya ile iletişim kurarak bilime dayalı çalışmaları sonucunda Türkormancılığınıdünyaormancılığıyla eşitdurumagetirmeyiamaçladıklarınısöyledi.Dağlı, Orman Reformupaketinde;ormankamplarınınsatışınabaşlanması, tamirhanelerinkapatılması,dikiliağaçlarınsatışı,orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik İtalya, Fransa ve Yunanistan'ın daiçindeyeraldığıbölgeselişbirliği,yurttaşladevlet arasındaki mülkiyet sorununa çözüm,balıküretmeistasyonları kurulması gibi konuların yer aldığını vurguladı.

9-DSPGenelBaşkanıBülentEcevityaptığıyazılı açıklamada,BaşbakanNecmettin Erbakan'ın ve Refah Partisi'nin milletin güvenini tamamenyitirdiğinisavunarak,"Muhalefette verdiklerihemenhersözüniktidardatamtersini yaptılar. Hatta iktidara geldikten sonra verdiklerisözlerdendeçoğunu çiğnediler" görüşünü dile getirdi.

10-DemokratTürkiyePartisiGenelBaşkanıHüsamettin CindorukCumhuriyetgazetesineyaptığı açıklamada, Türkiye'de siyasetin son derece parçalı bir hale geldiğini,bukoşullarda enbüyük dilimi kararsızların oluşturduğunu söyledi.Cindoruk, "Bugün bir yönetim bunalımıvar.Bunuaşmanınyolutopluma temizsiyasetgüveniverecek tertemiz bir siyasetten geçiyor. Böyle bir siyasi anlayıştan geçiyor" dedi.

11-AlmanyaDışişleriBakanıKlausKinkelTürkiye'ye yaptığı ziyareti tamamlayarak ülkesine döndü.

12- Hollanda'nınLaheykentindebirevinkundaklanması sonucu 6 Türk'ün öldüğü bildirildi.

13- EskiAzerbaycanbaşbakanlarındanSuretHüseyinov'un Rusya'nınBaşkentiMoskova'dayakalanarakAzerbaycan'aiade edildiği bildirildi.

14- ABD'ninSanDiegokentiyakınlarındabirtarikata mensupolduklarıbelirlenenvetoplu intihar eden 39 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

15- Çin'in güneydoğusundabulunanFucianbölgesindebir yemekhanenin çökmesi sonucu 35 kişinin öldüğü bildirildi.

16- Tibet'in sürgündeki lideri Dalay Lama, Tayvan'a yaptığı gezisırasındaDevlet Başkanı Li Teng-hui ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen Lama, Çin'e, Hindistan'dasürgündebulunanTibet hükümeti ile ilişkilerini iyileştirmesi çağrısında bulundu.Çin DışişleriBakanlığı'ndan yapılanaçıklamadaiseDalayLama ile Li Teng-hui arasındaki görüşme kınandı.

28 MART 1997

1-ANAPGenelBaşkanıMesutYılmazİzmir'deyaptığı açıklamada,başkanlıksisteminin Türkiye için tehlike olduğunu belirtti vebusistemin"seçilmişdiktatörler"yaratacağını söyledi.Yılmaz ayrıca Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılma konusundaki yaklaşımının sorunhaline getirilmesinieleştirerek"Bukonununsiyasipolemik haline getirilmesi RP'nin dini ve din eğitimi siyasete aletetmesinden kaynaklanmaktadır" dedi.

2- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, GenelkurmayBaşkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve Başbakan Necmettin Erbakanileayrıayrıgörüştü.ÇillerOrgeneral Karadayı ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dışpolitikası,terör,ABveArnavutluk'takisonolaylar konusundadeğerlendirmedebulunduklarınısöyledi.Başbakan Erbakanileyaptığıgörüşmehakkındada"Önümüzdekihafta yapılacakMilliGüvenlikKurulu,EkonomikKurul ve Bakanlar Kurulu toplantıları ile ilgili değerlendirmeler yaptık" dedi.

3- Devlet BakanıUfukSöylemezİktisadiKalkınmaVakfı tarafından İstanbul'da düzenlenen "AB Ekonomik ve Parasal Birlik Hedefleri veTürkiye'ninKonumu"konulukonferanstayaptığı konuşmada, Nisan ayı başında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) X risk primi getirili devlet tahvili ihalesi açacaklarını söyledi.

4- Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım ErezTürkiyeOdalarve BorsalarBirliğitarafından Çankırı'da düzenlenen Orta Anadolu BölgeToplantısı'ndayaptığıkonuşmada,BaşbakanNecmettin Erbakan'ınaltındaimzasıbulunanMilliGüvenlikKurulu kararlarına sahip çıkması gerektiğini söyledi.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit parlamentoda düzenlediği basıntoplantısında,songünlerdeRP'ningerilimisürekli tırmandırdığını, Milli GüvenlikKurulukararlarınıuygulamaya niyetli olmadıklarını ileri sürdü.

6-CHPGenelBaşkanıDenizBaykalAnkara'dayaptığı açıklamada,Türkiye'nin,imzasınıinkaredenbirhükümeti işbaşında tutamayacağını belirterek "Bu hükümet bitmiştir" dedi.

7- Türk-İş Genel BaşkanıBayramMeralAnkara'dayapılan "KüreselleşmeyeKarşıSosyalDevletinYapılandırılmasında Sendikaların ToplumsalGörevi"konulukonferansınaçılışında yaptığıkonuşmada,uluslararası tekelci sermayelerin çıkarları doğrultusundagelişenküreselleşmenin,işçi sınıfıvehalk üzerinde büyük zararlara neden olduğunu söyledi.

29 MART 1997

1- CumhurbaşkanıSüleymanDemirel,MilliEğitimBakanı MehmetSağlamBaşkanlığı'ndakiYüksekÖğretimKurumu(YÖK) Başkanı Prof.Dr.KemalGürüzve60üniversiterektörünü ÇankayaKöşkü'ndekabuletti.Cumhurbaşkanı Demirel kabulde yaptığıkonuşmada,Türkiye'nin2000'liyıllaragelinenşu günlerdesilkinmekvehedeflerinesarılmakzorunda olduğunu vurgulayarak, Avrupa yolundaelbisenindahasıkılaştırılması, demokrasininAvrupa'daneksikbirtarafınınkalmaması gerektiğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Demirel, 8yıllıkzorunlu eğitimeekolarak teknik eğitimin hızla desteklenmesini istedi veeğitimdeülkeçapındaseferberlikgerektiğinisöyledi. ÜniversitelerarasıKurulBaşkanıProf.Dr.Eyüpİspir, 8 yıllık kesintisiz eğitimin Türkiyeiçinyaşamsalönemesahip olduğunuvurgulayarak"Zorunlueğitimegeçilmesi,hem çağın teknolojisinin bir gereği hem de eğitimfakültelerininyeniden yapılandırılması için şarttır" dedi.Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlamda Köşk'tegerçekleştirilen"Rektörlerzirvesi"nde yaptığıkonuşmada, ilköğretimin, çocuğa sağlıklı bir kişilik ve iyi bir vatandaşlık bilinci kazandırmak için bir bütünlük içinde düzenlendiğinisöyledi.8yıllıkzorunlueğitimleilgili hazırlıkların sürdüğünü belirten Bakan Sağlam, altyapı,program veöğretmengereksiniminikarşılayarakgelecekyıl 8 yıllık zorunlu eğitime başlayabileceklerini vurguladı.

2-BaşbakanNecmettinErbakan,RPilbaşkanlarıve müfettişleritoplantısınıaçarkenyaptığıkonuşmada,RP'li belediyelerin en son teknolojiyi kullanarakyurttaşlarahizmet götürdüğünübelirterek,"Builericiliktir.İnsanhakları ihlali, despotluk, faşizm değil.İlericiliklafla,palavrayla olmaz.En ilerici parti RP'dir" dedi.

3- ANAP Genel Başkanı MesutYılmaz,İzmirgezisininson günündeyaptığıkonuşmada, Türkiye'nin bugün işbaşında olan bu koalisyon hükümetinemüstehakolmadığını,şantajla,rüşvetle kurulan koalisyonlardan ülkeye yarar gelmeyeceğini söyledi.

4- Başbakan Yardımcısı ve DışişleriBakanıTansuÇiller, SeyranbağlarıHuzurevi'ni ziyaret ederek yaşlıların sorunlarını dinledi.Çiller, Türkiye'de birlikvehuzurortamınıbozmak isteyenlerolduğunusavunarak"Atatürk'ün koyduğu hedeflerden vazgeçemeyiz.Milletimiz bununhepsiniyapabilecekgüçtedir" dedi.

5- CHP GenelBaşkanıDenizBaykal,Aydın'dapartisince düzenlenen"AydınlıkTürkiye Mitingi"nde yaptığı konuşmada, RP ve DSP'yieleştirdi.Baykal,askerimüdahaleninTürkiye'de çıkışyoluolmayacağınıbelirttiğikonuşmasında,"Böyle bir müdahale çözümden çok sorun doğurur.Türkiyesorunistemiyor. Sorunu biz çözeriz" dedi.

6-GenelBaşkanTansuÇiller'inkatılmadığıDYP GenişletilmişAnkaraİlBaşkanlık Divanı toplantısından sonra bir açıklama yapan Ankara Miletvekili Ünal Erkan, Türkiye'de bir gerginlikyaşandığınıvelaikliğintehlikealtında olduğunu belirtti.DYPteşkilattansorumluGenelBaşkanıYardımcısı MehmetGölhanda,28Şubat'ta toplanan Milli Güvenlik Kurulu Kararları'nın mutlaka uygulanacağını, zorunlueğitimin8yıla çıkarılmasınındahükümetprotokolününgereğiolduğunu vurguladı.

7-Aralarındaişçiveesnafkonfederasyonları,meslek odaları,çoksayıdadernekve sendikanın bulunduğu 154 sivil toplum örgütü, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ortakbiraçıklama yaparak15.Milli Eğitim Şurası'nda alınan karara koşut olarak 8 yıllık kesintisiz eğitimin bir anönceyaşamageçirilmesini istediler.Ankara'daGazetecilerCemiyeti'ndeyapılan toplantıda konuşan Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral,biraraya gelen örgütlerin, demokrasi ve laikliğin yara almaması konusunda duyarlıolduğunu,cumhuriyetintemelilkelerindenödün verilmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

8- Kamu EmekçileriSendikalarıKonfederasyonu'nun(KESK) Ankara,Bursaveİzmir dahil 20 ilde düzenlediği, bazı siyasi partiler, odalar ve işçi sendikalarının destekverdiği"sessiz yürüyüş"ekatılanmemurlar,Çalışma Bakanlığı'nın hazırladığı sendika yasasını ve adaletsiz ek zammı protesto ettiler.

9- İtalya'nın çağrısıveyiyeceksıkıntısıhatsafhaya ulaşanArnavutluk'unresmibaşvurusuüzerinetoplananBM Güvenlik Konseyi, bu ülkeye üç ay için "sınırlı ve geçici" olmak kaydıyla uluslararası gücün gönderilmesini onayladı.

10- Hindistan'ınKeşmireyaletindebirotobüsdurağına düzenlenenbombalısaldırı sonucu 17 kişi yaşamını yitirirken, çoğuçocukvekadınolmaküzere53kişininyaralandığı bildirildi.

30 MART 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Ankara TicaretOdası'nın (ATO)sosyaltesislerinintemelatmatörenindeyaptığı konuşmada,Türkiye'deyaşanantartışmalarınülkeninhürve serbestolmasınınişaretiolduğunubelirterek"Tartışmalara bakıp bunalmayın.Sağduyu bir yerde hakim olacaktır" dedi.

2- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 14.UluslararasıAnkara MüzikFestivali'ninaçılışınakatıldı.Cumhurbaşkanı Demirel buradayaptığıkonuşmada,festivalegösterilenilginin "çağdaşlığın" bir göstergesi olduğunu söyledi.

3-BaşbakanNecmettinErbakanpartisininMerkezKarar YönetimKurulutoplantısınınaçılışındayaptığıkonuşmada, toplantınıngündemindeyerelyönetimlerinyetkilerinin artırılması,DoğuveGüneydoğuAnadolu bölgelerinde kalkınma hamlesi çalışmaları konularının yer aldığınıbelirterek,yerel yönetimlerin yetkisinin artırılmasıyla hizmetlerin daha çabuk ve daha ucuza, halka götürüleceğini bildirdi.

4- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz FlashTV'deyayımlanan AnkaraKulisi'ndeyaptığıkonuşmada,MilliGüvenlikKurulu kararlarının demokratikolupolmadığını,Türkiye'deherkesin tartışmayahakkıolduğunu,ancak bu kararların altında imzası olan Başbakan Necmettin Erbakan'ın böyle bir hakkının olmadığını savundu.

5-DSPGenelBaşkanıBülentEcevityaptığıyazılı açıklamada,RP'nin savunduğu çok hukuklu sistemin tehlikelerine işaretederek,busisteminuygulanmasıdurumunda,bütün mezheplerin,tarikatların, etnik grupların ve azınlıkların ayrı birer hukuk sistemine göre yaşayacaklarını söyledi.

6- Olağanüstü Hal BölgeValiliği'ndenyapılanaçıklamaya göreDiyarbakırveçevresindesürdürülenoperasyonlarda17 terörist öldürüldü.

7- Arnavutluk'tan italya'ya denizyoluylageçmekisteyen mülteci teknesinin batması sonucu 80 kişinin öldüğü bildirildi.

8- Kamboçya'da Meclis önünde hükümet karşıtı gösteriyapan kalabalığın arasına fırlatılan el bombasının patlaması sonucu 12 kişinin öldüğü 119 kişinin de yaralandığı bildirildi.

31 MART 1997

1- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türk Parlamenter Birliği YönetimKuruluüyelerinikabulederekbirsüregörüştü. Demokrasilerdeçeşitlitartışmalarınolabileceğinibelirten CumhurbaşkanıDemirel,bunlarınrejimsorunuhaline getirilmesinin yanlış olduğunu söyledi.CumhurbaşkanlığıBasın Merkezi'ndenyapılanaçıklamada,CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'in,MahalliİdarelerileMahalleMuhtarlıklarıve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkındaki Yasa ile Belediye Yasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'u onayladığı bildirildi.

2- MilliGüvenlikKurulu(MGK),CumhurbaşkanıSüleyman Demirel'inbaşkanlığındaÇankayaKöşkü'ndetoplandı. Toplantıdan sonra MGKGenelSekreterliği'ndenyapılanyazılı açıklamada,hükümetinhazırladığı"Doğuve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Hamlesi" başlıklı projenin ele alındığıveHatayile ilgilison günlerde ortaya çıkan gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi.

3- ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, ANAPBaşkanlıkDivanı toplantısınınardındandüzenlediğibasıntoplantısında, hükümetin her hafta yeni bir gerilimkonusuyarattığınıileri sürdü.Ensongerilimkonusunun8yıllıkzorunlueğitim olduğunukaydedenYılmaz,"Zorunlueğitimpolemikkonusu yapılmayacakkadarciddibir konudur.RP böyle bir konuyu da istismaretmektengerikalmamaktadır.RP'nin tutumu samimiyettenuzaktır"dedi.Yılmaz,hükümetinistifasının toplumun bütünkesimleriiçinmüjdeolacağınıveyaratılan gereksiz gerginliklerin de ortadan kalkacağını savundu.

4- Başbakan Yardımcısı veDışişleriBakanıTansuÇiller MilliGüvenlikKurulutoplantısısonrasıBaşbakan Necmettin Erbakanilebirgörüşmeyaptı.Görüşmeninardındanbasın mensuplarınaaçıklamalardabulunanÇiller,BakanlarKurulu gündemini ele aldıklarını ve belediyeler yasa tasarısıüzerinde durduklarını söyledi.

5- Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, birözeltelevizyon kanalınayaptığıaçıklamada,8yıllıkzorunlueğitimin kesintisizuygulanacağını,ancakİmam-Hatiportaokullarında okutulanKuranveArapçaderslerinintemeleğitimde korunabileceğini belirtti.

6- Özelleştirme Yasası'nda değişiklikyapılmasınıöngören tasarı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

7- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Ankaraİmam-Hatipliler Derneğiileçeşitlivakıftemsilcilerinikabulündensonra yaptığı açıklamada, 8yıllıkkesintisizeğitimkonusundabu kesimle"diyalog"önerdi.Ecevit,"İmam-Hatipokullarının değerli bir işlevi yerine getirdiği bellidir.Buokullarile dinieğitiminvarlığıTevhid-iTedrisat'la çelişmez.Sorun, RP'nin bu okullarıfidanlığıgibigörmesindenkaynaklanıyor" dedi.

8- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Meclis grup toplantısında yaptığıkonuşmada,ülkedeiktidarbunalımınınyanısıra muhalefet krizi de yaşandığınıvurgulayarakDSP'yieleştirdi. Baykal,8yıllıktemeleğitimkonusunu bir yıl önce gündeme getirdiklerinivurgularkende"Şimdiülkebunukonuşuyor. GündemegirmesiiçinMGK'nın önermesi mi gerekiyordu?DYP de bugün zorunlu,kesintisizeğitimisavunuyor.Niçinhükümet programında bunu söylemediler?" diyerek iktidarı eleştirdi.

9- TOBB Başkanı Fuat Miras, TOBB'un Çankırı'da yapılan Orta AnadoluBölgeToplantısı'ndayönetimkuruluüyeleriile hükümetin durumunu değerlendirdiklerini söyledi.Yönetim kurulu üyelerininhepsininhükümetinbitmesi gerektiği yönünde görüş belirttiğini de vurgulayan Miras,"Ekonomiyibıraktık,irtica ileuğraşıyoruz.Böylebirdönemdebizimişimizbumu olmalıydı?" dedi.

10- Devlet Bakanı Abdullah Gül, 4 günlük resmi birziyaret için Türkmenistan'a gitti.

11-İspanya'dameydanagelentrafik kazasında,ilk belirlemeleregöre 14 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi.

12- Almanya'nın Krefeld kentinde,Türkailesininkaldığı birevinkundaklandığı,çıkan yangında aynı aileden 4 kişinin öldüğü bildirildi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106