13.2.1990
×

Hakkında

Künye

İletişim

ŞUBAT 1990

1 ŞUBAT 1990

1- Cumhurbaşkanı Turgut özal, "Bakanlar Kurulu ya da yasama organı üyeliğine seçilenlerin, bu görevleri sona erdikten sonra kadro karşılığı aranmaksızın ayrıldıkları yüksek öğretim kurumuna dönmelerinin eşitlik kuralına aykırı olduğunu" belirterek ilgili yasayı veto etti.

2- Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Prof. Muammer Askoy'un dün evinin bulunduğu apartmanın girişinde öldürülmesi olayı, Başbakan Yıldırım Akbulut, siyasi parti yetkilileri, Anayasa Mahkemesi, Barolar Birliği Başkanı, Türk Hukuk Kurumu, çeşitli sendika, oda kurum ve kuruluşun temsilcileri, İstanbul Barosu avukattan, öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından yapılan açıklamalarla kınandı.

Olay, Ankara DGM Savcılığı'nca incelemeye alındı.

3- SHP Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na verilen bir önergede, başta Sümerbank olmak üzere, özelleştirilmesi düşünülen KiT'lerin kârlılık durumlarının kasıtlı olarak düşürüldüğü iddiasıyla Meclis araştırması açılması istendi.

4- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Türkiye'ye geldi.

5- SHP Parti Meclisi toplantısında Genel Sekreterliğe Deniz Baykal yeniden seçilirken, Merkez Yürütme Kurulu üyeleri de belirlendi.

6- Anayasa Mahkemesi, hükümete yeni bakanlık kurma ve bakanlıklar bünyesinde idari düzenlemeler yapmak amacıyla kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanıyan yasayı iptal etti.

7- Temel Haklar Derneği izmir'de kuruldu.

8- Türkiye Emekliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İzmir Şubesi'nin 11 yöneticisi hakkında, düzenledikleri basın toplantısı nedeniyle izmir Cumhuriyet Savcılığı'nca dava açıldı.

9- TKP-ML TİKKO adlı örgütün üyesi olmak ve Metris Cezaevi'nden firar eden hükümlülere yardım ettiği iddiasıyla yargılanan 21 kişiden yedisi beraat ederken, 14 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

10- Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karapınar Kasabası Belediye Başkanı Kamil Koç, Nevşehir'de öldü.

11- Oyun yazan Fazıl Hayati Çorbacıoğlu, istanbul'da öldü.

12- Eğitimci-yazar Süleyman Şahin Tar, dün istanbul'da öldü.

13- Türkiye'nin Gümüfcine Başkonsolosu Kemal Gür'ün geri çağrılması Yunan makamları tarafından talep edilirken bunun karşılığı olarak Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu'na da benzer bir işlem uygulanabileceği bildirildi. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Gündüz Aktan, "görüşmelerde bulunmak üzere" Ankara'ya çağrıldı.

Gümülcine eski bağımsız milletvekili Dr. Sadık Ahmet ve eski milletvekili adayı ibrahim Şerif, temyiz mahkemesine başvurarak, haklarındaki mahkumiyet kararlarına itiraz ettiler.

Öte yandan, Gümülcine'de meydana gelen olaylarda yaralanan Iskeçe Müftüvekili Mehmet Emin Ağa ile eski milletvekili Ahmet Falkoğlu, tedavi için istanbul'a geldiler.

14- ABD Başkanı George Bush, SSCB'ye Orta ve Doğu Avrupa'daki asker sayılarını 195 bine indirmeyi önerdi. Bush, Türkiye, ingiltere ve italya'daki asker sayısının 30 binde dondurulmasını teklif ederek söz konusu üç ülkenin "çifte 195" formülünün dışında tutulmasını istedi. Bu durumda Sovyetler Birliği'nin asker sayısı 195 binde kalırken, ABD' nin Avrupa'da 195+30 bin askere sahip olması gerekiyor.

15- Bulgaristan'da Georgi Atanasov liderliğindeki komünist hükümet muhalefet kanadın baskısı sonucu istifa eni.

16- Yugoslavya'nın Sırbistan Cumhuriyeti'ne bağlı Kosova özerk Bölgesi'n-de geçen çarşamba günü Arnavut göstericilerle polis arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı 18'e çıkarken, Yugoslavya ördü birliklerinin bu bölgeye gönderildiği bildirildi.

Bu arada ülkenin diğer kesimlerinde ise Arnavut karşıtı gösteriler yapıldı.

17- Demokratik Almanya Başbakanı Hans Modrow, iki Almanya'nın birleşmesi için üç aşamalı bir plan önerdi. Modrow, yaptığı açıklamada, ilk aşamada sözleşmeye dayanan birlik, ikinci aşamada Alman konfederasyonu, üçüncü ve son aşamada da konfederasyonun gerçekleşmesini öngördüğünü bildirdi.

18- Macaristan] Parlamentosu, basın yasalarında değişiklik yaparak, özel girişimcilerin de radyo ve televizyon istasyonları kurmalarına ve gazete çıkarabil-melerine olanak sağladı.

19- Lübnan 'in başkenti Beyrut'un doğu kesiminde, karşıt Hıristiyan gruplar arasında çıkan çatışmalarda 60 kişinin öldüğü, 150 kişinin de yaralandığı bildirildi.

2 ŞUBAT 1990

1- Türkiye'nin, Gümülcine Başkonsolosu'nün geri çekilmeyeceğini açıklamasından sonra. Yunanistan Hükümeti, Başkonsolos Kemal Gür*ü sınır dışı etme karan aldı.

2- Türkiye Barolar Birliği, TMMOB, Türk Tabipler Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği ortak bir açıklama yaparak Atatürkçü Düşünce Demeği ve Türk Hukuk Kurumu Başkanı Prof. Muammer Aksoy'un öldürülmesini kınadılar. İstanbul'da bir toplantı.yapan 150 kadar aydın da, Muammer Aksoy'un öldürülmesini ve Türkiye'nin bulunduğu durumu değerlendirdiler.

İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'ya bir mektup göndererek, Prof. Muammer Aksoy'un öldürülmesi olayının soruşturmasının, Ankara DGM Başsavcısı Nusret DemiraPa verilmemesini istedi.

3- Harb-iş Sendikası Genel Başkam Kenan Durukan, Adana'da düzenlediği basın toplantısında, ikili anlaşmalara aykın olarak kaçak çalıştırıldığı saptanan ABD'lilerin Türkiye'nin sorumlulğundaki askeri üstlere alınmaması gerektiğini söyledi.

4- Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti'nce istanbul'da düzenlenen Türkiye-Avrupa Topluluğu İlişkileri" konulu panelde, SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal ve Türkiye-AT Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı ANAP Milletvekili Bülent Akarcalı birer konuşma yaptılar.

5- Tunceli'nin Nazimiye ilçesine bağlı Kılköy yakınlarında güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya giren ve yasadışı TİKKO Partizan örgütü üyesi oldukları bildirilen beşi kadın dokuz kişi öldü, bir kişi yaralı yakalandı, üç er de şehit oldu.

6- Irak'tan gelen sığınmacıların kaldığı Diyarbakır geçici barınma kampında dün meydana gelen ve 160'tan fazla kişinin zehirlenme olayı ile ilgili olarak, Cumhuriyet Savcılığı soruşturma açtı.

7- Tıp fakültelerindeki eğitimin yeterli olup olmadığı konusunda TBMM'de bir Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

8- ABD'de bulunan Maliye Bakanı Ekrem Pakdemirll, Türkiye'nin ABD'II Dostları Demeği'nln Washinglon'daki ydlık olağan toplantısında'bir konuşma yaptı.

9- ingiltere'den siyasi sığınma isteyen Türk vatandaşlarının sayısının geçen yıl, yüzde 450 oranında artış gösterdiği bildirildi.

10- Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frederic W. De Klerk, parlamentoyu açış konuşmasında, hükümetin. Güney Afrika'dakl siyah çoğunluğun siyasal yaşamdan dışlanmasına son verecek kararlar aldığını açıkladı. Bu kararlar arasında, Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ve 30 muhalefet grubunun yasallaştırılması, Komünist Parti'ye yasal çalışma izni verilmesi, bütün siyasal suçluların serbest bırakılması ve üç yıldır süren olağanüstü hal uygulaması sü-reclnce konulan pek çok yasaklama ve kısıtlamanın kaldırılmasının bulunduğunu bildirdi.

11- SSCB'nin Azerbaycan ve Ermenistan Halk Cepheleri arasında, Baltık Cumhuriyetlerindeki halk cephesi örgütlerinin oluşturduğu Baltık Konseyi aracılığıyla düzenlenen görüşmeler, Riga'da başladı.

12- Bulgaristan Komünist Partisi Genel Sekreterliği'ne Bulgaristan Bilimler Akademisi Başkanı Aleksander Vasilev Lilov seçildi. Eski Genel Sekreter Petar Miadenov'un Devlet Başkanlığı görevinin ise sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, Başbakan Georgi Atanasov, hükümetiyle birlikte dün istifa etti.

13- Demokratik Almanya Başbakanı Hans Modrow'un dün açıkladığı Federal Almanya ile birleşme planı, iktidardaki Komünist Parti (Sosyalist Birlik Partisi) tarafından partiye danışılmadan açıklandığı belirtilerek, sorumsuzluk olarak nitelendirildi ve reddedildi.

SSCB Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnaze, iki Almanya'nın birleşmesi kararının Avrupa, ABD ve Kanadalıların katılacağı bir referandumla belirlenmesin önerdi.

14- Romanya'da, devrik Devlet Başkanı Nikolay Çavuşesku döneminin dört yöneticisi, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

15- Yugoslav Devlet Başkanı Janez Drnovsek, Sırbistan Cumhuriyeti' nin yönetimindeki özerk Kosova bölgesinde, Arnavutlarla güvenlik güçleri arasın-

da çıkan çatısmalan sona erdirmek ve Arnavut muhalefetle diyalog başlatmak amacıyla Federal Hükümet Başkanı Hırvat Ante Markovlç'in çağrılısı olarak Ko-sova özerk bölgesine gitti.

16- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün ilan edilen ateşkese rağmen, karşıt Hıristiyan güçler arasında iki gündür süren çatışmalarda, 85 kişinin öldüğü, yaklaşık 400 kişinin de yaralandığı bildirildi.

3 ŞUBAT 1990

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, milletvekillerine 15 yıl geriye doğru borçlanarak, 33 yaşında emekli olma hakkı tanıyan ve çifte maaş almalarına olanak sağlayan yasayı, anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle veto etti.

2- Yunanistan hükümetinin Gümülcine Başkonsolosu Kernal Gür'ün yedi gün içinde Yunanistan'ı terk etmesinin bildirilmesi üzerine, Yunan Büyükelçisi Dimitiris Makris, Türk Dışişleri'ne çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Tugay özçeri, Makris'e Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu İlias Klis'in "istenmeyen kişi" ilan edildiğini ve yedi gün içinde Türkiye'yi terk etmesinin talep edildiğini bildirdi.

Öte yandan, bir Yunan hücumbotunun, Ayvalık açıklarında, içlerinde iki balıkçının bulunduğu bir Türk balıkçı teknesine el koyduğu ve Midilli'ye götürüldüğü bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ı protesto ederek, balıkçıların iade edilmesini istedi.

3- Silahlı saldırı sonucu öldürülen Prof. Muammer Aksoy'un Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde, camiden sonra cenazeyi yürüyerek takip etmek isteyen vatandaşlar ve basın mensupları, güvenlik güçlerince engellendi, olayda 8 gazeteci yaralandı.

Gazetecilerin yaralanması, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, çeşitli basın kuruluşları, Çağdaş Hukukçular yeniden örgütlenme komitesi tarafından kınandı.

Devlet Bakanı Mehmet Yazar, Ankara Valisi Saffet Arıkan Bedük, çıkan olaylar nedeniyle üzüntülerini belirttiler.

4- Mülkiyeliler Birrliği İstanbul Şubesi'nin düzenlediği "DYP'nin Yeni Ekonomik Programı" konulu panelde, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel partisinin ekonomik programını açıkladı.

5- Sovyetler Birliği'nin Ankara Büyükelçisi Albert Çernişev, İstanbul Başkonsolosluğunda düzenlediği 2. bilgilendirme toplantısında, Azerbaycan olayları hakkında açıklamalarda bulundu ve Türkiye'nin Azerbaycan'a "insani yardım" yapması durumunda bunun politik bir nitelik kazanacağını ve dünyanın,

Ermenistan'a ve Azerbaycan'a yardım etmek isteyen ülkeler arasında ikiye bölüneceğini söyledi.

6- TÜMTİS Sendikasının grevi, Ankara 1. İş Mahkemesi'nin kararıyla sona erdi.

7-1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası uyarınca görevlerine son verilen kamu personelinin, "görevlerine dönebilecekleri" yolundakf içtihat kararının gerekçesi açıklandı.

8- Aylık Deng dergisinin sahibi Hikmet Çetin ve aynı derginin Yazı işleri Müdürü Sedat Karakaş'ın 31 Ocak 1990 günü gözaltına alındıkları bildirildi.

9- 8 Aralık 1989 günü Türkiye Birleşik Komünist Partisi (TBKP) yöneticisi olarak açıklama yapan iki kişi hakkında İstanbul DGM Savcılığı'nca soruşturma açıldığı ancak gözaltına alınmadığı, buna karşın bu kişilerin Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ın talimatlarıyla gözaltına alınarak Ankara'ya gönderildikleri belirtilerek, Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral hakkında, Adalet Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

10- SSCB'nin Azerbaycan ile Ermenistan cumhuriyetleri arasındaki anlaşmazlık konularını çözümlemek üzere Baltık ülkeleri halk cepheleri temsilcilerinin oluşturduğu Baltık Konseyi aracılığıyla Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen görüşmeler, anlaşmayla sonuçlandı.

11- Bulgaristan'da Georgi Atanasov'un perşembe günü istifasıyla boşalan Başbakanlık görevine reformcu Andrei Lukanov getirildi.

12- Yugoslavya'nın özerk Kosova bölgesinde, meydana gelen olaylarda, 25 kişinin öldüğü, 75 göstericinin ve 45 polisin yaralandığı bildirildi.

13- Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, tarafsızlık çerçevesinde birleşme önerisine "hayır" dedi ve "Almanya'nın birleştikten sonra askeri ittifakların dışında kalamayacağını" söyledi.

14- Romanya'da yönetimi elinde bulunduran Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin yerine muhalefet partilerinden temsilcilerin de yer alacağı geçici Ulusal Birlik Konseyi oluşturulacağı bildirildi.

Öte yandan Romanya Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, aralık ayındaki halk ayaklanması sırasında Temeşvar kentinde ölenlerin sayısının 71 olduğu bildirildi.

15- Lübnan'daki Müslüman Başbakan Selim Hoss başkanlığındaki hükümet, Hıristiyan General Michel Aoun ve iki bakanın, "Devlet güvenliğine karşı suç işlemek ve iktidarı gaspetmek" suçlarından yargılanmalarını kararlaştırdı.

4 ŞUBAT 1990

1- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Akhisar'da düzenlediği Tütün Mitingi' nde, tütün piyasasının hemen açılmasını istedi.

2- içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Prof. Aksoy'un cenaze töreninde, gazetecilere yönelik saldırılara değinerek, "Polis ve gazeteci kamu görevi yapıyor. Gazetecilerin saldırıya uğramasını kınıyorum" dedi.

3- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Samsun'da düzenlediği mitingte ikti-dan ve muhalefet partilerini eleştirdi.

4- "Demokrasi düşmanlarına ortak tavır belirlemek" amacıyla Ankara'da toplanan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu, Ankara Barosu Yönetim Kurulu, Türk Hukuk Kurumu yöneticileri, İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı ve 41 baro başkanı ile 4 baro temsilcisi Anıtkabir'de cüppeli saygı duruşunda bulundular.

5- Harb-İş'in, ABD işvereninin işçi çıkarmasını ve Türkiye genelinde işçi kıyımlarını protesto mitingi, Adana'da yapıldı.

6- Gaziantep ve Çankırı'da Azerbaycan olaylarını tel'in mitingleri düzenlendi.

7- İstanbul'da, Prof. Muammer Aksoy'un öldürülmesini kınayan bir grup göstericinin yürüyüşü, güvenlik güçlerince engellendi, 50 kişi gözaltına alındı.

8- Diyarbakır geçici barınma merkezinde beş gün önce meydana gelen zehirlenme olayını protesto etmek için Diyarbakır'da düzenlenen korsan gösteride gözaltına alınan 5'i Irak'lı sığınmacı olmak üzere 20 kişi hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

9- Ermenistan Ulusal Hareket sözcüsü yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği merkez yönetiminin Yukarı Karabağ bölgesindeki iki köyde bulunan silahlı Ermenilerin boşaltılmasını istediğini belirterek bu isteği protesto amacıyla Azerbaycan Halk Cephesi'yle yapılacak doğrudan görüşmelerden geçici olarak çekildiklerini bildirdi.

10- SSCB'nin başkenti Moskova'da yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı gösteri-

de, göstericiler, Komünist Parti'nin iktidar tekelinden vazgeçmesini ve çok partili sistemin kurulmasını istediler.

11- Çin, Nobel Barış Ödülü sahibi Tibet'li dini lider Dalai Lama'nın Çekosla-vakya'yı ziyaret etmesini protesto ederek, Çekoslavak Metalürji Bakanı'nın Pe-kin'e yapacağı ziyaretin ertelendiğini bildirdi.

12- Romanya'da Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden Silviu Brucan istifa etti.

13- İsrail ile Polonya arasında diplomatik ilişkilerin şubat ayı sonunda yeniden başlayacağı duyuruldu.

5 ŞUBAT 1990

1- Cumhurbaşkanı Turgut özal, Prof. Muammer Aksoy'un öldürülmesini değerlendirerek, olayda provokasyon niteliği bulunduğunu belimi.

İstanbul Barosu avukatlan, cübbeleri ile yaptıkları yürüyüşle, Muammer Aksoy'un öldürülmesini kınadılar.

Türkiye Barolar Birliği, Aksoy cinayetini soruşturan Ankara DGM savcılarına güvenmediklerini bildirdi

2- Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent ile Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Orhan Erinç, Başbakan Yıldırım Akbulut'a gönderdikleri ortak telgrafta, "yetkilileri, basına karşı tahrik edici beyanlardan kaçınmaları için uyarmasını" istediler.

3- Yunanistan'da uyuşturucu madde bulundurmak savıyla 14 aydır tutuklu bulunan, Marmaris Gümrüğü hayali ihracat davası sanıklarından Turan Çevik, Yunan makamlarının "şartlı iade" kararından sonra Türkiye'ye getirildi.

4- Resmi bir ziyaret için Finlandiya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Azerbaycan olaylarının Ermenilerin yayılmacı emellerinin bir sonucu olduğunu söyledi ve Batı basınının olaya bir Hırıstiyan-Müslüman çatışması havası verme girişimlerini eleştirdi.

5- AT Komisyonu'nün 18 Aralık'ta verdiği ve Türkiye ile 1993'ten önce ortaklık müzakereleri başlatmama yönündeki mütalaa belgesi, Brüksel'de Avrupa Bakanlar Konseyi' nce onaylandı.

6- Sanatçı Sümeyra Çakır, Federal Almanya'da öldü.

7- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı ve Komünist Parti Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov, Komünist Parti Merkez Komitesi'nin olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, "ülkede değişik siyasal akımların güçlenmekte olduğunu belirterek, "Bu gelişmenin Komünist Parti'yi tek siyasal güç olmaktan çıkardığını, bu nedenle partinin artık iktidar tekeline sahip olduğunu iddia edemeyeceğini" bildirdi.

Gorbaçov, KP'de genel sekreterlik makamının kaldırılmasını, partinin bir başkan ve 2 yardımcısının sorumluluğunda yönetilmesini istedi.

8- Kolombiya'da, Arboledas kenti belediye başkanı ve bir gazetecinin öldürülmesi üzerine son iki gün içinde solcu gerillalar ile uyuşturucu kaçakçılannın başlattıkları saldırılarda ölenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

9- Kosta Rika'da dün yapılan devlet başkanlığı seçimini muhalefet adayı Rafael Calderon kazandı.

10- Mısır'ın ismailiye kenti yakınlarında İsrailli turistleri taşıyan bir yolcu otobüsüne karşı dün girişilen silahlı saldırıda 11 kişi öldü.

Saldın, israil ve Mısır tarafından "Ortadoğu'da barışı baltalamaya yönelik bir girişim olarak nitelenirken, Filistin, ABD ve İngiltere tarafından kınandı.

6 ŞUBAT 1990

1- Başbakan Yıldırım Akbulut, "Hükümet olarak terör olaylarını kararlılık ve ciddiyetle takip ettiklerini" söyledi.

SHP Genel Başkanı Erdal İnönü de, 'Terörü önlemenin yolu olayları aydınlatmaktır" dedi.

DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de parti grubunda yaptığı konuşmada, terör olayları karşısında herkesin birlikte tavır alması gerektiğini söyledi.

SHP'nin önerisi üzerine, ANAP, SHP ve DYP Meclis grup başkanvekilleri terör konusunda ortak genel görüşme açılması konusunda anlaşmaya vardılar.

2- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ve DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partilerinin TBMM grup toplantılarında yaptıkları konuşmalarda, hükümetin dış politikasını eleştirdiler.

3- SHP milletvekillerince, "Güneydoğu'daki terör olaylarını önleyemediği" gerekçesiyle hükümet hakkında verdiği gensoru önergesi, TBMM'de reddedildi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, RP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk ve MÇP genel merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, Prof. Muammer Ak-soy'un öldürülmesi ve terör olaylarına değinildi.

5- SHP İçel Milletvekili ve TBMM "Horzum Araştırma Komisyonu" üyesi Fikri Sağlar, Prof.Muammer Aksoy'un öldürülmesi olayıyla ilgili görüşlerini açıkladı.

6- Diyarbakır'da geçici barınma merkezindeki 50 kadar Iraklı sığınmacının daha öğle yemeğinden zehirlenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.

Öte yandan geçen haftaki zehirlenme olayını protesto etmek için yürüyüş düzenleyen ve daha sonra gözaltına alınan 13 peşmerge salıverildi.

7- Bir Yunan hücumbotu tarafından "Yunan karasularında avlandıkları" gerekçesiyle Midilli Adası'na götürülen iki Türk balıkçısı, 4 gün sonra Türkiye'ye döndüler.

8- İstanbul'da devam eden Devrimci-Sol ana davasının duruşmasında alınan ara kararda, 'Tutuklu sanıkların duruşmalarda olay çıkarabileceklerinin göz önünde bulundurulması" gerekçesiyle, bundan sonra duruşmalara getiril-memeleri kararlaştırıldı.

9- Yazar Yalçın Küçük, bir toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle Malatya DGM'ce 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılırken, birlikte yargılandığı 5 kişi beraat etti.

10- Federal Almanya Sosyal Demokrat Partisi Bonn'da yaptığı açıklamada Prof. Muammer Aksoy'un öldürülmesini kınadı.

11- Newsweek Dergisi'nde, Fırat Nehri ve Türkiye'nin su projesine ilişkin bir yazı yayımlandı.

12- Romanya'da Çavuşesku yönetiminin devrilmesinden sonra yönetimi geçici olarak üstlendiğini açıklayan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin, siyasi parti haline geldiği ve 20 Mayıs'ta yapılacağı açıklanan seçimlere katılacağı açıklandı.

13- Lübnan'da Hıristiyan güçler arasında bir haftadır süren çarpışmalarda 303 kişinin öldüğü, 1215 kişinin de yaralandığı bildirildi.

14- Macaristan'da Katolik kilisesine 1950 yılında getirilmiş olan yasaklamalar kaldırıldı.

7 ŞUBAT 1990

1- Başbakan Yıldırım Akbulut, "Gazetecilerin polisler tarafından saldırıya uğramasını kınıyorum" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısını izleyen basın mensupları, başlarına baret takarak can güvenliklerinin sağlanmasını istediler ve Prof. Muammer Aksoy'un cenaze töreninde gazetecilere yapılan saldırıyı kınadılar.

2- Danıştay Başkanlığı'na 6. Daire Başkanı Süleyman Türkoğlu seçildi.

3- TBMM'de grubu bulunan ANAP. SHP ve DYP son günlerde artan terör olaylarının TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi için hazırladıkları genel görüşme önergesini Meclis Başkanlığı'na verdiler.

4- Bağımsız Milletvekili Mahmut Almak, Bursa'da 90 sanığın gardiyanlar tarafından dövülmesi olayıyla ilgili olarak Adalet Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

5- DYP Milletvekillerince, Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür hakkında hazırlanan gensoru önergesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

6- Amasya'nın Merzifon ilçesi yakınlarındaki Yeniçeltek Kömür İşletmesi'n-de meydana gelen grizu patlamasında 3 işçi yanarak öldü, bir işçi ağır yaralandı. Ocakta çalışan 65 kadar işçinin patlamanın yol açtığı göçüğün altında kaldıkları bildirildi.

Ocakta başlayan yangının kontrol altına alınamaması nedeniyle, kurtarma ekiplerinin can güvenliği açısından içeri girilemediği ve mahsur kalan işçilerle irtibat kurulamadığı belirtildi.

7- Basketbol Avrupa Koraç Kupası'nda Yunanistan'ın Panionios takımını İstanbul'da 94-84 yenen Efes Pilsen çeyrek finale yükseldi.

8- DYP Antalya Milletvekili Zekeriya Bahçeci, Antalya'nın Kumluca ilçesinde öldü.

9- Batı Trakya'nın Gümülcine bölgesi bağımsız eski milletvekili Dr. Sadık Ahmet ile milletvekili eski adayı İbrahim Şerifin tahliye başvuruları, Gümülcine İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi.

Karardan önce ve sonra gösteri yapan bir grup. duruşmayı izleyen avukat, basın mensupları ve TRT ekibine saldırdı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Gümülcine'de TRT ekibine saldırılması olayını Yunan makamları nezdinde protesto etti.

Baldırı basın kuruluşlarınca kınandı.

10- Bulgaristan'da muhalif gruplardan oluşan Demokratik Güçler Birliği Sözcüsü Petar Beron Sofya'da, Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

11- ABD'de yayımlanan The New York Times Gazetesi'nde, "Yunanistan ve Bulgaristan, Türkiye'ye karşı strateji geliştiriyor" başlıklı bir yazı yer aldı.

12- Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi, Komünist Parti'nin "öncü rolünü" güvence altına alan, anayasanın 6. maddesinin kaldırılmasını kabul etti. Bir ret ve bir çekimser oya karşılık diğer tüm üyelerin olumlu oyu ile alınan karar, anayasayı değiştirme yetkisine sahip olan Sovyet Parlemento-'na sunulacak.

13- ABD Dışişleri Bakanı James Baker,Moskova'ya gitti

14- Pakistan'ın Karaçi kentinde hükümet aleyhtarları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda ikisi polis, 22 kişinin öldüğü, 60 kadar kişinin de yaralandığı bildirildi.

15- Filipinler'in güneyinde komünist gerillaların sığınaklarına hükümet güçlerinin baskınlar düzenlediği, çatışmalarda 8'i asker 75 kişinin öldüğü açıklandı.

8 ŞUBAT 1990

1- Cumhurbaşkanı Turgut özal, Başbakan Yıldırım Akbulut'u kabul ederek haftalık görüşmesini yaptı.

Yıldırım Akbulut, Gümülcine'de son günlerde meydana gelen olaylardan sonra 1600 Türk'ün sınırı geçerek Türkiye'ye gelmesiyle ilgili olarak, Bulgaristan meselesinde olduğu gibi sığınacak yer arayanların gelebileceklerini belirtti.

2- Amasya'nın Merzifon ilçesindeki Yeniçeltek Kömür İşletmesi'ndeki grizu patlamasından sonra çıkan yangında 66 işçi yanarak öldü. Patlamadan sonra 2 işçi sağ olarak kurtarıldı, 8 işçinin cesedi çıkarıldı, ancak 340 metrede çalışan 58 işçiye ulaşılamadı.

Yangının söndürülmesi için hava bacalarının betonla kaplanması, işçilerce protesto edildi.

Cumhurbaşkanı Turgut özal, basına yaptığı açıklamada, "olaydan büyük üzüntü duydum. Bu konuda her türlü yardım yapılıyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Başbakan Yıldırım Akbulut, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt, Devlet Bakanı İsmet özas-lan bazı milletvekilleri, Türk-İş Başkanı ve Türk-İş heyeti ve ilgililer Merzifon'a gittiler.

TBMM Başkanı Kaya Erdem, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, birer başsağlığı mesajı yayımladılar.

Türkiye Maden İş Sendikası Başkanı Hasan Hüseyin Kayabaşı, uyarıya rağmen işçilerin ocağa indirilmesini bir iş cinayeti olarak nitelendirdi. Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada raporlara karşın önlem alınmaması nedeniyle sorumluların bakanlık ve işveren olduğu öne sürüldü.

3- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mehmet Yazar, Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülen konular hakkında bilgi verdi.

4- ABD'ye yaptığı resmi ziyareti tamamlayan Maliye Bakanı Ekrem Pakde-mirli, Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, temasları hakkında bilgi verdi.

5- TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu, 6 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını kabul eni.

6- Yunanistan hükümeti tarafından sınırdışı edilmesi yolunda karar alınan Gümülcine Başkonsolosu Kemal Gür Türkiye'ye geldi.

7- Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Demeği Başkanı Prof. Muammer Aksoy'un anısına, bütün Türkiye'de Barolar Birliği kararıyla ortak eylem yapıldı. Çeşitli demokratik kitle örgütü yönetici ve üyeleri de cinayeti protesto etmek amacıyla açlık grevine başladılar.

8- Tanm-iş Sendikası, Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı 38 işletmede çalışan 10 bin üyesi adına grev karan aldı. PTT Genel Müdürlüğü ile Ha-ber-iş Sendikası arasında 18 bin işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı.

9- Sovyetler Birliği'nin istanbul Başkonsolosluğu'nca, Sovyet Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin öncü rolünü terketmesl kararıyla ilgili bir brifing düzenlendi.

10-116 aydır çıkmakta olan Vizon dergisi kapandı.

11- Finlandiya'deki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Helsinki'de üç günlük ziyareti hakkında bilgi verdi.

12- Bulgaristan eski Devlet Başkanı Todor Jivkov'un devrilmesinden sonra Türk azınlığı ile Bulgarlar arasında uzlaşı yollarını arayan Ulusal Uzlaşma Komitesi kurucularından Süleyman Gavazov, Sofya'da Cumhuriyet Gazetesi*nin sorularını yanıtladı.

13- Bulgaristan Başbakanı Andrei Lukanov, muhalefetin hükümete katılmayı reddetmesi üzerine, komünist üyelerden oluşturduğu yeni bakanlar kurulunu açıkladı.

9 ŞUBAT 1990

1- TBMM Başkanı Kaya Erdem, Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Necati Çelik ve yönetim kurulu üyelerini kabulde, Yeni Çeltek Kömür İşletmesi'nde meydana gelen grizu faciası görüşüldü.

Devlet Bakanı ismet özarslan, Merzifon'da yaptığı açıklamada, toprak altında kalan işçilerin ailelerine bir kereye mahsus olmak üzere 1'er milyon lira verileceğini bildirdi.

Yeni Çeltek Kömür İşletmesi Müdürü Hasan Sarıtepe gözaltına alındı. Adli soruşturmanın yanısıra. Çalışma Bakanlığı müfettişlerince idari soruşturma başlatıldı. Ayrıca Maden Dairesi uzmanlarınca başlatılan teknik soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

Siyasi partiler, sendikalar ve çeşitli kuruluşlar, grizu faciasıyla ilgili yaptıkları açıklamalarda, yönetimin kusuru olduğunu belirttiler.

Türk-İş, bütün madenlerde üretimin durdurulması için çağrı yaptı.

Gölcük Tersanesi ve askeri işyerlerinde çalışan Harb-İş Sendikası'na üye 4 bin işçi yemek boykotu yaptılar, yürüyüş ve saygı duruşunda bulundular.

İstanbul'da ölümleri protesto etmek için yapılan gösteride 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Üniversitesi'nde de protesto gösterisi yapıldı.

2- TBMM'de oluşturulan Horzum Araştırma Komisyonu üyesi SHP İçel Milletvekili Fikri Sağlar, Cumhurbaşkanı Turgut özal'a suikast girişiminde bulunan Kartal Demirağ ile ilgili TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

3- DİE Başkanı Orhan Güvenen düzenlediği basın toplantısında, yeni fiyat endeksinin Türkiye gerçeğini daha iyi yansıttığını belirtti.

4- Yaygın Eğitim Şurası'nın Genel Kurulu'nda alınan kararlar açıklandı.

5- Prof. Muammer Aksoy'un suikast sonucu öldürülmesinden sonra Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanlığı'na ikinci başkanlık görevini yürüten Celil Gürkan getirildi.

6- işten çıkarılmaları protesto etmek amacıyla İstanbul USAŞ'ta çalışan 800 dolayında işçi iş yavaşlatma eylemine başladı.

7- Danıştay İçtihadi Birleştirme Kurulu'nun, sıkıyönetim komutanlarının istemleri üzerine görevlerine "bir daha kamu hizmetlerinde çalıştırılmamak üzere" son verilen kamu personelinin durumlarına açıklık getiren karan, Resmi Ga-zete'de yayımlandı.

8- 3.tarımsal kredi projesi için Japon Denizaşın Ekonomik işbirliği Fonu'n-dan (OECF) sağlanan 35 milyar 200 milyon yen tutarındaki krediye ilişkin anlaşmayı onaylayan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

9- Doğalgazın kullanımını yeni esaslara bağlayan kanun hükmündeki kararname Bakanlar Kurulu'nca onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, doğalgazın dağıtımı, satışı ve satış fiyatı ile ilgili yetkiler belediyelerden alınarak Botaş'a verildi.

10- Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Açık Semalar Konferansı için Helsinki'den Kanada'nın başkenti Ottowa'ya gitti.

11- Uluslararası Af Örgütü, Batı Trakya'nın Gümülcine bölgesi bağımsız eski milletvekili Dr. Sadık Ahmet ve milletvekili eski adayı İbrahim Şerifin "düşünce suçlusu" olduklarını belirterek, derhal serbest bırakılmalarını istedi.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) de, Dr. Sadık Ahmet ve İbrahim Şerifin duruşmaları sırasında TRT, Alman ve Hollanda televizyon ekiplerine Yunan fanatik gruplarının yaptıkları saldırıları kınadı.

12- Avrupa Topluluğu Akdeniz ülkeleri sorumlusu Matutes, Lefkoşa'da Kıbrıs Rum yönetimi lideri Yeorgios Vasiliu ile görüştü.

13- ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Moskova'da SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile görüştü.

14- SSCB'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'nde, İran'dan SSCB'ye geçmeye çalışan 6 İranlının, salı akşamı Celilabad bölgesinde Sovyet sınır koruma görevlilerine ateş açtığı ve çıkan çatışmada bir kişinin öldüğü bildirildi.

15- Pakistan'ın Karaçi kentinde son 48 saat içinde meydana gelen olaylarda ölenlerin sayısının 55'e yükseldiği bildirildi.

16- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Şeytan Ayetleri kitabı yazarı Salman Rüştü'nün İslam dinine hakaret ettiği gerekçesiyle,'Humeyni tarafından öldürülmesi şeklinde verilen fetvanın yürürlükte olduğunu ve yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

10 ŞUBAT 1990

1- Cumhurbaşkanlığı Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, yasama organı üyeliğinden emekii olanların özlük haklarına dair kanunun veto gerekçeleri belirtildi.

2- İnsan Hakları Derneği'nce düzenlenen "Devletin İnsan Haklarına Yaklaşımı" konulu panel Ankara'da yapıldı.

3- Foto Muhabirleri Derneği'nce düzenlenen, Birinci Geleneksel "Fotoğraflarla Türk Basını" yarışması sonuçlandı.

4- Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Kemal Gür'ün sınırdışı edilmesine karşılık, Türkiye'yi terk etmesi istenen Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu İli-as Klis, Türkiye'den ayrıldı.

5- Merzifon'un Yeniçeltek Kömür İşletmelerinde meydana gelen grizu faciasında sorumlu bulunarak mahkemeye sevk edilen 4 yöneticiden 3'ü tutuklandı.

6- Adımlar Dergisi Şişli temsilciliğinde biraraya gelen ve çoğunluğu Türkiye Birleşik Komünist Partisi(TBKP) yönetici ve üyesi olan 150 kişi, İstanbul Siyasi Polis yetkililerince gözaltına alındı.

7- Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Atatürk Barajı'nda su tutma işlemiyle ilgili cevabi mesajını iletmek üzere Bağdat'a giden Devlet Bakanı Işın Çelebi, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ile görüştü.

8- Yunanistan Hükümeti, Gümülcine Valisi Dimitrios Kurkcis'i görevinden alarak, yerine Dionisis Karahakios'u atadı.

9- Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Moskova'da SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile görüştü.

10- ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Sovyet Parlamentosu'nün Uluslararası İlişkiler Komitesi'nde bir konuşma yaptı.

Moskova'da 4 gün süren görüşmeler sonunda yayınlanan iki ayrı bildiride, stratejik silahlarda yüzde 50 oranında indirime gidilmesi ve kimyasal silahların tümden yasaklanması için görüşmelerin süreceği belirtildi.

11- Nikaragua'da, 1151 siyasi tutuklu serbest bırakıldı.

11 ŞUBAT 1990

1- Başbakan Yıldırım Akbulut, Kahramanmaraş'ta düzenlenen mitingle halka hitaben bir konuşma yaptı.

2- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Kırşehir'de halka hitaben bir konuşma yaptı.

3- Milli Savunma Bakanı Safa Giray, Doğu Avrupa'deki son gelişmeler ve dünyada oluşan yeni dengeler konusunda Milliyet Gazetesi'ne demeç verdi.

4- Türkiye Maden-İş ve Genel Maden-İş sendikaları, "Ocaklarda can güvenliği sağlanana kadar" sürekli eylem kararı aldı.

DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Yeniçeltek'teki grizu faciasında yakınlarını yitirenlere başsağlığı için Merzifon'a gitti.

5- Sovyetler Birliği1 nin Türkiye Büyükelçisi Albert Çernişev, Türkiye Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

6- Yayıncı-Yazar Muzaffer İlhan Erdost, Ankara'da gözaltına alındı.

7- Bakanlar Kurulu'nün, 218 kişiye Türk vatandaşlığından çıkma izni vermesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

8- Açık Semalar Toplantısı için Kanada'nin Ottawa kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, basına yapacağı görüşmeler konusunda bilgi verdi.

9- İnsan hakları ve uygulamalarını gözlemekle görevli Helsinki Watch örgütü New York'ta, "Bulgar hükümetinin Türkiye ile geniş kapsamlı göç anlaşmasının müzakereye başlamasını" ve "Amerikan hükümetinin de göçün yarattığı olağanüstü maddi yük altına giren Türkiye'ye insani yardımı arttırmasını" istedi.

10- Güney Afrika'daki ırkçı rejime karşı savaşan "Afrika Ulusal Kongresi" (ANC) lideri olan ve 27 yıldır cezaevinde bulunan Nelson Mandela, Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti tarafından serbest bırakıldı.

11- SSCB'deki temaslarını tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Bulgaristan'dan sonra Romanya'ya uğradı. Baker, Romanya Başbakanı Petre Roman ve UKC lideri İon İliescu ile görüştü. James Baker, ülkesinin Romanya'ya 80 milyon dolarlık gıda yardımı yapmaya hazır olduğunu ancak ABD'nin Romanya'nın demokrasi yolunda ilerlemeyi sürdürmesini beklediğini söyledi.

12 ŞUBAT 1990

1- Cumhurbaşkanı Turgut özal'a Çankaya Köşkü'nde ekonomi konusunda bir brifing verildi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, grizu faciasıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Yeniçeltek'e gitti.

Yeniçeltek'te olay yerinde uzman incelemelerinden sonra hazırlanan üç ayrı yetkili kuruluş raporunda "grizu patlamasının önceden farkedildiği, tüm bulguların patlamayı haberdar etmesine karşın gerekli önlemin alınmadığı ve bu konuda işverenin sorumlu olduğu" belirtildi.

Grizu patlamasında ölen 9 işçi ile toprak altında kalan 59 madenci için Türkiye'deki tüm işyerlerinde iki dakikalık saygı duruşu yapıldı.

3- SHP Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz, 600 milyar liralık hayali ihracat yapan, uyuşturucu olaylarına karıştığı iddia edilen işadamı Turan Çevik'in, ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan yargılanmasını eleştirerek konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

4- Tütün fiyatları, Tekel Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da açıklandı.

İlan edilen fiyatları protesto eden tütün üreticileri, Akhisar'da İzmir-İstanbul Karayolu'nu 5 saat trafiğe kapattı ve demiryolunda oturma eylemi yaptı. Protesto olayları sırasında 5 kişi yaralandı, 200 kişi gözaltına alındı.

SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal veDYP Genel Başkanı Süleyman Demi-rel, açıklanan tütün fiyatlarının düşük olduğunu belirterek eleştirdiler.

5- 71 il emniyet müdürü başta terör olayları olmak üzere çeşitli sorunları görüşmek üzere, Emniyet Genel Müdürü başkanlığında Ankara'da toplandı.

6- Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralında, bir aydır süren su tutma işlemi sona erdi.

7- Gözaltına alınan İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Başkanı yayıncı yazar Muzaffer İlhan Erdost hakkında yayın yoluyla bölücülük yaptığı iddiasıyla soruşturma açıldı.

8- Tüpgaz fiyatlarına yüzde 4-6.5 oranında zam yapıldı.

9- Yunanistan'da Ksenofon Zolotas başkanlığındaki ulusal birlik hükümeti dağıldı. Bu hükümete destek veren ülkenin 3 büyük parti lideri, düzenlenen olağanüstü toplantıdan sonra bakanlarını çekmeye karar verdiler. Liderler daha sonra, partiler üstü yeni ve geçici bir hükümetin kurulmasında görüş birliğine vardılar.

10- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, karşıt Hıristiyan güçler arasında hafta sonunda çıkan çatışmalarda 32 kişi öldü, 150 kişi de yaralandı.

11- 27 yıl hapis yattıktan sonra dün özgürlüğüne kavuşan Güney Afrikalı siyah lider Nelson Mandela, Cape Town'da halka hitaben yaptığı konuşmada, barış ve ırklar arasında uyumdan yana olduğunu, ancak ülkede ırk ayrımının ortadan kalkacağı ortam yaratılıncaya kadar silahlı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

13 ŞUBAT 1990

1- Cumhurbaşkanı Turgut özal, Paris'e giderek, Muhteşem Süleyman Ser-gisi'nin açılışını yaptı. Özal, Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştü.

2- ANAP, SHP ve DYP'nin TBMM'deki grup toplantılarında, tütün fiyatları, fiyatların geç açıklanması ve üretim bölgesinde meydana gelen olaylar görüşüldü.

Tütün fiyatları, Meclis'te grubu bulunmayan siyasi partilerce de eleştirildi.

Bölgede protesto eylemleri devam ederken, dün gözaltına alınan 48 kişinin sorgularının sürdüğü bildirildi. Bu arada, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, 540 ziraat odası başkanını, fiyat konusunu görüşmek üzere Ankara'ya çağırdı.

3- ANAP Rize Milletvekili Mustafa Nazikoğlu ve altı arkadaşı tarafından "Hüküm giyen sağ eylemcilerin cezalarının affedilmesi11 konusunda bir yasa önerisi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

4- Aralarında sanatçı, yazar, gazeteci ve sendikacıların bulunduğu 125 kişinin imzasıyla İstanbul'da yapılan ortak açıklamada, Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde engel oluşturduğu belirtilen TCK'nın 141 ve 142. maddelerinin bir an önce kaldırılması ve gözaltına alınan TBKP'lilerin serbest bırakılması istendi.

5- İstanbul'da iki mahkeme, "Ben Tarihim Sayın Başkan", "Eylül İmparatorluğu" ile "Lenin ve Eğitim" adlı kitaplar için beraat kararı verdiler.

6- Edip Polat'ın "Diyarbakır Gerçeği" kitabına ilişkin tanıtım yazısından ötürü gözaltında bulunan İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Başkanı yayıncı-ya-zar Muzaffer İlhan Erdost, Ankara DGM'ce serbest bırakıldı.

Bağımsız Kars Milletvekili Mahmut Almak, konuya ilişkin TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi.

Ankara DGM Savcılığı'nın kitap ve yazara ilişkin soruşturmasının ise sürdüğü bildirildi.

7- Yasadışı MLSP-B adlı örgüte üye olmak ve çeşitli eylemlerde bulunmak suçlarından haklarında dava açılan 8'i tutuklu 11 kişinin yargılanmasına İstanbul 2 No.lu DGM'de başlandı.

8- Kanada'nın başkenti Ottowa'da dün başlayan Açık Semalar konferansına katılan Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Boiko Dimit-rov ile ikili bir görüşme yaptı.

9- Azerbaycan'dan ayrılan bir grup Ermeni'nin Tacikistan'ın başkenti Duşanbe 'ye yerleştirileceğinin duyulması üzerine başlayan protesto gösterileri, çatışmaya dönüştü. 20'ye yakın kişinin öldüğü, 79 kişinin yaralandığı bildirildi.

10- SSCB'nin Litvanya Cumhuriyeti'nde Yüksek Sovyet, "özel mülkiyeti" yasal ilan etti. TASS'a göre, özel mülkiyetin kabulüyle birlikte özel kişilere "işçi çalıştırma" hakları da tanınmış bulunuyor.

11- SSCB Komünist Partisi'nin 28. Kongre Platformunda benimsenen reform programı, Sovyet basınında yayımlandı. Programda, "ilkel sosyalizm" yerine, "insani değerlere dayalı demokratik bir sosyalizmin" hedeflendiği, "devlet" başkanlığının yetkilerinin genişletilmesi" ve "kapsamlı bir piyasa ekonomisi" oluşturulmasının öngörüldüğü belirtildi.

12- Yunanistan'da üç büyük parti liderinin desteklediği Ksenofon Zolotas başkanlığında kurulan ve parlamento dışı bakanlardan oluşan yeni hükümet yemin ederek görevine başladı.

13- Demokratik Almanya Başbakanı Hans Modrow, iki günlük resmi bir ziyarette bulunmak üzere F.AImanya'nın başkenti Bonn'a gitti. Modrow-Kohl arasında yapılan zirve toplantısında, Almanya'nın birleşmesi konusunda somut kararlar alınamadığı ve temel sorunlarda anlaşmaya yarılamadığı bildirildi. Bu arada, "para birliği" sağlanması için ortak bir komisyon kuruldu.

14- Afrika Ulusal Kongresi lideri Nelson Mandela, Soweto'da 120 bin kişiye hitaben bir konuşma yaptı.

14 ŞUBAT 1990

1- Cumhurbaşkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye gönderilen ve milletvekillerine erken emeklilik olanağı sağlayan yasa, TBMM Anayasa Komisyonu'nda reddedildi.

2- Devlet Bakanı Güneş Taner hakkında, "yaş sebze ve meyve ithalatının serbest bırakılması sonucu ülke ekeonomisi ve üreticilerin zarara sokulduğu" gerekçesiyle gensoru açılmasına ilişkin önerge, TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

3- SHP Milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na iki ayrı konuda soru önergesi verildi.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar tarafından, Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'ın Gümülcine olaylarından sonra 35 ayrı uluslararası örgüte iltet-tiği mektubuna karşı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Andonis Samaras'ın aynı örgütlere gönderdiği "cevabi" mektubun içeriği açıklandı.

5- Türkiye Maden-İş ve Genel Maden-İş Sendikası'na üye işçiler, Yeniçel-tek grizu faciasını ve ocaklarda can güvenliğinin bulunmayışını protesto için iki saat üretimi durdurdu ve ocakların başında toplanan işçiler ölen arkdaşları için saygı duruşunda bulundular.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri de Yeniçeltek faciasını protesto gösterisi yaptılar.

6- Manisa'nın Selendi ilçesinde tütün fiyatlarını protesto gösterilerinde olaylar çıktı, 4 kişi gözaltına alındı, üretici fiyatın yeniden saptanmasını istedi. Menderes ilçesine bağlı Tekeli köyünde düşük fiyatları protesto için 19 üreticinin başlattığı açlık grevi sürerken Akhisar'da üç gün önce çıkan olaylarda gözaltına alınan 61 kişiden 19'u tutuklandı.

7- Türk Hava Yolları, iç hat bilet fiyatlarına yüzde 12.5 dolayında zam yaptı.

8- Emek Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Sert, İstanbul DGM'de TCK'nın 142/3. maddesi gereğince yargılandığı davada 4 yıl 2 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.

9- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürü Melih Gökçek tarafından, kurum bünyesindeki 6-18 yaş grubu çocuklara imamlar tarafından dini eğitim verilmesi uygulaması başlatıldı.

10- Kanada'nın Ottawa kentindeki Açık Semalar Toplantısı'nda ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa, iki Almanya'nın birleşmesine yönelik bir plan konusunda görüş birliğine vardılar.

Toplantıda, ABD ve SSCB, Avrupa kıtasında bulunduracakları asker sayısı konusunda anlaşmaya vardılar. Anlaşmaya göre, her iki ülkenin asker sayısının 195 bin olarak eşitleneceği, ancak ABD'nin Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya ve İngiltere'de bulundurduğu toplam 30 bin askerin bu indirimin dışında kalacağı bildirildi.

Ottowa'da, Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz ve SSCB Dışişleri Bakanı Eduard Şevardnaze ikili bir görüşme yaptılar.

11- İngiltere'de çıkan "Economist İntelligence Unit" de Türkiye ile ilgili bir rapor yayımlandı.

12- ABD'de çıkan New York Times Gazetesi'nde, dünyadaki Türkler ve Türk milliyetçiliğine ilişkin bir yorum yer aldı.

13- SSCB'nin Tacikistan Cumhuriyeti'nde üç gündür süren çatışmalarda 37 kişi öldü, 104 kişi yaralandı.

14- Afrika Ulusal Kongresi liderlerinin, örgütün yeni stratejisini belirlemek üzere düzenledikleri toplantı, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da başladı.

15- Hindistan'da içinde 142 kişinin bulunduğu bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 135 kişinin öldüğü bildirildi.

15 ŞUBAT 1990

1- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, düzenlediği basın toplantısında, TRT'yi eleştirdi.

2- Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli, Ankara'da yaptığı açıklamada tütün fiyatları konusunda eleştirileri yanıtladı.

3- ANAP, SHP ve DYP grup başkanvekillerinin terörle ilgili olarak hükümetin çalışmaları ve alınan önlemler konusunda ortak genel görüşme önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

4- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, TBMM'de Yeniçeltek kömür madeninde 69 kişinin ölümüyle sonuçlanan grizu patlaması konusunda, Mec-lis'te gündem dışı bir konuşma yaptı.

5- DYP grubu ile SHP'den istifa eden bağımsız milletvekilleri Yeniçeltek faciasının sorumlularının tespiti ve bundan sonra alınacak önlemler konusunda Meclis araştırması açılmasını istediler.

6- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlı tatbikatlarından olan Kış 90 Tatbikatı, Ağrı'da başladı.

7- İstanbul Anakent ve ilçe belediyelerinde çalışan 35 bin işçi "Yeniçeltek grizu faciasının sorumlularını protesto" için bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. İETT şoförleri saat 04.30 ile 08.00 arasında otobüsleri çalıştırmadılar. Eyleme itfaiye ve sağlık hizmetlerinde çalışanlar katılmadı.

8- TCDD, yolcu taşıma ücretlerine yüzde 18-25 oranında zam yaptı.

9- Merkezi ABD'de bulunan uluslararası bir çevre örgütü tarafından yayımlanan raporda, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP), bölgedeki ekolojik dengeyi bozabileceği öne sürüldü.

10- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Lefkoşa'da düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Rum tarafının New York görüşmeleri öncesinde öne sürdüğü görüşleri cevaplandırarak, "Eşit şartlarda ortaklık ve Türkiye'nin güvencesi varsa varız" dedi.

11- Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, parlamentoda yaptığı konuşmada, iki Almanya'nın birleşmesi halinde kesinlikle askerden arındırılmayacağını ve NATO'dan çıkmayacağını söyledi.

12- Arjantin ve İngiltere yeniden tam diplomatik ilişki kurma kararı aldıklarını açıkladılar.

13- isveç'te sosyal demokrat hükümet istifa etti.

16 ŞUBAT 1990

1- Başbakan Yıldırım Akbulut, Ankara Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer. Avrupa Topluluğu ile ilişkilerde son durum konusunda Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

3- SHP Milletvekilleri tarafından çeşitli konularda TBMM Başkanlığı'na soru önergeleri verildi.

4- Türkiye Ziraat Odalan Birliği Başkanı Osman Özbek, basının sorularını yanıtladı.

5- Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türkiye Demir Çelik İşletmeleri'ni ana tüzüğe, genel uygulama ve ilkelere aykırı hareket ederek Çelik-İş Sendikası ile MESS dışında görüşmeleri yürüterek anlaşma imzalaması nedeniyle üyelikten çıkardı.

6- Diyarbakır'ın BatıkaraKoç Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle PKK mili-tanları arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, iki polis memuru yaralandı. Bir evde kıstırılan teröristlerin 7'si çocuk 9 kişiyi rehin aldıkları öne sürüldü.

7- Akhisar, Kırkağaç ve Gölmarmara'da tütün fiyatlarını protesto eden üreticilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü, 28 üreticinin gözaltında olduğu, tutuklu sayısının 35'e ulaştığı bildirildi.

Bu arada 11 kişi daha protesto için açlık grevine başladılar.

8- Merzifon'un Yeniçeltek Kömür İşletmesi'ndeki grizu faciasında yaralı olarak kurtulan bir kişinin daha hastanede ölmesi sonucu ölen madencilerin sayısı 68'e yükseldi. Bu arada, patlama sonucunda ocak önünde meydana gelen olaylar nedeniyle 5 kişi gözaltına alındı.

9- Medya Güneşi Dergisi'nin Yazı İşleri Müdürü Yahya Karademir'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

10- 3. Ordu birliklerince Ağrı bölgesinde başlatılan Kış-90 tatbikatı sona erdi.

11- Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand ve Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Paris'te yaptıktan görüşmede, acil bir Avrupa Topluluğu zirvesi toplanması konusunda anlaştılar.

12- SSCB'de Başbakan Leonid Abalkin tarafından hazırlanan özel mülkiyet yasa tasarısı, bir komisyonda incelendikten sonra bir hafta içinde yeniden Yüksek Sovyet'e sunulmak üzere geri çekildi.

13- Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılan yönetim aleyhtarı gösterilerde, Devlet Başkanı İon İliescu'nun istifası ve gizli polis örgütünün durumunun aydınlatılması istendi.

Savunma Bakanı Nicola Militaru ise 4 gündür süren protesto gösterileri sonunda istifa etti.

17 ŞUBAT 1990

1- Başbakan Yıldırım Akbulut, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve bazı milletvekilleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Ankara'da yapılan başkanlar toplantısına katıldılar.

2- Milli Savunma Bakanı Safa Giray, teritoryal savunma, askerlik, savunma sanayi ihaleleri ve Genelkurmay Başkanlığı'nın MSB'ye bağlanması konusunda Cumhuriyet Gazetesi' nin sorularını yanıtladı.

3- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Osman Özbek, Başbakan Yıldırım Akbulut ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli ile tütün baş fiyatı konusunda görüştü. Başbakan, tütün üreticisine açıklanan fiyatlar dışında prim veya ek zam verilmeyeceğini belirtti.

4- istanbul'da gözaltına alınan 94 TBKP'liden 75'i DGM Savcısı'nın istemi üzerine serbest bırakıldı.

5- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Lefkoşa'da yaptığı konuşmada, Türkiye, Kıbrıs'ta bizim veremeyeceğimiz tavizi veremez" dedi.

6- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un doğu kesiminin, denetimini ele geçirmek için çatışan Hıristiyan güçlerden Lübnan Milis Kuvvetlerinin Komutanı Şamir Çaça, ilk kez Devlet Başkanı Elias Hrawi ve diğer ülkelere, çatışmalara müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Bu arada, General Michel Aoun ve Şamir Caca'ya bağlı birlikler arasında yeni bir ateşkes ilan edildi.

18 ŞUBAT 1990

1- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Akhisar'da düzenlediği mitingle, tütün politikasını eleştirdi.

2- SHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Yapıcı'nın ölümü üzerine yenilenen Kırşehir Belediye Başkanlığı'™ SHP adayı Dr. Cahit Gürses kazandı.

Adana'nın Osmaniye ilçesine bağlı Cevdetiye ve Eskişehir'in Çifteler ilçesine bağlı Han kasabasında yapılan belediye başkanlığı seçimini ANAP adayları kazandı.

3- Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "1989 Yılı Gazetecilik Başarı Ödülü" yarışması sonuçlandı.

4- Sovyetler Bİrliği'nin Ankara Büyükelçisi Albert S. Çernişev, ülkesindeki son gelişmeler konusunda Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

5- Malatya, Ergani, Yozgat ve Kayseri'de meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kazada, ANAP Bingöl Milletvekili ve İstanbul Ümraniye ANAP İlçe Başkanı Hakkı Artukaslan da öldü.'

6- Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Batıkarakoç köyünde, PKK militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, teröristlerin mahsur kaldığı evin çöktüğü, enkazda iki militanın cesedinin çıkarıldığı bildirildi. Bir erin şehit olduğu, iki polisin yaralandığı olayda, rehine olmadığı belirtildi ve gazetecilere uygulanan köye girme yasağı kaldırıldı.

7- İstanbul'da Adımlar Dergisi merkezinde 10 Şubat günü gözaltına alınan 104 kişiden TBKP yöneticisi 19 kişi daha, DGM'ce serbest bırakıldı. 4 kişi ise davaları nedeniyle başka illere gönderildi.

8- Japonya'da yapılan milletvekili seçimlerini, kesin olmayan sonuçlara göre, Toşiki Kaifu önderliğindeki iktidar partisi Liberal Demokratik Parti kazandı.

9- Çekoslavakya'da eski Devlet Başkanı Gustav Husak'ın da aralarında bulunduğu 22 üst düzey yönetici, "yanlış politik kararların sorumluları" oldukları gerekçesiyle partiden ihraç edildiler.

10- İran'da çığ düşmesi sonucu 21 kişi öldü, 31 kişi de kayboldu.

11- Çin'de bir toplantı sırasında bir fabrikanın çatısının çökmesi sonucu 41 kişi öldü, 133 kişi de yaralandı.

12- İsrail Endüstri ve Ticaret Bakanı Ariel Şaron, Ortadoğu barışı konusundaki tutumu protesto etmek amacıyla istifasını resmen sundu.

19 ŞUBAT 1990

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Türkiye Dış Basın Derneği Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

2- Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Yıldırım Akbulut'u ziyaret ederek, Kanada'daki "Açık Semalar Toplantısı" ve ikili ilişkiler konusunda bilgi verdi.

3- Doğu ve güneydoğu Anadolu'daki kötü hava koşulları nedeniyle birçok yerde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Çeşitli illerde 2500 yerleşim biriminin çevreyle bağlantısı kesildi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle 6 evin çökmesi sonucu 11 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde kapanan köy yolunu açmaya giden grayderin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

4- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay'ın konuğu olarak İstanbul'a gelen NATO Askeri Komite Başkanı Norveçli Orgeneral Vigleik Eide, Harp Akademileri Komutanlığı'nda verdiği konferansta, Sovyetler Birliği'nde ve Doğu Avrupa ülkelerinde görülen değişikliklerin büyük bir ihtiyat ve gerçekçilikle izlenmesi gerektiğini söyledi.

5- SSCB'nin Ankara Büyükelçisi Albert Çernişev, SSCB ve Türkiye ilişkilerine dair Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

6- SSCB'nin Azerbaycan Cumhuriyeti1 nin başkenti Bakü'de, üç Türk gazetecinin gözaltına alındığı bildirildi.

7- New York Helsinki İzleme Komitesi, Dr. Sadık Ahmet ve İbrahim Şerif hakkında Yunan mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin kaygılarını belirten bir mektubu, Yunan hükümetine gönderdi.

8-Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma örgütü'nce (OECD) yayımlanan raporda, 1989 rakamlarına göre Türkiye'nin örgüt ülkeleri içinde enflasyon oranı en yüksek ülke olduğu belirtildi.

9- İsveç'te yeni hükümeti kurma görevi, geçen hafta istifa eden Başbakan İngvar Carlsson'a verildi.

10- Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ve Libya Lideri Muammer Kadda-fi, Mısır'ın Asvan kentinde biraraya gelerek görüştüler.

11- İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, iki Almanya'nın birleşmesinin kaçınılmaz olduğunu, ancak Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması için atılması gereken bazı adımlar bulunduğunu söyledi.

20 ŞUBAT 1990

1-Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Yıldırım Akbulut, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel partilerinin TBMM grubunda Kırşehir seçimlerine ilişkin görüşlerini açıkladılar.

2- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ile yapılan bir röportaj Günaydın Gazetesi'nde yayımlandı.

3- Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, bakanlık görevinden yarından geçerli olmak üzere istifa etti.

4- Adalet Bakanlığı TİP davasında yargılanarak, İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nce mahkum edilen ve cezasını tamamladıktan sonra avukatlığa devam eden Alp Selek'in ruhsatını iptal etmeyen İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ile yönetim kurulunun görevden alınması istemiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

5- SHP Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Keskin'in başvurusu üzerine Ankara 6. İdare Mahkemesi, Uçak Servisi A.Ş.'nin (USAŞ) özelleştirilmesi konusunda yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme, USAŞ'ın ancak çalışanlara, yöre halkına, küçük tasarruf sahiplerine ve yurt dışındaki işçilere satılabileceğine karar verdi.

6- Ankara'da Türk-İş binasına molotof kokteyliyle saldırı düzenlendi. Türk-İş Başkanlar Kurulu saldırıyı kınadı.

7- Tekel'in ürettiği ve ithal ettiği içki ve sigara fiyatlarına yüzde 5 ile yüzde 80 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

8- Erzurum yakınlarında bir yolcu otobüsünün Tortum Gölü'ne düşmesi sonucu, 12 kişi kayboldu, 24 kişi yaralandı.

9- Sözde Ermeni soykırım yasa tasarısı ABD Senatosu'nda görüşülmeye başlandı.

10- Mısır ve Libya arasında yaklaşık 12 yıllık bir aradan sonra yeniden diplomatik ilişki kurulacağı bildirildi.

11- Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand üç günlük resmi bir ziyaret için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gitti.

12- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta rakip Hıristiyan güçler arasında 19 gündür devam eden çatışmalara son verilmesi konusunda anlaşmaya sağlandığı bildirildi.

13- Macaristan Dışişleri Bakanı Guyala Horn,Ulusal Siyaset Bilimi Topluluğu tarafından düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Macaristan'ın NATO'ya üye olması imkansız değildir" dedi.

21 ŞUBAT 1990

1- DYP'nin dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi, TBMM Genel Kurulu'nda reddedildi.

Başbakan Yıldırım Akbulut, "Ermeni tasarısının kabulü, Türkiye'yi hiçbir şekilde bağlamaz. Türkiye'nin alabileceği karşı tedbirler de vardır" dedi.

SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Başbakan'ın, "Bazı isteklerimiz ABO'den kabul görmüştür" şeklindeki sözlerini eleştirerek, "Süper devlet de olsa, sanki lütfetmiş gibi bir yaklaşımı kabul etmek, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na yakışmaz" dedi.

DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel de konuşmasında, Mesut Yılmaz'm sözlerini anımsatarak "Bizi teyit ediyor" dedi.

2- Mesut Yılmaz, Dışişleri Bakanlığı'ndan istifası konusunda yaptığı yazılı açıklamada, "Ülke menfaatlerinin gerektiği biçimde korunması ve karşılaşılan sorunların aşılabilmesi, uyumlu bir hükümet çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürebilmem için gerekli asgari şartların kalktığı kanaatine vardım" dedi.

Mesut Yılmaz'dan boşalan Dışişleri Bakanlığı'na Başbakan Yardımcısı Ali Bozer atandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar, Yılmaz'ın istifasından sonra Türkiye'nin dış politikasında bir değişikliğin söz konusu olmadığını söyledi.

3- DYP, Başbakan Yıldırım Akbulut ile Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanı ökkeş Özuygur hakkında, "görevlerini kötüye kullandıkları" gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Murat Sungar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye sunduğu raporda Türkiye'de işkencenin devam ettiğinin öne sürülmesini eleştirdi.

5- Türk-İş Başkanlar Kurulu'nda, sol kanadın genel kurul kararlarının gündeme getirilmesi yolundaki istekleri reddedilerek hükümet ve TİSK ile birlikte sorunlara çözüm bulunması kararı alındı.

6- KiT'lerin özelleştirilmesine karşı çıkılması, işten çıkarılmaların durdurulması, sözleşmeli personel uygulamasına son verilmesi ve zorunlu Tasarruf Fo-nu'nun kaldırılması amacıyla işçi sendikaları tarafından düzenlenen imza kampanyasının sonuçları, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.

7- Kötü hava koşulları sonucu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 7 kişi öldü.

8- Siirt'in Şırnak ilçesine bağlı Kızılsu kasabası yakınlarında güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK militanlarından 7'si ölü olarak ele geçirildi.

9- Atina'daki Yabancı Basın Derneği'nde büyük tirajlı gazetelerin yazarları tarafından düzenlenen ve Batı Trakya bölgesinde yaşayan Müslüman Türk azınlığın karşılaştığı sorunların ilk kez görüşüldüğü basın toplantısına davet edilen Batı Trakya Türk azınlık üyelerinden Dr. İbrahim Unsunoğlu konu hakkında açıklamalarda bulundu.

10- İrlanda'nın başkenti Dublin'de dün yapılan AT Dışişleri Bakanları Top-lantısf nda İngiltere, diğer AT üyelerinin itirazlarına rağmen Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yaptırımları kaldıracağını açıkladı.

11- Yugoslavya'nın Sırbistan'a bağlı Kosova özerk Bölgesinde çoğunluğu oluşturan Arnavutların, dün Titova kentinde düzenlediği gösterilerde 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, bölgede sokağa çıkma yasağı kondu.

12- Romanya'da eski siyasi polis üyesi (Securitate) 3 binden fazla subayın emekliye sevk edildiği bildirildi. Savunma Bakanı, bütün dinleme sistemlerinin 22 Aralık'ta devre dışı bırakıldığını, tesislerin mühürlendiğini, ele geçirilen dinleme cihazlarının ülkenin telekominikasyon sisteminin geliştirilmesi için değerlendirileceğini belirtti.

13- ABD'de bulunan Çekoslavakya Cumhurbaşkanı Vaclav Halev, ABD'-den SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov liderliğindeki reform hareketine destek olunmasını istedi.

14- Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat, Lübnan'da Şii gruplar arasındaki çatışmalara son vermek ve taraflarca kabul edilebilir bir siyasi çözüm bulmak amacıyla 6 maddeli bir plan sundu.

15- israil Sanayi ve Ticaret Bakanı Ariel Şaron'ua istifasıyla boşalan göreve, sandalyesiz Bakan David Magen'in atandığı açıklandı.

22 ŞUBAT 1990

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Yıldırım Akbulut'u kabul ederek haftalık görüşmesini yaptı.

2- Bakanlar Kurulu'nca, akaryakıt tüketim vergisi oranları değiştirildi.

3- ANAP, SHP ve DYP gruplarınca ortaklaşa verilen "hükümetin terörle ilgili çalışmaları ve alınan tedbirler" konulu genel görüşme TBMM Genel Kurulu'-nun gizli oturumunda ele alındı.

4- SHP milletvekilleri tarafından, memurlara kira yardımı yapılmasını isteyen bir yasa önerisi TBMM Başkanlığı'na verildi.

5- DSP MKYK Üyesi Orhan Yamanoğlu , görevinden istifa etti.

6- Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son 10 yıldaki dini gelişmeleri içeren bir rapor hazırlandı.

7- Türk-İş'in dün yapılan başkanlar kurulu toplantısına ilişkin açıklamada, Türk-İş'in çalışma yaşamını olumsuz etkileyen yasal engellerin kaldırılmaması, sözleşme görüşmelerinde yeniden tıkanıklıkların ortaya çıkması, antidemokratik uygulamaların sürdürülmesi halinde ülke çapında etkin, yaygın grev ve eylemlere gidilmesini kararlaştırdığı" belirtildi.

8- 15 bin kadar Tek Gıda-İş üyesi işçisi, DiE'ni enflasyonu düşük gösteren yeni hesaplama yöntemi yüzünden hak kaybına uğradıkları gerekçesiyle yemek boykotu yaptı.

9- İstanbul'daki üniversitelerde görevli 805 öğretim görevlisinin imzasıyla yapılan açıklamada, YÖK düzeninin aşılması gerektiği belirtilerek, yükseköğretim alanında yapılması düşünülen yeni düzenlemelerin ve bunu yansıtacak tasarının tartışılmasını istendi.

10- İzmir Ticaret Odası'nca, "1990 yılında Türkiye Ekonomisinin Beklentileri" konulu bir konferans düzenlendi.

11- ABD Senatosu'nda, sözde Ermeni soykırımı yasa tasarısının gündeme alınması için gerekli yüzde 60 oy sağlanamadı.

12- Polonya Başbakanı Tadeusz Mazowıecki, Federal Almanya ve Demokratik Almanya'nın birleşmeden önce Polonya'nın batı sınırları ile ilgili bir barış anlaşması imzalamaları gerektiğini söyledi.

13- Yugoslavya'nın Kosova Özerk Bölgesi'nde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra bölgedeki okul ve işyerlerinde genel grev yapıldığı bildirildi.

23 ŞUBAT 1990

1- Milli Güvenlik Kurulu. Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Mardin, Siirt. Tunceli ve Van'daki olağanüstü hal uygulamasının 19 Mart'tan itibaren 4 ay daha uzatılmasını hükümete önermeye karar verdi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, düzenlediği basın toplantısında, ABD Senatosu'nda görüşülen Ermeni karar tasarısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

3- SHP Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz, Şanlıurfa'deki ilk ve orta dereceli okullarda görev yapan öğretmenlerin umreye gönderilmesi sonucu eğitimin aksaması konusunda TBMM'ye bir soru önergesi verdi.

Şanlıurfa Valisi Alpaslan Karacan, öğretmenlere bakanlık genelgesi uyarınca izin verildiğini söyledi.

4- SHP milletvekilleri tarafından ASELSAN, KİT yöneticileri ve Siirt'in Eruh ilçesi Körüklükaya köyünde meydana gelen bir olayla ilgili TBMM Başkanlı-ğı'na soru önergesi verildi.

5- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, çeşitli konularda görüşlerini açakladı.

6- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, İstanbul'a geldi. BM Güvenlik Kon-seyi'nin, New York zirvesinin, sonuç alıncaya kadar "maraton görüşmeler" biçiminde yapılması yolundaki isteğinin kendisine bildirildiğini söyleyen Denktaş, "Baştan beri bu tür görüşmelere karşıyım. Ancak New York'a yine de gideceğim" dedi.

7- Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Sosyalist Parti'ye ihtar verilmesine ilişkin istemini reddetti.

8- Yeniçeltek'teki facianın kınanması amacıyla yarın yapılacağı açıklanan "Emeğe ve emekçiye saygı" mitingi, İstanbul Valiliği'nce yasaklandı.

9- "Diyarbakır Gerçeği" kitabının yazarı Edip Bolat, Ankara DGM'ce tutuklandı.

10- 1980 öncesinde yayımlanan Kurtuluş Dergisi Yazı İşleri Müdürü Yunus Er, hakkındaki davalar nedeniyle gözaltına alındı.

11- Playboy'un Şubat 1990 sayısının, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu'nca toplatılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

12- Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği'nde çalışan bir kavas, silahlı 4 kişi tarafından kaçırıldı.

13- Şili'de, 11 Mart'ta görevine yeni seçilen Devlet Başkanı Patricio Ayi-wın'e devredecek olan General Agusto Pinochet yönetimindeki hükümet Ulusal Enformasyon Merkezi'ni (Gizli Polis örgütü) feshetti ve mal varlığını orduya devretti.

24 ŞUBAT 1990

1- İstanbul'da bulunan SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, bazı gazeteleri ziyaret etti.

İnönü ile yapılan bir söyleşi Hürriyet Gazetesi'nde yayımlandı.

2- Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler ile yapılan söyleşi Türkiye Gazetesi'nde yayımlandı.

3- Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Sağ-Kur olarak anılan Genel Sağlık Sigortası konusunda açıklamalarda bulundu.

4- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin Temsilciler Meclisi'n-de yaptığı konuşmada, demokratik tepkiyle anarşi ve terörün birbirine karıştırıl-mamasını istedi.

5- ANAP İstanbul Milletvekili Doğancan Akyürek, partisinden istifa etti.

6- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve beraberindeki heyet, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar gözetiminde, Kıbrıs Rum yönetimi lideri Yeorgios Vasiliu ile yapılacak toplantılara katılmak üzere New York'a gitti.

Denktaş, İstanbul'dan ayrılmadan önce basının sorularını yanıtladı. Rauf Denktaş ile yapılan bir söyleşi Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı.

7- Olağanüstü Hal Bölge Valisi Hayri Kozakçıoğlu, Ankara'da "Olağanüstü Hal Bölgesi'nde Görünüm ve Gelişmeler" konulu bir konferans verdi.

8- Yeniçeltekteki grizu kazasını protesto için düzenlenen "İnsana Saygı" mitingi İstanbul'da yapıldı. Genel Maden-İş ve Türkiye Maden İş Sendikaları tarafından ortaklaşa düzenlenen mitinge, Türk-İş yönetimi katılmadı.

9- Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof.Dr. Nusret Fişek, Yeşilada feribotunun ilaçlanması sırasında üç kişinin ölümünün, işyerlerinde sağlık kurallarına ve yasalara uyulmaması yüzünden olduğunu belirterek, devleti, sendikaları ve işvereni yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

10- Mülkiyeliler Birliği' nin Ankara'da yapılan Genel Kurulu'nda Başkanlığa Alpaslan Işıklı seçildi.

11- Eurovision şarkı yarışmasının Türkiye finalini, Kayahan Acar'ın söylediği "Gözlerinin Hapsindeyim" isimli şarkı kazandı.

12- Sosyalist Parti Ankara İl örgütü yöneticisi 3 kişi gözaltına alındı.

13- Beykoz İşçi Kültür Araştırma Derneği kapatıldı, 5'i dernek yöneticisi 11 kişi gözaltına alındı.

14- Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Yeorgios Vasiliu ile New York'ta yapılan bir söyleşi Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlandı.

15- Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile ABD Başkanı George Bush, Camp David'de biraraya gelerek Avrupa'da yaşanan değişiklikler konusunda görüşmelerde bulundular.

16- SSCB'nin Litvanya Cumhuriyeti'nde, ilk çok partili seçimler yapıldı.

Öte yandan SSCB Kızılordu yayın organı Kızıl Yıldız gazetesi, Mesket Türkleri'nin son günlerde yeniden saldırılara uğramaları üzerine, son üç gün içinde 2 binden fazla Mesket Türkü'nün Özbekistan'dan tahliyesine başlandığını bildirdi.

17- Bulgaristan Komünist partisi Yüksek Konseyi, işyerlerindeki parti kadroları ve diğer siyasi örgütlerin feshedilmesi kararı aldı. Öte yandan, Bulgaristan, Uluslararası Para Fonu'na (IMF) üyelik için başvuruda bulundu.

18- Lübnan açıklarında, bir Suriye savaş gemisi tarafından Kıbrıs Rum Kesi-minine ait bir feribota ateş açıldı. 64 yolcu ile 52 mürettebatın bulunduğu feribota saldırı sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

19- İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden kimyasal silahların yasaklanması konusunda yapılan görüşmelere, İsrail'in gözlemci sıfatıyla katılabileceği bildirildi.

25 ŞUBAT 1990

1- TBMM'de grubu bulunan üç siyasi parti, ortak bir yasa önerisi vererek, Meclis'in dış ilişkilerinin yeniden düzenlenmesini istediler.

2- SHP Ankara İl Kongresi'nde başkanlığa Vecihi Mutlu seçildi.

3- Konya Belediye Başkanı Halil Ürün, "Günlerin Götürdükleri" konferansında yaptığı konuşmada, alçak uçuşların da yapılacağı Karapınar NATO Üssü'-nün kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

4- Reorganizasyon nedeniyle kapatılan ASELSAN fabrikasının işçileri DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'i ziyaret ettiler. İşçiler, daha sonra işverenin tutumunu protesto etmek amacıyla topluca Kızılay'a kan bağışında bulundular.

5- Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kırsal kesiminde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir PKK militanı öldü.

6- Bakanlar Kurulu'nun yurtdışında Türk Lirası ve döviz transferine sınırlamaları kaldıran kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

7- Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında karşılıklı olarak resmi pasaport sahiplerine vize uygulamasının kaldırılması konusunda imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

8- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çarşamba günü kaçırılan Türkiye Büyükelçiliği Kavası Mehmet Şahin serbest bırakıldı.

9- Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, ABD Başkanı George Bush ile Camp David'de yaptığı görüşmeleri tamamladı. Kohl, görüşmeler sonunda, "Hükümetinin, Almanya'nın birleşmesi sorununu, sınırların değiştirilmesine bağlama niyetinde olmadığını" bildirdi.

10- SSCB'nin başkenti Moskova ile birlikte 20 dolayında kentte düzenlenen gösterilerde, perestroyka programı eleştirildi ve daha fazla reform istendi.

11- SSCB'nin Litvanya Cumhuriyeti'nde dün yapılan seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre milliyetçi Sajudıs Hareketi'nin çoğunluğu kazandığı bildirildi.

Öte yandan, Tacikistan, Kırgızistan ve Moldavya Cumhuriyetleri'nde de yerel seçimlerin yapıldığı bildirildi.

12- İtalya'nın eski Cumhurbaşkanı Sandro Pertini öldü.

13- Nikaragua'da devlet başkanlığı seçimleri yapıldı.

14- Arap İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerin, Amman'da sona eren toplantısından sonra yapılan açıklamada, Sovyet Yahudilerinin israil'e göçünün durdurulması için ABD ve SSCB'ye çağrıda(bulunuldu.

26 ŞUBAT 1990

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, reorganizasyon nedeniyle işçilerin işten çıkarıldığı ASELSAN'daki sorunları görüşmek üzere, işçi ve işveren temsilcileriyle görüştü.

2- Çay-Kur, ürettiği kuru çay çeşitlerinde yüzde 25-29 oranında zam yaptı.

3- Kara Kuvvetleri eski komutanlarından, Danışma Meclisi üyesi ve eski Milletvekili Eşref Akıncı Ankara'da öldü.

4- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Yeor-gios Vasiliu, New York'ta BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar gözetiminde üç gün sürecek görüşmelere başladılar.

5- ABD Başkanı George Bush ile Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl'ün ABD'de dün sona eren görüşmelerinden sonra düzenlenen basın toplantısında, birleşmiş Almanya'nın NATO içinde kalması konusunda görüş birliğine vardıktan belirtildi. Kohl, Almanya'nın 2.Dünya Savaşı sonunda yitirdiği topraklar konusunda, Polonya'ya kesin bir taahhütte bulunmayarak, böyle bir taahhüdü ancak birleşmiş Almanya hükümetinin verebileceğini söyledi.

SSCB Dışişleri Bakanlığı, birleşik bir Alman devletinin NATO'ya bağlılığının devam etmesi konusunda Batılı ülke liderlerince yapılan açıklamaları eleştirerek, bu sorunun çözümlenmesi için, kararlaştırıldığı gibi görüşmelere derhal başlanmasını istedi.

6- Nikaragua'da yapılan devlet başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, Sandinist yönetime karşı birleşen 14 muhalefet partisinin oluşturduğu Ulusal Muhalefet Birliği' nin adayı Violeta Chamorro kazandı.

7- Çekoslavakya Devlet Başkanı Vaclav Havel, iki günlük bir ziyaret için SSCB'ye gitti.

27 ŞUBAT 1990

1- Başbakan Yıldırım Akbulut, resmi bir ziyaret için İran'a gitti.

2- Cumhurbaşkanılığı Sözcüsü Büyükelçi Kaya Toperi tarafından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ıo mektubuyla eşzamanlı ofarak ABD Başkanı George Bush tarafından re'sen gönderilen mektupta, Ermeni karar tasarısı ile ilgili çalışmalar özetlenmiştir" denildi.

3- Mardin'in Silopi İlçesi Derebaşı köyünde meydana gelen olayda kamu tanığı olan Derebaşı köyü eski muhtarı Hacı Aydınlık ve 4 yakını evlerine yapılan baskında öldürüldü. Güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahalesi sonunda, bir er şehit oldu, 5 asker yaralandı.

4- TEK, 1 Mart'tan geçerli olmak üzere elektriğe ortalama yüzde 15 oranında zam yaptı.

5- Basın Yayın ve Enformasyon eski Genel Müdürlerinden Tahsin Karacabey Ankara'da öldü.

6- Çeşitli hayali ihracat olaylarına karıştıktan sonra kaçtığı Yunanistan'da uyuşturucu madde bulundurmaktan tutukluyken Türkiye'ye şartlı iade edilen İşadamı Turan Çevik Şişli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

7- Emlakbank'ın 55 milyar lirasını zimmetine geçirmekten 12.5 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan işadamı Kemal Horzum ve 27 kişi hakkında, hayali ihracat yaptıkları iddiasıyla İstanbul DGM'de dava açıldı.

8- ABD Senatosu'nda yapılan ikinci oylamada, sözde Ermeni Soykırımı Karar Tasarısı1 nın gündeme alınması kabul edilmedi.

9- Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi Başkanı Anders Björck, Stockholm'de Cumhuriyet Gazetesi'ne demeç verdi.

10- Sovyet Parlamentosu, ülkede başkanlık sistemine geçilmesini onayladı. Kararın Mart ayı içinde Halk Temsilciler Kongresi'nde görüşülmesi kabul edildi.

11- Polonya ile İsrail arasında 23 yıl önce kesilen diplomatik ilişkiler yeniden kuruldu.

12- Japonya'da seçimlerde Liberal Demokrat Parti'nin çoğunluğu kazanmasından sonra, Başbakanlığa yeniden Toshiki Kaifu getirildi.

13- Son bir ay içinde Batı Avrupa ülkelerini etkileyen 3. büyük fırtına toplam, 38 kişinin ölümüne neden oldu.

28 ŞUBAT 1990

1- Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip To-rumtay'ı kabul ederek bir süre görüştü.

2- SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal, İstanbul Barosu'nü ziyaret etti. Bay-kal yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı' nın İstanbul Barosu yönetim organlarını görevden alma işlemini başlatmasını kınadı.

3- İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde bazı öğrencilerin fakülte koridorlarında toplu namaz kıldıklarını belirten öğretim üyeleri ile öğretim elemanları, yayımladıkları 56 imzalı bir bildiri ile "laiklik karşıtı davranışları onaylamadıklarını" açıkladılar.

4- Orhan Apaydın İnsan Hakları ve Hukuk ödülü, İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

5- Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti'nce düzenlenen "İnsan Hakları ve Gazaların İnfazı" konulu panel, İstanbul'da yapıldı.

6- Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Anders Björck, TBMM Başkanı Kaya Erdem'in konuğu olarak Türkiye'ye geldi.

7- Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilaç fiyatları yüzde 9.3 oranında artarken, 188 ilacın fiyatı yüzde 5-15 oranında azaldı.

8- Kasım ayında gazetedeki bürosunda silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak tedavi altına alınan gazeteci Kamil Başaran İstanbul'da öldü.

9- Yassıada duruşmalarında, Yüksek Adalet Divanı Başkanlığı yapan Anayasa Mahkemesi'nin emekli üyelerinden Salim Başol Ankara'da öldü.

10- Haftalık 2000'e Doğru Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doğu Perinçek ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Tunca Aslan hakkında açılan davaya, İstanbul 2 Numaralı DGM'de başlandı.

11- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Yeor-gios Vasiliu arasındaki New York'ta devam eden Kıbrıs zirvesinin ilk üç günlük bölümü tamamlandı.

12- NATO ve Varşova Paktı hava sahalarının, karşı tarafın askeri uçuşlarına açılmasına ilişkin bir anlaşma yapılması amacıyla iki haftadır Kanada'nın Utto-wa kentinde süren "Açık Semalar Konferansı" nın ilk tur görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

13- Sovyetler Birliği Parlamentosu, Toprak Yasası'nı kabul etti. Yasaya göre, toprağın mülkiyetinin devlette kalmasına karşılık, toprağın kullanım hakkı köylünün olabileceği ve miras hakkı olduğu belirtildi.

14- Federal Almanya Devlet Başkanı Rudolf Zeiters bir açıklama yaparak, birleşik Almanya'nın kurulması halinde Polonya'dan savaş öncesi sınırlara çekilmesini istemeyeceklerini söyledi.

15- Çekoslavakya Parlamentosu, 8 Haziran'da yapılacak genel seçimlerin nispi temsil sistemiyle yapılmasını öngören yeni seçim yasasını kabul etti.

16- Arnavutluk'un AGİK toplantısına katılacağı ve Avrupa'yla işbirliğini geliştirmek istediği bildirildi

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106