16.5.1989
×

Hakkında

Künye

İletişim

MAYIS 1989

1 MAYIS 1989

1- Başbakan Turgut Özal, kanunsuz gösterileri engelleyeceklerini söyledive işçi haklarının yürümekle alınamayacağını belirtti.

İstanbul'da 1 Mayıs'ı izinsiz kutlamak isteyen gruplar polis tarafından engellendi. Olayda, vurulan bir kişinin bitkisel yaşama girdiği, ikisi ağır olmak üzere40 kişinin yaralandığı, 400 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Valisi Cahit Bayar, "Polise ateş açma emri verilmesinin söz konusuolmadığını" belirterek, "Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'ndaki yetkilerinikendisi kullanır" dedi.

Şişli Abide-i Hürriyet alanında miting yapacaklarını da önceden duyurmuşolan sekiz sendikanın başkanından oluşan tertip komitesinin, Mecidiyeköy'deki Laspetkim-İş Genel Merkezi'nde saat 12'de düzenlediği basıntoplantısında komite adına konuşan Petrol-İş Genel Başkanı Münir Ceylan,"Provakasyona yol açmamak için saat 09.30'da mitingten vazgeçme kararıaldıklarını ve bunu üyelerine duyurduklarını" açıkladı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, "Eski günlerin acı tecrübeleri dikkate alındığı takdirde kanunları zorlamanın ve sorunları meşru zeminler dışında tartışmaya itmeninülkemize ve aziz milletimize maliyetinin ne kadar yüksek olduğu kolaycahatırlanır" dedi ve anarşik ortamın yaratılmaması için 1 Mayıs'a izin vermediklerini bildirdi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, istanbul'da meydana gelen olaylarla ilgili olarak Ankara'da yaptığı açıklamada, "1 Mayıs'ta dünyanın bütün demokrasilerinde neşe ve coşku içinde emeğin bayramı kutlanırken ülkemizde hala buyanlış yaklaşımların olması gerçekten üzüntüye yol açacak, son derece gerici,geride bir davranıştır" dedi. İnönü, "izinsiz yü'rüyüşte gösteri yapmanın ve polisle çatışmaya girmenin yanlış olduğunu, ancak polisin de kendilerine taşatanlara silahla karşılık vermesinin son derece yanlış olduğunu, uygarülkelerde gösterilere katılanları öldürmeden mevcut pek çok araç kullanaraketkisiz hale getirilebileceğini" söyledi.

DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'de, İstanbul'da meydana gelenolaylardan üzüntü duyduğunu belirterek, "Devletin polisiyle çatışarak, kanunsuz eylemler yapılmasıyla, bunu yapanlar ne kadar haklı olursa olsun buhaklılıklarını yitirdiklerini" söyledi

3- Yüksek Seçim Kurulu, Hakkari Belediye Başkanlığı ve belediye meclisüyelikleri seçimini, usulsüzlük bulunduğu gerekçesiyle iptal etti.

Ayrıca, Tekirdağ'ın Şarköy, Şanlıurfa'nın Akçakale ve bazı belediyebaşkanlığı seçimleriyle Çorum'un Sungurlu ilçesi il genel meclisi üyelikleriseçimi de seçim işlemleri dolay ısı ile iptal edildi.

4- Ankara'nın Çankaya ilçesi Belediye Başkanı Doğan Taşdelen, TBMMBaşkanı Yıldırım Akbulut'u ziyaret etti.

5- Eczacı Odaları, Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın, "ilaç fiyatlarının tamamenserbest bırakılacağı açıklamasına karşı çıkarak, ilacın mevcut yasaların ve anayasanın da emrettiği gibi devletin kontrolü altında olması gerektiğini" belirttiler.

6- Türkiye'de bulunan Romanya Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral StefanGuşa, Milli Savunma Bakanı Safa Giray ve Genelkurmay Başkanı OrgeneralNecip Torumtay'ı ziyaret etti.

7-18 Mayıs'ta görev süresi dolacak olan ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Robert Strasz Hupe, Ankara'da Reuters ajansına bir demeç verdi.

8- Fransa Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand'ın eşi Danielle Mitterrand veberaberindeki heyet, Iraklı sığınmacıların bulunduğu Muş ve Diyarbakır kamplarını ziyaret ettiler. Iraklı sığınmacıların temsilcileri, bugüne kadar TürkHükümeti'nin yardımları ile yaşadıklarını, Batı'dan herhangi bir yardımgörmediklerini belirttiler ve Fransa'nın yardım etmesini istediler.

9- '2000'e Doğru" Dergisi'nin sorumlu müdürü Tunca Arslan hakkında,derginin 12. sayısında yayınlanan bazı yazılar nedeniyle, İstanbul DGM'deaçılan davaya başlandı.

10- Politik göçmen olarak yaşadığı Stockholm'den dönen iş MüfettişleriDerneği (im-Der) Genel Başkanı Ahmet Erol, hakkında gıyabi tutuklama kararıolduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

11- 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Yasası'nın Bazı MaddelerininDeğiştirilmesine ilişkin Yasa ile Türk vatandaşı olarak doğan ve daha sonra vatandaşlıktan çıkarılan Yunanlıların "şartlı olarak tekrar Türk vatandaşlığınaalmabilmelerine" olanak sağlayan karar, 29 Nisan tarihli Resmi Gazete'deyayımlandı.

12- Moritanya'nın başkenti Nuakcot'ta geçen hafta Moritanyalılarla Senegalliler arasında çıkan olaylarda 150 kadar Senegallinin öldürülmesinin ardından, iki gün içinde Senegal'de çıkan çeşitli olaylarda da 55 Moritanyalının öldüğü bildirildi.

13- Paraguay'da, 1928 yılından bu yana ilk kez serbest seçimler yapıldı.

14- Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, 10 günlük bir Avrupa gezisinin ilk durağı olarak Yunanistan'a gitti.

15- İsviçre'nin Hundvil kantonunda, yalnız erkeklerin oy kullandığı bir referandum sonucu, kadınlara oy kullanma hakkı tanındı.

2 MAYIS 1989

1-1 Mayıs'ta meydana gelen olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı KenanEvren, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Türk-İş Yönetim Kurulu, DİSK GenelBaşkanı ve SHP İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk, Çelik-İş Genel BaşkanıMetin Türker, Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Ata Soyar, İstanbul Anakent Belediye Başkanı Prof.Nurettin Sözer, istanbul Barosu Başkanı TurgutKazan, ANAP Genel Başkan Yardımcısı Metin Gürdere birer açıklama yaptılar.

2-1 Mayıs'ta izinsiz gösteri yapanlara polisin müdahalesi sonucu vurulanMehmet Akif Dalcı adlı işçi öldü.

Bir kişinin ölümü, 50 dolayında kişinin yaralanması ve 532 kişinin gözaltınaalınması olaylarıyla ilgili olarak, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi veBeyoğlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

istanbul Valisi Cahit Bayar ve İstanbul Siyasi Polis Müdürü Vedat Cem,göstericilerin üzerinden silah çıkmadığını bildirdiler.

Bu arada İzmir'de gözaltına alınan 400 kişiden 375'i serbest bırakılırken,15'i hakkında İzmir DGM'ce soruşturma açıldı.

Adana'da da gözaltına alınan 50 öğrenci serbest bırakıldı.

3- TBMM Genel Kurulu'nda, 1 Mayıs'ta meydana gelen olaylar görüşüldü.Muhalefet partileri, güvenlik güçlerinin göstericiler üzerine ateş açmaması gerektiğini belirterek, içişleri Bakanı'nın istifasını istediler. İçişleri BakanıAbdülkadir Aksu konuşmasında, güvenlik güçlerinin taş, sopa ve silahlı saldırıkarşısında yetkilerini kullanmak zorunda kaldıklarını bildirdi.

4- Beş vergi yasası ile bazı yasalarda düzenleme yapan vergi paketi TBMMBaşkanlığı'na sunuldu.

5- Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli, Ankara Sanayi Odası'nındün yapılan genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, gelecek aylardaoluşacak talep artışının karşılanması için özel sektörün üretim ve kapasite kullanımını artırmasını istedi.

6-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut; İskenderun ve Karabük Demir-Çelik fabrikalarında greve iki gün kala sorumlu Devlet Bakanı IşınÇelebi ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürü Sencer İmer ile yaptığı görüşmelerin olumlu olduğunu belirtti.

7- SHP'de genel merkezin yaptığı tüzük değişikliklerine karşı 415 imzalıolağanüstü kurultay çağrısı, Genel Başkan Erdal İnönü'ye verildi.

8- Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı IDEA-89, Ankara'da BaşbakanTurgut Özal tarafından açıldı.

9- Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Başbakan Turgut Özal'a bir protestotelgrafı çekerek, 1 Mayıs'ta görev yapan gazetecilerin polis tarafından saldırıyauğradıklarını belirtti ve olayları kınadı.

10- Ankara Tabip Odası, düzenlediği basın toplantısında, doktorların sorunlarının çözümlenemeyişi karşısında yeni eylem biçimlerine başvuracaklarınıaçıkladı.

11- İstanbul Ticaret Odası tarafından hükümete sunulan raporda, IMFreçetelerinden esinlenen politikaların sonucu, ekonomi ve piyasanın tam birdurgunluğa girdiği belirtildi.

12- YÖK Başkanı İhsan Doğramacı ve iki yardımcısı, bir öğretim üyesiningöreve atanmasına ilişkin Danıştay kararını yerine getirmedikleri gerekçesiyle,Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce, bir milyon lira tazminat ödemeyemahkum edildiler.

13- Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Fındık kasabasına giden üç minibüsesaldıran teröristler, 4 jandarma eri ve bir yurttaşı öldürdüler.

14- İsveç'ten dün dönen İş Müfettişleri Derneği Genel Başkanı AhmetErol, çıkarıldığı Ankara DGM'de tahliye edildi.

15- Ankara DGM'de görülen Yasadışı Kuzey Kürdistan Kurtuluş Örgütüdavası'nda, iki kişi beraat etti.

16- Yüksek Seçim Kurulu'nun, partilerin, iptal edilen ve yenilenmesinekarar verilen belediye seçimlerine, 26 Mart'taki adaylarıyla katılmasına ilişkinkararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

17- Polonya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Polonya DışişleriBakanı Tadeusz Olechovvski ve Dış Ticaret Bakanı Andrei VVojcik ilegörüşmelerde bulundu.

18- KKTC'de avukatlar, bir meslektaşlarının, müvekkilinin durumuyla ilgili olarak çağrıldığı emniyette, polis tarafından tutuklanmasını protesto amacıyla, duruşmalara girmediler.

19- Resmi bir ziyaret için Fransa'ya giden Filistin Kurtuluş Örgütü LideriYaser Arafat, Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand ile bir görüşme yaptı.

20- FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın Lübnan'daki özel temsilcisi İssam Salem,Sayda kentinde düzenlenen suikast sonucu ağır yaralandı.

21- Paraguay'da yapılan genel seçimleri, üç ay önce yönetime geçenGeneral Alfredo Rodriguez'in kazandığı bildirildi.

22- Çin'de bir süredir daha fazla demokrasi ve özgürlük için gösteriler yapan öğrenci liderleri, isteklerini içeren bir ültimatomu hükümet ve KomünistParti yetkililerine iletmek üzere bir komite kurduklarını ve görüşme masasınaoturmak istediklerini bildirdiler.

23- Batı Berlin'de, 1 Mayıs'ta meydana gelen olaylarda, 320 polis yaralandı, 1.6 kişi tutuklandı.

3 MAYIS 1989

1- Başbakan Turgut Özal, 1 Mayıs olaylarıyla ilgili olarak ANAP grup toplantısında yaptığı değerlendirmede, güvenlik güçlerini yıpratmak ve zaafadüşürmek için iç ve dış mihraklar tarafından çeşitli girişimler yapıldığını belirterek basının da bu girişimlere alet olduğunu ve çifte standart uygulamaktaolduğunu söyledi. Başbakan, polisin, Polis Vazife ve Selahiyetleri Yasası'ndabelirtilen yetkiyi kullandığını bildirdi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Ankara'da gazetecilerin sorularınıyanıtlayarak, 1 Mayıs'ta İstanbul'daki olaylarda göstericilerin silah kullandığıkonusunda İçişleri Bakanı ve Valinin çelişkili açıklamalar yaptığını belirterek,"Sorumluların bulunması için ciddi bir soruşturmanın yapılması gerekiyor"dedi.

3- Bakanlığı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gidenİçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, gazetecilerin İstanbul'da 1 Mayıs'ta meydanagelen olaylarla ilgili sorularını cevaplandırdı ve polisin yasal yetkilerini kullandığını, konuyla ilgili idari ve adli soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

4- İstanbul Valisi Cahit Bayar, 1 Mayıs'taki olaylarla ilgili olarak idarisoruşturma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı, gazetecilerin sorularını cevaplandırarak, 1 Mayıs'ta bütün İstanbul'da, 14 bin polis, 4 bin bekçiyle tertibataldığını, kuvvet kullanımının her ekibin başındaki amirin yetkisi dahilindeolduğunu bildirdi.

Olaylar, İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Türk-İş'e bağlı sendikalarlabağımsız sendikaların İstanbul Şube yöneticileri ve İnsan Hakları Derneğiİstanbul Şubesi tarafından kınandı.

5- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi İnal Batu, düzenlediği haftalıkbasın toplantısında, "Türkiye olarak, kısa menzilli nükleer silahlarda daha altdüzeylerde denge tesisi için Viyana'da sürdürülmekte olan Konvansiyonelİstikrar Müzakereleri'nde somut sonuçlar alınmaya başlanması konusunda ittifak içinde oluşabilecek bir uzlaşmaya katılabileceğimizi belirtmek isterim"dedi.

6-TAEK Başkanı Prof.Atilla Özmen, radyasyonlu çayların bulunduklarıfabrikalarda yakılarak imha edileceğini söyledi.

7- Türk-İş yöneticileri, Devlet Bakanı Cemil Çiçek ile yaptıkları görüşmede,Türk-İş Kamu Sözleşmeleri Eşgüdüm Komisyonu'nun hazırladığı ücret zammıve üçlü sosyal yardım paketini sundu.

8- Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent, İçişleri BakanıAbdülkadir Aksu'ya çektiği telgrafta, basın mensuplarına yönelik olumsuzdavranışları kınadı.

9- Bir grup aydın tarafından Ankara'da düzenlenen Demokrasi Kurultayı'nın Sonuç Belgesi, düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

10- Sait Faik Hikaye Armağanı'nı "Stockholm Öyküleri" adlı yapıtıyla DemirÖzlü kazandı.

11- Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı IDEA-89 çerçevesinde Ankara'da düzenlenen "Konvansiyonel Silahların Modernizasyonu" konulu seminerde yaptığı konuşmada NATO Genel Sekreter Yardımcısı ABD'li SenatörMack Mattingly, "Gelişmiş teknolojiye sahip olmayan ülkelerin modern teknolojiye sahip ülkelerle ortak yatırıma gitseler bile savunma sanayilerini tam anlamıyla geliştirmelerinin mümkün olmadığını" söyledi.

12- Ankara'nın Etlik semtinde bir inşaatın çökmesi sonucu iki işçi öldü.

13- Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Fındık bucağında, bir er PKK'lılar tarafındanşehit edildi.

14- İki günlük resmi bir ziyaret için Varşova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Romanya Devlet Başkanı General VVojciech Jaruzelski, BaşbakanMieczyslavv Rakowski ve Parlamento Başkanı Roman Malinovvski ile ikiligörüşmelerde bulundu.

15- Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, dün Roma'da italyaBaşbakanı Ciriaco de Mita ile görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, kısa menzilli füzeler konusunda uzlaşmaya katkıda bulunmayahazır olduğunu ancak Varşova Paktı ile görüşme yapılması şartından vazgeçilmediğini bildirdi.

16- Hollanda'da ulusal çevre politikasının finansmanı konusundakianlaşmazlık sonucu yedi yıldır işbaşında bulunan Hıristiyan Demokrat LiberalHükümet koalisyonu, bozuldu.

17- Güney Kore'de, 1 Mayıs günü polisin göstericilere silah kullanması protesto eden öğrencilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 6 polis öldü, 20 kişi de yaralandı.

18- FKÖ'nün askeri yetkilisi Bassam Hurani Güney Lübnan'ın Saydabölgesinde, kimliği belirlenemeyen kişilerce öldürüldü.

19- Resmi ziyaret için Fransa'da bulunan FKÖ Lideri Yaser Arafat, FransaBaşbakanı Michel Rocard tarafından kabul edildi.

Yaser Arafat'ın televizyonda yaptığı konuşmada, 1964 tarihli ve İsrail devletinin imhasını öngören "FKÖ'nün kuruluş yasasının" geçersiz olduğunu,söylemesi, İsrail ve FKÖ içindeki gruplar tarafından tartışlamalar yol açtı.

20- Çin Hükümeti, daha fazla demokrasi için bir süredir gösterilerdüzenleyen öğrencilerin yeni kurulan Bağımsız Öğrenci Derneği'nintanınması ve görüşmelerde taraf alınması yönündeki çağrısını reddetti.

4 MAYIS 1989

1- Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile haftalık olağangörüşmesini yaptı. Başbakan, görüşmeden sonra gazetecilerin 1 Mayıs olaylarıyla ilgili sorularını cevaplandırarak, "Bu gibi hadiselerde yaralanan da olur.Silahla değil başka türlü ölen de olur. Gene üzülürüz tabi, ama bu kadar dabüyütülecek bir hadise değildir" dedi. Özal, "izin alınmamış yürüyüşe gelenlerin polis tarafından mukavemetle karşılanacağını bilmesi, bunu göze almış olması gerekeceğini" belirterek, "Bu konularda taviz vermemiz hiç mümkündeğil, bunu herkesin bilmesi gerekir" dedi.

1 Mayıs günü İstanbul'da.meydana gelen olaylarda ölen Mehmet Akif Dalcıadlı gencin cenaze töreninde, göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkanolaylarda, 6 gazeteci ve 30'dan fazla gösterici yaralandı.

2- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Genel Sekreter Deniz Baykal ve DYPGenel Başkan Yardımcısı Esat Kıratlıoğlu, İstanbul'da 1 Mayıs günü meydanagelen olaylarda ölen Mehmet Akif Dalcı'nın cenaze töreninde, gazetecilerinve bazı göstericilerin güvenlik güçlerince yaralanmasını kınadılar.

Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası ve Türkiye GazeteSahipleri Sendikası yöneticileri, cenaze töreninde gazetecilerin yaralanmalarıüzerine bir araya gelerek polis telsizinden geçen konuşmaların bantlarını incelediler ve saldırıya uğrayan gazetecilerle görüştüler. Yönetim Kurulu üyeleriİstanbul Valisi Cahit Bayar'ı ziyaret ederek, gazetecilerin can güvenliğinin korunmasını istediler Üç basın kuruluşu ortak bir bildiri yayımladılar veBaşbakan'a bir telgraf çekerek olayı kınadılar.

Bu arada, Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şubesi, yaralı iki gazeteciile ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

3- Polanya'ya yaptığı resmi ziyareti tamamlayan Dışişleri Bakanı MesutYılmaz ve beraberindeki heyet Türkiye'ye döndü.

4- İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, SHP milletvekili Fuat Atalay'ın yazılı soruönergesini cevaplandırarak, Siirt'te Kasaplar Deresi'ne 12 Eylül'den sonra 8kişinin cesedinin gömüldüğünü, konunun Cumhuriyet Savcılığı'na intikal ettirildiğini ve Siirt Valiliği'nce de takip edildiğini bildirdi.

5- Kültür Bakanlığı tarafından ilk kez düzenlenen "Çirkin mimariden örnekler" adlı yarışmalı fotoğraf sergisi Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafından Ankara'da açıldı.

6- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, "işçi Sağlığı ve İşGüvenliği" haftası nedeniyle Ankara'da düzenlenen toplantıda, Türkiye'de işkazaları sonucu her gün dört kişinin yaşamını yitirdiğini ya da sakat kaldığınısöyledi.

7- SHP, 1 Mayıs olayları nedeniyle İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksuhakkında hazırladığı Meclis soruşturma önergesini TBMM Başkanlığı'na verdi.

8- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Polatlı'da halka hitaben birkonuşma yaptı.

9- ANAP Genel Başkan Yardımcısı Galip Demirel, Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, 1 Mayıs gösterilerinde, polisin davranışlarını Fatih SultanMehmet'in "Nizam-ı alem için kardeş katli dahi vaciptir" şeklindeki sözleriyledeğerlendirdi.

10- Ankara Anakent Belediye Başkanı Murat Karayalçın, belediyeninkamu kuruluşlarından alacakları tahsil edilemezken, belediyenin kamu kuruluşlarına olan borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından her ay bütçeden kesilmesini eleştirdi.

11- Bağımsızlık Çelik-İş Sendikası ile MESS arasında sürdürülen toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, Karabük veİskenderun Demir-Çelik İşletmelerinde 20 bin işçi göreve başladı.

Türk-İş'e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası, Spor Toto Teşkilat Müdüriüğü'ndeçalışan 680 işçi adına grev kararı aldı.

12- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Strausz Hupe, görevinin bitişinedeniyle düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin komşularıylailişkilerinde NATO'nun çıkarlarına aykırı hareket etmeyeceğine emin olduklarını" söyledi.

13- "Ateşten Köprü" adlı romanında komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla İstanbul DGM'de yargılanan yazar Kerim Korcan beraat etti.

14- İmar Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa Resmi Gazete'deyayımlandı.

15- ABD Başkanı George Bush, SSCB ile konvansiyonel silahlarda indirime gidilmesi konusunda görüşülmeden önce kısa menzilli nükleer tüzelerkonusunun (SNF) ele alınmasına karşı olduğunu tekrarladı.

16- Dün Lübnan'da Hıristiyan yönetimin lideri General Michel Aoun'un liman ablukasının kaldırılacağını açıklamasından sonra, Arap Birliği özel temsilcisi Lakdar İbrahimi, her iki kesimin de üç maddelik ateşkes planını kabul ettiklerini bildirdi.

17- FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın Paris'te FKÖ kuruluş yasasının geçersizolduğunu açıklaması Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi hariç 8 Filistinörgütünün tepkisine yol açtı.

18- Çin'de, özgürlük ve demokrasi isteyen öğrenciler, hükümeti kendileriile diyaloga zorlamak amacıyla Pekin'de yürüyüş yaptılar ve Şanghay'dagösterilere devam ettiler.

19- SSCB'de, "Uluslararası Radikal Parti' kuruldu.

5 MAYIS 1989

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TBMM Genel Başkanı Yıldırım Akbulut,Başbakan Turgut Özal, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, DYP Genel BaşkanıSüleyman Demirel, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, SP Genel BaşkanıFerit llsever ve KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Ramazan Bayramı nedeniyle birer mesaj yayımladılar.

2- Devlet Bakanı Mehmet Yazar, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'dakiolaylar sırasında bazı gazetecilerle güvenlik güçleri arasında cereyan eden talihsiz olaylarda gazetecilerin yaralanmasını üzüntüyle öğrendiğini bildirdi. Yazar, basın kuruluşlarının İstanbul Valiliği'ne ilettikleri belgelerin inceleneceğini, sorumlular hakkında yasal işlemlerin yapılacağını belirterek, "Herikisi de kamu görevi yapan gazetecilerle güvenlik güçlerinin arasında husumet havası yaratılmasının hiç kimseye bir faydası olmaz" dedi.

3- SHP Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay, 1 Mayıs ve sonrasında basınmensuplarına yapılan davranışlar konusunda Başbakan Turgut Özal'ın cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, düzenlediği basın toplantısında1 Mayıs'ta öldürülen gencin cenaze töreninde, güvenlik güçlerinin gazetecilere ve göstericilere olan tutumunu eleştirdi.

SP, olayları ve TRT'nin olayları ekrana getirmeyişini protesto ederek,TRTnin önüne siyah çelenk bıraktı.

TMMOB, TTB, Türk Diş Hekimleri Birliği ve Türk Veteriner Hekimler Birliği,ortak bir açıklama yaparak, 1 Mayıs ve sonrası gelişmelerin kaygı verici vedüşündürücü olduğunu bildirdiler.

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Nevzat Helvacı da, olaylarıdeğerlendirerek, "Devlet kendi halkına savaş açmış gibidir" dedi.

5- İstanbul'da 1 Mayıs günü ölen gencin cenaze töreninde, polisin basınmensuplarına karşı tutumu, Ankara, İstanbul ve Adana'da yürüyüşlerle protesto edildi. Basın mensupları, Ankara'da Başbakanlık binasına ve İstanbul'daValiliğin önüne kalemlerini, fotoğraf makinalarını ve gazetecilerin dövülüşünübelgeleyen fotoğrafları bıraktılar.

Parlemento Muhabirleri Demeği, Ankara Barosu Başkanlığı, basın mensuplarına yapılan saldırıları kınadılar.

6- İstanbul'da, 1 Mayıs günü gözaltına alınan 533 kişiden 28'inin serbestbırakıldığı, gözaltındaki 180 kişinin ise açlık grevine başladığı bildirildi.

İstanbul Valisi Cahit Bayar, dünkü cenaze töreninden sonra çıkan olaylarda 100 kişinin gözaltına alındığını, 11'i emniyet görevlisi 26 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ankara'da, 1 Mayıs öncesi operasyonlarda 200 kişinin gözaltına alındığı,gözaltındaki 25 ODTÜ'lü öğrencinin açlık grevi yaptığı bildirildi.

7- Avrupa Belediyeleri Derneği'nin Sicilya Şube Başkanı Angelo Pirottabaşkanlığındaki bir heyet, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Frachetti Pardo ile birlikte, Ankara Anakent Belediye Başkanı Murat Karayalçın'ı ziyaret etti.

8- İstanbul Cağaloğlu'nda, geçen hafta açılışı yapılan bir camiden çıkan birgrup, bıçak ve zincirlerle gazetecilere saldırarak, Siyonizm ve laiklik aleyhinebildiri dağıttılar. Polisin olaya müdahale etmemesini protesto eden gazeteciler, fotoğraf makinalarını yola bıraktılar.

9- Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nca sürdürülen toplukonut uygulamaları, Türkiye Emlak Bankası'na devredildi.

10- Rize Cumhuriyet Savcısı, 23 Nisan bayramı aleyhine konuşan ve şiirokutmayan, RP'li Belediye Başkanı Eşref Uzun aleyhine soruşturma açıldığınıbildirdi.

11- Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı IDEA-89'un düzenlediği Etimesgut'taki Türk Kuşu Tesisleri'nde, silahlanmayı çiçeklerle protesto edenYeşiller Partisi Ankara İl ve Çankaya ilçesinin 5 yönetim kurulu üyesi, polis tarafından gözaltına alındı.

12- Polatlı ilçesine bağlı Kargalı köyü yakınlarında düşen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir helikopterdeki 5 kişi öldü, bir çocuk ağır yaralandı.

13- SSYB, 2.400 ilacın fiyatına, yüzde 1 ile 17 arasında değişen oranlardazam yaptı.

14-10 gün sürecek Çin Halk Cumhuriyeti gezisi öncesi Paris'te bulunanSHP Genel Başkanı Erdal İnönü, 1 Mayıs ve sonrasındaki olaylar konusundagazetecilerin sorularını yanıtladı. İnönü yaralı gazetecilerle ve basın kuruluşlarına geçmiş olsun telgrafı çekti.

15- ABD Başkanı George Bush, kısa menzilli füzelerin tamamenkaldırılması ya da fiilen etkisizleştirilmesi dışındaki formüllere açık olduklarını veFederal Almanya'ya yeni bir öneri ilettiklerini söyledi.

16- Macaristan'da Hıristiyan Demokrat Halk Partisi kuruldu.

17- İsviçre'nin başkenti Bern'de, Türkiye'de 1 Mayıs'ın yasaklanmasını protesto eden bir grup, Türk Büyükelçiliği'ne saldırdı. Olayda 29 kişinin gözaltınaalındığı bildirildi.

6 MAYIS 1989

1- Başbakan Turgut Özal, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ve DYP GenelBaşkanı Süleyman Demirel, Ankara'da yayımlanan Bayram Gazetesi'ne birerdemeç verdiler.

2- Başbakan Turgut Özal, İstanbul'da Bayram Gazetesi'ne verdiğidemeçte, fikir suçlarının kaldırılması, laiklik konusundaki tartışmaların boyutlarıve enflasyonla mücadele konusunda görüşlerini açıkladı.

3- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Bayram Gazetesi'ne verdiği demeçtefikir özgürlüğü yasalarla güvence altına alındıktan sonra basın özgürlüğününengellenemeyeceğini belirtti.

4- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, laiklik, fikir ve basın özgürlüğü,konularında, Bayram Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

5- İstanbul'daki Bayrampaşa Özel Tip Cezaevi'nde tünelin ortayaçıkarılması üzerine, bayram görüşü iptal edildi. Karar, tutuklu ve hükümlüyakınları tarafından protesto edildi.

6- İrak Savunma Bakanı Adnan Haymllah, bir helikopter kazasında öldü.

7- Eurovizyon Şarkı Yarışmasının 34'üncüsü İsviçre'nin Lozan kentindeyapıldı.

7 MAYIS 1989

1- Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, basının haber almaözgürlüğünü kısıtlayıcı tutum ve davranışları onaylamadığını söyledi.

2- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay, Ankara Bayram Gazetesi'nin sorularını yanıtlayarak, "NATO'nun Türkiye'ye yaptığı yardımlar yeterlideğildir' dedi ve 'Askerlik süresinin kısaltılamayacağı'nı söyledi.

3- Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli, vergi konusunda görüşlerini açıkladı.

4- Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti vegazetecilerin sorularını yanıtladı.

5- Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür, kooperatiflere ilişkinaçıklamalarda bulundu.

6- RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, DSP Genel Başkanı BülentEcevit, MÇP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş, IDP Genel Başkanı Aykut Edibali, Bayram Gazetesi'ne birer demeç verdiler.

7- Hatay yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü.

8 MAYIS 1989

1- Başbakan Turgut Özal, Belçika'nın La Libre Belgique gazetesi'ne birdemeç verdi.

2- İstanbul'da 1 Mayıs 1989 günü ölen Mehmet Akif Dalcı'nın cenazetöreninde çıkan olaylarda gözaltına alınanlardan 5'i tutuklanırken 65'i serbestbırakıldı.

3- Üç günlük Ramazan Bayramı süresince yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 84 kişi öldü, 150 kişi de yaralandı.

4- Eruh yakınlarında bir er, teröristler tarafından şehit edildi.

5- Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden SHP Genel Başkanı Erdal inönü ve beraberindeki heyet, Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Zhoa Ziyang ile birgörüşme yaptılar.

6- Uluslararası bir kuruluş olan Gazetecileri Koruma Komitesi, "BasınaYönelik Saldırılar" adlı son raporunda, Türkiye, gazeteciliğin tehlikeli bir meslek olarak nitelendirildiği ülkeler arasında yer aldı.

7- NATO üyesi 16 ülke ile Varşova Paktı'na üye 7 ülkenin katıldığı Tüm Avrupa'da konvansiyonel silah ve kuvvetlerde denge sağlanmasına ilişkingörüşmelere 6 haftalık aradan sonra, Avustralya'nın başkenti Viyana'dabaşlandı.

8- Yunanistan'da Papandreu hükümetinin Koskotas skandalı'na karışaneski bakanlarından PASOK Milletvekili Yorga Petsos, bombalı saldırıya uğradı,şoförü ve kendisi yaralandı.

9- Macaristan Komünist Partisi Başkanı Janos Kadar, parti başkanlığındanve merkez komitedeki görevinden istifa etti.

9 MAYIS 1989

1- Kamu işveren sendikalarının yöneticileri, Türk-İş'i ziyaret ederek, Türkiş'in kamu kesimindeki işçiler için önerdiği yüzde 170 artı 60 bin liralık ücretönerisinin hesap biçimine katılmadıklarını belirttiler.

2- Fransa Genelkurmay Başkanı Org. Maurice Schnitt, GenelkurmayBaşkanı Org. Necip Torumtay'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

3-1 Mayıs günü İstanbul'da izinsiz gösteri yürüyüşü yaptıkları gerekçesiylegözaltına alınan 561 kişiden 267'si DGM Savcılığı'nca serbest bırakıldı, 294kişinin ise sorgulamasının sürdüğü bildirildi.

4- Avrupa Konseyi Parlementerler Asamblesi, kabul ettiği bir karar tasarısında Türkiye'den mültecilerle ilgili 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nekoymuş olduğu çekinceyi kaldırmasını istedi.

Öte yandan, Türkiye, işkence ile mücadele etmek üzere Avrupa Konseyibünyesinde oluşturulacak olan özel komisyona, Fransa tarafından üye adayıgösterilen bir uzmana Türkiye hakkında önyargılı olduğu ve bölücü görüşleridesteklediği gerekçesiyle itiraz etti.

5- Uluslararası Af Örgütü, Bulgaristan'da yaşayan Türk asıllı İsmail Mehmedov Hüseyinov'u "ayın mahkumu" seçerek serbest bırakılması için kampanyabaşlattı.

6- Japonya'nın, 1965 yılında bir Amerikan uçak gemisinde bulunan bir hidrojen bombasının Japonya'nın Okinavva adası açıklarında kaybolması konusunda, ABD'den resmen bilgi istediği bildirildi.

7- Panama'da geçen pazar günü yapılan başbakanlık seçimleri sonundaülkenin fiili lideri General Antonio Manuel Noriega'nın desteklediği iktidar partisi adayı Carlos Duque "kazandığını" ilan etti.

Seçimlere hile karıştırıldığını öne süren muhalefetin düzenlediği protestogösterisinde, polisin ateş açması sonucu üç kişi yaralandı.

8- İran Meclis Başkanı Haşemi Rafsancani'nin cuma günü yaptığı çağrıda,"Filistinlilerin ayaklanmada ölen her Filistinli için beş Batılıyı öldürmelerini, uçakkaçırmalarını ve tüm dünyada Amerikan çıkarlarına saldırmalarını" istemesi,FKÖ tarafından reddedilirken, AT ülkeleri, ABD ve İsrail tarafından tepkiylekarşılandı.

10 MAYIS 1989

1- Danıştay'ın 121. kuruluş yıldönümüne, Cumhurbaşkanı Kenan Evren,TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, Başbakan Turgut Özal, DYP Genel BaşkanıSüleyman Demirel, Cumhurbaşkanlığı konseyi üyesi Nurettin Ersin, BakanlarKurulu'nun bazı üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleri yargıçve savcılar katıldılar.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na kişiselbaşvuru hakkının tanınmasını önemli bir adım olarak niteleyerek bu konudaönemli görevler üstlenen yargı organlarının insan haklarını koruması gerektiğini söyledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Teoman Evren, güçler ayrılığı ilkesinin siyasidemokrasinin temel koşulu olduğunu belirtti.

2- Dün Bakanlar Kurulu'nda görüşülen 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın strateji ve temel hedefleri, Devlet Bakanı Işın Çelebi tarafından düzenlenen birbasın toplantısı ile açıklandı.

Plan hakkında işadamı ve öğretim üyelerinin görüşleri basında yer aldı.

3- Türk-İş Yönetim Kurulu ve kamu sözleşmeleri eşgüdüm komisyonuüyeleri, Devlet Bakanı Cemil Çiçek ile biraraya geldiler.

Türk-İş'in yaklaşık 600 bin kamu isçisi için yüzde 170 artı 60 bin liralık ücretisteğine, hükümetin yüzde 110 önermesi üzerine, görüşmeler Türk-İş tarafından kesildi.

4- Business International'ın düzenlediği yuvarlak masa toplantısı,İstanbul'da yapıldı.

5-1 Mayıs günü izinsiz gösteri yaptıkları gerekçesiyle İstanbul'da gözaltınaalınan 294 kişiden 17'si DGM Savcılığı'nca serbest bırakılırken 2'si tutuklandı.Gözaltına alınanların aileleri, yakınlarının polise ifade vermeyi reddettikleri içinaçlık grevine başvurduklarını belirterek, sorgulamanın savcılık tarafındanyapılması istemiyle, Valiliğe başvurdular.

6- Sosyalist Parti Kayseri il Örgütü Başkanı ve 5 yönetim kurulu üyesi, Kayseri DGM'ce 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldılar.

7- Mardin'in Cizre ilçesi Yeşilyurt Köyü'nde yapılan bir operasyon sonundayakalanan köylülere kötü muamele yapıldığı ve insan pisliği yedirildiği iddiası,köy halkının avukatları tarafından Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na iletildi.

8- Yurt dışından döndüğünde tutuklanan, kapatılan İGD yöneticisi HüseyinGencer Uçar, çıkarıldığı mahkemede beraat etti.

9- Dünya Kupası grup eleme maçında Türk (A) Milli Futbol Takımı,istanbul'da SSCB'ye 1-0 yenildi.

10- Bulgaristan'da, yapılan baskıları protesto amacıyla açlık grevi yapan 7Türk'e 13 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

11- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Rum yönetimi lideri YeorgiosVasiliu'nun, Lefkoşa'daki mevzilerin geri çekilmesi konusunda sunduğu ikiöneriyi de reddettiğini açıkladı.

12- Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), Batı Berlin'de yapılan 38. Genel Kurulu'nda, Türkiye ile ilgili olarak aldığı kararda, basın özgürlüğü ile ilgiligelişmeler konusunda kaygılarını belirterek, 1 Mayıs'ta İstanbul'daki olaylardagüvenlik güçlerinin gazetecilere karşı davranışını kınadı.

13- Uluslararası Yazarlar Birliği PEN Kulüp, bir açıklama yaparak,Türkiye'nin de içinde bulunduğu 9 ülkeden, tutuklu yazar ve gazetecilerinserbest bırakılma-ım istedi.

14- SSCB'nin Karabağ özerk bölgesinde, Azeriler ve Ermeniler arasındaetnik olayların yeniden başladığı bildirildi.

15- Moskova'ya giden ABD Dışişleri Bakanı James Baker, SSCB DışişleriBakanı Eduard Sevardnadze ile görüşmelerde bulundu, iki bakanın, stratejiknükleer silahlarla ilgili görüşmelerin Haziran ayında yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya vardıkları açıklandı.

16- İtalya'da, 3 temel işçi sendikasının düzenlediği genel greve 16 milyonişçi katıldı.

17- Panama'da geçen Pazar günü yapılan seçimlere,Hile karıştırdığı önesüren muhalefet partileri, ülkenin fiili lideri ve Genelkurmay Başkanı ManuelAntonio Noriega'yı ülkedeki bunalımı aşmak için görüşme masasına oturmaya çağırdı.

ABD Başkanı George Bush, Noriega’ya seçim sonuçlarına saygılı olması ve iktidarı terketmesi çağrısında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Bush’un panama’ya karşı yeni askeri ve ekonomik yaptırtmları uygulamaya koyabileceğini açıkladı.

11 MAYIS 1989

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal'ı ÇankayaKöşkü'nde kabul ederek haftalık görüşmesini yaptı.

2- Baışbakan Turgut Özal, Buiness InternationaPin istanbul'da düzenlediğitoplantıda yaptığı konuşmada, TRT'nin yanısıra KiT'leri, rafinerileri, petro kimya tesislerini de özelleştirmeye kararlı olduklarını ve buna hız vereceklerinisöyledi.

3- SHP Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Deniz Baykal, Ankara'dadüzenlediği basın toplantısında, toplusözleşme görüşmelerine ilişkingörüşlerini açıkladı,

4- SHP Grup Başkanvekili Onur Kumbaracıbaşı, hükümet tarafındanhazırlanan 6. beş yıllık planı eleştirdi.

5- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yüksek İstişare Kurulu'nunİstanbul'daki toplantısından sonra bir konuşma apan TOBB Başkanı AliCoşkun, "Siyasi istikrar, en kısa zamanda başta iktidar partisi olmak üzere tümsiyasi partilerce üzerinde durulması gereken konudur" dedi.

6- Özel okul yöneticileri, istanbul'da yapılan toplantı sonunda, okulücretlerindeki artışların yüzde 75 ile 100 oranları arasında sınırlandırılmasınakarar verdiler.

7- THY'nin yurtiçi taşıma ücretlerine yüzde 23 zam yapıldı.

8- Zaman Gazetesi'nin bir yayınında "Alevi mezhebini sapık bir mezhep"olarak nitelediği gerekçesiyle, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü aleyhine, Ankara 2.Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

9- İstanbul'da 1 Mayıs günü gözaltına alınan 17 kişiden 9'u serbestbırakılırken 8'i tutuklandı. Bu arada gözaltında bulunanlardan 150 kişininyaptığı açlık grevinin sürdüğü bildirildi.

10- Bulgaristan'da parlamento tarafından onaylanan bir yasa değişikliği iledış ülkelere seyahatlerin serbest bırakıldığı ve ülke dışına kaçanlara af getirildiği açıklandı.

11- Panama'da, geçen pazar günü yapılan başkanlık seçimleri, seçim kurulu tarafından iptal edildi. Gerek Başkan Manuel Noriega'nın gerek muhalefet liderlerinin kazandıklarını ilan ettikleri seçimler protesto amacıyla muhalefetin başkent Panama City'de düzenlediği gösteriyle güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bir kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Yaralananlar arasında muhalefetin başkan adayı ve öteki muhalefet liderlerinin de bulunduğu bildirildi.

12- İran Meclis Başkanı Haşemi Rafsancani, Filistinlilerin Batılılarıöldürmesiyle ilgili sözleşmelerin yanlış tercüme edildiğini ve çarpıtıldığını, kendisinin bu tür saldırılar önermediğini söyledi.

13- El Salvador'da, Farabundo Marti Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne (FMLN)bağlı gerillaların dün 15 kentte düzenledikleri saldırılarda 40 askerin öldüğübildirildi.

14- Moskova'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı James Baker, SSCB DevletBaşkanı Mihail Gorbaçov tarafından kabul edildi. Gezisini tamamlayan JamesBaker Belçika'ya gitti.

15- Lübnan'da, Suriye topçuları ile Hıristiyan kesimine bağlı birliklerarasında dün de devam eden çarpışmalarda 10 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

12 MAYIS 1989

1- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, 3 gün sürecek gezisinde Bursave ilçelerinde halka hitaben konuşmalar yaptı.

2- Türk-İş ile hükemet arasında süren toplusözleşme görüşmelerindesonuç alınamadı. Yol-İş Sendikası 83 bin işçi için grev kararı aldı. Devlet Bak'anıCemil Çiçek, "Toplusözleşme görüşmelerinde kısa sürede anlaşmasağlanabilir" dedi.

3- Ankara Anakent Belediye Başkanı Murat Karayalçm, Yüksek PlanlamaKurulu'nun Ankara için 600 bin ton kömür ithaline izin verdiğini bildirdi.

4-1 Mayıs'ta gözaltına alınanlardan istanbul DGM'ye çıkarılan 69 kişiden47'si serbest bırakıldı, 22 kişi tutuklandı.

5- Ankara'da başlayan 32. Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda TürkMilli Takımı yaptığı 16 maçın 13'ünü kazandı.

6- 5. Uluslararası Girne Konferansı'nda bir konuşma yapan Dışişleri BakanıMesut Yılmaz, "Barışa, iki kesimli, iki toplumlu federasyon kurulmasıyla gidilebilir" dedi.

7- Pakistan'ın, Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığına baskı yapıldığı gerekçesiyle Yunanistan hükümetine bir protesto notası verdiği bildirildi.

8- Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı (AGlK) Enformasyon Formu'ndaTürkiye'de gazetecilere yapılan muamele kınandı.

9- Avrupa insan hakları Komisyonu, yayımladığı bildiriyle Ankara'da cezaevinde bulunan TBKP liderleri Haydar Kutlu ve Nihat Sargın'ın kişiselbaşvurularının komisyonca kabul edilebilir nitelikte görüldüğünü açıkladı.

10- NATO üyeleri tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'degerçekleştirilen olağanüstü toplantıda, kısa menzilli nükleer silahların (SNF)geleceği konusunda bir uzlaşmaya varılamadı.

Sovyetler Birliği'nin tek taraflı olarak Avrupa'dan 500 kısa menzilli nükleerfüzeyi geri çekeceğini açıklaması, NATO ülkeleri tarafından mütevazi bir jestolarak nitelendi.

11- SSCB'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Erivan'da yaklaşık 300bin kişinin, Ermenistan Parlamentosunun Karabağ konusunu yeniden ele alması ve tutuklu bulunan çoğu Karabağ komitesi üyesi Ermenilerin serbestbırakılması istemiyle dün gösteri yaptığı bildirildi.

12- Federal Almanya'ya giden SSCB Dışişleri Bakanı Eduard Sevardnadze, Başbakan Helmut Kohl ve Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher ilegörüşmelerde bulundu.

13- Panama'da geçen hafta yapılan seçimlerin iptaline muhalefet tarafından karşı çıkıldı ve uluslararası topluluğa çağrıda bulunularak General Manuel Noriega rejiminin tecrit edilmesi istendi.

Bu arada, ABD'nin Panama'ya 2 bin asker yollama kararı hükümet ve muhalefet tarafından eleştirildi.

13 MAYIS 1989

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Sosyal Hizmetler ve Çocuk EsirgemeKurumu Müdürlüğüne bağlı Keçiören'deki Atatürk Çocuk Yuvası'nda denetlemelerde bulundu.

2- SHP Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay, Güneydoğudaki yatırımlar, SHPTunceli Milletvekili Kamer Genç de, Elazığ'da 14 yaşındaki bir çocuğa Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli yüzbaşı tarafından işkence yapıldığı iddasıkonusunda, Başbakan Turgut Özal'ın cevaplaması istemiyle birer soruönergesi verdiler.

3- ANAP'ın Aydın ve Trabzon il örgütlerinin fesih kararı, tüzük değişikliği ilebirlikte MKYK'ca kabul edildi.

4- İstanbul Anakent Belediye Başkanı Prof.Dr.Nurettin Sözen'le yapılansöyleşi Cumhuriyet Gazetesi'nde, Şanlıurfa Belediye Başkanı Halil Çelik ileyapılan söyleşi Milliyet Gazetesi'nde yer aldı.

5- Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi Genel Kurulu yapıldı.

6- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sanayi Konseyi'nce İzmir'de yapılantoplantıda, hükümetin ekonomi politikası eleştirildi.

7- Çay-Kur, çay ürünlerine yüzde 35 ile 132 arasında değişen oranlardazam yaptı.

8- Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı geziyi sürdüren SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce parlamentonun yenilenmesigerektiğini söyledi.

9- Uluslararası 5. Girne Konferansı için Kıbrıs'ta bulunan Dışişleri BakanıMesut Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile ikili görüşmelerde bulundu.

10- Dünya Bankası Başkanı Barber Conable, Türkiye ziyareti öncesi Washington'da,Cumhuriyet ve Hürriyet muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

11- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, Kavala'da yaptığıkonuşmasında, Türk halkı ile barış içinde yaşamak istediklerini söyledi.

12- Çin'in başkenti Pekin'de, daha fazla özgürlük isteyen ve bu amaçla Tienanmen Meydanı'nda gösteri düzenleyen binlerce öğrencinin 300 kadarı açlık grevine başladı. Öğrenciler, hükümetle samimi ve eşit görüşmeler gerçekleşene kadar gösterilerini sürdüreceklerini açıkladılar.

14 MAYIS 1989

1- Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol, eğitim konusunda Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

2- Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Kamuran İnan katıldıklarıUluslararası Girne Konferansı nedeniyle bulundukları Kıbrıs'tan Ankara'yadöndüler.

3- SHP Kars Milletvekili Mahmut Almak, Nazilli E Tipi Cezaevi'ndeki açlıkgrevi hakkında bir soru önergesi verdi.

4- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in Bursa ve ilçelerine yaptığı üçgünlük gezisi sona erdi.

5- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Osman Özbek, hububat taban fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 210-229 oranında artırılmasını önerdi.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin, ekonomik politikalarnedeniyle tarım sektörünün gerilediğini ve çiftçilerin yoksulluğa terk edildiğinisöyledi.

6- "Yüksek Öğretim Sorunları ve Alternatifler" konulu sempozyum AtatürkKültür Merkezi'nde yapıldı.

7- Dünya Bankası Başkanı Barber Conable ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldi.

8- İran'ın Türkiye büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, İran MeclisBaşkanı Haşemi Rafsancani'nin konuşmasının Siyonistler ve emperyalistler tarafından tahrif edildiği bildirilerek, terörizme karşı olduklarını belirtildi.

9- Mardin Emniyet Müdürü Aydın Genç, Cizre operasyonunda yakalanansanıklara işkence yapıldığı konusunda usulsüz rapor alındığını öne sürerek,avukatlar Orhan Doğan ve Hasip Kaplan ile Cumhuriyet Gazetesi muhabirlerihakkında suç duyurusunda bulundu.

10- 1 Mayıs günü gözaltına alınanlardan İstanbul DGM'ye çıkarılan 80kişiden 4'ü tutuklandı, 76 kişi serbest bırakıldı. Toplam olarak gözaltına alınan561 kişiden 56'sını tutuklanıp, 505'inin ise serbest bırakıldığı bildirildi.

11- Bir süre önce tünel nedeniyle İstanbul'da Bayrampaşa Cezaevi'nde400 kadar siyasi tutuklu ve hükümlüden yaklaşık 200'ünün Bartınve Çanakkale Cezaevlerine gönderildiği belirtildi.

Anneler Günü dolayısıyla yapılacak açık görüşün iptali, aileler tarafındanprotesto edildi.

12- Ankara'da yapılan 32. Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türkgüreşçileri 1 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalya alarak takım halinde 2. oldu.

13- ABD Başkanı George Bush, Panama halkı ve silahlı kuvvetlerineyaptığı çağrıda, fiili lider ve Genelkurmay Başkanı Manuel Noriega'yı devirmelerini istedi.

14- Sovyetler Birliği'nin Avrupa'daki askerlerini tek yanlı olarak azaltacağınailişkin açıklaması çerçevesinde, Çekoslavakya'daki Sovyet askerlerinin dünçekilmeye başladığı bildirildi.

15- İsrail kabinesi, Başbakan izak Şamir'in işgal topraklarındaki seçimlereilişkin planını onayladı. Planda, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 10 Filistinlininisrail ile görüşmelerde bulunmak üzere seçilmesi ve bu temsilcilerin İsrail ileişgal altındaki topraklarda 3 yıl süreyle uygulanması gereken geçici özerklikkonusunda ve nihai statüyü belirlemeye yönelik görüşmeler yapmasıöngörülüyor.

16- Güney Kore'nin Kvvangju kentinde gösteri düzenleyen 20 bin kadaröğrenci, bir öğrencinin güvenlik güçleri tarafından işkence ile öldürüldüğünüöne sürerek olayı protesto etiler.

17- Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat'ın, Mısır Devlet Başkanı HüsnüMübarek'in 23 Mayıs'ta Fas'ta başlayacak olan olağanüstü Arap doruğunakatılmasına karşı çıkmadığı bildirildi.

18- İran'da, 14 uyuşturucu madde kaçakçısının dün idam edildiği bildirildi.

19- Arjantin'de, cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı.

15 MAYIS 1989

1 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal, Sakatlar Haftası dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut ve özürlüöğrencilerden oluşan heyeti kabul ettiler.

2- Başbakan Turgut Özal, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi'nin (DEİK),İstanbul'da yapılan Genel Kurulu'nda, yaptığı konuşmada, işçi ücretleri,tanrnda taban fiyatları, yabancı sermaye, KİT satışları, dış borçlanma ve enflasyon konularında açıklamalarda bulundu.

Genel Kurul'da, İSO Meclis Başkanı İbrahim Bodur'un yerine Nejat Eczacıbaşı başkanlığı seçildi.

3- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, bazı parti yöneticileriyle birlikteAnkara Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, sanayicilerle görüştü.

4- Hükümet, kamu işçilerinin ücretlerindeki zarn önerisini yüzde 110'danyüzde 120'ye çıkardı. Türk-iş, önerinin bir ilerleme olmadığını belirtti.

5- Ankara Anakent Belediye Meclisi toplantısında, Sincan BelediyeBaşkanı Aziz Gürsoy'un, Çankaya Karakolu'nda bir gece gözaltında tutulmasıkınandı.

6- Ankara'da bulunan Dünya Bankası Başkanı Barber Conable, Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal tarafından ayrı ayrı kabul edildikten sonra Devlet Bakanları Güneş Taner, Işın Çelebi ile Maliye ve Gümrük Bakanı Ekrem Pakdemirli ve üst düzey yetkililerle görüşmelerde bulundu.Conable, düzenlediği basın toplantısında, ekonomik program, enflasyon, istikrar ve seçimler konusunda açıklamalar yaptı.

7- Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi'nin düzenlediği "1. Uluslararası Nasreddin Hoca Sempozyumu", Ankara'da başladı.

8- "Kıyı ve Körfezlerin Korunması" konulu sempozyum İzmir'de yapıldı.

9- Türk-İş, Ağaç-İş Sendikası'nın ORÜS (Orman Ürünleri Sanayi) GenelMüdürlüğü'ne bağlı 20 işyerinde 5 bin işçi için başlatacağı grevin PTT ihmaliyüzünden durdurulması nedeniyle, PTT'yi kınadı.

10- Kastamonu, Sinop, Ordu, Rize, Trabzon, Giresun ve Samsun illerindeki Ziraat Odası temsilcilerinin katıldığı TZOB'nin Karadeniz toplantısı Sasun'da yapıldı.

11- Daha önce İstanbul DGM'de zoralımına karar verilen yayıncı-yazar Muzaffer ilhan Erdost'un "Şemdinli Röportajı" adlı kitabı hakkında, yenilenen yargılama sonunda beraat kararı verildi.

12-10 günlük Çin gezisini tamamlayan SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Pekin'den, Paris'e gitti.

13- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Rum Lideri YeorgiosVasiliu, toplumlararası görüşmeler çerçevesinde, Lefkoşa'da bir araya geldiler.

14- KKTC hükümeti, Kuzey Kıbrıs'taki Kanakaria Kilisesi'nden çalınarakABD'ye satılan fresklerin iadesini istemeyi kararlaştırdı.

15- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, 30 yıl aradan sonra ilkkez gerçekleşen Çin-Sovyet zirvesi için Pekin'e gitti. Gorbaçov, Çin DevletBaşkanı Yang Shankun ile yaptığı görüşmede, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesine engel olan üç unsurun; Afganistan, ortak sınırdaki Sovyetbirlikleri ve Kamboçya sorununun ortadan kalktığını ve ilişkilerde yeni bir sayfaaçılması gerektiğini vurguladı.

Bu arada, Gorbaçov ile görüşmek ve daha fazla özgürlük isteyenyüzbinlerce öğrencinin gösterilerinin ve açlık grevlerinin sürdüğü bildirildi.

16- Sri Lanka'nın kuzeyinde Tamil gerillaları ile Hint askerleri arasında çıkançatışmada, 30 kişi öldü.

17- İran Devlet Başkanı Ali Hamaney, Çin'e yaptığı geziyi tamamlayarak 6günlük bir ziyaret için Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitti.

18- ABD'nin Panama Büyükelçisi Arthur Davis'in, Panama'daki gelişmeleriprotesto ederek, ülkeden ayrıldığı, bu arada, General Manuel Noriega'ya karşıprotesto gösterilerinin sürdüğü bildirildi.

19- İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'de, israil devletinin 41. kuruluşyıldönümünü protesto amacıyla, Filistinliler genel greve gittiler.

20- Arjantin'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini Peronist AdaletPartisi'nin adayı Carlos Menem kazandı.

16 MAYIS 1989

1- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Çin Halk Cumhuriyeti'ne yaptığı 11günlük geziyi tamamlayarak, Ankara'ya döndü.

2- Türkiye ve Yunanistan arasında, "Uyuşturucu madde ve tarihi eserkaçakçılığı taslak protokolleri" ile ilgili görüşmeler Ankara'da başladı.

3- Türkiye'nin Pirinçlik dinleme tesisinin "kısmi modernizasyonu" içinABD'ye izin verdiği, Dışişleri Bakanlığı'nca açıklandı.

4- Türk-İş yöneticileri, Devlet Bakanı Cemil Çiçek, daha sonra da BaşbakanTurgut Özal ile yaptıkları görüşmelerde, önerilen zammı kabul etmediler.

5- Yol-İş Sendikası Diyarbakır Şubesi'ne üye 1500 işçi, toplusözleşmegörüşmelerinde hükümetin ve işveren tarafının tutumunu protesto amacıylaboşanma davası açmak üzere topluca adliyeye başvuruda bulundular.

TÜBiTAK'ın Gebze'deki araştırma merkezlerinde çalışan yaklaşık 600kişinin işveren tarafının toplusözleşme görüşmelerindeki tutumunu ve kurumun göstermelik duruma getirilmesini protesto amacıyla yaptıkları eylemlerini20 gündür sürdürdükleri bildirildi.

6- Türk Sanayiciler ve işadamları Derneği (DÜSİAD) Başkanı Cem Boynertarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin, plan dönemi başlangıcına kadar sürdüreceği ekonomik ve sosyal politikaları hakkında bilgi istendi.

7- Halkevleri yönetici ve üyeleri, Halkevleri'nin polis tarafından aranmasını,yönetici ve üyelerinin gözaltına alınmasını Başbakan Turgut Özal'a çektikleritelgrafla protesto ettiler.

8- Türkiye Ziraatçılar Derneği'nin 40. Yıl Tarım Ödülleri'ni kazananlar belirlendi. İlk kez verilen Onur Ödülü'ne, Yeşilyurt köylüsü ile ilgili haberi nedeniyle, Cumhuriyet Gazetesi Adana Temsilcisi Celal Başlangıç değer görüldü.

9- İsrail'in Ankara Maslahatgüzarı Yehuda Milto, basına yaptığı açıklamada,Türkiye'nin, israil Başbakanı İzak Şamir tarafından ortaya atılan yeni barışplanını destekleyeceğini umduklarını söyledi.

10- Siirt'in Şırnak ilçesi yakınlarındaki kömür ocaklarını basan PKK militanları, 20 köylüyü kaçırdı.

11- İstabul'daki Bayrampaşa Cezaevi'nde koğuşları değiştirilen tutuklu vehükümlüler, koğuş kapılarının kapatılması üzerine ayaklandılar. Olayda 2 er ve40 kadar tutuklu ve hükümlünün yaralandığı bildirildi.

12- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Pekin'de Çin LideriDeng Siao Ping ve Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Zao Ziyang ilegörüşmelerde bulundu.

Bu arada, Tienanmen Meydanı'nda toplanan 400 bin kişi, meydanda açlıkgrevinde bulunan öğrencileri desteklemek amacıyla gösteriler yaptılar.

Zao Ziyang, Mihail Gorbaçov ile görüşmesinde, "öğrencilerin istediği politik reformların ekonomik reformlarla birlikte yapılması gerektiğini" belirtti.

13- Paraguay'da, demokratik seçimle işbaşına gelen Devlet Başkanı General Andreas Rodriguez, görevine başladı.

14- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Müslümanların yaşadığı batı kesimindemeydana gelen patlamada, aralarında Lübnan başmüftüsü ve Sünnilerin dinilideri Şeyh Hasan Halil'in de bulunduğu 21 kişi öldü, 80 kişi yaralandı.

17 MAYIS 1989

1- Başbakan Turgut Özal, Devlet Bakanı Cemil Çiçek ve Türk-İş GenelBaşkanı Şevket Yılmaz, düzenledikleri ortak toplantıda, 600 bin kamu işçisiiçin ortalama yüzde 141 ücret zammında anlaşıldığını açıkladılar.

2- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Çin gezisi hakkında açıklamalarda bulundu. İnönü açıklamasında, Eylül ayında erken seçim yapılması ve yeni cumhurbaşkanının yeni Meclis tarafından seçilmesini istedi.

3- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi İnal Batu, düzenlediği haftalıkbasın toplantısında, Türkiye'nin, İsrail barış planı hakkında kesin bir şeysöylemesinin mümkün olmadığını belirtti ve Filistin devleti ile ilişkilerde gerginlik olduğu yorumlarını kabul etmiyoruz dedi.

4- Ankara'da doğalgaz yüksek basınç dağıtım hatları kredi sözleşmesi imzalandı.

5- İstanbul'a giden Dünya Bankası Başkanı Barber Conable, İstanbul Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve TÜSİAD Başkanı Cem Boyner ilegörüştü ve basına açıklamalarda bulundu.

6- Federal Alman Yeşiıer Partisi Milletvekili Karitas Mensel, Ankara'dadüzenlediği basın toplantısında, Irak'tan Türkiye'ye sığınanları ziyaret isteğineolumlu yanıt verilmediğini bildirdi.

7- Doktorların, nöbet koşullarının düzeltilmesi, nöbet ücreti verilmesi veçağdaş yaşam düzeyini sağlayacak bir gelir sağlanması amacıyla toplu protesto eylemleri, Numune Hastanesi'nde tutulan "toplu nöbet" ile başladı.

8- Sosyalist Parti Genel Başkan Yardımcısı Hıdır Hokka, İstanbul'da 1Mayıs'ta izinsiz gösteri yapıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

9- İstanbul'daki Bayrampaşa Cezaevi'nde dün siyasi tutuklu vehükümlülerin ayaklanmasıyla başlayıp 40'ı aşkın kişinin yaralanmasıylasonuçlanan olayla ilgili olarak Eyüp Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturmabaşlatıldı.

10- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, Atina'da Ta Nea Gazetesi'ne verdiği özel demecin son bölümünde, 28 Mayıs'ta Başbakan Turgut Özal ile Brüksel'de yapacağı görüşmeler süresince Türk-Yunan ilişkilerinin daha yumuşak bir aşamaya girmesi için gayret gösterileceğini belirtti ve "iki ülke arsında çözümlenmesi gereken tek sorun Ege'deki kıta sahanlığının belirlenmesidir" dedi.

11- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, Çin Halk Cumhuriyetiziyaretinin üçüncü gününde, iki ülkeyi ayıran sınırın barış sınırınadönüştürülmesi amacıyla karşılıklı askerigüç indirimi önererek, Uzakdoğu'dan120 bin asker çekeceklerini açıkladı.

Sovyet Devlet Başkanı Asya ülkeleri arasında bir "güvenlik ağı" kurulmasınıdilerken, ABD'nin Güney Kore'deki askerlerini çekmesi gerektiğini söyledi.

Pekin'de bir milyondan fazla gösterici, demokrasi için Tienanmen Meydanı'nda 6 gündür açlık grevi yapan öğrencileri desteklemek amacıyla,yürüyüş yaptı.

Çin Komünist Partisi Genel Sekreteri Zao Ziyang, göstericilerin eylemlerine son vermesini istedi ve "Demokrasi ve hukuku zenginleştirme ile yolsuzluklara karşı mücadele sözü" verdi.

12- Etyopya'da, dün gerçekleşen ve iki generalin ölü olarak ele geçirildiğidarbe girişiminin bastırıldığı bildirildi.

13- Panama'da 7 Mayıs'ta yapılan başkanlık seçimlerinin iptali veseçimlerde oyların yüzde 75'ini alarak zafer ilan eden muhalefet liderlerinindövülmesini protesto amacıyla genel grev yapıldı.

Amerikan Devleti Örgütleri Üyeleri de Panama ile ilgili gelişmelerigörüşmek üzere VVashington'da toplandı.

14- Mısır'ın, 23 Mayıs'ta Fas'ın Kazablanka kentinde yapılması planlananArap" doruğuna resmen davet edildiği açıklandı.

18 MAYIS 1989

1-19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanı KenanEvren, Başbakan Turgut Özal, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, DYP GenelBaşkanı Süleyman Demirel birer demeç verdiler.

2- Başbakanlıktan yapılan açıklamada, il özel idareleri, belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, kamu harcamalarındaki tasarruftedbirlerine ilişkin genelge kapsamından çıkarıldı.

3- Genelkurmay ikinci Başkanı Orgeneral Kaya Yazgan, 9 günlük resmi birziyaret için SSCB'nin başkent Moskova'ya gitti.

4- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mehmet Yazar, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Sağlık personelinin mecburi hizmet süresinin 4 yıldan 2 yıla indirildiği, devjet memurlarından yurtdışına sürekli görevle atananların eşlerine verilen üç yıllık izinsüresinin 4 yıla çıkarıldığı, bazı devlet üniversitelerine "özel statü" tanınmasınailişkin kararnamenin TBMM'ye gönderildiği, ayrıca vakıfların üniversite kurabilmelerinin kolaylaştırıldığı bildirildi.

5- Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Anayasa Mahkemesi Başkanı MahmutÇuhruk'u ziyaret etti.

6- Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lütfullah Kayalar, Adana'da hububatdestekleme alım fiyatlarını açıkladı. Geçen yıla göre ortalama yüzde 83oranında artırıldığı açıklanan fiyatlar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye Ziraatçılar Derneği tarafından eleştirildi.

7- SHP İstanbul Milletvekili Yücel Çengel, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın kurduğu vakıflarla ilgili SHP Genel SekreterYardımcısı Adnan Keskin ise, öğrenci Musa Özdemir'in intiharı ile ilgili olarakİçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun cevaplaması istemiyle TBMMBaşkanlığ'ına soru önergesi verdiler.

8- Sekiz doçent milletvekilinin bu sıfatları sona erdiğinde profesör olmalarına olanak sağlayan yasa önerisi, TBMM Milli Eğitim Komisyonu tarafındanyeniden görüşülmek üzere geri çekildi.

9- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Yargıtay Başkanı Ahmet Coşar'ıziyaret etti.

10- Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şube Yönetim Kurulu, yaptığıgörev bölümü sonucu başkanlığa Emin Koç'u getirdi.

11- Ankara Tabip Odası'nın öncülüğünde dün toplu nöbet tutan doktorlar,hasta başına Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü her hastaya 15-20 dakikaolmak üzere "yeterli zaman ayırma" uygulamasına başladılar.

Doktorlar yalnızca kendi çalışma koşullarının kötülüğüne ve yaşam standardının düşüklüğüne değil, halkın sağlık sorunlarına da dikkat çekmek istediklerini bildirdiler.

12- İskenderun ve Karabük Demir Çelik fabrikalarında grev 15. gününüdoldururken, Bağımsız Çelik-iş Sendikası Başkanı Metin Türker, "Demir-Çelikişçisinin sesini, açlığını duyurmak için ölüm orucuna başladığını" açıkladı.

13- İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Dünya Bankası BaşkanıBarber Conable, daha sonra Avusturya'ya gitti.

14- Türkiye Hahambaşı David Asseo, yaptığı yazılı açıklamada, ŞanlıurfaBelediye Başkanı İbrahim Halil Çelik'i, Yahudileri hedef alan ve Hitleri övensözleriyle ilgili olarak kınadı.

15- 46 bilim adamının katıldığı II. Uluslararası Kazı Araştırma ArkeometriSempozyumu Antalya'da başladı.

16- Nazilli E Tipi Cezaevi'nde 32 tutuklu ve hükümlünün başlattığı açlıkgrevi 27. gününü doldururken, Bayrampaşa Cezaevi'nde çıkan olaylarda yaralananlardan 44'ünün hastaneye kaldırıldığı, 14 tutuklunun hücrelerinde bulunduğu bildirildi, insan Hakları Derneği Ankara Şubesi yaptığı açıklama ileolayı kınadı.

17- Bulgaristan'da uygulanan baskı politikasını protesto etmek amacıyla200'den fazla Türk'ün açlık grevine gittiği bildirildi.

18- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Enformasyon Forumu, Londra'da yapılan bir aylık çalışmanın ardından ortak bir bildiri yayımlayamadansona erdi. Toplantıya, Arnavutluk hariç tüm Avrupa ülkeleri ile ABD ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 35 ülke katıldı.

19- Varşova Paktı Müttefik Kuvvetler Komutanı Piyotr Lushev, Londra'daSavunma Bilimleri Enstitüsü'nün yıllık değerlendirme konferansında yaptığıkonuşmada, NATO'nun taktik füzelerini geliştirdiği takdirde, SSCB'nin SS-23füzelerini imha etmeyi durdurabileceğini belirtti. Konferansta, NATO ve

Varşova Paktı Başkomutanları ilk kez biraraya geldiler.

20- Fransa Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand, Federal Almanya ileİngiltere ve ABD hükümetleri arasında süren ve ay sonunda Brüksel'deyapılacak NATO zirvesinde çözüme bağlanması gereken görüş ayrılığı konusunda, yaptığı açıklamada, "Fransa'nın, kısa menzilli nükleer silahların modernizasyonu konusunda 1992'ye kadar bekleme yansılı olduğunu" bildirdi.

21- Çin Halk Cumhuriyeti'nde, eski Komünist Parti Lideri Hu Yaobang'mölümünden sonra başlayan gösterilerin ülkenin çeşitli kentlerinde sürdüğü,Pekin'de devam eden gösterilere de bir milyondan fazla insanın katıldığı bildirildi. Gösterilerde Çin Lideri Deng Siao Ping'in görevden alınması istendi.

Bu arada Komünist Parti Genel Sekreteri Zao Ziyang başkanlığındaki birheyet, demokrasi isteğiyle açlık grevi yapanları hastanede ziyaret ederkenBaşbakan Li Peng'te, öğrenci temsilcileriyle görüştü.

SSCB Lideri Mihail Gorbaçov, Çin'e yaptığı geziyi tamamladı.

22- Amerikan Devletleri Örgütü, Panama'daki hileli seçim ve şiddetli olaylarının sorumlusunun General Manuel A.Noriega olduğunu belirterek"iktidarın el değiştirmesi sürecinde Panama'ya özel arabulucu bir heyet"göndermeyi kararlaştırdı.

General Noriega, ABD Başkanı George Bush tarafından Panama halkınakendisini devirmeleri için yapılan çağrıyı kabul edilemez olarak nitelerken, muhalefetin düzenlediği genel grevin başarısızlıkla sonuçlandığı bildirildi.

23- 97 Yunanlı aydın, ülkede 18 Haziran'da yapılacak genel seçimleröncesi, siyasal skandal ve çirkin politikayı kınayan, imzaya açık bir bildiriyayımladılar.

24- Etiyopya'da yönetime karşı mücadele eden gerillalar, Devlet BaşkanıMengistu Haile Mariam'ı devirmeye çalışan birlikleri desteklemek amacıyla ikihaftalık ateşkes ilan ettiler.

25- İran'da, daha önce dini lider Humeyni'nin halefi olarak tayin edilenHüseyin Ali Montazeri'nin, rejim aleyhtarı Halkın Mücahitleri Örgütü ile dolaylıyoldan da olsa temas kurduğu için azledildiği, Humeyni'nin oğlu Ahmet Humeyni tarafından açıklandı.

19 MAYIS 1989

1-19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlandı.

2- Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, doktorların ücretlerinin ve çalışma saatlerinindüzeltilmesi, nöbet ve meslek risklerinin çözümlenmesi gerekçesiylebaşlattıkları "toplu nöbet", "hastalara yeterli zaman ayırma" şeklindeki eylemlerine derhal son vermelerini istedi.

Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof.Nusret Fişek, doktorların dün Ankara'daki Dr.Sami Ulus ve Numune hastanelerinde başlattıkları eylemlerini desteklediklerini bildirdi.

Bu arada eczacılar, doktor reçetesini "zorunlu belge" kapsamına alan Maliyece Gümrük Bakanlığı tebliğini eleştirdiler.

3- Türkiye ile Danimarka arasında Danimarka'daki Türk çocuklarının eğitimisorununun çözümünde işbirliği yapılması konusunda bir protokol, Ankara'daimzalandı.

4- Japon Prensi Mikasa'ya değer bulunan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü,Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde düzenlenen törenle, Prens adına Japonya'nınAnkara Büyükelçisi Takashi Sengoku'ya verildi.

5-1. Kadın Kurultayı, İstanbul'da yapıldı.

6- Bayrampaşa Cezaevi'nde kalan 232 tutuklu, bir süre önce kendilerinekarşı girişilen saldırı ve yaralama olaylarını kınamak için süresiz açlık grevinebaşladılar ve cezaevi yönetimi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundular.

Tutuklu ve Hükümlü Aileleleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD) ve dernektebasın toplantısı düzenleyen 4 avukat, olay hakkında açıklamalarda bulunarak,cezaevi yönetimini kınadılar.

Bu arada, Erzincan 2 No.lu Özel Tip Cezaevi'nde 60 kadar siyasi tutuklunun cezaevi yönetimini protesto amacıyla süresiz açlık grevine başladıkları bildirildi.

7- Bazı Türk gençlik örgütlerinin davetlisi olarak F.Almanya'da bulunan DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Köln Radyosu'nda bir konuşma yaptı.

8- Fransa'nın başkenti Paris'te bir dizi temasta bulunan Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ile Fransa Cumhurbaşkanı'nm eşi veFrance-Librate Vakfı Başkanı Danille Mitterrand Türk gazetecileriyle yaptığı toplantıda, Türkiye'nin, Irak'tan kaçan ve kamplarda yaşayan 39 bin sığınmacıya"siyasi mülteci" statüsü verilmesini istediler.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İller Türkmen yayınladığı bildiride, Türkiye'yi,Avrupa dışından gelenlere mülteci sıfatı tanımamakla suçlayan Fransa'nın,özellikle Kürt mülteci istemediğini Türk makamlarına bildirdiğini açıkladı.

Türkmen, "Türkiye sınırlı olanaklarıyla vatanlarını terkeden bu kişilerin hertürlü iruiyacfnı karşılamıştır. Avrupa ülkeleri bu yardımlarına hiçbir katkıda bulunmadıkları gibi, kendi ülkelerinde yakınları bulunanlara dahi sığınma hakkıtanımamaktan kaçınmışlardır" dedi.

9- Geçen hafta ırkçı bir Alman tarafından Berlin'de öldürülen Ufuk Şahin'incenazesi Türkiye'ye gönderilirken, öldürüldüğü yerde de bir miting düzenlendi.

10- Çin Halk Cumhuriyeti'nde öğrencilerin düzenledikleri gösterilerinbüyümesi üzerine, hükümet, başkent Pekin'de ordunun olaylara müdahaleetmesini kararlaştırdı. Öğrenciler, açlık grevine son verme kararı aldıklarını ancak protestolarını oturma eylemi biçiminde sürdüreceklerini açıkladılar. Ordubirliklerinin Tienanmen Alanı'na ilerlemeleri üzerine alan çevresine toplanançok büyük bir kalabalığın öğrencilerle askeri birlikler arasında tamponoluşturduğu bildirildi.

11- İtalya'daki Hıristiyan Demokrat Ciriaco De Mita'nın başkanlığındaki 5partili koalisyon hükümeti istifa etti.

12- Fransa Cumhurbaşkanı Francoıs Mitterrand, düzenlediği basın toplantısında, Fransa'nın önümüzdeki dönem izleyeceği diplomasi ve savunmapolitikası konusunda açıklamalarda bulundu.

13- İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da çıkan silahlı çatışmada, 3 Filistinli ve birİsrail askeri öldü, 3 israil askeri yaralandı.

14- Venezuela'da 31 yıl içinde ilk kez düzenlenen genel grevin,spekülasyonu, dış borçları ve istikrar tedbirlerini protesto amacıyla yapıldığı bildirildi.

15- Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega, SSCB'den silah yardımı almaya devam ettiklerini söyledi.

16- Kolombiya'nın Medelin kentindeki Bellavista Cezaevi'nde dün çıkanisyanda 3 gardiyan ile 13 tutuklu öldü.

20 MAYIS 1989

1- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Antalya'da düzenlenen mitingle halka hitaben bir konuşma yaptı.

2- Ankara Anakent Belediye Başkanı Murat Karayalçın düzenlediği basıntoplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli kamu kuruluşlarınatoplam 12 milyar lira borcu bulunduğunu, kamu kuruluşlarından alacağının dabu oranda olduğunu belirterek, Hükümet ve Maliye Bakanlığı'nın, belediyelerin öteki kamu kuruluşlarından alacakları konusunda hiçbir yardımda bulunmadan, Bütçe Kanunu ile belediye borçları için kaynaktan kesinti yapmasını veyerel seçim sonrası kesinti miktarını 3 misli artırmasını eleştirdi.

3- Aleksander Zuyev Ivoloviç adındaki Sovyet savaş pilotu Batum'dakiSkaron Hava Üssü'nden kaçırdığı MİG-29 uçağı ile iltiaca amacıyla Trabzon Havaalanı'na indi. Uçaktan yaralı olarak çıkan pilot hastaneye kaldırıldı. ABD'ye iltica etmek istediğini bildiren pilotla ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye iletemasa geçildiğini belirtti.

Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığı Birinci Yardımcısı Türkiye'nin MoskovaBüyükelçisi Volkan Vural'ı makamına çağırarak MİG-29 ve pilotun iadesini istedi.

Tüm silahları üstünde olan uçak, silahlarından arındırıldıktan sonra Sovyetler Birliği'ne iade edilecek.

4- Sosyalist Parti'nin izmir, Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep, Samsun,Çorum, Balıkesir, Kayseri, Bandırma ve Gebze il ve ilçe örgütlerinden 122üye, yönetici ve kurucu istifa etti.

5- Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği "Avrupa Topluluğu veTürkiye'de Basın Özgürlüğü" konulu uluslararası toplantı Ankara'da başladı.Sempozyuma, uluslararası basın kuruluşlarının ve çeşitli ülkelerin basınörgütü temsilcileri, TGS ve Türkiye Yazarlar Sendikası temsilcileri katıldı. Toplantıda, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Devlet Bakanı Kamuran İnan,Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek, DYP Genel Başkan YardımcılarındanMehmet Dülger de birer konuşma yaptılar.

6- İstanbul'da devam eden "Birinci Kadınlar Kurultayının ikinci günündede kadınların sorunları tartışıldı.

7- Türkiye Gazeteciler Sendikası İzmir Şubesi'nin olağan genel kuruluyapıldı.

8- Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Türker, işçi sorunlarına dikkatçekmek için başlattığı ölüm orucuna son verdi.

9- Toplumsal Kurtuluş Dergisi yazarlarından Yalçın Küçük'ün, keyfi olarakgözaltına alındığı ve hücreye konulduğu gerekçesiyle Adalet Bakanı OltanSungurlu'ya başvurusu üzerine, Ankara Savcılığı, DGM Savcı YardımcılarıMete Yüksel ve Ülkü Coşkun hakkında kovuşturma başlattı.

10- Bazı askeri hakim ve savcıların görev yerlerini değiştiren kararnameResmi Gazete'de yayımlandı.

11- Çin'de hükümet, öğrenci gösterilerinin yoğunlaşarak büyümesiüzerine başkent Pekin'de sıkıyönetim ilan etti.

Öğrenciler ve halkın, ordu birliklerinin Pekin'e girmesini engellemek içinbarikatlar kurduğu, güvenlik güçleri ile halk arasında çıkan çatışmada en az 45kişinin yaralandığı bildirildi. Bu arada yabancı gazetecilerin ülkelerine haber vefotoğraf göndermeleri yasaklandı.

12- Panama hükümeti, ülkeye gelecek olan Amerikan Devletleri Örgütüheyetinin görevi sona erinceye kadar yürüyüş ve açıkhava toplantılarının yasaklandığını bildirdi.

13- SSCB'nin Doğu Avrupa'dan askeri birliklerini çekmesinin bir bölümüolarak, Macaristan'daki ikinci grup Sovyet birliği ülkeden ayrıldı.

14- Peru'da meydana gelen trafik kazasında 50 kişi öldü.

15- Brezilya'nın Salvador eyaletinde meydana'gelen sellerde üç güniçinde en az 54 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

16- SSCB'nin Letonya ve Estonya parlamentoları aldıkları bir karar uyarıncaekonomik bağımsızlıklarını ilan ettiler.

17- İsrail işgali altındaki topraklarda Filistinlilerle İsrail askerleri arasında meydana gelen silahlı çatışmada, 8 Filistinlinin ve bir İsrail askerinin öldüğü, 20 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

18- Dün Kanada'yı ziyaret ederek Başbakan Brian Mulroney ile görüşenFransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand, daha sonra ABD'ye giderek,Başkan George Bush ile görüştü.

21 MAYIS 1989

1- Başbakan Turgut Özal ve beraberindeki heyet, üç günlük resmi bir ziyaret için Tunus'a gitti.

Başbakan Özal, uçakta basın mensuplarının Cumhurbaşkanlığı ve erkenseçim konusunda sorularını yanıtladı.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer başkanlığında toplananBakanlar Kurulu'nda 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşüldü.

3- Sovyet pilotu tarafından Trabzon'a indirilen MİG-29 savaş uçağı Sovyetheyeti ve Türk yetkililerle gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, silahsız olarakSSCB'ye iade edildi. Füze ve silahlar Sovyetlerden gelen nakliye uçağı ilegönderildi.

Trabzon'a gelen Sovyetler Birliği Elçilik Müsteşarı Val*er Shonia, pilotyüzbaşı Zuyef'in "adi suçlu ve terörist" olduğunu belirterek iadesini istedi.

Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, havasahasına giren uçakların zamanında tespit edildiği ve gerekenin yapıldığı bildirildi.

4- ANAP'ın kuruluşunun 7. kuruluş yıldönümü nedeniyle Ankara'dadüzenlediği ve iki gün süren "Türk Siyasi Hayatında Siyasi Kültür ve EkonomiPolitika Bakımından ANAP" sempozyumu sona erdi.

5- Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen "AvrupaTopluluğu ve Türkiye'de Basın Özgürlüğü" konulu uluslararası panelin ikincigününde, yabancı basın örgütlerinin temsilcileri ve Türk gazeteciler, "Kitle iletişiminin toplumdaki rolü ve Türkiye'deki durum" konusunu tartıştılar.

6- İstanbul'da düzenlenen 1. Kadın Kurultayı ortak bir bildiri ile sona erdi.Feminist, sosyalist-feminist ve sosyalist kadınların antidemokratik uygulamalarnedeniyle terk ettiği kurultayın kapanış bildirgesinde, kurultay sonuçlarınınbaşarıya ulaşması açısından değerlendirilmesinde iki farklı görüş ortaya çıktığıbelirtildi ve ortak talepler dile getirildi.

7- Türk Hava Kurumu'nun Büyük istanbul Gösterisi'ne katıldıktan sonradüşen eğitim uçağındaki iki pilot öldü.

8- İngiltere'de çıkan Financial Times'da, Türkiye'nin ekonomik ve siyasiyapısını içeren bir ek yayımlandı.

9- Yurdun çeşitli yerlerde meydana gelen trafik kazalarında 22 kişi öldü,109 kişi de yaralandı.

10- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Pakistan'da Devlet Başkanı Gulamishak Han ve Başbakan Benazir Butto ile görüşmelerde bulunduktan sonra, Fas ziyareti öncesi Londra'ya gitti. Denktaş Londra'da, basınaaçıklamalarda bulundu.

11- Çin'in başkenti Pekin'de yüzbinlerce öğrenci demokrasi için gösteriyaparken, bir milyon işçi de öğrencileri desteklemek için yürüdü. Halkın,askerlerin kent merkezine girmelerini engellemek için barikatlar kurduğu, bu.arada askerlerin göstericilere müdahale etmediği bildirildi.

Çin ordusu yayımladığı bildiride, "Yurtsever öğrencilerin haklı isteklerinidesteklediğini bildirdi ve demokratik reformların gerçekleştirilmesini istedi.

Bünyesinde 93 milyon işçiyi barındıran Çin Sendikalar Federasyonu daTienanmen Alanı'nda gösteri yapan öğrencileri desteklediğini açıkladı.

12- ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Federal Almanya'ya, NATO'nunBatı Avrupa'da konuşlandırdığı kısa menzilli mükleer silahlarda modernizasyon kararının 1992'ye kadar ertelenmesini önerdiklerini açıkladı.

Baker, ABD Başkanı George Bush ile Fransa Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand arasında yapılan görüşmelerden sonra kısa menzilli silahlar konusunda Fransa'nın ABD ile tamamen aynı görüşü paylaştığını belirtti.

13- SSCB'nin Kazakistan Cumhuriyeti'nin başkenti Alma-Ata yakınlarındameydana gelen tren kazasında, 24 kişinin öldüğü bildirildi.

14- İsrail Başbakanı İzak Şamir, üç günlük resmi bir ziyaret için ingiltere'ye gitti.

22 MAYIS 1989

1- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, yaptığı açıklamada, 26 Mart yerelseçinnlerinin ortaya iktidar boşluğu çıkardığını ve erken seçimin eylül başındayapılması gerektiğini söyledi.

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı İmren Aykut, Ankara'daki 8. Bağ-KurGenel Kurulu'nda, Bağ-Kur'lularm yaşam koşullarının düzeltilmesi içinçalışımaları sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı HüsamettinTiyenşan'da yaptığı konuşmasında, sosyal güvenlik kuruluşları arasında eşitliksağlanmasını istedi.

3- MİG-29 tipi savaş uçağı ile Trabzon Havaalam'na inen Sovyet pilot Alexander Zuyev, Dışişleri bakanlığı yetkilileri eşliğinde Ankara'ya getirildi. Yetkililer, "Pilotun güvenliğinden sorumlu Türk makamlarının himayesindeolduğunu" belirttiler.

4- NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral VVolfgang Altenburg'a, Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri Şeref Nişanı verildi.

5- Ankara belediyesinin bazı semtlerinde ve belirli saatler arasında,ücretsiz yolcu taşımasını öngeren "Halktaşıt" uygulaması başladı.

6- Ankara'da, doktorların sağlık ve sağlık personelinin sorunlarına dikkatçekmek amacıyla uyguladıkları "toplu nöbet" eyleminin sürdüğü bildirildi.

7- Siirt'in Eruh ilçesi Şeyh Ömer dağlarında, güvenlik güçleri ile teröristlerarasında çıkan çatışmada, 2 Jandarma eri şehit oldu, 4 terörist öldü.

8- 8 aylık dergi ve bir grup tutuklu yakını adına yapılan yazılı açıklamada,Bayrampaşa Cezaevi'nde olan olaylar nedeniyle yönetim kınandı.

9-1 Mayıs gösterisine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 üniversiteöğrencisinden 7'si İstanbul DGM'ce tutuklandı. İÜ'de bir grup öğrenci, olayıprotesto için süresiz açlık grevi başlattı.

10- Sabah Gazetesi'nin "Hasbahçe'de Sonbahar" adlı yazı disininin yayını,Başbakan Turgut Özal ile eşi Semra Özal'ın başvuruları üzerine, Ankara 14.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla durduruldu.

11- Eski Çalışma Bakanlarından Bahir Ersoy, İstanbul'da öldü.

12- 6. Beş Yıllık Kalkınma Plam'nın temel hedefleri ve stratejisi, BakanlarKurulu'nda kabul edilerek, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

13- Başbakan Turgut Özal'ın Tunus ziyaretinin ikinci gününde iki ülke heyetleri arasında resmi görüşmeler yapıldı.

14- Bulgaristan'da Türk azınlığa yapılan baskıları protesto amacıyladüzenlenen gösteride, güvenlik kuvvetlerinin ateş açması sonucu 6 Türk'ünöldüğü, 7'sinin de yaralandığı, Fransız Haber Ajansı AFP tarafından bildirildi.

15- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Fas'ın başkenti Rabat'a gitti.

16- Çin'de, ordunun öğrencilere karşı harekete geçmeyeceğiniaçıklamasına rağmen, 80 kamyon dolusu askerin Pekin'in güneyindeki bir barikata saldırdığı ve geri püskürtüldüğü, bu arada 15 kadar kişinin yaralandığı,ancak ateş açılmadığı bildirildi.

17- İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında düzenlediği operasyon sonucu 250 Filistinli tutuklandı. Öte yandan, iki Filistinli, İsrail askerlerinin açtığıateş sonucu öldü.

18- Sudan'da meydana gelen kabile çatışmasında, 100 kişi öldü.

19- İngiltere'nin, geçen hafta sonunda 8 Sovyet diplomatı ve 3 Sovyetgazetecinin ülkeyi terk etmesini istemesi, 3 kişiyi de görevleriylebağdaşmayan faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan etmesi üzerine, SSCB'de aynı sayıda İngiliz vatandaşı hakkında sınırdışı etmeve istenmeyen kişi ilan etme kararı aldı.

20- Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, 10 yıllık bir aradan sonra, yarıntoplanacak olan Arap Birliği Doruğu'na katılmak üzere, Fas'ın Kazablanka kentine gitti.

21- Afganistan Devlet Başkanı Necibullah, yönetime karşı savaşan bazımücahit komutanlarına, savaşa son vermeleri karşılığında bölgelerinde tamözerklik önerdi.

SSCB'de, soruna çözüm bulunması amacıyla İranla işbirliği yapabileceklerini duyurdu.

23 MAYIS 1989

1- Başbakan Turgut Özal, Tunus'a yaptığı iki günlük ziyareti tamamlayarak,Ankara'ya döndü.

Başbakan, basına yaptığı açıklamada, açık toplum ve serbest ekonomidenyana olduğunu belirterek, anayasanın kısaltılması gerektiğini söyledi.

2- Bulgaristan'da azınlık haklarının tanınması ve baskıları protesto edenTürklere, Bulgar güvenlik güçlerince ateş açılması ve çok sayıda Türk'ünöldüğü ve yaralandığının yabancı ajanslarca yayınlanması üzerine, BaşbakanTurgut Özal, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz,DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, ANAP Genel Başkan Yardımcısı HalilÖzsoy, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu BaşkanıMümin Gençoğlu tarafından yayınlanan mesajlarla kınandı.

3- Sabah Gazetesi'nde yer alan "Hasbehçe'de Sonbahar" başlıklı yazı dizisinin Başbakan Turgut Özal ve eşinin başvurusu üzerine mahkeme kararı iledurdurulması, basın özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle, SHP GenelBaşkanı Erdal İnönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Direktörü Peter Galiner tarafından eleştirildi.

4- SHP Edirne Milletvekili Erdal.Kalkan ve arkadaşlarının buğdayüreticilerinin güçlendirilmesi amacıyla tutarlı bir politika izlenmesine ilişkinMeclis araştırması isteyen önergesi, TBMM'de reddedildi.

5- Ankara'ya gelen Avusturya Adalet Bakanı Egmont Foregger, BaşbakanVekili Ali Bozer taraf ından kabul edildi.

6- SSCB Ankara Büyükelçisi Birinci Müsteşarı Valter Shonia, MİG-29 tipisavaş uçağı ile Trabzon Havaalanı'na inerek iltica isteminde bulunan Sovyetpilotla ilgili olarak basının sorularına verdiği yanıtta, "Bu tür olayların dostluk veiyi komşuluk ilişkilerini bozmayacağını" söyledi.

7- Süitin Eruh ilçesinde dün 2 jandarma erinin şehit olduğu, 2 güvenlikgörevlisinin de yaralandığı çatışmada, biri yabancı uyruklu 19 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi. Sımaktaki çatışmada da bir yüzbaşı ile bir er şehitoldu.

8- Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, tapu tahsis belgesi alan kişinin, mülkiyetin nakli konusunda idareye karşı kişisel hak ileri süremeyeceğine karar verdi.

9- Kayseri'de bir camide geçen hafta düzenlenen "İslamda kadın" konulukonferans için Kayseri Cumhuriyet Savctlığı'nca soruşturma açıldı.

10- Cumhuriyet Gazetesi muhabirlerinden Erbil Tuşalp ile Yazı İşleriMüdürü Okay Gönensin, "İşte Suikastçının İfadesi" başlıklı haberde ANAPKongeresi'nde, Başbakan Turgut Özal'a suikast girişiminde bulunan KartalDemirağ'ın, hazırlık soruşturmasındaki ifadesini yayınladığı gerekçesiyle,İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, birer ay hapis cezasına çarptırıldılar.Hapis cezaları daha sonra 12'şer bin lira para cezasına dönüştürüldü.

11- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Federal Almanya'nın BremenÜniversitesi'ndeki Türk öğrencileri tarafından düzenlenen "Türkiye-ATilişkileri" panelinde bir konuşma yaptı.

12- Bulgaristan'ın, "İnsan Hakları Derneği" üyesi oldukları ve açlık grevinekatıldıkları gerekçesiyle sınırdışı ettiği 72 Türk, Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Türk Büyükelçiliğime sığındı.

13- ABD Dışişleri Bakanı James Baker, dün VVashington'da, Amerikan Yahudi Lobisi'nin yılık toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'den 1967'den beriişgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Gazze'yi ilhak etmemesini istedi.

14- 4 günlük bir ziyaret için Macaristan'a giden Kıbrıs Rum yönetimi lideriYeorgios Vâsiliu, Devlet Başkanı Bruno Straub, Başbakan Miklos Nemeth veTicaret Bakanlığı yetkilileri ile görüştü.

15- Afganistan'da yönetim güçlerinin, Celalabad ve Hoşt kentleriçevresindeki mücahitlere düzenlediği saldırıda 91 mücahitin öldüğünü,75'inin de yaralandığını öne sürdü.

16- Arap Birliği Zirvesi, Fas'ın Kazablanka kentinde başladı.

17- Çin'in başkenti Pekin'de 11 gündür protestolarını sürdürengöstericiler, Başbakan Li Peng ve Deng Şiaoping'in istifalarına kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdiler. Bu arada, Pekin'deki bazı askeri birliklerinçekildiği bildirildi.

18- Cannes Film Festivali'nde ödül alanlar açıklandı.

24 MAYIS 1989

1- Devlet Bakanı Mehmet Yazar, "Hasbahçe'de Sonbahar" adlı yazı dizisinin durdurulması kararını, başvuru üzerine bağımsız Türk mahkemesinin verdiğini belirterek, "Bunu basın örgürlüğünün sınırlanması olarak görmek ve yorumlamak mümkün değildir" dedi.

2- SHP, milletvekili telefonlarının dinlenildiği yolundaki iddialarla ilgili olarakTBMM BAşkanlığı'na Meclis araştırması önergesi verdi.

3- Sanayi ve Destekleme Fonu Başkanı Vahit Erdem, Ankara AnakentBelediye Başkanı Murat KArayalçın'ı ziyaret etti. Murat Karayalçın, Erdem'densavunma sanayi yatırımlarının Ankara'ya çekilmesini istedi.

4- Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sağlık Bakanı HalilŞıvgın'a bir mektup göndererek, sorunların çözümü için diyalogun kaçınılmazolduğunu ve doktorların sorunlarının iyi niyetle çözümlenebileceğini bildirdi.

İstanbul Tabip Odası, 29 Mayıs'tan itibaren başlatılacak olan "Hastalara yeterli zaman ayırma" programı ile ilgili olarak tüm sendika ve meslek kuruluşlarına mektup göndererek destek istedi.

5- Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından Ankara'da düzenlenen "AT veTürkiye'de Basın Özgürlüğü" konferansının sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, basın üzerinde ekonomik baskılar uygulandığı belirtilerek, basın vedüşünce özgürlüğünü sınırlayan yasaların kaldırılması istendi.

6- Pakistan Başbakanı Benazir Butto, beraberinde 90 kişilik bir heyetle, 4günlük resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geldi.

7- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün konuğu olarak Türkiye'ye gelenBelçika Valon Bölgesi Sosyalist Partisi ve AT Sosyalist Partililer Konfederasyonu Başkanı ve Devlet Bakanı Guy Spitaels, Ankara'daki temaslarına başladı.Spitaels, SHP Genel Başkanı Erdal İnönü ve Genel Sekreter Deniz Saykal ilegörüşmesinden sonra, Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Ali Bozer1! ziyaret etti.

8- Romanya Büyükelçisi Lucianu Dragut, kültürel ve sosyal konularda ortak çalışma yapmak amacıyla Ankara Altındağ Belediye Başkanı Ali Rıza Koç'uziyaret etti.

9- TAEK, 1986 ürünü radyasyonlu çaylara çöp muamelesi yapılmasını istedi ve imha yöntemi konusunda Çay-Kur'u serbest bıraktı.

10- Siirt'in Şırnak ilçesi Behramcı mezrası yakınlarında güvenlik güçleri ileteröristler arasında dün başlayan çatışmanın sürdüğü, 13 PKK'lının öldüğü,bir asteğmenin yaralandığı olayla ilgili olarak da bir operasyon başlatıldığı, çoksayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

11-Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Sabah Gazetesi'ndeyayımlanan "Hasbahçe'de Sonbahar" adlı yazı dizisi için aldığı "ihtiyati tedbir"kararının ardından aynı gazetede yayımına baştana "Saltanat Kayığı" adlı dizinin yayımı, İstanbul Şişli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen"toplatma" kararı ile durduruldu.

12- 2000'e Doğru Dergisi'nin son sayısı, müstehcen yayın yaptığı gerekçesiyle toplatıldı.

13- Askeri Yargıtay, Şentepe Dev-Yol davasında verilen 4 idam ve 2ömürboyu hapis cezasını bozdu. 40 sanıklı davaya, Ankara 4. Kolordu Komutanlığı 1. No.lu Askeri Mahkemesi'nde yeniden başlandı.

14- Bulgaristan Hükümeti'nin zorunlu pasaport vererek Avusturya'nınbaşkenti Viyana'ya gönderdiği Türklerin sayısının 200'ü bulduğu bildirildi.

15- Kıbrıs Rum yönetiminin, arıza olduğu gerekçesiyle bir süredir KKTC'yeverilen elektriği kesmesini protesto eden KKTC Hükümeti, BM'ye başvurarakduruma müdahale edilmesini istedi.

16- Arjantin'de.seçimlerde yenilgiye uğrayan Radikal Partili Devlet BaşkanıRaul Alfonsin, görevini 10 Aralık'a kadar sürdüreceğini açıkladı. Raul Alfonsin'in istifa eden kabinesinin yerine kriz hükümeti kuracağı bildirildi.

17- Çin'de, Başbakan Li Peng'in istifasını isteyen gösterilerin çeşitli kentlerde çoğalarak sürdüğü, üniversitelerde öğrencilerin boykotta olduğu, Lanzou'da açlık grevi yapan öğrencilerden birinin öldüğü bildirildi.

25 MAYIS 1989

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal, GenelkurmayBaşkanı Org.Necip Torumtay, Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz ve Milli SavunmaBakanı Safa Giray'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

2- Resmi bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Pakistan Başbakanı BenazirButto, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut tarafından kabul edildi. Konuk Başbakan, Başbakan Turgut Özal ile Mürted'dekiF-16 tesislerini gezdi.

3- SHP Hatay Milletvekili Ali Uyar, Adalet Bakanı tarafından yanıtlanmasıistemiyle, Nazilli Cezaevi Müdürü ve tutuklu, hükümlülerin sorunları ile ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

4- ANAP Ortak Disiplin Kurulu, ANAP'ın Genel Başkan eskiYardımcılarından Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'a, iç tüzüğün 74/2. maddesiuyarınca kınama cezası verdi.

5- Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e giden RP Genel Başkanı NecmettinErbakan, gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

6- İstanbul Tabip Odası, Maliye Bakanlığı'na bir çağrı yaparak, 1 Haziran'dauygulamaya konulacak, "Eczacıların hekim reçetelerini denetlemesine"yönelik kararını geri almasını istedi.

7- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'nün konuğu olarak Türkiye'de bulunanBelçika Valon Bölgesi Sosyalist Parti Genel Başkanı, AT Sosyalist Partilerkonfederasyonu Başkanı ve savunmadan sorumlu Devlet Bakanı Guy Spitaels, SHP grubunda yaptığı konuşmada, AT'nin durumu ve Türkiye'ninAT'ye tam üyelik başvurusu konusunda görüşlerini anlattı.

8- Sağmacılar Cezaevi'nde yakını bulunan bir grup aile, TAYAD'dadüzenledikleri basın toplantısında, cezaevindeki siyasi tutukluların bayramsonrası meydana gelen olayları protesto amacıyla 9 gündür açlık greviyaptıklarını belirterek, ilgililerin sorunları çözümlemesini istediler.

Bu arada, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan 66 siyasi tutuklunun, Nazilli, Erzincan ve Bayrampaşa Cezaevleri'ndeki baskıyı protesto vebazı cezaevlerinde sürdürülen açlık grevlerini desteklemek amacıyla dün açlıkgrevine başladıkları bildirildi.

9 - "Çözüm Yolları" başlıklı yazısında Başbakan Turgut Özal'a hakaret ettiğigerekçesiyle istanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan CumhuriyetGazetesi yazarı Cüneyt Arcayürek ve Yazı işleri Müdürü Okay Gönensin,81.666'şar lira para cezasına çarptırıldılar

10 - Bakanlar Kurul'nun 258 kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 - Bulgaristan'da yönetimin Türk azınlığa baskılarını protesto amacıyladüzenlenen gösteriler sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin daha öldüğü önesüdrülürken, dirinişlerin yaygınlaşarak sürdüğü, açlık grevinde olan Türklerinsayısının 500'ü geçtiği bildirildi. Sınırdışı edilen 9 Türk'de, Bursa'da açlık grevine başladı.

Bu arada, Viyana ve Belgad'daki Türk Büyükelçiliklerine sığınanlarınsayısının 500'ü geçtiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından Büyükelçi Tugay Özçeri,NATO üyesi ülkelerle bağlantısız ülkelerin Ankara Büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na davet ederek Bulgaristan sorunu hakkında bilgi verdi ve Türkiye'yedestek vermelerini istedi.

12 - Avrupa Parlamentosu'nun Fransa'nın Strasbourg kentinde yapılanoturumunda, Türkiye'de demokrasi ve insan hakları uygulamalarını kınayan üçayrı önerge kabul edildi.

13 - KKTC, "topraklarından kaçırılan" dört parça Bizans kilise mozaiğiningeri verilmesi konusunda ABD'r»in İndianapolis kentinde mahkemeyebaşvurdu.

14 - SSCB'nin Halk Temsilcileri Meclisi'nin ilk birleşiminde, Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı seçildi.

15 - Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarak, Fas'ta, Monte Carlo Radyosu'naverdiği demeçte, ABD'nin Ortadoğu politikasından övgüyle söz ederek İsrailyetkilileri ile görüşecek Filistinlilerin işgal topraklarında seçilmesi ile ilgili İsrailönerisinin belirsizlik taşıdığını söyledi.

16 - Çin Halk Cumhuriyetinde 6 haftadır süren yönetim aleyhtarıgösterilerin artarak sürdüğü bildirilirken, Genelkurmay Başkanlığı tarafındanyapılan açıklamada, gösterici öğrencilerin anti sosyalist olduğu öne sürüldü.

26 MAYIS 1989

1 - Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Kenan Evren başkanlığında toplandı. MGK, 8 ilde (Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari, Mardin, Siirt, Tunceli,Van) devam etmekte olan olağanüstü hal uygulamasının 4 ay süreyleuzatılmasını hükümete bildirmeye karar verdi.

2 - BM tarafından bu yıl imzaya açılacak olan "Çocuk Hakları Sözleşmesi"nin oluşturulmasına ışık tutmak amacıyla düzenlenen "1990'larda ÇocukPolitikası Ulusal Kongresi" Ankara'da başladı. Kongreye, Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanlığı Konseyüyleleri, Başkan Turgut Özal ile konuk Pakistan Başkanı Benazir butto katıldı.

3 - Ankara'daki temaslarını tamamlayan konuk Pakistan Başbakanı BenazirButto, Başbakan Turgut Özal ile birlikte ziyaretlerde bulunmak üzereİstanbul'a gitti.

Pakistan Başbakanı Butto'nun ziyareti sırasında polis tarafından engellenen basın mensupları, Gazeteciler Cemiyeti ve TGS yetkilileri ile görüşerek,polisin tavrını protesto ettiler.

4 - Bulgaristan'dan "zorunlu pasaport" verilerek Türikiye'nin Viyana ve Belgrad Büyükelçiliklerine sığman 270 Türk'ten 167'si özel bir uçakla İstanbul'agetirildi. Başbakan Turgut Özal, havaalanında gelenleri karşılayarak, "Ne gerekiyorsa yapılacağım" söyledi.

Bu arada, Bulgaristan'da Türk bölgelerinde direnişlerin sürdüğü, 800Türk'ün Belene Adası'na sürgüne gönderildiği bildirildi.

5- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, 23 gündür grevde olan BağımsızÇelik-İş Sendikası'nı ziyaret etti. Daha sonra Çağdaş Yaşamı DesteklemeDerneği Başkanı Aysel Ekşi ve beraberindeki heyeti kabul eden İnönü,düzenlediği basın toplantısında da çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

6- 6. Beş Yıllık Kalkınma Planı TBMM'ye sunuldu.

7- İstanbul'da bulunan DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)'nde bir konuşma yaptı.

8- İran Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Muhammed Beşareti, Türk-İranilişkileri ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Dışişleri Bakanlığı MüsteşarıBüyükelçi Nüzhet Kandemir'in davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

9- Kuzey Atlantik Asamblesi'nin 1989 bahar dönemi toplantıları için Antalya'da bulunan Asamblenin Başkanı İngiltere eski Savunma Bakanı PatrickDuffy, düzenlenen basın toplantısında, Bulgaristan'da Türklere yapılan baskıları kınadı.

10- Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın eşi Danielle Mitterand,"France Liberte'" örgütü başkanı sıfatıyla Türkiye'yi ziyareti ile ilgili olarakgönderdiği mesajda, Türk hükümetinin, Kuzey Irak'tan sığınmlar için sarfettiği gayretleri takdirle müşahade ettiğini bildirdi.

11 - Cudi Dağı, Şemdinli dolayları ve Şırnak'ta meydana gelen çatışmalarda,6 er şehit oldu, bir asteğmen yaralandı, 9 PKK militanı ölü olarak ele geçirildi.

12- Muzır Kurulu'nu protesto etmek amacıyla, daha önce muzır bulunanHenry Miller'in "Oğlak Dönencesi" adlı kitabını, muzır olduğu kurulca tespitedilen bölümlerini çıkartarak yeniden ortak olarak yayımlayan 39 yayınevihakkında, açılan davaya, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

13- Güney Kore'de, polisin öğrenci lideri Lee Chol-Gyu'yu işkence yaparak öldürdüğünü iddia eden 300 kadar öğrenci açlık grevine başladı.

14- El Salvador'un başkenti San Salvador'da, gerillalarla güvenlik güçleriarasında çıkan çatışmada, 6 gerilla öldü, 30 kişi yaralandı.

15- Fas'ın Kazablanka kentinde toplanan Arap Birliği Doruğu sona erdi.Sonuç bildirgesinde, Lübnan sorunu için üç kişilik bir komite kurulduğu belirtilirken, FKÖ'nün Ortadoğu stratejisine tam destek verildi.

27 MAYIS 1989

1- Başbakan Turgut Özal, Antalya'da yapılan Kuzey Atlantik Asamblesi'nin1989 bahar dönemi toplantısının açılış konuşmasında, Bulgaristan'daki Türkazınlığa uygulanan baskı ve asimilasyon politikalarını gündeme getirerek,Batı'dan destek istedi.

Asamble Başkanı Patrick Duffy de yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ı Türkazınlığa yaptığı baskılardan dolayı kınadı.

Asamble'nin Sivil İşler Komitesi'nce, Türkiye'deki insan hakları sorunlarıkonusunda bir panel düzenlendi.

2- Türkiye Odalar Birliği 44. Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. Kurulda, Başbakan Turgut Özal, SHP Genel Başkanı Erdal inönü, DYP GenelBaşkan Yardımcısı Selahattin Kılıç birer konuşma yaptılar.

3- Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu Giresun'da toplandı.

4- İstanbul'da Basın Konseyi tarafından düzenlenen basın toplantısınakatılan Pakistan Başbakanı Benazir Butto, 4 günlük resmi gezisini tamamlayarak ülkesine döndü.

5- Dün Ankara'ya gelen İran Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı MuhammedAli Beşareti, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Nüzhet Kandemir ileyaptığı görüşmelerden sonra bir basın toplantısı düzenledi. Beşareti, görevsüresi dolan Manocher Mottaki'nin veda ziyaretleri için Türkiye'ye geldiğini veülkesine döneceğini söyledi.

6- Orhan Kemal Roman Armağanı'nı, "Eski Toprak" adlı yapıtıyla SamimKocagöz kazandı.

7- Dışişleri, Milli Eğitim, Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sanayi veTicaret Bakanlıklarında yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

8- Sovyetler Birliği'nde Yüksek Sovyet'in 544 üyesini belirlemek için HalkTemsilciler Meclisi'nde seçim yapıldı. Seçim sonucu Radikal Reformcu BorisYeltsin ile bir çok reformcunun parlamentoya seçilemediği bildirildi.

9- Çekoslovakya, 4 İngiliz'i sınırdışı etme kararı aldı.

10- Çin'de birbuçuk ay önce liberal eğilimli eski KP Genel Sekreteri Hu Yaobang'ın ölümünden sonra "daha fazla demokrasi ve özgürlük" istekleriylegösteri başlatan ve Tienanmen Meydanı'nı işgal eden öğrencilerdüzenledikleri basın toplantısında, işgale son vereceklerini ancak eylemlerinebaşka şekilde devam edeceklerini açıkladılar.

Bu arada, Başbakan Li Peng önderliğindeki muhafazakarların duruma hakim oldukları ve KP Genel Sekreteri Zao Ziyang'ın görevinden alınarak,evinde göz hapsinde tutulduğu ve aleyhinde kampanya başlatıldığı önesürüldü.

28 MAYIS 1989

1- SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Bulgaristan'da Türk azınlığa yapılanbaskı ve saldırıları kınadı.

2- Ankara, İstanbul, Adana, Gaziantep ve Kayseri Anakent BelediyeBaşkanları ile Genel Sekreterleri'nin istanbul Belediye Sarayı'nda yaptıklarıtoplantıdan sonra basına yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitli kararnamelerle belediyelerin yasal parasal desteklerinin kısıldığı" bildirildi.

3- Giresun'da yapılan Barolar Birliği Genel Kurulu'nda, Başkanlığa, AvukatÖnder Sav seçildi.

4- İnsan Hakları Derneği Ordu Şubesi tarafından "Demokrasi ve İnsan Haklan" konulu bir panel düzenlendi.

5- Bulgaristan'ın ülkesinde bulunan Türklere yapılan baskılar İstanbul'dadüzenlenen bir mitingle kınandı.

SSCB'nin başkenti Moskova'da da, Türk kökenli liderler, BulgaristanBüyükelçiliği önünde protesto gösterisi yaptılar.

6- 26 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçları Resmi Gazete'deyayımlandı. YSK açıklamasına göre, SHP 28.693, DYP 25.130, ANAP21.803 oranında oy aldı.

7- NATO zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan BaşbakanTurgut Özal ile Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu bir araya gelerekbir süre görüştüler. İki liderin, ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantılarında,Kıbrıs'taki gelişmeler konusunda daha iyimser oldukları ve NATO'daki TürkYunan vetolaşmasmın çözümlenmesi konusunda ilke birliğine varıldığı belirtildi.

Başbakan Turgut Özal, İspanya Başbakanı Felipe Gonzalez ile birgörüşme yaptı.

8- New York Times Gazetesi'nde, Türkiye'ye kaçan Sovyet pilotunun getirdiği MİG-29 uçağının ABD uzmanlarınca incelenmesi isteğinin, Türkiye tarafından reddedildiği haberi yer aldı.

9- İltica talebinde bulunan Türklerin sayısında artış olması üzerine, ingiltere23 Haziran'dan itibaren Türklere vize uygulama kararı aldı.

10- İngiliz BBC televizyonunda geçen hafta Ermeni sorunu adlı bir belgeselde Osmanlı arşivleri tartışıldı.

11- İran'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla ikisi Türk, 23 kişininidam edildiği, idam edilenlerden 4'ünün kadın olduğu bildirildi.

12- Güney Kore'de, Devlet Başkanı Roh Tae VVoo'nun görevdenalınmasını ve ABD askerlerinin ülkeyi terk etmesini isteyenlerin dün Seul'dedüzenlemeyi planladıkları yürüyüş, polis tarafından engellendi. Olayda500'den fazla kişi tutuklandı.

13- Cecile adlı tayfunun, Bangladeş'te 25 kişinin ölümüne, 2000 kişininyaralanmasına, Vietnam da ise 52 kişinin ölümüne, 364 kişinin kaybolmasınayol açtığı bildirildi.

14- Burma'nın adı, ülkede yaşayan etnik gruplar da dikkate alınarak"Mianma Birliği" olarak değiştirildi.

15- Çin'de, dün işgal ettikleri Tienanmen Meydanı'nı terk edeceğiniaçıklayan öğrenciler, Pekin'de yapılan öğrenci işçi konseyi toplantısındansonra, en az 20 Haziran'a kadar meydandaki eylemlerini sürdürecekleriniaçıkladılar. Öğrenciler yayınladıkları bildiride, Pekin'de ilan edilensıkıyönetimin kaldırılmasını ve yönetimle diyalog istediklerini yinelediler.

29 MAYIS 1989

1- SHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Başbakan Turgut Özal'ınyanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

2- İstanbul'un fethinin 536. yılı törenlerle kutlandı. Törene, Vali Cahit Bayar, Anakent Belediye Başkanı Nurettin Sözen, 1. Ordu ile Harp AkademileriKomutanları katıldı.

İstanbul'un fethi nedeniyle DYP'nin Üsküdar'da düzenlediği açık havatoplantısında Genel Başkan Süleyman Demirel bir konuşma yaptı.

3- ANAP Genel Başkan Yardımcılarından Metin Gürdere, SHP ve DYPgenel başkanlarına yazı ile başvurarak, anayasa değişikliğinin içeriğinintartışılması ve üç partinin de ortaya koyacağı görüşler çerçevesinde bir anayasa için görevlendirilecek parti yetkilileriyle biraraya gelinmesini istedi.

4- Hükümet-Türk-İş anlaşmasının ardından, Harb-İş, Yol-İş, Tes-İş veŞeker-İş gibi sendikaların uyuşmazlıklarında Türk-İş düzeyinde yapılangirişimler olumlu sonuç vermedi.

5- İzmir Gazeteciler Cemiyeti ile Ege Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu tarafından düzenlenen "Basın 89" sempozyumunda, Devlet Bakanı Mehmet Yazar, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nezih Demirkent ve BasınKonseyi Başkanı Oktay Ekşi birer konuşma yaptılar.

6- Antalya'da yapılan Kuzey Atlantik Asamblesi'nin 1989 bahar dönemi toplantıları genel kurul oturumu ile sona erdi. Asamble Başkanı ve İngiltere Savunma eski Bakanı Patrick Duffy, bir açıklama yayımlayarak, AGİK (AvrupaGüvenlik ve İşbirliği Konferansı) Nihai Senedi'ne imza koyan Bulgaristan'ınbuna rağmen Türk azınlığına karşı insan haklarına aykırı uygulamalara devamettiğini bildirdi.

7- 26 Mart yerel seçimleri sonrasında sonuçların iptal edildiği 15 yerleşimbiriminde seçimlerin Haziran ve Temmuz'da yineleneceği bildirildi.

8- SSK, üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve diğer poliklinik hizmeti veren tüm sağlık ocaklarında doktorlar, her hastaya DPT'nin öngördüğü20 dakika muayene süresi ayırma uygulamasına başladı.

9- Samsun 2. Kitap Şenliği'nde bazı sanatçıların, kasetlerinin satışı yasaklandı.

10- Adımlar Gazetesi Sakarya temsilciliğinin açılışından sonra, açılışakatılanlardan SHP merkez ilçe yönetim kurulu üyesi Haydar Ali Özdoğan,Bülent Özdoğan ve Cumhuriyet Kitap Kulübü Sakarya temsilcisi Ali Zeytinoğlu polis tarafından gözaltına alındılar.

11- Yazar Aziz Nesin, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Zaman Gazetesi hakkında 10 milyon liralık tazminat davası açtı.

12- NATO zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan BaşbakanTurgut Özal, ABD Başkanı George Bush ile yaptığı görüşmede, Türkiye'yesığınan ve sonra iade edilen Sovyet MİG-29 savaş uçağı ile ilgili bilgi verirken,Bush da kısa menzilli füzeler konusundaki ABD görüşüne destek istedi.

Başbakan Turgut Özal, Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand'la birgörüşme yaparak, Mitterand'ı, Cumhurbaşkanı Kenan Evren adına Türkiye'yedavet etti ve ikili ilişkiler başta olmak üzere AT, Kıbrıs, Türkiye'ye sığınanIraklılar gibi konularda görüş alışverişinde bulundular.

Öte yandan Başbakan Turgut Özal, NATO zirvesinde 15 ülkenin devlet vehükümet başkanlarına yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın Türk azınlığa yaptığıbaskı karşısında müttefik ülkelerin geleneksel duyarlılığı göstermediğini veçifte standart uyguladığını söyledi.

13- Bulgaristan'dan Türklerin zorunlu göçü sürerken, Bulgaristan DevletBaşkanı Todor Jivkov, Türkiye'nin, Bulgaristan'dan göç etmek isteyenTürklere sınırlarını açmasını istedi.

14- İran İslam Cumhuriyeti'nde uyuşturucu madde ve kaçakçılık yaptıklarıiddiasıyla dün 2'si Türk 23 kişinin ardından bugün de 11 kişinin daha ölümcezalarının infaz edildiği bildirildi.

Geçen yıl Aralık ayında çıkarılan yeni yasadan sonra idam edilenlerin sayısı720'ye ulaştı.

30 MAYIS 1989

1- Başbakan Turgut Özal ve eşi Semra Özal, Sabah Gazetesi'nde iki günyayımlandıktan sonra mahkemece yayımı durdurulan "Hasbahçe'de Sonbahar" adlı yazı dizisi nedeniyle Sabah Gazetesi aleyhine 80 milyon liralık tazminat davası açtılar.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, partisinin TBMM grubunda yaptığıkonuşmada, dış politikadaki son gelişmelere ilişkin görüşlerini dile getirdi. Buarada İnönü, olağanüstü kurultay öncesi milletvekillerine çağında bulunarak,"Ben kurultaydan partimizin yeni bir güç alarak çıkacağı kanaatimi bir defadaha ifade ediyorum" dedi.

3- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, İstanbul'da yaptığı açıklamada,Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un sözlerini eleştirdi.

4- Sayıştay'ın 127. kuruluş yıldönümü kutlandı.

5- Ankara Tabibler Odası'mn düzenlediği Prof. Dr. Altan Günalp TıpÖdülleri sahiplerine verildi.

6- AFSAD'ın, fotoğrafın bulunuşunun 150. yılı nedeniyle düzenlediği 3.Fotoğraf Sempozyumu" Ankara'da yapıldı.

7- Bulgaristan'dan zorunlu pasaport verilerek sınırdışı edilen 180 kişilik birgrup daha Viyana ve Belgrad'dan getirildi.

8- Danıştay 10. Dairesi, "MİT raporu" nedeniyle Genelkurmay eski Başkanıemekli Orgeneral Necdet Üruğ'a 40 milyon lira tazminat ödenmesine ilişkin kararı için, Başbakanlık'ın yaptığı "yürütmenin durdurulması" yönündeki istemi reddetti.

9- Mardin'in Cizre ilçesine bağlı Yeşilyurt köylülerine "kötü muamele"yapıldığı savları üzerine açılan davada, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin,Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen, olayın "ağır cezalık bir suçolduğu" şeklindeki kararına katılmaması üzerine ortaya çıkan uyuşmazlığın,Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce çözüleceği bildirildi.

10- NATO zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan BaşbakanTurgut Özal, İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher ile bir görüşme yaparak,bu ülkenin Türk vatandaşlarına uygulamaya karar verdiği vize uygulamasınıgündeme getirdi.

Başbakan Turgut Özal, Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un"sınırları açın" önerisi üzerine Sofya'ya göç anlaşması çağrısı yaptı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de iki gündür sürdürülen NATO üyesi ülke liderlerinin yaptığı zirve toplantısı, yayımlanan sonuç bildirgesiyle sona erdi.

11- Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Konferansı (AGİK) İnsani Boyutlar Toplantısı Fransa'nın başkenti Paris'te başladı. Toplantıya, Türkiye adına DışişleriBakanı Mesut Yılmaz katıldı.

12- Avusturya'nın başkenti Viyana'da sürdürülen Konvansiyon?! Silahsızlanma görüşmelerine katılan Doğu Avrupa Delegasyonu Başkanı 'uus'Dieter Ernst, düzenlediği basın toplantısında, Orta Avrupa'daki birliklerindeve konvansiyonel silahlarında yüzde ellilik bir indirim önerdi.

13- NATO toplantısı için Brüksel'de bulunan ABD Başkanı George Bush,Federal Almanya'ya gitti.

14- Güney Kore'nin Kwangju bölgesinde dün göstericilerle güvenlikgüçleri arasında çıkan olaylarda 200 kişi yaralandı.

15- Polonya'da, Dayanışma Sendikası'nın kurulduğu 1980 yılından buyana işlenen siyasi suçlar için geniş kapsamlı af çıkarılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

16- Arjantin'de başkent Buenos Aires ve öteki bazı kentlerde dün hayatpahalılığını protesto eden grupların kentlerdeki 50 kadar süpermarket ve gıdamaddesi satan dükkanları yağmalamaları ve ateşe vermeleri sırasında meydana gelen olaylarda 41 kişi yaralandı 1100 kişi tutuklandı. Ülkede bir ay süreyleolağanüstü hal ilan edildi.

17- Çin'in Hunan bölgesi yakınlarında dün bir tekne battı, 54 kişi öldü.

18- İran'da Anayasayı İnceleme Konseyi, cumhurbaşkanı ile başbakanarasında ortaya çıkan yetki tartışmaları, yürütme organına ait tüm yetki ve sorumlulukların cumhurbaşkanına verilmesi ile sonuçlandırdı.

31 MAYIS 1989

1- Başbakan Turgut Özal, ANAP grup toplantısında, NATO zirvesi nedeniyle bulunduğu Brüksel'deki temasları hakkında bilgi verdi.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Bozer, ODTÜ SosyolojiBölümü ve Türk Sosyal Bilimler Derneği'nce Ankara'da düzenlenen 2. UlusalSosyal Bilimler Kongresi'nin açılışında bir konuşma yaptı.

3- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, İstanbul'da Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası ve Şoförler Derneği'ni ziyaretederek yöneticileri ile görüştü.

4- Bulgaristan'dan kaçan 25'i Çekoslovakya, 7'si Yugoslavya üzerindentoplam 32 Türk Viyana'ya gelerek Türkiye Büyükelçiliği'ne sığındılar.

Bulgaristan'ın zorunlu pasaport vererek sınır dışı ettiği Türklerden 212kişilik ikinci gruptan başka, 17'si Kapıkule, 20'si İpsala sınır kapılarından olmaküzere toplam 450 kişi daha yurda giriş yaptı.

5- Çocuk Hakları Sözleşmesi ve "1990'lı Yıllarda Çocuk Politikası"nın belirlenmesi amacıyla UNICEF ve Türk Hükümetiyle Ankara'da ortaklaşadüzenlenen "1990'lı Yılların Çocuk Politikası Kongresi" sona erdi.

6- 11 Eylül 1980 tarihinde gözaltına aldıkları lise öğrencisi Ali İnan'ıişkenceyle öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 6 polisten 5'i 4'er yıl, 5'er ay, 10gün hapis cezasına çarptırıldı, 1 polis beraat etti.

7- Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan AGlK (Avrupa Güvenlik İşbirliği Konfederasyonu) İnsani Boyut Konferansında Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz birkonuşma yaparak, Bulgaristan'daki Türk azınlığa uygulanan baskıların yalnızTürkiye'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi. Bulgaristan Temsilcisi Lüben Kulişev de söz alarak, Türkiye'nin Bulgaristan'a karşı bir iftira kampanyası başlattığını ileri sürerek, Türkiye'nin girişiminin Bulgaristan'ın içişlerinemüdahale niteliği taşıdığını öne sürdü.

8- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Bakanlar Konseyi'nintoplantısı, Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.

9- Arjantin'de ekonomik bunalım nedeniyle meydana gelen yağmalamaolaylarında 11 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı, 1600 kişinin degözaltına alındığı bildirildi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106