13.3.1989
×

Hakkında

Künye

İletişim

MART 1989

1 MART 1989

1- TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, SHP Milletvekili Mahmut Alınak'ın,Başbakan ile ilgili soru önergesini inceleyerek, 94. maddeye aykırı bulmasıüzerine önergeyi Almak'a geri göndertti.

SHP Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın iddialarıyla ilgili olarak BaşbakanTurgut Özal ve eşi Semra Özal, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na başvurdu.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, partisinin Samsun Bölgetoplantısında bir konuşma yaptı.

3- Yabancılara yapılan blok satışlardan dolayı hakkında gensoru verilenözelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı Adnan Kahveci, yaptığı açıklamada"Bundan sonra da KiT'lerin özelleştirilmesinde yabancı sermayeye sınırlamagetirmeyeceklerini" söyledi.

4- Yüksek Seçim Kurulu, Başbakan Turgut Özal'ın "icraatın içinden"adlı programın TV'den yayımlanmasını yasaklayan YSK kararının yenidenincelenmesi ve kaldırılması için yaptığı başvuruyu oybirliği ile reddetti.

5- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Ankara'da "Yerel Yönetimler Kurultayı'nda bir konuşma yaptı.

6- Yunanistan Hükümeti, Rodop Bölgesinde 6 Türk ve bir Yunanköyüne ait 6 bin dönüm araziyi kamulaştırıp buraya açık cezaevi yapma kararıaldı.

Bu karar üzerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi İnal Batu,haftalık basın toplantısında, Batı Trakya'da son günlerde meydana gelengelişmelerden üzüntü duyduklarını bildirdi.

7- İzmir'de, Sağlık Meslek Birlikleri'nin tümünün katılımıyla gerçekleştirilen 1. Sağlık Kurultayı sona erdi.

8- Milli Prodüktivite Merkezi'nin Türkiye genelinde düzenlediği "OrtaÖğretim Kurumlarında Verimlilik" konulu proje yarışması sonuçlandı.

9-Türkiye, Avrupa Hava Güvenlik ve Trafik Kontrol Kuruluşu"Eurocontrol'ün" 10. üyesi oldu.

10-Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen, "1988 YılıGazetecilik ve Basın-Yayın" Başarı Yarışması'nda derece alanlar açıklandı.

11- Kars'ın Aralık ilçesinde bulunan Boralan sınır kapısının açılması içinKars'a gelen Iran heyeti, bölgede incelemelerde bulundu.

12- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, SHP Genel Başkanı Erdal inönü,Genel Sekreter Deniz Baykal, Ankara il Başkanı Uğur Celasun ve SHPAnakent Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın ve bazı ilçe adaylarıhakkında izinsiz gösteri yapmak iddiasıyla soruşturma açtı.

13- Mardin'in Yeşilyurt köyü halkına insan dışkısı yedirilmesi olayı ileilgili soruşturma sonuçlarının açıklanmaması üzerine avukatlar tarafındanBaşbakan Turgut Özal ve içişleri Bakanı Mustafa Kalemli'ye telgraf çekildi.

14- Silifke'nin Taşucu kasabasında ortaya çıkarılan 29 milyon dolarlıkhayali ihracat dosyası Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne gönderildi.

15- İngiltere Başbakanı Margareth Thatcher, Londra'da Kıbrıs RumYönetimi Lideri Yeorgios Vasiliu ile bir görüşme yaptı.

16-Venezüella'da Uluslararası Para Fonu'nun tavsiyesine uyularakakaryakıt ve öteki temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamları protesto etmekiçin çıkan olaylarda iki gün içinde ölü sayısının 100'e ulaştığı bildirildi.

17-Somali'de yönetimdeki askeri hükümete karşı mücadele verenUlusal Direniş Hareketi (SNM) birliklerinin düzenlediği saldırılarda son bir ayiçinde bin hükümet askeri öldürüldü.

18- İsrail'de salı günü yapılan belediye seçimlerini, Başbakan IzakŞamir'in Likud bloku partisi ile aşırı sağcı partiler kazandı.

2 MART 1989

1- Başbakan Turgut Özal, eşi Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal, TBMMBaşkanlığı'nca reddedilen soru önergesinde, "Anayasal kişilik haklarınasaldırıldığı" gerekçesiyle, SHP Kars Milletvekili Mahmut Almak hakkında 250milyon liralık manevi tazminat davası açtılar.

2-Türk-lrak 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon protokolüBaşbakan Turgut Özal ile Irak Başbakan Birinci Yardımcısı Taha YasinRamazan'ın hazır bulunduğu bir törenle Ankara'da imzalandı.

Taha Yasin Ramazan Ankara'dan ayrılmadan önce düzenlediği basıntoplantısında, Türkiye'ye sığınan Irak'lı kürtlerle ilgili olarak 30 Nisan'a kadargeçerli genel af ilan edildiğini belirtti.

3- SHP İstanbul Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu üyesi ismail Cem,TBMM'de kitap imhası ve işkence olaylarını gündeme getirerek, Türkiye'dekiinsan hakları uygulamalarını eleştirdi.

Devlet Bakanı Kamran inan konuyla ilgili olarak "Dünyanın en iddialıülkelerinde işkence olduğunu, Türkiye'de de dünyada işkenceninkalkacağını söylemenin yanılgı olduğunu" belirterek, son yıllarda sorumlularınyakalanıp adalete verilmekte ve cezalandırılmakta olduğunu bildirdi.

4- TBMM'de SHP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren ve SHP izmirMilletvekili Ahmet Ersin gündem dışı konuşmalarında, son günlerdeyoğunlaşan öğrenci olayları ve bazı okullardaki Atatürk ve laikliğe aykırıdavranışları eleştirdiler.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel, konuya ilişkinaçıklamalar yaparak eleştirileri yanıtladı.

5- Futbol Federasyonu Başkanı'm, Başbakan'ın atamasına ilişkin yasatasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

6- DSP, TRT'yi eşitlik ilkesine aykırı bir tutum ve davranış içindeolduğu gerekçesiyle Yüksek Seçim Kurulu'na şikayet etti.

7- Türk-lş, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne başvurarak, 111 sayılı "işteve Istahdamda Ayırım" sözleşmesinin uygulanması ilö ilgili olarak hükümetin daha önce ILO'ya gönderdiği raporun, Türkiye'deki gerçek durumu yansıtmadığını bildirdi.

8-Türkiye Maden iş Sendikası, 1200 işçinin çalıştığı Yeni ÇeltekKömür Işletmesi'nde grev kararı aldı.

9- Anayasa Mahkemesi, adli yargıda görevli yargıç ve savcıların idariyargıda, idari yargıda görevli savcı ve yargıçların da adli yargıdagörevlendirilmeleri ile ilgili yasayı iptal etti.

10- Bağımsız İstanbul Anakent Belediye Başkan adayı belediye işçisiHıdır Hokka, Yıldız Üniversitesi'nde son günlerde meydana gelen olaylarıkınayıcı bildirisini okumak isterken gözaltına alındı.

11-TBKP liderleri Haydar Kutlu, Nihat Sargın'ın da aralarındabulunduğu 59 siyasi tutuklu, dün Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ndetutuklulara toplu dayak atıldığını öne sürerek, süresiz açlık grevine başladılarve sorumluların ortaya çıkarılması amacıyla Adalet Bakanı Mehmet Topaç veAnkara Cumhuriyet Başsavcısı Akın Öncül'e birer dilekçe ile başvurdular.

12- Bakanlıklarda yeniden düzenleme yapan kararname Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

13- Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki Arama ve Kurtarma SorumlulukAlanları (SAR) Yönetmeliği, parlamento özel komisyonunda onaylandı.

Yunan Hükümet Sözcüsü Sotiris Kostopulos, Atina'daki Türkgazetecilerine yaptığı açıklamada, "Batı Trakya'nın Rodop bölgesindeGümülcine iline bağlı 6 Türk köyüne ait 6 bin dönümlük arazinin YunanHükümeti tarafından kamulaştırma kararının yürürlükte olan bir yasayla ve yasaltazminatlar ödenerek kamu yararı için din ayrımı gözetilmeksizin yapılanülkenin bir iç meselesi olduğunu" söyledi.

14- Türk-Mısır Dostluk Derneği'nin konuğu olarak Mısır'da bulunanKKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı VefaHigazi ile görüştü.

Öte yandan Londra'da bulunan Kıbrıs Rum kesimi lideri YeorgiosVasiliu, Türk tarafının iki kesimlilik isteğini redderek, Kıbrıs'ın "iki illi" bir federaldevlet olmasını istediklerini söyledi.

15-Venezuela'da, IMF önerileri doğrultusunda hükümetin toplu taşıma ücretlerini ve benzin fiyatlarını artırmasından sonra başlayan protesto gösterilerinde en az 160 kişinin öldüğü belirtilirken, hükümet tarafından iki yıldır ilk kez ücretlere genel bir zam yapıldı.

16-Yugoslavya'nın özerk Kosova bölgesinde pazartesi günü sonaeren grev ve gösterilerin düzenleyicilerinin tutuklanmaya başlandığı, öteyandan iki Arnavut'un bir Sırp tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Bu arada, Kosova'daki grevci işçilerin isteği üzerine görevini bırakan üçyöneticinin istifalarının Komünist Partisi Merkez Komitesi'nce kabuledilmediği belirtildi.

17- Macaristan'da, Sosyal Demokrat Parti tarafından yayımlananprogramda çok partili sisteme dayalı parlementer demokrasiye geçilmesi,askeri blokların ortadan kalkması ve Macaristan'ın tam bağımsızlığınakavuşması istendi.

18- Polonya'da, Dayanışma Sendikası'nın lideri Lech VValesa, içişleriBakanı General Czeslaw Kiszczak ile Varşova'nın dışında bir görüşme yaptı.

19- Kuzey ve Güney Kore, iki ülke liderleri arasındaki bir zirvebuluşmasına yönelik çabalar çerçevesinde, sınırdaki askerden arındırılmışbölgede bir görüşme yaptılar.

20- Malezya'da yapılan krallık seçiminde krallığa Perak Sultanı AzlanŞah seçildi.

3 MART 1989

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı Org. NecipTorumtay ile haftalık olağan görüşmesini yaptı.

2- Başbakan Turgut Özal Adana ve Antalya'da, SHP Genel BaşkanıErdal inönü Afyonkarahisar'da ve RP Genel Başkanı Necmettin ErbakanKocaeli ve ilçelerinde halka hitaben birer konuşma yaptılar.

3- Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Merkezi Federal Almanya'da bulunanHans Seidel Vakfı'nca İstanbul'da düzenlenen "Avrupa Topluluğu veTürkiye" konulu toplantıda bir konuşma yaptı.

4- Adalet Bakanı Mehmet Topaç, İstanbul'da Gazeteciler Cemiyeti veBasın Konseyini ziyaret ederek TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edilenCeza Yasa tasarısında basınla ilgili konuların yanlış yorumlandığını söyledi.

5- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Ankara'da Türk-lş GenelMerkezini ziyaret ederek, Genel Başkan Şevket Yılmaz ve Yönetim Kuruluüyeleri ile görüştü.

6- SHP Kars Milletvekili Mahmut Almak, Ankara CumhuriyetSavcılığı'na Başbakan Turgut Özal hakkında suç duyurusunda bulundu.

7- Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Nüzhet Kandemir, resmi birziyaret için Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti.

8-Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı idaresi Başkanı Ökkeş Özuygur,özelleştirme uygulamaları hakkında basına bilgi verdi.

9- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'ndebulunan siyasi tutuklulara toplu dayak atılması olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

10-İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Playboy ve BravoDergileri hakkındaki 8 muzır davasında, Playboy ve Bravo Dergilerinin sahibiNecati Eldem ile Yazı işleri Müdürleri Metin Zeynioğlu ve Ümit Ülker toplam 76milyon 698 bin 201 lira para cezasına çarptırıldılar.

11-2000'e Doğru Dergisi Sorumlu Yazı işleri Müdürü Fatma Yazıcı,Şubat 1988 tarihli dergilerinde yayımlanan "Federal Alman Parlamentosu

Kürt Sorununu Tartışıyor" başlıklı yazı nedeniyle yargılandığı davada beraatetti.

12- İstanbul 4. Levent'teki bir boya fabrikasında meydana gelenpatlama ve yangın sonrasında 3 bina tamamen çöktü, çok sayıda kişi yaşamınıyitirdi. 40'ı aşkın kişi yaralandı.

13- Ankara 2. Film Şenliği başladı. Şenlik kapsamında yapılan karikatüryarışması sonuçlanarak Yavuz Harran'ın karikatürü birinciliğe değer bulundu.

14- Milli Eğitim eski Bakanlarından Tahsin Banguoğlu İstanbul'da öldü.

15-Atina'da başlayan "Türk-Yunan ilişkileri: Savaştan Yumuşamayamı?" konulu konferansa Türkiye'den gazeteci Mehmet Ali Birand ile BilkentÜniversitesi öğretim üyesi Duygu Sezer konuşmacı olarak katıldılar.

16- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Mısır Dostluk Derneği'ninkonuğu olarak Kahire'de sürdürdüğü görüşmeleri tamamalayarak Lefkoşa'yadöndü.

17- Hindistan'da ayrılıkçı Sih militanlarının başlattıkları şiddet eylemlerisırasında 15 kişinin öldüğü bildirildi.

4 MART 1989

1- Başbakan Turgut Özal Mersin'de, SHP Genel Başkanı Denizli'de,DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel Samsun'da, DSP Genel BaşkanıBülent Ecevit Antalya'da halka hitaben konuşma yaptılar.

2- Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında 1989-1990 yıllarını kapsayankültürel ve bilimsel değişim programı Ankara'da imzalandı.

3- Milli Savunma Bakanlığı ile bir Amerikan firması arasında ortaklaşaüretilen F-16 uçaklarıyla ilgili anlaşma Ankara'da imzalandı.

4- Devlet istatistik Enstitüsü'ne göre aylık enflasyon oranı, toptanfiyatlarda yüzde, 5.1, tüketici fiyatlarında da yüzde 4.3 oranında oldu.

5- Basın Konseyi Temsilciler Kurulu 1. yıl toplantısı İstanbul'da KonseyBaşkanı Oktay Ekşi'nin açış konuşmasıyla başladı.

6- Yüksek Seçim Kurulu'nun "icraatın içinden" ya da "Gelişen Türkiye"adıyla TRT Yasası'nın 19. maddesi uyarınca yayımlanan programların, seçimdönemi süresince yayımlanamayacağına ilişkin gerekçeli kararı, ResmiGazete'de yayımlandı.

7- Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız filmlerini değerlendiren Cesarödülleri sahiplerine verildi.

5 MART 1989

1- Başbakan Turgut Özal iskenderun'da, SHP Genel Başkanı Erdalinönü Salihli'de, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel Bursa'da, DSPGenel Başkanı Bülent Ecevit izmir'de ve RP Genel Başkanı NecmettinErbakan Kırkağaç ile Turgutlu'da halka hitaben birer konuşma yaptılar.

2- İstanbul 4. Levent'teki boya fabrikasında meydana gelen patlamadaölenlerin-sayısı 12'ye yükseldi.

3- Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) "Sendika ÖzgürlükleriKomitesi" Türk Hükümeti'nin ILO için sendikal yasalarda yaptığı değişikliklerive savunmasını yetersiz buldu.

4- Bulgaristan "insan Hakları Derneği üyesi olduğu" gerekçesiyleSabri Hamdi Mehmet isminde bir Türkü, eşi ve kızıyla birlikte sınırdişı etti.

5- Macaristan Başbakanı Miklos Nemeth, SSCB'ye yaptığı resmiziyareti tamamlayarak ülkesine döndü.

6 MART 1989

1- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, izmir'de, Avrupa ParlamentosuSosyalist Grup Milletvekilleriyle görüştü ve çeşitli konuları içeren bir basıntoplantısı düzenledi.

2- F-16 Montaj Üretim Tesisleri Ankara'da düzenlenen resmi törenleaçıldı.

3- İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi, Başbakan Turgut Özal'aAnkara Merkez Kapalı Cezaevi'ndeki siyasi tutukluların dövülmesi olayınıprotesto eden ve sorumluları hakkında soruşturma açılmasını isteyen birmektup gönderdi.

4- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı TRT'nin seçim takviminin başladığı1 Ocak tarihinden bu yana yayımladığı bütün haber programlarını soruşturmakapsamına aldı.

5- İstanbul'da Yıldız Üniversitesi'ndeki olaylar ile Ortaköy KültürMerkezi'nin kapatılmasını ve gözaltına alınmaları protesto için gösteri ,yapanlardan gözaltına alınan 29 kişiden 2'si tutuklandı, diğerleri serbestbırakıldı.

6-Yeni Açılım Dergisi'nin Yazı işleri Müdürü Şefik Çalık'ın dergininOcak 1989 tarihli sayısında yer alan bir yazı nedeniyle yargılanmasına İstanbulDGM'de başlandı.

7- Şarkı sözü yazarı Fecri Ebcioğlu İstanbul'da öldü.

8- Bakanlar Kurulu'nun, 220 kişinin Türk vatandaşlığından çıkmasına izin veren kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

9-16 NATO, 7 de Varşova Paktı ülkesinin katılımıyla gerçekleştirilenAvrupa Konvansiyonel Kuvvet Müzakereleri (AKKUM) Avusturya'nınbaşkenti Viyana'da başladı. Oturumda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaztemsil ediyor.

10-KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Rum Yönetimi LideriYeorgios Vasiliu ile arasında toplum liderleri sıfatıyla hızlandırılmış olarak sürdürülmesi kararlaştırılan toplumlararası görüşmelerin sabahki bölümüne katılmayı reddetti. Denktaş, Vasiliu'nun İngiltere ziyareti sırasında Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumuyla ilgili sözlerinin aydınlığa kavuşturulması üzerine öğleden sonraki toplantıya katıldı.

11-Venezualla'da geçen hafta benzin ve toplu taşıma fiyatlarınayapılan zamları protesto gösterilerinde resmi açıklamalara göre 250 kişininöldüğü, 1831 kişinin yaralandığı ve durumun normale döndüğü bildirildi.

12- Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Tibet'in başkenti Lhasa'da polis ileBudist rahipler arasında çıkan çatışmada 11 kişi öldü, 100'den fazla kişiyaralandı.

7 MART 1989

1- Başbakan Turgut Özal SHP Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Selvihakkında, bir gazeteye verdiği demeçte "ülkeden kaçacağı" sözleri ile ilgiliolarak tazminat davası açtı.

2-SHP Genel Başkanı Erdal'inönü, Ankara'da partisinin gruptoplantısında dört gün süren Ege gezisini değerlendirdi.

3- İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli, Diyarbakır Milletvekili AbdülkadirAksu ile birlikte incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti.

Mardin'in Cizre ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde gözaltına almanköylülere güvenlik güçlerince insan dışkısı yedirildiği iddialarını araştıranMülkiye müfettişleri raporunda, "insan dışkısı yedirilmediği, ancak köylülerindövüldükleri" belirtildi.

4- SHP Milletvekilleri tarafından Siirt'te belediye çöplüğü olarakkullanılan Kasaplar Deresi'ne gömülenler, Emlak Bankası, beraat ettiklerihalde ataması yapılmayan öğretmenler ve bir kitapta yer alan Başbakan TurgutÖzal ile ilgili iddialar konusunda TBMM'ye soru önergesi verildi.

SHP Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi, Ankara Merkez KapalıCezaevi'ndeki siyasi hükümlülerin dövülmesi olayıyla ilgili olarak içişleri BakanıMustafa Kalemli'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye bir soru önergesi verdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının ardından Adalet Bakanlığı'da AnkaraMerkez Kapalı Cezaevi'ndeki cezaevi yöneticileri hakkında idari soruşturmabaşlattı.

Bu arada olayı protesto eden 59 siyasi tutuklunun açlık grevininsürdüğü bildirildi.

5- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, dört günlük gezi için izmir'egitti.

6- Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in başvurusuüzerine, "Üniversitelerde bayan öğrencilerin türban takmalarına izin veren"yasal düzenlemeyi iptal etti.

7- İstanbul'da bir boya fabrikasında meydana gelen patlama sonucu

14 kişinin ölmesi ve 44 kişinin yaralanması üzerine, Petrol-iş, Las-Petkim-lş,Otomobil-lş, Kristal-lş, Deri-iş, Banks, Tümtis ve Tam Has-iş sendikalarınınyönetim kurulları ile Türk Mühendisleri ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ilKoordinasyon Kurulu yaptıkları açıklamalarla olayı kınadılar.

8- Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nm (SlSAV) dün düzenlediği"Demokrasilerde Basın Özgürlüğü ve Basının Sorumlulukları" konulu toplantıİstanbul'da yapıldı.

9- Foto Muhabirleri Derneği'nin "1988 Fotoğraflarla Türk Basını" adlısergisi Ankara'da açıldı.

10- Hava-lş Sendikası, HAVAŞ'la topluiş sözleşmesi imzaladı.

11- Türk-lş, Zorunlu Tasarruf Yasası'nın Anayasa'ya aykırılığı savıylaDanıştay'a başvurdu.

12- Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tian Jiun Ankara'yageldi:

13- İETT'de çalışan 8500 işçi adına sürdürülen toplu sözleşmegörüşmelerinin uyuşmazlıkla kesilmesinin ardından, işveren tarafınıntutumunu protesto eden işçiler, iki saat geç işbaşı yaptılar.

14- Üniversitelerde polis bulunmasını protesto eden öğrencilerAnkara ve İstanbul'da gösteri yaptılar, olayla ilgili olarak Ankara'da 8 öğrencigözaltına alındı. Bu arada, İstanbul Yıldız Üniversitesi öğrencileri deokullarında silah kullanan polis hakkında savcılığa suç duyurusundabulundular.

15- 4. Kolordu Komutanlığı Ankara 1 No'lu Sıkıyönetim AskeriMahkemesi'nde TKP davasında çeşitli hapis cezalarına çarptırılan 288sanıktan 135'i hakkındaki kararların Askeri Yargıtay tarafından bozulmasıüzerine, yapılan yargılamada, askeri savcı, 41 sanık için yeniden cezaisteminde bulundu.

16- Bakanlar Kurulu'nun, AT'den yapılan ithalatta miktar kısıtlamasıkaldırılan malların oranının yüzde 40'dan 45'e yükseltildiği Resmi Gazete'deyayımlanarak yürürlüğe girdi.

17- Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün başlayan AvrupaKonvansionel Kuvvet Müzakereleri (AKKUM)'nde Türkiye'yi temsil eden

Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Yunan Dışişleri Bakanı Karolas Papulyas vediğer meslektaşlarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

18- İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan ve 121 ülke temsilcisininkatıldığı "Uluslararası Ozon Konferansı"nda Türkiye de ozon tabakasınınkorunması amacıyla alınacak önlemleri saptayan Montreal Protokolu'nü veViyana Sözleşmesi'ni imzalayacağını açıkladı.

19- İran islam Cumhuriyeti, geçen hafta Meclis'in onayladığı kararı birhaftalık sürenin dolmasının ardından yürürlüğe koyarak İngiltere ile diplomatikilişkilerini resmen kesti.

Karar, İngiltere'nin yazar Salman Rüşdü'nün öldürülmesi fetvasınıveren iran'dan, maslahatgüzarını çekmesi üzerine alındı.

Öte yandan, SSCB Dışişleri Bakanı Eduard Sevardnadze, dünViyana'da ingiliz Dışişleri Bakanı Sir Geoffrey Howe ile yaptığı görüşmedeŞeytan Ayetleri kitabıyla ilgili olarak, "Batı'nın standartlarına uymasa bile tümdinlere saygı gösterilmesi gereğini" belirtti. Howe ise, Batı'nın savunduğuilkelerin "evrensel bir değeri bulunduğunu" söyledi.

20- Çin yönetimi, Tibet'in başkenti Lhasa'da üç gündür devam edenve 12 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bağımsızlık yanlısıgösteriler üzerine kentte sıkıyönetim ilan etti.

ABD Dışişteri Bakanlığfnca yapılan açıklamada, Çin yönetimininTibetlilere karşı şiddet kullanması kınandı.

8 MART 1989

1- Başbakan Turgut Özal, İstanbul'da incelemelerde bulundu.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Sosyalist EnternasyonalToplantısına katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti.

3- Avusturya'nın başkenti Viyana'da AKKUM (Avrupa KonvansiyonelKuvvet indirimi Müzakereleri) toplantısından dönen Dışişleri Bakanı MesutYılmaz, Varşova Paktı ile yürütülen görüşmelerin olumlu sonuca ulaşması içinUluslararası koşulların uygun olduğunu belirtti.

4- İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli, Güneydoğu Bölgesinde incelemelerini sürdürdü.

5- İçişleri Bakanlığı'nın Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda kullandığı yabancı helikooterler ve pilotlar için Meclis araştırmasıaçılmasını isteyen önerge, SH> Balıkesir Milletvekili Öner Kırlı tarafındanTBMM Başkanlığı'na sunuldu.

6- DYP Genel Başkanı Suieyman Demirel, izmir'de halka hitaben birkonuşma yaptı.

7- Danimarka Dışişleri Bakanı Uffe Elleman Jensen, Dışişleri BakanıMesut Yılmaz'ın resmi konuğu olarak Ankara'ya geldi. Jensen, EEsenboğaHavaalanı'nda yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin AT'ye tam üyelikbaşvurusu,Avrupa ile birleşme arzusunu gösteren yeni ve olumlu bir adımoluşturmaktadır" dedi.

8- İstanbul'da çoğunluğu öğrencilerden oluşan bir grup, üniversitelerde türbana izin verilmesini öngören yasanın, Anayasa Mahkemesi'nceiptalini protesto için gösteri yürüyüşü yaptı.

9- Erzurum'un Pasinler ilçesinde havan mermisinden meydana gelenpatlamada? kişi öldü.

10- 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü" dünyada ve Türkiye'de kutlandı.

11-Federal Almanya Bremen parlamentosu milletvekilleri ile bilirkişilerden oluşan heyetin Türkiye'ye yaptığı ziyaret sonucu hazırladığı raporda, Türkiye'nin insan haklarını gerçekleştirmekten çok uzak olduğu ileri sürüldü ve insan hakları ile işkence konusunda Türkiye'nin üzerine düşen görevlerini yerine getirmediği sürece Avrupa Topluluğu'na kabul edilmesinin olanaksız olduğu belirtildi.

12- İsrail Parlamentosu, milletvekillerinin FKÖ'lü yetkililerle görüşmeleryapmasına ilişkin bir karar tasarısını onayladı.

13-Afganistan'ın Celalabad kentinde mücahitlerle hükümet güçleriarasında şiddetli çarpışmalar olduğu ve mücahitlerin Celalabad havaalanını elegeçirdikleri bildirildi.

9 MART 1989

1-Cumhurbaşkanı Kenan Evren resmi bir ziyaret için Ankara'dabulunan Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Tian Jiyun'u kabul ederekbir süre görüştü.

2- İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli, Siirt Valiliği'nce düzenlenen asayişkonulu bir birifinge katıidı.

3- SHP içel Milletvekili Fikri Sağlar, tutuklanan basın mensupları veAnkara Merkez Kapalı Cezaevi'ndeki kötü muamele ile ilgili olarak içişleriBakanı Mustafa Kalemli tarafından yazılı yanıtlanması istemiyle bir soruönergesi verdi.

4- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel Manisa'da halka hitaben birkonuşma yaptı.

5- Resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen danimarka Dışişleri BakanıUffe Ellemann Jensen, Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz ile bir süre görüştü.

Heyetler arasında yapılan görüşmelerde ikili ilişkiler, Türkiye-AT ilişkilerive uluslararası konular ele alındı.

6- Ankara DGM Başsavcılığı, Türkiye-AT Karma Parlamento KomisyonToplantısı'nda ve Federal Almanya'da yaptığı konuşmaları nedeniyle SHPMalatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un dokunulmazlığının kaldırılması için AdaletBakanlığı'na başvurdu.

7- Anayasa Mahkemesi'nin "Türban Yasası'nı iptal kararını protestoamacıyla çoğunluğunu imam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu bir gruptarafından İstanbul Üniversitesi önüne siyah çelenk konuldu.

8- Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan Sosyalist Enternasyonal"Liderler Toplantısfnda bir konuşma yapan SHP Genel Başkanı Erdal inönü,"Bilim ve teknoloji devriminin yarattığı sorunların, milli plandaki çözümlerledeğil, ancak global bir yaklaşımla ortadan kaldırılabileceğini" belirtti.

9- Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan OECD Türkiye Konsorsiyumuyıllık toplantısına katılan Türk heyetine başkanlık eden DPT Müsteşarı AliTigrel, düzenlediği basın toplantısında "1989 yılında bütçe açığının,

GSMH'nin yüzde 6'sı olarak tahmin edildiğini" söyledi.

10- Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan Avrupa KonvansiyonelKuvvet Müzakerelerinde (AKKUM) NATO üyeleri, "Hangi tür silahlarınnerelerde, ne kadar oranda indirilmesini" öngören teklif paketini VarşovaPaktı'na sunarken, Varşova Paktı da "Silah indirim Kavramına Yaklaşım" adınıtaşıyan bir belgeyi NATO üyelerine iletti.

11- Yunanistan ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi'nce, Başbakanve çevresinin adının karıştığı banker Koskotas skandalinin ülkenin dış itibarınızedelediği belirtilerek, "Papandreu hükümetinin devamının ülke vedemokrasi için tehlike oluşturduğu" gerekçesiyle gensoru önergesi verildi.

12- Afgan mücahitlerinin Celalabad ve Kandahar kentleri çevresinde •dünkü çatışmalarda 200'den fazla mücahidin öldüğü bildirildi.

Bu arada, Suudi Arabistan Pakistan'da üstlenen Afgan mücahitlertarafından geçen ay ilan edilen geçici hükümeti tanıdığını açıkladı.

13- Kuzey irlanda'nın Londonderry yakınlarında bir ingiliz askeribirliğine yapılan saldırıda iki asker öldü, altı asker yaralandı.

10 MART 1989

1-Cumhurbaşkanı Kenan Evren, dünya Kadınlar Günü nedeniylekadın derneklerinden oluşan bir heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

2- Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan DanimarkaDışişleri Bakanı Uffe Ellemann Jensen Cumhurbaşkanı Kenan Evren, DevletBakanı Ali Bozer, İstanbul'da da Başbakan Turgut Özal tarafından kabuledildi.

3- Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan Avrupa SosyalistEnternasyonal Liderler Toplantısına katılan SHP Genel Başkanı Erdal inönü,Türkiye'ye döndü.

4- İzmir, Aydın ve Denizli de halka hitaben bir konuşma yapan DYPGenel Başkanı Süleyman Demirel, izmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaretederek bir basın toplantısı düzenledi.

5- YÖK Yürütme Kurulu'nun Bezm-i Alem Üniversitesi'yle ilgili iptalkararı açıklandı.

6- Kadın Dernekleri Başkanı Sevinç Karol, Cumhurbaşkanı KenanEvren'i, Türk Kadınlar Birliği Başkanı Ayseli Göksoy, ANAP Teşkilat BaşkanıOltan Sungurlu'yu ziyaretlerinde, Anayasa Mahkemesi'nin üniversitelerdetürbanı serbest bırakan yasayı iptal etmesi ile ilgili görüşlerini açıkladılar.

7- Haldun Taner Öykü Ödülü'nü "Dışarda Kötülük Vardı" adlıöyküsüyle Kürşat Başar kazandı.

8-Anayasa Mahkemesi'nin üniversitelerde türbanı serbest bırakanyasa hükmünü iptal etmesi İstanbul, Ankara, Adana ve Bursa'da cumanamazından çıkan gruplar tarafından protesto edildi.

Olayla ilgili olarak Ankara DGM Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

9- Gözaltına aldıkları 3 kişiye işkence yaptıkları savıyla, Ankara EmniyetMüdürlüğü Siyasi Şube'de görevli biri komiser yardımcısı 6 polis memuruhakkında Yenimahalle Cumhuriyet Savcılığı'nca dava açıldı.

10- Uluslararası Af Örgütü ABD Şubesi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40 ülkede ki 53 siyasi tutuklunun serbest bırakılması içinkampanya başlattı.

11-Avrupa Topluluğu işlerinden sorumlu ispanyol Devlet SekreteriRafael Pastor Ridruejo Madrid'te yaptığı açıklamada, içlerinde Türkiye'nin debulunduğu 5 ülke vatandaşlarına Mart 1990 yılından başlayarak vizeuygulaması getirileceğini belirtti.

12-SSCB'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin bir Sovyet diplomatını sınırdışı etme kararını eleştirdi.

13-Kabil Radyosu, Pakistan'ın Celalabad kentine mücahitleringerçekleştirdiği saldırı sırasında hükümet güçlerinin, Amerikalı ve Pakistanlıdanışmanlar tarafından yönlendirilen 500 Pakistanlı milisi ve 20 danışmanıöldürdüğünü" öne sürdü.

14- İngiltere Parlamentosu, Lordlar Kamarası üyelerinden oluşan birsoruşturma komisyonu, Avrupa Topluluğu'nda vergi iadesi yoluyla yıldayaklaşık 4' milyar dolar tutarında yolsuzluk yapıldığını saptadı.

15- Kanada Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 69kişi öldü.

16- Polonya'da, hükümet yetkilileri ile muhalefet liderleri arasındayürütülen yuvarlak masa görüşmelerinde, yeni oluşturulacak senato üyelerinibelirlemek üzere serbest seçimlere gidilmesi ve muhalefete en az yüzde 35oranında temsil hakkı verilmesi kararlaştırıldı.

17-Güney Afrika'nın Johannesburg kenti yakınlarındaki bir altınmadeninde çıkan yangında 9 madenci öldü.

11 MART 1989

1-ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, İstanbul'da ilk hafif metrodeneme seferi törenine katıldı ve bir konuşma yaptı.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü Ankara'da, DYP Genel BaşkanıSüleyman Demirel Adana'da halka hitaben konuşma yaptılar.

3- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Devlet Bakanı Yusuf Bozkurt Özal,Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Yekta Güngör Özden, IDP Genel BaşkanıAykut Edibali, MÇP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Şemşek, RP GenelSekreteri Oğuzhan Asiltürk, izmir Anakent Belediye Başkanı BurhanÖzfatura, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Teoman Evren ve insan HaklarıDerneği Genel Başkanı Nevzat Helvacı, Anayasa Mahkemesi'ninüniversitelerde türbanı serbest bırakan yasanın iptal kararı ile ilgil görüşleriniaçıkladılar.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Tınaz Tiniz Gaziantep'te, Milli EğitimGençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel Kahramanmaraş'ta incelemelerdebulundular.

5- İETT için Belediye-lş Sendikası ile İstanbul Belediyesi arasındatoplu iş sözleşmesi imzalandı.

6- İstanbul Üniversitesi önünde toplanan bir grup, AnayasaMahkemesi'nin üniversitelerde türbanı serbest bırakan yasanın iptal kararınıprotesto etti.

7- Uluslararası Af Örgütü, Türk asıllı Bulgar vatandaşı ismail MehmetHüseyin'i "ayın tutuklusu" ilan etti.

8- Afganistan Devlet Başkanı Necibullah, dün bir çağrı yaparak, ABDve SSCB'nin duruma müdahale ederek mücahitlerin Celalabad kentine karşıgiriştikleri saldırıyı durdurmalarını istedi.

9- Batı Sahra'nın bağımsızlığı için savaşan Polisario cephesi 6 haftadırsüren ateşkese son vererek, Fas'a karşı askeri operasyonlara yenidenbaşladı.

12 MART 1989

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı Org. NecipTorumtay ile Ankara'da olağandışı bir görüşme yaptı.

2- Başbakan Turgut Özal, Türk Sanayicileri ve iş Adamları Derneği'nin(TÜSlAD) yeni yönetirin kurulunu kabulünde, "küçülmeyi durdurun, işçiçıkarmayın, talebin daha da daralacağını beklemek gerçekçi olmayabilir" dedi.

3- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Adana ve Mersin'de, DYP GenelBaşkanı Süleyman Demirel Antalya ve ilçelerinde halka hitaben konuşmalaryaptılar.

4-KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, İstanbul'da Güneş Gazetesi'ninsorularını yanıtladı.

5- Zaman Gazetesi'nin Ankara'da düzenlediği "89 KuranSempozyumu"na katılan bir grup, Anayasa Mahkemesi'nin üniversitelerdetürban takılmasını serbest bırakan yasayı iptal kararını protesto ederek, öğlenamazı sonrası Anayasa Mahkemesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Güvenlikgüçlerince dağıtılan göstericilerden 10 kişi gözaltına alındı, İstanbul'da dakonuyla ilgili olarak gösteriler yapıldı.

6- İran Meclis Başkanı Haşemi Rafsancani ve öğrenci dernekleri,Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin türbanla ilgili kararını protesto edendemeçler verdiler.

7- İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin 1987 Aralıkayında başlattıkları taşlı ayaklanmanın (intifada) İsrail yönetimine geçen yıl 666milyon dolara mal olduğu ve bunun ülkenin gelişme programını aksattığıaçıklandı.

8- Sudan'da Sadık El Mehdi başkanlığındaki hükümet istifa etti.

13 MART 1989

1-Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal'ı kabulederek bir süre görüştü.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakanlık emrindeki TanıtmaFonunun denetlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nagörev verndi.

2- Başbakan Turgut Özal, Kırıkkale, Aksaray, Karaman ve Bayburt'un ilolması ve 30 yeni ilçe kurulmasına ilişkin yasa tasarısını TBMM'ye gönderdi.Başbakan, düzenlediği basın toplantısında önümüzdeki 6 yılda aşamalı olarakil ilan edilecek 31 ilçenin listesini de açıkladı.

Başbakan Özal ve beraberindeki heyet Kırıkkale'ye giderekKapulukaya Barajı'nın açılışına katıldı.

3- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Mut, Karaman, Ereğli veKarapınar'da yaptığı seçim gezileri sırasında gazetecilerin sorularınıcevaplandırarak, son günlerde artan türban protestosu olaylarının açıkçaAnayasaya, laikliğe ve Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı olduğunubelirtti, inönü, devletin organlarını bu konuda göreve çağırdı ve siyasi partileride bu konuyu kullanmaktan kaçınmaya davet etti.

4- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mehmet Yazar, Milli EğitimGençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel, ANAP Genel Başkan YardımcısıHalil Şıvgın ve ANAP Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler gazetecilerinüniversitelerde türban yasasının iptali ile ilgili sorularını yanıtladılar.

5- İçişleri Bakanı Mustafa Kalemli, bakanlığının tüm birimlerinin türbanaffına ilişkin yasanın Anayasa Mahkemesi'nce iptalinden sonra tırmananeylemleri yakından izlediklerini bildirdi.

6- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Antalya ve ilçelerinde halkahitaben konuşmalar yaptı.

7- Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen türban yasasını hazırlayanANAP Malatya Milletvekili Bülent Çaparoğlu, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'intürban konusunda çelişkili davrandığını öne sürdü.

8- SHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, Başbakan Turgut Özal ile ilgilirüşvet aldığı iddiaları nedeniyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 2.5milyon lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

9- Gölcük askeri tersanesi ve çeşitli askeri işyerlerinde çalışan işçiler,toplusözleşme görüşmelerindeki olumsuz gelişmeleri protesto için topluviziteye çıkma ve sakal bırakma eylemi başlattılar.

10-Lüksemburg Veliaht Prensi Henri, Dışişleri Devlet Sekreteri R.Gobels ve beraberindeki heyet ekonomik ve ticari işbirliği konularındagörüşmeler için Ankara'ya geldi.

11- Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 12kişi öldü.

12- Eski Milli Birlik Komitesi üyesi, Tabii Senatör ve Halkçı PartiMilletvekili, emekli Orgeneral Fahri Özdilek Ankara'da öldü.

13- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki islam Konferansı Örgütü(IKO) 18. dönem Dışişleri Bakanları toplantısı başladı.

Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz, Pakistan ve SomaliDışişleri Bakanları ile ikili görüşmelerde bulundu.

14- Tahran Üniversitesi Islami Öğrenci Derneği'nin Tahran'dadüzenlediği yürüyüşe katılan 500 dolayındaki iranlı kız öğrenci Türkiye'dekitürban yasasının iptalini protesto etti.

Bu arada Tahran Radyosu ve çeşitli basın yayın organları Türkiye'yieleştiren yayımlara yer verdiler.

15- Güney Kore'nin başkenti Seul'de 5000 kadar işçi ve öğrenci ilepolis arasında çatışmalar meydana geldi.

16- Yunanistan'da banker ve işadamı Koskotas olayı ile ilgili olarakBaşbakan Anderas Papandreu hakkında Yeni Demokrasi Partisi tarafındanverilen gensoru önergesi reddedildi.

17-Afganistan'ın Celalabad kenti yakınlarında hükümet kuvvetleri ilemücahitler arasındaki çarpışmaların sürdüğü, Celalabad havaalanınınyanmakta olduğu ve çarpışmalardan kaçan 15 bin dolayında sivil AfganlınınPakistan'a sığındığı bildirildi.

18- Güney Lübnan'da İsrail askerlerinin sınırın bir kilometrekuzeyindeki bir köye düzenledikleri operasyonda 4 Filistinli gerilla öldü.

19-ABD'de bir helikopterin düşmesi sonucu 12 kişi öldü, 3 kişikayboldu.

14 MART 1989

1- Başbakan Turgut Özal Ankara Metro'sunun temelini attı.

2- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay'ın dün birgazetede çıkan demeci konusunda, basında çıkan farklı yorumlar üzerine,Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada,"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Anayasal düzen içindeki yerini bilen veparlamenter demokrasiye bağlı bir kitle olduğu" bildirildi.

3- SHP Genel başkanı Erdal inönü, Bursa ve Eskişehir'de, DYP GenelBaşkanı Süleyman Demirel, İsparta'da halka hitaben birer konuşma yaptılar.

4-Adapazarı'nda 400 kadar kişi tarafından düzenlenen türbanyürüyüşü polis tarafından engellendi, 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara ve Bursa'da, curna günü yapılan türban yürüyüşünde gözaltınaalınan 18 kişi DGM tarafından serbest bırakıldı.

Refah Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk, türban eylemcilerinişanlı direnişçiler olarak niteledi.

Üniversitelerde türbanın yasaklanması konusunda iran'ın resmi yayınorganları aracılığıyla Tahran hükümetinin verdiği tepkiler ve düzenlenengösteriler üzerine, iran'ın Ankara Büyükelçisi Manucher Mottaki, DışişleriBakanlığı'na çağrılarak görüşüldü.

5- Türk-lş'in Ankara'da toplanan genişletilmiş yöneticiler toplantısısonrası bir açıklama yapan Genel Başkan Şevket Yılmaz, Türk-lş'in"hükümetten gelecek görüşme isteklerine açık olduğunu"söyledi.

6- Harb-lş Sendikası'na bağlı işçiler toplu iş sözleşmelerinin çıkmazagirmesi üzerine, Gölcük, Eskişehir ve Kırakkale'de toplu vizite eylemlerinisürdürdü.

7- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da süren islam Konferansı örgütüdışişleri bakanları zirvesinin ikinci gününde konuşan Mesut Yılmaz, BatıTrakya Türkleri, Bulgaristan'daki Türk azınlığı ve Kıbrıs sorunu konusundaaçıklamalarda bulundu.

8- Lübnan'ın başkenti Beyrut'u ikiye ayıran hat boyunca ve BekaaVadisi'nde, Hıristiyan ve Müslüman gruplar arasında yeniden başlayançatışmalarda 32 kişi öldü, 146 kişi de yaralandı.

9- Afganistan'da mücahitlerle hükümet birlikleri arasındaki çatışmalaryer yer sürerken, Kabil hükümeti, Celalabad'ı kuşatan mücahit kuvvetlerininbir kısmının imha edildiğini ve kuşatmanın püskürtüldüğünü bildirdi.

10-Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, Ocak ayında beyin kanamasıgeçiren Devlet Başkanı P.W. Botha'nın istifa istemlerine karşı çıkması sonucu,parlamento Botha'nın yerine Frederik W. De Klerk'in getirilmesini öngören birkarar tasarısını oybirliği ile onayladı.

11- Romanya'da, Devlet Başkanı Nikolai Çavuşesku'ya 6 eski üstdüzey yetkili tarafından gönderilen eleştirel mektubun ardındantutuklanmaların sürdüğü bildirildi.

15 MART 1989

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal,Genelkurmay Başkanı Org. Necip Torumtay ve YÖK Başkanı Prof. ihsanDoğramacı ile birer görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Ali Baransel, üniversitelerdetürban yasasının iptaliyle ilgili olarak süren son olaylara ilişkin yaptığıaçıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, demokratik sistemin erdemineyürekten inanarak, anayasal düzen içindeki yerinin ve görevinin bilincindeolan kişi ve kuruluşların laiklik konusundaki duyarlıklarını tabii görmekgerektiğini ifade etmektedirler" dedi ve Cumhurbaşkanının, "ülkegündemindeki olaylarla silahlı kuvvetler arasında bağlantılar kurulmasınaçalışmayı doğru bulmadıklarını kaydettiğini" belirtti.

2- Başbakan Turgut Özal Konya Ereğli ve Karaman'da, DYP GenelBaşkanı Süleyman Demirel İsparta, Afyon, Kütahya ve ilçelerinde halkahitaben birer konuşma yaptılar.

3- Yüksek yargı organları başkanları ile bazı işçi ve işverentemsilcilerinden oluşan bir heyet NATO'nun davetlisi olarak Belçika'nınbaşkenti Brüksel'e gitti.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi İnal Batu, Ankara'dadüzenlediği haftalık basın toplantısında, Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorunuile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

5- İran radyosunun "Şeytan Ayetleri" kitabı konusunda Türkiye'yenota verildiği yolundaki iddiası Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafındanreddedildi.

Bu arada Iran Büyükelçisi Manucher Mottaki Dışişleri Bakanlığınaçağrılarak "Tahran'dan yayın organlarıyla yapılan ağır tahriklerin Türkiye'dekitürban eylemlerine" etkisi anlatıldı ve "Iran bu tahriklerden vazgeçmezse ikiülke arasındaki ilişkilerin ciddi bir aşamaya geleceği" bildirildi.

6- Eski Başbakan Yardımcısı ve ANAP Milletvekili Kaya Erdem türbankonusunda yazılı bir açıklama yaparak, "Tartışılan, basit bir başörtünme olayıdeğildir. Tartışılan Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyetin temelilkeleridir" dedi.

7- Anayasa Mahkemesi'nin üniversitelerde türbanı serbest bırakanyasayı iptali ile ilgili olarak Ankara ve İstanbul'da protestolar sürerken,Adapazarı'nda gösteri yapanlardan 6 kişi mahkemece tutuklandı, 19 kişiserbest bırakıldı.

Öte yandan, Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan,protestoları yasalar içinde gösterilen reaksiyonlar olarak niteledi ve haklıbulduklarını belirtti.

8- Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde 1 Mart günü meydana gelentoplu dayak olayı üzerine 59 siyasi tutuklunun 13 gündür sürdürdüğü açlıkgrevi varılan anlaşma üzerine sona erdi. Bu arada İstanbul'da 64 kişinindestek amacıyla 5 gündür sürdürdüğü açlık grevine de son verildi.

9-Toplumsal Kurtuluş Dergisi'nin 14,15,16. sayılarında yer alanyazılarından dolayı araştırmacı yazar Doç. Yalçın Küçük hakkında AnkaraDGM'de 3 yeni dava açıldı.

10-Türkiye Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saraçoğlu ile DevletPlanlama Teşkilatı Müsteşarı Ali Tigrel, Moskova'daki temaslarına başladılar.

11-Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinin, FederalAlmanya'nın Köln kentinde oynanan rövanş maçında, Galatasaray Monaco ile1 -1 berabere kalarak yarı finale çıktı.

12-ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Bush yönetiminin 1990bütçesinden sağlayacağı dış yardımlarla ilgili "Tahsis Yasası" üzerindeTemsilciler Meclisi'ndeki görüşmelerde "Türk hükümetinin Kıbrıs'ta ilgilitarafların kabul edebileceği bir çözüme ulaşılmasını samimiyetle arzuladığınıkaydederek bu gerçekleştiği takdirde adadaki askerlerin sayısında önemliölçüde azalma görüleceğini" söyledi.

13- SSCB'deki Estonya Cumhuriyeti'nin başkenti Tallin'de yaklaşık 20bin Rus'un katıldığı gösteride, Estonya'daki son gelişmeler eleştirilerekEstonya milliyetçiliği kınandı.

Öte yandan SSCB çalışma kamplarında bulunan tutuklularla ilgili olarakilk kez bir istatistik yayımlandığı bildirildi.

14-Afganistan'ın Celalabad kentinde Mücahitlerle hükümet birlikleri arasındaki çarpışmalar sürerken, hükümetin dün helikopterlerle kentteki yaralıları ve resmi yetkilileri Kabil'e götürdüğü bildirildi.

Bu arada Pakistan, çatışmalar nedeniyle 17 bin dolayında sivilinAfganistan'dan kaçarak ülkeye geldiğini duyurdu ve uluslararasıkuruluşlardan acil yardım isteminde bulundu.

15-Yunanistan'da, banker Koskotas skandalim gizlemeye çalıştığıöne sürülen Adalet Bakanı Agamemnon Kutsogeorgas dün istifasını verdi.

16 MART 1989

1-Cumhurbaşkanı Kenan Evren, İstanbul'da Harp AkademileriKomutanlığı'nı ziyaret etti ve Basın Müzesi'ni gezdi.

2-Başbakan Turgut Özal, Federal Almanya'dan döndü. Başbakan,basın mensuplarına yaptığı açıklamada Anayasa'nın yeni bir hale sokulmasıgerektiğini belirtti ve "Anayasa Mahkemesi'nin Meclis'in üzerinde bir otoriteolmasını kabul edemeyeceğini" söyledi.

Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, Başbakan Turgut Özal'a birtelgraf göndererek, iç politika sorunları nedeniyle kendisiyle görüşememesinden dolayı özür diledi.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut, Türkiye BarolarBirliği Başkanı Teoman Evren, izmir Baro Başkanı Sabri Kurt, Türk ÜniversiteliKadınlar Derneği Ankara Şube Başkanı Birtev Gökyay, ANAP AnkaraMilletvekili Mustafa Taşar, ANAP Trabzon Milletvekili Necmettin KaradumanAnayasa Mahkemesi'nin türban konusundaki kararını protesto olaylarınıeleştirdiler.

4- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel Çorum ve Yozgat'ta, DSPGenel Başkanı Bülent Ecevit Kars ve Erzurum'da halka hitaben konuşmayaptılar.

5- İzmir'de 18 bin tütün işçisi için grev kararı alınırken, 24 biniskenderun ve Karabük Demir Çelik işçisi için yapılan toplusözleşmegörüşmelerinde de bir anlaşmaya varılamadı. Askeri tersane ve çelik işçilerininpasif direnişleri devam ederken, İstanbul Cevizli Kara Kuvvetleri KomutanlığıDikimevi'nden işçilerin bir süre E-5 karayolunu bir süre trafiğe kapamalarıüzerine 20 kişi gözaltına alındı.

6- İstanbul Üniversitesi önünde 16 Mart 1978'de, silahlı eylemcilerinsilahlı ve bombalı saldırısında ölen 7 öğrenci için çeşitli üniversitelerdeprotesto gösterileri düzenlendi, İstanbul'daki gösterilerde 26 öğrencigözaltına alındı.

7- İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Başkanı Muzaffer ilhan Erdost,1 Ağustos Cezaevi Genelgesi'yle ilgili olarak Ankara 5. Asliye CezaMahkemesi'nce yargılandı.

8- İrak Hükümeti'nin Iraklı Kürtlere karşı kimyasal silah kullanmasınıprotesto amacıyla hazırladıkları bir metni dağıttıkları gerekçesiyle yargılanan altdergi mensubu, Ankara DGM tarafından 6'şar yıl 3'er ay ağır hapis cezasınaçarptırıldılar.

9- İzmit'te Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube tarafındançoğunluğu SHP üyesi oluduğu bildirilen 24 kişi gözaltına alındı.

10-Ankara DGM'de "bölücülük yaptıkları" savıyla 2,5 aydır tutukluolarak yargılanan Özgür Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni MehmetBayrak ile Yazı işleri Müdürü Bekir Kesen tahliye edildiler.

11- Kayseri DGM'de "komünizm propagandası" yaptığı gerekçesiyleyargılanan 13 yaşındaki bir öğrenci 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılırken,14 yaşındaki öğrenci beraat etti.

12-YÖK'ün "Yüksek Öğretim Kurumları Ara Sınav Yönetmeliği"nibütün değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldıran yönetmelik ResmiGazete'de yayımlandı.

13- Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki islam Konferansı DışişleriBakanları 18. Toplantısı sonunda, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki KıbrıslıRumlarla "eşit statüye yeniden kavuşma ve haklarını elde etme mücadelesinidesteklediği" ilan edildi.

14-Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, hükümette yeni birdeğişikliğe giderken, 54 bakan ve bakan yardımcısının istifasını istedi.

15-Yugoslavya'nın yeni Başbakanı Ante Markoviç ve hükümeti,görevine başladı.

17 MART 1989

1-Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Çağdaş Yaşamı DesteklemeDerneği yöneticilerini kabul ederek, kendisine dernek tarafından laiklikkonusunda sunulan 3.643 imzalı mektupla ilgili olarak, "Türkiye'de laikliğideğiştirmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini" belirtti ve "Türbanın birüniforma şekline dönüştürüldüğünü, arkasında bazı maksatlarınbulunduğunu" söyledi.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, İstanbul'da Basın Konseyi'ni ziyaretederek, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nde de incelemelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Askeri Müzeyi ziyaretinde kendisine armağanedilen yaklaşık 1 milyar 25 milyon lira değerindeki 12 parça eşyayı dahaMüze'ye bağışladı.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında, Başbakan Turgut Özal'ın 15-20 maddelik bir anayasahazırlanması konusundaki görüşlerini eleştirerek, bu görüşün "eline olanakgeçerse demokrasimizi iyice karanlığa götürecek bir tek parti diktatörlüğügetirecek zihniyet" olduğunu belirtti.

3- Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Yekta Güngör Özden,Başbakan Turgut Özal'ın Anayasa Mahkemesi ve yargısını eleştirengörüşlerini cevaplandırarak "Hiç kimsenin hukukun ve anayasanın dışında veüstünde olmadığını" belirtti ve "Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemiş olananayasa düzenini, herkes içine sindirmek ve buna katlanmak zorundadır"dedi.

4- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Ankara'da yaptığıkonuşmasında, Başbakan Özal'ın anayasa değişikliği tartışmasını açmasınınhalkın dertlerini tartışmak yerine gündemi saptırmak olduğunu söyledi.

5- SHP, süper emeklilerin maaşını donduran yeni yasanın da iptali içinAnayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

6- Hak-lş'e bağlı Öz Gıda-lş Sendikası'nın 82 üyesi greve başlarken,Şeker-iş'in 39 bin 450 işçi adına yürüttüğü toplu iş görüşmeleri uyuşmazlıklasonuçlandı.

7- İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Başkanı Muzaffer ilhan Erdost,"Toplumsal Kurtuluş" dergisinin toplatılmasının "hukuk devleti ile bağdaşmasıolanaksız bir keyfilik" olduğunu söyledi.

8- Ozan Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü "Peryavşan" adlı kitabıylakazanan Müslim Çelik ödülünü, ozan adına düzenlenen anma töreninde aldı.

9- Cuma namazından sonra yapılmak istenen gösteri ve yürüyüşlerdeİstanbul'da 25, Konya'da 23, izmit'te 16, Bursa'da 10, Diyarbakır'da 10,Malatya'da 3 kişi gözaltına alındı.

10- Yargıtay Beşinci Hukuk Dairesi, tapu tahsis belgesinin hukuki birdeğer taşımadığına karar verdiği olayında, "Tapu tahsis belgesi, taşınmazzemin mülkiyetinin davacıya geçirildiğini gösteren ve ona mülkiyet hakkıveren bir belge niteliğinde değildir" denildi.

11- Tahran Radyosu yayınında iranlı öğrencilerin Türk öğrencilerdeneylemlerini sürdürmelerini istediğini duyurdu ve "Türkiye AnayasaMahkemesi'nce alınan karar, açıkça Islama karşı alınmış bir karardır" dedi.

12- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Rum Yönetimi YeorgiosVasiliu'nun Kıbrıs sorununa çözüm amacıyla yapılan görüşmeleri bir haftalıkaradan sonra Lefkoşa'da yeniden başladı.

13- Sovyetler Birliği Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Kabil Büyükelçisi YuriVorontsov, Afganistan'ın Celalabad kenti ve çevresinde meydana gelençarpışmalardan Pakistan'ı da sorumlu tutarak Afganistan Hükümeti'neyeniden silah göndermeye başlandığını açıkladı.

14- ABD Senatosu, Cumhuriyetçi Parti Kongre üyesi Dick Cheney'inSavunma Bakanlığı'nı onayladı.

15-Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, hükümetinin 16.değişikliğini yaparak bakan sayısını 54'den 42'ye düşürdü.

16- Fransa'nın, Romanya'daki son durumlarla ilgili bilgi almak üzerebüyükelçisini geri çağırdığı ve gelecek hafta yapılması gerekenCransa-Romanya ekonomik komisyon toplantısını ertelediği bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada RomanyaDevlet Başkanı Cavuşesku'ya açık mektup yazan kişilere karşı polisin aldığıtedbirlerle ilgili haberlerin Fransız hükümeti tarafından endişe ile izlenmekte olduğu bildirildi. Açıklamada Fransa'nın AT'nin Romanya ile ekonomik işbirliği anlaşması çerçevesinde sürdürülen görüşmeleri durdurma kararını da destekledikleri bildirildi.

17- Nikaragua'da, Orta Amerika Barış Antlaşması çerçevesinde 1900siyasi tutuklu serbest bırakıldı.

18- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Hristiyanlarm yaşadığı doğukesiminde meydana gelen patlamada, en az 7 kişinin öldüğü 35 kişininyaralandığı bildirildi.

18 MART 1989

1- Genelkurmay Başkanı Org. Necip Torumtay, bir hafta sürecek olanresmi bir ziyaret için ABD'ye gitti.

2- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel Adapazarı ve Ankara'da,DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Ankara'da halka hitaben birer konuşmayaptılar.

3- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Teoman Evren, Balıkesir Barosundadüzenlediği basın toplantısında, "Hiç kimsenin yasama organını yargısal olarakdenetleme hakkına sahip Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını, sorumsuzcakaralamak hakkı yoktur. Yargı, devletin, anayasanın teminatı ve onurudur"dedi.

4-TMMOB'nin düzenlediği "Tüketici Haklarını Koruma" paneliAnkara'da yapıldı.

5-Altındağ ilçe Seçim Kurulu, ANAP Altındağ Belediye Başkan adayıAyten Atılgan'ın Başbakan, Başbakan'ın eşi ve Ankara Valisi ile birliktefotoğraflarının yer aldığı broşürlerin dağıtımını durdurdu.

6-18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 74. yıldönümü kutlandı.

7- Tursan-lş Sendikası'nın, 24 gündür Ankara'daki bir oteldesürdürdüğü grev, Yargıtay kararı gereğince sona erdirildi.

8-Amasya'daki tutuklu ve hükümlülerin yakınları, Amasya KapalıCezaevi'nde 18 gündür açlık grevi yapanlardan bazılarının mide kanamasıgeçirdiklerini, Cezaevi yönetiminin şeker ve tuzu yasakladığını ve koğuşlarahiç doktor uğramadığını açıklayarak Adalat Bakanlığı ve Cezaevi idaresiniprotesto ettiler.

9- İstanbul'da oynanacak olan FB ve BJK futbol karşılaşması öncesiçıkan çatışmada 5 KİŞİ yaralandı, 100 kişi gözaltına alındı.

10- Basın Şeref Kartı sahibi ismet Güleç İstanbul'da öldü.

11- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın iki ayrı bakanlık halinde yenidenörgütlenmesini ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın adının Milli Eğitim Bakanlığı olarak değiştirilmesini, Gençlik ve Spor'un bir Devlet Bakanlığı'nınsorumluluğuna verilmesini, Sosyal Yardım ve Aile Planlaması konusunun daSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'ndan alınarak ayrı bir Devlet Bakanlığı'nabağlanmasını öngören kanun hükmündeki kararnameler Resmi Gazete'deyayımlandı.

Yeni kurulan Turizm Bakanlığı'na eski Kültür ve Turizm Bakanı TınazTitiz atanırken, Kültür Bakanlığı'm da vekaleten yürütmesine ilişkin kararnameyürürlüğe girdi.

12- NATO Genel Sekreteri Manfred VVorner, Brüksel'de bulunan veçoğunluğunu yüksek yargı organları başkanları ile milletvekillerininoluşturduğu Türk heyetini kabulü sırasında yaptığı açıklamada "ittifak içindemerkez-kanat ayrımına karşı olduğunu" açıkladı.

13- ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, Dışişleri Bakanı JamesBaker'a bir mektup göndererek Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla,BM Genel Sekreteri Perez de.Cuellar'm gözetiminde iki toplumun liderleriarasında sürdürülmekte olan barış görüşmelerine, yönetimin doğrudanmüdahale etmesini ve tarafları barışa zorlamasını istediler.

14- Romanya'da, Maliye Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve üst düzeydeiki banka yöneticisi Devlet Başkanı Nikolai Çavuşesku tarafındangörevlerinden alındı.

Bu arada ekonomik sıkıntıların sürdüğü Romanya'da, ülkeninkuzeyindeki Macar asıllı halkın köylerinden çıkarılması üzerine Macaristan 10gün önce Romanya'yı BM'ye şikayet etti.

15- Pakistan'da çıkan etnik çatışmada 14 kişi öldü.

19 MART 1989

1-TRT'de yerel seçimler nedeniyle siyasi partilerin propagandakonuşmaları başladı, ilk gün, Başbakan ve ANAP Genel Başkanı Turgut Özal,SHP Genel Başkanı Erdal inönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel,DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakanbirer konuşma yaptılar.

2- Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk-lş'in dün ücret artışıile ilgili taleplerinin 30 Nisan 1988'de hükümetle Türk-lş arasındakimutabakatta yer aldığı ve uygulanmakta olduğu bildirilerek işçileri eylemeçağırmanın memleketin huzuru ve iş barışı ile bağdaşmayacağı belirtildi.

3- SHP Genel Başkanı Erdal inönü İstanbul'da, DYP Genel BaşkanıSüleyman Demirel Niğde, Kırşehir ve Ankara'da halka hitaben birer konuşmayapıtlar.

4- İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan ile Ankara AnakentBelediye Başkan adayı Murat Karayalçm BBC Türkçe Servisi'nin birprogramına katıldılar.

5- İran'ın Erzurum'daki konsolosu Ali Asger Şefii'nin DoğuAnadolu'daki il müftülerine Humeyni'nin Şeytan Ayetleri kitabının yazarıSalman Rüşdü için verdiği ölüm fetvasını dağıttığı saptandı. Bu olay üzerine 'iran'ın Ankara Büyükelçisi Manocehr Mottaki, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak,Türkiye'de görevli iranlı diplomatların Türk kanunlarına ve uluslararasıdiplomatik kurallara saygılı davranması gerektiği hatırlatıldı ve bu çerçevenindışına çıkan faaliyetlerin derhal durdurulması bildirildi.

6- KKTC ekonomisini desteklemek amacıyla Türkiye'nin bu ülkedenyapılan ithalatta uyguladığı "sıfır gümrük ve fon" uygulaması, ithalatçı firmalararasında haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Bununüzerine, ithalatçıların gümrük ve fonları, KKTC tarafından ödenmeye başlandı.

7- Ankara Sanayi Odası'nın yapılan olağanüstü genel kurulundayönetim kurulu başkanlığına Alaattin Geceli seçildi.

8- Mersin'de Deniz Ticaret Odası kurulmasına Sanayi ve TicaretBakanlığı'nca izin verilmesi üzerine, İstanbul, Marmara, Ege ve Akdeniz

Ticaret Odası'nda, olayı protesto için yönetim kurulu topluca istifa etti. DenizTicaret Odası Meclis Başkanı Ziya Kalkavan da konuyla ilgili olarak hükümetieleştirdi.

9-Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Bursa Şubesiyöneticileri hakkında, seçim öncesi erzak dağıtarak seçim yasaklarını ihlalettikleri gerekçesiyle, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma açıldı.

10-YÖK'ün, yüksek öğrenim kurumları arasındaki yatay geçişesaslarını değiştiren yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

11- Kıbrıs'ta Rum kadınların Yeşil Hat'tı aşarak Türk tarafına geçmeeylemi güvenlik güçleri ve misilleme yapan Türk kadınları tarafındanengellendi. KKTC'ye geçen 53 Rum kadını ve bir erkek, gözaltına alındıktansonra iyi niyet girişimi olarak iade edildi.

12- SSCB'nin başkenti Moskova'da, ilk kez bir Türk bankasının şubesiaçıldı.

13-SSCB'de Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Erivanyakınlarındaki nükleer santralin, sürdürülen aleyhte kampanya sonucutamamen kapatıldığı bildirildi.

14-ispanya'nın Bask bölgesindeki Bilbao kentinde dün yapılangösteride 300 bin kişi, Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETAörgütünün terörünü protesto etti.

15-Çin'in Hunan eyaletinde Şiang nehri üzerinde bir feribotunbatması üzerine 40 kişinin öldüğü bildirildi.

16-El Salvador'da, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında, başkentSan Salvador'da çatışmalar çıktığı, bu arada Reuter ajansı muhabirlerinden ikigazetecinin polis tarafından öldürüldüğü, bir gazetecinin de yaralandığıbildirildi.

17- Fransa'da, belediye seçimlerinin ikinci turu yapıldı.

20 MART 1989

1- 150'den fazla iran Milletvekili Iran Meclis Başkanlığı'na verdiklerimektupta, Anayasa Mahkemesi'nin üniversitelerde türban takılmasına izinveren yasanın iptaliyle ilgili kararı nedeniyle Türkiye ile ilişkilerin yenidengözden geçirilmesini istediler. Bir grup kadın milletvekili de CumhurbaşkanıKenan Evren'e kınama mektupu gönderdi.

TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, iranlı Milletvekillerinin girişimini hayretve teessürle karşıladığını belirterek, "Hiçbir ülkenin Türkiye'nin iç işlerinemüdahale niteliği taşıyacak herhangi bir davranışta bulunamayacağınınbilinmesini isterim" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İnal Batu'da konu hakkında TBMMBaşkanlığı'na bilgi verildiğini söyledi,

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü Manisa ve ilçelerinde, DYP GenelBaşkanı Süleyman Demirel İstanbul'da halka hitaben birer konuşma yaptılar.

3- YSK Başkanı Muammer Elçin, 26 Mart yerel seçimlerinde oykullanmayanlara para cezası verilmeyeceğini açıkladı.

4-Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, tarafından TürkiyeDiyanet Vakfı, Öğrenci Harçları Fonu, Geliştirme ve Destekleme Fonu ileihracata Teşvik Fonu üzerinde yaptığı inceleme ve denetlemeler sonucu bufonlardan, amaç dışı harcamalar yapıldığı ve denetim eksiklikleri bulunduğunusaptadı. Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun ise Devlet Bakanı Mehmet Yazar,Tanıtma Fonu'nun her yıl denetlendiğini söylemesine karşın,Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri Ali Baransel, Tanıtma Fonu'nun ilk kez bu yıldenetlendiğini açıkladı.

5- FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın bir süre önce Kuveyt'te düzenlediğibasın toplantısında Ermeni katliamından söz etmesi üzerine DışişleriBakanlığına çağrılan FKÖ'nün Ankara Temsilcisi Ebu Firaz'dan daha dikkatlidavranılması ve gerçeklerin saptırılmaması istendi.

6- Türk Deniz Kuvvetleri'nin planlı tatbikatlarından "Deniz Kurdu 89"tatbitakı başladı.

7- Türk-lş tarafından düzenlenen Çalışan Kadınlar 1. Ulusal Kurultay'!İstanbul'da yapıldı.

8- İskenderun ve Karabük Demir Çelik işletmelerinde grev öncesi 24bin işçi, çalışmayı yavaşlattı. Bu arada çeşitli iş kollarındaki pasif direnişlerinsürdüğü bildirildi.

9- Mardin'in Cizre ilçesinin Hisarlı Köyü yakınlarında, bir grup teröristinsaldırısı sonucu bir astsubay şehit oldu.

10- Danıştay 10. Dairesi, emekli milletvekillerinin "makam tazminatı"istemlerini reddetti.

11-"2000'e Doğru" adlı haftalık derginin son sayısı İstanbul DGMtarafından toplatıldı.

12-Akış yayınevi sahipleri Ahmet Zengin ve Şevki Ömeroğiu,gözaltına alındı.

13- Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Küçükleri Muzır NeşriyattanKoruma Kurulu tarafından "Muzır" bulunan "50 Yaşlarından Sonra CinselYaşam" adlı kitabı aklarken, kitabın çevirmeni ve yayımcısı hakkında beraatkararı verdi.

14- İranlıların Nevruz Bayramıyla ilgili olarak Ankara ve İstanbul'da çeşitipankart asma ve bombalama eylemleri yapıldı.

15-KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum Kesimi LideriYeorgios Vasiliu, Lefkoşa'da görüştüler.

Rauf Denktaş, Rum yönetimi destekli eylemlerin sürmesi halindegörüşmelerin devam edemeyeceğini söyledi.

16- Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan Avrupa Topluluğu Siyasiişbirliği Toplantısı'nda, Yunanistan, Kıbrıs'ta Rum lideri Yeorgios Vasilıu'nunönerilerinin desteklenmesi için bir bildiri yayımlanmasını istedi.

17-Amerika'da tutuklu bulunan Yunanlı banker Yeorgios Koskotas,Amerikan ABC Televizyonuna verdiği demecinde, Yunanistan BaşbakanıAndreas Papandreu'nun kendisi ile bir dizi anlaşma yaptığı ve yaklaşık 60milyar lira (5 milyar drahmi) rüşvet aldığı yolundaki iddialarını yineledi.

18- SSCB'nin Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, 24 Nisan'ı, 1915'te gerçekleştirildiği iddia edilen sözde Ermeni soykırımını anmak için tatil ilan ettiklerini açıkladı.

Öte yandan SSCB'nin Özbekistan Cumhuriyeti'nde dün, Özbek dilininresmi dil ilan edilmesi istemiyle gösteri yapıldı.

19- El Salvador'da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, MilliyetçiCumhuriyetçi ittifak Partisi'nin adayı Alfredo Cristiani kazandı.

Seçimler sırasında hükümet güçleriyle gerillalar arasında çıkançatışmalarda 3'ü gazeteci olmak üzere 32 kişi öldü.

20- İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın Suriye askerlerinindenetimindeki bölgede bulunan Filistin mevzilerini bombalaması sonucu15'den fazla kişi öldü.

21 MART 1989

1- Başbakan Turgut Özal, Milliyet ve Günaydın gazetelerine özeldemeç verdi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü Zonguldak'ta, DYP Genel BaşkanıSüleyman Demirel İstanbul'da, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit Yalova veSamsun'da halka hitaben birer konuşma yaptılar.

3- SHP Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Keskin, Başbakan TurgulÖzal'ın televizyonda yaptığı propaganda konuşması nedeniyle CumhuriyeSavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

4-Türk-lş tarafından İstanbul'da düzenlenen 1. Çalışan KadınlarKurultayı sona erdi.

5- "Avrupa Topluluğu ve Türkiye Sendikacılığı" konulu uluslararasıseminerde bir konuşma yapan Türk-lş Başkanı Şevket Yılmaz, "Uygulananekonomik politikalar ve yüksek enflasyon karşısında en güzel toplusözleşmesevincinin bile 3 aydan fazla sürmediğini" söyledi.

6- İskenderun ve Karabük'te 24 bin demir-çelik işçisinin yarınbaşlaması gereken grevi, Bakanlar Kurulu tarafından güvenlik gerekçesiyle 2ay ertelendi. Bu arada, pasif direnişe toplusözleşme görüşmeleriuyuşmazlıkla sonuçlanan 42 bin karayolu işçisi de katıldı.

7- Seçim yasaklarının ihlal edildiği bir programın yayınına izin verenİstanbul Televizyon Planlama Müdürü, Yayın Şefi ve Yayın Sorumlusugörevden alındı.

8- SHP Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy, 10. Asliye HukukMahkemesine başvurarak, SHP'den 2 yıl süreli olarak ihraç edilmesi kararınıniptalini istedi.

9- Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı Başkanı Semra Özal'ınANAP'lı belediye başkan adaylarının seçim bürolarını ziyaretlerinin, AnkaraCumhuriyet Savcılığı'nca inceleneceği açıklandı.

10-Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başkentin ANAP'lıilçe belediyeleri tarafından kurulan Ankara Mesken Sanayi AŞ'de yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

11-Geçen hafta içinde izmit'te gözaltına alınan çoğunluğunuSHP'lilerin oluşturduğu 24 kişiden 14'ü sorgu hakimliğince serbest bırakıldı.

12- Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD), sonbeş gün içinde İstanbul, Ankara ve izmir'de toplam 146 kişinin gözaltınaalındığını bildirdi.

13- Ankara, Diyarbakır ve Adana'da Nevruz Bayramı bir grup tarafındankutlandı, İstanbul'daki kutlamalar da ise 18 kişi gözaltına alındı.

14- Senaryosunu Tevfik Başer'in yazdığı "Yanlış Cennete Elvada",Strasbourg Film Festivali'nde büyük ödüle değer görüldü.

15- OECD tarafından yayımlanan Türkiye raporunda, uygulananekonomi politikalarının kalkınma hızını ve ihracat performansını olumsuzetkiliyeceği, zaten düşük olan maaş ve ücretlerin daha fazla kısılamayacağı.belirtilerek bu nedenle kamu yatırımlarının azaltılması gerektiği öne sürüldü.

16-Yunanistan Parlamentosu'nun dün belirlediği Ege Denizi'ndeolası kaza ve kazadan sonra arama ve kurtarma operasyonları bölgelerininAtina-İstanbul FIR hattına kadar olan bölge olarak gösterildiği ve Türkiye'ninbelirlediği bölgeyle iç içe geçtiği bildirildi.

17- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Dentaş ile Rum Yönetimi LideriYeorgios Vasiliu arasında başlayan "hızlandırılmış görüşmeler" bölümününyedincisi tamamladı.

18- Lübnan'da, Hıristiyan ve Müslüman güçler arasındaki çatışmalarsırasında Türkiye Büyükelçiliği'ne bomba düştüğü can kaybının olmadığıbildirildi. Öte yandan çarpışmalarda, 5 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

19- Batı Avrupa Birliği Genel Sekreteri Alfred Cahen, Türkiye ziyaretiöncesi Londra'da Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, "BAB'nin anagörüşünü belirleyen "Platform" savunma siyaseti, caydırıcılığının nükleer silaholmadan sağlanamaycağını karara bağlamıştır. Bu, bütün BAB üyeleritarafından kabul edilmiş bir görüştür" dedi.

20- SSCB, islam Konferansı Örgütü'nün, Afgan Mücahit Hükümeti'ne"temsil yetkisi" veren kararının sorunun çözümüne bir katkısı olmayacağınıaçıkladı.

Bu arada Celalabad ve Herat kentlerinde çarpışmaların sürdüğübildirildi.

21- SSCB'nin Litvanya Cumhuriyeti'nde bir kimyasal maddefabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, çevrede oturan 30 bin kişitahliye edildi.

22- ABD'li Amiral Jonathan T. Howe, NATO Güney Avrupa KuvvetleriKomutanlığı görevine getirildi.

23- Brezilya'da kargo uçağının infilak etmesi sonucu 18 kişi öldü.

24- El Salvador'da Cumhuriyetçi Milliyetçi ittifak partisinin adayı olarakseçilen yeni Cumhurbaşkanı Alfredo Cristiani, düzenlediği basıntoplantısında, solcu gerillalarla barış görüşmeleri yapmaya ve ABD'ye bağımlıekonomiyi canlandırmaya çalışacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin yenihükümeti desteklemeye hazır olduğu belirtildi.

25- FKÖ Lideri Yaser Arafat, Bağdat'ta yaptığı açıklamada, sonhaftalarda İsrail'e sızma eylemlerini artıran Suriye desteğindeki Filistinli radikalgrupları barış girişimlerini baltaladıkları gerekçesiyle ilk kez eleştirdi.

22 MART 1989

1- Başbakan Turgut Özal, bir grup yabancı basın mensubununsorularını yanıtlayarak, yeni anayasa hazırlanması konusunda kararlı olduklarınıve Avrupa Topluluğu'na girsek de girmesekte yürürlükteki anayasayı mutlakadeğiştireceğini söyledi.

Başbakan Turgut Özal Hürriyet Gazetesi'nin, DYP Genel BaşkanıSüleyman Demirel Milliyet Gazetesi'nin sorularını yanıtladılar.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü Aydın'ın ilçelerinde, DYP GenelBaşkanı Süleyman Demirel Tekirdağ, Balıkesir ve Elazığ'da, DSP GenelBaşkanı Bülent Ecevit Zonguldak'ın ilçeleri ve Kastamonu'da halka hitabenkonuşma yaptılar.

3- İskenderun ve Karabük demir çelik işletmelerinde çalışan 24 binişçinin yapacağı grevi hükümetin ertelemesi üzerine, SHP Genel BaşkanıErdal inönü, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Çelik-lş Sendikası BaşkanıMetin Türker, Türk-lş Başkanı Şevket Yılmaz, Hak-lş Başkanı Necati Çelikkararı eleştiren açıklamalarda bulundular.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı imren Aykut, konuyla ilgili açıklamayapmazken Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu (TiSK) GenelSekreteri, Kubitay Atasayar "Uyuşmazlığın çözülmesi için ellerinden geleniyaptıklarını" söyledi.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi İnal Batu, Yunanistan'ınArama ve Kurtarma Sorumluluk Alanları Yasası'nın (SAR) Türkiye'yi hiçbirşekilde bağlamadığını belirterek, Yunanistan'a konuyu müzakere etmeçağrısını yineledi.

İnal Batu, Yunanistan'ın AT Dışişleri Bakanları Konseyi'nde Kıbrıs'ıgündeme aldırma girişiminin sonuçsuz kaldığını bildirerek, üçüncü taraflarınkarışmalarının Kıbrıs'taki görüşme sürecine olumsuz etki yapacağını belirtti.

5- Ankara il Seçim Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı MehmetAltınsoy'un belediyeye ait panolar üzerine yapıştırılan afişlerinin toplatılmasınakarar verdi.

6- Siirt'in Şırnak ilçesine bağlı Dereler Köyü yakınlarında meydanagelen olayda 5 jandarma eri yaralandı.

7- Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Sosyalist Belediye Başkan adayı Seyit Nurettin Yeniay ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı.

8- Cumhuriyet Başsavcılığı, SHP tarafından yapılan suç duyurusuüzerine incelemeye aldığı TRT'nin Gelişen Türkiye programı, Van-Erciş ŞekerFabrikası açılış töreni ve Ankara Metrosu yapım sözleşmesi imza töreni ile ilgiliyayınlar konusunda takipsizlik kararı verdi.

9- İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni, Türkiye'nin adını vermedenAnayasa Mahkemesi'nin üniversitelerde türban takılmasına izin veren yasanıniptalini eleştirdi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Ömer Akbel, Iran Dışişleri Bakanlığı'naçağrılarak kendisine iran'ın "Türban yasası konusundaki endişesi" dilegetirildi.

Konuyla ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi İnal Batu,iran'daki Türkiye aleyhine faaliyetlerin yakından izlendiğini, gerekli uyarılarınyapıldığını belirtirken, SHP Genel Başkan Erdal inönü, "Türban, Türkiye'ninlaik düzenini değiştirmeye yönelik siyasi eylemdir" dedi ve "Komşudevletlerin dini liderlerinin içişlerimize karışamayacağınf söyledi.

10- NATO'da iki yılda bir yapılan "Savaş Oyunlarfnda olası bir NATOVarşova Paktı savaşında, Türkiye ve Federal Almanya topraklarında nükleersilah patlatılması öngürüldü. Türkiye'nin ve F. Almanya'nın itirazları üzerine F.Almanya toprakları nükleer silah hedefi dışına alındı. Ancak Türkiye açısındansenaryo değişikliği yapılmadı. Türkiye'nin itirazlarını sürdürmesi üzerine NATOBaşkomutanlığı savaş oyunlarını durdurma kararı aldı.

11- İsviçre'nin Basel kentinde 18 ay süren görüşmelerden sonra 116ülkenin katıldığı Uluslararası konferansta zehirli atıklarla ilgili anlaşmaya varıldı.

12- İsrail Başbakanı Izak Şamîr, İsrail Askeri Haber Alma Örgütü'ncehazırlanan ve hükümete FKÖ ile görüşülmesi önerisinde bulunan raporuntamamen yalan olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı James Baker, ülkesi ile İsrail arasında görüşayrılıkları olduğunu belirtti ve FKÖ ile İsrail arasında doğrudan görüşmeyapılması konusunun gündem dışı tutulmamasını istedi.

Bu arada ABD, FKÖ temsilcileri ile Tunus'ta görüşmelerini dün desürdürdü.

13-ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı JamesFletcher, görevinden istifa-etti.

23 MART 1939

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal'ı kabulederek haftalık olağan görüşmesini yaptı.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü Muğla'da, DYP Genel BaşkanıSüleyman Demirel Muğla ve Aydın'ın ilçelerinde, DSP Genel Başkanı BülentEcevit Konya ve Şereflikoçhisar'da halka hitaben birer konuşma yaptılar.

3-iran'da çeşitli çevrelerin, Türkiye'de üniversitelerde .türbantakılmasına ilişkin yasanın iptali hakkındaki son açıklamaları ve dini liderAyetullah Humeyni'nin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'i ad vermedeneleştirmesi üzerine Türkiye'nin Tahran'ı yeniden uyararak "Devletlerarasıilişkilerde yeri olmayan beyan ve tutumlarda ısrarlı olunmamasında sayısızyararlar bulunduğunu bildirdiği" Dışişleri Bakanlığı'nca açıklandı.

4- Ceza ve Tutukevleri Genel Müdürü Oktay Çakır, Ankara'da yaptığıaçıklamada "cezaevlerinin yatılı mektep ayarında" olduğunu söyledi.

5- Ankara'da bulunan üniversitelerin öğrenci temsilcileri, polisinöğrenci derneklerinin başkanlarını ve üyelerini gözaltına almasını protestoamacıyla Hukuk Fakültesi önünde oturma eylemi yaptılar.

6- Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan'ın"kişilik haklarına saldırda bulunduğu" gerekçesiyle Cumhuriyet Gazetesiyazarı Cüneyt Arcayürek ve Yazı işleri Müdürü Okay Gönensin ile gazeteyi, "5milyon lira manevi tazminat ödemeye" mahkum eden Ankara 6. Asliye HukukMahkemesi kararını bozdu.

7- Yayıncı-yazar Muzaffer ilhan Erdost'un "Şemdilli Röportajı" adlı kitabıiçin İstanbul DGM'ce verilen zoralım kararı, Yargıtay 9. Ceza Dairesincebozuldu.

8- İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde 1986 yılındasonuçlanan DİSK davasının gerekçeli kararında "aynı nedenlerle başkadavalardan yargılanıp mahkum oldukları" için dosyaları ayrılan 11 sanıktan10'u, yine DİSK'teki eylemlerinden dolayı 5-10 yıl arasında değişen hapiscezalarına çarptırıldılar.

9- Mardin'in Cizre ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde köylülere kötü muamele yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Binbaşı Cafer Tayyar Çağlayan için Cizre Asliye Ceza Mahkemesi'nde ceza davası açıldı.

10- Resmi bir ziyaret için ABD'de bulunan Genelkurmay Başkanı Org.Necip Torumtay'a, Amerikan Hükümeti tarafından törenle liyakat nişanı verildi.

11- Norveç'te arasında siyasi partilerin de bulunduğu 18 kuruluş, BMinsan Hakları Komitesi'ne başvurarak, Türkiye'de insan hakları ihlallerine sonverilmesini istedi.

12- Avusturya Cumhurbaşkanı Kurt VValdheim, Güney Kıbrıs'ta Rumyönetimi lideri Yeorgios Vasiliu ile görüştü.

24 MART 1989

1- Başbakan Turgut Özal, Ankara'da yaptığı basın toplantısında,gazetecilerin çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı. Başbakan, yerel seçimdensonra bir erken genel seçim olasılığının yüzde bir bile olmadığını belirtirkenpolitikadan çekilebileceğini açıkladı ve "hiçbir zaman muhalefet lideriolmayacağını" söyledi.

Başbakan Turgut Özal, Futbol Federasyonu Başkanlığı'na ŞenezErzik'in atandığını bildirdi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında "iktidar çevrelerinin seçimlerde alınacak kaçınılmaz sonucuönlemek için korkutmalara ve suçlamalara başvurarak kendilerini kurtarmayaçalıştıklarını" söyledi.

3- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Konya'da gazetecilerinsorularını yanıtlayarak, "Halktan başka güç odağı tanımadığını" söyledi.

4- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Adana'da halka hitaben yaptığıkonuşmada, Ankara dışında olan bakanların imzalarıyla, demir-çelik grevininertelenmesini eleştirdi.

5- Çelik-lş Genel Başkanı Metin Türker iskenderun ve Karabük'teişçilerle düzenlediği toplantılarda yaptığı konuşmada, MESS'ten önerdiğizamları kamuoyuna açıklamasını isteyerek, milli güvenlik gerekçesiyle grevertelenmesinin milli güvenliği bozduğunu söyledi.

Bu arada Karabük esnafı, demir-çelik grevinin ertelenmesini protestoetmek ve işçilerin pasif direnişini desteklemek amacıyla mağaza vedükkanlarını kapattılar.

Çeşitli işkollarında pasif direnişler sürerken Türk-lş Yönetim Kurulu biraçıklama yaparak "Beş ayı aşkın süredir devam eden çözümsüzlüğü yenibaskı yolları ile sürekli kılmaya yönelik bir tutumun doğurduğu bu aşamadakipasif masum ve uyarıcı tepkileri algılamayan siyasi iktidar ve işveren çevreleriböylece yeni gelişmelere davetiye çıkarmaktadırlar" dedi.

6- Siirt'in Şırnak ilçesine bağlı Kızılsu Bucağı yakınlarında bir grupteröristi yakalamak amacıyla düzenlenen operasyonda bir terörist öldü, birastsubay ve bir er yaralandı.

7- Amasya Kapalı Cezaevi'nde 24 gündür açlık grevi yapan tutuklularınyakını 5 kişi, Adalet Bakanlığı önünde yetkililerle görüşme isteğininreddedilmesi üzerine yaptıkları gösteri nedeniyle gözaltına alındılar.

8- İran'ın Tahran Radyosu'nda Türkiye'ye ilişkin eleştirel yayınlarsürerken, Reuter Ajansı'nda da Islami akımlarla ilgili bir yorum yer aldı.

9- ABD, Moskova'daki askeri ataşesinin sınırdışı edilmesine misillemeolarak, Washington'daki Sovyet Büyükelçiliği'nde görevli bir diplomatınsınırdışı edilmesini kararlaştırdı.'

10- Afganistan'da hükümet birlikleriyle mücahitler arasında çarpışmalarsürerken, SSCB Dışişleri Bakanı Eduard Şewardnadze, Pakistan'ın Cenevre

Antlaşmasını ihlal ettiğini öne sürerek, Kabil'deki büyükelçiliklerinin tehditedilmesi durumunda sert önlemler alınacağını söyledi.

11- İsrail Bilim ve Kalkınma Bakanı Ezer Weizman, Mısır Devlet BaşkanıHüsnü Mübarek ile yaptığı görüşmeden sonra Mısır'ın El Ahram Gazetesi'neverdiği demeçte, FKÖ Lideri Yaser Arafat ile görüşmeye hazır olduğunubelirtti.

12- Lübnan'ın başkenti Beyruta süren çarpışmalarda dün de 8 kişininöldüğü, 27 kişinin yaralandığı bildirildi.

13- Yugoslavya'nın Kosova bölgesinin özerkliğini kısıtlayan ve bölgeyiSırbistan'ın daha fazla denetimi altına alan bir yasanın KosovaParlamentosu'nda kabulü üzerine Arnavut asıllı bölge halkının protestogösterisi yaptığı, gösterilerde 100 kişinin tutuklandığı bildirildi.

14-Güneşteki termonükleer füzyonu "soğuk" yöntemle deneykabında gerçekleştirmeyi başaran ABD'li iki bilim adamı, Atom çekirdeğinin"parçalanmasına" değil, soğuk elektrokimyasal ortamda "birleştirilmesine"dayanan yeni tekniklerinin nükleer enerji elde etme tekniğinde yeni bir çığıraçacağını bildirdiler.

25 MART 1989

1-Genelkurmay Başkanı Org. Necip Torumtay, ABD'ye yaptığı 5günlük resmi ziyareti tamamlayarak Ankara'ya döndü.

2- Küba Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Dairesi Genel Müdürü RosarioNavas, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tugay Özçeri'nin davetlisiolarak Ankara'ya geldi.

3- Hindistan'ın Pencap eyaletinde Sih militanlarının düzenlediğisaldırılarda 14 kişi öldü.

26 MART 1989

1- Türkiye'de yerel seçimler yapıldı.

Siyasi parti liderleri seçim sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundular.

Seçimler sırasında çıkan olaylarda Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bozkuşköyünde iki kişi, Siirt'in Pervari ilçesinde bir kişi, Zonguldak'ın Bartın ilçesinebağlı Akmescitler köyünde bir kişi öldü.

2- Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Eren Güvener veÇağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Ahmet Abakay, Başbakan TurgutÖzal'ın TRT'deki son propaganda konuşmasında basını eleştirmesikonusunda birer açıklama yaptılar.

3- Seçim yasaklarına girdiği gerekçesiyle yayını 26 Şubat'ta YSKtarafından ertelenen "Gelişen Türkiye" programı saat 24.00'de yayımlandı.

4-Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 11kişiöldü, 8 kişi y aralandı.

5- Sovyetler Birliği'nde, 2250 üyeli Halk Temsilcileri Meclisi'nin,Komünist Partisi ve yan kuruluşlarının 750 adayının dışında, 1500 üyesinin ilkkez doğrudan Sovyet vatandaşlarınca belirlendiği seçimler yapıldı.

6- Ürdün Kralı Hüseyin dün Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek veFKÖ Lideri Yaser Arafat ile Ortadoğu sorunu için yaptığı üçlü zirvegörüşmesinin ardından Mısır'ın ismailiye kentinde düzenlediği basıntoplantısında, "Mısır yeniden Arap Birliği üyeliğine alınmazsa Ürdün, Irak veKuzey Yemen'in, Arap Birliği toplantılarını boykot edeceklerini" bildirdi.

27 MART 1989

1- Başbakan Turgut Özal, kabinede geniş çaplı değişiklik yapılacağınıbelirterek bakanların istifalarını aldı ve yeni hükümetin birkaç gün içindeCumhurbaşkanı'nın onayına sunulacağını bildirdi.

Başbakan Özal, düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerinmemleketteki genel siyasi dengelerde bir değişiklik getirmediğini belirterek,"Milletin verdiği mesajı inceleyecek, değerlendirecek ve almakta olduğumuztedbirlere ilaveten, alacağımız tedbirler varsa onları da alacağız" dedi vegazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

2- Bakanlar Kurulu'nun, gazete kağıdı ithalinde ton başına 150 dolarfon kesilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Turgut Özal, konuya ilişkin gazetecilerin sorularınıcevaplandırarak, gazete sahipleriyle konuştuklarını, yazılarında adil ve tarafsızolmalarını istediklerini, bu durumda her türlü kolaylığı göstereceklerinisöylediğini belirtti.

Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı Aydın Doğan, kararıeleştirerek, gazetelerin kağıt ihtiyaçlarının karşılanmasında devlet desteğiistemediklerini tam tersine serbest piyasa ilkelerinin geçerli olmasınıistediklerini bildirdi.

3- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, "Yerel seçim sonunda bir erkenseçimin kaçınılmaz olduğunu " belirterek, Başbakan Turgut Özal'ın "1992'yekadar devam" tavrını "çok kaygı verici" olarak niteledi ve yerel seçimde ortayaçıkan halk iradesini doğru yorumlama çağrısında bulundu.

4- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, düzenlediği basıntoplantısında, Başbakan'ın "Eğer, hizmet veremeyeceğimiz bir oy tablosuçıkarsa çeker gideriz, muhalefet de olmam" dediğini belirterek, hükümetingitmesi gerektiğini söyledi ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

5- DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, yaptığı yazılı açıklamada yerelseçim sonuçlarını değerlendirerek, "Yürürlükteki adaletsiz seçim sistemiyerine, derhal, millet iradesini Meclis'e gerçekçi biçimde yansıtacak bir seçimsistemi getirilmeli"dedi ve erken seçime gidilmesini istedi.

6- Başbakanlık Basın Merkezi'nden hükümet adına yabanc. basın içinyapılan açıklamada, yerel seçimlerin hiçbir şekilde siyasi dengeyi veparlamento aritmetiğini etkilemeyeceği bildirildi.

7- Yüksek Seçim Kurulu, tarafından Başbakan Turgut Özal'm seçimorganizasyonunu eleştiren sözleriyle ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Tümişlemlerin yasaların öngördüğü şekil ve esaslara uygun olarak düzenlenipuygulamaya konulduğu" bildirilerek "itham ve suçlamaların henüz seçimle ilgiliişlemleri sürdüren seçim kurullarının işlem ve kararlarına karşı kamuoyundateredütler doğurabileceği" belirtildi.

8- Dış Politika Enstitüsü'nün konuğu olarak Türkiye'de bulunan 5 ABDKongre üyesi, Başbakan Turgut Özal ve Milli Savunma Bakanı ErcanVuralhan tarafından kabul edildiler.

9- Türkiye Demir Çelik işletmeleri tarafından demir-çelik ürünlerineyüzde 20-30 oranında zam yapıldı.

10- Dünya Tiyatrolar günü kutlandı.

11- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Rum Lideri YeorgiosVasiliu Lefkoşa'da yeniden biraraya gelerek Kıbrıs sorununu görüştüler.

12- Sovyetler Birliği'nde dün yapılan Halk Temsilciler Meclisiseçimlerinde radikal reformcu eski Komünist Partisi şefi Boris Yeltsin,kuzeydeki Litvanya Cumhuriyeti'nde de Bağımsız Halk Cephesi Sajuidis'inbaşarı kazandıkları bildirildi.

13- İsrail Başbakanı Izak Şamir, İsrail ve Mısır arasında yapılan CampDavid Barış Antlaşması'nın lO.yıldönümü nedeniyle düzenlenen televizyonprogramında yaptığı konuşmada, "Ortadoğu sorununa barışçı bir çözümbulunması için her iki tarafında ödün vermesi gerektiğine inanıyorum' dedi.'

14- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Suriye kuvvetleri, Dürzi milisler veHıristiyan ordu birlikleri arasında 14 Mart'ta başlayan top ve roket atşlarınınsürdüğü bildirildi.

15- Suudi Arabistan Kralı Fahd, 15 yıllık bir aradan sonra resmi birziyaret için Mısır'a gitti.

28 MART 1989

1- TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, Mısır Halk Meclisi Başkanı Rıfat ElMahcup'un konuğu olarak, dört kişiden oluşan bir TBMM heyetiyle birlikte birhaftalık resmi ziyaret için Kahire'ye gitti.

2- Başbakan Turgut Özal, Genelkurmay Başkanı Org. Necip Torumtayile Ankara'da bir görüşme yaptı.

3- Başbakan Turgut Özal ANAP grubunda, yerel seçim sonuçlarınıdeğerlendirerek, Partisinin 1987 seçimleri ile Türk milletinden 1992'ye kadaridare yetkisini aldığını belirtti ve erken seçimi düşünmediklerini, bu yıl içindeCumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını söyledi.

4- SHP Gene! Başkanı Erdal inönü ve DYP Genel Başkanı SüleymanDemirel, partilerinin TBMM grubunda, yerel seçim sonuçlarınıdeğerlendirerek, erken genel seçime gidilmesi gerektiğini belirttiler.

5- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Başbakan'ın dün basına yöneliksözlerini eleştirerek basını cezalandırdığını söyledi.

6- Yerel seçim sonuçları ve erken seçim konusu, TBMM GenelKurulu'nda tartışıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, DYP tarafından hayali ihracaat, SHPtarafından hormonlu et ithali konusunda verilen iki ayrı Meclis araştırmasıönergeleri reddedildi.

7-Ankara Anakent yeni Belediye Başkanı Murat Karayalçın, eskiBelediye Başkanı Mehmet Altınsoy'darı görevi devraldı.

8- Bitlis'te ANAP ve SHP Belediye Başkan adaylarının eşit oy almalarıüzerine üçüncü kez yapılan sayım sonucunda SHP adayının kazandığı ilSeçim Kurulu tarafından bildirildi.

Siverek'te SHP'li Belediye Başkanı Abdülkadir Odabaşı mazbatasınıalamadan öldü.

Ceylanpınar'da belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve il genel meclisiüyeliği seçimleri iptal edildi.

Bandırma'da SHP'nin kazandığı başkanlık seçimine DYP itiraz ederken

Gönen'de de DYP'nin SHP'li başkana yaptığı itirazı ise reddedildi.

SHP, Şebinkarahisar'da, ANAP adayının kazandığı seçimlere itirazını ilSeçim Kurulu'na götürdü.

9- Türk-lş Genel Başkanı Şevket Yılmaz yerel seçimler sonrasıCumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayarak erken seçime gidilmesigerektiğini söyledi.

10- TOBB Sanayi Konseyi ve EBSO Meclis Başkanı Şinasi Ertan, iSOBaşkanı Nurullah Gezgin, TÜSİAD eski Başkanı Ali Koçman, ATO BaşkanıAhmet Çavuşoğlu yerel seçim sonuçlarıyla ilgili olarak görüşlerini belirttiler.

11 - Türkiye Yazarlar Sendikası ile Yayıncılar Birliği İstanbul'da ortaklaşadüzenledikleri basın toplantısında, "Yayının, yasalarla, kağıt fiyatlarındakiartışlarla, toplumsal ve yöresel nedenlerle kıskaç altına alındığını" belirttiler.

12- Limon Dergisi Yazı işleri Müdürü Tuncay Akgün, "Çağrı1" başlıklıokuyucu mektubunda, TCY'nin 175/3. maddesitİe aykırı olarak yayın yoluyla"İslamiyete hakaret" etmekten 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

13-Türkiye'deki yerel seçimlerin sonuçları ve Başbakan Özal'ıngöreve devam kararı dış basında yer alarak çeşitli siyasi durum ve gelecekdöneme ilişkin haber ve yorumlara yer verildi.

14- İran'da 1985 yılında 72 din adamından oluşan Uzmanlar Meclisi'nindini lider Humeyni'ye halef olarak seçtiği Ayetullah Hüseyin Ali Muntazari bugörevinden istifa etti.

İran BM Temsilcisi Muhammed Cafer Mahallati de dün görevindenayrıldı.

15-Yugoslavya'nın Kosova ilinde, Arnavutlarla polis arasında ikigündür süren etnik çatışmalarda ikisi polis 21 kişi öldü, 146 kişi tutuklandı.

Okulların tatil edildiği, gece sokağa çıkma yasağının konduğu vo 5'tenfazla kişinin bir araya toplanmasının yasaklandığı Kosova'da, içişleri Bakanlığıeylemlerde ateşli silah kullanıldığını ve bazı unsurların olayları silahlıayaklanmaya dönüştürmek istediğini öne sürdü.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Reis Malile, bir Fransız gazetesine verdiğidemeçte, Kosova'daki Arnavutlara karşı sert tutumundan dolayı Yugoslavyahükümetini eleştirdi.

16- İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, Fas'ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail işgali altında olan ve olmayan bölgelerdeki bütün Filistinlilerin temsilcileri ile doğrudan görüşmeler yapılması gerektiğini "söyledi ve uluslararası bir konferans toplanmasını istedi.

17- Afganistan Devlet Başkanı Necibullah, mücahit komutanlarahitaben yaptığı konuşmada, savaşı bırakmaları karşılığında özerklik önerisindebulundu.

18- İsrail ile Macaristan arasında ilk kez hava ulaşım bağlantısınınkurulduğu bildirildi.

29 MART 1989

1- Siirt Milletvekilleri ANAP'lı Idris Arıkan ile Bağımsız Zeki Çelikelarasında çıkan yerel seçim tartışmasına müdahale ederi DYP'li AbdürrezzakCeylan, Meclis'te, Idris Arıkan tarafından tabancayla vuruldu.

Abdürrezzak Ceylan'ın ölümü üzerine Cumhurbaşkanı Kenan Evren,TBMM Başkanı Yıldırım Akbulut, Başbakan Turgut Özal, SHP Genel BaşkanıErdal inönü, DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, DSP Genel BaşkanıBülent Ecevit, RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, IDP Genel BaşkanıAykut Edibali ve Devlet Bakanı Mehmet Yazar birer mesaj yayınladılar.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü, Ankara'daki yabancı basınmensupları için düzenlediği basın toplantısında yerel seçim sonunda oluşansiyasi tablo gereği Kasım ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindenönce erken genel seçime gidilmesi gerektiğini belirtti ve 1989 Eylül ayındaerken seçim istedi.

3- DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel, parti genel merkezindedüzenlediği basın toplantısında, yerel seçim sonuçlarını değerlendirerek,milletin ANAP'a verdiği yetkiyi geri aldığını belirtti ve genel seçime hemengidilmesi gerektiğini" söyledi.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi İnal Batu, Iran BüyükelçisiManucher Mottaki'nin Hürriyet Gazetesi'ne verdiği "iran'ın Türkiye ile ticaretini400 milyon dolara indirme kararı aldığı" yolundaki demeci konusunda DışişleriBakanlığı'na çağrıldığını belirtti ve "Büyükelçi'nin verdiği izahatincelenmektedir" dedi.

5- İstanbul Anakent Belediye Başkanlığı'na seçilen Prof. NurettinSözen ve izmir Anakent Belediye Başkanlığı'na seçilen Yüksel Çakmurgörevlerine başladılar.

6-TÜBİTAK'ın 1987-1988 öğretim yılında eğitim ve projeyarışmalarında derece alan öğrenci ve öğretmenlere ödülleri Ankara'da!törenle verildi.

7- İskenderun ve Karabük Demir Çelik Fabrikalarında çalışan 24 binişçiyi kapsayan grevin ertelenmesi üzerine Bağımsız Celik-lş Sendikası ile

Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında toplusözleşme görüşmeleriyeniden başladı.

8- Konya eski milletvekili Sait Yücesoy, Ankara'da öldü.

9- SSCB Dışişleri Bakanı ve KP Politbüro üyesi Eduard Şevardnadze,pazar günü yapılan çok adaylı iki parlamento seçiminin sonuçlarınınmemnuniyet verici olduğunu bildirdi ve "Halk tarafından görevlerindenuzaklaştırılanlar, perestroykayı çok yavaş uygulayanlardır" dedi.

10- SSCB ve Afganistan hükümeti, BM'den, Pakistan-Afganistansınırında tarafsız gözlemciler görevlendirilmesini istediler.

11- Guatemala'da, bir cezaevinde açık görüş sırasında 154'ü çocuk,600 kişinin rehin alınması ile geçen hafta sonu başlayan isyanda, ölü sayısının120'ye yükseldiği bildirildi.

12- Hıristiyan Ordu Birlikleri Komutanı'nın dün Arap Birliği'nin çağrısıüzerine tek yanlı olarak ilan ettiği ateşkes, Suriye topçusu tarafındanbozuldu.

13-Bangladeş'te, Meghna Nehri'nde kapasitesinin üstünde yolcutaşıyan bir feribotun devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 100 kişi de kayboldu.

30 MART 1989

1- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Kenan Evren başkanlığındatoplandı.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal ile sabah veöğleden sonra olmak üzere iki görüşme yaptı. Başbakan Özal ilk görüşmedensonra düzenlediği basın toplantısında, son günlerde belediyelere paraverilmeyeceği şeklinde yazılar yayımlandığını belirterek, "Belediyelereyardımların yasalar çerçevesinde süreceğini" söyledi ve "Belediyelerin yükükalktı derken belediyelerin siyasi yükünün üstümüzden kalktığını söylemekistemiştim" dedi. Başbakan "icap ederse Meclis'te güvenoyuisteyebileceğini" açıkladı.

2-TBMM'de dün öldürülen DYP Siirt Milletvekili AbdürrezzakCeylan'ın cenazesi Meclis'te düzenlenen törenden sonra Batman'agötürüldü.

Meclis'te, Ceylan için özel gündem düzenlendi.

3- Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz'm konuğu olarak hafta başından beriTürkiye'de temas ve incelemerde bulunan Batı Avrupa Birliği (BAB) GenelSekreteri Alfred Cahen, Ankara'da bir basın toplantısı düzenledi. Cahen,Başbakan Turgut Özal, Dışişleri Bakanı Mesut Yılmaz ve Milli Savunma BakanıErcan Vuralhan ile yaptığı ikili görüşmelerde Türkiye'nin birliğe üyeliğikonusunu ele aldıklarını belirtti.

4- Milli Prodüktivite Merkezi'nin 28. Olağan Genel Kurulu, Ankara'dayapıldı.

5- Ekonomik ve Sosyal Etütler Konferans Heyeti'nin düzenlediği"Türkiye'de Enflasyon içinde Sanayinin Durumu" konulu panel İstanbul'dayapıldı.

6- Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından düzenlenengeleneksel "Spor Yazarları Armağan Yarışmasfnı kazananlar açıklandı.

7- Olağanüstü Hal Bölge Valiliği Asayiş Kolordu Komutanlığı'naKorgeneral ismail Selen getirildi. Korgeneral Hulusi Sayın ise JandarmaGenel Komutan Yardımcılığı'na atandı.

8- İhaleye fesat karıştığı iddiasıyla yargılanan Gölbaşı eski BelediyeBaşkanı Mümtaz Sarıtaş ile Yenimahalle Belediye Başkanı AbdurrahmanOğultürk, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat ettiler.

9- DYP Siirt Milletvekili Abdürrezzak Ceylan'ın TBMM'de öldürülmesiolayı dış basında ve Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı.

10-KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, New York görüşmeleriöncesi Lefkoşa'da düzenlediği basın toplantısında, toplumlararasıgörüşmelerde kaydedilen gelişmelere ve New York toplantısına ilişkingörüşlerini açıkladı. Denktaş, Rum yönetimi Lideri Yeorgios Vasiliu ile 15 Eylül1988 tarihinden bu yana yapılan görüşmeler sırasında iki tarafın hedeflerindebir yakınlaşma sağlanamadığın ı söyledi.

11- İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'de, İsrailli askerlerin "30 MartToprak Günü" dolayısıyla düzenlenen gösterilerde, göstericilere ateş açmasısonucu 6 kişi öldü, 100 kadar kişi de yaralandı.

12- Dün Macar Havayollarına bağlı bir yolcu uçağını kaçıran havakorsanları 53 yolcuyu Prag'da serbest bıraktıktan sonra 10 yolcu ve 4mürettabat ile Frankfurt'a gittiler.

13- Polonya'da Dayanışma Sendikası Lideri Lech VValessa ile içişleriBakanı Czeslaw Kiszczak arasında dün yapılan görüşmenin ardından sekizhaftadır sürmekte olan yuvarlak masa toplantılarının uzatılacağı açıklandı.Basına açıklama yapan VValessa, anlaşmanın sağlanacağından umutluolduğunu söyledi.

14-1989 Oscar ve Pulitzer ödülleri törenle sahiplerine verildi.

31 MART 1989

1-Başbakan Turgut Özal, yeni Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. YeniBakanlar Kurulu'nda 7 bakan görevine devam ederken, 3 bakan yerdeğiştirdi, 12 eski bakanın görev almadığı kabineye 15 yeni bakan girdi.

Başbakan gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, yeni kabinenin 1992'yekadar gidecek şekilde düzenlendiğini söyledi.

Bu arada ANAP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında ANAPBaşkanlık Divanı'nın 8 üyeliği yapılan seçimle değiştirildi.

2- SHP Genel Başkanı Erdal inönü ve DYP Genel Başkanı SüleymanDemirel hükümet değişikliği ile ilgili olarak açıklamalarda bulundular.

3- Devlet istatistik Enstitüsü'nce, sabit fiyatlarla 1988 yılı gayri safi millihasıla artış hızı yüzde 3.36 olarak hesaplandı.

DiE geçen yıl kişi başına düşen milli geliri 1292.5 dolar olarak belirledi.

4- Nükleer savaşın önlenmesi için Hekimler Derneği (NÜSHED),nükleer denemelerin durdurulması ve dünyanın nükleer silahlardan tümüylearındırılması için imza kampanyası başlattı.

5- Hakkari'de daha önce ANAP adayanın kazandığı bildirilen belediyebaşkanlığı seçimi itiraz üzerine il Seçim Kurulu'nca iptal edildi.

6- Elmadağ'da ANAP'ın itirazı üzerine yeniden yapılan sayımsonucunda SHP adayının belediye başkanlığının kesinleştiği bildirildi.

7- 8. İstanbul Uluslararası Film Festivali başladı.

8- Petrol ürünlerine yüzde 12.5-16.1, şekerin toptan satış fiyatına dayüzde 20 oranında zam yapıldı.

9- Çarşamba günü Meclis'te DYP Siirt Milletvekili Abdürrezzak Ceylan'ıöldürdüğü gerekçesiyle suçüstü hükümlerine göre yargılanan ANAP SiirtMilletvekili Idris Arıkan çıkarıldığı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı.

10- Bezm-i Alem Üniversitesi kurma girişimi, YÖK'ün iptal kararındansonra Danıştay tarafından da reddedildi.

11- Danıştay 8. Dairesi, 1989 ÖSYS sınav kılavuzunda yapılandeğişiklikle, "Haziran dönemi mezunları ile okullarını dereceye girerekbitirenlere ek katsayı uygulanmasına" ilişkin düzenlemeyle ilgili verdiğiyürütmeyi durdurma kararından sonra, esas hakkındaki kararını da vererekdüzenlemeyi iptal etti.

12- Siirt'in Şırnak ilçesi yakınların güvenlik güçleriyle teröristlerarasında meydana gelen çatışmalarda 2 terörist öldü, 3 jandarma eri yaralandı.

13-Ankara eski Sıkıyönetim Komutanı emekli Orgeneral ve ANAPKayseri Milletvekili Recep Ergun'a suikast hazırlığı içinde oldukları savıylahaklarında dava açılan 18 sanığın yargılanmasına Ankara DGM'de başlandı.

14- Federal Almanya'da basılan Geo dergisinin çıkardığı Türkiye özelsayısı ile Emek Dünyası Dergisi'nin Mart 1989 sayısı bölücülük propagandasıyapıldığı gerekçesiyle İstanbul DGM'ce toplatıldı.

15-New York görüşmeleri öncesi KKTC Dışişleri ve SavunmaBakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, BM'nin Lefkoşa'nın bazı hassasbölgelerindeki mevzilerin boşaltılması konusunda sunduğu 1 Mart 1989tarihli anlaşma metninin tümüyle kabul edildiğini, Genel Sekreter Perez deCuelar'a resmen duyurduklarını bildirdi.

16- SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov, 26 Mart'ta yapılan HalkTemsilcileri Meclisi seçimlerini değerlendirerek Sovyet halkının perestroykaprogramının yavaş gitmesinden memnun olmadığını belirtti ve "Gıdamaddeleri sıkıntısını mutlaka çözmek zorunda olduklarını" söyledi. Gorbaçov,seçimlerde Meclise giren eski Moskova Parti Şefi Boris Yeltsin'i de isimvermeden eleştirerek "Perestroyka, anlamsız sloganlarla ortaya çıkanlara karşıda korunmalıdır" dedi.

17- Lübnan'daki Hıristiyan Aoun hükümetinin WashingtonBüyükelçisi, ABD Başkanı George Bush'a bir mektup göndererek Suriyebirliklerinin ülkeden çıkartılması için yardım istedi.

18- Beş Orta Amerika Ülkesinin dışişleri bakanları bölge barışınıgörüşmek üzere Kosta Rika'da biraraya geldiler.

19-Arnavutluk Dışişleri Bakanı Reis Malile, resmi bir ziyaret içinFransa'ya gitti.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106