11.8.1985
×

Hakkında

Künye

İletişim

AĞUSTOS 1985

1 AĞUSTOS 1985

1- Yüksek Askeri Şûra, Başbakan Turgut Özal'ın başkanlığında Genelkurmay Karargâhı'nda toplandı.

2- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz, Bakanlar Kurulutoplantısı hakkında açıklamalarda bulunarak, toplantıda ekonomik ve maligelişmelerin değerlendirildiğini belirtti ve Adalet Bakanı Necat Eldem'in afkonusunda yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdiğini ve genel bir görüşmeyapıldığını» bildirdi.

3- Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndaortaya çıkarılan «Sahte banka dekontu» olayına ilişkin açıklamalarda bulunarak, «soruşturmanın sürdürüldüğünü» bildirdi.

4- Anayasa Mahkemesi, HP'nin Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun iptali istemiyle açtığı davanın esas incelemeye alınmasını kararlaştırdı.

5- Türk-İş Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı, Genel BaşkanŞevket Yılmaz başkanlığında Samsun'da başladı.

6- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'na üye 35 ülkenin DışişleriBakanlarının Helsinki Sonuç Belgesinin imzalanışının 10. yıldönümü nedeniyle Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki toplantısında Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu bir konuşma yaparak «Bulgaristan'ın Türk azınlığı hedef alan uygulamalarıyla Helsinki Sonuç Belgesi'nde yer alan ilke ve hükümleri çiğnediğini» belirtti ve Bulgaristan'ın bu tutumunu «Irkçılık» olarak niteledi. BulgarDışişleri Bakan Yardıcısı Marri İvanov ise düzenlediği basın toplantısında,«Kürt sorunu» olarak adlandırdığı Türkiye'deki etnik azınlıklar konusundabir konuşma yaptı.

7- Müslüman Dernekler Birliği'nin İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan 15. Olağan Genel Kurulu'nda, alınan kararda «Vakit geçirmeksizinKKTC ve Müslüman halkıyla diplomatik bağlantıya geçilmesi» istendi.

8- Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov'un Sovyet Savunma Konseyi Başkanlığı görevini de sürdüreceği resmenaçıklandı.

9- Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Spiros Kipriyanu, Rum Bakanlar Kurulu'nda bazı değişiklikler yaptı.

10- Güney Afrika Cumhuriyetinde yönetim, siyahlar için yapılan cenazetörenlerine kısıtlamalar getiren bir yasayı kabul etti.

2 AĞUSTOS 1985

1- Helsinki Sonuç Belgesi'nin imzalanmasının 10. yıldönümü törenlerinedeniyle Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Dışişleri Bakanı VahitHalefoğlu, Türkiye'ye döndü.

2- Başbakanlık Başdanışmanı Adnan Kahveci, Ankara'da yaptığı açıklamada, «Yunanistan gemilerine Türk mallarının taşıtılmasmın yasaklandığını» açıkladı.

3- Samsun'da toplanan Türk-İş Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı sona erdi.

4- Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Sosyal Güveniik Sekreteriİbrahim Fatih Hasan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin resmi davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

5- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Robert Strausz Hupe, MDP Genel Başkanı Ülkü Söylemezoğlu'nu ziyaret etti.

6- Son 40 gün içinde, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesinde çeşitli nedenlerle çıkan 127 orman yangını sonucu toplam 55 bin 604 dekar orman alanı yandı.

7- Anayasa Mahkemesi, iptali istenen Pişmanlık, Kaçakçılık, HukukMuhakemeleri, Tarım Satış Kooperatifleri Yasalarını, başvurulardaki bazıeksiklikler nedeniyle geri gönderdi. İmar Yasası'nın iptali davasını ise esastan incelemeyi kararlaştırdı.

8- Ankara'da iki idare mahkemesi'ince, 1402 sayılı yasaya dayanılarakgörevden uzaklaştırılan kamu görevlilerinin, mahkeme kararlarına karşıngörevlerine başlatılmamaları «Hukuka aykırı» bulunarak yürütmenin durdurulması karı alındı.

9- Yedinci Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi tarafından yapılan açıklamada, «İran sınırından Türkiye'ye geçerek, iç bölgelere gitmeye çalışan çete mensubu 11 kişinin silahlarıyla yakalandığı» bildirildi.

10- Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) davası sanığı 15 kişi hakkında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce TCY141/1-5 maddeden verilen 6 yıl ile 8yıl arasındaki hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

11- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'ndegörülen DİSK davasında mahkeme dava dosyasındaki bazı eksiklikleri gidermek amacıyla 65 maddeden oluşan bir ara karar verdi ve Mahkeme bu kararında davanın ilk oturumunda 52 sanığın tek avukatla temsil edilmesi kararının da kaldırıldığını açıkladı.

12- ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Danışmanı Edward Derwinski, dün Kıbrıs Rum yönetimi lideri Spiros Kipriyanu ile temaslarından sonra, Lefkoşa'nın Türk kesiminde, KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanı Kenan Atakol ilebir görüşme yaptı.

13- Uganda'da geçen hafta yönetimi ele geçiren askeri yönetimin devlet başkanlığı görevini üstlenen Tuğgeneral Tito Okello, eski Devlet Başkanı Milton Obote'nin ülkenin dış döviz rezervini çaldığını öne sürdü. Buarada, eski yönetim döneminde, devlet başkan yardımcılığı ve savunma bakanlığı görevlerini üstlenen Paulo Muvvanga Başbakanlık görevine getirildi.

14- Nikaragua Savunma Bakanlığı, Yönetime karşı mücadele eden gerillalarla hükümet kuvvetleri arasında, başkent Managua yakınlarında çıkan çarpışmalarda 45 kişinin öldüğünü açıkladı.

15- İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusunda Şatura kentindekiSuriye yanlısı Toplumcu Milliyetçi Parti'nin merkezini bombalaması sonucuçok sayıda kişi öldü.

16- Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, rejime karşımücadelesiyle tanınan, insan hakları savunucusu bir bayan avukat silahlısaldırı sonucu öldürüldü.

17- İngiliz Televizyon Kurumu BBC tarafından hazırlanan ve gelecekhafta gösterilmesi planlanan Kuzey İrlanda'ya ilişkin filmin, İçişleri BakanıLeon Brittan'm isteği üzerine yayımdan kaldırılması, Sovyetler Birliği, Libya, Yugoslavya ve çeşitli ülkeler tarafından kınandı.

18- Pakistan hükümeti, 8 yıldır hüküm süren sıkıyönetimin mart ayınakadar yürürlükte kalmasına karar verdi.

3 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nuFlorya Deniz Köşkü'nde kabul ederek bir süre görüştü.

2- Tercüman Gazetesi'nin sorularını cevaplandıran Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, ABD ile 1980 yılında bu yana yürürlükte olan Savunma ve İşbirliği Anlaşması'nın uygulamada yetersiz kaldığım, bu sebeple«tadil edilmesi yoluna gidileceğini» söyledi.

3- Türkiye - Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli ile Libya Sosyal Güvenlik Sekreteri ibrahimFakih Hassan arasında düzenlenen törende teati edilerek yürürlüğe kondu.

4- 7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi tarfından yapılan açıklama, «1 Ağustos 1985 günü Siirt'in Sason ilçesinde bölücü çete mensupları tarafından açılan ateş sonucu bir jandarmaastsubay ile 4 jandarma erinin şehit olduğu» bildirildi.

5- Şili'de üç Komünist Parti üyesinin kaçırılarak öldürülmesiyle ilgilisoruşturmada, cinayetlerden jandarma örgütü Carabinero'nun 14 üyesi sorumlu tutuldu. Olay nedeniyle, ordunun iki generali ile cunta üyasi ve Carabinero Komutanı istifa etti.

6- ABD'de içhat seferini yapan bir jet uçağının düşmesi sonucu 130 kişinin öldüğü, 30 kişinin ise kurtulduğu bildirildi.

4 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Yüksek Askeri Şûra'da alınan kararları onayladı.

2- Yüksek Askeri Şûra'nın Ağustos ayı olağan dönem toplantısı sonaerdi.

3- Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi, «Yürütme organları ve idareninmahkeme kararlarına uymak zorunda olduklarını» belirterek, «İdare mahkemesi kararlarına uymayan yöneticiler hakkında adli yargıda tazminat davasıaçılabileceğini" karara bağladı.

5 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, gazete sahip ve genel yayın müdürlerini Kalender Orduevi'nde kabul ederek bir süre görüştü.

2- MDP Genel Başkanı Ülkü Söylemezoğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Semih Özmert'i ziyaret etti.

3- Bakanlar Kurulu, 1986 yılı için Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni bir misliartırdı.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eralp, Ankara'da yaptığı açıklamada, «Deniz taşımacılığı konusunda Yunanistan'a ambargo uygulanması ileilgili bir karar bulunmadığını» bildirdi.

5- Resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Alman Anayasa Mahkemesiheyeti, Başbakan Turgut Özal'ı ziyaret etti.

6- Yüksek Askeri Şûra kararları sonucu bir üst rütbeye terfi eden general ve amirallerin görev yerleri belirlendi.

7- Özel öğretim kurumlarında görev alan öğretmenlerin stajyerliklerinin kaldırılmasını yeni esaslara bağlandığı, Milli Eğitim Gençlik ve SporBakanlığı tarafından açıklandı.

8- Mardin'e bağlı Cizre ilçesi Belediye Başkanı'nın evinin taranmasıve başkanın kardeşi ve dayısının öldürülmesi sonucu Cizre'de konulan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

9- Bingöl'de güvenlik kuvvetlerinin dur ihtarına uymayan bir eşkiyaölü olarak ele geçirildi.

10- Türkiye ile Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında müzakereleri bir süredir devam eden suçluların geri verilmesine ilişkin sözleşmeLibya'da imzalandı. Sözleşmeyi Libya adına Adalet ve İçişleri Sekreteri Yardımcısı Amrnar Lataik, Türkiye adına da Büyükelçi Erdoğan Tanalan imzaladı.

11- Yunan Hükümet Sözcüsü Kostas Laliotis, Başbakanlık BaşdanışmanıAdnan Kahveci'nin açıklamasına cevaben verdiği demeçte, «Türkiye'nin Yunan bandralı şileplere limanlarını kapatması halinde Yunan Hükümeti'ninuygun karşı önlemler alacağını» söyledi.

12- Güney Pasifik'teki ada devletinin hükümet başkanları, Pasifik Okyanusu'nda nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması ve buülkedeki nükleer denemelerin yasaklanmasını öngören bir anlaşma üzerindegörüşmek üzere Cook Adalarındaki Rapotonga'da toplandılar.

13- 6 Ağustos 1945 tarihinde, Hiroşima kentine ilk atom bombasının atılmasının 40. yıldönümü nedeniyle çeşitli ülkelerden kentlerin belediye başkanları, «Dünya Belediye Başkanları Konferansı» için, Japonya'nın Hiroşimakentinde bir araya geldiler. Bu arada ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi tarafından nükleer silahları protesto gösterisi yapıldı.

14- İsrail Hükümeti, «İşgal altındaki bölgede güvenliği tehdit eden Filistinlilerin yargılanmadan tutuklanacaklarını ya da sınır dışı edileceklerini»açıkladı.

15- Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarındaki bir cezaevinde 3 bin tutuklunun, cezalarının azaltılması istemiyle isyan çıkardığı ve polisle tutuklular arasında meydana gelen çatışmada 7 kişinin öldüğü bildirildi.

6 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olanKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Haydar Saltık ile Genelkurmay 2. Başkanhğı'na atanan 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral NecipToruntay'ı ayrı ayrı kabul etti.

2- Başbakan Turgut Özal, beraberinde Devlet Bakanı Mesut Yılmaz,Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sudi Türel olduğu halde, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz gezisinin ilk durağı olarak Erzurum'a gitti.

3- Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, dün toplanan Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nda saptanan tarım ürünlerinin (Pamuk, kuru üzüm,kuru incir, ayçiçeği ve soya) destekleme fiyatlarını aylık olarak açıkladı.

4- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz, bir açıklamayaparak «Yunan gemilerine şimdilik amborga yok»dedi.

5- Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, Ankara'da yaptığı açıklamada,«Bir özel bankanın Ankara'daki bir şubesi tarafından 249 milyon 750 bin liralık sahte'iki bloke mektup verildiğinin anlaşıldığını ve olaya el konulduğunu»bildirdi.

6- HP Genel Başkan Yardımcısı Barış Can, TBMM'de yeniden yazılmaya başlanan ders kitaplarına ilişkin, HP İçel Milletvekili Fikri Sağlar, ertelenen vergiler konusunda birer soru önergesi verdiler.

7- Samsun'da yayımlanan aylık Türkkanı gazetesi, Samsun İkinci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda dün süresiz olarak kapatıldı, sahibi tutuklandı.

8- Papa suikastı davasının dördüncü kişisi olduğu ileri sürülen SedatSırrı Kadem, Mehmet Ali Ağca ile yüzleştirilmek üzere İtalya'nın başkentiRoma'ya götürüldü.

9- KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın yeni belgelerine Türk tarafının cevabının bu ay sonunda tamamlanacağını ve Perez de Cuellar'a iletilmiş olacağını» bildirdi.

10- Japonya'nın Hiroşima kentinde, atom bombasının atılışının 40. yıldönümü dolayısıyla, 55 bin kişinin katıldığı bir anma töreni düzenlendi.

11- ABD Başkanı Ronald Reagan, düzenlediği basın toplantısında, «SSCBLideri Mihail Gorbaçov'un nükleer yeraltı denemelerinin beş ay süreyle karşılıklı olarak durdurulması yolundaki önerisini ancak projelerin tamamlanması koşuluyla kabul edeceğini» bildirdi.

12- Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ülkedeki en büyük ırkçılık aleyhtarıgrup olan Birleşik Demokratik Cephe'nin tutuklu bulunan 16 liderinin yargılanmasına başlandı.

7 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, İstanbul'da incelemelerini sürdürdü.

2- Başbakan Turgut Özal, Ağrı'da, hastane, PTT binası ve Patnos'ta baraj temeli attı. Halka hitaben bir konuşma yapan Başbakan Turgut Özal dahasonra Bayburt'a gitti.

3- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanı ve Sözcüsü Yalım Eralp, Antakya doğumlu Türk vatandaşlarına Suudi Arabistan Büyükelçiliği'nce vize verilmemesiyle ilgili olarak «Suudi Arabistan hükümetininböyle bir ayırım kararının olmadığını, Büyükelçiliğin de Suudi Arabistan hükümetinden ayrı bir tutum içinde olabileceğini ummadıklarını» söyledi.

4- Irak, yetkililerin gözetiminde 29 savaş tutsağını, Esenboğa Havaalanı'nda, Iran yetkililerine teslim etti.

5- 9. Kolordu ve Erzurum, Ağrı ve Kars illeri Sıkıyönetim Komutanlığıbir bildiri yayınlayarak,«Ağrı Dağı'na çıkışlar için bazı tedbirler alındığını»açıkladı.

6- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesin'de görülmekte olan 33 sanıklı Kadıköy Devrimci Yol davasında, 21 sanığın beraatine, 1 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verirken, 11 sanığı2-7,5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırdı. Aynı mahkemede, Kurtuluş adlı örgüte üye olmaktan yargılanan bir kişi 13 yıl 4 ay ağır hapse mahkum oldu.

7- SODEP tarafından İstanbul'da düzenlenen miting sırasında tutuklanan 10 kişi Askeri Mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

8- 50 dolayındaki Tutuklu ve hükümlü yakını, Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, TBMM Başkanlığı'na ve siyasi partiler af konusunda birerdilekçe verdiler.

9- Arap Birliği'ne üye 2t ülke temsilcisinden, 17'sinin katıldığı, ArapZirvesi, «Filistin sorunu ile Araplar arası ilişkileri tartışmak» üzere Fas'ınKazablanka kentinde olağanüstü toplandı. Birliğe üye olan Suriye, Lübnan,Cezayir ve Güney Yemen Zirve'yi boykot etti.

10- Cook adaları'nın başkenti Rarotonga'da toplanan Güney Pasifik ülkeleri forumu sona erdi.

11- ABD ile Sovyetler Birliği arasında 1986 yılında başlamak üzere dörtyılda bir dostluk olimpiyadı düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

12- Lübnan'daki Müslüman güçler, dün Şatura'da yaptıkları toplantıdaİsrail ile mücadeleyi ve Devlet Başkanı Emin Cemayel'i devirmeyi amaçlayan bir «Ulusal Birlik Cephesi» oluşturduklarını açıkladılar.

13- Nikaragua'da yönetim karşıtı gerillalar, Nikaragua - Kosta Rika sınırındaki nehirde gemiyle yolculuk eden 31 Amerikalıyı kaçırdılar.

14- Mozambik'te meydana gelen trafik kazasında, 58 kişi öldü.

15- İngiliz yayın kurumu BBC çalışanları Hükümetin önerisi ile İRA ileilgili bir programın yayından kaldırılmasını protesto amacıyla 24 saatlik grevyaptılar.

16- Guyana Devlet Başkanı Forbes Burnham öldü.

8 AĞUSTOS 1985

1- Başbakan Turgut Özal, Doğu Anadolu ve Karadeniz gezisinin 3. gününde, Gümüşhane ve Bayburt'ta birer konuşma yaptı.

2- Devlet Bakanı Kaya Erdem, İstanbul'da başlayan «Serbest Bölgelerve Kıyi Bankacılığı» seminerinde yaptığı konuşmada, «Türkiye'de ilk serbestbölgenin 1986'da fiilen işlemeye başlayacağını» söyledi.

3- Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, Ankara'dadüzenlediği basın toplantısında, «Kitap yazma» çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

4- Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, «Federal Almanya'nınMünih kentinde, düzenlenen Birinci Dünya Folklor Festivali'nin açılış töreninde, Türkiye aleyhine gösteri yapılmasının Federal Alman hükümeti nezdinde protesto edildiği bildirildi.

5- HP Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Canver, Adana ve Çankırı cezaevlerindeki uygulamalar konusunda Adalet Bakanı Necat Eldem tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verildi.

6- DİE tarafından yapılan açıklamada, dış ticarette yılın ilk 6 ayındadış ticaret açığının 1 milyar 379 milyon dolar olduğu belirlendi.

7- Ege bölgesinde yılın ilk 8 ayında çıkan 133 orman yangınında 42 bin550 dekar ormanla birlikte 12.5 milyar liralık zararın olduğu, Orman BölgeMüdürlüğü yetkilileri tarafından açıklandı.

8- Buca bölge cezaevinde hükümlü ve tutuklulara baskı yapıldığı gerekçesiyle 12 Eylül Harekâtı'nın 1. yıldönümünde, Milli Güvenlik Konseyi'netoplu dilekçe verdikleri iddiasıyla Ege Ordu Komutanlığı Sıkıyönetim 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yargılanan 223 hükümlü ve tutuklu sanıktan34'ü 6 ay ile 2 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı, 189sanık beraat etti.

9- Silahlı Kuvvetlerdeki atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

10- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nın uygulanmasını düzenleyen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

11- Kıbrıs Türk tarafının, BM Genel Sekreteri'ne cevabını oluşturanmektup, Perez de Cuellar'a iletildi.

12- Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentindeki siyahlara ait kasabalarda siyahlarla polis arasında çıkan çatışmalarda 14 kişi öldü, 12 kişiyaralandı.

13- Federal Almanya'nın Frankfurt Havaalanı'nda, ABD'lilere ait askeri bölümünde meydana gelen patlama sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

14- İngiliz Yayın Kurumu BBC haber servisleri çalışanlarının, hükümetinisteği üzerine İRA ile ilgili bir programın yayından kaldırılması kararını protesto etmek amacıyla dün uyguladığı 24 saatlik grev sona erdi.

9 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ'u, Florya Deniz Köşkü'nde kabul etti.

2- Başbakan Turgut Özal, Trabzon ve Rize'de çeşitli konuları içeren birkonuşma yaptı.

3- İl ve ilçe Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürleri semineri Ankara'da başladı. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler yaptığıkonuşmada, «Milli Eğitim yalnız bilgi veren değil, ekmek parası kazandıranbir sistemdir» dedi.

4- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Haydar Saltık, Hakkari ve ilçelerinde askeri birlikleri denetledi.

5- Federal Alman Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. WolgfangZeidler, Cumhuriyet Gazetesi'ne İzmir'de verdiği demeçte, «Almanya'da yabancılara karşı işlenen suç oranında artış görüldüğünü, bunun da Almanlarınkendi milli benliğini yitirme korkusu ile giderek artan işsizlikten kaynaklandığını» söyledi.

6- Şair Abdülkadir Bulut öldü.

7- ABD Başkanı Ronald Reagan, 1986 ve 1987 yılları için Kongre'ninkabul ettiği dış yardım yasasının imza törenininde yaptığı konuşmada, «Türkiye ve Yunanistan'a sağlanacak yardımın, Kongre tarafından 7-10 oranınabağlanmasını eleştirerek, bu duruma karşı olduğunu açıkladı.

8- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bernard Kalb, bir açıklama yaparak, «Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Pik Botha ile ABD UlusalGüvenlik Danışmanı Robert Mc Farlane'nin, Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir görüşme yaptığını» bildirdi. Bu arada, Güney Afrika'nın Cape bölgesinde siyahların beyazlara ait dükkanlara alış-veriş boykotunun bir ayınıdoldurduğu, 11 gün önce öldürülen siyah avukat Bayan Victoria Mackinga'nın cenaze töreninin olaysız geçtiği, Durban kentindeki ırkçılık karşıtı gösterilerde ise ölen siyahların sayısının 39'a ulaştığı bildirildi.

9- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki bölgelerde, Naga gerillalarının saldırısı sonucu, aralarında eski bir bakanın da bulunduğu 6 kişi öldürüldü, 2kişi de yaralandı.

10- Fas'ın Kazablanka kentinde düzenlenen Arap Zirvesi sona erdi.

11- Japonya'nın Nagazaki kentine atom bombası atılışının 40. yıldönümüdolayısıyla, Asya ve Avrupa'nın birçok ülkesi ile Japonya'da anma törenleridüzenlendi.

12- Nikaragua ile Kosta Rika arasındaki San Juan Nehri'nde gemiyleyolculuk yaparken Nikaragualı karşıdevrimci gerillalar tarafından kaçırılan47 ABD'li serbest bırakıldı.

13- Kuzey İrlanda'da, İrlanda Cumhuriyet Ordusu (İRA) taraftarları,«Yargılamadan Tutuklama» Yasasının 14. yıldönümü nedeniyle protesto gösterileri düzenlediler.

14- İsrail Başbakanı Simon Peres, «Ortadoğu konusundaki barış görüşmelerinin, Ürdün ile İsrail arasında başlaması halinde, ülkesinin, Şeria Nehri'nin Batı yakasında Filistinlilere özerklik verme eğiliminde olduğunu» söyledi.

10 AĞUSTOS 1985

1- Rize'den Trabzon'a giden Başbakan Turgut Özal, halka hitaben yaptığı konuşmada, «İşçi ve memurun daha fazla ücret almaya layık olduğunu», belirterek, «Ama geçmişi dikkate alarak dikkatli gitmek zorundayız»dedi. Başbakan Ordu ve Giresun'da da incelemelerini sürdürdü,

2- Güney Afrika Dışişleri Bakanı Roelof Pik Botha Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD'li, Federal Alman ve İngiliz yetkililerle yaptığı üstdüzeydeki görüşmeleri tamamlayarak ülkesine döndü.

Bu arada, Güney Afrika'nın Durban kentinde, siyahların ırkçılığı protesto gösterileri sırasında, siyahlarla Hint kökenliler arasında etnik çatışmaların çıktığı, ölü sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

3- SSCB'de bulunan Bulgaristan Başbakanı Grisa Filipov, SovyetlerBirliği Başbakanı Nikolay Tikonov ile bir görüşme yaptı.

4- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hıristiyan milislerle Müslüman gerillalar arasında çıkan çatışmalarda 9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

5- İsrail'in, tutuklu bulunan 22 Filistinli'yi daha serbest bıraktığı bildirildi.

6- Uganda'da onbeş gün önce yönetimi ele geçiren General TitoOkello, liderliğindeki askeri konsey yönetimi, siyasal af ilan ederek, 1400düşünce suçlusunu serbest bıraktı.

7- Şili'de üç komünist liderin öldürülmesinden 14 jandarmanın sorumlu tutulması dolayısıyla düzenlenen gösterilerde, polisle göstericiler arasında çatışma çıktı.

11 AĞUSTOS 1985

1- Başbakan Turgut Özal, Doğu Karadeniz gezisinin 6. gününde, Fatsa, Samsun ve Bafra'da birer konuşma yaptı. Perşembe, Terme ve Çarşamba ilçelerinde otomatik telefon santralı ve fabrika hizmete açan BaşbakanTurgut Özal, Derbent Barajı ve Hidroelektrik santralinin temelini attı.

2- Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, Devlet Memurları Yasası'ndayapılan değişiklikler çerçevesinde uygulamaya konulan, Devlet memurluğuna giriş için yeterlik ve yarışma sınavları yönetmeliği konusunda açıklamalarda bulundu.

3- Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ABD'deki F-16 soruşturmasına ilişkin dosyanın istendiğini açıkladı.

4- Güney Afrika'nın Durban kentinde, dün çıkan olaylarda 7 siyahındaha ölmesiyle, çarşamba gününden bu yana ölenlerin sayısının 62'yi bulduğu bildirildi.

5- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hıristiyan milislerle, Müslüman gerillalar arasında dün çıkan çatışmalarda 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

6- Lübnan'da Şii milisler Beyrut Havaalanı yakınlarında 65 Hıristiyanıkaçırarak, üç saat rehin tuttuktan sonra serbest bıraktılar.

7- Bir ay önce Batı Beyrut'ta kaçırılan Kuveyt Büyükelçiliğinin Lübnanlı basın görevlisi Vecid Dumani serbest bırakıldı.

8- Sri Lanka'da, yönetimle gerillalar arasında çıkan olaylarda 14 kişiöldü.

9- İrlanda Cumhuriyeti'nin radyo televizyon kurumu RTE'nin çalışanlarınca, dün İRA sempatizanı Martin Galin ile yapılan iki radyo söyleşisininprogramdan çıkarılmasını protesto için grev yapıldı.

12 AĞUSTOS 1985

1- Başbakan Turgut Özal, Samsun'da, 11 ili kapsayan ve 7 gün sürengezisine ilişkin bir basın toplantısı yaptı. Taşova'da, Tütün İşleme Fabrikası'nı hizmete açan Başbakan, daha sonra Amasya'da yaptığı konuşmasında, KDV uygulaması konusunda açıklamalarda bulundu. Başbakan TurgutÖzal ve beraberindeki heyet Ankara'ya döndüler.

2- Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği'nde yapılan yeni düzenlemelere ilişkin açıklamalarda bulunarak, «Devlet memurlarının başarılarının «Not verme» usulüyle saptanacağını» söyledi.

3- 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak olan Kara Kuvvetleri KomutanıOrgeneral Haydar Saltık, görevini Ankara'da düzenlenen bir törenle KaraKuvvetleri Komutanlığı'na atanan Genelkurmay İkinci Başkanı OrgeneralNecdet Öztorun'a devretti.

4- Ankara'ya dün gelen Irak Ağır Sanayi ve Madenler Bakanı SuphiYasin Hıdır Al-Samarraie, Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral'ı ziyaretederek resmi temaslarına başladı.

5- Eski Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'ın, rüşvet aldığı iddiasıyla YüceDivan'da yargılanmasına, 40 günlük bir aradan sonra yeniden başlandı.

6- Sinop'un Ayancık ilçesi Topağaç köyünde, köprü inşatı sırasındatoprak kayması sonucu 7 işçi öldü, bir işçi yaralandı.

7- SODEP tarafından İstanbul'da düzenlenen Demokrasi-Pahalılık veişsizlik konulu açık hava toplantısında gözaltına alınan 4 kişi hakkında İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca dava açıldı.

8- Dev-Sol davasında idam cezası istemi ile yargılanan 6 kişi ile idamcezasına hükümlü 3 kişi adliyenin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ettikleri gerekçesiyle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce 2'şer yıl 8'er ay ağır hapis cezasına çarptırıldılar.

9- Mehmet Nabi İnciler ve 3 arkadaşının «Suç işlemek için silahlıcemiyet kurmak» suçundan yargılanmasına, Ankara 4. Kolordu Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

10- Kayseri'de yasadışı bölücü bir örgüte mensup 16 kişi yargılandı.

11- Japonya'da, Tokyo - Osaka iç hat seferini yapan yolcu uçağınınhavada infilak etmesi sonucu 524 kişi öldü.

12- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Müslüman gerillalarla Hıristiyan milisler arasında iki gündür çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 21'e yükseldi.

13 AĞUSTOS 1985

1- Başbakan Turgut Özal, 30 Ağustos'ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Haydar Saltık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Mehmet Buyruk ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Halit Toroslu'yu ayrı ayrı kabul etti.

2- HP, Maden Kanunu, serbest bölgeler ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kanunlarının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

3- MDP Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve arkadaşları tarafından sınırlı bir af yasa önerisi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

4- Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Haydar Saltık, Anayasa Mahkemesi Başkanı Semih Özmert'i ziyaret etti.

5- ABD Temsilciler Meclisi üyesi Carrol Hubbard, Başbakan TurgutÖzal ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu tarafından kabul edildi.

6- Avustralya'nın Ankara Büyükelçiliği, Güney Pasifik'in nükleer silahlardan arındırılmasıyla ilgili olarak geçen hafta 8 Pasifik ülkesi tarafından imzalanan anlaşma konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamada, «Avustralya, Cook Adaları, Fiji, Kribati, Yeni Zelanda, Niue, Tuvalu ve Batı Somoa'nm bundan sonra nükleer silah geliştiremeyeceği, üretemeyeceği vediğer ülkelerden de alamayacağı belirtilerek, Güney Pasifik'de nükleer patlayıcı deneylerinin yapılmasına ve denizlere nükleer artık dökülmesine karşıçıktıkları» bildirildi.

7- SSCB Ankara Büyükelçiliği Sanayi Müsteşarı M. L. Lavrentyev,«Sovyetler Birliği'nin Türkiye'de gerçekleştirilmesine katkıda bulunduğu çeşitli sanayi tesisleri için bugüne kadar 1 milyar dolar dolayısında kredi açtığını» bildirdi.

8- Türkiye, Afganistan'daki yönetime karşı savaşan mücahitlere, Pakistan hükümeti aracılığıyla 100 bin dolar gönderdi.

9- Denizli'nin Sarayköy ilçesinin SODEP Belediye Başkanı Ali RızaKapancıoğlu ve oğlu, silahlı bir saldırı sonucu öldürüldü.

10- SODEP İstanbul mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltınaalınan SODEP Genel Sekreter Yardımcısı Nail Gürman, dün İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın hakkında aldığı takipsizlik kararıuyarınca serbest bırakıldı.

11- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce yargılanan, Ulusal Basın Ajansı (UBA) Genel Yayın Müdürü Baki Özilhan ile Yazı İşleri Müdürü Cengiz Yıldırım beraat ettiler.

12- Uluslararası Af Örgütü, yayımladığı raporda, Güney Afrika'nın, siyasi tutuklulara yapılan işkencelerde birinci sırada olduğunu bildirdi.

13- Güney Afrika'da bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 21 madenci öldü, 27 madenci yaralandı.

14- Hindistan'ın Bombay kentinde bir binanın çökmesi sonucu 40 kişiöldü, 83 kişi yaralandı.

15- İsrail, Atlit cezaevinde bulunan 101 kişilik üçüncü Şii tutuklu grubunu da serbest bıraktı.

16- Yeni Zelanda Başbakanı David Lange, nükleer denemeleri protesto amacıyla Auckland limanına gelen Greenpeace gemisine düzenlenen sabotajla ilgili olarak tutuklanan Fransızların Yeni Zelanda'da yargılanacaklarını bildirdi.

17- Sri Lanka hükümeti ile 6 Tamil gerilla örgütü arasındaki barış görüşmelerinin 2. bölümü başkent Timpu'da başladı.

18- Japonya'da, Tokyo - Osaka seferini yaparken 524 yolcusuyla düşenuçaktan, 4 kişinin kurtulduğu bildirildi.

14 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, göz ameliyatı için ABD'ye gidecekolan Başbakan Turgut Özal'ı Florya Köşkü'nde kabul etti.

2- Başbakan Turgut Özal, Yüce Divan'da sürmekte olan eski DevletBakanı İsmail Özdağlar davasında tanıklık yaptı.

3- Mersin Akkuyu'da yapılacak nükleer santralın ön anlaşması, Başbakan Turgut Özal, Kanada AECL firması başkanı James Donnelly ve TEK Genel Müdür Yardımcısı Zeki Çeri tarafından imzalandı.

4- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz, «Bakanlar Kurulu'nun, kamu alacaklarına uygulanacak gecikme faiz oranını yüzde 54'ten,yüzde 75'e çıkardığını» bildirdi.

5- Afrika'da açlık çekenler için Diyanet İşleri Bakanlığı'nca toplanan670 milyon liralık bağış çeki, Devlet Bakanı Kazım Oksay ve Diyanet İşleriBakanı Tayyar Altınkulaç tarafından Florya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e verildi.

6- TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ferruh İlter, TBMM'dedüzenlendiği basın toplantısında, ABD'deki temasları hakkında bilgi verdi.

7- Hatay bağımsız milletvekili Murat Sökmenoğlu, Güneydoğu Anadolu olaylarına ilişkin olarak, İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un, TBMM'yealınan önlemlerle ilgili ayrıntılı bilgi vermesi isteğiyle soru önergesi verdi.

8- SODEP Genel Sekreteri Hicri Fişek, «Suudi Arabistan hükümeti tarafından Hatay doğumlu Türk vatandaşlarına uygulanan vize sorununun sürdüğünü» belirterek, «Konunun Başbakan ve Dışişleri Bakanı'na bir mektupla iletildiğini» bildirdi.

9- Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu, 30 Temmuz 1985/1301 sayılıkararında, 1402 sayılı yasa gereğince görevlerine son verilen görevlilerin,sfkıyönetim kalktıktan sonra yeniden göreve dönmek için yaptıkları başvuruları reddetti.

10- Sovyetler Birliği Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Anatoli Kadirov, Sovyetler Birliği'nde düzenlenen Kafkas-85 askeri tatbikatına iliş.kin Batı basınında çıkan ve Türk basınına yansıyan haberlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, «Bir üçüncü devlet, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında gerginlik yaratmak için asılsız haberler çıkarıyor» dedi.

11- Sivas yönünde Malatya'ya gelmekte olan bir yük treni freninin tutmaması sonucu başka bir yük treni ile çarpıştı. Çıkan yangın sonucunda11'i demiryolu görevlisi olmak üzere 14 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

12- Ressam Nazlı Ecevit öldü.

13- Hakkari Emniyet Müdürü'ne ait makam otomobiline kimliği belirlenemeyen kişilerce yapılan silahlı saldırı sonucu, şoför yaralandı.

14- MLSPB davasında ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve itirafları nedeniyle Pişmanlık Yasası'ndan yararlanmak isteyen 5 sanık hakkında, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen duruşmaları sonucu tahliye kararı verildi.

15- Askeri Yargıtay, THKP-C/HDÖ davasında yargılanan 5 sanığın idamcezasını onayladı.

16- Kıbrıs 2. barış harekatı'nın 11. yıldönümü KKTC'de kutlandı.

17- Ermeni soykırımına ilişkin ididaları da içeren bir rapor, ilk kez BMgündemine getirildi. Raporun görüşülmesi ileriki bir tarihe ertelendi.

18- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bomba yüklü bir otomobilde meydanagelen patlama sonucu 12 kişi öldü, 120 kişi de yaralandı.

Bu arada, Ürdün'ü ziyaret etmekte olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcılarından Richard Murphy, Kral Hüseyin ve öteki yetkililerle görüştü.

19- Güney Afrika Irklararası İlişkiler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, «Siyahlara ayrı bir mecliste temsil hakkı tanınacağı, çeşitli mesleklerde siyahlara karşı var olan engellerin kaldırılacağı» bildirildi.

20- Uganda'da içlerinde toplam 60 ceset bulunan iki toplu mezar ortaya çıkarıldı.

15 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Florya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde, TBMM Savunma Komisyonu üyelerini kabul etti.

2- Başbakan Turgut Özal, göz ameliyatı olmak üzere ABD'ye gitti.

3- İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, köylülerin fişlenmesi ve siyasitemayülleri ile ideolojik durumlarının da sorulması konusunda, «Konuyu inceledikten sonra açıklama yapacağını» söyledi.

4- Ferruh İlter başkanlığındaki TBMM Savunma Komisyonu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ'a, ABD'de yaptığı temaslar hakkında bilgi verdi.

5- MDP Genel Başkanı Ülkü Söylemezoğlu, DYP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk ve parti yöneticilerini ziyaret ederek bir görüşme yaptı.Görüşmeden sonra yapılan açıklamada, «Ortak muhalefet yapma konusunda çaba gösterecekleri» bildirildi.

6- HP Genel Sekreteri Halil İbrahim Şahin, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Güvenlik soruşturmaları, 1402 sayılı yasa, köylülerin fişlenmesi ve HP-SODEP birleşmesi» konularında açıklamalarda bulundu.

7- Van Belediye Başkanı Mustafa Çokaz, RP'den, ANAP'a geçti.

8- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Çevre Sağlığı Danışma Kurulutoplantısı Ankara'da yapıldı.

9- Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından her yıl verilmekte olan bilim hizmet ve teşvik ödüllerini bu yıl kazananTürk bilim adamları belli oldu.

10- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlğı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen 7 sanıklı TİKKO/Bolşevik davasında 3 sanık 13'er yıl 4'er ayhapis cezasına çarptırıldı, 4 sanık berat etti.

Askeri Yargıtay 2. Dairesince haklarında mahkumjyet kararı bozulanTHKP-C Halkın Devrimci Öncüleri davası sanıklarından 12 kişinin yapılanmasına İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

11- Balıkesir'in Karaman köyü imamı ve Kızlar Manastırı yöneticisi hakkında, «Yasadışı din eğitimi verdiği» gerekçesiyle dava açıldı.

12- BM Sözcüsü, «BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın mektubuna bir süre önce cevap verdiğini, vecevabında görüşmelerin yeniden başlaması için gerekli öğelerin var olduğunu belirttiğini» açıkladı.

13- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Şeyhülislam'ın, Sudan'ayaptığı üç günlük resmi ziyaret sonrası yayımlanan ortak bildiride, İran'laSudan'ın 1981'de kesilen diplomatik ilişkileri en kısa zamanda yeniden kurmayı kararlaştırdıkları» açıklandı.

14- Irak Haber Ajansı tarafından yayınlanan Irak askeri bildirisinde,«Irak'ın hava saldırısında, İran'ın Harg adasındaki petrol dolum tesislerinibombalayarak imha ettiği» bildirildi.

15- Hindistan'da 3 muhalefet lideri, Başbakan Rajiv Gandi'nin bir süreönce ılımlı Sihlerle imzaladığı Pencap anlaşmasını protesto ederek, Haryana Eyalet Parlamentosundaki görevlerinden ayrıldılar.

16- Pakistan'ın Ravalpindi kentinde, demokrasi'ye dönülmesini isteyenbir gösteri yapıldı. Bu arada Başbakan Muhammed Han Junejo, «Sıkıyönetimi gerektiren bir durum kalmadığını ve en geç yıl sonunda sıkıyönetiminkaldırılacağını» açıkladı.

16 AĞUSTOS 1985

1- İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, Ankara'da Başbakanlık Basın Merkezi aracılığıyla yaptığı açıklamada, «Köylülerin fişlenmesi yolundaki yayımların, Adana'nın Osmaniye ilçesindeki bir yanlış uygulamadan kaynaklandığını ve sadece bu ilçeye bağlı köylerde dağıtılan formların toplatıldığmı» bildirdi.

2- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, 15 Ağustos 1984 tarihinde iki ilçede bölücü çete mensuplarının giriştikleri eylemlerden sonra başlatılan «Güneş Harekâtı»nm 1, yıldönümü nedeniyle, Ankara'da, Genelkurmay karargâhında, yerli ve yabancı basın mensuplarıyla, bazı ülkelerin diplomatlarına bir bilgi verme toplantısı yapıldı.

3- 6. Kolordu ve Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı AskeriMahkemesi, yasa dışı bir çeteye üye olmak, adam öldürmek ve silahlı gaspsuçlarından yargılanan 29 sanıktan biri idama, ikisi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar, 5 yıl ile 36 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum oldular.

4- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi'ndesürmekte olan 1249 sanıklı ana Dev-Sol davasında 6 sanık tahliye edildi.

5- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesinde görülen Büyük Dev-Yol davasında iki sanık tahliye edildi.

6- Yüksek öğrenim öğrencilerinden alınacak harçlarla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

7- Suudi Arabistan'da, Niğdeli hacı adaylarını taşıyan bir otobüsünkamyonla çarpışması sonucu 15 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.

8- Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Pieter Botha'nın siyahlara siyasi haklar vermeyi reddetmesi üzerine BM, Sovyetler Birliği, ÇinHalk Cumhuriyeti ve çeşitli ülkelerce kınandı. Kanada yönetimi, GüneyAfrika yönetiminin ırkçı politikasında bir değişiklik yapmamass nedeniyle,Pretoria'daki büyükelçisini geri çağırdı.

17 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Orgeneral Necdet Öztorun'u Florya Köşkü'nde kabul etti.

2- Genelkurmay İkinci Başkanlığı görevine ikinci kez atanan 1. Orduve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necip Toruntay, görevi Orgeneral Recep Ergun'a devretti.

3- Çay-Kur Genel Müdürü Yılmaz Telatar, çay fiyatlarına yüzde 20ile 30 oranında değişen oranlarda zam yapıldığını açıkladı.

4- Başbakan Turgut Özal, ABD'nin Houston kentinde, sağ gözündenameliyat oldu.

5- İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, resmi 'olmayan sonuçlarınagöre, Ali Hamaney kazandı.

6- ABD'nin Ortadoğu işleriyle ilgili Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Murphy, Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile görüştü.

7- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bomba yüklü bir otomobilin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre en az 50 kişi öldü, 100 kişi de yaralandı.

8- Hong-Kong'da bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 21 işçi öldü.

18 AĞUSTOS 1985

1- HP'nin dün Ankara'da toplanan 1. Küçük Kurultayı, SODEP ile birleşme girişimlerinin desteklenmesini öngören bildirinin yayımlanmasıylasona erdi

2- Ağrı Dağı'nda soyguncu teröristlere karşı güvenlik kuvvetlerincebaşlatılan «Poyraz» harekâtının ikinci bölümü dün başladı.

3- Çanakkale'nin Ezine-Kepez arasındaki ormanda çıkan yangın 53saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangında 1000 hektarlık alanın tamamen yok olduğu bildirildi.

4- Başbakan Turgut Özal, ABD'de yaptığı açıklamada, «ABD Kongresinin yardım ve askeri dış kredilerinde uygulandığı, 7'ye 10 oranının kabuledilemez olduğunu» söyledi.

5- ABD yönetiminin Ortadoğu Özel Temsilcisi Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Murpy, Ürdün'ün başkenti Amman'da ikinci tur görüşmelere başladı.

6- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 50 gün önce kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırılan İranlı foto muhabiri, dün serbest bırakıldı.

7- Sri Lanka'da bağımsızlık için silahlı mücadele veren ayrılıkçı Tamil gerillaları, hükümet birliklerinin, hafta sonunda ülkenin doğusunda yaşayan Tamilli 200 sivili kurşuna dizdiği gerekçesiyle, hükümetle Tamil ayrılıkçı grupları ve Hindistan yetkilileri arasında Bhutan Krallığının başkentiTrimphu'da bir haftadır sürdürülen barış görüşmelerinden çekildiler.

Sri Lanka hükümeti ise, başkent Colombo'da yaptığı açıklamada, «Hükümet birlikleri ile Tamiller arasında çıkan çatışmada yalnızca 19 sivilinöldüğünü» bildirdi.

8- İran'ın başkenti Tahran'da bombalı bir kamyonette meydana gelenpatlama sonucu, 30 kişi yaralandı.

19 AĞUSTOS 1985

1- HP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, SODEP Genel BaşkanıErdal İnönü, ile bir görüşme yaptı.

2- Karadeniz Üniversitesi Rektörü, Prof. Lami Eser, 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Ali Sümer, ve İnönü Üniversitesi Rektörü Safa Erkün, Rektörlük görevlerinden istifa ettiler.

3- Yargıtay Ceza Genel Kurulu, haksız yere tutuklanan ya da gözaltına alınanların devlet aleyhine tazminat davası açabileceklerine karar verdi.

4- ABD Dışişleri Bakan Yardımcılarından Richard Murphy, Ürdün-Filistin ortak heyetiyle görüşmeden bölgeden ayrıldı.

5- Çin Halk Cumhuriyeti'nde bir yolcu gemisinin batması sonucu 114kişi öldü, 60 kişi kurtarıldı.

6- Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, meydana gelen iki patlamada 31 kişiöldü, 84 kişi yaralandı.

7- Cezayir'in güney doğusundaki bir bölgede 57 kişinin gömülü bulunduğu bir toplu mezar ortaya çıkarıldı.

20 AĞUSTOS 1985

1- Devlet Bakanı Kazım Oksay Suudi Arabistan'a, Maliye ve GümrükBakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin de SSCB'ye gitti.

2- Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan, Trakya bölgesindeçeltik ve ayçiçeği ürünlerine kuraklığın neden olduğu etkileri yerinde inceledi.

3- ANAP Genel Başkan Yardımcısı ve Vekili Mehmet Keçeciler, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, HP-SODEP birleşmesini değerlendirerek, «Anayasa'nın 84. madesinin zorlandığını» söyledi.

4- Emekliye ayrılan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral MehmetBuyruk, görevini düzenlenen bir törenle, Orgeneral Fikret Oktay'a devretti.

5- Karadeniz Üniversitesi'ne Prof. Dr. Kemal Gürüz, İnönü Üniversitesi'ne Prof. Dr. Yüksel İşyar, 19 Mayıs Üniversitesi'ne Prof. Dr. MehmetSağlam rektör olarak atandılar.

6- Demir-Çelik ürünleri ile sanayi kok kömürü fiyatlarına zam yapıldı.

7- 9. Kolordu ve Erzurum-Ağrı-Kars İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı'nce 8 Ağustos 1985 tarihinden beri Ağrı Dağı'nda sürdürülen suçlularınaranması sırasında, güvenlik kuvvetleri ile bölücü çete mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada, çete mensuplarından üçü ölü, biri de yaralı olarak ele geçirildi.

8- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcı YardımcılarındanMehmet Demir, MLSPB davası sanıklarından Şemsi Özkan ve 4 arkadaşınınitirafları nedeniyle Pişmanlık Yasası'ndan tahliyelerine itiraz etti.

9- Cenevre'de BM'nin düzenlediği İnsan Hakları konulu panelde konuşan Türkiye'nin BM Cenevre Bürosu nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ercüment Yavuzalp, BM bünyesindeki bir alt komisyonun hazırladığı Ermeni Soykırım iddialarını içeren rapor taslağının «yanlış ve haksız» olduğunu bildirdi.

10- Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Devlet Başkam Pieter Botha ile siyah dini liderler arasında dün yapılan görüşmelerden hiçbir sonuç alınamadı.

Güney Afrika'nın Washington Büyükelçisi Herbert Beukes, dün ABD'de verdiği demeçte, «Ülkede adaleti, ırkçı sistem dahilinde sağlamalıyız»dedi.

11- Mısır'ın başkenti Kahire'deki İsrail Büyükelçiliği görevli ataşesiAlbert Traksi silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

12- Lübnan'ın Trablusşam kentinde, bir otomobile yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 44 kişinin öldüğü, 100'e yakın kişinin de yaralandığıbildirildi.

13- Uganda'da yeni askeri yönetimin lideri Tuğgeneral Tito Okello,Kenya liderleriyle görüşmelerde bulunmak üzere Kenya'ya gitti.

14- Filipinler'de yönetim aleyhtarı gerillaların 18 kişiyi öldürdükleri,gerillalarla hükümet birlikleri arasında çıkan çatışmada 6 gerillanın öldüğübildirildi.

15- Hindistan'da Sih lideri Singh Longowal, silahlı bir saldırı sonucu öldü.

21 AĞUSTOS 1985

1- Başbakan Vekili ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Ankara'da«Üreticilerin, TMO'dan gecikmiş alacaklarının tamamının yarın akşama kadar ödeneceğini» açıkladı.

2- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz, Bakanlar Kurulu'nda, «Maden Kanunu'na bağlı yönetmelik ile özel kişilere ve kuruluşlaraelektrik üretimine izin veren yönetmeliğin kabul edildiğini, Filipinler'in başkenti Manila'da büyükelçilik açılmasının öngörüldüğü, serbest bölgelerle ilgili yönetmeliğin önümüzdeki günlerde kesin şeklini alacağını» bildirdi.

3- Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye'deki tüm diplomatik temsilcilik ve uluslararası örgütlere, personellerinin davranışlarına ilişkin bir uyarı yazısı gönderildi.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eralp, «Türkiye'ye Cruise füzeleri yerleştirileceği yolundaki haberlerin gerçek dışı olduğunu» söyledi.

5- HP Genel Başkan Yardımcısı Barış Can, Başbakan Turgut Özal tarafından yazılı cevaplandırılması istemiyle, güvenlik soruşturması uygulaması ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası uyarınca görevlerine son verilenkamu görevlilerinin durumu konusunda, TBMM Başkanlığı'na iki soru önergesi verdi.

6- Tiyatro oyuncusu Savaş Başar öldü.

7- Askeri Yargıtayca bozulan 21 sanıklı yasa dışı Uşak ÜGD davasıikinci kez Ege Ordu Komutanlığı 1 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi'ndekarara bağlandı. 16 sanık 1 yıl 6 ay ile 36 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık hakkında dava dosyasının tefrikine, 3 sanığın daberaatine karar verildi.

8- Yunanistan Hükümet Sözcüsü Kostas Laliotis, Atina'da yaptığıaçıklamada, «NATO Avrupa Mütteffik Kuvvetleri Başkomutanı General Bernard Rogers'in, Yunanistan'ın Türkiye ile olan sorunlarını görüşmek üzereAtina'ya geldiğini, ancak önerilerinin reddedildiğini» bildirdi.

9- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charles Redman, tarafından yapılan açıklamada, «Güney Afrika yönetiminin ırkçı sistemi ne gibi reformlarla değiştireceğini açık şekilde belirtmesini» istedi.

10- Lübnan'da, Hıristiyan ve Müslüman milisler arasında süren çarpışmaların, Beyrut Havalam'nın çevresinde yoğunlaşması nedeniyle, havaalanının kapatıldığı bildirildi.

Lübnan polisi, çarpışmalarda, 16 kişinin öldüğünü, 101 kişinin de yaralandığını bildirdi.

22 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Haliç kıyı düzenlemesi içinde yeralan Balat'taki «Akşemsettin Parkı ve Spor Kopmleksi»ni hizmete açtı.

2- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz, «Memurlarınbayram öncesinde, eylül maaşlarına mahsuben avans alabileceklerini» bildirdi.

3- İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, HP Genel Sekreteri Halil İbrahimŞahin ve HP Genel Başkan Yardımcılarından Barış Can ile kamu görevlilerinin güvenlik soruşturmaları konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını cevaplandırdı ve «Bazı memurların soruşturmalarını MiT'in sürdürdüğünü» açıkladı.

4- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Birleşmiş Milletler ÇocuklaraYardım Fonu (URİCEF) çe Dünya Sağlık Örgütü (ÇHD)'nin işbirliğiyle Türkiye'deki 5 milyona yakın 0-6 yaş arasındaki çocuğun aşılanmasına yönelik proje için gerekli olan aşı ve malzemeler Türkiye'ye getirildi.

5- Ozan Turgut Uyar öldü.

6- Başbakan Turgut, Özal, göz ameliyatı için gittiği ABD'de TRT'yeverdiği demeçte, «Türk-ABD Savunma İşbirliği Anlaşması'nın yenilenmesiiçin iki ülke arasındaki görüşmelerin eylül ayında başlayacağını» açıkladı.

7- BM Güvenlik Konseyi, dün yapılan oturumda, olağanüstü durumuygulamasını kaldırmayı reddeden Güney Afrika'daki ırkçı yönetimi kınamakararı aldı. Ancak kararın, uluslararası ekonomik yaptırım çağrısını öngörenmaddesi, ABD ve İngiltere'nin isteği doğrultusunda çıkartıldı.

8- Yeni Zelanda polisi tarafından bir açıklama yapılarak, «Yeşilbarış(Greenpeace) Örgütü'ne ait Gökkuşağı Savaşçısı (Rainbow Warrior) adlıgeminin 10 Temmuz günü Yeni Zelanda açıklarındaki Auckland Limanı'nda,Fransız Gizli Servisi görevlilerince düzenlenen sabotaj sonucu battığı» bildirildi.

9- İngiltere'nin Manchester kenti havaalanından harekete geçtiği sırada, yangın sonucu piste çakılan uçakta, ilk belirlemelere göre 54 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.

10- Lübnan kabinesi, Beyrut'ta ateşkes ilan edilmesini ve Suriye'ninateşkese gözlemcilik yapmasını kararlaştırdı.

11- Filipinler'de yönetim aleyhtarı gerillalar, 10'u polis, 13 kişiyi öldürdüler.

23 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Vekili Devlet Bakanı KayaErdem'i Florya Deniz Köşkü'nde kabul etti.

2- HP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, «Devlet aleyhine işlenensuçların affedilmeyeceğine ilişkin Anayasa'nm 87. madesinin doğru yorumlanması için TBMM'de çaba göstereceklerini» söyledi.

3- Sovyetler Birliği'nde üç gün süren görüşmeleri tamamlayarak Ankara'ya dönen Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin «Doğal gaz boru hattı projesinin uluslararası ihaleye çıkarılacağını» bildirdi.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eralp, «Türkiye'nin Bulgaristan'daki Türk azınlığa yapılan baskılarla ilgili olarak bu ülkeye dördüncü notayıverdiğini» bildirerek, «Türk azınlığın durumunun ikili temaslar yoluyla elealınması görüşünün verilen notada tekrarlandığını» belirtti.

5- Silahlı Kuvvetler'de görev süreleri dolan veya kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevkedilen 43 general, amiral ve 130 albay için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir tören düzenlendi.

6- 9. Kolordu Sıkıyönetim Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çeşitlieylemlerden aranan bölücü çete mensubu 6 kişi yakalandı.

7- ABD'de bulunan Başbakan Turgut Özal, Amerika'nın Sesi Radyosu'nun çeşitli konuları içeren sorularını cevaplandırdı ve «Bulgaristan'daTürklere yapılan muameleler ile Güney Afrika'da cereyan eden olaylar arasında hiçbir fark olmadığını» söyledi.

8- Lübnan'da ateşkese rağmen, 20 kişinin öldüğü, 89 kişinin yaralandığı, bu arada Lübnanlı ve Suriyeli yetkililerle ateşkese ilişkin yeni görüşmelerin yapıldığı bildirildi.

9- Çin Halk Cumhuriyeti'nde meydana gelen şiddetli kasırgada haftaiçinde 60 kişi öldü.

24 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, sürekli hastalık nedeniyle bir hükümlüyü affetti.

2- SODEP ve HP Af Komisyonu çalışmalarına ilişkin olarak, HP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan ve SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü tarafından yayımlanan deklarasyonda, «Af ve toplumsal barışı sağlama yasaönerisi» açıklandı.

3- Polonya'ya yaptığı resmi ziyareti tamamlayan Devlet Bakanı Ahmet Karaevli, Türkiye'ye döndü, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli, «Türkiye Polonya karma ekonomi komisyonu çerçevesinde, madencilik ve taşkömürü madenciliğine yönelik işbirliği olanaklarının araştırıldığını» bildirdi.

4- Anayasa Mahkemesi'nin Yabancıların Türkiye'de mülk edinmelerini sağlayan yasanın iptaline ilişkin gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

5- Siirt'in Şırnak ilçesinde, çete mensuplarının güvenlik kuvvetlerineateş açması sonucu iki er şehit oldu.

6- Güney Afrika'da polisin siyahların çoğunlukta olduğu Sovveto kasabasında sürdürdüğü operasyonlarda, 6 kişi oklu, 20 kişi yaralandı. Bu arada polisin 13 yaşından küçük 900 çocuğu tutukladığı bildirildi.

7- Çin Halk Cumhuriyeti'nde meydana gelen depremde 55 kişi öldü.

25 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, «Ülkenin çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu» belirterek, «Bu sorunların kışkırtma vesilesi yapılarak, millette bezginlik, yılgınlıkve ümitsizlik yaratılmamasım» istedi.

2- Başbakan Turgut Özal ile Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu Televizyonda “İcraatın İçinden” programında, turizm konusunda açıklamadabulundular.

Başbakan Turgut Özal, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, «Geçirdiğimiz yıllardaki sıkıntılı günleri hatırlayarak birliğimiz ve beraberliğimizi devam ettirmenin önemini bir daha belirtmek istiyorum» dedi.

3- Devlet Bakanı Kazım Oksay, topluma götürülen dini hizmetleri açıkladı ve devletçe açılan Kuran kursları sayısının 3335'e ulaştığını bildirdi.

4- Kurban Bayramı dolayısıyla, HP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, MDP Genel Başkanı Ülkü Söylemezoğlu, SODEP Genel Başkanı Erdalİnönü, DYP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, RP Genel Başkanı AhmetTekdal IDP Genel Başkanı Aykut Edibali birer mesap yayımladılar.

5- Türk - İş Yönetim Kurulu, bir mesaj yayımlayarak yurttaşların Kurban Bayramını kutladı.

6- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Başbakan Turgut Özal ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'na birer mesaj göndererek, Türk ulusunun Kurban Bayramını kutladı.

7- Milli Savunma Bakanlığı, Silahlı Kuvvetler ile bunlara bağlı kuruluşların «Silah ve donanım» gereksinimlerini karşılamaya yönelik yatırımlarda gözetilecek ilkeleri «prensip» kararına bağladı.

8- Suriye Dışişleri Bakanı Farek El Şareh, Libya Dışişleri Bakanı AliAbdüsselam Treyki ve İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, Suriye'ninbaşkenti Şam'da toplandılar.

9- Sri Lanka'da ordu birlikleri'nin, ayrılıkçı Tamil gerillalarına ait bireğitim üssüne düzenledikleri saldırıda 26 gerillayı öldürdüğü, Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü tarafından bildirildi.

26 AĞUSTOS 1985

1- Başbakan Turgut Özal, İstanbul Bayram Gazetesi'nde yayımlananyazısında, «Enflasyonun düşüşe geçtiğini, vergi gelirlerinin hızla arttığınıve umulanın üzerinde döviz geliri sağlandığını» söyledi.

2- HP Genel Başkanı Aydın Güven Gürkan, İstanbul Bayram Gazetesi'ne yazdığı yazısında, «Halkın sosyal demokratlarla şans tanıması gerektiğini, bu şansın da ciddi, güçlü, kalıcı ve uzun süreli olmasını» istedi.

27 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ankara'da, sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Seyranbağları Huzurevi ile Etimesgut Erkek Yetiştirme Yurdu'nda incelemelerde bulundu.

2- MDP Genel Başkanı Ülkü Söylemezoğlu, İstanbul Bayram Gazetesi'ne bir yazı yazdı.

3- SODEP Genel Başkanı Erdal İnönü ile DYP Genel Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Ankara ve İstanbul Gazetelerine ayrı ayrı birer yazı yazdılar.

4- MP Genel Başkanı Ali Koç'un yazısı, Ankara Bayram Gazetesi'ndeyayımlandı.

5- Bağ-Kur Genel Müdürü Fikret Yağmur, doğal afete uğrayan esnafve sanatkârlara «Afet kredisi» verileceğini açıkladı.

28 AĞUSTOS 1985

1- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, İstanbul Bayram Gazetesiiçin hazırladığı yazıda, parlamentonun iki yıllık çalışması ve önümüzdeki dönem ele alınacak konular hakkında bilgi verdi.

2- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın, Ankara BayramGazetesi'ne başlayacak olan 0-5 yaş grubu aşı kampanyası hakkında açıklamalarda'bulundu.

3- ABD Başkanı Ronald Reagan, Ankara Bayram Gazetesi'nde yayınlanan yazıda, «Sadece kelimelerle güvenliğin ve hürriyetlerin gelişeceğineinanmıyoruz» dedi.

29 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Zafer Bayramı nedeniyle bir mesajyayımlayarak, «Birlik ve beraberlik içinde aynı inanç ve ilkeler etrafındasımsıkı kenetlendiğimiz sürece her türlü engelleri aşarak çağdaş uygarlıkyolunda hızla ilerlememiz mümkün olacaktır» dedi.

2- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ, Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, «Türk Silahlı Kuvvetieri'nin Atatürkçü düşüncenin dışında hiçbir hedef tanımaksızın görevini sürdüreceğini» belirtti.

3- PTT Genel Müdürlüğü'nce, telefon fazla konuşma ücreti ile şehirlerarası konuşma ücretlerine yüzde 33 oranında zam yapıldı.

4- İsrail Havayolları EI-Al'ın Elmadağ'daki bürosunun 27. Ağustosgünü bombalanmasını «İslami Cihad» örgütü üstlendi.

5- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, «12 Eylül'de, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar ile görüşmeye hazır olduğunu», BM Kıbrıs ÖzelTemsilcisi Vekili James Holger'e bildirdi.

6- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Zafer Bayramı dolayısıylaCumhurbaşkanı Kenan Evren, TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Başbakan Turgut Özal ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'na birer kutlama mesajı gönderdi.

7- Uluslararası Af Örgütü, Cenevre'de toplantılarını sürdüren BM İnsan Hakları Komisyonu Azınlık Hakları Alt Komisyonu'na gönderdiği birmektupta, «Bulgaristan'daki Türk azınlığa yapılan baskılardan kaygı duyulduğunu» bildirdi.

8- Rainbow Warrior adlı gemisi bir sabotaj sonucu Temmuz ayındaYeni Zelanda'nın Auckland Limanı açıklarında batırılan Uluslararası ÇevreKoruma Örgütü Greepeace'in olaydan dolayı Fransa'yı Uluslararası AdaletDivam'na şikayet edeceği açıklandı.

9- Nijerya'da, dün General İbrahim Babangida'nın General MuhammedBuhari yönetimini devirerek, denetimi ele geçirdikleri ve 28 kişilik yeniyönetim konseyinin görevi devraldığı bildirildi.

10- Lübnan'ın güneyindeki üç Şii köyüne baskın yapan İsrail askerleri,70 Şii'yi gözaltına aldı.

Bu arada, Güney Lübnan ordusuna bağlı birliklerin Sayda limanını bombalaması sonucu 15 kişi öldü.

11- Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki siyahlara ait kasabalarda dün vebugün çıkan çatışmalarda,' polisin 20 siyahı öldürdüğü bildirildi.

12- Geçen hafta sürgünde yaşadığı İngiltere'den, ülkesine dönen Pakistan'ın muhalefet liderlerinden Benazir Butto, askeri yönetim tarafındanevinde gözaltına alınarak, siyasi faaliyette bulunması yasaklandı.

30 AĞUSTOS 1985

1- 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta dış temsilciliklerde veKKTC'de törenlerle kutlandı.

2- Güneydoğu Anadolu'da planlanan «Orgeneral Semih Sancar 85» tatbikatı başladı,

3- Ege Ordu Komutanlığı 1 Numaralı Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi'nde sonuçlanan Uşak-İzmir TDKP davasında 9 sanık 6'şar yıl 8'er ay ağırhapis cezasına mahkum oldu.

4- BM Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komitesi'nce, Ermenilerin 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından soykırıma uğratıldığını iddia eden soykırım raporu işleme konmayarak, «Raporunnot edildiği» belirtildi.

5- Güney Afrika'da polisin, üçü çocuk olmak 19 siyahı öldürdüğü bildirildi.

Bu arada, AET'ye üye üç ülkenin Dışişleri Bakanları ırkçı politika veülkenin içinde bulunduğu ekonomik .krizi görüşmek ve incelemelerde bulunmak üzere Güney Afrika Cumhuriyetine gittiler.

6- Şili'nin başkenti Santiago'da polis bir liseyi işgal eden 11-17 yaşlarındaki 168 öğrenciyi tutukladı.

31 AĞUSTOS 1985

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, İstanbul'da, Hava ve Deniz HarpOkulları diploma ve sancak devir-teslim töreninde öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, «Yalancı Atatürkçü değil hakiki Atatürkçü yetişmenizi bekliyoruz» dedi.

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, daha sonra Ankara'ya döndü.

2- Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, TBMM dergisinde, Türk-Yunanilişkilerini değerlendirdi.

3- ABD'de bulunan Başbakan Turgut Özal, Türkiye'nin WashingtonBüyükelçisi Şükrü Eiekdağ ve BM Baştemsilcisi İlter Türkmen ile görüştü.

4- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, «2-7 Eylül tarihleri arasındaAngola'da yapılacak olan Bağlantısız Ülkeler Konferansı'na Kıbrıs Rum kesimi adına katılacak olan Rum Dışişleri Bakanı Yakovu'nun, «Kıbrıs'ın tümühakkında konuşmayacağını» beliterek, «Konferansta, Kıbrıs Türkleri aleyhine çıkabilecek tek yanlı bir kararın, toplumlararası diyalog yollarını tıkayacağını» söyledi.

5- İngiltere İslam Örgütleri Birliği'nin 15. Olağan Gene! Kurulu,«KKTC'nin uluslararası düzeyde tanınması» yolundaki bir karar tasarısınıkabul etti.

6- AET'ye üye ülkelerden Hollanda, Lüksemburg ve İtalya DışişleriBakanları ekonomik yaptırım konusunda karara varmak amacıyla Güney Afrika'da, ırkçılık aleyhtarı rahip Desmond Tutu, Güney Afrika Klişeler Konseyi Genel Sekreteri Beyers Naude, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Roelof Botha ve Afrika'nın en büyük siyah kabilesi Zulu'larm lideri Gatşa Butheleziile görüştüler.

Bu arada, Cape bölgesinde 3 gün içinde öldürülenlerin sayısının 31'eulaştığı bildirildi.

7- Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher, Ortadoğu gezisinin ikinci gününde, Suriye Devlet Başkanı Yardımcısı Abdül Halim Haddam ve Dışişleri Bakanı Faruk el Sara ile görüştü.

8- Fransa'da meydana gelen tren kazasında 43 kişi öldü.

9- Nijerya'da General İbrahim Babangida liderliğindeki yeni yönetim,87 siyasi tutukluyu daha serbest bıraktı.

10- FKÖ'ye bağlı El Fetih grubu üyelerinden Mustafa Kasım Halife(Ebu Muhammed) Sayda'da uğradığı saldırı sonucu öldürüldü.

11- Hindistan'ın Bombay kentinde kimyasal madde üreten bir fabrikadan sızan zehirli klorin gazı bir kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin zehirlenmesine yol açtı.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106