13.3.1984
×

Hakkında

Künye

İletişim

MART 1984

1 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren Başkanlığı'nda toplanan MiiliGüvenlik Kurulu, sıkıyönetimin 13 ilde kaldırılmasını tavsiye kararı aldı.Daha sonra Cumhurbaşkanı Kenan Evren Başkanlığı'nda toplanan Bakanlar Kurulu, Çanakkale, Gümüşhane, Kırşehir, Sinop, Isparta, Kastamonu, Çankırı, Bitlis, Kırklareri, Bilecik, Kütahya, Muş ve Burdur'dasıkıyönetimin kaldırılmasını ve bu jllerden Çanakkale, Gümüşhane,Kırşehir, Sinop, Isparta, Kastamonu, Çankırı ve Bitlis'te 19 Mart 1984tarihinden itibaren olağanüstü hal ilan edilmesini kararlaştırdı. Karardaha sonra TBMM Genel Kurulu'nda da kabul edildi.

2- Başbakan Turgut Özal, Türk - İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ıkabul ederek bir süre görüştü. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Başbakan Turgut Özal, «Genel meseleri görüştük. Son sendikalar konusu,çalışma hayatı, işçi alacakları ile ilgili konulan görüştük. Zonguldak'takiişçilerin meselesini halettik. Zonguldak'taki işçilerin alacağı olan 7.5milyar liralık kıdem tazminatı eskiden birikmiş bunu planlıyorduk, buvesie oldu» dedi.

3- Anayasa Mahkemesi, Yerel Seçim Yasası'nın Anayasa'ya aykırıolduğu gerekçesiyle HP ve MDP tarafından yapılan başvuruyu sonuçlandırdı ve oy çokluğu ile başvurunun reddedilmesini kararlaştırdı.

4- Anka Ajansı'nın bir haberine göre, Adalet Bakanı Necat Eldem, Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin 1 Mayıs tarihinden itibarençalışmaya başlayacağını ve bu mahkemelere hakim ve savcı atamalarına başlandığını açıkladı.

5- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Süreyya Yüksel,bir bildiri yayınlayarak, 25 Mart'taki yerel yönetim seçimleri öncesiyapılacak propaagnda çalışmalarının 44 numaralı Sıkıyönetim Bildirisidışında tutulduğunu bildirdi.

6- Toplu Konut Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Genel Kurul ayrıca, yerel seçim yasasında değişiklikyaparak muhtar ve köy ihtiyar heyeti adaylarının ilkokul mezunu olmaşartını kaldırdı.

7- Halkçı Parti TRT Yasasının 19. maddesinin iptal edilmesi istemiyle hazırladığı yasa önerisini TBMM Başkanlığı'na sundu.

8- Halkçı Parti Sakarya Milletvekili Turgut Sözer tarafından hazırlanan ve Orman Kanunu'nda değişiklik yapan kanun tasarısı TBMMBaşkanlığı'na verildi.

9- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ismet Yanıkömeroğlu, THA'yayaptığı açıklamada, «Kötü hava şartlan nedeniyle bazı köylere ulaşılamazsa, o ildekj il genel meclisi seçimleri ertelenebilir» dedi.

10- OYAK'ın 24.ku ruluş yıldönümü törenlerle kutandı.

11- Parlamento Muhabirleri Derneği yeni Yönetim Kurulu yaptığıgörev bölümünde başkanlığa yeniden Rafet Genc'i getirdi.

12- Ankara'da bulunan italya Savunma Bakan Yardımcısı VittoriaOlcesa, Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk ve Dışişleri Bakanı VahitHalefoğlu'nu ziyaret ederek bir süre görüştü.

13- Anka Ajansı'nın bir haberine göre, yurt içinde üretilen gübrelerin fabrika çıkış fiyatları yeniden belirlendi.

14- Siirt bölgesi ekici tütün piyasası, Batman ilçesinde 430 lira başfiyatla açıldı.

15- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Bodrum'a3 mil uzaklıktaki Karaada, Bodrum Belediyesi tarafından bir Almanfirmasına 49 yıllığına kiralandı.

16- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, AnkaraCumhuriyet Savcılığı, Ziraatçılar Derneği Başkanı ibrahim Yetkin, ZiraatOdaları Birliği Başkanı Osman Özbek ve Ziraat Mühendisleri OdasıBaşkanı Sami Doğan hakkında, tütün taban fiyatları konusunda yaptıkları açıklamalar nedeniyle soruşturma açtı.

17- 7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Diyarbakır 1 NumaralıAskeri Mahkemesi'nde yargılanan Diyarbakır Batman grubu yasa dışıKUK (Kürdistan Ulusal Kurtuluşçuları) örgütüne mensup 30 sanıktan2'si ömür boyu, 17'si de 1-16 yıl arasında değişen ağır hapis cezalarınaçarptırıldılar. 8 Sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

18- Yüksek Öğretim Kurulu'nda açık bulunan üç üyeliğe BakanlarKurulu tarafından seçilen Mustafa Ernam, Servet Şamlıoğlu ve DurmuşYalçın'ın atamaları Cumhurbaşkanı'nca yapıldı ve Resmi Gazete'de yayınlandı.

19- Akajans'ın bir haberine göre, F. Almanya'da bulunan Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan başkanlığındaki Türk heyetiBonn'dan Stutgart'a giderek, Alman yatırımcılara Türk ekonomisi hakkında bilgi verdiler.

20- Yabancı ajansların haberlerine göre, Lübnan Devlet Başkanı EminCemayel, Suriye'ye yaptığı resmi geziyi tamamlayarak, Beyrut'a döndü.

Bu arada Sovyetler Birliği, Fransa'nın Lübnan'a BM Barış Gücügönderilmesi önerisini BM Güvenlik Konseyi'nde veto etti.

21- Yabancı ajansların haberlerinde, İran birliklerinin Basra'nın doğusunda yeni bir saldırı başlattığı ve Talayka Dimnasya bölgesindekistratejik bir köprüyü ele geçirdiği bildirildi.

Bu arada İran yayınlandığı iki ayrı bildiride, ABD'nin, HürmüzBoğazı ve Körfez'den uzak durmasını istedi ve bölgede Amerikan askeri varlığının bir saldırı ve şantaj olduğunu öne sürdü.

Öte yandan Irak Resmi Haber Ajansı İNA, güney cephede yoğunhava saldırıları sürerken, iki İran uçağının düşürüldüğünü açıkladı.Bağdat Radyosu da Irak'ın Körfez'in kuzey doğusuna düzenlediği havasaldırılarında 7 İran gemisinin batırıldığını ve Irak kuvvetlerinin bölgede kombine bir hava ve deniz saldırıları düzenlediğini duyurdu.

22- Yabancı ajansların haberlerine göre, Ürdün Kralı Hüseyin ileFKÖ lideri Yaser Arafat arasında 4 gündür süren görüşmeler yayınlananortak bir bildiri ile sona erdi.

23- AA'nın bir haberine göre, Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Erşad, Radyo ve Televizyonda yaptığı konuşmada, parlamento veBaşkanlık seçimlerinin 27 mayısta yapılacağını, seçim kampanyasınında 26Mart'ta başlayacağını söyledi.

2 MART 1984

1- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Parlamento MuhabirleriDerneği Başkanı Rafet Genç ile Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

2- ANKA Ajansının haberine göre, Milli Eğitim Gençlik ve SporBakanı Vehbi Dinçerler, Ankara'da yaptığı açıklamada «Hükümet programı doğrultusunda ilk ve orta eğitim programlarını hazırlama ve geliştirme çalışmalarına devam edildiğini» belirtti.

3- Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, Libya'nın bağlantı yapılan3 milyon ton petrolden 1.5 milyon tonunun parasını nakit olarak istemesiyle ilgili devam eden görüşmeler hakkında bir açıklama yaparak,«Petrol parasının müteahhit alacaklarıyla karşılanması konusunda Libya'nın olumlu yaklaşım içinde olduğunu» belirtti.

4- Sıkıyönetimin kaldırıldığı 8 ilde (Çanakkale, Kırşehir, Gümüşhane, Sinop, İsparta, Kastamonu, Çankırı, Bitlis), 19 Mart tarihindengeçerli omak üzere dört ay süreyle «Olağanüstü Hal» ilan edilmesineilişkin Başbakanlık tezkeresi, TBMM'de görüşülerek kabul edildi.

5- TBMM Genel Kurulu toplantısı'nda, dış seyahat harcamalar vergisi kanununun yürürlükten kaldırılması, bütçe kanununda değişiklikyapılması, Devlet ihale Yasası'nda değişiklik yapan yasa tasarıları kabul edildi. Genel Kurul'da, İşçi dövizleri konut ve işyeri kredisi karşılığı olarak ödenen üç yıllık peşin % 33 oranındaki faiz uygluaması yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca, Topu Konut Tasarısı kabul edildi.

6- YHK, 34 işyerini kapsayan 26 toplu iş sözleşmesini yürürlüğekoydu.

7- Sovyetler Birliği'nin Karadeniz'de 200 millik bjr alanı «Ekonomik bölge» ilan etmesi konusu ile ilgili olarak Türkiye'nin açıklama yapılması isteği, Moskova Büyükelçiliği kanalıyla SSCB'ye iletildi.

8- DİE Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 1983 yılıihracatının toplam 5 milyar 727 milyon 833 bin dolar olduğu öncekiyıla oranla % 3 oranında düşüş gösterdiği; 1983 yılı ithalatının ise9 milyar 235 milyon dolar olarak tespit edildiği ve 1983 yılı ithalatınınbir önceki yıla oranla % 4,4 oranında bir artış gösterdiği bildirildi.

9- İtalya Savunma Bakanı Yardımcısı Vittorio Oicesa, Ankara'dadüzenlediği basın toplantısında, «G-222 tipi nakliye uçaklarının Türkiyeile İtalya arasında ortak yapımları konsunda anlaşma ihtimalinin doğduğunu» söyledi.

10- DİSK'e bağlı Yeraltı Maden - İş Sendikası hakkında, İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcıhğı'nca dava açıldı.

11- Uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan iki kişi Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce 16 yıl 8'er ay hapiscezasına çarptırıldı.

12- Bakanlar Kurulu'nun, bazı maddelerin Gümrük ve İstihsal Vergisi nisbetlerini yeniden düzenlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'deyayınlandı.

13- A.A. nın Londra çıkışlı haberine göre, İngiltere Savunma BakanıGeoffrey Pattie, İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptığı açıklamada, birkamu iktisadi kuruluşu olan İngiliz uçak ve havacılık sanayi şirketiyle,Türk hükümeti arasında, «Sea Skua» güdümlü füzelerinin satışına ilişkin anlaşmanın imzalandığını» bildirdi.

14- Yunanistan Enformasyon Bakanı ve hükümet sözcüsü DimitrisMarudas, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Yunan parlamentosu, yaz tatiline girmeden önce, Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne ilişkin yasa tasarısını oylayıp kabul edecektir» dedi.

15- ABD Dışişleri Bakanı George Shultz, ABD senatosu'nda yaptığı koTürkiye'ye askeri yardımın artırılması gerekmektedir» dedi. Bu aradaABD Temsilciler Meclisi'nde dış yardım programının Türkiye, Yunanistanve Kıbrıs bölümünün görüşülmesi 10 gün ertelendi.

16- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisi'nde 1984 yılıbütçesi kabul edildi.

17- Yabancı ajansların Moskova çıkışlı haberine göre, SovyetlerBirliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Konstantin Çernenko, pazargünü yapılacak Yüksek Şura seçimleri dolayısıyla yaptığı konuşmada,«Doğu-Batı ilişkilerinin gelişmesi ve ABD ile Sovyetler arasında nükleer silahların sınırlandırılması görüşmelerinin yeniden başlaması konusunda umutlu olduğunu» söyledi.

18- İran ve Irak kuvvetleri arasında, kara ve denizden sonra havaçarpışmalarının da başladığı ve İran Devlet Başkanı Ali Hamaney'in «Körfezi trafiğe kapatma yolundaki bütün hazırlıkları tamamladıklarını»açıkladığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

19- AP Ajansının Beyrut ve Şam çıkışlı haberlerinde; Lübnan radyosu, Lübnan Devlet Başkanı Emin Cemayel ile Suriye Devlet BaşkanıHafız Esad'ın, Suriye'nin başkenti Şam'da yaptıkları iki günlük görüşmede, «Lübnan - İsrail anlaşmasının iptali, Müslüman - Hıristiyan miliiuzlaşma görüşmelerinin, yeniden başlaması ve geniş tabanlı yeni birhükümetin teşkil edilmesi» konularında anlaştıklarını bildirdi.

İsrail Başbakanı İzak Şamir ise, «17 Mayıs tarihli Lübnan - İsrailanlaşmasının iptali halinde İsrail'in Güney Lübnan'dan çekilmeyeceğini»söyledi.

Öte yandan, Lübnan Dürzi Lideri Velid Canbolat, Şii Lideri NebinBerri, eski Lübnan Başbakanlarından Reşit Kerami ve eski Cumhurbaşkanı Süleyman Faranjiye'nin, Suriye yetkilileri ile görüşmek üzere, Suriye'nin başkenti Şam'a gittikleri, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

20- Yabancı ajansların haberlerine göre, İsrail gazetelerinden Haaretez, «Bir grup Suriyeli subay tarafından, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ı öldürmek için komplo hazırlandığını, ancak bunun HafızEsad'ın kardeşi Rıfat Esad tarafından önlendiğini» öne sürdü.

21- AP Ajansının Amman çıkışlı haberine göre, Filistin KurtuluşÖrgütü lideri Yaser Arafat ile Ürdün hükümet yetkilileri arasındakigörüşmeler tamamlandıktan sonra açıklanan ortak bildiride, «Ortadoğubarışı için Ürdün ve FKÖ'nün işbirliği yaparak arayış içine girmelerinikararlaştırdıklarını» belirterek, «Fas'ın Fez kentinde 1982 yılındaki ArapZirvesi'nde kabul edilen Ortadoğu barış planının uygulamaya konmasının istendiği» bildirildi.

3 M ART 1984

1- Devlet Bakanı Sudi Türel, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yetki kanun tasarısının Meclis'e sunulduğunu» açıkladı.

2- ANKA Ajansının haberine göre, Adalet Bakanı Necat Eldem,«Diyarbakır ve Mamak Askeri cezaevlerinde sanıklara işkence yapıldığı yolundaki iddiaların incelendiğini, işkence iddialarının doğruluğunun tespit edilmesi halinde gerekli kanuni işlemlerin yapılacağını»belirtti.

3- Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk Başbakan Turgut Özal ilebirlikte Malatya'ya gitmeden önce Esenboğa Havaalanı'nda basın mensuplarına bir açıklama yaparak, «Silahlı Kuvvetleri modernleştirirksnharp savunma sanayiine ağırlık vereceklerini» belirtti ve harp sanayiile ilgili olarak yapılacak yaytırımlar konusunda «Yatırımları ortak yapım şeklinde düşünüyoruz» dedi.

4- Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, HürriyetGazetesi'ne yaptığı açıklamada, «14 ilimizde öğretmeni olmadığı için200, 19 ilimizde öğrencisi olmadığı için 298 okulumuz kapalıdır» dedi.

5- «ABD Dışişleri Bakanlığı ile Temsilciler Meclisi Avrupa ve Ortadoğu Alt Komisyonu'nun, Kıbrıs sorununda bir ilerleme sağlanıncayakadar, Kongre'nin, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimine yapmakta olduğu yardımların 1985 yılı dilimini görüşmemeyi kararlaştırmasına» ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandİran Dışişleri BakanlığıSözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, «Bu aşamada bir yorumda bulunmayacağız» dedi.

6- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü Aykon Doğan, «Binave arazi vergilerinde, yükümlünün beyanının esas alınması için tüm vergi dairelerine bir tebliğ gönderildiğini» açıkladı.

7- Ankara Barosu Başkanı Önder Sav, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'na yaptığı resmi başvuruda, «Mamak Askeri Cezaevinde bazısanıklara işkence yapıldığı yolundaki iddiaların incelenmesi» talebindebulundu.

8- Mimarlar Odası olağan genel kurulu Ankara'da toplandı.

9- Haftalık Nokta Dergisi'nin sorularını yazılı olarak yanıtlayanABD Dışişleri Bakanı Caspare Weinberger, «Türkiye'de ortaklaşa monteedilmiş uçakların Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimine 1988 yılında başlanacağını» açıkladı.

10- ANKA Ajansının haberine göre, «Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nde görülen 35 sanıklı Dev-Yol davasında 10 sanık tahliye edildi.

11- THA'nın haberine göre, Askeri Yargıtay Dairesi, Ege Orduve Sıkıyönetim Komutanlığı ve 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nde görülmüşolan, 42 sanıklı İzmir-Uşak TDKP davasını bozdu. Askeri Yargıtay 5 sanık hakkındaki dava dosyalarının tefriki ve 21 sanık hakkındaki beraatkararlarını onaylayarak, 11 sanık hakkında verilen hapis cezalarını bozdu.

12- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde görülen ve 14 Kasım 1983 tarihli karar oturumuyla sona eren, Barış Derneği Davası gerekçeli kararının' sanık avukatlarına tebliğine başlandı.

13- Türkiye ile İtalya Milli Takımları arasında oynanan futbol karşılaşmasında, Türkiye 2-1 mağlup oldu.

14- «Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim KurumlarıSicil Yönetmeliği» Resmi Gazete'de yayınlandı.

15- Başbakanlık Müşavirliği'ne, aynı zamanda Başbakanlık BasınMüşavirliği görevini de yürütmek üzere Zeynel Abidin Akın atandı.

16- A.A. nın Washington çıkışı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteri KonstantinÇernenko'nun nükleer silahların sınırlandırılmasıyla ilgili dünkü konuşmasına cevap olarak yaptığı açıklamada, «Kimyasa silahların yasaklanmasının, diğer yıkıcı silahların da kontrolü için bir başlangıç teşkil edeceği ve ABD'nin konuyu, Cenevre Silahsızlanma Konferası'nın gündemine getireceği» bildirildi.

17- Basında yeralan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, «SovyetOlimpiyat Ataşesi olarak görevlendirilen Oleg Yermişkin'e güvenlik nedenleriyle ABD'ye giriş vizesi verilmediğini» açıkladı.

18- Basında yer alan bir habere göre, Uluslararası Hava Taşımacılığı Örgütü Konseyi'nin, Kanada'nın Montreal kentindeki toplantısındabir konuşma yapan Sovyetler Birliği delegesi Boris Rijenko, «SovyetlerBirliği'nin Eylül ayında düşürdüğü Güney Kore uçağıyla ilgili olarakaçtığı soruşturmanın, ABD ve Japonya tarafından sürekli engellendiğini» belirterek, Konsey'den «ABD ve Japonya'nın gerekli bilgilerikendilerine vermelerinin sağlanmasını» istedi.

19- AP Ajansının Bağdat ve Tahran çıkışlı haberlerine göre, İran,ABD'yi «Körfez'deki faaliyetlerinden dolayı» BM'ye şikayet etti.

Öte yandan İran kuvvetlerinin Güney Irak'daki Basra Kenti'ne10 km'ye kadar yaklaştığını bildirdi. Irak ise yaptığı açıklamada «ikigün içinde 19 bin İran askerinin öldürüldüğünü» bildirdi.

20- AP Ajansının Beyrut çıkışlı haberine göre, Dürzi lider VelidCanbolat ve Şii lider Nebih Berri, «Lübnan Devlet Başkanı Emin Cemayel'in istifası ve Lübnan halkına karşı işlediği suçlar nedeniyle yargılanması» konularında kararlı olduklarını açıkladılar. Öte yandan, Lübnan'ın başkenti Beyrut ve civan ile Suk-el-Garp kasabasında meydanagelen çarpışmalarda, 7 kişinin öldüğü, 36 kişinin de yaralandığı bildirildi.

21- AP Ajansının haberine göre, Fransa Dışişleri Bakanı Claude Chysseon, Lübnanlı liderlerle görüşmelerde bulunmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti.

22-Pakistan Devlet Başkanı General Ziya-ül-Hak'ın, «ülkesinde siyasi faaliyetlerin ağustos ayında serbest bırakılacağını» açıkladığı,İHA'nın Islamabad çıkışlı haberinde bildirildi.

23- A.A. nın Dakka çıkışlı haberine göre, Bangladeş'te muhalefetpartileri ortak bir açıklama yaparak, «Devlet Başkanı MuhammedErşad'ın 24 Mart'fa yapılacağını açıkladığı yerel seçimlerin ertelenmesiniistedi ve 24 Mart'ta genel grev yapılacağını» bildirdi.

4 MART 1984

1- Siyasi parti liderlerinin yerel yönetim seçimleri ile ilgili yurtiçi gezilerinin devam ettiği basında yer alan haberlerde bildirildi.

2- THA'nın bir haberine göre, Serbest Bölgeler Genel MüdürüServet İskit, yaptığı açıklamada, «Antalya ve Mersin'de kurulacak serbest bölgelerin bir yıl sonra işletmeye hazır hale getirileceğini» bildirdi.

3- Avrupa Konseyi Siyasi Komisyonu'nun Paris'teki toplantısındandönen MDP Milletvekili Kamran İnan, Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Komisyon toplantısında Türkiye'nin görüşülmediğini, ancakTürk Parlamentosunun, Siyasi ve Hukuk İşleri Alt komisyon üyeliğineyaptığı davetin kabul edilerek 26 Nisan'da Türkiye'ye gidilmesine karar verildiğini» söyledi.

4- İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Gencidost, Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Bu yıl Türkiye'den 2 milyar dolarlık malsatın alabileceklerini, Türkiye'nin gereksinme duyduğu miktarda petrolü karşılamaya hazır olduklarını» bildirdi.

5- İthalat ve ihracat yönetmeliklerinde yapılan yeni değişiklik vedüzeltmeler Resmi Gazete'de yayınlandı.

6- Günaydın Gazetasi'nde yayınlanan bir habere göre, KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, son siyasi gelişmelerle ilgili olarak, Nokta Dergisi'nin çeşitli konulara ilişkin sorularını cevaplandırdı.

7- Basında yer alan bir habere göre, Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan gazeteler, Yunanistan'ın Kıbrıs'a asker göndereceğini iddia ettiler.

8- Yabancı ajansların haberlerine göre, Lübnan Dışişleri BakanıElia Salem Suriye'nin başkent; Şam'a giderek, Suriye Dışişleri BakanıAbdülhalim Haddam; Dürzi lideri Velid Canbolat ve Şii lider NebihBerri ile birer görüşme yaptı. Daha sonra Suriye Devlet Başkanı HafızEsad ile bir araya gelen Velid Canbolat ve Nebih Berri, Lübnan'daateşkes sağlanması ve Ulusal Uzlaşma Konferası'nın yeniden toplanması konusunu görüştüler.

Bu arada Beyrut'ta Yeşil Hat boyunca meydana gelen çatışmalarda 11 kişinin öldüğü 13 kişinin de yarlandığı aynı ajans haberlerindebildirildi.

9- Yabancı ajansların haberlerine göre, Tahran Radyosu, İngiltere'yi Irak'a kimyasal silah sağlamakla suçladı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, İran'ın açıklamasını yalanladı. Bu arada BBC Radyosu kimyasal silahlarla yaralanan 20 kadar İran askerinin Viyana ve Stockholm'egönderildiklerini duyurdu.

10- AA ve REUTER Ajanslarının haberlerine göre, Sovyetler Birliği'nde Sovyet Parlamentosu, «Yüksek Sovyet»in seçimleri yapıldı.

11- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl, ABD Başkanı Ronald Reagan ve ABD'li yetkililerle görüşmek üzere Washington'a gitti.

12- THA'nın bir haberine göre, Libya Resmi Haber Ajansı Jana,Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin, Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nin 7. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, «Ülkehalkının Halk Kurtuluş Savaşına hazırlanması için ülke çapında özelkamplar kurulmasını emrettiğini» bildirdi.

5 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Konseyi, «Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısı ile Toplu Konut Kanun Tasarıları'nı» incelemeye başladı.

2- Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler, mahrumiyet bölgelerinde çalışan öğretmenlere tanınacak yeni haklarla ilgili yasa tasarısını basına açıkladı.

3- Basında yer alan bir habere göre, hükümete kamu görevlileriile ilgili kanunlarda değişiklik yapma yetkisi veren tasarı TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

4- Siyasi partilerin aday listelerinde itiraz veya başka sebeplerlemeydana gelen boşalmaların tamamlanması için tanınan süre sona erdive listeler kesinleşti. Bu arada bağımsız adayların birleşik oy pusulasındaki sıraları kura ile belirlendi.

5- Türk - İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, İzmir'de Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan «Sendikal Mevzuat Eğitimi» konulu seminerde yaptığı konuşmada, -Türk işçileri olarak her zaman ekmek, barışve özgürlük peşinde olduklarını belirterek «Ancak son zamanlarda görünen odur ki, özgürlük yolundaki tıkanıklıklar barışı tehdit eder boyutlardadır» dedi.

6- TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası yeni Yönetim Kurulu'ndayapılan işbölümü sonucu Oda Başkanlığı'na yeniden Sami Doğan getirildi.

7- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi, terörist Mehmet Ali Ağca'nın gıyabında Papa Suikastı davasındagörevsizlik kararı verdi.

8- Türkiye - Polonya Ekonomik Karma Komisyonu toplantı protokolü onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlandı.

9- Basında yer alan haberlere göre, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli Başkanlığındaki Türk heyeti Suudi Arabistan'dan ayrılarak Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

10- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Rum basınında Yunanistan'ın Kıbrıs'a asker göndereceği yolunda haberler çıkması üzerine yaptığı basın toplantısında, «Yunanistan'ın Kıbrıs'a asker göndermesi durumunda, KKTC'nin de Türkiye'den Kıbrıs'a asker göndermesini isteyeceklerini» söyledi.

11- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Lousiana Üniversitesi Tarih Profesörü Justin McCarthy ile Türk Dernekleri Federasyonu yetkilileri, ABD'de yayınlanan bir televizyon programında, Ermeni soykırımı iddiaları konusunda açıklamalarda bulundular.

12- AP Ajansı'nın bir haberinde, Fransa ile İtalya sınırındaki Erejustünelinde gizlice Fransa'ya geçmek isteyen 4 kişilik bir Türk ailesinintren altında kalarak öldüğü bildirildi.

13- AA'nın bir haberine göre, Çin Devlet Başkanı Li Sianian, Türkiye'yi de kapsayan gezisine başladı ve ilk olarak Pakistan'a gitti.

14- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, ABD BaşkanıRonald Reagan ile Washington'da bir görüşme yapan Federal AlmanyaBaşbakanı Helmut Kohl, Amerikan ve Sovyet Devlet Başkanları arasında bir zirve toplantısı yapılmasını istedi.

15- Yabancı ajansların haberlerine göre, Lübnan Devlet BaşkanıEmin Cemayel ile birlikte olağanüstü toplanan Şefik Vazzan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu yayınladığı hükümet bildirisinde, 17 Mayısİsrail Lübnan anlaşmasının iptal edildiğini açıkladı.

Bu arada Beyrut'un Güneydoğusundaki Aley ve Bamdun kasabaları İsrail uçakları tarafından iki kez bombalandı.

16- Yabancı ajansların haberlerine göre, Irak, iki hafta önce İranbirliklerince işgal edilen Mecnun Adalan'nı geri almak amacıyla yenibir saldın başlattı. İran Meclis Başkanı Haşimj Rafsancani ise yaptığıaçıklamada, «Irak'ın Mecnun Adalan'nı savaş tazminatı olarak bırakmasıhalinde savaş tazminatı talebinden vazgeçebileceklerini» belirtti.

Bu arada İran dini lideri Ayetullah Humeyni, Tahran'da askeriyetkililerle yaptığı bir toplantıda, Irak yöneticilerini savaş konusundayalan söylemekle suçladı. ABD ise Irak'ın kimyasal silah kullandığının saptandığını açıkladı ve olayı kınadı.

17- AP Ajansı'nın bir haberinde, Nijerya'da Müslümanlar arasındaçıkan mezhep çatışmalarında son bir haftada 1000 kişinin öldüğü bildirildi.

18- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, AvrupaUzay Örgütü (ESA)'nın Ariane füzesi, haberleşme uydusu İntelsat-8'isabit yörüngeye oturtmak üzere sekizinci kez uzaya fırlatıldı.

19- AP Ajansı'nın bir haberinde, Afganistan'da Mücahidleriri Kandahar kentinde Sovyet birliklerine karşı saldırıya geçtiği ve çok sayıdaKomünist Parti üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

20- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Fransa'da hükümetin özelokulları devletleştirme planını protesto etmek için 550 bin kişi Paris'inbanliyölerinde gösteri yürüyüşü yaptı.

6 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TBMM tarafından kabul edilenöğrenci affına ilişkin kanunu onayladı.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, İzmir'deyaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki gecekondularınİslahı için Suudi Arabistan'ın «Suudi Fonu» kuruluşundan 200 milyondolarlık kredi sağlanacağını belirterek, «Nisan ayı içinde fondan Türkiye'ye bir heyet gelecek ve projenin uygulanmasına neman başlanacaktır» dedi.

3- Akajans'ın bir haberine göre, Dışişleri Bakanlığı tarafındanyapılan bir açıklamada, «Son zamanlarda Yunanistan'ın Kıbrıs Rumkesimine bir tümen asker göndereceği yolunda haberler dolaşmaktadır. Kıbrıs Türk halkına yaşama güvencesi vermiş elan Türkiye'ninKıbrıs'taki askeri dengenin bozulmasına müsamaha etmeye kesinlikleniyeti yoktur» denildi.

4- Türk - İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, Türk - İş ile Asya - Amerika Hür Çalışma Enstilüsü'nün Çeşme'de düzenlediği seminerde yaptığı konuşmada, ücret zammı konusunu yeniden gündeme getirmekiçin yerel yönetim seçim sonuçlarını ve üç aylık enflasyon oranınıbeklediklerini» söyledi.

5- İslamKonferansı Teşkilatı bünyesinde yapılan İslam, Bilim, Teknoloj ve Kalkınma Vakfı (İFSTAD) İcra Komitesi Başbakan Turgut Özalbaşkanlığında İstanbul'da toplandı.

6- Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher, resmi bir ziyaret için Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun konuğu olarakAnkara'ya geldi ve resmi görüşmelere başladı.

7- Basında siyasi parti yöneticilerinin yerel yönetim seçimlerinedeniyle yaptıkları konuşmalar yer aldı.

8- 11 Mart Pazar günü Ankara'da toplanacak elan 15 kişilik AsgariÜcret Komisyonu'nun 14 üyesi belirlendi.

9- Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilıcak'a yayın yolu ile hakaretetmekten yargılanan Cumhuriyet Gazetesi Yazarlarından Uğur Mumcu ile Yazı İşleri Müdürü ve Cumhuriyet Gazetesi sahibi Nadir Nadi,Zeytinburnu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce bir milyon lira manevitazminata mahkum edildiler.

10- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Atkeri Mahkemesi,yasadışı TDKP - ML Partizan davasında 4 sanık hakkında ömür boyu, 37sanık hakkında da 5 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi, 38 sanık ise beraat etti.

11- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkilerŞubesi'nden yapılan bir açıklamada, güvenlik kuvvetlerince Kahramanmaraş bölgesinde 1 - 20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı TİİKP (Türkiye İhtilalci işçi Köylü Partisi) örgüiünemensup 15 militanın yakalandığı bildirildi.

3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesinden yapılan açıklamalarda ise, Çorum ve ilçelerinde yapılan operasyonlarda, THKP/C ve TDKP üyesi 2 militanın yakalandığı bildirildi.

12- Askeri Yargıtay 3. Dairesi Milliyet Gazetesi yazarı Metin Tokerile Yazı İşleri Müdürü Doğan Heper hakkında İstanbul SıkıyönetimKomutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararını bozdu.

13- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Irak'ta bulunan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli, Hafif Sanayi,Endüstri, Maden ve Petrol Bakanlarıyla birer görüşma yapîı.

14- Basında yer alan haberlere göre, «Sema - G» adlı bir Türk yükgemisi, Bushire ile Bender Humeyni arasındaki bölgede Irak tarafından açılan ateş sonunda isabet aldı ve ilk belirlemelere göre mürettebattan iki kişi öldü.

15- OECD Türkiye Konsorsiyumu Başkanı Dr. Rclf Geberth tarafından hazırlanarak Almanya'da Türk-Alman ortak yatırım seminerinde dağıtılan Türkiye'nin ekonomik durumu ile ilgili sayısal rapor Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı.

16- AP Ajansı'nın bir haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Alt Komisyonu, yönetimin Türkiye'ye önerdiği 755 milyon dolarlık 1985 yılı Amerikan askeri yardımını 39 milyon dolar indirdi.

17- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre 3 Mart'taCidde'de başlayan İslam Kalkınma Bankası 8. Yıllık Guvernörler Toplantısı sona erdi.

18- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Birleşmiş Milletler, İran'akarşı kimyasal silahlar kullandığının ABD tarafından da doğrulanmasıüzerine Irak'ı kınadı. İran Meclis Başkanı Haşimi Rafsancani, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i savaş alanında kimyasal silahlar kullandığı için yargılayacak milletlerarası bir mahkemeye her türlü kolaylığıgöstereceğini açıkladı. Bu arada Irak Savunma Bakanı Adnan Hayrallah ise yaptığı açıklamada, hiçbir kimyevi silah kullanılmadığını görmek için, yabancı gazetecilerin İran'lı askerlere ait bütün cesetleri inceleyebileceklerini söyledi.

19- AA'nın bir haberine göre, Varşova Paktı, Romanya Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile NATO'ya askeri harcamaların karşılıklı azaltılmasıteklifinde bulundu ve bu amaçla hazırlık görüşmelerine hemen başlanabileceğini bildirdi.

20- Yabancı ajans haberlerine göre, ABD Başkanı Ronald Reagan,resmi bir ziyaret için Washington'da bulunan Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, «Öncedeniyi hazırlanmış ve sonuç vermesi koşulu ile Sovyet lideri KonstantinÇernenko ile bir zirve toplantısı yapmaya hazır olduğunu» söyledi.

21- AA'nın bir haberine göre, resmi bir ziyaret için Pakistan'dabulunan Çin Devlet Başkanı Li Siannian ile Ziya ül - Hak başkanlığı'ndaki heyetler arasında resmi görüşmeler başladı.

22- Basında yer alan haberlere göre, Atina'ya giden Kıbrıs Rumtoplumu lideri Spiros Kipriyanu, Yunanistan Devlet Başkanı KonstantinKaramanlis ile bir görüşme yaptı. Bu arada Kıbrıs Rum yönetimi sözcüsü Andreas Christophides, Atina'da gazetecilere yaptığı açıklamada,«Bildirildiği gibi bir Yunan tümeninin Kıbrıs'a gönderilmesine ilişkin bir karar alınmış değildir» dedi.

23- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan' bir haberde, Beyrut'tan dönerken Lefkoşe'nin Rum kesimine giden Fransa Dışişleri Bakanı CaudeCheysson'un, Kıbrıs Rum toplumu lideri Spiros Kipriyanu'ya Kıbrıs davasında Fransa'nın desteğini vaadettigi bildirildi.

24- Yabancı ajansların haberlerine göre, Zimbabve'li yetkililer, MilliKurtuluş savaşında öldürüldükleri sanılan zenci milliyetçi gerillalaraait 4000 cesedin bulunduğu bir toplu mezarın ortaya çıkarıldığını açıkladılar.

25- AP Ajansı'nın bir haberine göre, FKÖ lideri Yaser Arafat G!askow Üniversitesi rektörlüğü için yapılan seçimde dördüncü sırayı aldı.

7 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Uyuşmazlık Mahkemesi HukukBölümünde boşalan asil üyeliğe Hakim Kıdemli Albay Mustafa Şahin'iatadı.

2- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Zahit Atakan'ın İstanbul'daki denetleme veincelemelerinin devam ettiği haberi basında yer aldı.

3- Devlet Bakanı ismail Özdağlar, Milliyet Gazetesi'ne verdiğidemeçte, Libya'da çalışan Türk müteahhitlerine teminat veren bankaların, bu ülkeye temsilci göndererek işleri yakından izleyecekleriniaçıkladı. Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, daha sonra uluslararası 25petrol şirketinin toplantısına katılmak üzere ABD'nin Houston kentine gitti.

4- Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, resmi bir ziyaret için İran'agitti.

5- Bakanlar Kurulu, büyük kent belediyelerinin yönetiminin düzenlenmesine ilişkin kararnameyi kabul etti.

6- TBMM Ege'de emrivakilere başvurabileceğine ve Güney Kıbrıs'da mevcut Yunan askeri varlığının takviye edileceğine ilişkin haberlerleilgili olarak Yunanistan'ı oy birliği ile uyarma kararı aldı.

7- Türkiye'de bulunanFederal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve TBMM Başkanı Necmettin Karaduman ile birer görüşme yaparak Ankara'dan ayrıldı.Genscher, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, «Bölgede siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan güçlü ve istikrarlı bir Türkiye görmekistiyoruz» dedi.

8- İslam Konferansı bünyesindeki İslami Teknoloji ve GelişmeVakfı'nın bilimsel konseyi Başbakan Turgut Özal başkanlığında İstanbul'da çalışmalarına başladı. Bu arada İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Habib Şatti'de İstanbul'a gelerek toplantıya katıldı.

9- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan Washington çıkışlı bir haberde, Türkiye'nn 1984 yılı içinde Dünya Bankası ve American Express'ten bir milyar doların üzerinde kredi alacağı bildirildi.

10- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Doç. Dr.Yalçın Küçük, tuluklu bulunduğu Sultanahmet Askeri Cezaevi'ndemeydana gelen bir olay nedeniyle yargılandığı İstanbul SıkıyönetimKomutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde bsraat etti.

Kapatılan MHP'nin Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in tahliye istemi Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde23. kez reddedildi.

11- Disk davasında Oleyiş Sendikası ile kapatılan CHP'nin eskiMerkez Yönetim Kurulu ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi Nusret Aydınile DİSK Yönetim Kurulu üyesi İsmet Cantekin beraat etti.

12- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde uyuşturucu kaçakçılığı suçundan yargılanan 13 kişi ömürboyu hapse mahkum oldular.

13- Umre haca ile ilgili Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'deyayınlandı.

14- Maliye ve Gümrük Bakanlığı, vergi iadesi ile ilgili olarak 4 tebliğ yayınladı.

15- Akajans'ın bir haberine göre, ABD Kongresi Temsilciler MeclisiDışilişkiler Komitesi 1985 mali yılında Türkiye ve Yunanistan'a yapılacakaskeri ve ekonomik yardım programını şartlı olarak prensipte kabul etti.

16- Bağdat'taki ekonomik ve ticari konulardaki resmi temaslarınısürdüren Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli, yaptığıaçıklamada, «1984 yılı için Irak'a hedeflediğimiz 500 milyon dolarlıkihracat tavanını delebiliriz» dedi.

17- Milliyet Gazatesi'nde yayınlanan bir habere göre, Türkiye'ninYugoslavya Büyükelçisi Galip Balkar'ı öldürmekten yargılanan iki Ermeni teröristin avukatlarından Velko Guberina hakkında, Yugoslavyamahkemesinin tarafsızlığına ilişkin konuşması nedeniyle soruşturma açıldı. Öte yandan Yugoslavya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan biraçıklamada, Yugoslavya'nın her türlü terör eylemine karşı olduğu belirtildi.

18- Akajans'ın bir haberine göre, KKTC Kurucu Meclisi olağanüstütoplanarak Bayrak Kanunu tasarısını oy birliği ile kabul etti.

Bu arada Lefkoşa'da bir açıklama yapan KKTC CumhurbaşkanıRauf Denktaş, «Türkiyen'in Kıbrıs'taki Türk halkı ile ilgili açıklamasını,şükranla karşıladıklarını» söyledi.

19- Yabancı ajansların haberlerine göre, Irak, Mecnun Adası'nıgeri almak için yeni bir saldırı başlattı va kimyasal silah kulland.ğıyolundaki iddiaları yalanlayarak, ABD'yi iki yüzlülükle suçladı. Buarada isveç ve Avusturya'da tedavi altında bulunan İran'lı askerlerden2 günde iki kişi ö!dü.

20- Yabancı ajansların haberlerine göre, Lübnan'da iç savaşın sonaerdirilmesi amacı ile İsviçre'nin Lozan kentinde yapılacak Ulusal Uzlaşma Konferansı çalışmaları sürerken, Dürzilerin lideri Velid Canbolatile Şii Emel Örgütü lideri Nebih Berri, konferansa sunulmak üzerebir reform programı hazırladılar.

Bu arada, İsrail Savunma Bakanı Moşe Arens, İsrail Televizyonu'ndayaptığı açıklamada, Lübnan Devlet Başkanı Emin Cemayel'in feshettiği17 Mayıs anlaşmasının yerine, ülkesinin kuzey sınırını güvence altınaalabilmek için Lübnan' hükümetiyle yeni bir anlaşma imzalamak içingörüşmeler yapabileceklerini» söyledi.

21- AP Ajansı'nın bir haberine göre, İsrail'in Ashdod kentinde birotobüse yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişi öldü 10 kişideyaralandı.

22- AA'nın bir haberine göre, Federal Almanya Başbakanı HelmutKohl, iki gün süren ABD ziyaretini tamamlayarak, ülkesine döndü.

23- AA'nın bir haberine göre, Suriye'de Başbakan Abdülrauf ElKasım başkanlığındaki hüküretin istifası Devlet Başkanı Hafız Esad tarafından kabul edjldi.

24- Akajansın bir haberine göre, Atina'da bulunan Kıbrıs Rum yönetimi lideri Spirosu Kipriyanu, Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu ile bir görüşme yaptı.

25- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Fransız Havayollarına ait biryolcu uçağını, Frankfurt - Paris seferini yaparken 62 yolcu ve 6 mürettebat ile Cenevre'ye kaçİran bir hava korsanı İsviçre güvenlik kuvvetlerjnce yakalandı,

8 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, İstanbul'dan Ankara'ya gelenİslam Konferansı Genel Sekreteri Habib Şafti'yi TBMM'deki odasındakabul ederek bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ayrıcaAtatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu'nu ziyaret ederek kurul üyeleriile bir görüşme yaptı.

2- Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile yaptığıhaftalık olağan görüşmesinden sonra gazetecilerin çeşitli konulardakisorularını yanıtladı.

3- Anavatan Partisi ve Halkçı Parti Meclis gruplarınca hazırlanan,SSK emeklilerinin de kamu kuruluşlarından emekli olanlar gibi emekliolduktan sonra sigortalı olarak çalışabilmelerini öngören iki ayrı kanunteklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

4- TBMM 15 günlük seçim tatiline girdi.

5- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, gazetecilere yaptığı açıklamada, «İran-Irak savaş alanı içerisinde bulunanHürmüz Bcğazı'nda batırılan Türk ticaret gemisi ila ilgili hukuki soruşturmanın yapılarak durumun incelendiğini» söyledi.

6- İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri seçimleri yapıldı.

7- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Mehmet Oluş Arık atandı.

8- Anka Ajansı' nın bir haberine göre, aliminyum fiyatlarınayüzde 2.6 ile yüzde 4 oranında zam yapıldı.

9- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, İstanbulSıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yargılanan2 ÜGD üyesi 24 yıla mahkum oldular.

10- 19 Marttan itibaren 8 ilde 4 ay süreyle uygulanacak Olağanüstü Hal ile ilgili olarak hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

11- Öğrenci affı ve imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılanuygulanacak işlemleri yeniden düzenleyen yasa Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

12- Basında yer alan haberlere göre, Gökçeada civarında açık denizde atış tatbikatı yapan 5 Türk savaş gemisinin bir Yunan muhribineateş açtığını iddia eden Yunanistan, Ankara Büyükelçisi Konstantopulos'u geri çektiğini bildirdi.

Bu arada Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Marudas, yaptığıaçıklamada, «Türk savaş gemilerinin ateş açtıkları yolundaki Yunaniddialarına karşı Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Fahir Alaçam tarafındanverilen izahatın yeterli görülmediğini söyleyerek bu kararı aldıklarınıve Yunan Yüksek Savunma ve Dış Politika Kurulu'nun BaşbakanAndreas Papandreu'nun başkanlığında olağanüstü toplantıya çağrıldığınıve durum hakkında Devlet Başkanı Konstantin Karamanlis'e süreklibilgi verildiğini» söyledi.

13- AA'nın bir haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Velayeti'ninresmi davetlisi olarak Tahran'da bulunan Dışişleri Bahanı Vahit Halefoğlu, temaslarına başlayarak, İran Cumhurbaşkanı ve Yüksek Savunma Konseyi Başkanı Ali Hamaney, Meclis Başkanı Haşimi Rafsancani,Başbakan Hüseyin Müsavi ve Dışişleri Bakanı Velayeti ile birer görüşme yaptı.

14- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habsre göre, Hazine veDış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli başkanlığındaki Türk heyeti ileIrak makamları arasında geçen pazartesi Bağdat'ta başlayan resmi görüşmeler tamamlandı.

15- Yabancı ajansların haberlerine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı,«Irak'ın İran birliklerine karşı kimyasal silah kullandığı yolunda geçenyıldan buyana bilgileri olduğunu» açıkladı. BM Sözcüsü de, BM GenelSekreteri Perez de Cuellar'ın «Nerede ve ne şekilde olursa olsun kimyasal silahların kullanılmasını şiddetle kınadığını» açıkladı. Bu aradaTahran'da yayınlanan savaş bildirisinde, Mecnun Adası'nı geri almakiçin bir saldırı başlatan Irak birliklerine karşı yeni bir operasyon düzenlendiği ve bir Irak zırhlı birliğinin tümüyle imha edildiği iddiaedildi.

16- AP Ajansı'nin bir haberine göre, Hindistan'da bulunan Sovyetler Birliği Savunma Bakanı Dimitr; F. Ustinov, milletlerarası durumungün geçtikçe kötüleştiğini belirterek, Hindistan'a savunmasını güçlendirmesi için çağrıda ve yardım vaadinde bulundu.

9 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Genelkurmay Başkanı OrgeneralNecdet Üruğ'u kabul ederek, haftalık olağan görüşmesini yaptı.

2- Türk - Yunan ilişkilerindeki gelişmeler konusunda yapılan hükümet açıklamasında, «Türk savaş gemilerinin, yaptıkları programlıatış taliminde Yunanistan'ı tahrik edecek hiçbir hareketleri olmamıştır.Buna rağmen, Yunanistan hükümeti tarafından mevcut olmayan birolayı vukubulmuş gibi göstererek suni bir buhran yaratılmak istenmiştir» denildi.

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Sotiris Konstontopulos, DışişleriBakanlığı Müsteşarı Ercüment Yavuzalp'le görüşerek son gelişmelerhakkında bilgi verdi. Bu görüşmede Büyükelçinin «Atina'ya geri çağrıldığını doğruladığı ve Yunan hükümetinin iddialarını yenilediği»bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Siyasi Müsteşarı Yannis Kapsis,Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Fahir Alaçam ile yaptığı bir görüşmedensonra yaptığı açıklada, ise «Türk hükümetinin olayla ilgili daha inandırıcı cevaplar verdiğini» belirtti ve yapılan incelemede, «Olayda önceden planlanmış bir kasıt bulunmadığının belirlendiğini bu nedenle,Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'ni geri çekme kararının geri alındığını, silahlı kuvvetlerdeki teyakkuz durumuna da son verildiğini»bildirdi.

3- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın, yayınladıklarıgenelge ile, «Tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarıya muayenehanesiolan doktorların aşı uygulamalarını, Bakanlıktan temin edecekleriaşılarla yapabileceklerini» açıkladı.

4- Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, İran ziyaretini tamamlayarak,Türkiye'ye döndü.

5- YÖK Başkam Prof. İhsan Doğramacı, dün basın mensuplarınabrifing vererek, «YÖK'ün 1990 yılı için koyduğu hedefleri» açıkladı.

6- Türkiye'ye yaptığı üç günlük ziyareti tamamlayan İslam Konferansı Genel Sekreteri Habib Şatti, Ankara'da Cumhurbaşkanı KenanEvren ve Başbakan Turgut Özal ile yaptığı görüşmelerde, İran - Iraksavasına ağırlık verildiğini belirtti.

7- Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kooperatiflere verilen konut kredisi 900 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi.

8- Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, Savcı Yardımcısı Doğan Öz'üöldürmek suçundan beraat ederek tahliye edilen İbrahim Çiftçi hakkındaki Yargıtay Başsavcılığının tashihi karar istemini, reddetti.

9- AP Ajansının Belgrad çıkışlı haberine göre, Yugoslavya'da,9. Mart 1983 tarihinde, Türk Büyükelçisi Galip Balkar ve Zeljko Milivojevic adlı Yugoslav öğrenciyi öldüren, bir Yugoslav emekli albayıyaraiayan iki Ermeni, 20'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

10- Akajansın Bonn çıkışlı haberine göre, Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher, Ankara ziyareti ile ilgili olarakF. Almanya'da yaptığı açıklamada, «Serbest dolaşım konusunda iyibir mesafe katedildiğjni» bildirdi.

11- Basra Körfezi'nde Irak uçaklarının açtığı ateşe hedef olan«Sema G» adlı Türk gemisinin 26 kişilik mürettabı Türkiye'ye geldi.

12- THA'nın Eisden çıkışlı haberinde, Belçika'nın Eisden kasabasındaki kömür ocağında meydana gelen patlama sonucunda, 4'ü Türk 7maden işçisinin öldüğü, bir Türk işçisinin de yaralandığı bildirildi.

13- AP Ajansının Lefkoşa çıkışlı haberine göre, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar «Irak'ın kimyevi silah kullandığı yolundaki İraniddialarını incelemek için, İran'a uzmanlardan oluşan bir heyet gönderileceğini» açıkladı.

BM İnsan Hakları Komisyonu'nun Cenevre'de yayınladığı bir raporda ise, İran'da siyasi mahkumlar ve bazı etnik gruplar üzerindekibaskının arttığı, ülkede idam ve işkencelerin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Irak resmi haber ajansı, Arap Birliği Başkanı ŞadliKlıbi'nin üye ülkeleri salı günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplantıyaçağırdığını bildirdi.

14- ABD Dışişleri Bakanlığı, «Irak - İran savaşının sona erdirilmesinin, İran'ın' elinde olduğunu ve Irak'ın ateşkes yapmaya hazır olduğunu» belirttiği, AP Ajansı tarafından bildirildi.

15- Yabancı ajansların haberlerine göre, İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher, «İran-Irak savaşı nedeniyle kapanma tehlikesi altında olan körfezi deniz ulaşımına açık tutmak amacıyla, Amerikan donanmasına katılmak üzere savaş gemileri gönderebileceklerini» açıkladı.

Öte yandan İran yayınladığı savaş bildirisinde, «İran askerininMecnun adalarının savunmasında, Irak'ın kullandığı kimyasal silahlarlaöldürüldüğünü» belirtti.

16- JANA Ajansının Trablus çıkışlı haberine göre, Libya lideriMuammer Kaddafi, yaptığı bir konuşmada, «Arap CumhuriyetleriBirliği Anayasası doğrultusunda, birliğin üyesi olan Mısır'a 28 Marttarihinden itibaren pasaportsuz gitmeyi kararlaştırdık» dedi.

17- A.A. nın Madrid çıkışlı haberine göre İspanya hükümeti, Fransa'nın batı kıyılarında, bir Fransız savaş gemisi tarafından iki İspanyolbalıkçı teknesinin ateş açılarak tutuklanmasını, Fransa nezdinde protesto etti.

18- AP Ajansının İslamabad çıkışlı haberine göre, Pakistan'ın Peşaver kentinde çatışmalar nedeniyle yüksekokullar geçici olarak kapatıldı.

10 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviriiği'nden yapılan açıklamaya göre, Vahit Halefcğlu'nun, «İran'daki temasları konusunda bilgi sunduğu» bildirildi.

2- Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem, Milliyet Gazetesi'nin sorularını cevaplandırarak, «Bu yıl enflasyonu % 25'e indirmek için büyükgayret gerekiyor» dedi.

3- THA'nın Ankara çıkışlı haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, «Yurt dışında çalışan Türk işçilerininemeklilik işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni bir yasa tasarısıüzerinde çalışıldığını» belirtti.

4- Akajansın haberine göre, Milli Eğitim Gençlîk ve Spor Bakanlığı tarafından dershane sahipleriyle Ankara'da yapılan toplantıdansonra, yapılan açıklamada Bakanlık Yüksek Danışma Kurulunun, «Özeldersanelerin kapatılmaması» kararını aldığı ve özel dersaneler üzerinde bakanlığın etkin bir denetim mekanizması kurulması amacıyla düzenlemeler yaptığı» bildirildi.

5- ANKA Ajansının haberine göre, YHK Başkanı Naci Varlık,«Kurulun bugüne kadar süreleri ocak ve şubat aylarında sona eren155 toplu sözleşmeyi bağıtlayarak, bu yılki ücret zamlarını belirlediğini» açıkladı.

6- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki Türk - İş üyesi sendikacıların, Türk - İş Genel Sekreteri Sadık Side başkanlığında yaptıklarıtoplantıda, Asgari ücret tesbitinde, «Ankara Geçim Endeksi»nin esasalınmasının istenmesi kararlaştırıldı.

7- DİE'den yapılan açıklamada «Şubat ayında tüketici fiyatlarınınortalama yüzde 1,5 arttığı bildirildi.

8- Şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle, Niğde ve İskenderun'daüç kişi öldü.

9- Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı Nadir Nadi hakkında, 6. Mart.1984 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan «Birlik ve Beraberlik» başlıklı yazısı nedeniyle, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı AskeriSavcılığı'nca soruşturma açıldı.

10- Tekel İşletmeleri Genel Müdürü Niyazi Sürenkök'ün bu görevden alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı Müşavirliğine atanmasınailişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

11- «Türkiye - Irak Ticaret Protokolü», Irak'ın başkenti Bağdat'ta,Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli ile Irak Ticaret Bakanlığı Müsteşarı El Haşimi tarafından imzalandı.

12- Sovyet Dışişleri Bakan Yardımcısı Haydar Aliyev'in, Suriye'nindavetlisi olarak Şam'a geldiği, AP Ajansının Şam çıkışlı haberindebildirildi.

13- Ürdün'ün başkenti Amman'da FKÖ lideri Yaser Arafat'la biraraya gelen Çin Devlet Başkanı Li Şianian'ın «Çin Halk CumhuriyetininFKÖ'ye vsrdiği desteği sürdüreceğini» söylediği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

14- Yabancı ajansların haberlerine göre, Avusturya ve İsviçre'de,tedavi altında bulunan yaralı İran askerlerinin, yaralarının kimyasal silantan meydana geldiği, Avusturyalı ve İsviçreli doktorlar tarafındanaçıklandı. Öte yandan İran, «Irak'ın Mecnun adasındaki çarpışmalardayine kimyasal silah kullandığını ve 400 İran'lı askerin yaralandığını»bildirdi.

15- AP Ajansının Lefkoşa çıkışlı haberine göre, Körfez Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne üye altı ülkenin Dışişleri Bakanları, İran - Irak savaşına barışçı yeni çözümler bulabilmek amacıyla, Suudi Arabistan'ınbaşkenti Riyad'da toplandı.

öte yandan, İran ve İrak birlikleri arasında Mecnun Adası veIrak'ın Basra kenti yakınlarında şiddetli çarpışmaların devam ettiğibildirildi.

16- AP Ajansının Yeni Delhi çıkışlı haberine göre, Sovyetler Birliği hükümeti, Hindistan'a geliştirilmiş silahlar satmayı kabul etti.

17- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre, Lübnan'da «YeşilHat boyunca meydana gelen çarpışmalar sırasında bir hastaneye topmermisi isabet etmesi sonucu, 7 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Lübnan polisi yeşil hat ve çevresinde meydana gelen çarpışmalarda ise, 5kişinin Öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Öte yandan, Lübnan'da Hıristiyan milis birliklerinden bjri olan«Lübnan'ın Gücü» örgülü, «Lozan'da yapılacak toplantıda alınacakkararların, kendilerini bağlamayacağını» açıkladı.

18- Akajans'ın Lefkoşa çıkışlı haberine göre, Kıbrıs Rum yönetimilideri Spiros Kipriyanu ile Yunan Başbakanı Andreas Papandreu arasındaki görüşmelerle ilgili olarak yayınlanan ortak bildiride, «RumYunan tarafının BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'ın girişimlerinindesteklenmeye devam edileceği» belirtildi.

Öte yandan, Yunan Devlet Başkanı Konstantin Karamanlis'in ABDgezisini «Zamanın ziyaret için uygun olmadığı» gerekçesiyle ertelendiğibildirildi.

19- Libya ile Demokratik Alman Cumhuriyeti arasında, askeri elanda işbirliğini geliştirecek bir anlaşmanın imzalandığı Akajansın Berlinçıkışlı haberinde bildirildi.

11 MART 1984

1- Asgari Ücret Tesbit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanı, Mustafa Kalemli'nin açış konuşması ile çalışmalarına başladı.

2- Türk - İş tarafından düzenlenen «Tabanla Görüş Alışverişi Toplantısı» İzmir Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

3- Türkiye Ziraatçiler Derneği'nin kuruluşunun 35. yılı nedeniyledüzenlenen yarışmada 1984 Basın ödülü Cumhuriyet Gazetesi'ne verildi..

4- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf ;Denktaş, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar ile görüşmek üzere New York'a gitmeden önce Kıbrıs'taverdiği demeçte, «Rumlarla bir saldırmazlık paktı yapmaya hazırız,çünkü Kıbrıs meselesi er geç barış yoluyla halledilecektir. O halde silah tehdidi ile bize kabul edemeyeceğimiz şeyleri kabul ettirmek yoluna tevessül etmek akıllı insan işi değildir» dedi. Bu arada NewYork'a giderken İstanbul'ada uğrayan Rauf Denktaş, verdiği demeçte,«Barış önerileri karşısında Rumların olumsuz tavırları konusunda Perez de Cuellar'ın dikkatini çekmek istediklerini» belirtti.

5- Irak'ın Ankara Büyükelçisi Taha Mahmoud Al - Kaysi, İran'ınMart ayı sonunda yeni ve yoğun bir saldırıya geçeceği yolundaki haberler üzerine Güneş Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Türkiye, busavaşın durdurulması için artık sesini yükseltmelidir» dedi.

6- Türkiye A Milli Takımı, Lüksemburg'da oynanan özel maçtaLüksemburg'u 3 -1 yendi.

7- Yugoslavya'da yapılan Balkan Kros Şampiyonası'nda Türkiyetakım sıralamasında üçüncü oldu.

8- Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre, yurt dışında basılan 54 kitap, dergi ve broşürün Türkiye'ye sokulması yasaklandı.

9- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararlarına göre, 11 adli yargı hakim adayı, CumhuriyetSavcı Yardımcılığına, 7 adli yargı hakim adayı da hakimliğe atandı.

10- Basında yer alan haberlere göre, Irak'taki temaslarını tamamlayan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli, Türkiye - Irakticaret protokolünü imzaladı. Öte yandan Hazine ve Dış Ticaret Müşteşarlığı'ndan verilen bilgiye göre, Türkiye Romanya Karma EkonomiKomisyonu 10. Donem Toplantıları Romanya'nın Başkenti Bükreş'tebaşladı.

11- OECD Türkiye Konsorsiyumu'nun 19 Mart tarihinde Paris'teyapılacak toplantı için hazırladığı rapor Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı.

12- AFP ve AA'nın bir haberine göre, Suriye Başbakan Yardımcısıve Dışişleri Bakanı Abdülhalim Haddam, Suriye'yi ziyaret etmekte olanSovyetler Birliği Dışişleri Bakan Yardımcısı Haydar Aliyev onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, Mısır'ı, 1978 yılında İsrail ile yaptığıCamp David Anlaşması'nı iptal etmeye çağırdı.

13- Yabancı ajansların haberlerine göre, Beyrut'ta ordu birlikleriile Dürzi ve Şii milisler arasında çıkan çatışmalarda 14 kişi öldü, çoksayıda kişi de yaralandı.

14- Basında yer alan haberlere göre, haftalık Rumca yayınlananKirigas gazetesi, «Kıbrıs Rum yönetimi lideri Spiros Kipriyanu ile Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu arasında Atina'da yapılan görüşmelerde, Kıbrıs'a bir Yunan tümeninin gönderilmesi konusunda kesinkarar alındığını» bildirdi.

12 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniylekendisini ziyarete gelen bazı tıp fakültelerinin dekanlarından oluşanbir heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

2- İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar, 19 Mart'tan itibaren olağanüstü haluygulanacak olan 8 ilin valisi ile yaptığı toplantıda, «12 Eylül 1980'denönce memleketimizin içine düştüğü durumun henüz hafızalardan silinmediğini» belirterek, «Sıkıyönetim Komutanları ile işbirliğinin sürdürülmesini» istedi.

3- Devlet Bakanı İsmail Özdağlar, ABD'de 24 petrol şirketininyöneticileri ile yaptığı görüşmeleri tamamlayarak Türkiye'ye döndü.

4- Akajans'ın bir haberine göre, YÖK Başkanı İhsan Doğramacı,üniversite rektörlerine bir telgraf göndererek, öğrenci affı ile ilgili yönetmeliği beklemeksizin kanunun öngördüğü uygulamaların yapılmasını istedi.

5- Sovyetler Birliği Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Georgi Kornienko, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelerek, Dışişleri Bakanı Vahit Halefcğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi ErcümentYavuzalp ile birer görüşme yaptı. Kornienko daha sonra CumhurbaşkanıKenan Evren tarafından kabul edildi.

6- NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral C. de Jager, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ'un resmi konuğu olarak Ankara'ya geldi.

7- Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçakların geçtiğimiz hafta içerisinde Irak sınırında görev uçuşu yaptıkları ve bir uçağın düştüğüyolunda Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin haberi Dışişleri Bakanlığı'nca yalanlandı.

8- Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jue Zhou Milliyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, «Türkiye bölgenin çok önemlibir ülkesidir. Biz, Türkiye'den bölgenin güvenliği ve istikrarı için dahaaktif bir rol oynamasını istiyor ve umuyoruz» dedi.

9- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi 55 sanıklı Denizli Dev-Yol davasında, 7 sanığı ömür boyu, 29 sanığı da 2 ay ile 8 yıl arasında değişen çeşitli hapis cezalarına mahkumetti. 14 sanık ise beraat etti.

10- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Numaralı Askeri Mahkemesi mermi kaçakçılığı suçundan yargılanan 13 sanıktan 5'ini 10 yıl ile24 yıl arasında değişen hapis cezalarına mahkum etti 2 sanığın beraatettiği davada, 6 sanık ise daha önce aynı suçtan mahkum olduklarındanhaklarındaki bu dava düştü.

11- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, BM Genel Sekreteri Perezde Cuellar ile görüşmek üzere New York'a gitti.

12- Yabancı ajansların haberlerine göre, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından uluslararası Kızılhaç teşkilatına gönderilen mesajda, kimyasalsilah kullanılması konusunu araştırmak üzere çaışmalarda bulunacak biruluslararası komisyona her türlü kolaylığın gösterileceği bildirildi. Buarada taraflar arasındaki çarpışmalarda İran topçusunun dün gece BasraMandalı, Hanakin ve Şihabi kentlerini bombalaması sonucu 17 kişininöldüğü veya yaralandığı belirtilirken, Irak tarafından yayınlanan savaşbildirisinde, Mecnun Adasına karşı girişilen yeni operasyonlarda çoksayıda İran askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Öte yandan Körfez Ülkeleri İşbirliği Konferansı bir anlaşmaya varılamadan sona erdi.

13- Yabancı ajansların haberlerine göre, Lübnan Uzlaşma Konferansı İsviçre'nin Lozan kentinde başladı. Bu arada Beyrut polisininaçıklamasında, son 24 saat içinde meydana gelen çarpışmalarda ölüsayısının 20'yi aştığı 85 kişinin de yaralandığı bildirildi.

14- AP Ajansı'nın bir haberinde, Bulgaristan'ın Roma Büyükelçisi'ni çekmesinden 15 ay sonra bu göreve yeni bir Büyükelçi atadığı veİtalyan Dışişleri Bakanlığı'nın yeni Bulgar Büyükelçisini kabul ettiğibildirildi.

15- Yabancı ajansların haberlerine göre, Suriye'de Abdül Rauf ElKasım başkanlığındaki yeni hükümet kuruldu.

16- Yabancı ajansların haberlerine göre, Yunanistan Cumhurbaşkanı Könstantin Karamanlis, 5 günlük resmi bir ziyaret için Mısır'agitti.

17- AP Ajansı'nın bir haberine göre, İngiltere'de 183 bin Madenişçisinden 83 bin kişi greve başladı.

13 MART 1984

1- Çin Devlet Başkanı Li Siannian, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'inresmi konuğu olarak Ankara'ya geldi. Çin Devlet Başkanı Li Siannianonuruna bir yemek veren Cumhurbaşkanı Kenan Evren, yaptığı konuşmada, iki ülke arasında herhangi bir sorunun mevcut olmadığını belirterek, «Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyet'nin çeşitli milletlerarası sorunlarayaklaşımlarının ya aynı olduğunu, ya da bunlara bakış açılarında büyükbenzerlikler bulunduğunu biliyor ve bundan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz» dedi. Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Li Siannian dayaptığı konuşmada, «Türk hükümeti ve halkı uluslararası gerginliğiyumuşatmak için yorulmadan çaba harcamaktadır. Bunu büyük bir takdirle karşılamaktayız» dedi.

2- Halkçı Parti Ankara Milletvekili Sururi Baykal tarafından hazırlanan ve Türk Medeni Yasası'nda değişiklik öngören yasa önerisiTBMM Başkanlığı'na sunuldu.

3- Yerel Yönetim Seçimleri için resmi propaganda dönemi 24 Mart1984 saat 18.00'de sona ermek üzere başladı. Bu nedenle siyasi partiliderleri seçim gezilerine başladılar.

4- İstanbul Ticaret Odası Meclisi üyelerinin seçimi yapıldı.

5- Nato Askeri Komite Başkanı Orgeneral C. de Jager, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ü ziyaretederek bir süre görüştü.

6- Ankara'deki temaslarını tamamlayan Sovyetler Birliği DışişleriBakanı Birinci Yardımcısı Georgi Kornienko, Türkiye'den ayrıldı.

7- Akajans'ınbir haberine göre, Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nın davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Avrupa Danışma Meclisi üyesiİngiliz Parlamenter Chiristopher Murphy Ankara'da yerel yönetim seçimleri ile ilgili incelemelerde bulundu.

8- Atatürk'ün Harp Okulu'na girişinin 85. yıldönümü Kara HarpOkulu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

9- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 4 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen 114 sanıklı kaçakçılık davasında 39 sanık 2 yıl ile22 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. 69 sanık ise beraatetti.

6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yargılanmakta olan yasa dışı Rızgari örgütü üyesi 4 kişi ömürboyu hapse mahkum edildi. Bir sanığa 13 yıl 4 ay, bir sanığa da 2 yıl11 ay hapis cezası verildi. 3 sanık ise beraat etti.

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi,yasa dışı örgüt üyesi 2 kişiyi ömür boyu hapse mahkum etti. Bir sanıkise beraat etti.

Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi, İzmir-Soma ÜGD davasını 3. kez karara bağladı. Sanıklardan 13'ü,5 ile 26 yıl arasında ağır hapis cezalarına çarptırıldılar. 1 sanık ise delilyetersizliğinden beraat etti.

10- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör'ün 1982 yılında uğradığı silahlısaldırının sanıkları olarak 4 Ermeni militan Toronto'da yakalanarak tutuklandılar.

11- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Almanya'nınMünih kentinde Türk-Alman Cemiyeti ve Güneydoğu Avrupa Cemiyeti'nin ortaklaşa düzenlediği bir seminere katılan Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kai-Uwe Von Hassel, AET tarafından Türkiye'ye yapılması planlanan 500 milyon dolarlık yardımın' serbest bırakılmasını istedi.

12- THA'nın bir haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı özel danışmanı Edward Derwinski, New-York'taki Kıbrıslılar Merkezi'nde yaptığı konuşmada, «Önemsiz bir mesele olan Kıbrıs sorunu ya şimdi çözümlenir ya da hiç çözümlenmez» dedi.

13- Yabancı ajansların haberine göre, İran ile Irak arasındaki çarpışmalar devam ederken, Bağdat'ta yayınlanan savaş bildirilerinde Basra bölgesinde 1157 İran askerinin öldürüldüğü öne sürüldü. İran isakendi birliklerinin gösterilen hedefleri ele geçirdiklerini ve çok sayıdaIrak askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Bu arada Arap Birliği'ne bağlı 21 ülkeden 17'si Irak'ın çağrısı üzerine savaş konusundaki son gelişmeleri görüşmek üzere Dışişleri Bakanları düzeyinde Bağdat'ta toplandılar, öte yandan Sovyetler Birliği'ninBM'deki heyeti tarafından yapılan bir açıklamada, BM Genel SekreteriPerez de Cuellar'ın Irak'ın kimyasal silah kullandığı yolundaki iddialarıaraştırmak üzere bir komisyon kurulması yolundaki girişimleri kınandı.

14- Yabancı ajansların haberlerine göre, İsviçre'nin Lozan kentindeyapılmakta olan Lübnan Ulusal Uzlaşma Konferansı'nda taraflar Lübnan'da kalıcı ve sürekli bir ateşkes için anlaşmaya vardılar. Bu aradaBeyrut'ta Müslüman ve Hristiyan kesimlerine düşen top mermileri 27kişinin ölümümüne 115 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

15- AP Ajansı'nın bir haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a 1400 adet füzenin satışı ile ilgili tasarıyı Kongreye sundu.

16- AP Ajansı'nın bir haberine göre, resmi bir ziyaret için Mısır'dabulunan Yunanistan Devlet Başkanı Konstantin Karamanlis, Mısır DevletBaşkanı Hüsnü Mübarek tarafından onuruna verilen yemekte Kıbrıs veEge konusunu da içeren bir konuşma yaptı.

14 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren başkanlığındaki Türk heyeti ileÇin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Li Siannian başkanlığındaki Çinheyeti arasındaki resmi görüşmeler Ankara'da başladı. Görüşmelerde ikiülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerle uluslararası sorunların elealındığı belirtildi. Başbakan Turgut Özal da Çin Devlet Başkanı onuruna Başbakanlık konutunda bir öğle yemeği verdi.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyleAnkara'da Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen törene gönderdiği mesajda, «Hedefimiz muhakkak ki bütün yurttaşlarımızın sağlığını koruyabilecek bir seviyeye ulaşmak olacaktır» dedi.

3- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, «Tasarrufların teşviki ve kamuyatırımlarının hılzandırılması hakkındaki» yasayı onayladı.

4- Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan, F. Almanya'yayaptığı gezi ile ilgili olarak THA'ya yaptığı açıklamada, «Alman yatırımcıların, Türkiye'de, turizm, tarım ve imalat sanayii alanlarında yatırım yapmak istediklerini» söyledi.

5- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İsmet Yanıkömeroğlu, basına yaptığı açıklamada, 25 Mart yerel seçimlerinde kullanılacak oy pusulalarının oldukça karışık olduğunu belirterek, «şekil yönünden oyların iptaledilmemesi için yurttaşların çok dikkatli olmaları gerektiğini» söyledi.

6- Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İbrahim Kurt, AA'ya yaptığı açıklamada, mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranlarının önümüzdeki üç ayda da süreceğini belirtti.

7- İstanbul Sanayi Odası'nın 80 kişilik yeni Meclisi belirlendi.

8- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, İstanbulBarosu Disiplin Kurulu, Barış Derneği davası ile ilgili olarak 5 yıl hapsemahkum edilen, Baro eski başkanı Orhan Apaydın hakkında iştenyasaklama kararı aldı.

9- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ'un resmi konuğu olarak Ankara'da bulunan NATO Askeri Komite Başkanı OrgeneralC. de Jager, İstanbul'a gitti.

10- Asgari Ücret Tesbit Komisyonu, DPT temsilcisi Fikret Yağmurbaşkanlığında yaptığı toplantıda, asgari ücretin tesbitinde esas alınanilkeleri benimsedi.

11- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre, Ocak ayında yapılan ithalat,geçen yılın eşdönemindeki 731 milyon dolarlık ithalata oranla yaklaşıkyüzde 11 azalma gösterdi.

12- Muğla'da can ve mal kaybına yol açmayan Richter ölçeği ile5.1 şiddetinde deprem oldu.

13- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi, kapatılan TİP'in İstanbul Kocaeli, Amasya, Bursa ve Hatay il veilçe yöneticisi 120 kişi hakkında 5-13 yıl arasında ağır hapis cezasıisteğiyle dava açtı.

3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığından yapılan açıklamada, Giresun'da 23 TKP üyesinin yaklandığı bildirildi

İstanbul'da güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyonlarda yasa dışıTlKKO örgütü üyesi 28 kişi yakalandı.

4. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığının açıklamasında da Ankara'da güvenlik Kuvvetlerinin yasa dışı bir örgütün 6 militanını yakaladığı bildirildi.

Askeri Yargıtay 5. Dairesi yayımcı İlhan Erdost'un Mamak Cezaevi'nde dövülerek öldürülmesi olayıyla ilgili davada 10 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Astsubay Şükrü Bağ hakkındaki kararı bozdu.Cezaevi görevlisi 4 erin cezaları ise onaylandı.

14- İmar Affı Yasası'yla oluşturulması öngörülen yeminli özel teknik büroların kuruluşuna ilişkin yönetmelki Resmi Gazete'de yayınlandı.

15- Bükreş'te yapılan Türkiye - Romanya 10. Dönem Karma Ekonomik Toplantıları sona erdi. Toplantının son gününde, Hazine ve DışTicaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli, Romanya Dsvlet Başkanı Çavuşeskuve Başbakan Dascalescu tarafından ayrı ayrı kabul edildi.

16- Basında yer alan haberlere göre, Yunanistan Savunma BakanYardımcısı Drossoyuannis, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çanakkale Boğazıçıkışında yapacağı «Deniz Kurdu Tatbikatı» için yöredeki askeri birliklere teyakkuz emrinin verildiğini açıklarken, tatbikata ilişkin gerekli bilginin Türkiye tarafından resmen bildirildiğini açıkladı.

17- Basında yer alan bir habere göre, Yunanistan'daki Türk siyasalgöçmenlerinden yaklaşık 40 kişilik bir grup Atina'daki Türkiye Büyükelçiliği Basın Müşavirliği'ni işgal etmek girişiminde bulundu.

18- Uluslararası 36 ticari bankanın Merkez Bankası'na açtığı 300 milyon dolarlık krediye ilişkin anlaşma Londra'da imzalandı.

19- F. Almanya'da düzenlenen «Münih El Sanatları Fuarı»nda Türkpavyonu üstün başarılı ödülünü, Gaziantep Kız Meslek Lisesi de BavyeraEyaleti'nin altın madalya ödülünü kazandı.

20- AA'nın bir haberine göre, Avrupa Parlamentosu Siyasi İşler Komisyonu, Yunanistan'ın, iki insan hakları kuruluşunun Türkiye'de insan haklarının çiğnenmesi ile ilgili olarak soruşturma yapmakla görevlendirilmesi önerisini reddetti.

21- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, BM Genel Sekreteri Perezde Cuellar'ın daveti üzerine gittiği New York'ta Hürriyet Gazetesi'neyaptığı açıklamada, «Rumlar bir çılgınlığa kalkışırsa, çok kan dökülür»dedi.

22- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Papa'ya suikast girişiminekatılmakla suçlanan ve bir süre önce cezaevinden tahliye edilerek Roma'da evinde göz hapsine alınan Bulgaristan Havayolları Roma Bürosuşefi Sergei Antonov'un yeniden cezaevine dönmesine ilişkin özgürlükMahkemesi'nin kararı Temyiz Mahkemesi'nde onaylandı.

23- Yabancı ajansların haberlerinde, İsviçre'nin Lozan kentinde çalışmalarına başlayan Ulusal Uzlaşma Konferansı'nda Müslüman ve Hristiyan liderlerinin reform tasarılarını görüşmeye başladıkları bildirildi.

24- Yabancı ajansların haberlerine göre, Irak'ın çağrısı üzerine Bağdat'ta toplanan Arap Birüği'ne üye 19 ülkenin Dışişleri Bakanları İran'ıkınadılar ve «42 aylık körfez savaşına görüşmeler yolu ile çözüm bulunmasını kabul etmediği takdirde, İran ile olan ilişkilerini gözden geçirecekerini» bildirdiler.

15 MART 1984

1- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, İngiltere, Yugoslavya veSovyetler Birliği'nin Ankara Büyükelçileri ile birer görüşme yaptı.

2- Bakanlar Kurulu'nun kararı ile devlet hizmetinde sözleşmeli çalıştırılacak sanatçılara ödenecek ücretler yeniden belirlendi.

3- Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, gazetecilerin sorularını cevaplandırarak «Nükleer füzelerin yerleştirilmesi konusunda Türkiye'ye bir teklif gelirse, Türkiye'nin bunu kabul etmeyeceğini» söyledi.

4- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, bir gazetecinin de bulunduğu Türk balıkçı teknesi Hasan Reis'in Karadeniz'defırtınaya tutularak Sovyetler Birliği karasularına girdiğini, halen SovyetLiman kenti Yevpotoriya'da bulunduğu yolundaki haberleri doğruladı.

5- Yüksek Seçim Kurulu, 25 Mart 1984 günü yapılacak köy vemahalle muhtarları ile köy ihtiyar heyeti ve mahalle ihtiyar heyeti seçimleri ile ilgili olarak bir bildiri yayınladı.

6- Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in konuğu olarak Türkiye'de buiunan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Li Siannian, Ankara'dekidiplomatik misyon şeflerini kabul etti ve Cumhurbaşkanı Kenan Evrenonuruna da bir akşam yemeği verdi. Li Siannian yemekte yaptığı konuşmada, «Türkiye'nin yeni görünümüne tanık oldum. CumhurbaşkanıEvren ile görüşmelerimiz çok başarılı oldu. Bu görüşmelerin ilişkilerimizi daha da yakınlaştıracağına inanıyorum» dedi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ise, görüşmelerin ikili ilişkiler açısından çok yararlı geçtiğinibelirtti. Bu arada Türk - Çin ekonomik heyetleri arasındaki görüşmelersona erdi. Görüşmeler sonunda iki ülke arasında ticaret heyetlerininkarşılıklı olarak ziyaretleri öngörüldü.

7- Mart ayı başında piyasaya 47 milyar 500 milyon liranın sürüldüğü ve tedavüldeki banknot miktarının 707 milyar 874 milyon liraya ulaştığı haberi basında yer aldı.

8- 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi, yasa dışı TDKP örgütü Çorum olayları davasında yargılanan 5sanığı toplam 92 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum etti.

9- Mevcut faiz oranlarının 1 Nisan'dan itibaren 3 ay daha geçerliolması öngörülen Merkez Bankası tebliği, Resmi Gazete'de yayınlandı,

10- imar ve gecekondu mevzuatına aykırı yapılar için verilecek TapuTahsis Belgeleri ile ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.

11- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Türkiye Romanya 10. Dönem Karma Ekonomik görüşmelerine ilişkin protokol,Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli ile Romanya Makinaİmalat ve Sanayi Bakanı Can Evrem tarafından Bükreş'te imzalandı,Ekrem Pakdemirii daha sonra Bükreş'ten Zürih'e gitti.

12- Akajans'ın bir haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı MüsteşarMuavini Orhan Buldaç başkanlığındaki Türk heyeti, iki ülke arasındakitaşımacılık meselelerini aydınlığa kavuşturmak için F. Almanya Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Minrat Klaus Bö!n başkanlığındaki Almanheyeti ile görüşmelere Frankfurt'ta başladı.

13- Milli Prodüktivite Merkezi ile F. Almanya İş Etüdü Eğitim Merkezi (REFA) arasında imzalanan ve Bakanlar Kurulu'nca da onaylanarak yürürlüğe giren teknik yardım anlaşması uyarınca kamu ve özelsektörden seçilen 30 endüstri, makine, tarım ve orman mühendisleriile ekonomi uzmanlarının F. Almanya'ya gönderileceği belirtildi.

14- AP Ajansı'nın bir haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komisyonu, Başkan Ronald Reagan yönetimin 1985 mali yılıiçin sunduğu yaklaşık 10 milyar dolarlık dış yardım paketini bazı değişikliklerle onayladı. Komisyon yönetimin Türkiye için önerdiği 755 milyon dolarlık askeri yardımın 716 milyon dolara indirilmesini kabul etti.175 milyon dolarlık ekonomik yardım ödeneği ise kesilmeden onaylandı.

15- Yabancı Ajansların haberlerinde Lozan'daki Lübnan Ulusal Uzlaşma Konferansı'nda tarafların birbirlerinin elindeki esirlerin mübadelesi konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi.

16- AA'nın bir haberine göre, Pakistan Devlet Başkanı Ziya Öl Hak,Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi yollarını açacak bir İslamBarış Gücü oluşturulması önerisini sınırlı olarak desteklediğini açıkladı.

17- AP Ajansı'nın bir haberine göre, 100 solcu gerilla Kolombiya'nın,Florenca şehir hapishanesindeki 125 gerillayı kurtardı. Çıkan çatışmalarda da 40'dan fazla kişi öldü.

18- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Hindistan'ın Manipur eyaletininbağımsızlığı için mücadele eden gerillalar ile milis kuvvetler arasındaçıkan çatışmada 14 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

19- AP Ajansı'nın bir haberine göre, İngiltere'deki kömür işçileriningrevinde, grev gözcüleri ile greve karşı olanlar arasında çıkan çatışmalarda, bir işçi öldü.

20- Basında yer alan bir habere göre, Batı Berlin polis sözcüsü,Demokratik Almanya'nın Doğu Berlin'de ikinci bir duvar inşa ettirmeyebaşladığını açıkladı.

16 MART 1984

1- Devlet Bakanı Sudi Türel, «İşe girişte askerlik belgesi istenmeyeceğini, konuya ilişkin genelgenin, Başbakan Turgut Özal tarafındanimzalandığını» bildirdi.

2- IKA'nın haberine göre Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı AETKomisyonu'nun, Türk menşeili patateslerin ihracatına geçici bir süreiçin izin verdiğini, bildirdi.

3- Türk - İş Genel Başkam Şevket Yılmaz, Başbakan Turgut Özal'ın«Askeri ücreti net 16 bin lira olarak düşündüklerine ilişkin sözleriüzerine, yaptığı açıklamada, «Asgari ücretin talimatla belirlenemeyeceğini» belirtti.

Öte yandan, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Rafet Gençve Yönetim Kurulu üyeleri, Türk - İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'ı ziyaret etti.

4- Akajansın haberine göre, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, «Öğretmenlerin de aralarında bulunduğu sayısı yarım milyonuaşan personelinin, öncelikle terfi olmak üzere, tayin, nakil ve diğerçeşitli personel hizmetlerinin blgisayarla yapılmasının kararaştırıldığını»açıkladı.

5- Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Li Siannian, Ankara'danİstanbul'a gitti.

6- Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu'nun toplantısı, 27 marttarihine ertelendi.

7- A.A. nın haberinde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, AnavatanPartisi Genel Başkanı ve Başbakan Turgut Özal'ın, dün Çankırı'daüzerinde Arapça yazılar bulunan bayrakla karşılanması konusunda soruşturma yaptığı bildirildi.

8- İstanbul Barosu eski başkanı Avukat Orhan Apaydın'ın vekili avukat Burhan Apaydın, Baro Başkanlığına başvurarak, müvekkilihakkındaki «Görevden yasaklama» kararının yasalara aykırı olarakalındığını belirtti ve kararı alan Baro Disiplin Kurulu üyeleri hakkında soruşturma açılmasını ve kendisine Cumhuriyet Savcılığı'na başvurmaizni verilmesi talebinde bulundu.

9- İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Somut Gazetesi Yazıişleri Müdürü Hayati Asılyazıcı ve Şair Can Yücel için, «Edebe muhalifyayın suçu» nedeniyle dava açtı.

10- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde, KTÜ Yardımcı Profesörü Necdet Bulut'u öldürmekten yargılanan 5 sanık 10 -15 yıl arasında hapis cezasına, çarptırıldı.

11- Kapatılan Sosyalist Gençler Birliği'ne üye oldukları ve silah bulundurdukları iddiasıyla yargılanan 3 sanık bir yıl ile 5 yıl arasındadeğişen hapis cezalarına çarptırıldı, beş sanık beraat etti.

12- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaarlı Askeri Mahkemesi'nde görülen 15 sanıklı Nazilli Dev-yol davasında, bir sanıkölüm, 2 sanık ömür boyu, 10 sanık ise 2,5-20 yıl arasında değişen hapiscezalarına çarptırıldı, iki sanık beraat etti.

13- 8. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ndegörülen Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu - Türkiye Devriminin Yolu(THKO - TDY) davasında, bir sanık ömür boyu, üç sanık 2,5-10 yılhapis cezasına çarptırıldı.

14- Bingöl'de yasadışı KAWA örgütüne üye üç militanın yakalandığı haberi basında yer aldı.

15- Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü ekiplerince, İstanbul'da şubat ayı içinde 162 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildiği, A.A. tarafından bildirildi.

16- Emeklilerin vergi iadesine ilişkin işlemlerini belirleyen BakanlarKurulu kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

17- Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayınlanan kararına göre, yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka vekurumlardan alınan krediler için ödenecek faizlerdeki vergi tevkifatoranı sıfıra indirildi.

18- 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun değişik 19.maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun hükmündekararname, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

19- TEK, «Elektrik Tarifeleri Talimatnamesi» yeniden düzenlenerek,Resmî Gazete'de yayınlandı.

20- 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 26. maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun hükmünde kararname yürürlüğe girdi.

21- ANKA Ajansının Zürih çıkışlı haberine göre Atatürk Barajı'nıntürbin ve jeneratör işlerinin kredilendirilmesine ilişkin anlaşmanın birinci bölümü İsviçre'nin Zürih kentinde, ikinci bölümü ise, Federal Almanya'nın Frankfurt kentinde, Alman Devlet Finansman Kurumu ileimzalandı. Anlaşmaları Türkiye adına Hazine ve Dış Ticaret MüsteşarıEkrem Pakdemirli imzaladı.

22- Federal Almanya'nın Frankfurt kentinde iki gündür devam edenTürk-Alman Ulaştırma Komisyonları toplantısı sona erdi.

23- Akajans'ın Frankfurt çıkışlı haberine göre, Merkez BankasıBaşkanı Yavuz Canevi, Federal Almanya'nın Frankfurt kentinde yaptığı bir açıklamada, «Türkiye'de özel finan's kurumları teşkili için kararnamelerin hazırlanmasından sonra, Prens Faysal İslamBankası ileAl-Baraka adlı kuruluşların, Merkez Bankası'na müracaat ettiklerini» söyledi.

24- Akajansın New York ve Lefkoşa çıkışlı haberine göre, KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ABD'nin NewYork kentinde, BM Genel Sekreteri Perez de Cuella ile Kıbrıs'la ilgili songelişmeleri ve Yunanistan'ın adaya asker göndermesi konusunu görüştü.Rauf Denktaş daha sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı müşaviri EdvvardDerwinski ve BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Temsilcisi vekili Holgerile görüştü.

25- ABD Başkanı Ronald Reagan ve ailesinin resmi ikametgahıBeyaz Saray'a elindeki tüfekle girmek isteyen bir kişinin, koruma görevlileri tarafından vurularak ele geçirildiği, AP Ajansının Washingtonçıkışlı haberinde belirtildi.

26- AP Ajansının Lefkoşa çıkışlı haberine göre İran tarafından yapılan açıklamada Irak'ın başkenti Bağdat'ta toplanan Arap Birliği'ne üye19 Arap ülkesinin, «Irak-İran savaşında taraf olmaması» istendi.

27- AP Ajansının Lozan ve Lübnan çıkışlı haberinde Lübnan'ın' başkenti Beyrut'ta üç günlük aradan sonra, çarpışmaların yeniden başladığı, Beyrut'taki ABD Büyükelçiliği'nde siyasi yetkili olarak görev yapan William Buckley'ın ise, kimliği belirlenemeyen kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Öte yandan, bir gün ara verilen Lozan'daki «2. Lübnan Ulusal Uzlaşma Konferansı»na yarın devam edileceği, açıklandı.

28- A.A. nın Roma çıkışlı haberine göre, Mehmet Ali Ağca'nın,Papa 2. Jean Paul'e karşı giriştiği suikast'e karışmaktan sanık BulgarSergei İvanov Antonov, sağlık nedenleriyle gözhapsinde bulundurulduğu evinden alınarak yeniden cezaevine gönderildi.

29- AP Ajansının Yeni Delhi çıkışlı haberine göre, Hindistan'ınkuzeydoğusundaki Assam eyaletinde, Bangladeşli işçilerin sınırdığı edilmesini protesto için yapılan gösterilerde, yüzlerce kişi yaralandı, bin kişitutuklandı.

30- AP Ajansının Varşova çıkışlı haberine göre, Polonya KomünistPartisi, kilise ile ilgili sorunlarını görüşmek üzere toplandı.

31- Güney Afrika ile Mozambik arasındaki saldırmazlık anlaşmasının imazlandığı, AP Ajansı tarafından bildirildi.

17 MART 1984

1- Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin 53. Genel Kurulu Ankara'da başladı. Dernek, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in eşi SekineEvren adına, kızı Şanay Gürvit'e bir şükran plaketi sundu.

2- Ankara Barosu tarafından, Ermeni sorunuyla ilgili bir açık oturum düzenlendi.

3- ANKA Ajansının haberine göre, Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Gıda İşleri Genel Müdürlüğü'nce Türkiye genelinde kontrolleri yapılan «Mecburi standarda bağlı» gıda maddelerinin % 40.7'sisağlığa zararlı çıktı.

4- Yeni Doğuş Partisi Genel Başkanı Cavit Usal, «Partilerini kapatarak, Anavatan Partisi'ne katıldıklarını» açıkladı.

5- Milli Savunma Bakanlığı, yedek subay adaylarından erbaş ve erçıkarılacaklara ilişkin bir yönetmelik yayımladı.

6- İtalya'nın Venedik kentinde finalleri yapılan Uluslararası BoksTurnuvası'nda 48 kilo Türk boksörü Osman Dak, gümüş madalya aldı.

7- DİE Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 1984 yılıOcak ayı ihracatının, 1933 yılı aynı dönemlerine göre, % 13.2 artarak541 bin 258 dolar olduğu, Ocak ayı ithalatının ise % 10.2 oranındaazalarak, 664 bin 352 dolar da kaldığı bildirildi.

8- TBMM'ce kabul edilen Toplu Konut Kanunu, Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması hakkında kanun, Dış Seyahat Harcamaları vergisinin yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ile8886 sayılı Devlet İhale Kanununun bazı hükümlerinin değiştirilmesihakkında kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

9- A.A. nın Atina çıkışlı haberine göre, Yunanistan'ın resmi haber ajansı ANA, «Mısır'ın Türkiye ile birlikte Yunanistan'a Fantom jetleri satılacağı yolunda Yunanistan'a güvence verdiğini bu vaadin Mısırlı yetiklilerce, Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantin Karamanlis'inMısır'a yaptığı beş günlük resmi ziyaret sırasında verildiğini» bildirdi.

10- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş,dün ABD Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Edward Derwinski ile NewYork'da yaptığı görüşmede, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'aifade ettiği, şekilde «Maraş'ın BM gözetiminde yeniden Rumların yerrleşimine açılması konusunun, Kjbrıs Rum, yönetimi ile görüşme masasına oturulmadıkça gündeme alınmayacağı görüşünü tekrarladı.

Öte yandan, Görüşmede, ABD Dışişleri Bakanlığı Müşaviri Dervvinski, Yunanistan'ın Kıbrıs'ın Rum kesimine silah göndereceği yolundakihaberlerle ilgili olarak, «Yunanistan'ın böyle bir niyetinin olmadığınınkendilerine, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından bildirildiğini» belirtti.

11- Yabancı ajansların haberlerine göre, Irak Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Kittanı ABD'nin başkenti Washington'da yaptığı bir açıklamada, «Türkiye, Ürdün ve Suudi Arabistan'la yeni petrol boru hatlarıyapmak için anlaşmaları bulunduğunu» belirtti.

12- ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinde görevli diplomat WilliamBuckley'in, dün silahlı kişilerce kaçırılması üzerine, ABD hükümeti,Lübnan ve Suriyeli yöneticilerle temasa geçerek, siyasi müsteşarın kurtarılması konusunda işbirliği önerdi.

13- AP Ajansının Beyrut ve Lozan çıkışlı haberlerine göre, Lübnanlı Müslüman ve Hıristiyan liderler ile Devlet Başkanı Emin Cemayel, İsviçre'nin Lozan kentindeki Konferansta Lübnan'da bir Milli Birlik Hükümeti kurulması ve yeni hükümette belli başlı dört, grubu temsilen dört başkan yardımcısı bulunması konusundaki görüşmelere devamedildi.

Öte yandan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ateşkese rağmen Hıristiyan ve Müslüman milisler arasında süren çarpışmalarda 3 kişi öldü,19 kişi yaralandı.

14- AP Ajansının Kahire çıkışlı haberine göre, Sudan, Omdurankasabasına dün yapılan hava saldırısından 'Libya'nın sorumlu olduğunu belirterek, silahlı kuvvetlerini alarma geçirdi. olaydan sonra Sudan'ın başkenti Hartum'a giden ve tekrar Mısır'a dönen Mısır SavunmaBakanı Abdulhalim Ebugazala, «Mısır-Sudan savunma işbirliği anlaşması gereği yenj bir saldırı karşısında Sudan'ın destekleneceğini» açıkladı.

15- AP Ajansının Bombay ve Yeni Delhi çıkıştı haberlerine göre,Hindistan Hükümeti, «300 binden fazla liman işçisinin iki gündür devam eden grevinin yasadışı olduğunu» belirterek, «Deniz Kuvvetleri'ninalarmda olduğunu» bildirdi.

Hindistan'ın güneyindeki Maharaştra eyaletinde, Müslümanları»Hindular arasında çatışma çıkması üzerine bölgenin yerel meclisinintatil edildiği, merkezi hükümete bağlı birliklerin gönderildiği, bildirildi.

16- AP Ajansının Buenos Aires çıkışlı haberine göre, Arjantin Kayıplar Komisyonu Raporunda, ülkede 7 yıldır süren askeri yönetim sırasında kaybolan yaklaşık 10 bin kişiden birçoğunun, Deniz Harp Okulumakine bölümündeki özel işkence merkezinde öldürüldükleri, yakılarak ya da denize atılarak ortadan kaldırıldıkları, tutukluların yeni doğmuş bebeklerinin kimliklerinin değiştirildiği, böylece ailesinin tüm izlerinin silinmeye çalışıldığı» açıklandı.

17- AP Ajansının San Salvador çıkışlı haberine göre, El Salvador'unkuzeydoğusundaki Suchitoto kentine 400 solcu gerilla tarafından düzenlenen saldırı sırasında, aralarında Amerikan «Newsweek» dergisininmuhabirinin de bulunduğu 39 kişi öldü.

18- Marsilya'daki Ermeni Gençlik lokalinin önünde patlayan birbombanın iki kişinin yaralanmasına ve hafif hasara sebep olduğu, APAjansının Marsilya çıkışlı haberinde bildirildi.

19- AP Ajansının Londra çıkışlı haberine göre, geçen hafta içindeİngiltere'nin Londra ve Manchester kentlerindeki Arap mahallelerin»bombalı saldırılardan sonra tutuklanan, Libya lideri Muammer Kaddafimuhalifi beş Libyalı, İngiltere'den sınır dışı edilerek, ülkelerine gönderildiler.

18 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kanan Evren, Çin Halk Cumhuriyeti DevletBaşkanı Li Siannian'ın ülkesine yolcu etmek üzere İstanbul'a gitti.

Bu arada İstanbul'daki gezi ve incelemelerini sürdüren Çin DevletBaşkanı Li Siannian Dolmabahçe Sarayı ve Boğaziçi'ni gezdi ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in Harbiye Orduevi'nde onuruna verdiği yemeğe katıldı. :

2- Devlet Bakanı Kazım Oksay, Sıkıyönetimin yarından itibarenkaldırılacağı 13 ilden, olağanüstü, hal uygulanacak olan 8 ilin valisi ileAnkara'da bir toplantı yaptı.

3- Yankı Dargisi'nin çeşitli konulardaki sorularını yanıtlayanABD'nin İstanbul Başkonsolonsu Daniel Cliver Newberry, yerel yönetijn seçimleri i!e ilgili olarak «Türkiye için kötü düşünen insanlara buseçimler bir bakıma verilen bir derstir» dedi.

4- Cumhuriyet Gazetesi'nde Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı EkremPakdemirli ile yurt dışında yaptığı temaslarla ilgili olarak bir röportajyayınladı.

5- Çanakkale Zaferi'nin 69. yıldönümü Çanakkale, Gölcük ve yurdun çeşitli yerlerinde düzenlenen törenlerle kutlandı. CumhurbaşkanıKenan Evren, Başbakan Turgut Özal ve Deniz Kuvvetleri KomutanıOramiral Zahit Alakan yıldönümü nedeniyle birer mesaj yayınladılar.

6- Cumhuriyet ve Tercüman Gazetelerinde yayılanan bir haberegöre, Hazine, Belediye, İl Özel İdareleri ve Vakıflara ait arsa ye araziüzerine 20 Hazİran 1981 tarihinden önce yapılmış olan gecekondularınsahiplerine, tapu tahsis belgelerinin verilmesine başlandı.

7- Günaydın Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Karadeniz'de balık avlarken Sovyetler Birliği Karasularına giren Hasan Beyadlı balıkçı motoru Türkiye'ye iade edildi.

8- BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar ile bir görüşme yapanKKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, İstanbul'a geldi. Yeşilköy Havaalanı'nda bir açıklama yapan Rauf Denktaş, görüşmelerinin olumlu ve yararlı geçtiğini belirterek, «1977- 1979 zirve anlaşmaları çerçevesindeiki kesimli federal bir sistemin kurulabilmesi için görüşmelere bırakılanyerden başlamaya hazır oldulkarını söylediğini» bildirdi.

9- Anka Ajansı'nın bir haberine göre, Mısır Devlet Başkanı HüsnüMübarek, bir süre önce Fas'ın Kazablanka kentinde yapılan İslamZirveToplantısı'nda gösterdiği çabalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e teşekkür mssajı gönderdi. Mübarek mesajında, Mısır'ın Türkiye'ninzirvedeki kararlı tutumunu takdirle karşıladığını belirterek, kendisininve Mısır halkının Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in bölge sorunları karşısındaki derin nüfuzunu çok olumlu karşıladığını bildirdi.

10- Business Europe dergisinin yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye, son 5 yılda piyasa büyüme hızı bakımından yüzde 4.1 oranla BarıAvrupa ortalamasının üstüne çıktı.

11- Irak Enformasyon ve Kültür Bakanı Latif Nisayf Casin, HürriyetGezetesi'ne verdiği özel demeçte, «Türkiye'nin Irak - İran savaşında yansız tutumu ve arabuluculuk çabalarının takdirle karşılandığını» söyledi.

12- İsviçre'nin Union Bank Of Switzerland» adlı bankasının BaşkanYardımcısı Müller, Anka Ajansı'nın sorularını yanıtlarken, Türkiye'ninuluslararası finans piyasasında olumlu bir desteğe sahip olduğunu belirtti ve «Bu olumlu havanın yaratılmasında yerel seçimlerin yapılmasının da katkıda bulunduğunu» söyledi.

13- Hürriyet ve Cumhuriyet Gazetelerinde yayınlanan bir haberegöre, İran Resmi Haber Ajansı IRNA Irak uçaklarının, cephenin güneybölgesinde dün giriştikleri saldırı sırasında kimyasal bomba kullandıklarını ve 400'den fazla İran'lı askerin zehirli maddelerden etkilendiğini bildirdi.

14- Yabancı ajansların haberlerine göre, İsviçre'nin Lozan kentinde 7 gündür süren Lübnan Ulusal Uzlaşma Konferansı'nda çalışmalarayeniden başladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Emin Cemayel'in başkanlıkettiği konferansta, Hristiyan ve Müslüman grup'arın toplu görüşmeleri durdurdukları ve ikili görüşmelere başladıkları bildirildi.

15- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Nikaragua'da gerillalar ileordu birlikleri arasında çıkan çatışmalarda, üçü asker 13 kişi öldü.

16- AP Ajansı'nın bir haberine göre, New York Times gazetesininABD yönetimi yetkililerine atfen verdiği bir haberde, Sudan'ın Omdurman kentinin cuma günü bombalanması üzerine ABD ve Mısır'ınSudan'a acil askeri yardım yapmayı kararlaştırdıkları bildirildi.

17- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Afganistan - Pakistan sınırında Afganistan ordu birikleri ile mücahidler arasında çıkan çatışmada,60 mücahid öldü.

18- AA'nın bir haberine göre, İtalyan Gümrük Muhafaza memurları, İtalyan karasularına izinsiz giren Panama bandıralı ve Yunanlı kaptanyönetimindeki bir gemide yaptıkları aramada, çok sayıda, tüfek, makineli tüfek, top ve bunların mermilerini ele geçirdiler.

19 MART 1984

1- İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, DarüşşafakaLisesi ile İstanbul Sağırlar Okulu'nu ziyaret ederek incelmelerde bulunduktan sonra Harbiye Orduevi'nde KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı kabul ederek bir süre görüştü.

2- AA'nın bir haberine göre, Cumhurbaşkanı Kenan Evren,«Newsweek» dergisine verdiği demeçte, «Genel aftan yana olmadığını, bu aşamada ilan edilecek bir affın yarardan çok zarar getireceğini»söyledi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Kıbrıs ve Yunanistan sorunlarıile ilgili olarak da, «Batılı ülkelerin Kıbrıs Rumlarını adanın tek veyasal hükümeti olarak tanıdıkları sürece, soruna çözüm bulunamayacağını» söyledi ve «Türkiye'nin Yunanistan'a pek çok kez elini uzattığını,ancak girişimlerin sonuçsuz kaldığını» belirtti.

3- Devlet Bakanı Sudi Türel, tapu tahsis belgeleri ile ilgili olarakİstanbul'da yaptığı açıklamada, «Tapu tahsis belgesi, tapudur. Vaktiylegöçmenlere de böyle verilmişti. Yeminli bürolar bugünden itibaren çalışmaya başladı. Tahsis belgeleri dağıtıldıktan sonra ıslah-imar planlanen kısa zamanda tamamlanarak, vatandaşa hisseli değil, müstakil tapuvereceğiz» dedi.

4- Türkiye Yardım Sevenler Derneği'nin Ankara'da yapılan 53. Genel Kurulu'nda Türkan Ayral yeniden Genel Başkanlığına seçildi.

5- Kemalist Atılım Birliği'nin 2. Kurultayı Ankara'da başladı.

6- Kızılay Genel Merkezi'nde yapılan açıklamada, Kızılay'a bağlıkan merkezlerinin 1983 yılı içinde ülke ihtiyacının üçte biri kadar kantoplandığı bildirildi.

7- Türkiye'de bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı LiŞiannian, Nepal'e gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.

8- F. Almanya'da çalışan Türk işçilerinin meselelerine çözüm bulunması amacıyla Türk ve Alman heyetleri arasındaki görüşmeler Ankara'da başladı.

9- Sıkıyönetim 13 ilde kaldırıldı ve bu illerden 8'inde olağanüstühal uygulamasına başlandı.

10- MEYAK kesintilerinin 22 milyar liralık ana parasının devlet memurlarına dağıtımına başlandı.

11- Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında bir işçinin günlükgereksinimi olan 3500 kalorinin net olarak hesaplanması konusundagörüş birliğine varıldı.

12- Sovyetler Birliği'nin Yevpotoriya Limanında gözaltında bulunanve içinde bir gazeteci ile 10 balıkçının bulunduğu Hasan Bey teknesiİstanbul'a geldi.

13- l. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı, sorumluluk bölgesindebulunan Çanakkale ve Kırklareli'nde sıkıyönetimin kaldırılması Çanakkale'de olağanüstü hal ilan edilmesi ile ilgili bir bildiri yayınladı.

14- Tercüman Gazetesi yazarlarından Nazlı Ilıcak ile Sorumlu MüdürAydoğdu İlter hakkında İstanbul Sıkıyönetim komutanlığı Askeri Savcıhğı'nca açılan soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığı kararı alındı.

15- 213 idam istemli 707 sanıklı yasa dışı Dev-Yol davasına, biray aradan sonra Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı AskeriMahkemesi'nde yeniden başlandı.

16- Bakanlar Kurulu'nun Yüksek Öğretim Kurumları'na bağlı devlet konservatuarlarında sanat öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmasına ilişkin kararı Resmî Gazete'de yayınlandı.

17- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında daha önce imzalanan protokol gereğince işçilerinve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, bugünden itibaren SSK hastahanelerinin yanısıra devlet hastahanelerinden de yararlanabilecekleribelirtildi.

18- Akajans'ın bir haberine göre, Avrupa Konseyi Hukuk İşleriKomisyonu Paris'te toplandı. Toplantıda, Türk heyeti başkanı Prof. FethiÇelikbaş'ın Avrupa Konseyi Siyasi ve Hukuk İşleri Komisyonları üyelerinden oluşan bir heyeti Türkiye'ye daveti ile ilgili teklifi yapılan oylamada kabul edildi.

19- AA'nın bir haberine göre, Hollanda'nın Lahey kentin'de 3'üTürk 15 tutuklu hapisten kaçtı.

20- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Papa 2. JeanPaul'e düzenlenen suikast ile ilgili olarak Ömsr Mersan adlı bir Türk,İtalyan Savcı ilario Martella'nın isteği üzerine F. Amanya'nın Münihkentinde tutuklandı.

21- OECD'ye bağiı Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu Paris'te toplandı.

22- Milliyet Gazetesi'nde, Avrupa Konseyi Parlamenter AsamblesiBaşkanı Kari Ahrens, Avrupa Konseyi Türkiye raportörü Ludwig Steinerve AET'nin yasama organı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü Uwe von Hassel'in yerel yönetim seçimleri ile ilgili görüşleri yayınlandı.

23- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, BM GenelSekreteri Perez de Cuellar ile KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş arasında Washington'da yapılan görüşmede, BM Genel Sekreteri Denktaş'a,5 maddelik bir uzlaşma metni verdi.

24- Yabancı ajansların haberlerine göre, 10 ülke liderlerinin katıldığı AET Zirve toplantısı Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterandbaşkanlığında Brüksel'de başladı.

25- Yabancı ajansların haberlerine göre, İsviçre'nin Lozan kentinde toplanan Lübnan Ulusal Uzlaşma Konferansı'nda Lübnan Cumhurbaşkanı Emin Cemayel, parlamentoda Hristiyan ve Müslüman milletvekillerinin eşit sayıda bulunmalarını önerdi. Bu arada Beyrut'ta YeşilHat'da meydana gelen çatışmalarda, 15 kişi öldü.

26- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Sudan hükümeti, Libya'nınhava saldırısını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyi'ni olağanüstütoplantıya çağırdı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü de, Sudan'la savunma anlaşması olan Mısır'ın hava kuvvetlerini güçlendirmesi içiniki Awacs erken uyarı uçağının Kahire'ye gönderildiğini açıkladı.

27- Yabancı ajansların haberlerine göre, Ürdün Kralı Hüseyin,ABD'de CBS Televizyonuna yaptığı açıklamada, «Ürdün'e verilmesi öngörülen 220 milyon dolarlık silahların satışı Kongre tarafından engellenirse, kendilerinin Sovyetler Birliği dahil, başka ülkelerden silah alacaklarını» söyledi.

28- AA'nin bir haberine göre, İran Resmi Haber Ajansı IRNA, İran Irak savaşında Irak'ın kimyasal silahların yanı sıra mikrobik silahlar kullanmakla suçladı. Bu arada BM Genel Sekreteri Perez de Guellar tarafından Irak'ın kimyasal silah kullandığı yolundaki suçlamaları incelemek üzere İran'a gönderilen uzmanlar heyeti Tahran'dan ayrıldı. Heyetçalışmaları ile ilgili bir açıklama yapmadı.

29- AA'nın bir haberine göre, ABD ve Honduras birliklerinin katıldığı ortak tatbikat, dün Honduras'ın başkenti Tegucigalpa yakınlarında başladı. Bu arada Nikaragua'da hükümet kuvvetleri ile gerillalararasında çıkan çatışmalarda, 6'sı gerilla 10 kişi öldü.

30- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Hindistan'ın Paradip limanındagrevci işçilerle, polis arasında çıkan çatışmada, 3 polis ve 2 sivil öldü.

31- Akajans'ın bir haberine göre, Fransa'da 5 din temsilcisi ortakbir bildiri yayınlayarak, ırkçılığa karşı mücadele çağrısında bulundular.

20 MART 1984

1- İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ankara'yadöndü.

2- Emekli, dul ve yetimlerin adlarına açılacak mevduat hesabından nisan ayından itibaren, aylıklarının istedikleri bölümünü istediklerizaman çekebilecekleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı.

3- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, BM GenelSekreteri Perez de Cuellar'ın KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'aKıbrıs konusunda bir uzlaşma metni verdiğine ilişkin haberlerle ilgiliolarak yaptığı açıklamada, «Bu konu tamamen KKTC CumhurbaşkanıRauf Denktaş ile BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar arasında birkonudur. Bize bu konuda herhangi bir şey intikal etmedi. Bu nedenlebu haberlerin doğru veya yanlış olduğuna dair herhangi bir şey söyleyemem» dedi.

4- THA'nın bir haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İsmet Yanıkömeroğlu, yerel yönetim seçimleri ile ilgili tüm hazırlıklarınsonuçlandırıldığını açıkladı.

5- Romanya, İsviçre ve Fransa'da görüşmelerde bulunan Hazineve Dış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli, Türkiye'ye döndü. YeşilköyHavalanı'nda bir açıklama yapan Ekrem Pakdemirli, «Batı'da Türkiyeimajı değişmiştir. Bugüne kadar tek bir projeyle en büyük krediyialdık» dedi.

6- İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanhğı'na yeniden Nuh Kuşçulu seçildi.

7- KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, İstanbul'dan Kıbrıs'a dönmeden önce verdiği demeçte, «KKTC'deki siyasal parti liderleriyle yapacağı görüşmelerden sonra, BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'avereceği yanıtın, Genel Sekreterin öneri paketine kesin bir evet veyahayır niteliğinde olmayacağını, kendisinden bazı hususlarda açıklık getirmesini isteyeciğini ve bunun bir dizi yeni temaslara yolaçacağını» açıkladı.

8- «Deniz Kurdu 84-1» tatbikatı, donanmaya bağlı gemilerin Gölcük Deniz Üssü'nden ayrılması ile başladı.

9- Basında yer alan haberlere göre, gecekondu tapu tahsis belgelerinin İstanbul'da dağıtımına Tapu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından başlandı.

10- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Sovyet bandıralı Ayvazovski gemisine binmeyerek, İstanbul'daki ABD Konsolosluğuna sığının 7 Çekoslovakyalı turist İstanbul Emniyet MüdürlüğüSiyasi Şube Bölümü'ne başvurarak, ABD veya başka bir batı ülkesine;gitmek istediklerini bildirdiler.

11- Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi'nin öldürülmesi ile ilgili olarak 11 sanık hakkında açılan yeni davaİstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'ndebaşladı.

Askeri Yargıtay 3. Dairesi, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde karara bağlanan ve 5-8 yıl hapse çarptırılan Köy - Koop yöneticileri ile ilgili davayı esastan bozdu.

12- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Türkiye'ninKö'n Konsolosluğunu 1982 yılının Kasım ayında basarak 60 kişiyi 16saat reihn alan ve daha sonra iltica isteğiyle teslim olan 10 Türk'ünKöln'deki duruşmasında savcı sanıkların 7 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

13- Akajans'ın bir haberine göre, Avrupa Konseyi nezdinde yapılan Avrupa ülkelerindeki göçmenler konulu toplantı Strasbourg'da başladı. Toplantıda Türkiye'yi MDP Milletvekili Prof. Yılmaz Altuğ temsilediyor.

14- Güneş Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Avrupa Korireyi Danışma Meclisi Başkanı Cari Ahrens, Türkiye Raportörü LudwigSteiner ve Avrupa Parlamentcsu'nun Türkiye Raportörü Uwe Von Hasselİngiliz yayın kurumu BBC'nin Türkçe servisinde hazırlanan dizi programda, 25 Mart'ta yapılacak yerel yönetim seçimleri ile ilgili olarakkonuşma yaptılar.

15- Basında yer alan haberlere göre, Brüksel'de başlayan AET zirve toplantısı anlaşma sağlanamadan dağılırken, Yunanistan'ın; KKTC'nınkınanması ve adadaki Türk askerlerinin geri çekilmesi yolundaki önerisi reddedildi.

16- Basında yer alan bir habere göre, BM Genel Sekreteri Perez deCuellar, dün Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yorgo Yakovu ile birgörüşme yaptı. Yorgo Yakovu görüşmeden sonra yaptığı açıklamada,Cuellar'ın KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile yaptığı görüşme ileilgili olarak kendisine bilgi verdiğini belirterek, «Genel Sekreterin başlattığı çabaların nazik bir döneme girdiğini» söyledi.

17- Yabancı ajansların haberlerine göre, İsviçre'nin Lozan kentinde 9 gündür devam etmekte olan Lübnan Ulusal Uzlaşma KonferansıHristiyan ve Müslüman liderlerin politik reform konusunda anlaşmayavaramamaları üzerine sona erdi. Öte yandan Hristiyan ve Müslümangrupların kalıcı ateşkes ve milli birlik hükümeti konusunda uzlaşmayavardıkları bildirildi. Bu arada, Lübnan Televizyonu Beyrut'taki YeşilHafta meydana gelen çatışmalarda 4 kişinin öldüğünü 20 kişinin deyaralandığını bildirdi.

18- AA'nın bir haberine göre, Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek,Kahire'de gazetecilere yaptığı açıklamada, «Libya'nın Sudan'a yenidensaldırması halinde, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin duruma müdahale etmek üzere hazır beklediğini» söyledi ve Mısır hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla iki adet Avvacs uçağının Kahire'ye geldiğini doğruladı.

19- AP Ajansı'nın bir haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı GeorgeShultz, ABD Başkanı Ronald Reagan'dan Ürdün'e verilecek füzelerinsatışının durdurulmasını istedi.

20- AA'nın bir haberine göre, El Salvadar'da gerillalar, hükümetkuvvetleri ile çıkan çatışmalarda, yüzden fazla askerin öldürüldüğünüveya yaralandığını öne sürdüler. Askeri yetikliler ise yaptıkları açıklamada, gerillalaların cumartesi günü San Migue garnizonuna saldırdıklarını ve çatışmada iki askerin yaralandığını bildirdiler.

21- Anka Ajansı'nın bir haberine göre, resmi bir ziyaret için Küba'nın başkenti Havana'da bulunan Angola Devlet Başkanı Jose Eduarodos Santos ile Küba Devlet Başkanı Fidel Castro tarafından yayınlananortak bir bildiride, «Güney Afrika'nın bazı koşullan yerine getirmesihalinde, Küba'nın Angola'da bulunan birliklerini aşamalı olarak çekeceği» bildirildi.

22- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Sovyetler Birliği hesabınacasusluk yapmak suçundan ocak ayında tutuklanan Norveç Dışişleri Bakanlığı Basın Müdürü Arne Treholt, 1980 yılının Mayıs ayından bu yanaIrak hesabına da casusluk yaptığını itiraf etti.

23- Yabancı ajansların haberlerine göre, Hindistan'ın Paradip limanında işçilerin sürdürdüğü genel grevde, meydana gelen gösterici polis çatışmasında, 7 kişi öldü, 500 kişi de yaralandı.

24- TASS Ajansı'nın haberine göre, Sovyetler Birliği'nde meydanagelen ve Richter ölçeği ile 7.1 şiddetinde olduğu bildirilen depremde4 şehrin ağır hasar gördüğü belirtildi.

21 MART 1984

1- Bakanlar Kurulu, Özel Finans Kurumları kurulması hakkındakikararnamenin bazı maddelerini değiştirdi.

2- İçişleri Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Islahatçı Demokrasi Parti adı altında yeni bir parti kuruldu.

3- Yurt dışındaki temaslarını tamamlayarak yurda dönen Hazine veDış Ticaret Müsteşarı Ekrem Pakdemirli, Milliyet Gazetesi'nin yurt dışıtemaslarına ilişkin sorularını yanıtladı.

4- Türk Tanıtma Vakfı'nın 3. Genel Kurulu'nda yapılan seçimlersonunda Genel Başkanlığa Kemal Baydaş getirildi.

5- İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanlığı'na İbrahim Bodur yeniden seçildi.

6- Türkiyede ulusal elektrik sisteminin bilgisayarla kontrolünüsağlayacak proje anlaşması TEK Genel Müdürlüğü ile İngiliz GanmountLimited Şirketi proje koordinatörlüğündeki Westinghouse ve Telleftrakonsorsiyumu arasında imzalandı,.

7- Güneş Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Sovyetler Birliği Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Irak'ın 1983 yılısonunda Sovyetler Birliği'nden mikrop bombası satın aldığı yolundakihaberlerin doğru olmadığı bildirildi.

8- Devlet İstatistik Enstitüsü'nden yapılan açıklama Türkiye'de 1983yılı kalkınma hızının yüzde 3.3, kişi başına düşen milli gelirin ise1065 dolar olarak hesaplandığı belirtildi.

9- Asgari Ücret Tesbit Komisyonunun DPT Temsilcisi Fikret Yağmur başkanlığında yaptığı toplantıda uzlaşma sağlanamadığı ve komisyonun 27 mart salı günü yapacağı toplantıda oylamaya gideceği haberi basında yer aldı.

10- Romancı Kerime Nadir, İstanbul'da öldü.

11-Halk ozanı Aşık Veysel, ölümünün 11. yılı nedeniyle İstanbulGülhane Parkı'ndaki mezarı başında törenle anıldı.

12- Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Mali Şube dedektifleri İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda, yurt dışı değeri100 milyon lira olan 2 bin 472 adet sahte yüzlük Amerikan doları elegeçirdiler.

13- İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü, değeri 125 milyon lira olan kaçak kürk ele geçirdi.

14- 4. Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halklailişkiler Şubesi'nden yapılan açıklamada, yasa dışı Acilciler örgütünemensup 12 militanın yakalandığı bildirildi.

15- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkeme,si'nde görülen Dev - Yol davasında 20 sanık tahliye edildi.

İzmir'de 5 kişinin ölümüne 20 kişinin' de yaralanmasına neden olmaktan yargılanan 5 sanık 12 yıl 2 ay 20 gün ile 14 yıl 8 ay arasındadeğişen hapis cezalarına çarptırıldı.

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen yasa dışı TKP - ML/TİKKO davasında Askeri Savcı 86 sanıktan 11'inin idam cezasına çarptırılmasını istedi.

16- Belediye Başkanlık ödeneklerinin % 20 oranında arttırılmasınailişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

17- Merkez Bankası'nın Özel Finans kurumlarının kuruluş ve faaliyet izinlerine ilişkin başvuru esasları ile bu kuruluşlara ait bazı faaliyetlerin genel esaslarını belirleyen tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

18- Güneş Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, İngiliz BBCRadyosu'nda, İngiltere'nin Muhafazakar ve işçi Partilerine mensupmilletvekilleri 25 Mart'ta yapılacak yerel yönetim seçimleri ile ilgiligörüşlerini açıkladılar.

19- Akajansın Strasbourg çıkışlı bir haberine göre, Avrupa KonseyiDanışma Meclisi adına karar alma yetkisine sahip Daimi Komisyon,Kıbrıs konusu ile ilgili Gaumel raporunu ve karar tasarısını, Türk heyetinin teklifleri ile yapılan ilavelerden sonra kabul etti.

20- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konferansı Uzmanlar Toplantısı, 35 ülkeden 150delegenin katılması ile Atina'da başladı.

21- AP Ajansı'nın bir haberine göre, ABD Başkanı Ronald Reagan,Afganistan mücahidlerini desteklemek amacıyla 21 Mart'ı «AfganistanGünü» ilan etti.

22- Basında yer alan bir habere göre, ABD Başkanı Ronald Reagan,Kongre'nin karşı çıkması üzerine Ürdün'e silah satışı teklifini geri aldı.

23- AA'nın bir haberinde, Mısır'ın Sudan'a bir askeri birlik gönderdiği ve ABD Dışişleri Bakanı George Shultz'un, Mısır'a gönderilenAvvacs erken uyarı uçaklarına müdahale etmemesi için Libya LideriMuammer Kaddafi'yi uyardığı bildirildi.

24- Yabancı ajans haberlerinde, Lozan'da yapılan Lübnan Ulusal Uzlaşma Konferansından sonra Beyrut'ta Müslüman ve Hristiyan milislerarasında çıkan çatışmalarda 4 kişinin öldüğü 22 kişinin de yaralandığıbildirildi.

25- Basında yer alan haberlere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'ın Ege'de 26-30 ve 28-31Mart tarihleri arasında iki ayrı deniz tatbikatı yapacağı bildirildi.

22 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Atatürk Kültür, Dil ve TarihYüksek Kurumu'nun ilk" çalışmasına katıldı. Cumhurbaşkanı Kenan Evren kurumun çalışmasında yaptığı konuşmada, ilim ve fen yolundabatı medeniyetleri ile boy ölçüşebilme için milli eğitime önem vermekgerektiğini belirterek, «Milli Eğitime harcanacak her türlü emek yerindedir ve sevaptır» dedi.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Hazine ve Dış Ticaret MüsteşarıEkrem Pakdemirli'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Kabul'de EkremPakdemirli, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'e yurt dışında yaptığı ekonomik konulara ilişkin temasları hakkında bilgi verdi.

3- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Ankara Belediye Başkanı Süleyman Önder'i Çankaya Köşkü'nde kabul ederek, takdirname ve şiltverdi.

4- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, «büyük şehirlerin yönetimi hakkında kanun hükmündeki kararnameyi onayladı.

5- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman, «Türkiyeüzerinden İran'a silah sevkiyatında bulunulduğu» yolunda iddialarüzerine yaptığı açıklamada, «Türkiye İran - Irak savaşı karşısında titizlikle izlediği tarafsızlık politikası çerçevesinde savaşın başından berihiç bir surette ne İran'a ne de Irak'a silah sevkiyatında bulunmamıştır»dedi.

6- Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcılığına Gazeteci - YazarCan Pulak atandı.

7- THA'nın bir haberine göre, Emekli Sandığı Genel Müdür Yardımcısı Cahit Batum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasıyla «pilot illerde uygulamaya konulacak memur emeklilerininaylıklarının yeni ödenme sisteminin, sandığa kayıtlı emeklilerin alacaklarının çekle ödenmesini engellemeyeceğini» söyledi.

8- Dünya Ekonomik Forumu (EMF)'nin bir holding ile ortaklaşadüzenlediği yuvarlak masa toplantısı İstanbul'da başladı.

9- Günaydın Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Suudi Arabistan hükümetinin Suud Fonu'ndan vermeyi kararlaştırdığı yardımınayrıntılarını görüşmek üzere 3 kişilik bir uzmanlar heyeti Ankara'yageldi.

10- Basında yer alan bir habere göre, DYP Genel Başkanı YıldırımAvcı'nın, önceki gün Manisa'da yaptığı konuşma ile ilgili olarak Bergama Cumhuriyet Savcılığı'nda Askeri Savcı trafından ifadesi alındı.

11- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkilerŞubesi'nden yapılan açıklamaya göre, güvenlik kuvvetlerinin İzmir veDenizli illerinde yaptıkları operasyonlarda, yasa dışı THKP/C Acilcilerörgütüne mensup 12 kişi yakalandı.

12- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Güney Doğu Avrupa Derneği'nin «Türkiye - Almanya arasındaki problemlereçözüm bulmak» amacıyla düzenlediği seminer Münih'te başladı.

13- AA'nın bir haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngilizbasınında çıkan haberlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada, «Türkiye'yeorta menzilli Cruise füzeleri yerleştirilmesi yolunda NATO'nun bir planı olmadığını» bildirdi.

14- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, AvrupaKonseyi Daimi Komisyonu, Konsey'de KKTC'nin de temsilini isteyenbir önergeyi bir oy farkla reddetti. Komisyon ayrıca Kıbrıs'taki Türkbirliklerinin çekilmesini isteyen ve Türkiye'nin KKTC'yi tanımasını kınayan bir karar aldı.

15- Yabancı ajansların haberlerine göre, BM Eğitim, Bilim ve Kültür teşkilatı UNESCO'nun Paris'teki Genel Merkezi'nde kundaklama sonucu çıktığı bildirilen yangın, söndürüldü.

16- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, 8 günlükresmi bir ziyaret için ABD'ye giden Fransa Devlet Başkanı FrançoisMitterrand, ABD Başkanı Roriald Reagan ile bir görüşme yaptı.

17- Yabancı ajansların haberlerine göre, Beyrut'ta taraflar arasındaki çatışmalar devam ederken, Lübnan'ın Sesi Radyosu Lübnan'dabulunan 1250 Fransız askerini almak üzere bir geminin Fransa'dan hareket ettiğini bildirdi. Bu arada, Fransa'da bulunan Lübnan Cumhurbaşkanı Emin Cemayel ile Şiilerin lideri Nebih Berri Fransa Cumhurbaşkanı F. Mitterrand ile birer görüşme yaptılar. Görüşmelerden sonraEmin Cemayel Beyrut'a döndü.

23 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, Mısır Devlet Başkanı HüsnüMübarek'e gönderdiği cevabi mesajda, Türkiye'nin İslam ülkeleri arasındaki birliği ve dayanışmayı artırma yolundaki çalışmasını sürdürmeye azimli olduğunu» beirttiği, ANKA Ajansı tarafından bildirildi.

2- Devlet Bakanı Sudi Türel ile birlikte İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Bayındırlık ve İskan Bakanı Safa Giray, «Taputahsis belgesinin, bir anlamda hisseli tapu olduğu» söyledi.

3- İngiliz «The Times» gazetesi Türkiye ile ilgili altı sayfalık birek yayınladı.

4- Cumhuriyet Gazetesi sahibi ve Başyazarı Nadir Nadi ile Yazıİşleri Müdürü Okay Gönensin hakkında, Nadir Nadi imzasıyla yayınlanan «Birlik ve Beraberlik» yazısı nedeniyle, İstanbul SıkıyönetimKomutanlığı Askeri Savcılığı'nca açılan soruşturma sonunda, «Kovuşturmaya yer olmadığı» kararı verildi.

5- Büyük kent belediyelerinin yönetimi hakkında kanun hükmündeki kararname, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6- Bakanlar Kurulu kararına göre, bazı llcç hammaddeler; ithaliGümrük Vergisi'nden bir yıl süreyle muaf tutuldu.

7- A.A. nın haberine göre, İdari usul ve işlemlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin Yetki Kanunu'nun uygulanması ile ilgili olarak,kamu kurum ve kuruluşlarına bir Başbakanlık genelgesi yayınladı.

8- AP Ajansının Strasbourg çıkışlı haberine göre, Avrupa KonseyiDanışma Meclisi'nden 20 kişilik bir heyetin, «Demokrasiye dönüşle ilgiligelişmeleri ve işkence iddialarını araştırmak üzere», Nisan ayı sonundaTürkiye'ye geleceği bildirildi.

9- Bir süre önce Türkiye'ye gelerek temaslarda bulunan FederalAlman Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher'in, Türkiye ile ilgili raporunu Avrupa Parlamentosu Başkanlık Divanı'na sunduğu basında yeraldı.

10- Basında yer alan habere göre, Kıbrıs Rum kesimi lideri SpirosKipriyanu'nun Federal Almanya'ya yaptığı bir günlük resmi ziyaret jleilgili olarak F. Almanya'nın Bonn Kentinde düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan Federal Hükümet sözcüsü Boenicsh, «Almanya'nın Kıbrıs konusundaki tutumu bilinmektedir, sorunun çözümüneAlmanya'nın katkısı kendi gücünü aşar» dedi.

Öte yandan, Kıbrıs Rum kesimi lideri Spiros Kipriyanu, «15 Nisan'a kadar sözlü görüşmeler başlamazsa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na başvururuz» dedi.

11- Yabancı ajansların haberine göre, Fransa Devlet Başkanı François Mitterrand sekiz günlük bir ziyaret için bulunduğu ABD'de de yaptığı bir konuşmada, «Üçüncü dünyadaki devrimlerin ve savaşların önlenmesi için, yoksulluk ve sefaletin azaltılması gerekir» dedi.

12- AP Ajansının Managua çıkışlı haberine göre, Nikaragua'nındoğusundaki El Almendro ve Nueva Guinea kasabalarında, ordu birlikleri ile sağcı gerillalar arasında çıkan çatışmalarda, toplam 105 kişinin öldüğü, askeri yetkililerce bildirildi.

13- A.A. nın Tahran çıkışlı haberine göre, Kuveyt'te yayınlananEl -Vatan gazetesi, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmet Talib El -İbrahim'in,Suriye'ye aptığı ziyarette, «Cezayir Barış Planını kabul etmesi konusunda İran'a baskı yapılmasını istediğini» bildirdi. Haberde, İran'ınbarış planını «olumlu karşıladığı» da belirtildi.

Öte yandan, İran Parlamentosu Başkanı HacetülislamHaşimi Rafsancani, «Irak kimyevi silah kullanmayı sürdürürse, kendilerinin demisilleme olarak aynı silahlardan kullanabileceklerini» açıkladı.

14- AP Ajansının Beyrut ve Kuveyt çıkışlı haberlerine göre, Lübnan Devlet Başkanı Emin Cemayel, «İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşması yapmaya çalıştığını» açıkladı.

Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat ise, Lozan'daki Ulusal Uzlaşma Konferansı'ndaki başarısızlıktan, Lübnan Devlet Başkanı Emin Cemayel'in sorumlu olduğunu» söyledi.

15- AP Ajansının San Salvador çıkışlı haberine göre, El Salvador'da, pazar günü yapılacak genel seçimlerde kullanılacak seçim sandıklarını taşıyan askeri bir uçak, gerillalar tarafından bombalandı.

16- A.A. nın Kudüs çıkışlı haberine göre, İsrail parlamentosu, kendisini feshederek erken seçim kararı aldı.

24 MART 1984

1- Yüksek Seçim Kurulu Başkanı İsmet Yanıkömeroğlu, yerel seçimler ile ilgili olarak yaptığı açıklamasında, «84.000 dolayındaki sandıkta, 590.000 kişinin görev alacağını» söyledi.

2- ANKA Ajansının haberine göre, Yüksek Hakem Kurulu BaşkanıNaci Varlık, bir açıklama yaparak, «Yeni dönemde bugüne kadar68.850 işçinin çalıştığı 1087 işyerini kapsayan 574 toplu sözleşmeyikarara bağladıklarını» bildirdi.

3- UBA Ajansının Ankara çıkışlı haberine göre, Afet İşleri GenelMüdürü Kenan Ünal, «Erzurum ve Kars yöresinde meydana gelen depremde zarar görenlerin yıkılan evlerinin halkın isteğine uygun ve şikayetlere yol açmayacak şekilde inşa edileceğini» açıkladı.

4- A.A. nin Marmaris çıkışlı haberine göre, «Deniz Kurdu» tatbikatının Marmara ve Ege Denizi'nin uluslararası deniz ve hava sahalarında yapılan ilk beş günlük bölümü tamamlandı.

5- ANKA Ajansının Ankara çıkışlı haberine göre, IMF ve DünyaBankası, Türkiye'nin program kredisi taleplerini görüşüp sonuçlandırmayı Nisan ayına erteledi.

6- Yurt içi ve yurt dışından gönderilen mektupları açarak içindeki döviz ve paralan aldıktan sonra mektupları imha eden PTT Genel Müdürlüğü'nde görevli 15 kişilik bir şebekenin 11 elemanı, Ankara ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri bir operasyonla ele geçirildi.

7- Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık İstihbarat Dairesi SilahŞubesi Müdürlüğü ekipleri ve Mardin Sıkıyönetim Komutanlığı güvenlik güçlerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, çok sayıda silah ve uyuşturucu maddenin ele geçirildiği belirtildi.

8- 8. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Elazığ Askeri Mahkemesi, KAWA üyesi bir kişiyi gıyabında ölüm cezasına mahkum etti.

9- Diyarbakır'da, Ek Özgürlük Yolu davasında iki sanık tahliyeedildi.

10- İzmir'de, Tariş'te sol görüşlü beş işçiye işkence yapmaktan 2.kez yargılanan sağ görüşlü 10 kişi Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaarlı Askeri Mahkemesi tarafından, 3 yıl 6'şar ay hapiscezasına çarptırıldı.

11- Avrupa Konsey İskan Fonu'ndan genel kredi şeklinde teminedilen 60 milyon Batı Alman markı tutarındaki krediye ilişkin, 7. Kasım 1983 tarihinde imzalanmış olan anlaşma, Resmi Gazete'de yayınlandı.

12- Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in, boşalan Danıştay üyeliğineRüştü Altay'ı atamasına ilişkin kararname, Resmi Gazete'de yayınlandı.

13- THA'nın haberine göre, Maliye ve Gümrük Bakanlığı tarafından yayınlanan Emlak Vergisi Kanunu genel tebliğinde «Mükelleflerinbeyanlarının aynen kabul edileceği bildirildi. Öte yandan, Bakanlık,«Gelir, Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi» yayınladı.

14- Akajansın Atina çıkışlı haberine göre, Yunan Milli SavunmaBakanı Vekili Drosoigannis, Nisan ayı başına kadar sürecek olan «Deniz Kurdu - 84» tatbikatı sırasında, bazı hava trafik kurallarına aykırıhareket dışında, hiçbir ihlal olmadığını belirterek, «Türk tatbikatınınölçülü ve tutarlı bir düzen içinde sürdüğünü» söyledi.

15- A.A. nın Washington çıkışlı haberine göre, 30. Mayıs. 1982'deABD'de Los Angeles Havaalanı'nda Kanada Havayolları bürosunabomba yerleştirmekten Los Angeles Mahkemesi tarafından yargılananASALA üyesi iki Ermeni sanık 7.şer yıl hapis, yardımcıları olan bir Ermeni ise iki yıl şartlı hapis, üç yıl da gözetim altında tutulma cezasınaçarptırıldı.

16- AP Ajansının BM çıkışlı haberine göre, Libya, «ABD'nin Sudan'a askeri yardım ve AWACS uçakları göndererek provokasyon yaptığını ve ülkesine karşı düşmanca eylemlerde bulunduğunu» belirterek, BM Güvenlik Kon'seyi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

17- A.A. nın Moskova çıkışlı haberine göre, Sovyetler Birliği resmi haber ajansı TASS, Federal Almanya Başbakanı Helmut Kohl'un«SSCB'nin Cenevre görüşmelerine yeniden döneceği» yolundaki, demecini yanıtlayarak, «Avrupa'deki stratejik silahların ve nükleer füzelerin sınırlandırılması görüşmelerinin, ancak Federal Almanya ve öteki NATO üyesi ülkelerdeki Amerikan füzelerinin geri çekilmesihalinde başlayabileceğini» açıkladı.

18- İtalya'nın Milano kentinde güvenlik kuvvetlerinin dün gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, eroin kaçakçılığı ile ilgili olarak biriTürk olmak üzere 5 kişinin tutuklandığı, AFP ajansının Milano çıkışlı haberinde bildirildi.

19- A.A. nın Lefkoşa çıkışlı haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, «24 Mart İslamDünyası'nınKıbrıs halkıyla dayanışma günü» nedeniyle Lefkoşa'da verdiği demeçtede «Müslüman Türk halkının, İslamalemindeki yerini her geçen güngüç kazandığını» belirtti.

20- ANKA Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberinde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dürzi ve Sünni milisler arasında ateşkes ilan edilmesinekarşın, olayların devam ettiği, çarpışmalarda 28 kişinin öldüğü, çoksayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, Fransa Devlet Başkanı François Mifîerrand, «Beyrut'ta bulunan Fransız birliklerinin geri çekileceğini» açıkladı.

21- AP Ajansının Lefkoşa/Paris çıkışlı haberine göre, Irak savaşuçakları ve donanmasının Harg Adası civarına yaptıkları bombardımansonucu aralarında petrol tankerlerinin de bulunduğu 4 geminin battığıBağdat Radyosu tarafından yayınlanan askeri bildiride açıklandı.

Öte yandan, Fransız France - Soir ve Le Monde gazetelerindedün yeralan bir haberde, Avrupa'da tedavi gören ve İran hükümetinceIrak -kimyasal silahlarından yaralandıkları öne sürülen İranlıların,«Asker olmadıkları ve 19. Şubat günü Mark Daht kentindeki bir petrokimya tesisinde meydana gelen patlama sonucu yaralandıkları, patlamada 35 İranlı ve 10 yabancı teknisyenin öldüğü» öne sürüldü.

22- AP Ajansının Londra çıkışlı haberine göre, İngiltere, ABD, Fransa ve italya'nın, Kahire, Cakarta ve Tunus'taki büyükelçiliklerine, İslami Cihad örgütü tarafından tehdit mektupları gönderildiği açıklandı.

23- A.A. nın Yeni Delhi çıkışlı haberinde, Hindistan'ın Pencap eyaletinde, Hindistan anayasasını yakmakla suçlanan 64 Skih'in tutuklandığı, bir başka olayda, Pencap demiryolu hattının sabote edildiği, bildirildi.

24- AP Ajansının Santiago çıkışlı haberine göre, Şili askeri yönetimi, ülkenin merkez bölgesinde Mario Pinto ve Chimbarongo'dakielektrik santrallerinin bombalanması üzerine «Olağanüstü hal uygulamasının yeniden başladığını» bildirdi.

25- AP Ajansının Hartum çıkışlı haberine göre, Eritre Halk Kurtuluş Ordusu tarafından bir açıklama yapılarak, «Etyopya hükümetinekarşı girişilen ve 5 gündür süren savaşta 4500 hükümet askerini öldürdüğü, iki tank birliğinin ve bir topçu birliğinin de imha edildiğibildirildi.

25 MART 1984

1- Yerel Yönetim seçimleri tüm yurtta yapıldı. Bu arada basındaseçimlerle ilgili olarak gayri resmi sonuçlar yayınlandı.

2- TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Sami Doğan hakkında Oda'nın 29. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dernekler yasasına aykırı davrandığı iddiasıyla Basın Savcılığı'nca dava açıldı.

3- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Türkiye'ninKanada Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Kani Güngör'ü öldürme girişiminde bulunan 4 Ermeni'nin duruşmasında, Yüksek Mahkeme Yargıcıkefaletle serbest bırakılma isteğini reddetti.

4- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, AET Başkanı Gaston Thorn, Alman Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, topluluk yapısının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla olağanüstü birkonferans düzenlenmesi çağrısında bulundu.

5- Yabancı ajansların haberlerine göre, İngiltere Kraliçesi ikinciElizabeth, Ürdün'e yapacağı resmi gezi için Londra'dan ayrıldı. Bu aradaÜrdün'ün başkenti Amman'da Kraliçe Elizabeth'in kalacağı otel'in önünde önceki gün meydana'gelen patlamanın sorumluluğunu FKO'nün içindeki gruplardan Abu Nidal örgütü üstlendi.

6- Yabancı ajansların haberlerine göre, Lübnan'daki ÇokulusluBarış Gücü'nde görevli Fransız birliklerinin tahliyesine başlandı.

7- AA'nın bir haberine göre, İran, Irak'ın Harg Adası petrol dolumtesisi yakınındaki 4 petrol tankeri ile ticari gemileri batırdığı yolundakiiddialarını yalanladı.

8- Yabancı ajansların haberlerine göre, El Salvador'da başkanlıkseçimleri yapıldı. Bu arada gerillalar, ülkenin San Vicente bölgesindedüzenledikleri saldırılarda 40 hükümet askerini öldürdüler, 16'sını daesir aldılar.

9- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Sudan hükümeti, İslami esaslara göre düzenlenen yeni vergi ve medeni hukuk kanunlarını kabulederek yeni İslamAnayasası üzerinde çalışmaları başlattı.

10- THA'nın bir haberine göre, Birmanya'nın Mandalay kentinden yangında, 2 bin 700 ev yandı, 23 bin kişi ise evsiz kaldı.

26 MART 1984

1- Başbakan Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile yaptığıhaftalık olağan görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada,«Cumhurbaşkanına seçim öncesi gözlemlerim hakkında bazı bilgilerverdim. Seçim neticeleri daha kati çıkmış değil. Yarın akşamdan öncede çıkacağını zannetmiyorum» dedi. Başbakan Turgut Özal, dahasonra gazetecilerin seçimlerle ilgili sorularını yanıtladı.

2- Akajansın bir haberine göre, İçişleri Bakanlığından yapılan biraçıklamada, yerel yönetim seçimlerinde meydana gelen 41 olayda, 5kişinin öldüğü, 139 kişinin de yaralandığı bildirildi.

3- Ankara Valisi Cahit Bayar, Belediye Başkanı Süleyman Önder'egörevde bulunduğu süre içerisinde yaptığı çalışmalardan dolayı şiltverdi.

4- Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Tarım Reformu veToprak Islahı Halk Komitesi Sekreteri Ebuzeyd Omar Dorda, görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

5- Basında yer alan haberlere göre, 67 ilde resmi olmayan seçim sonuçları belli oldu. Buna göre, 54 ilde Anavatan Partisi, 8 ildeSosyal Demokrasi Partisi, 3 ilde Milliyetçi Demokrasi Partisi ve 2 ildeRefah Partisi belediye başkanlıklarını kazandılar. Bu arada siyasi partiliderlerinin seçim sonuçları ile ilgili görüşleri de basında yer aldı.

6- Anka Ajansının bir haberine göre, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nazmi Akıman atandı.

7- Akajansın bir haberinde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kapsis'in, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Fahir Alaçam'ı Dışişleri Bakanlığı'na davet ederek Türkye'nin Ege'de yaptığı Deniz Kurdu 84 tatbikatı sırasında, Yunan karasularını ve hava sahasını 6 defa ihlal ettiğiiddiasıyla bir protesto notası verdiği bildirildi.

8- Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Franz Karasek yerel yönetimseçimleri ve Türkiye Avrupa Konseyi ilişkilerindeki yeri üzerindeki görüşlerini, Güneş Gazetesi'ne açıkladı.

9- Anka Ajansının bir haberine göre, İngiltere Kraliçesi ikinci Elizabslh, 5 günlük resmi bir ziyaret için Ürdün'e gitti.

10- Akajansın bir haberine göre, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komitesi,Başkan Ronald Reagan'ın 1985 mali yılı dış yardım bütçe tasarısınıgörüşmeye başladı.

11- Yabancı ajansların haberlerine göre, Lübnan'daki ÇokulusluBarış Gücü içindeki Fransız birlikleri geri çekilme işlemine devam ederken, Lübnan'daki 4 grubun liderleri, mevzilere tarafsız birliklerin yerleştirilmesini kabul ettiler. Bu arada, Dürzi lideri Velid Canbolat ileSünni Müslümanların mütareke konusunda pazar günü bir anlaşmayavarmalarından sonra Dürzi milisler Batı Beyrut'taki güvenlik göreviniUlusal Polis kuvvetlerine devrettiler. Öte yandan AP Ajansı'nın birhaberine göre, bir haber ajansına telefon eden ve İslami Cihad örgütüadına konuştuğunu söyleyen' bir kişi, «Dürzi lideri Velid Canbolat'ınBeyrut'u derhal terketmemesi halinde öldürüleceği» tehdidinde bulundu.

12- AP Ajansı'nın bir haberine göre, ABD'nin Strasbourg Başkonsolosu Robert Onan Homme, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısısonucu yaralandı.

13- Yabancı ajansların haberlerine göre, Federal Almanya'nın Baden - Württemberg eyalet seçimlerinde çoğunluğu Başbakan HelmutKohl'ün Hristiyan Demokrat Partisi kazandı.

Avusturya'da yapılan yerel seçimlerde ise muhalefetteki Halk Partisi çoğunluğu sağladı.

14- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, Pakistan'ın atombombası üretimini gerçekleştirerek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin de yardımı ile yeraltında ilk nükleer denemesini yaptığı bildirildi.

15- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, resmi birziyaret için Bağdat'ta bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Kemal Hasan Ali,«Mısır, Irak'ın yanındadır ve askeri destek de dahil, her konuda yardıma hazırdır» dedi.

27 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Dışişleri Bakani Vahit Halefoğlu'nu Çankaya Köşkü'nde kabul ederek bir süre görüştü. CumhurbaşkanıKenan Evren daha sonra Nijerya'nın Ankara Büyükelçisi LawrenceApalara Fabunmi'yi kabul etti. Başka bir göreve atanan büyükelçiCumhurbaşkanı Kenan Evren'e veda ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, daha sonra Turgut Atakol başkanlığındaki TürkiyeMilli Olimpiyat Komitesi üyelerini kabul ederek bir süre görüştü. Türkiye Olimpiyat Komitesi üyeleri daha önce de Barbakan Turgut Özal'ızyaret ederek bir süre görüştüler.

2- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TRT Genel Müdürlüğü'ne Prof.Tunca Toskay'ın getirilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararnamesinionayladı.

3- Devlet Bakanı Mesut Yılmaz, Bakanlar Kurulu toplantısındansonra yaptığı açıklamada «yurt dışına çıkışlar için kişilerden 50 ABD,doları KKTC'ye çıkışlar için de 25 ABD doları tutarı karşılığı Türk lirasının toplu konut fonu için alınacağını» söyledi.

4- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin Bağ Kur Kanunu'nda değişiklik yapan kanun tasarısı ile ilgili açıklamalarıTercüman Gazetesi'nde yayınlandı.

5- Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan kredi almaktaolan öğrencilerin kredileri aylık 4 bin liraya yükseltildi.

6- 15 günlük seçim tatiline giren TBMM Genel Kurulu toplandıve bakanlar sözlü soru önergelerini yanıtladılar.

7- Türkiye - Pakistan Dostluk Derneği'nin yıllık olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı ve Dernek Genel Başkanlığı'na Türk-İş EğitimSekreteri Kaya Özdemir seçildi.

8- Ankara'da bulunan Libya Tarım ve Toprak Reformu BakanıAbu Zeyd Ömer Durda, Başbakan Turgut Özal, Devlet Bakanı İsmailÖzdağlar, Çalışma Bakanı Cahit Aral ve Bayındırlık ve İmar BakanıSafa Giray ile birer görüşme yaptı.

9- Türkiye - Yugoslavya Kültürel Değişim Programına ilişkin resmigörüşmeler Ankara'da başladı.

10- Basında yerel yönetim seçimlerine ilişkin gayri resmi sonuçlaryayınlandı.

11- Halkçı Parti Genel Başkan Yardımcısı Niyazi Araş ile GenelSekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yılmaz Hastürk, görevlerinden istifa ettiler.

12- Asgari Ücret Tesbit Komisyonu toplantısında hükümet ve işveren temsilcilerinin kabul ettiği 23 bin 200 lira Türk - İş tarafından reddedildi.

13- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Adıyaman'ınÇemberlitaş bölgesinde açılan ve 1300 metreye kadar inilen Çemberlitaş - 9 kuyusunda, günde 2400 varil sağlanabilecek petrol bulundu.

14- Dünya Tiyatrolar Günü kutlandı.

15- Ağrı Narkotik Şube Dedektifleri gerçekleştirdikleri bir operasyonda piyasa değeri 80 milyon lira olan 4 kilo 230 gram eroin ele geçirdiler.

16- Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın MEYAK kesintileri ile ilgiliolarak yayınladığı bir tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

17- Akajans'ın bir haberine göre, ABD Kongresi'nden 12 Milletvekili,Türkiye'nin 1984-1985 yılları arasında Amerika'dan alacağı 70 milyondolar tutarındaki 15 adet F-4 E tipi savaş uçağı'nın satışının durdurulması için ABD Dışişleri Bakanı George Shultz'a mektup gönderdiler.

18- Akajans'ın bir haberine göre, AET'ye üye 10 ülkenin DışişleriBakanlan'nın Brüksel'de yaptıkları olağanüstü Konsey Toplantısı sonunda yayınlanan ortak bildiride, Türkiye'ye, «KKTC'ni tanıma kararından vazgeçmesi ve bağımsızlık ilanının geri alınması için Kıbrıs Türktoplumu üzerindeki nüfuzunu kullanması» çağrısında bulunuldu.

19- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, ABD BaşkanıRonald Reagan'ın üç yıllık çalışma raporu ve bu raporda Türkiye ile ilgili bölüm açıklandı.

20- Güneydin Gazetesi'nde NATO Genel Sekreteri Joseph Luns'un özel bir demeci yayınlandı.

21- Yabancı ajansların haberlerine göre, Beyrut'un Batı kesiminde,Fransız Büyükelçiliği Kültür Merkezi Genel Sekreteri Sauveur Gliozzo,uğradığı silahlı bir saldırı sonucu ağır yaralandı. Bu arada Beyrut'tabulunan' Fransız birliklerinin çekilmesi devam ederken, Hristiyan veMüslüman milisler arasında çıkan çatışmalarda iki gün içinde 19 kişininöldüğü açıklandı. Öte yandan, Beyrut'taki bir yabancı haber ajansınatelefon eden ve islami Cihad Örgütü adına konuştuğunu söyleyen birkişi, Velid Canbolat'ın tehdit edildiği yolunda çıkan haberlerin uydurma olduğunu söyledi.

22- Anka Ajansı'nın bir haberine göre, Kuveyt'te geçen Aralıkayında meydana gelen bombalı saldırılardan sanık 25 kişiden 6'sı ölümcezasına mahkum edildi.

23- Yabancı ajansların haberlerine göre, Irak'ın İran'a karşı zehirligaz kullandığı yolundaki iddiaları araştırmak üzere BM Genel Sekreteritarafından görevlendirilen komisyon, BM Genel Sekreteri Perez deCuellar'a sunduğu raporda, bazı İran askerlerinin gazla yaralandığınıbelirtti.

24- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Gine Devlet Başkanı AhmetSeku Türe, ABD'de geçirdiği bir kalp krizi sonucu öldü.

25- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan AA'nın bir haberine göre,Mozambik Tabii Afetler Komitesi, ülkenin kuzeybatısındaki Tabat eyaletinde kuraklıktan 2 bin kişinin öldüğünü açıkladı.

26- Güneş Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre, Irak askerisözcüsü Bağdat'ta yaptığı açıklamada, «Süper Etendard» uçaklarındanoluşan bir filonun İran'ın Harg adası yakınlarındaki iki gemiyi batırdığını bildirdi.

28 MART 1984

1- Cumhurbaşkanı Kenan Evren, TRT Genel Müdürlüğü'nden ayrılan Macit Akman'ı kabul ederek, bir şilt verdi ve çalışmalarından dolayı kutladı.

2- Başbakan ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Turgut Özal, partisinin TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmada, «Seçimlerden büyük birzaferle çıkılmıştır. Şimdi bize düşen şımarmadan Türkiye'nin meselelerine bütün ağırlığımızla yumulmaktır, kendi kendimize alternatif meydana getirmez, birlik ve beraberliğimizi bozmadan çok iyi çalışırsak,5 yıl sonra çok daha iyi netice alırız» dedi.

Bu arada Halkçı Parti TBMM Grubu da bir deklerasyon yayınlayarak, yerel yönetim seçimleri ile ilgili olarak SODEP ve Genel BaşkanıErdal İnönü'yü eleştirdiler.

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, düzenlediği basın toplantısında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti 24 bin 525 lira olarak belirlediğini, tarım işçilerini ilgilendirenasgari ücretin de nisan ayında toplanacak komisyonda ele alınacağınıaçıkladı.

4- Anka Ajansı'nın bir haberine göre, Sanayi ve Ticaret BakanıCahit Aral, bir kez protesto edilen senetlerin, bir defaya mahsus olmak üzere affedildiğini açıkladı.

5- Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Devlet Bakanı KazımOksay Başkanlığında toplandı.

6- Bakanlar Kurulu aralarında Mığırdıç Şellefyan'ın da bulunduğu19 kişinin Türk vatandaşlığından çıkarılmasını ve bu kişilerin tüm mallarının da hazineye devredilmesini kararlaştırdı.

7- Avukatlık Yasası'nda Anayasa'da yer alan hükümler doğrultusunda düzenlemeler yapılmasını öngören kanun hükmünde kararnameTBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

8- TRT Genel Müdürlüğü'ne atanan Prof. Tunca Toskay, eski genel Müdür Macit Akman'dan görevi devraldı.

9- Libya Tarım Bakanı Abu Zaid Omar Durda, Libya'da hizmetveren Türk Müteahhidleri Derneğinin Ankara'da yapılan OlağanüstüGenel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, «Türk firmalarının Libya'dakialacakları konusunda yanlış bilgi verildiğini belirterek, bu tür yayınlara son verilmesini istedi.

10- Ankara'da bulunan Alman Yüksek Mahkeme üyeleri, Adalet Bakanı Necat Eldem'i ziyaret ederek bir süre görüştüler.

11- İlaç fiyatlarına yüzde 10 ile 30 oranında zam yapıldı.

12- THA'nın bir haberine göre, Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi, 107 sanıklı yasa dışı Antalya Kurtuluş davasında 4 sanığı idam cezasına, 4 sanığı ömür boyu hapsemahkum etti. 66 sanığın 2 yıl 6 ay ile 20 yıl arasında değişen ağırhapis cezalarına çarptırıldığı davada, 28 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etti.

7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Diyarbakır 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen yurtdışı Güneydoğu Kurtuluş davasında,135 sanıktan 39'u 3, 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldılar. 78 sanık ise beraat etti.

13- Basında yer alan haberlere göre, Ermeni teröristler tarafındandün gece ve bugün Tahranda görevli Türk diplomatlarına karşı girişilen silahlı saldırılarda, Büyükelçilik Askeri Ataşe Yardımcısı Başçavuşismail Pamukçu ağır, Başkatip Hasan Öktem ise hafif yaralandılar. BirErmeni terörist, bombanın elinde patlaması sonucu öldü. SaldırılarıErmeni terör örgütü ASALA üstlendi.

Bu arada, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda saldırı ile ilgili bilgi verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, «Türkiye'nin gerekli önlemlerin alınması çin İran hükümetinezdinde gerekli tüm girişimleri yaptığı» bildirild.

14- F. Almanya'nın başkenti Bonn'da Türkiye ile ilgili bir brifingveren Hristiyan Demokrat Parti ve Avrupa Parlamentosu üyesi Kei Uwe Von Hassel, Avrupa'nın Türkiye'yi eleştirmesini kınadı. Türk - Yunan anlaşmazlığında Türkiye'nin çözümden yana olduğunu söyleyenVon Hassel, Papandreu'nun çözüme yanaşmadığı gibi halkını da buyönde kışkırttığını söyledi.

15- AA'nın bir haberine göre, ABD Senato Dış ilişkiler Komisyonu'nda 1985 mali yılında yapılacak dış yardım tasarısı görüşmelerindekonuşan, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Tower, Türkiye'ye yapılacak yardımda kesinti yapmanın Kıbrıs meselesine çözümbulmayı kolaylaştırmak yerine güçleştireceğini belirterek, Senato Dışilişkiler Komitesi'ni, Türkiye'ye yapılan yardımın azaltılması için sürdürülen baskıya karşı direnmeye çağırdı.

16- Karayolları Trafik Kanunu'nda bazı maddelerinin değiştirilmesive iki madde eklenmesi hakkındaki Kanun hükmünde kararname Resmi Gazete'de yayınlandı.

17- Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar arasında yapılan atama kararaları Resmi Gazete'de yayınlandı.

18- AA'nın bir haberine göre, ABD'nin BM Temsilcisi Jeane Kirkpatrick, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, «16 Mart'ta Sudan'ı bombaladığı öne sürülen TU - 22 tipindeki Libya uçağının Sudan üzerinde fotoğrafının çekildiğini» söyledi.

19- Yabancı ajansların haberlerine göre, Irak'ın BM'deki daimi delegesi Büyükelçi Riyad el - Kaysi tarafından, Irak'ın kimyasal silah kullandığı yolundaki iddaları incelemek üzere BM Genel Sekreteri tarafından görevlendirilen komisyonun raporu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, İran'ın Komisyonun araştırmaları sırasında sahte kanıtlar oluş-

.turduğu ileri sürüldü ve kimyasal silah kullanıldığı iddiaları yalanlandı.

20- Basında yer alan bir habere göre, Atina'daki İngiliz Kültür AtaşeYardımcısı Ken Whitty kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu Öldü.

21- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Peru'nun başkenti Lima'dakibir hapishanede meydana gelen isyanda 10'dan fazla kişi öldü Skisi deyaralandı.

22- AP Ajansı'nın bir haberine göre, İsrail zırhlı birliklerinin Lübnan'ın Cibsit kasabasında Müslümanların üzerine ateş açması sonucuen az 6 kişi öldü çok sayıda kişi de yaralandı.

23- Anka Ajansı'nın bir haberine göre, Şili'de Başkent Santiagove çeşitli kentlerde yapılan gösterilerde, polisin müdahale etmesi sonucu çıkan çatışmalarda 3 kişi öldü 441 kişi de tutuklandı.

24- Yabancı ajansların haberlerinde, Irak'ın Süper Etendard savaşuçaklarıyla Harg adası yakınlarında giriştiği saldırı sonucu isabet alaniki gemiden birinin Yunan bandıralı olduğu bildirildi.

29 MART 1984

1- Malezya Kralı Hacı Ahmet Şah Sultan Ebu Bahar, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in resmi konuğu olarak Ankara'ya geldi.

Esenboğa Havaalanı'nda, törenle karşılanan Melezyalı Kralı HacıAhmet Şah daha sonra Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile ikili bir görüşmeyaptı. Akşam da konuk Kral onuruna bir yemek veren CumhurbaşkanıKenan' Evren, yemekte yaptığı konuşmada, «İslam aleminin birlikte kuvvet doğar inancıyla hareket etmesi halinde, karşılaştığı sorunların üstesinden çok daha kolaylıkla geleceğinden kimsenin tereddüdü olmamalıdır» dedi. Malezya Kralı Hacı Ahmet Şah ise «Ülkelerimiz kendibölgelerinde barışın ve istikrarın sağlanması konusunda ortak bir tutum izlemektedir. En büyük dileğimiz, halklarımızın beklentilerini karşılamak için yoğun ve geniş bir işbirliği ortamı sağlamaktır» dedi.

2- Başbakan Turgut Özal, Federal Almanya Savunma Bakanı Manfred VVorner'in Ankara'yı ziyareti nedeniyle Alman basınının sorularınıyanıtlarken, «Türkiye NATO'nun en fakir üyesidir. Savunma gereklerini ancak ABD ve Almanya'nın desteği ile yerine getirebilir. Bu nedenleAlman askeri yardımının arttırılması gerekmektedir.» dedi.

3- Bakanlar Kurulu hububat ürünü 1984-1985 yılı başalım vesatım fiyatlarını belirledi.

4- İstanbul ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin Genel Kurulları yapıldı ve yeni yöneticiler belirlendi.

5- Akaryakıt fyatlarına yüzde 7 oranında zam yapıldı. Buna göre,Süper benzin 153.90, normal benzin 142.80, gazyağı 95.70, Motorin95.60, 6 numaralı fuel - oil 64.40, 12 kg'lık tüpgaz da 1405 TL oldu.

1 Nisan'dan geçerli olmak üzere THY'ye % 12 oranında zam yapıldı.

6- TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri,yeni tespit edilen asgari ücret ile ilgili olarak açıklamalarda bulundular. Ayrıca siyasi parti yöneticiler ve çeşitli kuruluşların akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ile ilgili görüşleri basında yer aldı.

7- Halkçı Parti İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ partisinden istifaetti.

8- Federal Almanya Savunma Bakanı Manfred Worner, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

9- Libya Tarım ve Toprak Reformu Bakanı Ebu Zeyd Durda, Ankara'daki temaslarından sonra düzenlediği basın toplantısında, «Türkiyeve Libya'nın İslam Ortak Pazarı'nın kurulmasına yönelik işbirliğine başlayacaklarını» açıkladı. Batı blokunun ve sosyalist ülkelerin askeri, siyasi ve ekonomik paktları olduğunu belirten Abu Zeyd Durda, «Nedenİslam dünyasının da bir paktı olmasın. Türkiye İslamBirliği'nin sağlanması için yeniden liderlik görevini üstlenmelidir., İslam dünyasınınlideri olmalıdır» dedi.

10- Basında yer alan haberere göre, Ermeni teröristlerin saldırısınauğrayan Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Askeri Ataşe Yardımcısı ismail Pamukçu'nun durumu ciddiyetini korurken, Başkatip Hasan Öktem'in sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili 7 Ermeninin tutuklandığı bildirildi. Bu arada, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Gericidost basına yaptığı açıklamada, «İran İslamCumhuriyeti'nin buolaylar nedeniyle ilkelerinden sapması söz konusu değildir.» dedi.

Öte yandan AFP'nin Tahran bürosuna telefon eden ve ASALAadına konuştuğunu bildiren bir kişi, Türkiye ile bağlantılı tüm uçakşirketlerini tehdit ederek, «Operasyonlarımız sürecek ve kan dökülecek»

11- Gazeteci - Yazar Ömer Sami Coşar, Mersin Taşucu'na bağlıBoğsak köyünde öldü.

12- Anayasa Mahkemesi, 36 yıl ağır hapis ile 587 milyon 3&5 binlira ağır hapis cezasına çarptırdığı Gümrük ve Tekel eski bakanlarından Tuncay Mataracı ile arkadaşları hakkındaki mahkumiyet kararınıngerekçesini açıkladı.

13- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülen yasa dışı TKP/ML - TİKKO davasında esas hakkındakigörüşünü açıklayan askeri savcı, 19 sanık için idam, 133 sanığın da6 ayla 24 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

288 sanıklı Ankara TKP davasında 5 sanık tahliye edildi.

14- 4. Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halklaİlişkiler Şubesi'nden yapılan açıklamada, muhtelif eylemlere katılan yasadışı Dev - Yol örgütünün 12 militanının 3 otomatik silah, 5 tabancave 200 mermi ile yakalandığı bildirildi.

15- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığın'dan yapılan açıklamada, yasa dışı THKP/C Acilciler örgütüne mensup 22 militanın yakalandığı bildirildi.

16- AP Ajansı'nın bir haberine göre, ABD Senatosu Dış ilişkilerKomitesi 1985 mali yılı içinde Türkiye'ye öngörülen askeri yardımın255 milyon dolarlık hibe bölümünde 40 milyon dolar indirim yaparak,215 milyon dolar olarak kısıtlanmasını ve Kıbrıs'ta Maraş'ın BM gözetiminde Rum yerleşimine açılması koşuluna bağımlı kıldı.

17- Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 1983 ShankerUluslararası Çocuk Resimleri yarışması'na Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organizasyonu ile katılan ilk ve orta dereceli okul öğrencilerinden 13'ü gümüş madalya, 32'si de başarı belgesi aldı.

18- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Lübnan'da CumhurbaşkanıEmin Cemayel başkanlığında toplanan Yüksek Siyasi Güvenlik Komitesi, sivillerin yaşadığı bölgelerin top atışına tutulmaması konusundaanlaşmaya vardı. Bu arada Beyrut ve çevresindeki sivil yerleşim bölgelerinde meydana gelen çatışmalarda 20 kişinin öldüğü bildirildi.

19- Yabancı ajansların haberlerine göre, Libya lideri MuammerKaddafi, ABD'nin Arap ülkeleri arasındaki sorunlara müdahale etmekten vazgeçmemesi halinde, Kuzey Afrika'daki stratejik dengeyi bozacak girişimlerde bulunacağını açıkladı.

20- AP Ajansı'nın bir haberine, İsrail'de Başbakan İzak Şamir ileMuhalefetteki İşçi Partisi lideri Simon Perez'in erken seçimlerin 23Temmuz'da yapılması konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi.

21- AA'nın bir haberine göre, Atina'da İngiliz Diplomatı KennethWitty'nin öldürülmesi olayının sorumluluğunu, «Sosyalist MüslümanDevrimi Örgütü» üstlendi.

22- AP Ajansının bir haberine göre, Irak Radyosu, savaş gemilerive uçaklarının Basra Körfezi'nin kuzeyinde 4 düşman gemisi batırdığını 2 de İran askeri helikopterini düşürdüğünü açıkladı. Bu arada Irak'ın dün İran'a karşı giriştiği hava saldırıları sonunda 3 kasabada 47 kişinin öldüğü, 48 kişinin de yaralandığı bildirildi.

23- AP Ajansı'nın bir haberine göre, Sri Lanka'da askerlerin halkaateş açması üzerine 10 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.

24- AP Ajansı'nın bir haberine göre, ABD Kuzey ve Güney Carolineeyaletlerinde meydana gelen kasırgadan 71 kişi öldü, 600'den fazla kişi de yaralandı.

30 M ART 1984

1- Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri, Ankara Gazeteciler Cemiyetini ve Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ettiler.

2- TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, düzenlediği basın toplantısında, «4 aylık çalışmalar sırasında, 23 yasanın çıkarıldığını, komisyonlarda halen 14 tasarı 40 öneri, 118 kararname bulunduğunu»bildirdi.

3- Başbakan Turgut Özal, Intertanitonal Herald Tribuna gazetesine verdiği demeçte, «Önümüzdeki dört ay içinde tüm Türkiye'desıkıyönetimi aşamalı olarak kaldırmayı umduğunu» söyledi.

4- ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Türkiye'ye yapılacakhibe niteliğindeki yardımları «Kıbrıs'ta Maraş'ın Rumlara geri verilmesi» koşuluna bağlamasıyla ilgili olarak bir açıklama yapan DışişleriBakanı Vahit Halefoğlu, «ABD yardımının belirli bir ortak amaca hizmet ettiğini» belirterek, Kıbrıs sorunu gerçekleri ve gerekleri içindeiki toplum tarafından çözülecektir» dedi. Karar Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi partileri tarafından eleştirildi. KKTC Başbakanı Nejat Konuk Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda, «Kararın, Kıbrıs Türkünün haklı davasına yersiz bir müdahale olduğu veKıbrıs sorununu güçleştireceği belirtildi.

5- Sanayi ve Ticaret Bakanı Cahit Aral, Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında «Pancar taban fiyatının 7.85 TL. olarak belirlendiğini» açıkladı. Cahit Aral «Tüketicinin Korunması» yasa tasarısı konusunda bilgi vererek, «Sigara yapım tekelinin de ortadan kaldırılacağını» söyledi.

6- Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, Türk Ekonomik HukukAraştırmaları Vakfı'nın düzenlediği panelde yaptığı konuşmada, «Faizlerin bugünkü seviyede kaldığı sürece, sermaye piyasasının kolay gelişemiyeceğini» söyledi.

7- ANKA Ajansının haberine göre, Türkiye'nin Japon DenizaşırıEkonomik işbirliği Fonu'na (OECF) olan yaklaşık 5,5 milyon dolar tutarındaki borcunun ertelenmesine ilişkin anlaşma, Bakanlar Kurulu'ncaonaylandı

8- Servet beyanı ve vergilendirmede gider esası uygulamasınınkaldırılmasını öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

9- Ankara Belediye Başkanı Süleyman Önder, Başbakan TurgutÖzal'a veda ziyaretinde bulundu. Öte yandan Ankara Belediye Başkanı seçilen Mehmet Altınsoy görevine başladı.

10- ÖSYM Başkanı Prof. Altan Günalp, Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyerek, «Üniversitelerin kontenjanları konusunda «bilgi verdi. Altan Günalp, «Üniversitelere gelecek öğretim döneminde alınacaköğrenci sayısının % 10 oranında bir artışla 134.000 olarak saptandığını» bildirdi.

11- Gazeteciler Cemiyeti'nin dün yapılan Genel Kurulu'nda Yönetim Kuru'u'na seçilen üyeler görev bölümü yaptı, Başkanlığa Nezih Demirkent getirildi.

12- A.A. nın haberine göre İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen «Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması»nda derece alanlar belli oldu.

13- Resmi bir ziyaret için Türkiye'ye gelen Federal Almanya Savunma Bakanı Manfred VVörner, Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Başbakan Turgut Özal tarafından kabul edildi. Manfred Worner Genelkurmay Başkanı Necdet Üruğ, Dışişleri Bakanı Vahit Halefcğlu, SavunmaBakanı Zeki Yavuztürk ile görüştü.

14- Akajansın Ankara çıkışlı haberinde, İran yetkililerinin, İran'ınbaşkenti Tahran'daki Türk Büyükelçiliği mensuplarına düzenlenen saldırılarla ilgili olarak, yakalanan 7 Ermeni'nin ifadelerinden .sonra, çoksayıda Ermeni'nin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdürüldüğü belirtildi.

15- A.A. nın haberine göre, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Vefa Hicazi, «Türkiye Cumhurbaşkanı Kenan Evren ve Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in biraraya gelmelerinin, tarihi bir olayniteliği taşıyacağını» söyledi. Muhammed Vefa Hicazi, Kıbrıs sorununa da değinerek, «KKTC'yi tanımamız şayet sorunları çözecekse ve doğrubir karar olacaksa, hükümetim bu yönde adım atmakta bir an duraksamayacaktır. Önemli olan tanıma kararının neye hizmet edeceğidir.»dedi.

16- ABD Savunma Bakan Yardımcısı Fred Ikle, Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Türkiye ile İsrail arasında ekonomik ve bilimsel alanda işbirliğinin gerçekleşmesi doğal çıkarlar gereğidir, ilişkilerin iyi olması birçok ek çıkarlar sağlayacaktır» dedi.

17- Pektim ürünlerine % 5 oranında zam yapıldı.

18- Şekere % 30 oranında zam yapıldı.

19- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, DlSK'le ilişkileri nedeniyle suçlu oldukları öne sürülen, kapatılan CHP mensubu133 eski parlamenter hakkında, kovuşturmaya yer olmadığına kararverdi.

20- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yargılanmakta olan Barış Derneği Davası'nda 8 yıl hapse mahkum olan Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen ve Avukat Orhanİzzet Kök hakkında, «Askeri savcıya hakaret iddiasıyla» 6 aydan 3 yılakadar hapis cezası istendi.

21- AP Ajansının Washington çıkışlı haberine göre, Türkiye'ninWashington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ, ABD'de dün yaptığı konuşmada, «ABD ile Türkiye'nin, NATO gibi önemli konulardaki ortakçıkarlarının da, Kıbrıs sorununa bağlanarak tehlikeye düşürülmemesigerektiğini» söyledi.

22- A.A. nın Washington/Ankara çıkışlı haberine göre, DünyaBankası, Türkiye'ye 44.4 milyon dolar tutarında kredi açtı.

23- ANKA Ajansının New York çıkışlı haberine göre, BM GüvenlikKonseyi, «İran - Irak savaşında kimyasal silahların kullanımını» kınayanbir bildiriyi onayladı.

24- AP Ajansının Washington çıkışlı haberinde, ABD DışilişkilerKomitesi'nin, Pakistan'a yapılacak 630 milyon dolarlık ekonomik veaskeri yardımı, Pakistan'ın «Nükleer silaha sahip olmaması» ve «Ülkede demokratik seçimlerin yapılması» şartına bağladığı bildirildi.

25- ABD Savunma Bakanı Weinberger'in, Yunanistan'a yaptığı resmi ziyaret sırasında, Davlet Başkanı Konstantin Karamanlis ve Başbakan Andreas Papandreu ile görüştüğü haberi basında yer aldı.

26- Lübnan'daki Çokuluslu Barış Gücü'nde görevli Fransız Birliği'nin' son bölümünü oluşturan 500 askerin de Lübnan'dan ayrıldığı A.A.tarafından bildirildi.

27- AP Ajansının Londra çıkışlı haberine göre, İngiltere'de, dünçeşitli hükümet aleyhtarı ve nükleer silahları protesto gösterileri yapıldı.

28- AP Ajansının Dakka çıkışlı haberine göre, Bangladeş lideriGeneral Hüseyin Erşad, muhalefet liderlerinin en yaşlısı olan AtaurRahman Han'ı Başbakan olarak atadı.

31 MART 1984

1- Başbakan Turgut Özal, 3. basın toplantısını yaptı. BaşbakanTurgut Özal, çeşitli konularda açıklamalar yaparak, «Yunan vatandaşlarına vize mecburiyetini tek taraflı olarak kaldırıyoruz. Eğer Yunanistan, Türkiye ile ciddi olarak dostluk kurmak istiyorsa bizim vize konusundaki iyiniyet gösterilerimize olumlu şekilde mukabele edecektir»dedi.

2- Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Mesut Yılmaz, «ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi'nin kararı nedeniyle ABD'ye protesto mektubu gönderildiği şeklinde bir ajans tarafından verilen haberin gerçekle bir ilişkisi bulunmadığını» açıkladı.

3- Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin 6. Genel Kurulu Ankara'dayapıldı. Genel Başkanlığa yeniden seçilen Ahmet Akabay, yaptığı .konuşmada, «Anayasa'nın basın ile ilgili hükümleri ile Basın Yasası'nınyeniden düzenlenmesini» istedi.

4- Yazarlar Birliği'nin 3. Genel Kurulu toplandı.

5- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş,Tercüman Gazetesi'rie verdiği demeçte, «Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ninbağımsızlığını ilanına rağmen, aynı zamanda federal sisteme açık olması bizi tanımak niyetinde olan birçok ülkeyi duraklatmıştır» dedi.

6- İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed Gencidost, İran İslamCumhuriyeti'nin kuruluşunun 5. yıldönümü nedeniyle İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Geçen hafta içinde Tahran'da Türk Büyükelçilik görevlilerine karşı Ermeniler tarafından girişilen saldırılarkonusunda, «Bu kişiler İran için de en büyük suçu işlemişlerdir. Saldırıyı düzenleyenlere vereceğimiz karşılık ağır olacaktır» dedi.

7- Çay fiyatlarına % 32 ile % 53, İstanbul Boğaziçi Köprüsü geçiş ücretlerine % 100 ile % 150 oranında zam yapıldı.

8- DİE tarafından yapılan açıklamada, «Şubat ayında dışalımın% 7.4 gerilediği ve 695 milyon dolar olarak gerçekleştiği» bildirildi.

9- Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun belirlediği yeni Asgariücret kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

10- Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yaınlanantebliğinde, «Ücretlilere Vergi iadesi» ile ilgili gerekli bilgiler belirtildi.

11- Bankalar Birliği'nin yayınladığı tebliğe göre, bankaların yıllıkilan ve reklam giderleri sınırlandırıldı.

12- Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Spros Kipriyanu, Lefkoşa'da yaptığı açıklamada, «Türkiye'nin, ABD Senatosu Dış İlişkiler KomitesininMaraş konusundaki çağrısına uymasını» istedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş iseyaptığı açıklamada «BM Genel Sekreteri Perez de Cuellar'a vereceklericevabın, siyasi parti yöneticileri ve hükümetle yapacağı görüşmelerdensonra belirleneceğini» söyledi.

13- AP Ajansının Atina, çıkışlı haberine göre, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitri Marudas, «Türk Hükümeti'nin, Yunan vatandaşlarına uyguladığı vizenin kaldırılması kararını bir iyiniyet teşebbüsü olarak nitelendirdiklerini, ancak şimdilik mukabil bir karar almayı düşünmediklerini» bildirdi.

14- Yabancı ajansların haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığısözcüsü John Hughes, «Irak'ın Körfez Savaşında kimyasal silahlar kullandığı yolundaki haberleri doğrulayarak, Irak ve İran'a kimyasal silahların yapımında kullanılabilecek kimyevi madde satışının yasaklandığını» açıkladı.

İran'ın BM temsilcisi Recai Horasani ABD'nin New York kentindedüzenlediği basın toplantısın'da «Güvenlik Konseyi'nin Irak'ı sadece kınamakla yetinip, yaptırım uygulamamasını» eleştirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, «İran'ın Hürmüz Boğazını kapatmagirişimine karşı önlem almak amacıyla, hükümetin Akdeniz'e KraliyetDonanmasına ait 4 mayın tarama gemisi gönderdiğini» açıkladı.

15- AP Ajansının Washington çıkışlı haberine göre, ABD BaşkanıRona'd Reagan «Çokuluslu Barış Gücü'ne bağlı olarak Lübnan da bulunan Amerikan Dsniz Piyadelerinin görevinin sona erdiğini» resmiolarak açıkladı.

16- AP Ajansının Santiago çıkışlı haberine göre, Şili Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, Fransa'dan, «Fransız Konsolos Yardımcısı Yvonne Legrand'ın, solcu gerillalara yardım ettiğini, bunun Şili Fransa ilişkilerini baltaladığını» öne sürerek «Görevden alınmasını»istedi.

17- AP Ajansının DAKKA çıkışlı haberine göre, Bangladeş'in askeri lideri General Muhammed Erşad, «27 Mayıs'ta seçim yapılacağını»açıkladı. Başbakanlığa getirilen Rahman Han «Demokrasiye barışçıbiçimde geçilmesi İÇİn çalışılacağını» bildirdi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106