13.2.1982
×

Hakkında

Künye

İletişim

ŞUBAT 1982

1 Şubat 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, bir süre önce kendisitarafından seçilen Danıştay Başkanı Orhan Özdeş, başkanvekilleri/e daire başkanlarını Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Devlet BaşkanıEvren görüşme sırasında, «Biriken binlerce dosyanın altından kalkmak mümkün olmadığına göre, mecburen iki seneden evvel bir kararneticelenemiyordu. Vatandaşın yargı organlarına karşı itimadı sarsılıyordu. Bunu yurt sathına yaymakla çabuklaştırmak gayesini güttük. Bu gaye ile, bu kanunu kabul ettik. Şimdi artık vatandaş kendibölgesinde de idarî mahkemelere vergi mahkemelerine veya bölgeidare mahkemelerine müraacat etmek suretiyle daha çabuk kararalabilecek, Danıştay da daha mühim görevlerle uğraşmak durumundakalacaktır ki, zaten gayemiz de budur.» dedi.

2- Ankara'da İngilizce yayınlanan bir gazetenin sorularını yanıtlayan Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Türkiye'ninödemeler dengesi sorununun çok kısa bir süre sonra ortadan kalkacağını, 1982 yılında ihracatın 4.5 milyar doların altına düşmeyeceğinibelirterek, «Beklediğimizden da-ha iyi işler başarıyoruz.» dedi.

3- Bakanlar Kurulu, kredi faizlerinin düşürülmesine yönelik birkarar aldı. Buna göre kredilerden alınmakta olan «Faiz farkı iadesifonu»na katılma oranı, yüzde 15'ten yüzde 10'a ve «Mevduat munzam karşılıkları» için kesilen yüzde 30 - 35 pay da yüzde 20 - 26'ya indirildi.

4- Danışma Meclisi'nde görüşülerek kabul edilen 1982 Malî YılıBütçe Kanunu Tasarısı, Millî Güvenlik Konseyi Bütçe Plan Komisyonu'na gönderildi.

5- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanmakta olan yeni Anayasa konusunda görüşü istenen Türk - İş, bu konuda bir taslak hazırlamak üzere çalışmalara başladı.

6- Ankara Barosu Yönetim Kurulu adına Anayasa değişikliğikonusunda Türkiye Barolar Birliği'ne bir yazı gönderen Prof. Muammer Aksoy yazıda, «Tüm çıkar ve meslek gruplarının ve tüm düşünce

odaklarının farklı görüşlerini ortaya koyabilme olanağı sağlanmadıkçave daha önemlisi bu çeşitli grup ve odakların savunduğu görüşler,karşıt görüşlerin savunuçularınça gazete sütunlarında rahatça tartışma ve eleştiri konusu yapılmadıkça (ve aynı görüşte olanların açıklamaları ile desteklenmedikçe) birbirinden habersiz olarak hazırlanmış,lehinde ve aleyhinde eleştiriler açıklanmamış bu raporlar, Anayasa'nm hazırlanmasında fazla bir katkıda bulunamazlar.» dedi.

7- Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yaklaşık 5 milyon ders kitabı, kültür kitapları, dergive broşürler basıldı.

8- Mustafa Kemal Derneği Başkanı Kamran Baran, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e radyo ve televizyonda yaptığı konuşmanedeniyle gönderdiği telgrafta, «Uzun yıllardır özlemini duyduğumuzAtatürk'çü dış politikanın uygulanması kararı olan Avrupa KonseyiDanışma Meclisi'ne ilişkin azimli ve kararlı beyanatınız Atatürk'çüleregüç ve güven vermiştir. Türk milletinin gerçek duygusunu yansıtankararınıza yürekten ve inançla katılıyoruz.» dedi.

9- Türkiye Hava Kirlenmesi ile Savaş Derneği'nçe hazırlananısı yalıtımı ile ilgili sergide konuşan Dernek Başkanı Profesör CelaLErtuğ, hava kirlenmesinin önlenmesi için devletin iyi yakıt sağlamasıve yakma işleminin etkin denetim altına alınması gerektiğini söyledi.

10- Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Kurulu, fakülteden 19801981 öğretim yılında başarısızlıkları nedeniyle ilişkileri kesilmiş bulunan öğrencilerin yeniden okula dönebilmeleri yolunda karar aldı.

11- Milliyet Gazetesi'nde Emin Çölaşan imzalı, «Dünya Bankası'nın 1981 raporunu açıklıyoruz» başlıklı haberde; Dünya Bankasıtarafından hazırlanan 1981 yılı Türkiye raporunda, kamu sektörü tarafından sürdürülmekte olan yatırım projelerinin eleştirisinin, yapıldığı ve böylesine büyük bir proje paketinin başarıyla sürdürülmesininmümkün olamayacağının savunulduğu bildirildi.

12- Türkiye Ermeniler Patriği Şinork Kalustyan, Avrupa Konseyibildirisindeki «Türkiye'de azınlığa baskı yapılıyor» iddiası üzerineyaptığı açıklamada, «Sayın Devlet Başkanımızın buyurdukları gibi,Avrupa Konseyi'nin içişlerimize müdahaleye hiçbir hakkı olmadığı

gibi, huzur içinde Türkiye'de yaşayan Türk Ermenlerini istismar etmeye de asla hakları yoktur.» dedi.

13- Milliyet Sanat Dergisi'nin Abdi ipekçi'nin anısına düzenlediğigrafıik yarışmasında derece alanlara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir törenle ödüleri Sibel İpekçi tarafından verildi. Birinciliködülünü Selahattin Ganiz, ikincilik ve üçüncülük ödülünü Ahmet Çağıldak alırken, Yılmaz Aysan, İlhan Bilge, Kenan Dımetoka, CemalettinMüncer, Kazım Sezgin mansiyonları aldılar.

14- Demiryolu taşıma ücretlerine yapılan zamlar yürürlüğe girdi.

15- Ocak ayının ilk 3 haftalık döneminde piyasadan çekilen paramiktarı 24 milyar liraya ulaştı.

16- Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetimi ve Başyazarı Abdiİpekçi, ölümünün 3. yıldönümünde törenle anıldı.

17- Ankara 3. Ticaret Mahkemesi'nce tasfiyelerine karar verilenbanker sayısı 20'ye yükseldi.

18- Feshedilen CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, MGK'nın 52 sayılı bildirisine aykırı davranmak suçundan verilen hapis cezasını tamamlayarak tahliye edildi.

19- Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılması ve halkın ekonomik kalkınmaya katılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan SermayePiysosı Kanunu yürürlüğe girdi.

20- Basında, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in AvrupaKonseyi Danışma Meclisi kararına ilişkin radyo ve televizyonda yaptığı konuşma ile ilgili olarak dış basında yayınlanan yazı ve yorumlaryer aldı.

21- The Times gazetesi, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evrenile yapılan söyleyişi yayınladı. Robin Laurance'in Evren'le yaptığıve «Demokrasi neden beklemelidir» başlığını taşıyan söyleşide, «Hiçbir Avrupalı lider, hafkının kişiliğini Kenan Evren kadar iyi yansıtamaz» denildi.

22- Fransa'nın Le Figaro Gazetesi'nde yer alan «Türkiye - AvrupaKonseyi, Devlet Başkanı Kenan Evren'in Tepkisi» başlığı altındakihaberde «Devlet Başkam'nın Avrupa Konseyi Parlamentosu'nun aldığı kararlardan sonra Türkiye'nin bundan böyle sadece BakanlarKomitesi ile ilişkide bulunacağını belirttiğini» vurguladı.

23- NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Oramiral Günter Luther, görev değişikliği sebebiyle veda ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

24- Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Fatıir Alaçam, Yunan DışişleriBakan Yardımcısı Karolos Papulyos'u ziyaret ederek, Batı Trakya Türkleri üzerindeki siyasal, ekonomik ve eğitim konularındaki baskıyı kınayan bir nota verdi.

25- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın öldürülmesinden bir gün sonra yakalanan Ermeni terörist Sasunyan, LosAngeles Emniyet Müdürlüğü'nde şahitlerle yüzleştirildi. Tanıklarıncinayeti Sasunyan'm işlediğini 'bildirmeleri üzerine Ermeni terörist«Ölüm cezası» istemiyle mahkemeye gönderildi.

26- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; AlmanHristiyan Demokrat Partisi Genel Sekreteri Heiner Geissler, haftalıkRheinischer gazetesinde yayınlanan bir makalesinde, Türkiye ile Polonya arasında benzerlik kurulması ile ilgili olarak, «Bu yakıştırmayıyapanlara, en azından mukayese kabiliyetinden mahrum kişiler demek lâzım.» dedi.

27- Türkiye'yi kültürel ve sanatsal yönden tanıtmak amacıylaSuudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen «Türk Haftasındahat sanatları, fotoğraf, seramik, tekstil ve halı sergileri açıldı, defileler düzenlendi. Ülkenin iki ingilizce gazetesinden biri olan «SaudiGazete»de 8 sayfalık Türkiye ilâvesi yayınlandı.

28- KTFD Başkanı Rauf( Denktaş, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Çağatay'ı hükümeti kurmakla yeniden görevlendirdi.

29- Resmî bir ziyaret için Federal Almanya'nın başkenti Bonn'agiden Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, yaptığı açıklamada,«Şansölye'den Yunanistan'ın NATO içindeki durumu, Avrupa Ekono- mik Topluluğu ile ilişkilerini konuşacağını ve özellikle de Türkiye'yekarşı hükümetinin desteklenmesini isteyeceğini» söyledi.

30- THA'nın Tel Aviv çıkışlı haberine göre; bir İsrail mahkemesi,terörizm suçundan yargılanan 26 yaşındaki Muhammed Dib adlı Filistinliyi ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

31- UPI'nın Varşova çrkışlı haberine göre; askerî konseyin aldığıekonomik kararlar gereğince çeşitli maddelere yapılan yüzde 200 - 400arasındaki zamlar yürürlüğe girerken, fiyat artışlarını protesto etmekamacıyla Gdansk'ta gösteri düzenleyen gençlerden 205'inin tutuklandığı, daha önce hafifletilen sıkıyönetim yasaklarının yeniden uygulamaya konulduğu Varşova Radyosu'ndan açıklandı.

Öte yandan Dayanışma Sendikası lideri Lech Walesa, NorveçNOBEL Komitesi tarafından 1982 yılı NOBEL aday listesine alındı.

32- İran'da, Ayetullah Humeyni'nin Fransa'dan İran'a gelerek ülkenin başına geçmesini kutlamak amacı ile iki yıldır kapalı bulunanüniversiteler tekrar öğrenime açıldı.

Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Beni Sadr iseAmerikan Newsweek dergisine verdğii demeçte, «Kendisi ve taraftarlarının en kısa sürede İran'a dönmeleri gerektiğini» söyledi.

2 Şubat 1982

1- Bakanlar Kurulu, kredi faizlerini düşürmek amacıyla Faiz Farkı İadesi Fonu'na yatırılacak paylar. Merkez Bankası'nm mevduatmunzam karşılıklarına ödeyeceği faiz oranları, bankaların ayıracakları munzam karşılıklar ve disponibilite oranlarında değişiklikler yaptı. Buna göre; bankaların Faiz Farkı Fonu'na ayıracakları pay yüzde15'ten yüzde 10'a düşürüldü.

2- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nazmi Akıman basma yaptığıaçıklamada, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi tarafından alınan tavsiye kararına Türkiye'nin tepkisi hakkında, «Avrupa Konseyi'ndençıkmış değiliz. Ancak anlaşılmıştır ki Avrupa Konseyi'nden gelip giden heyetlerin vardıkları sonuçlarla asamblenin aldığı kararlar arasında bir bağ kalmamıştır. Bu durumda heyetlerin gelmesinin pratikbir fayda vermeyeceği aşikârdır.» dedi.

Akıman Batı Trakya Türk vakıflarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada ise, «Türkiye'nin karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, Batı Trakya'daki soydaşlarını ilgilendiren vakıflar konusunu büyük bir duyarlıkla izlediğinden ve gerektiğinde tüm tedbirleri almakta gecikmeyeceğnden kimsenin şüphesi olmasın.» dedi.

3- Danıştay, Çalışma Bakanlığı'nca hazırlanarak 8 Temmuz1980'de yürürlüğe konulmuş bulunan «İşyeri hekimlerinin çalışmaşartlar ile görev ve yetkileri hakkındaki yönetmelik»! iptal etti.

4- Yüksek Hakem Kurulu, bugüne kadar yaptığı çalışmalar sonunda verdiği 869 kararla 7 bin 118 işyerinde çajışan 639 bin 828 işçinintoplu sözleşmesini yeniden yürürlüğe koydu.

5- Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanlığı'na FarukAktuzlu seçildi.

6- Et ve Balık Kurumu GeneJ Müdürü irfan Reisoğlu, kurumun1981 yılı içinde toplam 21 milyon 700 bin dolarlık et ihraç ettiğiniaçıkladı.

7- Union Texas Turkey Inc Şirketİ'ne Siirt, Diyarbakır ve Vanbölgelerinde petrol araması için sekiz adet ruhsatname verildi.

8- Türkiye'de altın fiyatları son 15 gün içinde gramda 200 lirayakadar yaklaşan artış gösterdi.

9- «BÜKOMA-82» İstanbul Büro Donatımı, Kominikasyon ve Matbuat Fuarı İstanbul'da açıldı.

10- Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Tercüman ve Yeni Asır gazetelerinin fiyatları 10 liradan 20 liraya çıktı.

11- Ankara 3. Ticaret Mahkemesi Başkanlığı'na verilen bilgiye göre; Ankara'da bugüne kadar tasfiye isteğinde bulunan bankerlerden29'unun isteği kabul edildi ve 9 tasfiye kurulu oluşturuldu.

12- Akajans'ın bir haberine göre; 12 Eylül Harekatı'ndan bu yana12 Eylül 1980-19 Ocak 1982 tarihleri arasında haftada ortalama 90.8olayın meydana geldiği, olaylarda haftada 4.7 kişinin öldüğü, 10.8 kişinin yaralandığı, ortalama 8 bin 644 adet silah ve 34 bin 858 adet merminin ele geçirildiği; olay sayısında 19 ocak-26 ocak 1982 tarihleriarasında ise yüzde 78, ölü sayısında yüzde 100, yaralı sayısındayüzde 91, ele geçirilen silah sayısında yüzde 79 azalma görüldüğüsaptandı.

Yine aynı ajansın haberinde, 12 Eylül Harekatı'ndan bu yana askeri mahkemelere toplam 28 bin 742 dava dosyasının intikal ettiği,Askeri mahkemelerin bu dosyalardan 20 bin 485 dava dosyasını kararabağladığı, işkence iddiası ile 390 dava açıldığı, bu dosyaların 115'i içinkovuşturmaya gerek görülmediği, 37 dosyanın mahkemeye intikalettirildiği, cezaevlerinde 13'ü eski parlamenter, 64'ü sendikacı olmaküzere toplam 24 bin 377 kişinin tutuklu bulunduğu bildirildi.

13- Feshedilen Türkiye İşçi Köylü Partisi Konya ve Kayseri il örgütü yöneticileri delil yetersizliği nedeniyle ve haklarında ayrı bir dava açılan üç kişi, beraat ettiler.

14- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada sanıkların sorgularınadevam edildi, sorgusu yapılan sanıklardan ÜGD başkanlarından HasanÇağlayan «Sedaş» adlı kuruluşun «Ülkü Yolu» derneğinin yan kuruluşu olduğunu söyledi ve tüm suçlamaları reddetti.

15- Adana adliyesi önünde iki aile arasında kan davası yüzündençıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 1'i polis memuru 7 kişi de yaralandı.

16- Adana 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca haklarında çeşitli suçlardan dava açılan 18'i tutuklu toplam20 sanıklı Tarsus DEV-YOL davası duruşmasına başlandı. 2 No'luAskeri Mahkemesi'nde yapılan duruşmada 3 sanık hakkında ölümcezası istendi.

17- Türkiye'nin Efes Pilsen Baskenbol takımı, Koraç Kupası'ndakison maçında, Fransa'nın Tours takımını 90-87 yendi.

18- Türkiye ile AET arasında 1977 yılında imzalanmış 3. mali protokol çerçevesinde «Karakaya Barajı ve Hidroelektrik Santrali» ile«Ulusal Yük Dağıtım Merkezi» inşaatına tahsis edilen 14 milyon hesap birimlik (yaklaşık 17 milyon dolar) AET kredisinin mukavelesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

19- Almanya Federal Cumhurbaşkanı Cari Carstens, Hasan Pınarbaşı adındaki bir Türk vatandaşına Federal Almanya Liyakat Nişam'nınhizmet madalyası verilmesini kararlaştırdı.

20- Akajans'ın bir haberine göre; ABD Savunma Bakanlığı Danışmanı Edvard Litvach, Wshington'da bir televizyon kuruluşuna verdiği demeçte, «Ne Yunanistan'a ne de bu ülkenin toprakları üzerindeki üslere ihtiyacımız vardır. Bunların yerini her an Türkiye veya İtalya'daki üsler alabilir.» dedi.

21- Basında yer alan haberlere göre; 4 günlük resmî bir ziyaretiçin Bonn'a giden Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, Federal Alman Başbakanı Helmut Schmidt ile yaptığı görüşmede, «Türkiye'nin tehdit oluşturduğu» iddiasını yeniden gündeme getirdi, «Bu konuda Schmidt'in gerek NATO çerçevesinde, gerekse ikili temaslardaağırlık koymasını» istedi. Anca'k, hükümet Sözcüsü Kurt Becker'in veBaşbakan Schmidt'in ayrı ayrı düzenledikleri basın toplantısındaki açıklamalarında, «Bonn hükümetinin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kıbrıs ve Ege sorunlarını ikili görüşmeler ve uzlaşma yoluyla çözümlenmesinden yana oldukları» belirtildi. Federal Alman BaşbakanıHelmut Schmidt basın toplantısında, «Uzlaşmazlığın çözümü içinBonn hükümetinin her ikisi de dost ve müttefik Türkiye ve Yunanis- tan'ı ortak bir yolda buluşturmak için elinden gelen gayreti göstereceğini, ancak bir arabuluculuk görevi üstlenmeyeceğini» söyleyerek,«İki NATO ülkesi arasında taraf olamayız.» dedi.

22- Basında yer alan bir habere göre; Federal Alman hükümeti,idamla yargılanan Türk teröristlerden başka Almanya'da suç işleyipTürkiye'ye kaçan Türk vatandaşlarının da idam edilmemeleri konusunda Türkiye'den teminat istedi.

23- Basında yer alan haberlerde, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan"ıöldüren Ermeni tetörist Sasunyan'ın yargıçönünde yapılan ilk sorgusundan sonra tutuklandığı ve duruşmanın«Taammüden adam öldürmek» suçundan, «idam ya da ömür boyu hapis istemi ile» 1 nisanda başlayacağı bildirildi.

24- Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunu basan 4 Ermeni teröristeFransa'da bulundukları cezaevinde «Siyasal tutuklu muamelesi» yapıldığı yolundaki haberler üzerine, Türkiye, Paris Büyükelçiliği kanalıyla Fransa Dışişleri Bakanlığı nezdinde teşebbüse geçti ve konununaçıklığa kavuşturulmasını istedi.

25- İran Hükümeti, İran - Irak davasında esir düşenlerin aileleri ilegörüşmelerinin sağlanması amacıyla Türkiye'ye başvurdu.

26- İsviçre'nin Cenevre kentinde çalışmalarına başlayan BM İnsanHakları Komisyonu'nun ilk toplantısını, ABD temsilcisinin, komisyonbaşkanını «Taraf tutmakla» suçlaması üzerine yarıda kaldığı yabancıajanslar tarfından bildirildi.

27- AP Ajansı'nın Paris çıkışlı haberine göre; Polonya DayanışmaLideri Lech Walesa, arkadaşları aracılığıyla gizlice Batı'ya gönderdiği bir mektupta kendisinin gözaltında değil, tutuklu olduğunu, 12 aralıktaki tutuklama emrinin 26 Ocak'ta tebliğ edildiğini bildirdi ve «Askerî Konsey'in Polonya halkını ve tüm dünyayı aldattığını» öne sürdü.

28- Anadolu Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Federal Almanya, İsviçre, Avusturya, Fransa, İngiltere ve Hollanda yeni bir emre kadar Polonya Havayolları'na «LOT» bağlı uçaklara havaalanlarını kapattılar.

29- Polonya askerî yönetiminin, uygulamasına başlayan yüksekoranlı zamlara öğrencilerden sonra işçilerin de çeşitli eylemlerle tepkigöstermesi için Gdansk kentinin diğer kentlerle bağlarını kestirdiği,kent ve çevresinde tüm sanayi kuruluşlarını 2 hafta süreyle kapatarak, işçileri zorunlu izne gönderdiği yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

30- ABD Başkan Yardımcısı George Bush'un bulunduğu otomobilin saldırıya uğradığı, otomobile belirlenemeyen bir cismin isabet ettiği, olay sırasında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

3 Şubat 1982

1- Başbakan Bülend Ulusu, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği özeldemeçte, «Türk ekonomisinin bugün zor bir dönemin içinden çıkmaküzere olduğunu» bildirerek, suni fiyat artışlarına karşı, İngiltere'de olduğu gibi ev hanımlarının yardımcı olabileceğini söyledi.

2- Bakanlar Kurulu'nun Başbakan Bülend Ulusu'nun başkanlığındaki toplantısında, memurların yan ödeme kararnamesi, petrolkanunu ve bankerlerin durumu görüşüldü.

3- Bakanlar Kurulu, emlâk üzerinden alman vergilerdeki indirimuygulamasının başlangıç tarihini öne alarak, 1982 yılında yürürlüğekoymayı kararlaştırdı.

4- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, okullardaki diploma vesınav yolsuzlukları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Hiç kimseyehaksızlık etmiyoruz. Okullarda kayıtan bulunmayan öğrenciler var.Aldığımız kararlar uzun çalışmaların ortaya çıkardığı açık ve kesindokümanların sonucudur.» dedi.

5- Merkez Bankası, sınaî mamul ihracatını teşvik amacıyla,faiz farkı ödenen ihracat kredilerinin kapsamını genişletti. Merkez Bankası'nın konuya ilişkin Resmî Gazete'de yayınlanan tebliğinde, teşviktablosu kapsamına girmeyen sınaî mamul ihracatına yönelik ihracatkredilerinde de borç alana yüzde 30 oranında, bankaya ise 10 puanlık faiz farkı ödemesi yapılacağı bildirildi.

6- Türkiye Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar, ekonomik durum ve bankerler konusuna ilişkin olarak Tercüman gazetesine yapt'ğı açıklamada, «Enflasyon önlemlerinin en tipik özelliği paradan kaÇiş dönemidir. Paranın değer kaybını kısa vadede koruyacak harcamalar yapılır. Hatırlanacağı gibi 1980'in başında yüzde 150'ye varanenflasyon döneminde herkes parasını şuursuzca gayri menkule yatınyordu. Altın alıyor, döviz biriktiriyor, evine bir ikinci, hatta üçüncütelevizyon alıyordu.» dedi.

7- Eskişehir Sanayi Odası Meclis Başkanı Mesut Erez ile Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Zeytinoğlu, Türk ekonomisi üzerindeki gö- rüşlerini açıkladılar. Erez açıklamasında, «24 ocak kararlarının olumluyönlerini görmemek yanlış olur» diyerek, ekonomiyi canlandırmakiçin israfın önlenmesini istedi.

8- Basında yer alan bir habere göre; Köyişleri ve KooperatiflerBakanlığı, Köy-Koop'un mevcut mal varlığı ile alacaklarının borçlarını karşılayamadığını, bu nedenle Köy - Koop hakkında Ticaret Yasası'nın ilgili hükümlerine göre tasfiye işlemi yapılması gerektiğini Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'na bildirmesi üzerine, Sıkıyönetim Komutanlığı Köy- Koop'un bu ay yapacağı Genel Kurul'a izin vermedi.

9- Ankara Belediye Encümeni, 2464 Sayılı Belediye GelirleriKanunu gereğince alınacak Meslek Vergisi, tatil günlerinde çalışmaruhsatı harcı, işgal harcı, eğlence vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ileişyeri açma izni harcının miktarını belirledi.

10- Bankerler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, «Kanun kuvvetinde kararname ile getirilen hükümlerin, bankerlere borçluolanlar için de uygulanması ve alınan paraların güvenceye alıması»istendi.

11- Basında yeralan bir habere göre; İçişleri Bakanlığı ve emniyetteşkilâtında toplam 345 personel re'sen emekliye sevkedildi.

12- Atatürk'ün seçtiği bir konu üzerinde bestelenen «Özsoy» Ofrası'nın gösterimine Devlet Operası'nda başlandı.

13- TRT Haber Merkezi muhabirlerinden Oğuz Toktamış İstanbul'da öldü.

14- Bankerlerin işlemlerine bakmakla görevli mahkemeler, Ankara'da 35, İstanbul'da 5, İzmir'de bir banker hakkında tasfiye kararıaldı, Ankara'da 4 banker de dolandırıcılık iddiasıyla tutuklandı.

Öte yandan, Ankara 3. Ticaret Mahkemesi Başkanı Gönen Eriş.tasfiye kurullarına sundukları beyannamelerde ortada olmayan paralar için haklı sebepler göstermeyen bankerlerin, ağır hapis cezalarına çarptırılacaklarını açıkladı.

15- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde «Kamuoyunu telaş ve heyecana verecek şekilde asılsızhaber vermek» suçundan sanık olarak yargılanan 4 gazeteci, Aydoğdu ilter, Rahmi Özyazgan, Yüksel Baştunç ve Müşerref Seçkin beraatettiler.

16- 7. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'ye getirdikleri silahları,yasa dışı bölücü bir örgüt mensuplarına sattıkları belirlenen 21 kaçakçının, Suriye'ye geçmek isterken, jandarma erleri ile girdiklerisilahlı çatışma sonucu yakalandıkları, çatışmada, jandarma erlerindenbirinin hayatını kaybettiği bildirildi.

17- Irak'tan Türkiye'ye petrol nakleden Yumurtalık boru hattında1978 yılında meydana gelen patlamadan sorumlu 5 militan yakalandı.

18- Ankara'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan «Balgat Katliamınınsanıklarından İsa Armağan, İran Mahkemesi'nde yapılan sorgulamasısonucu serbest bırakıldı.

19- 34'ü hakkında ölüm cezası istenen Apoçular örgütü militanlarının yargılanmasına 9. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı AskerîMahkemesi'nde başlandı.

Ankara'da yasa dışı Kawa örgütünün 12 militanı hakkında askerîmahkemece dava açıldı ve 10 yıla kadar ağır hapse mahkum edilmeleri istendi.

Ankara'da 3 kişinin öldürülmesi olayına karışan 1'i kız 5 DevYol militanı yakalandı. Öte yandan, faili belli olmayacak şekilde kastenadam öldürmek suçundan bir kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir'de, iki kişiyi öldürmekten sanık sağ eylemci bir kişi ile 5arkadaşının yargılanmalarına başlandı. Diyarbakır'da ise yasa dışıKUK davası sanıklarının duruşması başladı.

20- Türkiye'nin İskenderun Demir - Çelik Tesisleri'nin tamamlanması amacıyla sağlanan kredilerin ve faizlerin karşılığında SovyetlerBirliği'ne 1982 yılı içinde toplam 37.6 milyon ABD doları tutarındamal ihraç edeceğine ilişkin anlaşma Resmî Gazete'de yayınlanarakyürürlüğe girdi.

21- İran Devriminin yıldönümü nedeniyle, İran PTT Bakanı Murtaza Nababi başkanlığında bir iyiniyet heyeti Türkiye'ye geldi.

22- Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Federal Alman Hükümeti'nin, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın şehit edilmesini üzüntü ile karşıladıklarıbildirildi.

23- Günaydın Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre AmerikanWall Street Journal gazetesi bir haberinde; «ABD Başkanı RonaldReagan'ın Türkiye'nin Amerika'dan 300 adet savaş uçağı alma yolundaki başvuruyu olumlu bulduğunu» öne sürdü.

Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre de; Wall Street'inbaş makalesinde de «Ermeni terörünün amacının Türkiye'yi parçalamak olduğu» öne sürüldü.

24- Anadolu Ajansı'nın bir haberine göre; Amerikan Telefon veTelgraf Şirketi 1981 yılı kârının 6.89 milyar dolar olduğunu açıkladı.

25- ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig'in, Senato Dış İlişkilerKomisyonu'nda yaptığı konuşmada, «Küba ve Nikaragua'deki silahbirikiminin dünya barışma bir tehdit olduğunu» öne sürerken, SovyetResmî Haber Ajansı TASS'in da «ABD'nin Almanya"daki birliklerininsayısını artırmasının aynı ölçüde bir tehdit olduğunu» iddia ettiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

26- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev'in, nükleer silahlanma yarışının sınırlandırılması için ABD yönetimine yapıcı görüşmelerin sürdürülmesini önerdiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

27- AP Ajansı'nın Brüksel çıkışlı haberine göre; Fransa'nın Sovyetler Birliği'nden doğal gaz satın almak için çalışmaları sürdürdüğüşu günlerde, konu hakkında bir açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, «Sovyet - Batı boru hattının siyasî açıdan büyükbir tehli.ke oluşturduğunu» söyledi.

28- Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek, ilk resmi dış temasınıyapmak üzere gittiği ABD'de Dışişleri Bakanı Haig, Savunma BakanıWeinbejger ve Maliye Bakanı Donald Reagan ile görüşmelerde bulundu.

29- Polonya'nın Resmî Haber Ajansı PAP, sıkıyönetim ilân edilmesinden bu yana 760 kamu görevlisinin görevlerinden alındığını, bunların 6'sının eyalet başkanı, 14'ünün eyalet başkan yardımcısı 160'ınmise belediye ve komün başkanı olduklarını açıkladı.

30- Elindeki şişede benzin bulunduğunu söyleyen genç bir havakorsanı tarafından salı günü Küba'ya kaçırılan «Air Florida Hava Yolları»na ait bir yolcu uçağı, tekrar Miami'ye döndü. Pilotları tehditeden korsanın ise, Havana Havaalam'nda Küba makamlarından siyasîsığınma hakkı istediği ve tutuklanarak bilinmeyen bir yere götürüldüğüyabancı ajanslar tarafından bildirildi.

4 Şubat 1982

1- Akajans'ın bir haberine göre; Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in direktifi üzerine Pakistan'da- bulunan Afganlı mültecilerden beş bin kişinin Türkiye'ye yerleştirilmeleri kesinleşti.

2- Başbakan Bülend Ulusu, Ankara'da ingilizce yayınlanan Turkish Daily News gazetesi'ne verdiği demeçte, hükümetin dünya barışve istikrarına katkıda bulunmak istediğini belirterek, Yunanistan'ı olumsuz tutumları nedeniyle yeniden uyardı ve «Yunan hükümetinin Ege'deemrivakiler yaratma niyetinin başarı şansı olmadığı gerçeğini zamankaybetmeden anlayarak niyet ve tutumlarından vazgeçmesini temenniederiz.» dedi.

3- İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten, Ankara'da basına yaptığıaçıklamada, «Kolay ve ucuz yerleşim alanları kanunu» tasarısı hazırlandığını bildirdi.

4- Hükümet tarafından hazırlanan 1982 mali yılı bütçe kanun tasarısında 50 bin lira olarak teklif edilen eski cumhurbaşkanlarınınemekli aylığı, Danışma Meclisi Bütçe Plan Komisyonu'nda 15 bin lirailave edilerek 65 bin liraya yükseltildi ve bu hüküm Danışma MeclisiGenel Kurulu'nda da aynen benimsendi.

5- Maliye Bakanlığı, Mali Denge Vergisi Kanunu'nda yapılandeğişikliklerle ilgili bir tebliğ yayınladı.

6- Devlet Memurları, Emekli Sandığı ve Üniversite Personel Kanunları'nda da değişiklik yapan üç ayrı tasarı hazırlandı ve bunlartek kanun tasarısı halinde Bakanlar Kurulu'na sunuldu.

7- Yüksek Öğretim Kurumu, öğrenci burslarının 1500 liradan 7000liraya yükseltilmesini hükümete önerdi.

8- Merkez Bankası, özel sektöre anonim şirketlerce çıkarılacaktahvillerin miktar, faiz ve satış şartlarını yeniden belirledi.

9- 22 il merkezinde bölge idare mahkemeleri kuruldu.

10- İstanbul Ticaret Odası tarafından düzenlenen «Ücretliler Geçinme İndeksi»nde, İstanbul'da perakende fiyatlar, yılın ilk ayindeyüzde 3.7 arttı.

11- Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre; 1981'in 11 ayında269 yeni banka şubesi açıldı.

12- İPRAŞ Rafinerisi'nde, 1982'nin ilk «Jet benzini» ihracatı Romanya ve İngiltere'ye yapıldı.

13- Naylon ipliğin kilosuna 1 ayda 3 defa toplam 120 lira zam yaptldı.

14- Milliyet Gazetesi'nden Nilüfer Yalçın'ın Ankara çıkışlı haberinde, Türk hükümetini Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'naşikayet etmeyi tasarlayan Danimarka, Norveç ve Hollanda arasındabazı gizli temaslara başlandığının öğrenildiği bildirildi.

15- Ödeme güçlüğü çeken bankerlerin tasfiyesi için mahkemeyebaşvuru süresi sona erdi. 3. Ticaret Mahkemesi, bugüne kadar 53banker hakkında tasfiye kararı verdi.

16- Cumhuruyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; paralarını bankerlerden alamayan alacaklılar, üst düzeyde örgütlenmeyekarar verdiler.

17- Tümgeneral Ersen Kayra, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne,Çanakkale illeri Sıkıyönetim Komutan Ydrdımcılığı'na atandı.

18- İran'da tutuklandıktan sonra serbest bırakıldığı bildirilen Balgat katliamı olayı sanıklarından ölüm cezasına mahkum İsa Armağan'ınyeniden tutuklanması için girişimde bulunulduğu Emniyet Genel Müdürü Fahri Görgülü tarafından bildirildi.

19- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada sorgusu yapılan sanıklardan Ali Aydoğan, Yaşar Okuyan'ın kurban derilerinin toplanması için yetki belgesi verdiğini söyledi.

20- Ermeni teröristler tarafından şehit edilen Türkiye'nin LosAngeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın cenazesi, akşamüstü ABDhükümetinin tahsis ettiği özel bir uçakla Ankara'ya getirildi. Cenaze,havaalanında Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Amerikan Büyükelçisive kalabalık bir dışişleri temsilci heyeti tarafından karşılandı. Amerikan Büyükelçisi Strausz Hupe havaalanında verdiği demeçte, «Cumhurbaşkanım, bu alçakça suçu işleyenlerin yargı önüne çıkarılmasıve adaletin yerini bulması için hiçbir çabadan kaçınılmayacağı yolunda kesinsöz verdi.» dedi.

21- İstanbul Boğazı'nın Vaniköy kesiminde yoğun kar yağışı nedeniyle Sovyet bandıralı iki koster çarpıştı, kazadan sonra Boğazdeniz trafiğine kapatıldı.

Öte yandan, Salı Pazarı açıklarında dün gece buğday boşaltmaktaolan «Asya -1» şilebine çarparak kaçan Sovyet bandıralı gemi, Çanakkale'de yakalandı.

22- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, Bonn'da MilliyetGazetesi'ne verdiği özel demeçte, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşısaldırgan planlan olmadığını söyleyerek, «Ancak, Ege'deki hükümranlıkhaklarımızdan fedakarlık yapamayız. Yunanistan, kendisine ait olmayan bir şeyi istemediği gibi, kendisine ait olan bir şeyi de vermekniyetinde değildir.» dedi.

23- İngiliz yayın kurumu BBC'nin «The World Tonight» adlı programında Türkiye'deki durumu tahlil eden ve kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Güney Avrupa yayınları sorumlusu Andrew Manga,«Askeri yönetimin iç savaşı önlemek amacıyla işbaşına geldiğini, ekonomiyi canlandırmaya çalıştığını» belirterek, «Bütün bu işlerin bir gecede tamamlanması beklenemez. Esasen ne kadar zamana ihtiyaçlarbulunduğunu da bir takvimle açıklamış bulunmaktadırlar.» dedi.

24- Danimarka'da yayınlanan «Jylland Posten» gazetesinde, «Türkiye ile ilgili iki yüzlülük» başlığı altında çıkan yazıda, «Avrupa Konseyi heyeti ile Türkiye'yi ziyaret eden Danimarkalı liberal milletvekiliBjorn Elmuguist ile Sosyal Demokrat Milletvekili Lasse Budtz'un Türkiye ile ilgili konuları şahsi çıkarları ve siyasi amaçları için istismarettikleri» öne sürüldü.

25- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Harry Sasunyan'ın yeğeni olduğu bildirilenNisan Bağdaşaryan, Los Angeles yakınlarında evinde pazar günü ölübulundu. Basında yeralan haberlere göre; Sasunyan da aynı yerdekievinde yakalanmıştı.

26- Tercüman Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; senelerceönce Türkiye'den ayrılan Margharita Pazzaklia adında bir Ermenikadın Roma'daki 100 milyon değerindeki bütün varlığını İstanbul Üniversitesi'ne bağışladı.

27- AP Ajansı'nın Lahey çıkışlı haberine göre; Hollanda DışişleriBakanı Van Derstoel parlamentodaki konuşmasında, yeni bütçedeTürkiye'ye yardım fonu ayrılmayacağını açıkladı.

28- Federal Alman Başbakanı Helmut Schmidt, beraberinde HürDemokrat Partisi Dışişleri Bakanı Genscher ile SDP'li Çalışma BakanıEhrenberg ve FDP'li Ekonomi Bakanı Lambsdorf olarak Bonn'da düzenlediği basın toplantısında, koalisyon ortakları arasında varılan anlaşmayı açıklarken, «Tedbirler paketi için Federal Meclis'ten (Bundestag) güvenoyu istediklerini» bildirdi. İşsizliği önleyici tedbirler programına mali kaynak temini için hazırlanan «Önlemler paketi»nde,Bakanlar Kurulu anlaşmaya varmıştı.

29- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan ile Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek., Washington'da biraraya gelerek Orta Doğu sorunlarını görüştüler. Görüşmedensonra, Orta Doğu'da kalıcı ve sürekli bir barış düzeni kurulması içiniki ülkenin de ellerinden geleni yapacağı bildirildi, ancak bu görüşmelerkonusunda bir takvim yapmanın şimdilik söz konusu olmadığı belirtildi.

30- Polonya Katolik Kilisesi'nin Başpiskoposu Josef Glemp ve2 yardımcısı, Vatikan'a giderek Papa 2. Jean Paul ile bir görüşmeyaptı. Diplomatik çevreler, Glemp'in Polonya asıllı Papa'yla askeriyönetim ve Dayanışma Sendikası arasında yeniden diyalog kurulmasına ilişkin kilise planını gözden geçirmelerinin beklendiğini bildirdiler.

31- Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun, Polonya'ya 8.3 milyon dolar tutarında yardım yapılmasını kararlaştırdığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

32- REUTER Ajansı'nın San Salvador çıkışlı haberine göre; El Salvador'da gerillaların bir askeri üste 6 helikopteri havaya uçurmalarıve Honduras sınırındaki Nueva Trinitad'dan geri çekilmelerinden sonra ordu birlikleri, güneydoğuda karşı saldırı başlattılar.

33- Polonya'da Gdansk kentinin valiliğine General Mieczyslavv

Cyngan getirildi ve ülkenin 10 büyük üniversitesinin de açılış tarihleriertelendi.

34- REUTER Ajansı'nın Napoli çıkışlı haberinde yeraltı dünyasındagirişilen büyük bir operasyon sırasında, son 24 saat içinde en az 80 kiŞinin tutuklandığı bildirildi.

35- Polonya askeri hükümeti, 760 memurun işine «yetersizlikleri»nedeniyle son verdiği açıklandı.

5 Şubat 1982

1- Ermeni teröristlerce şehit edilen Türkiye'nin Los AngelesBaşkonsolosu Kemal Arıkan için Ankara'da Başbakanlık önünde birdevlet töreni yapıldı. Törende bir konuşma yapan Dışişleri Bakanıİlter Türkmen, «Şurası muhakkaktır ki fanatikleri ikna etmek mümkün değildir. Onlar ancak kendi yöntemlerinin dilinden anlamaktadırlar. Elimizin katillerin yakasında olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu katilerin her biri adım adım izlenecek ve layık olduklarıcezaya çarptırılmaları için her. zamankinden daha ısrarlı ve azimlidavranacaktır.» dedi.

2- Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Akajans'a yaptığı açıklamada, kuraları çekilen öğretmenlerin özellikle Doğu bölgelerine gitmekten kaçındıklarını ve görevlerine başlamayıp «müstafi» durumadüştüklerini belirterek, «Tayin bekleyen öğretmenlerimizin kuralarınıçektik. Kararnameleri hazır. Kararnamelerini alıp da göreve başlamayan öğretmenler bir daha Millî Eğitim Bakanlığı'nın kapısını çalmasınlar, öğretmen olarak atanamazlar.» dedi.

3- Basında yer alan bir habere gö're; Sanayi ve Teknoloji BakanıMehmet Turgut, «Girdi ve hizmetlerde ortaya çfkan artışları karşılamak» amacıyla KiT'lerin yaptığı zam talebini geri çevirdi.

4- İran'da yayınlanan 8 dergi ve broşürle laikliğe aykırı aşırı dincigörüşleri yansıtan kartpostalların Türkiye'ye sokulması Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı.

5- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. OrhanAldrkaçtı, İsveç radyosuna verdiği demeçte, «Kamuoyunda tartışılmayan bir Anayasa, kamuoyuna intikal etmez kanaatindeyim. Anayasakonusunda son söz Milli Güvenlik Konseyi'nindir.» dedi.

6- Hollanda'nın yeni bütçesinde Türkiye'ye yardım fonu ayrılmayacağı kararının açıklanmasına ilişkin THA'nın sorularını yanıtlayanDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nazmi Akıman, «Hollanda'nın siyasi koşullara bağlı yardımları kendisine kalsın» dedi.

7- Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, «Dernek,meslek kuruluşları, sendika, vakıf ve bu tür kuruluşların yabancı ülkelerdeki resmî veya gayrıresmî kuruluşlardan temsilci veyaheyet davet etmelerinin, bunlarla seminer, konferans gibi toplantı düzenlemelerinin sıkıyönetim komutanlıklarının iznine bağlı olacağı»bildirildi.

8- Maliye Bakanlığı, (Reşat, Cumhuriyet, Hamit, Külçe Altın) vebu tip kaynağı belli edilen altın alım - satımında İşletme Vergisi'ninkaldırılmasına karar verdi.

9- Atatürk'ün doğumunun lOO.yıldönümü dolayısıyla Burdur Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Anıtı tamamlandı.

10- Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin her yıl düzenlediği «Yılın Başarılı Gazetecilik Yarışması»nı kazananlar, ödüllerini, Ankara'da düzenlenen bir törenle aldılar. Ödül törenine bir mesaj gönderen Abdi ipekçi'nin eşi Sibel İpekçi, «CGD'nin karanlık cinayetlerin ardındaki gerçeklerin açığa çıkarılmasına ilişkin yaklaşımı, Abdi İpekçi'ye duyulansaygının içtenliğini kanıtlamaktadır.» dedi.

11- İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi'ncedüzenlenen «Çağdaş Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar veÖdevler» konulu uluslararası seminer, İstanbul'da başladı. Seminerdeilk konuşmayı yapan İTİA Başkanı Prof. Dr. Orhan Oğuz, «Esasen demokrasilerde egemenlik milletindir. Bu nedenle, her kesimde anayasataslağının tartışılmasında da zaruret vardır.» dedi.

12- Basında yayınlanan bir habere göre; Siyasal Bilgiler FakültesiFakülte Kurulu, Ermeni sorunu konusunda görüşlerini tarafsız bir biçimde açıklayan ve bu nedenle baskı altında kalan California Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Stanford J. Shaw'u destekleyen ve buprofesörün akademik özgürlüğünün sağlanmasını isteyen bir mektupgönderdi.

13- ANKA Ajansı'nın bir haberinde, Devlet istatistik Enstitüsü'ndederlenen ilk geçici bilgilere göre, 1981 yılı ihracatının 4.7 milyar dolaraulaştığı bildirildi.

14- Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada,1979 yılındaki trafik kazalarından 23 bin 795'inin çarpışma, 10 bin 800'ünün yayaya çarpma, 2 bin 871'inin devrilme, bin 530'unun sabit cismeçarpma, iki bin 160'ının duran araca çarpma, 160'ının hayvana çarpma,161'inin araçtan düşme ve 35'inin ise diğer şekillerde meydana geldiği açıklandı.

15- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Ege Bölgesi Sanayi Odası, Libya'dan alacağı olan sanayici ihracatçıları içinPara Kredi Kurulu'na ve Maliye Bakanlığı'na hitaben matbu dilekçeformları hazırladı.

16- Boğaz'da meydana gelen kazada, Sovyet bandıralı «Mokobek»isimli tanker, «Kaptanoğlu» adlı bir Türk şilebine çarptı.

Son üç gün içinde ardarda meydana gelen deniz kazaları üzerineİstanbul Liman Başkanlığı yetkilileri olağanüstü bir toplantı düzenleyerek durum değerlendirmesi yaptılar.

17- Anadolu Ajansı'nın bir haberine göre; Çanakkale Boğazı'ndacan ve mal güvenliği açısından gerekli önlemleri almayan gemilereyazılan cezalar, 1980 yılına oranla 270 kat artarken, buna karşılık kazalarda belirgin bir azalma görüldü.

18- Türk Ermenileri Patriği Şinork Kalustyan, Devlet Başkanı Örgeneral Kenan Evren'e bir mesaj göndererek, Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın öldürülmesinden büyük üzüntü duyduklarını bildirdi ve dünya Ermenilerini cinayetlere karşı çıkmaya çağırdı.

19- İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, tasfiye için başvuran17 bankerden 5 bankerin tasfiyelerini kabul etti.

20- Uyuşmazlık Mahkemesi, çeşitli mahkemeler tarafından verilengörevsizlik kararları üzerine 27 davadan 18'inin askeri yargı, 9'ununise adli yargı yerinde görülmesini kararlaştırdı.

21- Kahramanmaraş olayları davasında ölüme mahkum edilen22 sanık hakkındaki dosyaların Askeri Yargıtay Başsavcılığınca incelenmesi tamamlandı.

22- TMMOB yöneticileri Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilıcak,Sorumlu Müdür Aydoğdu ilter. Yazı işleri Müdürü Ünal Sokman veyazan Ergun Göze aleyhine 500 bin liralık tazminat cezasına mahkumedilmeleri istemiyle dava açtılar.

23- Tercüman Gazetesi yazarlarından Nazlı Ilıcak, Rauf Tamer veYazı İşleri Müdürü Aydoğdu İlter'in 3 aydan 1 yıla kadar değişen hapis cezası istemi ile yargılanmalarına 2 ayrı davada başlandı.

24- DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ve 51 arkadaşının yargılanmasına Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde devam edildi. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nin «EM - AŞ Davası» nedeniyle gönderdiği yazı üzerine söz alanAskeri Savcı Hakim Kıdemli Albay Süleyman Takkeci, EM - AŞ Matbaası davasının DİSK davası ile birleştirilmemesini istedi.

25- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada, sanıklardan Sadi Somuncuoğlu'nun MİT ajanı olduğunu ileri sürdüğü Hicabi Koçyiğit'inyargılanmasına Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde devam edildi. Sorgusu yapılan Koçyiğit, Konya İmam HatipLisesi birinci sınıftan ayrılıp bazı MİT ve emniyet mensupları, bu aradaSüleyman Arif Emre ve Şener Battal ile ilişki kurduğunu söyledi.

26- Anadolu Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; kısaadı FBI olan Federal Soruşturma Bürosu Müdürü William Webster,

Kemal Arıkan'm Ermeni teröristlerce öldürülmesine ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, «Bu grup veya gruplarla uğraşmak özellikle zorÇünkü en azından kendileri, 1915 yılındaki bir katliamla ilgili olduklarınısöylüyorlar. Bu durumda bir intikam unsuru var. Bir kısmı ise bağımsız bir ülke kurmak istediklerini söylüyorlar ki bu istek tartışma götürür bir istektir. Bu, Türkiye'nin bir bölümü ile İran'ın bir bölüm toprağını ilgilendiriyor. Gerçekçi olmak gerekirse, bu bağımsız ülke kurmaarzusunun da daha çok bir slogan niteliğinde olduğu kanısındayım.Burada daha çok intikam amacına yönelik bir tür terörizm söz konusu.»dedi.

27- AP ajansı'nın Los Angeles çıkışlı haberine göre; BirleşikAmerika polisi, geçtiğimiz hafta sonu evinde ölü olarak bulunan,Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'm katil zanlısıErmeni terörist Sasunyan'ın yeğeni ile Arıkan'm katledilmesi olayıarasında hiçbir ilişki olmadığını, Sasunyan'ın yeğeninin intihar etmişolduğunun belirlendiğini açıkladı.

28- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; FBI, Ermeni terör örgütünün ölüm listesini ele geçirdi.

29- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Birleşik Amerika yönetimi ülkede görev yapan en üst düzeydeki Sovyet Askerî Ataşesini «Diplomatik statüsüne uygun olmayan girişimlerde bulunduğu»gerekçesiyle iki gün önce sınır dışı etti.

30- Anadolu Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; SovyetlerBirliği Lideri Leonid Brejnev'in, «Avrupa'da nükleer silahların 1990yılına değin üçte iki oranında ve karşılıklı olarak azaltılması» yolundaki önerisi, Amerika Birleşik Devletleri tarafından resmen reddedildi.

31- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD yönetimiyaptığı açıklamada, BM'ye üye ülkelerin «israil'in üyeliğine son verilmesi veya askıya alınması halinde ABD, BM'ye verdiği desteği yeniden gözden geçirecektir.» dedi.

32- REUTER Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; BirleşikAmerika Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetlerini modernize etmekamacıyla Yunanistan'a yerden havaya 280 adet Sparrovv (serçe) tipifüze satacağını kongreye bildirdi.

33- Resmî temaslarda bulunmak üzere Paris'e giden Polonya Dışişleri Bakanı Josef Czyrek'in sıkıyönetim yasaklarının bu ay sonunda büyük oranda azaltılacağını, diplomatların ülke içinde seyahatözgürlüklerine getirilen kısıtlamaların kaldırılacağını, gazetelerin isebu hakkı uzun süre elde edemeyeceklerini açıkladığı, öte yandan, 13Aralıktan bu yana kapalı olan üniversitelerin, öğrencilere tek tek imzalatılan 13 Aralık sıkıyönetim kararlarına uymayı kabul ettiklerini belirleyen «Bağlılık» belgelerinin toplanmasından sonra açıldığı haberleri yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

34- Yunan Komünist Partisi'nin yayın organı Rizospastis'in «Doğusınırlarının korunmasından başka bir yol da NATO'dan çıkmalı mı ?»sorusunu yanıtlayan Yunan Başbakanı Andreas Papadreu, «Ben hiçbirzaman söylediğimden geriye dönmedim. Sorun artık benim değildir.Avrupalılarındır. Yunanistan, ne AET, ne de NATO'ya bağlı kalabilir.Şimdi Avrupalılar düşünsün ve karar alsınlar, biz bekliyoruz.» dedi.

35- Basında yer alan bir habere göre; Romanya'nın giderek artanekonomik problemlerini bir ölçüde azaltmak amacıyla Batı Avrupa veAmerikan bankalarından oluşan bir grup, Romanya'nın borç vadelerini biraz daha uzatmak konusunda prensip anlaşmasına vardılar.

36- Akajans'ın Atina çıkışlı haberine göre; Arap ülkelerinin, PASOKhükümetinin iktidara gelmesinden sonra Yunanistan'a vermekte oldukları kredileri kestikleri Yeni Demokrasi Partisi iktidarının MaliyeBakanı Miladis Evert tarafından öne sürüldü.

37- Anadolu Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; Londra'dapetrol çevrelerince yapılan açıklamalarda, İran'ın kendi ürettiği petrolün fiyatını varil başına 1 dolar ucuzlattığı ancak alınan bu kararın5 Şubat 1982 Cuma gününden geçerli olduğu bildirildi.

6 Şubat 1982

1- Tercüman Gazetesi'nde, Başbakan Bülend Ulusu ile çeşitlikonulara ilişkin yapılan söyleşi yayınlandı.

2- Avrupa Sevk ve İdare Formu'nun İsviçre'nin Davos kentindeyapılan 1982 sempozyumuna katılan Devlet Bakanı ve BaşbakanYardımcısı Turgut Özal, havaalanında verdiği demeçte, Avrupa'daişsizlik ve durgunluğun arttığını, Avrupalı politikacıların ümitsizlikiçinde görüldüğünü söyledi ve «Biz bunların dışında bir ülke olarakonlara göre çok daha iyi bir durumdayız.» dedi.

3- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, bir açıklamasında, Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt'in Türkiye ile Yunanistan arasındabir yakınlaşma sağlamak çabasında bulunabileceğine dair sözleriyleilgili olarak, «Şu ana kadar Federal Almanya'dan bize bu konuda birgörüş bildirilmedi, ama Almanya her iki ülkenin de dostu ve müttefikidir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyalogu başlatmak için dostane bir girişimde bulunurlarsa, bunu neden reddedelim ? memnunluklakarşılarız.» dedi.

4- Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, «Fiyat artışlarının azalması için hükümetimiz elinden gelen gayreti göstermektedir. Bu gayretler halkımızca desteklenmedikçeşüphesiz arzu edilen sonucu tam olarak veremez. Bilhassa, tüketimidaresinde ev hanımlarımızın her zamanki gibi akılcı davranışlarındançok iyi sonuçlar alıncağına kesinlikle inanmaktayım.» dedi.

5- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, ANKA Ajansı'nayaptığı açıklamada, Kurui'un 1982'nin başından bu yana geçen 30günde, toplam 128 bin 758 işçinin toplu iş sözleşmesini yürürlüğekoyduğunu belirtti ve «YHK'nın bu bir aydaki başarılı sonucu, kurulumuzun yavaş çalıştığını söyleyenlere cevaptır.» dedi.

6- Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuruluş ve görevleri hakkındaki yasa gereğince kurulan veyargı çevreleri daha önce açıklanan bölge idare mahkemelerine, 16Danıştay üyesi mahkeme başkanı olarak atandılar.

7- TÜSİAD Başkanı Ali Koçman, İsviçre'nin Davos kentinde geçtiğimiz hafta yapılan ve dünyanın birçok iş ve siyaset adamlarını biraraya getiren toplantıyla ilgili izlenimlerini Milliyet Gazetesi'ne anlatırken, «Türk ekonomisinin başarısı bazen takdirle, bazen de hasetlekarşılandı.» dedi.

8- Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Ahmet Aydınlı, Başbakan Bülend Ulusu'nun, «Batı Trakya TürklerininLozan Anlaşmasfndan doğan haklarından kesinlikle taviz verilmeyeceğine» ilişkin sözlerinin, «Batı Trakyalı soydaşlarımız tarafından adetabir Millî bayram sevinci yarattığını» belirtti.

9- Maliye Bakanlığı, 50 bin liralık peşin vergi kapsamına girenlerin gecikme zamlarının kaldırılması ve borçlarının 'faizsiz taksidebağlanması konusunda çalışmalara başladı.

10- Refik Saydam Merkez Hıfzısıhha Enstitüsü, Dünya Sağlık Teşkilâtı'nca Avrupa için, «referans Laboratuvarı», bu kuruluşun başkanıNecmettin Alkış da üç ayrı konuda danışman seçildi.

11- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

12- Viyana'da yapılan uyuşturucu maddelerle ilgili toplantı içingörevli olarak giden Türk güvenlik mensuplarından Jandarma Yüzbaşısı Gürkan Ak, geçirdiği bir trafik kazası sonucu öldü.

13- Bir süre önce sonuçlanan TOB- DER davasının gerekçeli kararı hazırlandı.

14- Sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında, güvenlik ve giriş - çıkışla ilgili görev ve hizmetlerin bir otorite altındadüzenli, sürekli ve etkin bir biçimde yerine getirilmesini sağlamakamacıyla, «Sivil hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarında görevve hizmetlerin yürütülmesi» hakkındaki yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girdi.

15- İran Hükümeti'nin, Batı Azerbaycan eyaletinde bir süre öncesahte kimlikle yakalandıktan sonra salıverilen terörist İsa Armağanın yeniden yakalanması için harekete geçtiği basında yeralan haberlerde bildirildi.

16- Golan tepelerini ilhak ettiği gerekçesiyle İsrail'in «Barışseverbir ülke olmadığı için üyeliğinin askıya alınması ve tüm ülkelerin İsrail'e karşı ekonomik ve diplomatik boykot uygulamasını» öngörençağrı ve tavsiye niteliğindeki karar tasarısı, BM Genel Kurulu'ndo86 oyla kabul edildi. 21 ülke karar tasarısını reddetti, Türkiye de dahil34 ülke çekimser kaldı, iki ülke oylamaya, 14 ülke ise toplantıya katılmadı.

Öte yandan, İsrail Hükümeti, yayınladığı bir bildiriyle karar tasarısını reddettiğini, kararı haksız ve mantıksız bulduklarını belirterek,«İsrail'in BM kararlarına siyasî açıdan hiçbir önem vermediğini» bildirdi.

17- Londra'da haftalık olarak yayınlanan «The Econoomist»in sonsayısında, Ermeni terörü ile ilgili olarak yer alan bir yazıda, «Bu eylemlerden milyonlarca insan bir şey daha öğrenmektedir. Bu da Ermenilerir bugün yaptıkları feci eylemlerin insanlık dışı olduğudur.»dedi.

18- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD DışişleriBakanı Alexander Haig, ülkesinin 1983 yılında Mısır'a yapacağı askerî ve ekonomik yardımı büyük ölçüde artıracağını açıkladı.

19- THA'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Suriye Dışişleri BakanıAbdül Halim Haddam, «İsrail bize saldırdığı anda, Sovyetler Birliğiile imzaladığımız dostluk ve işbirliği anlaşmasının gereklerini uygulamaya başlarız.» dedi.

20- İran eski Sanayi ve Madencilik Bakanı Yardımcısı ile erkekkardeşi dün geçe motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü.

7 Şubat 1982

1- Başbakan Bülend Ulusu Tercüman Gazetesi muhabiri ErkanYiğit ile yaptığı söyleşide, «Türk yöneticileri milletin haklarını daimasavunmak durumundadır ve savunurlar da. Bir müddet sonra herkesinbeklediği özgürlükçü parlamenter düzene geçilecektir. Ama bu düzene geçildiği zaman tekrar 11 Eylül'e gelmeyecek şekilde müesseseleri sağlamlaştırmak, şimdiki yönetimin asli görevidir.» dedi.

2- Başbakan Bülend Ulusu Hürriyet Gazetesi muhabirinin ekonomik konulara ilişkin sorularına verdiği yanıtlarda da «Türkiye'nin kredialmada itibarlı bir ülke durumunda olduğunu» belirtti ve «Devlet Durum Merkezi»nin kurulacağını söyledi.

3- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay yaptığı açıkfamada, okullarda sağlık eğitimi derslerinin konulması gerektiğinibelirterek, «Okullarımızdan başlayarak her yerde ve tüm araçlardanyararlanarak, sağlık eğitimi seferberliğini başlatmalıyız. Geç bilekalmış durumdayız.» dedi.

4- Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Güney, Bozüyük'tebir içme suyunun hizmete açılmasında yaptığı konuşmada, «Toprak veTarım Reformu kanun tasarısı yakında Bakanlar Kurulu'ndan çıkacakakabinde de topraksız köylüye toprak dağıtılacaktır.» dedi.

5- İstanbul İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi'ne bağlı Ekonomi Fakültesi tarafından düzenlenen «Çağdaş Anayasalarda Ekonomikve Sosyal Haklar ve ödevler» konulu uluslararası seminerin üçüncügününde bir konuşma yapan Prof. Turan Güneş, eski Dışişleri BakanıDr. Hayrettin Erkmen ve Prof. Turhan Feyzioğlu, «Hazırlanacak yenianayasada 1961 anayasasının temel alınmasını» istediler.

6- Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Şükrü Elekdağ Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada çeşitli sorulan yanıtlarken, «Ermeni teröristlerce şehit edilen Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katililerinin yakalanması için ABD hükümeti'nin teminat verdiğini» söyledi.

7- Yüksek okul öğrencilerinin bağlı bulundukları yüksek öğretimkurumuna her yıl ödemek zorunda oldukları harçların, öğrenci istediği takdirde devletçe karşılanacağı ve daha sonra mecburî hizmet ya datazminat şeklinde ödenebileceği, basındaki traberlerde yer aldı.

8- Libya hükümeti, Türkiye'ye yaptığı resmî başvuruda, bu ülkede

biriken Türkiye'nin ihracat alacaklarının daha önceki petrol borçlarınamahsup edilmesini istedi. Bu öneri de Türk hükümetince olumlukarşılandı.

9- Tarım Bakanlığı yetkilileriden alınan bilgilere göre; son iki yılda buğday rekoltesinde düşüş oldu.

10- Cumhuriyet Gazetesi'nde madenlerle ilgili yasa tasarısı hakkında bir yazı yayınlandı.

11- Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havanın doğu bölgelerindeetkisini sürdürdüğü, Ağrı'da sıcaklığın eksi 36 dereceye kadar düştüğü yetkililerce bildirildi.

12- Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinden sıkıyönetim komutanlıkları askerî mahkemeleri asil üyeliklerine yapılan atamalar ResmîGazete'de yayınlandı.

13- Anonim ortaklıkların tahvillerini halka satabilmek için yapmaları gereken işlemleri ve bu tahvillerin satışının nasıl yapılacağını düzenleyen Sermaye Piyasası Tebliği Resmî Gazete'de yayınlandı.

14- Yurt dışından yolcu beraberinde veya gümrük mevzuatına göreyolcu beraberi sayılan hallerde getirilebilecek eşyalara ticarî matvyette bulunmamak kaydıyla, ithalde alınan vergilere karşılık olmaküzere tek ve maktu tarife uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kurulukararı Resmî Gazete'de yayınlandı.

15- Akajans'ın haberine göre; Almanya'da yayınlanan «Frankfurter Rundschau» gazetesinde Ermeni terörüyle Türkiye'nin durumuhokkıda bir yazı yayınlandı.

16- UPI Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Federal AlmanyaDevlet Başkanı Kari Carstens Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarekile görüşmesinden sonra gazetecilere verdiği demeçte, Orta Doğu'daFilistin haklarını savunan barış planlan ile ilgili olarak, «Bölgeye kalıcı bir barış gelmesi ve bölgedeki tüm devletlerin güvenliğinin korunmasıyolundaki çalışmaları desteklediklerini» söyledi.

17- AA'nın Paris çıkışlı haberine göre; Fransa Başbakanı PierreMauroy Sovyet Komünist Partisi'nin yöneticisi Constantin Çernenko'yu kabul ederek Polonya olayları hakkında görüşmelerde bulundu.

18- Reuter Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABDyetkilileri, Başkan Ronald Reagan'ın El Salvador yönetimine karşısavaşan gerillalarla olan ilişkisinden dolayı Küba'ya ekonomik yaptırım başlatacağını söylediler.

19- AA'nın Kudüs çıkışlı haberine göre; İsrail Hükümeti, GolanTepelerini ilhak ettiği için BM Genel Kurulu taraf(ından alınan kınama ve cezalandırma kararını, «Gerçekleri hasır altı eden bir tavsiye»şeklinde niteleyerek reddetti.

Sovyet resmî haber ajansı TASS, BM Genel Kurulu'nda kabuledilen ve İsrail'in, tüm ülkeler tarafından boykot edilmesini isteyenkarar tasarısını, «İsrail ve ABD'nin BM'de ciddî şekilde yenilgiyeuğraması» şeklinde nitelendirdi.

20- Vatikan'da bir ayin sırasında ülkesi ile ilgili bir açıklama yapan Polonya Katolik Kilisesi Başpiskoposu Josef Glemp, «Polonya'dakiaskerî yönetimin, Polonya halkını birbirine düşürdüğünü» öne sürdü,öte yandan bir açıklama yapan Polonya askerî yönetimi «yiyecek sıkıntısının önümüzdeki yıl daha da artabileceğini et tüketiminin dahada düşebileceğini» belirtti.

21- AA'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir nakliye uçağı Keşmir'de düşerek parçalandı, 23 kişihayatını kaybetti.

22- Lüksemburg Prensesi Astrid, Avusturya İmparatoru Charlesl'in torunu Chiristian ile evlendi.

8 Şubat 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve beraberindeki Konsey üyeleri, «Kış-82» tatbikatını izlemek üzere Erzurum'a gittiler.

Burada bir konuşma yapan Orgeneral Evren, «Demokrasiyi sağlam temeller üzerinde kurmak için adım adım ilerlemekteyiz. Ama budemokrasiyi sizler istediğiniz için kuruyoruz. Yoksa Avrupalı dostlarımız istediği için değil. Bunu burada bir defa daha tekrar etmekte lüzumhissşdiyorum. Çünkü Türk Milleti, istediği, Türk milletine en yakışıridare şekli olduğu için demokrasiye döneceğiz. Yoksa Avrupalı dostlarımızın baskılarından dolayı değil. Bizi hiçbir baskı yolumuzdan çeviremez. Bunu bilesiniz.» dedi.

2- Milli Güvenlik Konseyi Bütçe Plan Komisyonu, 1982 mali yılıbütçe kanun tasarısının tümü üzerindeki çalışmalarını tamamladı vebakanlık bütçelerini görüşmeye başladı.

3- İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen «Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Konferansı» toplantılarına katılacak olan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Yeşilköy Havaalanında verdiği demeçte «Türkiye'ninkonferansta izleyeceği politikanın temel araçlarından birinin Helsinki Konferansında anlaşmaya varılan prensiplerin titizlikle uygulanmasıolacağını» söyledi.

4- İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten, Antalya'da başlayan «Avrupa Kentsel Yenileşme Kampanyası» Seminerini açarken yaptığı konuşmada, Kent sorunlarının çözümünde en büyük sorumluluğun yerel yönetimler ile toplumun bireylerine düştüğünü belirterek, Kentlerimizi yaşanabilir hale getirmek ancak halkın plana saygısı ile mümkündür.» dedi.

5- Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu 4. Arkeolojik Kazı veAraştırmaların Sonuçları» toplantısını açarken yaptığı konuşmada,eski eser kaçakçılığının önlenmesi için her türlü önlemi bakanlık olarak aldıklarını belirterek, «Ancak geçtiğimiz dönemlerde birçok eskieser yurdumuzdan kaçırılmıştır. Bu eserler bugün başka ülkeierinmüzelerinde bulunmaktadır. Bunların geri getirilmesi için UNESCOiie işbirliği halinde çalışmalar yapıyoruz.» dedi.

6- 8 günlük bir aradan sonra yeniden toplanan Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda mahalli idare seçimlerinin ertelenmesine ilişkinyasa tasarısı görüşülerek kabul edildi.

7- Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, götürü pazarlıkla inşaat alan müteahhidin maloluşu tahmin edilenden daha fazla emek ve gider gerektirse bile binayı kararlaştırılan fiyata yapmak zorunda olduğunakarar verdi.

8- Akajans'ın haberine göre; toplu konut yapımına uygun, bu yıliçin 120 yerleşim yeri belirlendi.

9- Uluslararası silah kaçakçısı ibrahim Telemen'in yaşadığınailişkin haber Hürriyet Gazetesi'nde yayınlandı.

10- İzmir'de güvenlik güçlerince piyasa değeri 2 milyon lira olan11 kilo toz esrar ele geçirildi, olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.

11- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı'nca, «Ülkedeki kurulu anayasal düzeni yıkıp yerine Marksist - Lenininst bir düzen getirmeyi amaçladıkları» gerekçesiyle yasa dışı Partizan Yolu Doktorçular-Yolcular) adlı örgütün 34 militanı hakkında 5 yıldan 36 yılakadar ağır hapis cezası istemiyle dava açıldı.

12- THA'nın Viyana çıkışlı haberine göre; BM tarafından Viyana'da düzenlenen narkotik maddeler toplantısına katılan ve cadde ortasında ölü olarak bulanan Yüzbaşı Gürkan Ak'm trafik kazası sonucuhayatını kaybettiği belirlendi.

13- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; ABD DışişleriBakanı Alexander Haig «Avrupa Güvenliği ve İşbirliği» toplantısınakatılmak üzere gittiği Madrid'de yaptığı açıklamada, Polonya'deki askerî yönetim ve Sovyetler Birliği'nin, «Polonya'deki siyasal özgürlüğü yeniden sağlamalarını» isteyerek, «Aksi halde Doğu-.Batı ilişkilerinin kopma noktasına getirileceğini ve sonuç belgesinin geçersiz birbelgeye dönüşmesinden sorumlu olacaklarını» söyledi.

14- THA'nın New York çıkışlı haberine göre; Yunanistan PetrolDairesi (DEP), Taşoz Adası'nın doğusunda petrol arama çalışmalarına başlaması için üç şirketten oluşan bir komisyona arama izniverdi.

15- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Savunma Bakanı Caspar Weinberger Amerikan Kongresi'ne sunduğu yıllıkraporda, Amerika ile müttefiklerinin Sovyetler Birliği'ne yaptığı ticarîve teknik yardımın bu ülkeyi totaliter bir diktatoryaya ittiğini» belirterek, «Sovyetler'in son zamanlardaki tutumunun silâhsızlanma görüşmelerini sekteye uğrattığını» öne sürdü.

16- AP Ajansı'nın Manama çıkışlı haberine göre; Körfez Ülkeleriile ABD arasında karşılıklı savunma işbirliği yapılması konularını görüşmek üzere bu ülkelere ziyarette bulunan ABD Savunma BakanıWeinberger'la görüştükten sonra bir açıklama yapan Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Mübarek, «Körfez ülkelerinin savunması bu ülkelerin sorumluluğu altındadır.» dedi.

17- İran'ın petrol satışlarını arttırabilmek amacıyla varil başına1 dolarlık indirim yapmayı kararlaştırdığı UPI Ajansı tarafından bildirildi.

18- İran'ın Humeyni rejimine karşı silahlı mücadele veren HalkınMücahitleri Örgütü lideri Racavi'rin eşinin Paris'te öldürüldüğü, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

19- UPI Ajansı'nın Şam çıkışlı haberine göre; Suriye DışişleriBakanı Abdül Halim Haddam yaptığı açıklamada «İsrail'in BM'dençıkarılması için ülkesinin elinden geleni yapacağını» söyledi.

20- HHA'nın haberinde Suriye'de yeniden karışıklıkların başladığıbildirildi.

21- UPI Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; Kızıl Tugaylar örgütü tarafından yayınlanan «Altıncı Bildiri»de .«saldırıların bundan sonrada devam edeceği» belirtildi.

22- AP Ajansı'nın San Jose çıkışlı haberine göre; Kosta Rika'dayapılan devlet başkanlığı seçimlerini muhalefet adayı Luis AlbertoMonge kazandı.

23- Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir otelde çıkan yangında 32kişinin öldüğü, 61 kişinin de yaralandığı, yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

9 Şubat 1982

1- Danışma Meclisi Adalet Komisyonu, bir bölümü MGK'den birbölümü de Başbakanlıktan gönderilen ölüm cezalarının infazına ilişkin tezkerleri görüşmeye başladı.

2- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Merkez Bankası, Para veKredi Kurulu'nun Libya'ya yapılan ihracatta ortaya çıkan güçlükleri«mücbir sebep» kabul etmesi üzerine Libya için ihracat kredilerineek olanaklar sağladı.

3- Türk-İş tarafından hazırlanan ve yeni anayasa hakkındakigörüşlerini belirleyen taslakta, «Cumhurbaşka’nın yetkili ve sorumluolması», «yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrılığı ilkesininkorunması» istendi.

4- Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Birlik Yönetim Kurulu Başkanı İdris Büyükcolpan «Çiftçilerimizin ihtiyacı olan ziraî alet ve ekipmanları üretecekbir fabrikanın bugüne kadar kurulmamış olmasının sonucunda kooperatiflerin birçok imalâtçı firmaların ücretsiz acentaları durumuna düşürüldüğünü» söyledi.

5- UBA'nın haberine göre; İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşculu KİT'lerin özel sektör tarafından satın alınmasının dışında da seçilecek başka yollar olduğunu belirterek, «KİTbünyesinde makineleri tarihe karışmış, ömrünü doldurmuş makinsler var. Bunlar ya kapatılmalı, ya da yenilenmelidir. İkinci etkili çözüm, KiT'lerin alt yapı alanlarında rasyonel çalışmalar yapması sağlanmalıdır. Üçüncü yol ise ki bu önemlidir, KİT bünyesinde yeni kurulmuş olanları politikadan uzak tutmalıdır.» dedi.

6- Hazine Genel Müdürü Nazif Kocayusufpaşaoğlu görevindenalınarak Maliye Bakanlığı Müşavirliği'ne atandı.

7- Türk Hava Yolları'nın satın alacağı Boing 727 - 200 tipi 4 yolcuuçağı için Avrupa para piyasasından 76 milyon 500 bin dolar tutarında bir finansman paketi sağlandığı bildirildi.

8- 3. Ordu tarafından 9. Kolordu bölgesinde düzenlenen Kış - 82tatbikatı Sarıkamış'ta devam etti.

9- Üsküdar 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklanan Vaniköyaçı'klarmda çarpışan iki Sovyet gemisinin kaptanları, daha sonra 25bin TL karşılığı kefaletle serbest bırakıldılar.

10- MHP ve yan kuruluşları ile ilgili davada sanıklardan HicabiKoçyiğit, devam eden sorgusunda, «Ömer Tanlak, Ali Yurtaslan veMehmet Ali Ağca'nın da MİT ajanı olduğunu» öne sürdü.

11- MHP ve yan kuruluşları ile ilgili dava sanıklarından HicabiKoçyiğit'in iddianamesi, Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanmaya başladı.

12- Madrid'de yapılan Avrupa Güvenliği ve İşbirliği izleme Konf^ransı'na katılan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, İspanya Dışişleri Bakanı Perez - Llorca ile de görüştü.

13- Akajans'ın haberine göre; Strasbourg'da biraraya gelen Avrupa Konseyi Daimî Delegeler Komitesi, Parlamenterler Meclisi'ninTürkiye konusunda 28 Ocak tarihinde kabul ettiği metinlerin incelenmesini 13 Nisan 1982 tarihine erteledi.

14- Danimarka, Hollanda Norveç ve İsveç hükümetlerinin, Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na şikâyet etme konusunda henüz bir görüşbirliğine varamadıkları, Milliyet Gazetesi'nin Brüksel çıkışlı haberinde bildirildi.

15- AA'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD'de insan haklarına ilişkin hazırlanan raporun Türkiye ile ilgili bölümünde 12 EylülHarekatı'ndan bu yana temel insan haklarının güvece altına alınmasıyönünden önemli gelişmeler sağlandığı belirtildi.

16- UPI Ajası'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan Kongre'ye, kimyasal silah üretilmesi yolunda bir önerge sundu. Ancak Pentagon, bu çeşit silahları .kendileri ya da müttefiklerine karşı kullanılmadan üretimine geçilmeyeceğini söyledi.

17- AP Ajansı'nın Moskova çrkışlı haberine göre; Sovyet hükümetorganı İzvestia gazetesi, nükleer silahlanma programının hazırlayıcılarından Nikolai A. Semyonov'un öldüğünü bildirdi.

18- İran İslam Cumhuriyeti'nin 3. kuruluş yıldönümü kutlanırkenülkenin birçok yerinde çıkan çatışmaların yoğunlaştığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

19- Reuter Ajansı'nın Cakarta çıkışlı haberine göre; Endonezyahükümeti, bir Sovyet diplomatını casusluk ettiği gerekçesiyle sınır dışıetti.

20- AA'nın Londra çıkışlı haberine göre; Polonya askerî yönetimlideri Jaruzelski Varşova'da yerel yöneticilerle yaptığı toplantıda, Polonya'nın ekonomisini güç durumdan kurtarmak için sosyalist bloktandaha çok ekonomik yardım alması gerektiğini belirterek, «Bize sempati duyan Üçüncü Dünya Ülkeleri ile Polonya'ya ekonomik ambargouygulamayan Batılı ülkelerden de olumlu yaklaşımlar bekliyoruz.»dedi.

21- İsrail Savunma Bakanı Ariel Sharon'un, Filistinli gerillalarınyeni saldırılar düzenlemeleri halinde Güney Lübnan'a karşı geniş çapta bir müdahaleye girişebileceklerini söylediği BBC radyosu tarafından bildirildi.

22- Japon Havayollarına ait bir uçağın Tokya Körfezi'ne düşmesisonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

10 Şubat 1982

1- Üçüncü Ordu tarafından Erzurum ve Sarıkamış'ta yapılan Kış82 tatbikatı sona erdi. Tatbikattan sonra bir konuşma yapan DevletBaşkanı Orgeneral Kenan Evren, «Sıfırın altında 30 - 35 - 36 derecededahi erlerimizin ve subaylarımızın kış şartları altında mevcut teçhizatıile muharebe edebileceği izlenimini edindiğini» söyledi.

2- Başbakan Bülend Ulusu Tercüman Gazetesi'nin Yunanistan'ınkarasuarını 12 mile çıkarması halinde Türkiye'nin tutumunun ne olacağı şekljndeki bir soruya verdiği yanıtta, «Biz bu konuda gerekli ikazıyapmışızdır. Bunu düşünmüyoruz.. Sureti katiyede düşünemiyoruz vedüşünmek istemiyoruz. Bu çılgınlıktır. Kendilerine defaatle ifade etmişizdir. Ege, Yunanistan'ın olduğu kadar Türkiyenin'dir. Ege bizim nefes borumuzdur. Bu bakımdan sureti katiyede buradaki halklarımızdanferagat edemeyiz. Bu şekilde bir statü yerleşmiştir. Bu statü üzerinde karasu bakımından herhangi bir tek taraflı bir değişikliği suretikatiyede kabul edemeyiz.» dedi. Ermeni tedhişi, asgarî ücret sorunu, ekonomik konular ve sıkıyönetimin kapsamı ile ilgili soruları da yanıtlayan Başbakan Ulusu «Basın affı çıkarılmasının düşünülmediğini» söyledi.

3- Başbakan Bülend Ulusu Danışma Meclisi İhtisas Komisyonlarını ziyaret ederek komisyon üyeleri ile bir süre görüştü.

4- THA'nın Ankara çıkışlı haberine göre; Alman ARD televizyonunun çeşitli sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı llter Türkmen TürkYunan ilişkileri konusunda bir soruya, «Aramızda var olan problemlerin çözümü için müzakerelerin tek yol olduğuna Yunanistan'ın dainanmasını bekliyoruz» şeklinde karşılık verdi.

5- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam özel dershanelerin kapatılmasıyla ilgili olarak Tercüman Gazetesi'nin sorularını yanıtlarken,«Bugün Türkiye'nin ihtiyacı dershane değil okuldur.. Özellikle büyükşehirlerimizde okullarda ikili hatta üçlü tedrisat yapılıyor. Ben bunu bi- re indirmek istiyorum. Onun için de dershane sahiplerini okul açmayaçağırıyorum. Sadece onları değil, bütün işadamlarımızı ve hayırsevervatandaşlarımızı da özel okul açmaya davet ediyorum. Kolej açsınlarizin vereceğim.» dedi.

6- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda Türk hükümetince dahaönce Mısır, Bangladeş, Macaristan ve İslam Konferansı Örgütü arasında imzalanan uluslararası dört anlaşmanın onaylanmasının uygunbulunduğuna ilişkin yasa tasarısı kabul edildi.

7- Danışma Meclisi Adalet Komisyonu, Sabri Altay adlı sanık hakkındaki infaza ilişkin yasa tasarısını hazırladı.

8- Bankaların sermaye arttırımına ancak üçte iki oyla gidebilmesini hükme bağlayan yasa tasarısı Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

9- Akajans'ın haberinde Toprak ve Tarım Reformu Tasarısı'nda bölücülük suçundan hüküm giymiş olanlara sonradan affa uğrasalar bile toprak verilmeyeceği, beden ve fikri kabiliyeti çiftçilik yapmaya elverişli olmayanlarla 65 yaşından büyük olanların toprak dağıtımından yararlanamayacağı belirtildi.

10- THA'nın haberine göre; İktisadi Araştırmalar Vakfı (İAV) Başkanı Prof. Orhan Dikmen, yüksek kredi faizlerinin maliyet enflasyonunun bir kaynağını oluşturduğunu belirterek, «Mini devalüasyonlar valsihala devam etmektedir, ancak sürekli devalüasyon ile enflasyon önlenemez.» dedi.

11- Çeşitli illerin sıkıyönetim komutanlıklarına bağlı askeri mahkemelerde görevli 15 askeri hakimin görev yerleri değiştirildi.

12- Ankara Sanayi Odası'nın son bülteninde yer alan ve odanıngörüşlerini yansıtan «1982 yılında Türkiye Ekonomisinin Görünümü»başlıklı yazıda Türkiye'nin, 1981 yılında dünyadaki en başarılı ülkelerden biri olduğu belirtildi.

13- Ankara Eczacı Odası'nca hazırlanan ve Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu'na sunulmak üzere Türk Eczacılar Birliği Merkez Heyeti'ne gönderilen yeni anayasa hakkındaki görüşler metninde, «Kuvvetler ayrılığının korunması, 1961 anayasasında yer alan temel hakve özgürlüklerin aynen korunması ve geliştirilmesi, seçmen yaşının18 olarak belirlenmesi, toplu sözleşme ve grev hakkının tüm çalışanlariçin geçerli kılınması» Önerildi.

14- Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği Genel Kurulu'nda başkanlığa İdris Büyükçolpan seçildi.

15- 10. Uluslararası Moda ve Tekstil Festivali İstanbul'da başladı.

16- Bankerlerden alacağı olanlar bir araya gelerek « Banker Alacaklıları Başkanlar Komitesi»ni oluşturdular.

17- Ankara Üçüncü Ticaret Mahkemesi'nce tasfiyelerine kararverilen banker sayısı 72'ye yükseldi.

18- MHP ve yan kuruluşları davası sanıklarından Alpaslan Türkeş'in Askeri Savcı Nurettin Soyer aleyhine açtığı 1 milyon liralık tazminatdavasına, Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlandı.

19- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada sorgusuna devam edilen sanıklardan Hicabi Koçyiğit'in asker kaçağı olduğunun belirlendiğihaberi basında yer aldı.

20- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonumun (DİSK) İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde devam eden 2. duruşmasına avukatlar girmedi.

21- TKP - ML Partizan adlı yasa dışı örgüte üye oldukları gerekçesiyle 20 sanık hakkında açılan davaya Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

22- Adana TKP davasında 15 sanık , Ceyhan DEV - YOL davasında10 sanık, Anamur DEV - SOL davasında da 2 sanık tahliye edildi.

23- Madrid'le toplanan Avrupa Güvenliği ve İşbirliği İzleme konferansı, oturum dönem başkanı Polonyalı Konarski tarafından cumagününe ertelendi.

Öte yandan gündemsiz olarak toplanan Genel Kurul'da NATOülkeleri Dışişleri Bakanları konuşmalarını sürdürdü. Dışişleri Bakanıilter Türkmen Polonya konusu ile ilgili olarak yaptığı konuşmada«Sorunun boyutları Polonya'yı aşmıştır. Helsinki ilkelerine göre, Polonya'nın içişlerine dıştan bir müdahale olmamalı, Polonya halkının umutları başka ülkelerin çıkarları için feda edilmemelidir. İnancımıza göremeselenin esası budur. Polonya dış müdahalelere maruz bırakılmamalıdır ve bu gibi müdahaleler sonucu alınmış olan önlemler, uygulamalara son verilmelidir.» dedi.

24- İspanya'da yayınlanan El Pais Gazetesi, Türkiye ile ilgili birdizi yazıya başladı.

25- ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından Kongre'ye sunulanABD bütçesindeki dış yardımlar bölümünde, Türkiye'ye yapılacak askeri ve ekonomik yardımların arttırılacağı haberi Washington Postgazetesinde yayınlandı.

26- KTFD'de demokratik sol eğilimli Toplumcu Kurtuluş Partisiile radikal sağ doğrultuda Ulusal Birlik Partisi'nin şartlı bir koalisyonoluşturacakları, Milliyet Gazetesi Lefkoşe muhabiri tarafından bildirildi.

27- AA'nın Bükreş çıkışlı haberine göre; Romanya Devlet BaşkanıNikolai Çavuşesku, gıda maddelerine ortalama yüzde 35 oranında zamyapıldığını açıkladı.

11 Şubat 1982

1- Başbakan Bülend Ulusu, Türk Musevilerinin Ruhani BaşkanıHahambaşı David Aseo ile Türkiye Ermenileri Patriği Şinork Kalüstyan'ı ayrı ayrı kabul etti. Başbakanlıktan yapılan açıklamada her ikiziyaretin de hükümete başarı ve iyi dileklerde bulunmayı içerdiği belirtildi.

Başbakan Ulusu daha sonra Kapalıçarşı Esnafları Derneği'ndenbir heyeti de kabul ederek, Kapalıçarşı'nın soruları hakkında bilgialdı.

2- Başbakan Bülend Ulusu yayınladığı bir genelgede, il ve ilçelerdeki hükümet konakları ile diğer resmi binaların inşası, kiralanmasıve bu binaların kullanılmasından tasarrufa önem verilmesi gerektiğinibelirterek, «Resmi dairelerin hükümet konakları dışına çıkmalarına izinverilmemesini, daha önce çıkmış olanların da yeniden hükümet konakları içine yerleştirilmelerini» istedi.

3- Kültür ve Turizm Bakanı İlhan Evliyaoğlu yaptığı açıklamada,Türk sinemasına özendirici imkanların getirileceği bir kanun tasarısıhazırlandığını söyleyerek, «Hazırlanacak kanun tasarısında mevcutdenetim muhafaza edilmektedir. Ancak ödül verilecek ve dış ülkeleregönderilecek filmleri seçmek ve kaliteli flim yapımını teşvik etmekamacı ile bir değerlendirme kurulu düşünülmüştür.» dedi.

4- Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Genel KoordinatörüTümamiral Işık Biren görevinden alındı ve Genelkurmay BaşkanlığıPlan ve Prensipler Dairesi Başkan Yardfmcılığı'na atandı.

5- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda Orman Yasası'nın bir maddesinde değişiklîk yapılmasını öngören yasa tasarısı görüşülerek kabul edildi.

6- Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan'ın 8 Şubat günü bir jandarma botunun Midilli Adası dolaylarındaYunan karasularını ihlal ettiğine dair Dtşişleri Bakanlığı nezdmdekigirişimi, Türkiye tarafından reddedildi.

7- ANKA Ajansı'nın Maliye Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiyegöre; 1981 mali yılı başından Kasım ayı sonuna kadar geçen 9 aylıksürede 172.8 milyar liralık vergi geliri tahsil edildi.

8- Türkiye'de idam cezalarının kaldırılmasına ilişkin bir yasa tasarısı çalışmalarının Adalet Bakanlığı'nda başladığı haberi basındayer aldı.

9- 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral HaydarSaltık başkanlığında vilayet'te yapılan sıkıyönetim sivil hizmetler koordinasyon toplantısında Boğaziçi"nin kurtarılması amacıyla Çubukluve Beykoz kıyılarındaki petrol tankları ile patlayıcı kimyevi madde depolarının, Büyük İstanbul Nazım Bürosunca Pendik ve Tuzla bölgelerinde saptanan uygun alanlara nakledilmesi kararlaştırıldı. İstanbulValisi Nevzat Ayaz da yaptığı açıklamada «Bu karar uyarınca Boğaziçinde artık hiçbir depolama tesisi yapılmayacağını» söyledi.

10- İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulubasına yaptığı yazılı açıklamada ekonomide tekelleşmenin meydanageldiğini belirterek, «Satış hasılatı azalan az sayıdaki büyük firmalararalarında kartel anlaşması yaparak piyasa fiyatlarını yükseltmektedirler. Bu nedenle firmalar arası anlaşmalar ve tekelci eğilimleri önlemek için Batılı ülkelerde de olduğu gibi kartel kanunu biran önce ülkemizde yürürlüğe girmelidir.» dedi.

11- Yeni Anayasa hakkındaki görüşlerini Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı'ya sunan SiyasalBilgiler Fakültesi'nçe, «1961 Anayasası'nın sağladığı temel hak ve özgürlüklerin geriye dönmemesi, TBMM'nin tek meclisten oluşması» önerildi ve parlamenter sistemi yarı başkanlık sistemine dönüştürecekdüzenlemelerden kaçınılması gerektiği belirtildi.

12- Türkiye İş Bankası'nın Atatürk'ün doğumunun lOO.yıh nedeniyle öğrenciler arasında düzenlediği «Atatürk ve Barış» yazı yarışmasında derece ve mansiyon alanların ödülleri törenle dağıtıldı.

13- 12 Şubat 1982 tarihi itibariyle açıklanan resmi döviz kurlarınagöre, 1 Amerikan dolarının döviz alışı 142.60, döviz satışı 145.45, efektif alışı 142.60, efektif satışı 146.88 lira, 1 Batı Alman markının dövizalışı 60.45, döviz satışı 61.66, efektif alışı 60.45, efektif satışı 62.46 lira, 1 sterlinin döviz alışı 264.24, döviz satışı 269.52, efektif alışı 264.24,efektifi satışı 272.17 lira, 1 Kuveyt dinarının döviz alışı 500.53, dövizsatışı 510.54, efektif alışı 475.50, efektif satışı 515.55 lira olarak belirlendi.

14- Ankara'da tasfiyesi istenen bankerlik kuruluşlarının sayısı 142'ye yükseldi. Bunlardan 79'u hakkında tasfiye kararı alındı, 62'sinin durumu ise mahkemece incelenmeye alındı.

15- Görevli olarak gittiği Avusturya'da otelin önünde ölü bulunanJandarma Genel Komutanlığı Narkotik Kriminal Laboratuarları ŞefiEczacı Yüzbaşı Gürkan Ak'm cenazesi Ankara'ya getirildi.

16- Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi'yi öldürmekten ölüm cezasına çarptırılan Mehmet Ali Ağca'nın Kartal AskeriCezaevi'nden kaçtıktan sonra saklanmasına yardımcı olmaktan yargılanan ülkücü Mehmet Kurşun, Mustafa Dikici ve Hasan Murat Pala,Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nce 3 yıl1'er ay hapis cezasına çarptırıldılar.

17- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili dava sanıklarından MehmetIrmak ile avukat Şerafettin Yılmaz çıkan bir tartışma sonunda Mahkeme Başkanı tarafından duruşma salonundan çıkarıldılar. Bu aradarahatsızlanan sanık Necati Gültekin de tedavi altına alındı.

18- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgilî davada iftira, davanın seyrinideğiştirmek ve yalancılık suçlarından yargılanan Hicabi Koçyiğit,«Kendisinin asker kaçağı olmadığını, askerliğini MİT'te tamamladığını»söyledi. Koçyiğit, MİT'te ve emniyette çalıştığı süre içerisinde «MHPve ülkücüler hakkında sahte dosyalar düzenlediklerini» öne sürdü.

19- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nca 53TÖB - DER üyesi hakkında «Milli duyguları zayıflatmak amacıyla propaganda yapmak» suçundan açılan davaya Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde başlandı.

20- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı bir bayansanığa kötü muamele yapmakton sanık iki emniyet görevlisi hakkında»dava açtı.

21- Milliyet Gazetesi'nin Los Angeles çıkışlı haberine göre; Fedrai Soruşturma Bürosu (FBI)'nin Los Angeles'de bir Türk profesörününErmenilerce katledileceğini haber alması üzerine Los Angeles Üniversitesi Türk Tarihi Kürsüsü Başkanı Prof. Stanford Shaw, eşi vekızıyla birlikte koruma altına alındı.

22- Los Angeles Emniyet Müdürü Darly Gates uygulanmakta olan bütçe ile Kongre'ye sunulan bütçede güvenlik kuvvetleri harcamalarında büyük kısıntıların yapılması üzerine yabancı diplomatların kcrunması için Dışişleri Bakanı Alexander Haig'e başvurarak yardım yapılmasını istedi.

23- AA'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cenevre'deki silahsızlanma görüşmeleriyle ilgili olarak Sovyetler Birliği'nin yaptığı «Avrupa'da nükleer silahların üçte iki oranında azaltılması» önerisinin reddedildiğibildirildi.

24- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD SavunmaBakanlığı yetkilileri, Sovyetler Birliği'nin geliştirdiği «uydu yok edenuydu» ile yörüngede seyretmekte olan ABD uydularını yokedebileceğini açıkladı.

25- Suriye'nin Hama kentinde yönetim aleyhtarı güçlerle hükümetgüçleri orasında çarpışmaların olduğu yabancı ajanslar tarafındanbildirildi. Öte yandan bir açıklama yapan Suriye hükümeti de bu haberleri yalanlayarak ordu birliklerinin kent yönetimine el koyduğunubildirdi.

26- AP Ajansı'nın Massachusetts çıkışlı haberine göre; ABD Massaohusetts Üniversitesi araştırmacılarından Dr. Thomas Winters ileJoseph di Franza yaptıkları inceleme sonunda yayınladıkları raporda,sigaranın içindeki «Polonium» adlı maddenin radyoaktif olduğunu vekansere yol açtığını belirttiler.

12 Şubat 1982

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren yönetime bağlılıklarınıbildiren Musevilerin Türkiye'deki ruhanî lideri David Aseo ile TürkiyeErmenileri Patriği Şinork Kalustyan'ı kabul etti.

Orgeneral Evren Ermeni Patriği Kalustyan'ı kabul ettikten sonra yaptığı konuşmada, «Biz, Türkiye toprakları üzerinde yaşayanTürk ve Türk vatandaşı olarak kabul ettiğimiz herkese dinî ayrımyapmadan aynı muameleyi yapmışızdır, bundan sonra da yapmayadevam edeceğiz. Tarihi tahrif ederek gençleri yanlış bilgilerle teçhizederek bazı kişileri buna alet etmek suretiyle, Türk diplomatlarınakarşı dünya çapında girişilen bu menfur cinayetleri sizin de tasvip etmediğinizi zaten biliyorum. Biz dışarıdan yapılan bu gibi menfur cinayetlerin öcünü buradaki Ermeni vatandaşlarımızdan almayı hiçbir zaman hatırımızdan geçirmedik. Hiçbir Türk vatandaşı bunu zatendüşünmemiştir.» dedi.

Öte yandan Türk Süryani Kadim İstanbul Cemaati Ruhani Reishore Piskopos Samuel Akdemir de Devlet Başkanı Orgeneral KenanEvren'e gönderdiği mesajda, «Avrupa Konseyi Danışma Meclisi toplantısında, Türkiye'de yaşayan azınlıklara baskı yapıldığı yolundakiiddiaların asılsız olduğunu» söyledi.

2- AA'nın haberine göre; Millî Güvenlik Konseyi'nin 65 sayılıkararı gereğince, feshedilmiş siyasî partilerin Genel Başkanı, GenelBaşkan Yardımcısı veya yetkili Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı ile Genel Yönetim Kurulu üyesi sıfatına haiz olanlar dışında kalan diğer bütün mensuplarının yeni Anayasa düzenine ilişkin konularda görüşlerini, bir siyasî partiye atıf yapmazdan kişisel olarak bildirecekleri belirtildi.

3- Tarım ve Orman Bakanı Sebahattin Özbek Tercüman Gazetesi1ne verdiği özel demeçte, «Çiftçilere taban fiyatın ekim mevsimindenönce açıklanacağını, tarım işçilerinin sosyal güvenliğe kavuşturulacağını, topraksız köylüye toprak verileceğini, isteyene traktör verilebileceğini» belirterek, «Bizim gayretimiz bugünleri kurtarmak değil, gele- ceğe bakmak. Türkiye normal şartlarda kendini besleme sıkıntısı çekmez ve büyük ölçüde ihracata girer.» dedi.

4- Bankerlerin işlemlerinin düzenlenmesi ve gerekirse tasfiyesikonusunda hükümetçe çıkarılan kanun hükmünde kararnamenin Da-nışma Meçlisi Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi sırasında yapılaneleştiriler üzerine hükümet, kararnameyi geri çekti.

5- Türk - İş İcra Kurulu denetiminde konfederasyonun yeni Anayasa konusunda görüşlerini belirleyecek olan komisyonun hazırladığı öneriler arasında grevin bir hak olarak yer alması, lokavtın ise birhak olarak yer almaması görüşüne yer verildi.

6- Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Anyasa değişikliğineilişkin Anayasa Komisyonu Başkanlığı'nm görüş isteğini yanıtlayarak«Lokavtın yasalardan çıkarılmasını, sendikal referandum ve tüm çalışanların sendikalı olmalarının sağlanmasını» önerdi.

7- Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Prof. İhsan Doğramacı Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Yüksek Öğretim Kurumları'ndaana bilim dalları kurulmasını öngören «Akademik Teşkilât Yönetmeliği» nin önümüzdeki hafta tamamlanarak yürürlüğe gireceğini söyledi.

8- Türk Tanıtma Vakfı, tarafından 19 ülkenin devlet başkanlarınagönderilen mektupta, «Uluslararası terörizmin dünyayı bir kan gölünedönüştürmeyi amaçladığı» belirtildi ve Ermeni terörüyle ilgili olarak,«Gerçek sebep ve amaçları bütün dünyadaki Ermeniler tarafından çokiyi anlaşılan bu cinayetler destek ve tasvip görmemektedir ve görmemelidir.» denildi.

9- TRT'de kendi isteğiyle emekli olmak isteyenlerden 130 kişininisteği kabul edildi.

10- Ankara Üçüncü Ucuz Giyim Fuarı açıldı.

11- Tercüman Gazetesi'nde başkanlık ve parlamenter sistem tartışması konulu bir açık oturum yayınlandı.

12- Avrupa Güvenliği ve İşbirliği İzleme Konferansı'na katılanDışişleri Bakanı İlter Türkmen Almanya'ya hareketinden önce İspanya'da yaynılanan El Pais gazetesine Türk-Yunan ilişkileri ve Polonya'nın Türkiye'ye benzetilmesi konusunda verdiği demeçte, «Yunanistan Başbakanının Ankara - Atina diyalogunu belirsizleştirirkensözde bir Türk tehdidi altında oldukları şeklinde bir garip varsayımıortaya attığını» belirtti ve «Türkiye'de ordunun Türk halkının isteğiyleyönetime geldiğini, Polonya'da ise böyle bir durumun olmadığını» söyledi.

13- Akajans'ın Bonn çıkışlı haberine göre; Türkiye'yi ziyaret ederek hükümet yetkilileri, öğretim üyeleri ile çeşitli kurum ve kuruluşlarla temas ve incelemelerde bulunan 8 kişilik Alman bilim heyeti'ninFederal hükümete verdikleri, Türkiye'deki politik gelişmeleri konu alanbir raporda, «Görüşmelerinde, bugünkü askerî yönetimi gerekli olarak kabul etmeyen tek bir kişiye dahi raslanılmadığı» belirtildi.

14- Yunanistan Başkanı Andreas Papandreu, hükümet sözcüsütarafımdan verilen geleneksel yeni yıl resmi kurulunda Türk gazetecilerine yaptığı açıklamada, «Yargım odur ki, iki halk arasında paylaşılacak bir konu yoktur. İki halk birbirini anlıyor ve seviyor. Ne yazık ki bugün aramızda sorunlar vardır.. Bunlar iki halkın yarattığı sorunlar değildir. Halklarımız arasındaki duygular içtendir. Halklarımızarasındaki yakınlık bölgedeki ve dünyadaki güvenliğin güvencesidir.»dedi.

15- Los Angeles Emniyet Müdürü Darly Gates, Türkiye'nin LosAngeles Başkonsolosu Kemal Ankan'ın katil zanlısı olarak arananikinci Ermeni teröristin Kirkor Saliba olduğunu açıkladı ve yakalanabilmesi için ABD halkının polise yardımcı olmasını istedi.

16- AA'nın Viyana çıkışlı haberine göre; Viyana polisi, 4 şubattarihinde Viyana'da, uyuşturucu madde uzmanı Yüzbaşı Gürkan Ak'aarabasıyla çarpıp öldürdükten sonra kaçan otomobilin sahibinin yakalandığını bildirdi.

17- Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi sırasında Pakistan'a kaçan mültecilerden Türk asıllı üç bin kişinin Türkiye'ye getirilerek iskân edilmesi kararlaştırıldı.

18- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; yabancı diplomatlara Beyaz Saray'da bir yemek veren ABD Başkanı Ronald Reaganburada yaptığı konuşmada «Diplomatlara yapılan saldırılar insanlığakarşı yönelmiş saldırılardır. Hiçbir zaman ve hiçbir ülkede affedilemeyeoeklerdir.» dedi.

19- AP Ajansı'nın Marakeş çıkışlı haberine göre; ABD DışişleriBakanı Alexander Haig, Fas Kralı Hasan ile yaptığı görüşmede «Acıbir durum halinde Faştaki havaalanlarını kullanabilme olasılığı» üzerinde durulduğunu belirtti. Haig, daha sonra Romanya'ya geçerekRomanya Devlet Başkanı Cavuşesku'dan «Polonya'deki sıkıyönetiminkaldırılmasında etkisini kullanmasını» istedi.

20- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; İtalya'da Papa2. Jean Paul'le 1 hafta süren görüşmeler yaptıktan sonra Polonya'yadönen Başpiskopos Joseph Glemp, Krakovv Kardinali Macharski veWroclaw Başpiskoposu Gulbinowicz birkaç gün içinde Lech Walesaile görüşeceklerini açıkladılar.

21- DPI Ajansı'nın Dacca çıkışlı haberine göre; halkın güveninikaybettiği gerekçesiyle 42 kişilik kabineyi fesheden Bangladeş Devleş Başkanı Abdüs Şattar, Millî Güvenlik Konseyi toplantısından sonr16 kişilik yeni kabinesini açıkladı.

22- Suriye'nin Hama kentinde 10 günden bu yana süren çatışmaların yoğunlaştığı, şehre giriş ve 'çıkışın denetim altına alıdığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

23- AA'nın İslamabad çıkışlı haberine göre; Pakistan hükümeti, ElZülfikar örgütüne bağlı militanlardan 170 kişinin tutuklandığını bildirdi.

13 Şubat 1982

1- Başbakan Bülend Ulusu tarafından, bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarına gönderilen «Militan Olmayanların Eğitimi» konulugenelgede, «Yıkıcı ve bölücü faaliyetlere fiilen katılmayanların eğitimine önem verilmesi» istendi ve «Kamu kurumlarında bu eğitimle ilgiliprogram yapılıp uygulanması gerektiği» bildirildi. Bu genelgeye ekolarak verilen «Psikolojik Savunma ve Kamu Kuruluşları» konulu birkitapta da anayasa hükümlerine dayanarak kamu kuruluşlarında çalışanların uymaları gereken ilkeler belirtildi.

2- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam Tercüman Gazetesi'neverdiği özel demeçte, 10. Millî Eğitim Şurası'nda alınan kararlar gereğince eğitimin öncelikle Türkiye'ye dönük olmasına önem verildiğinibelirterek, «Bu arada dış ülkelerle ilgili yeterince bilgiyi vermek deesas kabul edilecek. Programlar çocuğun zihninden çıkamayacağı,onları bıktırıcı, lüzumsuz gereksiz, anlamsız bilgi ve fikirler vermeyerine yararlı, bilimsel ve ileriye götürücü teşvik edici olacak» dedi.

Öte yandan Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam yaptığı açıklamada, «Türk dilinin özelliği bozulmadan aşırılığa kaçılmadan geliştirilipzenginleştirilmesinin tek amaçları olduğunu» belirterek, bu amaçla«Türk Dili Yüksek Kurulu»nun oluşturulacağını söyledi.

3- Avrupa Konseyi Danışma Meclisi'nin son genel kurul toplantısına gözlemci olarak katılan Danışma Meclisi üyeleri Şener Akyol ileEnder Çiner Milliyet Gazetesi'ne görüşlerini açıklarken, Türkiye'ninAvrupa'da sevilen bir ülke olduğunu» belirttiler.

4- Türkiye Barolar Birliği'nce hazırlanan ve Danışma MeclisiAnayasa Komisyonu Başkanlığı'na verilen yeni anayasa hakkındakigörüşleri içeren raporda, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye Büyük MilletMeclisi'nce kendi üyeleri arasından seçilmesinin öngörüldüğü, TürkiyeBüyük Millet Meclisi'nin de tek meclisten oluşması görüşünde olduktan belirtildi.

5- Ege Üniversitesi de yeni Anayasa ile ilgili olarak görüşleriniaçıkladı. Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu'na verilen metinde,

«TBMM'nin tek kurul olarak teşkil edilmesi ve üye sayısının azaltılması» önerilerek «Milletvekillerinin dokunulmazıklarının kaldırılması»istendi.

6- Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin, Danışma Meçlisi Anayasa Komisyonu'nun isteği üzerine yeni Anayasa hakkındaki görüşlerini belirten açıklamasında, «Millî ve demokratik bir anayasa hazırlanmasınıngerektiği» belirtilerek «Çağdaş anayasalar millî ve demokratik oldukları ölçüde evrensel, evrensel oldukları ölçüde de millî ve demokratiktirler. Bu kavrayış biçimi çağdaş anayasacılrk felsefesinin özünü oluşturmaktadır.» denildi.

7- SBF Basın ve Yayın Yüksek Okulu da yeni Anayasaya ilişkingörüşlerini açıklayan raporunda, «Düşünce ve haberleşme özgürlüğüne yer verilmesini» istedi.

8- TMMOB Başkanı Bülent Tanık yaptığı yazılı açıklamada, «Yenikabul edilen harcırah ve tazminatlarla ilgili yasada saptanan ücretlerin, önceki yasadakinden daha düşük olduğunu, ayrıca teknik elemanlar arasında aynı hizmete farklı ücret getirildiğini, bunun ayrıcalıkyaratacağını» söyledi.

9- Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakf(ı tarafından düzenlenen«Türkiye'de toplu taşımacılıkta raylı sistem ve metro» konulu açıkoturum Ankara'da yapıldı.

10- İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, tasfiye için başvuran20 bankerden 17'sinin tasfiyesine karar verdi.

11- 9. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı sorumluluk bölgesindeyapılan operasyonlarda yasa dışı faliyetlerde bulunmaktan sanık 12kişi silahlarıyla birlikte ele geçirildi.

12- Türk Yunan sınırındaki Bosna köyü civarındaki yasak bögededur ihtarına uymayan iki kişi güvenlik kuvvetleriyle giriştikleri çatışmada ölü olarak ele geçirildiler.

13- Deniz Kuvvetlerinin Güçlendirme Vakfı adına organize edilendörtlü turnuvada Galatasaray futbol takımı Trabzonspor'u 1-0 yendi,Fenerbahçe ise Beşiktaş karşısında 1 - O galip geldi.

14- KTFD'nin 7. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı.

15- AP Ajansı'nın Brüksel çıkışlı haberine göre; ABD Dışişleri BaSiyasal ve Askerî İşler Bürosu Müdürü Richard Burt, Sovyetler

Birliği'nin orta menzilli nükleer füzelerin azaltılması konusundaki önerilerinin NATO tarafından temelde haksız sayılarak reddedildiğini,söyledi.

16- Suriye'nin Hama kentinde çıkan karışıklıkların hükümet kuvvetlerince bastırıldığı ve kentte denetimin sağlandığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

17- İç hat seferi sırasında, Polonya Havayollarına (LOT) ait biruçağı kaçırarak Batı Berlin'deki Amerikan üssüne indiren pilot, kendisive uçaktaki 6 akrabası için siyasal sığınma isteminde bulundu.

18- AA'nın Roma çıkışlı haberine göre; İtalyan gazete ve haberajanslarında çalışan gazetecilerin, toplu sözleşme görüşmelerini reddeden işverenleri protesto amacıyla yaptıkları grev, gazetelerin 1gün süreyle basımı ve yayımının iptal edilmesine yol açtı.

19- THA'nın Falmguth çıkışlı haberine göre; Yunan bandıralıVictory adlı bir tanker Atlas Okyanusu'nda fırtına nedeniyle ikiyebölündü, kazada 13 denizci kayboldu.

14 Şubat 1982

1- Millî Güvenlik Konseyi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunuile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun bu aradaÜniversite Personel Kanunu ile Emekli Sandığı Kanunu'nun malî hükümlerini yeniden düzenleyen tasarıyı kabul etti. Bu arada MEYAKkesintisi kaldırıldı.

2- Devlet Bakanı Prof. İlhan Öztrak, Milliyet Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, «Bankerlere borç veren vatandaşların, alacaklarını kısasürede (5-6 ay) tahsil edebilmeleri için gerekli önlemleri kapsayanikinci bir kanun kuvvetindeki kararname bu hafta içinde yürürlüğe konulacaktır.» dedi.

3- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, «10. Millî Eğitim Şurası»nda oluşturulan yeni Türk Millî Eğitim Sistemi'nin eğitim ve öğretimde meydana getireceği gelişmeler konusunda yaptığı açıklamada, «Yeni Türk millî eğitim sisteminin millî eğitimimizi düştüğü çıkmazdan kurtaracağını» belirterek, «Okul programları ulusal birlik veberaberlik ruhunu sağlayıcı ve pekiştirici bir nitelik taşıyacaktır.»dedi.

4- Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından, «Tarımsalüretimin beklenen düzeye ulaşabilmesini sağlamak amacıyla bazıhububat ve bitki tohumlarının ithal edildiği, ancak Bakanlık'da uygulamaya alınan proje sonucunda önümüzdeki üç yıl içinde tüm Türkiye'nirbuğday ve diğer hububat tohumu ihtiyacının ülke topraklarından karşılanacağı» açıklandı.

5- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koçman, Transtürk Holding ve bağlı şirketlerin dönemsel olağan toplantısında yaptığı konuşmada, «Bir dönem ülke ekonomisinin dinamiği olan KİT'ler bugün 'keşmekeş içindedir. Daha verimli kılınmaları için yeniden organize edilmelidir. Ancak KİT sorununuçözmek, anayasa yapmak kadar zordur.» dedi.

6- Mimarlar Odası Başkanı Ali Balamir, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, Toplu Konut Yönetmeliği'nin yabancı sermayenin ko- nut üretmek üzere ülkemize davet edilmesini içeren maddesinin değiştirilmesini istedi.

7- Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) Bölge Birliği Toplantısı Kayseri'de yapıldı. Toplantıda konuşan TKK Genel Müdürü, Tarım KrediKooperatiflerine mevduat toplama yetkisi verilmesini istedi.

8- TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraatçılar Derneğiortaklaşa yaptıkları açıklamada, tütün başfiyatının 275 lira olaraksaptanması gerektiğini söylediler.

9- Teksife bağlı Topkapı Maltepe Şubesi Genel Kurul Toplantısıİstanbul'da yapıldı.

10- Dünya Sağlık Teşkilâtı'nca Ankara Üniversitesi Genetik Kürsüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Sıtkı Saylı'nın, Nevşehir'in Kullarköyünde, «Yığılan kas erimesi» hastalığı konusunda yaptığı araştırmaları, dünyada ilk örnek çalışma olarak kabul edildi.

11- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde Ermeniterör örgütlerine Türkiye'deki bazı papazların da yardım ettikleri ve«Dini eğitim» adı altında Kudüs'e götürülen kimsesiz Ermeni ve Süryani çocukların, burada «Beyin yıkama metodları ile «Türk Düşmanı»militan haline getirildikleri» öne sürüldü.

12- Günaydın Gazetesi'nde, «Yunanistan'la flört etmeye başlayanRusya, Türkiye'ye karşı cephe aldı» başlıklı bir haber yayınlandı.

13- İstanbul'da bir düğünde meydana gelen olayda iki kişi öldü.

14- Fenerbahçe Futbol Takımı, Galatasaray'ı 4 -1 mağlup ederekDonanma Kupası'nı kazandı.

15- Ankara'da düzenlenen Balkan Hava Silahları Şampiyonası'nda,Binbaşı Akın Ersoy, Türkiye ve Balkan rekoru kırarak altın madalyaaldı.

16- Sofya'da düzenlenen Uluslararası 13. FISU Atletizm yarışmalarının son gününde Sermet Timurlenk 1500 metrede 3.52 ile üçüncüoldu.

17- Cumhuriyet Gazetesi'nde, Uluslararası İlişkiler tarihi dalındauzman olan Yunanlı Profesör Dimitri Kitsikis ile yapılan söyleşi yayınlandı. Kitsikis görüşmede, «Türk - Yunan ilişkileri şu anda sonusavaşa kadar varabilecek büyük bir bunalım içindedir. Buna nedenAndreas Papandreu'nun politikasıdır. Yunan Başbakanı Türkiye'yikıskaca almaya çalışıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki güveneksikliğinin en büyük sorumlusu, Kıbrıs'ta 1960 Anayasasını çiğneyenMakarios'tur.» dedi.

18- AA'nın Washington çıkışlı haberine göre; Amerikan MerkeziHaberalma Örgütü «CIA»nm da «Nikaragua yönetimine karşı muhalefet oluşturulmasını» öngören 19 milyon dolarlık bir plan önerdiğini duyuran Washington Post», ClA'nın «Nikaragua ve başka yerlerde haberalma, milis ve politikoperasyonlara girişilecek eylem timleri kurma»önerisinin de bu planda yer aldığını kaydetti.

19- İan'ın dinî lideri Ayetullah Humeyni'nin, 15 gün için dinlenmeye çekileceğini ve kimse ile görüşmeyeceğini açıkladığı, İran Devlet Başkanı Hamaney'in, bir uzmanlar meclisinin Humeyni'den sonragörev yapacak 3 ya da 5 kişilik başkanlık konseyinin kısa süre içindeaçıklanacağını söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

20- REUTER Ajansı'nıneyrut çıkışlı haberine göre; Filistin Kurtuluş Örgütü üst düzey yöneticilerinden Saad Sayel, Sovyetler Birliği'nden 50 milyon dolar tutarında silah alınacağını, Filistin gerillalarının Doğu Avrupa ükelerinde eğitileceğini açıkladı.

21- AP Ajansı'nıniyana çıkışlı haberine göre; Polonya'da biraskerî mahkeme eski bir millî savunma bakanlığı üst düzey yöneticisiolan Bogdan Walewski'yi Amerika için casusluk yapmak suçundan25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

22- REUTER Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Lübnan'ıngüney kenti Sayda'da bulunan bir Filistin göçmen kampı önünde meydana gelen patlamada en az iki kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

23- Anadolu Ajansı'nın Lizbon çıkışlı haberine göre; Portekiz Hükümşti, kaynağı belirlenemeyen bir grup eylemcinin geçtiğimiz cumagünü komünizm yanlısı İşçi Konfederasyonun'ça yapılan genel grev çağrısından yararlanarak «Demokratik devleti yıkma planını» uygulamaya koymak istediğinin anlaşıldığını açıkladı.

24- AP Ajansı'nın San Salvador çıkışlı haberine göre; El Salvador'da teknik danışmanlık yapan ABD askerlerinden 'bir grubun, yakalanmasına karşın arazide uzun menzilli silah taşıdığı yolundaki haberlerden sonra, grup Başkanı Yarbay Harry Melander'in El Salvador'dangeri çekildiği, diğer 4 görevliye ise uyarıda bulunulduğu açıklandı.

25- Anadolu Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır DışişleriBakanı Kemal Hasan, Kahire'nin Moskova ile Büyükelçilik düzeyindediplomatik ilişki kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

26- AP Ajansı'nın Şam çıkışlı haberinde, Hama kentinde MüslümanKardeşler örgütü militanları ile hükümet birlikleri arasında 11 günsüren kanlı çatışmalarda 2.400 kişinin yaralandığı bildirildi.

15 Şubat 1982

1- Türkiye Odalar Birliği tarafından düzenlenen, genişletilmişortak başkanlar toplantısında bir mesaj gönderen Başbakan BülendUlusu, «Ekonomimizde 1982 yılında bir yandan iyileşme ve gelişmesüreci içinde istikrar korunurken, öte yandan yeni atılımların gerçekleştirilmesi için tüm üretim gücümüzü elbirliği ile seferber edebilmemiz gerekmektedir.» dedi.

2- Odalar Birliği'nce düzenlenen genişletilmiş «Ortak başkanlartoplantısı»nda bir konuşma yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, «Türkiye'nin ihracat artışının ilk defa ithalât artışını geçtiğini» söyledi ve «Yokluk, kıtlık, karaborsa gibi hastalık arazlarının kaybolduğunu» belirterek, «Bu mesud neticeler tatbik edilenekonomik programın eseridir.» dedi.

3- Bakanlar Kurulu, yeni personel yasası değişikliğiyle kabul edilen 1. derece memur maaşjnm yüzde yirmisine kadar olarak saptananözel görev tazminatının kimlere ne oranda verileceğini saptayankararnameyi görüştü. Buna göre; doktorlara yüzde 20 oranında (12bin lira) net tazminat verilmesi, sağlık alanında çalışan diğer personele daha alt düzeyde tazminat verilmesi kararlaştırıldı.

4- Türk - Libya Karma Ekonomi Komisyonu 7'inci Dönem Protokolü ile Libya - Türk Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'nin anasözleşmesi Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

5- Hükümet, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasa tasarısını Danışma Meclisi'ne sundu.

6- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Türkiye'ye döndü.

7- İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, İstanbul Valiliği'nde düzenlediği basın toplantısında, «Polis sayımız 50 binden 126 bine çıkartılacak, göklerde, altında (Polis) yazılı helikopterler uçacak, 5büyük kentimizin kavşakları kapalı devre televizyon sistemleri ile izenecek, kurulacak telefoto ve faks sistemleri ile kentler arasındaanında suçlu fotoğrafı ile kanıt alışverişi yapılacak.» dedi.

8- Tarım ve Orman Bakanı Sabahattin Özbek, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, «Bakanlığınca geçtiğimiz yıl içerisindetarım ürünleri zararlılarına karşı yapılan mücadelede, ülke ekonomimize 200 milyar liralık katkı sağlandığını» açıkladı.

9- Gecekondu Yasası'nın bir maddesinin değiştirilmesi ile yasayabir madde eklenmesi hakkındaki tasarı Danışma Meclisi'nin ilgili komisyonlarında görüşülerek kabul edildi. .Kabul edilen yasada, yoksulve dar gelirli aileler için İmar ve İskan Bakanlığı ile belediyelerinsağlayacakları ucuz arsaların üzerinde ucuz konut yapılması uygungörülmeyenlerin belirli bir bedel karşılığında öncelikle konut kooperatiflerine sosyal konut yapmak üzere uzun vadeyle kiraya verilebileceği, satılabileceği bildirildi.

10- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda, ispanya'nın NATO'ya girişine dair protokolün onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındakikanun tasarısı görüşülerek kabul edildi.

11- Danışma Meclisi Adalet Komisyonu'nda, bir süre önce MHPİzmir İl Sekreterini öldürmekten sanık Seyit Konuk, Necati Vardar veibrahim Ethem Coşkun adlı kişiler hakkında Ege Ordu KomutanlığıAskerî Mahkemesi'nce verilen ölüm cezalarının infazlarına ilişkinBaşbakanlık Teskeresi görüşüldü ve hükmün infazı uygun bulundu.

12- Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kuruluş ve çalışmabiçimini değiştiren bir tasarı hazırlandı.

13- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Pro^. İsmail Türk, «YeniForum» Dergisi'nin sorularını yanıtlarken, «Şu anda sermaye piyasasının gelişmesi için bilinç ve ortamın hazır olduğunu» belirterek, «1967yılından beri tahvil piyasası sağlıklı bir gelişme içinde idi. 1981 yılındaBono - Çek sistemi para piyasasına düzensizlik getirdi. Önümüzdekiaylarda tahvil piyasasının gelişeceğini tahmin ediyorum. Hisse senedipiyasasında ise yakın gelecekte bir mucize beklemiyorum.» dedi.

14- Türk Tanıtma Vakfı'nın (TÜTAV) ilk yönetim kurulu toplantısıAnkara'da yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kültür veTurizm Sakalığı Turizm Müsteşarı ve TÜTAV Yönetimi Kurulu Başkanı

Kemal Baytaş, «Tanıtma saldırısı yapabilecek nitelikte bir örgütlenmeye ihtiyaç olduğunu» belirtti.

15- Türkiye Odalar Birliği tarafından düzenlenen toplantının açılışkonuşmasını yapan Türkiye Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar,bir süre daha iki para politikasının sürmesi gerektiğini belirterek, «Piyasadaki durgunluğu bir süre daha göğüslemek zorundayız. Ancakkarşılaştığımız güçlükler bizi yıldırmamalıdır.» dedi.

16- TMMOB (Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği), Orta DoğuTeknik Üniversitesi İdarî ilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi Bölümü ile Hak - İş Federasyonu tarafından yeni anayasahazırlıkları konusunda hazırlanan ayrı ayrı raporlar, Danışma MeclisiAnayasa Komisyonu'na iletildi.

ODTÜ İdari limler Fakültesi tarafından hazırlanan raporda, «Yenianayasa yapımına ilişkin çalışmaların kısıtsız bir özgürlük ortamındatartışılması gerektiği, aksi halde referandumdan beklenenin sağlanamayacağı «belirtildi. TMMOB ise, «Yeni anayasada yurttaşların siyasal yaşama katılımının kolaylaştırılmasını» istedi. Hak - İş Federasyonu tarafından sunulan raporda da, «Yeni anayasada başkanlık sistemine gidilmesi» önerildi.

17- İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Bankacılık Enstitüsü'ncdüzenlenen «Kamu - Mali Aracı Kesim İlişkileri» konulu seminerin açılışında konuşan Enstitü Müdürü Prof. Akın İlkin, «Talep enflasyonunun önlenmesine karşın maliyet enflasyonunun gündemdeki yerinikoruduğunu» söyledi ve «24 Ocak ve 1 Temmuz kararlarının talep enflasyonunu önlemek ve ödemeler dengesini iyileştirmek yönünde gösterdiği başarıların yatırımlar, istihdam ve üretim kesiminde etkili olamadığını» belirtti.

18- Tercüman Gazetesi'nde, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye ilişkinraporu yayınlandı.

19- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; Merkez Bankası tarafındanhazineye şubat ayının ilk haftasında 18.2 milyar lira tutarında kısavadeli avans sağlandı.

20- Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 64. yıldönüfflü törenlerle kutlandı.

21- Basında yer alan haberlere göre; Ödeme güçlüğü bulunanbankerlerden alacaklı bulunan çok sayıda yurttaş, Meclis Binasınagiderek Millî Güvenlik Konseyi yetkilileriyle görüştüler.

22- Ankara 3. Ticaret Mahkemesi tasfiyeye tabi tutulan bankerkuruluşlarının ilân ve reklâmlarının yasaklanmasını kararlaştırdı.

23-İşadamlarından Halil Bezmen ile Mensucat Santral A.Ş.'ninüst düzeydeki yöneticilerinden bazıları hakkında, yurt dışına dövizve altın kaçırmak iddiasıyla açılan soruşturmalardan ikisi dava ile sonuçlandı.

24- Yasa dışı TKP üyesi 217 kişinin yargılanmasına SıkıyönetimKomutanlığı 2 Nolu Askerî Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada,gelmeyen 14 sanık dışındaki tüm sanıkların kimliklerinin tesbiti tamamlandı.

25- İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi'nde, Yasadışı TİKKO örgütünün Ege Bölgesi lideri Orhan Bakır'ı 1977 yılının martayında diş tedavisi için kendisini havale ettirdiği Ege ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesi önünden jandarma eri Bayram Özcan'ı şehitederek kaçıran 16 teröristten 3'ü idam, 13'ü de çeşitli hapis cezalarına ''çarptırıldı.

26- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla ilişkiler Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre; sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerinin, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ile koordinellolarak sürdürdüğü inceleme, sorgulama ve operasyonlar sonucu,aralarında SSK Personel Dairesi Başkan Yardımcısı ve iki doktorda bulunan 16 kişi, «Cinayet olaylarına adı karışan kişilere sahte sigorta kartı ve istirahat raporu düzenlemek ve çeşitli yolsuzluklaryaptıkları» iddiasıyla yakalanarak tutuklandılar.

27- Kayseri'de, Adana 1. Asliye Hukuk Hakimi Hasan Köksal'ınoğlu Sabri KöksaPı öldürmek suçundan Esat Yanar hakkında açılan davayla ilgili olarak Alpaslan Türkeş, Sadi Somunçuoğlu, Muhsin Ya-zıcıoğlu, Hasan Çağlayan ve Ali Fuat Eyiiboğlu haklarında yenidendava açılmasına gerek olmadığı ve bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

28- Feshedilen CHP Milletvekili Akın Simav ile feshedilen AP Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu, «Hükümetin manevî şahsiyetini tahkir vetezyif etmek» suçundan yargılandıkları 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeyapılan duruşmalarından sonra beraat ettiler.

29- Devlet Memurları Kanunu, Türk Silahlı Kuvvetleri PersonelKanunu, Üniversite Personel Kanunu ile Emekli Sandığı kanunlarındadeğişiklik yapan kanun Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.1 Mart 1982 tarihinden itibaren geçerli olacak kanun ile maaşlardayüzde 25 oranında bir artış sağlandı.

30- Yunan Hükümeti, Hürriyet Gazetesi'nin Atina muhabiri CemBaşar'ın 20 gün içinde ülkeyi terketmesini istedi.

31- ABD Senatosu Askerî Komisyon Başkanı Cumhuriyetçi Senatör John Tower Türkiye'ye geldi.

32- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Cengiz Çandar imzalıhaberde, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti'nin, «bir süre önceiran'da serbest bırakılan terörist İsa Armağan olayını, ilk kez muhabirden duyduğunu» söylediği bildirildi.

33- Papa II. Jean Paul, Nijerya'nın Başkenti Lagos ve Kaduna'dahalka hitaben konuşmalar yaptı.

34- Polonya'da sıkıyönetimin ikinci ayı dolarken, Poznan kentindecumartesi günü gösteri yapmak isteyen 200'e yakın gencin gözaltınaalındığı ve bu gençlerden 162'sinin çıkarıldıkları mahkemede tutuklandıkları Polonya Haber Ajansı PAP tarafından bildirildi.

35- İsrail tarafından ilhak edilen Golan tepelerinde bulunan Dürzüler'in genel greve gittikleri ve İsrail'e vergi ödemeyeceklerini açıkladıkları yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Öte yandan, İsrail'in Batı Şeria ve Golan'da 17 yerleşim bölgesiKuracağı İsrail Radyosu tarafından açıklandı.

36- AP Ajansı'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır yüksek mahkemesi, öldürülen Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın yönetiminidevirmek amacıyla örgüt kuran üç kişiyi, 7 yıl ile 5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

37- Beyrut Radyosu, Trablusşam kentinde dün gece kimliği saptanamayan kişiler arasında çıkan silâhlı çatışmalarda yedi kişinin öldüğünü bildirdi.

16 Şubat 1982

1- Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 19 aralık 1981 tarihinde imzalanan «Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması»Bakanlar Kurulu'nca onaylandı.

2- Türk - İş tarafından düzenlenen Polonya Olayları SempozyumuAnkara'da yapıldı. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Danışma MeclisiBaşkanı Sadi Irmak, Polonya halkının siyasî rejimini seçmek için mücadeleye atıldığını söyledi ve «Seçilecek rejim ne olursa olsun Polonyalı insan kalmak istiyor, sosyalist rejime zorlansa bile.» dedi.

3- Dışişleri Bakanı İılter Türkmen, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında, Madrid Konferansı ile Münih'teki Uluslararası GüvenlikSempozyumu hakkında bilgi verdikten sonra gazetecilerin sorularınıyanıtlarken, «Yunanistan'ın Ege',de petrol aramaya başlayacağı yolundaki açıklaması, teknik açı dahil her açıdan incelenmektedir. Yakında değerlendirmemizi yapacağız ve ne şekilde hareket etmemizgerektiğini saptayacağız. Tabiatıyla Ege Kıta sahanlığı bakımındanhak ve çıkarlarımızın korunmasında en ufak bir müsamaha içinde olmayacağımızı herkesin bilmesi gerekir.» dedi.

Dışişleri Bakanı Türkmen, İsrail konusunda Birleşmiş Milletler'deçekimser oy kullanma nedenleriyle ilgili sorulara verdiği yanıtta da,«Bu karara olumlu oy veremediğimiz için üzgünüz. Türkiye bugünekadar Arapların her haklı davasında onları desteklemiştir. Bu politikamızda bir değişiklik yoktur ve bundan sonra da olmayacaktır. Birleşmiş Milletler'deki son oylamadan önceki değerlendirmede bizi tereddüte sevkeden bazı unsurlar çıkmıştır. Bu kararda bizim dış politikamızın hassas dengeleri bakımından zorluk arzeden bazı noktalar olduğunu gördük. Tasarı madde madde oylansaydı birçok maddelerine olumlu oy verecektik.» şeklinde konuştu.

4- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan habere göre; Maliye BakanıKaya Erdem, IMF Başkanı Jacgues de Larosiere'ye gönderdiği bir mektupta, 1982 yılında uygulanacak ekonomik politikalarda hiçbir sapma olmayacağını açıkladı ve kısıtlayıcı para politikalarının sürdürüleceğini, esnek kur politikası uygulamasına devam edileceğini belirtti.

5- Günaydın Gazetesi'ne özel bir demeç veren Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay, memur maaşlarına yapılan sonzamların sıkıntıyı aşmada yeterli olmadığını belirterek, «İlerisi için olumlu bir adım atılmıştır, ama yine de işçi ve memurların aldıkları paralarla sağlıklı bir yaşamın gereklerini yerine getirmelerime imkan yoktur.» dedi.

6- Danışma Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu BaşkanıSiyami Ersek, bu görevinden istifa etti. Ersek'ten boşalan başkanlıkgörevine Hamdi Açan seçildi.

7- Sosyal Sigortalar Kurumu Yasası'nm kurumun Yönetim Kurulu'nun oluşmasına ilişkin maddesinde değişiklik yapan yasa tasarısıDanışma Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.Tasarıda, kurumdan emekli aylığı alan işçi temsilcisi ile kurumda çalışanlar arasında seçilen temsilcinin, Yönetim Kurul-u'nda görev alamayacağı belirtildi.

8- Gecekondu Yasası'nm bir maddesinin değiştirilmesini öngören yasa tasarısı Danışma Meclisi'nde kabul edildi.

9- Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreterliği AnlaşmalarGenel Müdürlüğü, Türkiye Odalar Birliği'ne bir yazı göndererek Kuveyt'te yerleşik El Ahu Bankası'nın Türkiye'deki 6 bankanın teminatmektuplarına kontragaranti vermeyi kabul ettiğini bildirdi.

10- Türk - İş, anayasa konusundaki görüşlerini içeren raporda,«Anayasada çift meclis esasının terkedilmesini, yargının bağımsızlığının korunmasını, yürütme gücünün tasarruflarının yargı denetimi dıŞinda bırakılmamasını» istedi ve «Çalışanların yönetime katılması ilkesinin anayasada yeralması gerektiğini» bildirdi.

11- Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi öğretim üyeleri, Kaliforniya Los Angeles Üniversitesi Başkan Yardımcısı Charles Young'ave bu üniversite'nin tarih bölümü başkanı Prof. Hans Rogger'a birerprotesto mektubu yolladılar Mektuplarda, Kaliforniya Üniversitesinin,bir Ermeni azınlık grubunun fanatik ve bilimsel gerçeklerle bağdaşma- yan tutum ve baskıları sonucu, Türk Tarihi öğretim üyesi Dr. StanfordShavv'un görevden alınması protesto edildi ve kınandı.

12- Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından hazırlanan «ŞekerPancarı Raporu»nda, bir kilo şeker pancarı maliyetinin 596 kuruşu geçtiği belirtilerek, bu yıl asgarî garanti fiyatının en az 775 kuruş olmasıgerektiği bildirildi.

13- İstanbul Ünivesitesi İktisat Fakültesi «Bankacılık Enstitüsü»tarafından düzenlenen seminere bankacılık kesiminden katılan Kocaeli Bankası Genel Müdürü Caner Ersoy ile Osmanlı Bankası DanışmanıÖztin Akgüç, «1 Temmuz bankacılığına yapısal nedenlerle ayak uyduramayan Türk bankacılık kesiminin temelden bir sarsıntı geçirdiğini»ileri sürerek, «En büyük tehlike, gerek kamu otoritelerine, gereksehalka karşı güçlü görünmek durumunda olan bankaların bu hastalığıgizli tutmak zorunda olmalarıdır.» dediler.

14- ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Cumhuriyetçi senatör John Tovvers, Ankara'deki resmi temaslarına başladı veDevlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Başbakan Bülend Ulusu, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ve Millî Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken ile görüştü. Tovvers görüşmelerden sonra düzenlediği basıntoplantısında, «ABD hükümetinin 1983 malî yılında Türkiye'ye vermeyiöngördüğü toplam 818 milyon dolarlık yardımın 465 milyon dolarını askerî ihtiyaçlara tahsis ettiğini, bunun 300 milyon dolarlık bölümünündirekt kredi denilen uzun vadeli, çok düşük faizli hibe niteliğinde olacağını» söyledi ve bu miktarın yeterli olmadığını belirterek, «Bu nedenle Washington'a döndüğümde Türkiye'ye yardımın mümkün olduğukadar artırılmasını, Kongre'ye önereceğim.» dedi.

Towers, basın toplantısından sonra Türkiye'den ayrıldı.

15- Türk Hava Kurumu'nun kuruluşunun 57. yıldönümü törenlerlekutlandı.

16- Gazeteci Mahmut Yurter İstanbul'da öldü.

17- Ankara'da, banker alacaklıları veya banker tarafından tasfiyesi istenen banker sayısı 145'e, tasfiyesine karar verilen banker sayısıise 83'e yükseldi.

18- Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'nde, «Yalancılık, iftira ve bir davanın seyrini değiştirme» suçlarından yargılanan Hicabi Koçyiğit, emniyette alınan el yazması ifadelerimin doğruolmadığını belirterek, «Kütahya'da Ferhat Kaya'nın evinde 35 bin lirayıMehmet Ali Ağoa'ya ben verdim.» dedi.

19- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada sorgusu yapılan sanıklardan Ömer Tanlak, «Hergün ölmektense bir kez ölmeyi yeğleyerekMHP'den ayrıldım.» dedi.

20- İGD'nin İstanbul Sefaköy bölgesi örgütüne üye olmak ve örgüt amaçlan doğrultusunda eylemlerde bulunmaktan sanık 16 kişi,6 ayla 12 yıl arasında çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı, 12 sanık daberaat etti.

21- Üçüncü Ordu ve Erzincan Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı «Teşekkül halinde toplu ve münferit silah kaçakçılığı» suçundan69 sanık hakkında dava .açtı.

22- Mehmet Ali Ağca'nın Papa'ya suikast girişimi sırasında yanındabulunan ve Türkiye'deki birçok terör olaylarından sanık olarak aranan Ömer Ay, Almanya'nın Hamburg kentinde yakalandı.

23- Türkiye'nin NATO'ya girişinin 30. yıldönümü nedeniyle bir demeç veren NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, «Batı özgürlüğününve bağımsızlığının korunması için çalışan bizlerin, Türkiye'nin NATO'nun Güney Doğu kanadında sağlam bir müttefik olmasından büyükrahatlık duyduğunu vurgulamak isterim.» dedi.

24- Amerika'nın Sesi Radyosu'nca çeşitli dillerde Türkiye ile ilgilibir yorum yayınlandı.

25- İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti, Cumhuriyet Gazetemuhabirinin kendisiyle yaptığı görüşmede sorduğu bir soruya verdiğiyanıtta, «Türkiye'yi bir İslam ülkesi ve komşu ülke olarak görüyoruz.Türk halkı ve İran halkının iki Müslüman ulus olarak birbirlerine yakın olabileceklerine ve ilişkilerini genişletmeleri gerektiğine inanıyoruz.»dedi.

26- UPi'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Beyrut'ta son günlerdeolaylarım yoğunlaşması üzerine Lübnan Ordusu alarma geçirildi.

27- Suriye yönetiminin Hama kentinde olayların durduğunu ve ordunun duruma hakim olduğunu açıklamasına rağmen, kentte yoğurçatışmaların sürdüğü yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

28- Kuzey Denizi'nde şiddetli fırtına nedeniyle alabora olan Mobil'eait Oçean Ranger Petrol Platformu'ndan cankurtaran sandallarıylakaçan 84 işçinin hayatından umut kesilirken, aynı bölgede bir Sovyet şilebi battı ve 37 denizciden 4'ü sağ olarak kurtarıldı.

17 Şubat 1982

1- 1982 mali yılı bütçe kanun tasarısı üzerindeki görüşmelereMilli Güvenlik Konseyi'nde başlandı. Devlet Başkanı Orgeneral KenanEvren'in yönetiminde açılan MGK toplantısında bütçeyi Konsey'e sunon Başbakan Bülend Ulusu, «Enflasyonla refahın mümkün olmadığını»belirterek, «Toplum olarak daha iyi bir hayat istiyorsak karşılığını vermek ve yapılan fedakarlığı rasyonel bir biçimde değerlendirmek zorundayız.» dedi.

Bütçenin tümü üzerinde söz alan Milli Güvenlik Konseyi üyesi veKara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin ise, «İşsizliği azaltacak tedbirlerin süratle geliştirilerek, -uygulamaya konulmasında ülkemiz açısından zaruret görülmektedir.» dedi.

2- MGK Üyesi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral NurettinErsin tarafından Bedelli Askerlik Yasası'nda kapsamı genişletici bir değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi Danışma Meclisi Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

3- MGK Üyesi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya,Sıkıyönetim Mahkemeleri'nce verilen 3 yıla kadar hapis cezalarınıntemyiz edilemeyeceğine ilişkin yasa hükmünün değiştirilmesi ve sürenin 6 aya indirilmesini öngören bir yasa teklifi hazırladı.

4- Danışma Meclisi Başkanı Sadi Irmak, Günaydın Gazetesi'neyaptığı açıklamada, «yeni anayasanın oluşturulması konusundaki çalışmalarını sürdürdüklerini» belirterek, «Sabırla bekleyin, Herkesin bravo diyeceği bir anayasa ortaya çıkaracağız.» dedi.

5- Milli Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken, Günaydın Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın tutumu ile ilgili olarak, «Komşumuz ister ciddi olsun, isterse blöf yapsın, Türkiye'ye güç gösterisiyapmak kolay değildir. Güç gösterisi yapan cevabını alır. Türkiye'nintarihinde bugüne kadarki eksilerine bakınız, artılarına bakınız. Artıları,yani kazançları hep fazla olmuştur.» dedi.

6- 1981 ürünü Ege ekici tütün piyasası, Gümrük ve Tekel BakanıAli Bozer tarafından 240 lira başfiyatla açıldı. Piyasanın açılışında bir basın toplantısı düzenleyen Ali Bozer, baş fiyat kadar piyasada oluşacak ortalama alım fiyatının da çok önemli olduğunu belirterek, «Busebeple bu yıl piyasada teşekkül edecek ortalama alım fiyatının mümkün olduğu kadar başfiyata yakın seviyede gerçekleşmesine özengösterilecektir. Tütün üreticileri bu politikanın olumlu yönlerini piyasasonunda daha açık bir biçimde göreceklerdir.» dedi.

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fahir İlkel, Ankara'da düzenlenen «Türkiye'nin küçük hidroelektrik potansiyeli» konulu seminere gönderdiği konuşma metninde, «Dünya ülkeleri arasında toplam enerji tüketimimiz itibariyle 30. sırada bulunmamıza rağmen, kişi başına düşen enerji tüketimi yönünden de 92. sırada bulunduğumuzu»belirterek, «Enerji talebinin karşılanmasında büyük ölçüde ithal yoluyla sağlanan petrolün payının mümkün olan en kısa sürede agariye indirilmesinin zorunlu olduğunu» söyledi.

8- Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri yasa tasarısı Danışma MeclisiAdalet Komisyonu'nda kabul edildi.

9- İçişleri Bakanlığı, «Yurda silah ve mermi sokulması, bunlarıntaşınması ve yivli silahların yurda geçici olarak sokulmasına» ilişkinüç ayrı yönetmelik yayınlandı.

10- Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi'nce anayasa konusunda açıklanan görüşte, «Bazı düzeltmelerle 1961 Anayasası'nmyeniden işler duruma getirileceği» belirtilerek, «Toplumun yeni şok vebunalımlardan korunmasının tek çıkar yolu, 1961 yılından bu yana,özellikle yasama ve yürütme organından oluşan tıkanma ve kilitlenmeleri önleyecek mekanizmaları kurarak 1961 tarihli anayasamızı yeniden halkoyuna sunmaktır.» denildi.

11- Türk Hukuk Kurumu'nun yeni anayasa ile ilgili görüşünde,«Anayasa'nm temelde korunması» istendi ve «Özgürlüklerin sınırlanmasında, prensip olarak hiçbir özgürlüğün özüne dokunulmayacağı ilkesini ilân eden 1961 Anayasası'nm II. maddesi hükmü korunmalıdır.Kişi güvenliği ile ilgili bazı güvence hükümleri yeni anayasamıza eklenmelidir. Kanunî yargıç deyimi ve kavramı tehlikeli olduğundan 1961Anayasası'nın doğal yargıç deyimine ve kavramına dönülmelidir.»denildi.

12- Sanık avukatlarının katılmadığı DİSK davasında savcı iddianameyi okumaya devam etti.

13- Başbakanlığa bağlı Başbakanlık Basımevi'nde görev yapanüç üst düzeyde yönetici, sol görüşlü işçilere işyerinde saldırmaktantoplam 33 ay hapis cezasına mahkûm oldu.

14- Yasadışı «Dev-Sol» adlı örgüte üye olmak, ruhsatsız silahbulundurmak, hırsızlık yapmak suçlarından haklarında dava açılan 11kişinin yargılanmalarına Sıkıyönetim T No'lu Askerî Mahkemesi'ndebaşlandı.

15- Tekrarlanan meslek komitesi seçimleri sonucunda 28 meslekgrubundan yeniden İstanbul Sanayi Odası Meclisi'ne seçilen SakıpSabancı, meslek grubunun ilk yapılan toplantısında yaptığı konuşmada,«Mesleklerimizi zirveden aşağıya doğru değil etekten zirveye doğruyansıtmaya ve çözmeye artık alışmalıyız.» dedi.

16- 1981 yılı ekici tütünlerin satış piyasalarını desteklemek amacıyla devlet adına destekleme yapmak üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Tekel Genel Müdürlüğü'nün görevlendirilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

17- Avusturya hükümetinin 1981 yılında OECD Konsorsiyumu çerçevesinde Türkiye'ye vermeyi taahhüt ettiği 300 milyon Şilin (15 milyon dolar) yardımla ilgili anlaşma iki ülke yetkilileri arasında imzalanarak yürürlüğe girdi.

18- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; IMF tarafından hazırlanan ve Türk ekonomisindeki son gelişmelerle bundan sonraki beklentileri ve bu kuruluşun önerilerini içeren raporda, uygulanmakta olan ekonomik politikaların aynen sürdürülmesi istendi ve «Halen uygulanmakta olan politikaların ısrarla sürdürülmesi ve programdan sapmalara derhal müdahale için hazırlıklı olunması gereklidir.Maliye Bakanı'nın mektubunda sözü edilen politikaların değişmezbir biçimde uygulanması bu durumu sağlayacaktır ve bu nedenle deIMF'nin desteğinin devam etmesine hak kazanılmıştır.» denildi. .

19- ABD Temsilciler Meclisi üyesi Charles VVilson, mecliste yaptığı gündem dışı bir konuşmada, «Ermeniler güvenilir müttefikimiz Türk- leri hedef alıyor. Türk diplomatlarını intikam gerekçesiyle öldürdüklerini açıklamaktan çekinmeyen bu tedhişçilerin gerekçelerini kabuledersek orman kanununu benimseriz ve caddelerimiz, sokaklarımız dışülkelerden kaynaklanmış kan davaları güdenlerin savaş alankmna dönüşür.» dedi.

20- ANKA Ajansı'nın Tokyo çıkışlı haberine göre; Tokyo'da bankacıların katıldığı bir toplantıda konuşan Dünya Bankası BaşkanıClausen, «Dünyadaki borçlu ülkeler arasında kendi ekonomisini düzeltmenin en güzel örneğini Türkiye'nin verdiğini» söyledi.

21- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldüren Ermeni terörist Harry Sasunyan'ın 20 yaşındaki ağabeyi HarutSasunyan, Arıkan'ın evini 6 ekim 1980 günü yakmaya teşebbüs suçundan tutuklandı.

22- Hamburg'da dün yakalanan Türk terörist Ömer Ay, ayrı birhücreye kondu. Hamburg savcılığı, Ömer Ay'ın «Türkiye'ye iade edilmek üzere» tutuklu bulunduğunu, ancak 40 gün içinde soruşturmasının tamamlanarak Hamburg Eyaleti Mahkemesi tarafından Türkiye'yeiade edilip edilmemesi kararı verilmesi gerektiğini bildirdi.

Öte yandan, terörist Ömer Ay'ın Türkiye'ye iadesi için gerekli çalışmalara başlandı.

23- Basında yeralan bir habere göre; Federal Almanya SosyalDemokrat Parti Genel Sekreteri Peter Glotz, bir açıklama yaparak,«Ülkesinin, Türkiye'nin AET'ye tam üye olmasından sonra Türk işçilerinin serbest dolaşırn haklarını tanıyamayacağını» belirtti.

24- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, Uluslararası Aförgütü'nün son günlerde yayınladığı Türkiye raporunda, 12 Eylülharekatından bu yana bazı kişilerin işkence nedeniyle öldüğünü önesürdüğünü, ancak yetkililerin yaptığı incelemeler sonunda işkence sonu öldüğü iddia edilen kimselerden 5'inin halen Mamak Cezaevi'nde,2'sinin Erzincan, 1'inin de Uşak cezaevinde bulunduklarının saptandığı bildirildi.

25- Basında yeralan bir habere göre; iran'da sahte kimlikle yakalandıktan sonra yerel mahkemece serbest bırakılan Türk terörist İsa Armağan'ın, yakalanarak Türkiye'ye iadesi için İran İnterpolü'ne dördüncü kez telsiz çekildi.

26- Almanya'nın Frankfurt yakınlarındaki Kassel Kasabası'ndaTürk işçilerine ait otomobillerin altlarına kendi yaptıkları bombalarıyerleştiren ve çok sayıda otomobili tahrip eden aşırı sağcı 4 Alman,Frankfurt Mahkemesi'nce 3 yıl ile 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldılar.

27- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; bir süreönce bazı Alman profesörleri tarafından imzalanıp kamuoyuna açıklanan ve Federal Atmanya'doki yabancıların Alman dili ve kültürü içintehlike yarattığını öne süren «Heidelberg Bildirisi» Frankfurt'takiGoethe Üniversitesi'nin 40 profesörü tarafından bir karşı bildiri ilekınandı.

28- AA'nın Londra çıkışlı haberine göre; Uluslararası Af Örgütü,Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm cezasının kaldırılması için dünyaülkelerini ortak bir eylem programına çağırdı.

29- ABD Başkanı Ronald Reagan'm, İsrail Başbakanı MenahemBegin'e bir mektup göndererek, «Orta Doğu'da İsrail'in askerî üstünlüğünü koruyacaklarını» söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

30- AA'nın New York çıkışlı haberine göre; ABD'de «ABSCAM»siyasî rüşvet olayına adı karışan ve suçlu görülen Senatör HarrisonWilliams, üç yıl hapis ve 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

31- Anadolu Ajansı'nın Paris çıkışlı bir haberine göre; Paris'tedün geçe hafif maddî hasara yol açan 17 patlama meydana geldi,patlamaların sorumluluğunu «Korsika Ulusal Kurtuluş Cephesi» üstlendi.

32- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Yunan hükümet sözcüsü, Sovyetler Birliği ile ilişkileri konusunda yaptığı açıklamada, «Moskova ile ilişkilerimiz çok iyi olup daha da gelişmektedir.Bilindiği gibi Sovyetler Birliği Ege'deki durum, Orta Doğu'daki gelişmelerle yakından ilgilenmekte, Kıbrıs sorununa özel ilgi duymaktadır. Yu- nan hükümeti yalnız Sovyetler Birliği ile değil, öteki ülkelerle de bağlarını sıklaştırmaktadır.» dedi.

33- Polonya'da iki aya yakın bir süreden beri göz hapsinde tutulan Dayanışma Sendikası Lideri Lech VValesa'nın ilk kez güvenlikgörevlileri dışında bir kişi ile görüştürüldüğü, bu kişinin de DayanışmaSendikası din işleri görevlisi rahip Henryk Jankowski olduğu yabancıajanslar tarafından bildirildi.

34- Pakistan Dışişleri Bakanı Ağa Şafii'nin, «Sağlık nedenlerinden» ötürü görevinden istifa ettiği açıklandı. Ziya Ül Hak, Ağa Şahi'ninyerine, Dışişleri Bakanlığı'na Şahibzade Yakup Ali Han'ı atadı.

35- Anadolu Ajansı'nın Valetta çıkışlı haberine göre; Malta İşçiPartisi üyesi olan ve Malta parlamentosuna seçilen ilk kadın milletvekili unvanını kazanan Agahta Barbara, parlamento kararı ile MaltaCumhurbaşkanı ilan edildi.

36- Andolu Ajansı'nın Guatemala City çıkışlı haberinde, bir ortaAmerika ülkesi olan Guatemala'nın Uspantan kenti yakınlarındakibir köyde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 51 kişininbaşları kesilerek öldürüldüğü bildirildi.

18 Şubat 1982

1- Millî Güvenlik Konseyi 1982 malî yılı genel ve katma bütçetasarılarını görüşmeyi tamamladı ve kabul etti. Bütçe, 1 trilyon 804milyar 708 milyon 157 bin lira olarak kesinleşti.

2- Millî Güvenlik Konseyi, 12 Eylül 1980-31 Aralık 1981 tarihleriarasında toplam 268 yasa çıkarttı.

3- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile Başbakan BülendUlusu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan İsmailiyeMezhebi lideri ve uluslararası turizm yatırımcısı Kerim Ağa Han'ı aynayrı kabul ettiler.

Başbakan Ulusu, Ağa Han ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, Türkiye'nin turistik ve doğal kaynaklar açısından büyük potansiyeli olduğunu belirterek, «Yatırımlara karar verildiği takdirde,hükümet olarak her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. İhracata döfiüksektörlerde gümrük muafiyeti gibi birçok kolaylıklar sağlamaktayız.» dedi.

4- Başbakan Bülend Ulusu, geçtiğimiz hafta Türkiye'de idam cezasının kaldırılmasını öngören bir tasarı hazırlanması konusundaAdalet Bakanlığı'nda çalışmalar yapıldığı yolunda yayınlanan haberlerle igili olarak Tercüman Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Türkiye'deidam cezasının kaldırılması konusunda hiçbir çalışma yapılmamaktadır. İdam cezasının kaldırılmasını düşünmediğimiz için, böyle bir çalışma yapmamız da söz konusu olamaz.» dedi.

5- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, ANKA Ajansı'nın sorularını yanıtlarken, «Türkiye, yüzde 4.5 - 5'lik büyüme hızlarıyla meselelerini halledemez. İstihdam meselesini aşamayız.» dedi.

6- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Millî Savunma Bakanı Haluk Bayülken, 12 Eylül'den sonra ilk kez temyiz hakkını Çaycuma cezaevinde hükümlü bulunan gazeteci Ali Bahadır içinkullandı ve ilgili dosyayı temyiz edilmesi için Askerî Yargıtay'a gönderdi.

7- Sosyal Güvenlik Bakanı Saaık Side, Tercüman Gazetesi'neyaptığı açıklamada, yarım kalan veya çeşitli nedenlerle kendi kaderine terkedilen 60 bin konutun bu yıl tamamlanacağını, bunun içinyeni kurulan kooperatiflere kredi açmayı biraz ertelediklerini belirterek, «Ancak kuruluşunu tamamlayan, arsasını alan ve kredi almak içinSSK'ya yüzde 10'unu yatıran kooperatiflere, üyesi çok olanlara önceliktanımak suretiyle kredi verebileceğiz, çünkü 1982 fonunu biraz daralttık.» dedi.

8- Danışma Meclisi Genel Kurulu'unda sıkıyönetim komutanlıkları emrine atanan personelin yolluk ve yevmiye alma biçimini yenidendüzenleyen yasa tasarısı kabul edildi.

9- Danışma Meclisi toplantısında, Muzaffer Sağışman ve 17 arkadaşı tarafından verilen, «Yüksek öğretimin son sınıfında bulunupen çok iki dersten başarısızlık nedeniyle belge alan öğrencilere yeniden sınav hakkı verilmesine ilişkin yasa» teklifi geri alındı.

10- Çocuk mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usullerineilişkin yasanın ilgasını öngören yasa teklifi Danışma Meclisi AdaletKomisyonu'nda reddedildi.

11- Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasa tasarısı Danışma MeclisiAdalet Komisyonu'nda kabul edildi.

12- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Genelkurmay Başkanlığı, Çalışma Bakanlığı'na gönderdiği genelgede, «Sıkıyönetim Komutanlıklarının onayına tabi işten çıkarmalarda, işlemSıkıyönetim Komutanı'nca onaylanıncaya kadar işten çıkarılmasıistenilen işçinin (ücretli izinli) sayılması uygun mütalaa edilmektedir.»görüşüne yer verildi.

13- Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği» yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, fakülte ve yüksek okullarda kürsüler kaldırıldı ve«Anabilim veya anasanatdalı» «ile «Bilim veya sanat dalı» adlı birimleroluşturuldu.

14- 1981 yılı aralık ayı ihracatının 655.3 milyon dolar olarakgerçekleşmesiyle, 1981 yılı toplam ihracatı 1980' e göre yüzde 61.6artarak 2.9 milyar dolardan 4.7 milyar dolara yükseldi.

15- Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek, Ankara'da düzenlenen «Fiyat, ücret ve istihdam sorunları» konulu seminerde yaptığı konuşmada, «Türkiye'nin çok yönlü bir darboğazdan geçtiğini» öne sürerek, «Ağır ekonomik bunalımı aşmak için kitleler tahammül edilmesi zor bir sıkıntı içinde bulunmaktadırlar.» dedi.

16- Petrol Ofisi'nin kuruluşunun 41. yıldönümü törenlerle kutlandı.

17- Başvuruları incelendikten sonra tasfiyelerine karar verilen Ankaralı 97, İstanbullu 29 bankerin yurt dışına çıkışları yasaklandı.

18- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada, bir gazetede «İtiraf»lan yayınlanan ve 12 Eylül'den sonra Türkiye'ye dönerek güvenlikgüçlerine teslim olan Ömer Tanlak'ın sorgusu tamamlandı ve sanıkmahkemece tahliye edildi.

19- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yöneticilerinden 80 kişi hakkında, TCK'nın 141. maddesine aykırı hareket etmek iddiasıyla 10 - 36 yıl ağır hapis cezası istemiyle dava açtı.

20- MHP davasında gıyabî tutuklu sanıklardan Ziya Derya, Sıkıyönetim Askerî Savcılığfna teslim oldu ve hakkındaki gıyabî tutuklama kararı vicahiye çevrilerek cezaevine kondu.

21- Basında yeralan bir habere göre; Ankara Sıkıyönetim Komutanlığına bugüne kadar 244 sanıkla ilgili 188 işkence iddiasında bulunuldu ve bunlardan 12'si hakkında gerekli soruşturma tamamlanarak Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemelerinde dava açıldı. 14işkence iddiası hakkında görevsizlik, 45 iddia için de yeterli delilbulunamadığı için kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

22- Ağrı'da 6 kişiyi öldürmek, çeşitli silahlı eylemlere karışmak vedevletin hamiyeti altında bulunan toprakları bölmek iddiasıyla Türkiye Sosyalist Kürdistan Partisi, Özgürlük Yolu ve PKK örgütleri üyesi169 sanık hakkında, Erzurum Sıkıyönetim 2 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde kamu davası açıldı.

23- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık - kıyafetine ilişkin yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

24- Başbakan'ın başkanlığında Devlet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim, Bayındırlık, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Tarım ve Orman, Kültür ve Turizm, İmar ve İskan ile Gençlikve Spor bakanlıklarının katılmasıyla oluşan «Turizm İşleri YüksekKoordinasyon Kurulu»nun kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyürürlüğe girdi.

25- Türkiye'nin halen faaliyette bulunmayan ve kapalı olarak muhafaza edilen Beyrut Turizm Müşavirliği binasında bir patlama meydana geldi. Olayı, hiçbir örgütün üstlenmediği açıklandı.

26- ABD Temsilciler Meclisi Kaliforniya temsilcisi Ermeni kökenliCharles Pasayan, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın şehit edilmesikonusunda, «Eyaletimde yer alan bu cinayeti kınamaktayım ve bu görüşümde yalnız değilim.» dedi.

27- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Robert Strauzs Hupe, «Türk kalkınması hız kazanırken buna en büyük katkı özel sektörden geliyor. Yabancı yatırımı Türkiye'ye çekmek için Türk hükümetinin planlı birprogram başlattığını biliyorum. Potansiyel mevcut, şimdi yapılmasıgereken şey bunu dışarda reklâm etmek, fırsatları yabancı firmalaraduyurmaktır.» dedi ve «Enflasyonla mücadelenin, uyuşturucu maddealışkanlığını yok etmek gibi ıstırap verici olduğunu» bildirdi.

28- İsviçre Dışişleri Bakanı Ola Kilsten, parlamentonun oturumunda, İsveç Hükümetinin Türkiye konusunda ne gibi bir tutum almak niyetinde olduğunu soran üç milletvekiline verdiği sözlü yanıtta, AvrupaKonseyi Danışma Meclisi'nin Türkiye ile ilgili kararını hatırlatarak,»Asamblenin görüşü, bir yandan Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nde üyeolarak kalması, öte yandan a'a insan haklan konusundaki durumun incelenerek iyileştirilmesidir. Karar budur. Asamblenin tutumunu dikkatealarak, diğer bazı ülkelerle danışmak suretiyle, Türkiye'deki durumun iyileştirilmesi için yapılabilecek girişimler üzerinde durmaktayız.Bu girişimler arasında İnsan Hakları Komisyonu'na başvuru da biralternatif olarak bulunmaktadır.» dedi ve «İnsan Hakları Komisyonu'nagidip gitmeme konusunda bir karar alınamadığını» söyledi.

29- Son üç yılda Suudi Arabistan'dan alınan program kredisi toplamı 650 milyon dolar oldu.

30- Federal Almanya hükümeti, İaterpol aracılığı ile Türkiye'denÖmer Ay ile ilgili dosyanın acele gönderilmesini istedi.

31- Hürriyet Gazetesi'nin Atina muhabiri Cem Başar'ın Yunan hükümeti tarafından oturma müsaadesinin uzatılmamasını, UluslararasıGazeteciler Federasyonu (FİJ), Yunan Başbakanı Andres Papandreu'ya bir mektup yollayarak protesto etti.

32- Milüyet Gazetesi'nde yayınlanan habere göre; İtalyan hükümetinin, «Kızıl Tugaylar» örgütünün «gizli karargahının Yunanistan'daolması şüphesi karşısında üst düzeyde iki İtalyan güvenlik görevlisi,Yunan yetkilileriyle işbirliği yapmak üzere Atina'ya gittiler.

33- Irak savaş uçaklarının İran'm batısında Kirmanşah bölgesindeyer alan İslamabad Garb kentini bombalamaları sonucu 20 kişininöldüğü, 30 kişinin de yaralandığı Tahran Radyosu'nca bildirildi.

34- REUTER Ajansı'nın Tel Aviv çıkışlı haberine göre; İsrail Savunma Bakanı Ariel Şaron, İsrail televizyonuna verdiği bir demeçte, Suriye'nin savaşa hazırlandığını öne sürdü.

35- Batı Almanya ile Fransa, Sovyetler Birliği ve Doğu Bloku ülkelerine Polonya'daki gelişmeler nedeniyle daha önce NATO toplantısında alınan malî ve ekonomik yaptırımlar uygulanması kararına,yaptıkları açıklamalarla uymaya başladılar.

36- Suriye'nin başkenti Şam'da bombalı bir otomobilin sürücüsüile birlikte Enformasyon Bakanlığı binasına intihar dalışı yaparakpatladığı, 40 kişinin ağır yaralanırken, otomobil sürücüsünün parçalanarak öldüğü yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

19 Şubat 1982

1- Başbakan Bülend Ulusu, Tercüman Gazetesi'ne, gübre polilikası konusunda hükümetin tavrına ilişkin yaptığı açıklamada, «Kimse merak etmesin, Türkiye'yi gübresiz bırakmayacağız.» dedi.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, «İktisatDergisi»ne yaptığı açıklamada, «Dış ekonomik ilişkilerin düzenlenmesinde esas olarak kur politikasını kullanmak kararındayız» dedi ve kurpolitikasının kullanılması durumunda tahditlere başvurmak gerekmeden hedeflere ulaşılabileceğini söyledi.

3- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı'nın 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, eğitim kurumlarının her türlü masrafının giderek arttığını, devletin gücünü çoktanaştığını belirterek «Bu durumda millî eğitim politikasında öngörülengelişmelerin sağlanması şöyle dursun, günümüzün idameye dönükuygulamaları ve yöntemler büe başarısızlığa uğramakta ve çoğu kezyetersiz kalmaktadır.» dedi.

4- İımar ve İskan Bakanı Şerif Tüten, Ankara'da basına yaptığıaçıklamada, Toplu Konut Fonu'nun 30 milyar liraya ulaştığını belirterek, «Bütçe Kanunu'nun kabulünden sonra Bakanlar Kurulu'nun foniçin bu yıl öngörülen kesinti miktarını belirleyeceğini» açıkladı.

5- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu tarafından yüksek yargı organlarına gönderilen mektupta, yeni Anayasa'nın hazırlanmasınailişkin görüş ve önerilerin şubat ayı sonuna kadar Anayasa Komisyonu'na iletilmesi istendi.

6- Türk - İş'te kurulan Kadınlar Bürosu'nun kadın haklarıyla ilgili yaptığı çalışmaları izlemek amacıyla Danışma Meclisi bayan üyelerinden İmren Aykut ve Cavidan Tercan, Türk- İş Kadınlar Bürosu'nagiderek ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

7- Maliye Bakanlığı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliklerle ilgili olarak uygulamada nasıl hareket edilmesi gerektiğinibelirten bir tebliğ yayınladı. Bu tebliğe göre; Kurumlar Vergisi'ne tâbimükelleflere ihracatta uygulanacak istisnalar açıklığa kavuşturuldu.

8- Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgilerde, 1981 yılının ikinciyarısında başlatılan vergi denetimlerinin bugüne dek alınan sonuçlarına göre, 350 bin işyeri denetlenmesi sonucuda 2 milyar 700 milyonliralık ceza kesildiği bildirildi.

9- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; MillîEğitim Bakanlığı'na bağlı 24 genel müdürlük sayısı 10'a düşürüldü.

10- Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerde, 15 Ocak 1982tarihi itibariyle 25 Aralık 1981'e göre, bankalarca acılan kredilerinyüzde 7.1, bankalardaki mevduatın da yüzde 6.3 artış gösterdiği bildirildi.

11- Basında yer alan bir habere göre; bankerlerle ilgili olarakyürürlüğe girecek olan ikinci kararnamede, «Banker alacaklarınınsüratle tahsil edilmesi ve bunların tasfiye kurulları aracılığıyla vatandaşlara verilmesi öngörüldü.

12- Türkiye'nin EXIMBANK'a olan 95 milyon 650 bin dolarlık borcuertelendi.

13- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan «KiT'ler Nasıl Kurtulur» başlıklı yazıda, çeşitli işadamlarının konuya ilişkin görüşleri yer aldı.

14- Güneş Gazetesi, yayın hayatına başladı.

15- Sosyal Güvenlik eski bakanlarından Hilmi İşgüzar ve arkadaşlarının Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada savunmasını sürdüren İşgüzar, «Dava dosyasında lehimize olan belgeler yok edilmiştir. Bunu aleyhimize senaryolar düzenleyenler yapmışlardır. Cumhuriyet Başsavcısı'nm harekete gederek durumun gereğiniyapmasını talep ediyoruz.» dedi.

16- 1 Nisan 1977'de Lalahan tren soygununu gerçekleştirerek,2 milyon 718 bin 300 lira alan yasa dışı THKP-C Acilciler ÖrgütününDevrimci Savaşçıları fraksiyonu üyesi 4 kişi, Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askerî Mahkemesi'nce yaşam boyu ağır hapis cezalarınaÇarptırıldı.

17- İstanbul Sıkıyönetim Savcılığı, Kawa (Yeniden Doğuş) adlı yasadışı örgütün 42 üyesi hakkında, «Bölücülük yaparak TCK 125. maddesine aykırı hareket etmekten» dava açtı.. Davada, örgütün İstanbulbölgesi elemanlarından 14'ü için idam, diğerleri için çeşitli hapis cezalan istendi.

18- İzmir'de eski Ülkücü Gençlik ve Ülkücü İşler Derneği yöneticilerinin de aralarında olduğu 28 ülkücü hakkında Sıkıyönetim 1 numaralı Askerî Mahkemesi'nde açılan davada, Erbil Kuru adlı teröristidam, 24 sanık da çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar.

19- İlerici Yurtsever Gençlik Dergisi'nin sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erhan Tuskan millî duyguları yoketmeye ve zayıflatmaya yönelikyayın yoluyla propaganda yapmak suçundan 1. Ordu SıkıyönetimKomutanlığı 3 No'lu Askerî Mahkemesi'nce 1.5 yıl hapis cezasınaçarptırıldı.

20- Genel ve katma bütçeye dahil kuruluşların 1982 malî yılı kırtasiye, baskı ve yayın giderleri için, bütçeye 7 milyar 585 milyon liretutarında ödenek kondu.

21- «Emniyet teşkilâtı mensuplarının sicillerinin düzenlenmesiniöngören» yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi,Yönetmelikte, üst üste iki kez «olumsuz ahlâk notu» alan emniyet gcrevülerinin, uyanlara rağmen durumlarını düzeltmedikleri takdirdeemekliye sevkediiecekleri bildirildi.

22- Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitrios Marudas, Atina'da yaptığıaçıklamada, «Hürriyet gazetesinin muhabiri Cem Başar sınır dışıedilmemekte, ülkede kalışına ilişkin ikamet izni yenilenmemektedir.»dedi.

23- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Danimarka,Almanya ve İtalyan makamlarınca serbest bırakıldıkları söylenen Türkteröristlerin durumları belirlendi.

24- ABD Başkanı Ronald Reagan, New York'ta düzenlediği basıntoplantısında, ülkesinin El Salvador'a hiçbir zaman askerî kuvvet göndermeyeceğini söyledi.

25- UPl'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Federal Almanya KriminalBüro Başkanı Gerhard Boeden neo nazi örgütünün Doğu bloku ülkelerince eğitildiğini açıkladı.

26- UPl'nın Madrid çıkışlı haberine göre; geçen yıl İspanya'da Parlamentoyu basan ve hükümet darbesi girişiminde bulunan 32 subayınDivan-ı Harp'te yargılanmalarına başlandı.

27- UPl'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da GeneralJaruzelski başkanlığındaki askerî konsey, Dayanışma Sendikası'nıdestekleyen birçok papazın tutuklanmasını emretti.

28- Suriye Başkenti Şam'daki Enformasyon Bakanlığı'ndaki patlama üzerine Suriye yönetiminin olayı «Müslüman Kardeşler örgütü1nü destekleyen CIA ile İsrail'in gerçekleştirdiğini» belirttiği yabancıajanslar tarafından bildirdi.

29- UPl'nın Meksico City çıkışlı haberine göre; Meksika hükümetiyaptığı bir açıklama ile, ABD dolarına karşı gerçek değerinin üzerindeişlem gören pesoyu yüzde 30 dolaylarında devalüe ettiğini bildirdi.

20 Şubat 1982

1- Bakanlar Kurulu, erken emeklilikle ilgili 3 bakandan oluşankomisyonun hazırladığı listeyi onayladı ve 13 bin 500 memurun emeklilik işlemlerinin tamamlanması için listeleri bakanlıklara ve kurumlara gönderdi.

2- Basında yer alan bir habere göre; Türkiye, Yunanistan'ınEge'de Taşoz Adasfnın doğusunda yürüttüğü yeni petrol aramalarıüzerine, Atina'dan bilgi istedi.

3- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Akajans'a yaptığı açıklamada, «Geçtiğimiz yıl 8 bin 42 öğretmeni, ihtiyaçlar gözününde bulundurularak 67 ile dağıtan rotasyon uygulamasının, bu yıl mayısayında başlayacağını» belirtti ve «Eğitim personelinin yurt düzeyindedengeli dağılımını, eğitim ve öğretim hizmetlerinin vazgeçilmez, zorunlu bir ilkesi olarak görmekteyiz.» dedi.

4- Ankara Barosu Yönetim Kurulu adına başkan Prof. MuammerAksoy, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na gönderdiği bir mektupta,«Adalet alanında bağımsızlığı, güvenceyi ve huzuru gölgeleyen bazıyasal düzenlemelere artık son verilmesi zamanı geldiğini» bildirdi.

5- Türk Metal Sendikası Başkanlar Kurulu toplantısında bir konuşma yapan Sendika Başkanı Mustafa Özbek, asgarî ücretin yenidenbelirlenmesini ve vergiden muaf tutulmasını istedi ve «Silahlı anarşibitmek üzeredir. Fakat nriide anarşisi başlamaktadır.» dedi.

6- Tekel Genel Müdürü Niyazi Sürenkök, f(ilitresiz sigaralaraortalama yüzde 45, filtreli sigaralara yüzde 21.90, içkilere yüzde 11.80ispirtoya yüzde 49.30, kibrite yüzde 40 oranında zam yapıldığını açıkladı.

7- Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürü Sedat Yıldızgörevinden istifa etti.

8- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ın açılışını yaptığı «İstanbulTicaret Odası 100. Yıl Moda ve Tekstil Fuarı» İstanbul'da başladı.

9- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 42. Genel KuruluAnkara'da yapıldı.

10- Akajans'ın bir haberinde. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde 1918 yılndaki Ermenilerin yaptığı katliamı anlatan taş baskısıve eski harflerle basılmış bir kitap bulunduğu, Konya Halk Kütüphanesi'ne armağan edilen kitabın, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerindeErmenilerin Türkleri katlettiğini fotoğraf ve belgelerle ortaya koyduğu bildirildi.

11- Ege Dev - So! davasında, esas hakkındaki mütalaasını verenAskerî Savcı, 10 kişinin idamını, 25 kişinin de beraatını istedi.

12- Türk Haberler Ajansı'nın bir haberine göre; gözaltına aldıklarıyedi sanığa işkence yaptıkları iddia edilen biri komiser 10 emniyet görevlisi hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

13- 12 Eylül öncesinde «İtirafları» yayınlanan «MHP ve Ülkücükuruluşlar davası» sanıklarından Ömer Taniak salıverildi.

14- Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir tankerin Habur sınır kapısındaki peronlardan birine çarpması sonucu yedi araç enkaz altındakaldı, 23 kişi öldü, 7 kişi de yaralandı.

15- ABD Temsilciler Meclisi üyesi Stephan Solarz, TemsilcilerMeclisi'nde yaptığı bir konuşmada, Amerika'da görevli Türk diplomatlarının Ermeni saldırılarına karşı güvenliklerinin sağlanması gerektiğini söyledi.

16- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Rum toplumu lideri Spiros Kipriyanu'nun birdenbire Atina'ya gitmesine nedenolan «Kıbrıs Eylem Planı'nın ana hatları belli oldu. Aynı haberde,planda, «Kıbrıs sorununun önce AET'ye götürüleceği, mayıs veya haziran ayında BM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılacağı,ardından, uluslararası bir koferns toplanmasına çalışılacağı» görüşlerinin yeraldığı bildirildi.

17- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; YunanCumhurbaşkanı Konstantin Karamanlis, «Türkiye ile Yunanistan ara-

sında giderek artan anlaşmazlık devam ederse, bu her iki millet içinelim bir maceraya yol açabilir.» dedi.

18- AP Ajansı'nın Atina çıkışlı haberinde, Sovyetler Birliği'ninYunanistan'a verdiği petrolün fiyatına indirim yapacağı açıklandı.

19- AP Ajansı'nın Belgrad çıkışlı haberine göre; Yugoslavya'da yayınlanan Politika gazetesinin bir muhabiri, İran'da Halkın MücahitleriÖrgütü'ne bağlı çok sayıda bir grubun şehir stadyumunda kurşunadizildiğini bildirdi.

20- Suriye'nin Hama kentinde askerlerle Müslüman Kardeşlerörgütü arasında çıkan çatışmalarda, ölü sayısının üç bin dolaylarındaolduğu yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

21- UPI'nın New York çıkışlı haberine göre; Suudi Arabistan petrol üretiminde günde 1.5 milyon varillik bir azaltmaya gitti.

21 Şubat 1982

1- Devletin üst düzey yöneticileri ile doktor ve teknik elemanlaranet 12 bin lira ile 6 bin lira arasında değişen öze! görev tazminatıödenmesine ilişkin kararname Bakanlar Kurulu'nda benimsendi.

2- Sınırlı Sorumlu Denizli Belediyesi Toplu Sosyal Konut, SosyalSigortalar Yapı Kooperatifi'nin temel atma töreninde bir konuşmayapan İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten, «Dar gelirli yurttaşı ev sahibiyapmak amacıyla çıkarılan Toplu Konut Yasası ile oluşturulan fonabütçeden 24 milyar lira ayrıldığını» bildirdi.

3- Basında yeralan bir habere göre; Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgilerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun48. maddesinde öngörülen özel şartları taşımadıkları gerekçesiyle952 öğretmen adayının tayini yapılmadığı, öte yandan kuraları çekilerek tayin yerleri tespit edilen 14 bin öğretmenin kararnamelerindenbir kısmının geri istendiği belirtildi.

4- Türk - İş Genel Başkanvekili ve Tekstil Sendikası Genel Başkanı Şevket Yılmaz Bursa'da THA'ya yaptığı açıklamada Asgarî Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması için girişimde bulunduklarınıbelirterek,«Komisyonun toplanması için Türk-İş olarak başvurumuzuBasbakan'a yaptık» dedi.

5- Tercüman Gazetesbnde Yavuz Donat'ın Devlet Bakanı veBaşbakan Yardımcısı Turgut Özal ile ekonomi üzerine yaptığı söyleşi yayınlandı.

6- Hürriyet Gazetesi'nde Batı Trakya'da yaşayan 120 bin Türkvatandaşı ile ilgili yazı yayınlandı.

7- Cumhuriyet Gazetesi'nde, Cengiz Çandar'ın, İran Devlet Başkanı Hoccatülislam Ali Hamaney ile Türkiye - İran ilişkilerini içerenbir söyleşisi yayınlandı.

8- Cumhuriyet Gazptesi'nde Altan öymen'in «Papandreu'nunyeni Yunanistan'ı» başlıklı yazısı yayınlanmaya başlandı.

9- Sıkıyöetim Koordinasyon Başkanlığfndan alınan bilgiye göre;sıkıyönetim mahkemelerinde çeşitli suçlardan yargılanmakta olan sanık sayısının 46 bin 721 olduğu açıklandı.

10- Mardin'in Habur gümrük kapısında bir petrol tankerinin çarpması sonucu çöken peronda enkaz altından çıkarılan 21 Irak'tı ailelerine teslim edildi, 2 Tunus'tu ise Silopi'de toprağa verildi.

11- Yunanistan Devlet Başkanı Konstantin Karamanlis Yanya'nınkuruluşunun 69. yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada «Bugünküuluslararası durum karanlık ve tehlikelidir. Ülkemiz yanardağlar arasında bulunmaktadır. Bunların bazıları faaliyette, bazıları ise patlamaküzeredir, önemli dış tehlikelerle karşı karşıya bulunuyoruz. Türkiye ileilişkilerimiz alevlenmektedir. Eğer itidal ve soğukkanlılık olmazsaülkelerimiz için bu durum üzücü bir maceraya neden olabilir.» dedi.

12- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Kongresi'nin Birleşik Ekonomi Komitesi, Başkan Reagan'ın NATO üyesiBatı Avrupa ülkelerine Sovyet doğal gaz boru hattı döşenmesine karşıaldığı ve alınmasını istediği önlemlere karşı çıktı.

13- AP Ajansı'nın Abu Dabi çıkışlı haberine göre; Birleşik ArapEmirliği Petrol Bakanı Mana Uteybe, Fransa'nın, kendilerine barışçıamaçlarla kullanılmak koşuluyla nükleer santral satmayı önerdiğiniaçıkladı.

14- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; iran ve Irak arasında Bostan kasabası çevresinde devam eden saldırılarda Irak, 7700iranlıyı öldürdüğünü açıklarken, Iran da Bostan kasabasının halenellerinde olduğunu, Irak kuvvetlerine ağır kayıplar verdirerek geripüskürttüklerini öne sürdü.

15- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberinde, Trablus kentinde Suriye birlikleriyle Sünni Müslüman gerillalarla birlik olan solcu Lübnanmilitanları arasında çhkan çatışmada 20 kişinin öldüğü, 40 kişinin yaralandığı, şehirde hasarın meydana geldiği, bu arada kente giriş veçıkışların kapatıldıâı bildirildi.

16- Akajans'ın Brüksel çıkışlı haberine göre; Belçika Hükümetisözcüsü, hükümetinin Belçika frangını devalüe etmek kararı aldığınıaçıkladı.

17- AP Ajansı'nın Budapeşte çıkışlı haberine göre; Macaristan'da kilise ile devlet yönetimi arasında çıkabilecek bir çekişmeyi önlemek için Macaristan Dışişleri Bakanı ve Dinî İşler Daire Başkanıİrme Miklos, Komünist Parti yayın organı Nepzabadsag'a verdiği demeçte Katoliik Kilisesi yetiklilerine bu konu üzerine uyarıda bulundu.

18- AA'nın Dublin çıkışlı haberine göre; İrlanda'da yapılan seçimlerde en çok üyeliği 81 sandalye ile muhalefet partisi Fianna FailPartisi kazandı.

22 Şubat 1982

1- Ankara'da Kız Teknik Yüksek öğretmen Okulu'nda başlayan67 ilin Millî Eğitim Müdürleri toplantısının açış konuşmasını yapanMillî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, «Okullarda ve eğitim tesislerindedevletin gücü ve varlığının tam olarak hissedilmesi» gerektiğini, «Üçgün sürecek seminerde Millî Eğitim Bakanlığı'nın hedef, ilke ve görüşlerinin açıklanacağını, ayrıca Millî Eğitim Bakanlığı'nın her alandaki durumu, gelişmeleri, planlama çalışmaları hakkında bilgi verileceğini» belirtti.

2- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Side, Sosyal Güvenlik Kurulu'nu açarken yaptığı konuşmada, «Tarım kesiminde çalışanları da sosyal güvenliğe kavuşturacak kanun tasarısının bu yıl içinde hazırlanacağını, kurulun hızlı ve sağlıklı bir ekonomik kalkınma süreci içindesosyal güvenlik ve refahın yaygınlaştırılması için çalışacağını» söyledi.

3- Milliyet Gazetesi Başyazarı ve Genel Yayın Müdürü Abdiİpekçi'yi öldüren ve halen Papa 2. Jean Paul'e suikast suçundan ötürü İtalya'da müebbet hapse mahkûm olan terörist Mehmet Ali Ağça'nın idam cezasına çarptırılmasına ilişkin mahkeme kararı Başbakanlık'ça Danışma Meclisi'ne gönderildi ve Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

4- Danışma Meclisi komisyon toplantılarının haftada 4 gündenüç güne indirildiği bildirildi.

5- Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 1982 ve daha sonraki yıllarda uygulanması planlanan yabancıöğrenci ve gençler için öğrenci ve gençlik turizmi konusunda bir protokol imzalandı.

6- Kamuda çalışan görevlilerin 14 ana konuda kurslar ve seminerlerle eğitilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'na bağlı Eğitim Genel Müdürlüğü kuruldu.

7- Ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerlerden alacakları bulunan kişilerin tasfiye istemiyle görevli • mahkemelere başvuru süresisona erdi.

8- Milliyet Gazetesi Dış Haberler servisi elemanlarından gazeteciZerrin Alnar İstanbul'da vefat etti.

9- Uluslararası Af Örgütü tarafından öldüğü öne sürülen, eskiBaşbakanlardan Nihat Erim'i öldürmekten sanık idam mahkumu Sadettin Güven basın mensuplarına gösterildi.

10- Sosyal Güvenlik eski Bakanlarından Hilmi İşgüzar ile arkadaşlarının Yüce Divan'do yargılanmasına devam edildi, karar için duruşma 23 Mart tarihine ertelendi.

11- Dev - Yol adlı yasa dışı örgütün afiş ve bildirilerini basmaksuçundan yargılanan Emaş matbaası müdürü gazeteci yazar İlhamiSoysal Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askerî Mahkemesi'ndeki duruşmasında tahliye edildi.

12- Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı Gölcük Askerî Mahkemesi firarda bulunan Yılmaz Güney'i «Devletin dıştaki saygınlığını venüfusunu kıracak şekilde yine devletin iç durumu hakkında yabancıbir memlekette asılsız ve abartılmış haberler yayınlamak, ulusal çıkarlara zarar verecek çalışmada bulunmak, ulusal duyguları yok etmek ve zayıflatmak amacıyla propaganda yapmak» suçundan 5 yılağır hapse mahkûm etti, ayrıca 1 yıl 8 ay Tokat'ta emniyet gözetimindebulundurulmasına ve 5 yıl süre ile kamu hizmetlerinden yasaklanmasına karar verdi.

13- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askerî Mahkemesi,yalancılık, iftira, sahtecilik ve bir davanın seyrini değiştirme suçlarından yargılanan ve sürekli ifade değiştiren Hicabi Koçyiğit'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının saptanmasını kararlaştırdı.

14- Yasa dışı Dev-Sol adlı örgüte üye oimak ve hırsızlık yapmaksuçlarından haklarında dava tfçılan 11 kişinin Ankara SıkıyönetimKomutanlığı 1 Nolu Askerî Mahkemesi'nde duruşmalarına devam edildi, bu arada 4 sanık mahkemece tahliye edildi.

15- İkinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutaniığı'nca aranan yasa dışıTürkiye Komünist Partisi üyesi Süleyman Efe, Konya'nın Ereğli ilçesinde ele geçirildi.

16- «Adam öldürmeye teşebbüs» suçundan aranan İmam Sami İnceler interpol tarafından yakalanarak İstanbul'a getirildi.

17- Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve HavaKuvvetleri Komutanlığı'ndaki yetkililerle temaslarda bulunmak üzereABD'nin uçak yapım şirketi Northorp'un Genel Direktörü Thomas JonesAnkara'ya geldi.

18- Basında, Kıbrıs Rum lideri Spiros Kipriyanu ile YunanistanBaşbakanı Andreas Papandreu'nun Atina'deki görüşmelerinden sonraBatılı ülkelerin ve ABD'nin Kıbrıs'la ilgili görüşleri, Türkiye hükümeti'nin bu görüşler karşısında aldığı tutum yayınlandı.

19- Sovyetler Birliği resmî yayın organı Pravda'da Varşova Paktıüyeleri ile ilgili yayınlanan bir yazıda, «İç politikada hatalar ve yanlışdeğerlendirmelerle birlikte emperyalizmin yıkıcı faafiyetleri dost ülkelerde sosyalist karşıtı güçleri uyararak sosyalist devlete karşı harekete geçirmektedir. Bu ikilemin Polonya'da olduğu gi'bi diğer ülkelerdede yeniden başgöstermemesi için tüm Varşova Paktı devletleri uyanıkolmalıdır.» denildi.

20- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; Polonya BaşbakanYardımcısı Mieczyslav Rakovvski London Times gazetesine verdiğidemeçte, Askerî yönetimle ilgili olarak, «Polonyalı askerler Polonya'yıişgal etmemişlerdir. Polonya'yı işgal edilmekten ve seller gibi kanakmasmdan kurtarmıştır. Sıkıyönetim böylece bir kanlı iç savaşı veVarşova Paktı'nın müdahalesini engellemiştir.» dedi.

21- UPI'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır'da iktidardaki partinin yayın organı Mayo gazetesi, «Hükümet yetkililerinin nisan ayından sonra tüm dünyaya, İsrail'in Sina'dan çekilmesi ile Mısır'ın bölgedeki barışı sağlama 'çabalarından vazgeçmeyeceğini duyuracaklarını,aksine israil'in geri çekilmesinin barış yolunda ilk olumlu adımı oluşturduğunu» açıkladı.

22- UPI'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Tahran'm güneyinde biraskerî kışlanın önünde patlayan bombanın 11 kişinin ölümüne yolaçtığı Tahran Radyosu tarafından bildirildi.

23 Şubat 1982

1- Danışma Meclisi Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, Danışma Meclisi üyesi Mustafa Alpdündar tarafından verilen ve «SSKemeklilerinin bazı haklarını yeniden düzenleyen» yasa teklifinin görüşülmesine başlandı.

2- Umanlar Kanunu'nda değişiklik yapılarak limanları kirletengemi kaptanlarına verilecek cezayı 10 milyon liraya kadar çıkaranyasa tasarısı, Danışma Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

3- Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinin verecekleri hapis cezalarında cezanın 3 yıla kadar olması halinde temyizin mümkün olamayacağını hükme bağlayan yasa maddesinin değiştirilerek, bu sürenin 6ya indirilmesini öngören yasa teklifi Danışma Mecfisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

4- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İdareİlimleri Enstitüsü, yeni anayasa ile ilgili olarak Anayasa Komisyonu'nagönderdiği yazılı açıklamada, «Senato ve Millet Meclisi yerine tekdereceli ve genel seçimle oluşacak meclis sistemini» önerdi ve «Cumhurbaşkanı ile Başbakanın TBMM tarafından kendi üyeleri içinden vedışından seçilebilmesi görüşünü» savundu.

5- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü yabancı Büyükelçilik mensupları diplomatlar için Türk dili ve uygarlığı kursu açtı.

6- OYAK Renault Otomobil Fabrikası tarafından üretilen Renaultmarka otomobillerinin satış fiyatına 30 bin lira ile 65 bin lira arasındazam yapıldı.

7- İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti Ankara'ya geldi veDışişleri Bakanı İlter Türkmen ile görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel sorunlar ve çok taraflı uluslararası konuların ele alındığının öğrenildiği, Cumhuriyet Gazetesi tarafındanbildirildi.

8-Gümrük ve Tekel eski Bakanlarından Tuncay Mataracı ve arkadaşlarının Yüce Divan'da devam eden duruşmalarında, Ali GalipKayıran'ın tahliye istemi kabul edildi.

9- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili olarak devam eden davada,Alpaslan Türkeş ve tutuklu 30 sanık için tahliye isteminde bulunuldu.

10- Yüksek Öğretim Kurulu'nca hazırlanan «Döner sermaye işletmelerinin kurulmasında uyulacak esaslara ilişkin 'yönetmelik» yürürlüğe girdi.

11- NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, Türkiye ve Yunanistan'ınNATO'ya girişinin 30. yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, «Heriki ülke halkını ve hükümetlerini NATO'nun güney kanadının korunmasında oynadıkları önemli rolden dolayı en içten duygularımla kutlamakbenim için büyük bir zevktir.» dedi.

12- Akajans'ın haberine göre; Avrupa Ekonomik Topluluğu Dışişleri Bakanlarının Brüksel'de yapılan Siyasi işbirliği toplantısında Belçika'nın teklifi üzerine AET dönem başkanı ve Belçika Dışişleri BakanıLeo Tindemans'ın başkanlığında oluşturulacak bir heyetin AET adınaTürkiye'ye gelerek bir dizi temas ve incelemelerde bulunması kararıalındı.

13- Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'm, kardeşi Harry Sasunyan tarafından öldürülmesinden önce Arıkan'm evini bombalamaktan yerel mahkemece tutuklanan Harut Sasunyan adlı Ermeni'nin Federal Jüri tarafından suçlu bulunarak Federal Mahkeme'de yargılanacağı basındaki haberlerde yer aldı.

14- Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdiİpekçi'yi öldüren terörist Mehmet Ali Ağca'ya bu olayda suça azmettirmek ve silah sağlamaktan sanık Mehmet Şener İsviçre'nin Zürihkentinde yakalandı.

15- Amerika'da yayınlanan Los Angeles Times gazetesinde çıkanbir haberde; Türkiye'den kaçan Yılmaz Güney'in Lieçhtenstein'de olduğu ve İsviçre'den iltica hakkı istediği öne sürüldü.

16- Akajans'ın Paris çıkışlı haberine göre; 7. Dünya Turizm veSeyahat Sergisi'nde, Türkiye'yi tanıtıcı afişler yer aldı.

17- UPI'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği Savunma Bakanı Dimitri Ustinov bir açıklamasında, başta Amerika veNATO üyesi ülkeler olduğu halde Batı'nın bir üçüncü dünya savaşıhazırlığı içinde olduğunu» öne sürerek, «Amerikalı yöneticiler, sınırlandırılmış bir nükleer savaş düşünüyorlar. Ancak bu insanlığın sonuolabilir. Sosyalist ülkeler hiçbir ülkeden daha güçlü ve askerî yöndenkuvvetli olmak amacı gütmemektedir.» dedi.

18- Polonya Başbakan Yardımcısı Rakovvski'nin yaptığı açıklamada «Dayanışma Sendikası lideri Lech Walesa'nm yargılanmasının sözkonusu olmadığını» söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

19- AP Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberinde, Afganistan'daSovyet yanlısı yönetime karşı mücadelelerini sürdüren Afganlı mücahitlerin 19 ocak tarihinde bir helikoptere açtıkları roket atışları sonucu bir Sovyet Generalini öldürdükleri bildirildi.

24 Şubat 1982

1- Habur sınır kapısındaki incelemelerini tamamlayan Gümrükve Tekel Bakanı Ali Bozer Diyarbakır'da düzenlediği basın toplantısında, peron çökmesi sonucu meydana gelen ve 23 kişinin ölümüne yolaçan kazayla ilgili açıklamasında, «Bayındırlık Bakanlığı'ndan yediyetkilinin yaptığı inceleme sonucu hazırlanan ön raporda peron çökmesinde yapım hatası görülmediğini» söyledi.

2- 657 sayılı Devlet Personel Yasası'nın bazı maddelerinde değişiklik yapılmasını öngören 2 ayrı yasa tasarısı, hükümet tarafındanDanışma Meclisi'nden geri alındı.

3- Telsiz Yasa tasarısının Adalet Komisyonu'nda görüşülmesine başlandı. Ancak, komisyona katılan hükümet temsilcilerinin, aynıkonuda 2. bir tasarının hazırlandığını belirterek, her iki tasarının birliktegörüşülmesini istemeleri sonucu tasarı komisyonda görüşülemedi.

4- Danışma Meclisi Genel Kurulu'nda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrlanda ve İspanya hükümeti arasında hava ulaştırma anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin iki yasa tasarısıile, Çay Kurumu Yasası'nda değişiklik getiren yasa tasarısı kabuledildi.

5- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. OrhanAldıkaçtı, yeni Anayasa çalışmaları konusunda ANKA muhabirineyaptığı açıklamada, yeni Anayasa'nın millî bir anayasa olacağını ve1961 Anayasası'ndan yararlanılacağını belirterek, «Biz yeni Anayasahazırlıklarını sürdürürken şu anda yürürlükteki Anayasayı bir kenaraatamayız. Yıllardır toplum hayatına malolmuş hükümler elbette korunacaktır. Yararlanılacaktır. Meselâ yasama hakkına ilişkin temelhaklar, toplantı, gösteri ve yürüyüşler kanununun getirdiği haklar,basın özgürlüğü ve benzeri birçok maddeler elbette korunacaktır.»dedi.

6- Maliye Bakanlığı bir kararnameyle, binek otomobilleriyle ilgiligider vergisi tablosunda değişiklik yaparak alınmakta olan yüzde 10vergi oranını yüzde 7'ye düşürdü.

7- Türk Tanıtma Vakfı Danışma Kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı. Vakfın Başkanı Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşleri Müsteşarı Kemal Baytaş yaptığı konuşmada, «Vakfın millî menfaatler doğrultusunda ülkenin sosyo - kültürel, ekonomik, ticarî, sınaî, teknolojive doğal güzellikleri gibi tüm değerlerin tanıtılmasını amaçladığını»belirtti.

8- İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşculu,Danışma Meclisi'nce hazırlanan ve «sanayi mamullerinin kalitesininyükseltilmesi ve tüketicinin kalitesiz mallardan korunması»nı amaçlayan yasa tasarısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Ticarî hayatıçok yakından ilgilendiren böyle bir kanun tasarısı hakkında kendilerinin görüşünün alınmadığını» söyledi. Kuşculu, Türk StandartlarEnstitüsü tarafından saptanan mecburî standartların kotrolünün etkinolmadığını da belirterek, «Devlet kalite kontrolüne önem veriyorsaöncelikle alt yapıyı, yani teknik kadroyu bölgesel analiz laboratuvarlannı sağlamak zorundadır.» dedi.

9- Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafındanbasına yazılı olarak verilen ve TÜSİAD'ın yeni Anayasa hakkındakigörüşlerini belirten yazıda, «Ekonomide mevcut sektörler arasındadevamlı işbirliği ve ahengi sağlayacak ülke kaynaklarının daha rasyonel ve verimli çalışmasını gerçekleştirmek üzere yapısı ve fpnksiyonları kanunla belirtilen bir 'ekonomik ve sosyal konsey1 kurulmasıönerildi.

10- Tüccar ve Sanayiciler Derneği Başkanı Avni Özden, basınayaptığı yazılı açıklamada «Karşılıksız çekle piyasanın dolandırılmasınason verilmesini, ticarî itibarı olmayanlara çek karnesi verilmemesini»istedi.

11- Uluslararası Af örgütü tarafından Uşak Cezaevi'nde işkenceedilerek öldürüldükleri öne sürülen yasa dışı Dev - Yol militanı biritutuklu iki öğretmen, izmir'de basın mensuplarına gösterildi.

12- Demokrat Gazetesi'nde yayınlanan «Tariş işçilerine selâm»başlıklı yazısından dolayı yazar Demirtaş Ceyhun ile o dönemdekigazetenin yazı işleri müdürü Işık Yurtçu, yargılandıkları İstanbul TopluBasın Asliye Ceza Mahkemesi'nce 6'şar ay hapis ve 2'şer bin lira ağırpara cezasına çarptırıldılar, cezaları daha sonra paraya çevrildi.

13- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, beraberinde DışişleriBakanı ve ilgililer olduğu halde Bulgaristan Devlet Başkanı TodorJivkov'un resmî konuğu olarak 4 günlük bir ziyaret için Sofya'ya gitti.

Sofya'deki özel havaalanında Devlet Başkanı Todor Jivkov tarafından karşılanan Orgeneral Evren'e, Sofya şehrinin fahri hemşehrilik beratı ile Stana Planına Nişanı verildi.

Onuruna verilen akşam yemeğinde bir konuşma yapan DevletBaşkanı Orgeneral Evren, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemini belirtti ve «Tarih boyunca birçok uyuşmazlık ve çatışmalara sahne olmuş bölgemizin ahenkli ilişkilere dayanmasını içtenliklearzulamaktayız. Avrupa'nın bir uzantısını teşkil eden Balkanlar, böylelikle Avrupa barış ve istikrarına da olumlu katkıda bulunacaktır.» dedi.Orgeneral Evren, «Uluslararası alandaki güven buhranının giderilmesinin ancak tüm devletlerin gerçek bir sorumluluk duygusu ile BM Yasası ve Helsinki Nihai Senedi'nde yer alan ilkelere riayet etmeleriile mümkün olabileceğini» belirtti.

Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov da konuşmasında «Avrupa'daki nükleer silahların sınırlandırılmasını, hatta tamamen ortadankaldırılmasını istediklerini» söyledi.

14- Mlliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Kuzey Ege'deSemadirek Adası yakınlarında pazartesi günü şiddetli fırtınada kaybolan «Maria» adlı balıkçı teknesinin, Yunan savaş gemilerince Türkkarasularında aranmasına Türk hükümetinin izin verdiği açıklandı.

15- İsviçre Hükümeti, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenive Başyazarı Abdi İpekçi'nin öldürülmesinde, Mehmet Ali Ağça'yasilah sağlamak ve suça azmettirmek suçundan aranan ve Zürih'teyakalanan sağ eylemci Mehmet Şener'i, Türkiye'ye iade etmeye hazırolduğunu bildirdi.

Öte yandan İsviçre polis yetkilileri Mehmet Şener'le birlikte yakalanan ikinci kişinin de, Adana eski Emniyet Müdürü Cevat Yurdaku'u öldürmekten sanık Abdullah Çatlı olduğunu açıkladı.

16- AA'nın Londra çıkışlı haberine göre; Yunanistan BaşbakanıAndreas Papandreu, Financial Times gazetesine verdiği demeçte,«Şimdilik Türkiye ile diyalog kurmanın söz konusu olmadığını, çünkü

Yunanistan'ın bir tehdite nasıl karşı koyacağına cevap arandığı bir sırada diyalog kurulamayacağını» söyledi ve «NATO'nun hem Yunanistan'ın doğu sınırlarını koruyup hem de Türkiye'ye silah vererek birçatışma olasılığı doğurmaması gerektiğini» belirtti.

17- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; ABD SavunmaBakanı Caspar VVeinberger, «Başkan Reagan'ın Kongre'ye sunduğu258 milyar dolarlık savunma harcamaları bütçesinin, tüm Amerikanekonomisini daha da güçlendireceğini» öne sürdü.

18- DPI Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Komünist Partisi Genel Kurulu, Dayanışma Sendikası ile gözaltındaki lideriLech Walesa'nın durumunu görüşmek üzere 13 aralık tarihinden buyana ilk kez toplandı.

19- AA'nın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır'da 163 siyasî tutukluDevlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in yazılı emriyle serbest bırakıldı.

25 Şubat 1982

1- Başbakan Bülend Ulusu işsizlik konusu ile ilgili olarak Tercüman Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Türkiye bir kaynak sıkıntısı ilekarşı karşıyadır. İşsizlik konusuna iki yönlü bakmak gerekir. Yatırımlar ve ücretler, yatırımlara ağırlık verecek olursak ücretler aksayacaktır. Ücretlerde artış yapacak olursak yatırımlar kalacaktır. Butopraklar üzerinde yaşayan her vatandaşımıza çalışacağı bir iş, karnınıdoyuracağı bir aş temin etmek hepimizin görevidir.» dedi.

2- Millî Prodüktivite Merkezi Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Side, Millî Prodüktivite MerkeziKuruluş Yasası'nda değişiklik yapılan tasarının Başbakanlık'a sunulduğunu belirterek, «MPM'ye aktivite kazandıracak olan bu yasa tasarısının 1982 yılında Danışma Meclisi'ne sevkedilebileceğini» söyledi.

3- Çalışma Bakanı Turhan Esener Millî Prodüktivite Merkezi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada «işsizlik oranı kısa vadede çözümlenecek düzeyde ise, buna katlanmaya hazırız. Devamlı hale gelirse,tehlike çanları çalmaya başlamış demektir.» dedi.

4- Danışma Meclisi'ne sevkedilen, genel kadro kanun tasarısı,Adalet Bakanlığı merkez kuruluş kanun tasarısı ile bilim ve teknolojikomitesi kurulması hakkındaki kanun tasarısı, hükümet tarafındangeri alındı.

5- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu sözcüsü Şener Akyol,düzenlediği basın toplantısında, «Komisyonun halen araştırma vebilgi toplama safhasında olduğunu, anket konusundaki çalışmalarıntamamlandığını ve soruların ilgili merci olan Devlet İstatistik Enstitüsü'ne verildiğini» bildirdi. Akyol, Anayasa'ya ilişkin olarak kendilerinden görüş istenen tüm kurum ve kuruluşlardan gelen tüm yazılarınüyelerce okunup incelendiğini belirterek, «Bu görüşlerin bize verdiğiistikameti buna ilişkin sentezi kamuoyuna açıklayacağız» dedi.

6- Danışma Meclisi üyesi Ertuğrul Alatlı tarafından önerilenve «Cezaların infazına ilişkin yasada değişiklik yapılarak ölüm cezasının, buna hükümlü olan kimsenin ölünceye kadar hapis edilmek suretiyle özgürlüğünün izalesi şeklinde tanımlanmasını ve uygulanmasını» öngören yasa teklifi Danışma Meclisi'nde imzaya açıldı.

7- İmar ve İskan Bakanlığı, Kent-Koop'a 6710 ortağı için kreditalebinde bulunabileceğini bildirdi.

8- Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Erdil K. Akay merkeze alındı, yerine Bedrettin Tunabaş atandı.

9- Miilî Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Özdemir Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, «Üretimde çalışan insanlarındaha az yorulup yıpranmalarının çeşitli toplumsal ve bireysel faaliyetlere ayırabilecek daha çok boş zaman bulabilmelerinin, kısacası insanların daha mutlu yaşamalarının maddi ön koşullarını hazırlayan da yineverimliliktir.» dedi.

10- İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Gezgin UBA'ya verdiği demeçte, tüketicinin korunması ile ilgili tedbirlerin yetersiz olduğunu belirterek, «Devletin zorlayıcı olmaktan çok, piyasada rekabet ortamını kuvvetlendirecek dolaylı desteklemelerle yolgösterici olmasının yararlı olacağını» söyledi.

11- İş Kanunu tadil tasarısı ile ilgili olarak UBA'ya bir açıklamayapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel BaşkanYardımcısı Metin İplikci, bu yasa tasarısının içeriğini tam olarak bilmediğini belirterek, «Anladığım kadarıyla iş kanunundaki bu değişiklikle toplu işten çıkarmalara ön izin alınması şartı getirilmektedir.İzin alarak işten çıkartma şartı bugün de var, ancak hiç uygulanmıyor. Ancak ön izin şartı, serbest piyasa ekonomisi kurallarına, yaniişgücünün piyasa ihtiyacına göre ayarlanmasına aykırıdır.» dedi.

Deri - İş Sendikası Genel Başkanı Yener Kaya da konu ile ilgiliaçıklamasında «Biz her zaman işçilerin işten çıkarılmasına karşıyız.Bu doğrultudaki karar ve kanun tasarılarını da destekleriz.» dedi.

12- Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen, «1981 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri»ni kazanan gazetecilere Cemiyet Konf,erans Salonu'nda düzenlenen bir törenle ödülleri verildi.

13- Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi, Yunanistan'daki Türk gazetecilerinin çalışmalarının engellenmesi ve HürriyetGazetesi temsilcisi Cem Başar'ın Yunanistan'dan sınır dışı edilmekistenmesi üzerine Uluslararası Gazeteciler Birliği'ne başvurdu.

14- Türk sinemasının sanat, teknik ve ekonomik bakımdan gelişmesini, tanıtılmasını ve yayılmasını sağlamak amacıyla bir «SinemaKanun Tasarısı» hazırlandığı haberi Tercüman Gazetesi'nde yayınlandı.

15- Ankara Valiliği İl Koordinasyon Komitesi daha önce 480 gramolan ekmeğin 450 grama indirilmesini ve 20 liradan satılmasını kararlaştırdı.

16- Yapılan araştırmalara göre; Türkye'de yayınlanan gazete vedergi sayısında son 5 yılda yüzde 53, kitap sayısında ise yine aynısüre içinde yüzde 17 dolayında düşüş olduğu, basındaki haberlerdebildirildi.

17- Münfesih AP'nin eski Genel Başkanı ve eski BaşbakanlardanSüleyman Demirel'in Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan «Kü! Olan Milyarlar» başlıklı seri yazıya karşılık yazdığı ve Hayat Dergisi'nde yayınlanan «Milyarlar Kül Olmuş mudur» başlıklı yazısında MGK'nin 52 numaralı bildirisine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı'nda ifadesi alındı.

18- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askerî Mahkemesi'nce,piyangotepe katliamı sanığı Ali Bülent Orkan hakkında verilen ölümcezası Askerî Yargıtay Daireler Genel Kurulu'nca onaylandı.

19- Haklarında ölüm kararı verilen Fikri Arıkan ve Kemal Özdemiradlı sanıkların dosyaları Danışma Meçlisi Adalet Komisyonu'na gönderildi.

20- Arayış Dergisi'nde «Siyasî Şov» başlıklı yazısında Millî Güvenlik Konseyi'nin 52 numaralı bildirisine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askerî Mahkemesi'nce 2 ay15 gtin hapis cezasına çarptırıldı Arayış Dergisi Yazı İşleri MüdürüNahit Duru tahliye edildi.

21- Dev - Yol adlı aşırı sol örgüte yardım ettikleri gerekçesiyleAnkara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askerî Mahkemesi'ndeyargılanan münfesih CHP'nin eski milletvekilleri Ertuğrul Günay ileTemel Ateş'in tahliyesine karar verildi.

22- 1982 yılı Mali Bütçesi Resmi Gazete'de yayınlandı.

23- Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un davetlisi olarakSofya'da bulunan Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nde hazırlanan «Fotoğraflarla Atatürk» sergisini açtı. Görüşmelerde, Türkiye ile ekonomik ve turizm alanındaişbirliği yapmak istediklerini belirten Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov Devlet Başkanı Orgeneral Evren'in, «Kaçakçılık konusunda Bulgaristan'ın daha ciddî önlemler alması» istendiğini yanıtlarken,«Her türlü kaçakçılık konusunda Bulgaristan daha ciddî önlemler almaya hazırdır ve bu önlemleri gerçekleştiririz.» dedi.

24- Uluslararası terör örgütleri konusunda uzman olan gazeteciClaire Sterling, Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, Papa'ya suikastgirişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca ile ilgili tüm dokümanları ince- lediğini belirterek. İtayla, Almanya, Türkiye arasında uluslararası terörizm konusunda yeterli işbirliği yapılmadığını söyledi.

25- AA'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkanı RonaldReagan açıkladığı bir plan ile, «Orta Amerika ülkelerine daha fazlayardım yapılacağını, ticarî ayrıcalıklar tanınacağını ve yatırımlarınteşvik edileceğini» bildirdi. Amerika Devletleri Örgütü (OAS)'ne birmesaj gönderen Reagan, söz konusu mesajın Kongre tarafındanonaylanması gerektiğini de söyledi.

26- UPI'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyet resmi haberajansı TASS, ABD Başkanı Reagan'ın Orta Amerika ve Karayıb ülkelerine yardımı arttırma kararı üzerine yayınladığı yorumda, «Reagan'ınyeni politikası ABD'nin Vietnam Savaşı'ndan hiç ders almadığını göstermektedir.» dedi.

27- AA'nın Atina çıkışlı haberine göre; Yunanistan Devlet Başkanı Andreas Papandreu yaptığı açıklamada, hükümetin isteğine rağmen askerlik süresinin kısıtlanmasının şimdilik mümkün olmadığını,gözle görünür tehditlerin ülke bütünlüğüne yönelik olduğunu belirterek, «Bu tehditler ortadan kalkıncaya kadar barış zamanındakindendaha kalabalık bir orduya sahip olmamız gerekir.» dedi.

28- AA'nın Şam çıkışlı haberine göre; Suriye Devlet Başkanı HafızEsad, İtalyan Televizyonu'na yaptığı açıklamada, «Hama kentindeMüslüman Kardeşler Örgütü ile güvenlik kuvvetleri arasındaki çatışmanın tümüyle son bulduğunu, bu örgütün bazı yabancı güçlerdenönemli miktarda silah ve malzeme aldığını ve bu güçlerin emriyle hareket ettiğini» söyledi.

29- UPI'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Komünist Partisi Merkez Komitesi'nde bir konuşma yapan Polonya Başbakanı General Jaruzelski, «Ülkede sürmekte olan yeraltı faaliyetleri yüzündensıkıyönetimin kaldırılmasının bir süre daha erteleneceğini» açıkladı.

30- AA'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Kuvyet Havayolları'na aitbir uçağı kaçırarak Beyrut Havaalam'na indiren Şii hava korsanları.97 yolcudan ellerindeki son 6 kişiyi de serbest bıraktıktan sonra ortadan kayboldular.

26 Şubat 1982

1- Yüksek Sağlık Şûrası, Ankara'da çalışmalarına başladı. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay, toplantıyı açarken yaptığı konuşmada, «Mevcut 27 bin hekimin yüzde 40'mdan fazlasınınserbest çalıştığını, hekimleri kamu hizmetine çekici olanakların yaratılması gerektiğini, malî yılbaşından itibaren yeni düzenlemelerle sağlık personelinin maddî olanaklarında iyileştirme sağlanacağını» belirterek, «Hekim atamalarında aile bütünlüğünün korunmasına özen gösterildiğini» söyledi.

2- Millî Güvenlik Konseyi Üyesi ve Hava Kuvvetleri KomutanıOrgeneral Tahsin Şahinkaya tarafından verilen 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun değiştirilmesine ilişkin kanun teklifi, Danışma MeclisiAdalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

3- 4792 sayılı SSK Kanunu'nda değişiklik yaparak Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu'ndaki üye sayısının 10'dan 8'e indirilmesini öngören kanun tasarısı, Danışma Meclisi Sağlık ve Sosyalİşler Komisyonu'nda kabul edildi.

4- Okuma Yazma seferberliğinin 23 mart 1981 tarihinde başlatılmasından bu yana tüm yurtta toplam 89 bin 372 okuma yazmakursu açıldığı ve bu kurslara 1 milyon 403 bin 948 kişinin katıldığıMillî Eğitim Bakanı Müsteşarı Cezmi Biren tarafından açıklandı.

5- Anadolu Ajansı'nın bir haberine göre; Devlet Planlama Teşkilâtı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve TPAO temsilcilerinden oluşan bir heyet, Devlet Planlama Teşkilâtı Teşvik Uygulama DairesiBaşkanı Ekrem Pakdemirli'nin başkanlığında Libya'ya gitti.

6- Basında yer alan bir habare göre; Sanayi Bakanlığfnda 24üst düzeyde yönetici ve bu arada Müsteşar Mehmet Gölhan, emekliliklerini istediler.

7- Bankalararası 13. toplantı İzmir'de yapıldı. Toplantıda mevduat sertifikası uygulamasının Maliye Bakanlığı'nın aldığı karar çer-

Çevresinde sürdürülmesinin karar altına alındığı, toplantıdan sonra birçıklamada bulunan Merkez Bankası Genel Müdürü Osman Şıklar tarafından bildirildi.

8- Deniz Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü AhmetGazez, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Vakfımız modernsilah ve mermilerle donatılacak bir güdümlü mermili hücumbotu yapılması için kampanya açılmasına karar vermiştir. Bu hücumbotununyapımı yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın katkılarıyla gerçekleştirileceği için adı Gurbet olarak konmuştur.» dedi.

9- Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafındandüzenlenen toplantıda Türk - Amerikan ilişkileri konusunda açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ,«ABD ile ticarî ilişiklerimizin son derece cılız olduğunu» belirterek,«Türkiye ABD pazarına girmek için henüz ciddi bir teşebbüste bulunmamıştır. Ama artık bunun zamanı gelmiştir.» dedi.

10- TMMOB Başkanı Bülent Tanık, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın hazırladığı sanayi mamulleri kalite denetimi hakkındaki yasa tasarısının kaliteli üretim ve tüketicinin korunmasına uygun olmadığını» öne sürerek, «Üretim yerlerindekalite kontrolü ile ürün üretilmedikçe denetimlerle tüketici korunmaz.»dedi.

11- İzmir'de işadamları ile yapılan bir toplantıda konuşan KoçHolding İdare Komitesi Başkanı Rahmi Koç, Türkiye'nin sanayileşmeve dışa açılma döneminde işçi - işveren ilişkilerinin giderek hayatiönem kazanacağını belirterek, «Bu sorunun üzerine şimdiden hassasiyetle eğilmemizi tavsiye ve rica ederim.» dedi.

12- Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Rona Kırcalı, basına yaptığıaçıklamada, «İzlenen ekonomi politikasının tam olarak başarıya ulaşması için sıkı para ortamının devam ettirilmesi gereklidir.» ded1.

13- Tercüman Gazetesi'nde, Avukat Hüsamettin Cindoruk, Avukat Yılmaz Alparslan ve Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in katıldığı«Ölüm cezası» konulu açık oturum yayınlandı.

14- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan bir tebliğde,menkul kıymetleri halka arzolunan anonim ortaklıkların zorunlulukları ve yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri açıklandı. Tebliğde, çıkarılan tahvillerin tamamı satılmadan, ortakların yeni tahvil çıkaramayacakları belirtildi.

15- Uluslararası Af Örgütü'nün işkence sonucu öldüğünü öne sürdüğü iki terörist Ali Ceyran ve Hüseyin Karakuş, Erzincan SıkıyönetimKomutanlığı Askeri Cezaevi'nde basın mensuplarına gösterildi.

16- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde «Yurtdışında devletin nüfus ve itibarını kıracak propaganda yapmak ve eylemlerde bulunmaktan» sanık olarak yargılanan ses sanatçısı SeldaBağcan beraat etti.

17- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, yasa dışıTHKP - C Devrimci - Yol adlı örgütün aralarında merkez komitesi üyeleri de bulunan 574 sanığı hakkında dava açtı. Sıkıyönetim Komutanlığı1 No'lu Askerî Mahkemesi'ne acılan davada sanıklardan 186'sınınölümle cezalandırılması istendi.

18- İstanbul, Diyarbakır, İzmir'de çeşitli suçlardan yargılanan 12sanık 1 yıl ile 10 yıl arasında değişen ; Gölcük'te sonuçlanan 45 sanıklı davada da 12 sanık 8 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldılar.

19- Yasadışı TKP üyesi 217 kişinin yargılanmalarına SıkıyönetimKomutanlığı 2 numaralı Askeri Mahkemesi'nde devam edildi. İddianamede, «Sanıkların, TCK'nın 141. maddesine aykırı olarak kurulmuş bircemiyeti yönettikleri» belirtildi.

20- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'ndeyargılanan ve Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi'nde çalışmaktaolan Hirant Küçükgüzelyan, Askeri Mahkeme tarafından, «Irkçı'ık vemilli duyguları yok edici» propaganda yapmak suçundan 1 yıl 4 ayhapis cezasına çarptırıldı.

21- Resmi bir ziyaret için Bulgaristan'da bulunan Devlet BaşkanıOrgeneral Kenan Evren, Bulgaristan Devlet Başkanı Jivkov'a verdiğiyemekte yaptığı konuşmada, «Bu ziyaretim sırasında gördüm ki, halklarımız geleneklerine bağlı olarak dostluklarını muhafaza etmektedir.Yöneticileri olarak bize düşen görev, bu dostluğu sürdürmektir. Eğerhalklar birbirine dost ise yöneticiler bunu sürdürmek zorundadır. Halklar arasında soğukluk bulunursa, biz yöneticiler ne yaparsak yapalım, bu çoğunluğun etkisi altında kalırız. Onun için atacağımız her adım,söyleyeceğimiz her söz, ağzımızdan çıkan her kelime çok ölçülü olmalıdır.» dedi ve «Görüşmelerin sonunda müşahede ettim ki, birçok konularda işbirliğini, bundan daha da öteye götürmek imkanına sahibiz.İşbirliğimizin bölgemiz ve dünya barışına etkisi olacak.» şeklinde konuştu.

Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov ise konuşmasında, «Sayın Evren, Bulgaristan'ı ziyaret eden ilk Türk Devlet Başkanı oluyor.Bu ziyareti tarihi bir olay olarak niteliyorum.» dedi.

Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Sofya'daki son günündeHalk Kültür Sarayı'nda Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği tarafından açılan Fotoğraflarla Atatük Sergisi'ni gezdi, daha sonra Varna'ya geçerek George Dimitov Gemi İnşaat Enstitüsünü gezdi ve Varna BelediyeBaşkam'nın onuruna verdiği yemeğe katıldı.

22- Amerikalı terör uzmanı Bayan Claire Sterling, çalışmalarınıtamamladıktan sonra Ankara'dan ayrıldı.

23- Dünya Bankası'nın, Türkiye'ye 140 milyon dolar proje kredisi vereceği, Washington'da Dünya Bankası yetkililerince açıklandı.

24- Basında yayınlanan bir habere göre; OECD tarafından ha/ırlanan ve 1 Mart Pazartesi günü tartışması Paris'te tüm OECD üyesiülkelerle üst düzeyde bir Türk Heyetinin katılacağı toplantıda yapılacak olan raporda, Türk ekonomisinin genel bir eleştirisi yapıldı ve«Türkiye'de iki yıldan bu yana uygulanmakta olan ekonomik istikrarprogramı enflasyonu ve ödemeler dengesi açığını azaltmıştır. Türkiye'nin dış kredi olabilirlik durumunda gelişmeler olduğuna ilişkin belirtiler vardır. Bu politikalar, etkin orta vadeli politikalarla desteklendiğitakdirde Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden uzak olmayan bir gelecekte kurtulması beklenebilir.» denildi.

25- Federal Almanya'nın Türkiye'ye sağladığı «özel askerî yardım»çerçevesinde sipariş edilmiş olan 77 Leopar 1 tankının teslimine buyıl sonbaharda başlanacağı ve 1983'ün sonunda 77 tankın tamamınınTürk Silahlı Kuvvetleri'ne verilmiş olacağı Milliyet Gazetesi'ndeki birhaberde bildirildi.

26- Bern Federal Polis Müdürlüğü, Mehmet Şener'in yakalandığınıTürkiye'nin Bern Büyükelçiüği'ne resmen bildirdi. Ancak, MehmetŞener'le birliKte yakalanan Abdullah Çatlı, Zürih Sorgu Yargıçlığı'ncaserbest bırakıldı.

27- REUTER Ajansı'nın Atina çıkışlı haberine göre; Atina'da yüksek rütbeli subaylara hitaben konuşan Yunanistan Başbakanı AndreasPapandreu, Yunan hava sahasının Türk uçaklarınca ihlal edildiğimiddia ederek, «Bu özel durum nedeniyle ittifak çerçevesinde sınırımızın güvence altına alınmasını ve askerî yardımın Ege'de güç dengesini korumamıza izin verecek bir ölçekte yapılmasını istiyoruz. Budenge bozulduğu takdirde her iki ülke için de feci sonuçlar verecekbir siyasal zıtlaşma ile karşılaşma ihtimali belirir.» dedi.

28- Lefkoşa'da dün yapılan Kayıp Kişiler Komitesi toplantısındaTürk tarafının, «KTFD'de bu konuda inceleme yapmak isteyen heyeteizin vereceğini» açıklaması üzerine Rum tarafının toplantıyı terketmesinden sonra açıklamada bulunan KTFD Dışişleri Bakanı Kenan Atakol, «Rum tarafı ısrarla Komiteyi çıkmaza sokmak amacıyla hareketetmiştir.» dedi.

29- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; KTFD'de, Ulusal Birlik Partisinin, Demokratik Halk Partisi ile sürdürdüğüortak hükümet görüşmelerinde «Kabul edilip edilmeyeceğinin ivediolarak yanıtlanmasını istediği», «İki seçenekli son UBP önerileri»DHP Meclisince reddedildi.

30- Federal Almanya Ekonomi Bakanı Otto Graf Von Lambsdorfile Maliye Bakanı Hans Matthöfer'in bazı yolsuzluklara adı karıştığıgerekçesiyle dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.

31- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; İsrail'in yeniABD Büyükelçisi Moşe Arens, VVashington'da düzenlediği ilk basıntoplantısında, «ABD'nin Orta Doğu'da silah satmak yolu ile dost edinme çabalarının İsrail'i bir köşeye sıkıştırarak komşuları üzerine birsaldırı düzenlenmesini kaçınılmaz hale getirebileceğini» söyledi.

32- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Suudi Arabistan'ın, ABD'de alacağı erken uyarı uçakları (AWACS) için önesürülen tüm koşulları kabul ettiği açıklandı.

33- AP Ajansı'nın Meksiko City çıkışlı haberine göre; Meksika'dadevlet kontrolündeki petrol şirketi «Pemex» petrol fiyatlarını 1 marttan geçerli olmak üzere varil başına 1.50 ile 2.50 dolar arasında düşürdüğünü açıkladı.

34- AP Ajansı'nın Ottowa çıkışlı haberine göre; Kanada SavunmaBakanı Gilles Lamonotagne, topraklarında bulunan son nükleer silahların da engeç yıl sonuna kadar kaldırılacağını açıkladı.

35- ABD'nin, Libya ve Romanya'ya ekonomik ambargo uygulamaya başladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

27 Şubat 1982

1- Bulgaristan'a yaptığı resmî ziyareti tamamlayarak yurda dönen Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Esenboğa Havaalanı'ndabasın mensuplarına verdiği demeçte, «Bulgaristan ile Kıt'a Sahanlığıgörüşmelerine başlanılmasının kararlaştırıldığını, kaçakçılığın önlenmesi içi var olan anlaşmanın etkinlikle yürütülmesi kararının alındığını, hemen her konuda işbirliği yapılacağını» belirterek, «Biz inanıyoruz ki, Türkiye evvelâ komşularıyla iyi geçinmek prensibindenhareket ederse, daha rahat ve huzur içinde bulunabilir. Esasen herülke komşusuyla huzur içinde geçinebilirse dünyada ve özellikle Avrupa'da problemler kendiliğinden halledilebilecektir. Her ükenin başka ülkelerle problemleri mevcuttur. Bunar ancak karşılıklı konuşmalarla çözümlenebilir. Diyalog kesilirse bunun manası başka olur. Onuniçin biz daima problemlerimizi karşılıklı iyiniyet havası içinde görüşmelerle halletme yolunu seçmişizdir. Bunda da kararlayız» dedi.

2- Danışma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. OrhanAldıkaçtı ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada, «İyi bir anayasa yapmaya» çalıştıklarını belirterek, «Danışma Meclisi'nde bulunanlar içerisinde gelecekte politikaya atılmak isteyen kişilerin olabileceğini, bunun da doğal olduğunu, fakat kendisinin böyle bir kaygısının bulunmadığını, eski görevine döneceğini» söyledi.

3- İzmir'de yapılan 13. Bankalararası Toplantıda bir konuşmayapan Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, «Centilmenlik Anlaşmasına uyulmamıştır.. Ancak bizler de böyle bir araya gele gele butoplantıları bir aile toplantısına dönüştürdük. Büyük bir banker sorunuyaşanmıştır. Kamuoyu bizim bu konuda bazı olumsuzluklar yarattığımız inancındadır. Unutmayalım ki bankacılık sektörünün onur ve şerefini bizler koruyacağız ve korumalıyız da.» dedi.

4- TMMOB Başkanı Bülent Tanık yaptığı yazılı açıklamada, «2595sayılı yasanın teknik elemanlar arasında ayrıcalık yarattığını» önesürdü ve yasadaki aksaklıkların giderilmesini istedi.

5- İngiltere'nin Sussex Üniversitesi'nce yapılan ve Türkiye ekonomisini inceleyen bir araştırmanın Türk basın organlarında yer alması ile ilgili olarak bir demeç veren İkitisadî Kalkınma Vakfı (İKV)Yönetim Kurulu Başkanı Basri Öztekin «Ülkemizin Avrupa Ekonomik

Topluluğu'na (AET) tam üye olmak istemesi kazanılmış bir haktır.Söz konusu yazıda tam üyelikle beraber gümrük duvarlarının kaldırılmasından ve bunun sakıncalarından söz edilmektedir.» dedi.

6- Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Koç, Türk Traktör Fabrikaları A.Ş.'nin yayın organı «Türk Traktör»de yer alan yazısında, işçi - işveren ilişkileriyle ilgili olarak, «İşçi - işveren münasebetlerinin bugüne kadar iyi yürütülmemesi yüzünden, memleket grevlerdolayısıyla büyük zararlar görmüştür. Bunların önüne geçebilmekiçin mevcut olan kanunlarda lâzım gelen tadilat yapılmalı ve yenidenİşsizlik, Sosyal Sigortalar Kıdem Tazminatı gibi kanunlar adilane birşekilde ele alınmalı» dedi.

7- Çankaya Lisesi'nin Atatürk Büstü düzenlenen bir törenle açıldı.

8- TRT İstanbul Radyosu prodüktörlerinden Nezihi Deliormanhİstanbul'da vefat etti.

9- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nco Barış Derneği, başkan ve 44 yöneticisi hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Daha sonra 9 kişi hakkındaki «Gıyabi tutuklama»kararı vicahiye çevrildi.

10- Akajans'ın Nusaybin çıkışlı haberine göre; hakkında gıyabîtutuklama kararı bulunan yasa dışı Dev - Yol örgütü militanı Necmettin Üsentür, Suriye'de yakalanarak Türk makamlarına teslim edildi.

11- Ermeni teröristlerce öldürülen Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'm eşi Nuran Arıkan, Los Angeles kenti yönetimi ve polis müdürü aleyhine 50 milyon dolar (7.5 milyar TL) tutarındatazminat davası açtı.

12- İsviçre'nin Zürih kentinde terörist Mehmet Şener ile birlikteyakalanan Abdullah Çatlı'nın serbest bırakılması olayı ile ilgili bir açıklama yapan Zürih Yabancılar Polisi Sözcüsü'nün, «Çatlı'nın Adana'daPolis Müdürü Yurdakul'u öldürdüğünün serbest bırakıldıktan sonraöğrenildiğini, Interpol tarafından hakkında herhangi bir tutuklama kararı bulunmadığından İsviçre'deki yasalar gereği, iltica hakkı istemesi göz önüne alınarak serbest bırakıldığını» söylediği basındaki haberlerde yer aldı.

13- Kıbrıs'ın Rum kesimine giden Yunanistan Başbakanı AndreasPapandreu burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorununu uluslararası alana çekmenin büyük devletlerin görmezlikten geldiği acı bir gerçeğidünya kamuoyunun gözlen önüne sermek anlamına geldiğini belirterek,«Bunu yapmak için de toplumlararası görüşmelerin bitmesini beklemenin gerekmediğini Kıbrıs için bir Haçlı seferi başlattıklarını» söyledi.

Rum yönetimi lideri Kipriyanu da «Rum yönetimi ile Yunanistanhükümetinin tam bir işibirliği içinde olduklarını» belirterek, «İstila veişgalin yarattığı oldu bittiler! asla kabul etmeyeceklerini» söyledi.

14- UPI Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD DışişleriBakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO'ya girmek için müracaattabulunan ispanya'nın, NATO'ya girmesi için gereken işlemlerin biranönce yapılması gereği üzerinde duruldu ve üyelerin olumlu oy kullanmaları istendi.

15- Yabancı Ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Polonya Kilisesi Başpiskoposu Joseph Glemph başkanlığında yapılan toplantıdansonra yayınlanan ortak bildiride, «Sıkıyönetimin kaldırılması, bütüntutukluların serbest bırakılması, Dayanışma Sendikasfnın yenidenörgütlenmesine izin verilmesi, halkın barışçıl yollardan yönetime karşıgelmeleri, bunun yanında tedhiş hareketlerinden kaçınmaları»istendi.

16- UPI'nın Washington çıkışlı haberine göre; diplomatik görevyaparken 1971'de ABD'ye sığınan Küba Gizli Haberalma örgütü eskiüyesi Gerardo Jesus Pereza adlı bir kişi, Moskova'da eğitim gördüklerini belirterek, «Bizi, kendi örgütlerinin bir parçası olarak görüyorlardı»dedi. Pereza, Küba Örgütü'nün Amerika'daki bazı hareketlerinin deMoskova tarafından yönlendirildiğini öne sürdü.

17- Ajansların Londra çıkışlı haberlerine göre; Tanzanya Havayollarına ait bir uçağı kaçırarak Londra yakınlarındaki StandedHavaalanı'na indiren 4 hava korsanı, «Tanzanya'deki yönetimin görevden çekilmesini» istedi.

18- Akajans'ın Roma çıkışlı haberine göre; İtalya Devlet Petrolİşletmesi (AGAİP)'nin hazırladığı «dünya petrol» haritasında, yeryüzünde varhğı bilinen 650 milyar varillik petrol rezervine ek olarak keşfedilmeyi 'bekleyen 1 trilyon 17 milyar varillik muhtemel petrol rezervi buluduğu açıklandı.

28 Şubat 1982

1- Bakanlar Kurulu toplantısında son biçimini alan ve bakanlıkların merkez teşkilâtını yeniden düzenleyen kararnameye göre, yaklaşık140 kadar genel müdürlük kaldırıldı, daha önce 200 kadar olan genelmüdürlük sayısı 60-65'e indirildi.

2- Valiler tarafından silâh taşıma ve bulundurma belgesi verilmesi Bakanlar Kurulu'nca yayınlanan bir kararname ile yeni esaslarabağlandı. Bu arada daha önce kaymakamlarca verilmiş bulunan silahtaşıma ve bulundurma ruhsatlarının da yarınki tarih itibariyle geçersizsayılacağı bildirildi.

3- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Ankara,Yunanistan'ın Türkiye aleyhinde bir propaganda kampanyası açarakşantaj politikasını sürdürdüğünü tesbit etti ve bu konuda NATOülkelerine ikinci bir mektup göndererek, gerekli uyarılarda bulundu.

4- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Euromoney dergisinin kendisiyle yaptığı söyleşide, «Milton Freidman'ın birçok fikrini beğeniyorum.» dedi.

5- Bayındırlık Bakanı Tahsin Önalp, Ankara'da basına yaptığıaçıklamada, devlet ihale kanunu tasarısının aynen kabul edilmesihalinde, «Kamu ihtiyaçlarının karşılanmasında en ucuzun değil, eniyinin alınması olanağının doğacağını» söyledi.

6- Danışma Meclisi Merkez Üyesi Ertuğrul Alatlı, ANKA Ajansıve Tercüman Gazetesi muhabirlerine yaptığı açıklamada, «İdam cezalarının ömür boyu hapis cezasına çevrilmesi ve bu cezaların hiçbirşekilde aftan faydalandırılmamasım» öngören kanun teklifi için y3terli imzayı topladığı takdirde, teklifi görüşülünceye kadar, GenelKurul'da idamların görüşülmemesini isteyeceğini söyledi.

7- Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD)'nin Paris'teki merkezinde yarın başlayacak olan «Ekonomi ve Kalkınma Sorunları İzleme Komitesi Toplantısına katılacak Türk heyetine başkanlık yapacak olan DPT Müsteşarı Yıldırım Aktürk, basınayaptığı açıklamada, «OECD'den bu yıl muhtemelen son kez program kredisi alacağız. 1983 yılında ise, ödemeler dengesinin finansmanıiçin OECD kredisine gerek duyulmayacak.» dedi.

8- Türk - İş'e bağlı Basın - İş Sendikası Ankara Şubesi BaşkanıMuammer Niksarlı, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, «Önümüzdekidönemde tüm basın çalışanlarının 20 yılda emeklilik hakkından yararlanmalarını sağlayacağımızı sanıyorum.» dedi. Genel Kurul sonucu.Başkanlığa yeniden Muammer Niksarlı seçildi.

9- Türkiye çapında faaliyet gösteren 14 dershane sahibi, özeldershanelerin kapatılmasının önlenmesi için hazırladıkları raporu,Devlet Başkanlığı, Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri, MGK Genel Sekreterliği, Bakanlar Kurulu ile Danışma Meclisi üyelerine verdiler.

10- İTO tarafından düzenlenen 100. Yıl Moda ve Tekstil Fuarısona erdi.

11- Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ - Kur sigortalarına verilenölüm yardımları, 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı.

12- Buğday ekim alanlarının uzaydan uydularla çekilen fotoğraflar aracılığıyla belirlenmesine başlandı.

13- İstanbul'da 435 gram ekmek 20 lira oldu.

14- İhracatçıların Libya'dan döviz getirme süreleri uzatıldı.

15- Türkiye'nin petrol ve petrol ürünleri ithalatının, genel ithalâtiçindeki payının, 1974'ten bu yana ilk defa düşüş gösterdiği haberibasında yer aidi.

16- Cumhuriyet Gazetesi'nde, Uğur Mumcu'nun, «Silah Kaçakçrlığının Dünü - Bugünü.» başlıklı dizi yazısının birinci bölümü yayınlandı.

17- Ankara'ya yeni atanan Fransız Büyükelçisi Fernand RouillonTürk Haberler Ajansı'na verdiği demeçte, «Öncelikle şunu belirtmekisterim ki Türk-Fransız ilişkilerinin geçirmekte olduğu bu güç dönemi, ilişkilerin kesildiği biçimde tanımlamak bence yanlıştır. Ülkelerimizarasında hiçbir zaman bağlantı kopukluğu olmamıştır ve her dönemde,her alanda diyalog sürdürülmüştür.» dedi.

18- Mehmet Yazar başkanlığında bir Türk heyetinin de katıldığıFas'taki İslâm Ticaret Odaları Toplantısı'nda, İsrail'in Golan tepelerini işgali kınandı, bu arada İslâm Odaları Genel Sekreterliği'ne üçyıl için Türkiye'nin adayı Sami Onaran seçildi.

19- Basında yer alan bir habere göre; KTFD Dışişleri Bakanı Kenan Atakol, bir açıklama yaparak, Yunanistan Başbakanı Papandreu'nün daha önce de belirttiği gibi Kıbrıs ziyaretinin «tahrik» anlamınageldiğini söyleyerek, «sorunu uluslararası alana çekmekle çözümündaha da zorlaşacağını, çıkmaza gireceğini» belirtti ve «Kipriyanu vePapandreu'nun bu maceracı tutumu Kıbrıs meselesine barışçı bir çözüm bulunmasını istemediklerini göstermektedir.» dedi.

20- Feshedilen Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin Genel Başkanı veeski Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş'ın hukuk danışmanı oldu.

21- Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu, New York TimesGazetesi'ne verdiği özel demeçte, Kıbrıs ziyaretinin Ada'daki Türk askerinin geri çekilmesi için açtığı kampanyanın başlangıcı olacağınıöne sürdü. Papandreu, Yunan Ortodoks Kilisesi'nin lideri Başpiskopos Hrisostomos tarafından, kendisine altın haç verilmesi nedeniyledüzenlenen törende yaptığı konuşmada da, «Türkiye'nin Ege'nin ve Bati Trakya'nın en az yarısını istediğini» iddia etti.

22- AP Ajası'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD DışişleriBakanı Alexander Haig, «Reagan yönetiminin kazanma şansı olmayan ülke yönetimlerini desteklemeyi hiçbir zaman düşünmediğini veEl Salvador'un Vietnam olmayacağını, Çin'le ilişkilerin geliştirileceğini» söyledi.

23- UPI'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD hükümeti, uluslararası terörizmi destekleyen ülkeler listesinden Irak'ı çıkardığını,ancak bu ülkeye yine de İran savaşında kullanacağı gerekçesiyle askerî malzeme satışına konan ambargonun süreceğini açıkladı.

24- Anadolu Ajansı'nın bir haberine göre; İtalyan Savunma BakanYardımcısı Martino Scovacricchi, çarşamba günü «Taranto körfezinde gözlenen yabancı denizaltının Sovyetler Birliği'ne bağlı bir casusgemi» olduğunu duyurdu.

25- Polonya'nın Gdansk kentinde uygulanan olağanüstü hal önlemlerinden bir bölümünün kaldırıldığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

26- İran Başbakanı Ali Hamaney'in, Suriye Devlet Başkanı HafızEsat'a gönderdiği bir mesajda, «İran'ın Irak ile olan savaşı biter bitmez, İsrail'e karşı savaşmak üzere Suriye ile birleşeceğini» söylediğiyabancı ajanslar tarafından bildirildi.

27- Tahran Güvenlik Komitesi üyesi Hocatülislam Mustafa Necati, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

28- UPI'nın Washington çıkışlı haberine göre; Washington PostGazetesi, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, iki ay önce bir suikastgirişiminde çenesinden yaralandığını öne sürdü.

29- Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin Tunus'a yaptığı ziyaretinsonunda, iki ülke arasında sınaî, ekonomik ve sosyal işbirliği anlaşması imzalandı.

30- Afrika Birliği Örgütü Dışişleri Bakanları toplantısında, Polisaryo Cephesi, Birliğin 51. üyesi olarak kabul edildi.

31- Tanzanya Havayollan'na ait boeing 737 tipi bir yolcu uçağınıiç hatlar seferini yaparken kaçıran 4 hava korsanı, Atina'dan sonraindikleri İngiltere'nin Stansted Havaalanfnda, ellerindeki tüm rehineleriserbest bırakarak teslim oldular.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106