11.8.1981
×

Hakkında

Künye

İletişim

AĞUSTOS 1981

1 Ağustos 1981

1- AA'nın haberine göre; Millî Güvenlik Konseyi 12 Eylül tarihinden bugüne kadar geçen 10 ay 19 günlük dönemde 204 kanunukabul etti.

2- Başbakan Bülend Ulusu bütün Bakanlıklara ve Bakanlıklarabağlı kuruluşlara gönderdiği genelgede, «Bütün kuruluşların basında çıkan her türlü yazı ve eleştirileri iyi izlemelerini» isteyerek, «Basının demokratik idarede çok önemli yeri vardır. Basın memleketinidaresi ve devlet işlerinin yürütülmesi hakkında kamuoyuna gerçekbilgileri vermek zorundadır» dedi.

3- Maliye Bakanı Kaya Erdem Bayram Gazetesi'ne verdiği demeçte, Devlet Personel Kanunu Tasarısında, memurların disiplin altına alınması için sicil amirlerine ve müdürlere geniş yetkiler verilmesinin öngörüldüğünü belirtti ve «Enflasyon hızının arttığı dönemlerde memur ve emekliler en fazla zaafa uğrayan kesimdir. Her halükarda bunların durumuna bir çare bulmak gereklidir. Fakat geçmiş 8-10 senelik bir tahribatın neticesini ortadan kaldırmak, istikrar programı uyguladığımız bir dönemde iki yıl içerisinde mümkündeğildir» dedi.

4- Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu Bayram Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Kamu kuruluşları kamplarından yabancıturistler için yararlanılması emrini verdiğini» belirterek, «Bu yıldan itibaren yabancılara 99 yıla kadar arazi kiraya verebileceğiz. Hattagerekirse belirli yerlerde orman alanlarından da yararlanacağız. Orman ve hazine arazilerinden de tahsis yapabileceğiz» dedi.

5- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide Bayram Gazetesi'ndeçıkan demecinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nda değişiklikyapılmasına ilişkin çalışmalara başlandığını belirterek, «Böylece yeni çıkarılacak kanunla işçi ve memur emeklileri arasındaki ücret farklılığı giderilecek, sigorta emeklileri yararına yenilikler getirilmiş olacaktır» dedi.

6- Türk - İş Genel Başkan Vekili ve Teksif Sendikası BaşkanıŞevket Yılmaz Ankara Bayram Gazetesi'ne verdiği demeçte «Sendika olarak öncelikle üyelerimizin sağlığını ve refahını düşünmek zorundayız. Özellikle kadın üyelerimiz sağlık yönünden daha çok hizmete muhtaçtırlar. Atatürk Cumhuriyetinin sendikacıları olarak bizler,kadın üyelerimize layık oldukları saygıyı ve değeri göstermek zorundayız» dedi.

7- Devet Demiryollarında çalışan 100 bin kadar personeldenağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara da fiili hizmet zammı verilmesini öngören kanun tasarısı Bakanlar Kurulu'na sunuldu.

8- İstanbul Valisi Nevzat Ayaz Bayram Gazetesine yaptığıaçıklamada «Şeker Bayramına büyük bir huzur ve güven içinde girildiğini» belirterek, «Geçen yıllara oranla anarşik olaylarda yüzde 95,normal asayiş olaylarında ise yüzde 50 oranında bir azalma olduğunu» söyledi.

2 Ağustos 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Erzurum, Ağrı, Kars veArtvin illerinde sıkıyönetim hizmetlerinde üstün başarı gösteren 20güvenlik görevlisine birer saat armağan etti,

2- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Serbülent Bingöl İstanbulBayram Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, vatandaşları iki yıl içinelektrik tüketiminde ihtiyatlı ve tasarruflu olmaya davet edıerek,«Elektrik üretimimiz bugünkü üretime nazaran yüzde 100 artacak ve50 milyar kilovat saate yükselecektir. Böylece 1983 yılında ülkeninbütün elektrik ihtyacı karşılanacak ve her türlü kesinti ve kısıntıkaldırılmış olacaktır» dedi.

3- İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten Ankara Bayram Gazetesi'neverdiği özel demeçte Toplu Konut Kanunu ile ilgili olarak, «Konutiçin ekonomonin mevcut finansman imkânlarına ilâve olarak tüm bankalar sistemi, yapı tasarruf kredileri ile devreye sokulmuş ve yenikaynaklar yaratılmıştır. Vatandaşlara tasarrufları ile yeniden bir konuta kavuşma ümidi canlandırılmış, tasarrufları teşvik edici sistemlergetirtmiştir, bankalar sisteminden sağlanan kredileri ucuzlatmak vevatandaşın ödeyebileceği seviyeye indirmek için faiz iadeleri yapılacaktır.» dedi

4- Ankara Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Yankı Dergisi sahibi ve Genel Yönetmeni Mehmet Ali Kışlalı ile Genel Danışman NihatSubaşı'nın, cemiyet üyeliğinden ihracını kararlaştırdı.

5- Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü nedeniyle Norveç'te «TürkGecesi», İsveç'te ise «Atatürk Sergisi» düzenlendi.

6- THA'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran hükümeti tarafından Devlet Başkanı Muhammed Ali Reçai'ye sunulan istifa kabuledildi.

3 Ağustos 1981

1- Maliye Bakanı Kaya Erdem, Ankara'da basma yaptığı açıklamada, Uluslararası Para Fonu'ndan eylül ve ekim 1981 aylarındayapılacak çekişlere karşılık, ticarî bankalardan köprü kredilerin sağlandığını, döviz girişlerinde cesaret verici artışlar kaydedildiğini belirterek, «1981 haziran ayında yaklaşık 340 milyon dolar ihracat dövizi veyaklaşık 185 milyon dolar işçi dövizi geldi» dedi.

2- Gümrük ve Tekel Bakanı Recai Baturalp, Ankara'da basınayaptığı açıklamada, aylık sigara üretiminin 7 bin 100 tonu aştığını,sigaraların ihracı için yoğun çalışmalar yapıldığını belirterek, «Türktütününden yapılmış sigaralar ile mutlaka dünya piyasalarına gireceğiz» dedi.

3- Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Yüksek Hakem Kurulu'nun çalışmatemposu sonucunda çoğu işçinin toplu sözleşmelerinin askıda kaldığını ifade ederek, «İşçilerin çalışmaları sonucu elde ettikleri ekmeklerine katık olarak peynir de istemeleri doğaldır. Bu katığın verilmesiiçin Türk - İş olarak ilgili makamlara başvuruda bulunacağız» dedi.

4- Ajans UBA'nın bir haberine göre; Odalar Birliği Başkan Yardımcısı Cahit Aydoğan, «Toplu konut yasası, tercih ettiği yöntemnedeniyle, inşaat sektöründeki durgunluğa çözüm getiremez. Yasakısa vadeye yönelik olmadığından, devletçi yanı ağır bastığından veçok ortaklı koopoeratiflere dayandığından dolayı, olması gerekeninuzağındadır» dedi.

5- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; Yargıtay Onuncu HukukDairesi, sigortalı işçinin işyerinde öldürülmesine ilişkin rücu davasında olayın iş kazası tanımı çerçevesinde ele alınması gerektiğinekarar verdi.

6- Dersane temsilcileri, yeni önerileri içeren bir raporu DevletPlanlama Teşkilatına sundular.

7- Sıkıyönetim Güvenlik Kuvvetlerince sürdürülen seri operasyonlarda Gaziantep ve komşu ülkelerde yasa dışı sol bir örgüt üyesi 18 kişi, Tarsus'da da yine sol bir örgütün 7 elemanı silahları ile birlikte yakalandılar.

8- AFP'nin Roma çıkışlı haberine göre; Papa II. Jean Paul'eyaptığı silahlı saldırı nedeniyle geçen ay bir Roma mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan terörist Mehmet AliAğca, geçen eylül ayında Federal Almanya'da işlenen bir cinayete karışma şüphesiyle, Batı Alman savcıları tarafından sorguya çekildi.

9- İran'ın eski Başkanı Beni Sadr, «Sunday Times» gazetesineverdiği demeçte, «Görevini yapmak ve Ayetullah Humeyni rejimineson vermek için İran ordusuna güvendiğini» söyledi.

Öte yandan, İran'ın başkenti Tahran'da başkanlık binasından200 metre uzaklıkta bir bombanın patlaması sonoucu 13 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı; 150 kadar İranlı öğrencinin İran'ın Federal Almanya'daki büyükelçilik binasını basarak Büyükelçi MehdiNevar ile birlkte birçok görevliyi yaraladıkları yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

10- Sovyet resmî TASS Ajansı'nın bildirdiğine göre; SovyetlerBirliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko, .«Pakistan'ı, ABD vs Çin'lebir ittifaka girmemesi için» uyardı.

11- Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinde yayınlanan bir haberde Afganistan'da 27 Aralık 1979'daki Sovyet askerî müdahalesininardından 1980 yılı içinde 400 bin kişinin çarpışmalarda öldüğü bildirildi.

12- AFP'nin Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya parlamentosu, Başbakan General Hojciech Jaruzelski'nin isteği üzerine, hükümette değişiklik yaptı.

13- Basında yer alan bir habere göre; ABD doları Avrupa pazarları karşısında son yılların en yüksek değerlerine ulaştı.

4 Ağustos 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi'nin 53 numaralı kararı uyarınca Danışma Meclisi adaylığı için birden fazla ilden aday olunamayacağı bildirildi.

2-Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca hazırlanan ve doktorların mecburî hizmet yapmalarını öngören tasarı, Bakanlar Kurulu'ndakabul edilerek M'illî Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

3- Yargıtay Hukuk Dairesi bir işyerini devir alan işverenin yürürlükteki toplu sözleşmenin içerdiği yükümlülükleri üstlenmek zorundaolduğuna karar verdi.

4- Trakya Gümrükleri Başmüdürü İhsan Yücel başka bir göreveatanmak üzere üçlü kararname ile görevinden alındı, yerine İstanbulGümrükleri Başmüdürlüğü gümrük müdürü Bedrettin Hakdiyen atandı.

5- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir haberde, «Otomotiv sanayiinde görülen durgunluğun özellikle traktör üretiminde belirginolduğu ve yıllık traktör üretim kapasitesinin 130 bin olmasına karşınbu yılın ilk altı aylık döneminde üretilen traktör sayısının 12 bin dolayında kaldığı» bildirildi.

6- Kısa adı COMAG olan Continental Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne, Mardin ili içinde 49 bin 900 hektarlık bir arazide üç yıl süre ile petrol arama ruhsatnamesi verildi.

7- Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle 450 dekarlık alana yayıldı.

8- Gaziantep'te bir ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetleri piyasa değeri 150 milyon lira olan 32 kilo 630 gram sroin ele geçirdi.

9- Kıbrıs Rum kesimini ziyaret etmekte olan Yunanistan DışişleriBakanı Mitsotakis Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak, Yunanistan'ın göstermekte olduğu iyiniyete karşılık Türklerin de iyiniyetli davrandığınainandığını belirtti ve «Türkiye'nin Kıbrıs sorunundaki yaklaşımınagelince, özellikle bugünkü yönetimi bu sorunun çözümlenmesini kendi çıkarına olduğunun bilinci içindedir. Ve konuya ilgi göstermektedirNe var ki, Kıbrıs sorununun Türk dış ppolitikasında olumsuz etkilerivardır» dedi.

Öte yandan Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş daözel bir ziyaret için Londra'ya gitti.

10- Başbakan Mustafa Çağatay tarafından Kıbrıs Türk FedereDevlet Başkanı Rauf Denktaş'a sunulan azınlık hükümeti onaylandıve Bakanlar Kurulu listesi Meclis birleşiminde okundu.

11- AFP'nin Tahran çıkışlı haberine göre; yemin ederek görevinebaşlayan İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai parlamento toplantısında son olarak Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Hocatülislam Muhammed Cevad Bahonar'ın Başbakan olmasını resmen önerdi.

12- Atina'da birkaç gündür devam eden ve maddî zarara yol açanyangınların sorumluluğunu Cunta yanlısı bir örgüt üslendi.

13- UPI Ajansı'nın Berlin çıkışlı haberine göre; Bonn'daki İranElçiliği'n'in işgalinden sonra Berlin'deki İran Konsolosluğu da 30 kadarİranlı tarafından işgal edildi.

14- REUTER Ajansı'nın Dakar çıkışlı haberine göre; Gambia'dahükümet güçlerine karşı direnen darbeciler ellerinde bulunan 30 rehineden Senegal'ı i 2 diplomatı serbest bıraktılar.

15- AFP'nin La Paz çıkışlı haberine göre ülkede özgürlük ortamıyaratmak, uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek, Bolivya'nın dünyada yarattığı görüntüyü düzeltmek ve basın ve sendika özgürlüğünesaygı göstermek istediklerini belirten ve bu nedenle Bolivya Devlet Başkanı Lus Garcia Meza'yı devirmek üzere ayaklanan generallerAlberto Natusch ve Lucio Anez, Genelkurmay Başkanı General AngelMarsical başkanlığındaki bir heyetin Devlet Başkanı'nın 6 Ağustos'taistifa etmesine karşılık teslim olmalarını isteyen öneriyi reddettiler.

16- DPI Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da hükümetin gıda sağlaması konusundaki tutumunu protesto eden Dayanışma Sendikası öncülüğündeki yüzlerce kamyon, otobüs ve taksiklakson çalarak yollan tıkadı.

17- DPI Ajansı'nın San Luis Potosi çıkışlı haberine göre; Meksika'da kimyevi madde taşıyan bir yük treninin devrilmesi sonucu ortaya yayılan gazlardan 28 kişi öldü, 1000 kişi de tedavi altına alındı.

5 Ağustos 1981

1- Yüksek Askerî Şûra'nın ağustos ayı yıllık olağan toplantısıDevlet Başkanı ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evrenbaşkanlığında başladı.

2- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Türkiye ile Yunanistan arasında 1981 yılı içinücretsiz transit taşımacılığına ilişkin anlaşmanın gecikme ile sağlandığı ve gecikmeye Yunanistan'ın neden olduğu bildirildi.

3- Maliye Bakanlığı tarafından Emlak Vergi Kanunu ile ilgli olarak yayınlanan tebliğde, genel eğitime ve kamu menfaatlerine yararlıderneklere ait binaların kiraya verilmedikleri sürece vergiden muaftutulacakları, köylerde mesken olarak kullanılan binaların vergi değerlerinin 300 bin liralık kısmının vergiden istisna edildiği, ancakmuayyen zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan ve daimî ikametvasfı bulunmayan mesken binalarının bu istisnanın dışında kaldığıbelirtildi.

4- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre; güvenlik kuvvetlerince 2Mayıs tarihinden bu yana sürdürülen operasyonlarda 16 kişiyi öldüren, 21 kişiyi yaralayan ve gasp olaylarının sanığı olan yasa dışı sağörgüt üyesi 27 kişi silahlarıyla birlikte yakalandı.

5- Ankara'deki Irak Büyükelçiliği basın müsteşarlığından yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a hava yoluyla silah sevkiyatı yaptığıve bunun yabancı basın tarafından doğrulandığı ileri sürüldü.

6- Basında yer alan haberlere göre; BM Genel Sekreteri KurtWaldheim'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Gobi'nin gözetiminde Türk veRum görüşmeciler Ümit Onan ve Yoannides'in başkanlığındaki heyetler arasında Ledra Palas'ta toplumlararası görüşmeler başladı.

Görüşmelerde Türk tarafının sunduğu «Öneri Paketinde, adayüzölçümünün yüzde 9'unu bulan toprakların Rumlara verilmesinin düşünüldüğü, bu topraklarda 40 bin kadar Rum göçmenin yerleşebileceği bildirildi.

7- Ajanslar tarafından bildirildiğine göre; İran'da iktidarda bulunan İslam Cumhuriyetçi Partsi'nin parlamento üyesi Hasan AyatTahran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

8- AFP'nin La Paz çıkışlı haberine göre; Bolivya Devlet BaşkanıGeneral Luis Garcia Meza, görevinden istifa ettğini ve yönetimi silahlı kuvvet komutanlarından oluşan kurula devrettiğini açıkladı. Öteyandan kuvvet komutanlarının yönetimi ortaklaşa sürdürecekleribildirildi.

9- AFP'nin Kudüs çıkışlı haberine göre; İsrail Başbakanı Menahem Begin, 17 kişilik koalisyon hükümetini parlamentoya sundu. Beginkabinesini kendi partisinden 7, Likud Partisi'nin liberal kanadını oluşturan milletvekillerinden 6, Ulusal Dinci Parti'den 2 ve Tahi Partisi'nden 2 milletvekiline bakanlık vererek oluşturdu.

10- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; FKÖ, «Kara Eylül» örgütünün kurucusu Ebu Davut, Varşova'da bir otelde uğradığısaldırıda ağır yaralandı.

11- Yunanistan'da meydana gelen orman yangınlarının Ege adalarına da sıçradığı, başkent Atina'da olağanüstü hal ilân edildiğiyabancı ajanslar tarafından bildirildi.

6 Ağustos 1981

1- Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Genelkurmay Başkanlığı, işçi - işveren ilişkileriyle, sendikal çalışmalaraaçıklık kazandırmak amacıyla MGK Genel Sekreterliği, Çalışma veAdalet Bakanlıkları ile Sıkıyönetim Komutanlıklarından görüş istedi.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu, Ankara'dabasına yaptığı açıklamada, ihracatın planlanan hedefi aştığını söyleyerek, «Türkiye büyük bir aşama içinde. Sanayileşmenin yanısıradışa dönük bir sanayileşmeye giriyoruz. Yani yalnız dışalımı önleyicibir sanayileşme yerine dışsatıma dönük bir sanayileşmeyi de getiriyoruz. Bu çok güzel bir şeydir» dedi.

3- Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında karşılıklı olarak55 - 65 milyon dolar hacminde ticaret yapılmasını öngören TicaretProtokolü Bakanlar Kurulu'nca onaylandı.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayagöre; normal ve süper benzine litrede 5, gazyağı ve motorine ise 3lira, piknik tüpüne tüp başına 10, 10 kiloluk tüpgaza 35, 12 kiloluktüpgaza 40 ve 45 kiloluk tüpgaza ise 160 lira zam yapıldı.

Öte yandan, Türkiye Demir Çelik İşletmeleri'nce de demir ve çelikmamulleri fiyatlarına yaklaşık yüzde 5 oranında zam yapıldı.

5- Basında yer alan bir habere göre; doların değeri bazı paralarkarşısında gerilerken, altın borsalarında açılış fiyatları Londra'da1 dolar, Zürih'te iki dolar yükseldi.

6- Anadolu Menkul Değerler Yatırım ve Finansman A.Ş. sermayesini 100 milyon liraya yükseltti.

7- THKP- C Devrim Savaşçılar adlı yasa dışı örgüt üyesi olmakve anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine Marksist – Lenininst bir düzen kurmak amacıyla eylemlerde bulunmak suçlarından sanık80 kişinin yargılanmalarına İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada iddianamesiniokuyan savcı, 43 sanığın idam, öteki sanıkların da bir yıldan 36 yılakadar çeşitli hapis cezalarına çarptırılmalarını istedi.

8- İzmir'e bağlı Kısıkköy Gürlek ve Soma Gördes Dumlupmarorman serilerinde dün başlayan orman yangınları kontrol altına alınarak söndürüldü.

9- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı «OECD»nin 1981 yılıTürkiye'ye özel yardım programı çerçevesinde sağlamayı öngördüğü43 milyon Hollanda Florini (yaklaşık 15.5 milyon ABD doları) tutarındaki krediye ilişkin anlaşma Ankara'da imzalandı.

10- Uluslararası Enerji Ajansı tarafından, enerji tasarrufta konusunda hazırlanan bir raporda, Türkye'de akaryakıt fiyatlarına yapılansürekli zamların «Olumlu bir gelişme olduğu» öne sürülerek, «Bu,doğru yönde bir harekettir» denildi.

11- ABD'de hava kontrol görevlilerinin iş başına dönmeleri içintanınan sürenin dolmasından sonra Beyaz Saray tarafından yapılanaçıklamada, «ABD'deki hava kontrol sisteminin yeniden örgütlenmesi gerektiği» belirtilerek, «959 görevlinin işine son verildiği diğertüm grevcilerin de partiler halinde işten çıkarıldığı» söylendi.

12- Anadolu Ajansı'nın Viyana çıkışlı haberine göre; RomanyaDevlet Başkanı Nicolae Ceaucescu, Balkanlar'ın nükleer silahlardanarındırılmış bir bölge haline getirilmesi yolunda çağrıda bulundu.

13- İran resmî makamları, Fransa Devlet Başkanı François Mtterrand'ın çağrısı üzerine ülkeyi terketmek isteyen Fransızların İran'dan çıkışlarına izin vermedi. Ancak Fransız ve İran yetkilileri arasındayapılan görüşmeler sonucunda Fransızların İran'dan ayrılmaları konusunda görüş birliğine varıldığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

14- Yunanistan Başbakanı Georgiaos Rallis'in, Bakanlar Kurulutoplantısından sonra yaptığı açıklamada, ülkedeki son yangınlarınnedeni olarak, «Kaza, ekonomik ve siyasal kundaktır» dediği haberibasında yer aldı.

7 Ağustos 1981

1- Yüksek Askerî Şûra'nın 3 gün süren Ağustos ayı olağan toplantısı sona erdi.

2- Enenj ve Tabii Kaynaklar Bakanı Serbülent Bingöl sanayikesiminde uygulanan tahsisli elektrik konusuyla ilgili olarak verdiğiözel demeçte, «Sanayiciye ancak yılın ilk yarısında kullandığı miktarda elektrik verileceğini, ancak sanayicinin yılın ikinci yarısındaüretim kapasitesini arttırması, işyerinde tevsiata gitmesi ya da yeniyatırım yapması halinde yılın ilk yarısında kullandığı elektrikten daha fazla elektrik verileceğini» açıkladı.

3- Millî Savunma Bakanlığı'nca hazırlanarak yürürlüğe konulanTürk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliği'ne göre; üstün hizmet, feragat, cesaret, fikir gayret ve askerî okulu bitirme başarı adları altındaverilecek ödüllerin 2500 lira ile 30.000 lira arasında değişmesi kararlaştırıldı.

4- Yüksek Hakem Kurulu Gima Genel Müdürlüğü ile ona bağlıişyerlerinde çalışan 1600 işçinin toplu iş sözleşmelerini sonuçlandırdı. Buna göre işçilerin ücretlerine birinci yıl için yüzde 80 ikinciyıl için de yüzde 10 zam ve brüt 3 bin lira zam yapıldı.

5- 1981'in Ocak- Temmuz ayları arasında geçen 7 aylık dönemde işçi dövizi gelirleri geçen yıla oranla 116 milyon dolarlık artışgöstererek 1 milyar 173 milyon dolara ulaştı.

6- İçel'in Tarsus ilçesinde sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerincegerçekleştirilen operasyonlarda korsan miting düzenlemek, yollarda barikat kurmak, polisle çatışmaya girmek, silahla otomobil taramak, ruhsatsız tabanca taşımak, bulundurmak, duvarlara yazı yazmak,bildiri dağıtmak suçlarından sanık yasa dışı sol bir örgütün 30 militanının silahlarıyla birlikte yakalandığı 6. Kolordu ve SıkıyönetimKomutanlığı tarafından bildirildi.

7- İzmir'de güvenlik kuvvetlerince gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si kız 6 Dev - Yol militanı 2 tabanca ,41 mermi, 15 fünye bir bomba, bir el telsizi ve çok sayıda yasak yayınlarla birlikte ele geçirildi.

8- Türk Hava Yolları'nın Haliç yolcu uçağını Bulgaristan'ınBurgaz kentine kaçıran 4 Türk teröristin iade edilmesiyle ilgili olarakBulgar makamlarına iletilen dosyaya verilen cevapta, Türk teröristlerin suçu Bulgar topraklarında işledği öne sürülerek teröristlerin iadeedilemeyecekleri ve Bulgaristan'da mahkeme edilecekleri Bulgar makamlarınca bildirildi.

9- Atatürk ve Türkiye hakkında birçok kitap yazan Arjantin'lidiplomat Bilanço Villardo'ya Buenos Aires'teki Türk Büyükelçiliğindedüzenlenen bir törenle «Türk Tarih Kurumu Şeref Üyeliği» unvanıverildi.

10- UPI Ajansı’nın Washington çıkışlı haberine göre; Washington'da bulunan Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ite ABD Başkanı Ronald Reagan arasında Orta Doğu'daki kalıcı barışın tüm unsurlarıiçin görüş birliğine varıldı. Öte yandan Filistin'e özerklik tanınmasıgörüşmelerine Filistin'in de katılma önerisinin Reagan tarafından kabul edilmediği, İsrail Başbakanı Menohem Begin'in ise bu öneriyikınadığı İsrail Radyosu tarafından bildirildi.

11- Uluslararası Hava Trafik Kontrolörleri Birliği Başkanı HarryHenschhler, ABD hava trafik kontrolörlerinin yasa dışı grev yaptıkları gerekçesi ile işten atılmalarının ardından bu görevlere yetersiz kişilerin atandığını öne sürerek, ABD'ye yapılan tüm uçak seferlerinin yasaklanmasını istedi.

Öte yandan ücretlerinin arttırılması ve iş saatlerinin azaltılmasıisteğiyle bir süre önce greve başlayan hava kontrolörlerinin isteklerini kabul etmeyen yönetim 13.000 kişinin işine son verdi.

12- Önümüzdeki hafta Sovyetler Birliği tarafından Baltık Denizi'nde düzenlenecek olan «Geniş deniz manevralarının» başlangıcısayılan bir çıkartma tatbikatının Sovyet savaş gemilerince Polonyatopraklarında başladığı Batı Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü tarafından açıklandı.

13- AFP'nin Trieste çıkışlı haberine göre; İtalyan adlî makamları,ülkelerinde gıyaplarında idama mahkûm edilen iki Fransız mahkûmuniade edilmesi için Fransa'nın yaptığı başvuruyu reddetti.

14- AP Ajansı'nın Banjul çıkışlı haberine göre; Gambia'da ayaklanan asilerin elinde rehin tutulan 100'den fazla kişi, Gambia'dokiiktidara sadık güçlerle ve Senegal birliklerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonlar sonucu kurtarıldı ve ayaklanma bastırıldı.

15- AFP'nin Paris çıkışlı haberine göre; İran'da üçü kadın olmaküzere çeşitli sol partilerden dokuz kişi kurşuna dizildi.

16- Gıda maddeleri darlığı ve fiyat artışlarını protesto etmekamacıyla iki haftadan beri Polonya'nın çeşitli yerlerinde yapılan açlıkyürüyüşü ve grevlerin devam ettiği ve Silezya'da 1 milyon kömürişçisinin 4 saatlik bir uyarı grevi yaptığı yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

8 Ağustos 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi Kurucu Meclis Yasası ile ilgili olarakyayınladığı bir kararla, «İsteyenlerin birden fazla İl'e ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği'ne başvurabileceğini, başvurularınkesinlikle gizli tutulacağını» açıkladı.

2- Yüksek Askerî Şûra toplantısından sonra alınan kararlarlailgili olarak Genelkurmay Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, 30 Ağustos 1981 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu yıl 33general ve amiralin bir üst rütbeye, 42 albayın ise general ve amiralliğe yükseldiği belirtildi. Öte yandan 8 general ve amiralin rütbe bekleme süresi 1 yıl uzatıldı, aralarında Donanma Komutanı KoramiralNejat Serim, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Fahrettinİçmez ile Eskişehir 1. Taktik Hava Üssü Komutanı Korgeneral Tevfik Alpaslan'ın da bulunduğu 19 general ve amiralin ise kadrosuzluknedeniyle emekliye ayrıldığı belirtildi.

3- Türkiye'nin ilk turizm havaalanı olan Dalaman Havaalanı törenle açıldı. Törende bir konuşma yapan Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu «yurt dışında çalışan işçileri, özel sektörü ve yabancıyatırımcıları bölgede yatırım yapmaya» çağırdı ve «kendilerine arsatahsisi dahil her türlü teşvik gösterilecektir» dedi.

4- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nce alınan bir kararla, «İhbar vekıdem tazminatına ilişkin bir davada, işverenin haklı sebeple iş akdinin feshi iddiası işçinin deliller ve kanunda belirtilen hak düşürtücüsüre birlikte değerlendirilmeden karar verilmesinin isabetsiz olduğu»hükme bağlandı.

5- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Suudi ArabistanPrensi Fahd önerdiği 7 maddelik Orta Doğu Barış Planı ile ilgili olarak «Filistin devletinin kurulmasına karşılık Arap Devletleri de İsrail'in barış içinde yaşama hakkını tanımalıdır. Ben önerdiğim anlaşmanın yazarı değilim. BM Genel Kurulu'nun veya Güvenlik Konseyi'nin şimdiye kadar almış olduğu kararların biraraya getirilmesinden doğmuş bir metindir» dedi.

6- AFP'nin Tahran çıkışlı haberine göre; İran'ın güneyindekiFaas bölgesi İslam yargıcı Hocatülislam Ahmed Fakihi ve 2 korumagörevlisi, iki motosikletlinin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

7- UPI Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; 4 günlük ateşkesten sonra Lübnan'ın liman şehri Trablus'ta Hrıstiyan falanjistleri destekleyen Suriye yanlısı gruplarla Müslüman Filistin yanlıları arasında çıkan çarpışmalarda 30 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

9 Ağustos 19981

1- «Anafartalar Kahramanı - 81» tatbikatı Arıburnu bölgesindebaşladı. MGK üyeleri ve kuvvet komutanlarının da katıldığı tatbikatta bir konuşma yapan Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren» Devlet adamlarına ve hükümetlere düşen görev halkları birbirine düşmanetmemektir. Eğer halklar birbirine düşman olurlarsa, işte o zamanhangi iktidar gelirse gelsin, bu halkların düşmanlığından kendinikurtaramaz. Tünk milleti bugüne kadar hiç kimseye karşı düşmanlıkbeslememiştir. Döktüğü kanı bu topraklar için dökmüştür» dedi.

2- Türkiye Barolar Birliği'nin 12. kuruluş yıldönümü nedeniylebir basın toplantısı düzenleyen Barolar Birliği Başkanı Atilla Sav,««Ana Kanunların Hazırlanması Hakkında Yasa Tasarısını Millî Güvenlik Konseyi'ne sunacaklarını belirterek, «Yasama tekniği ayrı birsanat, özel bir uzmanlık konusudur. Yasalar toplumsal değişmeyledeğişime uğrarlar. Ülkemizde TBMM'nin kuruluşundan bu yana çıkarılan yasaların sayısı 10 bin 300'ü aştı. Bu durumun çeşitli sakıncalar yarattığı açıktır. Toplumun isteklerinin daha geniş bir biçimdedeğerlendirilebilmesi amacıyla Barolar Birliği olarak bize görev verilmesini istiyoruz» dedi.

3- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılanaçıklamada, Tarsus'ta sürdürülen ve halen devam etmekte olan operasyonlarda yasa dışı bölücü örgüt üyesi 18 kişi 10 tabanca, 90mermi ve bir av tüfeğiyle ele geçirildi.

4- Yaş düzeltmek için sadece bir defa dava açılabileceğine,birden fazla açılan yaş düzeltme davalarının yasalara aykırı olduğuna ilişkin Yargıtay kararı, Resmî Gazete'de yayınlandı.

5- Yunanistan'da ana muhalefet partisini oluşturan Yunan BirliğiSosyalist Hareket Partisi (PASOK) Başkanı Andreas Papandreu Rodos'ta halka hitaben yaptığı seçim öncesi konuşmasında, «Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO ittifakı tarafından silahlandırıldığını ve Türkiye'nin Ege'de yeni isteklerde bulunarak, buradaki Yunan haklarınaçiğnemesinin sonucu tehlikeli bir aşamaya gelindiğini» öne sürdü.

6- AP Ajansı’nın Viyana çıkışlı haberine göre; BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim Avusturya'da yaptığı konuşmada, «Dünyanınsiyasî gerilimi had safhaya gelmiştir. Özellikle iki süper güç arasındaki gerginlik endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Büyük güçler artıkbirbirine güvenmiyor. Üstelik Doğu - Batı ve Kuzey - Güney arasındaki diyalog da kopmuş durumda» dedi.

7- REUTER Ajansı'nın Santa Barbara çıkışlı haberine göre; ABDBaşkanı Ronald Reagan'ın nötron başlıklı füzelerin üretimi ve stoklanmasının sürdürülmesini kararlaştırdığı, ancak bu nötron başlıklıfüzelerin stoklanmasmm ABD topraklarında yapılacağı ve şimdilikfüzelerin Avrupa'ya yerleştirilmeyeceği, Beyaz Saray Sözcüsü LarrySpeakes tarafından açıklandı.

8- Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı ve Politbüro üyesi AndreiGromiko, Pravda gazetesine yaptığı açıklamada, Sovyet düşmanlığına dayalı bir Amerikan - Çin ittifakına tepkisiz kalamayacağını veÇin'in ABD'den modern silahlar satın alma kararma yanıt vermek için«Konuyla ilgili gelişmelere göre gerekli tüm önlemleri alacağını» söyledi.

9- DPA'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Federal Alman hükümetince yayınlanan bir raporda, ABD'nin denizaltılardan fırlatılan nükleer füzeler alanında büyük bir üstünlüğe sahip olduğu, Sovyetler Birliği'nin ise halen Doğu ile Batı arasında sınırlandırılması tartışmakonusu olan orta ve kısa menzilli füzeler alanında üstünlük sağladığıbelirtildi.

10- Suudi Arabistan Prensi Fahd'ın yaptığı ve aralarında «Filistindevletinin de kurulması» yolundaki bir dizi öneriyle ilgili olarak APAjansı'na bir açıklamada bulunan İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü«Bu önerilerin neler olduğunu basından öğrendik. Bu öneriler bizimiçin kabul edilmez nitelikli önerilerdir. Ama daha kesin bir görüş belirtebilmek için İsrail, önerlerin ayrıntılarını bekleyecektir» dedi.

11- Polonya'da hükümet ile Dayanışma Sendikası arasındaki uyuşmazlıkla sonuçlanan toplantıda hükümet «Dayanışma Sendikası'nıngrevleri durdurmasını, siyasal faaliyetlerini yasalarda belirlenen sınırlar içinde tutmasını, siyasal tutuklular diye tanımlanan kişileri savunmaktan vazgeçmesini ve yiyeceklerin karaborsada satışının engellenmesine yardımcı olmasını» istedi.

12- 36 yıl önce Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasınedeniyle dünyanın çeşitli yerlerinde «Atom kurbanlarını anma törenleri» düzenlendi.

13- ANKA Ajansı'nın Belfast çıkışlı haberine göre; Maze hapishanesinde tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan 9. IRA üyesi ThomasMcirwee'nin ölümü üzerine İrlanda'nın kuzeyinde yapılan gösterilerdeiki kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

14- ANKA Ajansı'nın Viyana ve Londra çıkışlı haberinde, ABDdolarının dünya piyasalarında değer kazanmasından sonra Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) üye ülkelerin, diğer ülkelerinpara birimlerinde görülen değer kaybı ile varil başına 10 dolar zamyapmış gibi oldukları bildirildi.

10 Ağustos 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen «Anafartalar Kahramanı - 81» tatbikatını izlediktensonra Çanakkale'ye gelen ve Cumhuriyet Alanı'nda halka hitabenyaptığı konuşmada. «Atatürk'ü, Türk halkının karşısında küçük düşürmeye çalışan yobazlarla mücadele edeceklerini» söyleyerek, «Atatürk Türkiyesi'nde yabancı kökenli ideolojilere yer yoktur ve hiçbir zaman olmayacaktır» dedi.

Öte yandan «Anafartalar Kahramanı - 81» isimli tatbikatın ikincisafhası, Küçükanafartalar Köyü, Suğla limanı bölgesinde yapılaraksona erdi.

2-Bakanlığı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Antalya'ya giden İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten, vilayette yaptığı basın toplantısında, «Konut artık ölü bir yatırım değil, ekonomiyi yaşatan ve yürüten bir sektör haline gelmiştir» dedi.

3- Yüksek Hakem Kurulu'nca yenilenen toplu sözleşmelerle işçilere verilen ücretin, daha önce avans olarak verilen yüzde 70'in altında kalması halinde, işçilerin borçlu çıkarılmayacağı ve fazla verilen paranın geri alınmayacağı Kurul yetkililerince açıklandı.

4- Yüksek öğrenimlilerin yurt içinde ve yurt dışında işe yerleştirilmelerine ilişkin kural ve yöntemler Kurum'ca belirlendi.

5- Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü nedeniyle «Atatürk veDolmabahçe Sarayı»nı konu alan bir belgesel filmin çekimine başlandı.

6- Yüzde 34 net faizli ve üç ayda bir faiz ödemeli devlet tahvillerinin satışı başladı.

7- Cumhuriyet Gazetesi'nde, Ufuk Güldemir'in, «Anadolu'dakiErmeni Vatandaşlarımız» başlıklı dizi yazısının birinci bölümü yayınlandı.

8- Millî Güvenlik Konseyi'nin 52 numaralı kararı ve TCK'nın 159ve 312. maddelerine aykırı davranmakla sanık olan, bu nedenle 56gündür tutuklu bulunan gazeteci Güngör Yerdeş, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Matıkemesi'nde yapılan sorgulamasından sonra tahliye edildi.

9- DİSK'le ilgili kapatma davasının görüldüğü Bakırköy İş Mahkemesi'nde, «Reddi Hakim» isteminde bulunuldu.

10- 2 Numaralı Askeri Mahkeme, TKP davasından yargılanan sanıklardan tutuklu Nezih Artan'ın tahliyesine karar verdi,

11- İslam ülkelerinin sağlık ve kaklınma sorunlarının görüşüldüğü toplantı Ankara'da başladı.

12- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Hürriyet Gazetesi'ne Londra'daverdiği demeçte, «Kıbrıs'ta İngiltere'nin garantörlüğü kaldırılmalı»dedi.

13- ABD, nötron bombası yapımı konusundaki kararını NATOüyelerine resmen duyurdu.

Basında yer alan haberlere göre; ABD yönetiminin nötron bombası yapımı konusundaki kararma karşı Fransa, «Mitterand yönetiminin silahlanma yarışından kaygı duyduğunu» Batı Alman Hükümetiyetkilileri «Başkan Reagan'ın nötron bombası üretme kararının Avrupa'daki füzelerle ilgili olarak ABD ile Sovyetler Birliği arasında açılması istenen görüşmeleri büsbütün güçleştireceğinden çekindiklerini»; Danimarka Dışişleri Bakanı «Hükümetinin nötron bombasınaher zaman karşı olduğunu»; İsveç Dışişleri Bakanı «Bu kararın yeni ve tehlikeli bir adım olduğunu ve ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki silahlanma yarışını tırmandıracağını»; Sovyetler Birliği resmî Haber Ajansı TASS ise «Sovyetlerin bu karara kayıtsız kalamayacağını, bu nedenle karşı tedbirler almak ve kendisinin ve müttefiklerininçıkarlarını korumak zorunda kalacağını» belirttiler.

Öte yandan Günaydın Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; konu ile ilgili olarak Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, «Türkiye topraklarına nötron bombası yerleştirilmesine izin vermeyiz» dediler.

14- ANKA Ajansı'nın Kopenhag çıkışlı haberine göre; Sovyet savaş gemilerinin son bir haftadır Ballık Denizi'nde başlattıkları yığınağın yeni savaş gemilerinin katılmasıyla sürdüğü ve çeşitli sınıflardan 62 savaş gemisinin bölgede toplandığı Danimarka Deniz Kuvvetleri yetkililerince bildirildi.

Öte yandan, AFP'nin Washington çıkışlı haberine göre; Amerikantelevizyonu «NBC», Demokratik Almanya ve Çekoslovakya'nın ordularını alarma geçirdiğini ileri sürdü.

15- Birleşik Amerika'ya yaptığı resmî geziyi tamamlayarak ülkesine dönen Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın, Ortadoğu barışı ileilgili olarak Suudi Arabistan önerilerinin yeni bir unsur taşımadığı gibiMısır'ın yüklenmiş taahhüdünü de paylaşmaktan uzak olduğunu söylediği yabancı yazarlar tarafından bildirildi.

16- FKÖ Lideri Yaser Arafat, Cumhuriyet Gazetesi'nden CengizÇandar'a Beyrut'ta verdiği demeçte, «İsrail'e karşı Türkiye'den kesintavır beklerdik» dedi.

17- AFP'nin Kudüs çıkışlı haberine göre; İsrail televizyonu, ülkedeki silah sanayiinin çok büyük tahrip gücüne sahip 290 mm. kalibrelik karadan karaya füze imal ettiğini açıkladı.

18- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Hükümeti Bağımsız Dayanışma Sendikası Lideri Lech Walesa'ya televizyondakonuşma izni verdi.

19- AFP'nin Atina çıkışlı haberine göre; Yunanistan'ın başkentiAtina'deki İsrail temsilciliğinde el yapısı iki bomba patlatıldı.

20- AFP'nin Lizbon çıkışlı haberine göre; Portekiz BaşbakanıFrancisco Pinto Balsemeo hükümeti istifa etmeye karar verdi.

11 Ağustos 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi toplantısında, MGK Bütçe Plan Komisyonu'nun değerlendirmesi ışığında 1968-1979 dönemine ait 174Kamu İktisadî Teşebbüsü denetim raporlarını inceledi. MGK, aralarında Demir-Çelik İşletmeleri, Sosyal Sigortalar Kurumu, Etibank veTürkiye Kömür İşletmeleri Kurumunun da bulunduğu 5 KİT'in tasarruflarını yasalara uygun bulmadı.

2- Deniz Kuvvetleri Komutanı ve MGK üyesi Oramiral Nejat Tümer, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı T.B. Hayward'ın resmî davetlisiolarak ABD'ye gjtti.

3- Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi işlemlerinden sonra yapılanatamalar da belii oldu. Buna göre; Birinci Ordu Komutanı OrgeneraliNecdet Üruğ, Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık Birinci Ordu Komutanlığına, HarpAkademileri Komutanı Orgeneral Halil Sözer Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığına atandı. Diğer atamalara ilişkin haberler de basında yayınlandı.

4- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılaraaçıklamada, Kahramanmaraş'ın Afşin Elbistan ilçelerinde güvenlikkuvvetlerince yapılan seri operasyonlarda yasa dışı 4 ayrı sol örgütmensubu 89 militanın yakalandığı bildirildi.

5- DİSK ve bağlı sendikalarda görevli 112 kişinin tahliyesi istimiyle verilen dilekçe, 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlık2 Numaralı Askerî Mahkemesi'nce reddedildi.

6- Bir süredir ara verilen Gümrük ve Tekel eski BakanlarındanTuncay Mataracı ile Bayındırlık eski Bakanı Şerafettin Elçi ve diğersanıkların duruşmalarına Anayasa Mahkemesi'nde yeniden başlandı.

7- Üsküdar açıklarında meydana gelen deniz kazası nedeniyletutuklanan «Tanya Karpinkaya» adlı Sovyet gemisi kaptanı Maratlagev ile «Harbiye» adlı yolcu gemisi kaptanı Musa Coşkun, Üsküdar 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, 60'ar bin lira kefaletle serbestbırakıldı.

8- Filistin Devrim Kuvvetleri Başkomutan Vekili ve üst düzeydeaskerî sorumlusu Abu Cihad Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği özeldemeçte, İsrail saldırılarına karşı Türkiye'den daha fazla destek beklediklerini belirterek, «Biz, Filistin davasının ve Kudüs'ün Türk halkının yüreğinde yer ettiğine ve Türkiye halkının Filistin'de olan bitenlerle yakından ilgili bulunduğuna inanıyoruz» dedi.

9- KTFD'de Ulusal Birlik Partisi Başkanı ve Başbakan MustafaÇağatay azınlık hükümetinin programını Meclis'e sundu. Proogramınokunmasından sonra Toplumcu Kurtuluş Partisi Başkanı Alpay Durduran Çağatay hükümeti programına güvensizlik önergesi verdi.

10- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs özel temsilcisiHugo Gobbi, Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili Türk teklifleri konusunda temaslarına başladı ve Rum Yönetimi lideri Spiros Kipriyanuile görüştü.

11- Amerika'nın nötron bombası yapımına yeniden başlaması konusunda ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında bazı görüş ayrılıkları olduğu yabancı ajnaslar tarafından bildirildi.

Öte yandan ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından alman bukarar çeşitli Avrupa ülkeleri arasında görüş ayrılıklarına ve bölünmelere yol açtı.

Sovyetler Birliği Nowosti Haber Ajansı yorumcusu Vladamir Alexeyev ise «Bu karara karşı Sovyetler Birliği'nin de aynı tedbirlerlayaklaşım göstereceğini ve Amerika'nın meydan okumasına kendi radyoaktif silahları ile cevap vereceğini» söyledi.

12- AA'nın Santa Barbara çıkışlı haberine göre; ABD Devlet Başkanı Ronald Reagan, İsrail'e teslim edilmesi gereken 4 adet F-16 uçağının daha ambargo kapsamına alındığını açıkladı.

Böylece İsrail'in Lübnan'a son saldırıları üzerine tesliminden vazgeçilen uçak sayısı 16'ya yükseldi.

13- İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni'nin İran Radyosu'ndayaptığı bir konuşmada, «Paris'e sığınan eski Devlet Başkanı BeniSadr ve rejim aleyhtarı diğer politikacıların pişman oldukları takdirde affedileceklerini ve ülkeye dönmelerine izin verileceğini, Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi ve Şahbur Bahtiyar'ın da atfedilebileceklerini» söylediği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

14- Akajans'ın Atina çıkışlı haberine göre; Atina'daki İsrail diplomatik temsilciliğinde dün patlayan iki bomba olayını Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı «15 Mayıs» örgütü üslendi.

15- Ajansların Varşova çıkışlı haberlerine göre; Polonya Başbakanı General Jaruzelski, «Polonya hükümetinin bundan böyle sokak gösterilerine izin vermeyeceğini ve gerekirse bunu önlemek içinkaba kuvvet kullanılacağını» söyledi.

12 Ağustos 1981

1- Başbakan Bülend Ulusu, Irak Başbakan Yardımcısı Taha YasinRamazan ile görüştü. Görüşmeden önce bir açıklama yapan Başbakan Bülend Ulusu, Irak - İran savaşı ile ilgili olarak «Türkiye savaşındevamını, bölgede ve dünyada barış ve istikrar bakımından yaratabileceği olumsuz etkileri dikkate alarak iki ülke arasındaki ihtilafa süratle barışçı çözüm bulunması gerektiği yolundaki inancını muhafaza etmektedir» dedi.

2- Başbakan Bülend Ulusu, yayınladığı bir genelge ile, «Memurların tüm davranış, çalışma ve verim derecelerinin terfi ve tayinlerdedikkate alınmasını, görevini kötüye kullananlarla, rüşvet alarak menfaat temin edenlere kesinlikle müsamaha gösterilmemesini, görevlerinden derhal uzaklaştırılmalarını» istedi.

3- İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, Ankara'da 20 belediyebaşkanının katıldığı toplantıdan önce yaptığı açıklamada, «Belediyeler, son 10 yıldan bu yana giderek artan ve ağırlaşan sorunlarla,engellerle, politik ve ideolojik baskılarla zaafa uğratılmıştır» dedi.

4- Yüksek Askerî Şura'ca saptanan terfiler ve emeklilerden sonra, sıkıyönetim komutanlıklarında yapılan değişiklikler belli oldu. Buna göre; 1. Ordu Komutanı Orgeneral Haydar Saltık İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli; 2. Ordu Komutanı Örgeneral Bedrettin Demirel Konya, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Kırşehirve Yozgat İlleri; 3. Ordu Komutanı Orgeneral Selahattin DemircioğluErzincan, Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Tokat, Rize, Ordu, Sivas,Amasya, Çorum, Samsun ve Sinop illeri; Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Süreyya Yüksel İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur ve Antalya illeri; Donanma Komutanı Oramiral ZahitAtakan Bursa, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Zonguldak ve Bolu illeri;4. Kolordu Komutanı Korgeneral Recep Ergün Ankara, Çorum veKastamonu illeri; 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Bülent Türker Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illeri; 7. KolorduKomutanı Korgeneral Kemal Yamak Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siirt,Hakkari ve Van illeri; 8. .Kolordu Komutanı Korgeneral Sabti DeliçElazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş ve Bitlis illeri; 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Selahattin Cambazoğlu Erzurum, Ağrı, Kars, Artvinilleri; 1. Taktik Hava Üs Komutanı Korgeneral Yusuf Özer Eskişehir,Afyon ve Kütahya illeri sıkıyönetim komutanlıklarına atandılar.

5- Maliye Bakanlığı'na bağlı hesap uzmanları, Ankara'da bazıbankerlik kuruluşlarını denetledi.

6- Akbank tarafından hazırlanan «Türkiye Ekonomisi» konuluraporda, «Türk banka sisteminin 1980 yılı sonu itibariyle, MerkezBankası, 5 kalkınma ve yatırım bankası ile 38 mevduat bankasındanoluştuğu» belirtildi,

7-6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, ekmeklik buğday ihtiyacını karşılamak, fiyat artışlarını ve spekülasyonu önlemek amacıyla, elinde ticarî gaye ile 25 ton ve dahafazla miktarda buğday bulunduranların valilik ve kaymakamlıklarabeyanname vermeleri istendi.

8- Tercüman Gazetesi'nde, «Terör Üçgeni» adlı dizi yazının birinci bölümü yayınlandı.

9- Tuncay Mataracı ve arkadaşlarının Anayasa Mahkemesi'ndedevam eden duruşmalarında, Mataracı ile aynı kabinede görev alanFaruk Sükan tanık olarak dinlendi.

10- 6. Kolordu ve Adana, İçel, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay illeri Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılanaçıklamada, güvenlik kuvvetlerince Tarsus'ta düzenlenen operasyonlarda, polisle silâhlı çatışmaya girmek, soygun vebomba atmak, bildiri dağıtmak gibi suçlardan aranan yasa dışı sol bir örgütün 11 elemanının daha yakalandığı bildirildi.

11- Yasa dışı Türkiye Komünist Partisi'nin Ankara'da ele geçirilen221 üyesinden 158'i sorgularından sonra askerî mahkemelerce tutuklandılar.

12- Tunus, Atatürk'ü'n 100. doğum yıldönümü nedeniyle Atatürkpulları yayınladı.

13- Ankara'da sürdürülen Türk - Irak görüşmeleri sona erdi veIrak, 1982 yılında Türkiye'ye 8.5 milyon ton ham petrol sağlamayıkabul etti.

14- Irak'ın Başbakan Birinci Yardımcısı Devrim Komuta KonseyÜyesi Taha Vasin Ramazan, Tercüman Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, «Irak'ın Türkiye'yi bütün imkanlarıyla desteklemek kararındaolduğunu» belirterek, «Türkiye, Ortadoğu'da bir denge unsurudur»dedi.

15- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD DışişleriBakanı Alexander Haig, New Orleans'ta Barolar Birliği toplantısındayaptığı konuşmada, «Sovyetler Birliği, politikasında itidal gösterirse,ABD - Sovyet ilişkilerinin daha olumlu yola yönelebileceğini» söyledi.

16- İran'da Kermenşahlı dinî lider ve parlamento üyesi Hacı Bahattin Iraki, silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

17- UPI Ajansı'nın Kopenhag çıkışlı haberine göre; Kopenhag'daİsviçre Hava Yolları bürosuna yerleştirilen 2 saatli bombanın patlaması sonucu büroda ağır hasar meydana geldi, bir kişi de yaralandı. Patlamadan sonra gazetelere telefon eden ve kendilerini «19Haziran Harekatı Teşkilâtı» üyeleri olarak tanıtan kişiler, olayın Türkelçilik görevlisi Mehmet Yergüz'ün katili Ermeni'nin İsviçre'de tutuklanmasını protesto amacıyla düzenlendiğini bildirdiler.

18- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Ürdün nehri vadisinde devriye gezen bir İsrail birliğiyle çatışmaya giren Filistinli gerillaların, 20 İsrail askerini öldürdükleri ve iki İsrail aracını tahrip ettikleri bildirildi.

19- UPI'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya DayanışmaSendikası, basın grevi çağrısı yaptı.

20- Basında yer alan haberlere göre; son günlerde hızlı bir biçimde yükselen ABD doları, çeşitli ülke paraları karşısında değer kaybetti, buna karşın altın fiyatları büyük bir sıçramayla 409 dolaraçıktı.

13 Ağustos 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren resmî bir ziyaretAnkara'da bulunan Irak Başbakan Yardımcısı Taha Yasin Ramazan'ıÇankaya Köşkü'nde kabul etti. Evren kabul sırasında yaptığı konuşmada, «Türkiye - Irak ekonomik işbirliği anlaşmasından memnunluk duyduğunu belirterek, «Elbette ki iki ülkenin münasebetlerinin daimeiyiye doğru gitmesi her iki ülkenin de yararınadır. Menfaatinedir.Münasebetlerin daha da geliştirilmesi, daha da iyiye doğru götürülmesi bizim de yegane temennimizdir» dedi.

2- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada KTFD'nin, Kıbrıs'ta toprak sorununu da kapsayan yeni önerileri Rum tarafına sunması üzerine Türk basınında çıkan haber veharitaların «Bazı tahmin ve yakıştırmanın ötesinde bir kıymet taşımadığı» bildirildi.

3- Türkiye Elektrik Kurumu'nun belediyelere, belediyelerin de tüketicilere verdiği elektrik enerjisinin satış tarifesi yeniden düzenlendi, buna göre elektriğe ortalama yüzde 7 oranında zam yapıldı.

4- Türkiye Odalar Birliği tarafından yayınlanan 3 aylık ekonomiraporda 1981 yılının ilk yansında ekonomik gelişmelerin olumlu seyir gösterdiği, ihracattaki 5 aylık artışın 1980'in aynı dönemine göreyüzde 44.5 oranında bir gelişme kaydettiği de belirtildi.

5- Ankara Emniyet Müdürlüğü İkinci Şube Hırsızlık Masası ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, mahalle arkadaşlarından kurulu bir hırsızlık şebekesi ortaya çıkarıldı. Öte yandan bu çetenin solbir örgüt adına hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği öne sürüldü.

6- İstanbul'da Malî Şube ekiplerince yapılan operasyonlarda piyasaya sürülmeye hazırlanan. Roma, Bizans ve 19. yüzyıl Osmanlı sanatına ait olduğu belirlenen 20 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi.

7- Cumhuriyet Halk Partisi Manisa eski İl Başkanı Mete Erdemiöldürmekten yargılanan sağ görüşlü Yıldırım Şekercioğlu Ege Orduve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askerî Mahkemesi'nce idama mahkum edildi.

8- Türkiye ile Irak arasında, iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerinin fuarlarına iştirak etmelerini, İstanbul ve Bağdat'ta birer ticaretmerkezi açılmasını ve ortak ticaret merkezi kurulmasını, turizm alanında işbirliği yapılmasını öngören Karma Ekonomik protokol Türkiyeadına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Serbülent Bingöl ile Irak adınaTeyh Abdülkerim arasında Ankara'da imzalandı.

9- İtalyan sanayicisi Baron Predi Delfino Ricardo, Antalya'nınKaş ilçesi civarında denize izinsiz dalış yaparak tarihi eserler çıkardığı gerekçesiyle önce tutuklandı, sonra da 1 milyon 240 bin lirakefaletle serbest bırakıldı.

10- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; Papa II. Jean Paul'esuikast girişiminden dolayı İtalya'da tutuklu bulunan terörist MehmetAli Ağça'nın Roma'nın kuzeydoğusunda Asooli Piceno yakınlarındagüvenlik önlemlerinin çok yoğun olduğu bir tutukevine gizlice nakledildiği İtalyan ANSA Ajansı tarafından bildirildi.

11- Yabancı ajansların Tahran çıkışlı haberlerine göre; TahranRadyosu, İran'da son birkaç gün içinde 300'den fazla solcunun tutuklandığını açıkladı.

12- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Dayanışma Sendikası Koordinasyon Komitesi'nin üç gün süren toplantısından sonrayapılan açıklamada, ülke ekonomisinin çok kötü olduğu öne sürülerek, «İşçilerden grevleri durdurmaları, sokak yürüyüşlerine son vermeleri» istendi. Öte yandan komite bildirisinde, «Hükümet eleştirildi ve işçilerin ülke ekonomisindeki sorumluluklarını yerine getirmelerini göstermeleri amacıyla iki ay boyunca tatil olarak kabul edilencumartesi günlerinde de çalışılmasının kararlaştırıldığı» açıklandı.

13- ANKA Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Lübnan Başbakanı Şefik Vazzan Beyrut'ta yayınlanan El Safir gazetesine verdiğidemeçte «İsrail hava saldırılarına karşı topraklarına çok sayıda uçaksavar füzesi yerleştirme kararı aldıklarını, şu ana kadar Lübnan'ın hava savunma sistemini kurmaya yalnızca Libya'nın talip olduğunu, ancak ülkesinin Doğu ve Batı ülkelerinden gelecek önerilere de açıkolduğunu» söyledi.

14- Federal Almanya Hristiyan Demokrat Partisi (CDU) BaşkanıFranz Josef Strauss, «Die Welt» gazetesine verdiği demeçte, «Nötron bombası ancak en çok gerekli olduğu yerde, yani Sovyet tanklarının en yoğun üslendikleri yerde bulundurulursa bir anlam kazanır»dedi ve «Dünyanın her yerinde görev yapan ABD kuvvetlerine bu bombanın verilmesi gerektiğini» öne sürdü.

14 Ağustos 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, İzmir Belediye Başkanı Cahit Günay'ı kabul ederek, İzmir metropolünün sorunları hakkında bilgi aldı ve 50'nci İzmir Uluslararası Atatürk Fuarı'nın Türkekonomisi için başarılı sonuçlar getirmesini diledi.

2- Başbakan Bülend Ulusu ve Bakanlar Kurulu üyeleri, belediyebaşkanları toplantısı için Ankara'da bulunan 20 belediye başkanı ileortak bir toplantı yaptılar. Başbakan Ulusu, toplantıda yaptığı konuşmada, «Artık, Bakanlar Kurulu toplantılarımızın bazılarını valilere, bazılarını da belediye başkanlarına ayıracağız. Onlar bize sorunlarınıanlatacak, biz de elbirliği ile bu sorunlara çözüm bulacağız» dedi.

3- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Ankara'da basına verdiğidemeçte, «Özel dersanelerin Türk millî eğitimine katkısının, bilgi kazandırmaktan çok sınav tekniklerine adayları hazırlamak, dolayısıylametod öğretmekten ibaret olduğunu» söyledi.

4- THA'nın bir haberine göre; Millî Güvenlik Konseyi Bütçe PlanKomisyonu tarafından hazırlanan Kamu İktisadî Teşebbüslerinin denetimine ait raporda, «KİT'lerin bir Bakanlığa bağlanması ya do birholding idaresinde toplanmaları yolundaki önerileri çözüm getiriciolarak kabul etmek mümkün değildir» denildi.

5- Türk - İş Yönetim Kurulu toplandı. Genel Başkan İbrahim Denizcier, Yönetim Kurulu toplantısını açarken yaptığı konuşmada,«Toplu pazarlık sistemine geri dönülmesini» isteyerek, «Sendika veişveren arasındaki anlaşmazlık konusu olacak hususların, YüksekHakem Kurulu'na götürülmesini» önerdi.

6- Basında yer alan haberlere göre; Ankara'da toplanan Türk İş Yönetim Kurulu, Genel Sekreter Sadık Şide'nin durumunu görüştüve Kongre'de seçimle işbaşına gelen Genel Sekreter'in Yönetim Kurulukararı ile bu görevden affı veya izinli sayılması konusunda karar almaya yetkisinin bulunmadığı ve tüzükte de bu konuda açıklık olmadığı görüldü.

7- Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Millî Eğitim Bakanlığı Vakfı'na 10 milyon lira bağışta bulundu.

8- Ankara'da elektrik tarifeleri yeniden düzenlendi. Ankara Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, konutlaraverilen elektriğin fiyatının 675 kuruşa çıkarıldığı bildirildi.

9- Anadolu Ajansı'nın bir haberine göre; 1981 yılının ilk altı ayında toptan eşya fiyatları ortalama aylık artış oranı yüzde 2.3 düzeyineindi.

10- Ege bölgesinde yapılan operasyonlarda. Dev - Yol ve HalkınKurtuluşu örgütlerine mensup 26, sağ görüşe mensup 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan Tarsus ve çevresinde çeşitli gaspve soygun olaylarını gerçekleştiren 9 kişilik şebeke ele geçirildi.

11- 73 sanıklı yasa dışı Acilciler örgütü davasında esas hakkındaki görüşünü açıklayan Askeri savcı sanıklardan 26'sı hakkındaölüm cezası istedi.

12- Türkiye ile Irak arasındaki hudutların yeniden işaretlenmesineilişkin protokol Ankara'da Büyükelçi Riyadh Mahmoud ile BüyükelçiAsaf İnhan tarafından imzalandı.

13- Milliyet Gazetesi'nde yer elan bir haberde; 12 ağustos gecesi Kıbrıs İkinci Barış Harekatı nedeniyle Yunan devlet televizyonu(ERT)'de yayınlanan bir televizyon programı nedeniyle Atina'dekiTürk Büyükelçiiiği'nin Yunan Dışişleri Bakanlığı'na bir nota verdiğinin öğrenildiği bildirildi.

14- Ankara Üniversitesi Rektörü ve Sağlık eski Bakanı Prof. Dr.Türkan Akyol, Washington'da Amerikan Üniversitesinde «Atatürkve Kadın Hakları» konulu bir konferans verdi.

15- Roma'da yayınlanan «İl Tempo» gazetesine gönderilen birmektupta, M. Ali Ağca'nın suikast olayında yalnız olmadığı öne sürüldü.

16- Bir süredir Washington'da bulunan ve ABD firmalarından 500bin ton buğday alacak olan Türk heyeti 265 bin tonluk ilk partininbağlantısını kesinleştirdi.

17- ABD Başkanı Ronald Reagan, düzenlediği basın toplantısında,Sovyetler Birliği lideri Leonid Brejnev'e bir mektup gönderdiğini vemektupta, «İki lider arasında bir doruk düzenleyerek barışın korunması yollarının araştırılması gerektiğini» bildirdiğini açıkladı.

18- Amerikan Temsilciler Meclisi'nde kobul edilen Vergi ReformuYasası ABD Başkanı Ronald Reagan'ın imzalaması ile yürürlüğe girdi.

19- Fransız Devlet Başkanı François Mitterand, çocuklu kadınmahkumların hepsini afljettiğini açıkladı.

20- İran'ın Fransa'dan satın aldığı hücum botlardan 3'ünün İran'agötürülürken İspanya atıklarında kaçırılmak amacıyla saldırıya uğradığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

21- AP Ajansı’nın Vatikan çıkışlı haberine göre; Papa 2. JohnPaul tedavi edilmekte olduğu hastaneden taburcu edildi.

22- Yugoslavya Başbakanlık Komitesi üyesi Stevan Doronjski geçirdiği bir rahatsızlık sonucu öldü.

23- Polonya Ajansı PAP'ın bir haberine göre; Polonya Birleşik İşçiPartisi Birinci Sekreteri Stanislaw Kania ve Başbakan General Wojcienh Jaruzelski, Moskova'ya gittiler.

15 Ağustos 1981

1- Başbakan Bülend Ulusu Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Ülkemizde huzur ve güven tesis edilmiş ve ekonomik istikrarsağlanmış bulunmaktadır» dedi. Gazetecilerin çeşitli sorularını yanıtlayan Başbakan Bülend Ulusu, sıkıyönetimce yapılan gözaltına almalarda uygulanan 90 günlük sürenin önümüzdeki hafta içinde kısaltılacağını belirtti ve fiyat artışları ile ilgili bir soruya «Doların değerindeartış olursa, yeni zamlar olur. Bunu herkes bilsin, bilsin ki sürprizolmasın, bunu herkes kanıksasın» şeklinde yanrt verdi.

2- Çalışmalarına 23 ekimde başlayacak olan Kurucu Meclis'in birkanadını oluşturacak olan «Danışma Meclisi» için MGK Genel Sekreterliği'ne ve valiliklere yapılan başvurular sona erdi. Basında yeralon haberlere göre; 160 üyeli Danışma Meclisi için 11 bin dolayındabaşvuru yapıldı.

3- Ticaret Odası Başkanı Nuh Kuşçulu, basına yaptığı açıklamada, «Doların değer kazanması, Türk ihracatçısının eline geçecekparayı artırıp, ihracatı teşvik edici bir rol oynamaktadır. Ancak, rekabet olan mallar da pahalılık yaratır» dedi.

4- İtiraz komisyonlarının kuruluş yerleri, görev konuları ve yetkialanları hakkındaki tebliğin bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkinMaliye Bakanlığı tebliği Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

5- Washington'da bulunan Millî Güvenlik Konseyi Üyesi ve DenizKuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, yaptığı temaslarla ilgiliolarak basına yaptığı açıklamada, «ABD'li yetkililerle yaptığımız butemaslar çok olumlu geçti, kendilerinin Türkiye meslelerine çok ilgiduyduklarını ve yakından takip ettiklerini ve söylediklerine göre Türkiye'nin gidişat! ve güncel durumundan çok memnun olduklarını izledik» dedi.

6- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; İtalyan polisi «İl Tempo» gazetesine gönderilen ve «Biri kadın üç kişinin Ağca'yıPapa'ya yaptığı suikast girişiminden sonra onu kaçırmakla görevlendirildiklerini» iddia eden mektupla ilgili olarak soruşturma açtı.

7- Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu, öğle saatlerinde 70 - 80kişilik yüzleri maskeli bir grup tarafından işgal edilerek, Başkonsolosve diğer görevliler yaklaşık yarım saat rehin tutuldu.

8- Evren Hakyemez adlı 8 yaşındaki bir ilkokul öğrencisinin afişi«Bulgaristan Çocuk Afişleri» müzesine alındı.

9- Toplumlararası görüşmelerin 5 ağustos 1981 tarihinde Lefkoşa'da yapılan toplantısında sunulan Kıbrıs Türk tarafının önerilerihakkında basında yer alan bazı haberlere ilişkin olarak Birleşmiş Milletler Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, «BM Genel Sekreteri,Kıbrıs Türk önerilerinin hazırlanmasına katılmadığı gibi, Kıbrıs TürkgörüşmeÇinin sunduğu haritalar konusunda da hiçbir ön bilgisi olmamıştır» denildi.

10-Anadolu Ajansı’nın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; Kıbrıs RumYönetiminin, Türk önerilerini toplumlararası görüşmelerde «Müzakere konusu» yapacağı Rum kesiminden gelen haberlerde öne sürüldü.

11- ABD'nin Ortadoğu'da nükleer silahların yasaklanması anlaşması imzalaması için çalışmalara başladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

12- Sovyet TASS Haber Ajansı, Polonya liderleri ile Sovyet yetkililerinin görüştüklerini ve Polonyalı liderlerin görüşmeden sonra Varşova'ya geri döndüklerini bildirdi.

13- Pars Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberlerine göre; İran'da hükümete yakın olarak tanınan bir gazeteci rejim muhalifi bir grup tarafından öldürüldü ve İran'daki ayaklanmalara katıldıkları, sol yanlısıyeraltı örgütlerine bağlı oldukları, ateşli silahlar taşıdıkları gerekçesiyle 9 kişi daha idam edildi.

16 Ağustos 1981

1- Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu haftalık YankıDergisinin sorularını yanıtlarken, sağlıklı bir alt yapı olmadan turizmpatlaması olmayacağını belirterek, «Beş yıllık hedefimiz, mevcut 55bin olan yatak kapasitemizi mevcutları da iyileştirerek 125 bine çıkarmak ve 250 milyon dolar civarında olan turizm gelirimizi 1.5 milyardolara yükseltmektir.» dedi.

2- Çalışma Bakanı Prof. Turhan Esener Tercüman Gazetesi'neverdiği özel demeçte, Sendikalar Kanun Tasarısı üzerinde yapılançalışmaların yoğun bir biçimde sürdüğünü ve tasarıda geçmiş dönemlerden farklı olarak birçok yeni hükmün yeraldığım belirterek, «BizBakanlık olarak tasarıyı hazırlıyoruz. Ama kanunun ne zaman çıkacağı MGK'nin elindedir» dedi.

3- Danışma Meclisi üyeliği için Millî Güvenlik Konseyi GenelSekreterliği'ne 6 bin 132 kişi, valiliklere de resmi olmayan sonuçlaragöre toplam 4 bin 993 kişi başvurdu.

4- Yargıtay Dördüncü Dairesi, devletin sorumluluğu altındakitapu kütüklerinde yapılan işlemlerden doğan zararın Hazine'ce karşılanmasını kararlaştırdı.

5- Diyarbakır'da bir lise ile bir ortaokulda geçen yıl dışardanbitirme sınavlarında verilen 1500 diploma, hakedilmediği gerekçesiyleMillî Eğitim Bakanlığı'nca iptal edildi.

6- Türk - İş Yönetim Kurulu'nun iki gün süren toplantısındansonra yayınlanan bildiride «Yüksek Hakem Kurulu'nun çalışmalarınıdüzenleyen yasada değişiklik yapılarak faaliyetlerine izin verilen sendikaların taraf olarak toplu sözleşme müzakerelerini yürütmesi, diğer sendikaların sözleşmelerinin de Yüksek Hakem Kurulu'nca elealınması» istendi.

7- Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, «Hac» konusundagörüşmeler yapmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

8- Düşünür Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenleri ve 18. Hacıbektaş Şenliği başladı.

9- AA'nın Gölcük çıkışlı haberine göre; Kocaeli'ne bağlı Gölcükilçesinde doğal gaz bulundu.

10- 8. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesinden yapılan açıklamada, Elazığ ili Karakocan ilçesi Beydere köyü köyaltı mevkiinde güvenlik güçleriyle çatışmaya giren yasadışı örgüt mensubu iki teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi.

11- Federal Almanya'nın Köln kentindeki Türkiye Başkonsolosluğubinasının bazı kişilerce işgal edilmesi olayı ile ilgili olarak DışişleriBakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada,binanın 80 kadar şahısça işgal edildiği, işgalcilerin Alman polisininmüdahalesi üzerine kaçtıkları, ancak üç kişinin yakalanabildiği, kaçanişgalcilerin de yakalanarak cezalandırılmalarının resmen istenildiğibidirildi.

12- Sovyetler Birliği İstanbul Başkonsolosu Mihail Orlov görevinden alındı, yerine yeni Başkonsolos Savastony göreve atandı.

13- Akajans'ın Lefkoşa çıkışlı haberine göre; Omorfo GöçmenlerDerneği'nin Barış Harekatı'nın 7. yıldönümü nedeniyle düzenlediğimitingde bir konuşma yapan Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Kipriyanu,Kıbrıs meselesine BM kararları ve doruk anlaşmaları çerçevesinde birçözüm bulunabileceğini belirterek, «Görüşmelerin alacağı şekil ve devam edip etmeyeceği kısa bir sürede belli olacaktır. Her şeye rağmengörüşmelerden bir sonuç alınamaz ise o zaman uluslararası alandafaaliyetlerimizi sürdüreceğiz, bunun sorumlusu da Türk tarafı olacaktır» dedi.

14- AP Ajans’nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliğiile Polonya tarafından yayınlanan ortak bildiride, Polonya'nın Sovyetler Birliği'ne olan 4 milyar dolar borcunun 1985 yılı sonuna kadarertelendiği ve ekonominin canlanması için daha fazla ham ve yarımamul madde ile tüketim maddeleri yardımı yapılacağı açıklandı.

15- Günaydın Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Pakistan'daSıkıyönetim Başkanı General Ziya ÜI-Hak'ın emriyle ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasının 34. yıldönümü nedeniyle içlerinde idom edilen Başbakan Zülfikar Ali Butto'nun Avami Partisi üyelerinin'de bulunduğu siyasal tutuklular için genel af çıkarıldı.

16- AA'nın Salisbury çıkışlı haberine göre; Zimbabwe'nin başkenti Salisbury'nin adının değiştirilerek bundan böyle «Harare» isminin kullanılacağı Salisbury Belediye Başkanı Tiziraj Gwata tarafındanaçıklandı.

17 Ağustos 1981

1- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam İzmir Kız Lisesi'nde, 67 ilinmillî eğitim müdürlerinin katıldığı ve tüm yurtta standart eğitimin sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, yeni özeldershane açacak olan teşebbüs sahiplerine bu yolda girişimde bulunmamalarını önererek, «Özel dershaneler bir - iki yıl içinde kapanabilir. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor» dedi.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı kamu iktisadi teşebbüslerinin son altı aylık çalışmalarına ilişkin olarak Ankara'da başlayan toplantıda bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı ŞahapKocatopçu, toplantıda KİT'lerin üretim, maliyet, borç - alacak durumları ile özel sorunlarının görüşüleceğini belirterek, «Şimdi buradayım,sizlerle kapalı kutu içinde ama açık yüreklilikle günah çıkaracağız.Açık kalçli bir çalışma yapacağız. Bu toplantıları daha sonra da periyodik biçimde yapmalıyız» dedi.

3- Anayasa Mahkemesinin iki yeni üyesi Askerî Yargıtay eskiüyesi Hakim Albay Servet Tuzun ile Danıştay 6. Daire eski üyesi Selahattin Metin, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in de katıldığıtörende yemin ederek cübbelerini giydiler.

4- Yüksek Öğrenim Yasa Tasarısı Millî Güvenlik Konseyi'ne bağlı ilgili İhtisas Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

5- Seka Genel Müdürlüğü'nce gazete kağıdının tonuna 8 bin lira.zam yapıldı.

6- MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş tutuklu bulunduğu OrduDil ve İstihbarat Okulu'nda aniden rahatsızlanması üzerine GülhaneAskerî Tıp Akademisi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırıldı.

7- İçel CHP eski milletvekilerinden Veli Yıldız, Gülnar Kaymakam Vekili Haluk Tunçsu'ya çektiği telgrafta hakaret ve tehdit ettiğigerekçesiyle 4.5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın ve Muğla'da yapılan dizi operasyonlarda PKKörgütü mensubu 14 kişinin yakalandığı bildirildi.

9- İtalya'da yayınlanan II Tempo gazetesi'nde Papa'ya suikastgirişiminde bulunan terörist Mehmet Ali Ağca ile ilgili yayınlananmektup, Milliyet Gazetesi'nde yayınlandı.

10- Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclis Başkanı ve DemokratikHalk Partisi Genel Başkanı Nejat Konuk, Ankara'deki temaslarınabaşlayarak, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara,Dışişleri Bakanı İlter Türkmen ile görüştü, İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner'i de ziyaret etti.

11- Kıbrıs Rum Başpiskoposu Hristostomos, Kıbrıs Rum Yönetimilideri Kipriyanu'nun politikasını «Teslimiyetçi politika» olarak niteledive «Kıbrıs sorununun al - verle çözümlenemeyeceği, bir ticarî metakonusu olmadığı, herkesçe benimsenmelidir. Sürdürülen görüşmelerderhal kesilmeli ve Türk bölgesindeki topraklar kurtarılmalıdır» dedi.

12- AP Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran'da Başbakan Muhammed Cevad Bahonar tarafından kurulan hükümetin 22 üyesinden 21'i güvenoyu aldı, Ulaştırma Bakanlığı'na getirilen HüseyinTaçgar'ın atama kararı ise reddedildi.

Öte yandan Tahran'da, Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi 23 kişidaha idam edildi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Fransa'dan İran'a giden bir hücumbotun uluslararası sularda kaçırıldığı bildirildi.

13- AP Ajansı'nın Paris çıkışlı haberine göre; İran'ın eski DevletBaşkanı Beni Sadr sürgün hayatı yaşadığı Paris'den İran halkına yaptığı çağrıda, «Dış güçlerin müdahalesine olanak tanımamak için Sat»rejimini devirdiğiniz gibi, bu yeni despot rejmi de dizlerinin üzerine çökertmeliyiz» dedi.

14- Afganistan Devlet Başkanı Babrak Karmal’ın, yabancı ajanların ve özellikle Amerika ve Çin ajanlarının rejimi yıkmak için çalıştıklarını ve direnişçilere yardım ettiklerini belirterek, «Direnişçilere karşı silahlı kuvvetlerin artık savunmadan vazgeçip saldırıya geçmesi gerektiğini» söylediği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

15- AP Ajansı’nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da 4siyasî tutuklunun serbest bırakılması için bir gösteri yürüyüşü düzenleyen bir komite, Dayanışma Sendikası ve Kilise'nin çağrısına uyarak gösteriyi erteledi.

16- AP Ajansı’nın Şam çıkışlı haberine göre; Suriye'nin başkentiŞam'da Başbakanlık binasında meydana gelen patlamada 3 kişi öldü.

17- UPI Ajansı’nın Dublin çıkışlı haberine göre; İrlanda Cumhuriyet Başbakanı Garret Fitzgerald, «Kuzey İrlanda sorununun çözümünün tek yolunun Kuzey İrlanda'nın ülkesi ile birleşerek tek bir İrlanda haline gelmesi olduğunu» savundu.

18- AP Ajansı'nın Santa Maria çıkışlı haberine göre; Portekiz'li300 hava trafik kontrolörü, Amerikalı meslekdaşlarını desteklediklerini belirterek, Güney Atlantik üzerinden Amerika'ya ve Amerika'danGüney Avrupa'ya şefler yapan tüm uçak pilotlarına iki gün süreyle direniş yapacaklarını açıkladılar.

18 Ağustos 1981

1- Gözaltı süresinin 90 günden 30 güne indirilmesine ilişkin kanun teklifi, Kara Kuvvetleri Komutanı ve MGK üyesi Orgeneral Nurettin Ersin tarafından Millî Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

2- Üç günlük resmi bir ziyaret için Ankara'ya gelen KTFD Meclis Başkanı ve DHP Genel Başkanı Nejat Konuk, Genelkurmay İkinciBaşkanı Orgeneral Necdet Öztorun ve MGK Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık ile özel görüşmelerde bulundu ve Lefkoşa'ya döndü..

3- Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, «Temmuz ayında toptan eşyafiyatlarının binde 2 oranında arttığını, 1980 Temmuzu ile 1981 Temmuz ayı arasındaki 12 aylık dönemde fiyat artışının yüzde 37.8 olduğunu» açıkladı.

4- Anayasa Mahkemesi, Yurttaşlık Yasası'nın «Evli bir babadan,evlilik dışı bir çocuk olduğu takdirde babalığa hükmedilemeyeceğî»yolundaki 310/2. maddesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

5- Çağdaş Gazeteciler Derneği, Papa II. Jean Paul'e suikastgirişiminden dolayı halen İtalya'da tutuklu bulunan Mehmet Ali Ağcaolayını ortaya çıkarabilmek ve bir rapor hazırlamak için Türkiye'dekibasın kuruluşlarına toplantı çağrısı yaptı.

6- THA'nın haberine göre; Dünya Bankası tarafından enerji üretimi ile ilgili olarak yayınlanan bir raporda, «Türkiye'nin enerji konusunda önemli sorunları bulunduğu, oysa kullanılabilecek enerji kaynaklarının bol ve çeşitli olduğu» belirtilerek, «Bunların belli bir plandahilinde harekete geçirilmesiyle petrole bağımlılığının azaltılabileceği» savunuldu.

7- Bir kalp rahatsızlığı geçirerek Gülhane Askerî Tıp Akademisi'nde tedavi altına alınan MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş taburcu edildi.

8- Uşak YSE Bölge Müdürü Sebahattin Müjdeci usulsüz işçiçıkarma nedeniyle İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı AskerîMahkemesi'nce 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

9- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askerî Mahkemesi'ndeyargılanan yasa dışı TKPML Partizan örgütünün 39 militanı ile İstanbul Sıkıyönetim Komutanılğı 1 No'lu Askerî Mahkemesi'nde yargılanan yasa dışı Halkın Kurtuluşu - Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği adlı örgüt üyesi 33 kişi için ölüm cezası istendi.

10- Kanada hükümetinin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'den 1981 yılı Türkiye'ye yardım programı çerçevesindeTürkiye'ye sağlamayı öngördüğü 7.2 milyon Kanada doları (Yaklaşık6 milyon ABD doları) tutarındaki kredi anlaşması imzalandı.

11- THA'nın Washington çıkışlı haberine göre; Sovyetler BirliğiDevlet Başkanı Leonid Brejnev «Soviet Life» adlı dergide yer alandemecinde, ABD ile ligili olarak «Sovyetler Birliği ülkelerimiz arasında karşılıklı güveni temel alan barış ve işbirliği ile normal ilişkilerkurulmasını istemektedir, bu nedenle ABD'ye dürüst ve yapıcı görüşmeler başlatmayı öneriyoruz. Ülkelerimiz arasında var olan önemlisorunlara karşılık kabul edilebilir hal yoları bulmamız zorunludur»dedi.

12- AP Ajansı'nın Los Angeles çıkışlı haberine göre; Irak'takiatom reaktörünün bombalanması üzerine üç aydır İsrail'e teslim edilmeyen F-15 ve F-16 uçaklarının Başkan Ronald Reagan'ın kararıylaİsrail'e gönderileceği ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig tarafından açıklandı.

13- Geçen hafta Fransa'dan İran'a giderken kaçırılan «Tabarzın»adlı hücumbotun Fransız karasularına girdiği ve 30 kişilik mürettebatının İran'a dönmek için gemiden indikleri, 40 kadar Ayetullah Humeyni aleyhtarı komandonun ise kaçırdıkları hücumbota yakıt ve yiyecekikmali istedikleri yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

14- Polonya Hükümetinin Dayanışma Sendikası hakkında başlatmış olduğu aleyhte propagandayı protesto etmek amacıyla günlükgazetelerin iki gün grev yapacakları yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

19 Ağustos 1981

1- Bakanlar Kurulu, pamuk, soya fasulyesi, ayçiçeği ve incir taban fiyatlarını belirledi. Buna göre; Ege ve Antalya beyaz kutlu pamuğun 63, Çukurova beyaz kütlüğü pamuğunun 62, yağlık soya fasulyesinin 40, ayçiçeğinin 40 ve incirin 45 liradan alınacağı bildirildi.

2- Sanay ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, işverenlerin büyük bir nakit sıkıntısıiçinde olduğunu bildirerek, «İşverenler batma tehlikesi içindeykenişçisini bağrına basmak zorunda kalıyor. MGK'nin işten çıkarmalarıyasaklayan kararı öncelikle tekrar gözden geçirilmelidir. Zaten bazıyerlerde Çalışma Bakanlığı'nın izni ile işten çıkarılıyor» dedi.

3- Fotoğraf sanatçılarından Ozan Sağdıç, «güreşçiler» adlı fotoğraf ile uluslararası bir yarışmada mansiyon kazandı.

4- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve 219 MHP'li hakkındaölüm cezası istenen MHP ve Ülkücü kuruluşlara ilişkin dava AnkaraSıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde başladı.586 MHP'linin yargılandığı duruşmada, 399 sanığın kimilk tesbiti yapıldı ve Türkeş rahatsızlığı nedeniyle duruşmanın öğleden sonraki böiümüne katılmadı,

5- Sosyal Güvenlik eski bakanlarından Hilmi İşgüzar'ın dün tahliye edilmesi yolunda avukatlarınca yapılan istem Yüce Divan'ca reddedildi.

6- Mustafa Özenç ve İsmet Şahin adlı solcu teröristler hakkında Adana ve İstanbul Askerî Mahkemesi'nce verilen ve Millî GüvenlikKonseyi'nce onaylandıktan sonra Resmî Gazete'de yayınlanan idamcezaları sabaha karşı infaz edildi. Mustafa Özenç iki jandarma assubay üstçavuş, bir jandarma eri ve orman muhafaza bekçisini öldürmekten, İsmet Şahin ise bir piyade erini öldürüp birini de yaralamaktansanıktı.

7- Yasa dışı Devrimci Kurtuluş Örgütü'nün çeşitli tarihlerde,silahlı gasp ve soygun yapan 16 elemanı İstanbul'da güvenlik kuvvetlerinin seri operasyonları sonucu; Diyarbakır'da silahlı baskın, gasp ve soygun olaylarına karışan «Kawa-Red» örgütü mensubu 13 kişiyakalandı.

8- Basında yer alan haberlere göre; altın fiyatları iç ve dış piyasalarda yükselirken, geçtiğimiz günlerde 124.58 liraya kadar çıkanABD doları, çeşitli ülke paraları karşısında değer kaybetti.

9- Çimento fiyatlarına ton başına 600 lira zam yapıldı.

10- ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Robert Strauss Hupe Ankara'ya geldi.

11- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, «Atatürk reformları ve Tayland» konulu bir sempozyum düzenlendi.

12- ABD Başkanı Ronald Reagan, Atatürk'ün doğumunun 100.yılı ve Uluslararası 50. Atatürk Fuarı nedeniyle verdiği demeçte, «Atatürk savaş ve barış zamanında büyük bir ulusal liderdi. İçinde bulunduğumuz barışıklık onun (Yurtta barış cihanda barış) sözünün sürekli doğruluğunu hatırlatıyor» dedi.

13- Kıbrıs konusunda Türk önerilerinin verilmesinden sonra Lefkoşe'de yapılan toplumlararası görüşmelerde Rum hükümetinin sözlüyanıtı Türk tarafına bildirildi. Basında yer alan haberlere göre; Rumtarafı, Türk önerilerinin sorunun çözümüne esas teşkil edemeyeceğiniifade etti ve görüşmelerin hızlandırılmasını istediğini belirtti.

14- Tahran'da bir basın toplantısı düzenleyen İran'ın yeni Başbakanı Muhammed Cevad Bahonar, İran - Türkiye ilişkilerine değinerek, «Hükümetimizin Türkiye ile hiçbir anlaşmazlığı bulunmamaktadır. Türk hükümetinin temsilcisi olan Türk büyükelçisi ile olağan görüşmelerimiz sürmektedir. Türk hükümeti zaten İslam devriminindüşmanlarına karşı olduğunu ve bu kişilerin Türk topraklarında eylem yapmalarına izin verilmeyeceğini açıklamış bulunmaktadır» dedi.

15- Amerikan 6. Filosu'nun Akdeniz'de yaptığı tatbikat sırasında,ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı iki «F-14» tipi avcı uçağının, Libya'yaait Sovyet yapısı iki «SU-22» avcı uçağını düşürdükleri yabancı ajanslar tarafından bildirildi. Olaydan sonra ABD tarafından yapılan açıklamada, Amerika'ya bağlı uçakların Libya'ya ait uçaklar tarafından saldırıya uğradıklan, bunun üzerine karşılık verdikleri ve olayın Akdeniz üzerinde ve uluslararası hava sahasında meydana geldiği belirtilirken,Libya tarafından yapılan açıklamada ise, «Manevraların karasularınasaldırmak anlamına geldiği, saldırının ABD uçakları tarafından başlatıldığı ve Libya uçaklarının da Amerikalılara ait F-14 uçağını düşürdüğü» bildirildi.

Basında yer alan haberlere göre; Libya Devlet Başkanı MuammerKaddafi, Sidra bölgesini bir süre önce Libya karasularına kattığınıaçıklamış, ancak bu açıklamayı başta Amerika olmak üzere birçok ülke kabul etmemişti.

16- Devrik Şah yanlılarınca Fransa'ya kaçırıldığı bildirilen İran'ınhücumbotu Tabarzin'in denetiminin Fransa Deniz Kuvvetleri'nin elinegeçtiği ve hücumbotta bulunanların tümünün Fransa topraklarına çıktığı Fransa Devlet Başkanlığı tarafından açıklandı.

17- Üç günden beri Cenevre'de toplanan OPEC Danışma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, örgütün olağanüstü fiyat kongresinde tek bir fiyat üzerinde uzlaşma sağlanamadığı bildirildi.

18- UPI Ajansı'nın İslamabad çıkışlı habernide; Pakistan'ın Kaşmir bölgesinde hükümet karşıtı göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada dört kişinin öldüğü bildirildi.

19- Polonya'da Dayanışma üyesi gazete çalışanlarının bugünbaşlatacakları iki günlük grevi dün başlattıkları yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

20- AFP'nin Guatemala çıkışlı haberinde; Guatemala'nın kuzeydoğusundaki Guicke kentine bağlı Panashic köyünde, 30 köylünün bilinmeyen kişiler tarafından öldürüldüğü bildirildi.

20 Ağustos 1981

1- Millî Güvenlik Konseyince kabul edilerek yayınlanan Belediyeler Yasası'nda yapılan değişiklikle, daha önce görevden alınmış belediye başkanlarının, sıkıyönetim komutanlarının istemesi halinde, aynı göreve ya da başka bir belediyede başkanlık görevine getirilebilmeleri sağlandı.

2- Bakanlar Kurulu toplantısında Trafik Kanun Tasarısı kabuledildi ve MGK'ne sunulması kararlaştırıldı.

3- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen resmî bir ziyaret için KTFD'negiderken Esenboğa Havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtlarken«Eğer Rumlar müzakereleri kesmek istiyorlarsa keserler. Müzakerelerin kesilmesinden bahseden taraf zaten ciddî müzakere edemez.Müzakerelerin amacı tehdit değil uzlaşmaktır. Türk toplumu tamamen müzakerelerin niteliğine uygun yapıcı bir tutum içindedir. Bütündünya şimdi karşı tarafın aynı tutum içinde yapıcı olmasını beklemektedir» dedi.

4- Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Münir Güney Bakanlığı ileilgili incelemelerde bulunmak üzere Yozgat'a gitti.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca KİT'lerin son altı aylık faaliyetlerine ilişkin raporda, tüm KİT'lerde üretim artışı olduğu belirtilerek, 1981 yılının ilk altı ayı içinde 4.2 milyar lira kar eldte edildiğibildirildi.

6- Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emniyet şube, müdür ve müdür yardımcıları arasında yapılan atamalar basında yer aldı.

7- Ankara - Sincan'da kurulması planlanan ve 4 milyon metrekarelik bir alana yayılan «Ankara Organize Sanayi Bölgesi» nin ihaleanalşması imzalandı.

8- Uluslararası 50. İzmir Atatürk Fuarı, Lozan Kapısı'nda düzenlenen bir törenle Ticaret Bakanı Kemal Cantürk tarafından açıldı..20 Eylül tarihine kadar sürecek olan fuara 35 ülkenin yayında NATO,AET ve Dünya Fuarlar Birliği gibi kuruluşlar da katıldı.

9- Ankara'da taksi ve dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Buna göre 3 Km. yol ücreti 150 lira olarak belirlendi.

10- Etibank, 111 milyar lira tutarında yedi projenin yüzde 49'lukbölümünü yabancı sermayeye açtı. .

11- MHP ve yan kuruluşları davasının ikinci gününde sanıklarınkimlik saptama işlemleri tamamlandı, salonda bulunmayan 10 sanığınkimliği ise belirlenemedi.

Öte yandan dünkü duruşmada rahatsızlanan MHP Genel BaşkanıAlpaslan Türkeş'in ikinci gün duruşmaya gelmediği ve 5 gün yatakistirahat aldığı bildrildi.

Bir süredir gözaltında tutulan yasa dışı TKP üyesi 67 kişi Gölcük Donanma ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce tutuklanarak askeri cezaevine gönderildi.

12- Denizcilik Yüksek Okulu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşu içine alan yasa tasarısı Millî Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi ve Resmî Gazete'de yayınlandı.

13- Kıbrıs Rum Toplumu Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis MilliyetGazetesi'ne verdiği özel demeçte müzakerelerin yapıcı ve sürekli olması görüşüne katıldıklarını belirterek, «Türk önerileri pek çok olumsuzluğu içermektedir.. Ancak daha olumlu öneriler beklediğimizdentoplumlararası diyalogun sürmesinden yanayız» dedi.

14- Kıbrıs toplumlararası görüşmelerle ilgili olarak Lefkoşa'daiki toplum meclisi arasında yapılan toplantıda, bundan sonraki müzakerelerde anayasa, toprak, Maraş ve güvenliği sağlayıcı pratik önlemler gibi 4 konunun rotasyon usulüyle aynı toplantıda sırayla elealınması kararlaştırıldı.

15- Önceki gün düşürülen iki Libya uçağı ile ilgili olarak Amerikave Libya tarafından verilen sert notalarda, hava çatışması «Saldırganlık» ve «Kışkırtıcılık» olarak nitelendirildi.

Bu arada Libya Askeri Sözcüsü yaptığı açıklamada, «KışkırtıcıAmerikan uçaklarından birinin düşürüldüğünü ve enkazın Libya savaş gemilerince bulunduğunu, Libyalı pilotlardan birinin paraşütle atlayarak kurtulduğunu» öne sürerken, Pentagon Libya'nın bu iddiasınıyalanlayarak «İlk kez hava çatışmasına giren F-14'lerin bir SovyetSU-22 uçağı tarafından düşürülmesinin olanaksız olduğunu» belirtti. Öte yandan Aden'de Güney Yemen ve Etiyopya Devlet Başkanlarının katıldığı zirve toplantısının kapanışında bir konuşma yapan Libya lideri Muammer Kaddafi «ABD ve müttefiklerinin saldırganlıklarınakarşı direnmenin en iyi yolu askeri güç kullanmaktır.» dedi.

16- AFP'nin Paris çıkışlı haberine göre; Paris'deki Alitalia Havayolları şirketinde meydana gelen patlamada can kaybı olmadı.

21 Ağustos 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi Bütçe Plan Komisyonu tarafındanKİT'lerin denetimine ilişkin olarak hazırlanan raporda, «KİT'lerin tarihsel işlevlerini halen sürdürdükleri, KİT'lerin bir bakanlığa bağlanması ya da holding idaresinde toplanması şeklindeki önerilerin çözümgetirici olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığı» belirtilerek, «KİT'lerin sıkıntıları modelde değil, uygulamadaki aksaklıklarda ve modelindışındaki yanlış tutumlarda toplanmaktadır.» denildi.

2- Adalet Bakanı Cevdet Menteş ANKA Ajansı'na verdiği demeçte Hakimler ve Savcılar yasa tasarısının Başbakanlık'a sunulduğunu söyledi.

3- İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan Toptan EşyaFiyatları İndeksi'ne göre; Temmuz 1981'de İstanbul'da en yüksek fiyatartışı yüzde 7.9 oranında dokuma maddelerinde, yüzde 5.7 oranındakimyasal madde fiyatlarında, yüzde 4.3 oranında bitkisel hammaddefiyatlarında görüldü.

4- Ticaret Bakanı Kemal Cantürk İzmir'de ihracatçı birliklerindeyaptığı konuşmada, pamuk taban fiyatının düşük tutulmasının üretimplanlaması amacına yönelik olduğunu bildirerek, «Ülke ekonomisinibelirli bir politika ile yönlendirmek zorundayız. Bu politikanın gereğiolarak da pamuğa 63 lira fiyat verdik.» dedi.

5- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'na sunularak hükümet üyelerinin imzasına açıldı.

6- İçişleri Bakanlığı Belediye Gelirleri Yasası içinde yer alan Meslek Vergisi uygulanmasını düzenleyen beyanname sisteminin şekli veiçeriğine ilişkin bir tebliğ yayınladı.

7- Çağdaş Gazeteciler Derneği Adalet Bakanı Cevdet Menteş'ebaşvurarak, kapsamlı bir basın affı çıkarılmasını istedi..

8- 11 Mayıs 1980 tarihinde yazdığı bir yazısı nedeniyle İstanbulSıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce TCK'nın 142/3-6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 1.5 yıl hapis cezasınaçarptırılan gazeteci Lütfü Oflaz teslim oldu.

9- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili davada sanık avukatlarınca taraflı olduğu gerekçesiyle davadan çekilmesi istenen Hava HâkimYüzbaşı Ali Fahir Kayacan mahkemede yaptığı açıklamada «Davadançekilmek için ciddi bir neden görmediğini» belirterek, «Allah'a karşıbri can borcum olduğu inancı ile bu doğrultuda görev yapmaya devam edeceğim» dedi.

10- İstanbul'da 5'i güvenlik görevlisi toplam 11 kişiyi öldürmek, 12kişiyi yaralamak, soygunlar yapmak suçlarından sanık yasa dışı TKPML-TIKKO adlı örgütün 60 militanı güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirildi.

11- Ermeni teröristlerin saldırısına uğrayarak yaralanan Kopenhag Çalışma Müşaviri Cavit Demir Lefkoşa Büyükelçiliği SosyalPlanlama Müşavirliği'ne atandı.

12- AP Ajansı'nın Los Angeles çıkışlı haberine göre; İsviçre'deTürk görevli Mehmet Yergüz'ü öldürmekten tutuklu bulunan bir Ermeni teröristin serbest bırakılmasını isteyen Ermeni Kurtuluş Ordusu,ABD'nin Los Angeles kentinde bir İsviçre şirketini bombaladı.

13- AA'nın haberine göre; Sovyetler Birliği Komünist Partisi yayın organı Pravda'da yer alan bir yorumda, «ABD'nin nötron bombası imal etmesinin Sovyetler'in de bu bombayı üretmesine neden olacağı» duyuruldu.

14- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Costa Meza'dabulunan Constellotion uçak gemisini ziyareti sırasında iki Libyauçağının ABD uçakları tarafından düşürülmesi ile ilgili olarak bir açıklama yapan ABD Başkanı Ronald Reagan, «Manevra emrinin ve ateşeateşle cevap verilmesi emrinin» kendisi tarafından verildiğini belirterek, «Dünyanın neresinde olursa olsun Amerikan uçaklarına yapılacak her saldırı aynı şekilde ateşle cevaplandırılacaktır» dedi.

15- Cenevre'de «Ortak Fiyat» saptamak için toplanan OPECPetrol Bakanları toplantısı, petrol fiyatları konusunda bir anlaşmayayarılamadan sona erdi.

22 Ağustos 1981

1- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer Amerika'ya yaptığı resmî ziyareti tamamlayarak yurda döndü.

2- İstanbul'da düzenlenen «Yurt Dışında İş Yapan Müteahhitler ile İnşaat Sektöründe Üretim Yapan Sanayicilerin İşbirliğini Geliştirme» konulu seminerde bir konuşma yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, ekonomik göstergelerin son dereceolumlu geliştiğini ilk 7 aylık ihracat artışının yüzde 54'e ulaştığını belirterek, «İhracat gelirlerinin yıl sonunda 4.2, hattâ 4.5 milyar dolaraulaşması beklenmektedir. İşçi dövizleri de 4 milyar doları bulacak.Böylece bu iki kalem, hedeflenen 8.5 - 9 milyar dolarlık ithalat giderlerini karşılayabilecektir. Türkiye'nin carî işlemleri dengesi bir buçukyıl içinde sağlanabilecektir. Enflasyon ise programlanmış olan yüzde40 oranında tutulacaktır» dedi.

3- Kültür Bakanı Cihad Baban Akajans'a verdiği demeçte, «TürkSinema Kanun Tasarısı ile ilgili çalışmaların son safhaya geldiğini veEylül ayı başında ilgili bakanlıkların görüşüne sunulacağını» belirterek, «Tasarının kabulü halinde Devlet Film Stüdyoları ve platolarınınkurulacağını» söyledi.

4- Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve Kara KuvvetleriKomutan Yardımcılığfna atanan 1. Ordu ve Sıkıyönetim KomutanıOrgeneral Necdet Ürüğ İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne veda ziyaretinde bulundu.

5- Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasası'na eklenen bir geçicimadde ile hizmete devam etmesinde zaruret görülen orgeneral veoramiralierin rütbe bekleme süresi bir yıl uzatıldı.

6- Devlet. Planlama Teşkilâtı tarafından hazırlanan bir raporda«Evlenme yaşının yükseltilmesi halinde Türkiye'de doğurganlığın istenilen seviyeye indirilebileceği» savunuldu.

7- Dünya Bankası tarafından hazıırlanan bir raporda Türkiye'ninenerji politikası ve enerji yatırımları ilgili bölümde, «1970 yılından buyana dünyada enerji ithalâtı en fazla artan ülkenin Türkiye olduğu»kaydedildi ve «Türkiye'nin aslında petrol ve tabii gaz dışındaki enerjikaynaklarının oldukça zengin olduğu» belirtildi.

8- Adana'da 9 kişiyi öldürmek, ve ev işyerlerini silâhla taramak,oto gasp etmek ve örgüt adına para toplamak eylemlerinin sanığı 23kişi bir otomatik tabanca, 11 tabanca ve çok sayıda mermi ile elegeçirildi.

İstanbul Sııkyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı, THKP-C Savaşçıları/THKP - C Sempatizanları adlı yasa dışı örgüt üyesi 32 kişihakkında anayasal düzeni silah zoruyla yıkarak yerine Marksist - Leninist bir düzen kurmak amacıyla çeşitli silahlı eylemlerde bulunduklan gerekçesiyle dava açtı, davada 19 kişi için idam cezası istendi.

9- Cumhuriyet Gazetesi'nde terörist Mehmet Ali Ağca'nın RomaSavcılığı'na verdiği yazılı ifade yayınlandı.

10- «Deniz Alaka ve Menfaatleri Yüksek Koordinasyon Kurulu» ile«Başbakanlık Deniz Müsteşarlığı»ndan oluşan Başbakanlık DenizTeşkilâtı yasası yürürlüğe girdi.

11- Akajans'ın haberine göre; Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü nedeniyle Taiwan'da «İstanbul» adlı Çince bir dergi çıkartıldı.

12- Güney Yemen, Etiyopya ve Libya arasında imzalanan üçlüekonomik ve askerî anlaşma nedeniyle Etiyopya'nın başkenti AdisAboba'da bulunan Libya Devlet Başkanı Kaddafi, yaptığı konuşmada Amerika'yı suçlayarak «Amerikan 6. filosunun düzenlediği manevralarda iki Libya, bir Amerikan uçağının düşmesiyle sonuçlanan havaçatışması önceden Libya'nın işgali için hazırlanmış bir planın parçasıdır. Libya Amerika ile tek başına savaşmaya hazırdır. Şayet Amerika NATO üyesi dostlarını yardıma çağırırsa biz de sayısız dostlarımızı yardıma çağırırız. Herkes şunu iyi bilmeli ki Libya ile sürtüşmeye girmek savaşla sonuçlanır» dedi.

13- İki günlük resmî ziyaret için Yunanistan'da bulunan FederalAlmanya Dışişleri Bakanı Hans Dietriçh Genscher düzenlediği basıntoplantısında Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak «Federal Almanya Kıbrıssorununun adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını istemektedir»dedi.

Öte yandan İspanya Başbakanı Leopolde Calve Sotelo Ege Denizi'ndeki bazı adaları kapsayan bir tura katılmak üzere Yunanistan'agitti.

14- AP Ajansı'nın Taipei çıkışlı haberine göre; Taiwan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı havalandıktan sonra 6 bin metre yüksekteinfilak ederek parçalandı, 6'sı mürettebat 110 kişi öldü.

23 Ağustos 1981

1- Maliye Bakanı Kaya Erdem, Van'da düzenlenen toplantıdayaptığı konuşmada, «Türkiye'nin bu yılın ilk yedi aylık döneminde dışyardım görmeden kendi imkânlarıyla ithalâtını yapar duruma geldiğini» söyledi ve bugün uygulanan ekonomik politikaya devam edilmesigerektiğini belirtti.

2- KİT'lerle ilgili yasa tasarısı Başbakanlığa verildi.

3- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası uzmanlarınca hazırlanan bir raporda, Türkiye'nin toplam dış borçlarının geçen yıla oranla yüzde 8.6 artarak, 17milyar 775 milyon dolara ulaştığı ve bunun 15 milyar 336 milyon dolarının orta ve uzun vadeli, geri kalanının da kısa vadeli borçlar olduğu bildirildi.

4- Akajans'ın bir haberine göre; ilaç sanayicileri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na başvurarak ilaç fiyatlarının tesbitiyle ilgilikararnamede değişiklik yapılmasını ve her yüzde 7'lik maliyet artışında, zam isteme hakkı verilmesini istediler.

5- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; buğday ithalinin ilk bağlantısı, ton başına 149 dolar 82 sentten, 13 ve 14 ağustos günlerinde, iki Amerikan firmasıyla yapıldı.

6- Eski Çanakkale milletvekillerinden Nurettin Ünen İstanbul'daöldü.

7- Basında MHP iddianamesi yayınlanmaya başlandı.

8- Basında yer alan haberlere göre; Millî Güvenlik Konseyi tarafından haklarında soruşturma komisyonu kurulan Bayındırlık eskibakanlarından Şerafettin Elçi ile Selahattin Kılıç hakkında hazırlanan ön raporlardaki iddialar belli oldu. Ön raporda Elçi'nin 150, Kılıç'ınise 55 milyon liralık usulsüz ödeme yaptırdıkları iddia edildi.

9- İstanbul'da çeşitli tarihlerde 5'i güvenlik görevlisi olmak üzere, toplam 17 kişiyi öldüren 13 kişyi de yaralayan ve soygunlar ya-

pan yasa dışı Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP- C) Marksist Lenininst Silahlı Propaganda Birliği (MLSPB) odlı örgütün 24 militanı güvenlik güçlerinin yaptıkları operasyonlar sonucu yakalandı.

Öte yandan, Elazığ'ın Karakoçan İlçesi'ne bağlı Yeni Kaya Köyü'nde düzenlenen operasyonda yasa dışı bir örgütün bölge askerîsorumlusu Zeki Yıldız ölü olarak ele geçirildi, operasyon sırasında çıkan çatışmada bir jandarma eri de şehit oldu.

10- Devlet Memurları Disiplin Kurulları yönetmeliğine, bazı değişiklikler yapılarak ek ve geçici maddeler eklenmesine ilişkin yönetmelik Resmî Gazete'te yayınlanarak yürürlüğe girdi.

11- Cumhuriyet Gazetesi'nde Kıbrıs Türk tarafının anayasa önerileri yer aldı.

12- Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'da Sovyet Politbürotoplantısından sonra yapılan açıklamada, «Bir sosyalist ülke had safhada kriz içindedir ve sosyalist ülkeler birbirlerindeki gelişmeleridikkatle takip etme prensibini sürdürmektedirler» denildiği yabancıajanslar tarafından bildirildi.

13- ANKA ve Anadolu Ajanslarının Tahran çıkışlı haberlerine göre; İran Devrimi Lideri Ayetullah Humeyni'nin İran'daki bankaların«İslamlaştırılması» için Merkez Bankası Başkanı Muhsin Nurbaksi'yeemir verdiği, Nurbaksi tarafından bildirildi.

14- AP Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; ödemeler dengesiaçığını kapamak amacıyla Federal Almanya'nın yıl sonuna kadar yapacağı bazı askerî manevraları ve askerî eğitim çalışmalarını durduracağı Federal Alman Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

15- Pars Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran DışişleriBakanı Hüseyin Müsavi Tahran radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'den hiçbir zaman silah almadıklarını söyledi.

16- AFP'nin Paris çıkışlı haberine göre «3 Ekim Örgütü» üyesiErmeniler, Olympia adlı bir Yunan seyahat acentesinin Paris'te bulunan bürosunu bombaladılar.

17- AP Ajansı'nın Kuveyt çıkışlı haberine göre; Körfez İşbirliğiKonseyi üyesi 6 ülke tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Libyaaçıklarında iki Libya uçağını düşürmesi «ortaçağ korsanlığı» şeklinde tanımlandı.

18- Akajans'ın Batı Berlin çıkışlı haberinde iç hat seferi sırasındadün Batı Berlin'e kaçırılan Polonya Havayolları'na ait uçakta bulunan yolculardan ikisinin siyasal sığınma hakkı istediği ve iki yolcununBerlin'de kalmasına izin verildiği bildirildi.

19- Guatemala'nın kuzeydoğusunda Suntelaj adlı bir kasabada 15köylünün, kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından öldürüldüğü yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

24 Ağustos 1981

1- Basında yer alan bir habere göre; Millî Güvenlik KonseyiBütçe Plan Komisyonunun kamu iktisadî teşebbüslerinin denetimineilişkin raporunda, KİT'lerin 1977, 1978 ve 179 yıllarına ilişkin tüm çalışmaları teker teker ele alındı ve gerek KİT'lerin sorunları, gerek uygulama ve göze çarpan aksaklıkları belirtildi.

2- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, ilkokul, ortaokul ve liselerde zorunlu şekilde okutulacak din dersi ile ilgili yaptığı açıklamada,din bilgisi ile ahlâk derslerinin birleştirilerek zorunlu din bilgisi dersi adı altında okutulmasına karar verildiğini belirterek, «Din eğitiminidağınıklıktan ve sömürüden kurtarmak, zararlı ve bölücü faaliyetleriKesinlikle ortadan kaldırmak için her türlü tedbir alınacaktır» dedi.

3- Yargıtay, belli süreli, ancak zincirleme hizmet sözleşmesinesahip geçici işçilerin, geçersiz nedenlerle iş akitleri feshedildiğindesüreli işçilere tanınan bütün haklardan yararlanmasına karar verdi.

4- TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Başkanı Mustafa Fülenç,Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Nötron bombasının bazılarınınileri sürdüğü gibi yanlızça insanları öldürmekle kalmayacağını, çevreyi de yakıp yıkabileceğini» söyledi.

5- DPT tarafından hazırlanan bir raporda, «Enflasyon baskısınınhenüz tamamen ortadan kalkmadığı ve yüksek faiz politikasının başarılı sonuçlar verdiği bir ortamda faiz oranları değişikliği konusundadikkatli olmak gerekmektedir. Önümüzdeki aylarda, fiyat artış oranlan düşmeye devam ederken, mevduat aynı hızla artmaya devameder ve kredi talebi yetersiz kalırsa ve banka sisteminde bir likiditebolluğu bahis konusu olursa bankalar arz ve talep şartlarına görefaiz oranlarını ayarlama yoluna gidebileceklerdir» denildi.

6- Millî Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde yapılan soruşturmalar sonucu toplam 2591 öğrenÇinin mezuniyet diplomasını iptaletti.

7- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, ANKA Ajansı'naverdiği demeçte, «Sendikal faaliyetler başlatılmadan toplu sözleşmelerin görüşme ya da pazarlık yoluyla yapılmasının mümkün olmadığını» söyledi.

8- Merkez Bankası'ndan alınan bilgilere göre; yurda gelen işçiler, son üç ay içinde yaklaşık bir milyar dolar getirdiler.

9- Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlıKarabük ve İskenderun demir-çelik fabrikalarında üretilen kok yanürünlerinden bazılarına yüzde 7 ile 13 arasında zam geldi.

10- Bir ABD doları döviz alış fiyatı 120.30; Batı Alman Markı'nındöviz alış fiyatı ise 49.15 TL. oldu.

İstanbul Sıkıyönetim Askerî Savcılığı, «Devrimci - Sol» adlı yasadışı örgütün 141 militanı hakkında idam cezası istemiyle 425 sanıklı bir dava açtı.

Marksist- Leninist Silahlı Propaganda Birliği yasa dışı örgütün malî sorumlusu Gülten Ermitli İstanbul'da yakalandı.

11- Avrupa'nın ekonomi dergisi Euromoney, Türkiye'yi yılın ülkesi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal'ı da yılınadamı olarak seçti.

12- KTFD Başkanı Rauf Denktaş'ın konuğu olarak KTFD'ye yaptığı 5 günlük ziyareti tamamlayan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Lefkoşe'de düzenlediği basın toplantısında, «Türkiye'yi baskı yoluyla köşeye sıkıştırmayı amaçlayanlar yanılıyorlar. Türkiye köşeye sıkışmaz»dedi.

13- Basında yer alan haberlere göre; geçtiğimiz hafta sonunda dışborsalarda onos'u 436 dolara kadar yükselen altın fiyatları hafta sonukapanışta 432 dolara ve açılışta 426 dolara kadar getirildi.

14- Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Spiros Kipriyanu, Pedula köyünde Makarios'un heykelini açarken yaptığı konuşmada, «Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler kararları ve zirve anlaşmaları çerçevesindeşerefli bir çözüm bulmak için her yönde çabalarını sürdüreceklerini,ancak diyalogun sonuç vermemesi halinde uluslararası alanda eskisinden daha yoğun bir haçlı seferine çıkacaklarını» söyledi.

15- Libya Haber Ajansı Jana tarafından yayınlanan bir habare göre; Libya Lideri Kaddafi, iki Libya uçağının ABD uçaklarınca düşürülmesi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Libya uçakları olağankeşif uçuşunu yaparken Libya hava sahasında bazı uçaklara rastlamışlardır. ABD'ye ait olduğu anlaşılan F-14 uçaklarına önce ihtaredilmiştir. Ancak uçaklar hava sahasını terketmeyinçe Libya uçakları hava sahasını korumak içn F-14'lere ateş açmışlar ve 2 uçağını düşürmüşlerdir. Olay bundan sonra gelişmiş ve Nimitz uçak gemisindenkalkan 8 Amerikan jeti de Libya uçaklarını düşürmüştür» dedi.

16- İran Başsavcısı Ayetti Hah Rahbani Anlaşı'nm evine bir suikastgirişiminde bulunulmasından sonra dinî lider Humeyni'nin halkı sabotaj ve suikast girişimlerine karşı seferberliğe çağırdığı; bu aradason birkaç gün içinde İran'da rejim muhalifi 489 kişinin tutuklandığıve Beni Sadr'ın ülkeyi terkettigi temmuz ayından bu yana idam edilenlerin sayısının 650'yi aştığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

17- İran'ın Stockholm Büyükelçisi'nin evine baskın yapan 20 kadar silahlı öğrenci, Büyükelçi Abdülrahim Gavani ile eşini rehin alıpİran'daki idamların durdurulmasını istediler, daha sonra polisin müdahalesi üzerine rehineleri bırakarak binadan ayrıldılar.

25 Ağustos 1981

1- Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği'ne atanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Necdet Üruğ, Selimiye 1. Ordu Karargahı'nda düzenlenen bir törenle bugörevi Orgeneral Haydar Saltık'a teslim etti.

2- Bakanlar Kurulu toplantısında telsiz kanun tasarısı kabul edildi ve Millî Güvenlik Konseyi'ne şevki kararlaştırıldı.

3- Bakanlar Kurulu, 1981 yılı ürünü fındık destekleme alım fiyatını 125 lira olarak belirledi.

4- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Necmi Ayanoğlu, Ankara'dabasına yaptığı açıklamada, «doğu bölgelerine güzel telkinlerle hekimbulmanın bugüne kadar mümkün olmadığını» belirterek, «Bu nedenıe devletin birçok fedakârlıklarla okutup karşılık almadan en uyguntahsili yaptırdığı gençlerimizden bu fedakârlığı yapan devlete dolayısıyla bu fedakârlığın gelirini temin etmiş olan milletimize hzmet etmesi zaruret doğmuştur. Bundan kaçacak hiçbir Türk evlâdı düşünemiyorum» dedi.

5- CHP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, İngiliz İşçi PartisiYönetim Kurulu'nca yapılacak parti kurultayına konuk olarak çağrıldı.Ancak Ecevit, çağrıya karşılık gönderdiği yanıtta kurultaya katılamayacağını bildirdi.

6- Basında yer alan bir habere göre; Maliye Bakanlığı'na bağlıvergi kontrolörlerince 638 bin 254 işyerinde yapılan vergi denetlemeleri sonucu 760 milyon 969 bin liralık ceza kesildi.

7- Askerî Savcı, Arayış ve Söz Savunmanın adlı dergilerin yazıişleri müdürleri hakkında 2 numaralı Askerî Mahkeme'de dava açtı.

Öte yandan, BBC'nin Türkiye muhabiri Metin Münir hakkında Ankara Savcılığı'nca soruşturma açıldı.

8- Kars'ta «THKP-C-ML Propaganda Birliği Devrimci Kurtuluş»adlı örgütün 11 militanı, Konya'da THKP-C adlı örgütün bir militanı elegeçirildi.

9- Adana'da çeşitli tarihlerde adam öldürme, yaralama, hastaneden adam kaçırma eylemlerinin sanığı Abdurrahman Kırklar'ın ölümcezası istemi ile yargılanmasına başlandı. Öte yandan, Ankara'dayasa dışı örgüte üye olmak, duvarlara yazı yazmak ve silâh taşımaksuçlarından yargılanan Kurtuluş örgütüne üye 18 sanık Sıkıyönetim2. Numaralı Askerî Mahkemesi'nce toplam 88 yıl hapis, 16 bin lirapara cezasına mahkum edildi.

10- Büyükada açıklarında dalış yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Sualtı Sporları Bölümü'ne bağlı balıkadamlar, 1500 yılılk batık birnakliye gemisi buldular.

11- Bazı sağlık personelinin 4 yıl zorunlu hizmet yapmasını öngören yasa, Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul edildi ve Resmî Gazete'deyayınlanarak yürürlüğe girdi.

12- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Yasası'nın bazı maddelerindedeğişiklik yapan yasa, Millî Güvenlik Konseyi'nce kabul edildi ve Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

13- Basında yer alan bir habere göre; Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğu Çalışma Ateşeliği, bir grup tarafından saldırıya uğradı. Ateşeliğin kapısının önüne üzerinde «Milliyetçiler» yazılı bir mektup bırakan saldırganlar, ateşeliğin camlarını kırdılar ve otomobillerin lastiklerini yaktılar.

14- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkanı Ronald Reagan, Suudi Arabistan'a AWACS uçaklarının satışı içinKongre'ye resmen başvurdu.

15- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; ABDBaşkanı Ronald Reagan, ABD - Libya ilişkileri üzerine konuşma yaparken, «Ruslar nasıl gemilerini Karaib denizine gönderiyorlarsa bizde neden Karadeniz'e göndermeyelim» dedi.

16- REUTER Ajansı'nın Pensacola çıkışlı haberine göre; AmerikaBirleşik Devletleri'ne ait bir fantom uçağının pilotu, yanlışlıkla pilotsuz uçuş yaptığını sandığı ABD hava kuvvetlerine ait diğer bir Fantom uçağını eğitim uçuşu sırasında düşürdü.

17- AP Ajansı'nın Liverpool çıkışlı haberine göre; İngiltere'ninLiverpool kentinde her türlü gösteri yürüyüşü, İngiltere İçişleri Bakanı William Whitelaw tarafından 6 hafta süre ile yasaklandı.

18- İran eski devlet başkanı Ebulhasan Beni Sadr'ın İngiliz televizyonunda yayınlanan bir programda, «Bu kez İran'daki mevcut yönetimi devirmenin tek yolunun şiddete başvurmak» olduğunu söylediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

19- THA'nın İslamobad çıkışlı haberine göre; Afgan hükümeti,İran, Pakistan ve Birleşmiş Miletlerle, Afganistan sorununa çözümbulmak amacıyla ortak görüşmelere başlamayı kabul etti.

20- İsrail Başbakanı Menahem Begin, 2 gün sürecek doruktoplantısı için Mısır'ın İskenderiye kentine gitti.

26 Ağustos 1981

1- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal aylık yayınlanan Middle East Rewiew dergisine yaptığı açıklamada, «IMF ilearalarında anlaşma bulunan ülkeler arasında elle tutulur netice alanülkenin şu anda Türkiye olduğunu» belirterek, «Şimdiye kadar takipettiğimiz politikalar bundan böyle de aynen devam edecektir. Aldığımız neticelerden fevkalâde memnunuz» dedi.

2- Millî Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken geçirdiği rahatsızlık sonucu Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesi'ne kaldırıldı.

3- Atatürk'ün Büyük Taarruz'u başlatmasının 59. yıldönümü Afyon ve Kocatepe'de, Malazgirt Zaferi'nin 910. yıldönümü Malazgirt'tetörenlerle kutlandı.

4- Atatürk'ün yurt gezilerinde kullandığı vagonlardan oluşanözel bir tren, 9 Eylül'de İzmir'de olmak üzere Ankara'dan hareketetti.

5- Merkez Bankası tarafından bankalara açılan ihracat kredilerinin faiz oranı yüzde 24.5'den yüzde 27'ye yükseltildi. Konuya ilişkinaçıklama Resmî Gazete'de yayınlandı.

6- Rahatsızlandığı için duruşmaya katılmayan MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş'e 5 gün süreyle rapor verildi.

7- İstanbul Narkotik Şube ekiplerince gerçekleştirilen «MarmaraDenizi Operasyonu»nda, Akdeniz yolcu gemisinde kumanyalık görevodasında özel bölmelere saklanmış 3 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

8- Milliyet Gazetesi'nde Kıbrıs Rum Toplumu lideri Nikos Rolandis'in Atina'da Milliyet Gazetesi'ne verdiği demeçle ilgili olarakyapılan resmi açıklama yayınlandı.

9- Endonezya Dışişleri Bakanı Prof. Mochar KusumattmadjuDışişleri Bakanı İlter Türkmen'in konuğu olarak Türkiye'ye geldi.

10- Fransa'da yayınlanan Le Figaro gazetesinde çıkan bir inceleme yazısında, «Türkiye'de 12 Eylül Harekatının gerçekleşmesi ileErmeni teröristlerin Türkiye'nin doğu bölgelerinde büyük eylemleregeçmesinin önlendiği» belirtildi,

11- AA'nın Roma çıkışlı haberine göre; Libya'nın Roma Halk Bürosu Hoberalma Komitesi sözcüsü Ali Atiya yaptığı açıklamada «Sovyetler Birliği'nin Akdeniz'deki rolünün Birleşik Amerika'nın güç kullanarak istediği gibi davranmasını önlemek olduğunu» belirterek, «Şuanda Libya'da hiç Sovyet üssü olmadığını» söyledi ve «Ancak HalkKomiteleri Sovyetlere üs kurma izni verirlerse bunu hiç kimse önleyemez» dedi.

12- AP Ajansı'nın Lizbon çrkışlı haberine göre; Güney Afrika birlikterinin saldırısına uğrayan Angola'da genel seferberlik ilân edildi.Öte yandan BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'a başvuran AngolaDevlet Başkanı Dos Santos» Güney Afrika saldırısı, sonuçlan belirsizbir savaşa neden olabilir» dedi.

13- Yabancı ajansların Pasedana California çıkışlı haberlerine göre; ABD tarafından iki yıl önce uzaya gönderilen Voyager-2 uydusunun Satürn gezegeninin 62 mil yakınından geçtiği bildirildi.

27 Ağustos 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Türkiye'ye resmî birziyarette bulunan Endonezya Dışişleri Bakanı Muhtar Kusumaatmadja'yı kabul etti. Endonezya Dışişleri Bakanı ayrıca, Dışişleri Bakanıİlter Türkmen'in başkanlığındaki heyetlerle görüşmelerde bulundu.

2- Orgeneral Necdet Ürüğ, TBMM'de düzenlenen törenlerle Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ve Millî Güvenlik Konseyi GenelSekreterliği görevlerini Orgeneral Haydar Saltrk'tan devraldı.

3- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; sermaye piyasasındansonra para piyasasını da denetim altına almak üzere Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'na sunuldu.

4- Dışişleri Bakanlığı'nda yüksek derecedeki meslek memurlarının atamalarına ilişkin kararname yayınlandı. Buna göre; DışişleriBakanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı'na Büyükelçi Oktay Cankardeş getirildi.

5- Sağlık personelinin devlet hizmeti yükümlülüğüne ilişkin yasada unvanından söz edilmeyenlerin zorunlu hizmet yapmakla yükümlü olmayacakları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafındanbildirildi.

6- Turizm Bakanlığı'ndan yapılan «Turizm Hareketleri» konuluaçıklamada, Türkiye'nin 1981 yılının ilk 4 ayında turizm gelir-giderdengesinde lehte 57 milyon dolar fark olduğu belirtildi.

7- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından 29 Mayıs 1981 tarihinde kapatılan Yol - İş Sendikası yeniden açıldı.

8- Anafartalar Akşam Lisesi öğrencilerinden bir grup MGK GenelSekreterliği'ne ve Millî Eğitim Bakanlığı'na başvurarak, Akşam Liselerini kapatma kararının yeniden gözden geçirilmesini istediler.

9- Ziraat Bankası Genel Müdürü Rahmi Önen, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, mevduat sertifikalarının 80 milyar lirayaulaştığını açıkladı.

10- Millî Güvenlik Konseyi'nin 52 numaralı tebliğine aykırı hareketettikleri iddiasıyla Tercüman Gazetesi yazarlarından Nazlı Ilıcak veRauf Tamer hakkında Sıkıyönetim Savcılığı'nca soruşturma açıldı.

11- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı sorumluluk bölgesinde sürdürülen operasyonlar sonucu yasa dışı Türkiye Komünist Partisi (TKP)'nin örgüt yapısı tümüyle ortaya çıkarıldı, aralarında birdoçent, 1 doktor, 7 mühendis ve 4 avukatın da bulunduğu 197 kişi yakalandı, bunlardan 172'si tutuklandı, kimlikleri belirlenen 68 kişininde arandığı Komutanlık'ça açıklandı.

12- Akdeniz kıyılarından Türkiye'ye milyarlarca lira değerindekaçak mal sokan ve 'kaçakçılarla işbirliği yaptıkları öne sürülen 20'yeyakın sahil koruma görevlisinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 50.kişi, 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı güvenlik güçlerinin Gaziantep, Hatay, İçel ve Adana'da yaptıkları operasyonlarla yakalanarakgözaltına alındılar.

13- Basında yer alan haberlere göre; Avrupa'daki banker kuruluşları ve bankalar Türkiye'nin borçlu olduğu 7 ilâ 10 bin Batılı şirketten Türkiye'nin borçlarını satın almaya başladılar.

14- İki gün önce Hannover'deki Türkiye Çalışma Ataşeliği'ninönüne gelerek siyah bir çelönk ve sandalye koyan sağ eğilimli Türkgrubu hakkında, herhangi bir zarara yol açmadıkları ve çatışmayagirmedikleri gerekçesiyle Alman polisi tarafından yasal bir işlem yapılmadı.

15- Türkiye ile Libya arasındaki ekonomik işbirliğini daha da geliştirmek ve Libya'ya yapılan ihracat sırasında ortaya çıkan sorunları çözümlemek amacıyla, «Türkiye - Libya Sanayicileri ve işadamlarıEkonomik İşbirliği Derneği» adında bir dernek kuruldu.

16- İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zafer Tunaya'ya Fransa'nın ulusal nişanı olan egion d'Honneur'ünChevalier payesi verildi.

17- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; AmerikanMerkezi Haberalma Örgütü (CIA) görevlilerinin geçtiğimiz yıllarda Libya Yönetimiyle yakın ilişkiler kurdukları, Libya'ya destek sağladıkları belirlendi ve geçtiğimiz hazİran ayında «The New York Times»dayer alan haber, «CIA» yetkililerince doğrulandı.

18- REUTER Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Filistin Kurtuluş Örgütü Sözcüsü Ivtecid Ebu Sarar, «Mısır ve İsrail'in özerklikgörüşmelerine katılacak tek bir Filistinli dahi bulamayacağını» bildirdi.

19-AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; Şah yanlısı bir grupİran'lı gösterici, Ayetullah Humeyni rejimini protesto amacıyla İranDeniz Kuvetleri'nin Londra'deki bürosunu bastı.

20- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Güney Koreüzerinde uçan SR-71 tipindeki bir Amerikan casus uçağına ateş açıldı.

28 Ağustos 1981

1- Hububat alım fiyatları sisteminde yapılan değişiklikle ilgiliolarak Başbakan Bülend Ulusu tarafından yapılan açıklama basındayer aldı.

Buna göre 1981 yılı için bu suretle tespit edilen fiyat farkı buğday için 2.75 TL. arpa için 0.50 TL olarak belirlendi.

2- 52. Dönem Jandarma Astsubay adayları düzenlenen bir törenle diplomalarını aldılar. Törende bir konuşma yapan JandarmaGenel Komutanı ve MGK üyesi Orgeneral Sedat Celasun astsubayadaylarından ömürleri boyunca Atatürk ilkelerinden ayrılmamalarınıisteyerek, «Hiçbir ideolojinin esiri olmayınız» dedi.

3- Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, hizmet akti işveren tarafındanfeshedilen işçilerin, memur olarak geçen sürelerinin kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmayacağına karar verdi.

4- Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar Ankara'da düzenlediği basın toplantısında soruları cevaplandırırken para darlığının sözkonusu olmadığını, ihracatta hedefin 3.5 milyar dolar olduğunu belirterek, «Ancak bugüne kadar alınan sonuçlar çok ümit vericidir vebiz, 4.5 milyar dolara doğru gidiyoruz, bu çok önemli bir şeydir» dedi.

5- İstanbul'un yeni Belediye Başkanı Korgeneral Ecmel Kutaygörevine başladı.

6- Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümünü kutlama faaliyetlerinin yurt dışı koordinatörü Büyükelçi Talat Halman yaptığı basıntoplantısmda, bugüne kadar yapılan ve planlanan programları açıklayarak, «Atatürk, tarihte Lenin, Churchill, Lincoln vb. gibi en tanınmış şahsiyetlerden hiçbirisine nasip olmayan düzeyde yaygın ve yoğun bir şekilde anılmakta, 100. doğum yıldönümü dürtyamn her yerinde kutlanmaktadır. Bundan sonra bu faaliyet daha da artacak ve genişleyecektir. Böylece Atatürk'ümüzü dünya nüfusunun üçte birinetüm özellikleri, başarı ve dehasıyla tanıtmış olacağız» dedi.

7- Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Angola'ya karşı giriştikleri saldırı Türk Hükümeti tarafından resmen kınandı.

8- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Türk ve yabancı yatırımcılariçin Türkçe ve İngilizce «Turizm Yatırımları El Kitabı» adıyla bir kitapyayınladı.

9- Emniyet müdürleri arasında yapılan değişiklikler basında yer aldı.

10- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof.. Dr. Semih Tezcan düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Öğrenim Kanunu Tasarısı ile ilgiliolarak, «Tasarının Millî Güvenlik Konsey'nin onayına sunulmadanönce üniversitelerin ileri sürdükleri ortak görüşlerle düzeltileceğineinanıyoruz» dedi.

11- Narkotik Şube dedektiflerince Florya Kamping Operasyonuadı verilen operasyonla Florya kampinglerinde karargâh kuran biriSAVAK ajanı iki İranlı ile bir Türk, 3 kilo 950 gram afyonla ele geçirildi..

12- 4. Kolordu ve Ankara, Çankırı, Kastamonu İlleri SıkıyönetirKomutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nce yapılan açıklamada,sıkıyönetim sorumluluk bölgesinde yakalanan TKP üyesi 206 kişidersorguları tamamlanan 172 kişinin yakalandığı belirtildi.

13- Kullanılmış, yenileştirilmiş veya standart dışı yatırım mallarının proje bazında ithali müsadesinin Devlet Planlama Teşkilâtı Teşvikve Uygulama Dairesi tarafından verileceğine ilişkin Bakanlar Kurulukararı Resmî Gazete'de yayınlandı.

14- Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba, geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanlığı Güvenlik İşleri Genel Sekreterliği görevine getirilen eski Tunus büyükelçisi Muammer Akçer'e Tunus'un üstün liyakat nişanını verdi.

15- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; «Nazi» yanlısı«Ulusal Cephe» yandaşları ile «Nazi karşıtı Birlik» üyeleri arasındabir süre önce başlayan çatışmaların sürmesi üzerine İngiltere İçişleri Bakanlığı, Londra'da yapılacak tüm gösteri ve yürüyüşlere yasakkoyduğunu açıkladı.

16- UPI Ajansı'nın Lizbon çıkışlı haberine göre; Güney Afrika birlikleri ile Angola birlikleri arasında Njiva kenti civarındaki hava ve kara çatışmalarında Güney Afrika birliklerinin ağır kayıplar verdiği, birjet, bir helikopterin düşürüldüğü, iki tankın tahrip edildiği öne sürüldü.

17- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya HavaYolları «LOT»ta görevli bazı pilot ve mürettebatı temsil eden birsendika bu uçakların Beyrut'a silah taşıdıklarını ileri sürerek seferlerin boykot edilmesi için üyelerine çağrıda bulundu.

29 Ağustos 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Silâhlı Kuvvetler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda,«Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, ülke bütünlüğünü ve cumhuriyetimizintehlikeye düştüğü, hak ve özgürlüklerin tehdit edildiği her dönemde,görev anlayışı ve sağduyusu ile ulusumuzun yardımına koştuğu, yurdu huzur ve güvene kavuşturduktan sonra, tam bir vekâr ve büyükbir tevazu ile tekrar kışlasına döndüğünü» söyledi.

2- Bakanlar Kurulu, Türkiye Cam Sanayii İşverenleri Sendikasıile Kristal - İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesinin SinopCam Sanayii, Trakya Cam Sanayii ve Televizyon Cam Sanayii işyerlerinde bazı değişikliklerle uygulanmasına karar verdi.

3- Bakanlar Kurulu, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kapatılmasına karar verilen gece öğretimi yapan okullar ile ilgili kararı,ikinci bir emre kadar durdurdu.

4- Bakanlar Kurulu, tütün üreticilerine yüzde 15 oranında ek ödeme yapılmasını kararlaştırdı.

5- Kara Kuvvetleri'ne mensup 6 amiral, Hava Kuvvetleri'ne mensup 5 general ve Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 4 generalve albay sıkıyönetim komutanlıklarına, komutan yardımcılrklarmcatandılar.

6- Türk Haberler Ajansı'nın bir haberine göre; Ticaret BakanıKemal Cantürk, bu yılın ilk 7 aylık dışsatım rakamının 2 milyar 267milyon dolara ulaştığını açıkladı.

7- Ticaret Bakanlığı, İthalat Yönetmeliği'nin 34. maddesine birfıkra eklenmesini kararlaştırdı.

8- 1980-1981 kampanya döneminde Toprak Mahsulleri Ofisitarafından satın alınacak çizilmemiş haşhaş kapsülüne uygulanacakfiyatlar, «kışlık ekilmiş haşhaşlardan üretilen kapsüllerin kilosu 40yazlık ekilmiş haşhaşlardan üretilenlerin kilosu 30 lira» olarak belirlendi.

9- Merkez Bankası verilerine göre; yılbaşında 278 milyar 615milyon lira olan piyasadaki para miktarı, 21 ağustos tarihi itibariyle338 milyar liraya çi'ktı.

10- Sabancı Topluluğu Kuruluşlarının İstanbul'daki toplantısındakonuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı,«Türkiye'de biz, 12 Eylül 1980 tarihli hareketten sonra toprağa atılantohumların meyva vermesinin bekleyişi içindeyiz. Bu bekleyiş, demokrasiden soğuma şeklinde yorumlanmamalıdır. Tersine tohumlarınmeyva vermesi, daha sıhhatli bir demokratik yapıya geçişi mümkünkılmalıdır» dedi.

11- Mercidabık Zaferi'nin 465. yıldönümü, Kilis'te törenlerle kutlandı.

12- İstanbul'da (Türkiye Yazarlar Sendikası) Yönetim Kurulu üyesi yazar-şair Tekin Sönmez hakkında TCK'nın 159/1 maddesini ihlâl ettiği gerekçesiyle 1 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde dava açıldı.

13- Donanma ve Sıkıyönetim Komutalığı sorumluluk bölgesinde259 TKP üyesinin yakalandığı açıklandı.

14- ANKA Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Lübnan'ınbaşkenti Beyrut'ta, Türk Konsolosluğunun da bulunduğu bir binadameydana gelen patlamanın, 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına yol açtığı, ayrıca büyük ölçüde maddî hasar meydana getirildiği bildirildi.

15- AP Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; İtalyan soruşturmayetkilileri ile Interpol'un, Papa'ya suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın yardımcıları olup olmadığı ve kimden yardım gördüğü konusunu araştırmayı sürdürdükleri bildirildi.

16- ABD Şikago Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü Direktörü veTürk Tarih Uzmanı Prof. Chambers'in başkanlığındaki Amerikalı Heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda «Büyük Lider Atatürk'ün 100. doğum yıldönümünde ona takdir ve saygılarını sunmak» amacıyla Ankara'ya geldi.

17- İran'ın Kucisfahan kentinde, vaiz Şeyh Hasan Aşhari, HalkınMücahitleri tarafından evine yapılan bir baskın sırasında öldürüldü.Öte yandan İran'ın çeşitli kentlerinde, rejim aleyhtarı Halkın mücahitleri örgütünün 30 üyesi idam edildi.

18- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya’da Komünist Parti yöneticileri Dayanışma Sendikası'm uyararak, «PolonyaRadyo ve televizyonunun Varşova Paktı haberleşme şebekesine bağlıolduğunu ve bu nedenle burada herhangi bir harekete girmenin doğruolmadığını» söyledi.

19- AP Ajansı'nın Mexico City çıkışlı haberine göre; Fransa veMeksika ortak bir bildiri yayınlayarak, El Salvador'daki solcu direnişgruplarının siyasal görüşmelerde taraf, olmalarını istedi ve solcu örgütleri resmen tanıdıklarını bildirdi.

30 Ağustos 1981

1- 30 Ağustos Zaferi'nin 59. yıldönümü tüm yurtta, Kıbrıs TürkFedere Devleti'nde ve Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki temsilciliklerinde törenlerle kutlandı. Devlet; Başkanı Orgeneral Kenan Evren,Şehir Hipodromu'nda düzenlenen geçit töreninden önce yurttaşlarave Silahlı Kuvvetlere hitaben yaptığı konuşmada, «Atatürk Türkiye'sini, Atatürk'le birlikte yaşatacak, eserlerini, ilkelerini ve Cumhuriyetimizi en değerli varlığımız olarak koruyacaksınız. Sağa, sola sapmadan, dosdoğru, aziz Atatürk'ün yolunda ilerleyerek, amaÇinda birleşecek, onunla sonsuzluğa ve kutsallığa ulaşacaksınız» dedi.

Orgeneral Kenan Evren, Anıt - Kabir Defterine yazdığı yazıda ise,«Geçmişin acı tecrübelerinden de yararlanarak bugün geleceğe dahabüyük bir umutla ve güvenle bakıyoruz» dedi.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, haftalıkYankı Dergisi'ne yaptığı açıklamada, «Uyguladığımız ekonomik politikaya hükümet içinden itiraz yok» dedi ve «Artık yavaş yavaş beynelmilel piyasaya gitmek gerek. Şimdi politikamızı değiştirirsek ne kimseden para alabiliriz, ne de kendi imkânlarımızı kullanabiliriz» dedi.

3- Basında yer alan bir habere göre; Toprak Mahsulleri Ofisi,un fabrikalarına yaptığı buğday satışlarını durdurdu. Satışların durdurulması ile birlikte 1772 liradan satılan 71.5 kiloluk 80 randıman ekmeklik unun fiyatı 2 bin 200 liraya yükseldi.

4- DPT Koordinasyon Dairesi Tetkik ve Tahlil Şubesi'nce ağustos ayı sonunda yayılanan «Önemli projeler raporu»nda, 1981 yıhyatırım programında yer alan önemli projelerden genel ve katma bütçeli kamu kuruluşlarına ait olanların yüzde 4.7, kamu iktisadî teşebbüslerine ait olanların ise yüzde 5.2 oranında gerçekleştiği açıklandı.

5- İzmir Ticaret Borsası Başkanı Hasan Güven, basına yaptığıaçıklamada. Türkiye'nin her yıl yaklaşık 12 milyar dolarlık döviz gerek sinimi olduğunu belirtti ve «Bunun en az 5 - 6 milyar dolarının ihracatgelirlernden sağlanması gereklidir» denildi.

6- Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yapılan tüm terfi ve atamalar Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

7- Lastik bir botla Romanya'dan kaçan 4 kişilik bir aile, Türkiye'ye gelerek sığınma hakkı istedi.

8- Oslo'da düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası'nın 48 kilo finalinde, Türk güreşçisi Salih Bora Dünya ikincisi oldu.

9- Tahran'daki İran Başbakanlık binasında patlayan bombanınDevlet Başkanı Muhammet Ali Recai ve Başbakan Muhammet Bahonar ile birlikte 15 kişinin yaralanmasına 5 kişinin de ölümüne yol açtığıTahran Radyosu tarafından bildirildi.

10- Polonya'da, Dayanışma Sendikası Lideri Lech Walesa ile yönetim kurulu üyelerinin haftada iki gün yarımşar saat devlet radyove televizyonunda konuşma yapması kararı alındığı yabancı ajanslartarafından bildirildi.

31 Ağustos 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren 30 Ağustos ZaferBayramı nedeniyle KKK Subay Salonu'nda bir kabul resmi verdi.

2- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile Millî Güvenlik Konseyi üyeleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, HavaKuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz KuvvetleriKomutanı Oramiral Nejat Tümer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun ile Başbakan Bülend Ulusu askerî bir uçakla İstanbul'a giderek Hava ve Deniz Harp Okullarının diploma.törenlerinekatıldılar.

3- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, İran Devlet Başkanı ve Başbakanının ölümüyle sonuçlanan son olaylarla ilgili olarak, «DevletBaşkanı Recai ve Başbakan Batıonar'a yapılan suikastten büyüküzüntü duyduğunu» söyledi.

4- Turistik tesis kurabilmek için gerekil belgeleri içeren TurizmBakanlığı raporu basında yer aldı.

5- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ait 8 arama ruhsatının bir İsveç firmasına devredilmesinekarar verdi.

6- Ankara Ticaret Odası'nca en bpşarılı ve örnek işadamları seçilen Vehbi Koç, Nurettin Carmıklı ve Sezai Türkeş'e ödülleri düzenlenen bir törenle verildi. Törende Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlarıile Merkez Bankası Başkanı ve Vehbi Koç da bir konuşma yaptılar.

7- Milliyet Sanat Dergisi'nin düzenlediği Abdi İpekçi Roman Yarışması'nı «Bir Çağ Yangını» adlı yapıtıyla Hulki Aktunç kazandı.

8- Eski gazeteci Cehdi Şahingiray vefat etti.

9- Uluslararası Hava Taşımacılık Birliği (İATA)'mn aldığı zamkararına uyan THY, dış hat bilet ücretlerine yüzde 5 oranında zamyaptı.

10- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde yargılananDev-Yol örgütü 33 militan ile sağ bir örgüt üyesi 6 kişi hakkındaölüm cezası istendi.

11- İran'da dün Başbakanlık binasında meydana gelen patlamada Devlet Başkanı Muhammed Ali Recai ile Başbakan MuhammedCevat Bahonar yanarak öldüler.

Öte yandan Devlet Başkanı ve Başbakanın ölüm haberlerininhalka duyurulmasından sonra olağanüstü toplanan Başkanlık Konseyi, 50 gün içinde yapılacak yeni seçimlere kadar tüm yürütme yetkisinin kendisinin üstlendiğini açıkladı.

12- AP Ajansı'nın Paris çıkışlı haberine göre; İran'ın eski DevletBaşkanı Beni Sadr, İran Devlet Başkanı ve Başbakanının ölümüyleilgili olarak yaptığı açıklamada, «Bu beklenen birşeydi. Kendi ölümlerini kendiler hazırladılar» dedi.

13- Federal Almanya'daki ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığı veaynı zamanda NATO Müttefik Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın bulunduğu Ramstein Hava Üssü'nde patlayan bomba 20 kişinin yaralanmasına neden oldu.

14- ANKA Ajansı'nın Trablusgarb çıkışlı haberine göre; Libya lideri Muammer Kaddafi, devrim yıldönümü öncesinde düzenlenen Libya Halkı ile Uluslararası Dayanışma Konferansı sırasında yaptığı konuşmada, «ABD'nin Batı Avrupa'da özellikle Türkiye ve Yunanistan'dasahip bulunduğu üslerin kaldırılması için çaba gösterilmesini» istedive «BM Genel Merkezi'nin, sınırsız bir biçimde destekleyen ABD'denbaşka bir yere taşınması gerektiği» görüşünü savundu. .

15- Yabancı ajansların Beyrut çıkışlı haberine göre; Lübnan'da Şiiliderlerinden Musa Sadr'ın kaybının üçüncü yılında düzenlenen anmatörenlerinde olaylar meydana geldi, bu arada Beyrut Havaalanındaboş bir uçakta bomba patladı.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106