17.7.1981
×

Hakkında

Künye

İletişim

TEMMUZ 1981

1 Temmuz 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Atatürk Kültür Merkezi proje yarışmasında derece alan yapıtları inceledi.

2- Bakanlar Kurulu «Turizm Teşvik Kanun Tasarısı» ile «SeyahatAcentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanun Tasarısı» üzerindekigörüşmelerini tamamladı.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu DESİYAB tarafından düzenlenen «Türkiye'nin sanayileşmesinde halk ve işçi şirketlerinin rolü ve geleceği» konulu seminerde yaptığı konuşmada, «Hissesenetlerinin yaygınlaştırılması demokrasinin de yaygınlaştırılmasınayardımcı olmaktadır» dedi.

4- Çalışmalarını geçen hafjta sonuçlandıran 10. Millî EğitimŞûrasında alınan, «Liseleri birincilikle bitirenlerin yüksek öğretim kurumlarına özel kontenjandan yerleştirilmesi» kararı uygulamayakondu.

5- Yargıtay Başsavcısı Fahrettin Kıyak kendi isteğiyle emekliyeayrıldı.

6- Merkez Bankası Yüksek Danışma Kurulu lağvedildi.

7- Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenlerle kutlandı.

8- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, 1979 yılında Kurtalan'da program dışı konuşma yaptığı gerekçesiyle ifadesi alındı.

9- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılanaçıklamada, Adana'da 29 Nisan 1981 gününden bu yana sürdürülenoperasyonlar sonucu aralarında eski Belediye Başkanı SelahattinÇolak'ın da bulunduğu 33 görevlinin gözaltına alındığı, sanıklarla birlikte ikisi otomatik 14 silahın ele geçirildiği bildirildi.

10- Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube ekiplerince düzenlenenseri operasyonlar sonucu, yasa dışı «Devrimci Derleniş» adlı örgütünmerkez komite üyeleri ile militanlarından oluşan 22 kişi yakalandı.

11- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Masası ekipleri tarafındangerçekleştirilen operasyonlarda, sağ ve sol görüşlü gruplara silahsağlayıp soygunları planlayan 6 kişi yakalandı.

12- Ankara Sıkıyönetim Askerî Savcılığı, «Türkiye İhtilâlci Komünistler Birliği» adlı yasa dışı örgütün 10 üyesi hakkında idam cezasıistedi.

13- Kurucu Meclis Yasası, dünkü Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

14- KTFD'de seçimlerden sonra hükümet kurma çalışmalarınındevam ettiği, Devlet Başkanı Rauf Denktaş'ın seçimi kazanan UlusalBirlik Partisi miletvekillerini toplantıya çağırdığı ajanslar tarafındanbildirildi.

15- THA'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, «Sovyetler Birliği Batıyla Avrupa'dakinükleer silahların sayılarının sınırlandırılması konusunda görüşmelere derhal başlamaya hazırdır» dedi.

16- THA'nın Lüksemburg çıkışlı haberine göre; Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi 10 ülkenin hükümet ve devlet başkanlarınınLüksemburg'da düzenledikleri zirve toplantısının sonunda Afganistan'la ilgili uluslararası bir konferans toplanması çağrısında bulundu.

17- İran'da «Marksist Halkın Mücahitleri ve Halkın Fedaileri»adındaki teşkilâta üye 10 kişinin daha idam edildiği, yabancı ajanslartarafından bildirildi.

2 Temmuz 1981

1- Tüm illerde vergi ve idarî davalara bakacak bölge idare mahKemelerinin kurulmasını öngören yasa tasarısı hazırlanarak Bakanlar Kurulu'na sunuldu.

2- Millî Eğitim Bakanlığı, yurt dışında harcamalarını karşılayacak yakınları bulunmayan lise mezunlarının öğrenimlerini dışarıdasürdürmeyeceklerine ilişkin bir kısıtlama getirdi.

3- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Yıldırım Aktürk, ANKAAjansına verdiği demeçte, «Türk lirasının dış değerinin alıcılar ilesatıcılar arasında serbestçe belirlenmesi anlamına gelen konvertibiliteye geçiş için yaklaşık 3 yıllık bir süreye gerek olduğunu» söyledi.

4- Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası'nın düzenlediği sempozyumda konuşan Sanayi Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Gölhan, ülkedeki en önemli sorunun işsizlik sorunu olduğunu ve özel kesiminyatırım yapma eğiliminin düştüğünü belirterek, «Yatırımlardaki yavaşlama ve hıziî nüfus artışı, istihdamı zorlamaktadır. Her yıl nüfusumuz 1 milyon artmaktadır. Her yıl iş piyasasına 250 - 300 bin kişigirmektedir» dedi.

5- Adana'nın Kırıkhan ilçesinde ilköğretim müdürünü öldürmekten sanık ÜGD elemanı 11 kişi yakalandı.

6- Milliyet Gazetesi'nde «Ermeni Dosyası» adlı yazı dizisi başladı.

7- Cumhuriyet Gazetesi'nde «Kaosun pençesinde İRAN» başlıklı bir yazı dizisi başladı.

8- Ankara, Adana ve Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemeler subay üyeliklerine yapılan atamalar Resmî Gazete'de yayınlandı.

9- Maliye, Ticaret ve Turizm Bakanlıklarının yurt dışı ünitelerinde ateşe ve müşavir olarak görev yapanlardan 15 kişinin merkezealınmasına ilişkin kararname Resmî Gazete'de yayınlandı.

10- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in Çekoslovakya'ya yaptığıresmî ziyaret sonucu yayınlanan Türk - Çekoslovak ortak bildirisinde,«İki bakanın Helsinki Konferansı nihaî senedinin tüm ilke ve hükümlerinin uygulanması ve söz konusu Avrupa Konferansı'ca başlatılansüreÇin devamı ve gelişmesi gereği üzerinde önemle durdukları»açıklandı.

11- AET Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı Haffer Kamp,Brükselde temaslarını tamamlayan TÜSİAD heyetini kabul ederek,«Kurucu Meclis'in ilânına ilişkin yasa, tarafımızdan olumlu karşılandı. Bunu demokrasiye geçiş aşamasının başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Bu açıklamalar Avrupa Parlamentosu üzerinde de olumlu tesiryaratacak. Ancak, Kurucu Meclis'in çalışmalarına başlamasındansonra yeni tarihlerin açıklanması Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin normal şekilde yürütülmesinde kolaylık sağlayacak» dedi.

12- Kopenhag'a toplanan Uluslararası Hür Sendikalar Konfederasyonu (ICFTU) genişletilmiş yönetim kurulunda «Türk - İş GenelSekreteri Sadık Şide'nin 15 Ağustos'a kadar bu görevlerden biriniterci'h etmemesi halinde Türk - İş'in Uluslararası Hür İşçiler Sendikaları Birliği'nden çıkarılması yolunda» bir karar alındı.

13- Rodos'ta yapılan 1981 Akdeniz Güzeli yarışmasında Türk güzeli Rayyan Özdil birinci oldu.

14- Akajans'ın Lefkoşa çıkışlı haberine göre; KTFD Başkanı RaufDenktaş, yaptığı konuşmada, «Ulusal Birlik Partisi hükümeti yüzdeyüz kuracaktır Bundan hiçkimsenin şüphesi olmamalıdır» dedi.

15- Tahran'da güvenlik kuvvetleri, geçen Pazar günü İslamcıCumhuriyet Partisi'nin merkezine yapılan ve 74 kişinin ölümüne yolaçan bombalı saldırıdan sorumlu tutulan Marksist Halkın Mücahitleriteşkilatı üyelerinden 50 kişiyi tutukladı.

16- AFP'nin Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da bağımsız dayanışma Sendikası'nın lideri Lech Valesa Krakovi'de bir mitingde yaptığı konuşmada, «Ülkedeki ekonomik bunalım nedeniyle artık greve başvurmamak gerektiğini» söyledi.

17- İsrail genel seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre;Simon Peres'in başkanlığındaki İşçi Partisi'nin 49 sandalye, Menahem Begin'in başkanlığındaki Likud Partisinin ise 48 sandalye kazandıkları açıklandı.

18- Geçtiğimiz Mart ayında Papa II. Jean Paul'a yapılan suikastgirişimini soruşturan Roma Başsavcısı İrfelisi'ye evinin önünde ateşaçıldı, olayda savcı yaralanmadan kurtuldu.

3 Temmuz 1981

1- Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlşkiler Müşavirliği'ndenyapılan açıklamaya göre; Cumhuriyet Başsavcılığına Yargıtay Birinci Başkanvekili Piruz Çilingiroğlu. Başsavcı vekilliğine de Yargıtay6. Ceza Dairesi üyesi Nadir Yüzbaşıoğlu atandı.

2- Askerî Yargıtay Başsavcılığına Deniz Hakim Tuğamiral YusufEryılmaz atandı.

3- Türk Medenî Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri saptamakamacıyla oluşturulan komisyon, Adalet Bakanı Cevdet Menteş başkanlığında çalışmalarına başladı.

4- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık ANKA Ajansı'nayaptığı açıklamada, «Bu hafta 83 bin 609 işçinin toplu sözleşmesininsonuçlandırılacağını» söyledi.

5- Adana İktisadî Ticarî İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr.Mükremin Atlıntaş görevinden alındı, yerine Prof. Mustafa Mazlumgetirildi.

6- Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)'nunTürk - İş'in üyeliğini dondurma kararı alması üzerine bir açıklamayapan Türk-İş Genel Başkan Vekili Şevket Yılmaz, alınan kararınTürk - İş için kayıp olmadığını belirterek, «ICFTU içinde çeşitlibaskı gruplarının ve bazı siyasî ekiplerin böyle bir kararın alınmasında etken olduğunu, sorunun Türk - İş yönetim kurulunda ciddî birşekilde ele alınarak görüş belirleneceğini» söyledi.

7- DİSK Genel Başkanı Abbdullah Baştürk ve DİSK YürütmeKurulu'nun 6 üyesi, 20 Mart 1978 tarihinde «Faşizme ihtar» adlı bir işibırakma eylemi nedeniyle Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde6'şar ay hapis ve 500'er lira para cezasına mahkûm edildiler.

8- Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli öldürme, bombamalama, silah zoruyla para toplama ve silahla tarama gibi çeşitli eylemlerinsanığı ÜGD adlı sağ örgüt mensubu 24 kişi yakalandı.

9- Tercüman Gazetesi'nde «Ermeni Terörü ve Arkasında Gizlenen Güç» adlı yazı dizisi başladı.

10- Uluslararası terörizmin görüşüldüğü ABD Senatosu AdaletAlt Komisyonu'nda bir konuşma yapan İngiliz haber alma yazarı Robert Moss, «Bulgaristan Türkiye'deki terör olaylarının perde arkasındadır ve Mehmet Ali Ağca da Papa'yı vurmakta kullandığı silahıbu ülkeden sağlamıştır» dedi,

11- AFP'nin Atina çıkışlı haberine göre; Yunan hükümeti, düngece bir bildiri yayınlayarak, Yunanistan'da siyasî sığınma hakkı isteyen Türklerin bundan böyle ülkelerine iade edilmeyeceklerini bildirdi.

12- Sofya'da çalışmalarına devam eden COMECON toplantısındabir konuşma yapan Polonya Başbakanı Jaruzelski «Ülkesinin ekonomik sorunlarını kendilerinin çözebileceğini» sgyledi.

13- Akajans'ın Kahire çıkışlı haberine göre; Mısır Devlet BaşkanıEnver Sedat'ın Ramazan boyunca devlet işlerine karışmayacağı,Başkan Yardımcısı Hüsnü Mübarek'in devlet işlerini yürüteceği resmen ilân edildi.

4 Temmuz 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren yeniden KTFD Başkanlığına seçilen Rauf Denktaş'a bir kutlama mesajı göderdi.

2- Kıbrıs Rum Yönetim lideri Kiprayanu'nun sözlerinden sonraMilliyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, «Biz, Kıbrıs'taki seçimlerden sonra müzakerelerin karşılıklıolarak daha özlü olması temennisinden ileri giden herhangi bir şeysöylemedik. Bunu da esasen her zaman söyliye geldik. Bundan fazlasını söylememiz zaten imkânsızdır. Çünkü Türkiye Kıbrıs'taki toplumlararası görüşmelerde bir taraf değildir» dedi.

3- Gümrük ve Tekel Bakanı Recai Baturalp Hürriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, yurt dışına da sigara satımına başlanacağınıbelirterek, «Kurulu fabrikaları tam kapasite ile çalışır duruma getirdik. Yeni fabrikalarla da bunları destekleyeceğiz, Aynı zamandasigaranın kalitesini iyileştirme yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bu yılkötü tütünleri imha ettik. Bu devam ediyor. Tüm imha işlemi sonundatoplam 285 milyon liralık kötü kaliteli yaprak tütün imha edilmiş olacak» dedi.

4- Yunanistan'a sığınma isteminde bulunan bazı teröristlerleilgili olarak bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Genel SekreteriKamuran Gürün, «Yunanlıların Enterpol tarafından hakkında tutuklama kararı alınmış teröristlerin iltica taleplerini kabul edemeyeceğini» söyledi.

5- Maliye Bakanlığı Gelir Vergisi'nde yapılan değişikliklerdendoğan kuşkuları önlemek amacıyla bir tebliğ yayınladı.

6- Ankara Belediye Encümeni, en kısa mesafe taksi ücretini 100liradan 125 liraya, bir damacana su fiyatını 40 liradan 50 liraya yükseltti.

7- 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki12 ilde sokağa çıkma yasağını 1 saat kısalttı.

8- Basın Kartları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlandı.

9- Basında yer alan bir habere göre Kıbrıs Rum Toplumu LideriSpiros Kipriyanu «Türk Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in, YunanistanDışişleri Bakanı Mitsotakis'e, Kıbns'da çözüm için toprak sorununailişkin olarak gerekli yapıcı ve somut önerilerin Temmuz ayı içindetoplumlararası görüşmelerde bildirileceğine ilişkin söz verdiğini» önesürdü.

10- Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, Türk - Almanilişkileri konusunda Milliyet Gazetesi'ne verdiği özel dşmeçte, «Federal Hükümet ve Alman halkı için Türkiye, iyi bir dosttur ve öyle kalacaktır. Bizi birbirimize bağlayan uzun ve tarihi bir dostluk vardır.Türkiye ittifak içinde değerli bir müttefik olduğu gibi kendisiyle ortaklık ilişkileri çerçevesinde AET içinde de, özel ilişkiler sürdürmekteyiz» dedi.

11- Akajans'ın Londra çıkışlı haberine göre; The Middle EastDergisi, Kıbrıs konusuyla ilgili bir yazısında, «Türkiye, İngiltere veYunanistan'ın, Ada'nın gerçek bir konfederasyona bağlı iki otonombölgeye ayrılması hususunda gizli bir anlaşmaya vardığını ve buanlaşmanın arkasında da ABD'nin olduğunu öne sürdü.

12- THA'nın Londra çıkışlı haberine göre; Görevinden alınan İranDevlet Başkanı Ebulhasan Beni Sadr, 8 Days adlı dergiye verdiğidemeçte, «İran halkını İslam dincilerinin elinde bulunan İran yönetimine karşı direnmeye çağırdı.

13- ANKA Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiltere'ninBaşkenti Londra'da kendilerine «Dazlaklar» denilen ırkçıların Hintlibir gence saldırmasından sonra çıkan olaylarda 50 kişi yaralandı, 21kişi de tutuklandı.

5 Temmuz 1981

1- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile görüşmelerde bulunmak üzere Washington'a hareketinden önce Yeşilköy Hava Limanı'nda verdiği demeçte,«Geçen yıl Dünya Bankası'ndan rekor düzeyde kredi alındığını, buyıl da aynı ölçüde kredi sağlanması için temasda bulunacağını» söyledi.

2- Adalet Bakanı Cevdet Menteş, ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada «Adlî tatil, kesinlikle 20 Temmuz Pazartesi sabahı başlayacak ve 6 Eylül sabahı sona erecek» dedi

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Gölhan, Tercüman Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin işsizliği arttırdığını» belirterek, «özel kesimin son yıllardayatırım yapma eğiliminin düştüğünü, vergi gelirlerinin sınırlı olmasısebebiyle yatırımları arttırmak için gönüllü tasarrufları arttırmak gerektiğini» söyledi.

4- Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Tuğrul Aktutay atandı.

5- İsparta eski milletvekillerinden Tevfik Tığlı Ankara'da, İzmireski milletvekillerinden İlhan Sipahooğlu da İstanbulda vefat etti.

6- Sıkıyönetim Komutanlıkları Askerî Mahkeme ve Askerî Savcılıklarında görevli 39 hakim subay ile askerî mahkemelerde görevli22 subay üyenin görev yerlerinin değiştirilmesine 'ilişkin karar Resmî Gazete'de yayınlandı.

7- Sovyetler Birliği'nin Bolşoy Bale Topluluğu'nun balerinlerinden Galina Cursina, İstanbul Festivali nedeniyle geldikleri İstanbul'da dün alışveriş sırasında ABD'nin Tepebaşı'ndaki Başkonsolosluğu'na giderek iltica talebinde bulundu. Balerinin iltica talebi de ABDyetkililerince kabul edildi.

8- Yunanistan Başbakanı Yorgo Rallis ana muhalefet partisiPASOK Genel Başkanı Papandreu'nun dış politika konusundaki eleştirilerini yanıtlayan yazılı açıklamasında, «Hükümet 1928 Montreuxsözleşmesine göre Limni adasını ulusal savunma için silahlandırmaya yasal hakkı olduğunu kesinlikle açıklığa kavuşturmuştur» dedi.

9- Londra'deki ırkçı çatışmaların Liverpool şehrine de yayıldığıyabancı ajanslar tarafından bildirildi.

10- AP Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; Hindistan'damuson yağmurlarının sebep olduğu sellerde, 200 kişi hayatını kaybetti.

6 Temmuz 1981

1- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Akademilerarası Kurul, liseve dengi okul birincileri için İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerine bağlı tüm fakülte ve yüksek okullarda yüzde 5'i geçmemek kaydıyla kontenjan ayırma kararı aldı.

2- İstanbul Ticaret Odası'nca hazırlanan «İstanbul Geçinme İndeksi»nin Haziran ayına göre, perakende fiyatlar yüzde 4.4 oranındaarttı.

3- İstanbul'da toplanan Bankalar Birliği'nin 10. toplantısında«Tasarruf mevduatının 3 aydan itibaren vadeli kabul edilmesi ve3 - 6 ay vadeli hesaplara yüzde 45, altı aydan itibaren yüzde 50 oranında brüt faiz ödenmesi» kararlaştırıldı.

4- Ereğli Demir Çelik işletmelerinin ürettiği yassı ürünlere ortalama yüzde 12 oranında zam yapıldı.

5- Gazete kağıdına yüzde 6 oranında zam yapıldı.

6- Bülent Ecevit hükümetinin manevî şahsiyetine yazdığı yazıları ile hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Adalet Gazetesi sahibiTurhan Dilligil iki ayrı davada beraat etti.

7- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nden yapılan açıklamada, çeşitli suçlardan sanık ÜGDadlı sağ örgüt mensubu 11 kişinin Adana'da ele geçirildiği bildirildi.

8- Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye sağlanan 300 milyon dolarlık krediye ilişkin anlaşma Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarkResmî Gazete'de yayınlandı.

9- İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğuna başvurarak sığınmaisteminde bulunan Sovyet balerini Galina Cursina'nın, kendi el yazısıyla yazdığı ve kendi isteğiyle Amerika'dan sığınma hakkı istediğişeklindeki deklerasyon, ABD yetkililerince Siyasî Polis'e ulaştırıldı.Öte yandan Sovyetler Birliği yetkilileri de balerinlerinin kaçırıldığınıöne sürdüler.

10- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Tahran'daEvin cezaevinde tutuklu bulunan «Halkın Mücahitleri» «Halkın Fedaileri» «Peykar ve Kürdistan Demokratik Partisi» örgütlerinden 23 kişidaha idam edildi, öte yandan Rest Genel Valisi Muhammed Ensaride kent meydanında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

7 Temmuz 1981

1- Çalışma Bakanı Turhan Esener Akajans muhabirinin sorularını yanıtlarken, «İşveren ve işçi teşekküllerinin yasa değişiklikleri konusunda kesin yazılı görüşlerinin bakanlığa intikalinden sonra gerekli çalışmaları yapacağını, bilahare Çalışma Meclisi'ni toplantıya çağıracağını» söyledi.

2- Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükersen, Akademi Profesörler Kurulu'nun akademiyebağlı tüm fakültelerde yeni alınacak öğrenci kontenjanlarını yüzde25 artırma kararı verdiğini» açıkladı.

3- Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlerinden Cengiz AlperBirleşmiş Milletler Türkiye Daimî Temsilciliği'nde temsilci yardımcılığına atandı.

4- TARİŞ Genel Müdürü İsmail Hakkı Gürün sağlık nedeniyle görevinden istifa etti.

5- İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; 1981yılının ilk dört ayında yurt dışına 13 bin 538 işçi gönderildi.

6- Demir Çelik İşletmelerinde kok yan ürünlerine kilo başına 4 ile 5 lira arasında zam yapıldı.

7- Sivas'ta 1978 yılında meydana gelen ve 11 kişinin ölümüne100'den fazla kişinin yaralanması ile sonuçlanan «Sivas katliamı»olayı sanıklarından 9 ülkücü ölüm cezasına çarptırıldı.

8- İzmir Limanı'nda Gazi Osmanpaşa şilebinde ele geçirilen 7kilo saf eroin ile 630 kilo toz esrarla ilgili olarak yakalanan 40 kişiden 15'i hakkında, Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nda açılandavada askerî savcı sanıklar için ölüm cezası istedi.

9- Polonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Marian Dobrosielski, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Kamuran Gürün'ün resmî davetlisiolarak Ankara'ya geldi.

10- Resmî temaslar yapmak üzere Washington'da bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, yaptığı açıklamada,«Darboğazdan çıkmak üzere olan Türkiyemizin önümüzdeki yıldanitibaren artık dengeli bir ekonomiye kavuşacağına, kendi yağı ilekavrulma safhasına geçeceğine inandığımızı müjdelemek isteriz»

11- İstanbul'daki ABD Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulunan Sovyet balerini Galina Cursina, Amerika'ya gitmek için istanbul'dan Frankfurt'a hareket etti.

12- Akajans'ın haberine göre; Kıbrıs'ın Dostları Derneği'nce düzenlenen iki günlük bir seminere katılan Kıbrıslı Rum ve Türk gazeteciler, Ada'da iki toplum arasındaki karşılıklı güvensizliğin ortadankaldırılması ve Kıbrıs'ta sürekli adil bir barış sağlanması için işbirliği yapılması hususunda görüş birliğine vardılar.

13- Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; ABD Anayasa Mahkemesi'ne ilk kadın yargıç, Başkan Ronald Reagan tarafından atandı.

14- 1976 tarihinde askerî darbeden sonra gözaltına alınan Arjantin'in eski diktatörü Juan Peron'un eşi İsabel Peron serbest bırakıldı.

8 Temmuz 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu'ndanyapılan açıklamaya göre; MGK, Anayasa Mahkemesi'nde boş bulunan üye seçimi ile ilgili, Borçlar Kanunun 110. maddesine bir fıkraeklenmesine ilişkin, Toplu Konut, 5454 sayılı Muhtaç Çiftçilereödünç tohumluk verilmesi hakkındaki kanunun 7. maddesinin uygulama süresinin 10 yıla uzatılmasına ilişkin, Türkiye ile Yunanistanarasında, «Meriç Nehrinin denize döküldüğü bölgedeki olaylarınçözümü» ile aynı bölgedeki hudut işaretlerinin muhafaza bakım vekontrolüne ilişkin protokolün uygun olduğuna dair kanun tasarılarıile Türkiye ile Malezya arasında 13 Şubat 1977 tarihinde imzalanan«Kültür Anlaşmasının uygun olduğuna ilişkin yasa tasarılarını kabul etti.

2- Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş, Ankara'da kurulacak olanAtatürk Kültür Merkezi için bugüne kadar 236 milyon lira toplandığınıaçıkladı.

3- Bakanlıklararası Ekonomik Kurul, «Buğday taban fiyatınınkorunması ve stokçuluğu önlemek» gerekçesiyle buğday ithal etmekararı aldı ve bu yetkiyi Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verdi.

4- Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü parakende satışlardaki fiş uygulamasında mükelleflere kolaylıklar getirecek yeni birtebliğ hazırlandı.

5- Hacettepe Ünvesitesi'nin 14. kuruluş yılı ve 1981 mezuniyetgünü törenle kutlandı.

6- Adana 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığıyasa dışı DEV - YOL örgütünün 270 militanı hakkında dava açtı.

7- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı AskerîMahkemesi tasarlayarak adam öldürmek suçundan sanık AhmetKerse'yi idam cezasına çarptırdı.

8- İçişleri Bakanlığı, Vali muavini olan üç eski parlamenteriBakanlık Müşavirliğine atadı. Konuya ilişkin kararname Resmî Gazete'de yayınlandı.

9- 153 vali muavini ve kaymakam arasında yapılan yer değişikliği Resmî Gazete'de yayınlandı.

10- Dışişleri Bakanlığı memurlarının görev yerlerini değiştirmelerine ve atanmalarına ilişkin kararnameler Resmî Gazete'de yayınlandı.

11- Ege Bölgesi Sanayi Odası ile Bulgaristan Ticaret ve SanayiOdası arasında, besin sanayii, mermer, granit ve başka taş çeşitlerinin işlenmesi ile seralar tesisi konularında işbirliği yapılmasına ilişkin ticaret protokolü imzalandı.

12- Resmî bir ziyaret amacıyla Türkiye'de bulunan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Dobrosielsky Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında «Biz, anlayışımıza ters düşen bir uluslararası politikçekişmenin aleti olmak istemiyoruz. Biz, gerek müttefiklerimize, gerekse kendi ulusumuza karşı sorumluluklarımıza tamamen sadıkız.Polonya'nın kendi kendini yenilemesi çabalan ne kadar çetin ve güçolursa olsun sonunda siyasal ve ekonomik istikrara kavuşacağımızakuşku yoktur. Kısa zamada siyasî istikrar sağlanacaktır» dedi.

13- AA'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; İran Devrim MuhafızlarıKomutanlığı'nca yapılan açıklamada, eski Devlet Başkanı EbulhasanBeni Sadr'ın ülkeden kaçmasını önlemek için Türkiye kara sınırlarınıntakviye edildiği bildirildi.

14- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine, göre; İran DışişleriBakanı Hüseyin Müsavi Tahran Radyosu'nda yaptığı konuşmada,«İran dış politikasının çerçevesi devrimden sonra 180 derecelik birdeğişim gösterdi. Artık İran'ın daha çok ilişkide bulunduğu ülkelerİslam ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri ile çevresindeki ülkelerdir. ABDve Batı Avrupa bizim dış politikamızda eskisi kadar önem taşımıyor»dedi.

15- AP ve REUTER Ajanslarının Londra çıkışlı haberlerine göre;İngiltere'de 7 gün önce başlayan karışıklıklar Londra ve Liverpool'dansonra Manchester kentine de sıçradı.

16- AP, AFP Ajanslarının Varşova çıkışlı haberlerine göre; Polonya'da liman işçilerinin daha iyi çalışma ve yaşama koşullarının sağlanması amacıyla Dayanışma Sendikasının düzenlediği bir saatlik biruyarı grevi yapıldı.

17- Atina'da iki satış mağazası kundaklandı, olayda iki kişi hayatını kaybetti.

18- REUTER Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; Hindistan'ın güneyinde bulunan Bangalore'de kaçak imbikleme içkidenölenlerin sayısı 200'e yükseldi.

19- Kuzey İrlanda'da Maze Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve açlıkgrevi yapan 5.IRA militanı Joseph Mcdonell öldü.

9 Temmuz 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi, Anayasa Mahkemesi üyeliklerine Selahattin Metin ile Servet Tüzün'ü seçti.

2- Millî Güvenlik Konseyi'nde, Borçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikle muayyen süre için yapılan taahhütlerde, sürenin bitimine kadar taahhüt edene yazılı olarak başvurulması halinde taahhüdün hükümsüz olacağına ilişkin sözleşmenin geçerli sayılmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edildi.

3- Basında, Millî Güvenlik Konseyi'nçe kabul edilen Toplu KonutYasası'nın açıklaması yer aldı.

4- Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)'nunTürk - İş'in üyeliğini dondurması ve gerekçe olarak da «Türk - İş Genel Sekreteri Sadık Şide'nin hükümette görev alması ya da Türkİş Genel Sekreterliğinden ayrılmaması» gösterilmesi üzerine bir açıklama yapan Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, «Ben üstlendiğimher iki görevi de sürdürüyorum, sürdüreceğim. İcra Kurulu'nda benim görevimden çekilmemin istendiği yolunda bir istek yok. Bentanık olmadım, ben görevimin başındayım» dedi.

5- Türk - İş Genel Başkan Vekili ve Teksif Sendikası BaşkanıŞevket Yılmaz ANKA Ajansı'na verdiği demeçte «Çalışma hayatı ileilgili tasarıların önce Çalışma Meclisi'nden geçmesinde ısrarlıyız»dedi.

6- Türkiye Odalar Birliği'nin Federal Almanya ile ekonomik ilişkiler konusunda hazırladığı raporda Türk ekonomisi ile ilgili görüşlerini açıklayan Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar, «24 Ocak kararları, 12 Eylül yönetiminin idarî ve kanunî nitelikteki kararlarıyla daha güçlü hale gelmiştir» dedi.

7- TRT Genel Müdürü Macit Akman yayınladığı iki ayrı genelgeile kurum personelinin birtakım yanlış davranışlar içinde olduğunubelirterek, Devlet memuru veya devletçe muhtelif statülerde görevlendirilmiş şahısların bu gibi davranışları karşısında işletilecek kanunî müeyyideler vardır» dedi. .

8- Anadolu Ajansı'nın bir haberine göre; Ankara Valiliği akaryakıt fiyatlarının arttırılması nedeniyle Ulaştırma Bakanlığı'nm kararıuyarınca karayolu yolcu taşıma ücretlerine yüzde 10 oranında zamyaptı.

9- İzmir Emniyet 1. Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi Hikmet Çetinkaya AskerîSavcılıktaki ilk sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

10- İstanbul'da siyasî polis ekiplerince sürdürülen operasyonlarda THKP-C Devrimci Yol örgütüne bağlı 3'ü kız, 31 eylemci, yakalandı.

11- Washington'daki temaslarıyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, «IMF ile olan 3yıllık anlaşmamızın ilk yılının tamamlanmış olması dolayısıyla değerlendirme yapıldığını, Türkiye'nin almış olduğu ekonomik tedbirlerinen iyi şekilde ilerlediğini, bunu da Ankara'ya gelen heyetleri yakından takip ettikleri için çok iyi bildiklerini» belirtti.

12- Türk Hava Yolları'nın Paris bürosunu işgal eden Ermeni teröristlerle ilgili olarak verilen Türk notasına Fransız hükümeti «Olayda zor unsuru veya hasar olmadığını» belirten bir muhtıra ile cevapverdi.

13- İtalyan TV'sinde «Türkiye 1981» adlı program gösterildi.

14- AET'nin Bakanlar Konseyi ve parlamento kanatları arasındabilgi alışverişi mahiyetinde olan dördüncü malî protokole ilişkin toplantı Fransa'nın Strasbourg kentinde yapıldı. Öte yandan yapılan biraçıklama ile malî protokol konusunun Eylül - Ekim ayma kaldığı bildirildi.

15- Akajans'ın Lefkoşa çıkışlı haberine göre; 1963 Kıbrıs olaylarından sonra 1974 Barış Harekatı sırasında kaybolan kişilerin akıbet'ni araştıracak olan Karma Komisyon, Rum temsilcilerin gelmeyişiyüzünden toplanamadı.

16- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; İran Meclisi siyasal grup ve partilerin ülke bütünlüğüne ve egemenliğine zarar verecek şekilde, yabancı ülkelerle ya da bunların büyükelçilikleriyle temasta bulunmalarını yasaklayan bir yasa tasarısını onayladı.

17- AFP'nin Tahran çıkışlı haberine göre; İran Başbakanı Muhammed Ali Recai, parlamentoda çoğunluğa sahip Cumhuriyetçi İslamPartisi ve diğer devrimci kuruluşlarca Devlet Başkanlığına aday gösterildi.

18- ANKA Ajansı'nın Paris çıkışlı haberine göre; Fransa Başbakanı Pierre Murroy hükümet programını parlamentoya sunarken yaptığı konuşmada, «Bankaların yanı sıra 11 büyük sanayi kuruluşunundevletleştirileceğini, ancak kamu sektörünün genişletilmesinin bellibir esneklik çerçevesinde genişletilebileceğini» söyledi.

19- AA'nın Roma çıkışlı haberine göre; İtalya'da Giovanni Spadolini başkanlığında kurulan yeni hükümet Senato'dan güvenoyu aldı.

20- UPI Ajansı'nın Kudüs çıkışlı haberine göre; İsrail BaşbakanıMenahem Begin, «İşgal altında tuttukları Ürdün topraklarında Yahudinüfusunu arttırmak amacında olduklarını ve Golan tepelerinden çekilmeyeceklerini» açıkladı.

21- ANKA Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya HavaYolları «Lot»un 6 bin görevlisi 4 saatlik bir uyarı grevi yaptı.

10 Temmuz 1981

1- Milli Güvenlik Konseyi tarafımdan Kurucu Meclis hakkında ve Danışma Meclisi'ne seçilecek üyelerle .ilgili olarak bir kararyayınladı ve Danışma Meclisi'nin ilk toplantısının 23 Ekim tarihinde yapılacağı belirtildi.

2- Köy muhtarlarının aylığının asgarî ücretten aşağı olamayacağı ve siyasî partide görev almayacaklarına ilişkin «Köy Yasa Tasarısı» Millî Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

3- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Vekili ve İzmirZiraat Odası Başkanı Reşit Kurşun İzmir'de yaptığı konuşmada,«Ekonomik durgunluğun en fazla çiftçi kesimini etkilediğini» öne sürerek, «Tarım kesimine verilen krediler arttırılmalı, kredi faizleri düşürülmelidir. Bu enflasyonu körüklemeyeceği gibi aksine emecektir»dedi.

4- Türkiye Garanti Bankası'nın Yönetim Kurulu toplantısındaGenel Müdürlüğe Evren Artam getirildi.

5- THA'nın haberine göre; Oyak - Renault ve Tofaş otomobil fabrikalarının 1980'in ilk 6 ayında 17 bin 563 adet olan toplam otomobil üretimleri 1981'in ilk 6 ayında 9 biri 194 olarak gerçekleşti.

6- Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hükümetin manevî şahsiyetini tatıkir ve tezyif etmekten yargılanan MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş beraat etti.

7- Adana eski Belediye Başkanı Sefahattin Çolak ve 17 arkadaşıyapılan duruşma sonunda silah bulundurmak suçundan tutuklandılar.

8- 3'ü polis 20 kişinin öldürülmesi, 3'ü polis 18 kişiyi öldürmeye teşebbüs etme, 9'u İstanbul'da olmak üzere 20'ye yakın bankasoygunu, gasp ve bomba atma, yangın çıkarma gibi eylemlerde bulunan Türkiye Komünist Partisi Marksist - Leninist (TKP/ML) adlı yasa dışı örgüt üyesi 178 kişi hakkında açılan davada SıkııyönetimKomutanlığı Askerî Savcılığı 1'i kadın 40 kişi için idam cezası istedi.

9- Polonya'da Polonya Hava Yollan Lot ile Dok işçilerinin uyarıgrevleri hakkında Gdansk'da bir konuşma yapan Dayanışma Sendikası lideri Valesa, «Son grevleri zamansız ve tehlikeli olarak» niteledi.

10- AP Ajansı'nın Belfast çıkışlı haberine göre; açlık grevine başlayan 5. IRA militanının da ölmesi üzerine Belfast'ta çıkan olaylardaiki kişi öldü.

11- AP Ajansı'nın Buenos Aires çıkışlı haberine göre; 5 yıldanberi evinde göz.hapsinde bulundurulduktan sonra serbest bırakılanArjantin'in eski Devlet Başkanlarından İsabel Peron İspanya'ya gitti.

11 Temmuz1981

1- Bakanlar Kurulu'nca benimsenen yeni faiz kararnamesindevadesiz hesaplar için uygulanan yüzde 3 oranındaki faiz yüzde 5'eyükseltildi.

2- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık UBA'ya verdiğidemeçte, «Denizcilik Bankası ile Ulaş - İş Sendikası arasında 8400işçiyi kapsayan sözleşmenin sonuçlandırıldığını» belirtti.

3- Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri tarafından verilen bilgiye göre; kısa adı GİSAT olan Gemi İnşa, Gemi Satmalına, Tersane Kurmave Geliştirme Fonu'na 1.5 milyar lira ayrıldı.

4- Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne, Çukurova Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdoğan Pekel atandı.

5- Sümerbank'ın kuruluşunun 48. yıldönümü törenlerle kutlandı.

6- Tiyatro sanatçısı Refik Kemal Arduran İstanbul'da vefat etti.

7- Mardin bağımsız eski milletvekili Nurettin Yılmaz 12 Eylül'densonra «Bölücülük» yaptığı iddiasıyla Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yeniden tutuklandı.

8- İstanbul'da, düşük ayarlı altınları yüksek ayarlı gibi göstererek satan iki kuyumcu Malî Polis tarafından ele geçirildi, İzmir'dede İstanbul'da aldığı altınları piyasaya sürmeye çalışan bir kişi yakalandı.

9- Akajans'ın haberine göre; Mersin'de bir bankanın merkez şubesi soyuldu, 6 milyon lirayı alan soyguncular yakalanamadı.

10- TRT'de fiilen çalışanlara ve belirlenen mahrumiyet yerlerindegörev yapan personele «Mahrumiyet yeri ödeneği» verilmesine ilişkin bir yönetmelik yürürlüğe girdi.

11- Kısa adı IMF olan Uluslararası Para Fonu'yla, Washington'dasüren görüşmelerin tamamlanması dolayısıyla bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, «KİT'ler konusunda genel olarak şunu söyleyebilirim. KİT'lerin bütçeye, MerkezBankası'na ve memleket ekonomisine yük olmaması, bu yükün asgariye indirilmesi isteniyor. Bütün hadise bundan ileri geliyor. Şu ya dabu tedbiri alın diye bize kimse spesifik bir şey söylemiş değil. Tabiatıyla mevcut bir program var. Bu programın dışına çıkmadan meseleyi görüşmemiz lazım. Yılbaşında yaptığımız KİT'lerle ilgili bir program var. Bu konuda Türkiye'nin daha ciddî tedbirler almasını arzuediyorlar» dedi.

12- Geçtiğimiz Ocak ayında Cezayir'de yapılan anlaşma uyarıncaABD tarafından dondurulan 2 milyar dolar tutarındaki İran mal varlığı New York Federal Rezerv Bankası'na transfer edildi.

13- İtalya'da Başbakan Giovanni Spadolini başkanlığındaki Hristiyan Demokrat, Sosyalist, Sosyal Demokrat, Cumhuriyet ve LiberalPartilerinden oluşan beşli koalisyon hükümeti Millet Meclisi'ndengüvenoyu aldı.

14- AA'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Batı Berlin Belediye Başkanı Richard Heizsaecker, «Kent yönetiminin, yabancı işçilere ülkelerine dönebilmeleri için maddî yardımda bulunmak istediğini» açıkladı.

15- AA'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiltere'de 8 gündürdevam eden çatışmalarda 382 gösterici tutuklandı, 43'ü güvenlik görevlisi olmak üzere 100'e yakın kişi yaralandı. Öte yandan bir açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı Willam Whitelew, Londra ve banliyölerinde 1 ay süreyle her türlü sokak gösterisi .yapılmasını» yasakladı.

16- AP Ajansı’nın Tel Aviv çıkışlı haberine göre; İsrail, Lübnan'aaki Filistinli gerillaların Kuzey İsrail'deki Kryat Şimona kentini roketatışına tuttuklarını ve 6 kişinin yaralanmasına yol açtıklarını önesürdü.

12 Temmuz 1981

1- Her ilden valinin teklif ve tespit ettiği 3 kat aday arasındanMillî Güvenlik Konseyi'nce seçilen 120 üye ile Millî Güvenlik Konseyi'nce doğrudan seçilen 40 üyeden olmak üzere toplam 160 üyeli Danışma Meclisi üyeliği için 15 Temmuz günü resmî başvurularınbaşlayacağı, başvuruların 15 Ağustos tarihine kadar süreceği açıklandı.

2- Adalet Bakanı Cevdet Menteş Tercüman Gazetesi muhabirinin sorularını yanıtlarken. İhtisas Mahkemeleri ve DGM'lerle ilgiliolarak «Kaçakçılık davaları ile deniz kazalarının bu konuda uzmanlaşmış mahkemelerde görülmesi yolunda yasal düzenlemelere gidilmektedir. Diğer taraftan DGM'lerin kuruluşuna ilişkin yasa üzerindeki çalışmalar devam etmektedir. Esasen bu mahkemelerin görevleribugün için bütün yurtta sıkıyönetim mahkemelerince yürütülmektedir»dedi.

3- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam haftalık Yankı Dergisi'ninsorularını yanıtlarken, Türk Dili Yüksek Kurulu Teşkili çalışmalarıylailgili olarak, «Türk Dili çalışma grubunun hazırladığı raporda, TürkDili Yüksek Kurulu'nun kurulması önerilmşitir. Tasarı halinde bulunanrapor bütünü ile henüz değerlendirilmemiş ve adı geçen kurul hakkında bir karar verilmemiştir» dedi.

4- İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten Günaydın Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Toplu Konut Kredi Fonu'ndan sadece dar gelirli yurttaşlara konut kredisi verileceğini, kredi almak isteyen herkesin malî durumunun kontrol edileceğini» belirterek, «İnşaatlar başlamış olsa dahi yanlış bilgilerle dolu beyanname verenler hakkında yasal işlem yapılacak» dedi.

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Millî Güvenlik Konseyi'ne bir brifing verildi.

6- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı'na Tevfik Fikret Eriş atandı.

7- İstanbul Belediyesi yasa dışı oldukları gerekçesiyle çevre belediyelerden 9'unun sınırları içinde devam eden 8 bin inşaatı durdurdu, inşaatı tamamlamış 22 bin konuta da oturma izni vermedi.

8- Bolu eski milletvekillerinden Nihat Bayramoğlu Ankara'davefat etti.

9- Antalya'da Enerji İş Sendikası ile Enerji Der'e mensup 12 kişitutuklandı.

10- Fransa Devlet Başkanı Francois Mitterand, iki gün sürecekresmî bir gezi için Federal Almanya'nın başkenti Bonn'a gitti.

11- AA'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran'ın Hazar gölü kıyısında bulunan Behşehr şehri Devrim Mahkemesi tarafından idamamahkûm edilen 9 kişinin cezası infaz edildi.

12- Ajanslar tarafından bildirildiğine göre; İngiltere'de İçişleri Bakanlığı'nın Londra'da her türlü gösteriyi bir ay süre ile yasaklamasına rağmen, dün de Londra'da ve 8 ayrı şehirde çatışmalar çıktı,dükkanlar yağmalandı.

13- AA'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; Hindistan HaberAjansı PTI, Pakistan - Hindistan sınırında meydana gelen çatışmada5 Pakistan askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

13 Temmuz 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği'nden verilen bilgiyegöre; 12 Eylül 1980 tarihinde göreve başlayan Millî Güvenlik Konseyi,192 yasayı kabul ederek yürürlüğe koydu.

2- Bakanlar Kurulu Başbakan Bülend Ulusu başkanlığında yaptığı toplantıda, «Yüksek Öğrenim Yasa Tasarısı»nı görüşerek kabuletti ve tasarının Millî Güvenlik Konseyi'ne sunulmasını kararlaştırdı.

3- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen İzmir'de Cumhuriyet Gazetesi1ne verdiği demeçte «Türkiye AET'ye tam üye olmak üzere karar almıştır. Ancak siyasî bakımdan optimumu bulmak gerek» dedi.

4- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nda yapılan bir toplantıdaAnkara'nın sağlık sorunları tanışıldı-

5- Türkiye, Afganistan ile diplomatik ilişkilerin Büyükelçilik düzeyinden maslahatgüzarlık düzeyine indirilmesini kararlaştırdı.

6- İmar ve İskan Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre;5 yıl süreli MEYAK kesintisi bulunan ve Emekli Sandığı'na bağlı birkuruluşta çalışmakla olan memurların kurdukları yapı kooperatiflerinede Toplu Konut Fonu'ndan kredi aktarılmasının öngörüldüğü bildirildi.

7- Akajans'ın haberine göre; eski Genel Müdür Hakkı Gürün'ünistifasıyla boşalan TARİŞ Genel Müdürlüğüne Suat Çetin atandı.

8- Türkiye Odalar Birliği bülteninde yer alan «Ayın Yorumu»nda«1981 yılının ilk beş aylık dönemine ait ekonomik göstergeler iyiyedoğru gidişin sürdüğünü göstermektedir» denildi.

9- ANKA Ajansı'nın haberine göre; 29 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında sermayeleri toplam 1 milyar 184 milyon lira olan 172şirket kuruldu. Buna göre 1 Ocak 1981 tarihinden 3 Temmuz 1981tarihine kadar geçen süre içinde 4,363 yeni şirket kuruldu, 1397 şirketfesih ya da tasfiye yoluna gitti.

10- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Merkez Bankası'nın kullanılabilir döviz varlıklarının 3 Temmuz 1981 tarihi itibariyle 628.5 milyondolar olduğu belirlendi.

11- İstanbul Barosu 31 Mayıs 1977 tarihindeki bir yazısı nedeniyle Tercüman Gazetesi aleyhine açtığı 100 bin liralık manevî tazminatdavasını kazandı.

12- Uyuşmazlık Mahkemesi, bir siyasî partiye mensup olup Sıkıyönetim ilanına neden olan olaylara ilişkin suçları işleyen sanıklarla birlikte aynı suça iştirak eden ancak partili olmayan sanıkların dairtibat nedeniyle Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerinde yargılanmalarıgerektiğini kararlaştırdı.

13- Uyuşmazlık Mahkemesi, MHP Kocamustafa Paşa ilçe başkanıve ÜGD ile ilgili iki ayrı davanın Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemelerinde görülmesini kararlaştırdı.

14- Yasa dışı bölücü «Rızgari» ve «Alarızgari» örgütüne mensup162 sanığın Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Mahkemesindeki yargılanmalarında Askerî Savcı sanıklardan 13'ü için idamcezası istedi.

15- ABD'nin yeni Başkonsolosu Dantel Oliver Nevvberry İstanbul'a gelerek görevine başladı.

16- Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nde «Bölgeselve sektörel gelişmelerde milletlerarası ekonomik ve sosyal gelişmeler» konusunda devam eden görüşmeler sırasında bir konuşma yapan Türk heyeti başkanı Büyükelçi Coşkun Kırca, «Türkiye 50 yılönce patlayan dünya ekonomki krizi sırasında da aynı mesele ile karşıkarşıya gelmiştir. Bu nedenle ekonomik bunalım ortamında kalkınmameselesinin nasıl halledilebileceği konusunda tecrübelere sahiptir»dedi.

17- KTFD Federe Meclisi ilk toplantısında and içme törenindensonra Başbakan Mustafa Çağatay yeni hükümetin kurulmasına olanak sağlamak amacıyla istifasını Devlet Başkanı Rauf Denktaş'asundu.

18- İran'da yönetim aleyhinde faaliyette bulundukları öne sürülen23 kişi daha idam edildi. Öte yandan eski Devlet Başkanı Beni Sadr'ınyardımcılarından Mustafa Entezaryan da tutuklandı.

19- REUTER Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Bonn'da biraraya gelen Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand ve FederalAlmanya Başbakanı Helmut Schmidt, «Avrupa'da askerî dengenin yeni bir silah yarışı olmaksızın sağlanması gerektiği konusunda» uzlaşmaya vardı.

20- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Filistin gerillalarıdün İsral uçakları tarafından gerçekleştirilen hava saldırısının başarıya ulaşamadığını, amaçlanan hedeflerden hiçbirisinin vurulmadığınıöne sürdüler.

21- DPI Ajansı'nın Belfast çıkışlı haberine göre; İrlanda'da hapishanede açlık grevine başlayan bir IRA üyesi daha öldü.

14 Temmuz 1981

1- Başbakan Bülend Ulusu, TPAO ile İtalyan Petrol Şirketi ENİtarafından İskenderun Körfezi'nde birlikte petrol aranmasını onayladı.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu, «Sanayi Ürünleri» sergisinin dördüncüsü olan «Tarım İlaçları ve Kimyasal ÜrünlerSergisi»nin açılışında yaptığı konuşmada, «Yılın ilk beş ayında 721milyon dolarlık sanayi mamulleri ihraç edildiğini» belirterek, «1980yılının ilk beş aylık döneminde genel ihracatımız 1.13 milyar dolardolayında iken, 81 yılının aynı döneminde 1.63 milyar dolara ulaştı»dedi.

3- Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılan açıklamada, «10 Miliî Eğitim Şûrası'nın, yasal ölçüler içinde, yönetmeliklereuygun bir biçimde gerçekleştirildiği» belirtildi.

4- Yüksek Hakem Kurulu'nun demiryolu işçileri için bağıtladığı sözleşmelerin ilkeleri belli oldu.

5- Ankara ve İstanbul'da 3 sanık toplam 29 yıl 9 aya mahkûmoldu. İngiltere'de faaliyet gösteren yasa dışı «TKP- İşçinin Sesi» adlıörgüt üyesi olmaktan sanık 15 kişinin yargılanmasına Ankara'da 2numaralı Askerî Mahkeme'de başlandı. 3 numaralı Askerî Mahkeme«Halkın Kurtuluşu» davasında idam istemiyle yargılanan 3 kişi ile 10yıl hapsi istenen 13 sanığı serbest bıraktı. 1 Numaralı Askerî Mahkeme'de Manisa CHP İl Başkanı'nı öldürmekten sanık Yıldırım Şekercioğlu'nun idamı, Özcan Karagözler'in yaşam boyu hapsi istendi.

6- Gümrük ve Tekel eski Bakanlarından Tuncay Mataracı ile aralarında Şerafettin Elçi'nin de bulunduğu 21 sanığın Yüce Divan'dakiduruşmalarında tanıkların dinlenmesine başlandı.

7- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu iç yönetmeliği ile Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları ile bu meslekten sayılanlara uygulanacakatama ve nakil yönetmeliği yürülüğe girdi.

8- Dünya Bankası Türkiye'de dört gübre fabrikasının kapasitelerinin artırılması ve enerji tasarrufu sağlayacak değişikliklerde kullanılması için 110 milyon dolarlık (12 milyar 705 milyon lira) kredi açtı.

9- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, New York'ta IMF ve Dünya Bankası yetkilileriyle yaptığı görüşmelerini tamamlayarak Frankfurt'a gitti.

10- İki Romen elektrik teknisyeni, Köstence'den bindikleri «Viktor» adlı Federal Almanya bandıralı gemiden Çanakkale Boğazı'ndaatlayarak Türk makamlarına sığındı.

11- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Ulusal Birlik Partisi BaşkanıMustafa Çağatay'ı kabul ederek bir süre görüştükten sonra, hükümeti kurmak için kendisine resmen görev verdiğini açıkladı.

12- AFP'nin New York çıkışlı haberine göre; ABD Dışişleri BakanıAlexander Haig, BM'de dün başlayan Kamboçya konulu konferanstayaptığı konuşmada, «ABD'nin, Kamboçya'yı işgal altında tuttuğu sürece Vietnam ile ilişkilerini normalleştirmeyeceğini» söyledi.

13- AP Ajansı’nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiltere'nin Leicester, Derby Livrepool ve Nottinggham kentlerinde olaylar yeniden başiadı. İngiltere İçişleri Bakanı Whitelaw Londra'da özel bir polis merkezi kurulmakta olduğunu, bu merkezde göstericilere karşı girişilecekeylemlerin planlandığını duyurdu.

14- UPI'nın Tel - Aviv çıkışlı haberine göre; İsrail'in Amerikan yapısı silahları savunma amaçları ile kullanıp kullanmadığını araştırmaküzere İsrail'de bulunan Amerika Dışişleri Bakanlığı Danışmanı RobertMc Forlane ile yaptığı görüşmeden sonra Başbakan Begin şimdiyekadar gerçekleştirdikleri bütün saldırıları kendilerini savunmak amacıile yaptıklarını, Amerika'ya danışmak niyetinde olmadıklarını söyledi.

15- UPI'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya KomünistParti Genel Kongresi, Polonya Lideri Stanislaw Kania tarafındanaçıldı. Kania açış konuşmasında, «Delegelerden ulusu hayal kırıklığına uğratmamalarını» istedi.

16- Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin ve Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat'ın, Bağdat'ta Irak Ulusal Bayramları ve IrakDayanışma Günü nedeniyle düzenledikleri basın toplantısında, İsrail'in Irak nükleer santralına karşı düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıkları, basında yer alan bir haberde bildirildi.

17- Lübnan'ın başkenti Beyrut'un doğusundaki Filistin yerleşimmerkezlerine karşı, İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları tarafından yeni bir saldırı düzenlendiği ve 'bombardıman sırasında ilkbelirlemelere göre 30 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı yabancıajanslar tarafından bildirildi.

15 Temmuz 1981

1- ABD'de IMF ve Dünya Bankası yetkilileri ile görüştükten sonra yurda dönüşünde Esenboğa Havaalanı'nda bir açıklama yapanDevlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, «Türkiye'nin IMFile herhangi bir sorunu bulunmadığını, IMF'den program gereğinceTemmuz ayında alınması gerekli kredinin bazı nedenlerle Eylül ayına kaldığını kur politikasında büyük oranda bir değişikliğin söz konusu olmayacağını» belirtti.

2- Maliye Bakanlığı Vergi Usul Kanunu'ndaki değişikliklere ilişkin bir tebliğ yayınladı.

3- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık yaptığı açıklamada, «Süresi 1979 yılı içinde sona eren ve yenilenmesi için başvurulan tüm toplu sözleşmelerin yenilendiğini, bugüne kadar 760 işyerinde yaklaşık 300 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşmelerin yürürlüğe konduğunu» belirtti.

4- Ankara Belediye Başkanı Süleyman Önder, ANKA Ajansı’nayaptığı açıklamada, «Düzensiz yapılaşmanın önüne geçmek için çalışmalar yapıldığını» bildirerek, «Hazine ve belediye arsaları üzerinde plansız ve ruhsatsız yapılara kesinlikle izin verilmeyeceğini» söyledi.

5- Danışma Meclisi'ne seçilmek için başvuru süresi başladı.

6- İstanbul Ticaret Odası'nca düzenlenen «Konut Sorunumuz veÇözüm Yolları» konulu panelde konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuh Kuşçulu, «Yürürlüğe giren Toplu Konut Yasası'nın ihtiyacacevap vermeyeceğini» belirterek, «Konut yapımında ferdi teşebbüsfikrinden yararlanmadan büyük birikimler ve büyük formalitelere bağlı olarak sorunun çözümlenmesi yerine Batı ülkelerinde olduğu gibibankalarca sağlanması gerekmektedir» dedi.

7- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılanaçıklamada, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu toplam 7kişiyi öldürmek, gasp, soygun ve korsan miting düzenlemek gibi suçlardan sanık eylemci sağ örgüt mensubu 40 kişi yakalandı.

8- Ağrı, Doğu Beyazıt ve Diyadin'de PKK adlı yasa dışı bölücüörgüt kurucusu 14 militan yakalandı.

9- Sıkıyönetim Komutanlıklarında görevli askerî yargı üyeleriarasındaki yer değiştirmeler Resmî Gazete'de yayınlandı.

10- Bulgaristan Enerji Bakanı Nikoli Teodoriev, Enerji ve TabiiKaynaklar Bakanı Serbülent Bingöl'ün davetlisi olarak Ankara'yageldi.

11- UPI Ajansı'nın New York çıkışlı haberine göre; ABD DışişleriBakanı Alexander Haig, Dış Politika Dernegi'nde yaptığı konuşmada,«Sovyetlerin Polonya'ya müdahale etmesi halinde ABD veya NATO'nun askerî güçle karşılık vermeyeceğini» söyledi.

12-AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Komünist Partsi'nin 9. Olağanüstü Kongresi'ne katılmak üzere Varşova'dabulunan Sovyet heyeti başkanı Grichine delegelere hitaben yaptığıkonuşmada, «Polonya krizine, ancak Polonyalıların bir çözüm bulabileceğini» söyledi.

13- AFP'nin Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradesh eyaletinin merkezi olan Haydarabad kentindepazar günü Müslümanlarla Hindular arasında çıkan çatışmalarda54 kişi bıçaklandı, 7 kişi de öldü.

14- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; İsrail işgalialtındaki Arap topraklarında bulunan Refah kentinin İsrilli askerî valisi Eli Şahak bombalı bir saldırı sonucu öldürüldü.

16 Temmuz 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik öngören yasa tasarısını kabuletti. Böylece malî yılın 1983 yılından itibaren 1 Ocakta başlaması kesinleşti.

2- Bir süre önce Millî Güvenlik Konseyi'nce tüm birimleri feshedilen Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul İl Merkezi'nin faaliyetlerineyeniden başladığı bildirildi.

3- Bakanlar Kurulu üyelerine, Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından, ekonomik konuları kapsayan bir brifing verildi.

4- Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Atatürk'ün dine ilişkin görüşlerini içeren bir kitap hazırladıklarını açıkladı.

5- Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapanyasa hükümlerine açıklık getirmek amacıyla hazırladığı tebliğ yayınlandı.

6- Bütçe - Plan Komsiyonu sermaye piyasası kanunu tasarısıüzerindeki görüşmelerini tamamlayarak tasarıyı Millî Güvenlik Konseyi'ne şevketti.

7- Türk - Yunan Daimî Karma Kültür Komisyonu 13 yıl aradansonra Ankara'da toplandı.

8- Karayolları Genel Müdürlüğü'ne Turan Eren atandı.

9- İstanbul Sanayi Odası'nın aylık meclis toplantısında açış konuşması yapan Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Çavuşoğlu, bakanlarınmevduat riskini dağıtmak için uzun vadeli mevduat yerine kısa ve orta vadeli mevduatı seçtiklerini belirterek, «Büyük bankalar faizlerindevletçe, küçük bankalar ise ortaklaşa belirlenmesini istemektedirler» dedi.

Toplantıda, bankaların devletleştirilmesi ve banka faiz oranlarına ilişkin sanayicilerin görüşleri yer aldı.

10- TPAO Genel Müdürü İsmail Kafesçioğlu, Tercüman Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «17.500 varillik günlük üretimin yıl sonunda25 bin varile çıkarılacağını» belirterek, «Türkiye'nin petrol rezervi25 milyon ton» dedi.

11- Akajans'ın bir haberine göre; Kurucu Meclis'in bir kanadınıoluşturan Danışma Meclisi için bugüne kadar 26 ilde toplam 77 kişibaşvurdu.

12- Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ICFTU)toplantısına katıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada,ICFTU'nun Türk - İş'in üyeliğinin askıya alınması kararını «Anti demokratik» olarak niteledi.

13- Ülkücü İbrahim Çiftçi hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askerî Mahkemesi'nce verilen ölüm kararı Askerî Yargıtay Daireler Genel Kurulu tarafından, «Soruşturmanın eksik yapıldığı» gekerçesiyle 4. kez bozuldu.

14- 3. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı sorumluluk bölgesine giren illerde biri güvenlik görevlisi 25 kişiyi öldüren yasa dışı Dev - Yolörgütüne mensup 40 terörist yakalandı.

15- Son Havadis Gazetesi yazarı Güngör Yerdeş hakkında «Gazetede çıkan bir yazısında devletin adlî organlarına hakaret ettiği» gerekçesiyle, 12 yıla kadar ağır hapis cezası istemiyle dava açıldı.

16- İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın'a yayın yoluyla hakaret ettikleri iddiası ile haklarında dava açılan Tercüman Gazetesiyazarları Nazlı Ilıcak, Ergun Göze ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydoğdu İlter Zeytinburnu Toplu Basın Mahkemesi'nde yargılandılar.

17- AP'nin İstanbul çıkışlı bir haberine göre; Türkiye, İtalya'yıresmen uyararak Mehmet Ali Ağca'nın Türkiye'deki gibi aynı sistemletutuklu bulunduğu hapishaneden kaçırtılabileceğini bildirdi.

18- ANKA Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Kongresi'nde bir konuşma yapan Nevv York Temsilciler Meclisi Üyesi Joseph Addabo, «Ermeni teröristlerin Türkiye'nin dengesini bozmayıve ona zarar vermeyi amaçladıklarını» söyledi.

19- Yunanistan Dışişleri Bakanı Konstantin Mitsotakis, Atina'daYunanlı gazetecilerin bir sorusunu yanıtlarken, Atina yakınlarındakiAvrion göçmen kampında 10'a yakın Türk siyasal göçmenin bulunduğunu, «Bundan böyle Türkiye'den olacak siyasal sığınmaların uluslararası yasalar gereğince dikkate alınacağını ve bu konunun kapanmış olduğunu» söyledi.

20- Papa'ya suikast düzenleyen Mehmet Ali Ağca'nın İtalya'daPazartesi sabahı başlayacak duruşmasında iddia makamında bulunacak Cumhuriyet Savcısı Nicolo Amato, Hürriyet muhabirine yaptığıaçıklamada, «Siz idama mahkum ettiğiniz için, biz Ağca'yı iade etmeyeceğiz. Ancak Türkiye asmayacağına garanti verirse, kanunlarımızagöre iade edebiliriz» dedi.

21- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; Londra'nın Brixtonkentinde meydana gelen olaylarda 10 polis yaralandı.

22- AP Ajansı'nın Belfast çıkışlı haberine göre; İngiliz Hükümeti,IRA militanlarmca başlatılan açlık grevinin sona erdirilmesi amacıylaUluslararası Kızılhaç Örgütü'nün Maze Cezaevi'nde incelemelerdebulunmasına izin verdi.

23- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Komünist Partisi eski birinci sekreteri Edward Gierek ve diğer 6 parti üyesi, parti üyeliğinden çıkarıldı.

24- Fransa'nın Libya'ya uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığıve şimdiye kadar tahhüt edip de tesliminin durdurulduğu bütün silahları sevkedeceği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

25- İran Haber Ajansı Pars, esrar kaçakçılığı suçuyla yargılanan7 kişinin Tebriz ve Hemedan kentlerinde idam edildiğini bildirdi.

26- AP Ajansı'nın Taif çıkışlı haberine göre; Suudi Arabistan Hükümeti, geçtiğimiz 7 Haziranda İsrail tarafından bombalanan Iraknükleer tesislerinin onarımı için gerekli tüm masrafların karşılanacağını duyurdu.

27- İran'ın resmî Pars Ajansı'na 24 saat arayla ikinci bir saldırıdüzenlenirken, Paris'teki İran Kültür Merkezi de bombalandı.

28- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; Irak Başbakan Yardımcısı ve Devrim Komuta Konseyi Üyesi Tana Aziz bir açıklama yaparak, İran ile derhal ateşkese ve doğrudan görüşmelere hazır olduklarını söyledi.

29- AFP'nin Bogota çıkışlı haberine göre; Kolombiya'da askerlerlegerillalar orasında meydana gelen çarpışmalarda 23 kişi öldü.

17 Temmuz 1981

1- Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısında kabul edilen ve bankalarda en az 3 ay vadeli mevduat hesabı açılabilmesine ilişkin yenifaiz kararnamesi Devlet Başkam'nın onayına sunuldu.

2- Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın katkısıyla DPT tarafından hazırlanan ve Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile MGKüyelerine sunulan brifing raporunda, Türkiye'deki enflasyon hızının parasal büyüklüklerle yakından ilişkisi olduğu belirtilerek, «Bu nedenleyılın bundan sonraki bölümünde para ve kredi politikalarında ihtiyatın sürdürülmesi gerekmektedir» denildi.

3- İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten yaptığı açıklamada, MGKtarafından kabul edilen Toplu Konut Yasası'yla ilgili olarak, «Konut inşaatları iki yılda bitecek şekilde ele alınacak, inşaatların daha öncebitirilmesi, yüklenicilerin ödüllendirilmesi suretiyle teşvik edilecektir»dedi.

4- Özel bir komisyon tarafından değişiklik çalışmaları sürdürülen274 Sayılı Sendikalar ve 275 Sayılı Grev ve Lokavt Yasalarına ilişkinolarak TİSK'in «İsçilerin aynı anda birden çok sendikaya üye olmalarının önlenmesi, sendikaların siyasî partilerle ilişki kurmalarınınyasaklanması...» şeklinde önerilerde bulunduğu, TÜRK- İŞ'in ise«İşkalları sayısının azaltılması, grev ve lokavt hakkının özüne dokunulmaması...» gibi ilkeleri belirlediği UBA tarafından bildirildi.

5- Ankara'daki Mısır Büyükelçiliğini basarak iki güvenlik görevlisinin ölümüne neden olan Filistinli 4 gerilla hakkında Ankara 1. AğırCeza Mahkemesi tarafından verilen ölüm cezası, Yargıtay BirinciDairesi'nce «Usul yönünden» bozuldu.

6- Türk - Yunan Kültür Karma Komisyonu toplantısı nedeniyleAnkara'da bulunan Yunanistan'ın eski Ankara Büyükelçisi ve Yunanheyeti Başkanı Dimitri Kozmotopulos ile emekli Büyükelçi TurgutMenemencioğlu düzenledikleri ortak basın toplantısında, «İki ülkegençliğinin birbirine yakınlaştırılmasmın kararlaştırıldığını» belirttiler.

7- Polonya Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Strzelecky Yatağantermik santralinin temel atma törenine katılmak üzere Ankara'yageldi.

8- Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir açıklamada, «Türkiye ile anlaşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hiçbir biçimde hiçkimseden aracılık yapması için Yunan hükümetinin herhangi bir istekte bulunmadığını» bildirdi.

9- ABD'de yönetmen Douglas Fairbanks tarafından «Atatürk veÇağdaş Türkiye'nin Yükselişi» adlı bir doküman film yapıldı.

10- UPI Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiltere'de bakanlar, yüksek dereceli devlet memurları ve polis yetkililerinden oluşan bir heyet, bir süredir devam ettikten sonra yarışan şiddet olaylarını görüşmek ve bir daha tekrarlanmaması için alınabilecek tedbirleri gözden geçirmek için toplandı.

11- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD DışişleriBakanlığı'ndaki bir yetkili yaptığı açıklamada, «El Salvador'daki gerillalara Küba ve Nikaragua aracılığıyla yapılan silah sevkiyatının songünlerde giderek arttığını öne sürdü.

12- AFP'nin Atina çıkışlı haberine göre; Yunanistan Dışişleri Bakanı Konstantin Mitsotakis, Aitana'da gazetecilerle yaptığı bir söyleşide, «Orta Doğu sorununda AET'nin politikasını formüle etmedeYunanistan çok önemli bir rol oynayabilir. Çünkü, ülkemiz bölgeyeen yakın AET üyesi olup, konuyu çok iyi bilmektedir. Ve soruna tarafülkeler arasında öteki AET ülkelerine kıyasla daha güvenilir bir duruma ve daha belirgin olanaklara sahiptir» dedi.

13- İsrail'in Lübnan'a karşı başlattığı hava ve deniz saldırılarında134 kişinin öldüğü, 587 kişinin de yaralandığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Öte yandan Lübnan Devlet Başkanı Sarkis ise BM GüvenlikKonseyi'ne başvurarak toplantı yapılmasını istedi. FKÖ lideri YaserArafat da Arap ülkelerine gönderdiği mesajda, «Yardım» istedi.

14- AA'nın Bağdat çıkışlı haberine göre; Irak Devrimi'nin 13.yıldönümü törenlerle kutlandı.

15- AP Ajansı'nın Pekin çıkışlı haberine göre; Çin'de meydanagelen sellerde 3.000 kişi hayatını kaybetti, 400 bin kişi evsiz kaldı.

18 Temmuz 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, MGK üyeleri, KaraKuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun'la birlikte Erdek'e gitti.

2- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden, İsrail'in Lübnan'a giriştiği saldırı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, »Türkiye'nin, kendisini çok yakından ilgilendiren bölgedeki bu gelişmeleriendişe ile izlediği» belirtilerek, «İsrail'in tehlikeli ve vahim davranışlarıbölgeye yeni istikrarsızlık unsurları davet edecek, mevcut gerginliğiartıracak ve ciddî sonuçlar yaratacak mahiyettedir» denildi.

3- Yüksek Hakem Kurulu, «İşçi bayramı olan 24 Temmuz günüçalışan işçilere çift yevmiye verilir» şeklindeki sözleşme hükümlerinigeçersiz saydı.

4- Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanı Nihat Güner'in yaptığıaçıklamaya göre; bu yılın ilk beş ayında yapılan ithalatta geçen yılınaynı dönemine göre yüzde 51.7 oranında bir artış oldu ve beş aylıkithalat rakamı 3 milyar 708 milyon 285 dolara ulaştı.

5- Antbirlik Genel Müdürlüğü görevini yürütmekte olan TuncayKupacı istifa etti.

6- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Türkiye'ninkendi öz kaynaklarından sağladığı döviz gelirleri bu yılın ilk altı aylıkdöneminde geçen yılın aynı dönemine oranla 923 milyon dolar artışgösterdi.

7- Ankara'da yasadışı 3 sol örgüte mensup 19 militan, İzmir'de 6sağ eylemci, Sivas'ta 3 terörist, Tarsus'ta «Kurtuluş» örgütünün 25militanı yakalandı.

8- Malî yılın 1983'ten itibaren 1 Ocakta başlamasına ilişkin yasadeğişikliği yürürlüğe girdi.

9- 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri kanununda ve 2204sayılı İcra ve İflas kanununda yapılan değişikliklere ilişkin yasa Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

10- Kıbrıs Türk Federe Meclisi Başkanlığı'na oy birliği ile Demokratik Halk Partisi Genel Başkanı Nejat Konuk seçildi.

11- AP ve REUTER Ajanslarının New York çıkışlı haberlerine göre; İsrail'in saldırıları Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelmesi ile toplanan BM Güvenlik Konseyi, saldırıların biran önce durdurulmasınıistedi. Bu arada, oturumda söz alan Lübnan Temsilcisi Fahri Saghiyyan, israil saldırılarında 300 kişinin öldüğünü, 800 kişinin de yaralandığını duyurdu ve «Konseyin bu soykırımını durdurmasını» istedi.

12- UPI'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD İsrail'in Lübnan'a son saldırısı üzerine dört adet F-16 savaş uçağının İsrail'e teslimini erteledi.

13- THA'nın bir haberine göre; İran hükümeti, Lübnan'da ölenleriçin 3 günlük ulusal yas ilan etti ve bayraklar yarıya indirildi.

19 Temmuz 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ile Erdek'te bulunanMillî Güvenlik Konseyi üyeleri, Kara Kuvvetleri Komutanı OrgeneralNurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkayave Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Erdek'te Filtotilla Komutanlığı tarafından düzenlenen atısjı tatbikatı izlediler.

2- Başbakan Bülend Ulusu, İzmir, Muğla ve Manisa illerinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e gitti.

3- Adalet Bakanı Cevdet Menteş, Ankara'da basına yaptığıaçıklamada, «Adalet Bakanlığı olarak terörist Mehmet Ali Ağca'nıniadesi için İtalya makamlarına resmen başvurmuş bulunuyoruz. AğcaTürk mahkemeleri tarafından gereken cezaya çarptırılacaktır» dedi.

4- Hükümet, KİT'lerin durumunu yeniden ele aldı ve konununeşgüdüm görevini Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kuruluüstlendi,

5- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; Çalışma Bakanlığı, 274 sayılı sendikalar ile 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasalarında yapılacak değişikliklere ilişkin çalışmalarını tamamladı.

6- Tarım sahalarının tarım dışı amaçlarla kullanılmasını önlemekamacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yasa tasarısı Başbakanlık'a sunuldu.

7- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; DPT, Millî Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingle, «Kamu sektöründeki ücret dengesizlikleriningiderilmesi» konulu bir rapor sundu. Raporda, «Memur maaşlarının,işçi ücretlerine oranla daha fazla artırılması, en yüksek ve en düşükmemur ücretleri arasındaki farkın 6 kata çıkarılması» istendi.

8- Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan bir raporda, «Sakatlarla ilgili olarak özel bir yasa hazırlanması» istenerek, «Bununyararlı ve zorunlu olduğu» belirtildi.

9- THA'nın bir haberine göre; «Yeni İstihdam Politikası»nın anahatları açıklandı.

10- Türk - İş'e bağlı Maden Federasyonu, 1978 yılında devletleştirilen madenlerin «Yeniden eski sahiplerine devrine ilişkin yasa tasarısına» yönelik bir raporu Bakanlar Kurulu'na sundu.

11- Milliyet Gazetesi'nde, «Barış Harekatının Yedinci Yıldönümünde Kıbrıs'ta Neler Oluyor» başlıklı yazısının birinci bölümü yayınlandı.

12- Cumhuriyet Gazetesi'nde, Ahmet Korulsan'ın «Şu BildiğimiziSandığımız Libya» başlıklı yazısının birinci bölümü yayınlandı.

13- Gırgır dergisinin son sayısı 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı kararı ile toplatıldı.

14- ABD'de yayınlanan The New York Times'in son sayısında yeralan bir yorumda Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları ele alınarak, İsrail'in tutum değişikliğine gitmesi zorunluğu vurgulandı ve «Hiçbirşeyi değiştirmeyen şiddet, siyasî iflasın kanıtıdır. Begin'in tarihselgörevi her İsrailliye karşılık 100 Arap öldürmek değildir» denildi.

15- AP Ajansı'nın Bern çıkışlı haberine göre; İsviçre'nin Federalparlamento binasına, Ermeni Gizli Ordusu ile ilişkili «9 Haziran» örgütü tarafından bomba atıldı.

16- Basında yer alan bir habere göre; İsrail Genelkurmay Başkanlığı, saldırıların üçüncü günü hakkında yayınladığı bildiride, İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçakların Lübnan'ın güney kentleri Sur, Nebatiyeve Baufort'taki 18 ayrı Filistin gerilla üssünü, İsrail savaş gemilerininise Sidon ve Tire liman kentlerindeki Filistin yerleşim merkezlerinibombaladığını duyurdu.

17- Kanada, Fransa, Federal Almanya, İngiltere, Japonya, İtalya veABD liderlerinin katıldığı «7'li Ottowa Zirvesi» Kanada'nın Ottowakentinde başladı.

18- REUTER Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; 1955 delegenin katıldığı ve gizli oylama ile yapılan Polonya Komünist Partisi seçimlerinde, Stanislaw Kania 1.311, yine ılımlı bir yönetici olarakbilinen Khimieaz Barckovvski 566 Soy aldı. Kania, sonuçların açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, «Partiyi ne sağa ne sola yönelteceğini» belirterek, «Sosyalist yenileme yolunda ilerleyeceğiz»dedi.

19- ANKA Ajansı’nın Dublin çıkışlı haberine göre; İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de, «İrlanda Cumhuriyet Ordusu» (IRA)tutukluları ile dayanışma gösterisi düzenlendi.

20- THA'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran'da 4 kişi daha idamedlidi ve 200 solcu İranlı tutuklandı.

21- ANKA Ajansı'nın Londra çıkışlı haberinde, ABD'nin «UnitedPress International» (UPI) Haber Ajansı'nın satışa çıkarıldığı bildirildi.

22- ANKA'nın Münih çıkışlı haberine göre; kanserli hücreleri birkaç dakika içinde belirleyebilen bilgisayar sistemiyle donatılmış transistorlu radyo büyüklüğünde bir aygıtın ilk örneği basın mensuplarınagösterildi.

23- Anadolu Ajansı'nın Belçika çıkışlı haberine göre; İngiltere'deHaziran ayında enflasyon oranı 11.3, İtalya'da 20.6, Fransa'da 12.7,ABD'de 9.8, Japonya'da 5.4, Federal Almanya'da 5.6 oldu.

20 Temmuz 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 20 Temmuz Barış veÖzgürlük Bayramı nedeniyle KTFD Başkanı Rauf Denktaş'a gönderdiği kutlama mesajında, «Tüm ulusumuzun sevinçte ve tasada daimaKıbrıs Türkünün yanında olduğunu bu vesileyle bir kere daha belirtmek isterim» dedi.

2- Başbakan Bülend Ulusu, İzmir'den Muğla'ya geçerek Yeniköy Termik Santralı ile Yatağan Termik Santralı'nın üçüncü ünitesinintemel atma törenlerine katıldı. Başbakan Ulusu, törende yaptığı konuşmada, «Petrole büyük ölçüde bağımlılığımızı kömür kaynaklarımızıdeğerlendirerek azaltacağız. Sanayide kömüre dönüşümü teşvik ediyoruz» dedi.

3- Doktorlara 5 yıl kamu hizmetinde çalışma mecburiyeti getirenyasa tasarısı Millî Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

4- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; Millî Güvenlik Konseyi'neekonomik konularda verilen brifing için esas raporda, «Yabancı sermayeden daha çok yararlanılması amacıyla serbest bölgeler kurulması ve madenlerin devletçe işletilmesini öngören yasanın iptal edilmesi»önerildi.

5- Danışma Meclisi için başvuranların sayısı Ankara'da 50, İstanbul'da 80, Elazığ'da 3, Bingöl'de 1, Mardin'de 5, Diyarbakır'da 5'ibuldu.

6- Akajans'ın bir haberine göre; motorlu araç lastiği üretimi yapan üç fabrikanın «Uniroyal End. TAŞ, Türk Pirelli AŞ ve GoodyearLastikleri TAŞ» toplam sermayelerindeki yabancı sermaye oranı yüzde 55'ten yüzde 17'ye düştü.

7- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, 1981 yılı Haziranayı itibariyle yurt dışında çalışan 81 Türk firmasının bulunduğu vealınan iş miktarının 5.7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

8- Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre, DevletPlanlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Dairesi'nin 1981'in ilk altı ayısonuna kadar toplam 172 milyon 960 bin dolar tutarında çeşitli yabancı sermayenin Türkiye'ye girişine izin verdiği bildirildi.

9- Gölcük'te yapılan törenlerle 4 muhrip, 1 denizaltı, 1 mayınarama tarama, 2 tank çıkartma gemisi donanmaya teslim edildi, 2yüzer havuz denize indirildi ve 1 mayın arama gemisi kızağa konuldu.

10- İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, Tercüman Gazetesiyazarı Ergun Göze, Yazı İşleri Müdürü Aydoğdu İlter ve gazetenin sahibi Kemal Ilıcak aleyhine on milyon liralık manevî tazminat davasıaçtı.

11- Ankara'da 2 kişiyi öldürmek, 2 kişiyi de yaralamaktan sanıkyasa dışı «TİKKO» örgütünün 25 militanı yakalandı.

12- Türkiye ile İngiltere arasında 32 milyon dolarlık bir kredi anlaşması Ankara'da imzalandı.

13- NATO Genel Sekreteri Savunma Desteği Yardımcısı Dr JitalijGarber, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

14- Avustralya Parlamentosu Dışişleri ve Savunma Ortak Komisyonu Orta Doğu Dairesi Başkanı Dobi, çeşitli temaslarda bulunmaküzere Ankara'ya geldi.

15- Basında yer alan bir habere göre; Ankara'da Akradite Arapmisyon şefleri, Lübnan'a yöneltilen İsrail saldırısı ile ilgili bir toplantıyaptılar ve Türk Hükümeti'nin tutumunu değerlendirerek olumlu buldular.

16- 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı KTFD'de törenlerlekutlandı. KTFD Başkanı Rauf Denktaş, törende yaptığı konuşmada,«Barış yapılacak diye Rum'un her istediğini vereceğimiz, barış diyeRum'u başımıza buyruk edeceğimiz, sınırlarımızı aşacağımız, bölgemizi yeniden Rum idaresine sokacağımız sanılmamalı, kimse bunu hayaletmemelidir» dedi.

17- Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın, 13 Mayıs'ta SaintPierre alanında Papa 2. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunmaksuçundan yargılanmasına Roma 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Mehmet Ali Ağca, ilk duruşmasından önce, kendisine cezaevinde işkence yapıldığını öne sürdü ve daha sonra yaptığı konuşmada,«Ortada büyük bir haksızlık var. Vatikan beni alıp yargılamazsa yada Türkiye'ye iade etmezse veya uluslararası bir mahkemeye devretmezse 5 ay bekleyeceğim ve 20 Aralık günü ölüm orucuna başlayacağım. İtalya'daki mahkeme benim için bitmiştir» dedi.

18- AP Ajansı'nın Tel Aviv çıkışlı haberine göre; İsrail savaş uçakları, güney Lübnan'daki Filistin mevzilerine yeniden saldırıya geçerekçok sayıda gerillayı öldürdüler.

Öte yandan ABD Başkanı Reagan Ottowa'da yaptığı açıklamada,Lübnan'daki durumu kaygıyla izlediğini belirtti ve «İlk hedefinin İsrailile Filistin gerillaları arasında bir ateşkes sağlanmasına yardımcı olmak» olduğunu söyledi.

19- AP ve REUTER Ajanslarının Varşova çıkışlı haberlerine göre;Polonya Başkanı Jaruzelski, Polonya Komünist Partisi'nin olağanüstütoplantısında yaptığı konuşmada, «ülkedeki grevlerin sona ermesini»isteyerek, «Hükümetin ülkeyi felaketlerden korumak için gerekli tümönlemler alacağını» belirtti ve «Gerekirse ordunun başa geçebileceğini» ima etti.

20- Polonya'da, 15 kişilik Politbüro'nun 4'ünün Dayanışma Sendikası üyesi işçi, üçünün de profesör olduğu Komünist Partisi Lideri Kania tarafından açıklandı.

21- İsviçre'nin Zürih havaalanı, «9 Haziran» adlı örgüt tarafındanbombalandı. Olayda beş kişi yaralandı.

21 Temmuz 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Millî Güvenlik Konseyi üyeleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer Erdek Filotilla Komutanlığıncadüzenlenen Ateşli Deniz Tatbikatı'nı izlediler.

2- Başbakan Bülend Ulusu, Soma Termik Santralı'nın üçüncüünitesinin montaj çalışmalarını başlattı ve dördüncü ünitesinin temelini attı.

3- Gümrük ve Tekel Bakanı Recai Baturalp, basına yaptığıaçıklamada, fason sigara üretimine son verildiğini belirtti.

4- Millî Güvenlik Konseyi'ne, Danışma Meclisi'ne üye olmakiçin 446 kişi başvurdu.

5- Türkiye Barolar Birliği, «Savunma hakkı» konusunda bir raporhazırlayarak Devlet Başkanlığı'na, MGK Genel Sekreterliğine, Başbakanlık ve diğer ilgili makamlara sundu.

6- Dernekler Yasası'nda değişiklik yapan yasa tasarısı Millî Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

7- Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, kötü kullanılan paralar nedeniyle ülkemizin sürekli döviz kaybına uğradığını, her yıl 20 ton paranın piyasadan çekilip imha edildiğini açıkladı.

8- Ankara'deki 12 Arap ülkesinin büyükelçi ve maslahatgüzarları, Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'i ziyaret ederek «İsrail'in Lübnan'avaki son saldırısı üzerine açıklanmış olduğu dostça tutumundan dolayı teşekkürlerini bildirdiler ve Türk milletine, hükümetine bu konudaki desteğinin devamını temenni ettiler.

9- NATO Genel Sekreteri Savunma Desteği Yardımcısı Dr. VitalijGarber Eskişehir'e giderek bazı askerî bakım ve imalat tesislerindeincelemelerde bulundu.

10- 12 Eylül'de kapatılan Yol - İş Federasyonu'na bağlı Diyarbakır Yol - İş Sendikası açıldı.

11- Ankara'da kullanma suyunun metrekübüne zam yapıldı. Buna göre; konutlarda 20 metrekübe kadar 18 liraya, 20 metreküptensonra metrekübü 28 liraya yükseltildi.

12- Basında yer alan bir habere göre; 1981 yılının ilk altı ayındatoptan eşya fiyatları yüzde 14.4 oranında artış gösterdi.

13- Anadolu Ajansı’nın bir haberine göre; «bankerler arasında birsüredir süren faiz yarışında sınır yine aşıldı» ve BAKO adlı bir sermayeşirketi bir yıl vadeli aylık ödemeli banka mevduat sertifikasına yüzde50 net faiz uygulamaya başladı.

14- Samsun Sigara fabrikasında çalışan 1600 işçinin yüzde 40'mıoluşturan 640'ı, fabrika yönetimince mecburi yıllık izne çıkarıldı.

15- Yüce Divan'daki duruşmada, Sosyal Güvenlik eski BakanıHilmi İşgüzar'ın tahliye istemiyle, SSK eski Genel Müdürü MustafaEnginsu'nun tutuklanma talebi reddedildi.

16- Roma mahkemesinde bir gün önce «Benim İtalyan mahkemesiyle işim bitmiştir.» diyen Mehmet Ali Ağca, duruşmaya gelmedi veİtalyan Mahkemesi'ni boykot etti. Ancak duruşma sürdürülerek, savcı, Ağca'nın yaşam boyu hapis cezasıyla biri hücrede on iki yıl hapsiniistedi.

17- Vatikan tarafından yapılan resmî açıklamada, Ağca'nın idamedilmesinin Vatikan yasalarına göre olanaksız olduğu bildirildi.

18- Hindistan Hükümeti, Türkiye aleyhindeki «Geceyarrsı Ekspresi»adlı filmin gösterilmesini yasakladı.

19- Basında yer alan bir habere göre; Londra'da, sterlinin dolarkarşısındaki değeri, üç yıldan bu yana en düşük düzeye indi ve 1 sterlin 1.8520 dolardan işlem gördü. Altın ise, borsaların açılışında, dünkükapanış fiyatlarına göre 4 dolar dolayında değer yitirdi.

Öte yandan, sanayileşmiş 7 batılı ülkenin yöneticilerinn Ottowatoplantısında ABD Başkanı Ronald Reagan, «Faiz oranlarının yıl sonundan önce düşebileceğini, ancak bunun kesin bir söz vermeminde yorumlanmaması gerektiğini» söyledi.

20- AP ve REUTER Ajanslarının Ottowa Çıkışlı haberlerine göre;Kanada'nın Ottowa kentinde biraraya gelen 7 batılı ülke liderleri, dünkü toplantı sonunda yayınladıkları bildiride, «Yalnızca askeri güç konularında Sovyetler Birliği ile görüşmeye ve beraber çalışmaya hazırolduklarını» duyurdular ve Lübnan'daki olaylara değinerek, İsrail veArapları savaşa son vermeye çağırdılar.

21- Pars Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran'da başbakanlık seçimlerinde adaylığını koyan Hibibullah Aşga Oladiye karşı suikast girişiminde bulunan iki saldırgandan biri Evin hapishanesinegötürülürken siyanürle kendini zehirleyerek intihar etti.

22- AP Ajansı'nın Montebelio çıkışlı haberine göre; ABD yönetimi,10 adet F-16 avcı bombardıman uçağının İsrail'e satışının ertelenmesini kararlaştırdı.

23- İsrail'in Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarına yaptığı havave kara saldırılarını sürdürmesi üzerine Filistin gerillalarının İsral'inkuzeyindeki kasabaları bombaladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

24- Amerika'nın New York şehrinde yapılan 1981 Kainat Güzeli yarışmasını, 19 yaşındaki Venezuellalı mühendislik fakültesi öğrencisikazandı.

22 Temmuz 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Çocuk Esirgeme Kurumu Atatürk Çocuk Yuvası'nı ziyaret ederek çalışmalar hakkındabilgi aldı ve yöneticilere teşekkür ederek görüşlerini açıkladı.

2- Millî Güvenlik Konseyi'nce kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Yasasındaki değişikliğe göre, general ve amirallerinrütbe kontenjanlarının değiştirilebilmesi için Yüksek Askerî Şûra'yayetki verildi.

3- Millî Güvenlik Konseyi özel güvenlik örgütlerinin kurulmasınailişkin tasarıyı kabul etti.

4- İstanbul'da incelemelerde bulunan Millî Eğitim Bakanı HasanSağlam yaptığı açıklamada, «8 yıllık temel eğitim programının, pilotbölge seçilen İstanbul, Tekirdağ ve Edirne'de aşamalı olarak uygulanacağını, özel dershanelerden özel okul olarak yararlanmayı düşündüklerini» söyledi.

5- Resmî temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan KTFDBaşkanı Rauf Denktaş Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren veBaşbakan Bülend Ulusu ile görüştü. Başbakan Bülend Ulusu ile görüşmeden önce bir açıklama yapan Rauf Denktaş, «Kıbrıs'ın kuzey kesiminde biz şimdi barış içinde yaşıyoruz.. Bu Türk askerinin kanı, Türkulusunun fedakârlığıyla olmuştur. Kıbrıs Rum toplumuyla yan yanabarış içinde yaşamak en büyük dileğimizdir» dedi.

6- Türk Hükümeti, İsrail Hava Kuvvetlerinin giriştikleri saldırılardahasara uğrayan Lübnan'a sağlık yardımında bulunmayı kararlaştırdı.

7- New York Başkonsolosluğu görevine dün atanan Dışişlerimeslek memurlarından Gündüz Aktan görevinden alındı.

8- Erzurum'da üç gün sürecek olan «Ya İstiklâl Ya Ölüm» askeri tatbikatının ilki başladı.

9- Çağdaş Gazeteciler Derneği, «Mehmet Ali Ağca olayının Türkkamuoyuna yansıtılış biçimini eleştirerek, Ağca'nın arkasındaki gizli kalmış gerçeklerin aydınlatılması için başta İstanbul Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarına çağrıda» bulundu.

10- Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Başkanlığı tarafındanyayınlanan bildiride, işçilerin genel tatil ve ulusal bayram günleri dışında tatil yapamayacaklarını» açıkladı.

11- Çorum Valisi Nazif Demiröz UBA'ya yaptığı açıklamada,«1980 Temmuz ayında meydana gelen olaylarda zarar gören vatandaşlara avans olarak 100 milyon lira ödeneceğini» söyledi.

12- Genelkurmay Sıkıyönetim Koordinasyon Kurulu «Nim Uzil,Oğluma Hikayeler, Temel Görüşler, 9 Işık, Risale-i Nur» adlı kitapların basımı, yayını, dağıtılması, taşınması ve birden fazla bulundurulmasını yasakladı.

13- Akajans'ın haberine göre; 12 Eylül Harekatı'ndan bu yanagüvenlik güçlerince, 512 bin 977 tabanca, 47 bin 851 tüfek, 2 milyon286 bin 282 mermi ve 9 bin 530 patlayıcı madde ile 21 roketatar ve birhavan topu ele geçirdi.

14- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılanaçıklamada, 55 milyon lira değerinde kaçak eşyanın Gaziantep'te elegeçirildiği ve 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

15- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı THKP - CDevrimci Cephe Örgütü 24 kişi, Türkiye Devrimci Komünist Partisiüyesi 52 kişi. Partizan üyesi 39 kişi hakkında dava açtı.

Öte yandan Akıncılar ve Akıncı Gençler Derneği yöneticisi 75kişinin de Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı.

Muğla'da komünizm propagandası yapmaktan sanık «Savaşım»dergisi yazı işleri müdürü Bülent Ozoktay 7 yıl 8 ay ağır hapis cezasına, İzmir'de yasa dışı sol örgüt militanı Yusuf, Taşdelen adlı bir kişi7 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucu yasa dışı «Türkiye Devrimci Komünist Partisi» merkez komitesinin 34 üyesi yakalandı. Adana Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkemesi Cumhur Çulhooğullar'ı, taammüden adamöldürmeye teşebbüsten önce idama, daha sonra yaşının küçüklüğünedeniyle 11 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırdı.

16- 3 günden beri Papa 2. Jean Paul'e suikast düzenlemek suçundan yargılanan terörsit Mehmet Ali Ağca 1 yılı hücrede geçirmek üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, Ağca ayrıca ruhsatsız silahbulundurmak, sahte pasaport kullanmak, polise sahte isim vermeksuçlarından da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17- AP Ajansı'nın Ottowa çıkışlı haberine göre iki gündür Ottowa'da sürdürülen zirve toplantısının sonunda yayınlanan ortak bildiride, «Himayeciliğin enflasyon ve işsizlik sorunlarını daha da ağırlaştıracağı» öne sürülerek, «Enflasyon ve işsizliğe karşı mücadeleye öncelik verilmesi» konusunda ortak anlaşmaya varıldığı» ve «Batı ülkelerinin yeni bir dünya ekonomik düzenin kurulması için üçüncü dünyaülkeleri ile müzakerelere oturmaya hazır oldukları» açıklandı.

18- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; BM GüvenlikKonseyi'nin İsrail ile Filistinli gerillaları 48 saat için ateşkes yapmaya çağırmasının ardından İsrail Hükümeti, Lübnan hükümetiyle Lübnan'daki çarpışmaları sona erdirmek için görüşmelere başlamayı kabul etti.

23 Temmuz 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren. MGK üyeleri ve Başbakan Bülend Ulusu, Erzurum Kongresi'nin 62. yıldönümü törenleriniizlemek üzere Erzurum'a gittiler Evren, Erzurum'da halka hitaben yaptığı konuşmada, «Kurucu Meclis kanunu ile Türkiye'de gerçek demokrasiye geçişin önemli bir adımı atılmıştır. Vaadlerimizin bir perdesi daha böylece kapanmış oldu» dedi.

2- 63. dönem kaymakamlık kursunun sona ermesi nedeniyleİçişleri Bakanlığında düzenlenen törende konuşan İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, kaymakamların Türk devletinin temel taşı olduğunu,bazı kaymakamların sinmesi nedeniyle geçmiş dönemlerde olaylarınbüyüdüğünü belirterek, «Kaymakamlar sinmeseydi 12 Eylül olmazdı»dedi.

3- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Devlet DenetlemeKurulu'nun dokuz üyesinden altısını atadı. Emekli Hava OrgeneralSabri Tavazar, Yargıtay eski üyesi Semettin İyiyol, Adalet BakanlığıTeftiş Kurulu Başkanı Ridai İlhan Aka, Türkye Uçak Sanayii AnonimOrtaklığı Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Özdamar, Maliye Bakan-'lığı Müşavir hesap uzmanı Alaaddin Karaman ile Türkiye OrtadoğuAmme İdaresi Enstitüsü öğretim üyesi Dr. İhsan Kuntbay'ın Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine atanmalarına ilişkin karar resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

4- Devlet Denetleme Kurulu üyeliklerine 6 ayrı atama yapıldı.

5- Atatürk'ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla Kültür Bakanlığı«Hallmark» adlı İngilizce bir dergi yayınlamaya başladı.

6- Türk Hükümeti, İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılarkarşısında Lübnan'a sağlık malzemesi yardımı gönderilmesini kararlaştırdı.

7- Yüksek Hakem Kurulu, 45 bin işçiyi kapsayan Ereğli Kömürİşletmeleri toplu sözleşmelini görüşerek yürürlüğe koydu.

8- İstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanmakta olan «İstanbul Toptan Eşya Fiyatları İndeksi»nin Haziran ayı rakamlarına göre;bu ayada toptan eşya fiyatlarında yüzde 3.8 artış görüldü.

9- Petkim - Petrokimya A.Ş.'nin Yarımca ve Aliağa'da gerçekleştirmekte olduğu kompleks ile Petkim kauçuk A.Ş.'nin gerçekleştirmekte olduğu tesisler için ülke içinden sağlanacak olan yatırım malı,hammadde ve yardımcı maddeler 1985 yılı sonuna kadar dahilde alınan istihsal vergisinden muaf tutuldu.

10- Erzurum Kongresi'nin 62., Hayat'ın anavatana katılışının 42.yıldönümleri törenlerle kutlandı.

11- UBA'nın bir haberinde, Ankara'da her gün üç tane bankerlikşirketinin kuruluş belgesi alabilmek için Ankara Ticaret Odası'nabaşvurduğunun öğrenildiği bildirildi.

12- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; 1981 yılının ilk yarısında 1688 adet teşvik belgesi verildi.

13- Haftalık Arayış Dergisinin Cumartesi günü piyasaya çıkacaksayısının toplatılması için Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafındanmahkemeye yapılan başvuru reddedildi.

14- Artvin'de yasa dışı Dev - Yol üyesi 450 militanın duruşmasına başlandı ve 90 militan için ölüm cezası, ötekiler için de fer'ansuça iştirakten 5 ilâ 15 yıl arasında değişen hapis cezaları istedi.

15- İtalya'da yaşam boyu hapis cezasına çarptırılan Mehmet AliAğca, kararı temyiz etmeyeceğini avukatı Ovidio'ya bildirdi.

16- Alman televizyonu birinci kanalında Ağca ile ilgili karar konusundaki haber verilirken, «Karar önceden belliydi. Ancak Ağca'nınarkasındaki örgüt veya kişileri öğrenmek umudu da böylece ortadankalktı» denildi.

17- İki gün önce Türk hava sahasında seyrederken, bilinmeyen nedenlerle rotasını değiştirerek Sovyet hava sahasına giren bir Arjantin taşıt uçağı, bir Sovyet uçağı ile çarpışarak düştü.

18- Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, Ankara'dakitemaslarını tamamladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında,toplumlararası görüşmelere yeni bir paket öneri götüreceklerini söyledi.

19- Basında yer alan bir habere göre; KTFD Başkanı Rauf Denktaş'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği 18 üyeli UBP, Meclis'te ikiüyesi bulunan DHP'ne ortak hükümet kurma önerisinde bulundu.

20- ABD'de Reagan yönetimnin ilk kez İsrail'e sert bir uyarıdabu'unduğu ve saldırılarına son vermesini istediği yabancı ajanslartarafından bildirildi.

21- AFP'nin Cenevre çıkışlı haberine göre; Cenevre garında birersaat arayla meydana gelen iki patlamayı «9 Haziran» adlı Ermeniörgütü üstlendi.

24 Temmuz 1981

1- Erzurum'da 3. Ordu birlikleri tarafından düzenlenen «Ya İstiklal Ya Ölüm» müşterek atışlı tatbikatı sona erdi. Erzurum'dan Trabzon'a geçen Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren halka hitabenyaptığı konuşmada ekonomik konulara da değindi ve «Türkiye'de demokrasiyi yeniden kuracağız ve yönetimi seçimle geleceklere bırakacağız. Türkiye'yi anarşi ve terörden temizlemiş olarak yeni yöneticilere teslim edeceğiz. İşleri yarım yamalak bırakıp gitmek istemiyoruz, gitmeyeceğiz» dedi.

2- Atatürk'ün doğumunun 100. yılı ve 73. Basın Bayramı nedeniyle İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nce düzenlenen «Atatürk dönemindebasın ve basın özgürlüğü» konulu tartışmalı toplantıya Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu, Kültür Bakanı Cihad Baban, İstanbulValisi Nevzat Ayaz, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay ve davetlilerkatıldı.

3- Danışma Meclisi'ne doğrudan üye olmak için MGK'ye şimdiyekadar 1153 kişi başvurdu.

4- Dışişleri Bakanlığı terörist Mehmet Ali Ağca'nın Türkiye'yeiadesi için resmen İtalyan hükümetine başvurdu.

5- TÜBİTAK tarafından düzenlenen bilim, hizmet ve teşvik ödüllerini kazananlar beMi oldu. Buna göre bu yılın bilim ödülü Prof. Dr.İhsan Ketin'e, hizmet ödülleri ise Prof,. Dr. Fikret Kortel, Prof. Dr.Mustafa Parlar, Prof. Dr. Haldun Nüzhet Terem ve Prof. Dr. Macit Erbudak'a verildi.

6- Laikliğe aykırı hareket etmekten sanık olarak yargılanan vehaklarında 2 ile 36 yıl arasında hapis cezası istenen MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve 9 arkadaşının duruşmalara tutuksuz olarak katılması için tahliyesine karar verildi.

7- Eski Başbakanlardan Nihat Erim, emniyet müdür yardımcılarından Mahmut Dikler ile koruma polisleri Ali Kartal ve Turgut Ergülen'i öldürmek kasdı ile yaralamaktan sanık DEV - Sol üyesi 6 kişinin yargılanmasına İstanbul Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi'nde başladı.

8- Tarsus'ta sıkıyönetim güvenlik güçlerince gerçekleştirilenoperasyonlar sonucu İGD (TKP), Kawa, TİKKO ve Dev - Sol örgütlerine mensup 31 kişi silaylarıyla birlikte yakalandı.

9- İstanbul'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda5 milyon lira değerinde 150 kilo toz esarar ele geçirildi.

10- İran'da yapılan seçimleri protesto etmek isteyen Beni Sadrtaraftarı «Halkın Mücahitleri»nden bir grup öğrenci Ankara'dekiİran Büyükelçilğini basarak seçim sandığına el koydular. Bu aradaişgalci Beni Sadr taraftarlarıyla Humeyni taraftarları arasında çıkançatışmada 4 kişi yaralandı, daha sonra Beni Sadr taraftarı 49 kişi İranmaslahatgüzarının şikâyeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

11- Basında yeni faiz kararanamesi yayınlandı.

12- AP Ajansı’nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkakanı Ronald Reagan Kıbrıs konusunda Kongre'ye sunduğu raporda,«Kayıp kişiler sorununun her iki toplum için insanî açıdan önem taşıdığını» bildirerek, «Bu konuda elde edilebilecek bir gelişmeninolumlu bir görüşme ortamı yaratılmasına yardımcı olacağını» söyledi.

13- AFP'nin Bern çıkışlı haberine göre; İsviçre Federal HükümetiAdalet Bakanlığı ülkede son günlerde gerçekleştirilen Ermeni saldıdırıları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Bu bilinçsiz eylemleri gerçekleştiren terör örgütlerinin şantajına hiçbir şekilde boyun eğilmeyeceğini» belirtti.

14- Vatikan'ın yayın organı L'Observatore Romana» gazetesi biryazısında, Papa'ya suikast girşiminin bireysel bir eylem değil birkomple olduğunu öne sürdü.

15- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya hükümeti, «yiyecek sıkıntısının had safhada olduğu gerekçesiyle vesikaile et satışının yapılacağını ve kişi başına ayda 3 kilo et düşeceğini»açıkladı.

16- 270 milletvekilliğinden 53'ünün de yenileneceği ve azledilenCumhurbaşkanı Beni Sadr'ın yerine Cumhurbaşkanlığı için yeni seçim yapıldı.

17- İsrail ye FKÖ, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın özel temsilcisiphilib Habib'in önerisin kabul ederek ateşkes yapmayı kabul etti.

18- DPA'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiltere'de yayınlanmakta olan haftalık «New Scienist» dergisi, Pakistan'ın ilk nükleersilahına çok yakında sahip olacağını ve bombanın ilk denemesininÇin'de gerçekleşeceğini» öne sürdü.

25 Temmuz 1981

1- Kara Kuvvetleri Komutanı ve MGK üyesi Orgeneral NurettinErsin İzmir Menteş'teki Hekim Adası'nda Kara Harb Okulu öğrencilerinin atış tatbikatını izledi ve brifinge katıldı.

2- Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü nedeniyle Günaydın Gazetesi Kıbrıs temsilcisi Reşat Akar tarafından Ankara'da düzenlenen«Kıbrıs Türk Basınında Atatürk» sergisi Ankara Valisi Mustafa Gönültarafından açıldı.

3- Maliye Bakanlığı 22 sıra numaralı Kurumlar Vergisi genel tebliğinde değişiklik yaptı.

4- Şeker Fabrikaları Genel Müdürü Necdet Baykut, UBA'yaverdiği demeçte, bu yıl şeker üretiminin 1 milyon 200 bin ton dolayında gerçekleşmesinin beklendiğini bildirerek, «Yıllık şeker tüketimimiz 1 milyon ile 1 milyon 100 bin ton arasında değişmektedir. BMnedenle 100 bin ton şeker ihraç edeceğiz» dedi.

5- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve yönetim kuruluüyeleri Ahmet Oğuz ve Tahir Büyükkörükçü tahliye edildi.

6- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) eski yönelim kurulu üyesi ve İlerici Deri - İş Sendkası Genel Başkanı KenanBudak, İstanbul Yedikule semtinde güvenlik güçlerinin «Dur» ihtarınauymayarak kaçmaya çalışırken ölü olarak ele geçirildi. İzmir'de sıkıyönetim güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucuDev - Yol örgütünü yeniden toparlamaya çalışan 13'ü kız 57 kişi yakalandı, 8 militanın da arandığı bildirildi.

7- İstanbul'da Köprü - Kadıköy seferini yapan Harbiye yolcu gemisi ile Rus şilebi Salacak açıklarında çarpıştı. Olayda 5 kişi yaralandı, önemli ölçüde hasar meydana geldi.

Öte yandan Florya'da yük vagonunun raydan çıkması sonucumeydana gelen kazada ise 6 yük vagonu hasar gördü.

8- «Ya İstiklâl Ya Ölüm» tatbikatını izlemek üzere Erzurum'agelen İngiliz Tuğgeneral Hec Willpugby, Türkiye'nin NATO içindeönemli yer işgal ettiğini belirterek, «Bölgedeki en küçük ihtilaftaTürkiye bu görevini başarı ile yapar. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi şarttır» dedi.

9- Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Madde ile Mücadele Komisyonu, Türk polisinin mücadelesi sonunda, kaçakçıların uyuşturucu maddesevkiyatının yolunu değiştirdiğini, yeni transit yolun Suriye - KıbrısYunanistan - İtalya olduğunu bildirdi.

10- THA'nın Paris çıkışlı haberine göre; BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Sekreteryasında görevini Sovyet diplomatıAleksiyeviç Plesakov'un Fransa hükümetinden siyasal sığınma hakkı istediği, Fransız hükümeti tarafından kabul edildi.

11- THA'nın Madrid çıkışlı haberine göre; İspanya'nın başkentiMadrid'de 8 aydır devam eden Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Konferansı oturumlarına Ekim ayının sonuna kadar ara verilmesi kararlaştırıldı.

12- Ayetullah Humeyni tarafından azledilen Beni Sadr'ın yerineCumhurbaşkanı seçmek için yapılan seçimlerde meydana gelen olaylarda 7 kişi öldü, kimi yerlerde ise seçim sandıkları kaçırıldı.

26 Temmuz 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi üyesi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nda vebağlı birimlerinde denetlemelerde bulundu.

2- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Tercüman Gazetesi'ne, «Dünyadaki gelişmeler, Türk dış politikası ve Kıbrıs» konularına ilişkinaçıklamalarda bulundu. Türkmen açıklamasında, «Kıbrıs konusundadönüm noktasındayız» dedi.

3- Hükümet, enerji işkolu ile cam sanayi işkolunda Yüksek Hakem Kurulu tarafından yürürlüğe konulan toplu sözleşmelerin «teşmil» yoluyla sendikasız işçilere de uygulanmasını kararlaştırdı.

4- Yeni Maden Yasa Tasarısı, Bakanlar Kurulu'nca kabul edilerek Millî Güvenlik Konseyi'ne gönderildi.

5- Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, Ankara'da basınayaptığı açıklamada, geçen yılın ilk altı ayında 1 milyar 260 milyonmark tutarındaki işçi dövizi girişinin, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 122 milyon marka ulaştığını bildirdi ve bu yıl yedi - buçuk milyarmark işçi dövizi gelişinin beklendiğini söyledi.

6- Türkiye İşveren Sendikaları (TİSK) Genel Başkanı Halit Narin,basına verdiği demeçte, «Ekonomimiz için yeni modeller aramayagerek bulunmadığını, enflasyonla gerçekçi mücadele ve kalkınmanınsüratle sağlanmasının, fazla üretmi, işsizliğin ortadan kaldırılması veyeni yatırımlara bağlı olduğunu» belirterek, «Bugün yapılması icabeden iş budur. Milleti çalışmaktan, yatırımdan, yeni iş sahaları açmaktan uzaklaştıran, temelliğe iten, bankalarda para biriktirerek, yüksekfaizle elde edilen gelirden geçinme politikasından hızla vazgeçilmelidir» dedi.

7- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; Türk - İş, 274 ve 275 sayılı yasalarda yapılması beklenen değişikliklerle ilgili görüşlerini belirledi ve «İşkolu topu sözleşmesi» yerine «Ulusal düzeyde toplu sözleşme» önerdi.

8- ANKA Ajansı'nın bir haberinde, 5 yılın üzerinde MEYAK kesintisi bulunan memurların kurduğu kooperatiflere kredi verme ve konut edinmede öncelik sağlanması için girişimlere başlandığı bildirildi.

9- Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde; devlet memurlarının kalkınmada öncelikli yöreler, mahrumiyet bölgelerinde geçici süre hizmet görmelerini sağlayacak yasal düzenlemeler için çalışmalara başlanıldığı bildirildi.

10- Ereğli Kömür İşlemeleri'ne bağlı Kuruçaşile'deki Nanepınarıkömür ocağına bir göçük meydana geldi ve göçük altında kalan 3işçiden birinin cesedi çıkarıldı.

11- Maden Tetkik Arama Enstitüsü tarafından hazırlanan rapordayer alan bilgilerde; «Toryum» madeninin dünyadaki en zengin rezervlerinin Türkiye'de olduğu belirtildi.

12- Çin Halk Cumhuriyeti'nin davetlisi olarak bir yıldır Çin'dekonferanslar vermekte olan Profesör Hayrettin Kardeştuncer'e ikiüniversite tarafımdan «onursal öğretim üyeliği» payesi verildi.

13- Anadolu Ajansı'nın bir haberine göre; buğday spekülasyonunuönlemek ve ihracat bağlantılarını yerine getirmek, ihtiyaç duyulanmiktarda buğday ithalini gerçekleştirmek üzere Toprak MahsulleriOfisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyesi Muzaffer İpekoğlu başkanlığındaki Türk heyeti Washington'a hareket etti.

14- Kıbrıs'ta yayınlanan Yerel Bozkurt Gazetesi'nin haberinde;Kıbrıs'ta Türk tarafının önerilerinin belli olduğu ve öneri paketindetoprak konusunun ağırlık taşıdığı bildirildi.

15- Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan Paris çıkışlı bir habere göre; Fransa'nın Başkanı Mitterand'ın 14 Temmuz Ulusal Bayramı nedeniyle affettiği 4775 tutuklu, aşamalı olarak serbest bırakıldı.

16- İran başkanlık seçimlerinde, Başbakan Muhammed Ali Recaitoplam 12.617 olan oyun 11. 275.319'unu, Abbas Şeybani 443.322,Almi Ekber Pervares 350.363, Hailbullah Asger Oladı 203.650'sini aldı.

17- Polonya'da Kutno kentinde dün özellikle besin maddeleri sıkıntısını protesto amacıyla yapılan protesto yürüyüşü üzerine «Dayanışma» sendikasının bir açıklama yaparak, fiyat artışlarının sürmesi ve karne düzeninin yayılması halinde direnişin kaçınılmaz olacağını söylediği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

27 Temmuz 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Devlet DenetlemeKurulu'nun 6 üyesini Çankaya Köşkü'nde kabul sırasında yaptığı konuşmada, «Bir müessesenin iyi işlemesinin başında etkin denetimigelir. Bugüne kadar bazı kuruluşlarımız var ki hiç denetlenmemiştir.Hatta kuruluş kanunu çıkarken bazı müesseselerimiz denetlemedenazade tutulmuşlardır, denetlenememişlerdir. Bunu gidermek içinNisan ayında Devlet Denetleme Kurulu'nun Kuruluş Kanununu çıkardık» dedi ve 6 üyeyi kutladı.

2- Başbakan Bülend Ulusu İngiltere Prensi Charles ve LadyDiana'nın düğün törenlerine katılmak üzere Londra'ya gitti.

3- Kültür Bakanı Cihad Baban'ın başkanlığında yapılan toplantıda gizli seçim sonucu Cemal Reşit Rey, Nüvit Kodallı, HikmetŞimşek, Gürer Aykal, İsmail Aşan, Tunç Enver, Meriç Sümen, CüneytGökçer ve Yıldız Kenter'e, «Devlet Sanatçısı» unvanı verildi.

4- Ankara Bakkallar ve Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Bendevi Palandöken seçildi.

5- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askerî Mahkemesi«Adliyeye hakaret» ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Son Havadis Gazetesi yazarı Güngör Yerdeş ve Yazı İşleri Müdürü YükselBaştunç hakkında, gazetenin yayın merkezinin İstanbul'da olmasınedeniyle yetkisizlik kararı verdi. Mahkeme Yerdeş'in tahliye isteğini de reddetti.

6- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nçe yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince Gaziantepve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlar sonucu Türkiye Devrimci Komünist Partisi üyesi 19 kişinin yakalandığı bildirildi.

Öte yandan Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama Ülkü Yolu Derneği'ne mensup 9 kişi ile Türkiye İhtilalci KızılOrdu Çekirdeği adlı yeni bir yasa dışı sol örgütün ortaya çıkarıldığı ve16 militanının yakalandığı bildirildi.

7- Salacak açıklarında çarpışan Harbiye yolcu gemisinin kaptanıile Rus şilebinin kaptanı tutuklandı.

8- UPI Ajansı'nın New York çıkışlı haberine göre; Amerika'dayayınlanan Newsweek dergisi dünkü sayısında, «Amerikan Gizli Haber Alma Örgütü CIA'nın Başkanı William Casey'in Libya lideri Muammer Kaddafi'nin devrilmesi yolundaki bir operasyonu onayladığını»ileri sürdü.

9- THA'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran'da 24 Temmuz günüyapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde resmî olmayan sonuçlaragöre Başbakan Muhammed Ali Recai oyların yüzde 88'ini aldı.

Öte yandan İran resmî Pars ajansı, ülkenin güney ve güneydoğubölgelerinde 8 kişinin daha idam edildiğini açıkladı.

İran'ın Azerbaycan eyaletindeki «Zarin Rud» hidro elektrik santrali müdür ve yardımcısı ise «Karşı Devrimciler» tarafından öldürüldü.

10- AA'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran'ın resmî haberajansı Pars tarafından yayınlanan İran Dışişleri Bakanlığı bildirisinde,«Önümüzdeki Ekim ayında Mekke'ye gidecek hacılar arasında IrakDevlet Başkanı Saddam Hüseyin'i yargılamak için referandum düzenlenmesini» önerdi.

11- AP Ajansı'nın Liverpool çıkışlı haberine göre; İngiltere'de 10gündür süren sükunetten sonra 70 kadar genç taş, tuğla ve molotof kokteylleri Ne polise saldırdı, olayda 3 kişi yaralandı.

12- THA'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; Hindistan hükümeti,«kamu ve devletin ortak olduğu kuruluşlarda grev yapılmasını ülkenin bozulan ekonomik durumunun düzeltilmesi amacıyla yasakladığını» açıkladı.

13- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya hükümetinin içinde bulunulan ekonomik darboğazdan çıkılması için yiyecek maddelerine yaptığı zam kararına Dayanışma Sendikası karşı çıktı ve zamlar yürürlüğe girmeden önce işçilerin ücretlerinin düzenlenmesini istedi.

28 Temmuz 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi Arsa Ofisi'nin sermayesinin 500 milyon liradan 3 milyar liraya çıkarılmasına ilişkin yasa tasarısını, sermaye piyasası yasasını, Başbakanlık basımevi döner sermaye işletmesinin sermayesinin 20 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarılmasına ilişkin yasa tasarısını, Yüksek Denizcilik Okulu'nun bütçesineödenek konulması ve THY'nın Genel Müdürlük binası için arsa alımınıöngören yasa tasarılarını kabul etti.

2- Askerî Yargıtay 4. Dairesi 2 güvenlik görevlisini öldüren Dev Sol adlı örgüt üyesi Fahrettin Faki hakkında 3. Ordu ve SıkıyönetimKomutanlığı 1 Nolu Askerî Mahkemesi'nce verilen ölüm cezasınıonayladı.

3- Özel dershanelerin kapatılmasına dair Millî Eğitim Bakanlığıtarafından alınan kararın yeni bir kararnameyle yürürlükten kaldırıldığı basında yer alan haberlerde bildirildi.

4- İstanbul Barosu, kendilerine yönelik haksız saldırılarda bulunduğu iddiasıyla Tercüman Gazetesi aleyhine 17 milyon liralık tazminatdavası açtı.

5- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim böglesinde, Adana, İçel, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Hatay illerinde görevlerinde üstün başarı gösteren 20 görevliye törenle ödül verildi.

6- Sivas Merkez Cezaevi'nden geçtiğimiz yıl içinde 4 arkadaşıile birlikte firar eden ülkücü Yusuf Işık İstanbul'da güvenlik güçlerince ele geçirildi.

7- Devlet Başkanı adına Prens Charles'ın düğününe katılmaküzere Londra'da bulunan Başbakan Bülend Ulusu, Büyükelçilik konutunda İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington ile ikili ilişkilerin elealındığı bir görüşme yaptı.

8- Federal Almanya Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Başkanı veBavyera Eyaleti Başbakanı Franz Josep Strauss özel bir uçakla Türkiye'ye geldi. İstanbul'da iki gün kalacak olan Strauss Yeşilköy HavaLimanı'nda verdiği demeçte, «Federal Almanya'da muhalefette olmamıza rağmen Türkiye'ye yardımın devamını istiyoruz» dedi.

9- Akajans'ın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; Demokratik Halk Partisi Başkanı Nejat Konuk Federe Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Ulusal Birlik Partisinin koalisyon kurma teklifini, «UBP'deherhangi bir zihniyet değişikliği olmadığı gerekçesiyle parti meclisinin reddettiğini» açıkladı.

10- Tahran Radyosu'na bir demeç veren İran hükümet sözcüsüNabavi «İran'da muhalif grupların İran rejimini, güç kullanarak yıkmaküzere bir ittifak oluşturduklarını »bildirdi.

11- Ajanslar tarafından verilen bir habere göre; Tahran'ın merkezindeki bir sinemada patlayan bomba 9 kişinin ölümüne yol açtı.

12- Polonya'da hükümetin yiyecek maddelerine yapacağı zamkararına itiraz eden Dayanışma Sendikası ile hükümet arasında anlaşmaya varıldığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi. Buna göre;Ağustos ayında et fiyatlarında bir indirim yapılması kararlaştırıldı.

13- AP Ajansı'nın Mexico City çıkışlı haberine göre; MeksikaHava Yollan'na ait DC - 9 tipi jet uçağının Chihuahua eyaleti yakınlarında düşmesi sonucu 44 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

29 Temmuz 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren beraberinde MGKüyeleri Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, HavaKuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz KuvvetleriKomutanı Oramiral Nejat Tümer Jandarma Genel Komutanı OrgeneralCelasun ve Millî Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken ile birliktegittikleri İstanbul'da önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini, sonra da Darülaceze Kurumu'nu ziyaret etti.

Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve beraberindekiler öğleden sonra da inceleme ve denetlemelerini sürdürdüler.

2- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam Ankara'da verdiği demeçte«Yurt dışına resmî burslu, özel dövizli ve dövizsiz statüde öğrencigönderme esaslarının yeniden düzenlendiğini, ancak 1981 -1982öğrenim yılı için halen yürürlükte bulunan kanun ve yönetmeliğin geçerli olacağını» açıkladı.

3- Askerî Yargıtay 2. Dairesi İzmir Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi'nce polis memuru Mehmet Ali İnceyavuz'u 26 Şubat 1981 tarihinde öldürmek suçundan ölüm cezasına çarptırılan Mehmet Şirin Özbay hakkında verilen ölüm cezasını esastan bozdu ve SıkıyönetimMahkemesinin bu davada görevsiz olduğunu kararlaştırdı.

4- Birleşmiş Milletler nezdindeki Türkiye Daimi Temsilci Yardımcısı «Enformasyon ve Halkla İlişkiler Danışmanı» Altemur Kılıçbaşka bir göreve atanmak üzere görevinden alındı.

5- TÖBANK Olğanüstü Genel Kurul Toplantısında sermayesinin30 milyondan 330 milyona çıkarılması kararlaştırıldı.

6- Ankara Sıkıyönetim Askerî Savcılığı'nın yolsuzluk yaptıklarıgerekçesiyle haklarında kovuşturma açtığı Türk - Ülke - İş Konfederasyonu Genel Başkanı Bayram Sökmen ile Hukuk Müşaviri Ersan Yüeel tutuklandı.

7- Arayış Dergisi Yazı İşleri Müdürü Nahit Duru hakkında, derginin 23. sayısında yayınlanan «Ismarlanan Yeni Elbise» başlıklı yazınedeniyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca TCK'nın 312. maddesineaykırı davranmaktan dava açıldı.

8- Ankara Emniyet Müdürlüğü 1. Şube ekiplerince Türkiye çapında gerçekleştirilen operasyonlar sonunda aralarında merkez komite ve polit - büro üyelerinin de bulunduğu 1500 kişi yakalandı.

9- Geçen yıl 3 polis memurunun öldürüldüğü Gültepe olayları ileilgili olarak İzmir 1 Numaralı Askerî Mahkemesi'nçe açılan dava sonuçlandı. Buna göre sanıklardan İsmail Levent Aksan, Ali Akgün veHıdır Aslan ölüm cezasına çarptırıldı.

Ölüm cezasına çarptırılan 6 kişinin cezası ise ömür boyu hapseçevrildi. Öte yandan 95 sanıktan 42'si hakkında 1 - 20 yıl arasındadeğişen toplam 254 yıl hapis cezası verildi, 34 sanık da delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Ankara'da 27 Mayıs 1980 günü MHP Genel Başkan YardımcısıGün Sazak'ı öldürmekten sanık olarak haklarında dava açılan DEVSOL adlı yasa dışı örgüt üyesi Ahmet Levent Babacan, için askerîsavcı ölüm cezası istedi.

İstanbul'da, 10 kişiyi öldürmekten 7 kişiyi de yaralamaktan sanık18 ülkücü terörist silahlarıyla birlikte yakalandı.

10- Ankara Sıhhıye'de 60 bin metrakerelik alanı kaplayan Abdiİpekçi Parkı açıldı.

11- Yargıtay onursal birinci başkanlarından Münir Akyürek Ankara'da vefat etti.

12- AP Ajansı'nın Los Angeles çıkışlı haberine göre; Türkiye'ninLos Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve yardımcısı Bahadır Demir'i 1973 yılında şehit eden Ermeni asıllı Yanıkyan sağlık gerekçesiyle tahliye edildi.

13- AFP'nin Paris çıkışlı haberine göre; İran Havayolları'na ait biruçak ile Paris'in batısındaki Evreux askerî havaalanına gelen İran'ıneski Cumhurbaşkanı Ebul Hasan Beni Sadr'ın Fransa'da siyasal sığınma isteği, «Fransız toprakları üzerinde siyasî faaliyette bulunmak şartı ile» kabul edildi.

14- İran resmî haber ajansı Pars tarafından verilen haberdeİran'ın güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremlerde 4 - 5bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

15- AP Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran'da bir milletvekili silahlı gruplarca öldürüldü.

16- İngiltere Veliahdı Prens Charles ile Lady Diana Spencer St.Paul Katedralinde düzenlenen bir törenle evlendiler.

30 Temmuz 1981

1- İstanbul'da incelemelerini tamamlayan Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve MGK üyeleri ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral TahsinŞahinkaya Bandırma'ya geçtiler.

2- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Taşkızak Tersanesi'nde yapılan bir törenle Soruca Bey adlı çok maksatlı çıkarma gemisi denizeindirildi. Törende bir konuşma yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, «İnşa edilen ve edilmekte olan Sar -33 tipi botlarlakaçakçılık, balıkçılık ve sahillerimizin kontrolü açısından kuvvetli birgüce kavuşturulacağını» söyledi.

3- İstanbul Valiliği'nde bir basın toplantısı düzenleyen İçişleriBakanı Selahattin Çetiner Türkiye'deki kazaların yüzde 90'ının sürücüye ve yayaya bağlı sebeplerden meydana geldiğini» belirterek,«Bence bu kazalar ilgisizlik, saygısızlık, sorumsuzluk, ve hatta terbiyesizlkiten meydana geliyor. Bu arada aralardaki yolculara da görev düşüyor. Çok hatalı davranışlarda bulunan şoförü yolcular mutlaka ikaz etmeli ve gerektiğinde bu gibi şoförleri trafik görevlilerineihbar etmelidirler» dedi.

4- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam Akajans muhabirinin özeldersanelerin kapatılması konusunda yaptığı açıklamada, «Çalışmalarımız devam ediyor, özel dersaneler konusunda şu ana kadar alınmış kesin bir karar yoktur.» dedi.

5- Yüksek Hakem Kurulu tarafından yenilenen sözleşme ile Yol,Su Elektrik Genel Müdürlüğü işyerlerinde çalışan işçilerin işverene30-35 bin lira borçlu duruma düşmesi üzerine Yol -İş FedrasyonuMillî Güvenlik Konseyi'ne başvurarak sözleşmenin yeniden incelenmesini istedi.

6- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılanaçıklamada Tarsus'ta halkı isyana teşvik eden yasa dışı sol bir örgütün 17 militanının yakalandığı bildirildi.

7-Sermaye Piyasası Yasası Resmî Gazete'de yayınlandı.

8- Türkiye'ye yaptığı iki günlük özel ziyareti tamamlayan Federal Almanya Hristiyan Sosyal Birlik Partsi Başkanı ve Bavyera eyaleti Başbakanı Franz Jesef Strauss, Türkiye'den ayrıldı.

9- Akajans'ın Londra çıkışlı haberine göre; Prens Charles ileLady Diana'nın düğün törenine katılmak üzere Londra'da bulunanBaşbakan Bülend Ulusu İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carringtonile yaptığı görüşmenin ağırlık noktasını Kıbrıs meselesinin oluşturduğunu belirterek, «Lord Carrington ile yaptığım görüşmede kendilerine Kıbrıs'la ilgili tatmin edici görüşümüzü ifade ettim. Türk toplumu her türlü kolaylığı gösterecektir. Zaman her iki toplumun aleyhine çalışıyor. Her iki tarafın da bunu idrak etmesi bizim en samimidileğimizdir. Bütün bunları Lord Carrington'a ifade ettim» dedi.

10- ANKA Ajansı tarafından verilen bir habere göre; Batı Avrupaülklerindeki Türk işçilerine ödenen çocuk zamlarının, işçiler tarafından Türkiye'deki ailelerine gönderilmemesi halinde, bu paraya yurt dışı işçi sorunları irtibat büroları aracılığı il el konabileceği bildirildi.

11- AP ve REUTER Ajanslarının Washington çıkışlı haberlerinegöre; ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 3 yıllık vergi indirim tasarısıSenato ve Temsilciler Meclisi'nde onaylandı.

12- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da gıdamaddeleri tüketimine getirilen kısıtlamalara karşı grev ve direnişlersürerken, 3 miletvekilinin istifa ettiği açıklandı.

13- Ajansların Dakar çıkışlı haberlerine göre; Gambia DevletBaşkanı Dewdae Kariba, Prens Charles ve Lady Diana'nın düğüntöreni nedeniyle Londra'da bulunduğu sırada bir darbe ile yönetimden uzaklaştırıldı.

31 Temmuz 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Şeker bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, «Milletçe bir ve beraber oldukça aşamayacağımız engel yoktur.» dedi.

2- İngiltere Veliahtı Prens Charles ile Leydi Diana'nın düğün törenlerine katılan Başbakan Bülend Ulusu, Türkiye'ye döndü.

3- Bakanlar Kurulu, Ziraat Bankası'nın asil çelik sanayii ve ticaret anonim şirketinin sermayesine katılmasına izin verdi.

4- Azot Sanayii T.A.Ş. Gübre Fabrikaları A.Ş. ve İGSAS tarafından yürütülecek olan gübre rasyonalizasyonu ve enerji tasarrufuprojesinin finansmanı için Dünya Bankası'ndan sağlanan 110 milyondolar tutarındaki kredi anlaşması ile proje anlaşmaları Bakanlar Kurulu'nca onaylandı.

5- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Avrupa Güvenlik ve İşbirliğiKonferansı Nihai belgesinin Helsinki'de imzalanmasının 6. yıldönümünedeniyle verdiği demeçte, Helsinki senedinin yumuşama yolunda temel bir belge olduğunu belirterek, «Nihai senedin imzalanmasındanbu yana doğu-batı ilişkilerinin temeli olması gereken karşılıklı güvenin kurulmadığı görülmektedir. Bunun nedeni senedin bazı ilkelerinin ihlal edilmesidir» dedi.

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu, Tercüman Garzetesine verdiği demeçte, «Haziran ayı ihracatının 315 milyon dolarolarak gerçekleştiğini, bunun 200 milyon dolarlık kısmını tek başınasanayi mamullerinin meydana getirdiğini» bildirdi.

7- Ajans UBA'nın bir haberine göre; Maliye Bakanı Kaya Erdem,«Uluslararası Para Fonu'ndan eylül ve ekim aylarında çekilecek kredilere karşılık yabancı ticari bankalardan 125 milyon dolarlık köprükredisi sağlandığını» açıkladı.

8- Atatürk'ün 100. yıldönümü nedeniyle yurt dışında yapılankutlama faaliyetlerinin 19 Mayıs 1982 tarihi yerine 82 yılının sonunakadar sürmesi Dışişleri Bakanlığı tarafından önerildi.

9- Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, bayram nedeniyleyayınladığı mesajda, «Yüksek Hakem Kurulu sadece uyuşmazlıkmaddelerini görüşmeli normal toplu sözleşme sistemi yeniden başlatılmalıdır» dedi.

10- Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, kürtaja ilişkin yasatasarısı konusunda Sağlık Bakanlığı'nın isteği üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan rapor konusunda basına yaptığı açıklamada, «Doğumun anne hayatını tehlikeye sokması halinde kürtajaizin verilebileceği» görüşünde olduğunu bildirdi.

11- İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre; yüksek öğrenimli Türk vatandaşlarının yurt içinde ve yurt dışında işeyerleştirilmelerine ilişkin kural ve yöntemler yeniden belirlendi ve başta hekimler olmak üzere çeşitli mühendislik dallarından oluşan 12meslek gruplarının açık işsiz durumunda olsalar bile çalışmak amacıyla yurt dışına çıkışları kısıtlandı.

12- Basında yer alan bir habere göre; Danışma Meclisi üyeliğineMillî Güvenlik Konseyi kontenjanından seçilmek için başvuranlarınsayısı 2200'ü buldu.

13- Türkiye Komünist Partisi Marksist Leninist Geçici Koordinasyon Komitesi adlı yasa dışı sol örgütün, bir merkez komite askerîkanat sorumlusu olan 11 militanı, İstanbul Siyasî Şube timlerince düzenlenen operasyonlar sonucu yakalandı.

14- Ordu ili yöresinde faaliyet gösteren 46 Dev - Yol militanının 8'ihakkında ölüm, 38'i hakkında da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle3. Ordu Komutanlığı Askerî Savcılığı'nca dava açıldı.

15- Ankara'da 1 No'lu Askerî Mahkeme, Akıncılar davasında tahliyesini kararlaştırdığı 18 sanıkla birlikte 51 sanığın duruşmalarındanvareste tutulmasına karar verdi.

16- 162 sanıklı Rızgarî ve Ala Rızgarî adlı yasa dışı bölücü örgütlerle ilgili davada yargılanan sanıkların sorgulamaları tamamlandı.Sanıkların 53'ü dün tahliye edildi.

17- Gözaltına alınan gazeteci - yazar Tekin Sönmez, 1 No'lu Askerî Mahkemesi'nce tutuklandı.

18- Millî Eğitim Bakanlığı 1320 öğretmenin diplomasız olduğunusaptadı ve bunlar hakkında yasal işlemlerin yapıldığını açıkladı.

19- Federal Almanya'nın bu yıl OECD çerçevesi içinde, Türkiye'ye yapmayı taahhüt etiği 630 milyon marklık ekonomik yardım Eylülayına ertelendi.

20- AFP'nin Tahran çıkışlı haberine göre; Tahran'da Fransa Elçiliği önünde toplanan halk, «Bize Beni Sadr'ı geri verin» «Beni Sadrİran'da yargılanmalı» «Mitterand'a ölüm» gibi sloganlar atarak gösterlerde bulundu. İran resmî Pars ajansı ise, göstericilerin Beni Sadrgeri verilinceye kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

21- REUTER Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'nınikinci büyük kenti Lodz'da, kadın ve çocuklar yürüyüş yaparak yiyecek sıkıntısını protesto ettiler.

22- Devrik Gambia Devlet Başkanı Jawaran'ın çağrısına uyanSenegal birliklerinin hükümete bağlı güçlerle birleşerek başta Başkent Banjul Havalimanı olmak üzere ülkenin yarısında kontrol sağladığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106