13.3.1981
×

Hakkında

Künye

İletişim

MART 1981

1 Mart 1981

1- Maliye Bakanı Kaya Erdem başkanlığındaki bir heyet, İslamKalkınma Bankası «5. Guvernörter Kurulu» toplantısına katılmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a gitti.

2- İnşaat Mühendisleri Odası'nın 27. Genel Kurul toplantısındabir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Çavuşoğlu, «Mesken açığının giderek büyüdüğünü, buna paralel olarak inşaat sektöründe görülen gerilemenin de işsizliğe sebep olduğunu» söyledi-

3- Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin 21. Genel Kurul toplantısında, Cemiyet Başkanlığı'na yeniden Beyhan Cenkçi seçildi.

4- İstanbul Siyasî Şube timlerince dün gece gerçekleştirilen seri operasyonlarda, Türkiye Halk Kurtuluş Parti Cephesi Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birliği adlı yasadışı örgütün 12 militanı yakalandı, güvenlik güçlerinin elinden kaçmaya kalkışan ve «Dur» ihtarlarına uymayan bir terörist de ölü olarak ele geçirildi.

5- Gaziantep'te 5 yıl önce bir kuyumcu dükkanını soyup sahibini öldüren 4 kişi yaşamboyu hapis cezasına çarptırıldı.

6- 1981 Malî Yılı Bütçe Yasası, Resmî Gazete'de yayınlanarakyürürlüğe girdi.

7- İran ile Irak arasındaki savaşa son vermek amacıyla iki ülkeyi ziyaret eden ve aralarında Başbakan Bülend Ulusu ile Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in de bulunduğu «İslam Zirvesi İyiniyet Heyeti».Tahran'da İran dinî lideri Ayetullah Humeyni ile görüştü.

8- Akajans'ın bir haberine göre; Türkiye, Belçika'nın pamuk ipliği ithalatında ilk sırayı aldı.

9- Türkiye'deki gelişmeleri yerinde incelemek üzere Türkiye'yegelecek olan Federal Almanya Parlamento Heyeti'nin Başkanı AloisMertes, Bonn'dan ayrılmadan önce Almanya'nın Sesi Radyosu'nayaptığı açıklamada, «Türkiye'ye yapılacak batı yardımları savunma açısından büyük önem taşımaktadır ve dolayısıyla demokrasiye bİran önce dönülmesi koşuluna bağlanmamalıdır» dedi.

10- İngiltere Başbakanı Margareth Thatcher'in, Amerika'dan ayrılmadan önce yaptığı konuşmada, «Sovyetler'e karşı Batı'nın kesinönlemler alması gerektiğini» belirterek, «Özellikle NATO güçlerininsavunma bölgelerini genişletmek zorunda olduğuna inanıyoruz, Afrika, Orta Doğu ve Körfez bölgesini de içine alan yeni bir NATO savunma planı yapılmalıdır» dediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

11- Fransa hükümetinin, Kıbrıs Rum Yönetiminin EOKA'cı NikosSampson'un iadesi için yaptığı başvuruyu reddettiği yabancı ajanslartarafından bildirildi.

12- REUTER Ajansı'nın Madrid çıkışlı haberine göre; bir süre önce kaçırılan Uruguay, Avusturya ve El Salvador'un fahri konsoloslarının salıverilmesinin ardından bir açıklama yapan ETA'nın ılımlı kanadı, koşulsuz olarak ateşkes çağrısı yaptıklarını duyurdu.

13- AFP'nin Atina çıkışlı haberine göre; «New York Times» gazetesinde çıkan bir makalede, Yunan hükümetinin, ülkedeki Amerikanüsleri konusunda ABD ile bazı 'gizli belgeler' imzaladığı ve Amerikalıların bu belgelere dayanarak Yunanistan'daki askerî üslerde nükleer silah denetimini yalnız başlarına denetleme hakkına sahip oldukları, muhalefet çevrelerinin görüşü olarak öne sürüldü.

Öte yandan, Yunan hükümet sözcüsü, ABD üsleri, nükleer silahlar ve muhalefet lideri Papandreu'nun konulara ilişkin sözleri hakkında yaptığı açıklamada, «Üsler Yunandır. Komutanı da Yunanlıdır. Üsler tamamen NATO'nun amaçlarına hizmet etmektedir. Hiçbir metingizli olmayacak» dedi.

2 Mart 1981

1- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Ankara'da basına yaptığı açıklamada «Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, bir gider vergisidir. Gider vergisi tasarısı, Bakanlar Kurulu'ndan geçerek Millî Güvenlik Konseyi'ne sunulmuştur. Bakanlar Kurulu, tasarısında, yüzde 25olan Banka Muameleleri Vergisi, yüzde 13'e" düşürülmüştür. Eğer tasarı değiştirilmeden kanunlaştırılırsa, tabii Banka Muameleleri Vergisi'nin azaltılması, aynı zamanda faizlerin de aşağıya indirilmesineyardımcı olacaktır» dedi.

2- Yüksek Hakem Kurulu ve Yargıtay 9. Dairesi Başkanı NaciVarlık, Milliyet Gazetesi'ne vediği demeçte, «Şunu kesinlikle belirtmekte yarar görüyorum, yenilenecek sözleşmelerde ücretlerle ilgilimaddelerin sağladığı haklardan geri gidiş kesinlikle olmayacaktır»dedi,

3- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; Harçlar Yasası'nda yapılan değişikliklerle ilgili olarak bir açıklamada bulunan Türkiye Barolar Birliği, «492 sayılı Harçlar Yasası ve ona bağlı tarifelerde öngörülen harçların, ekonomik gücü olmayan yurttaşları, hak aramadancaydıracak boyutlara ulaştığını» savunarak, «Adaletin olabildiğinceucuz ve hatta parasız olması gerektiğini» belirtti.

4- Cumhuriyet Gazetesi'nde.yayınlanan bir habere göre; Yargıtay9. Hukuk Dairesi, «KiT'lerde çalışan işçilere, yılda iki ikramiye ödenmesini öngören 6772 Sayılı Yasanın kamu düzenini ilgilendiren nitelik taşıdığı, bu nedenle de toplu sözleşmeler ile değerlendirilemeyeceği» yolunda bir karar verdi.

5- Tercüman Gazetesi'nde, «Petrollü Günlere Doğru» başlıklıaraştırmanın birinci bölümü yayınlandı.

6- Eskişehir, Afyon, Kütahya İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede ocak ayı içinde yapılan operasyonlarda, aşırı uçlara mensup terörist ve gruplardan 202 kişininyakalandığı bildirildi.

7- Bursa'nın Gemlik İlçesi'ndeki operasyonlarda, yasa dışı THKP"C örgütünün Dev - Sol fraksiyonuna üye 12 kişi yakalandı, Kurtuluşfraksiyonu üyesi 116 kişi hakkında da soruşturma açıldı.

8- TKPML - Partizan adlı yasa dışı örgütün lider kadrosundabulundukları açıklanan ve «Teslim ol» çağrısı yapılan iki kişi, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'na teslim oldular.

9- Federal Almanya Parlamentosu'ndan altı kişilik bir heyet, Türkiye'deki durum ve gelişmeler hakkında bilgi almak amacıyla Ankara'ya geldi. Heyet Başkanı A. Mertes, havaalanında gazetecilereyaptığı açıklamada, «Türkiye'nin çok özel bir durumda bulunduğunun farkındayız. Türkiye'nin yeniden parlamenter sisteme dönüş konusunda kararlı olduğunun da farkındayız ve bunu destekliyoruz»dedi.

10- Romanya Ulaştırma Bakanı Vasil Bluces ve Pakistan HavaKuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Enver Şamim Türkiye'yegeldiler.

11- İran ve Irak arasındaki savaşa son vermek amacı ile iki ülkebaşkentlerinde temaslarda bulunan İslam Zirvesi İyiniyet heyeti, Bağdat'ta Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin ve diğer yetkililerle görüştü.

12- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiliz İşçi Partisi'nin 12 parlamento üyesi, partilerinden istifa ettiler ve yeni bir partinin kurulmasında yardımcı olacaklarını açıkladılar.

13- Riyad'da yayınlanan El Nadva gazetesinin yorumunda, İngiltere Başbakanının Körfez ile ilgili önerisine değinilerek, «Batı tekellerinin bu bölgede hegemonyasını yeniden kurmaya yönelik her türlügirişim sert tepki ile karşılanacak ve kabul edilmeyecektir» denildi.

14- AFP'nin Karaçi çıkışlı haberine göre; Pakistan HavayollarıPİA'ya ait bir uçak Afganistan'ın başkenti Kabil'e kaçırıldı.

15- Uluslararası Basın Enstitüsü IPI'nın yıllık konferansı, Kenya'nın başkenti Nariobi'de Kenya Devlet Başkanı Daniel Arap Moi'ninkonuşmasıyla açıldı.

16- Mısır Savunma Bakanı General Ahmet Badavi Batı Çölündemeydana gelen bir helikopter kazasında öldü.

3 Mart 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi, sıkıyönetim mahkemelerinde görevli17 hakim subayın görev yerlerini değiştirdi.

2- Millî Güvenlik Konseyi'nifi yasama görevlerine ilişkin içtüzüğün bazı maddeleri, Konsey kararı ile değiştirildi.

3- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Ankara'da bulunan AlmanZDF televizyonuna verdiği demeçte, «Türkiye'ye yardım konusundaBatı Avrupa'nın ve müttefiklerin kararlı göründüklerini» söyleyerek,«Müttefiklerin Türkiye'ye yardımı kendi çıkarları açısından zorunludur» dedi.

4- Sermaye piyasasını denetlemek, burada çalışanlara izin vermek amacı ile hazırlanan «Sermaye Piyasası Kanunu Tasarısı» Bakanlar Kurulu'nda kabul edilerek Millî Güvenlik Konsey'ine gönderildi.

5- Ankara Barosu Başkanı Prof. Muammer Aksoy, basına yaptığı açıklamada, «Çıkarılan yeni vergi yasalarına bağlı olarak bazıavukatların meslekten ayrıldıklarını» bildirerek, «Kazanılacağı farzedilen bir gelirden vergi alınmasının yarattığı endişe sonucu 300 avukat baromuzdan istif|0 etmiştir» dedi.

6- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve TürkiyeTekstil Sanayii İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı HalitNarin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'na toplam 100milyon tutarında bağışta bulundu.

7- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; Uluslararası ticarî bankalarca, Merkez Bankası'na sağlanan kısa süreli ticarî kolaylıklar.Şubat ayının üçüncü haftasında yeniden 59.8 milyon dolar artarak403.6 milyon dolara ulaştı.

8- Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Güney Özçebe getirildi.

9- Mülkiyeliler Birliği'nce düzenlenen «1981 yılında Atatürk'ebakış» adlı açık oturumlar dizisinin ilki olan «Kapitülasyonlardan Tam Bağımsızlığa» konulu açık oturum Ankara'da yapıldı.

10- Basında yer alan bir habere göre; emekli ikramiyelerinde yapılan artışın ortalama yüzde 22 oranında olduğu açıklandı.

11- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, 1977 seçimleri öncesi seçim yasaklarına aykırı davrandığı iddiasıyla Nazilli'de yargılandı,ancak duruşma 6 Nisan'a ertelendi.

12- 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi, Politika gazetesi Yazıişleri Müdürü Tamer Kayaş'ı «Komünizm ve millî duyguları zayıflatıcı yayın yoluyla propaganda yapmaktan» 3 yıl hapse mahkum etti.

Öte yandan, 1 Numaralı Askerî Mahkeme, «THKP - C Savaşçıları» davasıyla «MLSPB» davasını birleştirme kararı aldı.

13- Elazığ Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi'nce, sol görüşlü bir avukatı öldürmek ve bir öğretmeni yaralamaktan idam ve20 yıl ağır hapse mahkum olan silahlı sağ eylemci Cevdet Karakaş'ıncezası Askerî Yargıtay 4. Dairesi'nce onaylandı.

14- Bazı yabancı basın organlarında yer ajan iddialar üzerinde,DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk için Sıkıyönetim Komutanlığı'nınistemiyle Askerî Savcılık tarafından araştırma ve soruşturma açıldı.Haydarpaşa Askerî Hastanesi Başkehimi Operatör Kıdemli AlbayNusret Özden tarafından «Sistematik fizik yönünden» muayene edilen Baştürk için hazırlanan raporda,» DİSK Genel Başkam'nda herhangi bir işkence veya darp izine rastlanmadığı ve Abdullah Baştürk'ün sağlıklı bulunduğu» belirtildi.

15- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi, adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanan silahlı sol eylemci Faruk Tarık Sarıoğlu'na toplam 22 yıl, Sadık Caferoğlu'na 7 yıl hapis cezası verdi. Aynı mahkeme, dinamit nakletmekten sanık 4 kişiyi 4'er yi! 2'şer ay, 2 kişiyi de 9'ar ay 10'ar gün hapis cezasına mahkum etti.

16- Artvin'de operasyonlar sonucu «Dev - Yol» militanı 35 teröristin 2 piyade tüfeği, 13 tabanca, 113 mermi ve çok sayıda yasaklanmış yayınla birlikte ele geçirildikleri açıklandı. Manisa Demirci'de,çeşitli eylemlerden sanık ÜGD üyesi 10 kişi, 4 tabanca ve çeşitli silahlarla birlikte yakalandı.

17- Federal Alman Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'ndan altıüyenin oluşturduğu Mertes başkanlığındaki heyet Ankara'da resmîtemaslarına başladı. Dışişleri Bakanvekili İlhan Öztrak'ı ziyaret sırasında bir konuşma yapan Mertes, «Biz Türkiye'ye inceleme ve sorgulamaya değil, bilgi almaya geldik. Eğer soracağımız sorular bazennazik konulara değinirse, kritik sorular sorarsak, bunu sadece ilişkilerimizin daha sağlıklı yürümesini amaçladığımız ve Türk-Alman geleneksel dostluğunu pekiştirmek için yaparız» dedi.

18- Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi, Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü nedeniyle, bir yıl boyunca sürecek kutlama çalışmalarına Ankara'da başladı.

19- Aralarında Başbakan Bülend Ulusu ve Dışişleri Bakanı İlterTürkmen'in de bulunduğu dokuz kişilik islam Konferansı İyiniyetHeyeti Bağdat'ta Irakl'lı yetkililerle temaslarını tamamladıktan sonraSuudi Arabistan'a gitti.

THA'nın bir haberine göre; Tahran'da bir açıklama yapan İranBaşbakanı Ali Recai, «Heyetin gelişi ile savaş alanında herhangi birdeğişiklik olmadı. İran savaşı sürdürecek ve saldırganların akıllarını başlarına getirecektir» dedi.

Öte yandan, Irak Haber Ajansı, «İran kabul ettiği takdirde Irakkuvvetlerinin ateş kesmeye hazır olduğunu bunun Saddam Hüseyintarafından heyet üyelerine bildirildiğini» açıkladı.

20- Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Batı'nın Uluslararası ilişkiler Enstitülerince hazırlanan «Batı güvenliği» adlı raporda, «Türkiye, Batı güvenliği bakımından stratejik önemi olan ülkelerin başında» olarak belirtildi ve «Türkiye'ye ekonomik desteksağlamak Batı Alman hükümetine 1979 ve 1980 yıllarında 1.1 milyar DM'ye mal oldu. Bu nedenle Amerikan hükümetinden gerekli malî destek gelmezse Avrupalılar, bu konudaki çabalarını sürdürmekte siyasal bakımdan* güçlüğe düşeceklerdir» denildi.

21- Günaydın Gazetesi'nde yayınlanan bir haberde, Alman İşçiBulma Kurumu Müdürü Josef Stingl'in, Alman Süddeutsche ZeitungGazetesi'ne verdiği demeçte, «130 bin Türk'ün Alman vatandaşı olmayı reddettiğini» söylediği bildirildi.

22- Goethe Enstitüsü, Türk-Alman Kültür Derneği Başkanı Prof.Dr. Ekrem Akurgal'ın «Goethe Madalyası» ile ödüllendirilmesini kararlaştırdı.

23- REUTER Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; BirleşikAmerika, E! Salvador'a 25 milyon dolarlık yeni bir güvenlik yardımıdaha yapacağını ve ayrıca bu ülkeye 20 askerî danışman daha gön,dereceklerini açıkladı.

24- AFP'nin Moskova çıkışlı haberine göre; 74 yaşındaki SSCBDevlet Başkanı Leonid Brejnev, Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreterliği'ne yeniden seçildiğini açıkladı.

25- AP Ajansı'nın Madrid çıkışlı haberine göre; İspanyada darbeci dört generalin sorgusu başladı.

4 Mart 1981

1- Akajans'ın haberine göre; Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği Konsey Bütçe - Plan Komisyonunu Kamu İktisadî Teşebbüsleri (KİT)'in denetimi ile görevlendirdi.

2- Paris Çalışma Ateşesi Reşat Mora 11'n m öldürülmesi Din Görevlisi Tecelli Ari'nin da Ermeni teröristlerce yaralanması olayı ile ilgili bir açıklama yapan Devlet Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Öztrak,«Türk görevlilerinin haince bir saldırıya hedef olduklarını, bugünekadar birçok ülkede, özellikle Fransa'da Türk diplomatlarına karşı işlenen insanlık dışı Çinayetlerden hiçbirinin failinin yakalanamadığını»söyledi.

Turizm ve Tanıtma Bakanı ve Çalışma Bakan Vekili İlhan Evliyaoğlu da olayı nefretle kınadığını belirterek, «Fransız hükümetininbu tür saldırılara karşı kesin önlemleri alması gerektiğini» belirtti.

Öte yandan Dışişleri Batan Vekili İlhan Öztrak, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na davet ederek bir süre görüştü.

3- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, yaptığı yurt gezilerindeokullarda edindiği izlenimlerle ilgili açıklamasında, «Eski dönemlerden kalan soruşturmalar hariç bugün okullarımızda ideolojik ve politik soruşturma ve faaliyetlerin olmadığını memnuniyetle gördüğünü«belirterek,» Artık şüphe edilmesin ki okullarımızda devlet ve Başöğretmen Atatürk vardır» dedi.

4- Gümrük ve Tekel Bakanlığı'nca, daha önce Gerede, Yozgat,Sivas, Elazığ, Diyarbakır ve Denizli illerinde kurulan iç gümrüklerinkapatıldığı bildirildi.

5- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nın kararı ile Çukobirlik Genel Müdürü, Bakanlık Murakıbı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile kurul murakıpları görevlerinden uzaklaştırıldı. Genel Müdürlüğe vekaleten Kurmay Albay Muzaffer Pekçağlayan göreve başladı.

6- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı güvenlik kuvvetlerince7 Ocak tarihinde Tarsus'un Karakucak ormanlarında sürdürülen operasyonlar sırasında yakalanan ve daha sonra getirildiği İlçe Jandarma Komutanlığı binasında sorgulaması sırasında gizleyebildiği tabanca ile Jandarma Assubay Üstçavuş Hasan Hüseyin Özcan ile NihatÖzsoy ve Jandarma eri Şaban Öztürk, ayrıca orman muhafız bekçisiHayri Şimşek'i şehit eden, Adana Mühendislik Yüksek Okulu öğrencisi Mustafa Özenç ele geçirildi.

7- Biri kız 30 kişi hakkında idam cezası istenen yasa dışı DEV YOL adlı örgütün 75 militanının yargılanmasına Ankara SıkıyönetimKomutanlığı 1 Nolu Askerî Mahkemesi'nde başlandı.

8- Paris Çalışma Ateşesi Reşat Morali, Paris'te Çalışma Ateşeliği'nin bulunduğu semtte, kimliği meçhul iki kişi tarafından öldürüldü.Saldırıda din görevllisi Tecelli Arı da ağır şekilde yaralandı. Olaydansonra F-ransız Haber Ajansı AFP'yi arayan bir şahıs olayı «Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu» adlı bir örgütün üstlendiğini bildirdi.

9- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Türkiye'nin Bonn Büyükelçisi Vahit Halefoğlu ile Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ'dan sonra, Paris Büyükelçisi Adnan Bulak da görüşme amacıyla Türkiye'yeçağrıldı.

10- Önceki gün Ankara'ya gelen Federal Alman Parlamento üyeleri Sosyal Demokratki Parti Milletvekilleri Dr. Hans Bardens ve Karsten Voight, UBA'ya verdikleri ortak demeçte, .«Ankara'deki temaslarından, Türkiye'deki seçimlerin 1983 yılında yapılabileceği izleniminiedindiklerini» belirterek, «Türkiye'yi 12 Eylül'e getiren şartlar arasında politikacıların işledikleri hataların önemli olduğunu, politikacılarısuçlarken parti farkı gözetmediklerini» söylediler.

11- Belçika'lı film yapımcısı Marc Mopty, «Atatürk Belgeseli» adlıfilmin çekimi için Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın konuğu olarak Ankara'ya geldi.

12- ANKA Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Federal Almanya'nın 1981 Malî yılı bütçesinde Türkiye'ye acil yardım amacıyla 330milyon mark ayırdığı açıklandı.

13- AA'nın Atina çıkışlı haberine göre; To Vima gazetesinde çıkan bir haberde, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları Genel Sekreterlerinin 16 Mart'ta Ankara'ya yapacakları toplantıdan önce Atina'nın Türkiye'ye karşı bir iyiniyet iesti olara'k Ege'deki sivil havacılıkhatlarında değişiklik yapacağı ileri sürüldü.

14- REUTER Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABDBaşkanı Ronald Reagan, CBS televzıyonu muhabiri Walter Cronkiteile yaptığı söyleşide, «Sovyetler Birliği kendine özgü emperyalizminden saldırganlığından vazgeçmeye niyetli olduğunu göstererek böyle bir doruk toplantısının gerçekleşmesine katkıda bulunabilir» dedi.

15- AFP'nin Beyrut çıkışlı haberine göre; Gizli Ermeni KurtuluşOrdusu «Asala»nın bir sözcüsü, Fransız Hükümeti'ni «Fransa'nın tarafsızlığından vazgeçmesi halinde bütün dünyadaki Fransız kuruluşve diplomatik temsilciliklerine saldırabileceği» konusunda uyardı.

16- AFP'nin Tahran çıkışlı haberine göre; İran'ın dinî lideri Ayetullah Humeyni, gazete yazarlarını uyararak, kalemlerini kontrol etmelerini ve sorunları arttırmak değil, azaltmak amacıyla yazmalarınıistedi.

17- Pakistan Hava Yoüan'nın üç hava korsanı tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil'e kaçırılan Boeing - 720 uçağında bulunan 148yolcu ve müretebattan 18 kadın ile 9 çocuğun serbest bırakıldığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

18- Uluslararası Basın Enstitüsü IPI'nın Nairobi'de yaptığı yıllıktoplantı sona erdi.

5 Mart 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Paris BüyükelçiliğiÇalışma Ataşesi Reşat Morali ile Din Görevlisi Hamit Tecelli Ari'ninöldürülmesi olayı nedeniyle Turizm ve Tanıtma Bakanı ve ÇalışmaBakan Vekili İlhan Evliyaoğlu'na gönderdiği mesajda, «Morali ve Ari'nin öldürülmesini nefretle karşılıyoruz» dedi.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, resmîçağrılı olarak Libya'ycr gidişinden önce Yeşilköy Havaalanında verdiğidemeçte, «Bu yıl enflasyon hızının yüzde 30-35 dolayında olacağını» belirterek, «Libya ile görüşmelerinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin gözden geçirilerek ticaretin arttırılması çarelerinin aranacağınıve Libya'deki Türk müteahhitlerin iş hacminin 2.5 milyar doların üzerinde olduğunu» söyledi.

3- İki Türk görevlisinin Paris'te Ermenilerce şehit edilmesi olayını Bağdat'ta öğrenen Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Paris Büyükelçiliğimize çektiği te!graf,ta, «Meşun tecavüzü büyük bir üzüntüyleöğrendiğini» belirterek, «Ölenlerin ailelerine içten başsağlığı dileklerini ve kurtulan bankacı İlkay Karakoç'a geçmiş olsun dileklerini»iletti.

4-Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç, Paris Çalışma Ataşemiz Reşat Morali ve Din Görvelisi Tecelli Ari'nin öldürülmesi dolayısıyla Ankara'da yaptığı açıklamada, tüm İslam Alemi ile Hristiyan,Musevi ve Ermeni camiasının din adamlarına yönelen kanlı saldırılarıkınamaya çağırdı.

5- Yüksek Hakem Kurulu, bir toplu iş sözleşmesindeki 1 Mayıs'ın İşçi Bayramı olduğu hükmünü iptal etti.

6- Genelkurmay Sıkıyönetim Askerî Hizmetler KoordinasyonBaşkanlığı'nca «Yurda dönüp teslim olmaları» için kendilerine akşama dek süre tanınan 34 DİSK ve TQB- DER yöneticisinden 14 DİSKüyesi İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığına teslim oldu. 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığından alınan bilgiye göre; söz konusu 14 kişiden DİSK 5. Bölge Temsilcisi Tayyar Elmas bugün, öteki 13'ü ise daha önceki günlerde teslim oldu.

7- 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 3 numaralı askerî mahkemesi Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Yürütme Kurulu üyelerinden vebazı ilçe teşkilâtı görevlilerinden yedisini, «Yasa dışı örgüt kurmak vekomünizm propagandası yapmak» iddiaları ile tutukladı. MahkemeTİP Genel Başkanı Benice Boran ile Genel Sekreter Nihat Sargın'ında aralarında bulunduğu beş kişi hakkında da gıyabî tutuklama karan verdi.

8- Gördes'in Köprübaşı Kasabası'nın çok yakınlarında Ege Üniversitesi'nce uranyum yatakları bulundu.

9- Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu'nun üstlendiği saldırı sonucu, dün ağır şekilde yaralanan ve hastaneye kaldırılan Din GörevlisiTecelli Arı, yapılan ameliyata karşın kurtarılamadı ve gece geç saatlerde yaşamını yitirdi. .

10- Türkiye'deki durumu öğrenmek amacıyla Ankara'da temaslaryapan Federal Alman heyeti Başkanı Mertes, Dışişleri Heyeti Başkanı Genel Sekreter Kamuran Gürün'e, «Paris'teki menfur Çinayettenötürü duydukları derin üzüntüyü» dile getirerek, bu saldırıların tüminsanlığı çok yakından ilgilendiren bir Çinayet olduğunu belirtti ve«Diplomatların dokunulmazlıkları, diplomatların korunması boş birdeyim olarak kabul edilmemelidir. Bu dokunulmazlık ülkeler arasındaki ilişkilerde diyalogun sağlam bir şekilde sürdürülmesini gerekli kılacak temel ilkelerden birini teşkil eder. Arkadaşlarım ve şahsım adınabu konuda duyduğumuz derin acıları paylaşmakta olduğumuzu tekrarbelirtmek isterim» dedi.

Öte yandan Genel Sekreter Kamuran Gürün de Alman Heyetiningösterdiği ilgiye teşekkür ederek olaydan duyduğu üzüntüyü belirtti.

11- Ankara'da temaslar yapan Federal Alman Parlamento Heyetidüzenledikleri basın toplantısında izlenimlerini açıkladılar ve heyette bulunan 6 parlamenter de şahısları adına yaptıkları konuşmalarda «Parlamenterler olarak Alman Federal Meclisi'nde Türkiye'ye ekonomik ve askerî yardımın devamını tavsiye edeceğiz» dediler.

12- New York'taki «Türk - Amerikan Derneği» ve kültür işleriylegörevli Büyükelçi Talat Halman'm işbirliği ile «Atatürk Yılı» içinde 4büyük sempozyum düzenleneceği bildirildi.

13- İran ve Irak arasındaki savaşa son vermek amacıyla girişimlerde bulunan İslam İyiniyet Komitesi'nin, «İran ve Irak'a 13 Mart tarihinde ateşkes çağrısında bulunduğu, Irak kuvvetlerinin, İran'dangeri çekilmesinin 30 Mart'ta başlamasını ve 4 haftada tamamlanmasını, Şattülarap sorununun İslâm Konferansı Örgütü üyelerinden oluşan bir alt komitede çözümlenmesini önerdiği» yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

14- İçsavaşın devam ettiği Orta Amerika ülkesi El Salvador'da gerillaların, ABD Büyükelçiliğini makineli tüfekle taradıkları, saldırıdaölen ya da yaralanan olmadığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

15- Yunanistan'ın Limni Adası üzerindeki 3 bin mil karelik daimitehlikeli bölge durumundaki hava sahasını 1500 mil kareye indirmekararı aldığı, W -14 hattının da Türkiye ile birlikte yeniden tespitedilmesini kabul ettiği Akajans tarafından bildirildi.

16- ANKA Ajansı'nın Tokyo çıkışlı haberine göre; Japonya'nınsanayi kuruluşlarından Mitsubishi'nin kimya araştırma bölümü, insanlarda kanser olup olmadığını 2 dakikada ortaya koyan optik bir testuygulaması geliştirildiğini açıkladı.

6 Mart 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan' Evren, Federal AlmanyaDışişleri Komisyonu'ndan 6 parlamenteri, Çankaya Köskü'nde kabu!etti.

2- Millî Güvenlik Konseyi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası'nınbazı maddelerinin değiştirilmesine, 2. maddesinin kaldırılmasına veyasaya bazı geçici ek maddeler eklenmesine ilişkin yasayı kabul etti.

3- Tarım ve Orman Bakanı Sebahattin Özbek AA'ya verdiği demeçte, «Buğday ihracatının arttırılması için buğday tüketiminde tasarrufa gidilmesi gerektiğini, bunun için bakanlığın gerekli çalışmalarıbaşlattığını» söyledi.

4- Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen «1980'den 1981'eTürk Ekonomisi» seminerinde bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, «Kalkınma için plan disiplini zorunludur. 1970 devalüasyonu çok başarılı bir operasyon olmasına karşın daha sonra yapılanuygulamalarda plan kavramı zedelenmiş ve plan yapımında ve uygulamasında siyasal etkenler bilimsel etkenlere ağır basmıştır» dedi.

5- Paris'te iki Türk görevlisinin Ermenilerce öldürülmesi olayıylailgili olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa'ya bir nota verildi.

6- ASO tarafından düzenlenen «1980'den 1981'e Türk Ekonomisi»seminerinde açılış konuşması yapan Türkiye Odalar Birliği BaşkanıMehmet Yazar, enflasyonun belinin kırıldığını belirterek, «Ülkemizdepiyasayı büyük ölçüde canlı tutan yatırım faaliyetleridir. Bu nedenle,hemen hemen durmuş olan özel sektör yatırımlarının tekrar canlandırılması gerekir» dedi.

7- 1979 ylıında İstanbul'daki MHP Kongresi'nde yaptığı konuşmada «Hükümetin manevî şahsiyetini tahkir ve tezyif ettiği» gerekçesiyle hakkında dava açılan MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş beraat etti.

Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan MSPDiyarbakır eski milletvekili Yaşar Göçmen'in tutuksuz olarak yargılanması, Nevşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nce kararlaştırıldı.

AP Gümüşhane eski senatörü Ömer Naci Bozkurt'a silah çekmesi üzerine hakkında dava açılan İçişleri eski Bakanı Hasan FehmiGüneş ile ilgili davaya Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devamedildi, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

8- Çeşitli öldürme, silahlı gasp, halkın göçe zorlanması gibi eylemlerden sanık Dev - Yol militanı 44 kişi Eskişehir'de yakalandı.

9- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nden yapılan açıklamada, Adana'da, çeşitli eylemlerinsanığı TDKP adlı yasa dışı örgüt üyesi 26 kişinin örgüte ait silah vemermilerle birliket ele geçirildiği bildirildi.

10- Yüksek Öğrenm Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Kredi Yönetmeliği değiştirildi.

11- Ham petrol piyasa fiyatına esas teşkil edecek ham petrolserbest rekabet emsal fiyatının saptanmasına ilişkin Bakanlar Kurulukararı Resmî Gazete'de yayınlandı.

12- Ankara'deki temaslarını tamamlamış olan Alman ParlamentoHeyeti Başkanı Alois Mertes Milliyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, «Bir yabancı için Türkiye'nin demokrasiye dönüşüyle ilgili kesinbir takvim saptamak fevkalâde güçtür. Bu nedenle, yeniden belirtmek isterim ki bizim arzumuz, yurtiçi güvenliği gerçekleştirmiş, sağlam temellere oturtulmuş bir parlamenter demokrasinin kurulmasıdır.Bugünkü Türk hükmetinin görüşü de aynen budur» dedi.

13- Türkiye ile Romanya arasında Deniz Ulaştırma anlaşması Ankara'da imzalandı.

14- ABD Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiri ile Paris'te ikiTürk diplomatının katledilmesi olayını kınadı.

15- Yunan hükümeti, Türkiye ile anlaşmazlık konuları arasındabulunan Ege Hava Sahası ile ilgili bazı uygulamalarında değişiklikleryaptı ve bunları birer notamla Türkiye'ye duyurdu.

16- İngiltere'deki Kraliyet Mliletlerarası İlişkiler Enstitüsü Direktörü David Watt, Akajans'a verdiği demeçte, «Türkiye istikrarlı vesağlam temeller üzerinde olduğu sürece,"Sovyet tehdit ve istila şansı çok zayıf olur. Batı, Türkiye'ye çok daha fazla ekonomik ve askerî yardım yapmak zorundadır» dedi.

17- İslam Zirvesi İyiniyet Heyiti'nin 12 Mart'ta önerdiği ateşkesönerisinin ve Irak tarafından kabul edilmediği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

18- UPI Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD'li Senatör John Tower, «Amerika'nın artan Sovyet tehdidine karşı, OrtaDoğu ve Basra Körfezi ülkelerindeki savunma imkânlarını güçlendirmesi gerektiğini» söyledi.

7 Mart 1981

1- Basında yer alan bir haberde. Milli Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen yeni tasarıya göre, işçi emekli aylıklarının en düşük gösterge sayısının 390, en yükseğinin de 810 olduğu, yakacak yardımının ise 2 bin 500 lira olarak saptandığı bildirildi.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu, Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen «1980'den 1981'e Türkiye Ekonomisi»seminerinde yaptığı konuşmada, «Yabancı sermaye konusunda kapütülasyon tabu ve korkusundan kurtularak aksiyona geçmenin zamanıgeldi» dedi.

3- İslam Kalkınma Bankası'nın Sudan'ın Hortum şehrinde yapılan Bakanlar Genel Kurulu'na katılan Maliye Bakanı Kaya Erdem Ankara'ya döndü. Erdem, havaalanında yaptığı açıklamada, «İslam Kalkınma Bankası'nın bu yıl Türkiye'ye, 700 milyon dolar dolayında projeve program kredisi sağlayacağını» bildirdi.

4- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi tarafından yapılanaçıklamada, «Bugünkü bazı gazetelerde Dışişleri Bakanımızın Fransa Cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmede dün başka bir İstanbul gazetesinde çıkan Dışişleri bakanımızca hakikat dışı olduğu açıklanmışolan bir yazıdaki iddiaya atfen Fransız Cumhurbaşkanının ' FransaErmenilerin tarihsel olgusuna karşı gelemez. Ermenilerin tarihsel haklarını arama ve hesap sorma niteliğini taşıyan yaklaşımlara karşıçıkamaz' demiş olduğu tekrar edilmektedir.

Fransa Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmeye Dışişleri Bakanımız tek başına iştirak etmiştir. Dolayısıyla bu temasta neler konuşulduğunu Dışişleri Bakanımızdan başka bilen bir kimse yoktur. Konuşmalarla ilgili olarak tutulmuş bir zabıt da mevcut değildir. Konuşma sırasında Fransa Cumhurbaşkanı, iddia edildiği şekilde birbeyanda bulunmadığı gibi bilakis saldırı faillerinin bulunabilmesi içinher gayretin sarfedileceğini vurgulamıştır» denildi.

5- Dışişleri Bakanlığı, «Yunanistan'ın sınır konusunda ABD'dengaranti istediği» yolundaki haberler üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamada, «Bir askerî ittifak anlaşması içinde yeralan iki devletten birisinin diğerine karşı, ittifakın bir üçüncü devletinden garanti istemesi mantıkla pek uyuşmamakta ve sadece Türkiye'ye karşı değil, NATO'nun bütün ülkelerine karşı da bir itimatsızlık manasını tazammun etmektedir» denildi.

6- Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 60. yıldönümü törenlerle kutlandı.

7- Gazete, dergi ve ajansların radyo ve televizyon haberleri ilegörevlendirdiği muhabirlerden oluşan TRT Muhabirleri Derneği 3. Olağan Genel Kurul toplantısında, Dernek Başkanlığına yeniden NursalTekin seçildi.

8- Görevinden alınan Çay Kurumu Genel Müdürü Bedirhan Birben'in yerine MKE Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Yılmaz Telatar getirildi.

9- Yasa dışı THKP/C Eylem Birliği adlı örgütün 24 militanı hakkında dava açıldı ve askerî savcı 24 sanıktan 15'i hakkında «Siyasaldüzeni değiştirmeye teşebbbüs ettikleri» gerekçesiyle idam cezasıistedi.

10- UBA'nın bir haberine göre; Ankara Sıkıyönetim KomutanlığıAskerî Savcılığı, «Hizbüt Tahrir Örgütü» üyesi 9 kişi hakkında soruşturma açtı.

11- Uluslararası Deniz Hukuku Konferansı'nın 9 Mart 17 Nisantarihleri arasında yapılacak 10'uncu oturumuna katılacak olan emekli büyükelçi Namık Yolga başkanlığındaki Türk Heyeti New York'agitti.

12- Kuzey Atlantik Asamblesi Başkanı Jack Brooks ve Genel Sekreteri Phillepe Doernes, Ankara'ya geldi. Havaalanında gazetecilereaçıklamada bulunan Brooks, «Gazetelerden okuduğum kadarıylaTürkiye her alanda daha iyiye gidiyor. Büyük bir ülke olan Türkiye,her alanda kendi çabalarıyla bağımsız kalabilecek güçtedir» dedi.

13- Ankara ve İstanbul'daki görüşmelerini tamamlayan AloisMertes başkanlığındaki Alman Parlamento Heyeti, Türkiye'den ayrıldı.

14- Seydişehir Alüminyum Tesislerinde incelemeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen SSCB Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi Başkanı K.Skoçkov, Aliağa Rafinerisini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

15- Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Avrupaİşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) Yönetim Kurulu, «Türkiye'nin Avrupa Konseyi ve Avrupa Topluluğu ile ilişkilerinin gözden geçirilmesi için uluslararası girişmlerde bulunmayı» kararlaştıırdı.

16- ABD Başkanı Ronald Reagan, Washington'da düzenlediği ba-'sın toplantısında, Hürriyet Gazetesi muhabirinin sorusuna cevaben,«Türkiye'nin Amerika içia vazgeçilmez bir müttefik olduğunu» belirterek, «Amerikan yönetiminin Türkiye'ye yapılan ekonomik ve askerîyardımları sürdürmeye kararlı» olduğunu açıkladı.

AP Ajansı'nın haberine göre de, yine aynı toplantıda bir soruyuyanıtlayan Reagan, «Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için elimizden geleni yapacağız» dedi.

17- Basında yer alan bir habere göre; Yunanistan Dışişleri Bakam Konstantin Mitsotakis, ABD'ye «Üslerin NATO amaçlı kullanılabilmeleri karşılığında ülke savunmasının güçlendirilmesini» öngören öneriler paketini içeren 3 mektubu ve «Ege Denizi'nde dengeyle birlikteülkenin sınırlarının Türkiye karşısında güvence verilmesini» öngören2 mektubu Cuma günü Amerikan hükümetine verdiğini açıkladı.

18- AP Ajansı'nın Milano çıkışlı haberine göre; Polonya'da bağımsız «Dayanışma» Sendikasının Lideri Lech Weiesa, Corriere DellaSera gazetesine yaptığı açıklamada, «Eğer Polonya'da hükümet başarısızlığa uğrarsa ülkeyi sendika yönetir. Sendikanın hükümet olmasını arzu etmeyiz. Dayanısma'nın hükümet olması olanaksızdır» dedi.

19- Hindistan'da her yıl düzenlenmekte olan Shankar's Uluslararası Çocuk Resimleri Yarışması'nda Türk çocukları 865 ödülden13'ünü paylaştılar.

8 Mart 1981

1- Millî Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken haftalık Yankıdergisine yaptığı açıklamada, Basra Körfezi'ndeki kuvvet boşluğunundoldurulmasına ilişkin olarak, «Türkiye'nin kendi imkânları ve menfaatleriyle bağdaşmayan görevleri yüklenmesinin beklenemeyeceğini»belirterek. «Bizim Yunanistan'a karşı en küçük bir hasmane düşüncemiz yoktur. Yunanistan'ı da kendimize bir tehdit olarak görmüyoruz» dedi.

2- Türk Ticaret Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Behzat Tuncer, bankanın kuruluşunun 68. yıldönümü nedeniyleverdiği demeçte, «Amacımız sürekli atılım yapmak ve çağdaş bankacılık hizmetlerini en ileri tekniklerle yürütmektedir» dedi.

3- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili soruşturma devam ederkenaçılacak davanın iddianamesiyle ilgili taslak çalışmalarına başlandı.

4- Federal Alman ikinci TV'sinde, Devlet Başkanı OrgeneralKenan Evren'in program dışı, Alman parlamenterleri kabul etmesini,«Şark nezaketinin en güzel örneği olduğu» belirtildi ve Alman parlamenterlerin Türk yöneticilerle yaptığı görüşmelere geniş bir yer verildi.

5- Kuzey Atlantik Asamblesi Başkanı Amerikalı Temsilciler Meclisi üyesi Jack Brooks, Milliyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte,«Biz, NATO Asamblesine üye olan Türk parlamento grubunun eskidenolduğu gibi bundan sonra da Asamble'de bulunmalarını, tüm faaliyetlerimize katılmalarını ve fevkalâde yararlı ve önemli gördüğümüzortak çalışmalarını sürdürmelerini istiyoruz. Türkiye'de yeni genelseçimler yapılıncaya kadar ve yeni grup teşekkül edinceye kadarTürk Parlamento Heyeti, Asamblede, özel bir statü ile kalmalıdır. Sadece nihaî kararlarda oy kullanamazlar, ancak her türlü konuda sözhakkına ve konuşma hakkına sahip gözlemciler olacaklardır» dedi.

6- Çalışma Ataşemiz Reşat Moralı ile Din Görevlisi Tecelli Ari'ningeçen hafta Farnsa'da «Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu» tarafındankatlini protesto amacıyla, Türk Emekçi Dernekleri Paris'te çok sayıdaTürk'ün katıldığı bir protesto yürüşüyü düzenledi.

7- AFP'nin Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği'nintek bir füze ile Cosmos tipi 8 aracı birden uzaya fırlattığı açıklandı.

8- Polonya'da Dayanışma Sendikası ile Hükümet arasındaki ilişkilerin gerginleştiği, bu nedenle Sendikanın yayınladıkları bir bildiride, Hükümeti görüşmeye 'çağırdığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

9-THA'nın İslamabad çıkışlı haberinde Buttu yanlısı üç hava korsanının Pakistan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağını kaçırmaları üzerine, ülkede Butto yanlılarına karşı geniş bir tutuklama kampanyasınagırişildiği, bu arada idam edilen eski Başbakan Zülfikar Ali Butto'nundul eşi Nusret Butto'nun evinde gözaltına alındığı, bildirildi.

9 Mart 1981

1- Şimdiye kadar beyan edilmemiş gelirlerin yüzde 10 oranındavergilendirilmesi için hazırlanan «Servet ve Stok Affı» hakkındakiyasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

2- Turizm Haftası nedeniyle bazı otellerin yüzde 10 indirim yapacağını belirten Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu, «Bu uygulama, turizm bilinÇini yerleştirme çabalarımıza katkıda bulunacaktırBiz tüm otellerin bizi anlayışla karşılayacaklarına ve isteğimizi gönüilü olarak yerine getireceklerine inanıyoruz» dedi.

3- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, «Gündemde çözüm bekleyen toplu sözleşmelerin görüşülmeye başlandığını» açıkladı.

4- Türkiye Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar, Japonya veHong Kong'a yaptıkları gezi hakkında yayınladığı raporda, her iki ülkedeki temaslarına ilişkin bilgi vererek, «Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Türkiye ekonomisinin dışa açılması geniş, sürekli ve ısrarlı dıştemaslarla mümkündür. Bunu iş adamlarımız başaracaktır. Ancak bütün kuruluşların, bürokrasinin, dış temsilciliklerimizin ve mevzuatımızın buna yardımcı ve destek olması gerekir. İçimize kapanarak vedünyadan uzaklaşarak bir yere varamayız» dedi.

5- Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier Akajans'a verdiğidemeçte, «Yüksek Hakem Kurulu'nun toplu sözleşmeleri değerlendirirken işçilere verilen ikramiyeler konusunda mevcut, kazanılmış hakların gerisine gidecek tarzda bir karar alacağını sanmıyorum» dedi.

6- MHP Gençlik Kollan ve Ülkü Yolu Derneği Yönetim Kuruluüyesi İsmail Şimşek, bomba, patlayıcı madde ve tahrip kalıpları ilebirlikte ele geçirildi.

7- Türkiye ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelmişolan Kuzey Atlantik Asamblesi Başkanı Jack Brooks ve Genel Sekreteri Despormes, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Necdet Öztorun, Millî Savunma Bakanı Haluk Bayülken ve Dışişleri Genel Sekreteri Kamuran Gürün ile görüştükten sonra Başbakan Bülend Ulusutarafından kabul edildi. THA'ya bir demeç veren Brooks «Türkiye'deAskerî müdahale gerekliydi» dedi.

8- Seydişehir Alüminyum Tesislerinin genişletilmesi konusundatemaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Sovyetler Birliği DışEkonomik İlişkiler Devlet Komitesi Başkanı Skackov ve beraberindeki heyet Sanayi ve Tekoloji Bakanı Şahap Kocatopçu'yu ziyaret ettikten sonra Başbakan Yardımcısı Zeyyat Baykara ve Ticaret BakanıKemal Cantürk ile görüştü.

9- Resmî bir ziyaret için Bengladeş'e giden Dışişleri Bakanı İlterTürkmen, Benglades Dışişleri Bakanı Prof. Şems-Ül Hak ile görüşmelere başladı ve iki ülke arasında Kültür İşbirliği Anlaşması imzaladı.

10- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Bahreyn, Kuveyt, Oman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları körfezin savunma stratejisini görüşmek üzere Muscat'ta toplandılar

Öte yandan ABD Savunma Bakanı Gaspar Weinberger'in, «Sovyetler'in körfeze muhtemel bir saldırısını önceden haber almak içinbu bölgede bir askerî üsse ihtiyaç olduğunu», Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt'in ise «Türkiye ile Pakistan'a yardımda bulunursak bölgede istikrarı sağlayabiliriz» dediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

11- Uluslararası Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı New York'taçalışmalarına başladı.

12- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiltere'de 530.000kamu görevlisi ücretlerinin artırılması isteğiyle 24 saatlik bir grevebaşladı.

13- AP Ajansı'nın Şam çıkışlı haberine göre; bir Pakistan yolcuuçağını kaçırarak önce Kabil'e, sonra da Şam Havaalanı'na getirenhava korsanları, ellerinde rehin bulunan 100 kadar yolcuyu serbestbırkamak için «Pakistan'da tutuklu bulunan Salamullah Han'ın ailesiile Cemal'in serbest bırakılması, Pakistan hükümetinin Zülfikar grubuna karşı giriştiği propaganda kampanyasına son verilmesi ve Zülfikar grubunun Pakistan hapishanelerinde bulunan bütün üyelerininserbest bırakılması» gibi üç istekte bulundular.

14- AP Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran İçişleri Bakanı Ayetullah Mahdavi Kani, gösteri ve yürüyüşlerin geçici olarakyasaklanmasını kararlaştırdı.

10 Mart 1981

1- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in Fransa Dışişleri Bakanı Poncet'ye iki Türk görevlisinin öldürülmesi konusunda gönderdiği cevabi mektup açıklandı. Türkmen mektubunda, «Sayın Bakan, hükümetiniz nezdinde yapmış bulunduğumuz girişimlerin layık oldukları titizlikle incelendiklerini ve masum insanların yaşamlarının korunması ileülkelerimiz arasındaki karşılıklı güvenin muhafazasını teminen, hoşgörülmesi imkânsız bu durumun gerektirdiği önlemlerin alınacağınıümit ediyorum» dedi.

2- Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, Başbakan BülendUlusu ile bir görüşme yaptı. Görüşmede, çeşitli işçi sorunlarını kapsayan bir istek mektubu Başbakan'a sunuldu.

3- Türk - İş'e bağlı Çimse-İş Sendikası Başkanlar Kurulu Olağan Toplantısı Genel Başkan Akif Keskin'in başkanlığında Türk - İşGenel Merkezi'nde başladı.

4- Elektrik Mühendisleri Odası Başkanlığına Teoman Alptürkseçildi.

5- Seydişehir Alüminyum ve Alümina Tesislerinin genişletilmesine ilişkin kredi anlaşması, Ankara'da imzalandı.

6- 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı ve Genelkurmay AskerîHizmetler Koordinasyonu Başkanlığı'nın 2 numaralı bildirisi ile DİSKyönetim, yürütme, onur kurulları üyeleri ve merkezi İstanbul'da bulunan DİSK'e bağlı sendikaların başkanlarından teslim olmaları istenilen33 kişiden teslim olan yo da yakalananların sayısının 15 olduğu basında yer alan haberlerde bildirildi.

7- 16 Ağustos 1980 günü Etiler Akatlar'da Amerikalı assubayAlberto Samuello ile arkadaşı Halil Sabri Baytar'ı yaylım ateşiyle öldürmekten İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 numaralı Askerî Mahkemesi'nde idama mahkum olan «MLSPB» örgütü üyesi Kadir Tandoğan ve Ahmet Sarer hakkındaki karar, Askerî Yargıtay 3. Dairesi'nce bozuldu.

Öte yandan, Askerî Yargıtay 4 Dairesi, 13.4.1979 günü İstanbul'da Alper Tunga Aytuna'yı öldürmekten 24 yıla mahkum olan Muzaffer Ağca ile 17.5.1979 günü İzmir'de Sezai Uçar ve Yavuz Aydın'ı öldürmekten 24 yıla mahkum olan Muharrem Menzin haklarındaki kararları onayladı.

8- İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 2 numaralı Askerî Mahkemesi,silah kaçakçılığı suçundan Metin Kaya'ya 10 yıl ağır hapis 32 binlira da para cezası verdi. Gölcük Donanma ve Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi ise, Bekir Uygun'u tabancayla ağır yaralamaktan sanık yasadışı «TKP-C» üyesi 17 yaşındaki Erdal Turanlıoğlu'nu 24 yıl hapsemahkum etti ancak yaşının küçüklüğü nedeniyle cezayı 13 yıl 4 ayaindirdi.

9- Adana Ceyhan'da, çeştili eylemlerden sanık yasa dışı «DevYol» örgütü'ne mensup 26 kişi; Elazığ'da, Adaklı Jandarma KarakoluKomutanı ile oğlunu öldüren «Kava» adlı örgütün Elazığ, Tunceli, Bingöl sorumlularıyla birlikte 21 militanı; 4 kişinin öldürülmesi, 3 öldürme olayının planlayıcısı ve çok sayıda kurşunlama olayı sanığı olduğubildirilen Elazığ «Dev - Sol» sorumlusu Ali Akgün; İstanbul'da cezaevifirarisi ve gıyabî tutuklu 2, hükümlü 3 kişi yakalandı.

10- Yalova'da bir şoförün kendilerine para vermemesi üzerine silahla ağır yaralayarak kaçan iki teröristten biri, güvenlik güçleriyle giriştikleri çatışmada ölü, diğeri ise yaralı olarak ele geçirildi.

11- Yunanlı yüksek mühendis Andreas Politakis tarafından konulan «Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülleri»nin dağıtım töreni Atina'da yapıldı. Abdi İpekçi'nin eşi Sibel İpekçi'ye de «Onur» ödülüverildi.

Törenden sonra verilen kokteylde, Milliyet Gazetesi mensuplarıyla konuşan Yunan Dışişleri Bakanı Konstantin Mitsotakis, «Yunanistan ve hükümetimiz Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istemektedir.İki ülkenin dostluğu, bütün şartların üstesinden gelinerek geliştirilmekzorundadır. Bu dostluğu güçlendirmeliyiz» dedi.

12- Akajans'ın Frankfurt çıkışlı haberine göre; belediye seçimleri nedeniyle Frankfurt'ta bir konuşma yapan Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, «NATO üyesi Türkiye'ye askerî yardıma devam edeceğiz» dedi.

13- ABD Dışişleri Bakanı Ronald Reagan'ın bir açıklamasında,«Afganistan'daki Sovyet işgaline karşı direnen Müslüman gerillalarasilah yardımı yapacağını açıkladığı bu arada ABD Dışişleri BakanıAlexander Haig'in de Sovyet Lideri Brejnev'in geçtiğimiz günlerdeönerdiği «doruk toplantısı» için dikkatli hazırlık yapılmasını ve aceleedilmemesi» görüşünü savunduğu yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

14-Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; 3 hava korsanının bir Pakistan Hava Yolları uçağını kaçırmasından sonra Pakistan'da hükümete karşı başlatılan gösteriler nedeniyle geçtiğimiz haftasonunda tutuklanarak Karaçi Cezaevi'ne konulan Begüm Nusrat Butto, evinde gözetim altında bulundurulmak koşuluyla serbest bırakıldı.

15- AP Ajansı'nın Madrid çıkışlı haberine göre; İspanya'da Meclisbaskını yaparak darbe girişiminde bulunan General Boschs askerisavcı tarafından «rejimi devirmek» ile suçlandı.

11 Mart 1981

1- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide Başkanlığında, SSK Genel Müdürlüğü ve SSK Marmara Bölge Müdürlüğü yöneticileri, SSKİstanbul Vatan Caddesi Bölge Müdürlüğü inşaatının depolarından kuruma ait 172 milyon lira değerinde ihracat malzemesinin kaybolmasıyla ilgili olarak toplantı yaptı,

2- Anayasa Mahkemesi, Siyasî Partiler Kanunu hükümlerine göre, siyasî partilerin genel merkezlerinin kesin hesapları üzerine yapılması gereken malî denetim işlemlerinin durdurulmasına kararverdi.

3- Paris'te Ermeni tedhişçileri tarafından öldürülen Çalışma Ataşesi Reşat Morali ile Din Görevlisi Tecelli Ari'nin cenazeleri Paris'tedüzenlenen törenden sonra uçakla Ankara'ya getirildi.

4- Basın ve Yayın Müdürlüğü'nce Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü nedeniyle «Atatürk ve Türkiyesi» konulu bir yazı kampanyasıaçıldı.

5- Eski Devlet Bakanı Mustafa Kılıç, CHP Urfa eski milletvekiliCelal Paydaş ve CHP Mardin eski milletvekili Ahmet Türk, Ankara 10.Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklandılar.

6- İstanbul Barosu'nun manevî şahsiyetine hakarette bulunduğugerekçesiyle Tercüman Gazetesi yazarı Nazlı Ilıcak, sahibi Kemal Ilıcak ile Sorumlu Müdür Aydoğdu İlter hakkında, Baro Başkanı OrhanApaydın tarafından 2 milyon liralık tazminat davası açıldı.

7- Sıkıyönetim Güvenlik Güçlerince Antalya ilinde gerçekleştirilen bir dizi operasyonda, çeşitli öldürme ve kurşunlama olaylarınınfaili oldukları belirlenen yasa dışı THKP - C örgütüne mensup 55 kişiyakalandı.

8- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numralı Askerî Mahkemesi'nce idam cezasına çarptırılan silahlı sağ eylemci Cengiz Ayhan, infaz öncesi yaptığı itiraflar nedeniyle hakkındaki kararın Askerî Yargıtay'ca bozulması üzerine yeniden mahkemeye çıkarıldı.

9- 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askerî Mahkemesi,Dünya Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Orhan Birgit ile Yazı İşleri Müdürü Abdullah Gelgeç hakkında «Devletin güvenlik kuvvetlerinialenen tahkir ve tezyif» iddiasıyla açılan davada görevsizlik kararıverdi.

10- Milliyet Gazetesi Başyazarı ve Genel Yayın Yönetmeni Abdiİpekçi'yi öldüren Mehmet Ali Ağca'nın kaçmasına yardım eden birkişi Erzurum'da yakalandı.

11- Kahramanmaraş'ta 19- 26 Aralık 1978 tarihlerinde meydanagelen toplumsal olaylarla ilgili davanın gerekçeli kararının tebliğinebaşlandı.

12- Birçok öldürme, yaralama olaylarına karışan yasa dışı «Kurtuluş» örgütü üyesi 17 kişi yakalandı.

13- Gelir Vergisi'ne tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının ödeyeceği peşin vergi ile ilgili yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandı.

14- ANKA Ajansı'nın bir haberinde, IMF tarafından hazırlanan son«Türkiye Raporu»nda, Ocak 1980'de başlatılan istikrar programınınbir yıl daha kararlılıkla uygulanması ve büyük tutarda dış krediyledesteklenmesi» gerektiği belirtildi.

15- AA'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkanı RonaldReagan, 1982 rnalî yılı bütçesinde Türkiye'ye toplam 703 milyon 500bin dolarlık yardım önerisini Kongre'ye sundu.

16- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Federal Almanya Dışişleri Bakanı Hans Dietrich Genscher Bonn'a dönmedenönce Washington'da düzenlediği basın toplantısında, «Almanya'nın Türkiye'ye yardım sağlamada öncülük yaptığını ve bu yardımı sürdüreceklerini» söyledi.

17- THA'nın Moskova Çıkışlı haberine göre; başta Sovyetler Birliği olmak üzere .Varşova Paktı ülkelerinin askerî birlikleri Mart ayının son iki haftası içinde Polonya ve Doğu Almanya topraklarında manevra yapacaklarını açıkladılar.

18- Polonya'da hükümet yetkilileri ile Dayanışma Sendikası arasında anlaşmaya varıldığı ve Lodz kentindeki grevlerin sona erdiği,yabancı ajanslar tarafındcm bildirildi.

19- ANKA Ajansı'nın Şam çıkışlı haberine göre; Pakistan HavaYolları'na ait bir uçağı önce Kabil'e, sonra da Şam'a kaçıran havakorsanları isteklerinin kabul edilmesi için süreyi 30 saat daha uzattılar.

20-AP Ajansı'nın San Salvador çıkışlı haberine göre; El SalvadorSavunma Bakanı Jose Guillermo Garcia, San Salvador'da düzenlediğibasın toplantısında, «Savaşın gerillalar tarafından başlatıldığını ve 10Ocak tarihinden bu yana 2200 gerillanın öldürüldüğünü, buna karşılıkhükümet kuvvetlerinin 146 kayıp verdiğini» öne sürdü.

12 Mart 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Millî GüvenlikKonseyi üyeleri ile Başbakan Bülend Ulusu, TRT'de Genel Müdüremekli Tümgeneral Macit Akman tarafından hazırlanan brifinge katıldılar.

2- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Sovyetler Birliği'ninAnkara Büyükelçisi Aleksi Rodinov'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti.Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden verilenbilgiye göre, Büyükelçi, Orgeneral Evren'e Sovyetler Birliği DevletBaşkanı Leonid Brejnev'in, Komünist Partisi'nin 26. Kongresi'nde alınan kararlar konusunda gönderdiği mesajı sundu.

3- Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliği'nden verilen bilgiye göre; Milli Güvenlik Konseyi 12 Eylül'den bu yana yasama ile ilgili 42 toplantı yaptı ve sevkediimiş bulunan toplam 141 yasa teklif, vetasarısından uluslararası anlaşmalar da dahil 123'ünü onayladı.

4- Geçtiğimiz hafta içinde Paris'te Ermeni teröristlerce öldürülen Paris Büyükelçilği Çalışma Ataşesi Reşat Morali ve din görevlisiTecelli Arı için Ankara'da, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren,Millî Güvenlik Konseyi üyeleri, Başbakan ve bakanlarla, mülkî ve askerî erkan ile yabancı misyon mensuplarının katıldığı cenaze törenidüzenlendi. Öte yandan Türk Kadın Federasyonu ve Türk KadınlarKonseyi tarafından ortaklaşa bir sessiz yürüyüş düzenlendi ve yürüyüş sonunda Fransız Elçiüği'nin kapısına üzerinde «Türk Kadınları»yazılı siyah bir çelenk kondu.

5- Yüksek Hakem Kurulu, iki toplu sözleşmenin bazı maddelerinin değiştirilmesi için işverenierce yapılan iki başvuruyu görüşereksonuçlandırdı ve iki sözleşmenin değiştirilmesi isteğini reddetti.

6- Anadolu Ajansı'nın Olağan Genel Kurul toplantısı Ankara'dayapıldı. Yönetim Kurulu üyeliklerine Biltekin Özdemir, Kemal ZekiGençosman, Behiç Ekşi, Necati Zincirkıran ve Halit Süer getirildiler.

7- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri, Paris Çalışma Ataşesi ve din görevlisinin öldürülmesi nedeniylebir bildiri yayınladı ve «Fransa'nın uluslararası terörizm karşısındakitutumunun şaşırtıcı ve çelişkili olduğunu» bildirdi.

8- 4. İslam Ülkeleri Merkez Bankası g,uvenörleri toplantısınakatılmak üzere Hartum'a giden Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, Türkiye'ye döndü.

9- Yeni maden yasa tasarısı hazırlanarak bakanlıkların görüşlerine sunuldu.

10- 6. Kolordu ve Adana Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, «Yetki bölgesi içinde ve dışında çalışma yapanve daha önce büyük çapta çökertilen yasa dışı bölücü bir sol örgütleilgili olarak Kahramanmaraş kesiminde yapılan son seri operasyonlarda örgütün 40 üst düzey yönetciisi ile 250 milyon lira değerinde3571 silah ve 22 bin mermi ele geçirildiği» açıklandı.

11- Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'yi öldürmekten idama mahkum edilen Mehmet Ali Ağca'nın cezaevinden kaçırılmasından sonra Erzurum'a ve buradan İran'a gidişiyle ilgili olarakAnkara Sııkyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı'nça tutuklu bulunanÜlkü Ocakları Derneği Genel Başkanı Münşin Yazıcıoğlu'nun yenidenifadesi alındı.

12- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 numaralı Askerî Mahkemesi'nde, «Sıkıyönetim Savcılığı'nca sürdürülmekte olan bir soruşturmayı saptırmak amacıyla yayın yaptıkları» iddiasıyla yargılananCumhuriyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Orhan Erinç ile gazeteci Reha Öz beraat ettiler.

13- Yasa dışı «Halkın Kurtuluşu» adlı örgütün 126 militanı hakkında «Devletin ona yasal düzenini değiştirmeye cebren teşebbüs»suçundan 2 ayrı dava açıldı. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 numaralı askerî mahkemesi'ne açılıan 2 ayrı davada toplam 22 sanıkhakkında TCK'nun 146-1 maddesine göre idam cezası istendi.

14- Federal Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, «Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin destekleneceği» belirtildi.

15- Birleşmiş Milletler nezdindeki daimî delegeliğimiz tarafından,diplomatlarımıza yöneltilen çeşitli saldırılara karşı önlem alınmasınailişkin nota, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine bidirildi.

16- Yunan Dışişleri Bakanı Konstantin Mitsotakis, Le Monde Gazetesi'ne verdiği demeçte «Atina ile Ankara arasındaki bir barışmanın son derece gerçekçi bir olasılık olduğunu» söyledi.

17- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberinde, «ABD'nin, SuudiArabistan'a dünyanın en gelişmiş radar uçaklarını satmaya ve Mısır'da, Kızıldeniz yakınında bir havaalanı inşa etmeye karar verdiği»bildirildi.

18- REUTER ve AFP'nin Şam çıkışlı haberlerinde, Pakistan'ın hava korsanlarının isteklerini kabul etmesi üzerine, salıverilmesi istenen55 siyasa! tutuklunun kimliklerinin saptanması için hava korsanlarıile görüşmelerin başladığı bildirildi.

19- AFP'nin San Salvador çıkışlı haberine göre; El Salvador'dason 24 saat içinde 60'tan fazla insan öldürüldü.

13 Mart 1981

1- Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 82'nci yıldönümü tören ve gösterilerle kutlandı. Kara Harp Okulu'nda yapılan törendekonuşan Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, «Biz zaten sizlerinAtatürk sevginize ve milletimizin çoğunluğunun Atatürk ideallerinebağlılığına güvenerek 12 Eylül'ü yaptık» dedi. Evren ayrıca, «Türkulusu ve sizler Atatürk sevgisini, Atatürk ideallerini kalbinizde yaşattıkça bu Cumhuriyeti hiç kimse yıkamayacaktır.» şeklinde konuştu.

2- Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın İstanbul'da düzenlediği«Yöneticiler Toplantısına katılan İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten,«Hazırlanan konut yasa tasarısında, 80 milyar dolaylarında bir fonkurulmasının öngörüldüğünü ve bu fondan konut sahibi olmak isteyendar gelirlilere 20 yıl vadeli yüzde 5 faizle kredi verileceğini» söyledi.

3- Akademilerarası Kurul toplantısı İstanbul'da başladı.

4- ANKA Ajansı'nın bir haberine göre; özel bankaların 1980 yılındaki dışsatım gelirlerinin 2 milyar doları aştığı belirlendi.

5- Paris'te şehit edilen Çalışma Ataşesi Reşat Morali, İstanbulKaracaahmet mezarlığında toprağa verildi.

6- Tarsus'ta Ocak ayının ilk haftasında iki astsubay üstçavuş,bir orman koruma bekçisi ile 1 jandarma erini şehit etmek suçundan,Sıkıyönetim Askerî Mahkemesi'nde suçüstü hükümlerine göre yargılanan Mustafa Özenç adlı Dev - Yol militanı, bir celsede idama mahkum edildi.

7- 2. Ordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Nihat Arda, Konya, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat illeri Sıkıyönetim KurmayBaşkanlığı'na; 2. Ordu ve Niğde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Yozgatilleri Sıkıyönetim Kurmay Başkanı Tümgeneral Nihat Kocabaş, KaraKuvvetleri Komutanlığı Donatım Başkan Yardımcılığı'na getirildiler.

8- Adana'da 4 kişinin öldürülmesi, 4 kişinin yaralanması eylemlerine karışan, İstanbul'da ;çeşitli gazinolardan 14 milyon lira para gaspeden 12 ülkücü militan güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sonucu yakalandı. Öte yandan, Ankara'nın Yıldızevler semtinde,Ramazan Arı adlı genci, kurdukları halk mahkemesinde yargılayaraköldüren Dev - Yol militanlarından biri ele geçirildi.

9- Malezya'da resmî ziyaretini sürdüren Dışişleri Bakanı İlterTürkmen, Malezya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, «Türkiye'nin Güney Doğu Asya'da istikrarı güçlendirmek amacıyla, ASEANülkelerince girişilen çabaları desteklemeye devam edeceğini» açıkladı.

10- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Hans J. D. Koster, Paris'te öldürülen 2 Türk görevlisiyle ilgili olarak Dışişleri Bakanıİlter Türkmen'e bir taziyet mesajı gönderdi.

11- Pakistan Hava Yolları'na bağlı bir uçağı 102 yolcusu ve mürettebatı ile birlikte Şam Hava Alam'nda bekleten hava korsanlarınınserbest bırakılmasını istediği 55 siyasî tutuklu Libya'ya gönderildi.

14 Mart 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 14 Mart Tıp Bayramıdolayısıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen törenegönderdiği mesajda, «Bütün yurttaşlarımızın sağlığını koruyacak sayı ve nitelikte hekim ve yardımcı personelin yetiştirilmesi asıl hedefimiz olmalıdır» dedi.

2- Başbakan Bülend Ulusu, Ankara'da düzenlediği ikinci basıntoplantısında, «Türkiye'ye totaliter bir düzen getirmenin özlemi içindebulunanlara karşı sürdürülen mücadelenin kesin bir başarı ile sonuçlanacağından ve Türk ulusunun hakkı olan sağlıklı bir demokratik rejime makul bir süre içinde kavuşacağından kimse kuşku duymamalıdır» dedi.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Serbülent Bingöl, bakanlığıile ilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Samsun'da yaptığı açıklamada, «Türkyie'nin hemen her yöresinde petrol var. Ancak bu yılpetrol arama çalışmalarının yüzde 70'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilecektir» dedi.

4- AP eski milletvekili Rasim Gezmiş, CHP eski senatörü Muharrem Bartın İçişleri Bakanlığı müşavirliklerine; İmar ve İskan eskibakanlarından Ahmet Karaarslan Zonguldak Vali Muavinliği'ne;CHP'li Altan Tuna Tokat Vali Muavinliği'ne; İsmail Aydın Afyon ValiMuavinliği'ne; CHP eski senatörlerinden Beyti Arda Bayındırlık Bakanlığı müşavirliğine atandı.

5- Ankara Belediye Başkanı Süleyman Önder, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Başkentin gecekondu ve konut sorununun çözümlenmesi için nüfusunun mutlak surette dondurulması gerektiğini» söyledi.

6- Güvenlik kuvvetlerinin Kahramanmaraş'a bağlı Pazarcık ilçesinde yaptığı operasyonlar sırasında, Abdullah Obası dağlarında ikiayı aşkın zamandır yaşayan 40 Apo'cu militan özel olarak birikettenyaptıkları mağaralarda, çok sayıda silahla birlikte yakalandı.

7- Kendilerine yurda dönmeleri ve güvenlik kuvvetlerine teslimolmaları için çağrıda bulunulan Melike Demirağ, Şanar Yurdatapan,Sema Poyraz ve Cem Karaça'ya teslim olmaları için tanınan süre dünakşam doldu.

8- 30 sanığı hakkında TCK'nın 146/1. maddesine göre, idam cezası istenen yasa dışı THKP-C Acilciler adlı örgütün 71 militanınınyargılanmasında 68 sanığın sorgusu 5 celsede bitirildi.

9- Halen tutuklu bulunan TÖB - DER'li yönetici ve öğretmenlerden 28'inin tutukluluk hallerinin incelenerek salıverilmeleri için yaptıkları istek, Sıkıyönetim Komutanlığı 2 no'lu Askerî Mahkemesi'ncereddedildi.

10- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; bir süreönce yakalanan ve sorgusundan sonra tutuklanan Ülkü Ocakları Derneği eski genel başkanlarından Muhsin Yazıcıoğlu, sorgusunda, Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü İstanbul'dan gelen ve adı Turgayolan bir kişinin öldürdüğünü öne sürdü.

11- Bina ve İnşaat Vergisi, Harçlar Kanunu ve Damga VergisiKanunu'na açıklık getirecek olan genel tebliğler Resmî Gazet'ede yayınlandı.

12- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen resmî bir ziyaret için gittiği Malezya'nın Kualalumpur kentinde verdiği demeçte, «İslam Konferansı iyiniyet komitesinin önerilerinin İran ve Irak tarafından kabul edilmediğini, ancak bunun komitenin çalışmalarının başarısızlığa uğradığı anlamına gelmeyeceğini» belirterek, «Bugüne kadar iki ülke yöneticilerince birçok demeçler yayınlandı, ancak bu ülkelerin yöneticileri tutumlarını bize resmen bildirmediler» dedi.

13- Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri BüyükelçiStavros Roussos görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

14- Geçtiğimiz hafta Paris'te şehit edilen Çalışma Ataşesi-ReşatMorali ile din görevlisi Tecelli Ari'yi anmak ve «Ermenistan Gizli Kurtuluş Ordusu»nun saldırılarını kınamak için, Fransa'nın Rennes kentinde Türkler tarafından bir protesto yürüyüşü düzenlendi.

15- AFP'nin Washington çıkışlı haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig, «Sovyetler Birliği'nin başta Afganistan olmaküzere 'Kural dışı müdahalelerden' caymaması halinde, ABD ile Sovyetler Birliği arasında kısa vadede doruk düzeyinde bir görüşmeninsöz konusu olmayacağını» bildirdi.

16- AP Ajansı'nın Şam çıkışlı haberine göre; Libya, Pakistan Uçağını kaçİran hava korsanlarıyla rehine, yolcular karşılığında salıverilen siyasal tutuklulara sığınma hakkı vermedi.

15 Mart 1981

1- UBA'nın bir haberine göre; Başbakan Yardımcısı Turgut Özal,«Türkiye'nin 1981 yılı petrol ihtiyacının 18-19 milyon ton olduğunu,bunun büyük bir kısmının bağlantısının yapıldığını» bildirdi.

2- Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Alıcılara karşı dürüst davranmayan dışsatrmcılar hakkındamalî ve idarî açıdan her türlü önlemin alınacağını» söyledi.

3- Türkiye'nin Libya'dan aldığı petrolün değerinin yüzde 20'sininmal karşılığında ödenmesine ilişkin karşılıklı mektuplar Bakanlar Kurulu'nca onaylandı.

4- Millî Eğitim Bakanlığı, ilkokulun 1. sınıfından üniversiteninson sınıfına kadar tüm öğrencilerin «İnkilap Tarihi»nden sorumlu tutulmalarını kararlaştıırdı.

5- Türkiye Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez BirliğiGenel Başkanı Kasım Önadım, birliğin Bursa bölge toplantısındayaptığı konuşmada, «1980 yılı içinde esnaf ve sanatkaların 16 milyarlira kredi aldıklarını» söyledi.

6- Edebiyatçı, yazar ve düşünür Yaşar Nabi Nayır, ani bir rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede vefat etti.

7- Yasa dışı Türkiye Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi/DevrimciSavaş (THKP - C/Dev - Savaş) adlı örgütün, üst düzey sorumluları,militan kadroları ve sempatizanlarından oluşan 35 kişi, güvenlik güçlerinin İstanbul'un çeşitli semtlerinde düzenledikleri seri operasyonlar sonucu ele geçirildi. Öte yandan, Sıkıyönetim güvenlik kuvvetleri12 Şubat-12 Mart tarihleri arasında yaptıkları bir dizi operasyon sonucu, yasa dışı faaliyet gösteren iki sol ve bir bölücü örgüt üyesi 101sanığı, olaylarda kullandıkları suç aletleriyle birlikte yakaladılar.

8- Bakırköy Bahçelievler'de Sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerinceyapılan bir operaysonda «Teslim ol» çağrısına uymayan 4 terörist güvenlik kuvvetleri ile giriştikleri çatışma sonucunda ölü olarak elegeçirildi.

9- AP'nin New York çıkışlı haberine göre; Daily News gazetesine bir demeç veren ABD Başkanı Ronald Reagan, «Uluslararası sorunlara karşı tutumunda ve çalışmalarında bazı değişiklik belirtilerigörülmeden Sovyetler Birliği ile pazarlığa oturmanın hiçbir anlamıve yararı olmayacağını» söyledi.

10- Suriye'nin, siyasi sığınma hakkı isteyen Pakistanlıların bu isteğini kabul ettiği, ancak Suriye Devlet Başkanı Hafız El Esad'ın Pakistan Devlet Başkanı Ziya-ül Hak ile temas kurarak 54 kişiye sığınma hakkı tanınmasında sakınca olup olmadığını sorduğu ve Ziya-ÜlHak'ın olumlu yanıt verdiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

11- REUTER Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; KabilRadyosu, Herat ve Faryab eyaletlerindeki cezaevlerinde bulunan 153siyasî tutuklunun serbest bırakıldığını açıkladı.

12- REUTER Ajansı'nın Michigan City çıkışlı haberinde; ABD'degünde ortalama 60 Çinayetin işlendiği bildirildi.

13- AFP'nin Paris çıkışlı haberine göre; Fransız film yönetmeniRene Clair öldü.

16 Mart 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev'in 1921 tarihli Türk - Sovyet anlaşmasının 60. yılı dolayısıyla gönderdiği mesaja cevabî bir mesaj gönderdi.

2- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Bangladeş ve Malezya'yı ziyaretinden sonra Pakistan'a yapacağı ziyareti iptal ederek yurda döndü. Havaalanında bir demeç veren İlter Türkmen 31 Mart tarihindeABD'ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak, «Dışişleri Bakanı Haig ile ikilisorunlar ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş teatisi yapacağız. Burada en önemli öncelik tabiatıyla NATO ittifakının güçlendirilmesi, NATO Güneydoğu kanadının kuvvetlendirilmesi konusunda toplanmaktadır. Ayrıca Orta Doğu, Güneydoğu ve Güneybatı Asya'dakigelişmeler, İran - Irak savasının sorunları ile Türkiye'ye askerî veekonomik yardım meseleleri, Haig ile görüşme gündemini oluşturacaktır» dedi.

3- İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten «Uludağ Millî Parkı 2. Gelişim Planı» seminerinde yaptığı konuşmada, «Millî parklar, kayak vekonaklama tesisleriyle dinlenme yerlerinden gençlerin ve dar gelirlilerin daha geniş ölçüde yararlanması için çalışmalar yapıldığını»söyledi.

4- Devlet Başkanlığı Ekonomik İşler Danışmanı Adnan Başer Kafaoğlu, Akajans'a yaptığı açıklamada, «Para politikası ile çözüm, çözüm değildir. Muhkkak ki tıkanıklık olan sektörlerin problemlerini çözecek diğer tedbirlere başvurmak gerekecektir. Çünkü para politikası ile çözümler yalnızca bir sektörü değil, toptan talep seviyesinietkiler, yani enflasyonist baskıyı arttırır» dedi.

5- Türkiye ile Yunanistan arasındaki soruntara çözüm bulmakamacıyla Yunanistan Dışişleri Genel Sekreteri Stavros Rusos başkanlığındaki bir heyetle Kamuran Gürün başkanlığındaki Türk heyeti Ankara'da çalışmalarına başladı.

6- Türk - Irak sınırının yeniden işaretlenmesi konusundaki teknik görüşmeler Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.

7- İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 1 Mart 1979 tarih ve 17 numaralı bildirisi ile İstanbul ilinebağlı belde ve köylerde ikamet eden bütün vatandaşların bağlı bulundukları mahalle ve köy muhtarlıklarına kimlik bildiriminde bulunmaları yükümlülüğünün getirildiğini bildirdi.

8- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nden yapılan açıklamada, Adana'cla güvenlik kuvvetlerince sürdürülen operasyonlarda 19 silah ele geçirildi, 22 silah kaçakçısı yakalandı.

9- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, Seçim Kanunu'namuhalefet suçundan Ahlat Sulh Mahkemesi'nin istediği üzerine Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesinde talimatla ifadesi alındı.

10- «Ve Bayar» başlıklı yazısı nedeniyle Cumhuriyet Gazetesi yazan Uğur Mumcu ile Yazı İşleri Müdürü Turhan Ilgaz aleyhinde açılan davada İstanbul Sıkıyönetim 2 Numaralı Askerî Mahkemesi görevsizlik kararı verdi.

11- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kapalıçarşı'da düzeplenen operasyonlarda 22 milyon liralık külçe ve plaka halinde kaçak altın ele geçirildi.

12- Akajans'ın haberine göre; saat 14.30 sıralarında İran HavaKuvvetlerine ait C -130 tipi bir nakliye uçağını görev uçuşu sırasında, pilotunu silahla tehdit ederek Türk Hava Sahasına sokan ve dahasonra Van Havaalanı'na indiren İran'lı Albay, Türk makamlarındaniltica talebinde bulundu.

13- «Yurda dön» çağrısı yapılan TİKP Başkanlık Kurulu üyesi Mustafa Kemal Cankİran ile müzisyen Cem Karaca Bonn'da düzenledikleri basın toplantısında, «Aklama kararı almak için» Türkiye'ye dönmek istediklerini açıkladılar.

14- UPI Ajansı'nın Roma çıkışlı haberine göre; İtalyan Polisi, «KıTugaylar» örgütü üyesi oldukları sanılan 4 kişiyi tutukladı.

17 Mart 1981

1- 27 Mayıs Anayasa ve Hürriyet Bayramı ile 1 Mayıs BaharBayramı'nın kaldırılmasına ilişkin yasa teklifi Millî Güvenlik Konseyi'nce kabul edildi.

2- Türk ve Yunan Dışişleri Genel Sekreterleri arasındaki görüşmelerin ikinci gününde Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Yunan DışişleriGenel Sekreterini kabul etti ve demeÇinde, «Bu görüşmelere büyükönem verdiğimizi» belirterek, «Bu görüşmelerin yapıcı cereyan etmesini ve iki ülke arasındaki sorunların çözümüne katkıda bulunulmasını veTürkiye ile Yunanistan arasındaki itimat havasının canlanmasına yardımcı olmasını dilemekteyim» dedi.

3- Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi, Türk - İş'e bağlı MadenFederasyonu'nun bu işkolunda aldığı toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini iptal etti.

4- Genelkurmay Sıkıyönetim Askeri Hizmetler KoordinasyonBaşkanlığı tarafından yayınlanan 9 numaralı bildiride, «275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 3. maddesi gereğince'Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak devameder.' Bu nedenle toplu iş sözleşmelerinde yasalara uygun olan mevcut işçi hakları aynen uygulanacaktır» denildi.

5- Sayıştay Genel Kurulu, iki gün üstüste yaptığı toplantıda kamu kesiminde çalışmakta olan işçilerin ikiden fazla ikramiye alamayacaklarına ilişkin «içtihadı birleştirme» kararı aldı. Sayıştay GenelKurulu ayrıca, «Yüksek Hakem Kurulu sözleşmeleri yenileyene kadar ikiden fazla ikramiye uygulamasının sürdürülmesini de» uygunbuldu.

6- İranlı albay tarafından dün Van Havaalanı'na inen C -130 tipiİran askerî nakliye uçağı, 10 kişilik mürettebatıyla birlikte İran'a iadeedildi. Konuya ilişkin olarak Dışişleri Enformasyon Dairesi Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, sığınma isteminde bulunan İranlıAlbay ile eşinin isteminin çeşitli açılardan incelenmekte olduğu» bildirildi.

7- Prof. Safa Reisoğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Medenî Hukuk Kürsüsü profesörlüğüne atandı.

8- Yalova'da bir süre önce şehit edilen Assubay Başçavuş Hasan Ali Yıldırım'ın cenazesi askerî bir törenle toprağa verildi.

9- İstanbul Barosu Başkanı Avukat Orhan Apaydın ve 40 avukatDİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ile 297 DİSK'li hakkında tutuklama kararının yeniden incelenmesini Sıkıyönetim Askerî Savcılığı'ndanistediler.

10- Elazığ'da yapılan operasyonlarda, yasa dışı «Dev - Sol» örgütünün Elazığ bölge sorumlusu ve 20 militanı, «Dev-Yol» örgütünün13 militanı «Kawa» adlı örgütün 21 militanı yakalandı. Öte yandan,Adana 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Kahramanmaraş'ta yasa dışı «PKK» adlı örgütün bir militanının ölü, 4 militanının da çatışmasonucu yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı. Erzurum'da ise, çeşitli eylemlerden sanık 31 ÜGD üyesi silahlarıyla birlikte ele geçirildi.

11- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 numaralı askerî mahkemesi, sağ görüşlü bir kişiyi öldürmekten sanık sol görüşlü üç kişiden birisini 25 yıl ağır hapis, diğerini de 8 yıl 8 ay hapis cezalarınamahkum etti. Üçüncü sanığın ise beraatına karar verildi.

12- Ankara'nın Gölbaşı kazası Hacılar Köyü'nde bir evde yapılanaramada, bir MHP'liye ait silahların Ankara'da 4 kişinin öldürülmesinde kullanıldığı saptandı.

13- Genelkurmay Sıkıyönetim Askerî Hizmetler Koordinasyon Başkanlığı'nca yurda dönerek teslim olmaları için çağrıda bulunulanlardan Berker İnanoğlu ile TİKP Merkez Komitesi Üyesi Mustafa KemalCankİran yurda dönerken güvenlik güçlerine teslim oldular.

14- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; İngiliz Avam Kamarası'nın dün yapılan oturumunda Başbakan Thatcher'in bütçesi,kendi partisinden 30 milletvekilinin red oyu vermesi ve birinin de partiden istifa etmesine rağmen, kabul edildi.

15- İran PARS Ajansı'nın bir haberine göre; İran'ın dini lideri Ayetullah Humeyni, «İran'lı yöneticiler, öncelikle Devlet Başkanı Benisadrile Başbakan Recai arasındaki görüş ayrılıklarını incelemek için birkomisyon kurulacağını ve bu komisyonun İranlı yöneticilerden birininsuç işlediğini saptaması durumunda kendisinin yargılanacağını» açıkladı.

16- Libya Resmî Haber Ajansı JANA'nın bir haberinde, Libya yönetiminin, «Ülkedeki özel sektöre ait işletmelerin lağvedileceğini vebu işletmelerin yerlerini Ekonomik Halk Komiteleri'nin alacağını»açıkladığı bildirildi.

17- AFP'nin Selanik çıkışlı haberine göre; Yunanistan'daki Amerikan üslerine karşı çıkan 20 bin kişi Selanik'te bir gösteriye katıldı.

18 Mart 1981

1- Çanakkale Deniz Zaferi'nin 66. yıldönümü törenlerle kutlandı. Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Çanakkale Zaferinin yıldönümü nedeniyle Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamial Yılmaz Usluer'e gönderdiği mesajda, «Ulusumuz bugün de sarsılmaz bir güven ve inançla bağlı bulunduğu kahraman Silahlı Kuvvetleriile elele, vatanına yönelik her türlü! tehlikeye yine aynı ruh ve heyecanla karşı koyacak güçtedir» dedi.

Ankara'da düzenlenen törende bir konuşma yapan Deniz Kuvvetleri Komutanı ve MGK üyesi Oramiral Nejat Tümer «Türk'ün gücü Çanakkale'de dünyaya ispat edildi» dedi.

Başbakan Bülend Ulusu da Oramiral Nejat Tümer'e ÇanakkaleZaferinin yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı gönderdi.

2- Millî Güvenlik Konseyi hava kirliliği konusunda alınacak önlemleri kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere sıralayarak Başbakanlıkça ilgili Bakanlıklara duyurdu.

3- Başbakan Bülend Ulusu, Türk - Yunan ilişkilerini görüşmekamacıyla Ankara'da bulunan Yunan Dışişleri Genel Sekreteri StavrosRusos'u kabul ederek bir süre görüştü.

4- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, YüksekEkonomik İşler Koordinasyon Kurulu'nun sanayicilerle yaptığı toplantısında, «Merkez Bankası imkânlarının mümkün olduğu kadar üretici sektöre kaydırılacağını» açıkladı.

5- Okuma yazma seferberliğinin ilkelerini belirlemek üzere Millî Eğitim, Kültür İçişleri ve Çalışma Bakanlıkları ile TÜBİTAK, DPT,Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Üniversitelerarası Kurul, Akademilerarası Kurul ile Yüksekokullararası Kurul'dan oluşan bir «Teknik Komisyon» kuruldu.

6- Millî Eğitim Bakanlığı tarafından üniversitelerin de görüşüalınarak hazırlanan yüksek öğrenim yasa taslağı son şeklini aldı.

7- Akbank tarafından düzenlenen «100. Yıl Atatürk Haftası» Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı.

8- Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi, İş Müfettişleri Derneği Başkanı Ahmet Erol'a yayın yoluyla hakaret etmekten 100 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

9- Türk - İş ve Asya - Amerika Hür Çalışma Enstitüsü'nün ortaklaşa düzenledikleri «Temsilci Eğitim Semineri»nde konuşan Türk-İşGenel Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir, «Sayıştay'ın KİT'lerde çalışanişçilerin ikramiyelerini iki ile sınırlandıran kararının, toplu pazarlık gücüne aykırı olduğunu» öne sürdü.

10- Ankara'da devletten resmî ilân alan 28 gazeteden 26'sı birleşti, böylece Ankara'da günlük gazete sayısı 15'e indi.

11- Film ve tiyatro sanatçısı Cahide Sonku İstanbul'da vefat etti.

12- 17 öldürme, 4 yaralama, gasp ve silahlı soygun gibi eylem sanığı yasa dışı Devrimci Kurtuluş adlı örgütün 25 üyesi silahları ilebirlikte, Adana'da yakalandı.

13- İstanbul'da, bir fabrikatörden tehditle para almak isteyen yasa dışı Dev Sol örgütü militanları ile evde önlem alan güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir polis memuru şehit oldu, bir terörist ölü olarak ele geçirildi.

14- Köy - Koop Genel Başkanı ve Adana eski milletvekili NedimTarhan ve 7 arkadaşı hakkında, yasa dışı örgüt kurmak suçundan Ankara 2 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde dava açıldı.

15- İran Hükümeti, İran Hava Kuvvetlerine ait bir uçağı silah zoru ile Van Havaalanı'na indiren ve Türkiye'den geçici olarak ilticatalebinde bulunan Albay Cevad Hüseyin'in, İran'a teslim edilmesi içinTürkiye'ye bir nota verdi.

16- AA'nın Münih çıkışlı haberine göre Federal Almanya DışişleriBakanı Hans Dietrich Genscher Amerika dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlarken, «Türkiye'ye, Federal Almanya'nın bu yıl yapacağıekonomik yardımın geçen yılki seviyede, 560 milyon mark olarakgerçekleşeceği görüşünde olduğunu» söyledi.

19 Mart 1981

1- İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner, Valiler toplantısına katılmak üzere 13 gün sürecek bir yurt gezisine çıktı.

2- Türkiye - İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi onay belgeleri, Ankara'da düzenlenen bir törenle Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şideile İsveç'in Ankara Büyükelçisi Nystrom arasında teati edildi.

3- Sayıştay Başkanı Cahit Eren, kamu kesiminde çalışan işçilere ikiden fazla ikramiye ödenmesinin mümkün olmadığını belirterek,«Yüksek Hakem Kurulu bizim bu kararımızı kamu kesimindeki toplusözleşmeleri yenilerken elbette ki gözönünde bulunduracaktır. Ancakaynı kurul, bu kararı alınca elbette ki özel sektör - kamu sektörü dengesini de kuracaktır. Bu dengeyi kurmak bizim görevimiz değildir, buYüksek Hakem Kurulu'nun görevidir» dedi.

4- Ankara Gazeteciler Cemiyeti yeni yöneticilerinin göreve başlamaları nedeniyle bir demeç veren AGC Başkanı Beyhan Cenkçi,«Devletimizin onarıldığı ve ihanet çetelerinden temizlendiği bu dönemde Türk basınına içte ve dışta önemli görevler düşmektedir» dedi.

5- Birinci Taktik Hava Kuvvet ve Eskişehir, Afyon, Kütahya İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı, Ülkü Yolu Derneği'ne mensup 57 militanın yakalandığını açıkladı.

6- Güvenlik güçlerince İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılanoperasyonlarda yasa dışı Türkiye Devrimci Komünist Partisi militanı9 kişi yakalandı.

7- Mensucat Santral Personel Dairesi Müdürü Yılmaz Oral 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nde döviz kaçakçılığı iddiasıyla sorguya çekildi.

8- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Halkın Kurtuluşu davasının 22 sanığından olan ve 5 yıl le 15 yıl arasında hapsiistenen kızı Aydan Çelik hakkındaki haberle ilgili olarak bir açıklamagönderen Balıkesir Valisi Orhan Erbuğ, «Bir felaketin daha fazla istismarına mahal bırakılmaması için acele kaydıyla görevden alınmasını» istedi.

9- 1 Mayıs Bahar Bayramı ile 27 Mayıs Anayasa ve Hürriyet Bayramı'nm kaldırılmasına ilişkin kanun Resmî Gazete'de yayınlandı.

10- AA'nın Washington çıkışlı haberine, göre; ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig, Reagan yönetiminin güvenlik ve ekonomik dış yardım programı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ın Amerika için önemli, müttefikler olduğunu kaydederek, «Türkiyeve Yunanistan birbirlerinin savunması için son derece önemlidirler.Gerek müttefik gerekse dost olarak vazgeçilmez bir nitelik taşımaktadırlar» dedi.

11- ANKA Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Türkiye'yi ziyaret eden Federal Alman Parlamento heyeti, Uluslararası Af örgütü’ne ortak bir bildiri göndererek, «Türkiye'de sistematik işkence yapıldığına dair bir delil bulmadıklarını» açıkladılar.

12- ANKA Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberinde; 2 yıl önce idamedilen Pakistan Başbakanı Zülf,ikar Ali Butto'nun oğlu Murtaza AliButto'nun, amaç: Ziya Ül Hak rejimini devirmek olduğu belirtilen bir«Halk Kurtuluş Ordusu» kurduğu The Times of India gazetesi tarafından bildirildi.

13- AFP'nin Beyrut çıkışlı haberine göre; Ermenistan'ın Kurtuluşuiçin Gizli Ermeni Ordusu (ASALA)nın liderlerinden Agop DarakçıyanBeyrut'ta öldü.

20 Mart 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Ankara GazetecilerCemiyeti, Türk Kadınlar Kültür Derneği, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği ile İstanbul Ticaret Odası yöneticilerini Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul etti.

2- Millî Güvenlik Konseyi'nin toplantısında Harçlar Kanunu'ndadeğişiklik yapan kanun teklifi görüşülerek kabul edildi.

3- Bakanlar Kurulu, yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan Hazine'nin ödeme garantis ile alınacak bir yıl ve daha uzun vadeli krediler için ödenecek faizlerdeki«tevkifat oranının sıfıra indirilmesini» karara bağladı.

4- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Meslekî ve Teknik ÖğretimYüksek Danışma Kurulu'nun Ankara'da başlayan toplantısını açarkenyaptığı konuşmada, «Memleketin ekonomik, sosyal, endüstriyel, teknolojik ve savunma alanlarının insan gücü ihtiyaÇinı, kalkınma planları doğrultusunda karşılamak için meslekî ve teknik öğretim ile sanayinin işbirliği yapması gerektiğini» söyledi.

5- Maliye Bakanı Kaya Erdem, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Vergi yasalarında yapılan değişikliklerin ele - geçen net'ücretlerde artış yarattığını» belirterek, «Genel ücret politikasında vergikanunlarının getirdiği yeni şartları dikkate almak durumundayız» dedi.

6- Ticaret Bakanlığı, bedeli Türkiye'de peşin dövizle ödenmişmalların dışsatımının yapılmasına izin verdi.

7- Milliyet Gazetesi'nde, «Kamu kesiminde çalışan işçilerin ikramiyelerinin ikiyle sınırlandırılması yolundaki Sayıştay görüşüne «ilişkin olarak çeşitli sendika yöneticilerinin ve Çalışma Bakanı'nın demeci yer aldı.

8- Kamu Konut Kredileri Düzenleme ve Koordinasyon Kurulu konut kooperatiflerine gecekondu fonundan açılan kredilerin tavanlarını yeniden belirledi. Buna göre; 1980 yılından önce gecekondu fonundan 200 bin lira kredi almış kooperatiflerden inşaatlarını tamamlamamış olanların kredi limitleri 100 bin lira artırıldı, 1980 malî yılıiçinde gecekondu fonundan 300 bin lira kredi alanların limitleri 500bin liraya, MEYAK fonundan 200 bin ve 300 bin lira kredi alanlarınlimitleri 500 bin liraya, aynı fondan bundan sonra kredi alacaklarınlimitleri de 600 bin liraya yükseltildi.

9- İş Bankası Genel Kurulu'nun 31 Mart tarihinde yapacağı toplantı için hazırlanan raporda, «1980 yılı içinde bankaları ilgilendirenönemli kararların alındığı ve bu kararlar sonucu mevduat ve kredilerde geçen yıllara oranla büyük gelişmeler kaydedildiği» açıklandı.

10- Odalar Birliği'nin davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Bulgarticaret heyeti, Ege'li sanayici ve işadamlarıyla bir toplantı yaptı.

11- Gazeteci Adli Moran İstanbul'da öldü.

12- İstanbul'da 65 yaşında ölen film yıldızı Cahide Sonku, Harbiye Muhsin Ertuğrul Şehir Tiyatrosu'nda yapılan bir törenden sonratoprağa verildi.

13- Bursa AP eski milletvekili emekli general Ali Elverdi'nin, Gemlik'teki bir konuşmasından ötürü yargılanmasına Gölcük Askerî Mahkemesi'nde başlandı. AP'li Gültekin Kızılışık'ın 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde izinsiz toplantı yapmaktan ifadesi alındı. MHP Genel Sekreteri Necati Gültekin «Dinar Halkevleri ve TÖB - DER yöneticilerininMHP'ye hakaret davasında şikayetçi olarak ifade verdi. MHP GenelBaşkanı Alparslan Türkeş'in CHP'li Hasan Belovacıklı aleyhinde açtığı150 bin liralık tazmınat'davası 33. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce reddedildi.

14- İskenderun'un Değirmendere Köyü yakınlarındaki yayla eviyle dağlık bölgede gizlenmiş «Dev - Sol» militanlarının güvenlik güçlerinin «Teslim ol» çağrısına silahla karşılık vermesiyle çıkan çatışmada örgüt elemanlarından biri ölü, 4'ü yaralı olarak; Balıkesir'de çeşitli eylemlerden sanık THKP-C «Halkın Devrmici Öncüleri» ve «Devrimci Kurtuluş Eylem Birliği» adlı yasa dışı örgüt üyesi 36 kişi; Karacabey'de çeşitli eylemlerden sanık «ÜGD» üyesi 19 kişi ve «Dev - Yol» üyesi 6 kişi; Konya'da çeşitli eylemlerden sanık 11 kişi; İstanbul'da çeşitli suçlardan haklarında gıyabî tutuklama kararı bulunan16 kişi yakalandı.

15-Antalya Gazipaşa ilçesindeki çeşitli eylemlerden sanık yasadışı TKEP «Türk Komünist Emek Partisi» üyesi 5 kişi hakkında idam,11 kişi hakkında 8-15 yıl arasrnda hapis cezası istendi. İstanbul Sıkıyönetim Savcılığı «6 kişiyi öldürmek, 3 kişiyi öldürmeye kalkışmak, 11 yaralama, 16 silahlı gasp» olayından sanık yasa dışı «THKP-CEylem Birliği» örgütü üyesi 39 kişi hakkında dava açtı. 3 numaralıaskeri mahkeme, 30 sanık hakkında idam cezası istenen «THKP-C/Acilciler» davasının tutuklu sanıklarından 7 kişinin tahliyesini kararlaştırdı, bir kişi hakkında gıyabî tutuklama kararı verdi.

16- Gaziantep'te bir halı mağazasına baskın yapan silahlı 4 terörist, kasadaki 166 bin lirayı aldıktan sonra dükkan sahibini öldürerekolay yerinden kaçtı.

17- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in Bengladeş'e son resmî ziyareti sırasında bir kültür anlaşmasından başka «Askerî eğitim» anlaşması da imzalandı.

18- Tüm dünya Ermenileri Baş Patriği 1. Vazken, Türkiye Ermenileri Patriği Baş Piskopos Şinork Kalutsyan'a bir telgraf göndererek,2 dış temsilcimizin öldürülüşünü kınadı.

19- Irak Büyükelçiliği'nden açıklandığına göre; Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Adnan Hayrullah, Bağdat'ta yayınlanan «El Savra» gazetesine verdiği demeçte,Türk ordusu tarihi ve soylu bir gücün sahibidir» dedi.

20- NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, Brüksel'de düzenlediğibasın toplantısında «Sovyetler Birlıği'nin Avrupa'deki nükleer silahların sayılarının dondurulması konusundaki önerisinin NATO tarafından kabul edilemeyeceğini» bildirdi.

21- Pravda gazetesinde yayınlanan bir yazıda, «Sovyetler Birliği'nin Sibirya'daki büyük petrol ve gaz rezervlerinin çıkarılması için Batılı ülkelere uluslararası yardım çağrısında bulunduğunun belirtildiğiyabancı ajanslar tarafından bildirildi.

22- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'nınBydgozszcz kentinde, valiliği basan 200 kadar polis, burada eylemyapan 25 çiftçiyi zorla dışarıya çıkardı. Olaydan hemen sonra kentegelen Dayanışma Sendikası liderlerinin yayınladığı bildiride, işçi liderleri ve hükümet arasındaki görüşmelerin kesildiği açıklandı.

21 Mart 1981

1- Basında yer alan bir habere göre, Devlet Bakanı, BaşbakanYardımcısı Turgut Özal'ın başkanlığında dün yapılan Para Kredi Kurulu toplantısında, «Ülke ihracatının artmasına yardımcı olacağı» düşüncesiyle, «Kullanışı kolay ve şartları basit tek bir ihracat kredisisistemine geçilmesi» kararlaştırıldı.

2- Maliye Bakanı Kaya Erdem, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Servet ve stok affı gerektiren tahsilatın hızlandırılması hakkındaki vergi ihtilaflarının sayı olarak azaltılmasını ve vergi alacaklarının bİran önce Hazine'ye intkalini amaçladığını» belirtti.

3- Kara Kuvvetleri Bando ve Armoni Mızıkası, Atatürk'ün doğumunun 100'üncü yılı nedeniyle dün gece Ankara'da Türk ve yabancıbestecilerin eserlerinden oluşan bir konser verdi. Konsere, Millî Güvenlik Konseyi üyeleri, yargı organları başkanları, Bakanlar Kuruluüyeleri, yabancı misyon şefleri katıldılar.

4- Merkez Bankası'nın «13 Mart 1981» tarihli vaziyet raporunagöre; bir haftada tedavülden 9 milyar 351 milyon 517 bin 405 lirapara çekildi.

5- Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nejat Eczacıbaşı, VİTRA yetkili satıcılar toplantısında yaptığı konuşmada, «Birsüredir uygulanmakta olan ekonomik önlemlerle enflasyonun durdurulduğunu, bundan sonrası için ise ekonomiyi canlandırıcı uygulamalara gereksinme olduğunu» söyledi.

6- Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Emile Cazimajou, ülkesindeki Türk diplomat ve görevlilerine yönelen saldırılara ilişkin görüşlerini basına açıklarken, «Bu saldırıların asıl amacı Türkiye'nin Batılımüttefikleriyle ilişkilerini bozmak ve onu Batı dünyasından koparmaktır» dedi.

7- Türk ve Yunan Dışişleri Genel Sekreterleri'nin Ankara'dayaptıkları 8. toplantıda alınan kararlar ve ortaya çıkan sonuçlar, birortak basın bildirisiyle kamuoyuna açıklandı. Bildiride, iki genel sekreterin «Ege hava sahasına ilişkin meseleler, Ege'de kıta sahanlığının sınırlandırılması, ikili kültürel konular, Atatürk'ün doğum yılınınkutlanmasıyla ilgili törenlere Yunanistan'ın katılması, azınlıklar konusundaki sorunlar ve ikili ilişkilerin bazı ve diğer veçheleri üzerindesamimî ve yapıcı görüş teatisinde bulundukları» açıklandı.

8- Soma'nın Karacak Köyü yakınlarında güvenlik güçlerince yapılan bir operasyonda yasa dışı «Dev - Sol» üyesi 8 kişi yakalandı.

9- «Silah kaçakçılığı» iddiasıyla aranan ve hakkında «Yurda dön»çağrısı yapılan Abuzer Uğurlu, sürenin dolmasına bir gün kala İstanbul'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

10-Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin bazı maddelerini değiştiren ve geçici maddeler ekleyen yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girdi.

11- Uluslararası piyasalarda meydana gelen değişiklikler karşısında Türk Lirası'nın değeri yeniden ayarlandı. Buna göre; 1 ABD doları95.65, Batı Alman Markı 45.95, Sterlin 215.98 lira oldu.

12- NATO ülkeleri parlamenterlerinden oluşan Kuzey AtlantikAsamblesi'nde 6 kişilik Türk Parlamento Grubu'nun 1981 Ekim ayındaki Asamble Genel Kurul toplantısına kadar, «Eski statüleri, tüm hakve yetkileriyle göreve devam etmeleri» için gerekli görüşbirlıği sağlandı.

13- Yunan Dışişleri Genel Sekreteri Büyükelçi Russos, Yunanistan'a hareketinden önce basına yaptığı açıklamada, «Ankara'da Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla yapılan görüşmelerde iki ülke yararına ileriye doğru küçük de olsa,olumlu adımlar atıldığını» söyledi.

14- Paris'te, «Ermeni Gizli Kurtuluş Ordusu» tarafından üstlenilenbir saldırı sonucu Çalışma Ataşesi Reşat Morali ile din görevlisi Tecelli Ari'nin şehit olmaları ile diplomatlarımıza yönelik terörist eylemlerin tümünü kınamak amacıyla Fransa'nın Lyon, Caen ve Montarğıs ile Danimarka'nın başkenti Kopenhang'da yürüyüşler düzenlendi.

15- AP Ajansı'nın Buenos Aires çıkışlı haberine göre; Arjantin'ineski Devlet Başkanı Bayan İsabel Peron, Federal mahkeme tarafından 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

16- Polonya'nın Bydgozszoz kentinde meydana gelen olaydansonra Dayanışma Sendikası'mn olaya yol açan polislerin görevdenalınmasını istediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

22 Mart 1981

1- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Ankara'da basına yaptığıaçıklamada, «Kredi dağılımında önceliğin sanayici - ihracatçıya tanındığını» söyledi.

2- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, okuma - yazma seferberliğinin başlatılması nedeniyle yaptığı açıklamada, «Okuma yazmabilenlerin oranının yüzde 66.7 olduğunu, ancak her 100 vatandaşın33'ünün, her 100 kadından 66'sının, tarım sektöründe çalışan her 100kişiden 51'inin okuma - yazma bilmediğini» belirtti.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilâtı'nın düzenlediği bir toplantıya katılmak üzere Sudan'a gitti. Kocatopçu, İstanbul'da hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında «Devlet ve sanayi, yurt çıkarlarının öncülüğünde birleşmeyi kabul ettiğinde çözülmeyecek yol yoktur. Artıkkafamızı duvara vurmuş ve gerçeklen görmüşüzdür. Teşhislerde birleşiyoruz» dedi.

4- Asgarî ücret arttıkça ücretlilerin vergilerinin azalmasını, buna karşı bazı para cezaları ve harçların artmasını öngören, «Muhasebe-i Umumiye Kanunu» değişikliği tasarısı Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek, Millî Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

5-Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı'na Rıdvan Dedeoğlu atandı.

6- Merkez Bankası Banka Meclisi, «Taksitli satışlar üzerindekibütün kısıtlamaların kaldırılmasını» kararlaştırdı.

7- Türk - İş Eğitim Sekreteri Kaya Özdemir, Ankara'da basınayaptığı açıklamada, «Son değişikliklerle işçinin geçim koşullarının daha da zorlaştığını ve mağdur olduğunu, işçinin kırgın ve küskün halegetirildiğini» söyledi.

8- TPAO Kuzey Batman bölgesinde, iki aydan bu yana yürüttüğü çalışma sonunda açılan kuyulardan birinde yeni petrol buldu.

9- Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı'nın, Millî Güvenlik Konseyi bünyesinde kurulan 9/2 nolu Soruşturma Komisyonutarafından suçlu bulunarak «Yüce Divan»da yargılanması kararlaştırıldı.

10- 3. Ordu ve Erzincan Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, «Çeşitli sol örgütlere üye 302 militan, aşırı sağ örgüt üyesi 5 miiitan ile irticai kesime üye 19 kişinin yakalandığı» bildirildi.

11- MHP ve yan kuruluşlarıyla ilgili olarak Ankara SıkıyönetimKomutanlığı Askerî Savcılığı'nca sürdürülen soruşturma sırasındaMHP'nin emniyet ve sıkıyönetim mahkemelerinde yapmayı tasarladığıtayin ve yer değişikliklerine ilişkin listeler ele geçirildi.

12- İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, doğu bölgemizde faaliyet gösteren ve bir savcı ve astsubay dahil 14 kişiyi öldürmüş vesilahlı eylem yapmış olan «Kawa» adlı yasa dışı örgüt elemanlarından47 kişinin yakalandığını açıkladılar.

13- Ankara'da polislerin «Dur» uyarısına uymayarak açılan ateşsonucu yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

14- Devletin kiraladığı gayrimenkullerin yıllık kira aralısının yüzde 40'tan fazla olmayacağına ilişkin tebliğ, Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

15- Yunanistan Başbakanı Georgeos Rallis, Girit Adası'nda yaptığı konuşmada, «Türkiye ve Yunanistan arasında sağlam ve süreklitemellere dayalı bir işbirliği istiyoruz» dedi.

16- Polonya'da Başbakan, Pydgozszcz kentinde meydana gelenolayları incelemesi için Adalet Bakanı'nı bölgeye gönderdi.

17- AP Ajansı'nın Rawalpindi çıkışlı haberinde; Pakistan'da Ziyaül Hak yönetimine karşı oluşturulan ve 9 partinin katıldığı muhalefetcephesine, eski başbakan Zülfikar Ali Butto'nun Pakistan Halk Partisi'nin alınmayacağı belirtildi.

18- AP Ajansı'nın Pomplona çıkışlı haberine göre; İspanya'nınPamplona kenti yerel polisi eski başkanı emekli yarbay Prieto Gracia,dün uğradığı bir silahlı saldırı sonucu öldü.

19- Çekoslovakya Komünist Partisi Lideri Husak'ın, bir uyarı yaptığı ve «Komünist Partisi'nin Çekoslovakya'da zayıflamasına izin vermeyeceğim» dediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

23 Mart 1981

1- Türkiye'nin NATO, Avrupa Konseyi ve AET nezdindeki daimîdelegeleri tarafından Millî Güvenlik Konseyi üyelerine bir brifingverildi.

2- Türk hükümeti geçen hafta bir askerî uçakla Türkiye'ye sığınan ve geçici iltica hakkı isteyen İranlı Albay Cevad Hüseyin ile eşinin iade edilmelerini isteyen İran notasına verdiği cevabî notada,«İranlı Albay ile eşinin sorgularınm sürdürüldüğü, durumun Adalet Bakanlığı'na aktarıldığı ve Türk yasası çerçevesinde soruşturmaya devam edildiği» bildirildi.

3- Okuma - yazma seferberliğinin başlaması ile birlikte Türkiye'nin her tarafında okuma - yazma kursları açıldı. Ankara'da açılankurslardan ikisinde ilk dersleri veren Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, «Okuma - yazma seferberliği, Millî Güvenlik Konseyi'nin, hükümetin ve sorumlu olan bakanlığımızın başlatmakla onur duyduğu bir seferberliktir» dedi.

4- Dünya Ormancılık Gününün kutlanması nedeniyle Ticaret,Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği'nde düzenlenen toplantıdabir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Sabahattin Özbek, bütün vatandaşları Atatürk ormanlarında ağaç dikmeye ve korumayaçağırarak, «Bu yıl Atatürk ormanlarına 837 bin 500 fidan dikeceğiz»dedi.

5- Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, Ankara'da yaptığıaçıklamada, «İhracat kredisi sisteminin bütünüyle değiştirildiğini veyeni sistemle ihracatçılara büyük kolaylıklar sağlanacağını» söyledi.Öte yandan taksitli satışların başlamasına ilişkin olarak da «Bu piyasaiçin bir sağlık işaretidir» dedi.

6- Eski Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri eski Başkanı Dr. LütfüDoğan, Ermeni teröristlerin saldırılarının kınanması için Papalık makamına, Fransız Başkardinaline, bazı İslâmi din kuruluşlarına bir mektupla başvurdu.

7-İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Bodur, «Stokve servet affı çıkarılmasıyla ekonomide zorunlu bir işlemin yerine getirildiğini, ancak belirlenen yüzde 20 vergi oranının yüksek olduğunu»söyledi.

8- Dünya Meteoroloji Günü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nde yapılan bir törenle kutlandı.

9- Yeni madenî 1 liralıklar ile 5 liralıklar tedavüle çıkarıldı.

10- İzmir Kemeraltı Polis Karakolunu basarak bir polis memurunuşehit eden, bir polisi de yaralayan teröristlerin yakalanmasında yararlık gösteren 31 emniyet görevlisine Valilik'te yapılan bir törenleödül verildi.

11- Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı hakkında kurulan Soruşturma Komisyonu Mataracı'yı suçlu bulan raporunu MGK'ne gönderdi.

12- Sıkıyönetim Komutanlıkları «Yurda dön» çağrısına uymadıkları için haklarında vatandaşlıktan çıkarılma işlemleri yapılan sanıkların adreslerinin saptanmasını adliyelerden istedi.

13- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Adana'da ve yurdun birçok yerinde yaralama, çeşitli gasp,silahlı soygun, para toplama, bildiri dağıtma ve bombalı pankart asmaeylemlerinin sanığı yasa dışı «Kawa» adlı örgüt üyesi 31 kişinin silahlarıyla birlikte yakalandığı bildirildi.

14- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Filistin Kurtuluş Örgütü Türkiye Temsilcisi Abu Firaz, «Çeşitli ülkelerde görev yapan Türk diplomatlarının CIA ve İsrail ajanlarınca öldürüldüklerini» öne sürdü.

15- Avrupa Konseyi Tüzük Komisyonu Lahey'de yaptığı toplantıda, Türk parlamenterlerinin görev sürelerinin uzatılmasının KonseyTüzüğü'ne aykırı düşmeyeceğini, 7'ye karşı 9 oyla kararlaştırdı.

16- AP Ajansı'nın Los Angeles çıkışlı haberine göre; Amerika'nınLos Angeles kentinde Humeyni karşıtı gösteriler yapan İranlılarla, Humeyni yanlıları arasında çıkan çatışmalarda 4 kişi tutuklandı.

17- Polonya'da Hür Dayanışma Sendikaları ile hükümet yetkilileriarasındaki görüşmelerin ertelenmesi üzerine Sendika Başkanı LechValesa'nın yapılması kararlaştırılan uyarı grevini iptal ettiği, yabancıajanslar tarafından bildirildi.

18- AA'nın Paris çıkışlı haberine göre; Libya Devrimi lideri Muammer Kaddafi, Lüksemburg TV'sine verdiği demeçte, «Orta Doğu veAkdeniz'de, ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki kuvvet dengesini bozmamak için ülkesinin 'Tarafsız' kalacağını» söyledi.

19- Varşova Paktı kuvvetlerinin Polaonya topraklarında bir süreden beri sürdürdükleri Soyuz-81 manevralarının uzatıldığı, yabancıajanslar tarafından bildirildi.

24 Mart 1981

1- Ankara yakınlarında Ahlatlıbel'de düzenlenen «Ağaç Bayramı» töreninde bir konuşma yapan Devlet Başkanı Orgeneral KenanEvren, ormanların önemini hatırlatarak, «Atatürk'ün, 'Ağaç, çiçek veyeşillik medeniyet demektir' sözleri ne kadar anlamlı, duygulandırıcı»dedi. Törene Başbakan Bülend Ulusu, çok sayıda öğrenci ve öğretmen de katıldı.

2- Harcırah Kanunu'na'a değişiklik yapılarak, Başbakanlık YüksekDenetleme Kurulu'nun başkan, üye, uzman müşavirlerinin denetim,soruşturma ve incelemeler yapmaları sırasında gündelik alabilmelerini öngören teklif, Millî Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi.

3- 31 Aralık 1980 tarihine kadar mezun olan 2 veya daha yukarısüreli tüm yüksek öğrenim kurumu mezunlarının 4 ay askerlik yapmalarına ilişkin Yedeksubay Kanun teklifi Millî Güvenlik Konseyi'ndekabul edildi.

4- Ceza infaz kurumlarıyla tutukevlerinde tutuklu veya hükümlübulunan kimselerin Sıkıyönetim mercilerinde yapılmakta olan bir soruşturmanın aydınlığa kavuşması için ifade vermelerini sağlayan Sıkıyönetim Yasası'ndaki değişiklik, Milli Güvenlik Konseyi'nce kabuledildi.

5- Başbakan Bülend Ulusu, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerini kabul ettiği görüşmede, Türkiye'nin ekonomikmeselelerinin çözümünde ve özellikle ihracatın teşvikinde basınaönemli görevler düştüğünü kaydederek, «Esasen sağduyu sahibi hervatandaşın bugünkü yönetime yardımcı olması, ülkemizin geleceği içinkaçınılmaz bir görevdir» dedi.

6- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Ankara'da yaptığı açıklamada, durgunluk içinde bulunan sektörlerin meseleyebiraz da kendi içlerinde bakmaları gerektiğini belirterek, «Durgunluğun sadece bir kredi meselesi olmadığını, yatırımların rasyonelliğininde önemli bir mesele niteliğini taşıdığını» söyledi.

7- Bakanlar Kurulu kararınca, Kültür Bakanlığı'nın döner sermayesi 50 milyon liradan 200 milyon liraya çıkarıldı.

8- Asgarî Ücret Tesbit Komisyonu Çalışma Bakanı Turhan Esener'in başkanlığında Bölge Çalışma Müdürlüğü'nde başladı. Toplantıda bir konuşma yapan Çalışma Bakanı Turhan Esener, «Asgarî ücretyönetmeliğin 5. maddesine uygun olarak sosyal ve ekonomik durumu,geçinme endekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel seyrini,işkollarının niteliği gözönünde tutularak yeniden saptanacaktır» dedi.

9- Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığına, Karayolları Genel Müdürü Rıdvan Dedeoğlu atandı.

10- Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu'nun tazminatlarlailgili bir müracaatını cevaplandİran Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Saim Kırgöz, «Tazminatlarla ilgili yeni yasanın 12 Eylül'den önceemekliye ayrılan işçilere uygulanmasının mümkün olmadığını» bildirdi.

11- Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Necati Zincirkİran seçildi.

12- İstanbul'da yapılan THY Genel Kurul toplantısında «Dünyasivil hava taşımacılığının 1980 yılında 2 milyar 65 milyon dolar zararettiği» belirtilerek, «Dünyanın ekonomik koşulları ve Türkiye'nin ekonomik durumunun THY'yi de etkilediği, bu nedenle ortaya 1 milyar925 milyon 700 bin liralık bir zararın çıktığı» açıklandı.

13- Türk - İş'e bağlı Türkiye Maden İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkanı Kemal Özer, Federasyonun Başkanlar Kurulu'ndayaptığı konuşmada, «Bazı işverenlerin demokratik düzenin kaçınılmazunsuru olan sendikal hakların kısıtlanması hususunda sarfettiklerigayretler dikkati çekmektedir. Bu işverenler toplu iş sözleşmesi farklarını vermemekte ısrar etmekte ve biten sözleşmelerde yer alanhükümlere yasalara rağmen uymamakta ve işçi haklarını ödememektedirler» dedi.

14- 1981 Yeditepe Şiir ödülü'nü, «Yangın» adlı şiir kitabıyla CahitKülebi kazandı.

15- Çeşitli öldürme, yaralama, kurşunlama ve patlayıcı maddeatma suçundan sanık yasa dışı ETKO adlı örgüt militanı 19 kişininyargılanmasına Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Numaralı AskerîMahkemesi'nde başlandı. İddianamesini okuyan Askerî Savcı sanıklardan 8'i hakkında, TCK'nın 149/1. maddesine göre en az 20 yıl ağırhapis cezası istedi.

16- 19 Ağustos 1978'de toplanan MHP Küçük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, devletin güvenlik kuvvetlerine hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan MHP GenelBaşkanı Alparslan Türkeş beraat etti.

17- 15 Hazİran 1980 günü Kayaş Sivaslılar mahallesinde bir düğün sonrası çıkan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili olarak haklarında dava açılan sağ görüşlü 24 kişinin yargılanmasına Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde başlandı. Askeri savcı sanıklardan 22'sinin, TCK'nın 149/2. maddesinegöre ölümle cezalandırılmalarını istedi.

18- Türkiye Devrimci Komünist Partisi Genç Komünistler BirliğiÖrgütü Ege Bölgesi üyesi 11 teröristin yargılanmasına Ege Ordu veSıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde başlandı.Askerî savcı 11 sanık hakkında, TCK'nın 141/1. maddesi uyarıncaölüm cezası istedi.

19- Federal Almanya'nın Türk uyruklulara uyguladığı vize sorunlarıyla ilgili teknik düzeydeki görüşmelere Ankara'da başlandı

20- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Danimarka'da, en az 3 yıldır oturmakta olan yabancılara seçme ve seçilmehakkı tanındı.

21- AP Ajansı'nın haberine göre; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı'na Kıbrıslı Rum Andreas Mavrommatis seçildi.

22- AFP'nin Moskova çıkışlı haberine göre; içinde Sovyet kozmonotu Vlademir Canibekov ile Moğol kozmonot Gurrakşa'nın bulunduğu Sovyet uzay gemisi Soyuz 39 «Soyut - 6/Soyuz T-4»den oluşanuzay treni ile kenetlendi.

25 Mart 1981

1- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Lahey, ABD ve Federal Almanya'yı kapsayacak iki haftalık resmi gezisine çıkmadan önce MilliyetGazetesine verdiği özel demeçte, «ABD Dışişleri Bakanı Haig ile görüşmeler yapmadan evvel Türkiye'nin beklentileri hakkında! bir açıklama yapmak istemediğini» söyleyerek, «Ancak şunu açıklamak isterim ki, Türkiye ile ABD ilişkilerinde bu aşamada aksayan bir tarafyoktur, aksayan bir taraf bulmak zordur» dedi.

2- Çalışma Bakanı Prof. Turhan Esener, ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada, «Kamu kesimindeki işçi ikramiyelerinin azaltılmasıkararı üzerine ikramiyeden doğan gelir kayıplarının ücretlere yansıtılması için çalışmalar yapıldığını» bildirdi.

3- Yüksek Hakem Kurulu, geçen yıl süresi biten toplu sözleşmelerde 1980 yılı ücreti için datıa önce verilen yüzde 70 avansa ek olarak yüzde 10'luk bir zam daha verilerek yüzde 80'lik, 1981 yılı içinseyüzde 30 dolayında bir artış öngördü.

4- İçişleri Bakanlığı Mülkî İdare Amirleri Atama, Yer Değiştirmeve Değerlendirme Tüzüğü hazırlandı.

5- Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV) ile tüm ilişkilerin kesildiğini açıkladı.

6-Türk - İş'in eski Genel Başkanı Halil Tunç, Ankara'da basınayaptığı açıklamada, «Toplu sözleşme yapma yetkisinin Yüksek Hakem Kurulu'na verilmesinin ve grevlerin yasaklanmasının serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun düşmediğini» söyledi.

7- Serbest dövizli anlaşmalı ülkeler listesine Sudan, Bengladeş,Malezya ve Güney Kore eklendi.

8- İstanbul Barosu tarafından, Tercüman Gazetesi ile yazarlarından Nazlı Ilıcak ve Ergun Göze aleyhine açılan iki dava reddedildi.

9- «Millî duyguları yok etmek ve zayıflatmak için propagandayapmak» suçundan yargılanan Mardin eski Milletvekili ŞerafettinElçi, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askerî Mahkemesi tarafından 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

10- Genelkurmay Sıkıyönetim Askerî Hizmetler Koordinasyon Başkanlığı'nca Türkiye'ye dönerek güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunulan Hacı Mehmet Mirza, Zürih'ten Türkiye'ye dönerekgüvenlik güçlerine teslim oldu.

11- İstanbul Gültepe'de geçen yıl 3 .kişinin öldürülmesi, 2 kişininyaralanması ve çeşitli bombalama olaylarına karıştıkları belirlenenyasa dışı «Dev - Sol» örgütü üyesi 7 kişi; Balıkesir bölgesinde güvenlik kuvvetlerinin son bir ayda yaptıkları operasyonlarda silahlı sağeylemci 28 kişi; Van'daki operasyonlarda Muradiye eski belediye başkanını öldürmekten aranan «KAWA» adlı yasa dışı örgüt üyesi bir kişi yakalandı. Denizli'nin Çal ilçesinde ve Uşak'ta iki terörist güvenlikgüçlerine teslim oldular.

12- Genelkurmay Sıkıyönetim Askerî Hizmetler KoordinasyonBaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, «Güvenlik kuvvetlerininyurt çapındaki arama ve operasyonlarında son bir ayda, 596'sı sol.318'i sağ, 444'ü bölücü eylemci olmak üzere çeşitli suçlardan sanık5937 kişi yakalanmıştır. Güvenlik kuvvetleri aynı dönemde 377 tüfek,495 makinalı tabanca, 16 bin 108 tabanca, 140 bin 393 mermi ve delicialet ile bir roketatar ve 212 telsiz ele geçirildi» denildi.

13- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, Vicdan Karay adlı bir bayan öğretmene emniyette işkence yapıldığı iddiası üzerine, soruşturma için Sıkıyönetim Savcılığı'na emir verdi-

14- Ankara'da yapılan Türk - Alman vize görüşmelerinde bazıkolaylıklar sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

15- Demokratik Almanya Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Nier başkanlığında bir heyet, Türk Dışişleri Bakanlığı'yla görüşmelerde bulunmak amacıyla Ankara'ya geldi.

16- Türkiye ile Galler arasında oynanan Dünya Kupası Grup Eleme maçlarında Türkiye Gallere 1 - 0 yenildi.

17- Bir süre önce Türkiye'yi ziyaret eden Alman ParlamenterHeyeti'nin Uluslararası Af Örgütü'ne gönderdiği ortak mektup açıklandı ve mektupta, «Türkiye'de ne 12 Eylül'den önce, ne de sonrasistematik işkence uygulanmadığı» belirtilerek, «İşkence olayı kovuşturmasında suçluluğu ispatlananlar ağır cezaya çarptırılmaktadır.Görüştüğümüz tüm Türk şahsiyetleri özellikle Devlet Başkanı Evrenve tüm demokratik politikacılar bu hususu doğrulamışlardır. İşkenceiddialarının Avrupa'deki Türkiye karşıtı ve çıkar sahibi kişilerce siyasal bir araç olarak kullandığı da bize kanıtlanmıştır» denildi.

18- Basında yer alan bir habere göre; Fransa'da İktidardaki Merkez Sağ Koalisyonu'nun milletvekili, Türkiye'nin Lion BaşkonsolosuOkan Gezer'in görevden alınması için Fransız Parlamentosu'na birönerge verdi.

19- Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü «OECD» bünyesindeki«2 Numaralı Çalışma Grubu», Örgütün Genel Sekreteri Emile VanLennep'in başkanlığında toplanarak Türkiye'deki ekonomik durumugörüştü.

20- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkanı Ronald Reagan, dünyadaki bunalım bölgelerindeki sorunlaraçözüm getirmek için bir «Bunalım yönetimi» örgütü kurdu ve bu örgütün başına da yardımcısı Bush'u getirdi.

21- AP Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyetler Birliği'nin resmî yayın organı Pravda gazetesinde yayınlanan bir yazıda«ABD yönetiminin aşırı derecede silahlanmaya başladığı» yazıldı.

22- REUTER Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Hükümetyanlısı çiftçilerle bir görüşme yapan Polonya Komünist Partisi LideriStanisalw Kania, Polonya'nın bu durumunda yapılacak yeni grevlerinfelakete yol açacağını söyledi.

26 Mart 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, İzmir, Manisa veAlaşehir'i içine alan yurt gezisine başladı. Evren, İzmir Orduevi'ndeverilen yemekte gazetecilerle yaptığı konuşmada, «12 Eylül'ü bayramolarak kutlamayı düşünmediklerini» söyledi.

2- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Lahey, ABD, Federal Almanyaziyaretlerini kapsayan yurt dışı gezisine çıkarken Esenboğa Havaalanında verdiği demeçte, Lahey şehrinde Hollanda Dışişleri Bakanı ileAET Dönem Başkanı sıfatıyla görüşeceğini söyleyerek, «Bu görüşmelerle, Türkiye ile AET arasında bakan düzeyinde siyasî istişarelersüreci başlatılmış olacaktır. Milletlerarası durumun nazik bir döneminde AET ile yapacağımız fikir teatisinin yararlı olacağına inanıyorum. AET ile bakan düzeyinde siyasî istişareleri yürüten tek devletinTürkiye olduğu gözönüne alınırsa, bu uygulamanın Türkiye ile AETilişkileri açısından anlamı ortaya çıkar» dedi. Öte yandan TürkmenHürriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte, «NATO dışında hiçbir pakta girmeyiz» dedi.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Odalar Birliği tarafından,Atatürk'ün 100. Doğum Yıldönümü nedeniyle düzenlenen «Gıda Mallan İhraç Sergisi» Ankara'da Ticaret Bakanı Kemal Cantürk tarafından açıldı.

4- Basında yer alan bir habere göre; Hükümet, «Sanayicilerinkur farkları sorununa çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmalarsonucunda kur farklarının kaldırılmaması, bu konuda çıkan sorunların, sanayicilere verilecek orta ve uzun vadeli kredilerle giderilmesi»görüşünü benimsedi.

5- BAĞ - KUR Yönetim Kurulu üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulukararı ile görevlerinden alındı.

6- İstanbul'da Yeşilköy ile Ataköy arasında 4 milyon metrekarealan üzerinde kurulacak Atatürk Dünya Ticaret Merkezi için AvrupaEkonomik Topluluğu 200 bin dolar proje yardımı yaptı.

7- Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Yılmaz Adıgüzel, İzmir'deyaptığı açıklamada, «Ekonomik krizin üretimin durması dönemine girdiğini» öne sürdü ve «Can çekişen bir sanayiinin hiracata yönelmesinin mümkün olmadığını» söyledi.

8- Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; kendisine13 Mart'a değin yurda dönme çağrısı yapılan sanatçı Cem Karaca,Bonn Büyükelçiliği'ne başvurarak hakkındaki kararın yeniden gözdengeçirilmesini istedi.

9- Türk Lirası İtalyan Lireti karşısında yaklaşık yüzde 3 oranındadeğer kazandı.

10- Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'nda otomobil üretimi durdu.

11- Anadolu Ajansı muhabirinin Sıkıyönetim güvenlik kuvvetleriyetkililerinden aldığı bilgiye göre; Sıkıyöetim güvenlik kuvvetlerinceson 24 saat içerisinde Trabzon, Ordu, Corum, İzmir, Uşak, Denizli,Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Adıyaman illerine bağlıköylerde yapılan arama ve operasyonlarda sahipsiz torbalar içindetoprağa gömülmüş 9400 silah ve 121015 merrni ele geçirildi.

12- Sosyal Güvenlik eski bakanlarından CHP Sinop eski Milletvekili Hilmi İşgüzar ve aralarında oğlu Hasan İşgüzar'ın da bulunduğu15 arkadaşının Yüce Divan'da yargılanmalarına Ankara'da başlandı.

13- Gazeteci Yazar Lütfü Oflaz hakkında İstanbul Sıkıyönetim Asken Mahkemesi'nce verilen 15 yıllık hapis cezası kesinleşti; ÜGD eskiGenel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu yayımladığı bir bildiri nedeniyleyargılandığı Ankara Toplu Basın Mahkemesi'nde 6 ay hapis cezasınaçarptırıldı; Van'da bir ay önce tutuklanan Diyarbakır CHP eski Milletvekili Halil Akgül dün serbest bırakıldı.

14- Avrupa Konseyi Asamblesi Siyasî Komisyonu, Türkiye'dekigelişmeleri sürekli izlemek üzere bir alt komite kurdu.ve 11 Mayıstoplantısına kadar bu komitenin rapportör Steiner ile birlikte Türkiye'ye gidip rapor hazırlamasını kararlaştırdı.

15- Basında yer alan bir haberde, İngiltere'nin NATO yardımı çerçevesinde Türkiye'ye 3.5 milyon Sterlin değerinde cephane, mühimmat ve muhabere aracı vereceği bildirildi.

16- ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig, Ortadoğu politikası ileilgili olarak Türkiye'yi de konu olan açıklamasında, «Mısır, İsrail veTürkiye'nin dahil olduğu bir stratejik fikir birliği oluşturulmaya çalışıldığını» bildirdi.

17- Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre; BM Hukuk Komisyonu'nun geçen yıl kabul ettiği diplomatların saldırıya uğradrkları ülkelerin yöneticilerinin bu konuda ayrıntılı açıklama yapmalarını öngören karar ilk defa Türkiye için uygulandı ve Fransa ileAvusturalya hükümetlerinden Türk diplomatlarına yapılan saldırılarkonusunda ne yapıldığı soruldu.

18- İslam Bankalar Birliği'nin Magosa'da devam eden toplantısında, İslam Bankacılık ve Ekonomi Enstitüsü'nün KTFD'de kurulması karan alındı.

19- İngiltere'de, İşçi Partisi'nden istifa eden dört kişi, Londra'dayaptıkları basın toplantısında, ingiltere Sosyal Demokrat Partisi'ninkuruluşunu ilân ettiler.

20- Polonya Bağımsız İşçi Sendikası «Dayanışma» ile hükümetarasında yapılan görüşmelere 1 gün ara verildiği yabancı ajanslartarafından bildirildi.

21- Güney Kore'de parlamento seçimlerini Demokratik Adalet Partisi kazandı.

27 Mart 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve MGK üyeleri Orgeneral Nurettin Ersin, Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Oramiral NejatTümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun unkatıldıkları Ege Ordu Komutanlığı'nca düzenlenen «Milliyetçi AtatürkPlan Tatbikatı» sona erdi.

2- Başbakan Bülend Ulusu, İran - Irak savaşını sona erdirmekamacıyla oluşturulan İslam Konferansı İyiniyet Komitesi'nin çalışmalarına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Ulusu, hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, «Türkiye, İran - Irak arasındakisilahlı çatışmayı başlangıcından beri büyük üzüntü ve kaygı ile izlemektedir. Dost ve komşu 2 islam ülkesi arasındaki anlaşmazlığın biran önce tarafları tatmin edecek barışçı yollarla çözülmesini arzuluyoruz. Bu yöndeki çalışmaları destekliyoruz» dedi.

3- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Milliyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, «1981 yılı dövizle, Türk parası arasında çok hassas bir denge dönemi olacaktır» dedi ve «Enflasyon oranının, dünyada anormal bir durum olmazsa yüzde 35, hatta bunun da altına düşebileceğini» bildirdi.

4- Bakanlar Kurulu, İran Bankası «Bank Mellat»ın merkezi İstanbul'da olmak üzere Türkiye'de şubeler açarak Türk Lirası üzerindenher türlü bankacılık hizmeti ye faaliyeti yapmasına izin verdi.

5- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Vekili KayaToperi, basın mensuplarına verdiği brifingde, «Lyon'da düzenlenenprotesto yürüyüşünün Türk vatandaşları ve yandaşları tarafından düzenlendiğini» belirterek, «Başkonsolosumuzun bu yürüyüşe öncülüketmesi söz konusu değildir. Ayrıca başkonsolosumuzun sınır dışı edilmesi konusunda da herhangi bir bilgi bize ulaşmamıştır. Bu sadeceLyon'daki bazı milletvekillerinin sunduğu bir öneridir» dedi.

6- Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret BorsalarıBirliği Genel Sekreterleri Toplantısı Birlik Genel Sekreteri MehmetSağlam'ın konuşması ile açıldı.

7- 27 Mart «Dünya Tiyatro Günü» Ankara, İstanbul ve İzmir'detiyatrolarda kutlandı.

8- Tüm yurtta halen 24.00 - 05.00 arasında uygulanan sokağaçıkma yasağı saatleri 1 Nisan Çarşamba gününden geçerli olmak üzere değiştirildi.

9- Ankara Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ordinaryüs ProfesörüEkrem Akurgal'a, Türk - Alman kültür ilişkileri açısından yaptığı hizmetferden dolayı, Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından 1981«Goethe» madalyası verildi.

10- Türkiye Halk Bankası'nın 43. Genel Kurulu'nda konuşan Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, «Bankanın 1981 yılı içinde sanayiye tahsis edeceği kredinin geçen yıla göre 8 milyar lira daha artacağını, esnaf ve sanatkâra verilecek kredi miktarının 23 milyar liraya ulaşmasının beklendiğini bildirdi ve «Ayrıca bu yıl kooperatif kredi şahıs limiti de yüzde 100 artarak 300 bin liradan 600 bin liraya çıktı» dedi.

11- Gümrük Genel Müdürlüğü'ne Danıştay karan uygulanmaksuretiyle eski Genel Müdürlerden Nahit Eruz atandı.

12- Sosyal Güvenlik eski bakanlarından CHP Sinop eski milletvekili Hilmi işgüzar, «Memuriyet görevini kötüye kullanmak, menfaatsağlamak ve rüşvet almak» suçlarından yargılandığı Yüce Divan'catutuklandı.

13- Erzurum ve 9. Kolordu Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, «Sıkıyönetim bölgesinde 11 Şubat-11 Mart arasında yapılan operasyonlarda, aralarında sağ eylemci Mehmet Ali Ağca'nın yurt dışına kaçırılması eylemine karışan 4 sanığın da olduğutoplam 138 teröristin yakalandığı» bildirildi.

14- Adana'da yasa dışı «Devrimci Yol» örgütünün «MühendislerHücresi»ne bağlı 8'i kız 45 terörist güvenlik güçlerinin yaptığı Toros -1 operasyonunda ele geçirildi.

15- İzmir eski Belediye Başkanı İhsan Alyanak, İstanbul Sıkıyönetim 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nde yapılan duruşması sonunda beraat etti.

16- Genelkurmay Sıkıyönetim Askerî Hizmetler KoordinasyonBaşkanlığı tarafından yurda dön çağrısı yapılan 46 kişiye tanınan süre doldu.

17- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda gösterilen haller dışında,iktibas edilen eserin sahibinin adı ve yayınladığı dergi ya da gazetenin adı bildirilse bile, eser sahibinin «Haksız rekabet hükümlerine»dayanarak manevî tazminat davası açabileceklerine ilişkin YargıtayGenel Kurulu kararı, Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

18- UNESCO Türkiye Millî Komisyonu'nun işbirliği ile düzenlenen«Türkiye'de okur-yazarların yaygınlaştırılması» konulu bilimsel toplantı, Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam'ın açılış konuşmasıyla Ankara'da başladı.

19- REUTER Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABDBaşkanı Ronald Reagan, SSCB'nın, Polonya'daki işçi olaylarını bastırmak için girişeceği herhangi bir müdahalenin doğu - batı ilişkileriniciddî şekilde etkileyeceğini bildirdi.

20- Polonya'da Dayanışma Sendikası ile Hükümet arasında yapılan görüşmelerin bir anlaşma ile sonuçlanmaması üzerine 10 milyon işçinin dört saatlik bir uyarı grevine gittiği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

21- Romanya Hükümetinde, 9 Başbakan yardımcısından bazılarıdahil olmak üzere yüksek düzeydeki yöneticiler arasında değişiklikler yapıldığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

22- Honduras Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, iç hat seferiniyaparken, iki ya da üç kişi oldukları sanılan hava korsanlarınca kaçırıldı,

28 Mart 1981

1- Devlet ve Millî Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral KenanEvren, Ege gezisinin ikinci gününde Manisa ve Alaşehir'de yaptığıkonuşmalarda, «Kurucu Meclis çalışmalarına başlayınca, seçim tarihinin de ilân edileceğini» söyledi. Evren Manisa'daki konuşmasında,«Kamu kesiminde çalışan işçilere verilen iki ikramiyenin yasa değişikliğiyle 4'e çıkarılacağını» açıkladı.

2- Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Şide, Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, «Sigortalıların haklarında geriye dönüş sözkonusu değildir» dedi.

3- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Viyana, Salzburg ve Zürih'teNisan ayı içinde Türk haftaları düzenledi.

4- Yüksek Hakem Kurulu, kamu kesimi işçilerine tanınan yıldaiki ikramiye ilkesini özel sektör işçilerine de uygulama kararı aldı.

5- Türk Kara Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı Genel MüdürüTurhan Olcaytu, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «1974 yılındakurulan vakfın özvarlığının 1 milyar 950 milyon liraya ulaştığını» bildirdi.

6- Gazete, dergi ve ajansların radyo ve televizyon haberleriniizlemekle görevili gazetecilerden oluşan TRT Muhabirleri Derneği1980-81 Cengiz Polatkan ödüllerini açıkladılar.

7-«Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği» adlı yasadışı örgütünmerkez komite yöneticilerinden ve Sıkıyönetim komutanlıklarınca bastırılan arama afişlerinde fotoğrafı bulunan Mehmet Fatih Öktülmüş,Adana'da güvenlik güçleri tarafından yaralı olarak ele geçirildi. Eşi iseİstanbul'da düzenlenen bir operasyon sonucu yakalandı.

8- Yozgat'ın Şefaatli ve Çekerek ilçelerinde yapılan operasyonlar sırasında, çoğu torbalar içinde sokağa atılmış 4'ü makineli olmak üzere 41 adet tabanca, 552 mermi, 15 şarjör bulundu, olayla ilgili olarak 17 kişi yakalandı.

9- Bayındırlık Bakanlığı, devlete ait yapı, tesis ve onarım işlerinin ihalelerine katılacak olan müteahhitlerin, ihaleye katılma koşullarını yeniden düzenledi. Konuya ilişkin yönetmelik Resmî Gazete'deyayınlanarak yürürlüğe girdi.

10- Başbakan Bülend Ulusu'nun da bulunduğu İslam Zirvesi iyiniyet heyeti, Cidde'de görüşmelerine başladı.

11- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Hollanda'deki temaslarını tamamladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında, Washington gezisiyle ilgili soruları yanıtladı ve «Türkiye, NATO sorumluluk bölgesinin dışında bir görev yüklenemez. Ülkemizdeki NATO üsleri, NATOamaçlarının dışındu kullanılamaz» dedi.

12- 4 Mart'ta Fransa'nın başkentinde bir Ermeni tedhiş örgütünce üstlenilen saldırıda hayatlarını kaybeden ataşe Reşat Morali ve dingörevlisi Tecelli Arı için Fransa'nın Strasbourg, Saint Etienne, Cherbourg Rouen ve Rims kentlerinde; aynı anda İngiltere'nin başkentiLondra ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu ülkelerde yaşayan Türkler tarafından protesto yürüyüşleri düzenlendi. Bu arada, «Ermenikonusunu ele alarak Türkiye'ye karşı iddialarda bulunan» Times gazetesini protesto için Londra'daki Türkler matbaa önünde bir gösteriyaptılar.

13- Kuzey Atlantik Asamblesi, 26 - 27 Mart tarihlerinde Washington'da yapılan Daimi Komite toplantısında, kural gereğince, görevsüreleri sona eren Türk delegasyonunun eski milletvekilleri İrfanÖzaydınlı, Erdoğan Adalı, Neşet Akmandor, Kemal Kayacan, NihatKorai ve Saffet Vural'ın Ekim ayında yapılacak, Genel Kurul dahilbütün toplantılarda bulunmalarını kararlaştırdı.

14- THA'nın Belgrad çıkışlı haberine göre; Yugoslavya'nın özerkKosova eyaletinin Priştina kentinde meydana gelen olaylarda 11 öğrenci yaralandı.

29 Mart 1981

1- Başbakan Yardımcısı Turgut Özal Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, «Mayısa doğru piyasanın canlanacağını zannettiğini»belirterek, «Her şey iyi giderse 3-4 yılda köşeyi döneriz» dedi.

Özal, Tercüman Gazetesi'ne verdiği demeçte de, «Türk ekonomisinin geleceğinden çok ümitli olduğunu ve ekonomik düzlüğe çıkışsüresinin kısaldığını» söyledi.

2- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 24 Aralık 1980 tarihindeimzalanan 22. Ticaret Protokolü Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

3- Avrupa Konseyi Siyasî Komisyon üyesi Metin Toker, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Avrupa Konseyi'nin, Türkiye'ninbİran önce demokrasiye geçmesini istediğini ve beklediğini» söyleyerek, «Konsey'de, Türkiye'nin demokrasiye gittiği inancı var, amabunun somut örneklerini görmek istiyorlar» dedi.

4- Narkotik Şube dedektifleri, 24 Mart günü İstanbul Merter'degerçekleştirdikleri operasyon sonucunda, Hakkari'den getirdikleri dışpiyasa değeri 30 milyon lirayı bulan 4 kilo eroini İstanbul'da piyasayasürmeye hazırlanan bir şebekenin 8 elemanını yakaladılar.

5- UBA'nın bir haberine göre; Kahramanmaraş olayları davasının kararına 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcısı vemüdahil avukatlar itiraz ettiler.

6- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD hükümetçevrelerince, «Merkezi Haberalma Örgütü CIA tarafından hazırlanangizli bir raporda, Sovyetler Birliği'nin uluslararası terörizmin ana destekleyicisi olduğuna dair somut kanıtların bulunmadığının» belrtildiğibildirildi.

7- Polonya'da Dayanışma Sendikası ile hükümet yetkilileri arasındaki görüşmelerin Komünist Parti Merkez Komitesi'nin toplantısıile bir gün ertelendiği; Papa John Paul'un Polonya Baş Kardinalineyolladığı mesajda, «İşçilerin çoğunluğunun çalışmak istediğine inanıyorum» dediği yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

Öte yandan, Doğu Almanya Haber Ajansı, Polonya toprakları veyakınlarında yapılan Varşova Paktı askeri manevraları için yeni askerî birliklerin getirildiğini bildirdi.

8- AP Ajansı'nın bir haberine göre; İspanya'nın kuzeyinde yeralan Vitoria kentinde, polisle çatışmaya giren iki ETA üyesinden biriölü, diğeri yaralı olarak ele geçirildi.

9- Bir Endonezya uçağını kaçırdıktan sonra Bangkok'a indirenhava korsanlarının pilot kabininin penceresinden atlayarak kaçmayaçalışan uçağın pilotlarından birini vurdukları yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

30 Mart 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Newsweek Dergisi'neverdiği demeçte, «Türkiye'nin felakete sürüklenmesinden politikacıların büyük sorumluluğu vardır. Eğer politikacılar birbirlerine saldırmasalardı Silahlı Kuvvetler yönetime el koymak mecburiyetinde kalmayacaktı. Bu itibarla, bunların ne Kurucu Meclis'te ne de onu takipedecek olan parlamentoda vazife almaları doğru olmayacaktır. Bugibi hataları yapmamış yeni unsurlara imkân tanınmalıdır» dedi.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal AA'ya verdiği demeçte, «KİT'lerin banka sistemi ile çalışmaları teşvik edilmektedir. Bu kuruluşlar, direkt Merkez Bankası'na gelme yerine, aynen diğer sına - ticarî teşebbüsler gibi normal banka sistemi ile çalışabileceklerdir» dedi.

3- Hükümetlerarası Türk - Sovyet Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu Beşinci Toplantı Protokolü, Bakanlar Kurulu'nca onaylandı.

4- İncelemelerde bulunmak üzere gittiği Ambarlı Elektrik Santralinde bir basın toplantısı düzenleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Serbülent Bingöl, Türkiye'de elektrik üretiminin gereksinimin çokgerisinde kaldığını belirterek, «Türkiye'de tüketilen 25 milyar kilovat - saatlik elektrik enerjisinin 23.5 milyarı ülkemizde üretilmekte,1.5 milyar kilovat - saati de komşu ülkelerden satın alınmaktadır» dedi.

5- Tüm yurtta başlayan Kütüphanecilik Haftası, Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla Kültür Bakanı Cihad Baban tarafındanaçıldı.

6- Karadeniz Bölgesi 1980 ürünü ekici tütün piyasası 197 lirabaşfiyatla açıldı.

7- Türk - İş Yönetim Kurulu'na sunulan İcra Kurulu çalışma raporunda, 24 Ocak kararlarının 14 aydan fazla bir süredir yürürlükteolduğu belirtilerek, «Ekonomideki olumlu işaretlerin pratikte bir anlamtaşıması ancak geniş halk kesimlerinin fiili alım gücünün artması ilemümkündür» denildi.

8- MHP Elmadağ İlçe Başkanı Osman Pehlivan, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde yapılan duruşmasında adam öldürmeye teşebbüs suçundan 17 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

9- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılanaçıklamada, güvenlik güçlerince Adana ve çevresinde gerçekleştirilen operasyonlarda TİT (Türk İntikam Tugayı) adlı örgütün «KozanHücresi»ni oluşturan 23 ülkücü terörsitin silahlarıyla birlikte yakalandığı bildirildi.

10- İstanbul'da güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı örgüt üyesi 14 kişi ele geçirildi.

11- Balgat katliamının idama mahkum iki sanığı İsa Armağan ileMustafa Pehlivanlıoğlu'nun, Mamak Özel Askerî Ceza ve Tutukevi'nden kaçırılması davasına, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mohkemesi'nde başlandı-

12- İstanbul Narkotik Büro ekiplerince piyasa değeri 1 milyonlira olan 21 kilo toz esrar ele geçirildi.

13- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Tahran'da birhastanede çalışan ve İran'dan ayrılmaması için pasaportu İran makamlarınca elinden alınan Amerikalı bir hanım doktor, sınırı gizlicegeçerek Türkiye'ye sığındı.

14- İran ile Irak arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıylakurulan İslam Konferansı İyiniyet Komitesi Tahran'a gitti.

15- Ajanslar tarafından bildirildiğine göre; ABD Başkanı RonaldReagan Washington'da uğradığı silahlı bir saldırı sonucu akciğerinden yara aldı, yanında bulunan basın sözcüsü James Brady ise başından yaralandı.

Hemen etkisiz hale getirilen saldırganın 22 yaşlarında Koloradolu John Hinckle yadında biri olduğu, yetkililerce açıklandı.

16- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Senatosu Dış ilişkiler Komisyonu Başkanı Charles Percy, «Sovyetler Birliği'nin Polonya'ya askerî müdahalesinin ABD'nin Çin ile daha yakınilişkiler kurmasına yol açacağını» söyledi.

31 Mart 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve Başbakan VekiliZeyyat Baykara, ABD Devlet Başkanı Ronald Reagan'a birer geçmişolsun mesajı gönderdiler.

2- Asgari Ücret Tesbit Komisyonu toplantısında yeni asgari ücretin belirlenmesine ilişkin anlaşmaya yarılamayınca işçi kesiminitemsilen komisyonda bulunan Türk - İş heyeti toplantıyı terketti.

3- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık, toplu iş sözleşmelerinin yeniden yürürlüğe konulmasında uyulacak ilkeleri açıklarken,«1981 yılı için vergi kanunlarındaki değişiklikle temin edilen fark ilebirlikte işçi ücretlerinde yüzde 40 - 55 arasında net artış sağlayan birzam gerçekleştirilecektir.» dedi.

4- Merkez Bankası tarafından Nisan ayından itibaren başlatılması planlanan yeni ihracat kredisi sisteminde, bütün ihracat kredilerininbir çatı altında toplanmasının, bürokratik engellerin asgari seviyeyeindirilmesinin ve kredi imkânlarının artılmasının amaçlandığı, MerkezBankası Başkan Yardımcısı İbrahim Kurt tarafından açıklandı.

5- İstanbul Gazeteciler Cemiyeti'nin dün yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında Cemiyet Başkanlığına yeniden Burhan Felekseçildi.

6- Ankara Sıkıyönetim Komutalığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde yargılanan Bahçelievler katliamının aslî sanıklarından «İdiAmin» kod adlı Haluk Kırca için Askerî Savcı TCK'nın 149/2. maddesi gereğince ölüm cezası istedi.

7- Yasa dışı Dev-Yol adlı örgütün Tuzluçayır hücresini oluşturan 20 kişi hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Numaralı Askerî Mahkemesi'nde açılan davada, Askerî Savcı sanıklarından 5'i içinölüm cezası istedi.

8- İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortaları prim tarifesinideğiştiren Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

9- İsviçre Roche Şirketi'nin her türlü ilaç aktif hammaddesi veyardımcı maddelerini Türkiye'de üretmesine izin veren Bakanlar Kurulu kararı Resmî Gazete'de yayınlandı.

10- Ajanslar tarafından verilen haberde, bir silahlı saldırı sonucugöğsünden yaralanan ABD Başkanı Ronald Reagan'ın sağlık durumunun iyi olduğu hastane yetkilileri tarafından bildirildi.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı George Bush, Texas'tanWashington'a gelerek geçici olarak yönetimi Dışişleri Bakanı Alexander Haig'ten devraldı.

11- AFP'nin Tahran çıkışlı haberine göre; İran İslam CumhuriyetiCumhurbaşkanı Ebülhasan Beni Sadr, İran'da cumhuriyet ilan edilişinin ikinci yıldönümünde halka hitaben yaptığı konuşmada, «Ülke düzeyinde halkı gerçekten temsil gücüne sahip konseyler oluşturulmasını, özgürlüklerin güvencesi sayılan İslamiyetin olumlu yönünün tümdünyaya gösterilmesini» istedi.

12- Endenozye Hava Yolları'na ait yolcu uçağını, içindeki yolcularıyla birlikte Tayland'ın başkenti Bangkok'a kaçıran hava korsanlarından 3'ü ile yolculardan bir çocuğun operasyon sırasında öldüğü,hava korsanlarından 2'sinin sağ ele geçtiği ve 43 yolcunun kurtarıldığı,yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

13- AFP'nin Quito çıkışlı haberine göre; Ekvador Devlet BaşkanıJaime Roldos, ülkede sıkıyönetimin kalkmasını öngören kararnameyi imzaladı.

14- Polonya'da hükümet yetkilileri ile Dayanışma Sendikası arasında anlaşmaya varıldığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

15- UPI Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; Hindistan'dakiAfganistan Büyükelçiliğinde görevli Afganistanlı diplomatlar, hayatlarının tehlike içinde olduğunu ve ülkelerindeki Babrak Karmal rejimiile çalışmak istemediklerini ABD Büyükelçiliğine bildirerek, siyasalsığınma hakkı istediler.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106