13.2.1981
×

Hakkında

Künye

İletişim

ŞUBAT 1981

1 Şubat 1981

1- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, basınaverdiği demeçte, «Banka faiz oranlarının yükselmesinin enflasyonuönleyici yönde etki yapacağını, sanayide ve bankacılıkta verimliliğiyükselteceğini» söyledi.

2- Türkiye ile ABD arasındaki savunma ve ekonomik işbirliğinidüzenleyen ve 29 Mart 1980 günü Ankara'da imzalanan temel anlaşma ile tamamlayıcı ekleri Bakanlar Kurulu'nca onaylandı.

3- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Yankı Dergisi'ne verdiğidemeçte, «Üniversitelerin, siyasal iktidarların denetimine girmesinekarşıyım. Yüksek Öğretm Kurumu (YÖK)'un yönetimini, siyasal iktidarların üniversitelere müdahalesine imkân vermeyecek şekilde çokhassas bir denge ile oluşturacağız. Yeni Üniveristeler Yasası kesinlikle özerkliği zedeleyici olmayacaktır. Üniversitelere bilimsel çalışmalar yapacakları imkânlar tanınacaktır» dedi.

4- Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç Ankara'da düzenlenen «İl Müftüleri Semineri»nde yaptığı konuşmada «Cami kürsüsünde siyaset yapmak isteyenlere kesinlikle fırsat verilmeyecek, aksinehareket edenler hakkında 633 sayılı kanunun 25. maddesi uygulanacaktır» dedi.

5- İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nin, Atatürk'ün doğumunun 100. yılını kutiama ve çağdaş Türk sanatını tanıtma amacı ile ilkolarak Paris'te UNESCO merkez binası galerisinde, diğerleri de çeşitli yabancı ülkelerde olmak üzere «Çağdaş Türk Seramik Sergileri»düzenleyeceği basınaa yer atan haberlerde bildirildi.

6- MEBA'nm bildirdiğine göre; Devlet Sanayi ve Yatırım Bankası (DESİYAB), hisse senetlerini yurt dışında çalışmakta olan işçilerimize döviz karşılığı satma kararı verdi.

7- Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdiîoekçi, ikinci yıldönümünde kabri başında anıldı.

8- Gazeteci yazar Emil Galip Sandalcı gözaltına alındı.

9- Türk hükümetinin İsveç uyruklulara aldığı vize kararının uygulanmasına bugün başlandı

10- THA'nın Cenevre çıkışlı haberine göre; ABD eski Başkanı Carter'm ulusal güvenlik danışmanı Zbigniev Brzezinski «Lasussie» gazetesine yaptığı açıklamada, «Sovyetler Birliği'nin Polonya'ya 7 Araıık 1980 gecesi müdahale etmeyi planlamış olduğunu, ancak bu planından Başkan Carter'ın uyarıları ile vazgeçtiğini» belirtti.

11- AP Ajansı'nın Beyrut çıkışlı haberine göre; İran Devlet Başkanı Abül Hasan Beni Sadr, ülkesinin Amerikan silah ambargosunakarşın, Irak iie savaşını sürdürebilmesi için askerî yedek parça imaline geçeceğini açıkladı.

12- AA'nm Lefkoşa çıkışlı haberinde; Irak'ın Fransa'dan satın aldığı 60 «Mirage» uçağının 4 tanesinin, dün akşam Güney Kıbrıs'ınLarnaka Havaalanı'na geldiği bildirildi.

2 Şubat 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında Devlet Başkanı Orgeneral KenanEvren'in Güneydoğu'ya yaptığı gezi sırasında, illerin tespit edilen sorunları ele alındı.

2- Millî Güvenlik Konseyi 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapan tasarıyı görüşerek kabul etti. Buna göre; Tuğgeneral ve Tuğamirallerin ek göstergerakamları ortı 600'den artı 650'ye çıkarıldı.

3- Mülî Güvenlik Konseyi, Sosyal Güvenlik eski BakanlarındanHilmi İşgüzar'ı, hakkındaki iddiaların incelenmesi için Yüce Divan'asevketmeyi kararlaştırdı.

4- Atatürk'ün 100. doğum yılı dolayısıyla düzenlenen ihraç mallan sergisinin ilki olan «Tekstil ve Konfeksiyon Sergisi»nin açılışındabir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu,ihracat için alınan tedbirlerin yeterli olmadığını belirterek, «Türkiye,dış ticaret dengesini düzeltmek zorundadır. Bunun çaresi de fazlaüretimdir. Başka bir çaresi de yoktur» dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Kemal Cantürkise, enflasyonun baskısından çok yakında kurtulacağımızı, bunun içinde porclanın ihracatın arttırılması olduğunu kaydederek, «Elimizdengelen bütün gayretleri hep beraber göstermemiz lâzım, 12 Eyiül'denberi bu düşünce ile çalışıyoruz. İhracat pazarlamasının uygun bir şekilde gelişmesinin gayreti içindeyiz» dedi.

5- Kültür Bakanlığı'nca hazırlanan Sinema Yasa Tasiağı'nda«Füm Denetleme ve Değerlendirme Kurulu'nun yerli filimler!, sanat vekültür değeri olan ve Millî kültür değeri olan filmler alarak sınıflandıracağı her iki niteliği taşıyan filmleri de üstün değerli» olarak nitelendireceği» belirtildi.

6- Tercüman Gazetesi'nde yer alan bir haberde; Millî GüvenlikKonseyi tarafından yürürlükten kaldırılan «Sağlık Personelinin TamGün Çalışma Esaslarına Dair» kanunun yerine, bakanlıklararası birkuruı tarafından iki ayrı taslak hazırlandığı bildirildi.

7- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından haber ajanslarına bütçeden yapılmaktaolan yardımın, Anadolu Ajansı hariç tutularak kaldırılacağı bildirildi.

8- Uluslararası Para Fonu ile imzalanan üç yıllık Stand - by aniaşması çerçevesinde sağlanan 126 milyon dolar tutarınaaki 3. dilimIMF kredisinin Merkez Bankası kasalarına girdiği basında yer alanhaberlerde bildirildi.

9- Hürriyet Gazetesi'nde «Atatürk ve İlkeleri» adlı yarışma düzenlendi.

10- Türkiye'nin ilk kadın rektörü Prof. Ayşe Saffet Alpar İstanbul'da öldü.

11- CHP eski Genel Başkanı Bülent Eçevit, Millî Eğitim eski Bakanlarından Ali Naili Erdem hakkında açtığı davadan f,eragat edişinin nedenini basma açıkladı.

12- Duvarlara afiş yapıştırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan CHP İzmir eski milletvekili Yükse! Çakmur'un yargılanmasına Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

13- 4. Kolordu ve Ankara, Kastamonu, ve Çankırı İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı, Ankara'da faaliyette bulunan yasa dışı örgütlerinlider kadrolarının tümünün yakalandığını açıkladı.

14- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askerî Mahkemesi'ndebaşlayan DEV - YOL üyesi 7 sanıkla ilgili davada iddianamesini okuyan Askerî Savcı, «Sanıkların Anayasa ve devletin temel düzeninideğiştirmeye yönelik eylemlerde bulunduklarını» belirterek, İbrahimSenirlioğlu, Naci Erdoğan, Ferahmuz Şaherdem ve Özkan Demir'inTCK'nın 146/1 maddesine göre idamla cezalandırılmalarını istedi.

15- Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş Akajans muhabirine verdiği demeçte, «Kıbrıs'ta göçmen meselesi olmadığını, bukonunun nüfus mübadelesi anlaşması ile halledildiğini» söyledi.

16- UPI Ajansı'nın Lima çıkışlı haberine göre; Peru hükümeti, Anddağlarındaki son Ekvador askerî mevziini de ele geçirerek ordusunaateşkes emri verdi. Ekvador hükümet sözcüsü ise yaptığı açıklamada,«Bu sadece taktik bir manevradır» dedi.

3 Şubat 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi, Anayasa Mchkemesi'nce hakkında dava açılması için Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar'la ilgilidosyayı Yargıtay Başsavcılığına gönderdi.

2- Türkiye - AET ilişkileri konusunda, Millî Güvenlik Konseyi üyelerine bir brifing verildi.

3- Türkiye ile İsveç arasında imzalanan Sosyal Güvenlik sözleşmesi ve ek protokol, Bakanlar Kurulu'nça onaylandı.

4- Gümrük ve Tekel Bakanı Recai Baturalp, İhraç Malları Sergisidolayısıyla yapılan bir toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada,özel sektöre sigara yapımına izin verecek yasa tasarısının BakanlarKurulu'na sunulduğunu belirtti ve «Fason sigara alımı Haziran'dasona erecek. Sigara üretimimiz günlük 6 bin 200, aylık 72 bin tonaulaştı» dedi.

5- Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği'nden verilen bilgide;Yüksek Hakem Kurulu'na bugüne kadar yapılan yaklaşık 200 toplusözleşme yenileme başvurusundan, ancak 40'ının yasal prosedüre uygun biçimde yapıldığı bildirildi.

6- Sağiık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca hazırlanan ve birisiyalnızca doktorlara, diğeri de bütün sağlık personeline tam gün tazminatı verilmesini öngören, tam gün için hazırlanan -iki taslağın Başbokanlık'a gönderileceği basındaki haberlerde bildirildi.

7- Tercüman Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Millî EğitimBakanlığı tarafından hazırılanan Yüksek Öğretim Kanunu taslağında,yüksek öğretimdeki en yetkili ve üst kuruluş olarak tanımlanan ve21 üyeden meydana gelen Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)'de Üniversitelerarası Kurul ile Yüksek Okullararası Kurul üyelerinin görev almayacağı hükme bağlandı.

8- Bakanlar Birliği toplantısında, kredi faizlerinin yüzde 5 oranında arttırılması kararlaştırıldı. Buna göre; yüzde 22 olan ihracat kredileri faizi yüzde 27, yüzde 31 olan ticarî kredi faizleri de yüzde 36oldu.

9- Karikatürist Semih Balcıoğlu, Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin verdiği «Yılın Gazetecisi» ödülünü reddetti.

10- Emekli gazeteci Haluk Yetiş, İstanbul'da vefat etti.

11- Genelkurmay Sıkıyönetim Askerî Hizmetler Koordinasyon Başkanlığı, haklarında yasal kovuşturma açılan ve yurt dışında oldukları bilinen «DİSK» Yönetim Kurulu üyelerinden 34 kişinin Türkiye'yedönmelerini ve güvenlik kuvvetlerine teslim olmalarını istedi.

12- Danıştay'a hakaret ettiği geerkçesiyle hakkında dava açılaneski parlamenterlerden İsmail Hakkı Yıldırım beraat etti.

13- Yayın yoluyld komünizm propagandası yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılan gazeteci Şükrü Doğan Yurdakul,. 7 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.

14- 15 Haziran 1980 günü Kayaş Sivaslılar mahallesinde meydana gelen ye Mustafa Öztürk ile İbrahim Zengin'in ölmüyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı, 9'u tutuklu 24 sanıktan 22'si hakkındaidam istemiyle 2 Nolu Askerî Mahkeme'de dava açtı.

15- İzmir Kemeraltı karakolunu basarak polis memuru BekirErbay'ı öldüren, bir polisi de ağır yaralayan yasa dışı örgüt;üyesi 5 kişi ile aynı örgüt üyesi 13 terörist yakalandı.

16- ABD Başkanı Ronald Reagan ile Dışişleri Bakanı AlexanderHaig'in, Sovyetler Birliği'ni tedhişçileri desteklemekle suçlamalarının,iki ülke arasındaki gerginliği arttırdığı yabancı ajanslar tarafındanbildirildi.

Öte yandan Sovyetler resmî haber ajansı TASS, yaptığı bir yorumda, CIA (Merkezi Haberalma Örgütüjnün dünyanın bir dizi ülkesinde cinayetler düzenlediğini öne sürdü.

17- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Norveç Kralı"5. Olav, sağlık nedenleriyle istifa eden Başbakan Odvar Nrodlı'nınyerine işçi partisi hükümetini kurmakla Bayan Gru Harlem Brundtland'ın görevlendirildiğini resmen açıkladı.

4 Şubat 1981

1- MGK üyesi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral TahsinSahinkaya, resmî bir ziyaret için Türkiye'ye gelen ABD'nin Avrupa'dak'i Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Gabriel'i saat 10.30'kabul etti.

2- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen resmî bir ziyaret için Macaristan'a gitti.

3- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam THA'ya verdiği demeçteyüksek öğrenim yasa tasarısı üzerindeki çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, «Tasarı üzerindeki calışma'lar sürdürülmektedir. Taslakson biçimini almamıştır. Gazetelerde yer alan metinlerin hiçbiri tamdeğildir. Üzerinde pek 'çok değişiklikler yapılmıştır. Halen de bu çalışmalar devam etmektedir» dedi.

4- Türkiye Odalar Birliği'nin İzmir'de yapılan Ege bölgesi toplantısında bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, enflasyonun ülkemizin başlıca sorunu olduğunu ve vergi yasalarının gündeme getirildiğini öne süreerk, «Vergi yasalarında şikayet konusu olanaksaklıklar düzeltilecektir. Ancak bu şikayetler temelde yanlış değerlendirmeler sonucu ortaya çıkmaktadır. Eğer vergi yasaları başarıyla uygulanırsa ekonomik bunalımdan kurtulmak daha kolay olacaktır» dedi.

5- Anayasa Mahkemesi Başkanı Şevket Müljtügil ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik eski Bakanı Hilmi İşgüzar'lailgili dosyanın henüz kendilerine intikal etmediğini belirterek, «DosV'J gelir gelmez yargılanmasına başlanacaktır. Yargılama sonundaalınacak olan kararlar, oy çokluğu esasına göre olacaktır» dedi.

6- Kültür Bakanlığı tarafından Atatürk'ün hayatını ve KurtuluşSavaşı'nı çizgi resimlerle anlatan bir kitap yayınlandı.

7- Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yazar, izmir'de yapılan EgeBölgesi Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaparken, banka faizlerinin serbest bırakılmasının piyasa ekonomisine geçişin bir adımı olduğunu belirtti ve «Ancak serbest piyasa ekonomisine geçişin bütün şartve müesseseleri henüz sağlanamamıştır. Bu nedenle faizin serbest bırakılması tedbiri, piyasa ekonomisinin tam işleyişini sağlayacak diğereksiklikler tamamlanarak, onlarla bütünleştirilmediği takdirde ilerideyeniden enflasyon ve faiz tırmanmasına dönüşebilir» dedi.

8- İstanbul Valisi Nevzat Ayaz düzenlediği basın toplantısındaistanbul Yeşilköy'de «Atatürk Dünya Ticaret Merkezi» kurulacağınıbildirerek, «Atatürk'ün 100. doğum yıldönümünü kullanarak ticaretyapanlar 2 ay hapis cezası alacaklardır» dedi.

9- İstanbul Ticaret Odası tarafından «Abdi İpekçi»nin anısınadüzenlenen yazı yarışmasına katılan yapıtlardan hiçbiri ödüle değergörülmedi.

10- Türk Lirası'nın değeri bazı yabancı paralar karşısında yenidenbelirlendi. Buna göre; 91 lira 90 kuruş olan 1 Amerikan Doları 95 lira95 kuruş oldu. 1 Alman Markı ise 45 lira 15 kuruştan 45 lira 05 kuruşadüştü. Türk Lirasının değeri İtalyan Lireti, İsviçre Frangı, HollandaFlorini ve Avusturya Şilini karşısında değişmedi.

11- İçişleri eski Bakanlarından ve CHP Sakarya eski SenatörüHasan Fehmi Güneş, Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, AP Gümüşhane eski Senatörü Ömer Naci Bozkurt'a parlamento kulisindesilah çekmekten yargılandı.

12- 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yayınlanan bir açıklamada, «Komutanlıkça yürütülen bir soruşturmadasanık sıfatıyla aranan ve İstanbul'da tespit edilebilen adreslerindebugüne kadar bulunamayan Ekspres Matbaacılık Türk Anonim Şirketi sahibi Kemal Derinkök'ün, en geç 9 Şubat 1981 Pazartesi gününekadar Komutanlığa müracaat etmesi tebliğ olunur» denildi.

13- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı yasa dişiHalkın Kurtuluşu adlı örgütün 27 militanı hakkında 4 ayrı dava açtı.

İstanbul'da yapılan operasyonlarda 4 Dev - Yol militanı ile 1TÖB - DER üyesi yakalandı.

6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından verilen bilgiyegöre; 5 kişiyi öldüren ve birçok anarşik eylemlere katıldıkları saptanan yasa dışı sol örgüt üyesi 13 kişi Adana'da yakalandı.

14- Kıbrıs sorununa barışçı ve kalıcı bir çözüm bulmayı amaçlayan toplumlararası görüşmelerin 5. turu Lefkoşa'da başladı

15- AFP'nin Washington çıkışlı haberine göre; ABD'nin yeni Savunma Bakanı Caspor VVeinberger düzenlediği ilk basın toplantısında,eski Başkan Carter'ın 1978'de üretimini durdurduğu nötron bombalarının üretimine yeniden başlamayı ve bu bombalardan Avrupa'dakimüttefik ülkelere yerleştirmeyi düşüdüklerini açıkladı.

5 Şubat 1981

1- Yüksek Hakem Kurulu toplantısının bir bölümüne katılan Başbakan Bülend Ulusu, «Alınacak kararlarda hakkaniyet çerçevesinde,çalışanlar arasında dengeyi sağlamaya önem verileceğine inanıyorum» dedi.

2- Tam Gün'le ilgili yasa tasarısı Başbakanlık'a sunuldu.

3- Basında yer alan bir habere göre; gerçek usulde Gelir Vergisi'ne tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest meslek sahiplerinin ödeyecekleri peşin verginin derecelendirilmesi ve nasıl ödeyeceklerinedair Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülerek kabul edildi.

4- Millî Eğitim Bakanı Hasan Sağlam THA'ya verdiği demeçte,«Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında ortaöğretimde gün sayısı bakımından en az öğretim veren ülke durumunda olduğunu «kaydederek,«Bunu düzeltmek için eskiden olduğu gibi Cumartesi günleri de öğretim yapılmasından yanayıım» dedi.

5- Kültür Bakanlığı Sinema Dairesi Başkanlığı'na emekli AlbayCihat Çifçili atandı.

6- Ziraat Bankası Genel Müdürü Ali Doğan Ünlü, banka faizoranlarının yükseltilmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, «Bututum bankaların liberal çalışmalarına zemin hazırlayacak. Faiz artışı ayrıca maliyet enflasyonuna yol açmaz» dedi.

7- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı DİSK'e bağlı Türkiye Maden - İş Sendikasının 19- 22 Aralık 1979 tarihinde Yeşilköy Çınar Öte-'li'nde yapılan 23. Genel Kurul toplantısının açılış ve kapanışında «Enternasyonal» marşını söyleyerek komünizm propagnadası yaptıklarıgerekçesiyle 26 kişi hakkında dava açtı.

8- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Bartın'da güneş battıktan sonra konuştuğu gerekçesiyle hakkında açılan davadan beraat etti.

9- 4. Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı yasa dışı Dev Yol örgütünün yakalanan lider kadrolarını açıkladı ve yakalanmayan29 kişiye de «Teslim ol» çağrısında bulundu.

10- Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda boşalan temsilciliklereyapılan atamalar Resmî Gazete'de yayınlandı.

11- AA'nın Budapeşte çıkışlı haberine göre; Macaristan DışişleriBakanı Frigjes Puja'nm konuğu olarak Budapeşte'ye giden DışişleriBakanı İlter Türkmen, resmî temaslarına başladı.

12- Basında yer alan bir haberde, Yunan Hükümeti'nin, ABD ilemüzakere etmekte olduğu Savunma İşbirliği Anlaşması'na, Türkiye'den gelebilecek silahlı bir saldırıya karşı Yunanistan'ın toprak bütünlüğünün, ABD tarafından korunacağına dair güvence istediği bildirildi.

13- AP Ajansı'nın Londra çıkışlı haberine göre; dün ABD Savunma Bakanı tarafından yapılan açıklamada, «Avrupa'ya nötron bombası yerleştirilme tasarısı ile ilgili olarak Norveç Hükümeti, eskidenolduğu gibi şimdi de Batı Avrupa'da nötron bombasının yerleştirilmesine karşı olduğu, Hollanda hükümetinin de nötron bombasına karşı tutumunda bir değişme olmadığı» bildirildi.

14- Hürriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Merkezi Haberalma Teşkilâtı (CIA) tarafından ABD Başkanı Ronald Reagan'asunulan gizli bir raporda, Kıbrıs'ın geo - stratejik önemi vurgulanarak,«Kıbrıs Rum yönetiminin karışıklıklar içinde olduğu, Rum lideri Kipriyanu'nun yakında yönetimi komünist ve sosyalistlere teslim etmekzorunda kalacağı, bu nedenle Kıbrıs'ın batı ittif/akınm sağlam üyesiolan Tükriye'nin nüfuz bölgesi içinde kalmasının Amerika ve Batıülkeleri yararına olacağı» belirtildi.

15- AP Ajansı'nın Riyad çıkışlı haberine göre; Suudi ArabistanDışişleri Bakanı Prens Suud El Faysal'ın başkanlığında Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman Sultanlığı'nın katıldığı bir toplantı yapıldı. Altı Arap ülkesinin Basra Körfezi'nin güvenliği ve yatırım, sanayileşme, ticaret ve kültürel konularda da işbirliğiyapmayı kararlaştırdıkları yetkililer tarafından bildirildi.

16- AFP'nin Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'daki BağımsızSendika Lideri Lech Valesa, yetkili makamların Bielsko Biala'dakigrevci işçilere karşı zora başvurduğu takdirde, Polonya'daki tüm işçilerin işyerlerini işgal ederek direnişe geçmesini istedi.

17- REUTER Ajansı'nın Guernica çıkışlı haberine göre; İspanyaKralı Juan Carlos Bask bölgesi parlamenterlerine bir konuşma ya-

tarihi parlamento binasında kavga çıktı.

6 Şubat 1981

1- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Japonya'nın OECD çerçevesinde Türkiye'ye 1979 ve 1980 yılları için taahhüt ettiği 170 milyon dolarlık devlet kredisinin işler duruma getirilmesi ve 1981 yılı taahhütleri konusunda Japon hükümeti yetkilileri ilegörüşmelerde bulunmak üzere Japonya'ya gitti.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu Ankara'da verdiği demeçte, KİT'lerdeki işçilerin hiçbirinin işten çıkarılmadığını bildirerek, «1981 yılında sanayi mamulleri ihracatında yeni rekorlaraulaşacağız. İhracatımız 3.5 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Bunun 1.4 milyar dolarlık kısmı sanayii mamulleri ihracatına ayrılmıştır.Ancak biz bu rakamın çok üstüne tıkacağımız kanısındayız» dedi.

3- Bayındırlık Bakanı Tahsin Önalp, yaptığı açıklamada, «Karışık ve çelişkili durumda bulunan ihale sisteminin düzeltilmesi içinyeni bir yasa tasarısının hazırlandığını» bildirdi.

4- Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşçen, Yunanistan ile ABDarasında sürdürülen savunma işbirliği anlaşması görüşmelerinde, Yunanistan'ın ortaya koyduğu konulara ilişkin olarak basında çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada, «Yunanistan'ın ABD ile yapacağıanlaşmada Türkiye'ye karşı hudutlarının güvence altına alınmasınıistediği belirtiliyor. Türkiye'de, Yunanistan'ın aynı ittifak içinde olduğu gerçeği gözönüne alındığı takdirde hudutlara güvence verilmesi ciddiye alınacak bir husus değildir» dedi.

5- Yüksek Hakem Kurulu Başkanı Naci Varlık basına yaptığıaçıklamada, «Süresi bitmiş toplu sözleşmelerin hangi yöntemle ye-.jnileneçeği konusunu tartışmaya devam ettiklerini, toplu sözleşmelerinişkolu esasına göre yapılacağı yolundaki haberlerin doğru olmadığını» bildirdi.

6- Centilmenlik Anlaşmasının bozulmasından sonra İstanbul'da'jilk kez toplanan Bankalar Genel Kurulu'nda, «Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar'ın uyarısıyla İş Bankası öncülüğünde saptananyeni faiz oranlarına tüm bankaların uyum göstereceği, anlaşmaya!uymayan bankalara yaptırım uygulanacağı» belirtildi.

Gazeteciler Derneği'nce düzenlenen «Yılın Gazetecileri» ödül töreni yapıldı.

7- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'm, 1977 yılında Muş'ta güneş battıktan sonra konuştuğu gerekçesiyle Muş Sulh CezaMahkemesi'nin isteği üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde,1975 yılında Şebinkarahisar'da yaptığı bir konuşmada Toplantı veGösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet suçundan açılan dava üzerine de Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ifadesi alındı.

8- Ankara Emniyet 1. Şube Müdürlüğü'nde, Hasan Asker Özmenadlı sanığın sorgusu sırasında işkence sonucu ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan Komiser Muavini EnverGöktürk ve iki arkadaşının yargılanmasına Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi'nde devam edildi.

9- Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açfklamadaGenç Öncü, THKO - Aktancılar, THKP-C Kurtuluş ve Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği ile Ülkü Yolu Derneği'ne mensup 113 kişininyakalandığı bildirildi.

10- İstanbul Emniyet Müdürü Başyardımcısı Mahmut Dikler ilekoruma polisi Turgut Ergülen, akşam saat 19.15 sıralarında LeventEtiler kavşağında silahlı 3 teröristin makam otomobiline açtığı yaylım ateşle öldüler, olayda iki polis de yaralandı.

11- Devlet memurlarının hastalık raporu almalarına ilişkin yönetmelik değiştirildi.

12- Türkiye'de yabancı sermayeyi teşvik kanunu kapsamındafaaliyet gösteren Robert Bosch Türk Motorlu Araçlar Yan SanayiiAnonim Şirketi'ne dizel motorları için komple enjektör üretebilmesine izin verildi.

13- Resmi bir ziyaret için Budapeşte'ye giden Dışişleri BakanıHter Türkmen tarafından, Türkiye ile Macaristan arasında 3 yıl süreli bir kültür anlaşması imzalandı.

14- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkanı Ronald Reagan, «ABD ekonomisi için karar gününün geldiğini,ABD'nin 1930 krizinden sonraki en büyük kriz dönemini yaşadığını ve bunun için hükümetin vergilerde indirim yapmaya ve harcamalarıkısmaya zorunlu olduğunu» açıkladı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da. Reagan yönetiminin nötron bombast ile ilgili olarak henüzhiçbir karar almadığını ve bu silahların müttefik ülkelerde yerleştirilmesinin, bu ülkelerle görüşülmeden ele alınamayacağı bildirildi.

15- AP Ajansı'nın Dublin çıkışlı haberine göre; İngiltere ile Kuzeyİrlanda Cumhuriyetçi Ordusu IRA arasındaki çatışmaların başlamasıve ilk İngiliz askerinin öldürülmesinin 10. yılını doldurduğu gün, IRA'nm Dublin'deki Genel Merkezi, İngiliz hükümetine «Barış» çağrısındabulundu.

16- ANKA Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'dabağımsız Dayanışma Sendikası ile hükümet arasında anlaşmaya varıldı.

7 Şubat 1981

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Şahap Kocatopçu UBA'ya yaptığı açıklamada, «Bazı sanayi ve işkollarında hafta sonu tatillerinin,enerji tasarrufunun etkinleştirilmesi amacıyla değişik günlere kaydırılmasını öngören projeden «Rantabl» olmayacağı gerekçesiylevazgeçildiğini» bildirdi.

2- Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu ile Devlet Bakanıilhan Öztrak'ın beraberce düzenlediği kokteylde, Basın Yayın GenelMüdürü Necati Özkaner, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Cevdet Tanyeli, TRT Genel Müdürü Macit Akman, İstanbul'daki basın yöneticileri ve gazeteciler ile tanıştılar.

3- Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 12 Eylül 1980 tarihinden sonra her alanda başlatılan tasarruf önlemleri vedevlet gelirlerini arttırıcı girişimler ve rasyonel bir nakit idaresi sayesinde, Hazine ödemelerinde son aylarda büyük bir rahatlama olduna dikkat çekildi. Öte yandan Maliye Bakanlığı, esnaf ve işadamlarına kolaylık sağlamak amacıyla faturaların üzerine her ilin kod numarası bulunan pul konulmasını kararlaştırdı.

4- Başbakanlık Müşavirlerinden Turhan Tükel, Yücel Hacaloğluve Avni Başdoğan görevlerinden alındı.

5- Aralarında ÜOD ve ÜGD yöneticilerinin de bulunduğu «ETKO»(Esir Türkleri Kurtarma Ordusu) grubu adı altında 1978 ve 1979 yılları arasında Abidinpaşa ve çevresindeki semtlerde eylemlere girişen19 sağ eylemci sanık hakkında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde dava açıldı-

6- 3 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan çoksayıda eylemi gerçekleştiren 22 terörist İstanbul'da yakalandı.

7- Libya Merkez Bankası yetkililerinden oluşan bir heyet Türkiye Merkez Bankası'nın çağrısı üzerine, görüşmelerde bulunmaküzere İstanbul'a geldi.

8- Karadeniz'in, Türkiye ile Sovyetler Birliği'ne bağlı kıta sahanlığı sınırlarının işaretlenmesine ilişkin hükümleri taşıyan anlaşmanın Sovyet Prezidyumu tarafından onaylandığı, TASS Ajansı tarafından bildirildi.

9- AP Ajansı'nın İslamabad çıkışlı haberine göre; Afganistan sorununa ilişkin ikili görüşmelerin Yeni Delhi'de başlayacak Bağlantısız Ülkeler Konferansı sırasında yapılmasını öngören Afganistan önerisi, Pakistan tarafından reddedildi.

10- Kanada Başbakanı Pierre Trudeau'nun, nötron bombasınınkullanılmasına ve Kanada topraklarına sokulmasına kendisinin vehükümetinin taraftar olmadığını açıkladığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

11- AFP'nin Bilbao çıkışlı haberine göre; İspanya'nın Bilbao kentine 20 km uzaklıkta kurulmakta olan Lemoniz Nükleer Santrali'ndemühendis olarak çalıştığı sırada BASK Ayrılıkçı Örgütü'nün (ETA)Askeri Kanadı'nça kaçırılan Jose Maria Ryan'ın dün gece Bilbaokentinde cesedi bulundu.

8 Şubat 1981

1-Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Maliye Bakanlığı, örgütüne yolladığı bir genelge ile, 12 Eylül'den önce Danıştay'a verilmiş «Yürütmeyi Durdurma» kararlarının uygulanmasıgerektiğini bildirdi.

2- Yüksek Hakem Kurulu'nca yenilenecek olan süresi dolmuştoplu sözleşmelerde «1 Mayıs gününün «İşçi Bayramı» olarak kabuledilmeyeceği, toplu sözleşmeye taraf olan sendika, federasyon yada konfederasyonların kuruluş günlerinin sözleşmede tatil olarakgösterilmeyeceği, gözaltına alınan ya 5a tutuklanan işçilere 1475sayılı İş Yasası'nda belirlenen zorunlu haller dışında ücret ve yevmiye ödenmeyeceği» bildirildi.

3- Avrupa Konseyi Siyasî İşler Komisyonu üyesi Metin TokerAA'ya verdiği demeçte, bazı çevrelerin ortaya attıkları «Türkiye'ninMayıs ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında üyelikten çıkarılacağı» yolundaki söylentileri yalanlayarak, «Avrupa Konseyi'ninbüyük çoğunluğunun, Türkiye'nin demokrasiye döneceği konusundaşüphesi yoktur» dedi.

4- AET nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde Uzman SanayiMüşaviri olarak görev yapan Muammer Erten merkeze alındı.

5- TRT Genel Müdürü Maçit Akman, Basın Yayın Genel Müdürü Necati Özkaner ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Cevdet Tanyeli,haftalık YANKI Dergisi'ne verdikleri demeçte, «Habercilik, basın veyayın hizmetlerinde tarafsızlığın ön planda tutulacağını» bildirdiler.

6- Atatürk'ün 1919 yılında Rize'ye geldiği dönemlerde Müftümahallesinde kaldığı evin, müze haline getirileceği yetkililerce açıklandı.

7- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı yasa dışı TKP - ML Partizan Örgütü'nün yakalanan lider kadrolarını ve aranan militanlarını açıkladı.

İstanbul Etiler'de teröristlerce şehit edilen Emniyet Müdür yardımcılarından Mahmut Dikler ile koruma polisi Turgut Ergülen'in cenazeleri Şişli Camii'nde kılınan öğle namazından sonra toprağa ve-,rüdi. Olayla ilgili olarak üç kişinin kimliğinin belirlendiği yetkililerceaçıklandı.

8- Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Jueli, Ankara'deki resmi temaslarına başladı.

9- Çeşitli Bakanlıklara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

10- Akajans'ın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; bir süre önce partisinden istifa eden Lefkoşe milletvekili Raif Denktaş tekrar UlusalBirlik Partisi'ne döndü.

11- AP Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran'da 9 ay önce casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Amerikalı Bayan gazeteci Cynthia Dwyer'in, Devrim Mahkemesi'nce suçlu bulunduğu ve9 ay hapis cezası ile sınır dışı edilmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.

9 Şubat 1981

1- Başbakan'ın başkanlığında «Memleketin yurt içi ve yurt dışıekonomik hayatı ile ilgili konularda çalışmak üzere Ekonomik İşlerYüksek Koordinasyon Kurulu» kuruldu.

2- 80 Cumhuriyet Savcı Yardımcısının görev yerlerini belirlemekamacıyla düzenlenen kura çekimi sırasında konuşan Adalet BakanıCevdet Menteş, Cumhuriyet Savcı Yardımcılarından «Adil, yansız,hiçbir endişe ve korkuya kapılmadan görev yapmalarını» istedi.

3- Ankara'da, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü EğitimSitesi'nin açılışında 127 vergi dairesi müdürüne hitaben bir konuşmayapan Maliye Bakanı Kaya Erdem, «Vergi mükelleflerine güleryüzgösterilmesini» istedi ve «1981 yılının maliye teşkilatı açısından birsınav yılı olduğunu» belirtti.

4- Kültür Bakanlığı 3. Kazı Sonuçları Toplantısında bir konuşma yapan Kültür Bakanı Cihat Bakan, «Yurt dışırta kaçırılan tarihieserlerimizi iade etmeyen koleksiyoncu müesseselere kesinlikle kazıizni verilmeyeceğini, gerekirse bu gibilerine kazı izni yasaklarının dagenişletilebileceğini» açıkladı.

5- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Millî Savunma Bakanlığı, denizaltıların güç gereksinimini sağlayan denizaltı akülerini Türkiye'deimal etmek için hazırlanan projeyi uygulamaya koydu.

6- Basın Yayın Genel Müdürü Necati Özkaner fle Genel MüdürBaşyardımcısı Erdoğan Tamer, Tercüman Gazetesi İdare MeclisiBaşkanı ve Türkiye Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı Kemal Ilıcak'ıziyaret etti.

7- 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, İstanbul hudutları içinde çevre belediyelerin yeniden düzenlenmesine ilişkin yayınladığı 57 numaralı bildiri ile belediyelerin çalışma şekillerini yeni esas bağladı.

8- Bursa, Gölyazı Balıkçılık ve İstihsal Satış Kooperatifi, Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü nedeniyle lise ve dengi okul öğrencileri arasında «Atatürk ve Türk Kooperatifçiliği» konulu bir yazı yarışması düzenledi.

9- Sosyal Güvenlik eski Bakanlarından Hilmi İşgüzar ile ilgilidosyanın.Yüce Divan üyelerince incelenmeye başlandığı basındakihaberlerde yer aldı.

10- DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk ile Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarının «İşçileri kanunsuz grev ve direnişe sürükledikleri»iddiasıyla haklarında acılan davaya Bakırköy Adliyesi 4. Sulh CezaMahkemesi'nde başlandı.

11- Paris'teki resmi temaslarına başlayan Dışişleri Bakanı İlterTürkmen, öğleden sonra Fransa Dışişleri Bakanı Jean Fancois Poncet ile görüştükten sonra Elysee Sarayı'nda, Fransa CumhurbaşkanıValery Giscard d'Estaing tarafından kabul edildi.

12- Ulaştırma Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile İmarİskan Bakanlığı'nda yapılan yeni atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

13- AP Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; 95 üyeli Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları toplantısı, Hindistan Başbakanı İndira Gandi'nin üyeleri birliğe çağıran konuşmasıyla Yeni Delhi'de başladı.

14- REUTER Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; KabilRadyosu, Pakistan'da faaliyet gösteren direniş grubu Hizb-i İslami'nin«İslam Partisi» 4 üyesinin, 6 Afgan askerini öldürmek ve bir cephanedeposunu ateşe vermek sucundan idam edildiğini haber verdi.

15- UPI Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Komünist Partisi Merkez Komitesi yaptığı toplantı sonunda BaşbakanJosef Pinkovski'yi görevinden aldı.

10 Şubat 1981

1- 3. Ordu tarafından düzenlenen «Cumhuriyet Fazilettir - 81»tatbikatı Erzurum'da Milli Güvenlik Konseyi üyeleri Kara KuvvetleriKomutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral NejatTümer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun ile MilliSavunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken'in katılmasıyla başladı.

2- Başbakan Bülend Ulusu, ekonomik ve sosyal konulan içerenradyo ve TV konuşmasında, çiftçilerle sanayicileri üretim seferberliğine çağırdı ve vatandaşlara hitaben «Tasarruflarınızı memleketekonomisine ve kalkınmasına yarar getirmeyen kaynaklar yerine,ulusal üretim ve yatırımlarımıza kaynak oluşturan alanlara yatırmalısınız» dedi-

Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu da Başbakan Bülend Ulusu başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

3- Cakarta Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Personel GenelMüdürü Polat Y. Tacar atandı.

4- Libya ile döviz transferini kolaylaştıracak protokol, MerkezBankası'nda, Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar ile Libya Merkez Bankası Başkanı Yardımcısı Salim Mesud Jeuli tarafından imzalandı.

5- Genelkurmay Sıkıyönetim Askeri Hizmetler KoordinasyonBaşkanlığından yapılan açıklamada, «Türkiye'deki yasa dışı aşırı solörgütlerin paralelinde görüş ve davranış içerisinde bulunan MelikeDemirağ, Şanar Yurdatapan, Sema Poyraz, Cem Karaca ve SeldaBağcan'ın 13 Mart tarihine kadar yurda dönerek güvenlik kuvvetlerine teslim olmaları gerektiği, aksi halde Türk vatandaşlığından çıkartılmaları için işlem yapılacağı» bildirildi.

6- Genelkurmay Sıkıyönetim Askeri Hizmetler KoordinasyonBaşkanlığı tarafından yurt dışında oldukları ilan edilen ve 5 Mart'akadar yurda dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılacakları bildirilenDİSK'li 5 sendikacı dün İstanbul'da teslim oldu.

7- MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde güvenlik kuvvetlerine hakaret etmekten yargılandı, adamöldürmeye azmettirmekten de Basın Savcılığı'nda ifade verdi.

8- Bir süre önce savcılık timlerince yakalanan MHP GençlikKolları eski Genel Başkanı Mustafa Mit, Askerî Mahkeme'ce tutuklandı.

9- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkilerŞubesi tarafından yapılan açıklamaya göre; İETT'de görevli güvenlikkomutanı Mühendis Albay Cezmi Olcay bir saldırı sonucu yaralandı.

10- 4. Kolordu ve Ankara, Çankırı, Kastamonu İlleri SıkıyönetimKomutanlığı, yasa dışı TDKP - Halkın Kurtuluşu adlı örgütün yakalanan lider kadroları ile aranan militanlarını açıkladı.

11- Dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yakalanan banker SemiramisGürpınar sorgusundan sonra gönderildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

12- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemelerinin subay asil üyeliklerine yapılan üç atama Resmi Gazete'de yayınlandı.Buna göre Topçu Pilot Albay Niyazi Çağın 1 Nolu Askerî Mahkemeye, Topçu Pilot Binbaşı Seyfettin Çınar ile Tank Binbaşı Agah Gürel2 Nolu Askeri Mahkemeye atandılar.

13- ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Tovver,Ankara'ya geldi.

14- ABD Dışişleri Bakanlığı'nca Kongre'ye sunulan yıllık «İnsanHakları Raporu»nda «12 Eylül Harekatının Türk halkı tarafındanolumlu karşılandığının ve desteklendiğinin belirtildiği», yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

15- RED TER Ajansı’nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da Başbakan Josef Pinkovvski, dün gece işçilerin sorunlarının tartışıldığı, yönetimdeki Komünist Partisi Merkez Komitesi toplantısındaistifa etti. Merkez Komitesi, Pinkowski'nin îstifasından sonra yaptığıaçıklamada, Savunma Bakanı VVojciech Jaruzelski'nin Başbakanlık'ageleceğini bildirdi.

11 Şubat 1981

1- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; Milli GüvenlikKonseyi'nce incelenmekte olan tütün tekeli yasa tasarısında, «Tütün üretiminin miktar bakımından da gerektiğinde kısıtlanmasınınöngörüldüğü» bildirildi.

2- Bütün Bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşların yeniden düzenlenmesi için sürdürülen çalışmaların ilki olan Orman Bakanlığı'nın «Kuruluş Kanunu»nu iptal eden kanun tasarısı Başbakanlık tarafından Milli Güvenlik Konseyi'ne sunuldu.

3- Başbakan Bülend Ulusu başkanlığında toplanan BakanlarKurulu toplantısında Toplu Konut Teşvik ve Vergi Mahkemeleri yasatasarıları taslağının görüşüldüğü, taslağın yeniden düzenlenerek Bakanlar Kurulu'na getirilmesinin kararlaştırıldığı haberleri basında yeraldı.

4- «Alley Enterprise 81» NATO tatbikatına komuta etmek üzere Erzurum'da bulunan NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sedat Güneral «Cumhuriyet Fazilettir 81»tatbikatını izlerken AA muhabirine verdiği demeçte NATO'nun Türkiye'ye katkısının yeterli olmadığını belirterek, «Türkiye, Orta Doğu'ya yönelik tehdidin karşısında ve kanadında yer alan yegane NATOdevletidir. Bölgeye ait hiçbir dost veya düşman planı, Türkiye'nintaşıdığı her türlü potansiyeli hesaba katmadan geliştirilemez ve uygulanamaz» dedi.

5- Bucak örgütlenmesini kaldıran, valilerin atama ve merkezealınmalarının «Yüksek İdari Şura»ca yapılmasını öngören ve valilerin yetki ve sorumluluklarını arttıran «İl İdaresi Yasa Tasarısı» Bakanlıkların görüşüne sunuldu.

6- Stajlarını tamamlayan 161 hakimin görev yerleri çektiklerikura ile belirlendi. Kura çekimi töreninde konuşan Yüksek HakimlerKurulu Başkanı Mazhar Budak, yeni hakimlerden görevlerini Anayasa'nın ve yasaların kendilerine verdiği bağımsızlık ve teminatın güvencesi altında yapmalarını isteyerek, «Gücünüzü sadece devlettenalarak yargı yetkinizi kullanacaksınız» dedi.

7- Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü ve Sosyal SigortalarKurumu Okmeydanı Hastanesinin kuruluşunun 10. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende, hastanede bir Atatürk büstü açıldı.

8- Cumhuriyet Gazetesi'nin 30 Mart 1980 günkü sayısında, yazar Uğur Mumcu'nun, «Cumhurbaşkanı adayımız Doktor SaadettinBilgiç» başlıklı yazısı nedeniyle, Bilgiç'in açtığı hakaret davasınaToplu Basın Mahkemesi'nde başlandı.

9- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şubesi'nce bundan bir süre önce Bezmen'ler aleyhine toplu kaçakçılık yaptıkları iddiasıyla hazırlanan dosyanın İstanbul Savcılığı Kaçakçılık ve Ekonomik SuçlarBürosu'na gönderildiği bildirildi.

10- Genelkurmay Sıkıyönetim Askeri Hizmetler KoordinasyonBaşkanlığı'nın çağrısı üzerine İstanbul'da bulunan ve Sıkıyönetimeteslim olan Selda Bağçan, ifadesi alındıktan sonra 3 Numaralı Askeri Mahkeme'ye gönderildi ve delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

11- Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve18 arkadaşının tahliyesi için Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı AskeriSavcılığı'na başvuruldu.

12- Sosyal Güvenlik eski Bakanlarından Hilmi İşgüzar'ın, «Silahkaçakçılığı yaptığı» gerekçesiyle Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Erzincan Cumhuriyet Savçılığı'nın istemi üzerine ifadesi alındı.

13- Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nimaçıklamasına göre Adıyaman'da sürdürülen operasyonlar sonucu 6kişiyi öldürmek ve çeşitli eylemlere katılmak suçundan yasa dışı birörgütün 22 elemanı suç aleti tabancalarla birlikte yakalandı, 8 kişinin de arandığı bildirildi.

14- Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ülkelerinde kadın haklarını korumaya yönelik geniş kapsamlı bir kanun tasarısını onayladı.

15- Kıbrıs Rum Toplumu lideri Kipriyanu Almanya'da çıkan haftalık «Vonvvaerts» gazetesine verdiği demeçte, «Kıbrıs sorunununçözümü için Federal Almanya'dan yardım beklediklerini» söyledi.

16- AP Ajansı'nın Lüksemburg çıkışlı haberine göre; Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, dün gece 10 ülkeden 434 üyesi bulunanAvrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada tüm üyelerden, İsrailile Filistin halkının birbirlerini tanımaları için, gerekli girişimde bulunmalarını istedi.

17- AA'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya Parlamentosu Savunma Bakanı General Wojciech Jaruzelski'nin, Başbakanlıkgörevini onayladı.

12 Şubat 1981

1- Bakanlar Kurulu, 28 Kasım 1979'da yürürlüğe giren, lise vedengi mesleki ya da teknik öğretim mezunu görevli devlet memurlarından 1. derecenin son kademesine kadar yükselecekler hakkındauygulanan yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasını kararlaştırdı.

2- İstanbul Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda bir konuşma yapan Maliye Bakanı Kaya Erdem, «Vergi yasalarına açıklık getincitebliğleri yayınlamaya devam edeceğini ve iş adamlarının birçok sorununun bu tebliğlerle çözümleneceğini» söyledi.

3- Turizm ve Tanıtma Bakanı ilhan Evliyaoğlu, memur ve işçilerin yararlandığı, Turizm Bankası'nın tatil kredisinin geçen yıla oranlayüzde yüz arttırılarak 7500 liradan 15 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

4- NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sedat Güneral İngiliz ITN TV'sine verdiği demeçte,«Türkiye, Sovyet saldırısı ile karşı karşıya kalırsa NATO stratejisinegöre taktik nükleer silahlar kullanabilir» dedi.

5- ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı TowerAnkara'da düzenlediği basın toplantısında, «ABD Türkiye'nin karşılaştığı güçlüklerin giderilmesinde ve askeri etkinliğinin geliştirilmesinde ülkenize daha fazla yardım yapılması gerektiğine inanmaktadır- Halen iki ülke arasındaki dostluk atmosferi son yıllardakiyle kıyaslanamayacak şekilde olumludur» dedi.

6- NATO Çevik Kuvvetler Başkomutanı Tümgeneral MichaelRaynolds, THA'ya verdiği demeçte, Türkiye'nin Çevik Kuvvetler'edesteğini sağlamak istediğini bildirerek, «Türkiye'nin ciddi bir Sovyet tehdidi altında bulunduğu inancındayım. Ancak Rusya'nın Türkiye'ye yarın saldıracağı inancında da değilim» dedi.

7- Bursa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Balkır üniversiteye bağlı bir bölümün açılışında yaptığı konuşmada, «Üniversitelerin sadece lise mezunlarını alıp eğiten yerler olmaktan çıkarılması gerektiğini» belirterek, «Üniversiteler çevreleri ile bütünleşerek diploma aramaksızın halkı eğitmelidir» dedi.

8- İzmirde yapılan İkinci Ulusal Bankacılık Kongresi'nde, «Banka faiz oranlarının serbest bırakılmasının küçük ve büyük bankalarıaynı pistte yarışa soktuğu» öne sürülerek, «Banka - banker çekişmesine son verilmesi» istendi.

9- Tüm ülkeler için geçerli uluslararası turist pasaportuyla Kıbrıs'a gidilemeyeceği, yalnız Kıbrıs için geçerli pasaportla KTFD'negirileceği yetkililerce açıklandı.

10- Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın İstanbul'da düzenlediği«Türkiye Kimya Sanayiinin Geleceği» konulu seminerde, kimya sanayiinin modern bir yapıya sahip olmadığı ve montaj yöntemleriyleçalıştığı öne sürülerek, giderek büyüyeceği belirtilen petro - kimyamaddeleri talep - üretim açığının karşılanması için üçüncü bir petrokimya kompleksinin planlanması gerektiği belirtildi.

11- İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi, Ziraat Bankası Karabağlar Şubesini soymaya kalkan, bu arada bir polisle girdikleri çatışmada bir kahveci çırağının ölümüne neden olanyasa dışı sol örgüt üyesi 1 teröristi idam, üç teröristi de müebbethapis cezasına çarptırıldı.

12- Basında yer alan bir habere göre; NATO Başkomutanı Orgeneral Bernard Rogers, Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşünden sonraki askeri durum ve Türkiye ile ilişkileri etkileyen çeşitli sorunlar hakkında Yunan askeri ve siyasi yetkililerinden bilgialdı.

13- Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko'nun ABDDışişleri Bakanı Alexander Haig'e gönderdiği mektupta, «Amerika'nın sesi radyosu ve diğer kitle iletişim organlarının Sovyetler Birliği ve Polonya'ya karşı kışkırtıcı yayınlar yaptıklarını» iddia ettiği ve«Batılı ülkelerin Polonya'nın içişlerine karışmalarının sadece radyoyayınları ile kalmadığını, daha ileri gittiğini» öne sürdüğü, yabancıajanslar tarafından bildirildi.

14- AP Ajansı'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Sovyet hükümeti, ABD'nin iki Sovyet hava korsanını iade etmesini istedi.

15- İran İslam Devrimi'nin 2. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Ayetullah Humeyni'nin, din adamlarının siyasete karışmamalarını istediği, yabancı ajanslarca bildirildi.

13 Şubot 1981

1- KTFD'nin 6. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlandı. DevletBaşkanı Ornegeral Kenan Evren KTFD Başkanı Rauf Denktaş'a gönderdiği kutlama mesajında, «Mutlu barış harekatımızdan bu yanageçen süre içinde insan haklarına saygılı, barış ve özgürlükçü demokrasi ortamı içinde yaşayabileceğini tüm dünya kamuoyuna kanıtlayan KTFD'nin ekonomik yönden kendi kendine yeterli bir düzeye erişmek yönündeki atılımları takdire şayandır. Ayrıca KTFD'ninözgürlükçü demokratik ortam içinde gelişebilmesi için gerekli ulusaldayanışma ve fedakarlığı da gerçekleştirdiğini ulusça izlemekteyiz.Türkiye'nin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devlet veulus olarak daima siz asil Kıbrıs'lı soydaşlarımızın yanında yer alacağını bu vesileyle bir kere daha teyid ederim» dedi.

2- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Çocuk Esirgeme Kurumu'nun Atatürk Çocuk Yuvası ile Sağlık Bakanlığı'nın Atatürk Çocuk Bakım Yurdu'nu denetledi ve «Kimsesiz çocukların durumununyasal olarak ele alınacağını» bildirdi.

3- Milli Güvenlik Konseyi, Arttırma, Eksiltme ve İhale Yasası'nınbir maddesinde değişiklik yapan tasarı ile Orman Bakanlığı'nın Tanm Bakanlığı'na devri ile ilgili yasa tasarısını kabul etti.

4- Başbakan Bülend Ulusu KTFD'nin kuruluşunun 6. yıldönümünedeniyle KTFD Başkanı Rauf Denktaş'a gönderdiği kutlama mesaimda, «Kıbrıs için siyasi çözüm aranırken geriye dönülmeyeceğiinancını taşıyorum» dedi.

5- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen Ankara'da yaptığı basın toplantısında, Yunan Dışişleri Bakanı Mitsotakis'in Türkiye'ye karşı Amerika'dan doğal sınırları için güvence istemesi, askeri yardım oranının 7'ye 10 olarak sürdürülmesinde ısrarı ve Türk - Yunan ilişkilerinikapsayan sorulara verdiği yanıtlarda, «iki ülkenin askerî yardım seviyelerinde 7'ye 10 gibi bir oranın uygulanmasını istemek son dereceyersiz ve gereksizdir. Yunanistan, NATO askeri kanadına dönmüştür.Bu, ortak savunma için ülkeler arasında işbirliği yapılması kabul edildi demektir. Birbirleriyle savunma işbirliği yapacak olan ülkeler arasmda böyle bir orantıdan daha saçma birşey olamaz» dedi.

6- Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Hasan Celal Güzel görevinden alınarak Ticaret Bakanlığı Müşavirliğine getirildi. Öte yandanİller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Gökpınar da görevinden alındı.

7- Ziraat Bankası Genel Müdürü Ali Doğan Ünlü, İzmir'de yapılan İkinci Ulusal Bankacılık Kongresi'nin ikinci gününde oturumuaçarken yaptığı konuşmada, Centilmenlik Anlaşmasının bozulmasıile serbest faiz sisteminin yozlaştırıldığını savunarak, «Serbest faizsisteminin karşısında değiliz. Anodk, sistemin yozlaştırılmasmın karşısındayız. Çünkü Centilmenlik Anlaşmasının bozulması, bir itibarmesleği olan bankacılığı Kapalıçarşı önündeki işportacıların durumuna düşürmüştür» dedi.

8- Genelkurmay Sıkıyönetim Askeri Hizmetler KoordinasyonBaşkanlığı yurt dışında Türk vatap1. ve milleti aleyhine yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunan 45 kişinin 17 Mart 1981 tarihine kadaryurda dönerek güvenlik kuvvetlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

9- THY'nin Diyarbakır adlı yolcu uçağını 13 Ekim 1980 günü İstanbul - Ankara seferini yaparken silah zoru ile kaçırarak DiyarbakırHavaalanı'na indirten şeriatçı 4 hava korsanı hakkında açılan davaDiyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 1 Nolu Askeri Mahkemesi'ndekarara bağlandı ve sanıklar toplam 89 yıl 10 ay ağır hapis cezasınaçarptırıldı.

10- Bir süre önce yakalanan Ülkü Ocakları Derneği eski BaşkanıMuhsin Yazıcıoğlu sorgusundan sonra tutuklandı.

11- 2. Ordu ve Konya Sıkıyönetim komutanlığı, sağ görüşlü 37kişinin yakalandığını, aynı örgüte üye 2 sanığın da arandığını açıkladı.

12- İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, 6 kişiyiöldürmek, 15 kişiyi de yaralamak ve çeşitli eylemlere katılmak suçundan aranan 23 sağ eylemci yakalandı.

13- THKP-C Acilciler adlı yasa dışı örgüt elemanı 71 kişinin,«Anayasa'nın tamamını veya bir kısmını değiştirmek ve ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek» suçundan yargılanmasına Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkemesi'nde başlandı ve 30 sanık hakkında idam cezası istendi.

14- ANKA Ajansı'nın Bonn çıkışlı haberine göre; Kıbrıs Rum kesimi lideri Spiros Kipriyanu, Federal Almanya'ya giderek hükümetyetkilileri ile Kıbrıs sorununu da içeren görüşmelerde bulundu.

15- Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde 4 gündür süren Bağlantısızlar Dışişleri Bakanları Konferansı'nda görüş ayrılıklarının sonuçlandığı ve yayınlanacak bildiride, «Afganistan ve Kampuçya'daki yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi» konusuna ağırlık verilmesinin kabul edildiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

16- AA'nın Paris çıkışlı haberine göre; Fransa'nın, Mısır'a nükleer enerji istasyonları ile bunların çalışabilmesi için gerekli yakıtve teknplojiyi sağlamasına ilişkin bir nükleer enerji anlaşması, Paris'de Fransa ile Mısır arasında imzalandı.

17- Polonya'da yeni Başbakan Jaruzelski'nin 90 günlük grevlereson verine çağrısına yanıt veren Dayanışma Sendikası'nın «Grevhakkını saklı tutacağını» belirttiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

14 Şubat 1981

1- Milli Güvenlik Konseyi'nce kabul edilen ve Türk VatandaşlığıYasası'nı değiştiren yasada, «Yurt dışında bulunup Türkiye aleyhine faaliyette bulunan ya da yurt içinde bu tür faaliyette bulunurkenyurt dışına çıkan kimselerin, yapılan duyuruya rağmen belirtilen süreiçinde (1 ile 3 ay) yurda dönmezlerse Türk vatandaşlığından çıkarılacakları, Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde bu şekilde vatandaşlığını kaybedenlerin mallarının da Hazine'ye tasfiye edileceği» bildirildi.

2- Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı taraf/ından Ankara'dadüzenlenen «Trafik Sorunları» konferansında konuşan Sağlık veSosyal Yardım Bakanı Necmi Ayanoğlu, trafik yasa ve kaidelerininiyi bilinmesi ve uygulanması gerektiğini belirterek, «Trafik Yasası'nın olması önemli değil, önemli olan onun iyi uygulanmasıdır» dedi.

İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten de yaptığı konuşmada, trafikve ulaşım sistemindeki aksaklıkların tedavisini tüm kentte aramakgerektiğini belirterek, «Bakanlığımın kent planlamasının kopamaz birparçası olan ulaşım planlamasında üç temel hedefi vardır. Bunlarulaşımda verimlilik, eşitlik ve çevre duyarlılığıdır» dedi.

3- Sayıştay Genel Kurulu, Sayıştay'ın tescil işlemlerinden istisna edilecek sözleşme ve her türlü taahhütleri yeniden saptadı.

4- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in Ankara'da bazı çocuk yuvalarına ve yetiştirme yurtlarına yaptığı denetim üzerine Çocuk Esirgeme Kurumu Merkez Kurulu -olağanüstü toplantısında konuşan Genel Başkan Ali Rıza Zorluoğlu, «Sayın Devlet Başkanı'nınemrettiği konular süratle yerine getirilecektin Sayın Devlet Başkanımızın çocuk meselesine gösterdiği yakın ilgi bizi minnettar bırakmıştır» dedi.

5- İzmir'de yapılan İkinci Ulusal Bankacılık Kongresi'nin bitiminde düzenlenen «Para ve sermaye piyasalarının geleceği» konulupanelde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Ali Doğan Ünlü, «Enflasyon artış hızının 1981'de yüzde 40'ın üzerine çıkmayacağını, 1982yılında ise yüzde 25 dolayına inebileceğini» bildirerek, «Serbest faiz oranlarının da enflasyon artış hızının gerilemesiyle geriye çekileceğini» söyledi.

6- Türkiye Hava Kirlenmesiyle Savaş Derneği tarafından düzenlenen «Atatürk'ün Ankara kentinin kuruluşu hakkındaki görüşlerive hava kirlenmesi» konulu seminer, Ankara'da Türkiye PetrolleriAnonim Ortaklığı salonunda yapıldı.

7- İstanbul Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen «1980Türkiye Gazetecilik Başarı Öldülleri» kazananlar belli oldu.

8- 26. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etmehakkını, bestesi ve sözleri Ali Kocatepe'ye ait, Ayşegül Aidine veModern Folk Üçlüsü'nün seslendirdiği «Dönme Dolap» adlı yapıtkazandı.

9- Dev - Sol adlı yasa dışı örgütün silah sorumlusu ZekeriyaAydemir dün gece Merter'deki evini basan siyasi şube ekipleri tarafından yaralı olarak ele geçirildi.

10- ANKA Ajansı'nın haberine göre; Viyana'da yapılan «Birleşmiş Milletler 29. Uyuşturucu Maddeler Komisyonu Toplantısında,Türkiye'de uyuşturucu madde kaçakçılığına karşı sürdürülen mücadele övgüyle karşılandı.

11- AFP'nin Tokyo çıkışlı haberine göre; Japonya'da bulunanDevlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Japonya MaliyeBakanı Michio VVatanbeo ile yaptığı görüşmede Japonya'nın Türkiye'ye yapacağı yardımı arttırmasını istedi.

12- Yabancı Ajanslar tarafından bildirildiğine göre; ABD'de JimmyCarter yönetimi tarafından hazırlanan ve yeni Başkan Ronald Reaganyönetimince ABD Kongresi'ne sunulan insan hakları raporunun Türkiye ile ilgili bölümünde 12 Eylül'den sonraki durum gözden geçirilerek, «İşkencenin yaygın ve sistemli olduğu ya da politik nedenle işkenceye göz yumulduğu konusunda bir kanıt yoktur» denildi ve yönetimin işkence ile ilgili her iddiayı araştırma eğiliminde olduğu belirtildi.

13- Kanada'do yayınlanan Toronto Star gazetesinde yer alan biryorumda, Türk diplomatlarını hedeft alan cinayet ve saldırı kampanyasına Kıbrıs'lı Rumların ve Marksist Filistinlilerin yardımcı olduğuöne sürüldü.

14- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir haberde; Girit Adası'nainen ve Yunanistan'dan siyasal sığınma hakkı isteyen Libya'lı pilotun, Libya yönetimince bir notayla Atina'dan geri istendiği, pilotungeri verilmemesi halinde Libya limanlarındaki bir Yunan gemisinintüm mürettebatının tutuklanacağı, gerekirse Yunanistan'a petrol satışının durdurulacağı belirtildi.

15- AP Ajansı'nın Vatikan çıkışlı haberine göre; Fransa'da bulunan «Ulusal Ermeni Kültürel ve Eğitim Ofisi»nin üyesi 33 kişiyi kabuleden Papa 2. Jean Paul, dünyadaki 6 milyon Ermeniye seslenerek,«Kültürünüzü kararlı ve mantıklı bir şekilde koruyun, ancak bunu yaparken katliama ve teröre sapmayın» dedi,

15 Şubat 1981

1- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Fransa'ya yaptığı resmi ziyaret ile ilgili olarak haftalık Yankı Dergisi'ne yaptığı açıklamada,«Avrupa Konseyi'nin üyeleri olan Türkiye ve Fransa'nın Konsey çerçevesinde üstlendikleri yükümlülükler vardır. Vize kararı bu yükümlülüğe ters düşmektedir» dedi.

2- Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, 1980-1981 öğretim yılının ikinci yarısının başlaması nedeniyle yayınladığı mesajda, okullara devletin, Atatürk'ün, Türk Bayrağfnın İstiklal Marşı'nm, otoriteve disiplinin girdiğini belirterek, «24 Kasım'ın Öğretmenler Günü»olarak kabul edildiğini açıkladı.

3- «Ne Mutlu Türküm Diyene 1981» tatbikatı Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz'in uluslararası su ve hava sahalarında başladı.

4- Hürriyet Gazetesi'nde yer alan bir habere göre; İmar ve İskan Bakanı Şerif Tüten başkanlığındaki teknisyenler heyetince yeniden ele alınan Mesken Teşvik Yasa tasarısında, ev yapmak isteyen herkese düşük faiz ile uzun vadeli kredi ve alt yapısı tamamlanmış arsa sağlanması öngörüldü-

5- ANKA Ajansı tarafından Merkez Bankası yetkililerinden edinilen bilgiye göre; Ocak ayı içinde daraltılan emisyon artışı yenidenhızlandı, piyasadaki kağıt miktarı da 6 Şubat 1981 günü itibariyle289.9 milyar liraya ulaştı.

6- Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Ali Rızü Zorluoğlu, Ankara'da basına verdiği demeçte. Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in kuruma bağlı çocuk yuvalarında yaptığı denetleme ile ilgiliolarak «Kusursuz müessese olmaz, çocuk yuvasında ihmali görülengörevliler hakkında soruşturma açacağız» dedi.

7- İstanbul'da dün ölen Cumhurbaşkanlığı eski başyaverlerinden ve Türk Hava Yolları eski Genel Müdürlerinden emekli Kurmay Albay Agasi Şen'in cenazesi Şişli Camii'nde kılınan namazdan sonra törenle toprağa verildi.

8- Kocaeli Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada Kocaeli'de kuşkuv üzerine yakalanarak sorguları yapılan Abdullah Vehbi Paksoy ile İhsan Başar adlı iki sanığın yasa dışı solörgüt militanı olduklarının saptandığı ve evlerinde yapılan aramafarda 6 tabanca ile 465 mermi, 1 otomatik silah susturucusu ve iki elbombasının ele geçtiği bildirildi.

9- AA'nın haberine göre; AET tarafından Türkiye'ye sağlanacak105 milyon dolarlık hibe yardımının kullanılacağı yatırım projeleriüzerinde görüşmeler yapmak üzere bir heyet Ankara'ya geldi.

10- Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yeniden belirledi, tarım ve küçük esnaf kredilerinin faiz oranlan değiştirilmedi. Konuya ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

11- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; ABD'de Carter Hükümetinin hazırladığı ve Reagan yönetimince Kongere'ye sunulan «1980'de insan Haklan» raporunda «Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde insan haklarına tam bir saygı ile uyulduğu, hiçbir kuralın ihlaledilmediği, demokratik rejimin işlediği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ninKTFD'de varlığı yüzünden insan hakları konusunda herhangi bir sorun bulunmadığı» belirtildi.

12- DPA'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, roketler ve ağır silahlarladonatılmış 24 «Kobra» tipi helikopterlerin Ürdün'e satışının onaylanması için Kongre'ye başvurulduğu, bu helikopterlerin savunma amacıyla verildiği bildirildi.

13- AP Ajansı'nın Frankfurt çıkışlı haberine göre; Federal Almanya'da fiyatların artmasını, buna karşılık gelirlerin düşmesini protesto eden 150.000 tarım işçisi bir yürüyüş yaptı.

16 Şubat 1981

1- Vergi mükellefi vatandaşların yararlanmaları için Milli Güvenlik Konseyi ve Bakanlar Kurulu'nun ortak çalışmalarıyla GelirVergisi ve Emlak Vergisi konularında birer şema hazırlandı.

2- Millî Güvenlik Konseyi üyelerine saat 10.00'da Köyişleri veKooperatifler Bakanlığı'nm çalışmaları konusunda bir brifing verildi.

3- Dünya Bankası'nça Batı Raman petrol üretimi ve petrol arama projelerinin dış finansmanında kullanılmak üzere Türkiye'ye verilecek olan 62 milyon dolar ve 25 milyon dolar tutarındaki 2 kredianlaşması, Bakanlar Kurulu'nca onaylandı.

4- İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki teşkilatın genişletilerek, «Kaçakçılık, İstihbarat ve Harekat Dairesi Başkanlığı» şekline dönüştürüldüğü bildirildi.

5- Romanya Turizm Bakanı Emil Draganesçu, Türkiye ile Romanya arasındaki 8. Turizm Karma Komisyonu toplantısına katılmaküzere Ankara'ya geldi.

6- Avrupa Konseyi'ndeki Türk temsilcilerinden Metin Toker ileCevdet Akçalı, Konsey Siyasi Komisyonu'nun yarın başlayacak toplantısına katılmak üzere Paris'e gittiler.

7- «Alexander The Great» isimli bir dev tankerin, 290 bin tonham petrolü İzmit'teki İPRAŞ rafinerisine getirdiği, yetkililerce açıklandı.

8- THA'nın haberine göre; 1979 ve 1980 yılıOcak aylarında 83milyon dolar olan işçi dövizi girişi, 1981 Ocak ayında yüzde 73.5oranında artış göstererek 144 milyon dolara ulaştı.

9- Genelkurmay Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanlığı,yurt dışında Türk vatanı ve milleti a'eyhine yıkıcı ve bölücü faaliyet!erde bulunun 45 kişinin daha 19 Mart 1981 tarihine kadar yurda dönerek güvenlik kuvvetlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

10- CHP eski Genel Başkanı Bülent Eçevit, 1977 seçimlerindeVan'da vaktinden önce konuşma yapmak suçundan Van Sulh Ceza Mahkemesince açılan bir dava nedeniyle Ankara 3. Sulh Ceza Mohkemesi'nde ifade verdi.

MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan da Van ve Hatay'da 1977seçimi sırasında güneş battıktan sonra konuşma yaptığı gerekçesiyleaçılan davalar üzerine talimatla ifade verdi.

11- «Sosyal bir sımftm diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmek veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmayı amaçlamak için komünizm propagandası yaptığı» iddiasıyla Sıkıyönetim1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nce yargılanan TİP Genel BaşkanıBehice Boran, 8 yıl 9 ay ağır hapis cezasına mahkum edildi.

12- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nden yapılan açıklamada, «Adana İktisadi ve Ticariİlimler Akademisi Başkanı Mükremin Altıntaş ile Akademiye bağlı ikifakültenin dekanı, bir öğretim üyesi ve 5 öğretim görevlisinin akademi öğrencilerinin yasa dışı eylemlerinde ihmal gösterdikleri, olaylara seyirci kaldıkları ve Sıkıyönetim emir ve bildirilerine rağmenherhangi bir işlem yapmayarak bölgede anarşi ve terörü tırmandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları» bildirildi.

13- AA'nın bir haberine göre; Odalar Birliği Başkanı MehmetYazar, temaslarda bulunmak üzere gittiği Tokyo'da yaptığı açıklamada, temasların olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, «Giderek donma noktasına varmış olan Türkiye - Japonya ilişkilerinin yeniden canlanma noktasına geldiğini» söyledi.

14- İran Başbakanı Recai'nin, Sovyet Büyükelçisi Vinogradov ileyaptığı bir konuşma sırasında Moskova'yı Basra Körfezi'ndeki savaşkonusunda izlediği taraflı tutum nedeniyle eleştirdiği ve SovyetlerBirliği'ni «Saldırgan» olarak tanımladığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

15- Pakistan Devlet Başkanı General Ziya Ül Hak'ın, dokuz muhalefet partisinin üç ay içinde genel seçimler yapılması yolundakiçağrılarını, Pakistan'ın şu sıralarda seçimlere hazır olmadığı gerekçesiyle reddettiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

16- Doğu Almanya Devlet Başkanı Eric Honecker'in, Doğu Berlin'deki bir parti mitinginde yaptığı konuşmada, «Batı Almanya'nınsosyalist rejime dönmesi halinde iki ülkenin birleşmesine yeni birgözle bakılacağını» söylediği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

17 Şubat 1981

1- Akajans'ın bir haberine göre; Başbakan Bülend Ulusu tarafından yayınlanan genelgede, «Ülkemiz aleyhine yayın yapan yabancı basın ve yayın organlarına, kamu kuruluşları ve KİT'lerce ilanverilmemesi» istendi.

2- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda başlayan Türkiye ile Romanya arasındaki «8. Turizm Karma Komisyonu» toplantısında birkonuşma yapan Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu, «Heriki ülke de özellikle turizm alanında büyük potansiyele sahiptir. Bukaynaklardan en yüksek seviyede yararlanmak ve ülkelere faydatemin edici bir düzeyde geliştirmek gerekmektedir» dedi.

3- Askeri Yargıtay 4. Dairesi, Elbistan'da 22 Aralık 1978 günüMHP Kahramanmaraş eski senatörlerinden Hilmi Soydan'ı öldürmeksuçundan Adana Sıkıyönetim Mahkemesi'nce ölüm cezasına çarptırılan Recep Sarıaslan hakkında verilen hükmü onayladı.

4- Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar, banka adına Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü nedeniyle Kutlama Komitesi Başkanı veDevlet Bakanı Mehmet Özgüneş'e 25 milyon liralık bir bağış çekisundu.

5- 4. Kolordu ve Ankara, Çankırı, Kastamonu İlleri SıkıyönetimKomutanlığı, yasa dışı faaliyetlerde bulunan Ülkü Ocakları'nın yakalanan lider kadroları ile aranan militanlarını açıkladı.

6- AP Genel Bşkanı Süleyman Demirel, 1977 seçimlerinden önce Sivrihisar'da izinsiz toplantıya katıldığı gerekçesiyle acılan davadan beraat etti.

Hükümete hakaret ettiği ve bir gazetede yayınlanan demeciylebölücülük propagandası yaptığı gerekçesiyle Sıkıyönetim Komutanlığı 3 Nolu Askeri Mahkeme'de yargılanan Mardin eski milletvekiliŞerafettin Elci için Askeri Savcı, 2.5 ile 9.5 yıl arasında hapis cezasıistedi.

7- 12 Eylül'den sonra kapatılan «Aydınlık» gazetesi hakkında,Alpaslan Türkeş'le ilgili yayınladığı «Eli Kanlı Katil» başlıklı yazı nedeniyle 1979'da açılan dava sonuçlandı ve gazete 20 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

8- Gazeteci yazar İlhami Soysal ve 6 arkadaşı hakkında Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Nolu Askeri Mahkemesi tahliye kararı verdi, aynıdavadan sanık 3 kişiyi ise tutukladı.

9- Akajans'ın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; Neoklis Sarkis isimliİstanbul doğumlu bir Rum, Lefkoşe'nin Rum kesiminde Atatürk ileilgili bir konferans verdi.

10- Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yapılan ve Bağlantısızlarhareketine dahil 90'dan fpzla ülkenin Dışişleri Bakanlarının katıldığıkonferanstan sonra yayınlanan bildirinin Kıbrıs'la ilgili bölümününKTFD'de sert tepki ile karşılandığı yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

11- Çek hükümeti tarafından casuslukla suçlanan 2 Fransız Askeri Ataşesi'nin ülkeyi terketmeleri istendiği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

18 Şubat 1981

1- Başbakan Bülend Ulusu verdiği demeçte, ihracat gelirlerimizin çok hızlı bir gelişme gösterdiğini, işçi dövizlerinde büyük bir gelişme kaydedildiğini belirterek, «1981 yılında öngörülen 3-5 milyardolarlık ihracat programının rahatlıkla aşılacağını ve ihracat gelirlerinin daha da yüksek olacağını» söyledi.

2- Petrol Ofisi'nin kuruluşunun 40. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapan Petrol Ofisi Genel Müdürü AvniÇöker, «Petrol sorununa köklü bir çözüm bulunması için bir ulusalpetrol örgütünün kurulması gerektiğini, Ofisin de sektörel holdingiçerisinde dağıtım kuruluşu olarak yer almasının kaçınılmaz olduğunu» söyledi.

3- İstanbul Savcılığı, transfer yoluyla yurt dışına döviz kaçırdıkları iddia edilen Bezmen'lerle ilgili dosyanın Maliye Bakanlığı Hazine ve Kambiyo denetçilerince incelenmesini ve sonuca göre kovuşturma gereği yazısının verilmesini istedi.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Esat Kıratlıoğlu'nun,1977'de Nevşehir'de AP tarafından düzenlenen kapalı salon toplantısında, CHP hakkında söylediği sözlerle ilgili olarak ifadesi alındı.

5- İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahmut Dikler'in katil zanlısıolarak aranan Selçuk Küçükçiftçi ile iki arkadaşının kaldıkları hücreevine yapılan baskın sırasında silahlı çatışma çıktı, biri kadın ikiDEV - SOL militanı yakalandı, Selçuk Küçükçiftçi ise yaralı olarakkaçtı.

6- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının tahliye kararına itirazıüzerine gazeteci İlhami Soysal ve 5 matbaa işçisi tutuklandı.

Aralarında eski Başbakanlardan Nihat Erim, Orta Doğu GazetesiBaşyazarı İsmail Gerçeksöz ve 7 polis memuru ile bir MİT görevlisinin de bulunduğu 102 kişinin öldürülmesi, 85 kişinin de yaralanması eylemlerini planlayıp gerçekleştiren yasa dışı DEV - SOL örgütününlider kadrosu açıklandı.

Öte yandan İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nça yapılan açıklamada çeşitli örgütlere mensup 48 kişinin arandığı, bu kişilerin adlarını ve fotoğraflarını kapsayan afişlerin bastırıldığı belirtildi.

7- Geçen yıl İzmir'de üç polis memurunun ve bir öğretmeninölümüne yol açan Gültepe olaylarının duruşmasına Sıkıyönetim 1Nolu Askeri Mahkemesi'nde devam edildi. Askeri savcı, 33'ü tutuklu84 sanıktan 7'sinin idamını istedi.

8- Besteci ve orkestra şef(i Şerif Yüzbaşıoğlu bir kalp krizi sonucu İstanbul'da vefat etti.

9- AA'nın Lefkoşe çıkışlı haberine göre; ingiliz bilim adamı Lord

Kinross'un «Atatürk The Rebirthof a Nation» adlı İngilizce kitabınınyeni baskısı yayınlandı.

10- Yunanistan Ulusal Savunma Bakanı Averof'un parlamentodayaptığı bir konuşmada «Hükümetin Ege Denizi'nde Türkiye'ye yakınadaları silahsızlandırmayı hiçbir zaman düşünmediğini» söylediği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

11- AA'nın Moskova çıkışlı haberine göre; Afganistan Devlet Başkanı Babrak Karmal, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 26. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Moskova'ya gitti.

19 Şubat 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi, Hak - İş Federasyonu ile konfederasyona bağlı sendikaların 12 Eylül'den sonra bloke edilen bankalardaki pcraları ile muhafaza edilen malzemelerinin serbest bırakılmasınıkararlaştırdı.

2- ABD Dolarının uluslararası para piyasalarındaki yüksek oranlı iniş ve çıkışlar göstermesinin Türk Lirası üzerindeki etkileri konusunda bir a;çıklama yapan Maliye Bakanı Kaya Erdem, «Şu anda kurayarlaması söz konusu değil» dedi.

3- Ege Bölgesi 1980 yılı ürünü ekici tütün piyasası Gümrük veTekel Bakanı Recai Baturalp tarafından, Tekel Başmüdürlüğü'ndedüzenlenen törenle 160 kuruş başfiyatla açıldı.

4- Özel dersanelerin çalışma durumunu, şekil ve şartlarının yeniden düzenlenmesini, dersanelerin gözetim ve denetim altına alınmasını sağlayacak yönetmelik kabul edildi.

5- 4. Kolordu ve Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı bir örgütün yakalanan lider kadrolarıylabirlikte 32 militanının daha ele geçirildiği bildirildi.

6- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nden yapılan açıklamada, Hatay bölgesinde faaliyet gösteren ve kısa adı TAKKO olan Türkiye - Arap - Kürt Komünist Ordusu adlı yasa dışı bölücü bir örgütün ortaya çıkarıldığı ve 55 örgüt elemanının yakalandığı bildirildi.

7- Ajanslar tarafından bildirildiğine göre; Yunanistan Dışişleri Bakanı Mitsotakis, parlamentoda bir soru önergesine verdiği yanıtta,«Atatürk'ün 100. doğum yıldönümünün Yunanistan'da da kutlanacağını» açıkladı.

8- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; ABD BaşkanıRonald Reagan yeni ekonomik önlem paketini Kongre'ye sunarkenyaptığı konuşmada, veriglerin indirilmesinin ve harcamaların kısıtlamasının gerekli olduğunu belirterek, «Eğer şimdi kararlı olmazsakekonomimiz daha da kötüye gider. Amerika'nın üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Kararlı bir biçimde derhal harekete geçmemizgerekir» dedi.

9- AFP'nin Washington çfkışlı haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı ıAlexander Haig, NATO'ya üye olan 15 ülkenin elçi ve işgüderlerini kabul ederek El Salvador'daki bunalım konusunda bilgi verdi.

10- AP Ajansı'nın Varşova çıkışlı haberine göre; Polonya'da Lodzkentinde öğrencilerle hükümet yetkilileri arasında anlaşma imzalandıve 28 günlük boykot sona erdi. Öte yandan çiftçilerle yapılan anlaşmada ise devlet kontrolündeki çiftliklere sağlanan kolaylıklar ile malzeme temininin bağımsız çiftçilere de tanınması kabul edildi.

20 Şubat 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren ve MGK üyeleri, Deniz Kuvvetleri Komutaniığı'nda açılan ve çoğunluğu yerli malzemedenyapılmış askerî cihazlar sergisini gezdi.

Sergide bir konuşma yapan Deniz Küvetleri Komutanı ve MGKüyesi Oramiral Nejat Tümer, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nm yurtekonomisine katkıda bulunabilmek ve stratejik hedef planlarındatespit olunan kuvvet seviyesine erişebilmek için ihtiyacı dövizi kendiimkan ve kabiliyetiyle imal ettiği harp silahı ve vasıtalarını dost vemüslüman ülkelere satarak temin ettiğini» söyledi.

2- Millî Savunma Bakanı Ümit Haluk Bayülken ve Genelkurmayikinci Başkanı Orgeneral Necdet Oztorun, Federal Almanya'nın AskerîBilimler Enstitüsü'nce düzenlenen yüksek düzeyde bir savunma seminerine katılmak üzere Almanya'ya gittiler.

3- Turizm ve Tanıtma Bakanı İlhan Evliyaoğlu, «Önceki hükümetler zamanında kanunun ruhuna aykırı olarak düzenlenen turizmve tanıtma büroları ve turizm ve tanıtma ateşeleriyle ilgili yönetmeHğin değiştirildiğini ve kanuna uygun hale getirildiğini» açıklayarak,Bu nedenle koordinatör olarak daha önce gönderilen eski milletveklı Mehmet Alı Arsan ile TRT eski GenelMüdürü Cengiz Taşer'i geri aldıklarını» söyledi.

4- Gümrük ve Tekel Bakanı Recai BaturaTp İzmir'de, Ege EkiciTütün Piyasasını açtıktan sonra bölgeyi gezerken "aptığı açıklamada,geçmiş yıllarda malını Tekel'e satan tütün üreticisine verilen balyabaşına 1000 liralık avansın 2000 liraya çıkarıldığını belirterek, «Yeniooiitikamızın amacı enfelasyonu önlemek ve ürünlerde kalitenin yükseltilmesini sağlamaktır» dedi.

5- Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşçen düzenlediği basıntoplantısında, Yunan Savunma Bakanı Averof'un, Ege adalarındakisilahların kaldırılmasının söz konusu olmadığına dair Meclis konuşmasıyla ilgili sorulara verdiği cevapta, «Demeç vererek ahdî vecibelerden sıyrılmaya imkan yoktur. Bu konuşma hakkında yorum yapmaya gerek görmüyoruz, durum gayet açıktır» dedi.

6- Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada,Danimarka hükümeti yetkilileri ile Kopenhag'da yapılan görüşmelerde vize uygulama kararında bir değişiklik olmadığı ve 1 Nisan 1981tarihinden itibaren Danimarka hükümetinin Türk vatandaşlarına vizeuygulamasına başlayacağı bildirildi-

7- Genelkurmay Sıkıyönetim Askerî Hizmetler KoordinasyonBaşkanlığı tarafından, «Yabancı ülkelerçle Türk vatanı ve milleti aleyhinde yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde buulndukları tespit edilen 44 kişinin yurda dönerek teslim olmaları gerektiği» bildirildi.

8- Mersin Belediye Başkanı Kaya Mutlu ile Antakya BelediyeBaşkanı Sabri İnce ve bazı belediye başkanları, 6. Kolordu ve AdanaSıkıyönetim Komutanlığınca görevden alındılar.

9- Antalya'da Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak öğretim yapanAntalya Tıp Fakültesi Kampusunun ilk bölüm binalarının temeli,Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkan Akyol tarafından atıldı.

10- Bazı iddialar ihbar kabul edilerek «İstanbul'un eski BelediyeBaşkanı Ahmet İsvan'ın Sıkıyönetim Askerî Savcılığı'nca ifadesi alındı ve muayenesi yaptırıldı. Muayeneden sonra bir açıklama yapanHaydarpaşa Askerî Hastanesi Başhekimi ve Operatör Dr. Nusret Özden, «İşkence iddialarının ve bu konuda çıkarılan haberlerin asılsızolduğunun böylece ortaya çıkarıldığını» söyledi.

11- Kayseri'de çeşitli tarihlerde 15 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan ülkücü görüşe sahip 29 kişi ile 3 kişinin katili sol görüşlü 7 kişinin yakalandığı Sıkıyönetim Komutanlığı Yardımcılığfnca açıklandı.

12- ABD Dışişleri Bakanı Alexander Haig ve Maliye Bakanı DonaldRegan'la görüşen Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, VVashington'dadüzenlediği basın toplantısında, enflasyon oranının 1 yılda yüzde 40düştüğü, bu yıl ise yüzde 35'in hedef alındığını bildirerek, «Türkiye'ninbu yıl 1 milyar 600 milyon dolara gereksinimi olduğunu» söyledi.

13- Federal Almanya'da yayınlanan haftalık «Stern» dergisi, Federal Almanya'nın dünyada en yoğun atom silahı bulunduran ülke olduğunu öne sürerek, 1979 yılında NATO çerçevesinde alınan kararlaFederal Almanya'nın 118 işyerinde atom silahı yerleştirilmesinin planlandığını açıkladı.

14- İspanya'nın Bask bölgesinde Avusturya'nın Bilbao KonsolosuHerman Diyez Del Shely Carsaco, Uruguay Fahri Konsolosu GabrielBiurrum ve El Salvador Konsolosu Antonia Alfar'nun evlerine yapılanbaskın sonucu kaçırıldıkları yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

21 Şubat 1981

1- Ankara'da yapılan Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun 40. OlağanGenel Kurulu'nda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakan; VecdiÖzgül, öğrenci yurtlarının anarşi odağı olmaktan arındırıldığını bildirerek, «Kredinin her isteyene değil, muhtaç ve başarılı yüksek öğrenim gençliğine verilmesi sağlanarak aylık kredi miktarı günün şartlarına uygun hale getirilmelidir» dedi.

2- 1980 ürünü Ege Ekici Tütün Piyasası, 2 gün içinde tüm alımlar tamamlanarak kapandı.

3- Türkiye Odalar Birliği'nce hazırlanan ve dünyadaki ekonomikkuruluşlara gönderilen bir raporda. «Üretken alanlardaki tüm kuruluş ve kişilerin iş ve anlayış birliği içinde olmalarının zorunlu olduğu» belirtilerek, 24 Ocak önlemlerinin gerekçeleri anlatıldı ve«1980 yılı sonunda Türkiye'de ekonomik beklentilerin büyük ölçüdegerçekleştiği» öne sürüldü.

4- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel BaşkanıHalit Narin THA'ya yaptığı açıklamada, «Bankalara uygulanan yüzde25 stopaj vergisinin en az yüzde 50'ye çıkarılmasını» istedi.

5- İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Çavuşoğlu verdiği demeçte, «Dışsatıma yönelemeyen sanayiin ürünlerinisatamadığı sürece maliyetini zorlasa bile yeni fiyat kuramayacağını»belirterek, «Sanayide fiyat fedakarlığı diye birsey olmaz. Herkes gemisini kurtarma çabası içindedir» dedi.

6- Tercüman Gazetesi'nde Terör Ağı adlı bir yazı dizisi başladı.

7- Faturaların değerli kağıt haline getirilmesi için gerekli işlemleri açıklayan Maliye Bakanlığı tebliği Resmî Gazete'de yayınlandı.

8- Pasaportlardan alınan harçlar, suret harçları, ithalat ve ihracattan alınan harçlar ile yargı harçları, mirasla ilgili harçların kapsamını belireyen Maliye Bakanlığı genel tebliği Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

9- Yunan Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, DışişleriBakanı Konstantin Mitsotakis'in New York Times gazetesine verdiğidemecin Türkiye tarafından yanlış anlaşıldığı, «Yunanistan'ın bugünküsınırlarının korunması» ile ilgili olarak Amerika'dan herhangi bir güvence istenmediği belirtildi.

10- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; Amerika'daReagan yönetimi 4 yıllık bir "aradan sonra Şili ile ilişkileri normaledöndürme kararı aldı.

11- AP Ajansı'nın Madrid çıkışlı haberine göre; Avusturya, Uruguayve El Salvador'un İspanya'deki konsoloslarını kaçıran ayrılıkçı BaskÖrgütü ETA fidye olarak 300 Basklı mahkumun serbest bırakılmasınıve sağ eğilimli polislerin meslekten Çıkarılmasını istedi.

22 Şubat 1981

1- Milletlerarası 18. Savunma Semineri sona erdi. Türkiye'ninde katıldığı 2 günlük toplantının sonunda basına bir açıklama yapan Millî Savunma Bakanı Haluk Bayülken «Detant politikasının inandırıcı bir şekilde yürütüldüğü takdirde fayda sağlayacağına» değinerek,«Batı ittifakı ile Sovyetler arasındaki askerî dengedeki boşluk kapatılmaya çalışılmalıdır» dedi.

2- İki hafta kadar önce Ankara'ya gelerek Türk ekonomisinin sondurumunu inceleyen Dünya Bankası'mn üst düzey yöneticilerindenoluşan 6 kişilik bir heyetle birlikte hazırlanan ve Devlet Bakanı veBaşbakan Yardımcısı Turgut Özal tarafından 24 Ocak 1980 tarihindenbu yana uygulanan ekonomik önlemler, bunların sonuçları ve bundansonraki uygulamalar konusunda hazırlanan mektup Dünya Bankası'na verildi.

3- Dünya Bankası tarafından Tarım Bakanlığı'na verilen 27 milyon dolar tutarındaki krediye işlerük kazandırılması için tarımsal endüstri projesi, uygulanmak üzere Ziraat Bankası'na devredildi.

4- Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü törenleri nedeniyleErmeni yurttaşlarımızın da katılacağı gösteri ve konserlerin 1 Mart1981 günü İstanbul'da başlayacağını bildiren Türkiye Ermenileri Patriği Şinork Kallustyan, «Büyük kurtarıcı Atatürk'ün doğumunun 100.yıldönümünü derin bir heyecanla hep birlikte kutlarken, cemaatimizde bu ulusal şenliğe katılmak suretiyle büyük öndere olan minnet veşükran borcunu ve saygıyı gösteriyor» dedi.

5- Hürriyet Gazetesi'nde Yunan Savunma Bakanı Averof ile yapılan bir söyleşi yayınlandı.

6- Urfa'nın Viranşehir ilçesi Yenimahalle semtinde bir bakkaldükkanında patlayan bomba 2 çocuğun ölümüne 5 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

7- 1972 yılında Cilvegözü sınır kapısından Türkiye'ye 200 kiloesrar sokarken yakalanan ve Hatay Ağır Ceza Mahkemesi'nce önceölüm, daha sonra da müebbet hapisle cezalandırılan Joan MarieDariel, Kthryn Ann Zenz, Robert Erenset ve Michael Harvey, Türkiyeile Amerika arasında yapılan anlaşma uyarınca ülkelerine gönderildiler.

8- Yunanistan Başbakanı Yorgo Railis, Gümülcine Müftülüğü'negönderdiği bir mektupta, gecen yıl Yunan Parlamentosunda kabuledilen Batı Trakya'deki Türk azınlığına ait vakıfların yönetiminde,secim hakkı yerine valilere atama yetkisi getiren ve Lozan Anlaşmasına aykırı olan yasa değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olmadığını» belirtti.

9- Alman basınında yer alan bir habere göre; Amerikan DışişleriBakanı Alexander Haig, Federal Almanya Maliye Bakanı Hans Matthofer'e gönderdiği bir mektupta, «Türkiye'ye malî yardımın bu yıl dadevam etmesini» isteyerek «Amerikan yardımının bu yıl 300 milyondolar olacağını ve bu mektubun Başbakan Yardımcısı Turgut Özaltaraf|indan gönderilmesinin istendiğini» bildirdi.

23 Şubat 1981

1- 1981 Malî Yılı Konsolide Bütçesi'nin 1 Trilyon 558 milyar liraolarak Millî Güvenlik Konseyi'ne sunuluşunda bir konuşma yapanBaşbakan Bülend Ulusu, ekonominin zor durumdan kurtulması içintoplumun katlanacağı fedakarlığın, vatandaşların kendi ekonomikgüçlüklerine orantılı olarak yüklenmesini mutlaka sağlayacaklarınıbelirterek, .«Uyguladığımız istikrar politikasının, dünya konjonktüründe beklenmeyen büyük gelişmeler olmadığı takdirde fiyat artışlarının içinde bulunduğumuz yılda yüzde 50'lerin altına düşürülebileceğini ummaktayız» dedi. Başbakan Bülend Ulusu, «Ekonomik vesosyal gelişmeyi sağlayacak altyapı tesisleri yatırımlarına, özellikleenerji ve madencilik yatırımlarına birinci derecede ağırlık ve öncelikverildiğini, verimsiz, kısa sürede üretime dönüşmeyecek projelerinertelenerek bu yıl programdan çıkarıldığını» sözlerine ekledi.

2- Adalet Bakanı Cevdet Mentes, Ankara Yarı Açık Cezaevi'ndeokuma - yazma öğrenenler için düzenlenen diploma töreninde yaptığı konuşmada, hayatta en önemli şeyin öğrenmek olduğunu vurgulayarak, «Burada okuma - yazma öğrenip diploma aldınız. Buradançıkınca ulusa faydalı birer kişi olacağınıza inanıyorum» dedi.

3- 7 AET ülkesinin Batı Avrupa Birliği Parlamentosu SavunmaKomisyonu üyelerinden oluşan Parlamento Heyeti saat 11.00'de Ankara'ya geldi ve Anıtkabir'e çelenk koyduktan sonra saat 16.00'daDışişleri Bakanlığı'nda Türkiye'nin genel durumu ve savunma sorunlarıyla ilgili bir brifingde hazır bulundu.

4- Adalet Partisi Afyon eski senatörü Kemal Şenocak, Ankara'dcgeçirdiği bir kalp krizi sonucu vefat etti.

5- MHP Ankara İl Gençlik Kolu Başkanı Alı Uzunırmak'ın evindeyapılan aramada 2 telsiz, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi- Evinde bulunamayan Uzunırmak hakkında Ankara SıkıyönetimMahkemesi tarafından tutuklama kararı verilmişti.

6- 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı, Marks.st Leninmst Silahlı Propaganda Birliği (MLSPB) illegal örgütü adınagiriştikleri eylemlerde 97 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla 139 sanık hakkında dava açtı ve bunlardan 56'sı için ölüm cezası istedi.

7- 18 yıldır Münih'te yapılmakta olan ve Alman Askerî BilimlerEnstitüsü tarafından düzenlenen «Uluslararası Askerî Silahlanma»toplantısında bir konuşma yapan Millî Savunma Bakanı Haluk Bayülken, Türkiye'deki terör olaylarına değinerk, «Türkiye'deki anarşi veterör birçok kişinin sandığı gibi ufak çapta tertipler olmaktan çokileridir. Amacı, Türkiye'deki demokratik rejimi altüst ederek yerinebaşka bir rejim getirmektir. Bu nedenle geniş çapta bir saldırı planıuygulanmak istenmiştir» dedi.

8- Ankara'daki Federal Alman Büyüykelçiliği, Almanya'nın Bavyera eyaletinde otelcilik mesleğinde çalışan Türk işçilerine federalhükümetin geçici çalışma izni vereceğine dair haberleri yalanladı.

9- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; 4994 Sovyetdelege ve 109 yabancı ülke heyetinin izlediği, Sovyet Komünist Partisi'nin 26. Kongresi'nde bir konuşma yapan parti lideri Leonid Brejnev, Sovyet - ABD ilişkilerinin düzeltilmesi için yüzyüze konuşmanın gerekli olduğunu belirterek, «Savaş tehlikesini bertaraf etmekiçin dünyanın birçok ülkesi ile karşılıklı işbirliğini sürdürüyoruz» dediAfganistan'da devrim aleyhtarlarının eylemlerine son verileceğini desözlerine ekleyen Brejnev, «Komşumuz Türkiye ile iyi ilişkilerirmzigeliştirmeyi ,amaçlıyoruz. Yunanistan'la olan geleneksel bağlarımızıda güçlendirmek arzusundayız» şeklinde konuştu.

10- Ajanslar tarafından verilen bir habere göre; İspanya'da, yeniBaşbakan adayı Cclvo Sotelo için yapılan güven oylaması sırasındaFranco taraftarı sağ eğilimli Yarbay Antonio Tejero komutasında 200kadar kişilik jandarma birliği Parlamento binasını bastı ve 350 milletvekilini rehin aldı.

Bu arada Valencia Bölge Komutanı sağ eğilimli Korgeneral JaimeMilans Del Bosch, bölgesinde Kral adına duruma el koyduğunu vesıkıyönetim ilân ettiğini açıkladı.

Parlamentonun işgai edilmesi ve Valencia bölgesindeki gelişmeler üzerine bir açıklama yapan Kral Juan Carlos, darbe girişimini kınadı ve İspanya ordusunun kuvvet komutanları ve Savunma Bakanlığı yetkilileri ile bir görüşme yaptı.

11- REUTER Ajansı'nın Tahran çıkışlı haberine göre; İran Başbakanı Aiı Recai, TV'de İran halkına yaptığı bir açıklamada, «Siyasîmuhalefet gruplarının yürürlükteki düzenle işbirliği yapmamaları halinde bu grupların yok edileceğini» söyledi.

12- UPI Ajansı'nın Yeni Delhi çıkışlı haberine göre; Hindistan'dagösterici öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmalarda göstericilerden 5 kişi öldü.

24 Şubat 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, saat 9.00'da AvrupaBirliği Parlamento Heyetini Genelkurmay Başkanhğı'nda kabul ettive yaptığı konuşmada, 12 Eylül öncesi Türkiye'de demokrasinin mevcudiyetinin var olduğunu söylemenin imkansız olduğunu belirterek«Dostlarımızın bize güvenmelerini ve Türkiye'nin demokrasiye dönüşü konusunda yardımcı olmalarını diliyoruz. Türkiye, demokratik veözgür Avrupa'nın ayrılmaz ve kopmaz bir parçasıdır ve öyle kalmakistemektedir. Ancak bunun sadece bizim gayretlerimizle sağlanmasının mümkün olamayacağını takdir edeceğinizden ve çalışmalarınızı yapıcı çabalara yönelteceğinizden şüphe etmiyorum» dedi.

Heyet başkanı İtalyan parlamenter Cevaliere de verdiği cevapta, «Türkiye'yi bugün yönetenlerin demokrasiye inanmış olduklarınabir kere daha kanaat getirdik» dedik.

2- Yeni çıkan vergi kanunları üzerinde incelemelerde bulunan«Özel Komisyon» tarımda yapılan vergilendirmenin çeşitli aksaklıklara ve üretim düşüklüğüne neden olacağını saptayarak, değişiklikyapma kararı aldı. Öte yandan peşin vergi ödemesinde kolaylıklarsağlanması için de bir taslak hazırlandı.

3- Odalar Birliği'ne bir ziyaret yapan Mısır Heyeti Başkanı Abbas Zeki, Mısır'ın bu yıl içinde yapacağı 5 milyar dolarlık ithalatınyarısının Türkiye'den yapılmasının mümkün olduğunu belirtti ve «Türkiye'den hayvan yemi ve mercimek almak, buna karşın fosfat ve kınasatmak istediklerini» söyledi.

4- Samsun'da yapılan Demiryolları (DYF-İŞ) Sendikası'nm 8.dönem Genel Kurul toplantısında bir konuşma yapan Genel BaşkanŞerafettin Akova, Yüksek Hakem Kurulu'nun toplu iş sözleşmeleriniaskıya almasının semeresini vereceğine inandığını belirterek, «Asgari ücretin en kısa sürede belirlenmesini» istedi.

5- Ziraat Odaları İstanbul İl Kongresi'nin açılışında bir konuşma yapan Vali Nevzat Ayaz, petrol sorununun yanında beslenme sorununun da önem kazandığını bildirerek, «Çiftçilerimiz sayesindebuğdayımızı iyi değerlendirebilirsek, petrol karşısında güçlü duruma

geçeriz» dedi ve çiftçinin defter tutma zorunluluğunun kaldırılmasını istedi.

6- Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçi Sendikaları Federasyonu'nunAnkara'deki Başkanlar Kurulu'nun açılışında bir konuşma yapan TESİS Genel Başkanı Orhan Erçelik, kalkınmada temel ve itici gücünenerji olduğunu belirterek, «Enerji planlaması ve üretimi ile doğrudan sorumlu olan kadroların sık sık değişmesi, ülkemizde bir üretim - tüketim dengesizliği doğurmuştur» dedi.

7- Mersin - Magosa arasındaki feribot seferlerinin bilet ücretleri yüzde 100 arttırıldı.

8- Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, «Halen yurt dışında bulundukları saptanan 53 kişinin daha 27 Mart 1981 tarihine .kadar yurda dönerek teslim olmaları» istendi.

9- 6. Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılanaçıklamada, «63 öldürme, 23 yaralama, soygun, silahlı gasp ve çeşitH eylemlerden sanık «PKK» adlı bölücü örgüt üyesi 15 militanınoperasyonlarda yakalandığı, örgüte ait 498 tabanca, 50 tüfek, çoksayıda patlayıcı madde ile dokümanın ele geçirildiği» bildirildi.

10- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel nizamlarını dini inançlara uydurmak amacıyla cemiyet kurmak, sevk ve idare etmek, buamaçla propaganda yapmak, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na aykırı davranmak, Atatürk'e hakaret» gibi suçlamalarla haklarında dava açılan MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile Genelİdare Kurulu üyesi 33 kişi hakkında 2 yıl ile 36 yıl arasında ağır hapiscezası istendi.

11- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu yedeksubay adaylarının seçimine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

12- UBA'nın verdiği bir habere göre; Batı Avrupa Birliği Asamblesi, Savunma ve Silahlanma Sorunları Komisyonu Raportörü Fransız parlamenter Jean Bozzi, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sorunlarını çok iyi anladıklarını belirterek, «Türkiye'nin Avrupa Konseyi'-

nden çıkarılması, Batı ülkelerinin işleyeceği hataların en büyüğü olur.Bizler, Türkiye'nin Konsey'de kalması için çaba harcıyoruz. Raporumda da bu konuya ağırlık vereceğim ve Türkiye'nin Batı dünyası içindeki yerini önemini ve Avrupa için vazgeçilmez bir müttefik olduğunu vurgulayacağım» dedi.

13- Ajanslar tarafından verilen habere göre; İspanya'da dün gece Başbakan adayı Sotelo için güvenoylaması yapılırken Parlamentobinasını basan Sivil Muhafızlar ile başlarında bulunan Yarbay TejeroMolina, yerel saatle 12.15'de, «Fotoğrafının çekilmemesi, baskındansadece kendisinin sorumlu tutulması» koşullarıyla teslim oldu.

25 Şubat 1981

1- MGK Alt Komisyonlarında, Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Sosyal Sigortalar kanun tasarısında yer alan veen düşüğü 420 olan işçi emekli aylıkları gösterge sayılarının MGKAlt Komisyonlarında 450'ye çıkarılması öngörüldü.

2- Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay Mataracı hakkında inceleme yapmakta olan Soruşturma Komisyonu'nun çalışma süresi,Milli Güvenlik Konseyi'nce 1 ay daha uzatıldı.

3- Türkiye'deki gelişmeleri ve savunma sorunlarını yerinde incelemek amacıyla Ankara'ya gelmiş olan Batı Avrupa Birliği Parlamento Heyeti üyesi İngiliz milletvekili Sir Frederico Bennet, DevletBaşkanı Orgeneral Kenan Evren ile görüşme yaptıktan sonra Milliyet Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, «İyice inanıyorum ki, Orgeneral Evren, demokrasiye tam dönüş konusunda daha bugünden kesinbir takvim açıklamamakta tamamen haklıdır, çünkü böyle bir zamanbelirlemesi, demokrasinin yeniden tesisini geçiktirebilecek, Türkiye'de demokratik rejime karşı olan çeşitli aşırı unsurların bu süreci önlemek için harekete geçmelerine fırsat hazırlayacak, askeri yönetimde bu reaksiyoner hareketleri bastırmak için demokrasiye geçiş sürecini ertelemek zorunda bırakılabilecektir» dedi. İtalyan ParlamenteriStefon Cevaliere ise, «Mayıs ayında yapılacak Danışma Mecilsi toplantısında .Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkartılması, ya da üyeliğinin askıya alınması gibi bir durum sözkonusu olmayacaktır» dedi.

4- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, Askeri Savcılığı 40 kişiyi çeşitli olaylarla ilgili olarak ifade vermeye çağırdı.

5- Film oyuncusu Uğur Güçlü'yü 3 yıl önce Fatih'te öldüren Selahattin Güçlü, 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 yıl ağır hapis cezasına mahkum edildi.

6- Elazığ'da Dev - Yol adlı yasa dışı örgütün kurucuları arasındayer alan ve bir zabıta memuru ile köy muhtarını tabanca ile öldüren,çeşitli soygun, bombalama, bombalı pankart asma gibi eylemlerekarışan Zülfikar Yanık, İstanbul'da yakalandı.

öte yandan Konya'nın Seydişehir ilçesinde güvenlik güçlerincedüzenlenen operasyonlarda Dev-Yol ve THKP - C Kurtuluş üyesi 14militan 11 tabanca, 17 dinamit lokumu, 4 tahrip gücü yüksek el bombası ile ele geçirildi.

7- TİP Genel Başkanı Behice Boran ile TÖB - DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu'nun Türk vatandaşlığından çıkarılmaları içintanınan süre bugün doldu.

8- Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü (OECD) GenelSekreteri Emile Van Lennep ile bir görüşme yapan Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, «Taahhüt toplantısının Nisan ayının ilk yarısında yapılacağını ve yardımın 1.5 milyar doları bulacağını tahmin ettiğini» söyleyerek, «Türkiye'nin son ekonomik durumu konusunda daolumlu gelişmeler görülmektedir» şeklinde konuştu.

9- Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı'na yapılanatamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

10- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Basın Yayın Genel Müdürlüğüyurt dışı Basın Müşavirlikleri, Ataşelikleri ve Basın Merkezi yönetmeliğinin bazı maddelerini değiştiren yönetmelik Resmi Gazete'deyayınlandı.

11- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD'deReagan yönetimi 2 milyar doları bulan Amerikan bankalarındaki dondurulmuş İran malvarlığını, İran ve Amerikan bankaları arasındakianlaşmazlığı çözmekle görevli bir uluslararası mahkemeye devretmeleri için Amerikan bankalarına talimat verdi.

12- Yabancı ajanslar tarafından verilen habere göre; İspanya'daParlamento baskını sırasında Valençia bölgesinde sıkıyönetim ilaneden ve kendisini Devlet Başkanı ilan eden 3. Ordu ve Valençia Bölge Komutanı General Jaime Milans Del Bosch, baskıncıların tesliminden sonra, önce görevinden azledildi, sonra da tutuklandı.

Öte yandan Başbakan adayı Sotelo, 349 kişinin katıldığı parlamento toplantısında 158 olumsuz oya karşılık 186 evet oyu ile güvenoyu aldı.

13- Yunanistan'daki depremler dizisinde 16 kişinin öldüğü, 400kişinin de yaralandığı, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

26 Şubat 1981

1- Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Yunanistan'ın Korentbölgesinde meydana gelen şiddetli deprem dolayısıyla YunanistanDevlet Başkanı Konstantin Karamanlis'e bir taziye mesajı gönderdi.

2- Başbakan Bülend Ulusu, İran - Irak savaşınm sona erdirilmesiiçin arabuluculuk yapacak olan İyiniyet Komitesi'nin hazırlık toplantılarına katılmak üzere İstanbul'dan uçakla Suudi Arabistan'a hareketinden önce Yeşilköy Hava Limam'nda verdiği demeçte, görüşmelerde körfez sorununun ele alınmayacağını belirtti ve «İslam dünyasıile ilişkilerimiz gayet iyi düzeyde seyretmektedir. Dost ve komşumuzolan bu iki İslam ülkesi arasındaki anlaşmazlığın her iki tarafı datatmin edecek barışçı yollarla çözümünü arzulamakta ve bu yöndekigirişimleri desteklemekteyiz» dedi.

3- Gümrük ve Tekel Bakanı Recai Baturalp, hükümetin, çay üretiminin kontrol altına alınması ile ilgili tebliğinin kanunların gereğiolduğunu ve son yıllarda denize dökülen çayların piyasa değerininmilyarları bulduğunu belirterek, «Hükümetin çayla ilgili tedbirlerineuymayan üreticilerden alım yapılmayacaktır» dedi.

4- Ankara Valiliği'nde yapılan «Korunmaya Muhtaç ÇocuklarıKoruma Birliği» toplantısında bir konuşma yapan Sağlık ve SosyalYardım Bakanı Necmi Ayanoğlu, devlet yurtlarındaki çocukların sıska ve zayıf olduğunu, görevlilerin ise pehlivan" gibi olduğunu belirttive «Verimsiz çalışan çocuk bakım ve yetiştirme yurtlarının iyileştirilmesi için çalışıldığını» söyledi.

5- Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler Günü olarak kabul edilen 24 Kasım tarihinde yeni mesleğe başlayan öğretmenlerin «Öğretmenlik andı içerek» yemin etmelerini kararlaştırdı.

6- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından hazırlanan «TurizmTeşvik Yasası» ile Türk turizminin gelişmesi için turistik işletmelerebüyük kolaylıklar ile birçok konuda damga, resim ve harç muafiyetisağlanması öngörüldü.

7- Eski Büyükelçilerden Baha Vefa Karatay başkanlığında «Kemalist Atılım Birliği» adı altında yeni bir dernek kuruldu. Ankara'dabir basın toplantısı düzenleyen Karatay, «Derneğin amacının Atatürksevgisini, Türk devrimini ve Kemalizmin ilkelerini yaymak olduğunu»bildirdi ve «Derneğin kısa sürede tüm ülke düzeyinde şubeler açarakörgütleneceğini» söyledi.

8- Merkez Bankası yetkililerince yapılan açıklamada, Türkiye'nin 1980 yılı net döviz gelirlerinin bir önceki yıldan 1 milyar 182.1milyon dolar fazla ile 5 milyar 361.1 milyon dolar olarak gerçekleştiği bildirildi.

9- Türkiye ile İsrail arasında otomatik telefon görüşmesi başladı.

10- Tercüman Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydoğdu İlter ile gazete yazarı Nazlı Ilıcak, 1960 ihtilalinden sonra Yassıada YüksekAdalet Divanı Başkanı Salim Başol'a yayın yoluyla hakaret ettiklerigerekçesiyle açılan davada 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı,ancak cezaları paraya çevrildi.

11- Ant - Birlik eski Genel Müdürü Abdurrahman Sağkaya'ya yayın yoluyla hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanan Aydınlık Gazetesi sahibi Aydoğan Büyüközden ile Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ataberk, gazetede yer alan «Ant-Birlik Genel Müdürü emir verdi, ?onuç, 2 ölü» başlıklı yazının, duruşmada tanık olarak dinlenen ÜODeski yöneticilerinden Ömer Tanlak'a ait ifade olduğu ve haber niteliği taşıdığı gerekçesiyle beraat ettiler.

12- 2. Ordu v Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkilerŞubesi'nden yapılan açıklamaya göre; Konya'nın Karaman ilçesindeçeşitli eylemlere katılan yasa dışı Dev-Yol örgütü 38 militanı ileÜlkü Yolu Derneği üyesi 36 militan silahlarıyla birlikte yakalandı.

13- İzmir Famerit Fabrikası Libya'ya 600 bin dolarlık taş dışsatımını gerçekleştirdi.

14- Türkiye ile Mısır arasındaki ticari ilişkilerin arttırılması amacıyla Türkiye'de bulunan 10 kişilik Mısır Ticaret Heyeti, İzmir Ticaret Odası'nda iş adamlarıyla bir görüşme yaptı.

15- Paris'ten Federal Almanya'ya geçen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Federal Alman Maliye Bakanı HansMatthofer ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, «Federal Almanya'nın Türkiye'ye yapacağı yardımın geçen yıldan az olmayacağını, OECD 'çerçevesinde koordinatörlük görevini yürüten HansMatthofer'in bu işin organizasyonu için de aynı rolü oynayacağınıümit ettiğini» söyledi.

Öte yandan Federal Almanya Maliye Bakanlığı'ndan yapılanaçıklamada ise «Federal Almanya'nın seçimden çıktığı, bu nedenlebütçenin henüz bağlanamadığı ve dolayısıyla Türkiye'ye yapılacakyardım miktarının henüz belirlenemediği» bildirildi.

16- AP Ajansı'nın Washington çıkışlı haberine göre; ABD Başkanı Ronald Reagan ile görüşen Fransız Dışişleri Bakanı Jean François Ponçet, Amerika'nın, Leonid Brejnev'in önerdiği doruk görüşmesini reddetmemesi gerektiğini belirterek, «Sovyetler Birliği ilediyalogu sürdürmekte yarar vardır. Ancak bu diyalogda koşullar Batı'nın öne sürdükleri olmalıdır» dedi.

17- AA'nın Lahor çıkışlı haberine göre; Pakistan'da eski Başbakan Zülfikar Ali Butto'nun eşi Nusret Butto tutuklandı.

18- REUTER Ajansı'nın Rio De Jenerio çıkışlı haberine göre; Brezilya Hava Yolları'na ait bir uçağın Belen kenti yakınlarında bir tersaneye düşmesi sonucu 11 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

27 Şubat 1981

1- Millî Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 1981 Yılı Malî Bütçe Kanımu'nda, «KiT'ler için yeni bir politika izleneceği, bupolitikanın 1980'de başvurulan ve bütünüyle «KiT'lerin ürettiklerimal ve hizmetlere serbest olarak zam yapmalarına» dayanan politikadan önemli farklılıklar göstereceği» Bütçe Plan Komisyonu raporunda bildirildi.

2- Ankara'da toplanan Millî Prodüktivite Merkezi Kurulu'ndabir konuşma yapan Sosyal Güvenlik Bakanı ve Türk - İş Genel Sekreteri Sadık Side, «12 Eylül'den önce verimin yüzde 50 düşük olmasının suçu işçinin değildir. Enerji darboğazı, hammadde sıkıntısı mevcuttu. Verimin bunca düşüklüğünün en önemli nedenlerinden biri depolitik istikrarsızlıktı, devlet 'fabrikalarında dahi verim düşmüştü»dedi.

3- Dışişleri Bakanı İlter Türkmen'in 8-17 Mart tarihleri arasında Bengaldeş, Malezya ve Pakistan'a yapacağı resmî ziyaretler konusunda Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşçen tarafından bir açıklama yapıldı.

4- Adalet Bakanlığı'nın emri gereğince, Türkiye'deki tüm yabancı uyruklu mahkûm ve tutuklular İzmir Buca Cezaevi'nde toplandı.

5- Samsun Valisi Altay Utkan tarafından yapılan açıklamada,Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e iletilen konunun kesinlikkazandığı belirtildi ve «Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü nedeniyle 19 Mayıs törenleri buyıl 19 Mayıs şehri olan Samsun'da «Devlet Töreni olarak kutlanacaktır» denildi.

6-Merkez Bankası'nca alınan bir kararla Japon Yen'i, alınıpsatılıp dövizler listesine dahil edildi.

7- Basında yer alan bir habere göre; Eylüi Harekatı'ndan bu yana 'çeşitli konularda ihmalleri görülen 186 emniyet görevlisi İçişleriBakanı Şelahattin Çetiner'in de onayı alınarak meslekten çıkarıldı.

8- Türk - İş Yönetim Kurulu, «Yeni asgarî ücret tesbitinde veYüksek Hakem Kurulu çalışmalarında temel veri olarak kullanılmakve işçilerin çok yüksek ücretler aldığına dair iddiaları karşılamak»amacıyla kendisine bağlı kamu kuruluşları sendikalarıyla birlikte yaptırdığı istatistik incelemeleri sonuçlarını hükümete ve diğer ilgili kuruluşlara sundu.

9- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Savcılığı'nca MHP veyan kuruluşlarıyla ilgili olarak sürdürülen soruşturmalarda silahlı eylemlerde bulunan ve adam öldüren 9 oba ortaya çıkarıldı, bu obayamensup 203 kişi 8 otomatik silah, 145 tabanca, çok sayıda dinamitlokumu ve patlayıcı maddelerle birlikte" ele geçirildi.

10- Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yasadışı Halkın Kurtuluşu ve Dev - Yol örgütüne mensup 43 militanın silahlarıyla birlikte ele geçirildiği, 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından açıklandı.

11- İstanbul Okmeydam'nda dün gece güvenlik güçlerinin «Dur»ihtarına uymayarak kaçan 3 hırsızdan biri açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

12- Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı'na yapılan atamalar ResmîGazete'de yayınlandı.

13- İran ile Irak arasındaki savaşa son vermek için arabuluculuk

görüşmelerine katılan Başbakan Bülend Ulusu i!e Dışişleri Bakanıİlter Türkmen Cidde'de buluşarak diğer heyet üyeleri ile çalışmalarabaşladı.

14- AFP'nin Washington çıkışlı haberine göre; İnglitere BaşbakanıMargaret Theatcher ABD Başkanı Ronald Reagan ve Amerikan hükümet üyeleri ile yaptığı ilk görüşmelerden sonra düzenlediği basın toplantısında, «İngiltre ve Fransa'nın Körfez bölgesindeki güvenliğin arttırılması için ABD ile devamlı bir deniz gücünün oluşturulmasına katkıda bulunabileceklerini» söyledi.

15- Yabancı ajanslar tarafından bildirildiğine göre; İspanya'dagüvenoyu alan Leopoldo Calvo Sotelo kabinesini kurdu.

28 Şubat 1981

1- Dışişleri Bakanlığı ve BM'de çeşitli görevlerde bulunan Üner Kırdar, BM Kalkınma Programının (UNDP) Dış İlişkiler Müdürlüğü'neatandı.

2- Türkiye Asker - Sivil Emekliler Konfederasyonu Genel Başkanı Kerim Kalkan düzenlediği basın toplantısında, emekli çeklerininticarî bir senet olmadığını belirterek, «Emekli çeklerinin kırdırılmasmdayüzde 20 olan faiz oranının yüzde 10'a düşürülmesini» istedi.

3- Basında yer alan bir habere göre; Sosyal Sigortalar Kurumuyetkilileri geçmiş yıllarda SSK Yasası'nda değişiklik yapan yasalarparalelinde çıkarılan iç borçlanmaların bundan böyle yenilenmeyeceğini belirttiler.

4- Ali Özgentürk'ün yönettiği «Hazal» filmi, İngiltere'de BBCTV'sinin ikinci kanalında gösterildi.

5- Çeşitli ülkelerden 180 piyanistin katıldığı Dünya Piyano Yarışması'mn ön elemelerinde Türk piyanisti Gülistan Onay finale kaldı.

6- Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, «Uşak'ta 15 gün önce jandarma ile giriştikleri silahlı çatışmada yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan yandaşlarını kaçırmayaçalışan sol örgüt üyelerinden 12 kişinin ele geçirildiği» belirtildi.

2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Konya merkezinde faaliyet gösteren silahlı sağ eylemlerdebulunan ülkücü kesime bağlı 22 sanığın yakalandığı ve 12 sanığında arandıkları bildirildi.

Yozgat İl Jandarma Alay Komutanlığı Basın Bürosu'ndan yapılaraçıklamaya göre; Yozgat'ta ülkücü görüşü benimseyen gizli örgüt üyesi 7 sağ eylemci tutuklandı.

7- 1981 Malî Yılı Bütçe Kanunu'nun Genel Bütçe'ye ilişkin kısmıResmî Gazete'de yayınlandı.

8- ANKA Ajansı'nın Bilbao kaynaklı haberine göre; 19 Şubat 1981tarihinde İspanya'da Bask Ayrılıkçı Hareketi (ETA) tarafından kaçırılarak rehin alınan Avusturya, El Salvador ve Uruguay'ın fahri Ticaret Konsolosları serbest bırakıldı.

9- THA'nın Pekin çıkışlı haberine göre; Cin Dışişleri Bakanı HuangHua, Sovyetler Birliği'ni Orta Amerika'daki El Salvador'a müdahaleetmekle suçlandı.

10- UPI Ajansı'nın Madrid çıkışlı haberine göre; başarısız darbegirişimini protesto eden 1 milyona yakın İspanyol halkı, «Demokrasiye bağlılık» yürüyüşü yaptı.

11- 15 Temmuz 1974'te Makorios'a karşı darbe yapan EOKA'cıNikos Sampson'un iade edilmesi konusunda Rum Hükümeti, Fransaya başvurdu.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106