17.7.1979
×

Hakkında

Künye

İletişim

TEMMUZ 1979

1 Temmuz 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, MİSK ve MHP Genel Merkezlerineyapılan saldırı ve iki kişinin ölümüyle ilgili olaylar nedeniyle MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e bir mesaj gönderdi. Ecevit mesajında«saldırının çok partili demokratik rejimi hedef aldığını ve siyasal gerilimi arttırmayı amaçladığını» belirterek, «suçluların yakalanması içinher türlü çabanın gösterileceğini» söyledi,

2- Bakanlar Kurulu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile,Türk Hükümeti arasında imzalanan «Elektronik cihazların bakımı veonarımını sağlamak amacıyla bir eğitim merkezi kurulmasını içeren»ve ayrıca «Ormancılık eğitimi ve islendirilmesini amaçlayan» iki ayrıprojeyi onaylayarak yürürlüğe koydu.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel MİSK ve MHP Genelmerkezlerine yapılan saldırı ile ilgili olarak MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'e gönderdiği telgrafta «silahlı tecavüz fevkalade üzücüdür. Bu harekete kalkışanların cüret kaynağı bugünkü hükümettir.Bunlar yapanların ve yaptıranların yanma kalmayacaktır» dedi.

4- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, MİSK ve MHP GenelMerkezlerine yapılan saldırı ile ilgili olarak THA'ya verdiği demeçte«Siyasi parti yöneticilerine ve bu partilerin binalarına yapılan saldırılarıönlemede ihmal gösterenlere müsamaha etmeyeceğiz» dedi.

5- Türk - IMF heyetleri arasındaki görüşmeler sonunda, IMF Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi amacıyla hazırlanan «Niyet Mektubu» Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu tarafından imzalandı.

6- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, partisi ve MİSK GenelMerkezi'ne yapılan saldırı ile ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında «Olay sırasında Bahçelievler Karakolunda bulunan polislerinhiçbir müdahalede bulunmadığını» öne sürerek, «Bu iktidar kanlı veşaibeli saltanatını devam ettirebilmek için komünistlerin ve vatan bölücülerinin muhalefeti sindirmesine sığınmış bulunmaktadır» dedi.

7- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, Ankara'da yaptığı açıklamada «Hükümetin Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren hayati konularda parlamentoya bilgi vermediğini» öne sürerek «Türkiye'nin meseleleri ağırlastıkça ülkeyi yönetenler hafifleşmekte ciddiyetten ve sorumluluktan uzaklaşmaktadırlar» dedi.

8- CHP Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Birgit haftalık YankıDergisi'ne verdiği demeçte «CHP hükümetinin aldığı son kararlarla milyonlarca lira yitiren işadamlarının, parti değiştiren politikacılarla ilişkikurması dikkatten kaçmamalıdır» dedi.

9- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri Zeki Yücetürkyaptığı açıklamada «Tarım ürünlerini destekleme fiyatlarının devalüasyon oranında arttırılmasını ve tarım ürünlerine 47 liralık kurun uygulanmasını» isteyerek «Çiftçilerimiz istekleri karşılanmadığı takdirdeeylem yapma kararındadırlar» dedi.

10- Türk Tabibler Birliği 28. Büyük Kongresi sonunda Birlik Başkanlığı’na Erdal Atabek seçildi.

11- OLEYİS Sendikası Genel Kurul çalışmalarının sonunda, GenelBaşkanlığa Nusret Aydın'ı getirdi.

12- Adana ve İstanbul'da meydana gelen olaylarda iki kişi öldürüldü. Bir süre önce Urfa'da yaralanan TÖB-DER şubesi eski Başkanı Reşat Öge'de tedavi edildiği hastanede öldü.

13- Denizcilik ve Kabotaj bayramının 53. yıldönümü törenlerlekutlandı.

14- Japonya dönücü ABD Başkanı Carter ile birlikte Güney Kore'ye resmi bir ziyaret yapan ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Hürriyet gazetesine verdiği demeçte, «Tokyo'da yapılan görüşmelerde,Türkiye'nin durumunun da ela alındığını» söyledi.

15- Paris'te ingilizce olarak yayınlanan «The İnternational HeraldTribüne» gazetesinde yer alan «Mahzun Türkler Batılı Kalmak İstiyorAma, Bedeli Yüksek Olacaktır» başlıklı yazıda «Yarım yüzyıl öncesinin,Avrupa'nın hasta adamı Türkiye, bugün Avrupa'nın can çekişen adamıdır. Avrupa sözcüğü bile Türkiye için yanlıştır. Türkiye'yi İran'ınakibeti beklemektedir» iddiasında bulunuldu.

16- New York Times gazetesinde yayınlanan bir yorumda «Türkiye'nin U - 2 uçaklarının uçuşuna 'izin vermemesi olasılığına karşı,Carter yönetiminin, Sovyetler Birliği'ni Salt - 2 anlaşması çerçevesinde denetlemek için Norveç'teki elektronik dinleme üssünü ve casusuydularını geliştirme çabasında olduğu» yazıldı.

17- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in, Kıbrıs Türk ve Rum taraflarına gönderdiği mesajda, «19 Mayısta Denktaş ve Kipriyanu arasında varılan anlaşmanın ikinci maddesine uyulmasını»istediği bildirildi.

18- Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi «El Müstakbel» dergisine bir demeç vererek «Doların değer kaybetmesi nedeniyle petrolüreten ülkelerin büyük zarara uğradığını ve iki yıl süre ile petrol dışsatımını durdurabileceklerini» söyledi.

2 Temmuz 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, son anarşik olaylarla ilgiliolarak yayınladığı demecinde «huzur, sükun için, demokratik rejiminselameti için bütün siyasi partiler genel bir anlayış havasına girmelidir. Bu husustaki insiyatif iktidar partisinden gelmelidir ve diğer siyasipartiler anlayış göstermelidir. Hangi siyasi parti veya koalisyon iktidarda olursa olsun, hür demokratik rejimin yıkılıp değişmesi halindebaşta siyasi partiler olmak üzere çoğulcu demokrasinin bütün kuruluşları kendilerinin bugünkü nizamda sahip oldukları serbestliği kaybedeceklerdir» dedi.

2- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Cumhurbaşkanı FahriKorutürk'ün çağrısı üzerine kendisine son anarşik olaylar hakkında bilgi verdi. Güneş görüşmeden çıkarken yaptığı açıklamada «MHP veMİSK'e saldırı olayları ile Manisa olayları hakkında değerli bilgilerelde ettiklerini, ve bunları kısa zamanda değerlendirerek suçluları yakalayacaklarını» söyledi.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada «Fiyat artışları, karaborsa ve stokçulukla, değişik önlemler getirilerek savaşım verileceğini ve bunun yanısıra stokçuların mallarına el koyularak, kendilerininde 1,5 yıla kadar cezalandırılacaklarını» söyledi.

4- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Partisinin Genel İdareKurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada «Komünistler hemiktidarın devamını sağlamak, hem de rejime bağlı güçleri yıldırmak içinmuhalefet ve sıkıyönetime karşı, akıllarınca sindirme eylemine girişmişlerdir» dedi.

5- CHP Bursa Milletvekili ve eski Milli Savunma BakanlarındanHasan Esat Işık ANKA Ajansının Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularına verdiği cevapta «Kıbrıs Rum yöneticilerinin son açıklamaları, ilk görüşmelere bağlanan umutları kuvvetlendirecek yönde değildir. Bugünküaşamada Kıbrıs için iki bölgeli federatif sistem benimsenmeden masaya oturmanın bir anlamı yoktur» dedi.

6- AP Genel İdare Kurulu tarafından yayınlanan bildiride «Bugünülke Millet Meclisi çoğunluğundan mahrum, Anayasa'yı ihlal etmiş birhükümetin fiili yönetimi altındadır. Hükümet iç güvenlik ve eğitim kurumlarının sol militonlarm yatağı haline sokma cüretinde bulundu» denildi.

7- MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk yaptığı yazılı açıklamada, «Ülkenin içinde bulunduğu tüm sıkıntı ve bunalımların AP ve CHPnin Batı taklitçiliği ve Batı yandaşlığından ileri geldiğini» savundu.

8- Good Year ve Turyağ fabrikalarında bir süreden beri sürengrev taraflar arasında anlaşma sağlanmasıyla sona erdi.

9- Maliye Bakanlığının altının satışıyla ilgili olarak aldığı sonkarar nedeniyle bir süredir direnişte bulunan Ankara'lı kuyumcular Bakanlığın bazı yeni kolaylıklar sağlaması nedeniyle direnişi sona erdirdiler.

10- Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, Türk - İş ile Uluslararası Hür Dünya İşçileri Konfederasyonu tarafından Çeşme'de ortaklaşa düzenlenen «Ekonomik Kalkınma ve Sendikalar» adlı seminere gönderdiği mesajda «Ekonomik kalkınmanın siyasal istikrara bağlıolduğunu savunarak, siyasi partilerin asgari müşterekte birleşmelerihalinde ekonomik sıkıntıların giderilebileceğini» söyledi.

11- Samsun, Diyarbakır, Mersin, Ankara ve İstanbul'da meydanagelen olaylarda toplam beş kişi öldürüldü.

12- Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 1979 yılıbaşlarında, Dünya Bankası yetkilileriyle yapılan görüşmeler çerçevesinde, tahıl depolama projesi için 85 milyon, limanların islah projesiiçinse 75 milyon dolarlık kredi anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

13- Birleşmiş Milletler'in Vietnamlı mültecilerin bir bölümününTürkiye yerleştirilmesi için resmen Türk hükümetine başvurduğu bildirildi.

14- İngiltere'de yayınlanan The Economist dergisinde U - 2 uçakları ile ilgili olarak yayınlanan bir yazıda, «Türk solunun bu uçuşlarakarsı olduğu ve Ecevit'in de solu gücendirmek pahasına bu uçuşlaraizin vermesini beklenemeyeceği» iddia edildi.

15- Türk-IMF yetkilileri arasında görüşmelerin bir parçası olarak Türk Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan «Niyet Mektubu» Washington'a gönderildi.

16- Japonya'nın Başkenti Tokyo'daki ekonomik doruk toplantısına katıldıktan sonra Washington'a dönerken bir demeç veren ABDBaşkanı Carter, «OPEC'in sık sık petrol fiyatlarını yükseltmesini ve batılı ülkelerin bu duruma sessiz kalışlarını eleştirerek, bu örgüte karşıortak çıkış yolu bulunmasını» önerdi.

3 Temmuz 1979

1- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Haluk Bayülken, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk adına MİSK Genel Yönetim Kurulu üyelerinikabul etti.

MİSK Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı'na sundukları «saldırı olayları» ile ilgili raporu açıkladılar. Raporda, «Özellikle mevcut siyasi iktidar döneminde binalarımıza, yöneticilerimize vemensuplarımıza yapılan saldırılar en yoğun safhaya ulaşmıştır. 18 ayiçinde öldürülen MİSK Yönetici ve üyelerinin sayısı 127'dir» denildi.

2- Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay, 18. yasama yılının sona ermesi nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, «Yasama,Yürütme ve Yargı erkleri arasındaki dengenin bozulması, toplum yaşantısını huzursuzluğa ve sosyal patlamalara götürür. Son yıllardayurdumuzda görülen ve büyük boyutlara ulaşan huzursuzluğun ve yaygın şiddetle eylemlerinin kaynağını buralarda aramak gerektiğine inanıyorum» dedi.

3- Başbakan Bülent Ecevit, CHP Genel Yönetim Kurulu toplantısı sürerken gazetecilere yaptığı açrklamada, «CHP'nin saldırılara ençok hedef olan partilerden biri olduğunu ve saldırılarla karşılaştığızaman CHP'nİn siyasal ortamın gerginleşmesini önlemek için üzerinedüşen görevi yerine getirdiğini» söylerek, «Şimdi tüm muhalefet partilerinin de benzer anlayış ve davranış içinde olmalarını» istedi. Ecevit,açıklamasında ayrıca, «Hükümet ve CHP, ülkede huzur sağlanması vesiyasal gerilimin hafifletilmesi, Ekim'de yapılacak seçimlere barış içinde gidilebilmesi için, partiler arasında bir diyalog ortamı oluşturmaya,bu yönde her çabayı göstermeye hazırdır» dedi.

Öte yandan, iç güvenlik konusundaki son gelişmeler konusunda. Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında, Marmara Köşkü'nde birtoplantı yapıldı. Toplantıya, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş ile güvenlik örgütünün yetkilileri katıldılar.

4- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Parti Genel Merkezi'ndedüzenlediği basın toplantısında, «Bu Hükümet düşürülmedikçe, hiçbiryeni alternatif üzerinde tartışmam» diyerek, «Geçen yıl yardım yılıydı,bu yıl acele yardım yılı olacak galiba. Hadi buna inat olsun diye, sırfbeni mahcup etmek için su yardımı bulsunlar da gelsinler. Ben, acizdirler, bulamazlar diyorum» seklinde konuştu.

Demirel toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün, «Partilerin genel bir anlayış havası içine girerek, diyalog kurmaları» konusundaki çağrısıyla ilgili olarak, «önceMeclis'e gelsinler, hesaplarını versinler, sonra diyalog kuralım. Mesele, diyalog yokluğu değil, Hükümet'in yokluğudur. Beceriksizliğidir.Cumhurbaşkanı dahil, kimse bizden bu Hükümet'in ayıplarını örtmemizi isteyemez» dedi.

5- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Parti Genel İdareKurulu üyeleri. Partili milletvekilleri, MSP'den aday adaylarının veParti il Başkanları ile Koordinatörlerin katıldığı «MSP seçim Karargahı»toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, «İktidarın eksiğini AP'dentamamlayarak idame ettirdiğini» öne sürdü ve «Yapılacak Senato seçimleriyle muhalefet 227'ye ulaşacak ve 18 aydan beri milleti iniminim inleten CHP iktidarına son verilmiş olacaktır» dedi.

6- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Cumhurbaşkanı FahriKorutürk'ün demeci ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Memleketinana davaları, siyasi partilerimizin diyalog ve işbirliği içinde bulunması, Anayasamızın başlangıç ilkeleri etrafında bir davranış bütünlüğügöstermesi, rejimimizin ve devletimizin geleceği açısından milli birsorumluluktur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajında değindiği konu,bizim MHP olarak öteden beri savunduğumuz husustur. Bu açıdanSayın Cumhurbaşkanı'nın demecini müsbet karşılıyorum» seklinde görüşlerini bildirdi.

7- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, basına yaptığı yazılıaçıklamada, «Partilerarası diyalogun, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyetin ve Anayasa'nın dayandığı temel ilkeler çerçevesinde yararlı olabileceğini» belirtti.

8- Danıştay Dava Daireleri Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun, «İstanbul Darphane ve Damga Müdürlüğü işyerlerinde Basın - İş Sendikası'nca uygulanacak grevin ertelenmesine ilişkin, 20 Haziran 1979 tarihlikararını iptal etti.

9- Gönen'de yayınlanan «Bugün Gazetesi» matbaasında dışarıdan açılan ateş sonucu gazetenin sahibi ve MHP Gönen İlçe BaşkanıBülent Akarsu ağır yaralandı, kardeşi Mesut Akarsu ise öldü. Bu arada, Gaziantep'te TİKP İl Başkanı Zeki Ön, Bursa'da CHP'li olduğu bildirilen Avukat Cengiz Göral ile İskenderun'da bir öğrenci öldürüldü.

10- İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 14 Haziran günü forum düzenleyerek, Sıkıyönetim yasalarına aykırı hareket ettikleri iddiasıyla tutuklanan 450 öğrencinin sorgusu, Sıkıyönetim Mahkemesince yapıldı ve daha sonra sanıklar serbest bırakıldı.

11- MİSK Genel Merkezi, güvenlik kuvvetlerince arandı. Aramada, suç unsuru taşıyacak hiçbir şeyin ele geçirilmediği bildirildi.

12- Açık bulunan T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Turgut Erdem tayin edildi.

13- ANKA Ajansı tarafından verilen bilgiye göre; yurt dışındakiişçilerin DÇM hesaplarını kapatarak kesin satış yaptıkları tutarın 100milyon dolar dolayında olduğu belirlendi.

14- İstanbul'da dövizle akaryakıt satışlarına başlandı.

15- Kula - Uşak karayolunda, akaryakıt yüklü iki tankerin çarpışması sonucu 3 kişi öldü.

16- Türkiye'de konut gereksiniminin karşılanmasında, bölge ölçeğinde yapımına başlanan fiziki planlama çalışmalarının uygulanmasında bütünlük sağlanması amacıyla, ele alınan bölgelerde planlama, yatırım, karar ve önlemlerle ilgili eşgüdümü sağlamak üzere «Planlamave Eşgüdüm Kurulu» kuruldu. Bakanlar Kurulu'nun bu konuda aldığı karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

4 Temmuz 1979

1- Boş bulunan iki Devlet Bakanlığı, Başbakan Bülent Ecevit'inisteği ve Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün onayı ile kaldırıldı.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan, Cumhurbaşkanı'nın «partilerarasında diyalog kurulması» isteği ile ilgili olarak basına yaptığı açıklamada, «Milletin bunu beklediğini» belirtti ve«Cumhurbaşkanının 'ikaz ve kuşkularını hafife almak ve değerlendirmemek büyük bir gaflettir» dedi.

3- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Hürriyet Gazetesi'ne verdiği demeçte,« Toplum olarak demokrasiyi savunmak istiyorsak, demokrasiyi yıkmak isteyen eylemci kadar cesur olmalıyız ve demokrasiye bağlılıkla sahip çıkmalıyız» şeklinde konuştu.

4- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, düzenlediği basın toplantısında, «Cumhurbaskanı'nın partilerarasında diyalog kurulması çağrısının tüm yurtta memnuniyetle karşılandığını» belirtti.

5- CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, Bursa'da CHP'li biravukatın öldürülmesi ile ilgili olarak CHP Bursa İl örgütü'ne gönderdiğimesajda, «Parti yöneticilerine ve üyelerine, parti binalarına yapılan insanlık dışı saldırılar aslında demokrasimize yönelmiş saldırılardır» dedi.

6- AP Genel İdare Kurulu bildirisi, Genel Başkan Yardımcısı Nuri Bayar tarafından açıklandı. Bildiride, «Bitmiş, tükenmiş, meşruiyetini yitirmiş bir Hükümeti, «diyalog çağrıları ile kurtarmanın mümkünolmadığı en kısa sürede görülecektir» denildi.

7- MSP Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan basına yaptığıyazılı açıklamada, «Türk ekonomisinin Niyet Mektubu ile IMF'nin emrine verildiğini» öne sürerek, «Yıllardır Bağımsız Türkiye edebiyatıyapanların gerçek yüzü ortaya çıkmıştır» dedi.

8- MHP Millet Meclisi Grup Başkanvekili İhsan Kabadayı, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, «Orta sınıfın adeta bir çökmenoktasına geldiğini» öne sürerek, «Demokratik rejimlerde meselelerinçözüm yerinin Millet Meclisi olduğunu» söyledi.

9- TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı yazılı açıklamada,«Anarşiyi yenmek için MHP'nin terörüne karşı milletin büyük çoğunluğunun desteğini alan bir milli birlik hükümeti kurulmalıdır» dedi.

10- Kısa adı PUİS olan Türkiye Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nın olağanüstü Genel Kurulu'nda, «Sorunlar çözümlenene kadardireniş kararı» alındı.

11- Bir süre önce bombalanan MİSK Genel Merkezi'nin, güvenlikkuvvetlerince aranması üzerine basına yazılı bir açıklama yapan MİSKGenel Başkanı Ömer Faruk Akıncı, «İktidar suçluyu mağdurun mekanında arıyor» dedi.

12- Türk işadamlarından Nejat Eczacıbaşı ve Vehhi Koç, Bursa'da işadamlarıyla bir toplantı yaptılar. Toplantıda konuşan Vehbi Koç,«Ekonomi ile iç politika, birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Ekonomisi kuvvetli olan ülkelerin politikası da kuvvetlidir» dedi. Eczacıbaşı ise, «Ekonomimize isabetli teşhis konursa, tedavisi de kolay olur. Bugünkü teşhis doğru olsaydı, ekonomimiz bu bunalımlı döneme sürüklenmezdi»seklinde görüşlerini açıkladı.

13- Dışsatıma ilişkin uygulamada uyum ve hız sağlamak ve gerekliönlemleri en çabuk şekilde alabilmek için, bir süre önce yürürlüğe konulan «Dış satım düzenleme kararı» uyarınca «Dışsatım Eşgüdüm Kurulu» oluşturulmasına ilişkin Ticaret Bakanlığı kararı, Resmi Gazete'deyayınlanarak yürürlüğe girdi.

14- İstanbul'da meydana gelen bir olayda, bir işçi yaylım ateşinetutularak öldürüldü.

15- Yunan Hükümeti, ham petrol fiyatlarının artması üzerine, benzinin fiyatın yüzde 28 arttırdı.

16- Sovyetler Birliği'nin resmi TASS Ajansı yayınladığı bir haberinde, «Devlet Başkanı Leonid Brejnev'in, ABD Başkanı Jimmy Carter'a bir telgraf göndererek, Viyana Doruğu'na imzalanan SALT - II anlaşmasının olduğu gibi uygulanmasını istediğini» bildirdi.

17- Filistin Kurtuluş örgütü Lideri Yaser Arafat, dünya kamuoyuna bir çağrıda bulunarak, «İsrail'in Filistin ve Lübnan halklarına karşıgiriştiği saldırıların durdurulmasını» istedi.

18- Libya Devrim Komuta Konseyi Başkanı Muammer El Kaddafi,resmi bir gezi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

5 Temmuz 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Danıştay Başkanı İsmail Ülgen'i Danıştay binasında ziyaretti. Korutürk, görüşme sırasındayaptığı konuşmada, Danıştay'ın dava yükü açısından hafifletilmesi gereğine değinerek, «Bölge idari mahkemeleri vatandaşın can ve mal güvenliği için gereklidir» dedi.

2- Başbakan Bülent Ecevit, «MHP İstanbul Beşiktaş İlçe Örgütü Sekreteri'nin MİT ajanı olduğu» yolundaki iddialar üzerine, basınayaptığı açıklamada, «Bu iddiaların MİT Müsteşarlığı ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nca yalanlandığını» belirterek, «MHP elindekibelgeleri verirse, konuyu daha derinlemesine inceleyebiliriz» dedi.

Ecevit ayrıca, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkanı MuhittinBüyükaslan ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.

3- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, «Partisinin içinde MİTajanı saptandığına» ilişkin haber üzerine basına yaptığı açıklamada,bu çeşit kışkırtmaların zaman zaman görüldüğünü öne sürerek,«Ecevit Hükümeti MHP'yi gayrimesru göstermek için kışkırtmalar yapmaktadır» seklinde görüşlerini bildirdi.

4- CHP Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun Karagözoğlu, basınaverdiği demeçte, «Anayasa'da öngörülen yöntemlerle görevden ayrılmadıkça. Cumhuriyet Hükümetini gayrimeşru ilan etmek, hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir» dedi.

5- AP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özalp, basına bir demeçvererek, «Kaçmak, düşmenin başlangıcıdır. Hükümet bugün kahrındanve kininden korkup çekindiği, o nedenle de bir türlü arasına girmeyecesaret edemediği millet karşısında kendisine doping yaparak kurtulmak çabasındadır» dedi.

6- MSP Millet Meclisi Grup Sözsücü Şener Battal, Konya'da basına verdiği demeçte, «Ülkemizde sağlam fikirli partilerin oluşmasıylademokrasinin istikrar kazanacağını ve milletvekillerinin sık sık partideğiştirmeyeceklerini» söyledi.

7- Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier başkanlığındakiTürk-İş İcra Kurulu üyeleri. Sosyal Güvenlik Bakanı Salih Yıldız'ı ziyaret ederek, kendisine, «Türk- İş konut kredisinin 450 bin liraya çıkarılması» isteğinin de yer aldığı, SSK Genel Kurulu'nda beliren dileklerini içeren bir öneri paketini sundular.

8- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Nuh Kusçulu, Marmara veTrakya Borsaları Bölge Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, «TÜMOSANve benzeri kamu yatırımlarının kambur üstüne kambur eklemekten başka bir işe yaramayacağını» belirterek, «Buraya harcanacak paralarınenerji yatırımlarına harcanması halinde birçok hidroelektrik santralinindevreye girebileceğini» söyledi.

9- Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye 74.4 milyon dolarlıkkredi açmasına ilişkin anlaşma, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Yvesle Portz ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu arasında imzalandı.

10- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ağır Suç MasasıŞefi Başkomiser Ahmet Ateşli, Merter'de otomobilinin içinde, biri kızbeş kişi tarafından kurşunlandı. Yetkililer tarafından, Ahmet Atesli'ninbir süre önce Merter'de iki kişinin ölümüyle sonuçlanan operasyonuyönettiği ve eylemi MLSPB'nin üstlendiği açıklandı.

11- Gazeteci Yazar Sezai Solelli, geçirdiği bir kalp krizi sonucuöldü.

12- Freninin patlaması sonucu bir tuğla yığınına çarpan yolcu otobüsünde, üç kişi öldü. 40 kişi de yaralandı.

13- Washington Post Gazetesi, başyazısında, «ABD'deki Yunanlobisini, Kongre'nin Türkiye'ye 50 milyon dolarlık askeri hibe yardımında bulunmasını engellemek ve böylece ABD'nin çıkarlarını zedelemekle» suçladı.

14- Kudüs'te «Uluslararası Terörizm» konusunda düzenlenen birsempozyumda konuşan bir İngiliz uzmanı, «Filistin Kurtuluş örgütü;ajanlarının, 'İran'dan Türk sınırı içindeki bölgelere modern silahlar kaçırdıklarını» öne sürdü.

15- Kıbrıs Rum Ana Muhalefet Partisi Lideri Klerides, bir açıklamasında, «Kıbrıs sorununun çözümü konusundaki iki bölgeli federasyon tezinin Rumlar tarafından da benimsendiğini,'ancak Kipriyanu'nunböyle bir anlaşmadan kaçındığını» belirtti.

16- Cezayir'in eski Devlet Başkanı Ahmed Bin Bella, 14 yıl gözaltında bulundurulduktan sonra serbest bırakıldı.

17- Avrupa Ekonomik Topluluğu, Vietnam'a yapılacak yardımın;durdurularak, bu iş için ayrılan paranın Vietnamlı mültecilere verilmesini kararlaştırdı.

6 Temmuz 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Türkiye Büyük Millet MeclisiBaşkanı Cahit Karakaş'ı odasında ziyaret ederek bir süre görüştü. Korutürk, görüşmeden önce yaptığı açıklamada «Ziyaret amacının Meclis'in bir yıllık çalışmaları hakkında bilgi almak olduğunu, son zamanlarda bazı konularda fikirlerini ifade ettiğini, buna bugün özellikle eklemek istediği şeyin vatandasın karşılaştığı güçlüklere karşı siyasetadamlarının huzur için tedbir almaları olduğunu» söyledi.

2- Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş düzenlediği basın toplantısında Meclisin bir yıllık çalışmaları hakkında bilgi verdi, ikinci yasama yılı içerisinde, Meclis'e 49'u gensoru önergesi olmak üzere toplam 238 önerge verildiğini, 138 kanun tasarısı ile 178 kanun teklifiüzerinde çalışmalar yapıldığını bildirerek, «Parlamento ve parlamenterler olarak, görevlerimizi ne denli sistemli ve verimli yerine getirirsek o ölçüde yalnız halkımıza hizmet etmekle kalmayız, genç demokrasimizin daha iyi gelişmesine ve kökleşmesine de yardımcı oluruz»dedi.

3- Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'eçeşitli konularda bilgi verdikten sonra Çankaya Köşkü'nden çıkarkengazetecilere yaptığı açıklamada, «Merkez Bankasının brüt döviz rezervinin 1 milyar 226.5 milyon dolara ulaştığını bildirerek, «Türkiyedışsatım gelirlerinin tümünü petrol dışalımına ödeyen tek ülkedir»dedi.

4- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Ankara'da ingilizceolarak yayınlanmakta olan Daily News gazetesine verdiği demeçte,Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün, siyasi partiler arasında diyalogkurulması yolundaki çağrısı ile ilgili olarak «Biz bu hükümeti gayri meşru ilan ettik. Şimdi dönüp diyalog mu kuralım. Diyalogun yapılacağıyer Meclis'tir. Cumhurbaskam'mn bunu görmemezlikten gelmesi düşünülemez» dedi.

5- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında partisinin meşruiyet çizgisi dışına çekilmek istendiğini belirterek «Hükümet bazı ajanlarını partimizin içine sokuyor.Bütün milletin önünde sesleniyoruz. Bizim tesbit ettiğimi ve henüzisimlerini açıklamadığımız öteki kışkırtıcı aajnları Ecevit derhal geriÇekmelidir» dedi.

6- Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bülent Ulusu, DonanmaVakfının İzmir şubesine bağışta bulunanlara madalya ve şilt verme töreninde yaptığı konuşmada «Dünya denizci devletlerinin takdirini kazanan «Sar» adlı botlarla, bazı savaş gemilerinin seri halde inşasınabaşlandığını bildirerek, «Libya, Katar Suudi Arabistan ve diğer bazıülkelerden gemi yapımı için sipariş aldık» dedi.

7- İzmir Ticaret Odası Başkanı Dündar Soyer yaptığı yazılı açıklamada, «Beceriksizlikler sonucu kısa sürelerle uygulanan devalüasyonlar giderek üretken kesimlerde bir neyi varlık vergisi anlamını kazandırmaya başlamıştır» dedi.

8- Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin 5. Olağan Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Dernek Başkanı Hayri Ekinci, «Türk uluslararası taşıma filosu, defalarca ifade ve izah olunduğu halde kapasitenin % 40'ı ancak çalışabilmekte ve bilhassa 1978-79'da yapılan devalüasyonların büyük etkisi ile bu çalışma eski nisbetini dahi devam ettiremez hale gelmiştir» dedi.

9- Giresun'un Espiye ilçesinde bir avukat silahlı saldırı sonucuöldürüldü.

10- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Milliyet Gazetesi'ne yaptığıaçıklamada, toplumlararası görüşmelerdeki zorluğun, iki bölgeli bir;federal sistemi Rumların kabul edip etmediği noktasında ve güvenliksorununda düğümlendiğini söyleyerek «iki bölgeli» deyimden Ada'nınkuzeyinde bir Türk ile güneyde bir Rum ilinden oluşan federal bircumhuriyetin kasdedildiğini» belirtti.

11- ABD Savunma Bakanı Harold Brown, PBS televizyonundayaptığı bir konuşmada, Basra Körfez bölgesinde ve Hint Okyanusu'ndahayati çıkarların tehdit edilmesi halinde ABD'nin askeri bir müdehalede bulunabileceğini» söyledi.

12- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Cenevre'de düzenlediğibasın toplantısında, «Giderek büyüyen Çihhindi mültecileri sorununuçözümlemek için, Vietnam'ın Uluslararası Mülteciler Yardım Konferansı'nda katılması gerektiğini» söyledi.

7 Temmuz 1979

1- Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, TBMM'n in tatile girmesi nedeniyle. Parlamenter ve basın mensupları onuruna bir kokteylverdi.

2- Başbakan Bülent Ecevit, Antalya'nın Mozalar Köyü'ndekiDSİ Aşağı Aksu ikinci Merhale Projesi Sulama Tesislerinin temeliniattı. Ecevit, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, «Türkiye artıkdüzlüğe çıkmaya başlamıştır. Vurguna alışmışlar Türkiye'yi yıkamadı,yıkamaz. Biz muhalefetten bu Hükümet'e destek olmasını istiyor değiliz. Destek olanı şükranla, olmayanı da demokrasi gereği aniayışlikarşılarız» dedi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, düzenlediği basın toplantısında, emniyet görevlilerine yönelen saldırıları eleştirerek, «Kendihükümet dönemi sırasında kışkırtıcı ajan kullanıldığı» yolundaki iddiaları yalandı ve «Böyle bir iddianın belgelendirilmesi halinde sorumluluğu üstüne alacağını» söyledi. Demirel ayrıca, partilerarası diyaloga karşı olmadığını belirterek, «Kim kiminle nerede ne konuşacak, nerede konusalım, parkta mı, otelde mi? Meclis'te konuşalım diyorum»dedi.

4- Adalet Bakanı Mehmet Can, Cumhuriyet Savcılıklarına gönderdiği genelgede, «Gıda maddesi stoku yapanlar hakkında cezai kovuşturma yapılmasını» istedi.

5- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Partisinin Konya Genişletilmiş İl Divanı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, «Anarşinin önlenmesi için manevi terbiye gerektiğini» söyledi.

6- CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, basına verdiği demeçte, «Cumhurbaşkanı'nın partilerarası diyalog çağrısını 'Tek partiistemek olarak nitelendiren Demirel'in düşündüğü şekilde bir demokrasi anlayışının dünya üzerinde bulunmadığını» belirtti.

7- MSP Gene! Başkan Yardımcısı Süleyman Arif Emre, basınayaptığı yazılı açıklamada, «Anarşiyi önlemek için Meclis'te grubu bulunan siyasi parti liderlerini, bir masa etrafında toplanmaya» çağırdı.

8- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, DİSK, yayınlandığı bir bildiride, «Hükümet'in işbaşına geldiğinden bu yana devamlıolarak isçilerin grevlerini ertelediğini» belirterek, «İşçiler bu Hükümet'ten yaptıklarının hesabını seçimlerde soracak» dedi.

9- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Nuh Kuşçulu, düzenlediği basın toplantısında, «Hükümet, devalüasyon, kur farkları ve primler konusunda aldığı kararlarla, özel sektör fonlarını hukuki dayanağı olmadan tahsil etmekte, bu fonları zararla çalışan kamu kesimine aktarmaktadır» seklinde görüşlerini açıkladı.

10- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri Birliği Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Birlik Başkanı Kasım Önadım, «Türkkooperatifçiliği ve ekonomisinin doktriner amaçla kurdurulan kooperatifler yüzünden yara aldığını» öne sürdü.

11- Türkiye Din Görevlileri Federasyonu, Ankara'da çalışmalarına başladı.

12- Diyarbakır'da, adam öldürmek ve kaçakçılık yapmak suçlarından aranan kaçakçılarla jandarma arasında çıkan silahlı çatışmada 1jand;arma eri ve 1 kaçakçı, Samsun'da meydana gelen olayda ise 1şoför öldü.

13- Belçika'nın Başkenti Brüksel'de yapılan «Uluslararası TurizmAfişi Yarışmasında, Türkiye birincilik kazandı.

14- Bisküvi ve pil fiyatlarına yüzde 25 - 75 oranlarında zam yapıldı.

15- Türk Atlantik Derneği'nce düzenlenen «30. Yılında NATO»konulu uluslararası sempozyuma bir mesaj gönderen NATO GenelSekreteri Joseph Luns, «NATO'nün en büyük görevinin, bir yandandetant'ı sürdürken, diğer yandan da savunmayı güçlendirmek olduğunu» belirtti.

16- Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği'ne, Büyükelçi ÖzdemirYiğit'in atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

17- Transit ticaret yapanların net döviz getirmeleri halinde, «Dışsatım özendirme ve geliştirme kararı esaslarından» yararlandırılmalarını amaçlayan «Transit Ticaret Yönetmeliği» Resmi Gazete'de yayınlandı.

18- ABD'de yayınlanmakta olan Business Week Dergisi, Türkiye'ys ilişkin bir yazısında, «Ecevit Hükümeti yıkılırsa, Türkiye'nin yıkılışını kimse önleyemez» dedi.

19- Almanya'da yayınlanmakta olan Frankfurter Allgemeine Gazetesi, TBMM'nin tatile girmesine ilişkin olarak yayınladığı bir yorumunda, «Meclis tatile girince Ecevit Eylül'e kadar düşmekten kurtuldu» diyerek, «CHP içinde huzursuzluk olduğunu ve Demirel'in de Hükümet değişikliği için pek istekli olmadığını» yazdı.

20- İran'lı dini Lider Ayetullah Humeyni, Kum Kenti'nde bazı fabrika sahipleriyle yaptığı toplantıda «Hükümet'in bütün ekonomiyi devletleştirmek düşüncesinde olmadığını» söyledi.

21- IMF Genel Müdürü Jacgues de la Rosiere, BM Ekonomik veSosyal Konseyi'nde yaptığı konuşmada, «Petrol fiyatlarındaki son artışın, petrol üreticisi olmayan gelişme yolundaki ülkelerin sırtına 12milyar dolarlık yük bindireceğini» belirtti.

22- Nikaragua Devlet Başkanı Somoza, Washington Post Gazetesi'ne verdiği demeçte, «Savaşmaktan yorulduğunu, istifa etmeye hazırolduğunu ve ülkesinden ayrılış tarihinin ABD Yönetimine bağlı olduğunu» söyledi.

8 Temmuz 1979

1- Cumhuriyet Senatosu Başkan Vekillerinden Mehmet Ünaldı,Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay'a bir mektup göndererek,görev süresinin 16 Hazİran 1979 tarihinden itibaren sona erdiğini belirtti ve «Cumhuriyet Senatosu makamını işgal etmeniz mümkün değildir. Kaldı ki siz işgal ediyorsunuz ve fuzuli şagilsiniz» dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Ankara'da basına verdiği demeçte, «Meşruiyetini yitirmiş Hükümet'in başı Meclis'ten kaçıp soluğu Toros eteklerinde almış ve anlaşılan sıcak başına vurmuştur» dedi.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan Konya'da düzenlediği basın toplantısında, «Bugünün şartları içinde ve cereyan eden olaylar karşısında siyasi liderler siyasi olaylardan ibretdersi almalıdırlar. 141 ve 142. maddelerin kalkmasına taraftar değilim. Mücadele imkanlarımı kaybettiğim anda da Hükümet'ten istifaederim» şeklinde konuştu.

4- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, İstanbul'da yaptığı basıntoplantısında, teröristlere silah sağlayan kaynakların kurutulacağınısöyleyerek, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in, silah kaçakçısıpolitikacıların kimliklerini açıklaması yolundaki» görüşünü yanıtladıve «Bu konular politika dışında görülecek konulardır. Bu aşamadaaçıklama yapmanın çeşitli sakıncaları vardır. Sayın Demirel'in de busakıncaları kabul edeceğini sanıyorum» dedi.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, ANKA Ajansı'na verdiği demeçte, AP Genel Başkanı'nın Aksu Projesi ile ilgilisözlerini yanıtladı ve «Aksu projesi'nin ihale dosyası Hükümetimiz döneminde hazırlanmıştır, ihale hükümetimiz döneminde yapılmıştır vetemel dün atılmıştır. AP Genel Başkanı'nın iddiaları, Hükümetimizinenerji ve sulama alanındaki yatırım çabaları karşısındaki hırçınlaşmasısonucudur» şeklinde konuştu.

6- MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, basına yaptığıyazılı açıklamada, «Hükümet olmanın bütün avantajlarına, teşkilatınbütün gayretine rağmen, CHP bir çöküntüye doğru gitmektedir. Umuttükenmiş, balon sönmüştür» dedi.

7- MHP Genel Sekreteri Necati Gültekin, haftalık Yankı Dergisi'nin sorularını yanıtlarken, «Saldırıların tek hedefinin MHP olmadığını, olayların amacının devleti bölmek, rejimi yıkmak olduğunu, iç savaş çıkarmanın amaçlandığını» öne sürerek, «Son olayların amacı, MHP ve CHP'li vatandaşları birbirine düşürmektir» dedi.

8- AP Gençlik Kolları, yayınladığı bildiride, «Cumhuriyete sımsıkı bağlı bulunan Türk milliyetçileri, Ecevit ve yandaşlarıyla değil, ancak CHP içindeki antikomünist ve Atatürklülerle diyalog kurabilirler.Milli diyalog budur» şekl'inde açıklamada bulundu.

9- Skylab parçalarının Türkiye'ye düşme olasılığına karşı alınacak önlemler konusunda Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor'unbaşkanlığında bir toplantı yapıldı ve İçişleri Bakanlığı'nın eşgüdümünde bir komisyon kuruldu.

10- Ticaret Bakanlığı taraafından yayınlanan sirkülerde, SovyetlerBirliği'nden yapılacak ithalat için, Bakanlık'ça toplam 5000.000 dolarlık yeni Kontenjanlar tanındığı bildirildi.

11- DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, TÖB-DER GenelSekreteri Kemal Uzun, TMMOB Genel Başkanı Teoman Öztürk veTÜM-DER Genel Başkanı Nizamettin Barış, düzenledikleri ortak basın toplantısında, geçtiğimiz günlerde TV'de yayınlanan açık oturumda MHP sözcüsünün kendilerine sözle saldırdığını öne sürerek, «Bunları cevaplandırmak sorumluluğunu bile üstlenmeyen CHP Sözcüsü veTRT görevlisinin sorumsuzluğu karşısında orada bulunmayan ve cevap verme olanakları olmayan kuruluşların saldırılara uğraması karşısında suskun kalmaları bu kişi ve kuruluşların faşizme karşı tavırsızlığının bir başka kanıtıdır» dediler.

12- Yankı Dergisi'ne açıklamada bulunan Türkiye Odalar BirliğiBaşkanı Mehmet Yazar, «Gelecek kredilerin 'ölme noktasına' gelensanayinin belki bir kısmının 'Komadan çıkmasına' yardımcı olabileceğini» söyleyerek, «Kredilerin sanayi kesiminde üretimin çok darboğazda olduğu kritik hamrnaddelerce büyük kapasite artırımına yol açacakdarboğazı giderici yatırımların ihtiyacında kullanılmasını» istedi.

13- Türk - İş Teşkilatlandırma Sekreteri ve Tes - İş FederasyonuGenel Başkanı Orhan Erçelik «Kayseri'de yaptığı konuşmada, «Savurganlıktan toplumun kurtulması ve ülke şartlarının gerektirdiği özveride bulunmanın kaçınılmaz bir milli görev olduğunu ifade edenler, 25bin kişilik bir kadroya sahip olan DSİ Genel Müdürlüğü'ne yeniden24 bin 116 kadro almışlardır» dedi.

14- Haftalık Yankı Dergisi'nin sorularını yanıtlayan Ankara Kuyumcu ve Sanatkarları Derneği Başkanı Zeki Obakan, «Tanınan yeni kolaylıklarla isteklerimizin yüzde 10-20 oranı yerine getirilmiş oldu» dedi.

15- TOFAŞ Otomobil Fabrikası'nda çalışan 1750 işçi «Parçayokluğu» nedeniyle, bir haftalık toplu izine çıkarıldılar.

16- DİSK'e bağlı Türkiye Gıda - İş Sendikası, daha önce grevkararı aldığı Turyağ ile birlikte beş işyerinde toplu is sözleşmesi imzaladı.

17- Samsun'da Devlet Hastanesi yakınlarında, silahlı üç kişi saldırısına uğrayan ve sol görüşlü olduğu bildirilen bir işçi öldürüldü.

18- Türk Atlantik Anlaşması Derneği tarafından İstanbul TarabyaOteli'nde NATO'nun 30. kuruluş yıldönümü dolayısı ile düzenlenensempozyum sona erdi.

19- İzmir'de, Paşabahçe satış deposunun çatısında çıkan yangın,kısa sürede çevredeki binalara da sıçradı ve Milliyet, Tercüman veEkspres gazetelerinin bulunduğu binanın tamamen yanmasına nedenolarak, 30'a yakın işyerini yıkıntıya dönüştürdü.

20- Bulgaristan Devlet Konseyi Başkanı Todor Jivkov, yarın Türkiye'de başlayacak olan «Çalışma gezisi» öncesinde Milliyet'e verdiğiözel demeçte, «İki ülke arasındaki işbirliğinde somut sonuçlar alındığını ve bunun daha da geliştirilmesi için büyük olanaklar bulunduğunu» söyledi.

21- Paris'te bulunan Türk Hava Yolları Bürosu, Turizm Temsilciliği ve Çalışma Ataşeliğinde aynı saatlerde üç bomba patladı. Bomba can kaybına neden olmadı, ancak maddi hasar meydanageldi. Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)Temsilciliği'ne yerleştirilen bomba ise, güvenlik ekiplerince patlamadan zararsız hale getirildi. Olaydan hemen sonra Fransız Haber Ajansı(AFP) ye telefon eden bir kişi, patlamaların sorumluluğunun «ErmeniSoykırım Hareketi» tarafından üstlenildiğini söyledi.

22- İran'da Şah rejiminin karşıtlarından dini Lider, Gubat Camiikurucusu Tacihaşe Tarhani, kimliği bilinmeyen iki kişi tarafından öldürüldü. Öte yandan, İran'da Mahabad Kenti'nde göstericiler polise aitbir silah deposunu basarak silahları ele geçirdiler, ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Kuzistan eyaletinde de petrol ve doğal gaz taşıyan2 boru hattı havaya uçtu, geniş bir çevrede yangın çıktı.

9 Temmuz 1979

1- Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov, Başbakan BülentEcevit ile resmi görüşmelerde bulunmak üzere Antalya'ya geldi. Ecevit,Jivkov onuruna verdiği aksam yemeğinde yaptığı konuşmada «Varnagörüşmelerinde ele alınan konularda geniş ve ayrıntılı çalışmalar yapıldığını ve petrol ile enerji sorununun bölgede ekonomik işbirliğinizorunlu kıldığını» söyledi. Jivkov ise yaptığı konuşmada «iki ülke arasındaki dostluk ve politik temasların ileri boyutlara vardığını» belirterek politik sistemler arasındaki farklılıkların karşılıklı sorunların çözümünde engel olmadığını söyledi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, MHP Genel Merkezi'nibasanların polis olduğuna ilişkin haberler üzerine düzenlediği basıntoplantısında «Hükümetin Türk polisini ikiye ayırdığını ve hasta ilanettiğini» belirterek «Baskın olayını düzenleyenlerin hükümetten güç aldıklarını» öne sürdü.

3- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu bir açıklama yaparak, APGenel Başkanı Demirel'in «Ecevit'in ödemeler dengesi alanında sağlanan olumlu gelişmeler ve transferlerin önümüzdeki günlerde açılacağı konusunda verdiği bilgileri «bir aldatmaca» olarak nitelemesinieleştirerek bu tutumun üzüntü verici olduğunu belirtti.

4- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan, Tam Gün Yasası'nın uygulamaya konması nedeniyle, İstanbul'da bakanlığa bağlıhastahane başhekimleriyle bir toplantı yaptı. Mete Tan yaptığı konuşmada «Tam Gün Yasası ile ilgili yönetmelikte yeni değişiklikler yapılarak kalalnara yeni olanaklar sağlanacağını» söyledi.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal Antalya'nınbazı ilçelerinin enterkonnekte sisteme bağlanması nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada «Enerji sorunu halle.dilmeden kalkınmanın olamayacağını» söyledi.

6- Anayasa Mahkemesi, Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesininbaşvurusu üzerine 1977 Bütçe Yasası'nda ücretlere 40 bin lira tavangösteren hükmü iptal etti.

7- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Parti Merkezi ve DİSK'ibombalayanların polis olduğuna ilişkin iddialar üzerine bir açıklamayaparak, «iddia doğruysa bu çok vahim bir olaydır. Devletin polisi berbat edilmiştir. Ecevit iktidara geldiğinden beri ne söylemişse çıkmıyor» dedi.

8- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu düzenlediği basın toplantısında, partisinin 22 Temmuz'da toplanacak olağanüstü kongresinin «Atatürkçülüğe çağrı» toplantısı olacağını belirterek, «Atatürkçüyoldan uzaklaştığımız için bugüne geldik» dedi.

9- CHP Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Alacakaptan, Demirel'in,Başbakan Ecevit ile ilgili sözleri üzerine yaptığı açıklamada «Demirel'in bir devlet adamına yakışmayacak biçimde ağızını bozduğunurddia ederek, «Demirel'in ruhsal dengesi sarsılmış durumdadır» dedi.

10- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Faruk Erem 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dünya üzerindeki silahlanmayı eleştirerek, bu sanayiye harcanan paraların eğitim ve beslenme için harcanmasını istedi.

11- Milliyet Gazetesi'nde yer alan bir haberde, gazeteci Abdiİpekçi'nin katilinin yakalandığı bildirildi. İsminin Mehmet Ali Ağca olduğu bildirilen kişinin üniversite öğrencisi olduğu ve görgü tanıklarıtarafından da tanındığı açıklandı.

12- Samsun'da meydana gelen olaylarda üç kişi öldürüldü.

13- MHP Beşiktaş İlçe sekreterinin MİT ajanı olduğu yolundakiiddialar üzerine, İstanbul Cumhuriyet savcılığı konuyla ilgili olaraksoruşturma açtı.

14- Skylab uzay laboratuvarının yeryüzüne düşme olasılığınedeniyle İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında oluşturulan Eşgüdüm Komitesi, olayın olacağı gün gerekli görülmesi halinde bazıuçak ve gemi seferlerinin ertelenmesini kararlaştırdı.

15- Türkiye'nin Pariste'ki Dıştemsilciliği'nin bombalanması nedeniyle, Türk Dışişleri Bakanlığı olayın faillerinin bir an önce yakalanması için Fransız Hükümeti'ne resmen'başvurdu.

16- Rum yönetimi lideri Spiros Kipriyanu, 15 Temmuz Yunandarbesi ve 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümleri nedeniyle, Atina'da yayınlanan haftalık Kırıyakatıkı Elefterotipia gazetesineverdiği demeçte, «Barış harekatını Kıbrıs'ın en karanlık dönemi olarak» nitelendirdi.

17- Nikaragua'da, Somoza iktidarını devirmek için savaşan Sandinista gerillaları, ABD'nin 'Ortak Hükümet' önerisini reddederek, Somoza diktatörlüğü gömülünceye kadar savaşacaklarını bildirdiler.

18- Sovyet Komünist Partisi'nin yayın organı Pravda gazetesi yayınladığı bir yorumunda «Ortadoğu ve Hint Okyanusu'nda kullanılması düşünülen yeni güçlerle ilgili ABD planının uygulanmasının ABD'ninkendine olduğu kadar dünya barışı için de çok ciddi sonuçlara yolaçabileceğine» değindi.

19- İran dini Lideri Ayetullah Humeyni, Şah döneminde işkenceve cinayet dışında suç işlemiş olanlar için genel af ilan ettiğini açıkladı. Bu arada İran Ordusunda devrimin gücünü zayıflatmak amacıylakarsı devrimci bir komplunun ortaya çıkarıldığı da bildirildi.

10 Temmuz 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit ile Bulgaristan Devlet Konseyi Başkanı Todor Jivkov arasında, dün Antalya'da başlayan görüşmelerdensonra yapılan resmi açıklamada, «İki ülkenin ekonomik ve ticaret ilişkilerini geliştirme kararına varıldığı» bildirildi. Bu arada, Antalya'dekiTürk - Bulgar resmi görüşmeleri sırasında, Bulgaristan Devlet KonseyiBaşkanı Todor Jivkov tarafından affedilen 6 Türk siyasi mahkum,Türkiye'ye iade edildi.

2- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, «Ecevit Hükümeti'nin polis arasına sızdırılmışmilitanlarla emniyet hizmetlerini yürüttüğünü ve bunda ısrar ettiğini»öne sürerek, «Katillerden, soyguncu ve sabotajcılardan emniyet teşkilatı kurmaya çalışan, rakibi gördüğü MHP'nin içine kışkırtıcı ajan sokan Ecevit, bütün ihanetlerin baş sorumlusudur» dedi.

3- AP Genel Sekreteri Nuri Bayar, Ankara'da döviz rezervleri vetransferlerle ilgili olarak basına verdiği demeçte, «Maliye Bakanı, APGenel Başkanı'nı doğrulamış, kendi Hükümetinin Başkanını ise yalanlamıştır. Döviz rezervleri Ecevit'in iddia ettiği gibi 1 milyar 266 milyon dolar değil, Maliye Bakam'nın söylediği gibi 1 milyar 73 milyondolardır. Hükümet Başkanı ile Maliye Bakam'nın beyanları arasında200 milyon dolarlık bir yalan ortaya çıkmıştır» dedi.

4- MSP Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan, Malatya'da düzenlediği basın toplantısında. Partisi'nin Tam Gün Yasası'na ilişkingörüşlerini açıklarken «Sağlık kuruluşlarında uygulanmasına başlananTam Gün Yasası'nın hekimlik mesleğinde teşvik unsurunu ortadankaldırdığını, tiyi hekim olmaya kimsenin özen göstermeyeceğini» önesürdü.

5- MSP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Arif Emre, Ankara'da basına yaptığı yazılı açıklamada, «MSP olarak bütün partileri öfke politikası yerine fikir ve hizmet politikasına, yapıcı olmaya davetediyoruz» dedi.

6- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan bildiride, «Tam Gün Yasası'nın uygulanmasıyla sağlık çalışmalarına ciddizarar verileceği» görüşü savunuldu.

7- Tam Gün Yasası ile il'gili olarak Türk Veteriner HekimleriMerkez Konseyi tarafından basına yapılan açıklamada, «İnsan yaşamını para ile değerendiren, çıkarları zedelenen ve halkı sömürmeyi yeğtutan çevrelerin yarattığı gürültülerin en kısa zamanda dineceğine inanıyoruz» denildi.

8- Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın kurulusunun 27. yıldönümü İstanbul'da düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan TGSGenel Başkanı Oktay Kurtböke, «Basına karşı çeşitli baskıların söz konusu olduğu bir çağda ve toplumda yaşıyoruz. Bu baskılar ister siyasaliktidarlardan gelsin, ister ekonomik güçlerden gelsin, bizim için ayırım söz konusu değildir. Basın özgürlüğü, Türkiye'deki ve dünyadakiözgürlük savaşımının bir yanıtıdır. Bu konuda hem fikirleri yazmak,hem yayınlamak, hem de dağıtmak konusunda hiçbir engeli tanımıyoruz» dedi.

9- İzmir'de kurulu Metal işyerinde çalışan Türk Metal Sendikası'na üye 1500 işçi, toplu is sözleşmesi görüşmelerinde çıkan anlaşmazlık sonucu greve başladı.

10- Kısa adı OLEYİS olan Türkiye Otel, Lokanta, Eğlence Yerleriİsçileri Sendikası ile Emek Turistik Tesisleri İşletmesi Limited Şirketiarasında Büyük Tarabya Oteli ve Emekli Sandığfna ait Maçka Oteli içingörüşmeleri sürdürülen toplu iş sözleşmeleri törenle imzalandı.

11- Türkiye Gıda - İş Sendikası ile İzmir'de kurulu Türkiye YağMamulatı Anonim Şirketi (Turyağ) adına Türkiye Gıda Sanayii İşverenleri Sendikası arasında sürdürülen işyeri düzeyindeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tarafların anlaşmasıyla her yıla 180 lira günlükücrete zam ile sonuçlandı.

12- «Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve İngiliz Entellijans hesabına casusluk yaptığı» iddiasıyla Genelkurmay AskeriMahkemesi'nde yargılanarak 17 yıl 6 ay ağır hapis cezasına çarptırılanMiT eski Başkan Yardımcısı ve emekli Kurmay Albay Sabahattin Savaşman hakkındaki hüküm. Askeri Yargıtay 3. Dairesi tarafından bozuldu.

13- Adana'nın Şakirpasa Mahallesi'nde işçi Cevdet Pınar, kimliğisaptanamayan bir kişinin açtığı ateş sonucu öldürüldü, öte yandan,Ankara Yenimahalle İvedik Yolu üzerinde bulunan Başbakanlık Arşivinşaatında çalışan bekçi Turan Şahin'in cesedi bulundu.

14- Akajans tarafından bildirildiğine göre; kısa adı DYB olanDevlet Yatırım Bankası aracılığı ile 32 kamu projesinde Dünya Bankası kaynağından 72 milyon dolar dolayında kredi kullandırıldı.

15- İş ve İşçi Bulma Kurumu verilerine göre; Türkiye'de 1979yılı Ocak- Mayıs döneminde 331 bin 794 kişi is istemiyle kuruma başvurdu.

16- Türkiye ve Yunan Dışişleri Bakanları Genel Sekreterleri düzeyinde Atina'da sürdürülen ikili görüşmelerin 4. resmi turu Atina'datamamlandı. Görüşmeden sonra yayınlanan ortak bildiride, tarafların«Samimi bir fikir alış - verişinde» bulundukları belirtilerek, diyalogunsürdürülmesi zorunluluğu vurgulandı ve Ankara'da yeniden birarayagelinmesinin kararlaştırıldığı açıklandı.

17- Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Spiros Kipriyanu, Lefkoşe'ninRum kesiminde çalışmalarına başlayan Asya-Afrika Halkları Dayanışma Örgütü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, «Türk tarafının doğrudan ya da dolaylı yollardan, KTFD Başkanı Rauf Denktaş'la 19 MayısZirvesi'nde yaptığı 10 maddelik anlaşmayı değiştirme çabasına giriştiğini» öne sürdü.

18- ABD ile Sovyetler Birliği arasında bir süre önce imzalananSALT - II Anlaşması, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde görüşülmeyebaşlandı.

19- Reuter Ajansı, ABD Enerji Bakanı Yardımcısı John O'leary'nin istifa ettiğini bildirdi.

20- AFP Ajansı tarafından, İran'lı dini Lider Ayetullah Humeyni'nin dün ilan ettiği genel aftan yaklaşık 10 bin kişinin yararlanacağı,ancak katillerin, cinayete teşvik edenler ile devrilen rejimin hizmetinde olanların aftan yararlanamayacakları bildirildi. Yine aynı ajansınhaberine göre; İran Radyosu tarafından, görevden alındığı duyurulanAskeri Polis Şefi General Azizullah Amir Rahimi'nin, görevini bırakmayı reddettiği açıklandı.

21- İtalya'da yeni hükümeti kurma görevi, İtalyan Sosyalist Partisi Lideri Battino Craxi'ye verildi.

22- Filistin Komanda Şefi Ahmet Cebril, Reuter Ajansı'na yaptığı açıklamada, Filistin pilotlarının İsrail kentine intihar uçaklarıylabaskınlar düzenlemek ürere eğitildiklerini bildirerek «İntihar komandolarımız İsrail'de Tel-Aviv, Hayfa ve Kudüs gibi kentleri hedef alarak intihar baskınları yapabilirler» dedi.

23- AFP Ajansı, Nikaragua'da Sandinista gerillalarının. BaşkentManagua'ya doğru yeni bir saldırı başlattıklarını bildirdi.

11 Temmuz 1979

1- Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov ile Başbakan BülentEcevit arasındaki resmi görüşmeler sona erdi.

Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov, Başbakan Bülent Ecevit ile Antalya'da yaptığı üç günlük çalışma toplantıları sonunda ikiülke arasında transit vizesini kaldİran ve bazı geçiş kolaylıkları sağlayan bir anlaşma ile transit karayolu taşımacılığını ücretten bağışıktutan ve TIR kamyonlarının her iki ülkeden ücretsiz geçişini sağlayanbir anlaşma imzaladı.

2- Yasalarla faiz haddinin yüzde 9 olarak sınırlandırıldığı KıbrısTürk Federe Devleti bölgesinde, yüzde 18 faizli T.C. Savunma borçlanması tahvillerinin satılması Bakanlar Kurulu kararı ile yasaklandı.

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler, 4 kişilikbir heyetle birlikte 12-20 Temmuz tarihleri arasında Roma'da yapılacak «Dünya Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma Konferansı»na katılmak üzere, Ankara'dan ayrıldı. Yüceler, konuya ilişkin açıklamasında, «Konferansa 160 ülke ve 100'e yakın kuruluşun katılacağını» belirterek, «Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından düzenlenen konferans sırasında, Türkiye Üçüncü Dünya Ülkeleriyle birliktehareket edecektir» dedi.

4- Maliye Bakanlığı, kur farkları ile ilgili olarak uygulama esaslarını yeniden belirledi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, malmukabili ödeme biçimine göre yapılan dış alımlarla ilgili olarak transfer bekleyen işlemlere ait kur farklarının Türk Lirası karşılığını, MerkezBankası'nda 6 ay veya daha fazla bekleyen talepler için tahsil edilmeyeceği, bu süreden az bekleyen talepler için ise, aylık 5 eşit taksittetahsil edileceği bildirildi.

5- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından basma yapılanaçıklamada, Bakanlığa bağlı hastane ve kuruluşlarda Tam Gün Yasasınedeniyle ayrılan doktor oranının yüzde 7 olduğu bildirildi. Söz konusu yasadan sonra Doğu ve Güneydoğu'da bulunan illerde Bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan doktor adedinde yüzde 35 ile yüzde 50arasında artış görüldüğü kaydedilerek, «Bakanlığımız hastane ve kuruluşlarında mevcut 5911 hekimden çeşitli nedenlerle 407'si görevden ayrılmıştır. Halen 5104 hekim kuruluşlarımızda görev yapmaktadır» denildi.

6- AP Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri, «Bazı derneklerin yasa dışı çalışmalarına göz yumdukları, bu dernekleri himaye ettikleri ve madi manevi destekte bulundukları» iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneşihakkında Meclis Soruşturması açılmasını istediler.

7- AP Genel Başkan Yardımcısı Barlas Küntay, Ankara'da verdiği demeçte, Ecevit'in Aşdın'da gövde gösterisi yapmak için bu bölgede bulunan bazı kamu kuruluşlarına ait araç ve tüm imkanları seferber ettiğini öne sürerek, «Devletin araçları, imkanları ve personeliCHP'nin propaganda organları değildir» dedi.

8- MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, basına yaptığıyazılı açıklamada, MSP olarağ ağır sanayii engelleyen, gayesinden saptıran oyunlarla mücadele ettiklerini belirterek, «Ecevit Hükümeti dışgüçlerin, özellikle IMF'nin baskısıyla ağır sanayii hamlesini durdurmuştur» dedi.

9- MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan, THA muhabirine yaptığı açıklamada; Abdi İpekçi'nin katili olduğu iddiasıyla yakalanan Mehmet Ali Ağca ve Yavuz Çaylan'ın MHP ile ilgili ifadeleriüzerine henüz açıklama yapmayacaklarını, MHP olarak konuyu araştırdıklarını söyledi.

10- İslam Ülkeleri arasında bir çeşit Avrupa Ekonomik Topluluğugörevini yapacak olan «İslam Ticaret ve Sanayi ve Mal Değişimi Odalan Birliği»nin Genel Sekreterliğine, Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi;Başkan Vekili Sami Gansen Onaran seçildi.

11- Türk - İş'e bağlı Tek - İş Federasyonu Başkanlar ve Yönetim,Kurulu Ortak Toplantısı Ankara'da başladı. Toplantıyı bir konuşmayla açan Tes - İş Federasyonu Genel Başkanı Orhan Erçelik, «Çözüm bekleyen sorunlarımız bütün heybeti ile ortada iken, anarşi denen canavardevlete kafa tutarak cüretini artırmış iken, kısır siyasi çekişmeler yüzünden ulusumuzu huzursuz etmeye, demokrasiyi kamuoyunda sevimsiz ve yetersiz bir rejimmiş gibi göstermeye kimsenin hakkı olmamalıdır» dedi.

12- Abdi İpekçi'nin öldürülmesi ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet;Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, «Abdi İpekçi'yi Istanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisi Mehmet Ali Ağca'nın öldürdüğü ve kendisine Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi öğrencisi Yavuz Çaylan'ın yardım ettiği» belirtilerek, «Olaya adı karışan vekatil zanlısına Silah verdiği» gerekçesiyle İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisi Mehmet Şener'in de arandığı bildirildi.

Bu arada, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi'ninkatil zanlısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde «Abdi İpekçi'yi öldürdüğünü» 50'yi aşkın gazetecinin önünde itiraf etti. Zanlı Mehmet Ali Ağca,hiçbir örgüte bağlı olmadığını, tek başına terör yaratmak için cinayetiişlediğini belirterek, «Elimde liste vardı. Listede Amerikan, Rus, İsrailKonsolosları ile Halit Narin ve İbrahim Bodur»un adları vardı. Bunlararasında en kolay bulunabilen Abdi İpekçi'ydi. Abdi İpekçi'yi baskı vesömürü düzenine karşı olduğum için öldürdüm. Abdi İpekçi bu düzenin savunucusu idi» dedi.

13- Üsküdar Paşakapısı Cezaevi'nde dün gece saat 17.30'da içlerinde çeşitli cinayetlerden tutuklu bulunan ülkücü Veli Can Oduncu'nun da bulunduğu bildirilen 15-20 kişilik bir tutuklu grubu, hazırladıkları şişler ve bıçakla, cezaevine yeni giren 4 kişiye saldırarak yaraladılar. Yaralılardan 27 yaşındaki Hüseyin Er öldü, 24 yaşındaki Ramazan Alaçam ve 25 yaşındaki Recep Alaçam ile 35 yaşındaki ResulAlaçam ağır yaralandı.

14- Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde sabah ders sırasında kürsününaltında bomba patladı ve ders veren coğrafya öğretmeni Recep Taşçıöldü. Patlama sırasında dersanede bulunan öğrencilerden 14'ü de çeşitli yerlerinden yaralandılar.

15- Skylab'ın düşüşüyle ilgili olarak THY, iç ve dış hat seferlerini sabah saat 09'dan 20.30'a kadar durdurdu.

16- Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye DaimiTemsilciliğine Kamran İnan'ın atanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararnamesi Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

17- Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, Lefkoşe'deyaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Spiros Kipriyanu'yuiki bölgeli federal sistemi kabul ederek görüşme masasına oturmayadavet etti.

18- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Senato Dış İlişkileri Komisyonu'nda yaptığı konuşmasında, Stratejik Silahların Sınırlandırılması (SALT-II) antlaşmasının Senato'da onaylanmaması halinde, budurumun diğer stratejik silahların kontrolü antlaşmalarını tehlikeyedüşüreceğini ve bununla da kalmayıp tüm Doğu - Batı ilişkilerine gölge düşebileceğini öne sürdü.

19- İran Devriminden bu yana ilk kez Kum Kenti'nde, askeri geçittöreni yapıldı. Törene katılan askerlere hitaben bir konuşma yapan İranDini Lider Ayetullah Humeyni, İranlılardan ordunun desteklenmesiniistedi.

20- Hindistan'ın, Başbakan Morarji Desai'nin liderliğini yaptığıiktidardaki Janata Partisi, bir milletvekilinin daha istifasından sonraçoğunluğunu yitirdi. Böylelikle Janata Partisinden istifa edenlerin sayısı 34'e çıktı.

21- Amerika'nın Sesi Radyosu tarafından, Amerikan Uzay Laboratuvarı Skylab'in beklentilerin aksine fazla parçalanmadığı ve 19.43'teana parçasının Hint Okyanusu'na, belirli bazı parçalarının Avusturalya'nın Perth kenti yakının topraklara, Vicrotio Çölü'nde 1120 kilometrelik bir alana düştüğü, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

22- ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözcüsü Hodding Carter, Ürdün'de yayınlanan Ed Destur gazetesine verdiği demeçte, İsrail'invarlığını tanıması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararını kabul etmesi halinde, ABD Hükümetinin Filistin Kurtuluş örgütü ile dialog kurmaya hazır olduğunu açıkladı.

12 Temmuz 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Aydın'da, TARİŞ Tümleşik Ham Pamukyağı İşletme Projesinin temelini attı. Temel atma töreninde konuşan Ecevit, yılların ihmaliyle, plansızlığı nedeniyle ülkenin yokluklariçine atıldığını söyledi ve «Hükümetimiz bu varlık içindeki yokluklarıhızla sona erdirmeği kararlıdır» dedi. Ecevit ayrıca. Hükümetin işbasına gelmesi ve polisin gücünü artırıcı etkin önlemleri almasıyla birlikte devletin siyasal cinayetler karşısında aciz kalma döneminin sona erdiğini söyleyerek, «Kimse siyasal cinayetleri işleyen canileri kurtaramaz. Cinayetlerin kaynakları kurutulacak» dedi.

2- Danıştay «Usulsüz ödeme ve toplantılar yapıldığı» gerekçesiyle, Yarımca Belediye Başkanı Alaattin Şener ve Belediye Meclisiüyelerini görevden aldı.

3- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet örgütüne bir yazı göndererek, Abdi İpekçi'yi öldürmektensanık Mehmet Ali Ağca ile kendisine cinayette yardımcılık yapan kişilerin, hangi siyasi kuruluş ya da örgütle ilişkisi olduğunun bildirilmesini istedi. Abdi İpekçi'yi öldürmekten sanık Mehmet Ali Ağca, Yavuz Caylan ve firarı sanık Mehmet Şener hakkındaki dava, hazırlıkdosyası delilleriyle birlikte İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı'nadevredildi.

4- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan TamGün Yasası'nın uygulanmasından bu yana 608 hekimin görevinden ayrıldığını, yine bu süre içinde yeniden göreve atanan hekim sayısınında 681 olduğunu bildirdi. Mete Tan ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile kırsal yörelerde Sağlık Ocağı, Hükümet Tabipliği ve dispansergibi kuruluşlarda çalışan hekim ile yardımcı sağlık personei sayısındayüzde 35 ile yüzde 50 oranında artma olduğunu belirtti.

5- Adalet Bakanı Mehmet Can, ANKA Ajansına yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının sanıklarının bu kez de cezaevlerinde olay çıkartmaya başladıklarını belirterek, bu tür olayların önlenmesi için cezaevlerinde koğuş yerine hücre sistemine geçileceğini söyledi.

6- TARİŞ'e ait bir buçuk milyar üzerindeki tümleşik ham yağtesislerinin temel atma töreninde konuşan Ticaret Bakanı TeomanKöprülüler, «Dış Ekonomik İlişkiler ve Ecevit Hükümeti dönemindesağlanan başarılı sonuçlar bir taraftan dışsatım gelirlerini arttırırken diğer taraftan dış ticaret açığımızın azalmasına yol açmakta, böyleceTürkiye ilk kez kendi kaynaklarına dayalı ekonomik politika uygulamasıyla dünyada gerçek yerini bulmaktadır» dedi.

7- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Emniyet Genel Müdürü'ne bir yazı göndererek Abdi ipekçi'nin katilinin ortaya çıkarılmasıile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürü Haydar Özkın'ın şahsında polisörgütünü kutladı ve bu tür başarılara katkısı olanların ödüllendirilmesini istedi.

8- İstanbul Ticaret Odası'nın aylık olağan Meclis Toplantısınakatılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp, toplantıdan önce yaptığı açıklamada, «Döviz sıkıntısı bakımından artık işin sonuna geldik.Döviz Türkiye'ye akmaya başladı. Türk ekonomisi bakımından ihracatbüyük önem taşımaktadır, ihracatı artırmak için her türlü fedekarlığıyapmalıyız» dedi.

9- AP Genel Sekreteri Nuri Bayar, Abdi İpekçi'nin öldürülmesiolayı ile ilgili olarak son gelişmeler ve katil sanığın yakalanması konusunda ANKA Ajansına yaptığı açıklamada, «Cinayetin failinin meçhulkalmaması memnuniyet vericidir» dedi ve «Aynı titizlikle faili meçhulolaylar da aydınlatılmalıdır» şeklinde konuştu.

10- MSP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Arif Emre, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, Anayasa'da gerekli değişikliklerin yapılarak başkanlık sistemine geçilmesini önerdi ve «Seçilen başkan hemCumhurbaşkanının hem de Başbakan'ın yetkilerine sahip olmalıdır»dedi.

11- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu, Aukara'dabasına yaptığı açıklamada, «Hükümetin Abdi İpekçi'nin katilini yakalamaktan çok, olayı MHP'ye nasıl bulaştırırım, düşüncesi taşıdığını»savundu ve «Ecevit'in her cinayet olayından yararlanarak MHP'yi karalamak istediğini» öne sürdü.

12- MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yaşar Okuyan, basına yaptığı açıklamada, Abdi İpekçi'nin katil sanıklarının yakalanmasını gerekçe göstererek kasıtlı ve yalan neşriyatta bulundukları iddiasıyla, TRT,Anadolu Ajansı, Cumhuriyet ve Aydınlık gazeteleri hakkında 10 milyon lira tutarında tazminat davaları açılacağını bildirdi.

13- TÖB - DER Genel Sekreteri Kemal Uzun, Başbakan Ecevit'ebir telgraf çekerek, bu hükümet döneminde 56 üyelerinin öldürüldüğünü açıkladı ve «Saldırıların hangi örgütlerce planlandığı ve gerçekleştirildiği ortadayken hala faşistlere barış ve diyalog çağrılarının yapılması, emekçi yığınlarca üzüntü ile izlenmektedir» dedi.

14- TGS Ankara Şubesi, Çağdaş Gazeteciler Derneği ve TRT -DER tarafından yapılan ortak açıklamada, Abdi İpekçi'nin katilinin yakalanmasının, demokrasiye inananlara yöneltilen silahlı saldırıların ardında kimlerin olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığı bildirildi ve «Aslında demokrasi düşmanlarının örgüt ve yöneticilerinin adalet önüneçıkarılması gerektiği» belirtildi.

15- Ankara'da, çeşitli tarihlerde ideolojik amaçla toplam 48 silahlı gasp ve soygun olayı düzenlemekten sanık biri kız, 9 kişi, 2 tabanca ve 4 şarjörle yakalandı.

16- Samsun'da meydana gelen bir olayda, gece evine gitmekteolan 24 yaşındaki Dilaver Altun, kimliği saptanamayan kişilerin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

17- Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir jet uçağı, Kızılcahamam'ınBulak Köyü yakınlarına düştü. Kızılcahamam İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan verilen bilgiye göre; eğitim uçuşu yaparken düşen jet uçağının pilotu şehit oldu.

18- Amerika'da ilk atom bombasını gerçekleştiren ve dünyanınen başta gelen atom araştırma merkezi Oak Ridge Nükleer AraştırmaLaboratuvarı uzmanlarından Dr. Yurdanur A. Ellis, Hürriyet'e yaptığıözel açıklamada, «Türkiye atom bombasını yapabilecek bilimsel kafaya ve olanaklara sahiptir. Türkiye'nin atom bombasını yapabilmesisadece siyasi karara bağlıdır» dedi.

19- Norveç'in başkenti Oslo'da Turizm ve Tanıtma Bakanı AlevCoşkun, ile Türkiye - Norveç Karma Ekonomik Komisyonu Başkanı veNorveç Maliye Bakanı Per Kleppe arasında iki gün süren görüşmelerden sonra, iki ülke arasında turizm projeleri konusunda resmi bir protokol 'imzalandı.

20- Dünya silah kaçakçılığı ticaretine geniş yer ayıran FransızLe Monde Diplomatique Gazetesinde yer alan bir yazıda, «İran, Endonezya, Nikaragua ve Türkiye'deki karışıklıkların silah tüccarlarınınkazancını artırdığı ve Türkiye'ye bir yılda sokulan silahların para olarak değerinin 2 milyar liraya ulaştığı» belirtildi.

21- Asya - Afrika Halkları Dayanışma Örgütü'nün, Lefkoşe'ninRum kesimindeki toplantısında konuşan Spiros Kipriyanu, «Tüm göçmenler evlerine dönmedikçe, arzuladığımız şekilde çözüm sağlanmadıkça anlaşmaya yanaşmayacağız» dedi.

22- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin, yaptıkları son ikili görüşmeden sonra İskenderiye'de dü-zenledikleri ortak basın toplantısında Sedat'ın önümüzdeki Ağustosayı sonunda İsrail'in Hafya kentinde Begin'le bir seri görüşme daha yapacağını açıkladılar. Sedat, toplantıda, İsrail Yerleşme Merkezleri veGüney Lübnan sorununda Begin'le görüş ayrılığına düştüğünü söyledi.

23- Washington Post Gazetesi, bir haberinde, Sovyetler'in U- 2uçaklarının Türkiye üzerinden uçarak Sovyet füze atışlarının, denetlenmelerine izin vermeme kararı aldıklarını yazdı.

24- Suriye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin Nikaragua Devlet Devlet Başkanı Anastasio Somozarejimine karşı Sandinista Gerillaları tarafından yürütülen mücadeleyi;sempati ve destekle izlediği bildirildi. Daha önce Sandinista Gerillalarının kurduğu geçici hükümeti Arap ülkelerinden Libya, Irak ve Güney Yemen tanımıştı.

25- İran'da devrimden bu yana ilk kez kadınlar da idam mangasının önüne çıkarıldı ve toplumun ahlakını bozmaktan suçlanan 3 kadın ve bir erkek, Tahran'ın Kasr Cezaevi'nde kurşuna dizildi.

26- Çin'in doğusunda geçtiğimiz pazartesi günü meydana geleRichter ölçeğinde göre 6 derece şiddetindeki deprem 11 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.

27- Endonezya Garuda Havayolları'na ait (Fokker-28) tipi biryolcu uçağı, Sumatra Adası'ndaki Berastagi kenti yakınlarına düştüve uçakta bulunan 57 kişi öldü.

28- İspanya'nın Saragossa kentinde lüks Corona da Aragon otelinde sabaha karşı çıkan bir yangında 10'dan fazla kişinin öldüğü, çokkişinin de yaralandığı, ölen İspanya diktatörü Francisco Franco'nun79 yaşındaki esi Dona Carmen Polo Franco'nun yangın sırasında yaralanan 50 kişi arasında olduğu bildirildi.

13 Temmuz 1979

1- Filistinli 4 gerilla, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini basarak,elçiliği korumakla görevli bir polis ve bekçiyi öldürdükten sonra, aralarında Türklerin de bulunduğu 20 kişilik elçilik görevlisini rehin aldı. Büyükelçiliği silahlı ve bombalı saldırı ile ele geçiren gerillalar,eylemlerinin Türk Hükümetine karsı olmadığını ve Filistin'in devletolarak tanınmasını istediklerini bildirdiler. Başbakan Bülent Ecevit birara olay yerine gelerek içişleri Bakam'ndan bilgi aldı ve daha sonraCumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile görüşerek olayla ilgili bilgi verdi.

Bu arada, Mısır'ın Ankara Büyükelçiği'ne yöneltilen silahlıbaskından sonra, Suriye, Irak, Suudi Arabistan Kuveyt ve Libya Büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Başbakan Bülent Ecevit'in dehazır bulunduğu bir toplantı yapıldı. Ayrıca Büyükelçilerden arabuluculuk yapmaları istendi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel düzenlediği basın toplantısında Ecevit'in Antalya ve Aydın'da yaptığı açık hava konuşmalarını yanıtlayarak, «Ülkenin yağsız kalmasının tek nedeninin yanlışpolitikalar uygulanması olduğunu» belirtti. Demirel, Abdi İpekçi'ninkatilinin yakalanmasıyla ilgili olarak bir soruya da «Hiçbir cinayetinmeçhul kalmamasını istiyoruz, ancak herşey hukuk içinde olmalı» dedi.

3- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş düzenlediği basın toplantısında gazeteci Abdi İpekçi'nin katili olarak yakalanan Mehmet AliAğca'nın MHP ile ilşkisi bulunduğu yolundaki haberlerin kasıtlı çıkarıldığını ve bu ifadenin işkence ile alındığını öne sürerek, «Bu doğrudeğildir, doğru olması da mümkün değildir» dedi.

4- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, İstanbul'da yaptığıaçıklamada, «Abdi İpekçi cinayetinin aydınlanmaya başlamasının butür olaylardan üzüntü duymuş olan demokrasiye bağlı herkeste memnunluk yarattığını» belirterek, Türk polisinin demokrasiyi korumada azimli ve kararlı olduğunu belirtti.

5- Türk - İş İcra Kurulu, Başkan İbrahim Denizcier başkanlığında. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ı ziyaret ederek,Tam Gün Yasası ile ilgili olarak bir öneri paketi verdi. Öneriler içinde«Hekimlik branşına göre il ve ilçelerde muayenehane açılmasının kontenjana bağlanması isteği de yer aldı.»

6- Ziraat Bankası Genel Müdürü Turgut Erdem değişen ZiraatBankası kanununa uygun olarak başlatılan yeni uygulama hakkındabilgi vermek üzere düzenlediği basın toplantısında «kredilerin teminata göre değil, ihtiyaç ve sağlayacağı faydaya göre açılacağını ve Ziraat Bankası şubelerinin 750 bin liraya kadar kredi vereceğini» belirtti.

7- 1979 yılının ilk yarısı içinde Merkez Bankası ve özel bankalar tarafından 1.6 milyar dolarlık ithalat transferi gerçekleştirildiği vebu miktarın bir önceki yılın eş dönemine göre % 23 artış olduğu bildirildi.

8- İstanbul ve Kars'ta, eylemci gruplarla polis arasında çıkan çatışmalarda iki kişi öldü.

9- Kars AP İl Başkanı Medet Alibeyoğlu, silahlı 4 kişi tarafındanöldürüldü. Cinayetin siyasal bir yönü olmadığı Kars Valisi tarafındanaçıklandı.

10- Mersin yakınlarında, Akkuyu'da kurulması planlanan Türkiye'nin ilk nükleer santralına ilişkin olarak, Türkiye Elektrik Kurumu ileİsveç ASEA firması arasında sürdürülen görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığı açıklandı.

11- Türkiye ile Uluslararası Bankalar Konsorsiyumu arasında 407milyon dolarlık taze kredi ve 429 milyon dolarlık borç erteleme anlaşması Londra'da imzalandı. Anlaşmanın 19 Temmuzda, niyet mektubunun IMF tarafından onaylanmasından sonra yürürlüğe gireceğibildirildi.

12- İki günlük bir ziyaret için Suriye'nin başkenti Şam'da bulunanLibya Devlet Başkanı Muammer Kaffadi, Şam'da düzenlediği basıntoplantısında «İsrail'in düşürdüğü her Suriye uçağına karşılık Libya'nınbir uçak vereceğini belirterek, ABD'nin Arap toplumuna karşı tutumunu değiştirmemesi halinde, bu ülkenin Orta - Doğu'daki çıkarlarınıntehlikeye düşeceğini söyledi.

13- Amerikan Mafia'sımn «Baba»sı olarak bilinen Carmine Galenze New York'ta öldürüldü.

14 Temmuz 1979

1- Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğindenyapılan açıklamada, «Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün görev süresinin bitimini beklemeden istifa edeceği yolundaki bazı haber ve yorumların gerçek dışı olduğu» bildirildi.

2- Mısır Büyükelçiliğini basan Filistinli Gerillaların .işgali sürerken gerillaların eylemlerine son verdirmek amacıyla arabuluculuk yapmayı öneren Filistin Kurtuluş Örgütü'nün üst düzeydeki 4 yetkilisi,Ankara'ya gelerek İçişleri Bakanı ve Başbakanla bir görüşme yaptı.Bu görüşmeden sonra gerillalarla temas kuran Filistin Kurtuluşörgütü yetkilileri, gerillalara teslim olmaları için çağrıda bulundu.Ancak, gerillalar ellerinde rehine olarak bulunan ikisi Türk, üç kadınıserbest bıraktılar. Bu arada, Alman ve İsrail hükümetlerinin, gerillaların ellerinde bulunan rehineleri kurtarmak için yardım istenmesi halinde, Türk hükümetine yardım edeceklerini bildirdikleri açıklandı.Diğer yandan, elçilikte rehine olarak bulunan 4 Mısırlı diplomat, Büyükelçiliğin penceresinden atlayarak kaçmayı basardı, ancak bunlardanbiri kurtarılamayarak öldü.

3- Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, Bandırma'da Bakanlığı ileilgili incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada «yaygın eğitimin geliştirilmesi yolunda çalışmaları olduğunu» belirterek, okullarda teknikkonularda öğrenci yetiştirme amacında olduklarını açıkladı.

4- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in yağ sıkıntısına ilişkin eleştirilerini cevaplandırırken, «Sıkıtının geçmişteki yanlış taban fiyatı uygulanmasından kaynaklandığını» belirterek, «Ellerinde ülkeye 5.5 ay yetecek margarin stokunun olduğunu» açıkladı.

5- Sosyal Güvenlik Bakanı Salih Yıldız, Nevşehir Kozaklı Termaltesislerinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada «İşçilerimizinsağlık hizmetleri dahil bütün sorunlarına hükümetimiz, programındabelirttiği gibi en büyük önceliği vermiş ve vermeye devam edecektir»dedi.

6- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, düzenlediği basıntoplantısında Mısır Büyükelçiliğine yapılan silahlı baskını kınayarak«18 aydan beri anarşi bitti dedikçe anarşi arttı. Şimdi de dışardan gelen teröristlerin, ortamı müsait bularak ülkemizde cirit attıklarını»söyledi.

7- Filistin Kurtuluş Örgütünün resmi sözcüsü Mahmut Labadai,Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte, «Ankara'deki Mısır Büyükelçiliği baskını ile örgütünün bir ilişkisi olmadığını ve bu olayı kınadıklarını» açıkladı.

8- Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Kipriyanu, Kıbrıs'ta yayınlanmakta olan bir dergiye verdiği demeçte, «Kıbrıs sorununda herhangibir ilerleme sağlanmazsa bu konu 'Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun önümüzdeki toplantısında ve büyük olasılıkla Güvenlik Konseyinde ele alınacaktır» dedi.

9- Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nicos Rolandi, Suriye'ye yaptığı 48 saatlik resmi ziyareti tamamlayarak Şam'dan ayrıldı.Rolandis, hareketinden önce verdiği demeçte, «yaptığı temaslarla ikiülke arasındaki dostluk bağlarının kuvvetlendiğini ve Suriye'ninKıbrıs'ın haklı davasını desteklediğini» söyledi.

10- Kahire'de yayınlanan El Ahram gazetesine bir demeç verenMısır Başbakanı Mustafa Halil, «gerillaların elinde bulunan Mısır'ınAnkara Büyükelçiğindeki personeli kurtarmak için herhangi bir müda-,heleyi düşünmediklerini ve durumun çözümünü Ankara Hükümeti'nebıraktıklarını» açıkladı.

11- Eski ABD Başkanı Nixon, Meksika'da sürgünde bulunan İranŞahı Rıza Pehlevi ile bir görüşme yaptı. Görüşmenin sadece bir nezaket ziyareti olduğu bildirildi.

12- İran'da göstericilere ateş açarak bir kişinin ölümüne nedenoldukları belirlenen üç kişi daha idam edildi.

15 Temmuz 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini işgaleden 4 gerillanın teslim olmasından sonra düzenlediği basın toplantısında, konu ile ilgili bilgi vererek, «Gerillalara herhangi bir ödün verilmedi, bu söz konusu bile olmadı. Gerillalar hakkında soruşturma tamamlandıktan sonra savcılığa verileceklerdir. Ulusça kıvanç duyacağımız örnek bir hareket gerçekleştirilmiştir» dedi. Ecevit ayrıca, olayın bastırılmasında çaba gösteren FKÖ Heyetine ve Irak, Kuveyt, Libya, Suriye, Suudi Arabistan Büyükelçilerine teşekkür etti.

Bu arada Başbakan Ecevit, Mısır Büyükelçiliğine yöneltilen eylemin temelde Türk ulusunu hedef almadığını ve bu olayın Türkiye'desahnelenmiş olmasının ülkemizle doğrudan doğruya ilgisi bulunmayan nedenlere dayandığını belirterek, «bu üzücü olay kesinlikle inanıyorum ki, FKÖ'nün bilgisi ve onayı dışında yaratılmıştır» dedi.

Olaya ilişkin konuşmasını sürdüren Ecevit, eylemcilere hiçbirödün verilmediği gibi ödün vermenin söz konusu bile edilmediğinitekrarlayarak, «Türk hükümeti hiçbir ödün vermeden, ama elden geldiğince insanca yöntemlerle sona erdirmeğe kararlı olduğunu başlangıçtan beri göstermesi ve başta içişleri Bakanımız olmak üzere, öteki görevlilerin inandırıcı bir telkin altında bu kimseleri bulundurmaları, öyle zannediyorum ki bu sonucun alınmasında etken olmuştur. Eylemcileri teslim olmaya FKÖ yöneticilerinin ikna ettiğini de belirten Ecevit,olayın başlangıcında yaşamlarını yitiren polis Memuru Sadık Kocabaş ile bekçi Ali Babacan ve pencereden atlarken ölen Büyükelçilikgörevlisi Hasan Cemal'in acılarını yüreğinde duyduğunu söyledi.

Başbakan Bülent Ecevit, daha sonra Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından kabul edildi. Ecevit, görüşmeden sonra gazetecilereyaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanına son olaylarla ilgili bilgi verdiğini söyledi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Mısır Büyükelçiliği baskını ile ilgili olarak, Ankara'da basına verdiği demeçte, daha çok kandökülmemesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek. İçişleri Bakanı'mn teslim olan teröristleri öpmesini ve makam arabasıyla alıp götürmesini bir skandal olarak niteleyerek, «Türk polisini ve bekçisini şehit eden caniyi kucaklayıp öpen ve makam arabasına bindiren bir içişleri Bakanı, bir gün bile bu görevde kalamaz» dedi.

3- SSK Bölge Temsilcileri ile SSK il hastaneleri başhekimlerinin katıldığı Genel Kurul toplantısı Ankara'da başladı. Toplantıda birkonuşma yapan Sosyal Güvenlik Bakanı Salih Yıldız, Tam Gün Yasası ile lilgili olarak, «Yasaya sahip çıkmak ve giderek geliştirmek amacındayız» dedi.

4- CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, Ankara'da verdiğiyazılı demeçte, «Ankara'da Mısır Büyükelçiliği'ne yapılan insanlık dışı,silahlı, cinayeti! baskından, rehin olarak tutulan insanların, Cumhuriyet Hükümetinin kararlı, akılcı ve sabırlı tutumu sonucunda teröreödün verilmeksizin kurtarılması, dünyada Türkiye için önemli ve olumlu bir puan olmuştur» dedi.

5- Yankı Dergisinin sorularını yanıtlayan AP Genel Sekreter Yardımcısı Nuri Bayar, «Hükümet düştüğü anda alternatifini de beraberinde çıkaracaktır. Bu bizim değişmeyen yargımızdır» şeklinde konuştu.

6- MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu, Ankara'dabasına yaptığı yazılı açıklamada, 11 AP'Ii bakanın iştirakıyla kurulanCHP hükümetinin, ülkeyi ekonomik, sosyal ve siyasi bunalımların içineattığını öne sürerek, «CHP materyalist, bereketsiz bir siyasi teşekkülolduğu için, geçmişteki 27 yıllık iktidar devrinde de millete mısırkoçanı ve süpürge tohumlarından ekmek yedirmiştir» dedi.

7- MHP Genel Başkan Yardımcısı Agah Oktay Güner, haftalıkYankı Dergisine yaptığı açıklamada, «Milletvekili ara seçimlerindenönce bizim görüşümüze göre bu hükümetin düşürülmesi şarttır» dedi.

8- Türk Donanma Vakfı tarafından düzenlenen Sanayi Sergisive Fuarının açılışında konuşan İstanbul Sanayi Odası Başkanı İbrahimBodur, özel sektör ile kamu sektörü sanayii arasında işbirliği sağlanması gereği üzerinde durdu ve «İçten ve dıştan kaynaklanan meselelerimizi iyi niyet ve ciddiyetle çözüme yöneldiğimiz takdirde ekonomikbunalımın geçeceğinden, kalkınmamızın hızlanacağından, yarınlarımızın aydınlanacağından kuşkumuz olmaması gerekir» dedi.

9- Ocak - Mart dönemi itibariyle belirlenen ham petrol istatistiklerine göre, Türkiye'nin ham petrol üretiminde TPAO'nun üretim faaliyetleri bir yıl öncesine göre yüzde 8.8 oranında artış göstererek, petrol üretimi 258.085 tondan 280.816 tona çıktı.

10- Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğini Cuma günü saat 11.00'de silah zoruyla işgal eden saldırı sırasında bir Türk polisi ile bir bekçiyivuran ve elçilik binasında bulunan 21 kişiyi rehin alan «Filistin Devriminin Kartalları» adlı örgütün üyesi 4 gerilla, arabuluculuk yapmak üzere Türkiye'ye gelen FKÖ temsilcilerinin İkisi ile bir saat 15 dakikagörüştükten sonra, rehineleri serbest bırakarak, sabah saat 8.00'deteslim oldular.

Filistin Devriminin Kartalları adlı teşkilatın üyesi oldukları söylenen Mervan, Safi, Hüseyin ve Muhammed adlarındaki 4 gerilla, teslim olduktan üç saat sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde gazetecileregösterildiler. Gerillaların lideri Mervan, basın mensuplarına yaptığıaçıklamada, «Filistinlilerin sesini dünyaya duyurmak için bu eylemegiriştik. Bütün dünya milletleri bilmelidir ki, Filistin halkı vardır veonun hakkında da konuşulmalıdır. Mısır Elçiliği'ni seçiş nedenimiz,hain Sedat'ın Arap alemine karşı yaptığı ihanet ve Mısır'da tutuklubulunan iki arkadaşımızın serbest bırakılmasıdır. Biz Türk Hükümetive Türk halkının daima yanındayız. Davamızda bize anlayış gösterdikleri için Türk milletine ve Türk hükümetine, İçişleri Bakanı'na teşekkürederiz» dedi.

11- Ankara Emniyet Müdürü Ercan Belen düzenlediği basın toplantısında, gerillaların geri gönderilip gönderilmeyecekleri şeklindekibir soruya, «Gereken cezayı göreceklerdir. Elbette iki masum güvenlik personelini öldüren gerillalar bunun hesabını yüce Türk adaletiönünde vereceklerdir» dedi.

Öte yandan, Filistin Devriminin Kartalları adlı örgüte mensupdört gerillanın Ankara'da Mısır Büyükelçiliği'ni işgal etmeleri üzerine,arabuluculuk yapmak üzere Ankara'ya gelen FKÖ Heyeti Başkanı veFKÖDışişleri, Arap İşleri ve Politik Bölüm Sorumlusu Ebu Fraz, gerillaların teslim olmalarından sonra düzenlediği basın toplantısında «Buolay Türk halkı ile Filistin ve Arap halkları arasındaki Viskileri dahada güçlendirerek sonuçlanmıştır» dedi. Gerillaların teslim olmalarıiçin hiçbir şart ileri sürülmediğini, iki tarafın inançlarının anlaşmadarol oynadığını söyleyen FKÖ Heyeti Başkanı Fraz, «işgal sırasında kasıt olmadan iki Türk güvenlik görevlisinin öldürülmesinden üzüntüduyduk» şeklinde konuştu.

12- Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halklaİlişkiler Şutoesi'nce yapılan açıklamada, Fikirtepe Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde meydana gelen patlamayla ilgili bazı yayın organlarında çıkan haberler arasında güvenlik kuvvetleri hakkında iddialar bulunduğubelirtilerek, bu iddiaların tamamen asılsız olduğu kaydedildi.

13- İstanbul'un Üsküdar semtinde, sinemadan çıkan bir grubunüzerine dört kişi tarafından ateş açıldı ve Mustafa Zurnacı adlı gençvurularak öldü.

14- İzmir Tepecik semtinin Kemer tren istasyonunun yakınlarında çıkan yangında 5 işyeri yandı, 5 milyon liraya yakın maddi hasaroldu.

15- Karayolu sınır kapıları ile uluslararası trafiğe açık hava limanlarında güvenliğin ve bu yerlerde hizmet veren kuruluşlar arasındaeşgüdüm sağlanması için hazırlanan yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, karayolu sınır kaplıarının yada uluslararası trafiğe açık limanların bulunduğu illerin valilerine buyerlerde hizmetle ilgili kuruluşlar arasında işbiriği ve eşgüdüm sağlama görev ve yetkisi verildi.

16- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, Ankara'deki Büyükelçilikbinasındaki rehinelerin sağ olarak kurtarılması yolundaki çabalarındanötürü Türk hükümetine teşekkür etti. Kahire'deki Başkanlık yetkilisi,teşekkürün Kahire'deki Türk Büyükelçiliği aracılığı ile Türk hükümetine iletildiğini açıkladı.

17- Kıbrıs'ın Rum kesiminde, 15 Temmuz 1974 darbesini kınayantoplantı ve gösteriler yapıldı.

18- Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Vatikan ile diplomatik ilişkiler kurulmasına karar verdiklerini açıkladı.

19- İran'da dün Kürtlerin yoğunlukta olduğu Marivan bölgesindeçıkan olaylarda 22 kişinin ölmesinden sonra, Hürremşah'ta siki ayrısaldırıda 9 kişinin öldüğü Tahran Radyosu tarafından açıklandı.

20- Sovyet Uzay istasyonu Salyut - 6'daki kozmonotlar, insanınuzayda kalma rekorunu kırarak yörüngedeki 139. günlerini tamamladılar.

16 Temmuz 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Yüksek Hakimler KuruluBaşkanı Mazhar Budak'ı makamında ziyaret etti. Korutürk, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Mısır Büyükelçiliğini basan Filistinli eylemcilerin bağımsız yargı organlarının karşısına çıkarılacağını belirterek,«Türkiye Cumhuriyeti olarak, kaynağı nereden olursa olsun, ister içerden, ister dışardan olsun, biz bu şiddet eylemlerine karşıyız» dedi.

2- Başbakan Bülent Ecevit, 67 ilin valileri ve 14 büyük il belediyebaşkanının katılmalarıyla Ankara'da düzenlediği toplantıda, stokçulukkarşısında valilerin yetkilerini tam olarak kullanmalarını istedi. Ayrıca,Mısır Büyükelçiliği'nin Filistinli gerillalar tarafından ele geçirilmesineilişkin bil-gi veren Başbakan Bülent Ecevit, «Hükümetin şiddete karşışiddetle karşı koymaktan kaçındığını, böylelikle şiddet eylemleriniyumuşatma olanağı da bulabildiklerini söyledi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, «Eğer cinayetlerin mükafatı İçişleriBakanı tarafından kucaklanıp öpülmekse, bu cinayeti teşviktir, ödünvermediklerini söylüyorlar, bundan daha büyük ödün olamaz. Cani vekatillere böyle bir muamele yapan Hükümet, Türk Milleti'nin Hükümeti olamaz. Bu teröristler de kaçarsa, polis ve bekçinin katili Hükümet olur» dedi.

4- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, basına yaptığı açıklamada, «Filistinli gerillaların Ankara'da giriştikleri silahlı eylemin rehinelerin hayatlarının kurtarılmasıyla sonuçlanmasının sevindirici olduğunu, ancak bu durumun Türk topraklarında iki emniyet görevlisininşehit edilmesindeki vahameti unutturmaması gerektiğini» söyleyerek,«Türk Devleti'ne karşı cinayet işleyen silahlı tedhişçilerin kahramanya da dost gibi görülmesi şaşkınlıklarının geçmişte milletimize çokpahalıya malolduğunu» öne sürdü.

5- CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, basına verdiği demeçte, «Mısır Büyükelçiliği baskının daha fazla kan dökülmeden barışçı yöntemlerle sonuçlandırılması dünyada Tükiye için takdir toplarken, muhalefet yapacağım diye Türkiye'nin başarısına gölge- düşürmeye hiçbirimizin hakkı yoktur» dedi.

6- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu, basınaverdiği demeçte, 4 gerillanın İçişleri Bakanı tarafından kahraman muamelesi gördüğünü öne sürdü ve «Hükümet bu kanlı saldırıyı kınamacesaretini gösterememiştir» dedi.

7- Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleriMüdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Tedbirhane Müdürlüğü, Veteriner Müdürlüğü, İktisat Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerinde çalışan 7 bin Genel - İş üyesi, «Haziran ayı ücretlerinitoplu sözleşmeden doğan yakacak paralarını alamadıkları» gerekçesiyle, işi bırakma eylemine başladılar.

8- Fabrika yetkilileri tarafından, «Döviz yokluğu nedeniyle yedekparça ithal edilemediği için üretime ara verildiği» açıklananRenault Otomobil Fabrikası, yeniden üretime başladı. Bu arada, TOFAŞOtomobil Fabrikası'nda 9 Temmuz günü parça yokluğu nedeniyle toplu izne çıkarılan 1950 işçi ve memurdan 1200'ü işbaşı yaptı.

9- Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ni basarak 45 saat sürdürdükleri eylem sonunda teslim olan Filistinli 4 gerilla, Ankara SıkıyönetimKomutanlığı Askeri Ceza ve Tutukevi'ne nakledildiler. Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, «Suçlular, yitıklarının hesabını yüce Türk adaleti önünde vereceklerdir» denildi.

10- Samsun'da iki karşıt görüşlü grup arasında çıkan çatışmada,yoldan geçmekte olan Mehmet Arıcı adlı bir kişi vurularak öldürüldü.

11- Konya'nın Akşehir İlçesi kapalı cezaevinde iki tutuklu ve üçhükümlü beş kişi, gardiyanları silah zoruyla rehin aldıktan sonra kaçtılar.

12- Eski Başbakanlardan Prof. Nihat Erim'in Dragos'taki evinepatlayıcı madde atıldı, binada hasar meydana geldi.

13- Maden - İş Sendikası Başkanı Kemal Türkler ve arkadaşlarıhakkında, 1976'da DİSK tarafından gerçekleştirilen «DGM'ye hayır»eylemi dolayısı ile Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararı Yargıtay 9. Dairesi'nce bozuldu.

14- Gazeteci Cengiz Polatkan'ı öldürmekten sanık olarak yargılanan Aliyar Akbaş, 20 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı.

15- Filistinli 4 gerillanın 13 Temmuz Cuma günü Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'ne yaptığı baskın sırasında şehit olan polis memuru İrfanKocabaş için Ankara'da bir tören düzenlendi. Kocabaş'ın cenazesi daha sonra memleketi Samsun'a nakledilerek, orada toprağa verildi. Aynıolayda şehit olan bekçi Ali Babacan'ın cenazesi ise ailesinin isteğiüzerine Kırıkkale'de toprağa verildi.

16- Yol - İş Federasyonu Genel Başkanı Halit Mısıroğlu, TRT Genel Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı.

17- Resmi görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen TunusTicaret Bakanlığı Başdanışmanı Buozid başkanlığındaki 10 kişilik ticaret heyeti, Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler ile görüştü.

18- Mısır'da yayınlanan yarı resmi El Ahram Gazetesi, Ankara'daki Mısır Büyükelçiliği'nin Filistinli gerillalar tarafından işgal edilmesiolayına ilişkin yazısında, «Filistin Devriminin kartallarının Suriye Hükümeti'nin ajanları olduğunu bütün dünya bilmektedir. Bu komployuhazırlayan kirli el cezasını görmeden kurtulamayacaktır» dedi.

19- Televizyonda yeni enerji ve ekonomi programını açıklayanABD Başkanı Jimmy Carter, ABD petrol dışalımının günde 4.5 milyonvaril azaltılacağını açıklayarak enerji bunalımı ile ortaya çıkan sorunların giderilmesinde halkın birlik olmasını istedi.

20- Reuter ve AP ajanslarının verdikleri habere göre; Askeri PolisŞefi General Rahimi'nin görevinden alınması konusunda AyetullahHumeyni ile anlaşmazlığa düşen İran Savunma Bakanı Taki Rihyahi istifasını verdi.

21- Yunan Banka Memurları Federasyonu'nun, hükümetin enerjitasarrufu yapmak ve Yunan çalışma saatleri ile Ortak Pazar arasındauyum sağlamak için yaptığı çağrıya uyarak yeni çalışma saatlerini kabul etmesiyle birlikte, Yunanistan'da sekiz gündür devam eden bankamemurları grevi sona erdi.

22- AP Ajansı'nın Liberya'dan bildirdiğine göre; Afrika ülkeleriDışişleri Bakanlarının on gün süren Afrika Zirvesi'ne hazırlık toplantısı, çözüm bekleyen pek çok temel konuya açıklık ve taraflar arasındagörüşbirliği sağlanamadan sona erdi.

17 Temmuz 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Valiler toplantısı nedeniyleAnkara'ya gelen 67 ilin valilerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Korutürk, kabul sırasında yaptığı konuşmada, «Valilerin bazı yasal kuruluşların baskılarına rağmen tarafsızlıklarını korumalarını» isteyerek, «Bunu büyük bir sorumluluk içinde ifa etmekte olduğunuzdan ve edeceğinizden asla şüphe etmiyorum» dedi.

Korutürk ayrıca, Sayıştay Genel Başkanı Cahit Eren'i ziyaret ederek, Sayıştay çalışmaları hakkında bilgi aldı.

2- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan, basına yaptığı açıklamada, ilaca yapılacak zammın yüzde 35 - 80 dolayında olacağını belirterek, «Tam Gün Yasası'ndaki bazı aksaklıkların giderilmesi için kurulan komisyonun çalışmalarına başladığını» bildirdi.

3- AP Başkanlık Divanının, parti Genel Başkanı Süleyman Demirel başkanlığında yaptığı toplantıdan sonra yayınlanan bildirisinde,«Hükümet'in icraatına ideolojik tutkular hakim oldu. Halk Partisi'ninkafasında oldum olasıya ekonomik tedbir olarak daima ceza, daimatehdit, karne olagelmiştir» denildi.

4- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Uluslararası Şam Fuarı'nıziyaret etmek ve Suriye ticaret yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Şam'a gitti.

5- AP Millet Meclisi ve Senato Grup Başkanvekilleri, TBMMBaşkanlığı'na verdikleri önergede, Mısır Büyükelçiliği olayında «Amirsıfat ve yetkilerini ihlal ettikleri» gerekçesiyle Başbakan Bülent Ecevit,İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor ve Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün hakkında Meclis soruşturması açılmasını istediler.

6- Filistinli gerillalar tarafından 45 saat rehin tutulan Mısır'ınAnkara Büyükelçisi Ahmet Kemal Ulema, Başbakan Bülent Ecevit, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş ve Cumhurbaşkanlığı Genel SekreteriHaluk Bayülken'i ayrı ayrı ziyaret ederek, gösterdikleri ilgiden dolayıkendilerine teşekkür etti.

7- Dışsatıma yönelik özer sektör projelerinin dış finansman gereksinimlerinin karşılanması amacı ile, Dünya Bankası ve Türkiye SınaiKalkınma Bankası arasında 60 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

8- Kırıkkale Belediyesi'nde çalışmakta olan Genel - İş Sendikası'na bağlı 475 isçi toplu sözleşmenin gecikmesi üzerine, işi bırakmaeylemine başladı.

9- Ankara'da MİSK Eğitim Merkezi'ne bomba atılması ve İstanbul'da silahlı saldırı olayları sonucu toplam iki kişi öldü.

10- Kahramanmaraş olayları nedeniyle sürdürülen davada, sanıksayısı 882'ye çıktı.

11- NATO Güney Saha Komutanı Amiral Harold Shear'ın, Sovyetdonanmasının Akdeniz'de yapacağı manevralarla ilgili olarak verdiğidemeçte, «Türkiye'nin NATO'nun vazgeçilmez bir parçası olduğunu veTürkiye'nin güçlendirilmesinin ilk seçenek durumunda olduğunu» belirterek, «Türkiye 'için yeni bir Marshall planı uygulanmalıdır» dediği, yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

12- Mısır Hükümeti, yayınladığı bir bildiri ile, 4 Filistinli gerillanın Ankara Büyükelciliği'ne yönelttikleri saldırıyı kınadı ve «Kinci birtakım Arap liderlerinin, bir grup sorumsuzu saldırıya kışkırttıklarını»belirtti.

13- Irak Devlet Başkanı General Hasan El Bekr'in istifa etmesinden sonra bu göreve Devrim Komuta Konseyi Başkanı Saddam Hüseyin getirildi.

14- 42 yıldır Nikaragua'yı yöneten Somoza ailesinin, ülkedeki karışıklıklar nedeni istifa ederek ABD'ye gittikleri ve Devlet Başkanlığı'na geçici olarak Meclis Başkanı Francisco Urcuyo'nun getirildiği,yabancı ajanslar tarafından açıklandı.

15- Afrika'nın iç siyasi sorunları ile Mısır - İsrail barış anlaşmasının ele alınacağı Afrika Ülkeleri Zirve Toplantısı, Liberya'nın Başkenti Monrovia'da çalışmalarına başladı.

18 Temmuz 1979

1- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Ulusu'nun,. Kuvvet Komutanlığında iki yıllık süresini doldurmasına karşın, görev süresibir yıl iiçin uzatıldı. Konuya ilişkin kararname, Genelkurmayı Başkanı'nın teklifi üzerine hazırlandı ve Cumhurbaşkam'nca onaylandı.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, TRT Genel MüdürüCengiz Taşer'e bir mektup göndererek, TRT haber bültenlerindeki sıralamayı eleştirdi ve TRT'nin CHP çıkarları doğrultusunda yayınınısürdürdüğünü öne sürdü. Demirel ayrıca sorumlular hakkında işlemyapılmasını da istedi.

3- Bakanlığı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere KaradenizBölgesinde bir geziye çıkan Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz,Çankırı, Kastamonu ve Sinop'a bağlı ilçelerde yaptığı konuşmalarda,«Ben eski bir politikacıyım. Antenlerim iyi çalışır, iyi hükümet gitmeyecektir. Bu hükümet daha güçlü hale gelecektir. Seçimlerden önce veya sonra hükümetin düşmesini bekleyenler hiç heveslenmesinler» dedi.

4- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Suriye Ekonomi ve TicaretBakanı Dr. İmady'nın resmi konuğu olarak Suriye'ye hareketinden önceYeşilköy havaalanında verdiği demeçte, Şam'da Suriye hükümeti yetkilileri ile karşılıklı ticaret ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelikkonularda görüşmeler yapacağını bildirdi ve geçen yıl Suriye'ye olandışsatımın bir önceki yıla oranla yüzde 26 artırılarak 28 milyon dolardan 58 milyon dolara çıkarıldığını söyledi.

5- AP Genel İdare Kurulu, Parti Genel Başkanı Süleyman Demirel'in başkanlığında bir toplantı yaparak, son ekonomik ve siyasalgelişmeleri değerlendirdi. Toplantı sonunda yayınlanan bildiride, «Şantaj yoluyla dünyanın hiçbir ülkesinde karaborsayı ve pahalılığı önlemek mümkün olmamıştır, üretimi artırmaya, mal bolluğunu meydanagetirmeye aklı ermeyenlerin, mal arzı ile talep arasındaki vazgeçilmezdengeden ve yatırımdan haberi bulunmayanların elbette ilk aklına gelenşey, kısıntı, yasak, ceza, karne ve şantaj olacaktır»«denildi.

6- Millet Meclisi CHP Grup Baskanvekilleri Altan öymen ile Metin Tuzun, verdikleri ortak demeçte, Türkiye'nin «Ciddi bir muhalefetyokluğu» ile karşı karşıya bulunduğunu belirterek, «Silaha sevgi ile,insancıl duygularla yaklaşmayı bir türlü -içlerine sindiremeyenler bu büyük başarıyı istismar etmek isterken, kendi çirkin oyunları ile elbetbaşbaşa kalacaklardır» dediler.

7- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, «Partililerimizin ve parti binalarımızın mal ve can güvenliklerinin sağlanması konusundaki müteaddit müracaatlara kulaklarını tıkayan anarşinin hamisi iktidarın, MHP ve MİSK Genel Merkezlerini hiçbir gerekçe göstermeden arattırması büyük bir skandaldır»dedi.

8- Sosyalist Enternasyonal'in liderler toplantısına katılmak üzere, CHP Millet Meclisi Grup Baskanvekili Altan Öymen Stokcholm'egitti.

9- Türk-İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier BaşkanlığındakiTürk- İş İcra Kurulu üyeleri DPT Müşaviri Bilsay Kuruç'u ziyaret ederek, issizliğin önlenmesi için çalışmalar yapılmasını istediler, işsizliğin giderek arttığına dikkat çeken Türk - İş icra Kurulu üyeleri, istihdam olanağı daha fazla olan yatırımlara öncelik verilmesini, sanayileşme, kalkınma ve istihdam üçlüsünün bir arada ele alınması gerektiğini söylediler.

10- Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Ahmet Ulema, bir mesaj yayınlayarak. Büyükelçiliğe Filistin'li gerillalar tarafından yapılan baskın sırasında rehinelerin kurtarılması için gösterilen çabadan ötürü baştaCumhurbaşkanı Fahri Korutürk olmak üzere, Türk Milleti ve Türk hükümetine teşekkür etti.

11- Bahçelievler semtinde ve MHP Genel Merkezinin yanında bulunan MİSK Eğitim ve Kültür Site'sinde dün gece meydana gelen patlamayla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın ve Emniyet Müdürlüğü ile Sıkıyönetim Komutanlığfnm yaptığı çalışma sonucu, binadapatlamamış başka bombalar da ele geçirildi. MİSK Eğitim ve KültürSite'sinde yapılan aramada, bomba yapımında kullanılan malzemeler,parafinli kağıtlar bulundu.

12- ABD Dolarının dünya piyasalarında değer yitirmesi ve değişken kur sistemine tabi bulunan bazı yabancı para birimlerinin, uluslararası kambiyo piyasalarında olussr» değer değişiklikleri dikkate alınarakTürk lirasının bazı yabancı paralar karşısındaki değeri yeniden düşürüldü. Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğine göre,Türk lirasının değeri Alman Markı karşısında yüzde 5, İsviçre Frankıkarsısında yüzde 6.1 oranında düşürüldü. Liranın değeri dolara göresabit kaldı.

13- İstanbul Sıkıyönetim Askeri Savcılığı, MHP hakkında, Bakırköy İlçe Merkezi'nde patlayıcı madde ve silah bulundurduğu, bazı kişileri barındırdığı gerekçesiyle Adalet Bakanlığı'na ve CumhuriyetBaşsavcılığına başvurdu.

14- İstanbul Beyoğlu santraline bağlı 38 bin abone, aralarındaAmerika'nın da bulunduğu 15 ülke ile otomatik telefon bağlantısınageçti.

15- Silifke'de Ziraat Bankası'nı cilahlı baskın yaparak soyan veTHKP - C üyesi oldukları bildirilen 5 kişiden ikisi ölü, geri kalanlar dasağ olarak, yakalandılar.

16- İstanbul, Adana ve Mersin'de meydana gelen olaylarda 5 kişiöldürüldü.

17- İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Müdürler Kurulu Başkanlığına aynı bankanın Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Altındağ atandı.

18- Federal Almanya'nın 1979 yılında Türkiye'ye ivedi yardımçerçevesi içinde vereceği 308 milyon Marklık yardım anlaşması Dışişleri Bakanlığı'nda F. Almanya adına Bakanlık Müsteşarı Well ve Türkiye adına da Bonn Büyükelçisi Vahit Halefoğlu tarafından imzalandı.

19- Associated Press (AP) Ajansı, Beyrut mahreçli bir haberinde,Ankara'daki Mısır Büyükelçiliği'ne yapılan baskın sırasında, «Başbakan Bülent Ecevit'in arabuluculuk için Türkiye'ye gelen Filistin Kurtuluş örgütü üyelerine bazı vaadlerde bulunduğunu ve NATO gücü olmaktansa, bir Orta Doğu gücü olmayı tercih eden Türkiye'nin kademeliolarak Amerikan yanlı politikasını değiştireceğine dair FKö'ye sözverdiğini» öne sürdü.

20- Adının Osama olduğunu söyleyen bir FKÖ lideri, Beyrut'tadüzenlediği basın toplantısında, Mısır'da tutuklu bulunan «DevrimKartalları Örgütünün» iki üyesinin serbest bırakılmaması halinde, Mısır'a karşı giriştikleri eylemleri sürdüreceklerini bildirdi. .

21- Nikaragua Devlet Başkanı Anastasio Somoza'nın istifa edipülkeyi terketmesinden sonra yerine geçen Temsilciler Meclisi BaşkanıFrancisco Urcuyo, Sandinista gerillalarının silahlarını teslim etmeleriniistedi ve kendisinin Somoza'nın yerine seçildiğini, bu nedenle 1981seçimlerine kadar görevde kalacağını açıkladı.

22- Nikaragua Devlet Başkanı Somoza, istifasından sonra özel biruçakla Sunset Island'a gitti. Amerika'nın is adamı vizesi verdiği Somoza, basına yaptığı açıklamada, Amerika'ya siyasal mülteci olarak gelmekten memnun olduğunu söyledi ve «Ben gerçekçiyim. Nikaragua halkı için daha iyi olacağını düşünerek görevimden ayrıldım» dedi.

23- Avrupa Parlamentosu'nun Strasbourg'da sürdürdüğü oylamanın ikinci turunda Başkanlığa, 192 oy alan Fransa eski Sağlık BakanıSimone Weil seçildi.

24- ABD Temsilciler Meclisi Komisyonu, ABD eski Başkanı Kenedy ile medeni haklar savunucusu Dr. Martin Luter King'in, «Birdenfazla kişilerin rol aldığı» iki ayrı komplo sonucu öldürülmüş olabilecekleri kanaatine vardığını, yayınladığı bir raporda açıkladı.

25- İran'ın Irak sınırına yakın Baneh kasabasında, kalabalığın arasında patlayan iki bomba 8 kişinin ölümüne, 17 kişinin yaralanmasınayol açtı.

19 Temmuz 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, bir hücumbot, karakol botu ve birtankerin İstanbul'da denize indirilmesi dolayısı ile düzenlenen törendeyaptığı konuşmada; «Teknolojide yabancı tutsaklığından kurtulmanınçağımızın milliyetçiliği» olduğunu belirterek, «Türk Silahlı Kuvvetleridışsatımı ile sağlayacağı gelirlerle dışalımını karşılayacak döneme girdi. Türk sanayii de geçen yılın ilk beş ayına oranla bu yılın ilk beşayında dışa yüzde 70 fazla sanayi ürünü sattı. Ülkemizde genelde esenliğe çıkmaya başladı» dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, TRT Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği ikinci bir yazıda, «TRT'nin tarafsızlığını ihlale vemeşruiyetini yitirmiş hükümetin savunuculuğunu yapmaya devam ettiğini» öne sürdü ve «TRT'yi bu hale getirenler elbet birgün bununhesabını vereceklerdir» şeklinde açıklamada bulundu.

3- Anayasa Mahkemesi, İstanbul İkinci Ağır Ceza Mahkemesi'nin,TCK'nın 142. maddesinin 4. bendinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek açtığı davayı, mahkemenin yetkisizliğine karar vererek reddetti.

4- Yüksek Hakimler Kurulu Başkanı Mazhar Budak, 1979 adli yılının sona ermesi ve adli tatilin başlaması nedeniyle Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Yürütme ve yasama organlarının yargınıniçinde bulunduğu zorlukların aşılması için yeterli çabayı göstermediğini» öne sürerek, «Yargı kendi sorunları ile başbaşa bırakılmıştır»seklinde konuştu.

5- MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu, ANKAAjansı'na verdiği demeçte, «MSP'nin, Filistinli Müslümanların vatanlarına dönmesini candan arzu ettiğini» söyledi ve FKÖ Ankara Bürosu'nun geciktirilmeden açılmasını istedi.

6- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu, Ankara'dabasına verdiği yazılı demeçte, «Antidemokratik tutumlarıyla tükenmişbulunan Ecevit Hükümeti, bir yıldan beri Türk ekonomisini IMF'ninemrine veren siyasetinden sonra simdi de dış politikamızı yabancı gerillaların tesirlerine terk etmiş görünmektedir. Türk Devletini öylesineacz çukuruna düşüren ve zaten tükenmiş bulunan Ecevit'i yaklaşan sonavarmadan istifaya davet ediyoruz» dedi.

7- Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier başkanlığındakiİcra Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'i ziyaret ederek, kendisine bir rapor verdi. Raporda, işçilerin yönetim stratejisi ve kalkınma planı içinde etkin rol oynaması gerektiği görüşüne yer verildi ve«Ancak bu rol, danışma, alt komisyonda görüş bildirme şeklinde göstermelik ve etkinliği olmayan bir biçimde değil, planın başarı şartınıartırıcı, yaptırım gücünü destekleyici, siyasilerin keyfi tutumları ilehedeflerinden saptırılmasını önleyici bir plana katılma modeli oluşturulmalıdır» denildi.

8- İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Bodur, OdaMeclisi'nin olağan toplantısında yaptığı konuşmada, sanayi kesimininpara darlığından olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, «Buna bir dekur farklarından doğan borçların eklenmesi, işletmeleri finans bunalımına itmiştir» dedi.

9- MİSK Genel Başkanı Ömer Faruk Akıncı, son bombalama olayıve bu olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasını, Ankara'da basına yaptığı yazılı açıklama ile yanıtladı ve «Kültür sitemize 30Haziran günü yapılan saldırının devamı olan bu yeni sabotaj saptırılıyor» dedi.

10- Gazeteler tarafından yayınlanan bir haberde; Ankara EmniyetMüdürlüğü'nün, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'na gönderdiği biryazıda MİSK'in Muhasebe Müdürü Şükrü Dağdeviren'in evinde yapılanaramada ele geçirilen ajandada, 649 bin 167 liranın çeşitli ülkücü kişive kuruluşlarla dağıtıldığının kaydedildiği bildirildi.

11- Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce, MİSK Eğitim ve Kültür Merkezi'nde meydana gelen patlama ile :ilgili olarak basına yapılan açıklamada, «Polis ve askeri bomba uzmanlarının olay yeri olan MİSK'e aitgarajda elde ettikleri bulguların ışığında sürdürülen çalışmaların teknikdeğerlendirilmesi sonuçlanmış ve patlama olayının dışarıdan atılanpatlayıcı maddenin patlaması sonucu meydana gelmediği, olayın bombaimali sırasında meydana geldiği hiçbir tereddüte meydan vermeyecekşekilde saptanmıştır» denildi.

12- Tarsus'ta meydana gelen olaylarda, Remzi Karmut ve sol görüşlü olduğu bildirilen gazete satıcısı Avni Koçak, İstanbul'da ise sağ görüşlü olduğu bildirilen Tahsin Eser adlı marangoz öldürüldüler.

13- İslam Kalkınma Bankası'nın, hampetrol ithalatının finansma-nında kullanılmak üzere Türkiye'ye 30 milyon dolar kredi açmasına ilişkin anlaşma, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Ahmed Muhammed Ali ile Suudi Arabistan'da bulunan TPAO Genel Müdürü ismail Ertanarasında imzalandı.

14- Uluslararası Para Fonu (IMF) Yönetim Kurulu, Türkiye'nin izlemeyi düşündüğü genel ekonomik politika hakkında ayrıntılı bilgilerveren «Niyet Mektubu»nu inceledi ve öngörülen politika hedeflerineulaşabilmesi için Türkiye'ye 250 milyon dolar eşdeğerinde «Özel seçme hakkı» (SDR) tanınmasını kararlaştırdı.

15- Afrika Birliği Örgütü'ne üye ülkelerin liderlerinin Liberya'dadüzenledikleri doruk toplantısında konuşma yapan Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İsrail'le giriştikleri barış harekatını savunurken, geçici bir Filistin devletinin kurulmasını istedi. Sedat konuşmasındabu görüşünü savunurken, Arap ve Afrika liderleri salonu terketti.

16- DPA'nın bildirdiğine göre; İsrail Maliye Bakanı Simkha Erlich, ülkenin giderek artan ekonomik sorunları üzerine ağır eleştirilereuğradığını kaydederek istifa etmek istedi, ancak daha sonra istifasınıgeri aldı.

17- Nikaragua'nın yeni Başkanı Urcuyo, 36 saat iktidarda kaldıktan sonra istifa etti. Urcuyo istifasından sonra, özel bir uçakla ülkeyiterkederek Guatemala'ya gitti.

Öte yandan, beş kişiden oluşan «Geçici Hükümet Cuntası» daNikaragua'ya giderek, Leon Kenti'ni kendilerine başkent seçip çalışmalarına başladı.

18- Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da, Dışişleri BakanYardımcısı Alfonso Ülonso Lima, kimliği bilinmeyen kişilerce kaçırıldı.

20 Temmuz 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 5. yıldönümü dolayısıyla İstanbul'da verdiği demeçte,«Türk Barış harekatının en önemli yanı Türk toplumuna ve bütün Kıbrıs'a barış, özgürlük ve güven vermiş olmasıdır» dedi.

2- Başbakan Bülent Ecevit, Türk - İş Genel Merkezi'nde, Türk - İşyöneticileriyle bir saat kadar süren bir toplantı yaptı. Çalışma BakanıBahir Ersoy ile Sosyal Güvenlik Bakanı Salih Yıldız'ın katıldığı toplantıdan sonra bir açıklamada bulunan Başbakan Bülent Ecevit, Türk İş'le, yöntem bakımından bazı önemli kararlar alındığını bildirdi.

3- Başbakan Bülent ücevit, Fransa'da yayınlanmakta olan «Nouvel Observateur» dergisine verdiği mülakatta, geçen hafta sonundaAnkara'daki Mısır Büyükelçiliği'ne Filistinli gerillalar tarafından yapılanbaskını anlattı ve «Hükümetin, başından beri gerillaları aldatmaya yönelik bir strateji uygulamayı düşünmediğini, daha sonra bunun olumsuz etkilerinin yaşanabileceğinin bilincinde olduğunu» söyledi.

4- Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin Ankara temsilcisi Cemal Aşkınve beraberindeki heyet, Kıbrıs Barış Harekatının 5. yıldönümü nedeniyle Başbakan Bülent Ecevit'i ziyaret ettiler. Ecevit, ziyaret sırasındayaptığı açıklamada, «Kıbrıs Barış Harekatından bu yana geçen 5 yılTürk toplumunun yaşama gücünü kanıtlamıştır» dedi.

5- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Kıbrıs Barış Harekatınınyıldönümü nedeniyle verdiği mesajında, «Kıbrıs'taki soydaşlarımızınhaklarını sonuna kadar korumaya kararlıyız» dedi.

6- DP Genel Başkanvekili ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan,basına yaptığı yazılı açıklamada, «Türkiye'nin, uluslararası tedhişçiliğin uygulama ve deneme mahalli haline getirilmek istendiğini» bildirdive «teşkilatlı ve ihtilalci terörizme karşı mücadelede kesin sonuç alabilmek için, devleti korumakla yükümlü güç ve kuruluşların, cereyaneden olaylara ve günün şartlarına göre yeniden teşkilatlanması, eğitilmesi ve yönlendirilmesi lüzumuna bir kere daha işaret etmek isterim» dedi.

7- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından Ankara'da yapılan açıklamada. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın Cenevre gerisi sırasında Dünya Sağlık örgütü yetkilileri ile yaptığı anlaşmasonunda yaklaşık 1 milyon 500 bin dolar yardım sağlandığı ve bu yardımın sıtma savasında kullanılacağı bildirildi.

8- Suriye Ekonomi ve Ticaret Bakanı Dr. İmady'nin resmi konuğuolarak bir süreden beri Şam'da bulunan Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, uçakla Türkiye'ye döndü.

9- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kıbrıs BarışHarekatının 5. yıldönümü dolayısıyla FTFD Başkanı Rauf Denktaş'agönderdiği mesajda, «Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Kıbrıslı mücahitlerle müştereken gerçekleştirdikleri barış harekatının 5. yıldönümünde,Kıbrıs Türk Toplumu'nun kıvanç verici tarihimize yaraşır, cesaret, kahramanlık ve fedakarlıklarını Türk Silahlı Kuvvetleri saygıyla anmaktadır» dedi.

10- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Barış Harekatının hemen arkasından Kıbrıs'ta bağımsızlığın ilan edilmemesi nedeniyle beşyıl boyunca çeşitli ızdırapların çekildiğini söyledi ve «Kıbrıs'ta bağımsızlık ne kadar çabuk ilan edilirse, Kıbrıs sorunu o kadar çabuk halledilmiş olur. Kıbrıs meselesinin halli için bağımsızlığın geciktirilmeden ilan edilmesinde yarar görüyoruz» seklinde konuştu.

11- Menkul Değerler Bankerlik ve Finansman A.Ş. (MEBAN)tarafından düzenlenen «Türk Ekonomisinin Dışa Açılması ve KambiyoPolitikası» konulu konferans İstanbul'da başladı. Konferansa bir tebliğveren Dünya Bankası uzmanlarından Prof. Bella Balassa, «Gelişmekteolan ülkelerden başarılı olanların genellikle dışa dönük gerçekçi kambiyo politikası izleyenler olduğunu» belirterek, «Bu ülkelerin borçoranlarını düşürüp dışsatımlarını artırdıklarını» söyledi.

12- İzmir Belediye Başkanı ihsan Alyanak, İzmir'de düzenlediğibasın toplantısında, Belediye Gelirler kanununun çıkmayışı nedeniyle,sadece İzmir Belediyesi'nin yılda ortalama 100-150 milyon lira gelirkaybı olduğunu belirtti ve «İktidarla işbirliğinden sürekli kaçan muhalefet hiç değilse bu konuda işbirliği yapmalıdır» dedi. Alyanak ayrıca.Papa Jean Paul II, Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Başkanı Kaddafi, İranlı dini lider Humeyni ve Filistin Kurtuluş örgütü lideri YaserArafat'ı 48. Uluslararası İzmir Fuarı'nın açılış törenine davet ettiğinibildirdi.

13- MİSK Genel Merkezi'nde bomba imal ettirdikleri gerekçesiyle MİSK Genel Başkanı Ömer Faruk Akıncı ve üç MİSK yöneticisi gözaltına alındı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde MİSK'de bomba patlaması sonunda yaralanan Mustafa Arıcak öldü.

14- Adana'da meydana gelen olaylarda bir işçi ve bir kuyumcu,Malatya'da ise PTT Merkez Müdür Vekili Ali Elçi öldürüldü.

15- Adam öldürmeye teşebbüs ve bomba atmaktan sanık ÖmerKaynak, Mehmet Sever, Metin Sanlı ve Cemalettin Güneş adlarındakiAnkara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yapılan duruşmaları sonucutoplam 26 yıl 9 ay 10 gün ağır hapis cezasına çarptırıldılar.

16- 1979 «Eczacıbaşı Bilimsel Ödülü»nü Doç. Dr. Ayhan Gülgören ve Dr. Meral Ercan birlikte kazandılar. Araştırmacılar, karaciğerhastalıklarında kan akımını ölçmede yeni bir yöntemi başarı ile uyguladılar.

17- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yurt dışında ilk ihaleyi aldı ve DSİ'nin Libya'da başlangıç olarak 2 milyon dolar değerinde üçsu kuyusu açması konusunda anlaşmaya varıldı.

18- Kıbrıs Barış Harekatının 5. yıldönümü KTFD ve Türkiye'dedüzenlenen törenlerle kutlandı. KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Lefkoşe'dedüzenlenen törende yaptığı konuşmada, «Tek isteğimiz Türkiye'ningüvencesinde Rum korkusu olmadan can ve mal emniyetimizi koruyabilmektir. Bunu gerçekleştirdiğimize göre, barış sağlanmıştır» dedi.

19- Federal Alman basınında yer alan bir incelemede, Türkiye'desosyal güvenlik için yapılan harcamaların yurtiçi hasılata oranının yüzde 5.6 olduğu bildirildi.

20- ABD Başkanı Jimmy Carter, kabinesinde yapmayı tasarladığıdeğişikliğin ilk adımında, Sağlık Sosyal ve Eğitim Bakanı California,Maliye Bakanı Blumenthal ve Adalet Bakanı Griffin Bell'in istifalarınıkabul etti.

21- 36 saat görevde kalan Nikaragua Devlet Başkanı Urcuyo'nunistifa edip ülkeyi terketmesinden sonra, Kosta Rika'da bulunan geçicihükümet. Başkent Managua'ya geldi.

22- Çin Hindi ülkelerinden kaçan mültecilerle ilgili uluslararasıtoplantı BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in başkanlığında Cenevre'de başladı. Toplantıya 70 ülkenin temsilcisi katıldı.

23- İran Başbakanı Mehdi Bazergan, İran televizyonunda yaptığıkonuşmada. Devrim Konseyi'nin yüksek düzeydeki beş görevlisini hükümete katılmaya çağırdı.

21 Temmuz 1979

1- Erzurum'un Ilıca Bucağı'nda, şeker fabrikası sahasında 297milyon liraya mal olacak alkol fabrikasının temeli, Başbakan BülentEcevit tarafından atıldı. Ecevit, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, «Dünyada tarihin en büyük enerji bunalımının başladığını» söyleyerek, «Bol petrol üreten ülkelerin birçoğunun artık enerji üretimindepetrol kullanmayı lüks saydıklarını» da kaydetti. Ecevit bu arada. DoğuAnadolu'nun gereksinmesi olan sulama tesislerine, yem fabrikalarına,et kombinalarına ve süt fabrikalarına öncelik verileceğini, temelleriatılan fabrikaların süratle bitirileceğini kaydederek, «Bunlar devreyegirdikten sonra Türkiye bütün bölgenin et ihtiyacını karşılayabilecektir. Gitgide artan petrol fiyatlarına rağmen, petrolümüzü almada belkide Türk devletine en büyük katkıyı, Doğu Anadolu'nun tarlalarında,yaylalarında hayvan yetiştiren Türk köylüsü kazandırmış olacaktır»dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, Ecevit'in, Doğu illerinde yapmakta olduğu gezininseçim ve gösteriş gezisi olduğunu, CHP hükümeti döneminde Kars'taki çimento fabrikasının üçte bir kapasite ile, süt fabrikasının ise ondabir kapasite iile çalıştırıldığını söyledi. Hükümetin canlı hayvan ihracını devletleştirdiğini, böylece hayvancılığa büyük darbe vurulduğunubelirten Demirel, «Asayişi sağlayacakları yerde, bunlar celepciliğeheves etmişlerdir» dedi.

3- Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, Milliyet'e verdiği demeçte.Hükümetin, halkın tüm umutlarını ve özlemlerini gerçekleştiremediğini, ancak bu durumun Hükümetin başarısız olduğu anlamını taşımadığını belirterek, «Her şeye rağmen bu Hükümet 1981'e kadar devamedecek ve 1981 seçimlerinde büyük bir olasılıkla CHP tek başına iktidara gelecektir» dedi. Ayrıca, bugünkü CHP ağırlıklı hükümetin kurulmamış olması halinde MHP'nin, AP'nin tabanını kemirerek bu partinin gelişmesini büyük ölçüde engelleyebileceğini ileri süren Elçi, «Buhükümetin kurulması sonucu MHP devlet olanaklarından ve militanları devletin himayesinden yoksun kaldığı için, gittikçe gücünü yitirmektedir» seklinde konuştu.

4- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, MSP ilçe Başkanlarıve konuşmacılarının eğitim seminerinde yaptığı konuşmada, «Milletimiz 14 Ekimde 'biz artık bu batılları istemiyoruz' diyecektir. Milletimiz 14 Ekimde anarşi değil huzur, sömürge değil refah, uşaklık değilgüçlü Türkiye diyecektir» dedi.

5- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu, Ankara'dadüzenlediği basın toplantısında, «CHP'nin seçim sloganlarıyla, TürkiyeGizli Komünist Partisi sloganları arasında hiçbir farkın bulunmadığını»savundu ve «Ecevit'in, Komünizmin bütün dünyada uyguladığı taktiğingereği olarak hayali bir faşizm iddiası ortaya attığını ve bunu somutlaştırmak için MHP'yi hedef ilan ettiğini» öne sürdü.

6- Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç, ABD'deyayınlanmakta olan «Leaders» dergisine gönderdiği ve derginin son sayısında yer alan bir yazısında, «Türkiye'nin doğru dürüst bir yönetimden yoksun bir ülke durumunda» olduğunu öne sürerek, «Biz, doğrubir hükümet ve liderliği seçerek, dış, iç ve ekonomik politikada gerekli dönüşümleri sağlayarak üzerimize düşeni yapacağız. Ticaret ortaklarımız, Batılı dostlarımız ve müttefiklerimiz de o zaman bize yardımcıolacaklardır» dedi.

7- Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nce, tarım ve akaryakıt sorunlarının çözümü konusunda, «Tarım ve akaryakıt raporu» hazırlanarakBaşbakan, Bakanlar ve valilere gönderildi. Raporda, akaryakıt dağıtımprogramı hazırlanması ve benzine yüzde 20 alkol karıştırılması istendi.

8- MEBAN tarafından düzenlenen «Türk Ekonomisinin DışaAçılmasında Kambiyo Politikası» konulu seminerde konuşan CHP İstanbul Senatörü Prof. Besim Üstünel, «Türk Parasını Koruma Kanununun, Türk Parasını korumama şeklinde uygulandığını» söyledi ve«Uygulanan hatalı politika ile bir yandan kaynak dağılımı olumsuzyönde etkilenirken bir yandan da gelir bölüşümünde sosyal adaletsizliklere yol açılıyor» dedi.

9- Cihanbeyli Belediye Başkanı Halil Kadiroğlu, geçirdiği trafikkazasında öldü.

10- Milliyette yayınlanan bir habere göre; İran Silahlı Kuvvetlerinden 88 kişilik bir birlik tank, silah ve techizatıyla Hakkari'ye bağlıYüksekova ilçesinin Esendere girişinden Türkiye'ye sığındı ve iadeedildi.

11- Türkiye'ye ivedi yardım programı çerçevesinde Norveç Hükümetince verilen 25 milyon Norveç Kronluk (5 milyon dolar) krediyeilişkin anlaşma, Norveç Büyükelçisi Per Naevdal ile Hazine GenelMüdürü Aysel Öymen tarafından imzalandı.

12- Türkiye'den CHP adına Altan Öymen'in katıldığı, SosyalistEnternasyonalin «Özgürlük ve Sosyalizm» konulu parti liderleri toplantısı Stocholm'ün 60 kilometre güneyindeki Bommesrvik'teki parti okulunda başladı.

13- Bir Yunan devriye motoru, Ege Denizi'nde Midilli adası açıklarında, yatları ile Yunan karasularına giren üç Türk'ü tutukladı. Tutuklananların mühendis Bülent Adabay, Oktay Erez ve Ahmet Kaymazolduğu ve katıldıkları bir yat yansısında rotalarını şaşırarak Yunan karasularına girdikleri belirtildi.

14- Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Spiros Kipriyanu, Kıbrıs BarışHarekatının 5. yıldönümü dolayısıyla Lefkoşe'nin Rum kesimindekiElcftheria meydanında yaptığı konuşmada Türk Silahlı KuvvetlerininKıbrıs'tan çekilmelerini sağlamak amacıyla baskı yapılması için tümdünya ülkelerine çağrıda bulundu.

15- ABD Başkanı Carter'in dün Beyaz Saray'da yaptığı ve kabinesindeki bakan değişikliklerini tamamladığını açıkladığı konuşmasının tam metni yayınlandı. AP Ajansının haberine göre; Carter, uzunve titiz çalışmalardan sonra Hükümette bazı önemli değişiklikler yaptığını bildirdi.

16- Nikaragua'da Somoza yönetimini devirerek başa geçen beşkişilik cunta hükümeti, eski yönetime bağlı Ulusal Muhafız Birliklerinidağıttı ve eski lider Somoza'nın tüm servetine el koydu. Öte yandan,özellikle başkent Managua çevresindeki mahallelerde, gençlerin toplu olarak öldürülmesiyle suçlanan çavuş Alberto Gutierez'in idamedildiği bildirildi.

17- Reuter Ajansı'nın Washington'dan bildirdiğine göre; ABD Başkanı Carter, barış anlaşmasını imzalamaları üzerine, İsrail ve Mısır'a4.8 milyar dolarlık yardım yapılmasını öngören bir kararnameyi imzaladı.

22 Temmuz 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Doğu Anadolu gezisinin ikinci gününde, Sümerbank Ağrı halı ipliği fabrikasının temelini attı. Daha sonraVan'ın Erciş kazasında, Koçköprü barajının temel atma töreninde bulundu. Ecevit, temel atma törenlerinde yaptığı konuşmalarda, «Ülkede,kapitalist ülkelerdeki iş ve ticaret ortaklarıyla ülkeyi yönetmek isteyenlerin bulunduğunu» belirterek, «Bu ülkede para gücüyle hükümet kurulamaz» dedi.

2- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, haftalık «Yankı» dergisine yaptığı açıklamada, «polisin suç örgütleri karşısındaki istihbarat eksikliğinin giderilmesi için çalışmalar yapıldığını» belirterek, Abdi İpekçi'nin katil sanığının bağımsız tedhişçi olmadığını söyledi.

3- Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, CHP Eskişehir İl merkezindeyaptığı toplantıda, «MHP hakkında delillerin toplandığını» bildirerek«belirli bir derneğin gölgesine girmiş bir parti yok olmaya mahkumdur» dedi.

4- MSP İstanbul İl örgütü seçim çalışmaları toplantısında konuşan Genel Başkan Necmettin Erbakan, «Milletin ekseriyeti şimdiye kadar batıla oy vermişse, bu 50 yıllık tahribatın eseridir» dedi.

5- CGP'nin düzenlediği «Atatürkçülüğe Çağrı» olağanüstü büyükkongresi Ankara'da yapıldı. Genel Başkan Turhan Feyzioğlu, kongerede yaptığı konuşmada en doğru yolun Kemalizm olduğunu belirtti vebugünkü hükümetin enflasyonla başa çıkamayacağını öne sürdü. Feyzioğlu, konuşmasının devamında «partizanlık zihniyetinden vazgeçilmediği takdirde her 'iktidar değişikliğinin devleti biraz daha yıkacağını» söyledi.

6- CHP Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Birgit, haftalık «Yankı» dergisine verdiği demeçte, «MHP ve yan örgütlerinin birçok olaylara karıştığının görüldüğünü» belirterek «Abdi İpekçi'nin katilininMHP'li olmamasını diliyorum» dedi.

7- AP Genel Başkan Yardımcısı Necmetttin Cevheri ve GenelSekreter Nuri Bayar, Genel Kurmay Başkanı ve Ağrı Cumhuriyet Savcılara gönderdikleri telgrafta, «Başbakan Ecevit'in orduya ait helikopterye uçakları CHP'nin seçim propagandasında kullandığını ve suçu işlediğini» savundular.

8- MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu, Ankara'daverdiği demeçte, Başbakan Ecevit'in Doğu illerine yaptığı geziyi eleştirerek, bunun «bir gövde gösterisi» niteliğinde olduğunu ve «Ecevit'inbütçede ödeneği olmayan tesislerin temellerini attığını» öne sürdü.

9- MHP Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak, İstanbul'da basınayaptığı açıklamada, «14 Ekimde yapılacak seçimlere, partisinin hızlıbir tempo içinde çalıştığını» belirterek «MHP'nin meşru zeminderüttüğü haklı mücadele muarızlarımızın uykusunu kaçırmaktadır. MHP’siz hükümetler iktidar olamazlar» dedi.

10- MİSK Başkanlar Kurulu toplantısından sonra yayınlanan bildiride, «bomba yaparken yakalanan solcu kuruluşlarının yöneticilerinin tutuklanmadığı savunularak, «bu gayretler memleketi bir iç harbegötürerek emperyalizme teslim etme operasyonunun bir sonucudur»denildi.

11- İstanbul'da bir jandarma, Antakya'da bir polis, kimlikleri belirsiz kişilerin açtıkları ateş sonucu öldürüldü. Bir süre önce Silifke'demeydana gelen banka soygunu sırasında, soyguncular tarafından ağıryaralanan Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası Şefi Natık Karadeniz de tedavi edilmekte olduğu hastahanede öldü.

12- Türk Barış Harekatının yıldönümü nedeniyle, düzenlenen protesto törenlerine katılmak için Kıbrıs'a gelen Yunanistan Meclis Başkanı Papaspircu, Kıbrıs'tan ayrılırken verdiği demeçte, «Rum Temsilciler Meclisi'nde yapılan ortak bir toplantıda, mücadelenin sürdürül-.mesi ve koordinasyonu için ortak bir komisyon oluşturulduğunu» söyledi.

13- Kıbrıs Rum yönetimi, Başbakan Bülent Ecevit ve KTFD Başkanı Rauf Denktaş'ın Türk Barış Harekatının 5. yıldönümü nedeniyleverdikleri demeçlerden dolayı, BM Kıbrıs özel temsilcisi GalindoPohl'a başvurarak bu demeçlerin «19 Mayısta Waldheim'in denetiminde, Kipriyanu ve Denktaş arasında imzalanan anlaşmanın özüneaykırı olduğunu» öne sürdü.

14- KTFD'nin Magosa boğazı yöresinde 1976 yılında temeli atılan Kalecik akaryakıt dolum ve depolama tesisleri Denktaş ve DevletBakanı Hikmet Çetin tarafından hizmete açıldı.

15- Nikaragua'da yönetimi resmen ele alan 5 kişilik cunta hükümeti tarafından yapılan açıklamada, parlamentonun dağıtıldığı ve anayasanın iptal edildiği bildirilerek ülkenin yeniden imar edilmesi için halkın da gönüllü olarak çalışma istendi.

16- Endonezya'nın batısındaki Timor adasını basan deprem dalgaları 175 kişinin ölümüne neden oldu.

17- BM Gıda ve Tarım Teşkilatı FAO tarafından Haziran ayı içerisindeki verilere dayanılarak yapılan açıklamada, dünya tahıl stoklarının son beş yılın en düşük düzeyine indiği bildirildi.

18- Atina'deki resmi bir kaynaktan bildirildiğine göre, Yunanistanve Suriye arasında teknik, bilim, kamu sağlığı, ticaret ve turizm alanlarında 5 anlaşma imzalandı.

23 Temmuz 1979

1- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, son ekonomik gelişmelerkonusunda Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, UluslararasıPara Fonu'na sunulan ve Fon Stand - By düzenlemesinin esaslarınıkapsayan «Niyet mektubu»nun halen izlenmekte olan politikalardanoluştuğunu söyledi. Ayrıca katlı kur politikasının sürdürüleceğini, buarada çapraz kurlarda meydana gelen farklılıkların giderileceğini belirten Müezzinoğlu, Merkez Bankası kaynağından kamuya ve özel kesimeaçılacak kredilere belirli limitler koyduğunu bildirdi ve «Kamu maliyesinin esenliği için bir finansman modeli izlenmesi zorunludur» dedi.

2- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Milliyet gazetesi muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye gezisi sırasında, «Gündemde olmasına rağmen, Türkiye'nin Suriye'den sınırsız miktarda fuel - oil almasınısağlayacak bir ticaret protokolü imzalandığını» belirtti.

3- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından basına yapılan açıklamada, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nden,Mısır Büyükelçiliği baskınıyla ilgili bazı yorumların basına dağıtılması üzerine Dışişleri Bakanlığı tarafından gerekli uyarının yapıldığı bildirildi.

4- MHP Genel Başkan Vekili Sadi Somuncuoğlu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Başbakan Bülent Ecevit'in Van gezisinde MHP ve ÜGD'nin kapatılması yolundaki sloganlara verdiği karşılığı» eleştirdi.

5- MİSK Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi Başkanı MustafaKarapınar imzasıyla yayınlanan MİSK Temsilciler Meclisi bildirisinde.İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in MİSK'i anarşiye ve kanunsuzluğa zorlayarak tuzağa düşürmek istediği öne sürüldü ve «İçişleri Bakanıelini kanımızdan çekmelidir, istifa etmelidir. Tüm milliyetçi kişi vekuruluşları, yasal tepkilerini ortaya koymaya çağırıyoruz» denildi.

6- Türk Hava Yolları'nm Ankara - Diyarbakır seferini yapan uçağını 1977 yılında kaçırıp Lübnan'a indiren ve teslim olan iki hava korsanı Hanefi Güzel ve Cemal Aşan Türkiye'ye getirildi.

7- Artvin ve Uşak'ta meydana gelen olaylarda üç kişi öldürüldü.

8- MHP Kars eski Merkez İlçe Başkanı Celal Civan silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

9- Silifke'de, geçtiğimiz hafta bir banka soygunundan sonra yakalanan THKP - C Acilciler Örgütü Çukurova hücresinin, Mersin AğırCeza Mahkemesi yargıcı Halit Velioğlu da dahil 5 kişiyi öldürdükleri,5 bankayı soydukları, 24 patlama olayının suçlusu oldukları, İçel Valisi Naim Cömertoğlu tarafından basına açıklandı.

10- Bahçelievler semtinde bulunan MİSK Eğitim ve Kültür Sitesi,Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından sürdürülen soruşturmanın sonunadek kapatıldı.

11- Kuyucak ilçesine bağlı Horşunlu kasabası ile Pamukören bucağı arasındaki Gençelli Köprüsü'nde kamyon - otobüs çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 36 kişi yanarak öldü.

12- Türkiye ile OECD ülkeleri arasında 500 milyon dolarlık devlet ve garantili ticari borçlarla, 1.2 milyon dolarlık garantisiz ticariborçların erteleme görüşmeleri, Paris'te OECD Genel Merkezi'ndebaşladı.

13- AP ve Reuter Ajanslarının verdikleri haberlere göre; Nikaragua Devrim Hükümeti, devrik Devlet Başkanı Anastasio Somoza'nınsavaş suçlarından dolayı yargılanmak üzere Nikaragua'ya geri verilmesini isteyeceğini açıkladı ve devlet memurlarını da işlerinin başınadönmeye çağırdı.

14- ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından Beyaz Sarayyöneticiliğine getirilen Hamilton Jordan, NBC Televizyonuna verdiği demeçte, «Başkan, hükümet içindeki ve dışındaki ilişkileri daha geniş tutmakistediği 'için bu değişikliği yapmıştır. Başkan artık enerji komisyonunuoluşturmakla uğraşacaktır. Zaten başarı için de bu esastır» dedi.

15- AP Ajansı, Tahran mahreçli haberinde, İran ordusunun, Kürtazınlığa karşı giriştiği ilk harekatta, Türk sınırı ile eski adı Rızaiye olanUrmiye kenti arasındaki karayolunu ele geçirdiğini bildirdi.

Öte yandan, İran resmi PARS Ajansı, İran devrim muhafızlarının,İran körfezindeki petrol boru hatlarına ve petrol kurumu binalarına yaklaşan şüpheli kişileri uyarıda bulunmadan vuracaklarını ve razaman ayıiçinde radyo ve televizyonda bütün müzik yayınlarının durdurulduğunuaçıkladı.

16- İsrail Dışişleri yetkilileri, ABD ve Sovyetler Birliği'nin, Sina'da BM'ye bağlı silahsız gözlemci kuvvetlerin bulunması yolundakiönerisini, israil'in reddettiğini açıkladı.

24 Temmuz 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Basında sansürün kalkmasıve işçi haklarının sağlanışının 71. yıldönümü nedeniyle Türk - İş salonunda yapılan törene gönderdiği telgrafta «Atatürk devrim ve ilkeleriyle hür demokratik sistemimizin en büyük güvencelerinden biri olan Türk - İş'in iş hayatımızda, barış ve huzurun sağlanmasında kendine düşen görev ve sorumluluğu etkin bir şekilde yerine getireceğine inanıyorum» dedi.

2- İşçi haklarının sağlanışının 71. yıldönümü nedeniyle Türk-İş salonunda yapılan törende konuşan, Başbakan Bülent Ecevit, «Demokrasinin sermaye gücünün değil, işçinin yönetiminde ağırlığını arttırdığı oranda geçerlilik kazandığını» belirtti ve «Demokrasinin temelinde düşünce, anlatım ve eleştiri özgürlüğünün olduğunu» bildirerek«Bunun yılmadan korunmasını» istedi.

3- Başbakan Ecevit Ramazan Ayının başlaması nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'na yaptığı ziyaretteki konuşmasında «Bu Ramazan'ın ülkemizde iç barışa yeni bir katkı getireceğine inanıyorum. Bütün din görevlilerimizin çabalarıyla ulusal birliğimizin her zamankinden daha güçlü hale gelmesini dilerim» dedi.

4- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel sansürün Türk basınından kalkışının 71. yıldönümü nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir Gazeteciler Cemiyetlerine gönderdiği telgrafta «Meşruluğunu kaybetmiş, millet ve meclis desteğinden yoksun hükümet beceriksizliğini örtmek,hürriyetçi demokratik rejimi zedelemek ve yarattığı sıkıntıyı halkın gözünden kaçırmak için sansürü kendisine payanda yapmıştır» dedi.

5- Çalışma Bakanı Bahir Ersoy, işçi haklarının kazanımı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada «Yıllarca süren sınıf savaşımları ve büyük kayıplarla kazanılan sendika ve toplu sözleşmehaklarının Türk toplumunda barışçı yollardan gerçekleştiğini» belirterek, «Bugün anarşi ve terörün içine işçi sınıfının girmeyişi de bunukanıtlamaktadır» dedi.

6- Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, İzmir'de düzenlediği basıntoplantısında «180 bin ilkokul öğretmeninin derecelerini yükseltmekiçin yeni çalışmalar yapıldığını ve bu amaçla ilkokul öğretmenlerinin 1979-80 öğrenim döneminde yüksek öğrenimden geçirilmesinin tasarlandığını» söyledi.

7- AP Genel Başkan Yardımcısı Barlas Küntay, Bursa'da düzenlediği basın toplantısında, partisinin 14 ekim seçimlerinde 5 milletvekilliği ve 30 senatörlük kazanacağını öne sürdü.

8- MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu Ankara'daverdiği demeçte, «Ecevit, Demirel ve partilerinin birbirinin ikiz kardeşi olduğunu» öne sürerek iki lider arasındaki sen -ben kavgasının millete gına getirdiğini belirtti. .

9- MHP Başkanlık Divanı, Başbakan Bülent Ecevit'e bir telgrafgöndererek «Ecevit'in konuşmalarıyla milliyetçi kuruluş ve kişileri komünistlere hedef olarak gösterdiği ve onları kışkırttığını» öne sürdü.

10- Türk - İş Genel Başkanı İbrahim Denizcier, Türk işçi haklarıkazanımı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada «Hür sendika hareketinden hoşnut olmayanlar isçilere köle muamelesi yapmakisteyenlerdir. Bunlar demokrasi rejiminin gerçek düşmanlarıdır, bunlariçin 24 Temmuz olarak kutladığımız isçi bayramı kara gündür» dedi.

11- DİSK Genel Başkan Vekili Rıza Güven yaptığı açıklamada «24Temmuz gününün işçi bayramı olarak kutlanmasını eleştirdi ve bu bayramı kutlayanların sınıf uzlaşmacıları» olduğunu söyledi. .

12- Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Bakanı Oktay Kurtböke,basından sansürün kaldırılışının 71. yıldönümü nedeniyle verdiği yazılı demeçte «İnsanlık tarihinden sömürüye karşı direnişin, özgürlük savaşımıyla es anlamda olduğunu ve sansürün kaldırılışının özgürlükyolunda atılmış ilk adım olduğunu» söyledi.

13- Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği TÜSİAD 1979 yılınınortasında Türkiye'nin ekonomik durumunu değerlendiren bir rapor yayınladı. Raporda ekonominin kritik bir noktada olduğu, iç fiyatlarda istikrar sağlanmadan ihracatta gelişmenin olamayacağı ve yatırım ile aramalı üreten sanayinin durduğu öne sürülerek, KİT lerde 4 aylık yatırımoranının % 8,7 olduğu açıklandı.

14- MHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Kazım Ayaydın vebir arkadaşı. Politika gazetesi yazı işleri müdürü Ali İhsan Özgür'ü öldürdükleri iddiasıyla sıkıyönetim mahkemesi tarafından tutuklandılar.

15- Urfa'da jandarmanın dur ihtarına uymayan bir şoför açılanateş sonucu öldürüldü.

16- 10 Bilim adamına TÜBİTAK tarafından «Bilim Hizmet ve Teşvik» ödülleri verildi.

17- Denktaş - Kipriyanu doruk toplantısından sonra başlatılan ve4 görüşme sonrası kesilen toplumlararası görüşmelerin çıkmazdan kurtarılması çalışmalarına yeniden başlayan BM Kıbrıs Özel TemsilcisiGalindo Pohl Türk ve Rum Dışişleri bakanları ile ayrı ayrı görüştü.

18- Bir süredir yurdumuzda bulunan Tunus ticaret heyeti ile, Türkiye - Tunus karma ticaret komisyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler tamamlandı. Görüşmeler sonunda, Tunus'un Türkiye'ye gübre hammaddesi için fosfat ve fiskorik asit gönderme işlemini hızlandırmayıkabul ettiği açıklandı.

19- Dünyanın en ünlü ekonomik dergilerinden Business Weekgelişmekte olan 5 ülkenin petrole bağımlılıklarını incelediği yazısındabu ülkelerden Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde petrol üretiminiiki katına çıkarmayı planlandığını yazdı.

20- AP Ajansı tarafından İran'da bir süredir hükümet birlikleriile kürtler arasında süren çatışmalar devam ederken, kurt militanlarının İran'ın kuzey - batısındaki Lahijan kentinde bir karakolu bastıklarıbu arada «Kara çarşamba» adlı eylem örgütüne mensub oldukları bildirilen 5 kişinin sabotaj suçundan idam edildiği bildirildi.

21- Yeni Nikaragua hükümeti Managuada'ki Amerikan Büyükelçiliği'ne yönetimin kendi ellerinde bulunduğunu resmen bildirerek,ABD ile dostluk ilişkilerinin sürdürülmesinden yana olduklarını açıkladı.

22- Pasifikteki ABD 7. filosunun, Vietnam'dan kaçan mülteci gemilerini desteklemek için alarma geçirildiği, ABD Genelkurmay Sözcüsü tarafından açıklandı.

25 Temmuz 1979

1- Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün başkanlığında İstanbul'da toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada«Güvenlik Kuvvetlerinin özellikle son günlerde anarşist ve teröristmihrakların kaynaklarına nüfuz ederek, suçluların yakalanması ve adalete tesliminde, bütün yurtta güven ve memnunluk uyandıracak derecede büyük bir aşama içinde bulunduğunu müsehade etmiştir» denildi.

2- Yedikule'deki Abdi İpekçi Spor Kompleksinin temeli, Başbakan Bülent Ecevit tarafından törenle atıldı. Başbakan Ecevit törendeyaptığı konuşmada, «Ulusu bölerek kendi içinde çatıştırmak isteyenlerin yıllardır gençleri slogan kalıplarıyla uyuşturma ve dondurma çabasında olduklarını söyleyerek, «Gençliğin büyük bölümünün bu tuzaktan kurtulmasına karsın, kurtulamayanlar da vardır. «Onlar kendikafalarıyla düşünecek yerde takılmış birer plak gibi belli sloganları haykırır duruma gelmişlerdir» dedi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, Hükümetin MHP nin kapatılması için AnayasaMahkemesine başvurabileceğini belirterek, «Yetkileri var. Teşebbüstebulunsunlar, orada, burada çamur atıp durmasınlar» dedi.

4- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan Hürriyet Gazetesine yaptığı açıklamada, Doktorların «Yüksek Hekimler Kurulu» tarafından atanmalarının sağlanması için Türk Tabibler Birliği Merkez Konseyi'nin de görüşünün alınarak kanun tasarısı hazırlandığını söyledi ve«Yasanın yürürlüğe girmesiyle doktor atamalarında büyük bir rahatlıksağlanacağını, doktorların belli hastahanelere yığılmasının önleneceğini» bildirdi.

5- Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur, Abdi İpekçi spor tesislerinin temel atma töreninde yaptığı konuşmada «Gazetecilik yaşamına önceleri spor yazarlığı dalında başlayan, yurdumuzun en etkin vebaşarılı, kendini gazetecilik mesleğine adamış olan Abdi İpekçi'yiTürk Ulusu yüreğinde yaşatacaktır» dedi.

6- MSP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu yaptığıyazılı açıklamada «Vatandaş devlete olan güvenini yitirmiştir. Anarşive ideolojik ölüm olayları bütün yurtta kol geziyor, sol militanlar güvenlik kuvvetlerine adeta meydan okuyor» dedi.

7- Bir süre önce ölen AP Ankara İl Başkanı Ferat Nuri Yıldırım'dan boşalan başkanlığa Avukat Bülent Ozçelik seçildi.

8- AP Gençlik Kolları Genel Merkeri tarafından yayınlanan bildiride, «Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin gençliği ve AP'nin hürriyetçi ve milliyetçi gençliği olarak CHP nin Atatürkçü üyelerini uyarıyoruz; CHP yöneticilerini komünist odaklara karşı milli mücadeleyedavet ediniz» denildi.

9- Ankara'nın konut sorununu çözümlemek amacıyla inşa edilecek Batı - Kent'i gerçekleştirecek Kent - Koop'un kuruluşu ile .ilgili protokol, Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer ile DİSK ve Türk - İş'e bağlıilgili sendikalar arasında imzalandı,

10- MİSK Başkanlar Kurulu toplantısından sonra yayınlanan bildiride «MİSK'i kapatmaya iktidarın da, dışa dayalı emperyalist, komünist sol ittifakın da gücü yetmeyecektir» denildi.

11- Ankara Bahçelievler'de MİSK kültür merkezinde bomba imalisırasında meydana gelen patlama ve iki kişinin ölümü olayları nedeniyle, sıkıyönetim mahkemesince tutuklanan MİSK yöneticilerininTCK'nun 168. maddesi uyarınca «Silahlı çete oluşturmak» suçundantutuklanmaları istendi.

12- Samsun, Antalya ve Manisa'da meydana gelen olaylarda 3 kişi öldürüldü.

13- Traktör dağıtımında acenteleri ve aracıları etkisiz kılacak vekaraborsayı önleyecek yeni bir uygulamaya geçildi. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan bu konudaki sirkülerinde, «Türkiye'de üretilen veya ithal edilen bütün traktörlerin dağıtımında sıradüzenlemesini Ziraat Bankası yapacak» denildi.

14- İngiltere'de yayınlanan haftalık The Economist dergisi, Ankara'da Filistinli gerillaların Mısır Elçiliğini basması olayına değinen biryazı yayınladı. Yazıda, «Türkiye'nin çalkantılı Arap dünyasına girmeyecek kadar yeterli sorunu var» denildi.

15- Birleşmiş Milletlerin başvurusu üzerine Vietnamlı mültecilerin Türkiye'ye geçici bir statü ile yerleştirilmesi, Dışişleri ve İçişleriBakanlığınca kabul edilmedi.

16- Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak, İran Ordusunun,İran'ın kuzeybatı bölgesindeki çatışmalar sırasında Kürt birliklerinikuşatmak için Türkiye'den geçtikleri yolundaki yabancı ajans haberlerini yalanladı.

17- Washington Büyükelçisi Şükrü Elekdağ, Washington'da Hürriyet Gazetesi muhabirine verdiği özel demeçte, Türkiye - ABD ilişkilerinin arzu edilen düzeyin çok altında bulunduğuna işaret ederek, bu ilişkilerin sağlıklı, dengeli, sağlam bir işbirliği temeli üzerinde kurulması gerektiğini vurguladı ve «T.C. Büyükelçisi olarak yeni görevimde Türk Amerikan ilişkilerinin uluslarımız arasında karşılıklı yarar ve gerçekçi, tatminkar bir dengeye dayanır biçimde, demokratik iki ülke arasında olması gereken yakın dayanışma ve egemen eşitlik zihniyetineoturması ıiçin elimden gelen her türlü çabayı göstereceğim» dedi.

18- Geçtiğimiz pazartesi günündenberi, Ekonomik İşbirliği veKalkınma Örgütü OECD'nin Paris'teki merkezinde sürdürülen, Türkiyeile Konsorsiyum arasındaki müzakereler sona erdi. Türkiye,nin vadesi 1 Temmuz 1979'dan itibaren dolmuş olan yaklaşık 1 milyar 100milyon dolar tutarındaki devlet ve devlet garantifi ticaret borçları ertelendi. Türk heyeti Başkanı Michel Camdessus tarafından imzalananÇerçeve Anlaşmasına göre, söz konusu borçların kısa vadeli olanları3 yılı ödemesiz dönem olmak özere 7 yıl için, orta ve uzun vadeli borçlar da, 4 yılı ödemesiz olmak üzere 9 yıl ertelendi.

19- Filistin Kurtuluş Örgütü bünyesinde yer alan ve Suriye'nindenetiminde olan Es Saika örgütü Lideri ve FKö'nün Fransa temsilcisi Züheyr Muhsin kendine yapılan suikast girişiminde ağır yaralandı.

20- İsrail, Mısır'la imzaladığı barış anlaşması gereği 1967 yılında aldığı topraklardan geri çek'ilme işleminin ikinci basamağını dagerçekleştirdi ve birliklerinin bir bölümünü Sina'dan çekti.

21- Türkiye sınırına yakın, Kuzey İran'ın Gatur bölgesinde bulunan 6 Jandarma karakolunun daha isyancı 'Kürt militanlar tarafındanele geçirildiği, Azerbaycan Genel Valisi tarafından açıklandı.

22- Nikaragua'daki yeni hükümetin İçişleri Bakanı Tomas Borgedüzenlediği basın toplantısında «Sandinista Kurtuluş Cephesinin hiçbirsavaş tutsağını idam etmeyeceğini ve ülkedeki yabancı elçiliklere sığınmış olan eski hükümet yanlılarının da ülkeden çıkışına izin verileceğini» açıkladı.

23- İdam edilen Pakistan eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto ile birlikte idama mahkum edilen 4 Pakistanlı güvenlik yetkilisi de idamedildi.

26 Temmuz 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Tokat'ta çimentodan gerekler ve yapı elemanları sanayiinin ve Kangal'da bir termik santralin temeliniatarken yaptığı konuşmada, «Mezhep ayrılığını oy hesaplarıyla ideolojik ayrılık kalıplarına dökmeye uğraşanların bulunduğunu bildirerek,demokrasinin doğal gereği olan düşünce ayrılıklarını düşmanlığa dönüştürmek için yıllardır her türlü tedbire başvuranlar vardır. Bu tertibi yürütenler birbirlerinin karşıtı kamplarda dağılmış olsalar da yurttaşlarımızı birbirine kırdırmak amacında birleşmektedir. Ulusal birliğe ve toplumsal dayanışmaya en çok gereksinme duyduğumuz bu dönemde, ulusumuzu içinden bölmeye yönelik çabalar adeta inadına yoğunlaştırılmıştır» dedi.

2- AP İstanbul İl Teşkilatı yöneticiyle görüşmek üzere bir günlüğüne İstanbul'a giden Parti Genel Başkanı Süleyman Demirel, «Vatandaşın sağduyusuna inandıklarını ve önümüzdeki ara seçimlerindeAP'nin çok iyi bir sonuç almaması için hiçbir neden 'bulunmadığını»söyledi.

3- Ümraniye'deki 1 Mayıs gecekondu bölgesinde, Başbakan yardımcısı Orhan Eyüboğlu, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuzve İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil tarafından 100 milyonlukalt yapı hizmetleri başlatıldı. 1 Mayıs mahallesinde düzenlenen törende konuşan Ali Topuz, «Bakanlığımız, hizmetlerini köye hapsetmekyerine, köylü nerede ise ona ulaştırmaya çalışan bir tutum içindedir»dedi.

4- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan, İzmit'teyaptığı basın toplantısında, Yarımca limanında Zehra Güveli adındabir gemide, 200 milyon değerinde kaçak demir ve saç yakalandığınıaçıkladı.

5- Dışsatım Eşgüdüm Kurulu (DEK), ilk toplantısını Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler başkanlığında Ankara'da yaptı. Köprülülertoplantıyı açarken yaptığı konuşmada, dışsatımın geçen yıl yüzde 30.53oranında arttığını, bu yılın ilk altı ayında ise geçen yılın ilk altı ayınagöre yüzde 22'lik bir artış olduğunu ve sanayi ürünleri dışsatımındaelde edilen gelirlerin 400 milyon doları aştığını bildirdi.

6- Sosyal Güvenlik Bakanı Salih Yıldız, Sosyal Sigortalar Kurumu Manisa Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, «Fedakar Türk 'isçisinin sağlık alanında karşılaştığı sorunları daha iyi ve gerçekçi biçimde çözmek amacındayız. Bu, hükümet programında daöngörülmüştür» dedi.

7- AP Genel Başkan Yardımcısı Kemal Doğan, basına verdiğidemeçte, «Yalanı devlet yapan, milletten kopmuş Meclis kaçağı gayrimeşru Ecevit hükümetinin artık sonu gelmiştir» dedi.

8- MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, Başbakan Bülent Ecevit'in attığı spor salonu temelinin 5,5 ay önce 19 Şubatta atıldığını öne sürdü ve «Ecevit kitleler üzerine meydana gelen hayal kırıklığını bertaraf edebilmek için akla hayale gelmedik istismarlara başvurmaktadır» dedi.

9- MHP Genel Başkanvekili Sadi Somuncuoğlu, Ankara'da parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Ecevit'in İstanbul'daki temel atma törenini eleştirerek, duvarlara asılan afişlerle Ecevit'in ve bu afişleri asanların Türk Ceza Kanu'nun 536. maddesini ihlal ettiklerini öne sürdü ve «Türkiye'de kanunlar varsa, kimse MHP'ninkılına dokunamaz, kapattıramaz» dedi.

10- MHP Genel Sekreteri Necati Gültekin. Ankara'da yaptığı yazılı açıklamada, «Hükümet - TRT ikilisi, partimize karşı yürüttüğü tertipçiliğini ve canileri himayeye yönelen gayretlerini sürdürmektedirler» dedi.

11- CGP «Atatürkçülüğe Çağrı» Olağanüstü Kongresinde kurulan. Ülke Meseleleri Komisyonu'nun yaptığı teklifleri inceleyen PartiDivanı, Ankara'da yayınladığı bildiride, «Başbakan her vesile ile hürteşebbüse ağır bir dille çatmayı adet haline getirdi. Bu ölçüsüz hücumları ile hür teşebbüse karsı 'girişilen bombalı saldırıları adetateşvik etmiş olmuyor mu?» dedi.

12- Abdi İpekçi spor tesislerinin temel atma töreninde hazır bulunmak üzere Başbakan Bülent Ecevit'in İstanbul'a gelişini duyurmakiçin, İstanbul'un çeşitli semtlerine Ecevit posterinin yapıştırıldığı yolundaki bazı gazetelerin yayını üzerine, 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, Sıkıyönetim Komutanlığının emri olarak duvar vesaireyerlere resim ve pankart asılmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

13- İSDEMİR yöneticilerini öldürtmek için 3 isçiye 500'er binliralık bono verdiği öne sürülerek olay ortaya çıktıktan sonra kaçanve hakkında tutuklama emri çıkarılan Çelik-İş Başkanı Ali Ulukanlıgil, İskenderun'da bir bildiri yayınlayarak «hakkındaki iddiaların düzmece haberlere dayandığını» öne sürdü.

14- Urfa'nın, Suruç ve Siverek ilçelerinde meydana gelen olaylarda iki kişi öldürüldü.

15- Vali Muavinleri ve Kaymakamlar arasında yer değiştirmeyiöngören kararname, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

16- İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Gillmore, Tercüman gazetesine bir demeç vererek «İngiltere hükümetinin, Türkiye'nin istikrarına önem verdiğini» .belirtti ve «bütün dış yatırımları kısıtladığımızbir anda Türkiye'ye yapılan ekonomik yardım, iyi niyetimizi gösterir»dedi.

17- Fransa'nın «İvedi Yardım» çerçevesinde Türkiye'ye vermeyitaahhüt ettiği 70 milyon dolar tutarındaki krediye ilişkin, Maliye Bakanlığı müsteşarı Vural Güçsavaş başkanlığındaki Türk heyeti ile Hazine Müdür yardımcılarından M. Lagayette başkanlığındaki Fransız heveti arasındaki ikili görüşmelere, Paris'te başlandı.

18- ABD Temsilciler Meclîsi, Başkan Carter'a gerektiği zaman ülkede petrolü karneye bağlama yetkisini verecek bir yasa taslağını reddetti.

19- Nikaragua'daki, yeni hükümet ülkedeki bankaların devletleştirildiğini, ancak yabancı bankaların çalışmalarını yeni koşullarla sürdüreceklerini açıkladı.

20- İran'da 8 kişi daha kurşun dizdirildi, öldürülenlerin eroinbulundurmak, adam öldürmek ve fahişeliğe teşvik suçlarından yargılandıkları açıklandı.

21- İngiliz BBC Radyosu, Türkiye'deki tedhiş ile ilgili olarak yayınladığı bir yorumunda, «Ecevit hükümetinin işbaşına geçmesindensonra sıkıyönetim altında polisin daha etkin biçimde çalıştığını ve asayişin giderek düzeldiğini» bildirdi.

22- Fransa'da bir suikast sonucu başından yaralanan Filistin Kurtuluş örgütü Liderlerinden Züheyr Muhsin kurtarılamayarak öldü. Muhsin'in vurulmasıyla ilgili olarak bir açıklama yapan FKÖ, Mısır ve İsrail'i suçladı.

23- İran'da, Şubat ayında yapılan devrime kadar, ülkenin siyasihayatında ön planda rol oynayan ulusal cephe yöneticileri, yaptıklarıtoplantıdan sonra yayınladıkları bildiride, «Mehdi Bazergan başkanlığındaki hükümetin yeniden düzenlenmesini ve islam Devrim Konseyi'nin lağvedilmesini istediler.»

24- İran'daki Kürtlerle hükümet görevlileri arasında çatışma devamederken, Bağdat'ta bir açıklama yapan Irak'taki Kürt bölgesi lideri Ahmet Abdülkadir «Irak'taki Kürtlerin, İran'daki olaylardan etkilenmediğive olayların dikkatle izlendiğini» bildirdi.

27 Temmuz 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Türk Denizaltıcılığının 93. kuruluş yıldönümü töreni dolayısıyla Denizaltı Filosu Komutanı Tümamiral Hasan Yumuk'a bir mesaj göndererek kendisini kutladı.

2- Bakanlar Kurulu, Çimse - İş Sendikasının 14 çimento fabrikasından aldığı grev kararı uygulamasını 30 gün süreyle erteledi.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in başkanlığında bir heyet, Türk - Libya Karma Ekonomi Komisyonu toplantısına katılmak üzere, Libya'ya gitti.

4- Devlet Bakanı Lütfü Doğan, Aydın'da düzenlediği basın toplantısında, «Ramazan ayı süresince din görevlilerinin yurt içinde veyurt dışındaki camilerde vaazlar vererek halkın bölücülük yapanlarakarsı uyanık olmasını telkin edeceklerini söyledi ve «bu amaçla yurt,dışında 150, yurt içinde ise 100 din görevlisinin çalışmalara başladığını» belirtti.

5- Adalet Bakanı Mehmet Can, Bursa'da bir basın toplantısı düzenleyerek, «Türkiye'de bugün 54 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğunu» belirtti ve «Cezaevinde olay çıkaran tutuklu ve hükümlülerin Yasasıda Cezaevi'ne gönderileceklerini» söyledi.

6- Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, turistlerin ve yabancı ülkelerde çalışan Türkisçilerinin, Türkiye'ye girişi sırasında akaryakıt sıkıntısı çekmemesiiçin «Kupon sistemi» ile akaryakıt satışlarına başlandığını açıkladı.

7- Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt, yılda 940 bin yolcu kapasiteli Adana Havaalanı terminalini hizmete açtı. Öngüt, törende yaptığıkonuşmada, «Hava ulaştırma sektöründeki hizmet ve faaliyetlerin modern havacılığın icaplarına uygun seviyeye getirilmesi için yoğun birçalışma dönemine girilmiştir» dedi.

8- AP Genel Başkan Yardımcısı Turgut Yücel, traktör dağıtımıkonusunda Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Traktör dağıtımında topraklarını ortak işleyenlere öncelik verilmesiyle kooperatifler devletleştirilecek, daha sonra da kooperatif ortakları ırgatlastırılacaktır»dedi.

9- MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, Ankara'da yazılı bir açıklama yaparak, Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısından sonra yaptığı açıklamayı yetersiz bulduklarını belirterek, «Güven, canilerin yakalanması ile değil, cinayetlerin önlenmesi 'ile sağlanır» dedi.

10- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkanvekili Sadi Somuncuoğlu, Hergün gazetesine yaptığı açıklamada, «CHP, Rusçusundan Çincisine kadar bütün silahlı komünist örgütleri etrafında yenidentoplayarak, öncelikle MHP ve öteki Milliyetçi kuruluşları, bunların yanında AP'yi saldırıların hedefi yapmak gibi korkunç bir oyunun peşinde koşuyor» dedi.

11- MHP Genel Sekreter Yardımcısı Yasar Okuyan, Ankara'da basına yaptığı açıklamada, «Başbakan Ecevit'in mitinglerinde komünistbütün fraksiyonların bir araya geldiğini» öne sürerek, «Bölücü ve komünist sloganlar, MHP'nin kapatılmasını talep eden ulumalar Ecevit'ihiç rahatsız etmemiştir. Seçimleri engelleyebilmek için konuşmalarıile şiddeti daha da artırarak, daha çok kan dökecek gerekçe hazırlamaktadır» dedi.

12- Milli Selamat Partisi Genel Merkezi'nden, basına yapılan yazılı açıklamada, «kısa adı İİFSO olan Dünya islam Alemi Talebe Cemiyetleri Federasyonu tarafından müslüman ülkelerde gençliğin gelişmesive suurlanması konusunda en verimli ve başarılı çalışmayı yapana verilmesi kararlaştırılan ödülün, MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan'a verildiğini» bildirdi.

13- Türk - İş'e bağlı Sağlık - İş Sendikası ile SSK Genel Müdürlüğü arasında işkolu seviyesinde toplu is sözleşmesi imzalandı ve Kurum'da çalışan 20 bin sağlık işçisinin ücretleri ile sosyal yardımlarıartırıldı.

14- Milli Türk Talebe Birliği'nin yarın yapılacak olan 56. GenelKurulu dolayısıyla MTTB basın bürosundan basına yapılan açıklamada, «Siyasilerin boş laflarından, yalanlarından bıktık. Siyasileri boykot ediyoruz. Bu sebeple hiçbir siyasi şahsı. Genel Kurul'a davet etmedik» denildi.

15- İstanbul Sanayi Odası Meclisi Başkanı İbrahim Bodur, Çan'dakutlanan Seramik bayramında yaptığı konuşmada sanayide dışa bağımlılığın aazltılmasını isteyerek «ekonomide bağımsızlığa ulaşmak içinsanayinin dışa bağımlılıktan kurtarılması gerekmektedir» dedi.

16- Kısa adı Karadeniz Birlik olan Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Doğan Erdil, Milliyet Gazetesine yaptığı açıklamada, «1979 yılı için Türkiye ham yağ açığının 105 bin ton olduğunu» belirterek, «105 bin ton olarak belirlenen Türkiye 1979 yılı açığı, yapılan ham yağ ithalleri ve yapılan anlaşmalarlakapatılmıştır» dedi.

17- Ankara'da bir bakkal dükkanına giren silahlı iki kişi, bakkalın,sağ görüşlü oldukları ileri sürülen Mustafa ve İbrahim Balcı adlarındaki oğullarını öldürdü.

18- Bir yıl kadar önce Şişhane'de, Türk Ticaret Bankası şubesinde silahlı soygun yapmak ve görevli memuru öldürmeye kalkışmaktanSıkıyönetim Mahkemesinde yargılanan Hıdır Aykır, 25 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Karar, sanığın gıyabında verildi.

19- AA'nin haberine göre, Yunan adli yetkilileri «Yunan karasularina girmekten sanık Bülent Atabay, Oktay Eres ve Ahmet Kaymaz adlarındaki üç Türk'ün, yargılama tarihini beklemeden Ada'dan ayrılabileceklerini» açıkladılar.

20- Geçtiğimiz 30 Mayıs'ta Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütu (OECD) nün «İvedi Yardım» toplantısında, Fransa'nın Türkiye'ye vermeyi taahhüt ettiği 300 milyon Frank (yaklaşık 20 milyon dolar) krediye ilişkin anlaşma öğleden sonra Paris'te imzalandı.

21- Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasında imzalanan yirminci Ticaret Protokolü, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayınlandı.

22- Milliyet Gazetesi, «Niyet Mektubu»nun içeriğini açıkladı. Gazete konuya ilişkin haberinde, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu tarafından imzalanarak IMF'ye gönderilen ve bu kurulusun Yönetim Kurulu tarafından 19 Temmuzda onaylanan «Niyet Mektubu»nun içeriğinde, «Türkiye'nin geçmişte uygulanan yanlış politikalar nedeniyle bugün içinde bulunduğu ekonomik darboğazlara geldiğinin» belirtildiğini ve «bundan sonra uygulanacak ekonomik politikalara» değinildiğini bildirdi.

23- Karamürsel Eğitim Merkezi adını alan NATO Savunma tesisleri, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral BCHent Ulusu'nun da katıldığı bir törenle Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığı'na teslim edildi.

24- İtalya'da, Dışişleri Bakanı Arnalso Forlani'nin hükümeti kurma görevini reddetmesinden sonra, «Devlet Başkanı Sandro Pertini, hükümet kurma görevini Maliye Bakanı Flippo Maria Pandolfi'ye verdi.

25- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, İskenderiye Üniversite'sinde yaptığı konuşmada, İsrail ile barış anlaşması yaptığı için Mısır'ı yalnız bırakmaya çalışan Arap devletlerinin ;bu amaçlarından başarıya ulaşamayacaklarını söyledi.

28 Temmuz 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Mazıdağı'nda yeni fosfat üretimi projesini inceledi ve Bitlis Sigara Fabrikasının temelini attı. Ecevit Mazıdağı'nda yaptığı konuşmada, ülkemizde bol miktarda fosfat yataklarının bulunduğunu bildirdi ve fosfat dışalımının sona erdirilmesi halinde, Türkiye'nin 40 milyon dolar döviz sağlayacağını belirtti. Ecevit,Bitlis Sigara Fabrikasının temelini atarken yaptığı konuşmada ise, fabrikanın yılda 4 bin 200 ton sigara üreteceğini ve 1200 kişiye iş olanağını yaratacağını bildirerek, kuruluşun yatırım tutarının 1 milyar 50milyon lira olacağını, ekonomiye yılda 1 milyon 750 milyon lira katkıda bulunacağını söyledi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, TRT Genel Müdürlüğüne yeni bir yazı göndererek «Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenilemeve Milletvekili ara seçimlerine yaklaşıldığı şu günlerde, sizi bir defadafa uyarır, TRT'yi hiç değilse seçim döneminde doğru dürüst hizmetyapabilmeye davet ederim» dedi.

3- IMF'ye verilen «Niyet Mektubu»nun Milliyet Gazetesine açıklanmasından sonra, kendisine bu konudaki görüşlerini soran gazetecilere, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, «Ben şimdi tetkik ediyorum,önce bir bakıp içini görelim. Ne var ne yok görelim» dedi.

4- AP Genel Başkan Yardımcısı Sadettin Bilgiç, Ankara'da yazılı olarak verdiği demeçte, «Ecevit'in temel atma töreni adı altındagösteriler yaptığını öne sürdü ve «Hükümet sorumluluğu taşıyanlar budenli şuursuz ve âr-ü hayadan mahrum olamazlar» dedi.

5- MSP Genel Başkan Yardımcısı Recai Kutan, Ankara'da basına yaptığı yazılı açıklamada, «AP'nin yayın organı gibi faaliyet gösterenbir gazetede, MSP ile CHP'nin arasında koalisyon hükümeti kurmaküzere çalışmalar yapıldığı haberi yayınlanmıştır. Bu haber tümüyle hayal mahsulüdür ve yalandır» dedi.

6- Ferhat Nuri Yıldırım'dan boşalan AP Ankara İl BaşkanlığınaBülent Şimşek özçelik getirildi.

7- ANKA Ajansının bir haberine göre, Mersin'deki ATAŞ Rafinerisine Dörtyol'daki petrol depolarından içinde bulunduğumuz Temmuzayı içinde 6 parti halinde toplam 99 bin ton 600 ton ham petrol geldi.

8- Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Borsaları BirliğiBaşkanı Mehmet Yazar, Başbakan Bülent Ecevit'e bir telgraf çekerek,«24 Temmuzda İstanbul'da 7 işyerinin basılması olaylarını kınadı vesuçluların yakalanmasını» istedi.

9- Yarımca bölgesinde kurulu tüpgaz üretimi yapan Gaz AletleriAnonim Şirketi GAZAL işyerinde 550 işçi, dünden itibaren grev uygulamasına başladı.

10- Milli Türk Talebe Birliği'nin 56. Genel Kurul toplantısı İstanbul'da yapıldı ve Genel Başkanlığa Haşmet Oğuzalp seçildi.

11- İstanbul'da meydana gelen olaylarda, Ortaköy Eğitim Enstitüsû öğrencisi Selahattin Çevik ile Metin Aytaç adlı gençler; Adana'daise Şinasi Top adlı kişi öldürüldü.

12- Altunizade'deki evinden 17 Temmuz günü kaçırıldıktan sonra,dün gece düzenlenen bir operasyonla sağ olarak kurtarılan HüseyinUğurlu, kaldırıldığı Nişantaşı'ndaki Teşviki ye Sağlık Evi Hastanesi'nde;bir yakını tarafından basına okunan açıklamasında, «Ben ne Mafia lideriyim, ne de yeraltı dünyasının reisiyim. Kaçakçılıkla da hiçbir ilişiğim yoktur» dedi.

13- Mısır Büyükelçiliği'ni basarak görevli iki güvenlik mensulnü öldüren ve içeride bulunanları 45 saat rehin alan Filistinli dört gerilla Mervan Sebanu, Hüseyin Süleyman Abdullah, Muhammed BinEbuzerad ve Mustafa Beseyşiy, Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde yapılan sorgularından sonra tutuklandılar. Sanıkların idamistemiyle yargılanmaları istendi.

14- Sendikalar Yasası'na aykırı davrandıkları, silahlı cemiyet kurdukları ve cemiyete silah sağladıkları gerekçesiyle gözaltında bulunan5'i MİSK Yürütme Kurulu Üyesi 8 kişi Sıkıyönetim Komutanlığı AskeriMahkemesinde yapılan sorgularından sonra tutuklandılar.

15- Erzincan ve Sivas İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı, bir açıklama yaparak, Sıkıyönetim Mahkemesindeki bazı davaların sonuçlandığıve Komutanlık Askeri Savcılığı'nca «Sivas Ülkücü Memurlar Derneğiile Ülkü Ocakları Derneği yönetici ve mensuplarından 338 kişi hakkında teşvik, ızrar, güvenlik kuvvetlerine saldırı gibi suçlardan cezalandırılmaları istemiyle iddianame tanzim edildiği» bildirildi.

16- Hollanda Hükümeti tarafından 1967 depremi nedeniyle Adapazarı'na gönderilen 70 bin paket, birer kiloluk tereyağı, 12 yıl sonraİl İmar Müdürlüğü depolarında bulundu. Yetkililerce unutulduğu ilerisürülen 70 ton tutarındaki tereyağlarma Sakarya Valiliği ve AdapazarıBelediye Baskanlığı'nca el konuldu.

17- Maraş'ın Antalyalılar bölgesinde bir konuşma yapan KTFDBaşkanı Rauf Denktaş, «Biz Anavatandan kopmayacağız. Sabırla bekleyeceğiz. Bizim istediğimiz barış, ecdadımıza, şehitlerimize yaraşan birbarıştır. Rum'un barış dediği, içimize girmektir. Biz buna barış diyemeyiz, bunun adı esarettir. Bize ekmek vaad ediyorlar, ama o ekmeğiniçinde kelepçe varsa, Türk aç kalır, o ekmeği yemez. Rum tarafı anlaşma olmazsa patlayacakmış patlayacaksa patlasın» dedi.

18- Pakistan Devlet Başkanı Ziya Ül Hak, Pakistan televizyon veradyosundan yayınlanan demecinde, uluslararası baskıya karşın barışçı amaçlarla, nükleer enerji çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

19- İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Dayan, Lahey'de yaptığı basıntoplantısında, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Lübnan'daki gerilla üsleri yerine bazen «suçsuz Lübnan halkını» hedef aldıklarını kabul etti. Dayan,FKÖ'nün «Yahudi topraklarına» yaptığı saldırılara son vermediği sürece İsrail'in de karşı saldırılara devam edeceğini belirtti.

20- AP Ajansının Washington mahreçli haberine göre; ABD Başkanı Jimmy Carter, boş olan Ulaştırma Bakanlığı ile Mesken ve ŞehirKalkınma Bakanlıklarına yaptığı yeni tayinlerle, kabinesindeki değişiklikleri tamamladı. Carter, eski New Orleans Belediye Başkanı MoonLandrieu'yu Mesken ve Şehir Kalkınma Bakanlığına, Portland BelediyeBaşkanı Neil Goldschimidt'i de Ulaştırma Bakanlığına getirdi.

21- İran'ın Kürt bölgesi Marivan'da, hükümet kuvvetleri ve Kürtlerin çarpışması sonucu 20 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı,yabancı ajanslar tarafından bildirildi.

22- Hindistan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen CharanSingh, ülkenin 5. Başbakanı olarak yemin ederken, eski Başbakan Morarji Desai, Janata Partisi liderliğinden de istifa ederek, siyasetten çekildiğini açıkladı.

23- Irak Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Irak'ta iktidardakiIrak Devrim Konseyi ve Baas Partisinin bazı üyeleri, parti ve devrimaleyhinde bazı gizli çalışmalarda bulundukları iddiasıyla tutuklandılar.

29 Temmuz 1979

1- İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, TÜMOSAN'ın Konya'da kurmakta olduğu dört fabrikanın, son kur ayarlamasıyla birlikte 78 milyar liralık bir yatırımı ön-,gördüğünü açıkladı. Bulutoğlu ayrıca, dört fabrika için yüzde 60 iç,yüzde 40 ta dış finansman gerektiği, iç finansmanın tamamen karşılandığını belirtti.

2- AP Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Cevheri, İstanbul'da'yaptığı yazılı açıklamada, «Bugünün Başbakanını dolaştığı bulutlarınarasından bu milletin çekip indirmesine mani olmak mümkün olmayacaktır. Bunun tek yolu ise, seçmen hakkımızı kullanmamızdır» dedi.

3- AP Genel Başkan Yardımcısı Barlas Küntay, Ankara'da verdiği demeçte, «Türkiye kan denizine döndü. Sokaklar birbirlerine kurşunsıkan gençlerle doldu. Sayın Ecevit ve CHP yöneticileri, yıllardır ektiklerini şimdi biçiyorlar» dedi.

4- MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, Ankara'da verdiği demeçte, «Ecevit Hükümetinin, MSP'nin başlattığı ağır sanayi yatırımlarını durdurduğunu» öne sürerek, «CHP durduttuğu ağır sanayiyatırımlarının arazileri üzerinde oyunlar oynamaktadır» dedi.

5- Seçmen kütüklerinin yazım işlemi, saat 08.00-19.00 arasında bütün yurtta tamamlandı. Yazım süresinde sokağa çıkma yasağı uygulandı.

6- Milliyet Gazetesinin «Sorular ve Sorunlar» köşesinde, MehmetBarlas'ın sorularını yanıtlayan Dr. Nejat Eczacıbaşı, «Eksiklerimiz ortada, siyasi istikrarsızlık, beceriksiz bürokrasi, yönetimde kararsızlık.Bugün çıkmazlar içinde bunalan ülkemizin, kısa zamanda varlıklı birülke .olabilmesi için hersey vardır. 1923'ün yoklar ülkesi değiliz... Tabii kaynaklar, müteşebbüs sermaye birikimi, yetişmiş eleman, bilgi yığınağı, bunların hepsi oluştu» dedi. Eczacıbaşı ayrıca, «Eğer siyasi kadrolar, karar mekanizması yoksunluğunu oy kaygısı uğruna onaramazlarsa, yüklenecekleri vebali çok ağır olur. Ve bu, belki de demokratikrejimin kurban edilmesi ile sonuçlanır» şeklinde görüşlerini açıkladı.

7- Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı İsmail HakkıAydınoğlu, Ankara'da yaptığı açıklamada, 2.5 yıl önce döviz darboğazı nedeniyle durdurulan döviz transferlerinin, 2 Ağustos Perşembe gününden itibaren yeniden başlayacağını söyleyerek, IMF, öteki uluslararası finansman kuruluşları ve OECD ülkeleri ile yapılan kredi anlaşmalarının döviz transferlerinin yeniden açılması konusunda önemli rahatlık sağladığını belirtti, bu döviz transferlerinin 2 aylık bir programçerçevesinde olacağını bildirdi. Aydınoğlu ayrıca, «3 Şubat 1977 tarihinden bu yana yapılamayan ithalat döviz transferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla hazırlanan programın 10 milyon doları sanayicilereait olmak üzere toplam 195 milyon dolarlık döviz transferlerine olanaksağlamaktadır» dedi. Daha sonra da, 195 milyon dolarlık döviz transferleriyle, 23.5 milyon dolarlık petro - kimya, 67 milyon dolarlık demir çelik, 32 milyon dolarlık kimyasal madde, 10 milyon dolarlık tarımsal ilaç ve hammadde, 21.8 milyon dolarlık yedek parça ve 27.8 milyondolarlık öteki maddelerin dışalımlarının yapılacağını açıkladı.

8- DİSK Keramik - İş Sendikası, Ankara, Trabzon ve Kars'taki üçişyerinde grev kararı aldı. DİSK üyesi 14 sendika. İstanbul'da yaptıkları ortak açıklamada, DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün DİSKüyeliğinden geçici olarak ihraç edilen üç sendika ve genel olarak sendikal birliğe ilişkin yayınladığı bildiriyi desteklediklerini bildirdiler.

9- Ankara Şentepe Kayalar Durağı yakınında bir inşaatta çalışanişçiler, bir grubun saldırısına uğradı ve Mevlüt Toptaş adlı işçi öldü,Mehmet ve Haşim Demirel adlarındaki isçiler de ağır yaralandı.

10- Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Zeyyat Mandalinci, AA'na, Kıbrıs konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, «Rumların Kıbrıs'taki oyunlarının devam etmesi ve barış masasına oturmak istememeleri halinde, Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin bağımsızlığını ilan etmesi gerektiğini» savundu ve «Türk hükümeti de, KTFD'nin bağımsızlığınıilan etmesinin bir emrivaki şekline geldiğini açıklamalıdır» dedi.

11- ANKA Ajansının bildirdiğine göre, Mersin Limanından Tunus'a Yunan bandıralı Georgios Lentoudis adlı bir tankerle yaklaşık 12bin ton buğday ihraç edildi, karşılığında 1 milyon 400 bin dolar dövizsağlandı.

12- Filistin'li dört gerilla tarafından 45 saat rehin tutulan, Mısır'ınAnkara Büyükelçisi Ahmet Kemal Ulema, esi, kızı ile birlikte Türkiye'den ayrılarak Mısır'a gitti.

13- Filistinli bir yönetici olan Ahmed Cibril, Lübnan'da yayınlanan«Magazine» adlı haftalık dergide yer alan demecinde, askeri hedeflere,sivil Filistinlilere ve Lübnan'daki köylere İsrail'in yapacağı ilk hava bombardımanından sonra Filistinli pilotların İsrail'e «Japon intihar uçaklarıolan Kamikazeler gibi baskınlar» yapacağını söyledi.

14- AFP Tahran mahreçli haberinde, İran'ın batı Azerbaycan Bölge Valisi Cemşid Haggu'nun, Türk - İran sınırındaki Kotur kenti garının50 ila 60 İranlı memurunun Cuma gününden beri «silahlı kişiler» tarafından rehin tutulduğunu ve Türkiye ile İran arasındaki demiryolununkesildiğini, açıkladığını bildirdi.

Öte yandan, Pars Ajansına dayanan İran radyosu ise, İran'ın enönemli petrol bölgesi olan Kuzistan'ın Umdiye yöresinde meydana gelen patlamalar sonucu, 10 kişinin yaralandığını ve patlamalardan sonra bölgenin petrol tesislerinin korunması için «olağanüstü önlemler»alındığını belirtti.

15- FKÖ liderlerinden Züheyr Muhsin'in öldürülmesiyle ilgili olarak Fransız polisi, kimliği açıklanmayan Lübnan'lı bir iş adamını 12 saatsüren sorgulamadan sonra gözaltına aldı.

16- Irak'ta üst düzeyde 5 devlet görevlisinin devlete karşı komploile suçlanarak tutuklandıkları, yabancı ajanslar tarafından bildirildi. Konuya ilişkin haberde, tutuklananlardan birinin Başbakan YardımcısıAdnan Hüseyin, birinin de Eğitim Bakanı Muhammed Mahcub olduğıbildirildi.

17- İspanya'nın BASK bölgesindeki Bilbao ve Herrera kentlerinde3 ay aradan sonra güvenlik görevlileri ilk kez silahlı saldırıya uğradılar.Bilbao'daki olayda iki polis öldü, Herrera'da ise üç polis ağır yaralandı.

18- Fransa'nın Cannes şehrinde bilinmeyen iki kişinin ateş sonucu başından vurularak ölen, FKÖ Askeri Harekat Şefi, aynı zamandaörgütün radikal kanadı Saika'nın lideri Züheyr Muhsin'in cenazesi, Suriye'nin başkenti Şam'da toprağa verildi.

19- Hindistan Haber Alma Ajansının bildirdiğine göre, Güney Hindistan'da bir sinema salonunda çıkan yangın, çoğu kadın ve çocuk olmak üzeer en az 73 kişinin ölümüne, 400 kişinin de yararlanmasınaneden oldu.

20- AA'nın Beyrut mahreçli haberine göre; Irak'ta Saddam Hüseyin'e karşı düzenlediği bildirilen bir komplonun meydana çıkarılmasından sonra, komploya katıldıkları gerekçesiyle öldürülenlerin sayısının 34'e, tutuklananların ise 250'ye ulaştığı haber verildi.

21- Kabil Radyosu, Afganistan Devlet Başkanı Nur MuhammedTaraki, hükümetinde bazı değişiklikler yaparken silahlı kuvvetlerin tümyetkilerini üzerinde topladığını bildirdi.

22- İran'da Kürtlerin dini lideri Şeyh İzzeddin Hüseyni, bir açıklama yaparak, daha fazla kan dökülmesinin önlenmesi için BaşbakanBazergan'dan, Devrim Hükümeti askerleriyle özerklik isteyen Kürtlerarasında arabuluculuk yapmasını istedi.

23- Hindistan Başbakanı Charan Singn, kabinesini açıklayarak yemin etti ve görevine başladı.

30 Temmuz 1979

1- Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, Konya'da incelemelerde bulunurken basına yaptığı açıklamada, «1979 yılının turizm açısından bir yatırım ve sanayi yılı olduğunu» bildirerek, «Ülkemizde, turizm yönünden bir hareketlilik başlamıştır. Bu yılki turizm yatırımlarınıntutarı 1 milyar lirayı aşacaktır. Geçtiğimiz yıla oranla turizm yatırımlarında yüzde 108'lik bir artış sağlanmıştır» dedi.

2- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, yeni belirlenen taban fiyatlarını açıkladı. Buna göre,geçen yıl 21.50 olan fındık taban fiyatı bu yıl 16 lira artırılarak 37.5lira olarak belirlendi. Aynı biçimde geçen yıl taban fiyatı 17.5 lira olançekirdeksiz kuru üzümün taban fiyatı 40 lira, geçen yıl taban fiyatı 10.5lira olan kuru incirin taban fiyatı ise 22 lira olarak saptandı.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, Günaydın gazetesine yaptığı açıklamada, ülkemizde petrol bunalımına uzun vadedeçözüm bulunabileceğini belirterek, «Türkiye'de petrol vardır. Ancak, elimizdeki olanaklarla adeta iğneyle kuyu kazar gibi buna ulaşacağız»dedi.

4- Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, Kapıkule sınır kapısına giderek incelemelerde bulundu ve burada düzenlediği basıntoplantısında, «Gümrük Kontrolörleri» örgütünün kurulduğunu söylerek,«1968 yılında projelendirilen ve aradan 10 yıl gibi bir süre geçmesinerağmen, hala bir panayır görüntüsünden kurtulamayan, içler acısı, yüzkarası Kapıkule, yasalara uygun, düzenli ve sıhhatli bir hizmet yapabilmesi için yeni bastan ele alındı» dedi.

5- Sosyal Güvenlik Bakanı Salih Yıldız, Konya - Zindankale Dispanseri'nin açılış, Konya Organize Sanayi Bölgesi, dispanser ve hizmetbinalarının temel atma törenlerinde yaptığı konuşmada, «Toplumdakisosyal patlamaları önlemenin etkin yolu, sosyal güvenlikten geçer. Hükümet olara-k inancımız ve uygulamamız bu amaca yöneliktir» dedi.

6- AP Genel Sekreteri Nuri Bayar, Ankara'da verdiğ yazılı demeçte, «Ömrünün sonuna gelmiş bir hükümetin yaklaşan seçimlere propaganda malzemesi sağlamak amacıyla, son günlerde sergilediği tutumun ibret verici çelişkilerle dolu olduğunu ileri sürerek, «Bu hükümet ne yaparsa yapsın, hangi çelişkiler denizinde yüzerse yüzsün, milletin gözünü boyayamayacak ve o yarattığı çelişkiler ve yalan denizinde boğulacaktır» dedi.

7- MHP Genel Başkan Yardımcısı Agah Oktay Güner, hükümetin yüksek kademe sorumluluğu olan devlet memurlarına, siyasi nitelikli demeçler verdirttiğini öne sürdü ve örnek olarak Merkez Bankası Başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu'nun yaptığı transferlerle ilgili açıklamayı göstererek, «Başbakan is ve aş bekleyen vatandaşlara kurt masalı anlatmaktadır» dedi.

8- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Nuh Kuşçulu, döviz transferlerinin yeniden başlatılması ile ilgili olarak hazırlanan programı olumlukarşıladıklarını belirterek, «Bunun hemen arkasından esas 1979 ithalatprogramında yer alan rakamlara varılarak transfer yapılırsa ancak ekonomide o zaman rahatlık sağlanabilir» dedi.

9- DİSK'e bağlı Ulaş - İş Sendikası, Transitko Beynelminel Nakliyat Şirketi'nde, 100 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, olumlu bir sonuç elde edemediği gerekçesiyle aldığı grev kararını uygulamaya başladı.

DİSK'e bağlı Devrimci Toprak - İş Sendikası üyesi 300 isçi, toplu sözleşmenin uygulanmamasını öne sürerek, İzmir Toprak - Su 1. Bölge Müdürlüğü Ve bağlı Makina İkmal Başmüdürlüğü işyerlerinde işi bırakarak direnişe geçtiler.

10- Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına, aynıkurumun Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Ahmet Aklar getirildi.

11- Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen «3. Türk - Alman ÇevreMühendisliği Sempozyumu» başladı.

12- Politika Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Özgür'ü öldürmekten sanık MHP İl Gençlik Kolu Başkanı Kazım Ayaydın'ın tutuklanmasınaavukatları itiraz ettiler.

13- Hüseyin Uğurlu'yu fidye almak amacıyla kaçıran ve suçlarınıitiraf eden Ahmet Göral, Adnan Aslan ve Haydar Ümmetoğlu adındakiüç kişinin Vatan Partisi üyesi oldukları yolundaki iddialar üzerine Vatan Partisi Başkanlık Divanı bir basın toplantısı yaparak, «sözü geçen üçkişinin partilerinin üyeleri olduğunu, ancak, tüzüğün 6/D maddesi gereğince, gizliliği kaydıkları gerekçesiyle otomatikman üyelikten düşeceklerini» açıkladılar.

14- Urfa'nın Silvan ilçesine bağlı Kırbaşlı köyüne gece baskın yapan kimlikleri belirlenemeyen silahlı 20 kişinin açtığı ateş sonucu dörtkişi öldü, aralarında AP Urfa Milletvekili Celal Bucak'ın da bulunduğuyedi kişi yaralandı.

15- Elazığ, Balıkesir, Kütahya ve Adana'da meydana gelen olaylarda toplam 5 kişi öldürüldü.

16- İstanbul Narkotik Şube ekipleri, Güneydoğu illerinde bir aydan beri sürdürdükleri ve İstanbul'da tamamlanan seri operasyonlar sonunda, Alman plakalı bir otomobilin kaportasında özel bölmelere gizlenmiş, piyasa değeri 250 milyon lira olan 7 kilo 250 gram saf eroinele geçirdiler. Kaçakçılıkla ilgili olarak bir Alman kadını ile Almanya'daişçi olarak çalışan bir Türk yakalandı.

17- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı, 9 Ekim 1978tarihinde Ankara'nın Bahçelievler semtinde TİP üyesi yedi kişiyi öldürmekten sanık sağ görüşlü 8 kişinin, «Hükümet aleyhine silahlanarakadam öldürmek» suçundan TCK'nun 149. maddesinin 2. fıkrası gereğince idam cezasına çarptırılmasını istedi.

18- Bulgaristan Devlet Başkanı Todor Jivkov'un Türkiye ziyaretisırasında Antalya'da 11 Temmuz günü imzalanan, taşımacılık ve vizeanlaşmaları Bakanlar Kurulu'nca onaylandı.

19- Ankara - Adana karayolunda meydana gelen trafik kazasındayedi kişi öldü.

20- ANKA Ajansının bildirdiğine göre; Merkez Bankasının 20 Temmuz verileri ile yapılan hesaplamalarda. Merkez Bankası tarafından kamu kesimine açılan kredilerin 20 Temmuz tarihinde 279 milyar 840milyon liraya ulaştığı saptandı.

21- 390 Hakimin yerinin değiştirilmesine ilişkin Yüksek HakimlerKurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

22- Avrupa'da ilk defa Belçika'nın Hanze şehrinde geçen ay yapılan «Turistik afiş ve broşür yarışması»nda, Türkiye iki dalda birincilikkazandı.

23- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Lefkoşe'de, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Galindo Pohl'u kabul ederek bir süre görüştü. Denktaş, görüşmeden sonra basına verdiği demeçte, görüşmelerin kesilmesine Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun neden olduğunu söyledi ve toplumlararası görüşmelerin önümüzdeki Ağustos ayında yeniden başlatılması için Rum tarafına yeni bir formül sunduğunu, 4 anakonuda «eş komitelerin» kurulmasını içeren formülü Rum tarafının dakabulü ile görüşmelerin yakın bir gelecekte başlayabileceğini ümitettiğini bildirdi.

24- İzmit'te, Yunan bandıralı Nikos şilebinde, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan aramadan sonra, gemide 300 milyon liralık kaçakdemir saç yakalandı.

25- Kısa adı OECD olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütüüyelerinin Türkiye'ye yapacakları yardım tutarı 961 milyon dolara yükseltildi.

26- «La Suisse» adlı İsviçre Gazetesine aslı, kopyaları da Cenevrepolisi ile Bern'deki Fransız Büyükelçiliğine gönderilen makine 'ile yazılmış bir mektupta, Ankara'daki Mısır Büyükeliçliği baskısının sorumlusunun Zübeyr Muhsin'in olduğu ve Cannes'te FKÖ Lideri ZübeyrMuhsin'in öldürülmesinden FKÖ'nün sorumlu olduğu öne sürüldü.

27- Beyrut'ta yayınlanan As Safi Gazetesi, Irak'ta tutuklanan beşkişinin de Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'e yakınlığı ile bilinen yüksek düzeyde kişiler olduğunu belirterek, eski Devlet Başkanı HasanEl Bekr'in bu komplodan haberdar olduğunu ve bu sebeple istifa ettiğini öne sürdü.

28- UPI Ajansı'nın Managua mahreçli haberinde, Nikaragua'daSandinista Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun, Somoza'ya bağlı karsı devrimcilerle savaşmak için ABD'den silah istediği bildirildi.

29- İsrail Savunma Bakanı İzar Weizman ile Mısır Savunma Bakanı Kemal Hasan Ali, Tel - Aviv'de biraraya gelerek görüşmelere başladılar. İki Savunma Bakanı yaptıkları açıklamalarda, «Tampon bölgedeki Birleşmiş Milletler Brıs Gücü yerine, iki ülkenin birliklerinden oluşturulacak bir gücün bulunmasının daha yararlı olacağını düşündüklerini» belirttiler.

30- AA'nın Tahran mahreçli haberine göre; İran'ın batısındaki bazıbölgelerde, özellikle Irak sınırına yakın olan bir kesimde, silahlı kuvvetler ile özerklik isteyen bir etnik grup arasındaki çarpışmalar nispetendurulmuş görünürken, bu etnik grubun dinsel lideri Şeyh İzzeddin Hüseyin, Başbakan Mehdi Bazergan'a bir telgraf çekerek, yörede dahafazla kan dökülmesini önlemek için olaylara bizzat müdahale etmesiniistedi.

31- İran'da Türk sınırı yakınındaki Kotur kenti tren istasyonunda60 demiryolu görevlisini geçtiğimiz cuma gününden beri rehin tutansilahlı kişiler eylemlerine son vererek rehineleri serbest bıraktılar. Olaydan sonra İran'ı, Türkiye ve Lübnan'a bağlayan demiryolu ulaşıma kapatılmıştı.

31 Temmuz 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Nikaragua 5 kişilik Ulusal İmarCuntasına, Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün de Nikaragua Dışişleri Bakanı Megual Descoto'ya birer mesaj göndererek, iyi dileklerini ilettilir.

2- Başbakan Bülent Ecevit, Kütahya'nın Gediz ilçesinde fırınmalzemeleri fabrikası ve Tavşanlı ilçesinde Çavdarhisar barajının temellerini attı. Ecevit temel atma törenlerinde yaptığı konuşmalarda, «Hükümetin gelişme ve sanayileşme yönünden ülkenin doğal kaynaklarını değerlendirmeye önem verdiğini ve bu yaklaşımla bir yandan gelişme hızını artırırken, öte yandan da ekonominin dışa bağımlılığını azaltılmasını amaçladığını» söyledi. Bu arada, «Milliyetçiliğin basta gelen koşulunun dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu» söyleyen Ecevit, «Hükümetbu açıdan milliyetçiliğin gereğini yerine getiriyor. Ulusu cephelere bölücü, gençlerimizi birbirine kırdırıcı sahte milliyetçilik yerine, hükümetimiz her alanda ulusal birliği ve ulusal ekonomiyi güçlendirici gerçek mlliyetçilik yolunda ilerliyor» dedi.

3- Maliye Bakanlığı örgütünün çalışma durumu ile öteki kuruluşlarla işbirliği ve uyum konularını yerinde incelemek üzere İzmir'e gidenMaliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, «Bu kez DÇM diye bilinen ve vadesi daha önce geldiği haldeşimdiye kadar ödenmeyen yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bir ödemenin7 yıllık bir programa bağlanmasının söz konusu olduğunu» belirterek,«En büyük borç erteleme operasyonunun Ağustos ayı sonlarında beklendiğini» açıkladı ve «Ödenmesi gereken borçlarımızın daha iyi koşullarla ileriye bırakılması, ekonomimize soluk alma olanağı vermiş olacaktır» şeklinde konuştu.

4- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, «Tiftik ve yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği»ne ait, Ankara Gölbaşı tuz fabrikasının temelini attı. Törende bir konuşma yapan Köprülüler, fabrikaların kooperatiflerce kurulmasını gerekliliği üzerinde durarak, atılan temellerin, holdinglerin değil, üretici kooperatifler ile köylülerin olduğunu söyleyerek,«Sloganımız üret, işlet ve sat» dedi.

5- İzmir, Aydın ve Muğla'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Hasan Fehmi -Güneş, izmir'de basına yaptığı açıklamada, 14 Ekimseçimlerinin demokratik kurallara uygun ve güvenlik içinde yapılacağını, bu konuda hiçkimsenin kuşkusu olmaması gerektiğini bildirerek, «Güvenlik kuvvetlerimiz, anarşik olayların önüne geçmiş ve insiyatifiele almıştır» seklinde konuştu.

.- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Cumhuriyet Gazetesine verdiği özel demeçte, İran olaylarını değerlendirdi ve «İran henüzhedefine ulaşmış noktada değildir, bir intikal devresindedir. Bu itibarla su andaki devreyi Sah dönemi ile karşılaştırmak doğru değildir. Türkiye ile İran için yeni bir işbirliği devresi açılmıştır» dedi.

6- CHP Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Birgit, ANKA Ajansına verdiği demeçte, MHP ile MİSK ilişkileri konusundaki görüşleriniaçıklarken, «MHP ile MİSK ilişkileri arasında siyasi akrabalık bulunduğu bilinen bir olgudur» dedi.

7- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu, Ankara'dadüzenlediği basın toplantısında, «Devlet ve nizamı savunmak yerine,devletin düşmanları ile işbirliği yapan bir iktidar bilmelidir ki, kendimezarını kazmaktadır. Bilmeli ki eseri olan kan denizinin içinde kendisiboğulacaktır. Çünkü Türk Devleti her türlü ihanete, her türlü tuzaklararağmen güçlüdür. Kendisine hayat hakkı tanımayan hür demokratikrejime son vermek isteyen, emperyalistlere cephe kuran sapıklara karşıTürk Devleti tarihi sillesini indirecek güce daima sahiptir» dedi.

8- MİSK Eğitim ve Kültür Sitesi'nde bomba imal edildiği gerekçesiyle MİSK yöneticilerinin. Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklanmasınedeniyle, son genel kurulda seçilen yedek yönetim kurulu işbaşı yaptı.MİSK Genel Başkanvekili Necati Dalgıç, Ankara'da düzenlediği basıntoplantısında, yöneticilerin tutuklanmasına itiraz edildiğini bildirdi ve«Son 20 ay içersinde DİSK'ten 147 işyeri ve bu işyerlerinde çalışan 65bin civarında isçi ayrılarak MİSK'e geçmiştir. Konfederasyonumuzasaldırılar bu nedenle yapılmıştır» dedi.

9- Kısa adı TUSİAD olan Türk Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Berker, ANKA Ajansı muhabirine yaptığıaçıklamada, sağlanan transfer olanaklarının, orta sürede, de olsa transfer birimini tasfiye etmeye yeterli görünmediğini belirterek, «Önemliolan başlamak değil, transferleri sürdürmektir» dedi.

10- DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, İstanbul'da düzenlediğibasın toplantısında, «CHP ağırlıklı hükümet Eşgüdüm, Güleryüzlü sıkıyönetim kavramlarının arkasına saklanmasının hesabını vermelidir»dedi.

11- Türk - İş'in 27. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Türk - İş İcra Kurulu tarafından yayınlanan bildiride, «Türk - İş'in 2 milyona yaklaşanüyesiyle anarşiye bulaşmamış olması bir tesadüf eseri değildir, aşırı sağ ve sol eylemcilerin şirretliklerinden, Türk - İş topluluğunun korunabilmesi için büyük gayret sarfedilmistir. Ancak bu gayret, korku ve cesaretsizlik örneği değildir. Kamu kesimine bağlı bazı işyerlerinin yöneticileri, Türk - İş'e bağlı sendika federasyonlarımıza karsı hasmane birtavır takınmışlardır. Kime veya neye hizmet ettiklerini toparlamazlarsa, Türk - İş'in çok sert tepkisi ile yakın bir zamanda karşılaşacaklardır»denildi.

12- DİSK'e bağlı Gıda - İş Sendikası, Ünilever grubuna bağlı Vita,Sana, Marmara Kozmetik A.G. Baker işyerlerinde çalışan 1300 üyesi adına yaptığı toplu sözleşme ile, çalışanların gelirlerinde birinci yıl içiniayda ortalama yüzde 120, ikinci yıl yüzde 200 oranında artış sağladı.

13- Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Özel Seçim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanlığına Milli Savunma Bakanlığı Kontrolörlük Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan Görmüş'ü seçti.

14- Mısır Büyükeliçiliğini basarak bir polis memuru ile bir bekçiyi öldüren ve Büyükelçilikte bulunanları 45 saat rehin tutan Filistinligerillaların suç ortaklan olduğu bildirilen ve Gebze'de emlakçilik yapanbir kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 10 gün önceyapılan bir operasyonla ele geçirildi.

15- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın bir süre önce açıkladığı 200 milyon liralık demir ve saç kaçakçılığı ile ilgiliolarak Türkiye'nin üç demir tüccarı olan Suat Sürmen, İhsan Ömer Oralve Mustafa Şehirli haklarında, Kocaeli 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce gıyabi tutuklama kararı verildi.

16- Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Pirnasan ve Saçlı köyleriyle, Arak bucağına bağlı Sekman köylüleri arasında saat 19.00'da çıkansilahlı çatışmada 8 kişi öldü, biri jandarma onbaşısı olmak üzere 2 kişi de ağır yaralandı.

17- İstanbul'da margarin yağı yüklü kamyonu kaçırmak isteyen,silahlı 4 kişi ile polisler arasında çıkan çatışmada, silahlı kişilerden biri öldü, üçü ise kaçtı. Öte yandan Balıkesir CHP binası yakılmak istendi, yangın büyümeden söndürüldü.

18- Maliye Bakanlığı'nın Merkez Bankasına gönderdiği talimatagöre; 45 kadar malın, transfer programı dışında tutulması ve taleplerin bir süre daha bekletilmesi kararlaştırıldı.

19- Filistin Kurtuluş örgütü'nün 3 resmi temsilcisi. Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere, Beyrut üzerinden uçakla Ankara'ya geldi.

20- Kıbrıs Rum Yönetimi, KTFD Başkanı Rauf Denktaş'ın «Kıbrıssorununun çeşitli yönlerini görüşmek üzere dört ayrı komite oluşturulması» teklifini, «Yeni formül konusunda hiçbir bilgisi olmadığını»açıklayarak reddetti.

21- Şah Rıza Pehlevi döneminin son Başbakanı Şahpur Bahtiyar,Paris'te düzenlediği basın toplantısında, «İran'daki devrimin kargaşayadönüştüğünü ve işbasındaki önderlerin ülkeyi ayakta tutabilecek yetenekte olmadıklarını» öne sürerek «Mollalar camilerine dönsünler» dedi.Bahtiyar, 11 Şubat gecesinden bu yana nerede olduğunu soran gazetecileri yanıtsız bıraktı.

22- Irak'ta askeri bir okulun diploma töreninde konuşan Irak Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, «Irak Ordusu, Arap ulusunun kalkanı vedüşmanlara karşı çekilen kılıcı olması isteğiyle güçlendirilmektedir.Düşman güçlerin hazırladıkları oyunlar, gömülmeye mahkumdur. Bualçakça komploya katılan vatan hainleri onurlarını satmış ve devrime,partiye ihanet etmişlerdir. Devrimin geleceğinden kuşkunuz olmasın»şeklinde görüşlerini açıkladı.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106