13.3.1979
×

Hakkında

Künye

İletişim

MART 1979

1 Mart 1979

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 21 Mart'a kadar tatile girdi.

1- Başbakan Bülent Ecevit, CHP Yönetim Kurulu Toplantısı sürerken gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zaman yitirmeksizinbazı köklü ekonomik çözümlere ve bazı özverilere yönelmek zorundaolduğunu belirtti.

2- Başbakan Bülent Ecevit, Ankara'da bulunan Yunan Basın Heyeti ile Başbakanlık Konutu'nda görüştü. Ecevit, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, «Türk - Yunan işbirliğinde her i'ki ulusun da çıkarı bulunduğuna inanıyorum» dedi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, verdiği demeçte. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in, sıkıyönetim uygulaması konusunda .önceki gün yaptığı açıklamaya değinerek, «Hükümetin sıkıyönetimle ilgili değerlendirmelere, tenkitlere cevap vermeyip, sayın Genelkurmay Başkanı'nı cevap vermeye mecbur bırakması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur» dedi.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp, gazete kağıdı sıkıntısıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, siyasi amaçla sıkıntı yapılmasınınsöz konusu olmadığını söyledi.

5- Dışişleri Bakanı Gündüz Okçun, AET'ye üye ülkelerin AnkaraBüyükelçilerini kabul ederek, «AET Komisyonu'nun, Türk önerileri hakkında Türkiye'nin ilk tepkilerini» anlattı.

6- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Genelkurmay BaşkanıOrgeneral Kenan Evren'in, sıkıyönetim konusuna ilişkin açıklamasındansonra verdiği demeçte, «Kendi eleştirilerinin iktidarın tutumuna yöneldiğini» belirterek, «iktidarla muhalefet arasında 'iktidarın takip ettiğipolitikadan doğan tartışmaya, politika dışı çevrelerin karışması sakıncalıdır» dedi.

7- Bütçe oylamasında bulunmadığı gerekçesiyle, AP Grup Yönetim Kurulu'nca ihraç istemiyle Haysiyet Divanı'na verilen AP KırklareliMilletvekili Hasan Korkut, grup yöneticilerini suçlayarak, «Savunmayapmak niyetinde değilim. Ben haysiyetli bir politikacıyım» dedi.

8- AP Manisa Senatörü Ruhi Tunakan, geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu öldü.

9- Köy - Koop Genel Başkanlığı'na, CHP Milletvekili Nedim Tarman seçildi.

10- Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği Başkanı H. TurgutArığ, yaptığı açıklamada, bu yıl ülkemizde yaklaşık 150 milyar lira dolayında vergi kaçağı olduğunu bildirdi.

11- SSK Levent Dispanseri'nde çalışanların maaşlarını getirmekteolan üç mutemed, silahlı ve maskeli beş kişi tarafından soyuldu vesoyguncular 1 milyon 270 bin lirayı alarak, çalıntı bir minübüsle kaçtılar.

12- 1979 yılı Bütçe Kanunu, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

13- Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi Danışma Heyeti'n'in Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretle ilgili olarak yayınlanan ortak bildiride,Heyetin, Türkiye'nin Namibya halkının emperyalizme, baskı ve sömürüye karşı mücadelesini yıllardır, duraksamaksızın, etkin biçimde desteklemiş olmasını takdirde karşıladığı belirtildi.

14- Temsilciler Meclisi Avrupa ve Orta Doğu Komitesi'nin oturumuna paralel olarak yapılan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'ndekioturumda konuşan, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa işleriyle görevliBakan Yardımcısı George Vest, Türkiye'ye ivedi yardım yapılmasının,ülkenin IMF koşullarını kabul etmesine bağlı olduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanlarından Matthevv Nimetz, Kongrenin Alt Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kıbrıs sorununun çözümlenmesi 'için iyi niyetle çaba harcadığını ancak Türkiyenin de Yunanistan'ın da bir çözüme ulaşmak için yeterince esnek davranmadıklarını söyledi.

15- Yunanistan Başbakanı Karamanlis'in Suriye'ye yaptığı resmiziyaretle ilgili olarak yayınlanan bildiride, «Her iki ülke Kıbrıs sorununaBM kararları çerçevesinde, Ada'nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü vebağlantısızlığını güvence altına alacak bir çözüm bulunmasını istemektedir» denildi.

16- Çin Başbakan Yardımcılarından Li Yannian, yabancı gazetecilerin hazır bulunduğu basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'inVietnam'a gereken darbeyi indirdiğini ve önümüzdeki günlerde bu ülkeden geri çekilebileceklerini söyledi.

17- İran Başbakanı Mehdi Bazergan, yaptığı açıklamada, dinsel vesolcu gruplardan yükselen eleştiriler sürdüğü takdirde, görevinden istifa edebileceğini bildirdi.

18- Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Genel Halk kongresiBaşkanlığı'na, Albay Muammer Kaddafi'nin yerine Abdul Ati Laabadiseçildi.

2 Mart 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile'haftalık olağan görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, sıkıyönetiminyasalara ve demokratik hukuk kurallarına uygun davrandığını, halkı incitmeden etkinii'k kazanmaya özen gösterdiğini belirterek, «Sıkıyönetimuygulamasının bazı çevrelerce sürekli tartışma konusu yapılması çoküzücüdür. Hükümeti yıpratmak uğruna Silahlı Kuvvetlere haksız olarakgölge düşürülmesi sorumlu bir davranış sayılamaz» dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Başbakan Ecevit'in Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra yaptığı açıklamayı yanıtlayarak, Hükümet'in kaybettiği prestiji Silahlı Kuvvetlere sığınarak toplamaya çalıştığını öne sürdü ve «Silahlı Kuvvetlerin gölgesinde iktidar oiunamaz»dedi.

Demirel ayrıca, Türkiye'de bulunan Yunan Basın Heyeti ile yaptığıgörüşmeden önceki açıklamasında, iki ülke arasındaki sorunların barışçı yollardan çözümü için çaba gösterildiğini» belirterek, «Karşılıklıanlayış içinde netice alınacağını» söyledi.

3- Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan, yaptığı yazılı açıklamada,Sıkıyönetim komutanlarının görevlerini Anayasa ve yasalara uygun biçimde yerine getirdiklerini bildirerek, «Silahlı Kuvvetlerin siyasi iktidar kavgası içine çekilmek istenmesi, son derece yanlış ve tehlikelidir»dedi.

4- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun OECD Genel SekreteriVan Lennep ve Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dr.Hermes ile yaptığı toplantıdan sonra yayınlanan ortak basın bildirisinde, Van Lennep ile Hermes'in Türkiye'ye yapılacak yardıma katılacakülkelerin tutumlarının, ümit verici olduğunu Müezzinoğlu'na söyledikleri bildirildi.

5- Dışişleri Bakanı Gündüz Okçun, Türk ve Yunan Basını arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi programı çerçevesinde Türkiye'yi ziyareteden dört kişilik Yunan gazeteciler heyetini kabul ederek bir süre görüştü. Görüşmeden önce bir açıklamada bulunan Okçun, «Türk ve Yunan basın temsilcileri arasında gerçekleşen diyalog, siyasi planda yürütülen diyalogun olumlu bir biçimde gelişmesine yardımcı olacaktır»dedi.

6- Yerel Yönetim Bakanı Mahmut özdemir. Belediye Gelirleri Yasası ile belediyelere yılda 13 milyar liralık bir kaynak yaratılmış olduğunu açıkladı.

7- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, yaptığı açıklamada,Ecevit'in beyanlarını «Hayret verici» olarak niteleyerek, «Ecevit, kendisine yönelttiğimiz gerçekçi iddialara cevap verme cesaretini gösteremiyorsa, demokratik rejimlerde istifa diye bir yolun da olduğunu idraketmeli ve gereğini yapmalıdır» dedi.

8- MİT Müsteşarı Emekli Orgeneral Adnan Ersöz, görevinden istifa etti.

9- Bütçe oylamasına katılmadığı gerekçesiyle kesin ihraç isteğiyle AP Haysiyet Divam'na verilen Kırklareli Milletvekili Hasan Korkut, AP Genel Başkanı Derrvirel'e bir mektup göndererek, partisindenistifa ettiğini bildirdi.

10- Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi, yeni Yönetim Kurulunun göreve başlaması nedeniyle verdiği demeçte, «Basınınboğazlanmak üzere olduğunu» öne sürerek, «Basın ve yayın organlarınıboğazlayarak varılacak adres, demokrasinin son durağıdır» dedi.

11- Ankara Sanayi Odası'nca düzenlenen «Genel Ekonomik Durum» seminerinde bir açış konuşması yapan Oda Başkanı Mehmet Yazar, «ükemiz kendi kaynak ve gücüne dayanarak bu darboğazdan demokrasiyi koruyarak çıkabilecek tarihi tecrübeye sahiptir» dedi.

12- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarının aylıklarınıtaşıyan bir ile "ona eslik eden polis otosuna 4 kişi tarafından yaylımateşi açıldı. 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı olay sırasında saldırganlar araçtaki 15 milyon 181 bin lirayı alarak kaçtılar. Öte yandan,istanbul ve Konya'da meydana gelen olaylar sırasında 2 kişi öldü.

13- İslam aleminin «Nobel»i olarak nitelendirilen «BeyneimlnelKral Faysal ödülü»nü kazanan, Frankfurt Üniversitesi'nde görevli TürkProfesörü Fuat Sezgin, ödülünü Suudi Arabistan Kralı Halld Bin Abdülaziz'den aldı.

14- ABD Temsilciler Meclisi Avrupa ve Ortadoğu Alt Komitesi'ndekonuşan «Dış Siyaset Enstitüsü» Başkanı Dr. Michael Szaz, Türkiye içinöngörülen 300 milyon dolar tutarındaki yardımın yetersiz olduğunu,buna, en az 25 milyon dolar daha eklenmesi gerektiğini belirterek, yardımın yarısının hibe seklinde olmasını istedi.

15- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında, Moskova'da, petrol alımına ilişkin anlaşma imzalandı.

16- Ortadoğu'da bir geziye çıkan Yunanistan Başbakanı KonstantinKaramanlis, Suriye'den Atina'ya döndü. Şam'da yayınlanan ortakbildiride, iki ülkenin de Kıbrıs'ın bütünlüğünü, bağımsızlığını, güvenliğinive bağlantısızlığını garanti edecek bir çözüme taraftar olduğu belirtti.

17- İran'da Dini Lider Ayetullah Humeyni, Tahran'dan ayrılıp Kumşehrine gelirken, ülkede «Demokratik İslam Cumhuriyeti»n'in kurulmasına karsı çıktı ve yalnızca «İslam Cumhuriyeti» kurulmasını istedi.

18- Sovyetler Birliği Başbakanı Aleksi Kosigin, yaptığı açıklamada,Vietnam, felaket anında kendi haline terkedilmeyecektir» dedi. DevletBaşkanı Brejnev ise TV'de yaptığı konuşmada, Çin'in saldırısını hemendurdurmasını ve tüm askerlerini geri çekmesini istedi.

19- İspanya İçişleri Bakanı Rodolfo Martin Villa, seçimleri iktidardaki «Demokratik Merkez Birliği» partisinin kazandığını açıkladı. Demokratik Merkez Birliği Partisi 169, Sosyalist İşçi Partisi 119, Komünist Partisi ise 23 milletvekili çıkardı.

3 Mayıs 1979

1- Milliyet Gazetesi'nde Başbakan Bülent Ecevit'in, MİT müsteşarıEmekli Orgeneral Adnan Ersöz'ün istifasını kabul etmediğini belirtilirken. Başbakanlık Basın Müşavirliği yaptığı açıklama ile Adnan Ersöz'ün görevinden istifa ettiğine ilişkin haberlerin «Kesinlîkle gerçekleriyansıtmadığını» belirtti.

2- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 3.Orduyabağlı 9. Piyade Tümeni'nin Sarıkamış'ta düzenlediği «Kış - 79» adındaki tatbikat nedeniyle Ordu Evi'nde verilen yemekte yaptığı konuşmadaSilahlı Kuvvetleri'nin ve vatanın bölünmesini isteyen iç ve dış düşmanlarıbulunduğunu söyleyerek, «Biz elele, gönül gönüle olduğumuz sürece bu vatan bölünmez, isteyen tecrübe etsin. Ben dahil, bizim cesetlerimizin üzerinden geçmeden bu vatanı kimse bölemez.» dedi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de hiçbir sorunun, altından kalkılamayacak büyüklüktesorun olmadığını öne sürerek, «ülkenin tüm sorunlarının çözümünün mümkün olduğunu» söyledi.

4- Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Yunan Basın Heyetiyleyaptığı görüşmede, Türkiye ve Yunanistan'ın ortak çıkarları bulunduğunu, bu çıkarların iki ülkenin aralarındaki sorunları mutlaka çözülmesigerektirdiğini söyledi.

5- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Uluslararası Libyakatılmak üzere, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakam'nın çağrısı üzerineLibya'ya gitti.

6- MHP Genel Sekreteri Necati Gültekin, verdiği yazılı demeçte«Eğer CHP'nin cesareti varsa, bir erken seçime gidebilir» dedi.

7- Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer, ANKA Ajansı'na verdiğidemeçte, TBMM'nce kabul edilen yeni Belediye Gelirleri Yasasının«Yaraya merhem» olmayacağını belirterek, Annayasa değişikliği ile ilgiliyasayı ise «Türkiye Elektrik Kurumu'nu kurtarma yasası» olararak adlandırdıklarını söyledi.

8- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel SekreteriRafet İbrahimoğlu, Ankara Sanayi Odası'nca düzenlenen «1970’den1979'a Genel Ekonom'ik Durum» seminerinde yaptığı konuşmada -olojik amaçlı grevlerin önlenmesini ve sendika aidatlarının işverencekesilerek sendikaya yatırılması sisteminden vazgeçilmesini» istedi.

9- Türk - İş içerisindeki sosyal demokrat 19 sendika yetkilisi Ankara'da biraraya gelerek,- Türk - iş yöneticilerinin kendilerine verilengörevleri bugüne dek yerine getirmediklerini belirterek, KonfederasyonGenel Kurulu'nda yönetime gelmek üzere ortak hareket yürütecekleriniaçıkladılar.

10- Türk - İş ile Uluslararası Hür İsçi Sendikaları Konfederasyonu(ICFTU) nün ortaklaşa düzenledikleri, «Endüstriyel Demokrasi ve İşçilerin Yönetime Katılması» konulu seminer sona erdi ve alınan kararlaraçıklandı. Açıklanan kararlar arasında, çalışanların yönetime katılmasının yalnız kamu iktisadi teşekküllerinde değil, özel sektöre ait işyerlerinde de gerçekleştirilmesi isteğine yer verildi.

11- Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda, TGS'nin İlhami Soysal,Cünhan Hersek, Orhan Erinç, Hamdi Tokel, Alaaddin Kutlu ve NeşeBerberoğlu tarafından temsil edileceği bildirildi.

12- Bir kişinin ölümü, üçü polis altı kişinin de yaralanması ile sonuçlanan Cerrahpaşa'daki15 milyonluk soygunla ilgili soruşturma sürdürülürken, İstanbul Emniyet Müdürü Hayri Kozakcıoğlu, soygunu gerçekleştiren 9 kişiden 3 kişinin kimliğinin kesin olarak belirlendiğiniaçıkladı. Öte yandan, Kars'ın Ardahan ilçesine bağlı ölçek Köyü'nde,2 siyasi suçlunun yakalanması için jandarmanın yaptığı operasyondaçıkan silahlı çatışma sırasında bir lise öğrencisi öldü.

13- Berlin Uluslararası Film Şenliği'nde forum bölümünde gösterilen «Sürü» filmi, iki özel ödül aldı.

14- Libya Lideri Muammer El Kaddafi, Cumhuriyet Gazetesi'neverdiği özel demeçte, Amerika Türkiye'yi çarkının bir öndişlisi olarakkullanmaktadır. Tükiye bu çarktan çıkmalıdır» dedi.

15- Tahran'da karşıt grupların çatışmalarında 14 kişi öldü, 12 kişide yaralandı. Necefabad kentinde ise, Ayetullah Humeyni taraftarları,nın. Şah yanlısı üç polisi linç ederek öldürdüğü bildirildi.

16- Japon Kyoda Ajansı'nın bildirdiğine göre, Çin hükümeti, ateş kes ilan etme kararı aldı.

17- NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, Hollanda Devlet SavaşBelgeleri Enstitüsü'nün Başkanı Dr. Lou De Jong ile yaptığı görüşmeden sonra verdiği demeçte, gerçekten de Enstitüdeki bölgelerin, kendisinin, gençliğinde Hollanda Nazi Partisi'ne üç yıl kayıtlı olarak gös- terdiğini kabul etti, ancak kendisinin böyle bir üyelik için herhangi biristemde bulunmadığını açıkladı.

18- Uganda Devlet Başkanı İdi Amin, Birleşmiş Milletler GenelSekreteri Kurt Waldheim'a başvurarak, Uganda ile Tanzanya arasındaki çarpışmaların durdurulmasını istedi.

19- Dünya Bankası tarafından yayınlanan bir raporda, dünya nüfusunun 1976 yılında 4 milyarı astığının saptandığı belirtildi.

4 Mart 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkan,lığı'na yeniden seçilen Beyhan Cenkçi 'ile Yönetim Kurulu üyelerimkutladı.

2- Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor, dün sona eren «Kış.79» tatbikatı ile ilgili görüşlerini açıklarken, Türkiye'yi bölmek isteyeniç ve dış güçlerin bulunduğunu belirterek, «Her Türk vatandaşının vatanın bütünlüğünü korumak için her şeyini vereceğine inanıyorum.»dedi.

3- Dışişleri Bakanı Gündüz okçun, AET ülkeleri Ankara büyükelçileriyle yaptığı toplantıda, Türkiye'nin bu ülkelere ihracatı üzerindeki tüm kısıtlama ve kotaların kaldırılmasını isteyerek, «Aksi halde,beş yıl sonra Türkiye'nin ticaret çok değişik bir biçim alacak, alışverişlerimizde ağırlrk, AET dışındaki ülke ve bölgelere kayacaktır.» dedi

4- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete Tan, Türk - Amerikan Tabipler Birliği'nin çağrılısı olarak New - York'a gitti.

5- Sosyal Güvenlik Bakanı Hilm'i İşgüzar. Avrupa Sosyal GüvenlikBakanlarının 5-7 Mart tarihleri arasında Fransa'nın Strasbourg kentinde yapacakları toplantılara katılma küzere, Fransa'ya gitti.

6- Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir, Kırıkkale'de TANSAMağazasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, «Haksız fiyat artışlarından sorumlu olanların küçük esnafın koruyucu meleği görüniknündeTANSA Projesine karşı çıktıklarını» söyledi.

7- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, partisinin Mustafa Kemal Paşa ilçe Kongresinde yaptığı konuşmada, Hükümeti eleştirerek,«Ne yaparlarsa yapsınlar, iktidardan gideceklerdir» dedi.

8- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, partisinin yayın organıolan «Atayolu» adlı dergide yayınlanan başyazısında, partilerin ve Politikacıların görevinin sadece iktidarda kalmak değil, ülkenin giderekağırlaşan iç ve dış sorunlarına çözüm bulmak olduğunu belirterekpahasına olursa olsun, kendi ömrünü uzatmayı başta gelen amaçmuna getirmiş bir iktidardan ülkeye hayır gelmez» dedi.

9- CHP Grup Başkanvekili Altan Öymen, Ankara Gazeteciler cemiyeti'ni ziyaret ederek. Başkan Cenkçi île yeni Yönetim Kurulu üyelerini kutladı, öymen, «Basının sorunları konusunda CHP'nin, GazetecilerCemiyeti ile daima işbirliği.yapmaya hazır olduğunu» belirtti.

10- Maliye Bakanlığı Müsteşarı Vural Güçsavaş ve Merkez Bankası Başkanı ismail Hakkı Aydınoğlu, Dünya Bankası ile UluslararasıPara Fonu (IMF) nin geçici ve Kalkınma Komiteleri toplantılarına katılmak üzere, ABD'ye gittiler.

11- Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Genel Sekreterliği'nden, Türkiye'nin geçen yıl akaryakıt dış alımları için bir milyar 332 milyon 661bin dolar ödediği, bu rakamın 1977 yılında bir milyar 393 milyon 699bin dolar olduğu öğrenildi.

12- Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu yayınladığı birraporda, Türkiye'nin ne ekonomik ne de siyasi rejim bakımından AETdışında düşünülemeyeceğini belirterek, Avrupa Ekonomik Topluluğu'naüye olmak için bir an önce harekete geçilmesini istedi.

13- Ankara'daki temaslarını tamamlayan Federal Almanya Meclisiişgücü ve Sosyal Düzen Komitesi üyesi beş parlamenterden oluşan heyete başkanlık eden Alman Milletvekili Adolf Müller Remscheid yaptığıaçıklamada, «Federal Almanya'daki Türk işçi çocuklarının sorunlarınınhad safhaya geldiğini» söyledi.

14- Sovyetler Birliği Yüksek Şura Prezidyum Başkanı Leonid Brejnev, 2 Mart tarihinde Moskova'da yapılan Seçmenler toplantısında dışilişkilere de değinerek, «Türkiye ile ilişkilerimizin gelişmesi fena değil» dedi.

15- Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi'nin petrol fiyatlarınıvaril başına 1.20 dolar artırdığı bildirildi.

16- Afganistan'ın sürgündeki dini liderleri, Lahor'da düzenledikleri basın toplantısında yaptıkları açıklamada, dünya Müslümanlarmaçağrıda bulunarak, Afganistan'ın İslama karşı olan yeni yöneticilerinekarşı cinad açılması için yardımda bulunmalarını istödiler.

5 Mart 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu kanalıyla Federal Alman Başbakanı Helmut Schmidt'e gönderdiği mesajda, Türkiye'nin IMF ile uyum sağlama ve Stand-By anlaşmasının gereklerini yerine getirmeyi reddetmediğini bildirdi, ancak alınacak önlemlerin öncelikleri ve derecesi konusunda siyasi icranın, Türkiye'deki siyasal, ekonomik ve sosyal yapının gerçeklerini dikkate almak zorunluğunda olduğuna işaret etti.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel partisinin eğitim seminerinde yaptığı kapanış konuşmasında, «AP bolluğun, bereketin partisidir. Adalet Partisi'nin iktidar olduğu dönemde kıtlıktan eser var mıydı?Bolluk vardı, hak vardı» dedi.

3- Çalışma Bakanlığı verilerinde, Türkiye'de 1977 ve 1978 yıllarında yapılan grev ve lokavtlar nedeniyle 1 milyon 989 bin 430 is gününün kaybolduğu belirtildi.

4- MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, verdiği demeçte,«Partisinin iktidar olmasının iyinin, doğrunun, güzelin, hakkın hakimolması demek olduğunu» savundu.

5- Çalışmalarını bir yıldan beri sürdüren Partilerarası Özel Komisyon, seçim yasalarında değişiklik yapan teklifini Meclis Başkanlığı 'na verdi.

6- Gerede'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini AP'nin adayıAhmet Badem kazandı.

7- 33. Türkiye Jeoloji Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara'daçalışmalarına başladı.

8- Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Urfa illeri Sıkıyönetim Komutanlığı yayınladığı 14 numaralı bildiride, çıkarları bozulanlarla, anarşi ve terörün planlayıcılarmm sıkıyönetime karsı çıktıklarım bildirdi veokullarda öğretim özgürlüğünün mutlaka sağlanacağını vurguladı.

9- Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'nm (TÜSAS) açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Devlet Yatırım Bankası Mali Değerlendirme ve Araştırma Grubu Başkanı Yıldırım Özdamar atandı.

10- TRT Yönetim Kurulu, Dışişleri Bakanlığı'nın önerisi üzerine,Türkiyenin «Eurovision Şarkı Yarışması»ndan çekilmesine karar verdi.

11- LASSA Oto Lastiği Fabrika sı'rrda çalışan 900 işçinin isi bırakması üzerine, tesiste üretim tamamen durdu.

12- Ankara'da Vakıflar Bankası'nın Kavaklıdere şubesini soyarak100 bin lira alan silahlı dört kişi, olaydan on daklika sonra yakalandı.

13- Urfa'da bir Eğitim Enstitüsü öğrencisi, kimlikleri bilinmeyen üçkisiriin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

14- Federal Alman Başbakanı Helmut Schmidt ile görüşenMaliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu görüşmeden sonra yaptığı açıklamada,«Türkiye'ye yapılması öngörülen ekonomik yardımın gerçekleşmesi zaman alacaktır. Ancak yardım ortamı oluşmuştur» dedi.

15- Trablus Fuarı'nın açılısında bulunmak üzere Libya'ya giden Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Libya Ticaret, İskan ve Planlama bakanlarıyla ayrı ayrı görüşmelerde bulundu. Görüşmeler sırasında, Türk Libya dostluğu ve işbirliği konuları ele alındı.

16- (KTFD Başkanı Rauf Denktaş, BM Genel Sekreteri'mn KıbrısÖzel Temsilcisi Galindo Pohl ve Özel Temsilci Yardımcısı Gorje ileyaptığı görüşmeden sonraki açıklamasında, «Yapılan çeşiitli açıklamalarla Türk tarafının, BM Genel Sekreteri Waldheim'in oluşturmak istediği temaslar hakkında olumlu bir tutum içerisinde olmadığı izleniminin verilmek istendiğini, ancak, bu durumun Türk tarafından yapılanaçıklamalarla bertaraf edildiğini» söyledi.

17- İran'da aralarında 4 general ve bir albayın bulunduğu 7 kişikurşuna dizilerek idam edilirken, ülkenin 69 günden beri durmuş olanpetrol dışsatımı başladı.

18- İsrail Kabinesi, barış görüşmelerinin yeniden başlaması içinAmerikan önerilerini tartışmak amacıyla yaptığı toplantıda, önerilerpaketini kabul etme kararı aldı.

19- Yeni Çin Haber Ajansı, Çin'in, Vietnam'daki askeri birliklerigeri çekmeye başladığını açıkladı.

20- Sovyetler Birliği'nde, geçtiğimiz pazar günü yapılan Parlamento seçimlerin'in sonuçları açıklandı ve Devlet Başkanı Brejnev'inbeş yıl daha görevinde kalacağı bildirildi.

21- Birleşmiş Milletlerin akredite büyükelçilerinin en kıdemlisiolan Suudi Arabistan Büyükelçisi Cemil Barudi, New York'ta öldü.

6 Mart 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Ankara Gazeteciler Cemiyetiyeni Yönetim Kurulu'nu kabulü sırasında yaptığı konuşmada, basınındemokratik sistemin vazgeçilmez ve etkin unsurlarından biri olduğunusöyleyerek, «Toplumumuzun içinde bulunduğu sorunların çözümündebasınımıza önemli görev ve sorumlulukların düştüğü bir dönemde gediyoruz. Ulusumuzun birlik, bütünlük ve huzuruna yönelik her çeşit girişimler karşısında basının her zaman olduğu gibi bundan böyle de tambir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum» dedi.

2- Başbakan Bülent Ecevit, ülkemizi ziyaret eden Yunan gazetecilerine verdiği özel demeçte, dünyanın bu bölgesinde son zamanlardaartan gerginik karşısında, Türkiye ile Yunanistan'ın,.aralarındaki uyuşmazlıkları hızla çözümlemeleri gerektiğini söyledi ve «Yunan Hükümeti,Kıbrıs'ı Türk - Yunan diyaloguna sokmayı arzu ediyorsa, Türkiye bundaısrar etmeyecek» dedi.

3- Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demire), TRT GenelMüdürlüğü'ne gönderdiği bir mektupta, «TRT'nin, iktidarın emrine girdiğini ve partizan bir uygulama ile tam bir iktidar organı haline geldiğini» öne sürdü.

4- Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hikmet Çetin, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Lukanov'un çağrılısı olarak, iki ülke arasındaki çeşitli konulara ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere, Bulgaristan'a gitti.

5- Bakanlar Kurulu, Basın ilan Kurumu Genel Kurulu'nda Hükümet Temsilcisi olarak görevlendirilecek kişiler listesüne. Başbakanlık veKültür Bakanlığı'ndan birer kişinin katılmasını kararlaştırdı.

6- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, Büyükelçilikte, Türkiye'yeYardım koordinatörlüğü çalışmalarını yürüten Federal Alman DışişleriBakanlığı Müsteşarı Hermes ile görüştü, öte yandan, bir açıklamadabulunan Federal Alman Hükümet Sözcüsü, «Yardım konusunda Almanya önemli rol oynamaya devam edecektir» dedi.

7- İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İsletme İktisad Enstitüsü'nün 25'ncî kuruluş yıldönümü nedeniyle «Dördüncü Beş YıllıkPlan açısından Türkiye'de Kırsal Gelişme» konulu bir konferans verenKöy işleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz, Köylüye Ulaşım Projesi ile 1978 yazında Doğu Anadolu'da 45 ayda 2400 kilometre yol yapılmış ve yaklaşık 600 yerleşim merkezine ulaşılmıştır» dedi.

8- Pamuk İşleri Genel Müdürlüğü Pamuk Araştırma Konseyi Toplantısını açan Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler,«Pamuğun ülke ekonomisindeki önemini» belirtti ve «Dışsatım döviz gelirinin izin yüzde 30'unu pamuktan sağlamaktayız» seklinde konuştu.

9- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, yaptığı açıklamada,«iktidar, tek yönlü çalışan ve kendisinin emrinde bir basın yaratmagayretindedir. Hür basın anlayışından yana olan bütün gazetecileri vebasın kuruluşlarını iktidarın bu baskılarına karşı müşterek demokratiktepkilerini ortaya koymaya davet ediyorum» dedi.

10- MSP Genel Sekreteri Oğuzhan Asiltürk, verdiği demeçte,«Ekonomiyi güçlendirme tedbirlerinim, dar gelirliye hayatı zehir edecek,bir takım vurgunculara yeni vurgun imkanları sağlayacak zam paketinden başka bir şey olmadığını» savundu.

11- İslam Konferansı üyesi Deniz Hukuku Uzmanlarının toplantısı, İstanbul'da başladı.

12- Adana'da sol görüşlü oldukları bildirilen 2 mühendislik Yüksek Okulu öğrencisi, kimlikleri bilinmeyen 3 kişinin otomobilden açtıkları ateş sonucu öldürüldü.

13- Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, Hürriyet'everdiği özel demeçte, «Rum toplumunu, Kipriyanu sıkı bir şekilde uzunvadeli mücadeleye hazırlıyor.» dedi.

14- ABD Hükümeti, Türk - Amerikan savunma işbirliği ilişkilerinidüzenleyecek olan yeni temel anlaşma ile ilgili olarak Türkiye'nin hazırladığı taslağı inceledi ve «Soruna yaklaşım açısından metinde yeralan görüşmeleri kabul ettiğini» resmen bildirdi.

15- Uluslararası Para Fonu'nun bütün üyelerinin katıldığı «GeçiciKomite toplantıları» Washington'da başladı. Toplantıya, Türkiye adınaMaliye Bakanlığı Müsteşarı Vural Gücsavas ile Merkez Bankası İsmailHakkı Aydınoğlu katılıyorlar.

16- NATO Genel Sekreteri Joseph Luns'un himayesinde düzenlenen ve Avrupadaki tüm NATO Komutanlıklarını kapsayan «Komuta YeriWintex-Cimex 79» Tatbikatı başladı.

17- Beyrut'ta çıkan «Events» Dergisi, Sovyetler'in Basra Körfezi'niDoğu Bloku yanlısı ülkelerle demirden bir çember içine almak ve Batıdünyasından ayırmak amacını güden bir siyaset izlediğini öne sürdü.

18- İran'da yedi hukukçudan oluşan bir kurul, Kur'an esaslarınadayalı bir İslam Cumhuriyeti Anayasası hazırlarken, eski Başbakanlardan Muhammed Musaddık'ın oğlu Hidayetullah Metin El Defteri başkanlığında liberal eğilimli bir muhalefet partisinin kurulduğu açıklandı,

19- ABD Başkanı Jimmy Carter'in Ulusal Güvenlik işleri ile görevli danışmanı Zbignevv Brezinski ve ABD'nin Ortadoğu'daki geziciElçisi Alfred Atherton, Kahire'ye gittiler.

20- Amerika'da bulunan İsrail Başbakanı Menahem Begin, ABDBaşkanı Carter tarafından sunulan önerileri kabul ettiğini bildirmesinden sonra. Orta Doğu barış içeriği açıklandı.

21- Çin, dün aldığı karara uyarak Vietnam'daki Çin birliklerini çekerken, resmi Çin Haber Ajansı, bir yayınında «Vietnamlılara gerekenders verildi» dedi.

7 Mart 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, İsveç Radyo ve Televizyonuna verdiğidemeçte, IMF reçetelerinin her ülkeye uygulanabilir olacağının düşünülebileceğini ancak bir ülkenin kendine özgü sorunları olduğunu belirterek «Ekonominin tam kapasite ile çalışması için 1-2 yıllık nefes almasüresi gerekli» dedi.

2- Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor, ülkemizi ziyaret etmekte olan ingiltere Genel Kurmay Başkanı Mareşal Neil Cameronile yaptığı görüşmede, Ortadoğudaki son olaylardan sonra bu bölgeninstratejik öneminin arttığını bu ortam içinde Türkiye'nin kendi güvenliğiiçin NATO dan destek aramasının doğal olduğunu belirtti.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal ATAŞ rafinerisinde Mobil şirketinin % 51 lik payının, 24 milyon dolar karşılığıTPAO ya devredilmesini öngören ilke anlaşmasının 'imzalandığını ve buanlaşmanın Yüksek Planlama Kurulu ve Mobil'in üst kuruluşlarıncadaimzalanması gerektiğin açıkladı.

4- Libya'dan dönen Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Libyayetkililerinin Türkiye ile .olan ticari ve ekonomik ilişkilerini arttırmakkararında olduklarını ve bu yıl Libya'ya yapılacak olan dışsatımın 130milyon doları bulacağını söyledi.

5- Maliye Bakanlığı yetki kanununa dayanarak Arttırma, Eksiltmeve İhale kanununun çeşitli maddelerini değiştiren ve bazılarını yürürlükten kaldıran «Devlet ihaleleri Genelge» sini yürürlüğe koydu.

6- Cerrahpaşa'da bir kişinin ölümü, 6 kişinin yaralanması ile sonuçlanan 15 milyon liralık soygun olayı ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada «Soygunun aralarında KerimMete Sonatılgan, Fehmi Gökçek, Semsi Özkan, Hıdır Aytır, Hasan Şensoy Zeynel Altındağ ve Ömer Çimenken'inde bulunduğu 10 u aşkın kişitarafından gerçekleştirildiği» ve eylemcilerin «TİKKO, TKP/MLSPB»adlı gizli örgütün üyeleri olduğu bildirildi.

7- İçişleri Bakanlığı, yurt çapında gezici olarak görev yapacakYeni «istihbarat ve Operasyon» timleri kurdu.

8- Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Atilla Koruyan, açık bulunan Çay Kurumu Genel Müdürlüğüne atandı.

9- Brüksel'e geçen Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu AET AvrupaKomisyonu Genel Sekreteri Emile Noel ile bir görüşme yaptı.

10- Yunanistan Başbakanı Karamanlis, Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada «Ankara'nın iki ülke arasında yumuşama ve görüş ayrılıklarının giderilmesi için diyalog istediğini gözlemlediğini» belirtti.

11- Türkiye'yi ziyaret eden Yunanlı gazetecilerin yapmış olduklarıgörüşmeler konusunda bir açıklama yapan, Yunanistan hükümet sözcüsü iki ülke arasındaki sorumların barışçı yollardan çözümü gerektiği görüşünü ülkesinde paylaştığını söyledi.

12- İran devriminin önderi Ayetullah Humeyni'nin, Bazergan hükümetini ilk kez sert bir d'ille eleştirdiği ve adi suçlardan hüküm giyen16 kişinin daha kursuna dizildiği bildirilirken. Amerikan ABC televizyonuna bir demeç veren devrik şah Rıza Pehlevi «tahttan vazgeçmiş değilim, taht hala benimdir» dedi.

13- Humeyni'nin sağ kolu olarak bilinen Abdulhasan Banisar, kürtlere özerklik verileceği yolundaki haberleri yalanladı.

14- Lahor Yüksek mahkemeli, eski başbakan Butto'nun avukatıtarafından, Butto hakkındaki idam cezasının infazının ertelenmesi yolunda'ki başvuruyu reddetti. Bu durumda Butto'nun idamdan kurtulmakiçin son şansının ölümünden sorumlu olduğu kimsenin yakınlarına «KanParası» ödemesi olduğu bildirildi.

15- ABD Başkanı Jimmy Carter'in Orta Doğu gezisii başladı.

16- İtalya'da yeni hükümeti kurma görevi, yeni Hristiyan DemokratParti Başkanı Guilio Andreotti'ye verildi.

8 Mart 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına yaptığı ziyarette «silahlı kuvvetlerimizi her türlü politik mülahazaların dışında tutmaya büyük bir dikkat ve özen göstermek hepimizin basta gelen görevi olmalıdır, dedi.

2- Devletin haber alma örgütlerinin yeniden düzenlenmesi konusunda araştırma yapmak üzere Devlet Ba'kanı ve Başbakan YardımcısıFaruk Sükan görevlendirildi.

3- Paris, Bonn, Brüksel temaslarından sonra Norveç'e hareketeden Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, dıştan kaynak bulunmasa daTürkiye'nin kendi istikrar programını uygulayacağını beHrtti.

4- Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Ocak ayında WelisFargo Bank'a yapılan ödemenin haricinde, Merkez Bankası tarafından27,7 milyon dolarlık borç ödendiği bildirildi.

5- TRT Genel Müdürü Cengiz Taşer, Başbakan Bülent Ecevit ilegörüşerek görevinden ayrılmak istediğini bildirdi ancak, Taşer'in buisteği Başbakan tarafından kabul edilmedi.

6- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi «Toplu iş sözleşmesinde, sözleşmetarihinden önceki fazla mesai gibi fiili durumların dikkate alınabilmesiiçin, açık hüküm bulunması gerektiğine» karar vererek aksi bir durumhalinde imza tarihinin başlangıç kabul edileceğini kararlaştırdı.

7- AET Bakanlar Konseyi, AET - Türkiye ilişkilerinin 5 yıl süreyle dondurulması ve bağışıklık dönemi tanınmasına ilişkin önerisi dışında, Türkiye'nin hiçbir önerisini kabul etmedi, «Mali Yardım» isteğini iseaskıya aldı.

8- Dünya Bankası Başkanı Robert Mc Namara Milliyet Gazetesineverdiği özel demeçte Dünya Bankasının Türkiye'ye ek kredi vermesininTürk hükümetinin alacağı önlemlere bağlı olduğunu açıkladı,

9- Türkiye'ye ivedi yardım konusunda görüşmeler sürdürülürken,yabancı gözlemcilerin Türkler tarafından hazırlanacak ve temel ekonomik sorunlara cevap getirecek ekonomik tedbirlerin alınması halinde,batının IMF koşulunu öne sürmekten vazgeçeceği düşüncesinde oldukları bildirildi.

10- Denktaş ve Kipriyanu ile toplumlararası görüşmeleri başlata bilmek amacıyla görüşmeler yapan BM Kıbrıs özel temsilcisi Pohl, BMGenel Sekreterine sunduğu raporda temaslarından memnun olduğunuaçıkladı.

11- NATO’nun Mata-Hari'si olarak adlandırılan Ursel Lorenzonolayı giderek daha büyük boyutlara ulaşırken, Brüksel'deki NATO yetkilileri, Lorenzon'un giderken NATO'nun bütün savaş planlarını da beraberinde götürdüğünü bildirdiler.

9 Mart 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Korutürk ile haftalıkolağan görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, önlemler paketinin işve işçi çevrelerinin görüşleri alındıktan sonra açıklanacağını, sorunun,Türkiye'nin kendi basına ayakta durabilme sorunu olduğunu belirtti.

Öte yandan Başbakan Ecevit, Norveç TV'sine verdiği demeçte,ekonomik sorunlarımıza Batı'mn ilgisiz kalmasının dış politikamızdaetkili olacağını ve Türkiye'nin sorunlarını sosyal çalkantıya neden olmayacak şekilde çözmeye çalışacağını söyledi.

Ecevit ayrıca, Sıkıyönetim Genişletilmiş Eşgüdüm Toplantısındansonraki açıklamasında, son 10 günlük dönemde olay sayısında yüzde35, ölüm vakalarında yüzde 60'lık bir azalma olduğunu açıkladı.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, İrlanda TV'sine verdiğidemeçte, Türkiye'nin sorunlarının abartıldığını ve bugünkü Hükümetidesteklemediğini söyledi.

3- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu Başkanlığındaki Türk Heyetiile Norveç yetkilileri arasında bir görüşme yapıldı. Görüşmeden sonraaçıklamada bulunan Müezzinoğlu, Başkanlığındaki Türk Heyeti ile Norveç yetkilileri arasında bir görüşme yapıldı. Görüşmeden sonra açıklamada bulunan Müezzinoğlu, bir süre önce Norveç'in Türkiye'ye tanıdığı60 milyon dolarlık krediye işlerlik kazandırıldığını söyledi.

4- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, partisirtin genel merkezinden yapılan açıklamasında, «'Başbakan Bülent Ecevit'in, Marksist gelişmeye hizmet ettiğini» öne sürdü.

5- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, Partisinin Genel Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, «Mevcut koşulların, milli beraberlik ortamını zorunlu kıldığını» söyledi.

6- Konya'nın Karaman İlçesi'nde ve Turhal Ticaret Lisesi'ndemeydana gelen olaylar sonucu iki kişi öldü.

7- Yedi cinayet sanığı, ülkücü olduğu bildirilen Veli Can Oduncu, ilk cinayeti olan sol görüşlü Erol Doğan'ı öldürmekten, SıkıyönetimAskeri Mahkemesi'nce 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8- İstanbul'da MLSPB'nin yaptığı birçok eyleme katıldığı öne sürülen 10 kişi, siyasi polis tarafından yakalanarak Sıkıyönetime verildi.

9- IMF'nin beş büyük ülke üyesi Maliye Bakanları yaptıkları toplantıda, IMF ile Türkiye arasındaki sorunlara değindiler ve Türkiye ileIMF arasındaki hassas sorunların taraflar arasında uzlaşmanın sağlanmasıyla çözümleneceğini açıkladılar.

10- İran'da eski polis görevlilerinden üç kişinin daha kurşuna dizildiği, geçici hükümet başkanlığından istifa eden Bazergan'ın istifasının kabul edilmediği ve iran Hükümefi'nin Sah'a yakınlık gösterdiğigerekçesiyle Mısır'a yardımı kestiği bildirildi.

11- Yeni Çin Ajansı, Vietnam birliklerinin, son günlerde Vietnam'dan çekilmekte olan Çin birliklerini ateşe tuttuklarını ve çekilen ilk Çinbirliğinin ülkeye döndüğünü açıkladı.

10 Mart 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 5237 sayılı Belediye GelirleriYasası'nda değişildik yapılmasına ilişkin yasayı veto ederek, TBMM'debir kez daha görüşülmesini istedi.

2- CHP Genel Yönetim Kurulu'nda «Ekonomiyi güçlendirme programı» görüşülürken, yapılan eleştiriler karsısında Başbakan BülentEcevit, «Beni asıl düşündüren önlem paketinin ne kadar süre içinde sonuç vereceğidir. Halkımız tünelin ucundaki ışığı görmel'idir. O zamandaha özveriyle davranacaktır.» dedi.

3- Paris, Bonn ve Oslo'da Türk ekonomisinin düzeltilmesi -içinyabancı yetkililerle görüşmeler yapan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu,yurda dönüsünde verdiği demeçte, temaslarının olumlu geçtiğini veIMF'den reçete istemediğini açıkladı.

4- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkes'in başkanlığında toplanan MHP Genel İdare Kurulu yayınladığı bildiride, «Bir erken seçimhükümeti kurularak seçimlere gidilmesini» istedi.

5- CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, ANKA Ajansı'na yaptığı açıklamada. Seçim Yasa Tasarısı'na değinerek, «Partilerin seçimekatılmalarını zorlaştıran hükümlere karşı olduklarını» bildirdi.

6- AP Millet M'eclisi Grup Baskanvekili Turkey Toker, AnadoluAjansı'na verdiği demeçte, «Anarşiyi önleyecek tasarıları destekleyeceklerini, ancak bu konuda vaHlere verilecek yetkilerde hassas davranacaklarını» açıkladı.

7- CGP Genel Yönetim Kurulu yayınladığı bildiride, «Aşırı sol'undevlet ve yayın araçlarına hakim olduğunu» öne sürdü.

8- Soyvetler Bilriği'nden buğday karşılığı petrol almak üzereMoskova'da bulunan Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Turgut Çarıklı Başkanlığındaki Türk Heyeti yurdu döndü.

9- Dışişleri Bakanlığı Yüksek Müşaviri, Türkiye'nin eski Tiran,Santiago ve Meksika Büyükelçilerinden Mustafa Kenanoğlu İstanbul'daöldü.

10- Ankara Tabib Odası Genel Kurulu çalışmaları yapıldı ve GenelBaşkanlığa yeniden Doç. Dr. Nevzat Eren seçildi.

11- Adıyaman, Kahramanmaraş ve Adana'da meydana gelen silahlı saldırı olaylarında, birisi Adıyaman MHP Merkez İlçe Başkanı Sami Nakisoğlu olmak üzere, dört kişi öldü.

12- ABD Senatosu'nda çoğunlukta bulunan Demorat Parti'nin Lideri Senatör Byrd, Senato oturumunda, İran'daki dinleme üslerininfaaliyetinin durmasından sonra, Türkiye'deki üslerin öneminin arttığınıbelirterek, Senato'nun Sovyetler Birliği ile SALT - 2 anlaşmasını onaylaması için, Türkiye'ye Amerikan yardımının artmasının zorunlu olabileceğini söyledi.

13- Hasan Uğurlu Barajı ile Hidroelektrik Enerji Santral projesiningerçekleştirilmesi için Japonya'nın 191 milyon Japon Yeni tutarındakredi vermesine ilişkin anlaşma yürürlüğe girdi.

14- İranlı Şii Lider Humeyni, Geçici Devrim Hükümeti'nin Başbakanı Bazergan'ı desteklediğini, aralarında bir anlaşmazlık olmadığınıaçıkladı.

15- Mısır'da bulunan ABD Başkanı Carter, Mısır Parlamentosu'ndayaptığı konuşmada, Sedat ve Begin'den Ortadoğu'da barış için söz aldığını söyledi. Carter, daha sonra Mısır'dan İsrail'e gitti.

11 Mart 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün, Belediye Gelirleri Yasası'nınvetosu konusunda TBMM Grup Başkanlarına gönderdiği mektubun metni açıklandı. Korutürk mektubunda, Parlamento'nun Belediye GelirleriYasası'ndaki değişikliği süratle sonuçlandırmasını istedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin Banaz, Kula,Alaşehir, Salihli ve Turgutlu'da düzenlediği açık hava toplantılarındayaptığı konuşmalarda, Ecevit Hükümetini soygunculukla suçladı.

3- Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu, kağıt sıkıntısının yatırımlar tamamlanıncaya kadar süreceğini söyledi ve «Kağıt konusundabir siyasi baskı söz konusu değildir.» dedi.

4- Bangladeş'e yaptığı resmi ziyareti tamamlayarak Türkiye'yedönen isletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, Bangladeş'le ekonomik veticari anlaşma imzalandığını söyledi.

5- Belediye Gelirleri Yasası'nın Cumhurbaşkanı tarafından vetoedilmesinin yankıları sürerken, CHP Grup BaşkanvekiH Altan Öymen,«Cumhurbaşkam'nın vetosu, Yasasının yürürlüğe girişini geciktirdiğiiçin bizi üzdü» dedi. AP Millet Meclisi Grup Başkanvekili Esat Kıratlıoğ'lu ise,Yasayı engellemeyi südüreceklerin'i söyledi.

6- 12 Mart'ın 8. yıldönümü münasebetiyle, Parti Genel Başkanlarıve ileri gelenleri çeşitli açıklamalarda bulundular.

7- Mayıs ayı sonunda yapılacak olan CHP Olağan Büyük Kurultayı öncesinde, Ankara'da delege seçimleri yapıldı.

8- 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral NecdetÜruğ, yaptığı basın toplantısında, gazetelerle istihbarat konusunda, işbirliği yapmak istediklerini açıkladı.

9- Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Lise Müdür Yardımcısı Yelta Aslan, kimlikleri belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu öldü.

10- NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı OrgeneralAlexandre Haig, çeşitli, temaslarda bulunmak üzere Brüksel'den Ankara'ya geldi.

11- Yunanistan Başbakanı Karâmanlis'in Suriye'ye yaptığı gezi konusunda Yunan basınında çıkan bir haberde. Hafız Esat'la Karamanlis'in 6 saatli közel görüşmeleri sırasında «Hatay» sorununun ele alındığı öne sürüldü.

12- İran'ın çeşitli kentlerinde, biri subay ve d'iğer ikisi polis ajanıolan toplam altı kişinin İslam Devrim Mahkemelerince suçlu görülerekidam edildikleri, çeşitli kaynaklar tarafından bildirildi.

12 Mart 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, haftalık Newsweek Dergisi'ne verdiğidemeçte, Türkiye'nin Müslüman ve Sosyalist ülkelerle daha yakın ilişkiler kurmaya .çalışmasını Batı'mn endişe ile karşılamasının doğru olmadığını söyleyerek, «Batı'dan yeterii destek görmememiz hayal kırıcıdır» dedi.

2- Başbakan Bülent Ecevit ile özel bir görüşme yapan Devlet Bakanı Enver Akova, istifayı gerektirecek bir sebep kalmadığını söyledi.

3- Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisininAkhisar, Kırkağaç, Soma, Kınık, Bergama ve Menemen'de düzenlediğiaçık hava toplantılarında yaptığı konuşmalarda, Ecevit Hükümeti'n!i«Yalancı ve düzmece kurtarıcılar» seklinde tanımladı.

4- MSP Grup Sözcüsü Konya Milletvekili Şener Battal, bir açıklama yaparak, yeni Belediye Gelirleri Yasası için, siyasi partiler arasında işbirliği yapılmasını istedi.

5- DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, Sendika'nın Genel Yönetim Kurulu toplantısını açarken yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı'nm Belediye Gelirleri Yasası'nı veto etmesini eleştirerek, Hükümet'inanarşiye ve darboğaza yanlış teşhis koyduğunu öne sürdü.

6- Uluslararası Para Fonu'nun yıllık olağan toplantısına katılmakiçin Washington'a giden Maliye Bakanlığı Müsteşarı Vural Güçsavaşile Merkez Bankası Başkanı İsmail Hakkı Aydınoğlu, Ankara'ya döndüler.

7- İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurulu sonucu,Cemiyet BaskanUğı'na yeniden Burhan Felek seçildi.

8- AP Genel Başkanı Demirel'in Akhisar'da yaptığı konuşmadansonra, 12 Mart muhtırasının verifişi nedeniyle gösteri yapanlarla, dinlemeye gelenler arasında çıkan çatışmada, olaya engel olmak isteyenpolis Cemal Ilgaz öldürüldü.

9- Yürkiye'de petrol arama işleriyle uğrasan kuruluşların buamaçla gerekli olan malzemeleri yurda ithal ve gümrük vergisi ödemeden getirme hakları 15 yıl daha uzatıldı.

10- NATO Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Haig, BaşbakanEcevit'le yaptığı görüşmeden sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Türkiye'nin endişe verici durumda olduğunu söyledi. Haig, daha sonratemaslarını tamamlayarak Arikara'dan ayrıldı.

11- Frankfurter Allegemeine Gazetesi'nde, «Ecevitln tehditleriniBatı, ciddiye almalıdır.» şeklinde bir yazı yayınlandı.

12- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, beraberinde Başbakan MustafaÇağatay, bazı bakanlar ve uzmanlardan oluşan bir heyetle, ekonomikkonularda görüşmelerde bulunmak ve Kıbrıs'a ilişkin siyasi durumu değerlendirmek üzere Ankara'ya geldi.

13- Tahran'da temaslar yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Agha Sahiile yaptığı görüşmelerden sonra açıklamada bulunan İran BaşbakanYardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Amir intizam, İran ile Pakistan'ınCENTO'dan çekileceklerini açıkladı.

14- Mısır Başbakanı Mustafa Halil, Kuveyt'te yayınlanan El AnbâGazetesi'ne verdiği demeçte, ülkesinin bir ABD üssü olmayacağını söyledi.

13 Mart 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanlarıyla ekonomik önlemler konusunu görüştü. Toplantıdan sonra bir açıklamada bulunan Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Sakıp Sabancı, «Hükümete ekonomik durum hakkında kaygı ve endişelerimizi bildirdik.» dedi.

2- Başbakan Bülent Ecevit, KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Başbakan Mustafa Çağatay ve KTFD Heyeti'nde bulunan bakanlarla yaptığıgörüşme sırasında, «Kıbrıs Türk Toplumunun gelişmesi için gerekenher katkıyı yapmayı görev sayıyoruz.» dedi.

3- Devlet Bakanı ve Başba'kan Yardımcısı Faruk Sükan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada meydana gelen yeni gelişmelere değindi ve «Ortaya çıkan yeni şartlar, Türkiye'nin bağlı bulunduğu ittifaksistemleriyle anlaşmalarını gözden geçirmesini zaruri kılmaktadır görüşündeyiz.» dedi.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayagöre, özel kesemin 12 kömür madeni işletme talebinin «Bedelsiz» olarak geri alındığı ve bu madenlerin TKİ tarafından işletileceğ'i açıklandı.

5- Adalet Partisi, Dördüncü Beş Yıllık Plan'ın iptali için AnayasaMahkemesi'n e başvurdu. Konuya iliş'kin açıklamada bulunan AP Meclis Grup Baskanvökilleri Esat Kıratlıoğlu ve Turgut Toker, Plan'ın esasyönünden de Anayasa ya aykırı olduğunu öne sürdü.

6- Anayasa Mahkemesi 1803 sayılı Af Yasası'nın 7. maddes'iniiptal etti. iptal edilen yasayla 7.2.1974 tarihinden önce müebbed hapsemahkum olup da cezaları Af Yasası ile 24 yıla indirilen mahkumlarınsalıverilme süreleri 4 yıl kısaltılıyor.

7- Tercüman gazetesinde yayınlanan bir haberde, KTFD BaşkanıRauf Den'ktaş'ın, «Rumların uzlaşmaz tutumu karşısında bağımsızlıkilanından başka çare yo'k.» dediği öne sürüldü.

8- Atatürk'ün Kara Harp O'kulu'na girişinin 80'nci yıldönümüAnkara'da törenlerle kutlandı.

9- İstanbul Yedikulede’ki Van öğrenci Yurdu Müdürü MürselDelen, sabaha karşı odasına giren kişilerce tabancayla vurularak öldürüldü.

10- Adam öldürme, 5 yaralama ve 11 kurşunlama ile bombalama olayına karıştıkları ve Esir Türkleri Kurtarma Ordusu (ETKO) adlıgizli örgüt üyesi oldukları bildirilen 16 kişi Emniyet Müdürlüğü 1. Şube Ekiplerince Ankara'da yakalandılar.

11- ANKA Ajansı tarafından, Türkiye'de döviz işlemleri yapmayayetkili özel bankaların Merkez Bankası'na yaklaşık 150 milyon dolarborcu olduğu bildirildi.

12- AP Ajansı tarafından verilen bir habere göre, BM GüvenlikKonseyi'nde Türkiye, Pakistan, Suriye ve Irak, Kudüs'te ve diğer Araptopraklarındaki İsrail politikasını kınayarak, bölge, Filistinliler'e geri verilmedikçe Orta - Doğu'da uzun süreli bir barısın sağlanamayacağınıbildirdiler.

13- İran ve Pakistan, Merkezi Antlaşma Örgütü (CENTO) dan fiilen çekildiklerini Türk Hükümeti'ne resmen bildirdiler.

14- İran'ın geçici Hükümetinin Dışişleri Bakanı Kerim Sencabi,Fransız Le Monde Gazetesi'ne verdiği demeçte, Türkiye ile iyi ilişkileringüvenliklerini artırıcı bir etken olduğunu, bu sayede de bölgede büyükgüçlerin rekabetinin azalacağını söyledi.

15- Çeşitli kaynaklardan bildirildiğine göre, İran'ın Başkenti Tahran'da. Sah rejimi ile ilgileri olan ve aralarında İran Radyo TelevizyonKurumu'nun iki yöneticisi ve bir din adamının da bulunduğu 11 kişidaha idam edildi.

14 Mart 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Türk - İs Genel Başkanı Halil Tunçve DİSK Genel Başkanı Abdullah Bastürk'ü ayrı ayrı kabul ederek, Ekonomiyi Güçlendirme Programı hakkında görüştü.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin Erzurum İlKongresi'ne gönderdiği mesajda, Adalet Partisi'nin gücünün yenidenortaya konması gerektiğini belirterek, «Bugünkü meselelerin içinden bizçıkabiliriz.» dedi.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp ve Polonya Dış TicaretBakan Yardımcısı Antoni Karas arasında yapılan görüşmede, iki ülkearasındaki ekonomik, ticari ve teknik işbirliği anlaşması parafe edildi.

4- Ekonomiyi Güçlendirme Programına ilişkin olarak BaşbakanBülent Ecevit'le görüşen Türk - İs Genel Başkanı Halil Tunç, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, «Ülkenin yararına gördükleri her girişimde Hükümeti destekleceklerini» söyledi. DİSK Genel Başkanı AbdullahBastürk ise. Başbakan Bülent Ecevit ile Ekonomiyi Güçlendirme Programına ilişkin olarak yaptığı görüşmeden sonraki açıklamasında, Ecevit'e görüş ve önerilerini kapsayan 14 sayfalık bir mektubun sunulduğunu bildirdi.

5- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımdan verilen bilgiye göre,Soma, Işıklar, Can, Keleş ve Orhaneli kömür sahalarındaki toplam 374milyon ton kömür rezervi kamulastırıldı.

6- Hergün Gazetesi yazarı Doç. Necmeddin Hacıemmioğ'u ve Sorumlu Yazı İsleri Müdürü Veyis Sözüer, «Sıkıyönetim Komutanlarınıyasalara karşı itaatsizliğe sevketmek» suçundan Sıkıyönetim Mahkemesi'nce 1 'er yıl, 8'er ay ağır hapis cezasına çarptırıldılar.

7- Adana'da öğrenci servis otobüsüne açılan ateş sonucu Mustafa Sır; Ağrı'nın Doğu Beyazıt İlçesi'nde ise karşıt görüşlü iki grubunÇatışması sonucu Mustafa Çambel öldü.

8- ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, büyükelçilikleri aracılığı ileBaşbakan Bülent Ecevit ve Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis'e kişisel birer mesaj göndererek, NATO'nun Güneydoğu kanadındaki sorunların çözümlenmemiş olmasından duyduğu kaygıyı belirttiği veYunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına döneceği umudunda olduğunu açıkladığı» bildirildi.

9- Yunan TV'sinde düzenlenen bir açık oturumda, Türkiye'yi ziyaret eden Yunanlı gazeteciler, Türkiye izlenimlerini anlatırken, Türklerin kendilerine Ege'de gözleri bulunmadığına dair teminat verdiklerinisöylediler.

10- Washington'da bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığısözcüsü, İran ve Pakistan'ın ayrılmasıyla dağılan CENTO yerine başkabir bölgesel teşkilat kurulmasının düşünülmediğini, ancak ABD ileTürkiye, İran ve Pakistan arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirileceğini açıkladı.

11- Milliyet Gazetesi'nde yayınlanan bir habere göre. Federal Ekonomi Bakanlığı'nın bir Sözcüsü, dışsatımcı Alman firmalarına kredi sigortası yapan ve «Hermes Garantisi» olarak bilinen Hermes sigorta şirketinin, geçtiğimiz yıl idinde Türkiye'den alacaklı firmalara 300 milyonMark ödediğini açıkladı.

12- İran'da Şah yanlısı 12 kişinin daha idam edilmesinden sonra,İran Savunma Bakanı General Ahmet Madan, dini Lider Humeyni'denSah taraftarlarının idamına son verilmesini istedi.

15 Mart 1979

1- Başbakan Bülent Eceviî, Bakanlar Kurulu toplantısına gîrmeden önce yaptığı açıklamada, son haftalarda şiddet eylemlerinin kaynaklarına yönelme konusunda çok önemli aşamalar elde edildiğ'ini bildirdi.

2- Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında Türk - iş, DİSK, MİSKve Sanayi Odaları başkanlarının katılmasıyla gerçekleşen ve ekonomiyigüçlendirmek için alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantı tamamlandı. Başbakan Ecevit, görüşmeden sonra toplantıya katılan kuruluşların ortak açıklamaları olan metni okudu. Metinde, toplantıya katılankuruluşların ekonomiyi güçlendirme programını amaçları, kuralları vetemel ilkeleri konusunda bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda ana çizgileriyle doğru ve uygun buldukları kaydedildi Ecevit, anlaşmaya varılan konuları şöyle sıraladı :

• Üretimin artırılması,

• Üretim potansiyelinin tam değerlendirilmesi,

• Dış ödemeler darboğazının hızla asılması, 9 Enflasyona karşı etkin önlem alınması ve istihdam sorununun çözümlenmesi,

• İstikrar sağlanırken Türk ekonomicinin dinamizminden de yararlanılması,

• Gelir dağılımında dengenin gözetilmesi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demjrel, KTFD Başkanı RaufDenktaş ile Ankara'da yaptığı görüşmede, «Ver - Kurtul politikasıylaKıbrıs bir çözüme götürülemez.» dedi.

4- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, yaptığı açıklamada, «1979yılı dışsatım gelirlerinin olumlu olarak geliştiğini» söyleyerek, «Şubatayı dışsatımının, geçen yılın aynı ayına göre 80 milyon dolar artarak,249 milyon dolara ulaştığını» bildirdi.

5- Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Savcıları, Cumhuriyet Başsavcı Yardımcıları ile bu meslekten sayılanlara uygulanacak atama ve nakil yönetmeliğinde bir değişiklik yaptı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6- Türkiye ile ABD arasında imzalanması kararlaştırılan «Suçluların geri verilrnesi ve cezai konularda adli yardımlaşmaya ilişkin sözleşme» Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen bir törenle parafe edildi.

7- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkes, İKA Ajansfna yaptığıaçıklamada, «Hükümet'i düşürmek için gerekli sayının Meclis'te oluştuğunu, bunun sağlanması için ilk önce AP, MSP ve MHP'nin birarayagelip kararlılıklarını açıklaması gerektiğim» bildirdi.

8- Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi, basınsorunları ve bunların çözümleriyle ilgili görüşlerini, Başbakan BülentEcevit'e ve Parti genel başkanlarına bir rapor halinde verdi. Cenkçi,«Basın, son yılların en bunalımlı devresi içindedir. Yaşam savaşı vermektedir» dedi.

9- Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, iran ve Pakistan'ın çekilmeleri ile birlikte, CENTO anlaşmasının sona erdirilmesi amacıyla gerekli girişimlerde bulunulmasını Hükümet'e tavsiyeye karar verildi.

10- Bir süre önce Türkiye'yi ziyaret eden Yunanlı gazeteciler, Yunan televizyonunda düzenlenen bir açık oturumda, «Bazı dış çevrelerinistemelerine karşın, Türkiye'de bugün için bir Ecevit - Demirel koalisyonu mümkün değildir» dediler.

11- Yurdun çeşitli kesimlerinde meydana gelen olaylar sonucu Antalya'da iki, Gaziantep ve Konya'da birer kişi öldü.

12- Avrupa parlamentosu'nda, Türkiye ile ilgili olarak yapılan oturumda, şimdiye kadar görülmemiş biçimde «Batı ülkeleri ve IMF'nintutumu» eleştirildi ve Lüksemburg Sosyalist Milletvekili Hansen, «Batı'nın tutumu utanç vericidir. Türkiye'nin günlük yasam kavgası verdiğisırada, Batı Hükümetleri ve IMF'den sadece güçlük görmesi sonucu buülkenin Batı ile ilişkilerine kuşkuyla bakması kimseyi şaşırtmamalıdır»dedi.

13- İran Başbakanı Bazergan, İran televizyonuna verdiği demeçte,idamlara karşı çıkarak, Humeyrii'nin Hükümete danışmadan kararlarverdiğini belirtti.

14- Afganistan'da, Sovyetler Birliği yanlısı rejimin Başbakanı Taraki'ye karşı olan Müslüman gerillaların direnişlerini genişlettikleri veülkenin güneyinde çarpışmaların yoğunlaştığı bildirildi.

16 Mart 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Cumhuriyet Senatosu Üyesi veTürk - İs Genel Başkanı Halil Tunç'u Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

2- Bakanlar Kurulu'nun beş Bakan'dan oluşan Alt Komisyon'agönderdiği zamlar akaryakıtta belli oldu ve Cumhurbaskanfnm onaylağıdı zam kararnamesi uyarınca durdurulan akaryakıt satışı, saat 17.00'den itibaren yeni fiyatlarla yeniden başladı.

3- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, «İhracat» konulu panelinkapanış konuşmasını yaparken, 1978 yılının, Türkiye'nin dışarıya dayanmadan, kendi ekonomisini kendi olanakları ile ayakta tutabileceğinigösterdiğini söyledi.

4- AP Genel Sekreteri Nuri Bayar, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in «3. M C» çağrısını yanıtlayarak, «Genel İdare Kurulumuzun bir süre önce belirlediği11 şartı yerine getirerek kurulacak her türlü Hükümet'i destekleriz.» dedi.

5- MİSK, Hak - İs, Esnaf ve Sanatkarları Dernekleri Birliği yöneticileri yaptıkları açıklamalarda, Ecevit'in ekonomik önlemler konusunda sadece Türk - İs ve DİSK'le görüşme yapmasını eleştirdiler.

6- DİSK Onur Kuruiu'na sevkedilen Türkiye Maden İs Sendikasıile Bank - Sen ve Baysen, 20 Ocak 1979 tarihinden geçerli olmak üzere1 yıl. Yeraltı Maden - İş Sendikası ise aynı tarihten başlayarak 4 ay süreile DİSK'ten geçici olarak ihraç edildiler. DİSK'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada ayrıca, aralarında Kemal Türklerin de bulunduğu üçkişinin bir yıl süreyle geçici ihraçlarına, üç Türkiye Maden is YürütmeKurulu üyesinin ise kesin olarak ihraçlarına karar verildiği bildirildi.

7- Samsun'da bir öğretmen, Konya'da ise bir öğrenci, kimlikleribilinmeyen kişilerce açılan ateş sonucu öldürüldü.

8- ABD'de bir televizyon programında konuşan NATO AvrupaMüttefik Kuvvetleri Başkomutanı General Alexandre Haig, Türkiye'ninAvrupa güvenliğindeki rolünün tartışmasız kabul edildiğini ve yeri doldurulmayacak bir NATO üyesi olduğunu söyledi.

9- Atina'da yayınlanan muhalefet yanlısı To Vima gazetesinde,Türk Hükümeti'nin, Ege'de yeni bir kontrol sistemi kurulmadığı sürece,Yunanistan'ın, özel statü ile NATO'ya geri dönmesini veto edeceği bil- dirildi.

10- KTPD Başkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs'a dönmeden önce düzenlediği basın toplantısında, Ankara'daki temaslarında Kıbrıs Türk toplumu için ekonomik yardım sağlandığını bildirdi.

11- ABD Genel Sekreteri Kurt Waldheim, İran'daki yeni hükümetebir çağrıda bulunarak, yasal isleme başvurulmadan yapılan idamlaraderhal son verilmesini istedi.

12- İran'ın Dini Lideri Ayetullah Humeyni, Başbakan Mehdi Bazergan'ın Radyo - TV'de yaptığı sert çıkışından ve BM Genel SekreteriKurt Waldheim'ın uyarısından sonra bir ferman yayınlayarak, Tahran'daeski Başbakanlardan Huveyda'yı ölüm isteğiyle yargılayan islami Devrim Mahkemesi'nin çalışmalarını durdurmasını istedi.

13- Çin Devlet Başkanı Hua Kuo Feng, Çin birliklerinin Vietnam'dan tamamiyle çekildiklerini açıkladı.

17 Mart 1979

1- AP Genel Başkanı Süleyman Dem'irel, İstanbul'da işadamlarıile yaptığı konuşmada yeni zamlara değinerek, «Bunlar zam değil, vatandaşı soymaktır» dedi.

2- Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin Başkanlığında 5 bakandanoluşan fiyat tesbit komisyonu yaptığı toplantıda çimento, demir ve sekere yapılacak zamları saptadı. Buna göre kesme şeker 18,5, çimentonun ton başına fiyatı 1350 ve yuvarlak demirin tonbaşına 14.500i jiraoldu.

3- Devlet Bakanı Enver Akova, Doğu Anadolu Mera Islahı Projesinin uygulanmaya başlandığını açıkladı.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yayınladığı bir tebliğ ile buzdo:labı, çamaşır makinesi, TV alıcısı, ütü, havagazı fırını ve elektrik süpürgesi gibi dayanıklı tüketim mallarının fiyatlarını serbest bıraktı.

5- CHP Ankara İl Başkanı Ümit Gürtuna, Ankara'daki bir noterlikgörevlisinin delege seçimleriyle ilgili olarak yasalara aykırı davranışta bulunduğu gerekçesiyle, Ankara Başsavcılığına başvurulduğunu açıkladı.

6- Avrupa Parlamentosu, Türkiye - AET Karma Parlamento Heyetinin oluşturduğu tasarıyı oybirliği ile onayladı ve Türkiye'nin güç birekonomik dönemden geçtiği bir sırada AET nin yardım konusunu başkakuruluşlara bırakmadan ele almasını istedi.

7- Federal Alman Hükümet sözcüsü tarafından Bonn'da yapılanaçıklamada Aşağıda Saksonya Eyaleti Hükümeti Maliye Bakanı WalterKiep'in, Türkiye'ye yapılması tasarlanan acil yardım konusunda koordinatörlük görevini yapmayı üstlendiği ve Almanya'nın Türkiye'yeOECD çerçevesinde 1 milyar dolar acil yardım verilmesi için çalışmalar yaptığı bildirdi.

8- Ermenilerin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'naTürkiye'nin Ermenilere karsı toplu kıyım yaptığı yolundaki başvurusu,komisyonca oya sunulmadı.

9- Amerikan Business Week adlı dergide yayınlanan bir yazıda,«Türkiye'nin Amerikan nüfusunun gerilediği ülkeler arasına girdiği»öne sürüldü.

10- Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis, YugoslavyaBaşbakanı Djuranovic'in şerefine verdiğ'i yemekte yaptığı konuşmada,Kıbrıs sorununun çözümlenmesi için BM -kararlarının uygulanmasınınşart olduğu ve yabancı birliklerin adadan çekilerek göçmenlerin evlerine dönmeleri yolundaki görüşlerini tekrarladı.

11- Milliyet gazetesinden Kerim Sönmez'in verdiği bir habere göre,Kürtlerin lideri Talabani, Humeyniye bir mesaj göndererek İran'dakiKürt'lere sosyal ve siyasal haklarının verilmesini istedi; aksi takdirdehakim oldukları bölgeye Şah'ı getirerek, iran daki şah yanlılarıyla birlikte şahın şahlığını ilan edecekleri tehd'itini savurdu.

12- Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat, Ürdün’ün başkentiAmman'a hareketinden önce verdiği demeçte, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ı «Hain» olarak niteledi ve ABD Orta Doğu'nun petrol zenginliklerini cebine atamayacaktır dedi.

13- Sovyetler Birliği, Çin birliklerinin Vietnam'dan, Vietnam'ındaKamboçya'dan çekilmesini öngören bir karar tasarısını BM GüvenlikKonseyinde veto etti.

18 Mart 1979

1- AP Genel Başkanı Demirel Partisinin istanbul'da düzenlediği«Genişletilmiş İl Divanı» toplantısında yaptığı konuşmada, hükümetinaldığı ekonomik önlemleri sert bir dille eleştirdi ve günlerce süren önlem tartışmasının karaborsacı, istifci ve stokçuların isine yaradığını önesürdü.

2- Diyarbakır, Hani ve Lice'de incelemelerde bulunan imar ve iskan Bakanı Ahmet Karaaslan, bu ilçelerde 1975 yılındaki depremdensonra yapılan evlerin halkın gereksinimini karşılayacak düzeyde ve bölge koşullarına elverişli şekilde İslah edileceğini söyledi.

3- Kültür Bakanı Ahmet Taner Kıslalı'nın resmi çağrılısı olarakyurdumuzda bulunan Macaristan Kültür Bakanı İmre Pozsgay, Kışlalı'yıziyaret ederek bir süre görüştü. Her iki Bakan yaptıkları açıklamalarda,bu ziyaret ile iki ülke arasında öteden beri var olan kültürel ilişkileridaha da üst düzeye çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

4- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ÜGD Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, ülkücü gençliğin devlete, vatana va rejimesahip çıkmada milletin desteğini aldığını ancak iktidar tarafından ülkücüler üzerinde kanunsuz uygulamaların gerçekleştirildiğini söyledi.

5- MSP il ve ilçe örgütleri Tanıtma Bakanlarının Ankara'da yapılan toplantısında konuşan MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan,«Siyasi bir laboratuvar niteliğindeki yakın tarihimizin tercübelerindengeçen milletimiz, şimdi MSP altında toplanmaktadır.» dedi.

6- Türkiye İşçi Partisi Başkanlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada,«Ekonomiyi Güçlendirme Programı», büyük sermayenin çıkarlarını koruyabilmek için iç ekonomik kaynakları zorlamaya amaçlayan bir girişimolarak nitelendirildi.

7- Çanakkale Zaferi'nin 64'üncü yıldönümü düzenlenen çeşitlitörenlerle kutlandı.

8- Eski Cumhurbaşkanlarından Cevdet Sunay, İKA Ajansına verdiği demeçte, bağımsız bir Başbakanın başkanlığındaki hükümetlerinbaşarılı olacağına inanmadığını, Parlamento'da çoğunluğa dayanmayanbir Başbakanın çabuk tükendiğini belirterek, en geçerli yolun koalisyonolduğunu söyledi.

9- İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi bir açıklama yaparak ÜGD nin İstanbuldaki bütün şubeleri ile bazısol derneklerin faaliyetlerine sıkıyönetim süresince son verildiğini açıkladı.

10- Dünya Gazetesi yazı isleri müdürü Işık Yurtçu hakkında dahaönce Yazı isleri Müdürlüğünü yaptığı Politika gazetesinde yayınlananbir yazı nedeniyle verilen 7 ay hapis cezası, yargıtay tarafından onaylandı.

11- Tokat'ta sol görüşlü kişilerin toplandıkları kahvehaneye dışarıdan ateş açılması sonucu 2' si ağır üç kişi yaralandı, olaydan sonrakaçan saldırganlardan isa Yılmaz ise yaralı olarak ele geçirildi, ancakkaldırıldığı hastanede öldü.

12- Ak Ajans - UPI ye özel bir demeç veren KTFD Başkanı RaufDenktas, Türkiye'deki enflasyonun Kıbrıs'ı da, etkilediğini ve Türkiye'deyaptığı görüşmelerin, Kıbrıs sorununun çözümünü olumlu yönde etkileyecek nitelikte olduğunu söyledi.

13- Yugoslavya Devlet Başkanı Mareşal Tito ile Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis arasındaki görüşmeden sonra yapılanaçıklamada «Balkanların yeniden bir barut fıçısı haline gelmesinin engellenmesi ve Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin derhal başlatılması» gerektiği bildiriildi.

14- İran geçici devrim hükümeti Başbakan Yardımcısı Amir Entezam ülkesinin bağlantısızlar hareketi içinde yer almak istediğimi veABD ile yapılan ikili anlaşmaların gözden geçirileceğini söyledi.

15- Amman'dan Kahire'ye gelen ABD Başkanı Carter'ın Ulusal Güvenlik İşleri Danışmanı Zbinnievv Brzezinski, Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat tarafından kabul edildi. Brzezinski görüşmeden önce yaptığıaçıklamada, Suudi Arabistan ve Ürdün ziyaretleri konusunda Sedat'abir rapor sunacağını söyledi.

16- Mısır Başbakanı Mustafa Halil, İsrail ile imzalanacak barışantlaşması ile Doğu Kudüs'ün yeniden Arapların eline geçeceğini ve buanlaşmanın Mısır ve Filistinliler için büyük bir zafer olacağını öne sürdü.

17- FKÖ Lideri Yaser Arafat ile Ürdün Kralı Hüseyin yaptıkları ortak açıklamada Mısır'ın İsrail ile barış anlaşması imzalaması halindebu ülkeye karsı ekonomik ve politik ambargo koyacaklarını belirttiler.

19 Mart 1979

1- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel yaptığı basın toplantısında, hükümeti eleştirerek, yapılan son zamlardan sonra hayatın % 50pahalilaşacağını rejimin bu hükümetin daha fazla işbaşında kalmasınamüsade etmeyeceğini belirterek «bunların gidişi ailende gidişidir, sonları ne olur bilmem» dedi.

2- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş AA'ya yaptığı açıklamada«Bağlantılar kuruldukça Türk ulusunun rejimine, demokrasisine kasteden, Türk halkının barış içinde yasamasından rahatsız olan kişiler vesuç örgütleri, arkasında saklandıkları perdeye rağmen belirlenmeyebaşlandılar» dedi.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp, yeni fiyatların saptanması konusunda şahsını hedef alan haberleri «maksatlı yayın» olarakniteleyerek, zam paketinin hazırlanmasını uzatan ben değilim dedi.

4- Federal Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Dr. Ülrich Sahm, Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede acil yardımve askeri yardım konularının görüşüldüğü bildirildi.

5- Kontenjan Senatörü Hüsamettin Çelebi, Cumhuriyet SenatosuBaşkanlığı'na bir soru önergesi vererek, Hükümet'in basın sorunlarınınçözümünü, gazeteler üzerinde baskı aracı olarak kullanmak istediği yolundaki iddiaları Başbakan'ın yanıtlamasını istedi.

6- Bakanlar Kurulu kararı ile satışı bir süre önce durdurulan çimento, demir - çeltik, şeker ve kömüre yapılan zamlar belli oldu ve bumaddelerin yeni satış fiyatları açıklandı.

7- Türk - İs'e bağlı sendikaların Ankara şubeleri, 19 sendikanınTürk - İş içinde başlattığı «Demokratik Muhalefet Hareketi »ni desteklediklerini açıkladılar. Açıklamada, Türk - is yöneticilerindin «Partilerüstü pol'itika anlayışını» eleştirerek, «Türk - iş yönetimi, sendikacılığı sadece toplu sözleşme yapan bir zaman makinası durumuna indirgemiştir.» denildi.

8- CHP Ankara İl örgütü'nün 11 Mart pazar günü yapılan delegeseçimlerinde, muhalefet grubunun noter belgesi olarak öne sürdüğü vesikanın incelenmesi sırasında, Ankara 20. Noteri yeminli Başkatibi Hakkı Soylu'nun aynı saatte, beş ayrı mahallede tutanak düzenlediğininbelirlenmesi üzerine, Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı ayrı soruşturma açıldı.

9- Dışişleri Bakanlığı'nda görevli meslek memurlarının yurtdışıve içindeki çalışma süreleri yeniden belirlendi. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı meslek memurlarının yurtdışı görev süreleri 5 yıldan 4 yıla indirildi.

10- Mizah yazarı Muzaffer İzgü Bulgaristan'da düzenlenen «AltınKirpi» uluslararası güldürü yarışmasında altın madalya kazandı.

11- Türkiye'nin Wells Fargo Bank'a olan 62 milyon dolarlık borcubir isviçre bankasından sağlanan «Köprü Kredi» yolu ile verildi.

12- Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş, TercümanGazetesi'ne verdiği demeçte, toplumlararası görüşmelere ön şartlarlaoturulmayacağını, ikili Enosis'e razı olmayacaklarını ve Türk Hükümeti'ne bağımsızlık konusunu götürmediklerini söyledi.

13- İslam ülkelerinin, dini bayramları ve günleri birlikte kutlamaları amacıyla istanbul'da toplanan «islam Ülkeleri Takvim Komisyonu»çalışmalarını tamamladı ve Türkiye'de dini bayram ve tatil günleri birgün öne alındı.

14- İngiltere'de yayınlanmakta olan Financial Times Times gazetesinde yer alan bir yorumda «Türkiye IMF'ye uyacağına, onun kitabındaki kuralları değiştirmek istiyor» dendi.

15- Sovyetler Birliğinde yayınlanmakta olan izvestiya gazetesindeyayınlanan bir yorumda CENTO'nun üyesi bulunan ülkelerdeki ulusalkurtuluş hareketlerini bastırmak için doğrudan görev aldığı öne sürüldü.

16- Yunanistan Başbakanı Karamanlis, Bükreş'te Romanya DevletBaşkanı Çavusesku ile bir görüşme yaptı. Görüşmede uluslararası veikili sorunların ele alındığı açıklandı.

17- İran'daki karşıt Müslüman toplulukları arasında son iki gündür çıkan çatışmalarda, Kürtlerin çoğunlukta bulunduğu Sanandaj Kenti'nde 170 kişinin öldüğü bildirildi. Çatışmaların büyük boyutlara erişmesi üzerine radyoda bir konuşma yapan Humeyni, «Sünni kardeşlerimizle hiçbir ayrıcalığımız yoktur.» dedi.

18- Arap Birliği Ateş - Kes Komisyonu, pazartesi günü Kuzey veGüney Yemen kuvvetlerinin son üç hafta içindeki sınır çatışmalarındaişgal ettikleri topraklarda geri çekilme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

20 Mart 1979

1- Cumhurbaşkanı Fakri Korutürk, Afrika ülkelerinden Gine'ninyeni Ankara Büyükelçisi Salimau Cissoko ile, Çin Halk Cumhuriyeti'ninyeni Ankara Büyükelçisi Wang Yueyi'yi kabul etti.

2- Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, 6 Mart'tan beri süren aratatilinden sonra toplanarak, gündemindeki konuları görüşmeye başladı,başladı.

3- Başbakan Bülent Ecevit, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in, kendisini Sili Devlet Başkanı Allende'ye benzetmesiyle ilgili olarak gazetecilerin sorularına verdiği cevapta, «Ben demokratik rejimleilgili niyetlere gölge düşürecek niteli'kte tartışmalara girmek istemiyorum.» dedi.

4- Başbakan Bülent Ecevit, Bakanlar Kurulu toplantısından önce,Ekonomiyi Güçlendirme Programı ile ilgili bazı açıklamalar yaptı ve «Yapılan son zamların ve alınacak diğer önlemlerin ekonomiyi ayağa kaldıracağını» söyledi.

5- Türkiye'ye bir günlük resmi ziyaret için gelen Pakistan Dışişleri Bakanı Gündüz okçun arasındaki resmi görüşmelerin tamamlandığıve görüşmelerde karşılıklı işbirliği, RCD'nin güçlendirilmesi ve genişletilmesi konularının ele alındığı bildirildi.

6- Fransa'nın Strazbourg kentindeki Avrupa Sosyal Güvenlik Bakanları toplantısına katılan ve bu arada Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeçalışan Türk isçileri ile toplantılar düzenleyen Sosyal Güvenlik BakanıHilmi işgüzar Türkiye'ye döndü.

7- CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, AP Genel Başkanı Süleyman DemireT'in, Hükümetle ilgili olarak, «izledikleri politikaAilende politikası, gidişleri Ailende gidişidir.» seklindeki sözlerini eleştirerek, «Türkiye Sili değildir. Türk halkı vs onun demokrasiye bağlı ordusu, ne Demirel'e, na de başkasına pinochet olma imkanını vermeyecektir.»

8- AP Genel Başkanı Süleyman Demirci'm «Ailende benzetmesi»,MSP, CGP ve demokratik sendikalar ile çeşitli kuruluşlarca kınandı.

9- DİSK Onur Kurulu kararı ile üyelikten 1 yıl süreyle çıkartılanMaden - İş, Bank - sen ve Baysen sendikaları Genel Yönetim Kurulları bugün yaptıkları ortak açıklamada, kararın hukuken geçersiz olduğunuileri sürdüler.

10- Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Urfa Sıkıyönetim oKmutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Subesi'nden yapılan açıklamada, 20Mart gününe kadar yapılan aramalarda 239 tabanca, 24 makineli tabanca, 25 piyade tüfeği ve 18 otomatik tüfek ele geçirildiğini bildirdi.

11- Adana'da Siyasi cinayetler işlemek, soygun yapmak ve çeşitlianarşik olaylara karışmaktan sanık olarak THKP-C, Dev - Genç ve Devrimci Yol adlı sol fraksiyonlara mensup Ti kız, 10 kişi! l e Ülkücü kuruluşlara mensup 4 genç Sıkıyönetim Askeri Komutanlığı'nca tutuklandı.

12- AET ile görüşmelerde bulunmak üzere bugün Brüksel'e gidenKTFD Başkanı Rauf Denktas, havaalanında verdiği demeçte, «Kıbrıs AET ilişkilerinden Türk toplumu yararlandırılmaz, bir taraf devamlızenginleştirilir, diğer taraf geride bırakılırsa, zengin taraf barış için birneden görmez.» dedi.

13- AKP'nin haberine göre, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim,toplumlararası görüşmelerin başlamasına ilişkin gündem önerilerindedeğişiklik yaparak, hazırladığı yeni önerileri, Kıbrıs Rum Yönetiminesundu.

14- Romanya Devlet Başkanı Nikolai Çavuşescu, ülkesini ziyaretetmekte olan Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis onurunaverdiği yemekte, Kıbrs sorununun karşılıklı görüşmelerle sonuçlandırılmasının şart olduğunu söyledi.

15- AFP, israil Başbakanı Menahem Begin'in, «İsrail Hükümeti'ninMısır Başbakanı Mustafa Halil'e resmi yanıtını» açıkladığını ve yanıtında, «İsrail hiçbir zaman Haziran 1977 savasından öncöki sınırlarına çekilmeyecek, Batı Seria ve Kudüs'te bir Filistin devletinin kurulmasınaizin vermeyecek, bunu engelleyecek ve Kudüs sonsuza kadar İsrailBaşkenti olarak kalacaktır.» dediğini bildirdi.

16- Bir siyasal rakibini öl'dürme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle idam cezasına çarptırılmış bulunan Pakistan eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun hücresinde kaleme almış olduğu siyasal bir demeç,Londra'da ve Yeni Delhi'de küçük bir kitap halinde yayınlandı.

17- Resmi Gazete'n'in bugünkü sayısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yeniden belirlenen «Çimento Fonu» ile «Çimento ihraç fiyatları» yayınlandı.

18- Milet Meclisi Genel Kurulu, 6 Mart'ta başlayan ara tatilindensonra Cahit Karakas'ın Başkanlığında ilk toplantısını yaptı.

21 Mart 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Bakanlar Kurulu'nca hazırlanan Ekonomiyi Güçlendirme Programı'nm ana ilkelerini, CHP Ortak Gru'bu'ndaaçıklamaya başladı. Devalüasyon yapılmasının söz konusu olma'dığmıbelirten Ecevit, Programı sunakken yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dışkredi olanakları sağlama bakımından bazı girişimleri bulunduğunu hatırlatarak, «Bu girişimlerin ne ölçüde sonuç vereceğini bilrrviyoruz ve artık bunlara umut bağlamayı da doğru bulmuyoruz.» dedi.

2- Başbakan Bülent Ecevit, «Irk ayrımının ortadan kaldırılmasıUluslararası Günü» dolayısıyla, B!M Irk Ayrımı ile Mücadele özel Komitesi Başkanı L.O. Hariman'a gönderdiği mesajda, Türk Halkı ve Hükümeti'nin, ırkçılık ve ırk ayrımı uygulamasının ortadan kaldırılmasınıtamamen desteklediğini bildir'di.

3- AP Ortak Grubu'nda bir kanuşma yapan, AP Gene! Başkanı Süleyman Demirel, «Ailende benzetmesiyle» ilgili sözlerine yapılan eleştirileri yanıtlayarak, «Sözlerim yanlış yorumlanıyor. Ailende derken onun iktisadi politikasını kastettim» dedi.

4- Yugoslavya'ya yaptığı inceleme gerisinden dönen Gümrük veTekel Bakanı Tuncay Mataracı, Doğu tütün üreten ülkeler arasında üretim ve dış satım konusunda eşgüdümü sağlayacak bir örgüt kurulmasıiçin Yugoslavya ve Bulgaristan 'ile anlaşmasına varıldığını açıkladı.

5- Orman Bakanı Vecdi İlhan, 21 Mart Dünya Ormancılık Günüdolayısı ile yaptığı konuşmada, «Türkiye'de ilk kez Hükümet olarak orman sorununa Bakanlıkların güçblrllğ'i ile eğlHyoruz.» dedi.

6- Bakanlar Kurulu, 6136 sayılı Ateşli Silahlar Yasası kapsamınagiren silahları belirledi. Bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararında, her çap ve model tabanca, tüfek, mün'immat vemermi 1le fişeklerin üretimlerinin kontrole tabii olduğu açıklandı.

7- MHP Genel Sekreter Yardımcısı Avni Carsancaklı, MSP GenelBaşkan Yardımcısı Fehmi Cumalıoğlu'nun, «MHP, cinayetlere karışangençleri idin telaşlanıyor» şeklindeki demecinin «CHP ve komünistlerinekmeğine yağ sürdüğünü» söyledi.

8- İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın, yaptığı açıklamada,yürürlükte bulunan Basın Yasası'nın 16'ncı ma'dd'esinin Anayasa'ya aykırı olduğunu bildirdi.

9- İstanbul Sanayi Odası Meclisi yaptığı toplantıda, ekonomikönlemler konusundaki görüşmeleri değerlendirdi. Meclisin toplantısonrası açıklamasında, önlemlerde ilke olarak Hükümet'le beraber olunduğu, ancak uygulamada söz hakları bulunmasını istedikleri bildirildi.

10- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; ABD'de inceleme gezisini sürdüren Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete Tan, Washington'da Dünya Bankası veAID, New York'ta da BM Nüfus Fonu ve Kalkınma Programı yetkilileriile görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucu, BM Nüfus Fonu tarafından,Türkiye'ye 10 milyon dolar yardım yapılması konusunda ilke kararıalındı.

11- Halk Ozanı Asık Veysel Satıroğlu, ölümünün altıncı yıldönümünedeniyle, törenlerle anıldı.

12- Yurdun çeşitli yerlerinde valilik ve belediyelerce yapılan piyasa denetimleri sırasında çok sayıda çeşitli stok mallar ele geçirildi.

13- Bursa, Ankara ve Gaziantepte üç kişi öldürüldü.

14- italya'nın yeni üç partilik Azınlık Hükümeti, CumhurbaşkanıSandro Pertini'nin huzurunda and içti. Eski Başbakan Giulio Andreotti'nin Başkanlığında kurulan yeni Hükürnet'te, Cumhuriyetçi Parti, SosyalDemokrat Parti ve Hristiyan Demokrat Parti yer alıyor.

15- Fas Başbakanı Ahmet Osman, Kral M. Hasan'a istifasını sundu.

22 Mart 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Pakistan İslam CumhuriyetiDevlet Başkanı Ziya Ül Hak'a gönderdiği mektupta, eski Başbakan Zülfikar Ali Butto hakkında verilen ölüm cezasının hafifletilerek, hayatınınbağışlanmasını istedi.

2- Bakanlar Kurulu'nun, Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığındaTBMM'de yaptığı toplantıda, Ekonomiyi Güçlendirme Programı çerçevesinde yeni alınacak önlemler görüşüldü.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, düzenlediği basın toplantısında, «Devalüasyon yapılacağı» yolundaki görüşlerini yineledi.Toplantıda, Ekonomiyi Güçlendirme Programı ile getirilen yeni zamlarıeleştiren Demirel, daha sonra Hükümeti istifaya davet etti.

4- Dünya Nüfus Planlaması Örgütü'nün çağrılısı olarak ABD,Meksika, Jamaika ve Tunus'ta yaptığı resmi ziyaretleri tamamlayanSağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan, Türkiye'ye döndü.

5- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkes, düzenlediği basın toplantısında, Hükümet'in istifasını istedi.

6- MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan verdiği demeçte.Ekonomik önlem Paketi'ni eleştirerek, «Milletin ve kendisinin kurtuluşuiçin Ecevit'in yapacağı tek vazife istifadır.» dedi.

7- CHP Genel Sekreteri Mustafa üstündağ, verdiği yazılı demeçte, «Ecevit Hükümeti'nin. Demirel yönetimlerinin her yönüyle batağasürüklediği ekonomimizi kurtarmak için aldığı cesur önlemler, Demirel "i rahatsız etmektedir.» dedi.

8- İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Ege SanayiOdası ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanları yaptıklarıortak toplantıda Ekonomik Önlemler Paketi ile ilgili açıklamaları yetersiz bulduklarını ve önlemler paketinin nasıl uygulanacağı belirlenmedenzamların kesinleşmesini eleştirdiler.

9- Gaziantep'te bir öğrenci, Adana'da bir polis, kimliği belirsizkişilerin açtığı ateş sonucu öldürüldü.

10- TBMM binası önüne, 1981 yılında kutlanacak Atatürk'ün 100ncü yıldönümü nedeni ile'dikilecek, «Atatürk Anıtı» ile ilgili olarak dü- zenlenen yarışma sonunda dereceye giren 10 yapıt sahibine, MilletMeclisi Başkanı Cahit Karakas tarafından ödülleri verildi.

11- Eski Başbakanlardan, Senatör Sadi Irmak'a, Alman KültürMerkezi'nde düzenlenen bir törenle «Goethe» madalyası verildi.

12- Milliyet'te yer alan bir haberde, IMF'nin bir süre öncesine kadar sürdürdüğü «Devalüasyon istemi»nden vazgeçtiğinin Ankara'ya bildirildiği açıklandı.

13- KTFD Başkanı Rauf Denktaş'ın, Belçika Dışişleri Bakanı HenriSimonet ile görüşmesinden sonra Belçika Dışişleri Bakanlığı tarafındanyayınlanan bildiride, «Kıbrıs sorununun çözümü için, BM ve AvrupaTopluluğu ülkelerinin, iki toplum arasında direk müzakereler yoluylaeşitlik ilkesi üzerinde adil ve sürekli bir çözümü hedef alan gayretlerinin, Belçika Hükümeti tarafından da desteklendiği» bildirildi.

14- İran'da Kürtlerin yaşadığı bölgenin Başkenti sayılan Sanandaj'da Kürt kuvvetleri ile İran Ordusu arasında «Ateş - kese uyma» konusunda bir barış anlaşması imzalandı.

15- İsrail Parlamentosu, Mısır - israil Barış Anlaşması taslağını18'e 95 oyla kabul etti. 4 parlamenter oylamaya katılmadı, 3 üye iseçekimser kaldı.

16- Evinin önünde suikaste uğrayan İngiltere'nin Hollanda Büyükelçisi Sir Riohard Adam Sykes, kaldırıldığı hastanede öldü.

23 Mart 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, «Şili'deki oyunun Türkiye'detekrarlanmak istendiğini» söyledi.

2- Sıkıyönetim Eşgüdüm Toplantısı, Başbakan Bülent Ecevit'inbaşkanlığında yapıldı. Ecevit, toplantıdan sonraki açıklamasında, 15günde ölüm olaylarının yüzde 23 azalma gösterdiğini bildirdi.

Ecevit, Öte yandan Ekonomiyi Güçlendirme Programı'na ilişkinolarak, «Kamu sektöründe üretilen bazı mallara yapılacak zamlardan elde edilecek gelirin yüzde 251nin bir fonda toplanarak, üretim hedeflerini asan kuruluşlara verileceğimi» açıkladı.

3- Devlet Bakanı Lütf'i Doğan, islam Takvim Komisyonu üyelerinikabul ederek bir süre görüştü. Doğan daha sonra yaptığı açıklamada,«İslam Ortak Pazarı ile islam ödemeler Birliği» kurulmasını istedi.

4- CHP Genel Sekreteri Mustafa Üstündağ, bir demeç vererek,«Demirel, Türk Başbakan ı'm. Ailende ve Kerensky'ye benzetme huyundan biran önce vazgeçmeli ve bilinç altındaki faşizm özlemini dile getiren demokrasiye inançsızlık gafını kabul etmelidir.» dedi.

5- AP Grup Başkanvekili Turgut Toker ve CHP Grup Başkanvekil'i Altan Öymen, Meclis'ten geçirilecek kanun tekliflerine ilişkin görüşmelerinde, anarşi konusundaki önlemlerin Meclis'ten geçirilmesi içinanlaştıklarını açıkladılar.

6- AP Genel Sekreteri Nuri Bayar, verdiği yazılı demeçte, «Türkiye bugünkü noktaya kasıtlı olarak «Solcu CHP Hükümeti» tarafındangetirilmiştir.» dedi.

7- Özel ve kamu sektörü temsilcilerinin, şubat ayı içinde beşAfrika ülkesine yaptığı gezinin sonuçları. Dışişleri Bakanlığı'nda, yüksek düzeyde yapılan bir toplantıda değerlendirildi.

8- Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Mü'krim Erkin görevinden alındı.

9- Türk - İş ve ICFTU'nun ortaklasa düzenledikleri «Çok UlusluŞirketler ve Hür Sendikacılık» konulu seminer sona erdi. Seminer komisyonları ortaklaşa yayınladıkları raporda, «Çok uluslu şirketlerin, azgelişmiş ülkelerde halkın yoksullaşmasına yol açtığını» belirttiler.

10- Türkiye'ye yaptığı resmi ziyareti tamamlayan Macaristan Kültür Bakanı Imre Pozsgay, yurdumuzdan ayrılırken verdiği demeçte, ikiülke arasında varolan kültürel ilişkilerin daha da geliştirilmesi konuları üzerinde durulduğunu söyledi.

11- Basın emekçilerinin düşüncelerinden dolayı özgürlüklerininkısıtlanması, çeşitli kuruluşlar adına yapılan açıklamalarda eleştirildi.

12- Urfa'da ve Siverek Lisesi önünde meydana gelen olaylarda ikiöğrenci öldü.

13- Brüksel'de bulunan KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Belçika Dışişleri Bakanı Simonet ile yaptığı görüşmede, Belçika Hü'kümeti'ninBrüksel'de KTFD Temsilciliği açılması için gerekli kolaylığın tanınmasını istediği açıklandı.

14- IMF tarafından Türkiye'ye ilişkin olarak hazırlanan bir raporda,Türkiye'de devalüasyon yapılmasının bir süre ertelenebileceği savunuldu.

15- Londra'da yayınlanan Financial Times Gazetesi'nde yer alanbaşyazıda, Türkiye'de enflasyonun göreceli olarak azaltıldığı ve şiddetolaylarına karşı yavaş da olsa mesafe kazanıldığı bildirildi.

16- AFP tarafından, Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu ile Ulusal Konseyi'nin, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'm sunduğu teklifleri reddettikleri bildirildi.

17- İran Devrimi'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanan bildiride, DîniLider Ayetullah Humeyni'nin, Sanandaj Kenti'ndeki olayları «İran düşmanlarının ve yabancı güçlere bağlı fırsatçıların kışkırtmalarına» bağladığı açıklandı.

18- Kahire'de yayınlanan El Ahram Gazetesi, Arap Birliği GenelSekreteri Mahmud Riyad'ın, Arap Devletleri arasında ortak eylemlerinolanaksızlaşması gerekçesiyle istifa ettiğini öne sürdü.

24 Mart 1979

1- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin düzenlediğiilçe mitinglerinde yaptığı konuşmalarda, Hükümet'i milletin önündehesaplaşmaya çağırdıklarını söyleyerek, can ve mal güvenliği olmayanyerde kalkınmanın da olamayacağını belirtti.

2- Başbakanlıktan yapılan bir açıklamada, MSP eski MilletvekiliKahraman'm adının, Almanya'da bir uyuşturucu madde kaçakçılığınakarıştığı doğrulanarak bir Heyetin konuyu incelemek için Almanya'yagittiği bildirildi.

MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan düzenlediği basın toplantısında, AP'nin, CHP'nin iflasını oya çevirmek için yurt gezilerineçıktığını belirterek, Hükümet'in düşürülmesi için AP ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

3- Türkiye'ye yardım konusunda görüşmelerde bulunmak üzereülkemize gelen OECD Genel Sekreteri Emile Van Lennep, yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yardım konusunda belirli bir asamaya varıldığını veyardımın gereksiz yere geciktirilmeyeceğini söyledi.

4- İSO Meclis Başkanı İbrahim Bodur, verdiği demeçte, «Eğerönlemler paketi ile Türkiye bu bunalımdan kurtuiacaksa, biz sanayiciler olarak katlandığımız fedakarlıkları sürdürmeye kararlıyız.» dedi.

5- Karadeniz Teknik Üniversitesi Yardımcı ProfesörlerindenNecdet Bulut ve Mühendis Mete Vural'ın öldürülmesi olayına karıştıkları saptanan ikisi polis 9 kişi İstanbul'da yakalandı.

6- Adana'da meydana gelen olaylarda, üç kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.

7- ABD Başkanı Jimmy Carter, israil ile barış imzalayacağı içinMısır'a karşı çıkan Arap ülkelerini uyararak, bu tutumlarının Filistin davasına yararlı olmayacağını söyledi.

8- Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan Butto'nun idamkararını oybirliği ile onayladı.

9- Bir Yunanlı mühendisin önerisi üzerine Elefterotipia Gazetesitarafından düzenlenen «Abdi ipekçi Barış ödülü» yarışması jürisinin belirlendiği ve jürinin üç Yunan ve üç Türk'ten oluştuğu bildirildi.

25 Mart 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, yabancı gazeteciler için Ankara'dadüzenlediği basın toplantısında, alınan ekonomik önlemler hakkındaaçıklamada bulundu ve «Artık iyimser konuşmayacağım. Somut sonuçları bekleyeceğim.» dedi. Ecevit ayrıca, kalkınmış ülkelerin, Türkiye'niniçinde bulunduğu koşulları yeterince anlayamadıklarını, yalnızca Türkiye'nin doğal kaynaklarıyla ilgilendiklerini de söyledi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Bursa'nm ilçelerindeyaptığı konuşmalarda, «Ülke bu hale düştüyse onu Hükümet düşürdü.Bu hükümet ne yaparsa yapsın ses seda çıkmayacağını sanıyor, öylesanıyorsa göreceği vardır.» dedi.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan, düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu ve iran'da, Türkiye'nin güvenliğiniyakından ilgilendiren olayların meydana geldiğini belirterek, «SilahlıKuvvetlerimiz muhtemel gelişmeleri gözönünde tutarak, teyakkuz durumunda bulunuyor.» dedi.

4- 1. Ordu İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığfnca yayınlanan bildiride, 18-25 Mart günleri arasında çeşitli suçlardan dolayı 304 kişihakında soruşturma açıldığı bildirildi.

5- OECD Genel Sekreteri Van Lennep, bugün Türkiye'den ayrıldı. Lennep'in, Türkiye'de bulunduğu süre içinde Başbakan Bülent Ecevlt ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ile teknik ve ekonomik konularda yaptığı görüşmelerde, kendisine sunulan önerileri olumlu karşıladığı ve Türkiye'ye 600 milyon dolarlık yardım paketi önerdiği bildirildi.

6- Son akaryakıt zarcılarından sonra gerçekleştirilmesi istenen«Kontak Kapatma» eylemine karşı tepkiler yoğunlaşırken, bir basın toplantısı yapan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Derneği Başkanı Fikret Etçi, yapılmak istenen eyleme karşı çıktıklarını ve bu tutumunpolitik amaçlı olduğunu açıkladı.

7- Şehirlerarası karayolu taşıma ücretleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından yeniden belirlenerek, ücretlere yüzde 40 oranında zam yapıldı.

8- Ankara 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Bugün Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü Necdet Onur hakkında verdiği 10 ay ağır hapis ve üçay 10 gün Eskişehir'e gönderilme cezası, Yargıtay 9. Daires'i'nce onay- lanarak kesinleşti.

9- Adana'da bir PTT memuru, tabanca ile vurularak öldürüldü.

10- BM Genel Sekreteri Kurt VValdheim'in, toplumlararası görüşmelerin başlatılmasına ilişkin son önerilenini reddeden Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Spiros Kipriyanu, «Kabul edebileceğimiz b'ir çözüm buluncaya dek mücadeleyi sürdüreceğiz.» dedi.

11- Yunanistan'ın Bağımsızlık Günü törenlerle kutlandı. Yunanistan Devlet Başkanı ve Başbakanı'nın da katıldığı törenlerde, ilk kez,Türkiye aleyhine söz kullanılmadığı bildirildi.

12- İran'ın Sanandaj Kendi'nde süren Kürt isyanının sona erdiğive İran tarihinde ilk kez bu bölgeye Kürt asıllı biririin Genel Vali olarak atandığı bildirildi.

26 Mart 1979

1- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Bursa'nm Orhaneli veKeleş ilçelerinde yaptığı konuşmalarda, «1979 yılının kaybolduğunu,1979 yılının kaybolmasının memleket için onarılmaz yaralar açacağınıöne sürerek, «CHP gelir bereket gider, AP gelir huzur, sükun, refah vebereket gelir.» dedi.

2- Karadeniz Ekici Tütün Piyasası, Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı tarafından 87 lira baş fiyatla açıldı.

3- AP Milletvekili Turgut Toker ve 9 arkadaşı Millet MeclisiBaskanlığı'na bir önerge vererek, «Anayasa'ya aykırı olarak zamlarınyapıldığı ve vatandaşın pahalılığa, fükarlığa mahkum edildiği» gerekçesiyle, Hükümet hakkında gensoru açılmasını istediler.

4- Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu'na bağlı 600dernek Başkanı, akaryakıt yapılan zamlardan sonra tasıma sektörü ücretlerine az zam yapıldığı iddiası ile ortak eylem kararı almak üzereAnkara'da toplandılar. Toplantıda, 2 Nisan pazartesi gününden itibaren«Kontak kapatma» eylemine geçilmesi kararı alındı. Ancak, muhalifgruplar, bu karara katılmadıklarını açıkladılar.

5- İşletmeci ve kamu kuruluşları için 1979 yılı ihracat ve üretimhedefleri belirlendi.

6- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi, iki ayrıgasp olayına karışan Oktay Koçtürk ile Adem Yasar'ı 29'ar yıl 2'şer aya,Hasan Hüseyin Oral'ı da 16 yıl 8 ay ağır hapse cezasına çarptırdı.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen olaylarda toplam yedikişi öldürüldü.

8- İstanbul Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı ve 15'nci Kütüphane Haftası, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı tarafından, AtatürkKütüphanesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

9- Türkiye Spor Yazarları Derneği'nce, şehit gazeteci Abdi ipekçiadına konulan «Yılın Spor Yazarı» ödülünü Güven Taner kazandı.

10- İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Terence Levvin,resmi bir ziyarette bulunmak üzere, özel bir uçakla Ankara'ya geldi,geldi.

11- OECD Genel Sekreteri Emile Van Lennep, Paris'te düzenlediği60 toplantıda, yardım grubunu oluşturan OECD'ye üye ülkeler temsilcilerine Türkiye'deki temasları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

12- Orta Doğu Barış Anlaşması, Washington'daki Beyaz Saray bahçesinde kurulan tarihi çadırda, Başkan Carter'ın da hazır bulunduğubir törenle, israil Başbakanı Menahem Begin ve Mısır Devlet BaşkanıEnver Sedat tarafından imzalandı. Anlaşmada, İsrail'in 9 ay içinde Sina'dan çekilmeye başlayacağı ve bunun üç yıl içinde tamamlanacağıöngörülüyor.

13- Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko'nun Şam'ayaptığı resmi ziyaretin sonunda yayınlanan Sovyetler Birliği - Suriye ortak bildirisinde, Mısır'ın İsrail ile ayrı bir barış anlaşması yapması,«İsrail'in Arap topraklarındaki işgalini yasallaştırmak ve Orta Doğu'dagerginliği artırmak amacına yönelik bir çaba olarak» nitelendi ve kınandı.

14- Bugünkü İran gazetelerine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Sanandaj bölgesinde geçen hafta özgürlük isteyen yerel halkla askeri birlikler arasındaki çatışmalar sırasında askeri birliklerce rehine alınan 97kişi bugün serbest bırakıldı.

27 Mart 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, CGP Genel Başkanı TurhanFeyzioğlu ile Van Senatörü Ferit Melen'i kabul ederek bir süre görüştü.

2- CHP Ortak Grubu'nda, Ekonomiyi Güçlendirme Programı ileilgili eleştirileri yanıtlayan Başbakan Bülent Ecevit, «Önce ekonomikbunalım hafifletilecek, sonra normale kavuşturulacak.» ded'i.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Bursa ilçelerinde yaptığıüç günlük «Seçime hazırlık» gezisinin son gününde, erken seçim içinnabız yoklamak gerektiğini kaydederek, «Oylarımızı yüzde 63.5'tan,yüzde 80'e yükselttiğimizde tek basına iktidarız.» dedi.

4- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Foça'daki «Komando Okulumda çcrk özel görevlerde kullanılmak üzere, çok özel şartlarla bir «Polis Timi» yetiştirildiğini açıkladı.

5- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı FahriKorutürk ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, görüşme isteğinin kendisinden geldiğini ve totaliter rejimi kurmaya çalışan örgütlerinartan faaliyetleri hakkındaki düşüncelerini bil'dirdiklerini söyledi.

6- Cumhurbaskanı’nca yeniden görüşülmek üzere Meclis'e gönderilen Belediye Gelirleri Yasa Önerisi'ni incelemek üzere kurulan AltKomisyon Başkanı Aydın CHP Milletvekili Muharrem Sökeli ve Alt Kondisyon üyeleri, bir basın toplantısı düzenleyerek yapılan değişiklikleriaçıkladılar.

7- Balıkesir CHP Milletvekili Sadullah Usumi ve Kars CHP Milletvekili Doğan Araslı, Basın Yasası'nda değişiklik öngören yasa önerisini Millet Meclisi Baskanlığı'na verdiler.

8- Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafındanİsrail 'ile Mısır arasında imzalanan Antlaşma ile ilgili olarak yapılanaçıklamada, «Türkiye'nin, israil'in bölge koşullarını geniş bir perspektifiçiride gözeten ve kendi geleceğini de tüm bölgenin gerçekleri çerçevesinde değerlendiren yapıcı bir anlayışa yönelmesini, bölge barışı açısından zorunlu gördüğü» belirtildi.

9- 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından yayınlanan 18no'lu bildiride, sıkıyönetim sınırları içindeki genel bütçeye bağlı kurumlarda çalışan personelin maaş ya da ücretlerinin mutemedlerce bankadan alınmalarının yeni bir yönteme bağlandığı açıklandı.

10- Resmi Gazete'de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, uluslararası petrol piyasasındaki gelişmelerin ödemeler dengesinde yapacağı olumsuz etkileri önlemek amacıyla Merkez Bankası'nda, «PetrolArama ve Petrolle ilgili Faaliyetleri Düzenleme Fonu» 'kuruldu.

11- 'Bakanlar Kurulu'nun temel işletmeci kamu kuruluşları içinsaptadığı üretim ve dışsatım hedefleri açıklandı. Konuya ilişkin karar,Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

12- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel BaşkanıHüsamettin Tiyanşan, yaptığı açıklamada, almış oldukları «Kontak Kaoatma» kararına yetkisiz kişilerin beyanlarının gölge düşüremeyeceğiniöne sürdü. Bu arada, birçok dernek açıklamada bulunarak, «Kontak Kapatma» kararına uymayacaklarını bildirdiler. Ayrıca, Ankara CumhuriyetSavcılığı, Dernekler Yasası'na aykırı hareketten dolayı, yöneticiler hakkında soruşturmaya başladılar.

13- Milliyet'te yer alan bir haberde, ABD Senato Üyesi Johnlovver'in Kongre'ye, Türkiye'ye yapılan yardımın arttırılması için biröneri sunduğu ve «Türkiye'ye gerekli yardımda bulunmanın zamanıgeldi» dediği bildirildi.

14- AFP bir haberinde, BM Genel Sekreteri Kurt VValdheim'm,«Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmeleri başlatmak amacıyla giriştiği çabalarda hayal kırıcı sonuçlar aldığını» söylediğini bildirdi.

15- Mısır - İsrail Barış Anlaşmasına ilk tepki Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı Yaser Arafat'tan geldi. B'ir Filistin Kampı'nda konuşanArafat, «Enver Sedat bu anlaşmayı imzaladığı için öldürülecektir.» dedi. Sovyet TASS Ajansı yaptığı yorumda, anlaşmayı kınarken, Çin Resmi Haber Ajansı (Hsinhua) anlaşma hakkında bir yorum yapmadı. AET'ye üye 9 ülke tarafından yayınlanan bir bildiride ise, anlaşmanın çözüme atılmış bîr adım olduğu ve desteklendiği bildirildi, öte yandan,İsra'il halkının sevinç gösterilerinde bulunduğu, ancak Kudüs'te bombalar patlatıldığı duyurulurken, Mısır'ın Arap Biriiği'nden ayrıldığı açıklandı.

16- AFP, Ayetullah Humeyni tarafından, Sanandaj Bölgesine arabulucu olarak yollanan ilerici dinsel Hder Ayetullah Telegani'rtin, bölgehalkına yarı özerklik önerdiğini ve bu önerinin kabul edildiğim; ayrıca,iran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Veliullah Gararti'nin istifa ettiğini bildirdi. Bu arada Tahran Basını, Sanartdaj bölgesihalkıyla salı günü varılan anlaşmanın ana hatlarını açıkladı.

17- Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, Cenevre'de Bakanlardüzeyinde yaptığı toplantıda, petrol fiyatlarının 1 Nisan tarihinden geçerli olmak üzere 9.05 oranında artırılmasını kararlaştırdı.

18- Associated Press Ajansının haberine göre, Pakistan eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto hakkında verilen idam kararı, infazı için hapishane yetkililerine tebliğ edildi.

19- Kanada Başbakanı Pierre Elliot Trudeau, Kanada Parlamentosu'nün feshedildiğini açıkladı. Kanada Parlamentosu'nda, en fazlasandalye sayısı Trudeau'nun «Liberaller Partisi» nde bulunuyordu.

28 Mart 1979

1- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından 2 Nisanda uygulanması kararlaştırılan «Kontak kapatma» eylemi ile ilgiliolarak Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında bazı bakanlar. Genel Kurmay Başkanı ve Sıkıyönetim Koordinasyon Başkanı'nında katıldığı birtoplantı yapıldı. Toplantıdan sonra bir açıklama yapan Ecevit, hükümetin direnişe karşı her türlü yasal tedbiri aldığını söyledi.

2- Millet Meclisi AP grubu toplantısında konuşan Genel BaşkanSüleyman Dem'irel, bunalımın had safhaya geldiğini bildirerek, «Milletkaderine hakim olmak mecburiyeti ile karsı karsıyadır» dedi.

3- Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi insan Hakları Merkezi Tarafından Dışişleri Bakanlığı ve UNESCO nün yardımı 'ile düzenlenen «İnsan Hakları» semineri çalışmalarına başladı. Seminerde bir konuşmayapan Dışişleri Bakanı Gündüz okçun «Dünyada Emperyalizm, Irkçılıkve Sömürgecilik egemen oldukça ne gerçek barışa varılabilir ne de insan haklarından söz edilebilir» dedi.

4- Hükümet, Türk - iş ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcilerinin katılmasıyla oluşan Asgari Ücret Tesbit Komisyonutemsilcilerinin katılmasıyla oluşan Asgari Ücret Tesbit Komisyonu, Çalışma Bakanı Bahir Ersoy başkanlığında toplandı. Toplantıda bir konuşma yapan Eısoy «asgari ücretin yeniden saptanmasının IMF nin koşullarına boyun eğildiğini söyleyenlere iyi bir ders olduğunu» söyledi.

5- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Kütahya, Balıkesir veÇanakkale ile bu illerin bazı ilçelerini kapsayan, 7 gün sürecek gezisinebaşladı.

6- Ankara Sıkıyönetim ve Erzurum - Kars sıkıyönetim komutanlıkları birer bildiri yayınlayarak, kontak kapatma direnişinin yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve katılanlar hakkında cezai işlem yapılacağınıaçıkladı.

7- CHP Urfa milletvekili Celal Paydaş'm, Diyanet İşleri BaşkanıTayyar Altıkulaç'a silah çekmesi ol'ayı çeşitli parti yetkilileri ve parlamenterlerce kınandı. Olayla ilgili bir açıklama yapan Paydaş,» olay gerçek dışı olarak ve saptırılarak istismar konusu yapılmak isteniyor. Bundan çok üzüntü duyduğumu belirtmek isterim» dedi.

8- AP Genel Merkezinden yapılan açıklamada. Anayasa Mahkemesinin, Ecevlt hükümetinin 1978 Bütçe Kanununda yer alan «1978 yılı programını hazırlamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir» hükmünü Anayasanın 126. ve 129. maddelerine aykırı bularak iptaline karar verdiği bildirildi.

9- İstanbul Otomobilciler Derneği Başkanı ve Türkiye Esnaf veSanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi, İstanbul CHP milletvekili Kazım özeke. Konfederasyonca alınan toplu direniş kararınıeleştirerek, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

10- Burdur ve Uşak'ta meydana gelen olaylarda iki kişi öldü.

11- İran Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Merkezi Andlaşma Örgütü CENTO 'dan çekildiğini resmen ilan etti.

12- Başkan Carter'in Kıbrıs ile ilgili olarak ABD Temsilciler Meclisi ve Senato Dış ilişkiler Komitesi Baskam'na gönderdiği rapor. Beyaz Saray tarafından açıklandı. Raporda, «Kalıcı bir anlaşmanın gerçekleşmesi için yapılması gereken uzlaşma her iki taraf için siyasal bakımdan güç olacaktır» denildi.

13- Mısır - İsrail barış anlaşmasının imzalanmasından sonra, İsrailaskeri güçlerinin Sina'dan çekilmeye başladıkları bildirildi.

14- Pakistan eski Başbakanı Zülfikar Ali Butto'yu kurtarmak amacıyla avukatı, Eski Adalet Bakanı Abdülhafız Pirzade, yeni bir girişimde daha bulunarak, Butto'yu idama mahkum eden Lahor Mahkemesininyasalara aykırı biçimde oluşturulduğunu ve Butto'nun Sind Mahkemesinde yargılanmasını istedi.

15- İngiltere'de, Callahan'ın iktidardaki isçi Partisi, parlamentodayapılan güvenoylamasında 311 e karsı 310 oy alarak hükümetten düştü.

16- İş ve İsçi Bulma Kurumu birimlerini ve işçi statüsü dışındakipersonelin, görev yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik,Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

29 Mart 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ı Çankaya Köşkü'nde kabul ederek bir süre görüştü.

2- TRT Kurumu tarafından TV'de yayınlanan bir haber programmBaşbakan Bülent Ecevit, ekonomik konulara ilişkin çeşitli soruları yanıtlarken, «Biz ş'imdi ekonomimizde 1973'ten beri yer alan ihmallerin sonucuyla hızlanan yangını söndürme aşamasındayız. Sanayi odaları,Türk - İş, DİSK ve işveren sşndikaları darboğazdan çıkış yöntemleriüzerinde birleşebileceklerini gösterdiler. Aynı birliği ve dayanışmayıyurttaşlarımız, bunalım döneminde hiç kuskusuz bütün partilerden bekleme hakkında sahiptirler» dedi.

3- Bakanlar Kurulu, Esnaf, sanatkar ve şoförlerin yapacaklarınıbildirdikleri eylemle ilgili olarak bir bildiri yayınladı. Bildiride, eylemekatılanlar hakkında yasal isleme başvurulmakla birlikte, meslek kredileri, bayilikler, ruhsatlar ve resmi ihalelerle ilgili hükümlerin uygulanacağı bildirildi.

4- Türkiye ile AET arasında 1977 yılında imzalanan «Türkiye AET Mali Protokolü» Bakanlar Kurulu'nca onaylandı.

5- CHP Ortak Grubu'nda konuşan Devlet Bakanı Lütfi Doğan,«Diyanet İşleri Başkanlığı'nın laik bir makam olduğunu» söyleyerek,«Bu teşkilata particilik yaptırmam» dedi.

6- TV'de yayınlanan Haber Programda ekonomik konulara ilişkinçeşitli soruları yanıtlayan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, «Ekonomik önlem diye getirilen sadece zamdır. Bunun sonucu devalüasyonyapmak zorunda kalırlar» dedi.

7- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler verdiği demeçte, TürkiyeŞoförler ve Otomobilciler Konfederasyonu yöneticileri tarafınran alınan«Kontak Kapatma» Kararı ile ilgili olarak öne sürülen gerekçelerin gerçeklere aykırı olduğunu söyleyerek, «Hükümetin gerekli yedek parçayısağlamadığını iddia eden federasyon, geçen yıl kendilerine tahs'is edilen 1.5 milyon dolarlık ithal kotasının tamamını kulanmadı» dedi.

8- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Partisinin Kütahya'nınEmet ilçesinde düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, «AP gelirsekuyruklar daha da uzar» dedi.

9- AP Genel Başkan Yardımcısı Nuri Bayar verdiği demeçte,«Hükümet esnaf hareketini, sıkıyönetimi vasıta yaparak önlemeye çalışıyor» seklinde görüşlerini açıkladı.

10- Sıkıyönetim Komutanlıkları yayınladıkları bildirilerle, sıkıyönetim sınırları içinde, «Kontak Kapatma» direnişinin yasaklandığını açıkladılar.

11- Gaziantep, Eskişehir ve Bursa'da meydana gelen olaylarda üçkişi öldürüldü.

12- ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye verilmesi öngörülen ve1980 Bütçesi içinde yer alan 202 milyon dolarlık yardımı onayladı.

13- Yunan Hükümeti, nazilerin Yahudi ırkını yoketmelerini konualan «Holocaust» filmi paralelinde hazırlanmış olan ve Türklerin, Rumve Ermenilerin yokettiği savına dayanan filmin gösterilmesini yasakladı.

14- Pakistan Yüksek Mahkemesi, Butto'nun bağışlanmasını içerenve iki ayrı mektupta toplanan tüm önerileri reddetti.

15- ABD'nin, nükleer silahlanmayı sınırlayıcı nitelikteki Sovyetönerisini gerçek dışı bularak reddettiği bildirildi.

16- Romanya Komünist Partisi Merkez Komitesi, Başbakan ManeaManescu'nun, sağlık nedenleriyle görevinden alındığını bildirdi.

30 Mart 1979

1- Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e Mısır - İsrail Barış Antlaşmasıyla ilgili bir mesaj yolladı. Korutürk mesajında, anlaşmanın BM Yasası'na ve kararlarına aykırı oldunü belirtti.

2- Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ilehaftalık olağan görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı, açıklamada,kontak ve kepenk kapatma direnişi çağrısıyla ilgili olarak, «Herkes nasıl bir oyun tezgahlanmak istediğini görmüştür» dedi. Ecevit, direnisinetkin olmayacağını, her türlü olasılık düşünülerek gereken önlemlerinalındığını söyledi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, yaptığı açıklamada, Hükümetin, kontak kapama ve kepenk indirme kararlarının üstüne varışşeklini «Zorbalık» olarak niteleyerek, «Türk vatandaşı böyle bir muameleye muhatap olamaz. Gayet açıklıkla söyleyeyim ki olay işkencenin,zulmün devamıdır» dedi.

4- Devlet Bakanı Lütfi Doğan, Urfa CHP Milletvekili Celal Paydaş ile Diyanet işleri Başkanı Tayyar Altıkulaç arasında çıkan tartışmanın yanlış yorumlandığını açıkladı. Diyanet İsleri Başkanı Tayyar Altıkulaç ise kendisi ile Urfa CHP Milletvekili Celal Paydaş arasında çıkanolayda ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Olaydan duyduğumuz büyüküzüntüdür. Siyasi parti gruplarının Kontenjan ve Milli Birlik Grubu yöneticilerinin, değerli meslekdaşlarımın ve aziz milletimizin bu olay karşısında gösterdikleri asil ilgi ve tepki, üzüntümüzü büyük ölçüde hafifletmiştir» dedi.

5- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Balıkesir'in Dursunbay ve Kepsut ilçelerinde yaptığı konuşmalarda, «TCK'nın 163. maddesinde yer alan laiklik'kelimesinin Türkçe bir tabir olmadığını ve anlamının bulunmadığını» öne sürerek, «163'ncü maddenin din hüriyetinikoruması gerekirken, tatbikatta din hürriyetini ortadan kaldırmak içinkullanıldığı» görüşünü savundu.

6- Anadolu Ajansı'nın Yönetim Kurulu Baskanlığı'na, oy birliğiile yeniden Kemal Aydar seçildi.

7- Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan HaklarıMerkezi tarafından, UNESCO ve Dışişleri Bakanlığı'nın desteği ile dü- zenlenen İnsan Hakları Semineri, bir panel ile sona erdi.

8- İngiltere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Terence Levvis, İngiltere'ye gitmek üzere, özel bir uçakla Türkiye'den ayrıldı.

9- Norveç'teki Nobel Enstitüsü Müdürü Jakob Sverdrup, ABDBaşkanı Jimmy Carter'in 1979 Nobel Barış Ödülü için aday gösterildiğimi açıkladı.

10-İspanya'da 1936'dan bu yana seçilen ilk Anayasal BaşbakanAdolfo Suarez'in, Parlamento güvenoyu aldığı AFP tarafından bildirildi..

31 Mart 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Diyanet İşleri Başkanı TayyarAltıkulaç'ı, Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

2- Başbakan Bülent Ecevit'in, resmi dairelerde akaryakıt ve taşıtkullanımında tasarruf sağlanması amacıyla yayınladığı iki genelge açıklandı. Ecevit'in genelgesinde, «Bir yandan taşıt alımları durdurulurken,diğer yandan da mevcut taşıtların kullanımında tutumlu davranışlaraözen gösterilmesinin zorunlu olduğu» bildirildi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Partisinin Beşiktaş İlçeLokali'nde düzenlenen il ve ilçe kolları ortak toplantısında yaptığı konuşmada, «Biz zenginlerin, sermayenin, partisi olacağız da başkası fakir fukaranın partisi mi olacak. Buna leylekler bile güler. Kafayı bozmuş olanları Allah İslah etsin ama bu memleketi kafayı bozmuş olanlara emanet edemeyiz» dedi.

4- Yurtdışı İşçi Sorunları Koordinasyon Kurulu'nun, BaşbakanYardımcısı Hikmet Çetin'in Başkanlığında Başbakaniık'ta yapılan toplantısında, öncelikle yurtdışı işçi çocuklarının eğitim sorunları ele alındı.

5- İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Adana'da gazetecilereverdiği demeçte, «Dört büyük kentimizde dar bölge sisteminin uygulanacağını, kurulacak geçici karayoliarda görevli motorize ekiplerin sürekli kontrol yapacağını» söyledi.

6- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan, Dünya Sağlık Günüdolayısıyla başlayan Türkiye Sağlık Haftası'nı, Türkiye radyolarındayaptığı bir konuşmayla açtı.

7- Bakanlar Kurulu'nun, «Ekonomiyi Güçlendirme Programı» çerçevesinde aldığı ve kent içi trafik sıkışıklığını önlemeyi amaçlayan,kamu kuruluşlarında çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

8- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Balıkesir'in Sındırgı,ivrindi ve Havran ilçelerinde Halka hitaben yaptığı konuşmalarda, CHP'nin iktidardan gitmesi halinde AP'nin de bir çözüm olmadığını savunarak, «Kızamık hastalığının ilacı, çiçek hastalığı değildir» dedi.

9- Ege gezisine başlayan MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'inkonvoyu. Uşak çıkışında karşıt görüşlü bir grup tarafından taşlandı.

10- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğiu, Partisinin Kadıköy İlçeKongresi'nde yaptığı konuşmada, Başbakan .Bülent Ecevit'in kaybedeceği birkaç oy uğruna vatan bölücülerine taviz verdiğini öne sürdü.

11- Türk - İs Yönetim Kurulu'nun üç gün devam eden toplantısından sonra yayınlanan bildiride, özellikle ekonomik konularda Konfederasyon'un görüşleri açıklandı.

12- Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel BaşkanıHüsamettin Tiyansan, düzenlediği basın toplantısında, «Kontak kapatma ve kepenk indirme» protestosunun durdurulmasına karar verildiğiniaçıkladı, öte yandan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun Başkanlık Divanfmn yurt çapında «Kontak kapatma ve kepenk indirme» eylemini durdurma kararından sonra da Hükümet'in aldığı önlemlerin uygulanacağı bildirildi.

13- Basın - İs Sendikasfnın Olağan Genel Kurul Toplantısında,Genel Başkanlığa Hüseyin Düzgün seçildi.

14- Bağdat'ta toplanan Arap ülkeleri Dışişleri ve Ekonomi-bakanlarının aldıkları kararlar, Irak Dışişleri Bakanı Sadun Hammadi tarafından basına açıklandı. Açıklamada, Arap ülkelerinin Mısır'a karsı tambir ekonomik ambargo uygulaması ve bu ülke ile diplomatik ilişkilerinkesilmesi konusunda anlaşmaya vardıkları bildirildi.

15- İtalyan Hristiyan Demokrat Parti'nin öncülüğünde ve GiulioAndreotti'nin başkanlığında kurulan Hükümet, Senato'da yapılan oylamada güvenoyu alamadı.

16- Reuter Ajansı, İran Savunma Bakanı General Ahrqet l^adani'nin görevinden alındığını ve yerine General Taci Riahi'nin atandığınıbildirdi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106