13.2.1979
×

Hakkında

Künye

İletişim

ŞUBAT 1979

1 Şubat 1979

1- Milliyet Gazetesi Başyazarı ve Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi saat 20 sıralarında otomobili ile evine giderken bir kişinin açtığı ateşsonucu öldürüldü.

İpekçi'nin öldürülmesi olayı bütün yurtta tepkiyle karşılandı,Basta Cumhurbaşkanı olmak üzere Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları, Başbakan ve siyasi parti liderleri ile meslek kuruluşları bildiriler yayınlayarak olayı kınadılar.

2- KTFD ile 30 ülke arasını bağlayan otomatik telefon hizmetegirdi. KTFD Başkanı Denktaş, ilk görüşmeyi Başbakan Bülent Ecevit'leyaptı.

3- Ticaret Bakanlığı kamu hizmetlerini, yerel olarak gerçekleştirmek üzere kurulan veya kurulacak iller teşkilâtının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemek amacı ile «Ticaret Bakanlığıİller Teşkilâtı Kuruluş, Görev ve Yetkileri» hakkındaki yönetmelik ResmîGazetede yayınlandı. Yönetmeliğin yürürlük tarihi 1 mayıs 1979.

4- Ankara Yüksek İhtisas Hastahanesinde, kalp ve damar cerrahî kliniği şefi Dr. Kemal Beyazıd tarafından yapılan açık kalp ameliyatında, bir hastanın hem kalp kapakçığı hem de kalbi besleyen bir damarı ayni ameliyat sırasında değiştirildi.

5- Milliyet Gazetesi dış haberler servisi mensuplarından Ali Başarel öldü. 1940 yılında gazeteciliğe başlayan Basarel, Basın ŞerefKartı sahibi idi.

6- 15 yıllık sürgün dönemi boyunca İran'daki Şah yönetiminekarşı savaş veren İran'lı Şii lider Ayetullah Humeyni Paristen. uçaklaTahran'a geldi. Şah aleyhtarı milyonlarca kişi tarafından karşılananHumeyni ilk konuşmasında Sah'ın hükümetini ve parlâmentosunu gayrimeşru ilân etti. Humeyni, en kısa zamanda yeni hükümeti atayacağınıbildirdi.

2 Şubat 1979

1- 1979 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı Cumhuriyet Senatosun'da görüşülmeye başlandı. Sunuş konuşmasını yapan Maliye BakanıMüezzinoğlu, 1979 bütçesinin denk bir bütçe olarak hazırlandığını söyleyerek, Türk ekonomisinin sorunlarının, uluslararası kuruluşların desteği ile değil, halkın anlayışı ve desteği ile çözüme ulaşacağını, Meclislere sunulan vergi yasa tasarılarının kanunlaşması gerektiğini bildirdi.

2- MSP Genel Başkanı Erbakan, Türk işçileri ile görüşmeler yapmak üzere Almanya'ya gitti.

3- Türkiye İşçi Partisi basın bürosundan yapılan açıklamadaAmasya ilinin, faşist odaklarca ilk hedefler arasına alındığı öne sürülerek, bu nedenle Amasya'ya bir heyet gönderildiği bildirildi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığına yeniden Süha Tekil seçildi.

4- Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki kültür alışverişi programı uyarınca Moskova'da «Türk Filmleri Festivali» başladı. Festival, Özbekistan'ın başkenti Taşkent ve Kazakistan'ın başkenti Alma-Ata'dada yapılacak.

5- Telâviv'de askerî kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, 1978yılında işgal altındaki Arap topraklarında 1600 Filistinli gerilla tutukIndı.

3 Şubat 1979

1- Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Beyhan Cenkçi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir görüşme yapan Millet Meclisi Başkanı CahitKarakas, çeşitli ülke sorunlarının çözümünde basına da büyük görevlerdüştüğünü belirterek, basın sorunlarının da kısa zamanda çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

2- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin 1978 yılı dış satım gelirlerinin geçen yıla oranlayüzde 30.53 artış kaydederek 2 milyar 288 milyon 162 bin dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

3- Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarı Metin Kumal düzenlediğibasın toplantısında ülkemizde, Toprak ve Tarım Reformu yasasının yürürlüğe girdiği 1973 yılından buyana toplam bir milyon 767 bin 487dönüm arazinin kamulaştırıldığını açıkladı.

4- İngiltere ile Türkiye arasında 1956 yılında imzalanan KültürAnlaşması çerçevesinde, 1979-1981 dönemini kapsayacak yeni «Kültürel Değişim Programı» imzalandı.

5- 15 Yıl süren sürgün hayatından sonra İran'a dönen Şii liderAyetuüah Humeyni düzenlediği basın toplantısında İslâm Devrim Konseyi üyelerini atadığını bildirerek, Sah'ın giderayak kurduğu BahtiyarHükümetinin çekilmesini istedi.

4 Şubat 1979

İsletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, KiT'lerin 1977 yılında toplam30 milyar, 1978'de 48 milyar zarara uğradığını bildirerek, şayet önlemalınmazsa zararın 1979 yılında 70 milyara ulaşacağını söyledi.

1- AP Millet Meclisi Grup Başkanvekilleri Turgut Toker ve EsatKıratlıoğlu yaptıkları ortak açıklamada, başta iktidar partisi CHP olmaküzere bütün siyasî partileri şiddet olaylarını önlemeye yönelik yasalarınçıkarılabilmesi için işbirliğine çağırdılar.

2- Merkez Komutanlığına bağlı birlikler ve jandarma alay komutanlığına bağlı polislerin desteği ile dün gece yaptığı aramalarda 32 tabanca, 1 mavzer ele geçirildi 46 kişi gözaltına alındı.

3- İzmir Buca kapalı cezaevinden THKP-C eylem birliği üyesi üçmahkûm, 5 gardiyanı silahla tehdit ederek kaçtı.

4- Pakistan'da Ziya Ül Hak tarafından gerçekleştirilen darbe sonucu düşürülen Başbakan Zülfikâr Ali Butto'nun askerî mahkemeceölüme mahkûm edilmesinden sonra ülkede Butto yanlısı kişilerin tutuklanmasına başlandığı, bu arada birçok kişinin de Pakistan'dan kaçtığıbildiriliyor.

5 Şubat 1979

1- Bakanlar Kurulu toplantısında «ülkenin içinde bulunduğu darboğazlardan kurtarılması» için uygulanacak politika ve yöntemlerin görüşüldüğü, bu yöntemlerin saptanması için bazı bakanların oluşturduğu«Çalışma Grupları» kurulduğu bildirildi.

2- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler AnadoluAjansı muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerimizin 1979 yılında gübre sıkıntısı çekmeyeceklerini söyleyerek, 1979'da 8 milyon 754 bin tongübre tüketileceğinin gözönünde bulundurularak gerekli önlemlerinalındığını bildirdi.

3- Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, istanbul Üniversitesiİşletme Fakültesi İktisadî Enstitüsünün 25. kuruluş yılı törenlerinin açılışında yaptığı konuşmada, etkili bir turizm sektörünün oluşturulabilmesi için devletin bundan böyle pazarlama ve konaklama etkinliklerinedoğrudan girmesinin zorunlu hale geldiğini ve 1979 hedefinin «yatakkapasitesini artırmak» olduğunu bildirdi.

4- Antalya AP Milletvekili İhsan Ataöv, tabii senatörlüğün kaldırılması için Anayasanın 70. maddesinin değiştirilmesini öngören yasaönerisini imzaya açtıklarını bildirdi.

5- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komisyonu önünde, hükümetin 1980 malî yılına ait dış yardımprogramı hakkında bilgi verirken, «NATO'da yer alan Türkiye'nin, güçlü bir orduya sahip olması için, dış yardım programında Türkiye'ye200 milyon dolar, bölgede askerî dengenin korunması amacı ile de Yunanistan'a 158 milyon dolar askerî yardım yapılmasının öngörüldüğünü» bildirdi.

6- İran'da şii lider Ayetullah Humeyni, geçici hükümetinin başbakanlığına petrol mühendisi Mehdi Bazargan'ı atadı.

7- Bloksuz ülkeler Dışişleri Bakanları konferansı, Mozambik'inbaşkentinde yaptığı çalışmaları tamamladı ve Güney Afrika'da ulusalkurtuluş mücadelesi veren gerilla örgütlerinin desteklenmesini karar!aştırdı.

6 Şubat 1979

1- Millet Meclisinin bugünkü toplantısında CHP Grubunun, vergiyasaları ile sosyal icerlikli diğer bazı yasaların bütçeden önce çıkarılabilmesi için Meclisin bir hafta müddetle hergün saat 15'den sabah saat5'e kadar toplanmasını öngören teklifi kabul edildi.

Millet Meclisinin bugünkü birleşiminde, ayrıca, uyuşmazlık mahkemesinin kuruluş ve işleyişi hakkındaki yasa tasarısı kabul edildi. Buna göre, idarî ve askerî yargı mercileri arasındaki görev ve hükümuyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili bağımsız, yüksek bir«Uyuşmazlık Mahkemesi» kurulacak.

2- 12 Mart döneminin istanbul siyasî şube müdürlerinden olanavukat İlgaz Aykutlu İstanbul'da evinin önünde kimliği belirlenemeyenkişilerin silahlı saldırısı sonucu öldü.

3- Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski başbakan Zülfikâr Ali Buttohakkında, 1974 yılında bir siyasî rakibini öldürttüğü gerekçesi ile verilmiş olan idam cezasını onayladı.

Başbakan Bülent Ecevit, Pakistan Cumhurbaşkanı Ziya Ül Hak'abir mektup göndererek, Butto'nun hayatının bağışlanmasını istedi vegerekirse kendisini Türkiye'ye kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

4- İran'lı dini lider Humeyni'nin geçici hükümetinde Dışişleri Bakanı olan Ahmet Mir Fenbereski, ülkesinin CENTO'dan ayrılacağınısöyledi.

7 Şuhat 1979

1- Cumhuriyet Senatosunda Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi sırasında yapılan eleştirileri yanıtlayan Dışişleri Bakanı GündüzOkçun, Türkiye'nin Batı'da kalacağını, ancak bloksuz ülkelerle de ilişkilerini geliştireceğini söyledi. Bakan, Türkiye ile Yunanistan arasındakarşılıklı güveni sağlayacak bir taslak üzerinde genel sekreterler düzeyindeki görüşmelerin de başlayacağını bildirdi.

2- AP Genel Baskanvekili ve Başbakan Yardımcısı Faruk SükanTBMM Basın Bürosunda gazetecilere verdiği demeçte, ülkede anarşininbir devlet sorunu haline geldiğini belirterek, «kaynakları konusunda görüş birliğine varılabilmesi için sayın Ecevit ve Demirel'in bir araya gelmelerini zorunlu görüyorum.» dedi.

3- Anadolu Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, üçüncü beşyıllık kalkınma plânı döneminde tüketim harcamaları büyük boyutlaraulaşmış ve toplam tüketim, gayrisafi millî harcama içersinde yüzde 85oranına yükselmiştir. Toplam tüketim harcamalarının üçüncü beş yıllıkkalkınma plânında gayrisafi millî harcamanın yüzde 76 olması öngörülmekte idi.

4- Bulgaristan'ın Dimiter Kanev Stadında oynanan maçta GençMillî Futbol Takımımız, Bulgaristan Genç Millî Takımını 1-0 yendi.

5- İran geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Ahmet Mir-Federeskiresmî Pars Ajansına verdiği demeçte, «İran, CENTO'dan ayrılmakla,Türkiye ve Pakistan ile olan ilişkilerimiz zayıflamayacak, tam tersine buülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz.» dedi.

8 Şubat 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk AP Genel Başkanı SüleymanDemirel'i kabul ederek 2 saat 10 dakika görüştü. Cumhurbaşkanınınisteği üzerine yapılan görüşmeden sonra gazetecilerle konuşan DemirelCumhurbaşkanı Korutürk ile ülkenin çeşitli sorunları üzerinde fikir teatisinde bulunduklarını, hükümet sorununa değinilmediğini bildirdi.

2- Millet Meclisinin bugünkü toplantısında, Millî Eğitim BakanıNecdet Uğur hakkında «Eğitim ve öğretimi yapılamaz hale getirdiği»iddiası ile MHP Çorum milletvekili Mehmet Irmak ve 9 arkadaşı tarafından verilen gensoru önergesinin gündeme alınması, 16 kabul oyunakarsı 224 oyla reddedildi.

3- AP Trabzon milletvekili Ömer Çakıroğlu Partisinden istifa etti.

4- Ecevit ve Karamanlis arasında gerçekleştirilen Montreux zirvesi kararları gereğince başlatılan Türkiye - Yunanistan teknik görüşmelerinin üçüncüsü Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ŞükrüElekdağ ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Theodoropoulos'un başkanlığındaki heyetler arasında başladı.

5- Gaziantep ÜGD ikinci başkanı Ali Çetiner evine giderken tabanca ile vurularak öldürüldü.

6- Bir süre önce Bayrampaşa Cezaevinden 13 arkadaşı ile birlikte kaçan Veli Can Oduncu yakalandı.

9 Şubat 1979

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'le haftalık görüşmesini yaptıktan sonra Çankaya Köşkünden ayrılırken gazetecilere çeşitli ülke sorunları üzerinde bilgi veren Başbakan Bülent Ecevit bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Korutürk'le görüşmesinde hükümet sorununa değinilmediğini, çünki böyle bir sorun olmadığını söyledi. Ecevit diğer bir soruüzerine de Türkiye'de bir erken seçime gerek görmediğini bildirdi

2- Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Senatosu (c) grubu üçtebir yenileme seçimlerinin 14 ekim 1978 pazar günü yapılmasını kararlaştırdı.

3- Cumhuriyet Senatosunda bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında konuşan Adalet Bakanı Mehmet Can halen cezaevlerinde 23bin 760 hükümlü, 29 bin 704 de tutuklu olmak üzere toplam 53 bin464 kişinin bunlunduğunu bildirdi.

4- Bakanlığı bütçesinin Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi sırasında yapılan eleştirileri yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıDeniz Baykal, bugün ülkemizdeki ekonomik bunalımın kökeninde enerjibunalımının yatmakta olduğunu söyleyerek bu yıl içinde beş bin köyleelektrik götürülmesinin planlandığını bildirdi.

5- MHP Genel İdare Kurulunun genel başkanı Alparslan Türkeş'in başkanlığında yaptığı toplantıdan sonra yayınlanan bildiride, «hükümet değişikliği için parlâmentoda yeterli sayı imkânının bulunduğu, ancak meseleye cesaret ve kararlılıkla yönelmek gerektiği» savunuldu.

6- İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftaiçinde Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler Ankara'da yaptıkları aramalarda 95 tabanca ve 901 bin 493 tabanca mermisi ele geçirdiler.

10 Şubat 1979

1- Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesinin CumhuriyetSenatosunda görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunan bakan AliTopuz, 1979 yılı içinde 1 milyon dönüm taşlı arazinin temizleneceğininplanlandığını bildirdi.

2- İller Bankası Bölge Müdürlerinin toplantısında konuşan EnerjiDairesi Başkanı Zekâi Timurtaş, Bankanın, bu yıl içinde 102 kasabadaelektrik tesisini hizmete açacağını açıkladı.

3- İçel AP milletvekili Ali Ak ve 10 arkadaşı Millet Meclisi Başkanlığına bir önerge vererek, mülkiyet ve mesken masuniyeti haklarınatecavüz ettiği, polis, jandarma ve zabıta kuvvetlerini gasba alet kılmaksuretiyle vahim bir suç işlediği iddiaları ile Başbakan ve Hükümet hakkında gensoru açılmasını istediler.

4- Federal Almanya'da 8 milyon 700 bin marka yaptırılan vedünyanın sayılı araştırma gemilerinden biri olan «K. Piri Reis» gemisi,ilk deneme seferini yaptı. Yapılan araştırmalarda, izmir Körfezinin açıklarına kadar 2 ile 4 metre kalınlığında bir çamur tabakası ile kaplandığını bilimsel verilerle saptandı. Ayrıca Körfez suyunda milyonda 1oranında petrol artığı bulunduğu anlaşıldı.

5- Montreux Zirvesi kararları uyarınca, Türk ve Yunan DışişleriGenel Sekreterleri düzeyinde yapılan ve iki gün süren görüşmelerdensonra yayınlanan ortak bildiride, görüşmelerin karşılıklı bir anlayışiçinde geçtiği kaydedildi. Bu arada Ege hava sahası sorunlarına ilişkinuzmanlar toplantısının yakın bir gelecekte yeniden başlatılmasının kararlaştırıldığı da belirtildi.

11 Şubat 1979

1- 1979 Malî yılı bütçe kanunu tasarısı Cumhuriyet Senatosununbugünkü toplantısında 56 red oyuna karşılık 95 oyla kabul edildi. Kontenjan Grubundan 9 üyenin çekimser oy kullandığı, bir üyenin de (Hüsamettin Çelebi) red oyu verdiği, diğer 3 Kontenjan Grubu üyesinin isebütçeye evet dediği bildirildi.

2- Belediye gelirlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı Millet Meclisinin sabaha kadar süren toplantısında kabul edildi.Önerinin yasalaşmasını önlemek amacı ile muhalefete mensup milletvekilleri tarafından 200'ün üstünde değişiklik önergesi verilmişti.

3- AP'nin büyük kongreden sonra en yüksek organı olan Temsilciler Meclisi toplandı. Genel Başkan Demirel yaptığı toplantıyı açış konuşmasında hükümeti, her konudaki icraatından dolayı eleştirerek, AP'nin, hükümeti düşürmek için elinden gelen çabayı göstereceğini bildirdi.

4- MHP Genel Başkanı Türkes Partisinin Genel Merkezindedüzenlediği basın toplantısında, siyasî partiler arasında barış ve diyalogkurulması yolundaki çağırılarım yineleyerek, bir soruya karşılık, «Budiyalogu kurmak için AP gibi şart koşmuyoruz.» dedi.

5- Millet Meclisinin bugünkü toplantısında AP Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 arkadaşının, anarşi konusunda gerekli önlemleri zamanında almadığı, devlet otoritesini zayıflattığı, ülkede can vemal güvenliğini sağlayamadığı iddiaları ile Bakanlar Kurulu hakkındagensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınması reddedildi.

6- İran'da radyo, televizyon ve diğer kamu kuruluşlarından sonra başbakanlık binasının da Dini lider Humeyni taraflarınca ele geçirilmesinden sonra Şah'ın başbakanı Bahtiyar'm istifa ettiği bildirildi, ancak, Bahtiyar'ın nerede olduğu açıklanmadı.

12 Şubat 1979

1- 1978 Ürünü Ege ekici tütün piyasası Cumaovasmda Gümrükve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı tarafından 70 lira başfiyatla açıldı.Bu yılki basfiyat geçen yıla nazaran 13 lira fazla. Tütüncüler Federasyonu başkanı, basfiyatı olumlu bulduklarını söyledi.

2- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) in 12.kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul'da uluslararası nitelikte bir seminer düzenlendi. Seminere çok sayıda uluslararası işçi örgütü ve yabancısendikaların temsilcileri katıldı.

3- Samsun valiliğinden yapılan açıklamaya göre son bir ay içinde il çevresinde yapılan aramalarda 97 tabanca 697 mermi elegeçirilmiş, 208 olayın 402 sanığından 359'u yakalanarak cumhuriyet savcılığına teslim edildi.

4- Yugoslavya Devlet Başkanı Tito'nun Suriye'ye yaptığı resmîziyaret sonucunda yayınlanan ortak bildiride, İsrail tüm Arap ülkelerinive Kudüs'ü boşaltmadan, Orta - Doğu'da sürekli bir barışın gerçekleşmeyeceği hususunda görüş birliğine varıldığı bildirildi.

13 Şubat 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit düzenlediği basın toplantısında Meclisten geçen yasa tasarı ve önerileri hakkında bilgi vererek, 26 şubattasona erecek sıkıyönetimin uzatılması önerisinde bulunacaklarını bildirdi.

İran'daki gelişmelere de değinen Başbakan, Türkiye'nin, İran'dakiolayların gelişmesini, başka ülkelerin içişlerine karışmama kuralına titizlikle uyarak izlediğini söyledi.

2- Türkiye Devrimci isçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) nün12. kuruluş nedeni ile yapılan törende konuşan Genel Başkan AbdullahBaştürk, ülkede bir CHP - AP koaliasyonu önerilerinin, sosyalistleriplânlı bir uygulama ile ezmek isteyenlerden geldiğini öne sürdü.

3- Nizip MHP eski ilçe başkanı Mustafa Naimoğlu henüz kimlikleri saptanamayan iki kişinin silahlı saldırısı sonucu öldü.

4- KTFD'nin kurulusunun 4. yıldönümü Kıbrıs'ta ve Türkiye'dedüzenlenen törenlerle kutlandı.

5- Tahran Radyosu, devrik Başbakan Sahpur Bahtiyar ve 6 generalin halk tarafından yakalanarak Humeyni'nin karargâhın getirildiğinibildirdi.

14 Şubat 1979

1- Türkiye Cumhuriyeti İran'daki Humeyni rejimini resmen tanıdı. Başbakan Bülent Ecevit, İran'ın yeni başbakanı Bazargan'a bir me6aj göndererek hükümeti kurmasından büyük memnunluk duyduğunubildirerek, kendisini kutladı.

2- Başbakan Ecevit düzenlediği basın toplantısında çeşitli ülkesorunJarma değinerek, AP Temsilciler Meclisinin bildirisine ilişkin soruyu yanıtlarken, «şu anda seçim söz konusu olmadığına göre, hükümethakkındaki karar ancak Millet Meclisinde verilir. Millet Meclisinin hükümete güveninin devam etmiyeceğini gösteren en ufak belirti yoktur.» dedi.

3- AP Temsilciler Meclisinin 3 gün süren toplantısından sonrayayınlanan bildiride, «milletten gün alan yeni bir hükümete ihtiyacınkaçınılmaz olduğu» bildirildi.

4- Devrimci İsçi Sendikaları Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında konuşan Genel Başkan Baştürk, CHP - AP koalisyonu fikrinekarşı çıktı.

5- Kuzey illerinde bir inceleme gezisine çıkan içişleri BakanıFehmi Güneş, Samsun'da düzenlediği basın toplantıs'ında, anarşi konusunda yeni önlemler hazırladıklarını bildirerek, «Bundan böyle olaylara yaklaşım biçimimiz değişmiştir, yalnız piyonlar değil, piyonları oynatanlar da yakalanacaktır.» dedi.

6- Millet Meclisinin bugünkü birleşiminde memurların ve memuremeklilerinin, bulundukları dereceden bir üst dereceye yükseltilmelerini öneren yasa tasarısı kabul edildi.

7- Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, ülkenin ve milletin bütünlüğünü bozucu, millî duyguları zayıflatıcı, devletin silahlı kuvvetlerinialenen tahkir, halkı suç islemeye teşvik ve tahrik edici yayınlarına devam ettikleri gerekçesi ile Arkadaş, Kon, Devrimci Gençlik, Dev Genç,İlerici Yurtsever Gençlik, Liseli Gençlik, Partizan, Halkın Birliği, Halkın Kurtuluşu Yolunda Gençlik, özgürlük Yolu, Devrimci Proleterya,Savaş Yolu, Bora, Sürekli Devrim, Bağımsız Türkiye, Genç öncü, GençSosyalist, Devrimci Demokratik Gençlik, Genç İşçi, Kitle, Güney, Devrimci Militan adlarındaki dergi ve gazetelerin Ankara ili içine sokulmasını yasakladı.

8- ABD'nin Kabil büyükelçisi kalmakta olduğu otelden kaçırılarak öldürüldü.

15 Şubat 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit düzenlediği basın toplantısında çeşitliülke sorunları ve Meclisten geçen yasalar hakkında bilgi vererek, APTemsilciler Meclisinin son bildirisine de değinerek, bunun «kışkırtılmaya hazır çevreleri ayaklanmaya çağırır nitelikte» olduğunu söyledi.

2- Ankara Cumhuriyet Savcılığı, AP temsilciler Meclisi tarafından yayınlanan bildiride, «halkı hükümete karşı suç işletmeye teşvik ve tahrik edici nitelikte hükümler bulunduğu» gerekçesi ile soruşturma açtı.

3- Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Oktay Kurtböke,«Naylon gazeteleri ve naylon gazete sahiplerini basın dünyamızdanatacak her türlü girişimi (TGS) olarak daima destekleyeceklerini» bildirdi.

4- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından yapılan açıklamayagöre, Türkiye'nin ham petrol üretimi günde 5 bin varil artmıştır. Bu artışla, günde 75 bin yılda da 27 milyon 375 bin dolarlık döviz sağlanacaktır.

5- «Türkiye Hür İsçi Sendikaları Konfederasyonu» adı ile yeni birişçi sendikaları federasyonu kuruldu. Genel Başkan Fahrî Sarısaltıkoğlu basma yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif is, Türkiye Ekmekiş, Türkiye Hizmet İs, Türkiye Teknik İs ve Andok iş sendikalarının birleşerek Hür - İş konfederasyonunu oluşturduklarını bildirdi.

6- AP Hatay il ikinci başkanı Hakkı Karagözoğlu, kimliği belirlenemeyen kişilerin taşla saldırısı sonucu ağır yaralandı.

7- Adana'nın Narlıca semtinde bir kahvehaneye yapılan silahlısaldırı sonucu 4 kişi öldü, iki kişi de ağır yaralandı.

16 Şubat 1979

1- Başbakan Bülent Ecevit, (UPI) Uluslararası Basın Enstitüsünün, silahlı bir saldırı sonucu ölen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi'nin anısını yaşatmak amacı ile yayınlayacağı özel broşür için bir mesaj gönderdi.

2- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu 1979 mali yılı bütçesininMillet Meclisinde görüşülmeye başlanması dolayısiyle yaptığı sunuşkonuşmasında, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazdan çıkabilmesi için halktan özveri isteğinde bulundu.

AP Grubunun görüşlerini açıklayan Genel Başkan Demirel de bütçeyi eleştirerek, anarşik olayların önlenmesi için hükümetin çekilmesigereğini savundu.

3- Tahran Büyükelçimiz Turgut Tülümen iran devriminin lideri .Humeyni'ye Başbakan Ecevit'in mesajını sundu. Düzenlenen törendekonuşan Humeyni, Türkiye ile İran arasındaki işbirliğinin önemine değinerek, Türk ulusuna, Hükümetine ve Başbakanına en iyi dileklerinibildirdi.

4- CGP Başkanlık divanı, yayınladığı bildiride, hükümeti, basınüzerindeki maddi baskıları artırmakla suçladı.

5- Pet-Kim ürünlerine yüzde 65'e kadar zam yapıldı.

6- İçişleri Bakanlığından bildirildiğine göre, jandarma komutanlığına bağlı birlikler son bir hafta içinde Ankara'da yaptıkları aramalarda 133 tabanca ele geçirdiler ve 106 yasa kaçağını yakaladılar.

7- Bandırma'da Ülkücü Gençlik Derneği (ÜGD) yanlısı yayın yapan Bengi gazetesinin bürosunda yapılan aramada ele geçirilen suçaraçları ile ilgili olarak yakalanan 15 kişi tutuklandı.

8- İranda devrim hükümeti, aralarında SAVAK gizli polis örgütünün eski başkanı general Nimetullah'ın da bulunduğu 4 generali dahaidam etti.

17 Şubat 1979

1- Türkiye'ye yapılacak âcil yardımla ilgili olarak Hürriyet gazetesine bir açıklamada bulunan Federal Almanya Başbakanı HelmutSchmidt, Guadeloupe'da kararlaştırılan yardım kararının gecikilmedenyerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Schmidt, «Ancak, Başbakan Ecevit'in istekleri, bizim verebileceğimizin çok üstünde.» dedi.

2- Türkiye ile AET arasında bir Malî Protokol imzalandı. Buprotokol uyarınca, Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye üç yıl içindeyaklaşık 450 milyon dolarlık proje kredisi açacak.

3- MHP, CHP'yi ve Hükümeti hedef alan «Kara Kitap» adlı birkitap yayınladı.

4- Hanio radyosu bugünkü yayınında Çin'in Vietnam'a karsı büyük bir saldırıya geçtiğini» bildirdi. Vietnam'ın, derhal Güvenlik Konseyine başvurarak Çin'in saldırısını durdurmak için önlem alınmasınıistediği açıklandı.

5- İran'da 6 kasım günü bütün iş kolarmda Sah yönetimine karsıbaşlatılan genel grev Humeyni'nin çağırışı üzerine sona erdi. Bu grev«yakın tarihin en uzun grevi» olarak nitelendirildi. Diğer taraftan yabancı ajanslar İran'da 26 kişinin daha idam edildiğini bildirdiler.

18 Şubat 1979

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın geçen yıl 684 yatırımcıya yeni yatırımlar için teşvik belgesiverdiği, bunların toplam tutarının 135 milyar lirayı bulduğu, döviz gereksinimin ise 2 milyar 684 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

2- Birinci Ordu Sıkıyönetim Komutanlığından yapılan bir açıklamaya göre, son bir hafta içinde İstanbul'da sıkıyönetim kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerce 51 tabanca, 2 av tüfeği, 988 tabancamermisi ele geçirildi ve 53 kişi haklarında düzenlenen 23 soruşturmadosyası ile birlikte askerî savcılığa sevkedildiler.

3- Gazeteci Yasar Aysev, Ankara Gazete Sahipleri Sendikası Başkanlığından ve sendika üyeliğinden istifa etti. Yapılan genel kurul toplantısında idare heyeti başkanlığına Erdoğan Tokatlı seçildi.

4- Yunanlı mühendis Andreas Politakis'in girişimi üzerine Elefteritipia gazetesi, Abdi İpekçi adına yarışma düzenledi. «Türk - YunanDostluğu» konulu yarışmaya 100 bin liralık ödül kondu.

5- Çin - Vietnam çatışmasına değinen Sovyet Tass Ajansı veMoskova radyosu, Çin'e ihtarda bulunarak saldırıyı durdurmasını istedi, aksi halde Sovyetler Birliği ile Vietnam arasında 3 kasımda imzalanan anlaşma hükümlerinin yerine getirileceğini bildirdi.

19 Şubat 1979

1- Basın İlân Kurumu Genel Kurulu ile Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulmasına ilişkin kanun hükmündeki kararname. Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararname Basın - İlân Kurumu Yönetim Kurulunun 5 olan üye sayısını, gene! müdür dışında 7'ye çıkarmakta. Kararname, Basın İlân Kurumu Genel Kurulunun da 33 kişidenoluşmasını öngörüyor.

2- İstanbul Barosu başkanı Orhan Apaydın düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığının İstanbul'un ilçelerinde asliye mahkemeleri kurma kararına karşı çıkarak. Baro üyesi 700 avukatın direnişegeçeceğini belirtti.

3- Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü görevinden alındı,yerine Ergun Aymergen atandı.

4- Kartal'da yayınlanan Hürsöz gazetesinin sahibi, MHP eskiKartal ilçe Başkanı Erdoğan Hançerlioğlu, kimliği belirlenemeyen kişilerce tabanca ile öldürüldü.

5- Filistin Kurtuluş Örgütünün Tahran bürosu Yürütme Kurulu Başkanı Yasser Arafet tarafından açıldı.

20 Şubat 1979

1- Yabancı silahlı kuvvetlere ait gemilerin Türk sularından geçişleri, Türk iç sularına ve limanlarına gelişleri ve bu sulardaki hareket vefaaliyetlerine ilişkin olarak Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik Bakanlar Kurulunca onaylandı.

2- Ankara Gazete Sahipleri Sendikası Başkanı Erdoğan Tokatlıyaptığı açıklamada. Basın İlân Kurumunun yeni kuruluş şeklini eleştirerek basının 1960 öncesinin ağır bunalım devresine sokulduğunu ilerisürdü.

3- OECD tarafından yayınlanan raporda, 1971 ve 1976 yıllarındaTürkiye'de ücretlerin, fiyatların önünde gittiği bildirildi.

4- Vietnam Haber ajansı, Çin askerlerinden 3500 kişinin öldürüldüğünü, 80 tankın tahrip edildiğini bildirdi.

5- Tahran basını İran'ın Irak sınırına yakın Kürdistan eyaletindeyeniden olaylar çıktığını, bazı bakanların olayları yerinde incelemeküzere başkentten Kürdistan'a gittiklerini bildirdi.

6- İran Devriminin Sesi Radyosu, Sah'ın 4 generalinin daha idamedildiğini açıkladı.

21 Şubat 1979

1- Adalet Bakanlığı bütçesinin Millet Meclisinde görüşülmesisırasında eleştirileri yanıtlayan Adalet Bakanı Mehmet Can, cezaevlerinde 2-3 kişinin ayni yatakta yattığı iddialarının doğru olduğunu söyledi. Bakan Can, «Haziran ayından bu yana 25 bin anarşist içeriye girmiştir, yatak yetmemektedir, halen tutuklu ve hükümlü olarak cezaevlerinde 54 bin 642 kişi bulunmaktadır.» dedi.

2- Emekli ve yabancı uyruklu doktorların ülkemizde sözleşmeliolarak çalışmalarını öngören kararname Bakanlar Kurulunca onaylandı.Böylece yaklaşık 1000 doktordan daha yaralanılacağı bildirildi.

3- «Krediler Yüksek Nazım Heyeti» çalışmalarına başladı. Toplantının açış konuşmasını yapan Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler,tarım kesiminde büyük sorunlar bulunduğunu, bunların üretim temelinedayalı demokratik halk kooperatifleri ve tarımsal kredi veren ZiraatBankası yasasında yapılacak değişiklikler ile ancak çözümlenebileceğini söyledi.

4- CHP Genel Merkez binasının arkasında tahrip gücü fazla yüksek olmayan bir bomba patladı. Can kaybı olmadı ancak, bina hasargördü.

5- Ankara Belediye Meclisi 1980 yılında «Abdi İpekçi Haftası»düzenlenmesini ve ipekçi'nin adının Başkentte bir çocuk parkına verilmesini oybirliği ile kararlaştırdı.

6- Türkiye ile Fransa arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesiniamaçlayan protokol Paris'te imzalandı.

7- Ankara devlet opera ve balesi sanatçılarından Meriç Sumenve Özkan Aslan, Bolsoy Bele Topluluğunun çağırılısı olarak Moskova'ya gittiler.

8- Çin birliklerinin Vietnam sınırından 17 kilometre içerilere girdikleri bildiriliyor. Tass ajansı ve Rus radyoları, bu tutumundan dolayıÇin'in cezalandırılacağını söyledi.

22 Şubat 1979

1- Yüksek Askerî Şura'nın, Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında üç gün süren toplantısından sonra yayınlanan bildiride, yurt dışında çalışan isçilerin, saptanacak koşullara göre yabancı döviz ödemelerihalinde, temel eğitimden sonraki askerlik hizmet süresinden muaf tutulmaları konusunun ele alındığı bildirildi. Bu konunun Millî SavunmaBakanlığınca bir tasarı haline getirilerek Meclislere şevkine karar verildiği açıklandı.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in, Cumhurbaşkanı Korutürk'e gönderdiği mektubun içeriği açıklandı. Demirel mektubunda,Hükümetin, silahlı kuvvetlerin sıkıyönetim uygulamasını engellediğiniöne sürüyor.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp, Anadolu Ajansı Muhabirinin sorularını yanıtlarken, 1979 yılının, yeni fabrika yatırımlarınabaşlamak için bir atılım yılı olacağını bildirdi. 47 il ve 28 ilçede fabrikayapımına bu yıl içinde başlanacağını söyledi.

4- Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1979 yılı çalışma programında belirtildiğine göre, banka bu yıl içersinde ziraî sektöre 125milyar 590 milyon liralık kaynak ayırdı. Bu miktar geçen yıla oranlayüzde 38.7 fazlalık gösteriyor.

5- Avrupa Parlâmentosu Sosyalist Grup Başkanı Yardımcısı PieterDunkert ile Grup Genel Sekreter Yardımcısı David Blackman bir süretemaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiler

6- NATO'nun Avrupa'deki kuvvetlerinin başkomutanı OrgeneralAlexander Haig, Washington'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içindebulunduğu ekonomik dar boğazın giderilebilmesinin, NATO için çokacele çözümlenmesi gerekli bir sorun olduğunu söyledi.

7- İran'ın devrim lideri Humeyni'nin Türkiye temsilcisi Ali EkberMehdi Pür İzmir'de bir basın toplantısı düzenledi. Ali Ekber Mehdi, Türkiye'deki SAVAK ajanlarının yakalanarak İran'a gönderilmesini istedi.

23 Şubat 1979

1- Millî Güvenlik Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, Kurulun, sıkıyönetimin, Anayasaya ve yasalara tam uygunluk içindekesin tarafsızlıkla işlediği görüsünde olduğu ve sıkıyönetimin iki aydaha uzatılması için Hükümete tavsiyede bulunmayı kararlaştırdığı bildirildi.

2- Türkiye selüloz ve kâğıt fabrikaları işletmesinin (SEKA) ürettiği ve ithal ettiği gazete kâğıdı ile 3. hamur ve okul kitap kâğıdı fiyatlarına yapılan zam, resmî gazetenin bugünkü sayısında yayınlanarakyürürlüğe girdi.

3- Turizm Bakanlığı bütçesinin Millet Meclisinde görüşülmesisırasında söz alan Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, 1978 yılındaTurizm ve Tanıtma Bakanlığının turizme eğilen bir bakanlık haline geldiğini söyledi.

4- İran başbakanı Bazargan, Başbakan Ecevit'in kutlama mesajını yanıtladı. Bazargan cevabî mesajında, Türkiye ile iran arasındakibağların kuvvetlenmeye devam edeceği umudunda olduğunu bildirdi.

5- AP'den ayrılan Trabzon milletvekili Ömer Çakıroğlu MHP'yegirdi.

6- Kahramanmaraş valisi Tahsin Soylu, içişleri Bakanlığı teftişkurulu başkanlığına atandı.

7- Akıncılar Derneği Eski Başkanı Metin Yüksek Fatih Camisiavlusunda silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldü.

8- İran'da «Marksist Fedailer» gerillalarının 50 bin kişilik birgrup halinde Tahran üniversitesinde Humeyni'ye meydan okudukları ve İran'da proleter işçi devleti kurulmasını istedikleri bildirildi. Ayrıca iran'daki Kürtlerin Lideri Celâl Talabani de İrarî'daki Kürtlerin özgürlüğe kavuşuncaya kadar silahlarını bırakmayacaklarını söyledi.

24 Şubat 1979

1- CHP Ortak Grubunun bugünkü toplantısında. Bakanlar Kurulunun, 13 ilde devam etmekte olan sıkıyönetimin 2 ay daha uzatılmasıistemi oylanarak kabul edildi. 52 Üye sıkıyönetimin uzatılması aleyhinde oy kullandı. Ortak Grupta konuşan Başbakan Bülent Ecevit, sıkıyönetim yasasında değişiklik yapılarak, «olağanüstü hal» yasası getirilmesi hususunda çalışmalar yapıldığını bildirdi.

2- Bugün genel kurulları yapılan örgüt ve kuruluşlar :

1 - Türkiye İşçi Partisi 2. büyük Kongresi.

2 - Türkiye İşçi Partisi 2. Büyük Kongresi.

3 - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu genel kurulu.

4 - TMMOB Maden Mühendisleri Odası Genel Kurulu.

5 - Ziraat ve Meteoroloji Mühendisleri odaları genel kurul-

6 - Köy - Koop ve Arkeologlar Derneği Genel Kurulu.

7 - Umum Gazete Bayileri ve Satıcıları Derneği Genel Ku-

3- Eurovision 79 şarkı yarışmasının Türkiye elemeleri finali İstanbul'da yapıldı. «Seviyorum» adlı yapıtla grup 21 peron 69 puan alarakbirinci oldu.

4- Grafiker - Ressam Mehmet Güler, Federal Almanya'nın Kassel-kentinde «Anadolu'da İnsan ve Doğa» adlı 25. kişisel sergisini açtı.

25 Şubat 1979

1- TBMM toplantısında, sıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasınailişkin Başbakanlık teskeresi, 225 oya karsı 337 oyla kabul edildi. 563üyenin katıldığı oylamada 1 çekimser oy kullanıldı. 67 üye oylamayakatılmadı. Oylamada, yalnız AP grubu red oyu kullandı. CHP, MSP,MHP, Kontenjan, Millî Birlik Grubu üyeleri kabul oyu verdiler.

2- Ankara Gazeteciler Cemiyetinin 20. genel kurul toplantısı yapıldı. Cemiyet Başkanlığına 185 oyla yeniden Beyhan Cenkçi seçildi.Cemiyetin Yönetim Kuruluna Erdoğan Tamer, Aydın Köker, Savaş Kıratlı, Ergin Ünal, Mehmet Muhsinoğlu ve Faruk Taskıran seçildiler.

3- Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti olağan genel kurul toplantısıyapıldı. Başkanlığa Halkın Sesi ve Milliyet Gazetesi muhabiri AkayCemal getirildi.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 1979 yılında 2 milyon ton çimento dış satımı gerçekleşecek. 7 Yeniçimento fabrikası için 130 milyon marklık dış finansman sağlandı.

26 Şubat 1979

1- Millet Meclisinin bugünkü toplantısında Maliye Bakanlığı bütçesi ile ilgili eleştirileri yanıtlayan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu,Türk ekonomisinin güç koşullar altında olduğunu, döviz rezervinin halen 601 milyon dolar olduğunu, beklenen trasferlerin ise 2 milyardoları aştığını bildirdi.

2- Türkiye İşçi Partisinin (TİP) iki gün süren ikinci büyük kong.resi sona erdi Genel Başkanlığa yeniden Behice Boran seçildi.

3-- Türk bale sanatçıları Meriç Sumen ve Özkan Aslan MoskovaDoleohi tiyatrosunda başarılı bir gösteri yaptılar.

4- Çin - Vietnam savasının 10'uncu gününde ajanslar, Vietnam'ın direnişine rağmen Çin birliklerinin sınırda 80 kilometre kadariçerilere girdiklerini bildiriyorlar. 'Vietnam'ın Sesi Radyosu ise Çinlilere büyük zayiat verdirildiğini, bir ikmal yolu üzerndeki çarpışmadaÇin birliklerinden 3500 kişinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

27 Şubat 1979

1- 1979 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Millet Meclisi genelkurulunda 213 red oyuna karşılık 228 oyla kabul edildi. Bütçe, 397 milyar, 309 milyon, 378 bin, 950 lira olarak bağlandı.

2- Genelkurmay Başkanı Kenan Evren verdiği demeçte, sıkıyönetim komutanlıklarına karşı yönetilen eleştirileri cevaplandırarak, iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi Evren, «Hiç bir partinin ve ideolojinin değil, yalnızca yüce milletimizin emrinde ve hizmetinde olan Türk silahlı kuvvetleri mensuplarının çıkar çekişmelerine konu edilmemesininülkemizin bugünkü yüksek menfaatleri gereği olduğunu belirtmekte büyük yarar gördüğümü bütün kamuoyuna açıklamayı görev saymaktayım.» dedi.

3- İstanbul Üniversitesinin başvurusu üzerine, sağlık personelinin tam gün çalışması hakkındaki yasayı görüşen Anayasa Mahkemesi,yasanın Anayasaya uygun olduğuna karar verdi.

4- Geçtiğimiz aralık ayının son haftasında Kahramanmaraş'tameydana gelen şiddet eylemleri ile ilgili 1181 kişi hakında kovuşturma yapıldığı ve bunlardan 581'inin tutuklandığı Sıkıyöneti komutanlığınca açıklandı.

5- Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) nün, Türk ve Yunan gazetecileri arasındaki ilişkileri geliştirmek amacı ile bir süre önce aldığıkarar uyarınca Yunanlı gazetecilerden oluşan bir heyet Atina'dan İstanbul'a geldi.

28 Şubat 1979

1- Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun bugün çalışmalarınabaşlayan OLEYİS İç Anadolu bölge toplantısında yaptığı konuşmada,1979 yılının, turizm yatırım yılı, inşa yılı olacağını söyledi, güney Antalya Projesinin gerçekleşmesi ile 40 bin yatak kapasitesi yaratılacağınıve 17 bin kişiye yeni iş olanağı sağlanacağını bildirdi.

2- AP Genel Başkan Yardımcısı Ali Naili Erdem verdiği yazılıdemeçte çeşitli konulardaki hükümet icraatını eleştirirken genel seçimistedi.

3- Memur ve emeklilerin bir üst dereceye yükseltilmelerine veçeşitli kademlerde görev yapanların ek göstergelerinin artırılmasına ilişkin kanunlar Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

4- Elâzığ, Malatya ve Bingöl sıkıyönetim komutanlığınca, sıkıyönetimin ilk iki aylık dönemi içinde 141 kişinin gözaltına alındığı,bunlardan 44'nün tutuklandığı, yine bu dönem içinde yapılan aramalarda 23 adet muhtefli çapta tabanca, 3 adet uzun menzilli silah, 650adet çeşitli çapta mermi, 80 adet dinamit lokumu, 50 adet tahrip kapsülü ele geçirildiği bildirildi.

5- Tüm Öğretim Üyeleri Derneği (TÜMÖD) tarafından düzenlenen geleneksel «Seha Meray Ödülü» nün bu yıl, silahlı saldırılar sonucuöldürülen Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu, Doç. Dr. Bedri Cömert, Doç.Dr. Orhan Yavuz ve Doç. Dr. Necdet Bulut'a verilmesi dolayısiyleODTÜ'de bir tören düzenlendi.

6- Bir süredenberi rahatsız bulunan emekli gazeteci Rıfkı Nakiboğlu öldü.

7- Associated Press ajansının verdiği habere göre, İran'dakiKürt liderleri, İran'daki durumu sömürmeyeceklerini ve ayrı bir Kürtdevleti istemediklerini söylediler. İran Başbakan Yardımcısı Emirintizam bu haberleri doğrularken «Kürtlerin İran'dan ayrılmaları ile ilgilibir sorun yoktur.» dedi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106