22.6.1978
×

Hakkında

Künye

İletişim

HAZİRAN 1978

1 Haziran 1978

1- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ANKA ajansı muhabirinin sorularını cevaplandırırken, hükümetin 5 milyar dolarlık ödeme kolaylığısağladığını belirterek, «Bu, dün denecek kadar yakın bir zamana dekhayal edilmeyen büyük bir rakamdır» dedi.

2- Orman Mühendisleri Odası'nca düzenlenen «Orman KöylerininKalkındırılması ve Ormancılık» konulu panelde konuşan Orman Bakanı Vecdi İlhan, «Orman muhafaza memurlarıyla, polisiye önlemlerleormanları koruyamayız. Tek çare ormanları ormanda yaşayan köylüyekurutmaktır» dedi.

3- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan düzenlediği basın toplantısında, «Hükümetin ülkede iç harp çıkartmak isteyenlerin elinde biroyuncak haline geldiğini» söyledi.

4- Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı, kısa adı «KÜP» olan Köylüye Ulaşım Projesi için Doğu ve Güneydoğu Anadolu yöresine 400adet ağır is makina parkının, ilk parti 28 dozerini Ankara garında düzenlenen bir törenle gönderdi.

5- Yurdumuzda meydana gelen anarşik olaylarda, 19 yere patlayıcı madde atıldı. Ankara'da 2 kişi ölü bulundu.

6- Başbakan Bülent Ecevit, Washington'dan New York'a hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin şiddetli birekonomik bunalımda bulunduğunu belirterek, «Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin daha sağlam bir esasa dayandırılması için çaba harcanacağını» söyledi.

7- Sovyet Komünist Parti Genel Sekreteri Leonid Brejnev, Çekoslovakya'yı ziyareti sırasında Prag şatosunda yaptığı konuşmada «Savaşı hiçbir kuvvetin çekip çıkaramıyacağı kadar derine gömmek istiyoruz» dedi.

2 Haziran 1978

1- Finlandiya ile Türkiye arasında Ekonomik işbirliği anlaşmasıimzalandı. Anlaşma Türkiye ile Finlandiya arasında madencilik, metalürji, ormancılık, güç santralleri. Telekomünikasyon ve petro - kimyaalanlarında işbirliğini öngörüyor.

2- Ticaret Bakanı Teoman Köprülü buğday satış fiatı ile ilgiliolarak yaptığı açıklamada «Buğday sabit fiatı Ticaret, Gıda - Tarım veHayvancılık Bakanlıkları ile Toprak Mahsulleri Ofisi Temsilcisinden oluşan bir Komitece saptanan isleme FOB masrafları eklenerek hesaplanacak» dedi.

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp basına yaptığı açıklamada «Bağımsızla rarasmda nifak sokmak isteyenler başarılı olamayacaktır» dedi.

4- Maliye Hesap Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen panelde konuşan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu «Yeni vergi tasarısınıntoplumun her kesimini mali, ekonomik ve siyasal sonuçları bakımındanfarklı şekilde etkiliyecek» dedi.

5- Türk - İş Genel Başkanı Halil Tunç İzmir'de yayınlanan «Ekspres» gazetesine verdiği demeçte «gerek DİSK, gerek TÜRK - İŞ birleşme için öncelikle kendi bünyelerinde bir kamuoyu oluşturmalıdır» dedi.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylardaUrfa'da 3 kişi, Kayseri'de bir polis öldürüldü. Ankara'da Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Ömer Bakır bıçaklı saldırıya uğradı.

7- Elazığ - Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında17 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

8- Başbakan Bülent Ecevit Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nunsilahsızlanma Özel Toplantısında yaptığı konuşmada «Karşılıklı anlayışgüven ve dayanışmayı geliştirmek silahsızlanma çabalarına en sağlamtemeli teşkil edecektir» dedi. Başbakan Bülent Ecevit Washington'dakiUlusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada ise, «Türkiye artık NATO'nün silâhlı nöbetçisi sayılmayı istemiyor» dedi. New-York'ta New-YorkTimes gazetesinin yöneticileriyle de görüşen Başbakan Bülent Ecevit«Türkiye'nin NATO'ya katkısının NATO'nun katkısı oranında olacaktır»dedi.

9- Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Zeki Kuneralp'ın makam otomobiline ateş açan tedhişçiler Büyükelçinin eşi Necla Kuneralp, bacanağı emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve İspanyol şoförü Antonio ToresOlmedo'yu öldürdüler.

10- New - York'ta «Milliyet» gazetesine bir demeç veren KTFDBaşkanı Rauf Denktas «barış ayak oyunlarıyla, yalan - yanlış propagandayla gerçekleştirilmeye çalışılırsa Kıbrıs sorununa yarar getirmez»dedi.

11-Yunanistan Dışişleri Bakanı Rallis Basına yaptığı açıklamada«Ambargo kalksa bile Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri dengebozulmayacaktır. Çünkü biz Yunan Hükümti olarak gerekli önlemlerialdık» dedi.

12- Yunanistan'da yayınlanan «Katemeri» gazetesinin yorumunda«Karamanlis'in haklı ve yerinde müdahalesi ile Türk yanlısı ambargocümlesi bildiride yer almamıştır» dedi.

13- ABD Dış İşleri Bakanlığının bi.r yetkilisinin yaptığı açıklamada«Sovyet ajanları, Amerikalıların haberi olmaksızın, gizli bir tünelf kullanarak Amerikanın Moskova Büyükelçiliğine çeşitli defalar girmiş veson derece hassas dinleme aygıtları yerleştirmişlerdir» dedi.

3 Haziran 1978

1- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin İzmirde düzenlediği «bayrağa saygı» mitinginde yaptığı konuşmada, bu hükümetin sonu gelmiştir. Dedi.

2- Çalışma Bakanı Bahir Ersoy, Bakanlığında düzenlediği basıntoplantısında işverenlerin, izin almadan toplu işçi çıkaramayacaklarınısöyledi.

3- Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, düzenlediği basın toplantısında. Hükümetin düşeceği söylentilerine inanan militanlar hem kendileriin hemde başkalarını yakıyorlar» dedi.

4- Ankara'da Trafik Müdürlüğü bünyesinde, dolmuş ve taksilerikontrol için «Sivil trafik ekipleri» kuruldu.

5- Konya Vali Konağına patlayıcı madde atıldı. Erzurum'da Eğitim Enstitülü bir öğrenci tabancayla vurularak öldürüldü.

6- Yurtta Meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 10 kişideyaralandı.

7- İspanyol Polisi, Türkiye Madrid Büyük Elçisi Kurenalp'in esive bacanağının öldürülmesiyle ilgili görülen dört kişiyi tutukladı.

8- Sovyet Devlet Başkanı Leonid Brejnev'in Çekoslocvakya'yayaptığı dört günlük resmi ziyaretin sonunda, yayınlanan ortak bildiridetüm ülkeleri nükleer silahların üretimini durdurmaya çağırdı.

9- FKÖ, Kudüs'te bir otobüste patlayan bombanın sorumluluğunuüstlendi.

4 Haziran 1978

1- Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş Türk Sanayicileri ve İşAdamları Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle Millet Meclisi'nde yaptığıgörüşmeden sonra verdiği demeçte, «Türkiye'mizde Türk Milleti, hiçbirayırım yapılmaksızın bütün vatandaşlarıyla bir bütündür. İster Kamu,ister özel sektör olsun, Anayasa ve yasalarımıza gööre, sosyo-ekonomikyaşamımızın vazgeçilmez iki unsurudur» dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel İzmir'de düzenlediği basın toplantısında, «Kanunların himayesinde suç işlenemez. 1 Mayıs günü İzmir'e intikamcı afişler asılmıştır. Neyin kavgasını yaptığımız bellidir. Konak Meydanında Mao, Lenin, Stalin'in resimleri aşılamaz» dedi.

3- Başbakan Yardımcısı ve CGP Genel Başkanı Turhan FeyzioğluPartisinin Hatay'da düzenlediği bölge toplantısında yaptığı konuşmada,«Ülkemizde şiddet olayları tek kaynaklı değil çok yönlüdür» dedi.

4- Orman Bakanı Vecdi İlhan Mersin'de Bakanlığı ile ilgili olarakyaptığı bölge toplantısında, «Son on yılda çıkan 8 bin orman yangınında140 bin hektardan fazla orman alanı yanmıştır. 1977 yılı yanan 33 bin229 hektar orman alanı ile en çok ormanın kül olduğu yıl olmuştur»dedi.

5- İstanbul'da Defterdarlıkla Meyak tasarısı ile ilgili olarak açıklama yapan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, «Kurum üyelerine, sosyalyardımlar ile ekonomik ve sosyal hizmetler yapacaktır. Sosyal yardımlar, emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımları şeklinde düzenlenecektir»dedi.

6- Ankara'nın Şentepe semtinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmada 3 öğrenci yaralandı.

7- Başbakan Bülent Ecevit Washington'da verdiği demeçte, «Yunan önerisini ilke olarak kabul etmekle beraber iki müttefik ülke arasında bir saldırmazlık paktının imza edilmesinin normal birsey olmadığınıhatırlatarak, konunun iki ülke arasındaki sorunlar çerçevesinde ele alınarak müzakere edilmesi gerektiğini» söyledi.

8- Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis Washington'daYunan asıllı Amerikalıların en büyük Cemiyeti olan AHEPA'da yaptığıkonuşmada, ülkesinin durumunun Avrupa ülkelerinden iyi olduğunu belirterek «Yusanistan'ın gurur ve güvenliği aleyhine herhangi bir hareketin yapılmasına müsaade edilmeyecektir» dedi.

9- Zaire'ye resmi bir gezi yapmakta olan Çin Dışişleri BakanıHuang Hua, Kinsasa'da yaptığı bir konuşmada, «Sovyetler Birliğini Afrika'yı egemenliği altına almaya çalışmakla» suçladı.

10- Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Devlet Başkanı Muammer Kaddafi Cezayir Parlamentosunda yaptığı konuşmada, «Ülkesi ileCezayir ve Tunus arasında bir siyasal birlik kurulması önerisinde bulunduğunu» açıkladı.

5 Haziran 1978

1- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında, «Biz Türkiye'de 5,5milyon oyu temsil ediyoruz. Bizim sesimizi kimse kesemez» dedi.

2- Çalışma Bakanı Bahir Ersoy, Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO)'nun 7-8 Haziran tarihleri arasında yapılacak olağan toplantısınakatılmak üzere Cenevre'ye gitti.

3- Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 1978 yılı karayolları geleneksel Bölge Müdürleri toplantısının açış konuşmasını yapan Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi, «Ülke ulaşımının makro düzeyde planlanması bugüne değin oluşturulamamıştır. Ulaşım sektörleri arasında gelişmeyi dengeliyecek bir model oluşturulmaması sektörlerin gelişmesinidüzensiz hale getirmiştir» dedi.

4- Türkiye Tabiatı Koruma Cemiyeti'nin düzenlediği panelde konuşma yapan Orman Bakanı Vecdi İlhan, «Oburlar gibi talan edilen, sömürülen doğayı korumalıyız» dedi.

5- İmar ve İskan Bakanı Ahmet Karaaslan düzenlediği basın toplantısında, «Sahillerin yağmalandığını, inşaat işlerinin kalitesiz yürütüldüğünü, gecekondu fonunun konut yapımı yerine cari giderlere harcandığını, deprem afetleri için harcanması öngörülen, kullanılan paralariçin Sayıştay'a hesap verilemez duruma gelindiğini, bazı kesimlerdeyasa dışı fazla ücret ödendiğini» açıkladı.

6- Aydın'da öğrencilerin üzerine atılan patlayıcı madde 15 kişininyaralanmasına neden oldu.

7- Başbakan Bülent Ecevit ABD Savunma Bakanı Harold Brownile yaptığı görüşmelerden sonra gazetecilere, «ABD Savunma BakanıBrown Türkiye'nin karşılaştığı sorunlara özel ilgi göstermektedir. Bugörüşmemiz ambargonun kalkabileceği umutlarının güçlendiği bir dönemde olmuştur» dedi.

8- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat Süveyş Kanalı'nın açılışının3. yıldönümü nedeniyle kanal bölgelerindeki kentleri ziyaret etti.

6 Haziran 1978

1- Belçika ve ABD'ye yapmış olduğu geziyi tamamlayan Başbakan Bülent Ecevit Yeşilköy havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, «Bugün uzun bir görev gezisinden yurda dönmenin mutluluğu içindeyim. Bilindiği gibi gezim, iki aşamalı idi. Birinci aşamasında Brüksel'euğradım. Orada Avrupa ve dünya basını ile geniş temaslarda bulundum.Ayrıca NATO Genel Sekreterliği ile gerek Avrupa Ekonomik TopluluğuMerkeziyle temaslarım oldu. Amerika'daki temaslarımın da çok yararlıolduğu izlenimi edindim» dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, İzmir'de partisinin il binasında yaptığı konuşmada, «AP tabanının MHP'ye kaydığı biçimindeki yaygın söylentiyi dikkate almak gerekir. Geçmişteki bazı hatalarımızMHP'yi bugünkü duruma getirmiştir» dedi.

3- Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, Devlet Tiyatrolarındanemekli olan ve özel tiyatrolarda görevli sanatçılardan yararlanılacağınıaçıkladı. Kışlalı, «Sanat yaşamlarının doruğunda emekli oln sanatçılarınTürk toplumuna katkılarının yeniden sağlanması birincil görevimizdir»dedi.

4- Adalet Bakanı Mehmet Can, yeni İnfaz Yasası Resmi Gazetede yayınlanır yayınlanmaz cezaevlerinde bulunan 5000 dolayında hükümlünün salıverileceğini açıkladı.

5- Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve orta okullarla liselerde 1978-79öğretim yılında okutulacak yeni kitapların listesini belirledi.

6- Geçirdiği ruhsal bir bunalım sonucu Yeşilyurt'taki evinden ayrılan ve Erdek sahillerinde cesedi bulunan Gazeteci Adnan Tahir, İstanbul'da toprağa verilecek.

7- ABD, Fransa, İngiltere - F. Almanya ve Belçika Mobutu'yu korumak için Zaire'ye ekonomik ve askeri «Müdahale»'yi kararlaştırdı.

8- Kolombiya'da başkanlık seçimlerini Liberal Parti adayı JulioCesar Turbay Ayala kazandı.

7 Haziran 1978

1- Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş'ın başkanlığında biraraya gelen siyasi parti grup baskanvekilleri 9 tasarı ve teklifin Meclis'tengeçmesinde anlaştı.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel AP ortak grubunda yaptığı konuşmada, «Milletvekillerine eeza verilirse sine-i millete döneriz»dedi.

3- Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, Türk - İş Genel BaşkanıHalil Tunç'u ziyaret ederek kendisinden işçi sorunları hakkında bilgialdı.

4- Adalet Bakanlığından yapılan bir açıklamada yeni infaz yasasına göre, iyi halli mahkumların cezasının yarısının indiği açıklandı. Buyasadan idama mahkum olanlar yararlanamayack.

5- Bakanlar Kurulu'nun toplantısında bir konuşma yapan Başbakan Bülent Ecevit, üyelere Amerika gezisi hakında bilgi verdi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu'nun bu yılki hububat alım fiyatlarınailişkin kararnamesi resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6- Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının yurt dışında geçenve belgelenen çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesine ilişkin yasa Resmi Gazete de yayınlandı. Konu ileilgili bir açıklama yapan Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, «İşçiemeklilerinin bundan böyle kaderlerine terkedilmeyeceğini» söyledi.

7- DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar yaptığı yazılı açıklamada,DİSK'in işçi sınıfından zoraki tasarruf sağlamaya yönelik her türlü girişime karşı çıkacağını, «İYAK» adı altında bir kuruluşa isçilerden kesinti yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.

8- DİSK'e bağlı Genel - İş Sendikasına üye 2000 işçi, İzmit Belediyesi işyerlerinde greve başladı.

9- Malatya'da Mustafa Kemal Eğitim Enstitüsü'nün kimliği bilinmeyen kişilerce benzin dökülerek yakılmak istenmesi sonucu okul kısmen yandı.

12 Mart döneminde sıkıyönetim savcılığı yapan Yaşar Değerli'ninFenerbahçe'de otomobiline konan patlayıcı madde hasara neden oldu.

CHP il binasının tahrip edilmesi sonucu binanın pencereleri ilesokak kapıları tamamen parçalandı.

Anarşik olaylar Ankara, İstanbul, Erzurum, Samsun, Antakya veBalıkesir'de devam etti.

10- Atina'da yayınlanan hükümet yanlısı «Kathimerini» gazetesinde yer alan bir yorumda, Türk - Yunan anlaşmazlığının «Barışla çözümleneceğinden emin olunmadığı» belirtildi.

11- ABD Başkanı Jimmy Carter, Sovyetleri, Afrika'daki istikrarsızlıktan yararlanarak bölgedeki etkinliklerini arttırmaya çalışmakla suçladı, Carter «Sovyetler, ABD'ye meydan okuma, ya da işbirliği arasında bir seçim yapsın» dedi.

12- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, yaptığı açıklamada barışgerçekleşmezse İsrail ile savaşa devam edilebileceğini söyledi.

13- İngiltere Başbakanı James Callaghan Avam kamarasında yaptığı konuşmada, Afrika'nın «İki blokun çatışmalarına sahne olduğunusöyleyerek bunun tırmanması halinde, Üçüncü Dünya Savaşı'nın Afrika'da patlak verebileceğini» belirtti.

8 Haziran 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'le görüştükten sonra yaptığı basın toplantısında, «Dünya, Türkiye'nin jeopolitik durumunu ve ekonomik potansiyelinin önemini anlamaya başlamıştır. İhracatımızı geliştirmemiz gerekir, özel kesimin ihracatı artırmaçabalarına daha çok katkıda bulunmasını istiyoruz. Bu yurt borcu halinegelmiştir» dedi.

2- Adalet Bakalığı tarafından hazırlanan Yeni İnfaz Yasası Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı.

3- Devlet Bakanı Lütfü Doğan Regaib Kandili nedeniyle yaptığıaçıklamada, din görevlilerinin camilerde, halkı bütünleştirici vaaz veöğütlerde bulunmalarını istedi.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp TRT'ye yaptığı açıklamada, akaryakıt tasarufu sağlamak için benzine alkol katılarak için benzine alkol katılarak kullanma usulünün Türkiye'de de uygulanması çalışmalarına başlanıldığını belirtti.

5- Türkiye Sanayi Odaları Birliği «Başkanlık Divanı» nın açılışkonuşmasını yapan Sakıp Sabancı, yeni vergi tasarıları ile ilgili olarakyaptığı konuşmada «Hisse senedi piyasasını sarsıcı, şirketleşmeyi önleyici üretimi engelleyici» nitelikte olduğunu söyledi.

6- Sungurlu Cezaevinde hükümlü ve tutuklular arasında çıkanolaylarda 2 kişi öldü. Ankara'da Siteler semtinde bir banka, kimliği belirlenemeyen kişilerce soyuldu.

7- Adanademirspor'u 2 - 1 yenen Trabzonspor Başbakanlık Kupasını aldı.

8- İngiltere Başbakanı James Callaghan, «Afrika, Doğu ile Batıarasında 3. Dünya savaşına yol açabilecek bir çatışma haline dönüşebilir» dedi.

9- Romanya Devlet Başkanı Nikolai Cavuşesku, Afrika'daki songelişmelerle ilgili olarak verdiği demeçte, «Afrika Birliği'nin güçlenmesi başka ülkelerin ne şekilde olursa olsun, Afrika islerine karışmalarınıönleyecektir» dedi.

9 Haziran 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit, İstanbul Sanayi Odasın'da Özel Sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıda; «Hükümet gidiyor havası yaratılmak isteniyor. Giderse Ne olacak ? ... 1977'nin son günleri, 70 sente muhtaç olduğumuz günler gelecek» dedi. Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'da aynı toplanuıda yaptığı konuşmada «üretim ve yatırımlar canlanıyor» dedi. istanbul Sanayi Odası Başkanı Emil Sencer ise «Vergitasarısı gerçekleşirse tasarruflar azalacak, işsizlik artacak, üretim kısılacaktır» dedi.

2- Başbakan Bülent Ecevit DİSK Genel Merkezinde DİSK GenelBaşkanı Abdullah Bastürk ve Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeden sonra basına yaptığı açıklamada «DİSK yönetimi'le bir anlayışiçinde olabilirsek, Türkiye'ye her bakımdan bir mutluluk getirebileceğimize inanıyorum» dedi. DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, ise«Ekonomik ve sosyal bunalımın çözümünde demokratik sendika hareketi ve hükümetler arasında yoğun ve ciddi bir işbirliği olmalıdır» dedi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel düzenlediği basın toplantısında «Buğday taban fiatının sudan ucuz olduğunu iddia ederekHükümet, köylüyü ezmeye kararlıdır» dedi.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp 16 sanayici ile yaptığıtoplantıdan sonra verdiği demeçte «Bazı sanayi mamullerindeki vergiiadesinin arttırılması ve lüzumlu ihracat dövizinin sağlanması konusunda gerekli gayret gösterilecek» dedi.

5- Türkiye l. Çiçekçilik Kongresi Ankara'da toplandı. Toplantıdabir konuşma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler«çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapılarak çiçek üretimini geliştireceğiz»dedi.

6- Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne Yönetim Kurulu üyesi vemurahhas Müdür Aytekin Yıldız atandı.

7- İstanbul ve Konya'da meydana gelen anarşik olaylarda 4 kişiöldürüldü. Adana Eğitim Enstitüsünde meydana gelen olayda gelenolayda ise 45 öğrenci tutuklandı.

8- Ankara - Esenboğa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

9- Washington'da bir basın toplantısı düzenleyen KTFD Başkanı Rauf Denktaş «Ambargo kaldırıldığı takdirde, Kipriyanu ve Rum toplumunun kendisi ile masa başına oturmayı reddetmek için bahane bulamayacaklarını» söyledi.

10- Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis ABD gezisiyleilgili olarak Bakanlar Kurulunda yaptığı konuşmada «ülkenin çıkarlarınıkorumak için gücümüz vardır. Bu çıkarları korumaya kararlıyız, enönemli etken Milli Birlik ve beraberliğimizin sürdürülmesidir» dedi.

11- Fransız «Europe-l» radyosuna bir demeç veren Fransa GenelKurmay Başkanı Gen Guy Mery «Afrika ülkeleri için, askeri danışmanlar örgütü kurma hazırlığı içindeyiz, ayrıca iklime daha elverişli askerimalzeme, araç ve gereç sağlanması konusunu da inceliyoruz» dedi.

12- ABD'de bulunan Kıbrıs Rum Yönetim Başkanı Kipriyanu NBCtelevizyonuna verdiği demeçte «Rum yönetiminin hiçbir zaman israilaleyhinde bir politika izlemediğini» söyledi.

13- İsrail Birlikleri Lübnan'daki bir Filistin deniz üssüne saldırdı.Saldırıda 3 filistin gerillasının öldüğü 10 kadarının yaralandığı aynı saldırıda İsrail'in de 2 ölü 8 yaralı verdiği açıklandı.

10 Haziran 1978

1- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren basına yaptığıaçıklamada. Askerî Hâkim Binbaşı Yaşar Değerli'ye yapılan suikastın,Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin adlî mekanizmasını hedef aldığını belirtti ve«Gözü dönmüş bir avuç insan ülkeyi bölemez» dedi.

2- Mengen İlçe kongresine bir mesaj gönderen AP Genel BaşkanıSüleyman Demirel, «Anarşiyi bir günde durduracaklarını iddia edenlergaflet uykusundadır» dedi.

3- Çiğli Havaalanında bir açıklama yapan İçişleri Bakanı İrfanÖzaydınlı, «Eğitim enstitülerindeki huzuru bozmak ve evvelce şartlandırılmış birkaç kişi ile olaylar çıkartmak, bunun da ötesinde daha acıolarak bunu halka intikal etirerek olayları büyütmek çabaları var» dedi.

4- Uluslararası Çalışma Örgütü «ILO» nün 64. Genel Kurulu nedeniyle İsviçre'de bulunan Çalışma Bakanı Bahir Ersoy İsviçre'deTürk işçileriyle yaptığı toplantıda «Türk ulusunun bölünmesinde yarargören çevreler, uyanık Türk halkının birlik ve beraberliği karsısında yokolup gideceklerdir. Ulusal birliğe düşman çevrelerin arzuları kursaklarında kalacaktır» dedi.

5- İstanbul'da meydana gelen anarşik olaylarda 3, Elazığ ve Antalya'da meydana gelen anarşik olaylar 2 kişi vurularak öldürüldü. Ankara'da Ziraatçılar Birliği üyelerine yapılan tabancalı - taşlı saldırıda 1'iağır 25 kişi yaralandı.

6- Atina'da yayınlanan «Elefterotipia» gazetesinin bir haberindeNATO - Türkiye'de ulusal savaş sanayii kurulması için hazırlanan planıonayladı dedi.

7- Hollanda'ya resmi bir ziyaret yapan Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Huang Hua, düzenlediği basın toplantısında, «Sovyetler,Avrupa'yı Afrika ve Ortadoğu yolu ile kuşatmak istiyor» .dedi.

8- isveç'in Boras kentinde bir otelde çıkan yangında 20 kişi yandı, 55 kişi de yaralandı.

11 Haziran 1978

1- Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel Antakya Merkez İlçe Kongresine gönderdiği mesajda «Her tarafta eserlerimiz, vatandaşın gönlünde yerimiz var» dedi.

2- İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı İzmir Valiliğinde yaptığı açıklalamada, «Bakanlık görevini yüklendiğimden buyana yakalanan suçlusayısında büyük artış var, güvenlik kuvvetlerinin aldığı önlemler yeterlidir» dedi.

3- Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Huang Hua dört günlük bir ziyarette bulunmak üzere Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün'nündavetlisi olarak Ankara'ya geldi.

4- Yeni İnfaz Yasasının Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğegirmesiyle hükümlülerin salıverilmesine başlandı.

5- MSP'nin Manisa'da düzenlediği «Ege Bölgesi Fetih Miting»nde konuşan Genel Başkan Necmettin Erbakan «Türkiye güçlenmesindiye dış mihraklar Ecevit Hükümeti'ni işbaşına getirmiştir» dedi.

6- AP Bitlis Senatörü Kâmran İnan Haftalık Yankı dergisine verdiği demeçte, «Anarşi ve enflasyonun devamı, diktatörlüğü davet eder»dedi.

7- Ankara'da kimliği belirlenemeyen kişiler bir BP Benzin İstasyonunu soydular. Soyguncular 50 bin lira alarak kaçtılar.

8- Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi ağır yaralandı.

9- Arjantin'de yapılan Dünya Futbol maçlarında; Brezilya Avusturya'yı 1-0, İskoçya Hollanda'yı 3-2, İspanya İsveç'i 1-0, Peru İran'ı1-0 yendiler.

10- KTFD Başkanı Rauf Denktaş TV'de yaptığı konuşmada «Toplumlararası görüşmelerin daha da gecikmesini önlemek amacıyla RumToplumu Lideri Spiros Kipriyanu ile derhal ve hatta gündemsiz olarakgörüşmeye hazırım» dedi.

11- Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada ABD Başkanı JimmyCarter'in SSCB.ile Salt Anlaşmasına varabiliriz dediği belirtildi.

12- Filistin Haber Ajansının bildirdiğine göre FKÖ Lideri Yaser Arafat Beyrut'ta verdiği demeçte «Başkan Carter, bizim İsrail'e karşıgiriştiğimiz eylemleri kınamakta, fakat Siyonistlerin bize karsı giriştikleri saldırılar karşısında ses çıkarmamaktadır» dedi.

13- İngiltere'de yayınlanan «The Observer» gazetesinin haberinegöre Küba, Etiyopya'yı Eritreli gerillalara karşı desteklemekten vazgeçtiği belirtti.

14- New - York Times» gazetesine bir demeç veren Küba BaşkanıFidel Castro «Zaire'ye saldırıyı biz önlemek istedik» dedi.

12 Haziran 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit, AT AS Rafinerisinin üretimi durdurması konuyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ile görüştü. Ecevit bu konudayaptığı açıklamada, «Atas'da sorunu çözmeye çalışacağız» dedi.

2- Resmi bir zayeret nedeniyle Türkiye'de Bulunan Çin HalkCumhuriyeti Dışişleri Bakanı Huang Hua Başbakan Bülent Ecevit veDışişleri Bakanı Gündüz okçun ile birer görüşme yaptı. Başbakan Ecevit görüşme sırasında Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında hiçbirsorun olmadığını belirterek, «Ticaret Komisyonunun çalışmalarını hızlandırmak arzusundayız» dedi. Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanıise, Üçüncü Dünya ve tüm dünya halklarının birliği ve hegemonyacılığakarşı davalarına gerekli katkıda bulunacağız» dedi.

3- Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel Parti GenelMerkezinde düzenlediği basın toplantısında Hükümetin enerji politikasını eleştirerek, «Şimdiyedeğin bu konuda tek yatırım yapılmadı, anarşidurmadı, yatırımlar durdu» dedi.

4- Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında ekici tütün piyasaları hakkında bilgi vererek,«1977 ürünü olarak bu yıl 196 bin ton tütün alımının gerçekleştirileceğini» söyledi.

5- Anayasa Mahkemesi, memurun ölümü halinde yetim aylığıbağlanacak çocuklarından okulda okuyanları ara vermeleri durumundaaylık bağlanamayacağma ilişkin Emekli Sandığı Yasısının 74. mddesinin bir hükmünü eğitim sisteminin yetersizliği 'de gerekçe göstererekiptal etti.

6- Ankara'da bir lise öğrencisi kimliği belirsiz kişilerin tabancayla açtığı ateş sonucu ağır yaralandı.

7- Pamukbank'ın İzmir Altındağ şubesine ait kurye otosu kimliğibelirsiz kişilerce soyuldu. Soyguncular nakit ve çek olarak 1 milyon 150bin lira alarak kaçtılar.

8- Ortak Pazar Dışişleri Bakanları Danimarka Dışişleri BakanıK. B. Andersen'in başkanlığında Kopenhang'da toplandı. Toplantıdanönce bir basın toplantısı düzenleyen Anderson Türkiye ile AET ilişkilerinin görüşüleceğini bildirdi.

9- Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Spiros Kipriyanu Paris'te FransaCumhurbaşkanı Valery Gischard D'estagin tarafından kabul edildi görüşmeden sonra bir açıklama yapan Kipriyanu, «Son Türk önerilerinegöre Toplumlararası görüşmelere yeniden başlama olanağı bulunmadığını» söyledi.

10- Filipinler Devlet Başkanı Fendinand Marcos, altı yıl süren sıkıyönetimden sonra yeni Ulusal Meclisi açtı.

11- Rodezya'nın başkenti Salzbury yakınlarında, milliyetçi gerillalarla güvenlik kuvvetleri arasında çıkan bir çatışmada yerli halktan 22kişi öldü. Ölenlerden 9'unun kadın 12'sinin de çocuk olduğu tesbitedildi.

13 Haziran 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit'in daveti üzerine parti genel başkanları, Kontenjan Gurubu Başkanı Zeyyad Baykara, Milli Birlik GrubuBaşkanı Fahri Özdilek ve Dışişleri Komisyonları'nın başkanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi. Başbakan Bülent Ecevit toplantıda, Brüksel ve Washington gezileri, NATO ve AET yetkilileri ile yaptığı toplantılar hakkında bilgi verdi.

2- Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Etem Ayan'ın konuğu olarak Ankara'da bulunan Federal Almanya Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Gerhard Limberg yaptığı basın toplantısında, «TürkHava Kuvvetleri NATO'daki yükümlülüklerini yerine getirecek düzeydedir» dedi.

3- CHP Ortak Grubunda konuşan Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler fiat artışlarının yasal boşluklardan meydana geldiğini söyleyerekbu yasal boşluğu gidermek amacıyla iki ayrı tasarı hazırlandığını açıkladı.

4- Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyetleri arasındaki resmi görüşmeler tamamlandı. Taraflar, «iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ilişkilerin daha sıklaştırılması ve geliştirilmesiamacıyla hertürlü çabayı gösterme kararı» aldı.

5- Ankara'da meydana gelen anarşik olaylarda iki öğrenci yaralandı.

6- İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen Kopenhang'daki AETDışişleri Bakanları toplantısından sonra yaptığı açıklamada, «Yunanistan, İspanya ve Portekiz'in AET'ye katılmalarından sonra Türkiye'ninözel bir durumu olacağını kabul ettik. Türkiye, ilerde üyelik için özelanlaşmamız olan tek ülkedir» dedi.

7- ABD Dışişleri Bakanı Cayrus Vance, ABD'nin Bloksuz ülkelere karsı nükleer silâh kullanmayacağı konusunda güvence verirken,Bloksuz ülkeler de bu tür silahlar kullanmayacaklarını belirttiler.

8- Lübnan'daki Falanjistler milis kuvvetleriyle çatıştı. OlaydaLübnan eski devlet başkanı Süleyman Franjiye'nin oğlu Tony Franjiyeöldürüldü.

9- Zambia Devlet Başkanı Kenneth Kaunda Lusaka'da yaptığı birkonuşmada, Afrika'nın kıtayı bölmeye çalışan çeşitli uluslararası güçlerin savaş alanına döndüğünü söyleyerek Afrikalıları birliğe çağırdı.

14 Haziran 1978

1- TBMM birleşik toplantısında konuşan Başbakan Bülent Ecevit,dış temaslarıyla ilgili bilgi verdi. Ecevit konuşmasında, «Bu ülke hepimizin ülkesidir. Bağımsızlığa gölge düşmeksizin bütün bu sorunlar altından kalkmak için ulusal birliğimizi kanıtlamanın tam zamanı olduğukanısındayım» dedi.

2- AP Ortak Grubunda bir konuşma yapan Genel Başkan Süleyman Demirel, Ecevit'in dış politika gelişmeleri konusunda verdiği bilgiye değinerek, «Anladığımıza göre Türkiye'nin dış meselelerinden henüz hiçbiri halledilmiş değildir. Bu meselelerin zor olduğunu ve hallinin gün meselesi olmadığını bilirim. Ancak bu hükümet bu meseleleriçok çabuk halledeceğini beyan ederek gelmiştir. Tıpkı enerji ve pahalılıkta olduğu gibi» dedi.

3- Türkiye ile Federal Almanya arasında, ortak savunma sanayiikurulması ve işbirliği olanaklarının saptanmasıyla ilgili görüşmelereAnkara'da, Milli Savunma Bakanlığında başlandı.

4- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, OECD'nin bakanlar düzeyindeki 17. toplantısına katılmak üzere Paris'te giderken Yeşilköy Havaalanında verdiği demeçte, «OECD'de borçların ertelenmesini sonuçlandırmaya çalışacağım» dedi.

5- Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, Ankara'da yaptığı bir açıklamada, İran'ın Türkiye'de iç kargaşa çıkarmak amacıyla bazı çabalardabulunduğuna dair basın haberlerinin gerçeğe uymadığını bildirdi.

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yatırımlarında ve yapacağı bazı işlemlerde acele istimlâk ve kamulaştırma yetkisi veren birkararname hazırlanarak bakanların imzasına açıldı.

7- Özel Sektöre bağlı kuruluşların çıkaracakları tahvillerin faizoranı yüzde 18'den yüzde 21'e yükseltildi. Merkez Bankasından bu konuda açıklanan bildiri Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

8-DİSK tarafından yayınlanan «Yeni Vergi Tasarısı ÜzerineGörüşler» konulu çalışmada, «Yeni tasarı en az geçim indirimi adıylavergi dışı bırakılan gelirlerin sabit sayılarla belirlenmesi yerine, asgariücret değeri ile belirlenmesi» önerildi.

9- Ankara Site Öğrenci Yurdu önünde afiş asmak isteyen öğrenciler, kendilerini engellemek isteyen polislere ateş açtılar ve üç polisiyaraladılar.

10- İstanbul Fatih'de bulunan Nevşehir Öğrenci Yurdu önündengeçmekte olan bir arabaya yurttan ateş açıldı bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

11- ABD Başkanı Jimmy Carter Washington'da düzenlediği basıntoplantısında, ABD'nin ve NATO'nun Türkiye'nin zararına sürdürmekteoldukları ambargonun Kıbrıs'ta uzlaşmanın sağlanmasına engel olduğunu söyledi

12- Fransa'da temaslarını tamamladıktan sonra Atina'ya dönenKıbrıs Rum Toplumu Lideri Spiros Kipriyanu Atina Havaalanında verdiğidemeçte, «Ambargonun kalkması konusunda yaptığımız girişimlerin başarılı olduğu kanısındayım» dedi.

13- Lübnan'da Falanjistlerle Franjiye taraftarları arasında çıkançatışmada 57 kişi öldü.

14- İsrail kuvvetlerinin Filistinlilere misilleme olarak 91 gün süreyle işgal etikleri Güney Lübnan'dan tamamen çekildikleri resmen açıklandı.

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Dayan, BM, Genel Sekreteri Kurt Waldheim'a gönderdiği mesajda, BM Barış Gücünün İsrail ileBM arasındaki anlaşmayı çiğnediğini ve FKÖ gerillalarının Güney Lübnan'a girmelerine göz yumduğunu öne sürdü.

15 Haziran 1978

1- Dul ve yetim aylıklarının arttırılmasını öngören tasarı Cumhuriyet Senatosunda Meclis'ten gelen biçimiyle yasalaştı.

2- Başbakan Bülent Ecevit Bayındırlık Bakanlığı Bölge ve İl Bayındırlık Müdürlükleri toplantısında yaptığı konuşmada, «Koruma gerekçesi ile devlet hareketsiz hale getirildi» dedi.

Köyişleri Bakanlığında düzenlenen brifinge de katılan BaşbakanBülent Ecevit, «Köy - Kentlerin yer seçiminin zaman geçirilmeden başlatılmasını» istedi.

3- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan Meclis'te kabul edilen tam gün tasarısıyla ilgili olarak verdiği demeçte, «Üniversite ve hasta ne de çalışan doktorların eline 40 bin lira geçecektir» dedi.

4- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Cumhurbaşkanı FahriKorutürk'e Milli Eğitim Bakanlığında yapılan atamalarla ilgili olarakgönderdiği mektup da, Milli Eğitim'de Türk Milliyetçiliğinin temel alınması gerektiğini belirtti.

5- Türkiye ile Demokratik Alman Cumhuriyeti arasında Ankara'dabaşlayan görüşmeler sonunda ekonomik, teknik, sanayi ve bilimsel işbirliği anlaşması imzalanacağı bildirildi.

6- Üniversitelerarası Seçme Sınavına girmek üzere Görele'denTrabzon'a gelen Hatice Sefer adlı bir öğrenci iki grubun çatışması sırasında tabancayla vurularak öldürüldü.

7- Trabya'da denize uçan belediye otobüsünde 25 kişi boğularaköldü, ancak 5 kişi kurtulabildi.

8- Yunanistan'da yayınlanan «To Vima» gazetesinde, «Ambargomücadelesine Ecevit faal bir biçimde katıldı, ambargo yakın bir gelecekte kalkacaktır» baslığı altında bir yorum yayınlandı.

9- Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Spiros Kipriyanu Atina'da yaptığıkonuşmada, Kıbrıs için başka seçenekler aramanın zorunlu duruma geldiğini açıkladı.

10- ABD Başkanı Jimmy Carter düzenlediği brifingde. Kongre,üyelerinden ambargonun kaldırılması için olumlu oy vermelerini istedi.

11- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim İsrail'in, işgal ettiği Güney Lübnan'ı terk etmesinden sonra Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, FKÖ barış gücü ile işbirliği yapacak» dedi.

12- ABD Başkanı Jimmy Carter, Küba Lideri Fidel Castro'nun askerlerinin Zaire saldırısına katılmadıkları konusunda yaptığı açıklamadan sonra düzenlediği basın toplantısında, Küba'yı suçlayarak, KübaZaire saldırısına yardımcı oldu» dedi.

13- İtalya Cumhurbaşkanı Giovanni Leone, haksız kazanç sağlamakla suçlanması sonucu isitfa etti.

16 Haziran 1978

1- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel partisinin Adana'da düzenlediği Bayrağa saygı mitinginde yaptığı konuşmada, «İktidarı elegeçirme değil, demokrasiyi koruma mücadelesi veriyoruz» dedi.

2- Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz düzenlediği basıntoplantısında, Bafa gölünün kamulastırıldığını açıkladı.

3- Kanada Dışişleri Bakanı Don Jamieson, Dışişleri Bakanı ProfGündüz ökçün'ün çağrılışı olarak resmî bir ziyarette bulunmak üzereRoma'dan Ankara'ya geldi.

4- Türkiye ile Demokratik Alman Cumhuriyeti arasındaki «Ekonomik, Teknik, Sınai ve bilimsel işbirliği Anlaşması» imzalandı.

5- CHP Millet Meclisi Grup Başkanvekili Altan Öymen düzenlediği basın toplantısında, gensoru verip görüşülmesine gelmeyen muhalefeti eleştirdi.

6- TPAO Batman işyerinde Petrol - İş Sendikası tarafından birsüreden beri sürdürülmekte olan grevle ilgili olarak taraftar arasındaanlaşmaya varıldı.

7- Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi ilaç ihtiyacını karşılamak içinİstanbul'da Levent ile Mecidiyeköy arasında kurulu İLTAŞ ilâç fabrikasını satın aldı.

8- İstanbul'da Kadıköy Ülkü Ocakları binasına açılan ateş sonucuSeyfullah Ekşioğlu adlı işçi öldü, 1 işçi de ağır yaralandı.

Ankara'da Anıttepe Lisesi önünde çıkan silahlı çatışmada vurulanGazi Eğitim Enstitüsü öğrencisi Celil Yıldırım öldü.

9- Kayseri'ye bağlı Pınarbaşı ilçesi yakınlarında 13 yolcu otobüsü içindeki 670 yolcusuyla soyuldu. Silahlı soyguncular 3 milyon liraya yakın para ve ziynet eşyası alarak kaçtı.

10- Üniversietlerarası Seçme Sınavı yapıldı.

11- OECD, Paristeki bakanlar düzeyindeki toplantısında MaliyeBakanı Ziya Müezzinoğlu'nun az gelişmiş ülkelerin sorunları üzerindekiçalışmaların bir yılda tamamlanması önerisi kabul edildi.

12- BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki Barış Gücü'nün görev süresinin bitmesinden 5 saat sonra sürenin 6 ay daha uzatılmasına karar verdi.

13- Alman «Süddeutsche Zeitung» gazetesi, Amerika ile Almanya'nın NATO çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan'a barıştırmak içinhazırladıkları planla, Türkiye'ye uygulanan silah ambargosunun kaldırılacağını açıklayan bir yorum yaptı.

14- NATO Güneydoğu Avrupa Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sam S. Walker yaptığı açıklamada. Amerikan ambargosunun olumsuzluğuna dikkati çekerek, ambargonun kalkmasını istedi.

15- ABD Başkanı Jimmy Carter, Panama'da Panama Kanalı'nınve kanal bölgesinin yönetiminin yüzyıl sonuna kadar aşamalı olarak Panamalılara devrini öngören ikili antlaşmanın onay belgelerini törenleimzaladı.

Panama'da Carter aleyhtarı gösterilerde 2 öğrenci öldü, 15 kişiyaralandı.

16- Güney Lübnan'dan çekilen İsrail işgal birliklerinin, işgal sırasında ellerinde tuttukları 10 km sınır bölgesini sağcı hiristiyanlara devrettikleri ve hiristiyanların israil sınırları boyunca uzanan bu bölgeyikendi denetimleri altına aldıkları İsrail Radyosunca açıklandı.

17- Belçika Başbakanı Leo Tindemas, ekonomik sorunlar nedeniyle istifa etti.

18- İspanya Kralı Juan Carlos ve Kraliçe Sophia, Çin'e beş günlükresmî ziyarette bulunmak için Tahran'dan Pekin'e geldi.

17 Haziran 1978

1- Gençlik ve Spor Bakanlığında düzenlenen brifingde bir konuşma yapan Başbakan Bülent Ecevit, «Ulusal birliğimizi koruyabilmeninve pekistirebilmenin temel unsuru Atatürk Milliyetçiliğinde birleşmektir. Atatürk milliyetçiliği o kadar geniş bir dünya görüsüne ve insanlıksevgisine ve insanlık anlayışına dayanır ki, düşünceleri ne kadar ayrıolursa olsun, bütün Türk çocukları, gençleri ve yurttaşları Atatürk milliyetçiliğinde rahalıkla birleşebilirler» dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Adana düzenlediği basıntoplantısında, «Türkiye Cumhuriyeti fikri ve çatısı altında onun bölünmezliğine inananların savunucusuyuz. Bu bizim tekelimiz altında da değildir, başkası da çıksın, savunsun, Türkiye'de buna ihtiyaç vardır» dedi.

3- CGP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan FeyzioğluCGP Parti Divanı Toplantısında yaptığı konuşmada, «Siyasi mücadelesilahla yapılmaz, fikirle, reyle, seçimle yapılır. Enazmdan, herkes birnoktaya birleşmeli, silahı siyasi mücadele alanında söküp atmak hususunde elbirliği yapmalıdır» dedi.

4- İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı yayınladığı genelgede, «Toprak,su, tarla, mera, sınır ve benzeri uyuşmazlıkların çatışmaya dönüştürülmeden önlenmesi için önlem alınmasını» istedi.

5-Adalet Bakanı Mehmet Can ANKA Ajansına verdiği demeçte,«Günümüzde Türkiye, halen çocuk mahkemelerinin kurulmadığı dünyanın nadir ülkeleri arasında yer almaktadır» dedi.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen olaylarda; bir öğrenci, bir öğretmen, bir memur öldürüldü, İstanbul, Ankara ve Adana'daüniversite sınavını protesto mitingleri yapıldı.

7- Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün’ün davetlisi olarak Ankara'yagelen Kanada Dışişleri Bakanı Don Jamieson düzenlediği basın toplantısında, «Kanada nükleer .silahlarla ilgili olmayan ülkelerle enerji konusunda işbirliği yapmaktadır. Türkiye nükleer silahların yayılmasınıönleme anlaşmasını onaylayacağı bildirdi. Bu durumda, Kanada ileTürkiye arasında enerji alanında işbirliği yapılabilecektir» dedi.

8- Kıbrıs'daki BM Barış Gücü'nün görev süresini uzatan Güvenlik Konseyi toplantısında bir konuşma yapan KTFD Başkanı Rauf Denktaş, «Son Türk önerileri başlangıç alınarak, Rum tarafından gelecek heröneriye Türk tarafıda açıktır» dedi.

9-Yunanistan Hükümet Sözcüsü basına yaptığı yazılı açıklamada, «Türkiye - Yunan anlaşmazlığının çözümlenmesi için NATO tarafından bir plan hazırlandığından Yunan hükümetinin haberi yoktur »dedi.

18 Haziran 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit, Hakkarinin Şemdinli İlçesinde Köyulaşım projesinin Şantiyesini işletmeye açarken yaptığı konuşmada«Geri bıraktırılmış doğuya hizmet akımı baslıyacak» dedi.

2- AP Genel Başkanı S. Demirel, Başbakan Bülent Ecevitin, «Anarşiden artık söz edilemez» seklindeki sözlerini cevaplandırırken, «Kendisi burada aklı dışarıda olan hükümetin basının bu uyur gezer hali ibretvericidir» dedi.

3- Adalet Bakanı Mehmet Can, Konyada THA Muhabirine verdiği demeçte, «Bir aya kadar olan hapis cezaları tamamen kaldırılacak vepara cezasına dönüştürülecektir» dedi.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, Türk - İş'ebağlı petrol - İş Sendikası'nın TPAO'ya bağlı batman işyerinde sürdürdüğü grev sonunda Bakanlığı ile sendika arasında imzalanan toplu sözleşme imza töreninde yaptığı konuşmada, «ATAŞ'ta sözkonusu olandurum, bir sağ - sol, ideoloji, ya da doğma sorunu değildir» dedi.Türk - İş Genel Başkanı Halil Tunç, imza yöreninde yaptığı konuşmada,«Toplu Sözleşmeler, işçiye sağladıkları ücret artışları ve sosyal haklaryanında ekonominin hızlanmasmada katkıda bulunmalıdır» dedi.

5- Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık, Yankı Dergisinin sorularını cecaplandırırken, «Ambargo kalktıktan sonra askeri alanda başkasorunlarımız da vardır» dedi.

6- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Partisinin Antalya i!kongresinde halka hitaben yaptığı konuşmada, «On bin devlet memuru, . kanunsuz ve haksız bir muameleye tabi tutuldu» dedi.

7- MHP Genel Başkanı A. Türkeş, Partisinin Tokat'ta düzenlenenAnadolu bölge toplantısında, yaptığı konuşmada, «İşkenceler Başbakanve İçişleri Bakanı'nın bilgisi altında yapılıyor» dedi.

8- Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında altı kişi öldü, iki kişi yaralandı.

9- Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Başbakanı AbdülselamCallud, Pariste Yayınlanan «Al Vatan Al Arabi» Dergisine Türk Libyailişkileri ve Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak verdiği özel demeçte, «Türkiye ile ilişkilerimizin geliştirilmesi için büyük çaba sarf etmekteyiz»dedi.

10- ABD Başkanı J. Carter, Güney Amerika Liderleriyle «KüçükDoruk» toplantısı yaptı. Yapılan toplantı sonunda, yayınlanan ortak bildiride, Amerika Kıtasında, gerginlik bölgelerini azaltmak ve bu kıtadageleneksel silahları sınırlandırma konularında güvence verildi.

11- Küba Başbakanı F. Castro, Amerikan Televizyon muhabirlerineverdiği demeçte, «Vietnam'da Amerika yozlaşmış bir hükümeti desteklemekte idi, oysa biz halk kitlelerinin desteğini kazanmış olan ilerici vehalkçı hükümetleri desteklemekteyiz» dedi.

19 Haziran 1978

1- CHP Genel Yönetim Kurulu'nun Senato ve Meclis Grup Yönetim Kurullarıyla Millet Meclisi'nde yaptığı ortak toplantıda bir konuşma yapan Başbakan Bülent Ecevit, «Bu yıl yanlız ekonomimizin bunalımdan kurtuluş yılı olmakla kalmayacak, kalkınma atılımları yönündende önemli bir yıl olacak» dedi.

2- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde halka hitaben bir konuşma yapan İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı, «Hudutlarımız dahilinde hiçbir nüfuzsahibi hükümran olmayacağı gibi, hiçbir yabancının kovduğu başka kişiler, başka gruplar da hudutlarımız içerisinde bundan böyle barmamayacaktır» dedi.

3- Çay Festivali nedeniyle Rize'de bulunan Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı düzenlediği basın toplantısında, «1977 yılındaaylık ortalama 4 bin 500 ton olarak kuru çay tüketimi 1978 yılında ilkbeş ay gibi devam ettiği takdirde bu rakam ayda 7 bin tona çıkmış olacaktır» dedi.

4- Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur İstanbul ÜniversitesiSenatosu salonunda düzenlediği basın toplantısında, bu yıldan başlamak üzere «Toplumsal Kalkınmada Gençlik Projesi» uygulanacağınıaçıkladı.

5-Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Etimesgut havaalanında yaptığı açıklamada, «Doğu bölgesindeki bazı birliklerin durumlarmı belirlemek amacı ile Kara Kuvvetleri Komutanı OrgeneralNurettin Ersin ile birlikte yaptığım geziden olumlu izlenim edindim»dedi.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen saldırılarda 8 kişi yaralandı. Ankara'da 3, Elazığ'da 6 yere patlayıcı madde atıldı. 2 ev kurşunlandı.

7- SSCB Komünist Partisi'nin yayın organı PRANDA gazetesi Başbakan Bülent Ecevit'in Sovyetler Birliği'ne yapacağı resmi ziyaretin öncesinde yayınladığı Türk – Sovyet ilişkileriyle ilgili yorumunda.» iki ülkearasındaki iyi komşuluk ilişkileri ve işbirliğinin geliştirilmek istendiği»bildirildi.

8- İran Şahı Rıza Pehlevi Amerika'da yayınlanan «US News andWorld Report» dergisine verdiği demeçte, «Komünistlerle mollalar garip bir işbirliği içerisinde» dedi.

20 Haziran 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit, Resmi Sovyet Tass Ajansı Muhabirine Ankara'da verdiği demeçte, Sovyetler Birliğine yapacağı ziyarettenbüyük memmunluk duyduğunu ifade ederek, «Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz»dedi.

2- AP Genel Başkanı S. Demirel, gazetecilere verdiği demeçte,«Türkiye'yi yöneten bugünkü hükümetin, Türkiyenin meselelerini ne kadar hafife aldığı topraklarımızda cereyan eden bir savaşa nasıl baktığıHakkari olaylarıyla bir defa daha meydan çıkmıştır.» dedi.

3- TÜMOSAN tarafından Ankara'da düzenlenen Uluslararası Otomotif Konferansı'nda bir konuşma yapan İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu, «Türkiyenin, ithalatında Petroldan sonra ikinci sırayı otomotifsanayinin aldığını, bu sanayinin gelişmesinin taşımacılıkta ve kenttrafiğinde önemli sorunlar yarattığını» belirtti.

4- Cumhuriyet Halk Partisi Ortak Gurubunda Konuşan İçişleriBakanı İrfan Özaydınlı, «Hakkari ve yöresindeki halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için yoğun çaba sarfettiklerini ve buradaki Jandarma birliklerinin arttırıldığını» açıkladı.

5- Türkiye Sanayi Odaları Birliği Başkanı Sakıp Sabancı, Gazetecilere yaptığı açıklamada, isçi - işveren İlişkileri ile ilgili olarak«Türk - İş veDİSK'in tek bir konfederasyonda birleşmeleri gerektiği»görüşünü savundu.

6- Uluslararası 6. İstanbul Festivali Atatürk Kültür Merkezi'ndeyapılan törenle başladı.

7- Ülkemizde Meydana gelen anarşik olaylarda bir kişi öldürüldü.Hacettepe'ye bağlı Matematik fakültesinde mühendislik bölümü ile fenbilgileri anfisi tamamen yandı.

8- Bulgaristan'da düzenlenen 14. altın örfe müzik festivalindeTürk Sanatçısı NECO ikincilik derecesi aldı.

9- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Türkiye'ye Uygulanan Ambargo ile ilgili olarak verdiği demeçte, «Türkiye'ye silah ambargosununkalkmasını sağlamak amacıyla. Amerikan kamuoyunda derhal bir kampanya başlatılcağını» açıkldı.

21 Haziran 1978

1- AP Ortak Grubunda bir konuşma yapan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, anarşik olaylar nedeniyle hükümeti suçladı. Güneydoğu'daki olaylara da değinen Demirel, «Hükümetin gaflet uygusunda olduğunu» söyledi.

2- Polatlı Belediyesi tarafından kurulan tanzim satış mağazasınınaçılış töreninde konuşan Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, halkın ucuzfiyata alışveriş etmesi için, Tarım Satış Kooperatifleri ile KİT'ler tarafından üretilen malların yerel yönetimler, Gima ve tüketim kooperatiflerine aracısız verilmesini sağlayacak olan projenin Yüksek PlanlamaKurulu'na sunulduğunu söyledi.

3- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan Türk Tabibler BirliğiBaşkanı Erdal Atabek ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, «Tamgün çalışma yasa tasarısının kısa zamanda yasalaşması gerektiğini, sağlık hizmetlerinin en büyük sorununun personel konusunda yoğunlaştığını, yeni yasanın bu sorunu çözümlemek için önemli bir adım olduğunu» bildirdi.

4- Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun İstanbul'da halen faaliyette bulunan bir ilaç fabrikasını satın aldığını, bu fabrikanın imalatageçmesiyle SSK'nın yılda 40 milyon lira kâr edeceğini söyledi.

5- Sendika ile işveren arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde çıkan anlaşmazlık nedeniyle Petrol-İş Sendikası Atas Rafinerisinde grev kararı aldı. Daha sonra Ataş işvereni de lokavt kararıaldığını açıkladı.

6- Basın ve Yayın yoluyla işlenmiş suçların affı ile ilgili kanunteklifi Adalet Komisyonu'nca kabul edildi.

7- Emekli Sandığına bağlı dul ve yetimlerin aylıklarını artıranyasa Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

8- Malatya'da Murtaza İçen adlı bir öğretmen, Gaziantep ve İstanbul'da Cemal Abak ve Muzaffer Mutlu adlı gençler öldürüldüler. Afyon'da CHP binası, TÖB-DER, solcu dernekler ve bazı işyerleri tahripedildi.

9- Başbakan Bülent Ecevit Sovyetler Birliğine yaptığı gezisininbaşlangıcında ilk görüşmeleri gerçekleştirdi. İlk toplantıdan sonra bir açıklama yapan Ecevit, görüşmelerden çok önemli sonuçlar alındığını, Sovyetler Birliğinin Türkiye'ye buğday karşılığı petrol vermeye hazır olduğunu, siyasal belge konusundada tam bir anlaşmaya varıldığını söyledi.

SSCB Başkanı Aleksi Kosigin de yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki işbirliğinin ekonomik alandan siyasal alana da yaygınlaştırılması gereği üzerinde durdu ve temaslar geliştikçe bu ilişkilerin daha sağlam ve kalıcı olduğunu söyledi.

Bu arada Sovyet basınında Başbakan Bülent Ecevit'in ziyareti ileilgili yazılar yer aldı. Sovyet resmi ajansı Novosti, Türk-Sovyet ilişkilerinin güç kazandığını belirtirken, Sovyetler Birliği Komünist Partisi organı Pravda gazetesi, Bülent Ecevit'in Sovyetler Birliği gezisinin gerekiki ülke arasındaki dostça komşuluk ilişkileriyle işbirlîğin geliştireceğini,gerekse evrensel barış ve uluslararası işbirliğinin çıkarlarına hizmet edeceğini bildirdi.

10- ABD Başkanı Jimmy Carter, Beyaz Saray'da verdiği bir yemekte, ambargonun kaldırılmasının önemini belirterek, güncel en önemli sorun olarak nitelediği ambargonun kaldırılması çalışmalarına öncelikvereceğini ve yönetimin bu konudaki girişimlerini kendisinin de destekleyeceğini açıkladı.

11- Kuzey Yunanistan'ı sarsan şiddetli bir deprem, en az 20 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve aralarında dev betonblokların da bulunduğu çok sayıda yapının yıkılmasına neden oldu. Buarada, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evde de hasar meydana geldi vedış duvarlar sarsıntı sonucu çatladı.

12- Amerikan CBC televizyonuna bir demeç veren Mısır DevletBaşkanı Enver Sedat, Amerika'ya yeni bir çağrıda bulunarak, Orta Doğubarış girişimlerinin yeniden canlandırılması için çaba harcamasını istedi. Sedat, İsrail Başbakanı Menahem Begin ile yapılacak bir buluşmanın yarar sağlayacağını sanmadığını söyledi.

22 Haziran 1978

1- Sanayi Bakanı Orhan Alp, Alkollü benzin satışlarının yılbaşından itibaren başlayacağını acıklıyarak, mazotta alkol kullanılırsa 400milyon dolar döviz tasarrufumuz olur dedi.

2- Çalışma Bakanı Bahir Ersoy, İş Hukuku ve Sosyal GüvenlikHukuku «Türk Millî Komitesi»nce düzenlenen seminere gönderdiği mesajda, «İsçi - İşveren ilişkilerinde tarafsız davranmaya özen gösteriyoruz dedi.

3- AP Bitlis Senatörü Kamran İnan, AK Ajans'a verdiği özel demecinde, doğudaki olaylar hükümeti, bakanları düşürecek kadar vahimdir dedi.

4- Fırın işverenleri sendikasının yaptırdığı bir araştırmaya göre,Türkiye'de yılda 750 milyon liralık ekmeğin çöpe atıldığı belirtildi.

5- Bingöl'de CHP lilere ait ev ve işyerlerine silâhlı saldırı dabulunuldu. Meydana gelen anarşik olaylarda bir kişi öldü.

6- Sovyetler Birliği Başkanı Leonid Brejnev, Başbakan Ecevit'iKremlin'deki çalışma odasında kabul ederek bir saat on dakika sürenbir görüşme yaptı. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Kıbrıs sorunu dahil çeşitli dünya sorunları, özellikle yumuşama politikası ile ilgili gelişmelerele alındı. Brejnev SSCB'nin Türkiye'nin sorunlarına yardımcı olmayahazır olduğunu söyledi ve Kıbrıs konusunda Türk tezini destekleyeceklerini açıkladı.

23 Haziran 1978

1- Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, İstanbul Tekel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, «Tütün İhracı ve Yugoslavya'da sigara yaptırılması işlemleri nedeni ile bazı kamu görevlilerininve CHP'nin adının yolsuzluk iddialarının soruşturulmasına devam edildiğini, belirterek «kredili tütün satışı ile ilgili işlemler, MC hükümetleridöneminde başlamış ve sonuçlanmıştır» dedi.

2- Enerji ve labii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal, Bakanlığı ileilgili incelemelerde bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da verdiği demeçte, «Sorunlara ekonomik ve sosyal açıdan yaklaşıyoruz» dedi.

3- Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun, Kapıkule ve çevresinde yaptığı incelemelerden sonra, giriş kapısındaki izdihamın önünegeçilmesinin zorunlu olduğunu söyleyerek en kısa sürede girişin 17 şeride çıkarılacağını açıkladı.

4- Emekli Sandığı Kanununun dul ve yetim aylıkları ile ilgili maddesinde yapılan değişiklik sonucu, dul ve yetimlerin maaşı 550-2300lira arasında arttırıldı. Yeni kanun 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek.

5- AP Genel Merkezine patlayıcı madde atılması sonucu binanın Selanik Caddesine bakan tüm camları kırıldı. Olay üzerine Genel Merkezegelen AP Genel Başkanı Süleyman Dernirel, «Ankara'nın ortasında saldırılan sadece ana muhalefet partisinin binası değil, onun temsil ettiğidüşünceye muhalefet müessesesidir. Artık anarşiden söz edilmez diyenler utanmalıdır» dedi.

6- 1971 yılında Maltepe Operasyonuna katılarak Hüseyin Cevahir'i öldüren, Mahir Çayan'ı da yaralayan emekli yarbay Cihangir Erdeniz Pendikte av malzemeleri sattığı dükkanında, çırağı Hasan Erdem ilebirlikte vurularak öldürüldü.

7- Yurdun çeşitli yörelerinde meydana gelen trafik kazalarında12 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

8- Başbakan Bülent Ecevit, Moskova'da ikili temaslarını tamamladıktan sonra özel bir uçakla Ukrayna Cumhuriyetinin Başkenti Kiev'egeldi.

Ecevit Moskova'dan ayrılmadan önce, Türk ve yabancı basın mensupları için düzenlediği basın toplantısında, imzalanan siyasi belge, kıta sahanlığı anlaşması ve kültürel işbirliği protokolü hakkında bilgi verdi.

9- ABD Başkanı Jimmy Carter, Kıbrıs ile ilgili olarak toplumlararası görüşmelerin bir an önce başlaması konusunda uyarıda bulunarak,«Tomlumlararası görüşmeler en kısa zamanda başlamazsa, adanın bölünmüşlüğü güçlenecektir» dedi.

10- Somali Hükümeti, Etyopya savaş uçaklarının sınır bölgesindeki bazı Somali kent ve köylerini bombaladıklarını, 10 sivilin ölümüne40 kadar sivilin de yaralanmasına neden olduklarını bildirdi.

11- Panhelenik Sosyalist Hareket Partisi (PASOK) ve muhalefetlideri Andreas Papandreu, Yunanistan'da yayınlanan bir gazeteye verdiği demeçte, ambargonun kalkması halinde Yunan toprak bütünlüğünün tehlikeye düşeceğini iddia ederek, «Böyle bir durumu hiçbir Yunanhükümeti kabul edemez» dedi.

12- Sovyetler Birliği yayınladığı bir bildiri ile Çin'i Afrika'da gerginliği ve saldırganlığı arttırmak. Batılılarla işbirliği yapmak ve özellikleGüney Zaire çarpışmalarından sonra Afrika'da bir Afrika Ülkeleri Savunma Kuvvetinin kurulmasını desteklemekle suçladı.

24 Haziran 1978

1- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Erzurum'da düzenlenen«Bayrağa Saygı» mitinginde yaptığı konuşmada, hükümeti eleştirerek,«Sıkıntıların kökü bu hükümettir. Çare bu hükümetten kurtulmaktır. Motelde doğan hükümet çoktan can verdi» dedi.

2- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Nusaybin'de Çukobirlik'eait «Pamuk rollergine ve rafine pamuk yağ tesisbnin temelini atarkenyaptığı konuşmada, «Hükümetimiz Doğu ve Güneydoğu halkını geri bırakılmışlıktan kurtarmaya, bölgeyi mayın tarlalarından temizlenmiş,fabrika bacaları tüten bir bölge haline getirmeye kararlıdır» dedi.

3- Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Nasreddin Hoca Kooperatifince kurulan un fabrikasınıntemel atma töreninde yaptığı konuşmada, hükümetin, kooperatifler aktifve dinamik kalkınma örgütleri olarak nitelendirdiğini ve bu amaçla hükümet programında yer alan «Demokratik halk kooperatifleri» nin kurulacağını bildirdi.

4- Türkiye'nin yabancı ticari bankalara borçlarının ertelenmesive yeni kredi sağlanması amacıyla kurulan bankalar konsorsiyumu temsilcilerinin Ankara'da Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkilileriile sürdürdükleri çalışmalar anlaşmayla sonuçlandı.

Anlaşmaya göre, Türkiye'nin 2 milyar dolarlık DÇM borçları ileMerkez Bankasının 500 milyon dolarlık borcu üç yıl ödemesiz olmaküzere 7 yıl vâdeye bağlandı. Ayrıca Türkiye'ye 500 milyon dolar kredisağlamak için konsorsiyum çalışmalara başladı.

5- Tekel Genel Müdürü Orhan Özet ve beş arkadaşı, «Tütün İhracı ve Yugoslavya'daki sigara imalatı ile ilgili olarak bazı kamu görevlileri ve CHP'nin komisyon adı altında rüşvet aldıkları» iddiaları ile ilgiliolarak düzenledikleri basın toplantısında, olayın gerçek dışı olduğunubelirttiler.

6- MTA Enstitüsü, Adana, İçel ve Kahramanmaraş'ta değeri çokyüksek, işletilebilir. 30 milyon ton demir rezervi bulunduğunu açıkladı.

7- İstanbul ve Ankara'da meydana gelen anarşik olaylarda 3 kişiöldü, 3 kişi yaralandı.

8- Başbakan Bülent Ecevit Kiev'deki Bakanlar Kurulu binasındaUkrayna Cumhuriyeti Başbakanı A.P. Lasko ve diğer bakanları ile bir toplantı yaptı. Toplantıda, Sovyetler Birliğinin bu gölgesinin tarım, sanayi ve diğer dallarda kaydettiği gelişme üzerinde bilgiler verildi, ayrıca Başbakan Ecevit de, Türkiye'nin bugünkü durumu hakkında açıklamada bulundu.

Öte yandan, Devlet Bakanı Hikmet Çetin başkanlığındaki Türk heyeti ile Sovyet heyeti arasında Kiev'de süren çalışmalar sonunda birekonomik belge oluşturuldu.

9- Başbakan Bülent Ecevit'in Sovyetler Birliğine yaptığı gezi dışbasında yankılara neden oldu.

10- Paris'te Arapça yayınlanmakta olan «Al Vatan Al Arabi» dergisine bir demeç veren Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, Türkiye'nin tümArap ülkeleri ile, Libya ile olduğu gibi yakın ilişkiler kurmak istediğinibelirtirken, Türkiye'nin Filistin ulusunun haklı davasını desteklediğinikaydederek FKÖ'nün istediği zaman Türkiye'de siyasal büro açabileceğini söyledi.

Paris'te yayınlanan sosyalist eğilimli Le Matin gazetesi bugünküsayısında, «Bülent Ecevit'in Moskova'ya yaptığı gezi ile, Türkiye bundan böyle özerk bir siyasi strateji geliştirdiğini kanıtlamıştır» dedi.

Simerini gazetesi bir yorumunda, «Türkiye Batının tam desteğini,Doğu'nun dostluk ve işbirliğini sağlamıştır» dedi.

Atina'da yayınlanan hükümet yanlısı Akropolis gazetesinde «Ecevit Moskova'da özü olmayan bir anlaşma imzaladı ve NATO'ya olanbağlılığını da açıkladı» yolunda bir yorum yayınlandı.

11- İngiltere'yi ziyaret etmekte olan Kıbrıs Rum Toplumu lideriSpiros Kipriyanu, İngiltere Başbakanı James Callaghan'dan, İngiltere'nin Kıbrıs sorununa çözüm bulması için daha faal rol oynamasını istedi.

12- İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından babası Rıza Sah Kebir için verilen «Fahri Doktorluk»payesi diplomasının kendisine sunulması sırasında yaptığı konuşmada,Türk - İran dostluğunun siyasi olmaktan çok, dünyada belkide emsalibulunmayan tarihsel ilişkilere dayandığını söyledi.

13- Kuzey Yemen Devlet Başkanı Yarbay Ahmet Al Chasmi, Güney Yemen'den gelen bir temsilcinin getirdiği paket bombanın patlaması sonucunda öldü. Güney Yemenli temsilcinin kimliği tesbit edilemedi.

25 Haziran 1978

1- SSCB'ne yaptığı resmi geziyi tamamlayan Başbakan BülentEcevit Ankara'ya döndü. Başbakan Ecevit Esenboğa Havaalanında basına yaptığı açıklamada, Türkiye ile SSCB arasında imzalanan siyasibelgenin iki ülke arasındaki güven ortamının kanıtı olduğu gibi karşılıklı güvene dayanan ilişkilerin bundan böyle daha etkin biçimde gelişmesini sağlayabileceğini söyledi.

Başbakan Bülent Ecevit'in Sovyetler Birliğine yaptığı resmi gezinin sonunda yayınlanan ortak bildiride, Moskova görüşmelerinde eldeedilen sonuçlar ve iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen gelişmeleraçıklandı.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin Erzurum'dadüzenlediği «Bayrağa Saygı» mitinginde hükümeti eleştirirken ölümleson bulan tedhiş olaylarıyla ilgili olarak «Tetiği çeken parmakların arkasında CHP'nin bugünkü yöneticilerinin manevi suçluluğu vardır» dedi.

Öte yandan Süleyman Demirel Ankara'da verdiği demeçte, «Sıkıyönetim Mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcılardan sonra, şimdi de sıkıyönetimin üniformalı görevlilerine yönetilen saldırılar düşündürücüdür» dedi.

3- MHP Genel İdare Kurulunun toplantısından sonra yayınlananbildiride, «Memleketi felâkete sürükleyen bu hükümeti en kısa zamandadüşürmek için gereken yapılacaktır» denildi.

4- KTFD Başkanı Rauf Denktaş Newyork'tan İstanbul'a geldi. Yeşilköy Havaalanında bir demeç veren Rauf Denktaş Amerika'da Ambargo konusunda görüşmeler yaptığı ve temaslarının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

5- Edirne Eğitim Enstitüsü bir patlama sonucu çıkan yangındatümüyle yandı. Ankara'da POL-DER Genel Merkezi kundaklanarak yakıldı. Binadaki evrak ve eşyalar yandı. Ankara'da meydana gelen anarşikolayda 13 yaşındaki öğrenci, bir işçiyi tabanca ile yaraladı.

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

6- Kuzey Yemen Cumhurbaşkanı Ahmet-el-Ghasmi'nin Güney Yemen Cumhurbaşkanı Salim Robaya Ali tarafından kendisine gönderilen bir paketi açtığı sırada paketin patlaması üzerine hayatını kaybetmesinin sonucu olarak Kuzey Yemen, Güney Yemen ile ilişkisini kesti.

7- Başbakan Bülent Ecevit'in Sovyetler Birliği gezisi konusundabatı basınında ve radyolarında çeşitli yorumlar yer aldı. Londra Radyosu bir yayınında Başbakan Ecevit'in Moskova'da önemli ekonomik faydalar sağladığını ancak, NATO'yu tedirgin edecek bir harekettebulunmadığını bildirdi.

Atina'da yayınlanan muhlefet yanlısı To Vima gazetesi ise, «Ecevit Moskova'da» baslığı altında yayınladığı yorumda, Bizi ilgilendiren,Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusunda Sovyet liderlerine neler söylendiğidir. Bütün bunları öğrenmemiz için de bir yunanlının Moskova'yıziyaret etmesi gereklidir derken; Hükümet yanlısı Akropolis gazetesi ise,tığını öne sürdü.

26 Haziran 1978

1- Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunda, sağlık personelinin tam gün çalışmasının esaslarını getiren tasarı Millet Meclisinde benimsenen şekliyle aynen benimsendi.

2- Başbakan Bülent Ecevit'i ziyaret eden KTFD Başkanı RaufDenktaş, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununun BMGüvenlik Konseyi'ne götürülmesi görüsünü, Rum tarafının uluslararasıplana itme çabaları sonunda ortaya çıkan durumu görüştüklerini belirtti.

3- Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, «THY»ya kredilitütün ihracatında komisyon alındığı yolundaki iddialar üzerine yaptığıaçıklamada, «Müfettişler İsviçre'ye gönderilecektir. Kimsenin kuşkusuolmasın, çok yakında hersey açığa çıkacaktır» dedi.

4- SSK'nın 33. Genel Kurulu Ankara'da çalışmalarına başladı. Genel Kurulun açış konuşmasını yapan Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi işgüzar, «SSK, işçilerin konut sorununa çözüm getirecektir» dedi.

5- İl İmar Müdürleri toplantısında bir konuşma yapan İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan, «Halen çözüme kavuşmamış 6 bin afetzede ailenin sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyoruz» dedi.

6- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler İl TeknikZiraat Müdürleri toplantısında yaptığı konuşmada, «Sağlıklı bir kalkınma için sanayi ve tarım kesiminin birlikte planlanması zorunludur»dedi.

7- CGP Başkanlık Divanı tarafından yayınlanan bildiride, Anayasanın ve kanunların verdiği yetkilerin hükümet tarafından kullanılarak,dergilerde ve şehir duvarlarında kanlı eylemlerinin propagandasını yapan tedhiş çetelerinin dağıtılması istendi.

8- Ankara ve Konya'da meydana gelen anarşik olaylarda 3 kişiyaralandı.

9- Akhisar - Sındırgı karayolunda meydana gelen trafik kazasında 15 kişi öldü, 17 kişi ağır yaralandı.

10- Başbakan Bülent Ecevit'in Sovyetler Birliği'ne yaptığı ziyaretin ışığı altında, Kıbrıs ve Türk - Yunan, Türk - Amerikan ilişkilerini inceleyen Times gazetesinin başyazısında, «Washington, Ankara'dan Sovyetler Birliğine karşı uyanık olmasını istediğine göre Ecevit'e ambargoyu kaldırmak için bundan daha iyi bir neden olamaz demenin kolay olacağı belirtildi.

11- Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Kipriyanu Amerikanın Sesi Radyosu muhabirine Lefkoşa'da verdiği demeçte, «Moskova'ya davetimEcevit'in ziyaretine karsı bir hareket değildir» dedi.

12- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev Minsk kentinde yaptığı bir konuşmada, Amerika'nın Sovyet - Çin anlaşmazlığından yararlanmaya kalkışmamasını istedi.

13- Güney Yemen Devlet Başkanı Salem Robaya Ali Ulusal Cephetarafından görevinden uzaklaştırıldı.

27 Haziran 1978

1- İtalya devletinin en yüksek liyakat nişanı Çankaya Köşkündeyapılan bir törenle, İtalya Dışişleri Bakanı Forlani tarafından Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e sunuldu.

2- CHP Ortak Grubunda, hükümet çalışmaları hakkında genelgörüşme açılması kabul edildi.

Toplantıda konuşan Başbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit anarşik olaylara değinerek, «Bazı muhalefet partileri şiddet eylemlerinin artmasından, görünür bir memnunluk içerisinde, bazıları da bueylemlerin içindedir.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin Yenişehir veAlaşehir ilçe kongrelerine gönderdiği mesajda, «Türkiye'de olup bitenlerin arkasında komünizmin sinsi ve haince gayretlerinin bulunduğunu»söyledi.

4- Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen «Ekonomik Önlemler ve Sanayileşmemiz» konulu seminerde bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik bunalımdan çıkabilmesi ve sorunlarını çözümleyebilmesi için gerçek ve samimi bir diyaloga gereksinme olduğunu söyledi.

Seminerde söz alan Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, «Bir ülkenin dış ticaret açığı 3 yılda 10 milyar dolarsa, istediğiniz kadar dışkredi bulun, ekonomi sağlıklı olmaz, ihracat artmalı» dedi.

5- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ile Norveç Maliye BakanıPerkleppe başkanlığındaki heyetler arasında başlayan toplantıda, Norveç'in Türkiye'ye sağlayacağı 65 milyon dolarlık proje kredisi ile bukredinin kullanılacağı projeler konusu ele alındı.

6- 4. Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlık çalışmaları çerçevesinde Ankara'da DPT Müsteşarı Bilsay Kuruç ile sanayi ve iş çevreleritemsilcileri arasında bir görüşme yapıldı.

Görüşme ile ilgili olarak bir açıklama yapan Bilsay Kuruç, «4. BeşYıllık Kalkınma Plan tasarısını Eylül sonunda meclislere sunabileceğimizi umuyorum» dedi.

7- Anayasa Mahkemesi binasına yoldan geçen bir taksi içindenpatlayıcı madde atıldı. Binanın hasar gördüğü olayda can kaybı olmadı.

8- Malatya'da öğrencilerle polisler arasında meydan gelen çatışmada bir polis ve bir isçi yaralandı. Olaylar askeri birliklerin de desteğiyle güçlükle önlendi.

Malatya'da olaylar sırasında konan sokağa çıkma yasağı öğledensonra kaldırıldı.

Düzce'de kimliği belirsiz bir kişi Mehmet Altın adlı öğretmeniöldürdü yanındaki arkadaşı İbrahim Duran'ı da ağır yaraladı.

9- ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hodding Carter, BaşbakanBülent Ecevit'in Sovyetler Birliğine yapmış olduğu ziyaret ve imzalanmış olan siyasal belge konusundaki görüşünü açıklarken, belgede yeralan iyi komşuluk ve dostane işbirliği ilkelerinin, 1975 Helsinki konferansı nihai belgesinde yer alan hususların yinelenmesi olduğunu ifade etti.

10- Güney Yemen'in başkenti Aden'de başgösteren ayaklanmalarve şiddet hareketlerinden sonra Güney Yemen eski Devlet BaşkanıSalim Robaya Ali kurşuna dizildi.

Ali'nin idamından sonra Güney Yemen Devlet Başkanlığına Başbakan Ali Nasır Muhammad getirildi.

11- ABD Başkanı Jimmy Carter, Beyaz Saray'da düzenlediği basıntoplantısında, Sovyetler Birliği ile dost olmak istediğini belirterek, Leonid Brejnev'in barışçı bir insan olduğuna inandığını söyledi.

12- Yedi Varşova Paktı ülkesi ile Küba ve Moğalistan'ın üye bulundukları «Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Teşkilâtı» COMECON'unzirve toplantısı Bükreş'te çalışmalarına başladı.

28 Haziran 1978

1- Millî Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün Başkanlığında, 9.3'dan 13.30'a kadar süren bir toplantı yaptı. Gündemdekikonunun görüşülmesi tamamlanamadığı için müzakereye saat 16 daBaşbakanlıkta Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında devam edildi.MGK, Genel olarak yurtta iç güvenlik anarşi ve doğu bölgelerimizde beliren hareketleri ayrıntılarıyle inceledi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, AP ortak grubunda yaptığı konuşmada, «Hükümet şeklen mevcut, fiilen tükenmiştir. Bu hükümet göreve başladığından buyana geçen süre içerisinde kanunsuzlukalmış yürümüş, ülke bir uçtan bir uca yangın yerine dönmüştür» dedi.

3- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Mecliste düzenlediğibasın toplantısında, «Ecevit iktidarına karşı çıkmak, bu iktidarın zulüm,zorbalık ve işkencelerine karsı anayasanın direnme hakkını kullanmakbir vatan borcudur» dedi.

4- MİT Müsteşarlığına Emekli Orgeneral eski Birinci Ordu Komutanı Adnan Ersöz atandı.

5- Yurdumuzda meydana gelen anarşik olaylarda, iki öğrenciöldürüldü, iki genç yaralandı.

6- ABD senatosunun askeri hizmetler komisyonunda konuşanDışişleri Bakanı Cyrus Vance, «Ambargo kaldırılırsa Ecevit HükümetiKıbrıs sorununun çözümü için daha esnek davranabilir» dedi.

7- NATO Başkomutanı Orgeneral Alexandre Haig Brüksel'de düzenlenen «NATO'nun Geleceği» konulu bir panelde yaptığı konuşmada,batı ülkelerin Sovyet yayılması karşısında gözlerini kapamamaya çağırdı.

29 Haziran 1978

1- Bakanlar Kurulu Başbakan Bülent Ecevit'in Başkanlığında toplanarak, büyük kentlerde benzin sıkıntısı ve anarşiyi görüştü.

2- Sağlık personelinin tam gün çalışma tasarısı Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek Meclis'ten geldiği gibi yasalaştı. Tasarı Cumhurbaşkanının onayından sonra Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğegirecek.

Devlet kuruluşlarında, üniversite ve silâhlı kuvvetlerde çalışansağlık personeli muayenehane açmadıkları taktirde haftada 45 saat çalışırlarsa tazminat alacaklar.

3- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Partisine bazı katılmalar dolayısiyle Millet Meclisindeki grup odasında yapılan törende yaptığı konuşmada» Önce sağı ezmek düşüncesi adiliktir» dedi.

4- Tüccar ve Sanayiciler Derneği Başkanı Avni Özden, düzenlediği basın toplantısında, «Yanlış kararlar yüzünden alış-veriş hemen hemen durmuştur» dedi ve «Ticaret Şurası» kurulmasını istedi.

5- Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği Başkanı Hüseyin Yurdabak, düzenlediği basın toplantısında «Kâr oranı değişmezse bundanböyle hiç bir bakkal ekmek satmayacak» dedi.

6- İstanbulda, iş adamı Stefan Bayramoğlu fidye için kaçırıldıktansonra serbest bırakıldı.

7- Yurtta meydana gelen anarşik olaylarda üç kişi öldürüldü.

8- Roma Başsavcısı, «Türkiye Büyük Elçisi Taha Carım'ın katlinden İtalya'daki Ermeniler sorumlu tutulamaz» dedi. Savcı katillerin bulunamadığını belirterek, dava dosyasını kapattığını açıkladı.

9- İtalya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili oylama başlarken, adaylardan birinin evine molotof kokteyli atıldı.

10- ABD 1977 mali yılında Latin Amerika ülkeleriyle 156 milyondolarlık silah satış sözleşmesi imzaladı.

11- Çin, Güney Çin Denizinde, zengin petrol ye doğal gaz yatakları buldu.

30 Haziran 1978

1- CHP Ortak Grubunda konuşan Başbakan Bülent Ecevit, anarşinin önce üst düzeyden baslıyarak önleneceğini belirterek, «Bazı siyasiparti liderleri T.C. Ordusunu siyasi platformun içine sokmaya çalışmaktadır, sunu iyi bilsinler ki, Türk Ordusu hiç kimsenin hiç bir grubunemellerine alet olmayacaktır» dedi.

2- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, yurtdışında çeşitli kuruluşlarda sürdürdüğü temaslar hakkında, bilgi vererek, «Hükümet 6 aydanberi planlanmış olan bütün ağır sanayi yatırımlarını durdurmuştur.Yatırım yapacak Alman, İtalyan ve İsviçre firmaları çaresiz ortada kalmışlardır» dedi.

3- Güneydoğu Avrupa Kara Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı ileNATO 6. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı, NATO'nun İzmir Karargahında yapılan bir törenle Türk Komutanlarına devredildi.

4- Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Hesap uzmanlarının sorunlarıyla ilgili olarak, Maliye Bakanı Z. Müezzinoğlu'na bir not vererek,«Yönetimin daha çağdaş bir yapıya kavuşturulmasını ve kamu yararınayönlendirilmesini» istedi.

5- Yurdumuzda meydana gelen anarşik olaylarda, Patnos MHPİlçe Başkanı ile Mersin'de bir öğrenci öldürüldü.

6- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, Moskova'dayaptığı bir konuşmada, Afrika'nın, Emperyalistlerin çıkarlarının yenihedefi olduğunu ileri sürdü. Sovyet politikasının Afrika'da özgürlük hareketlerini desteklemek olduğunu belirtti.

7- Fransız Anayasa Konseyi, Radikal Parti Başkanı Jean JacquesServan Schreiber'in Milletvekilliğini seçim yasalarına aykırı davrandığıgerekçesiyle iptal etti.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106