16.5.1978
×

Hakkında

Künye

İletişim

MAYIS 1978

1 Mayıs 1978

1- 1 Mayıs Bayramı çeşitli illerde ve Kıbrıs'ta kutlandı. 1 Mayısnedeniyle DİSK tarafından İstanbul'da düzenlenen törene 100 bini askın kişi katıldı. DiSK Genel Başkanı Abdullah Bastürk törende yaptığıkonuşmada «Ecevit Hükümetinin faşizme karşı ve emekçi halk yararınaolan her girişimini destekleyeceğiz» dedi.

2- Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Yeni ihracat Rejimi Kararı«Bakanlar kurulu tarafından onaylandı ve Bugünkü Resmî Gazete»deyayınlanarak yürürlüğe girdi.

3- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler düzenlediği basın toplantısında yeni ihracat rejiminin esaslarını açıkladı.

4- istanbul Kocamustafapaşa semtinde yerlere gaz dökerek ateşe veren bir grupla polis arasında çıkan silahlı çatışmada biri ağır üçpolis ile yoldan geçen bir kişi yaralandı.

5- Ankara'da evinden çıkarken öldürülen Savcı Yardımcısı Doğan öz'ün katilinin kimliğinin saptandığı polis yetkililerince açıklandı.

6- Afganistan'da gerçekleştirilen askeri darbeden sonra kurulanyeni rejimi ilk kez Sovyetler Birliği tanıdı.

7- israil Dışişleri Bakanı Moşe Dayan Amerika'da ABD Televizyonuna verdiği demeçte «Batı Şeria'yı Ürdün'le paylaşmaya hazırız»dedi.

8- ingiltere'de 50 bin kişi Ulusal Cephe ve ırkçılığa karşı bir yürüyüş yaptı.

9- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Federal Almanya'yagelişi Alman Sosyal Demokrat Partisi Gençlik Kolları üyeleri, sendikacılar, işçiler ve Türk öğrencilerinin katıldıkları bir yürüyüşle protestoedildi.

2 Mayıs 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ileyaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayısgünü nedeniyle düzenlenen toplantıların barış içinde olaysız geçmesinin ülke açısından sevindirici olduğunu belirtti, Ecevit ayrıca, «Yasalara uygun biçimde yapılan toplantılarda olay çıkması olasılığının azolduğunun böylece anlaşılmış olduğunun görüldüğünü» de sözlerineekledi.

2- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ü Çankaya Köşkü'nde ziyareteden AP Genel Başkanı Süleyman Demirel görüşmeden sonra basmayaptığı açıklamada, Ecevit Hükümeti'nin anarşiyi önliyemiyeceğini savundu. Demirel, Yüksek ihtisas Mahkemeleri kurulması konusundakigörüşlerini, «Anayasamızın 136. maddesine göre güvenlik mahkemeleri kurulması gerekir. Bu hükümet komünizmin içinde boğulmuştur.Olan devlete millete olmaktadır» şeklinde açıkladı.

3- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Ürdün İaşe Veziri MarvvanAl Kassım ile görüştükten sonra, Ürdün hükümetinin bundan sonra hertürlü geriksinmesini, Türkiye'den karşılamaya karar verdiğini açıkladı.

4- CHP Grubu'nda eleştirilen İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı, kendisi için «Güvensizlik önergesi verilirse, görevden derhal çekileceğini»bildirdi.

5- Adalet Bakanlığı'nın kapalı, açık ve yarı açık cezaevleri ileÖzel Sektörde çalışmakta olan mahkûmların sigorta kapsamına alınmaları yolundaki teklifini Sosyal Güvenlik Bakanlığı olumlu karşıladı.

6- AP Başkanlık Divanı 1 Mayıs gösterileri ile ilgili bir bildiri yayınladı. Bildiride, «DİSK tarafından istanbul'da düzenlenen 1 Mayısmitingi, ülkemizde devlet ve rejim düşmanı, komünist, bölücü ve yıkıcı mihrakların gerçek yüzünü bir kere daha ortaya çıkarmıştır» denildi.

7- Geçen yıl 10 Mayıs tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından«Şekil yönünden» iptal edilen ve mahkeme tarafından verilen bir yılsüreye karşın yenisi çıkarılmayan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasasının 10 Mayısta yürürlükten kalkacağı açıklandı.

8- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında, kardeşi Atilla Müezzinoğlu ile ilgili olarak verilen araştırma önergesi Millet Meclisindekabul edildi.

9- Karadeniz Ereğlisi Sulh Ceza Mahkemesi'nin yargıç ve savcısı hakkında, sahte Mobilya ihracından mahkûm olan Yahya Demirelhakkındaki yurt dışına çıkma yasağını kaldırdığı gerekçesiyle AdaletBakanlığınca soruşturma açıldı.

10- Elazığ'da bir camiden, biri müezzin iki kişinin cami hoparlöründen «Şehir içme suyunda zehir var, içmeyin» şeklinde anons yapması halk arasında panik yarattı.

11- Ankara'da meydana gelen olaylarda 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

12- ABD Senato Dış İlişkiler Komisyonunda Amerika'nın Türkiyeve Yunanistan arasında bir seçim yapmadığını belirten Clark Clifford,«Türk demokrasisinin zayıflaması Kıbrıs uzlaşmasını oluşturmaz» dedi.

13- Türkiye'nin Libya'dan kredi almasını ve yaptığı ihracat hacminin yükseltilmesini öngören «Ticari ve Mali İşbirliği Anlaşması» Devlet Bakanı Hikmet Çetin ve Libya iskan Bakanı Muhammed El Mangurarasında Trablusgarb'ta imzalandı.

14- BM Genel Sekreteri Kurt VValdheim Kıbrıs sorunu hakkındabasına yaptığı açıklamada, «Görüşmelerin yeniden başlatılması konusunda iki tarafın pozisyonları arasında bir uçurum bulunduğu bellidir»dedi.

15- Washington'da bulunan israil Başbakanı Menahem Begin'legörüşen Başkan Carter, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada iki ülke arasında ayrıcalıklar bulunluğu halde Amerika'nın israil'in güvenliğini sağlamayı sürdüreceğini söyledi.

16- Afganistan'da gerçekleştirilen askeri darbenin önderi YarbayAbdülkadir, darbeden sonra Başbakanlığa getirilen Nur Muhammed Taraki tarafından Savunma Bakanlığına atandı. Yeni Afgan hükümetininsolcu bir politika izleyeceği bildirildi.

17- 1 Mayıs isçi Bayramı Doğu ve Batı ülkelerinde de törenlerlekutlandı.

3 Mayıs 1978

1- Millet Meclisinde gündem dışı yapılan konuşmalarla 1 Mayısgösterileri tartışıldı.

2- Başbakan Bülent Ecevit Bulgaristan'a hareketinden önce Etimesgut Havaalanında parlamenter maaşlarının artacağı haberlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada «Türkiye'de ekonomimiz henüz geçmişten devraldığımız sıkıntılardan kurtulamadığı, darboğazları aşamadığıve herkesten adalet ölçüleri içinde fedakarlık beklendiği bir dönemde,parlamenter aylıklarında bir artış sözkonusu olamaz» dedi.

3- CHP Genel Yönetim Kurulu 1 Mayıs gösterileriyle ilgili olarak yayınladığı bildiride, «Gerek geçen yıl gerek bu yıl 1 Mayıs toplantılarında sergilenen dövizlerin kullanılan sloganların CHP ile hiçbirilgisi yoktur. CHP'nin sorumluluğunu taşımadığı hiçbir toplantı ile CHParasında hiç kimse ilişki kuramaz» denildi.

4- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin Meclis Gruptoplantısında yaptığı konuşmada, «Türkiye'de rejimi korumakla mükellef devlet organları, rejimin birinci düşmanı komünizmin ayağa kalkışı karşısında suskunluklarını sürdüremezler, bunların başında hükümetvardır» dedi.

5- Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz, Türk Mühendisve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nca Ankara'da düzenlenen Toprak ve Tarım Reformu Kongresi'ndeyaptığı konuşmada «1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Yasası'nınAnayasa Mahkemesi'nce iptal edildi ve 10 Mayıs tarihinde yürürlükten kalkacak» dedi.

6- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, «Türkçüler Bayramı»nedeniyle yayınladığı mesajda «büyük davalar, büyük hareketler hiçbirzaman çilesiz, cefasız ve ezasız gelişmemiştir» dedi.

7- Açık bulunan TRT Genel Müdürlüğü'ne aynı Kurumun GenelMüdür Yardımcısı Dr. Cengiz Taşer atandı.

8- Kars'ın İğdır ilçesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmada 13 kişi yaralandı. Bazı işyerleri ve evler tahrip edildi.

9- Başbakan Bülent Ecevit ve beraberindeki heyet BulgaristanDevlet Başkanı Todor Jivkov'un çağrılısı olarak Bulgaristan'a gitti. Bul-

garistan Devlet Başkanı Todor Jivkov Başbakan Bülent Ecevit'in onuruna bir yemek verdi. Yemekte bir konuşma yapan Başbakan BülentEcevit, «Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluk ve işbirliği, tümuluslara cesaret verici bir örnektir» dedi.

10- Yunanistan Hükümeti Başbakan Bülent Ecevit'i iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine yol açan demeçler vermekle suçladıve bu arada basına yapılan yazılı bir açıklamada «Yunan Hükümeti,Ecevit'in beyanlarından üzüntü duymaktadır. Türk Başbakanı, iki ülkearasındaki ilişkileri ilgilendiren konularda gerçekleri saptırmaktadır»denildi.

11- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu Londra'da yaptığı açıklamada «Amacımız, çeşitli bankalardan 650 milyon dolarlık bir kredi dahasağlamaktır» dedi.

12- ABD Senato Dış ilişkiler Komisyonunda bir konuşma yapanABD Genelkurmay Başkanı Temsilcisi, Davit C. Jones «Türk Ordusu'nun, özellikle hava gücünün yedek parça gereksinimi içinde olduğunu,ambargo devam ettiği sürece zaten zayıflamış olan bu gücün. GeneralHaig'in de belirttiği gibi, 1980'de bütün gücünü yitireceğini» belirtti.

13- KTFD'nin Anayasa Danışma Prof. Mümtaz Soysal Londra Radyosunun Türkçe yayınında yaptığı konuşmada, «Bir yandan, Kıbrıs sorununa çabuk çözüm bulunsun, Kıbrrs'taki insanlar, Türk olsun, Rumolsun, biran önce sükûna kavuşsun. Nerede olduklarını bilsinler demek, bir yandan bunun savunmasını yapmak ama bir yandan da ambargo sürsün demek çelişkili bir tutumdur» dedi.

14- Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Spiros Kipriyanu bir açıklama yaparak. Başbakan Bülent Ecevitı" eleştirdi ve «Türk Başbakanı Ecevit'iilgilendiren ambargonun kaldırılmasıdır. Yoksa Kıbrıs sorununa adil vegeçerli bir çözüm bulmak değildir» dedi.

4 Mayıs 1978

1- Cumhuriyet Senatosu'nda eleştirileri yamtlıyan Millî EğitimBakanı Necdet Uğur, «Bizim hakkımızı en çok analar ve babalar verecektir. Amacımız öğrenciyi ve öğretmeni günlük politikadan, özel amaçlı politikadan kurtarmaktır» dedi.

2- Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonu, Türk Silâhlı Kuvvetleri Yasasının bazı maddelerini değiştirdi. Hazırlanan yeni yasayagöre Genelkurmay Başkanlarının görev süresi Bakanlar Kuruluncauzatılamıyacak.

3- Kahramanmaraş'ta milliyetçi ve ülkücülere işkence yapıldığıiddiasıyla MHP tarafından içişleri Bakanı İrfan özaydınlı hakkında verilen gensoru önergesinin gündeme alınması Mecliste reddedildi.

4- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, basına yaptığı açıklamada, «1 Mayıs Taksim olayları ibret ve dehşetle üzerinde durulacak mahiyet arz etmiştir. Komünizm ve bölücülük solaganları atılmıştır. MSP olarak olaylarla ilgili Meclis araştırması talep edeceğiz» dedi.

5- Sinop Cezaevinde, kanalizasyon temizliği için lâğım çukurunda çalışan bir mahkûm hastalanıp ölmesi üzerine Adalet Bakanlığı olayı incelemek üzere bir müfettiş görevlendirdi.

6- Bir süre önce kimliği saptanamıyan kişilerce kurşunlanarakfelç olan Doç. Server Tanilli tedavi için Londra'ya gönderildi.

7- DİSK'in 1 Mayıs mitingiyle ilgili iddialar ve ithamlar hakkındabilgi sahibi olmak amacıyla İstanbul Toplum Suçları Savcılığı, gösteriler sırasında çekilen filmler, fotoğraflar ve diğer belgelerin Vilâyettenkendilerine gönderilmesini istedi.

8- Emlâk Kredi Bankası'nın zarar yerine kâr gösteren 1977 yılıbilançosu Genel Kurul'ca reddedildi.

9- Konya ve Adana'da meydana gelen anarşik olaylarda 2 kişiöldürüldü. İstanbul'da, TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu birgrubun saldırısına uğradı.

10- F. Almanya yaymevlerinden «Klett Cotta» bu ay Bülent Ecevit'in Türkçe adı «Işığı Taştan Oydum» olan Almanca sür kitabının ilknüshasını, Bülent Ecevit'in Almanya gezisi sırasında satışa çıkaracak.

11- Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, F. Almanya'daki temaslarını sürdürürken, Türkiye'nin borçlarının ertelenmesine yönelik çalışmaların olumlu aşamada olduğunu bildirdi.

12- Washington ve Londra'dan sonra Brüksel'e giden KTFD Danışmanı Prof. Mümtaz Soysal, Uluslararası Basın Merkezi (IPC) salonlarında düzenlenen basın toplantısında Kıbrıs'a ilişkin Türk görüşlerini anlattı.

13- MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkes'in Almanya'nın Ulmkentinde yaptığı salon toplantısı, Alman SPD (Sosyal Demokrat Parti) ve DGM (Alman Sendikalar Birliği) nin desteklediği bir mitingleprotesto edildi.

14- Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, Batı Almanya gezisine başlamak üzere Moskova'dan Bonn'a gitti.

15- Afganistan darbe lideri Yarbay Dagarval Abdülkadir yeni yönetimin, komşu ülkeler Sovyetler Birliği, iran ve Pakistan'la dostçailişkiler kurmaya ve bu ülkelere karşı eşitçe davranmaya kararlı olduğunu açıkladı.

5 Mayıs 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit'in Varna'ya yaptığı üç günlük «Çalışma Gezisi» sonunda ekonomik alanda işbirliği esaslarını saptayanve yapılacak çalışmaları belirleyen bir belge imzalandı.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin Denizli İl Divanı toplantısına gönderdiği mesajda, «Bugünkü hükümet iddia vevaadlerin hiç birini yerine getirememiştir» dedi.

3- «Türkiye'de Vergi Reformu» konulu seminerde konuşan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, «Vergi yükünün adaletsiz dağılımının,vergi gelirlerinde beklenen gerçek artışı engellediğini» belirtti.

4- Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, «Türk HükümetiMontreux'de yaratılan olumlu ortamın ve başlatılan yüksek düzeydeki umut verici diyalogun sürdürülebileceğini, hala içtenlikle umutetmektedir» denildi.

5- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, parti ile başkanlarının Ankara'daki «Eğitim Toplantısı»nı açarken yaptığı konuşmada, enkısa zamanda yeniden iktidara geleceklerini iddia etti.

6- Erzurum Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. OrhanYavuz'u bıçaklayarak öldürmekten sanık iki kişinin Ankara'da yargılanmasına başlandı.

öte yandan, Cumhuiyet Savcı Yardımcısı Doğan Öz'ü öldürdükleri gerekçesi ile bir süre gözaltına alınan üç kişi, delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldılar.

7- Elazığ'da Hürriyet Meydanı 14 Mayıs Mahalesinde çıkan yangın, 28 işyerinin tamamen, 14'ünün de kısmen yanmasına yolaçtı.

8- Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Spiros Kipriyanu, Atina'da yayınlanan «Athens Daily Post» gazetesine verdiği demeçte, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Denktaş'ı «Kendi toplumu için zararlı lider» olarak eleştirdi ve ambargo konusunda, Carter'deki değişikliği anlayamadığını söyledi.

9- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkes Almanya'nın Ulm kentinde düzenledikleri «Türkçüler Günü» nde yaptığı konuşmada, «Yurdumuzda bir komünist diktatörlük kurulmak isteniyor» dedi.

10- Sofya'da başlayan Avrupa Serbest Güreş müsabakalarının ilkturunda Türk güreşçileri 11 galibiyet, 8 malûbiyet aldılar.

11- Amerika'yı ziyaret eden İsrail Başbakanı Menahem Begin, ülkesi ile Mısır arasındaki barış görüşmelerinin içine düştüğü çıkmazakendisinin bir çıkış bulabilmek gücüne sahip olmadığını açıkladı.

12- Federal Almanya'yı ziyaret eden Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Leonid Brejnev, «Silâhlanma yarışına artık bir son vermek ve nötron bombasını yasaklamak için zaman gelip çatmıştır» dedi.

13- Kabil radyosu, yeni Afgan hükümetinin, halka, darbe hareketine karşı çıkan kişilerin resmi makamlara ihbar edilmesi için çağrıdabulunduğunu açıkladı.

6 Mayıs 1978

1- «Uluslararası Karayolu Güvenlik Günü» nedeniyle UlaştırmaBakanı Güneş önugüt ile görüşen Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, «Trafik ülkemizin en başta gelen sorunlarından biridir» dedi.

2- Başbakan Bülent Ecevit, Ankara Tukobirlik'in II. olağan GenelKurulu'na gönderdiği mesajda, hükümetin, tüketim maddelerinin nitelik ve fiyatlar bakımından denetimi ve halka ucuz olarak ulaşabilmesiiçin aracıları azaltıcı tedbirler almak amacında olduğunu bildirdi. Ayrıca Başbakan Bülent Ecevit'in Bulgaristan'a yaptığı gezi sonunda Ankara ve Sofya'da yayınlanan ortak bildiride, iki taraf arasında ekonomik işbirliği alanında varılan anlaşmalar açıklandı.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, İstanbul'da, Ümraniyeve Dolayoba'da yaptığı konuşmalarda, bugünkü hükümetin millet vememleket yararına hicbirşey getirmediğini söyledi.

• Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler ile meslek kuruluşları arasında İzmir Ticaret Odasında yapılan ortak toplantıda, «Hükümet ileis alemi arasında diyalog noksanlıkları olduğu» öne sürüldü.

4- Devlet Bakanı Enver Akova ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmiİşgüzar, incelemelerde bulunmak üzere Federal Almanya'ya gittiler.

5- Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kararnameyegöre, 133 emniyet mensubu yer değiştirdi.

6- Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Koç, Türkiye'ninekonomik durumu ve hükümet tarafından alman kararlar ile hazırlanan tasarılar konusunda görüşlerini açıklarken, «Devletleştirme kararıile ekonominin verimli çalışan sektörleri verimsiz hale sokulmamalıdır»dedi.

7- Adıyaman'da TÖB-DER ve TÜM-DER şubelerinin bulunduğubina kimliği bilinmiyen kişilerce yakıldı. Adana'da 1 lise öğrencisi öldürüldü.

8- Kıbrıs Rum Toplum Lideri Spiros Kipriyanu, «Türkiye ENOSIS'in hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini bildiği için, ENOSİS'ten hiçbir zaman endişe duymamış ve konuyu sadece bir propaganda öğesi olarakkullanmıştır» dedi.

9- Sovyetler Birliği Devlet ve Komünist Partisi Başkanı LeonidBrejnev, Bonn ziyareti sonunda yaptığı-TV konuşmasında, dünyada barısın sağlamlaştırılması için tüm ülkelere çağrıda bulundu.

10- DPI Muhabirinin bildirdiğine göre darbe sonucu kurulan yeniAfganistan hükümeti batılı gazetecilerin haberlerine sansür koydu.

11- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Güney Afrika Cumhuriyetinin Angola'ya karşı giriştiği saldırıyı oy birliği ile kınadı.

7 Mayıs 1978

içişleri Bakanı İrfan özaydınlı Balıkesir'deki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, «Komünizme de, faşizme de, bölücülüğe de karşıyız. Hepsini ezmek için devlet güçleri ve halkımız birlikte mücadeleedecek» dedi.

• Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, TARİŞ Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, «Bugüne kadarolduğu gibi AET çerçevesi içinde kalınmayıp üçüncü dünya ülkeleri Ortadoğu ve Arap ülkeleri ve Sosyalist ülkelerle ilişkiler geliştirilecek, ihracat tutarlarında önemli artışlar kaydedilecektir» dedi.

1- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, aylık «Devlet» dergisine verdiği demeçte, «işkencecilerden ve sorumlulardan mutlaka hesapsoracağız, kendisi gibi düşünmeyenlere insanlık dışı metodlarla zulmetmek ortaçağ karanlıklarının çok gerisinde kalmış çağdışı bir tutumdur»dedi.

2- Marmara Tes-iş Federasyonu'nun 9. Genel Kurulu'nda konuşan AP Genel Başkan Yardımcısı Nuri Bayar «Tüm partiler olaylaragerçekçi ve kesin teşhis koymadıkça olayların daha vahim boyutlaraulaşacağını» ileri sürdü.

3- A. Ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen«Ortadoğuda Barış Olanakları» konulu uluslararası sempozyum da,Arap ülkelerinin hiç birinin konferansta temsil edilmeyişi nedeniyleyalnızca ABD - israil'in görüşleri sergilenebildi.

4- Yabancı paraların kendi aralarındaki kur değişiklikleri nedeniyle Türk Lirası bazı paralar karşısında ortalama % 2 değer kaybınauğradı.

5- Ankara'nın Kayaş ilçesinin Tepecik mahallesinde karşı görüşlü iki grup arasında çıkan çatışmada 4 yaşında bir çocuk öldü, 1 kişiyaralandı.

Kırıkkale CHP Belediye Başkanı Tahir Koçak'ın evine kimlikleribilinmiyen kişilerce patlayıcı madde atıldı.

6- Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Spiros Kipriyanu, «Türklere karsıher türlü mücadeleye hazırız, kiminle dostluk yapmamız gerekiyorsaonunla iyi ilişki kuracağız» dedi.

7- F. Almanya Başbakanı Helmut Schimdt ile SSCB Devlet veKomünist Parti Başkanı Leonid Brejnev arasında ortak bildiri ile iktisadi bir çerçeve anlaşması imzalandı.

8- Roma'da çıkan «İl Tempo» gazetesi Kızıl Tugaylar tarafındankaçırılan Aldo Moro'nun geçen cuma günü ailesine gönderdiği vedamektubunu yayınladı.

9- Afganistan'ın yeni Başbakanı Taraki, ülkesinin bağımsız bağlantısız bir siyaset izliyeceğini belirterek, aydınların yeniden eğitilmesi sırasında yoksul kesime düşünmenin öğretileceğini açıkladı.

8 Mayıs 1978

1- Federal Almanya Başbakanı Helmut Schimdt'in davetlisi olarak Bonn'a gidecek olan Başbakan Bülent Ecevit, Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve bazı bakanlarla F. Almanya gezisinde ele alınacak konular ve Brüksel NATO toplantısında izlenecek tutumu görüştü.

2- Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında Ulusal Savunma kavramını belirlemek üzere yapılan toplantıda, yeni ulusal savunma kavramının Türkiye'nin iç ve dış politikasına yapacağı etkiler ve etkenlere göre içerdiği seçenekler saptandı. Başbakan Bülent Ecevit ayrıca,Türk polis örgütünün yeniden düzenlenmesi ve anarşik olaylar konularında Türkiye'de incelemelerde bulunan İngiliz Scotland Yard polisinden üç kişilik uzman ekip ile bir görüşme yaptı.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'a yapılanbir ihbarı değerlendiren İstanbul Malî Polis Müdürlüğü, yurda kaçakçorap hammaddesi soktukları, vergi kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5büyük çorap firmasının dosyalarına el koydu.

4- BM Genel Sekreteri Kurt VValdheim'in Türk hükümetine gönderdiği mesajda, toplumlararası görüşmelerin başlaması için bir öngörüşme yapılmasını önerdiği ancak bu önerinin hükümetçe olumsuz karşılandığı bildirildi.

5- Ortadoğu Teknik Üniversitesi düzenlenen bir törenle 1977 1978 öğretim yılma başladı, törende konuşan ODTÜ Rektör VekiliProf. Dr. Nuri Saryal, «Eğitime ara vermemekte, kaybedilmiş zamanıkazanmakta kararlıyız» dedi.

6- İstanbul'da Kurumlar Vergisi tahsilatı % 40 oranında arttı.

7- Şehirlerarası otobüs ücretlerine % 40 zam yapıldı.

8- Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir polis karakolu taşlandı vesavcının otomobili ile bir polis otomobili tahrip edildi.

Akhisar Cezaevinde dün tutuklular arasında çıkan kavgada biribanka soygunundan sanık iki kişi öldürüldü.

9- Federal Almanya Radyosunun bir yorumunda, «Bonn'un ambargo kalksa da, kalkmasa da askeri açıdan Türkiye'yi desteklemeyekararlı olduğu» ileri sürüldü.

10- The Economist Dergisi, «ABD ile VValdheim'in Türklerden daha somut ve özlü öneriler istemeleri bekleniyor» yolunda bir yorumyaptı.

11- Romanya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Stephan Peterfi, MexicoCity Havaalanında uçak değiştirmek için beklerken geçirdiği kalp krizisonucu öldü.

12- iran'ın Siraz kentinde Sah aleyhtarı gösterilerin devam ettiğive 200 kişinin katıldığı gösterilerden sonra polisin çok sayıda öğrenciyi tutukladığı bildirildi.

13- Angola'da görevli bir CIA ajanı, ClA'nın Angola iç savasındaönemli rol oynadığı, Marksist MPLA Örgütüne karşı UNITA ve FNLAörgütlerini desteklediğini açıkladı.

9 Mayıs 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit düzenlediği basın toplantısında, «Geçmiş yılların sorumsuzluk anlayışı nedeniyle toplu sözleşme düzeni çığırından çıkacak hale geldi, bazı sendikalar da bunu alışkanlık halinegetirdiler, kimi zaman yüzde 100'le yüzde 200 oranında istekle masaya oturdular. Bu istekleri karşılamaya imkân yoktur» dedi.

2- Çalışma Bakanı Bahir Ersoy hakkında, AP İzmir MilletvekiliAli Naili Erdem ve 12 arkadaşı tarafından verilen gensoru önergesiningündeme alınması Millet Meclisi'nde 190'a karşı 217 oyla reddedildi.

3- Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı düzenlediği basıntoplantısında «filtreli sigara sıkıntısı bu ay sona erecek» dedi.

4- Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Dr.Mustafa Yücel basma yaptığı açıklamada, «DGM'ler tabii yargıç ilkesi ile bağdaşmaz nitelikteydi. Oysa ki, yeni düzenlemede mevcut yargı sisteminden bir sapma söz konusu olmayacak. DGM'lerin aksine ihtisas Mahkemelerinde, mahkeme heyeti yalnızca Adliye içi yargıçlardan oluşacaktır» dedi.

5- içişleri eski Bakanı MSP Erzurum Milletvekili Korkut özal«anarşi» konusunda yaptığı açıklamada «CHP anarşi konusunda bastan koyduğu yanlış teşhisin altındadır. Meseleyi daha önce sadece birgüvenlik kuvveti meselesi olarak görürken şimdi ihtisas mahkemelerinden bahsetmektedir. Evvelce sadece sağı sorumlu tutarken, şimdi solunda sorumlu olduğunu söylemektedir» dedi.

6- İstanbul Yıldız'daki DMMA öğrencilerine kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 1 öğrenci öldü. 3'ü ağır 13 öğrenci yaralandı.Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde liseliler, CHP ilçe binasını ve çoksayıda işyerini tahrip ettiler.

7- Ankara Konya yolunun Balgat kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü.

8- ABD'de bulunan AP Bitlis Senatörü Kâmran inan New-York'taMilliyet gazetesine verdiği demeçte «Ambargonun reddi halinde Türkiye seçeneklerini ulusal çıkarlarını uygun olarak saptayacaktır. Türkiye ile Yunanistan işbirliği yapmaya mecbur hatta mahkûmdur. Dışgüçler aradan çekilsin Rumlar hemen görüşme masasına gelir. Türk ABD güçlüklerinin ve ambargonun kaynağı, merkezi Atina'dır» dedi.

9- Atina'da yayınlanan sol eğilimli «Elefterotipiya» gazetesi APGenel Başkanı Süleyman Demirel'le iç ve dış konularda yapılan mülakattı yayınladı mülakatta AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Ambargonun kalkacağını ümit ettiğini belirtirken, «Ambargonun kalkması.okadar önemli değildir. Türkiye, herhangi bir yerden 175 milyon dolarbulabilir» dedi.

10- 53 gün önce evinin önünden Kızıl Tugaylar Teşkilâtına bağlısilâhlı anarşistler tarafından kaçırılan İtalya'nın eski Başbakanlarından Hıristiyan Demokrat Parti Lideri Aldo Moro'nun cesedi Roma'nınmerkezinde bir otomobil içinde bulundu.

10 Mayıs 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit, Federal Almanya Başbakanı HelmutSchmidt'in çağrılısı olarak 4 günlük resmi bir ziyaret yapmak üzereaskeri bir uçakla F. Almanya'ya gitti. Ecevit Yeşilköy Havalimanındaverdiği demeçte, «F. Almanya'ya yapacağımız bu gezide ülkelerimizarasındaki işbirliği ve dayanışmayı daha ileri aşamalara ulaştırabilmekiçin bazı somut önerilerde bulunacağız» dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin ortak gruptoplantısında yaptığı konuşmada, «Bu hükümetin, gösteriş ve çalımıyla, laf ebeliği ile, Türkiye'ye yarar sağlaması mümkün değildir» dedi.

3- Millet Meclisi Bütçe ve Plân Komisyonunda, vergi tasarılarının tümü görüşülerek kabul edildi.

4- Romanya Tarım ve Gıda Sanayi Bakanlığı ile Gıda Tarım veHayvancılık Bakanlığı arasında tarımsal işbirliği protokolü imzalandı.

5- Maliye Bakanlığında vergi kayıplarını saptamak için 1976 yılıesas alınarak 39 ilde bilgisayarla incelemeler yapıldı. İnceleme sonunda tüccarların, sanayicilerin, doktorların, avukatların ve mühendislerin, gayrimenkul ve hisse senedi sahiplerinin yüzde 37 sinin 10 binliradan, % 70'inin 25 bin liradan, % 87'sinin 55 bin liradan, % 95'ininde 115 bin liradan az gelir elde ettiklerini vergi dairelerine bildirdikleri anlaşıldı.

6- Er ve Erbaşların erken terhislerini öngören bir kararname, MilliSavunma Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu'na sevkedildi. Kararnamenin kabulü halinde, 1956 doğumlu 3. tertip er ve erbaşlar 40 günerken terhis edilecekler.

7- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Mecliste düzenlediğibasın toplantısında vergi tasarılarını eleştirdi. Türkeş, «Uygulananmali politika ile Türk parası daha dördüncü ayda üç kere kıymet kaybına sebep olmuştur. Hükümet vatandaşlarımızın cebindeki 100 lirayı50 liraya indirmiştir» dedi.

8- Türkiye Barolar Birliği anarşik olaylara karşı düşünülen yargısal önlemlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Adliye kuruluşlarıiçinde olsalar dahi bir mahkemenin belirlenmesi özel mahkeme görünümünü yaratabilir. Hangi deyim kullanılırsa kullanılsın, siyasal mah-

keme görünümünü yaratacak her türlü girişimlerden uzak kalmmalıdır»dedi.

9- Tarihi «Çiçek Pasajı» binası çöktü, yapılan ilk tesbitlere göreenkaz altında kalan 7 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

10- Yıldız DMMA'den çıkan öğrencilere yaylım ateşi açılması sonucunda ağır yaralanan 1 öğrenci daha öldü.

11- italyan Hıristiyan Demokrat Partisi Genel Başkanı Aldo Moro'nun öldürülmesi üzerine İtalyan İçişleri Bakanı Cossiga istifa etti.

12- F. Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, Başbakan Bülent Ecevit ile Bonn Havaalanında düzenledikleri basın toplantısında yaptığıkonuşmada, «ABD'nin ambargo koymasının doğru bir şey olmadığınıAmerikalı dostlarımıza da gayet açık bir biçimde ifade etmiş bulunuyoruz Türkiye'ye F. Almanya olarak yardım sürdürülecektir» dedi.

13- ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komisyonun daTürkiye yanlısı 5 milletvekili ambargonun kaldırılması konusunda hazırladıkları bir mektubu tüm Kongre üyelerine gönderdiler.

14- Yabancı Bankalar Konsorsiyumu 1978 yılı içinde Türkiye'ye500 milyon dolar nakit kredi açmayı kabul etti, Yabancı Bankalar Konsorsiyumu ayrıca, Türkiye'nin özel bankalara olan yaklaşık 2,5 milyondolarlık ödemesini geciktirdi ve dış borçlarını da erteledi.

15- iran'da meydana gelen şiddet olaylarında 8 kişinin öldüğü bildirildi, iran'ın resmi haber ajansa Pars ise, Azarabadegan Üniversitesi'nde karşıt görüşlü iki grubun çatışması sonucu olayların meydanageldiği ileri sürüldü.

16- Yunanistan Başbakanı Karanmanlis, hükümetinde yaptığı değişiklikte Dışişleri Bakanını görevden aldı.

17- Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Taraki kadın erkekeşitliğinin sağlanmasına ve Afganistan Silâhlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine önem veren 30 maddelik reform planını açıkladı.

11 Mayıs 1978

1- Millî Eğitim Bakanı Necdet Uğur Millet Meclisinde yaptığıkonuşmada, «Biz cepheleşmeyi önlemek, dostluğu ve barısı getirmekiçin tüm çabamızı gösteriyoruz ve bunda da başarılı oluyoruz olacağız. Devlet, sorunlarının üstüne karanlılıkla gittiği zaman herşeyin düzeldiğini görüyoruz» dedi.

2- Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz Toprak ve TarımRepormu nedeniyle yaptığı açıklamada «Toprak ve tarım reformunukırsal alanın geliştirilmesi ve köylünün özlenen düzeyde kalkındırılmasıiçin vazgeçilmez bir koşul saydıklarını» belirtti.

3- Millet Meclisi Bütçe ve Plan Komisyonunda Motorlu KaraTaşıtları Vergisi ile ilgili tasarı bölümü görüşüldü. Görüşmede bir konuşma yapan AP'M Müfit Bayraktar «Hamama giren terler, lüks arabakullanmak isteyen devlete ödesin, bunlara 40 - 50 bin lira vergi koyalım» dedi.

4- Başbakan Bülent Ecevit'in isçi ücretleriyle ilgili olarak yaptığıaçıklama tepkilere yol açtı. Türk - iş Genel Başkanı Halil Tunç işçiücretleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada «Sanıyoruz ki. Sayın Başbakan'ın sorumlu davranma çağrısı, Türk - İs'in ve hür sendikacılığa,demokratik rejime gönül vermiş Türk isçi hareketinin dışında kalan çağrıdır» dedi. DİSK Genel Başkanı Abdullah Bastürk'de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada «Türkiye'deki sendikal mücadele birçok asama ve mücadelelerden geçerek bugünkü boyutlara ulaşmıştır. Sendikalarımızın ekonomik kazanımlarmın gerisine, düşünce planında daolsa gidilmesi ve bu yolda hareket edilmesi artık mümkün değildir»dedi.

5- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Cumhurbaşkanı FahriKorutürk'le bir görüşme yaptı. Görüşmeden sonra bir açıklama yapanMHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş «Cumhurbaşkanımız, işkencelerin durdurulması için gerekli teşebbüslerde bulunacaklarını ifade buyurdular» dedi.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda;Elazığ TÖB-DER Şubesinde odacılık yapan Mehmet Bensen, kimliğibelirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu yapılan bir öğrenci kendisini 5. kattan atarak intihar

etti. Yozgat'ta iki öğrenci yaralandı, lise müdürünün evi kurşunlandıve patlayıcı madde atıldı.

7- Bonn'da bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Bülent Ecevit «Türkiye, NATO'dan ayrılarak bölgedeki dengeyi bozmak ve detantıtehlikeye sokmak niyetinde değildir» dedi.

8- Federal Almanya Maliye Bakanı Hans Matthofer ile Bonn'dabir görüşme yapan Başbakan Bülent Ecevit görüşmeden sonra basınayaptığı açıklamada «Görüşmede içinden geçmekte olduğumuz sıkıntılıekonomik dönemde, dostumuz Almanya'nın bize yardımcı olmaya çalışmasını ve bu konudaki niyetinin somut belirtilerini şimdiden vermesini memnuniyetle karşıladığımızı belirttim» dedi. Maliye Bakanı Hattofer ise «Türkiye'nin Uluslararası Kuruluş, (IMF) Dünya Bankası ve(konsorsiyom) çevresinden aldığı kredilerin ödenmesinde Almanya'nınelinden gelen kolaylığı göstereceğini» belirtti.

9- Başbakan Bülent Ecevit'in Almanya'ya gelmesi nedeniyle Alman II. TV'sinde yayınlanan bir yorumda, «Federal Almanya BaşbakanıSchmidt Türkiye'nin ekonomik güçlüklerini aşması için, güçleri oranında tüm yardımı yapacakları konusunda Başbakan Bülent Ecevit'egüvence verdi» denildi.

10- Alman TV'sine bir demeç veren Başbakan Bülent Ecevit, «NATO'yıı terketmeye niyetli değiliz. Yeter ki zorlanmayalım» dedi.

11- Dünya Bankası Başkan Robert McNamara basma yaptığı açıklamada «ABD'nin ihracatının üçte birinin gelişmekte olan ülkelere gittiğini, Amerika'nın Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunu desteklemekle sınırsız bir pazarı elinde tutacağını» belirtti.

12- İran Hükümetinin şiddet olaylarıyla ilgili olarak yayınladığıbildiride «35 milyon iran'lının menfaatlerini çiğneyen bin kadar tahrikçiden oluşan bir azınlık olaylara yol açmıştır» denildi.

12 Mayıs 1978

1- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve 82 AP'Iİ Milletvekilinin imzasıyla Hükümet hakkında bir gensoru açılması için Meclis Başkanlığına gensoru önergesi verildi.

2- Millî Eğitim Bakanı Necdet Uğur, liselerde okutulan ahlak dersi ve müfredat programları ile, ders kitaplarının uygulamadan kaldırıldığını açıkladı.

3- Bayındırlık Bakanı Serafettin Elçi ANKA Ajansına verdiği demeçte. İkinci Boğaz Geçidinin, denizaltından yapılacak olan demiryolu«Tüp Geçidi» ile gerçekleştirileceğini açıkladı.

4- Ankara'nın Dışkapı semtindeki YIBA Çarşısı, tüp patlamasınedeniyle yandı. Saat 18.00 sularında başlayan yangında en az 10 kişiöldü, 30'u ağır olmak üzere 60 kişi yaralandı.

5- Samsun Valiliği, amaçları dışında faaliyet gösterdikleri gerekçesi ile Dev-Genç ve TÖB-DER temsilcilik ve şubelerini süresiz olarakkapattı.

6- Türk Sanayicileri ve işadamları Derneği Başkanı Feyyaz Berker MESS Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, «Savunduğumuz ilke, işçilerimize fiyat artısının etkisini giderecek ve verimliliktekiartışla orantılı ücret artışını sağlamaktır» dedi.

7- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Emir Sencer, «Alman ekonomik önlemlerin olumlu sonuçlarını vermeye başladığını» söyledi.

8- «Sait Faik Hikâye Armağanı» ve «Yeditepe Şiir ödülü»nü kazananlar açıklandı. Seçiciler Kurulu Sait Faik Hikâye Armağanı'nı, Selçuk Baran'a «Anaların Hakkı» ve Adnan özyalçıner'e «Gözleri BağlıAdam» adlı eserleri arasında dağıttı.

«Yeditepe Şiir ödülünü» ise «Doğu Şiirleri» adlı kitabıyla HilmiYavuz kazandı.

9- Antalya'nın Alanya ilçesinde bir eve atılan patlayıcı madde,evdeki Hayri Kuruş adlı kişinin ölümüne yolaçtı.

10- Kayseri Cezaevinde çıkan silâhlı isyanda bir mahkum bıçaklanarak öldürüldü, iki gardiyan tabanca ile ağır olmak üzere 16 mahkûm yaralandı.

11- Bonn'da Federal Almanya Ekonomik Bakanı ile yaptığı görüşmeden sonra ABD Senato Alt Komisyonunda Türkiye'ye uygulananambargonun devamı yolunda karar çıkması konusundaki görüşleriniaçıklayan Başbakan Bülent Ecevit, «Türkiye ambargo ile veya bir başkayolla baskı altına alınamaz» dedi.

12- Federal Almanya Başbakanlık Basın Dairesinden, Federal Hükümetin, Türkiye'nin içinde bulunduğu darboğazdan çıkmasına yardımcı olmak amacıyla 100 milyon Marklık bir acil yardım projesi sağlamayı kabul ettiği bildirildi.

Öte yandan, Associated Press Ajansının Bonn'daki diplomatikçevrelere dayanarak verdiği habere göre; ABD'nin, ambargonun kalkması kararına rağmen Almanya'nın Türkiye'ye yardımı sürdüreceğibildirildi.

13- Amerika'deki Arap Lobisi, İsrail'in Güney Lübnan'da giriştiğiaskeri harekatın Amerikan silâhlarıyla yapıldığı gerekçesiyle, bu ülkeye yapılan silâh sevkiyatınm durdurulmasını istedi.

Türklere Kıbrıs'ta aynı durumun kullanıldığınıLobisi, Amerikan Federal Mahkemesine dava açtı.

örnek veren Arap

14- ABD Başkanı Jimmy Carter, ABD Senatosunun Orta Doğu'yauçak satışı önerisini onaylayacağı görüşünde olduğunu belirtti.

15- IMF uzmanlarındandenetlenmesine başladı.

oluşan bir heyet, İngiltere ekonomisinin

16- Doğu Avrupa ülkelerine yapacağı geziyi erteleyen iran ŞahıRıza Pehlevi, Hükümet aleyhtarı gösterileri dağıtmakla görevli birliklerin komutanlığını üzerine aldı.

13 Mayıs 1978

1- Adalet Bakanı Mehmet Can şiddet olaylarına bakmakla görevli olacak İstisas Mahkemeleri ile ilgili olarak, «Yüksek Hakimler Kurulunun sonuç olarak bana getireceği karar uyarınca gerekli işlem yapılacaktır, gerekirse yasa da çıkarabiliriz» dedi.

2- Yıba çarşısında çıkan yangında ölenlerin sayısı 34'ü buldu.Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Faruk Sükan ölü ve yaralı sayısının çok olmasına binada yangın merdiveninin bulunmayışının nedenolduğunu söyledi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel verdiği yazılı demeçte,ülkenin büyük bir rahatsızlık içinde olduğunu belirtti ve bunun sorumlusu CHP'nin çalım ve gösterişi icraat sayan tutumudur dedi.

4- MESS Başkanı Şükrü Er, MESS Başkanlık Divanı seçimindensonra yaptığı konuşmada, «Grevler sonucunda ekonominin 20 milyar,liralık üretim kaybına, hazinenin ise 10 milyar liraya yakın bir gelirkaybına uğradığını» söyledi.

5- Yozgat Cezaevinde 4 hükümlünün başka cezaevine nakledilmesini protesto eden tutuklu ve hükümlüler ayaklanarak cezaevi müdürü ile 10 gardiyanı rehin aldılar.

6- Elazığ Sanayi Mahallesi'nde bir kahvehaneye açılan ateş sonucu Alaattin Akay adlı bir işçi öldü.

7- Başbakan Bülent Ecevit F. Almanya gezisinin son gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, «F. Almanya kendisine olan borçlarımızıyeniden taksitlendirecek» dedi.

Ecevit, Köln'de Türk isçilerine hitaben yaptığı konuşmada, «Amerika Türkiye'ye muhtaç olmadan yapabilirini, onu bilmem ama, biz Amerika'ya muhtaç olmıyacağız» dedi.

8- Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık, Brüksel'de NATO Bakanlar Komitesinin toplantısından önce verdiği demeçte, Amerikan silah ambargosuyla Türkiye'deki Amerikan üslerinin varlığının bağdaşamıyacağını belirtti.

9- ABD Başkanı Jimmy Carter, Orta Doğu'ya askeri yardım tasarısının onaylanması için Kongre üyelerini sıkıştırdığı belirtildi. Carter«Yardım onaylanmassa Sedat'ın barış çabalarına feci darbe iner» dedi.

10- Hint Okyanusu'ndaki Comoro Adaları Cumhurbaşkanı Ali Soilih bir darbe sonucu devrildi.

14 Mayıs 1978

1- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu CGPParti Divanında yaptığı konuşmada «Ambargo, Rumları uyuşmazlığa veinada sürüklemekle barısı geciktirmiştir. Ambargo'nun ne Yunanistan'a,ne Rumlara, ne de ABD'ye bir yararı olmadığı görülecektir» dedi.

2- Köyisleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz, «Cumhuriyet» gazetesine verdiği demeçte, «Taşınmaz mal karşılığı aranmaksızın arazibüyüklüğüne bakılmaksızın tarım kredisi verilecek» dedi.

3- AP'nin Samsun'da düzenlediği «Millî Uyanış» mitinginde birkonuşma yapan Genel Başkan Süleyman Demirel «Acz, iktidar ile bağdaşmaz. Hükümet eninde sonunda bu işi yapamıyorum diye çekip gidecektir. Geçen yıl 1 kilo tütün satıp 4 metre kaput bezi alabilen köylübu yıl 1 kilo tütün ile 2 metre kaput bezi alabilmektedir. Bu ülkeyi sessizler diyarı zannederek macera, peşinde koşanlar, mutlaka pişman veperişan olacaklardır» dedi.

4- Kars'ta, Yeni Doğu Birlik gazetesi sahibi Coşkun Erdağ tartışan iki kişiyi ayırmak isterken kaza kurşunuyla öldü.

5- l. Türkiye liginde oynanan futbol karşılaşmalarında su sonuçlar alındı; Fenerbahçe - Eskişehirspor 1 - - 1, Galatasaray - Diyarbakırspor'u 3 - O, Zonguldakspor - Mersin İdman Yurdu O - O, Trabzonspor - Boluspor'u 2 - - 1, Orduspor - Bursaspor'u 3 - O, Adanaspor - Samsunspor'u 3 - 2, Beşiktaş Altay'ı 1 - O, Adanademirspor Ankaragücü'nü 1 - O yendiler.

6- Londra'da bulunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün davetlisi olarak Londra'ya gelen Başbakan Bülent Ecevit gazetecilere verdiğidemeçte «Almanya'daki görüşmelerimiz olumlu oldu. Sorunlarımızıanlayışla karşıladılar. Ortak çalışmalarımız sürdürülecek» dedi.

7- İngiltere'de yayınlanan «Sunday Times» gazetesinin bir haberinde NATO Savunma Bakanları Toplantısını hazırlayan NATO sorumluları. Amerikan Senato Komisyonu'nun kararına Türkiye'nin göstereceği tepkinin ittifakın güney kanadını çökertmesinden korkmaktadırlardenilmektedir.

15 Mayıs 1978

1- Millî Savunma Bakanı Hasan Esat Işık Brüksel'de NATO MillîSavunma Bakanları toplantısına katılmak üzere Yeşilköy Havaalanından hareketinden önce gazetecilere verdiği demeçte «Silâh her zamanbulunur, ancak kaybedilmiş güvenlerin elde edilmesi, silâh sağlamaktan çok daha zordur» dedi.

2- AP Kadın Kolları Küçük Kurultayında bir konuşma yapan Genel Başkan Süleyman Demirel, «Hükümetle, dişe diş, basa baş mücadele edeceğiz, Anayasa'nın dibacesini gerekli çoğunluğu bulduğumuz takdirde değiştireceğiz ve eski Başbakan Adnan Menderes ile arkadaşlarıiçin abide dikeceğiz» dedi.

3- CGP Parti Divanınca yayınlanan bildiride «Faşizmi de, komünizmi de, bölücülüğü de reddeden büyük öğretmen kitlesi mesleğinonurunu korumak üzere elele vermelidir» denildi.

4- TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyinin Çeşme'de yaptığı toplantıdan sonra yayınlanan açıklamada «Devleti ve anayasal düzeni yıkmaya ve vatanı parçalamaya yönelik iç ve dış kökenli eylem ve anarşikolaylarla ilgili olarak tüm kuruluşların uyarıları doğrultusunda en büyüksorumluluğu taşıyan partilerimizin olayların teşhisinde ve bunlarla ilgilitedbirlerde millî mücadele ruhu içinde anlaşmalarını zorunlu gördüğümüzü bir kez daha tekrarlarız» denildi.

5- Ankara Atatürk Lisesi öğrencilerinden Sedat Yalnızcan Dikmen'de evinin önünde kimliği belirlenemeyen üç kişinin saldırısına uğradı ve hastahaneye kaldırılırken yolda öldü.

6- Bir bankanın Unkapanı Şubesi kimliği bilinmeyen silâhlı birkişi tarafından soyuldu. Vezneden 55 bin 140 lira alan soyguncu kaçtı.

7- ingiltere Başbakanı James Callaghan'la bir görüşme yapanBaşbakan Bülent Ecevit görüşmeden sonra basına yaptığı açıklamadaingiltere Başbakanı Sayın Callaghan ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, «Türkiye ile ingiltere arasında daha yakın bir işbirliğiolanaklarını aramamız gerektiğini söyledim. Bunu kendisi de anlayışlakarşıladı. Washington'da buluştuğumuzda bu konuyu daha ayrıntılı olarak görüşeceğiz» dedi.

8- Londra'da bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan- Bülent26

Ecevit «Türkiye İçin Varşova paktılirmistir» dedi.

dışında yeni tehlike kaynakları be-

9- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, «14 Mayıs 1971 Reformu»nün yıldönümü nedeniyle Halk Meclisi'nde yaptığı konuşmada «Enformasyon kurallarına uymayan bütün personel, sorumlu görevlerden uzaklaştırılacaktır» dedi.

10- Tanzanya'da koleradan 48 kişi öldü.

16 Mayıs 1978

1- Millet Meclisi Genel Kurulu'nda; hükümlülerin cezalarını belli ölçülerde indiren İnfaz Yasası tasarısı görüşülerek kabul edildi.

2- «Çalışma ortamının iyileştirilmesinde yeni eğilimler» konuluuluslararası seminerin açılış konuşmasını yapan Çalışma Bakanı BahirErsoy, «Çalışanları insanca yaşama ortamına kavuşturma görevinden,hiçbir kimse, hiçbir kuruluş, hiçbir devlet kaçamıyacak, bu özlem artık ertelenemiyecek» dedi.

3- Millet Meclisinde bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, «Tüm siyasi partiler, militanlardan kurtulmalıdır. Bunu engellersek, herkes bindiği dalı keser» dedi.

4- Gümrükler konusunda İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, «Sınır kapılarımızı ülkemizin onuruna yakışır bir hale getireceğiz» dedi.

5- AP Bitlis Senatörü Kamran İnan «Akdeniz Haber Ajansı'na verdiği demeçte «Türk kamuoyu kendisiyle ilgili çok önemli meselelerhakkındaki karar ve açıklamaları dış başkentlerden, yabancı basındanöğrenmektedir. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Türkiye ile ilgili hükümet kararları Ankara'da alınır» dedi.

6- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Millet Meclisinde düzenlediği basın toplantısında «Demokrasi ve vatan bütünlüğüne düşman olan ve beynelmilel kaynaklardan yöneltilen komünist teşkilatlar,devletin her kademesine süratle yerleşmektedir» dedi.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda;Elazığ'da bir avukatın, Konya'da bir öğretmenin, Diyarbakır'da bir dernek başkanının evine patlayıcı madde atıldı.

8- Londra'daki temaslarını tamamladıktan sonra Avusturya'nınbaşkenti Viyana'ya gelen Başbakan Bülent Ecevit Avusturya Başbakanı Kreisky tarafından karşılandı. Başbakan Ecevit, Viyana Havaalanındadüzenlediği basın toplantısında, «Türkiye'nin yeni savunma kavramı,dünya barışı açısından sorun yaratamayacak biçimde hazırlanmıştır»dedi.

9- ABD'de yayınlanan Washington Post gazetesinde yayınlananbir yazıda «Kıbrıs ve Doğu Akdenizde ABD'nin içine düştüğü çıkmazın

sorumluluğunu Sarbanes, Clark, Biden, Stone, Hurnprey, Jevits, Percyve Pell adlı senatörler taşımaktadır» denildi.

10- İtalya'da 816 belediye meclisi üyelerinin yenilenmesi için yapılan ara seçimlerde, Hristiyan Demokrat Parti oyların yüzde 42,5'ini,Komünist Parti yüzde 26,5'ini, Sosyalist Parti de yüzde 13,3'ünü aldı.

11- ingiltere'de 22 bin maden işçisi greve gitti.

17 Mayıs 1978

1- Bonn, Londra, Viyana gezisini tamamlayan Başbakan BülentEcevit Ankara'ya döndü. Ecevit, gezide yaptığı temasların olumlu geçtiğini, Avusturya'nın Türkiye'ye bazı mali olanaklar sağladığını belirtti,güvenlik kuvvetlerinin eğitimi konusunda İngiltere ile işbirliği yapılacağını söyledi.

2- Adalet Partisi Ortak Grubunda konuşan Adalet Partisi GenelBaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Bülent Ecevit'in son gezisindekikonuşmalarını eleştirerek, «Yeni bir savunma kavramı ortaya atıyoruzdiye, Türkiye'ye yönelmiş gerçek tehditlere karşı ülkeyi savunmasız bırakmaya kimsenin hakkı yoktur» dedi.

3- Adalet Partisi Bitlis Senatörü Kamran İnan Bursa'da yaptığıaçıklamada, «Ambargonun kalkması amacıyla hükümetin daha etkin girişimlerde bulunması gerektiğini» söyledi.

4- Ankara Valisi Tekin Alp, İl sınırları içindeki işyeri, bina veyevre duvarları.ile sokaklara trafik işaret levhalarına, direklere ve benzeri yerlere yazılar yazılması ve izinsiz olarak basılı veya elle yapılmışafiş ve benzeri şeylerin yapıştırılmasının yasaklandığını belirtti.

5- TÜRK - İŞ'e bağlı Petrol - İş Sendikası, TPAO'na ait BatmanRafinerisi ile 317 üretim kuyusunda greve başladı.

•- Yurdumuzda meydana gelen anarşik olaylarda; İstanbul veBalıkesir'de iki öğrenci öldürüldü.

6- Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren Shapex Tatbikatı için gittiği Belçika'da Tatbikattan sonra yaptığı ikili görüşmelerde, «Ambargonun devamı ve müttefik ülkelerin ekonomik yardımlarını

• arttırmadıkları takdirde, Türk Ordusununun NATO'ya katkısının bugünkü düzeyde sürdürülemeyeceğini» belirtti.

7- Kuveyt Petrol Bakanı Şeyh Ali gazetecilere yaptığı açıklamada, «Dünya Petrol rezervelerindeki fazlalığın eritilmesi amacıylaOPEC'in petrol üretimini yüzde yirmi oranında düşürdüğünü» bildirdi.

18 Mayıs 1978

1- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ile 82 arkadaşının, millîeğitimin hedeflerinden saptırıldığı gerekçesiyle Hükümet hakkındaGensoru açılmasını isteyen önergenin gündeme alınması Millet Meclisi'nde 193'e karşı 224 oyla reddedildi, önerge ile ilgili olarak birkonuşma yapan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, «Büyük iddialarda bulunuyoruz. Bu iddialarımızın doğru olup olmadığını anlamanıntek yolu önergenin gündeme alınmasıdır. Eğer bu olmazsa bütün vatanıdolaşıp derdimizi anlatırız. Sizi şikâyet ederiz, kıyamete kadar yakanızıbırakmayız» dedi.

2- T.B.M.M. Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanı Yılmaz AlpaslanKomisyonda kabul edilen vergi tasarısıyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında «Tasarı vergi sistemimize esneklik getirecektir. Vergikayıp ve kaçaklarını büyük ölçüde önleyecektir» dedi.

3- CHP Meclis Grubunda bir konuşma yapan Başbakan BülentEcevit «Türkiye ambargo baskısı altında ezilmeyecek bir devlettir. Kendi kendimize ve dünyaya kanıtlamak zorundayız ve bunu yapabileceğimiz inancındayız» dedi.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp bir açıklama yaparak,«Şeker ve çimentonun hiç bir hammaddesi ya da yan ürünü dışardanithal edilmemektedir. Bu nedenle durup dururken zam yapılmaz» dedi.

5- AP'sine bazı katılmalar nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yapan Genel Başkan Süleyman Demirel «Komünizmi tehlikesaymayan bir zihniyet, bugün Türkiye'yi idare etmektedir. Daha doğrusu Türkiye'yi idare edememektedir. Ama Türkiye'yi başıboş biçimdekendi bildiği istikamete gitmekte serbest bırakmış bulunmaktadır. Bütün bunların hakkından yine millet gelecektir» dedi.

6- YIBA Çarşısı yangını nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Ankara Belediye Başkanı Ali Dinçer, «Eğer belediyemiz YIBA yüksekliğindeki binalarda kulanabileceği yalnızca iki merdivene sahipse buyetersizliğin suçlusu sanırız Belediye değildir. Bu suçu taşımak zorunda olanlar, kendilerine oy vermiyen halkı cezalandırmak için Belediyeleri güçsüz bırakanlardır» dedi.

7- Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Küçükhasanlı köyünde, güvenlik kuvvetlerince yapılan operasyonda bir evde, 4 adet M-1 piyade tü-

feği ile bu tüfeklere ait 35 mermi, 1 tabanca, 35 tabanca mermisi ve 4dinamit lokumu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak ev sahibi Kadir Altuntaş yakalandı. İstanbul'da bir kahveye, bakkal dükkânına ve büfeye,Ankara'da bir işçinin evine patlayıcı madde atıldı.

8- NATO Savunma Bakanları Toplantısında bir konuşma yapanMillî Savunma Bakanı Hasan Esat Işık, «Bugün içinde bulunduğumuzkoşullar acil ihtiyaçlarımız dışında uzun vadeli planlar yapılmasını engelliyor. Uzun vadeli Savunma Programı NATO açısından zorunludur.Ancak Türkiye'nin bu programdaki rolü ve yeri, kendi sorunlarının çözümü belli olduktan sonra açıklığa kavuşacaktır» dedi.

9- Türkiye'ye Yardım Konsorsiyum'u tarafından yapılan açıklamada, «Türkiye'nin borçlarını dikkate alarak karşılıklı kabul edilebilirbir anlaşmayı müzakere edip sonuçlandırma amacıyla bir Çalışma Grubukurulmasının kararlaştırıldığı» açıklandı.

10- Fransa'da yayınlanan «Le Matin» gazetesinin bir yorumunda,«ABD'nin ve NATO'nun diğer üyelerinin resmen müttefiki olan ve Sovyetler Birliği karsısında ileri saflarda bulunan Türkiye, bununla birlikteWashington'un hiçbir savunma yükümlülüğü bulunmadığı, Suudi Arabistan ve Mısır'a kıyasla daha az şanslıdır» denilmektedir.

11- Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Kipriyanu, düzenlediği basıntoplantısında çıkmaza giren barış görüşmelerini yeniden başlatmak içinBaşbakan Ecevit'le görüşmeye hazır olduğunu söylemisdi. Kipriyanu,Beni Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak tanımasın ama Ecevit benimle görüşmeyi kabul ederse, belki de ilerleme sağlamak için ortak bir yol buluruz» dedi.

19 Mayıs 1978

1- 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı yurdun çeşitli yerlerindeve Kıbrıs'ta yapılan törenlerle kutlandı. Başbakan Bülent Ecevit Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda, «Gençlerimizi döğüşerek değil, uygarca tartışarak, kişiliklerini geliştirme olanağına kavuşturma dönemindeyiz» dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Ankara'da verdiği demeçte, «Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri önemli ilerlemelersağlamıştır. Türk Devleti düşmanlarını kahredecek güce sahiptir. Türkmilleti ise devletine sahiptir» dedi.

3- Manisa'da gizli örgütlere silah götürdüğü öne sürülen otomobil kaza yapınca 188 tabanca ele geçirildi. Fatih imam Hatip LisesiArapça ve İngilizce öğretmenleri kimliği bilinmeyen kişilerce dövüldü.

4- KTFD Başkanı Rauf Denktas Birleşmiş Milletlerde düzenlediği basın toplantısında, «Yunan hükümetinin tamamen eline geçirmeyeçalıştığı Kıbrıs'ı Türkiye kurtarmış, böylelikle yıllarca esir olarak yaşamış olan Türkler de hürriyetlerine kavuşup, adanın kuzeyine yerleşmişlerdir» dedi.

5- NATO Savunma Bakanları toplantısında sonra yayınlanan bildiride, «Portekiz ile Türkiye'nin kuvvetlerinin idamesini ve modernleştirilmesini teminen dış yardım almalarına acil bir ihtiyacın olduğu hususunda bakanlar mutabık kalmışlardır» denildi.

6- ABD Savunma Bakanı Brown düzenlediği basın toplantısında,«önümüzdeki ay veya aylarda, yani yazın Türkiye'ye uygulanan silahambargosunun kaldırılabileceği umudundayım» dedi.

20 Mayıs 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit, Ankara'da toplanan Türkiye OdalarBirliği Genel Kurulu'na gönderdiği mesajda, «Yanlız bugünü düşünerek ne bugünü ne de geleceğe kurtarabiliriz. Bugünün ivedi sorunlarına çözüm ararken uygulayacağımız önlemler, kesinlikle, Türk ekonomisinin geleceğini de güvence altına alacak ve dünyada Türkiye'ninekonomik bakımdan güvenirliliğini arttıracak nitelikte olmalıdır» dedi.

2- Başbakan Bülent Ecevit, Bursa'da yapılan Yüksek öğrenimGençlik Kurultayına gönderdiği mesajda, «Kurultayınızın, ülkemiz gençliğini, düşünce ayrılıklarına karşın, barış ve özgürlük içinde yaşayabilecekleri bir ortama kavuşturabilme yönünde katkılarını beklerim» dedi.

3- Ankara'da çalışmalarına başlayan Türkiye Odalar Birliği Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, «Meşru kazancı, mülkiyet ve miras hakkını kıskananlar, hür teşebbüsün savunucusu olamazlar. Biz hür teşebbüsü aracı ve tefeci saymıyoruz. Çürümüş kapitalist düzenin uşağı saymıyoruz. Ya ne sayıyoruz?Kalkınmamızın en değerli varlığı ve rejimin ayrılmaz bir parçası sayıyoruz» dedi. AP Genel Başkanından sonra bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu ise, «Türkiye'ninönünde bulunan sorunların çözülmesi için bütün siyasi partilerim el elevermesi gerektir» dedi. İçişleri Bakanı İrfan özaydınlı da, yaptığı konuşmada «Bir Mayıs'ta Taksim'de Atatürk resmi dururken bir takım eskimiş kişilerin resimlerini taşıyanları nefretle anıyorum» dedi.

4- MHP Beşiktaş İlçe Merkezini basan kimliği belirsiz kişiler İlçemuhasibini öldürerek kaçtılar. Ankara'da ise bir öğrenci gurubuna açılan ateş sonucu yoldan geçmekte olan bir yurttaş öldü.

5- Adana'nın Kadirli ilçesinde düğünden dönen 3 otomobil ilçenin girişindeki Söğütlüdere'nin taşması sonucu sel sularına kapılarakdevrildi ve sel sularına kapılan 11 kişi boğularak öldü.

6- Paris'te yayınlanan «Al Vatan Al Arabi» dergisine bir demeçveren Başbakan Bülent Ecevit, «Filistinlilerin devlet kurma haklarını tanımanın Ortadoğu sorunlarına gerçekçi ve geçerli çözümler bulunabilmesi için vazgeçilmez olduğu kanısındayız» dedi.

7- Senato Dış İlişkiler Komisyonunda ambargonun sürdürülmesilehinde neden oy kullandığını «Milliyet» gazetesine anlatan Senatör

Clairborne Pell, «Rum seçmenlerinin oylarını kazanmak amacıyla hiçilgisi yoktur. Kıbrıs çıkartmasından bu yana 4 yıl geçti. Türkler adetahâlâ ABD'nin yaptığı silahlar kullanmaya devam ediyorlar» dedi.

8- Kıbrıs Rum Lideri Spiros Kipriyanu ABD'ye hareketinden önceAtina Havaalanında yaptığı açıklamada, «Türk Başbakanı ile ancak barış tekliflerinde değişiklik yaparlarsa görüşürüm» dedi.

9- Fransa'nın Orly Havaalanında İsrail Havayolları El Al'm yolcularına Filistinli gerillaların giriştiği saldırı sonucu çıkan çatışmada üçgerilla, bir polis memuru öldü, iki polis, bir yolcu ve bir hostes de yaralandı.

21 Mayıs 1978

1- 67 il Valisi Başbakan Bülent Ecevit'in Başkanlığında toplandı.Toplantının açış konuşmasını yapan Başbakan Bülent Ecevit, «Ulusalbirliği yeniden ve süratle sağlamak zorundayız. Buna, Türk Halkının huzur içinde yasayabilmesini sağlamak için mecburuz. Ulusal birliği vetoplumsal dayanışmayı sağlarken düşünce ve inanç ayrılıklarını doğalsayacağız» dedi. Aynı toplantıda konuşan içişleri Bakanı İrfan özaydınlı ise, «Bütün idare ve zabıta âmirlerimiz, sorunların üzerine tam biryansızlık ve kesin kararlıkla gitmelidirler. Anarşik olayların önlenmesinde bütün görevlilerimizin tam bir kararlılık içinde hareket etmelerinide istiyorum» dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel düzenlediği basın toplantısında, «Ay-Yıldızlı bayrağa sadık ve sahip olanlar mutlaka muzaffer olacaklardır» dedi.

3- Balıkesir'de düzenlenen Marmara Bölge toplantısında bir konuşma yapan MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, «Bu yıl 40 ağırsanayii tesisi tamamlanacağına 40 tesisin sökülmesi kararlaştırıldı.Böylelikle yeniden montaj ve gazoz sanayii devrine dönülüyor» dedi.

4- Eskişehir İl Kongresinde bir konuşma yapan MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, «Getirilen vergi tasarısıyla, toplumumuzun belkemiğini teşkil eden orta sınıf yok edilmek suretiyle, Türkiye çok zenginlerle çok fakirlerden oluşan bir çelişkiler ülkesi haline getirilmekistenmiştir» dedi.

5- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen anarşik olaylarda;Urfa'nın Hilvan ilçesinde bir öğrenci öldürüldü. Kütahya'da 5 otomobilyakıldı.

6- OPEC'in «Türkiye'nin dış ödemelerdeki krizi» adlı raporunda«Türkiye'nin gelecekte cari hesap açıklarını kapatmaya matuf yeni kredileri karşılama olanakları da eklenmelidir» denildi.

7- Ölüm cezasına çarptırılan Pakistan eski Başbakanı Zülfikar AliButto bulunduğu cezaevindeki koşulları protesto etmek amacıyla açlıkgrevine başladı.

22 Mayıs 1978

1- Milli Güvenlik Kurulunun Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında yaptığı toplantıda, «Türkiye'nin NATO zirve toplantısında izleyeceği tutumun görüşüldüğü,» bildirildi.

2- AP Başkanlık Divanı toplantısında bir konuşma yapan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Hükümeti eleştirerek «Solculuk yokken ülke rahattı. Solculuk çıktıktan sonra ülkenin rahatı bozulmuştur»

3- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan Partisinin MarmaraBölge toplantısında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletlerden 30 yıliçinde İslâm ülkeleri lehine hiçbir karar çıkmadığını söyleyerek «İslâmülkeleri bir araya gelerek kendi Birleşmiş Milletlerini kurmalıdırlar.Müslüman aleminin de bir NATO'su olmalıdır» dedi.

4- Otomotiv Sanayii Derneği, vergi tasarısıyla ilgili olarak yayınladığı broşürde, yeni tasarının getirdiği vergi artışları yürürlüğe girerse, otomotiv sanayiinin bunalım içine girebileceğini belirtti.

5- Trabzon AP İl Başkanı Ali Kulaksızoğlu ile Merkez İlçe Başkanı Ali Karabina ve Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Bayram, «seçim yasaklarını ihlal ettikleri» gerekçesiyle birer ay hapis cezasına çarptırıldılar. ., . ..

6- Eğitim Enstitülerinin açılmasını protesto gerekçesiyle eylemegeçen bir grup genç Kızılay'da korsan miting yaptı.

7- istanbul ve Ankara'da iki banka şubesi soyuldu. Soygunculartoplam 229 bin lira alarak kaçtılar.

8- KTFD Başbakanı Osman örek, Kıbrıs Rum Yönetimi LideriSpiros Kipriyanu'nun barışçı ilkelere ters düştüğünü ve bir uzlaşmazlıkörneği oluşturduğunu söyledi.

9- Yunanistan Hükümet çevrelerince Atina'da yapılan bir açıklamada ,«Karamanlis Ecevit'i dinlemeye hazırdır. Türk - Yunan ilişkilerinin bundan sonraki gelişmeleri Türk Başbakanının söyleyeceklerinebağlıdır» denildi.

10- Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, Haftalık Ameri-

kan Dergisi Nevvsvveek'e verdiği özel demeçte. Amerikan SenatosununTürkiye'ye ambargonun kaldırılmasını engelleme kararı almakla «vahimbir hata işlediğini» söyledi.

11- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın muhaliflerine karşı alacağı kararların desteklenip desteklenmeyeceğini saptamak için yapılanhalk oylaması sonucu halkın büyük bir çoğunlukla Sedat'ı desteklediğiortaya çıktı.

23 Mayıs 1978

1- Başbakan Bülent Ecevit Başbakanlık düzenlediği basın toplantısında anarşik olaylara değinerek, «Zaman gelecek eylemciler usanacak fakat biz hükümet olarak usanmayacağız. Usanmaya hakkımız yoktur» dedi. Başbakan Bülent Ecevit yatırımcı iktisadi kamu kuruluşlarıtemsilcilerinin toplantısında yaptığı açış konuşmasında, «Türk ekonomisi son yıllarda Cumhuriyet Tarihinin en ağır bunalım dönemine girmiştir. Bu nedenle Türkiye'yi ekonomik bunalımdan, bu bunalıma sürükleyen darboğazdan bir an önce kurtarmamız, toplumun esenliği içinde demokrasimizin güçlülüğü ve yasayabilmesi için de basta gelen koşuldur» dedi.

2- Başbakan Bülent Ecevit, Başbakanlıkta TÜRK - İS Genel Başkanı Halil Tunç'la görüştü. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Başbakan Ecevit, «Türkiye'nin gelişmesini sosyal adalet içinde hızlandıracak bir ortamı elbirliği ile, Türk işçi hareketi ile birlikte açma olanağınıbulmuş olacağız. Çağımızda sosyal devlet niteliğindeki birçok demokratik ilkeler topluma hükümetlerle demokratik isçi hareketi arasındaböyle bir işbirliği ve dayanışma ve anlayış birliği kurarak hız katmışlardır ve topluma huzur getirebilmişlerdir» dedi. TÜRK - İŞ Genel BaşkanıHalil Tunç ise, «Yıkmayı değil yapmayı, yukarı seviyeyi değil aşağı seviyeyi yukarı çıkarmayı amaç almış olan Türk İsçi hareketi, bugünekadar her fırsattan yararlanarak, toplumun diğer kesimlerinin ekonomik gelişmesi için fedekârlık etmeye hazır bulunduğunu açıklamıştır.»dedi.

3- Genel Başkanı Süleyman Demirel, Başbakan Ecevit'in, «Eylemciler usanacak, biz usanmayacağız» şeklindeki sözlerini eleştirerek,«Üzüntüyle karşılıyorum. Olayların azalması, eylemcilerin merhametinemi kalmıştır?» dedi.

4- içişleri Bakanı İrfan özaydınlı Cumhuriyet Senatosunda yaptığı konuşmada, «Teroistlerin tek gayesi vardır. Devlet kuvvetlerinitesirsiz kılmak, vatandaşı korkutmak. Böylece devletin alacağı tedbirleri çoğaltarak, ya sıkıyönetim ya da diktatörlük kurulmasını zorlamak.Bunlara mâni olacağız ve devletin güçleri ile anarşiyi önleyeceğiz»dedi.

5- Kontenjan Grubu Başkanı Zeyyat Baykara Cumhuriyet Senatosunda yaptığı konuşmada , «1 Mayıs'ta düzenlenen gösteride, bazı

kuruluşlar tarafından atılan sloganlar, taşınan dövizler ve portreler,hangi ideolojinin ve rejimin peşinden kosulduğunu artık göstermiştir.Bu hal hepimizi bir kere daha uyandırmış olmaktadır» dedi.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen olaylarda; bir öğrencinin öldürüldüğü Bingöl'de olaylar çıktı, iki işyeri tahrip edildi. Ankara'da bankaya para yatırmak isteyen bir müteahhitin 200 bin lirasıçalındı.

7- Brüksel ve VVashington'a hareketinden önce «AssociatedPress» ajansının Ankara muhabirine bir demeç veren Başbakan BülentEcevit, «Türkiye'nin bağımsızlığa ve demokrasiye bağlı olması, bölgedeki ülkelerle ilişki kurmasını önleyici bir neden değildir. Değişik rejimlerle idare edilseler bile, birbirlerinin içişlerine karışmadıkları sürece her ülke birbiri ile ilişki kurabilir» dedi.

8- KTFD Başkanı Rauf Denktas New York'ta düzenlediği basıntoplantısında «Kıbrıs için topyekûn bir anlaşma sağlanırsa KTFD Maraşbölgesine 30 ilâ 35 bin arası Rum'u da kabul edecektir. Topyekûn biranlaşma ayrıca adada kademeli olarak toplumların hareket özgürlüğünü de sağlayacaktır» dedi.

9- New York'ta gazetecilere bir demeç veren Kıbrıs Rum Yönetim Başkanı Spiros Kipriyanu «Genel Sekreter VValdeim, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması için çağrıda bulunmamakta haklıdır. Türk tarafının sunduğu önerileri, bir görüşme zemini olarak bilekabul etmek mümkün değildir» dedi.

24 Mayıs 1978

1- Devlet Bakanı Enver Akova Vakıflar Genel Müdürlüğü yöneticileriyle yaptığı toplantıda, «Vakıflar Genel Müdürlüğünde hukuka saygılı tarafsız bir yönetim kurma prensibi isleyecektir» dedi.

2- Köyisleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz göl ve akarsuların kooperatifler aracılığıyla kullanımına ilişkin olarak yaptığı açıklamada «Gölleri çeşitli yollarla ele geçiren, su ürünlerini ucuza alarak pahalıya satan ve gölü sömüren fırsatçılar, bir çeşit göl ağalığına ya daağalıklarını kooperatif görünümü altında sürdürenlerin etkinliklerineson verilmesinde Bakanlığımız kesin olarak kararlıdır» dedi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı FahriKorutürk'ü ziyaret ederek iç ve dış politika konusunda görüşlerini bildirdi. Görüşmeden sonra bir basın toplantısı düzenleyen AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, «Cumhurbaşkanımıza müracaatımızın sebebi,hükümeti gayriciddi telâkki etmemizdir. Bugünkü hükümetin ne zaman uyanacağını beklemek gaflettir. Bugünkü hükümet uyanmayacaktır» dedi.

4- AP Bitlis Senatörü Kâmuran İnan Ortak Pazar konusunda yaptığı açıklamada «AET ile bağlarımız parlamentoya mal olmuş anlaşmalara dayanır. Parlamentonun, bilgi ve iradesi dışında değiştirilemez»dedi.

5- THY Genel Müdürlüğü işyerlerinde Hava - İs Sendikasının uygulayacağı grev Bakanlar Kurulu kararı ile 60 gün ertelendi.

6- TRT Genel Müdürü Cengiz Taşer Haber Dairesi görevlileriyle yaptığı toplantıda, siyasi partilerin haberleriyle ilgili olarak «Siyasipartilerin esiri olamayacağız» dedi.

7- Petkim Genel Müdürü Füruzan Ardıç Yönetim Kurulu tarafından görevden alındı. Genel Müdürlük görevine vekâleten Genel Müdür Yardımcısı Kemal Mijgar atanmıştır.

8- Afiş asan AP'lilere Beşiktaş'ta kimliği belirsiz iki kişi ateşaçtı. Ankara'da da polislere tas atan 13 MSP'li genç göz altına alındı.

9- Mecidiyeköy - Savaştepe yakınlarında mototren ile yolcu otobüsü çarpıştı. 13 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

10- Başbakan Bülent Ecevit ve beraberindeki heyet Brüksel'e geldi. Başbakan Bülent Ecevit Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Luns ilegörüştü. Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Başbakan Ecevit Türkekonomisinin devamlı silâh alan ve kredi peşinde koşan bir ekonomiolmaktan kurtarılmasını ve bu konuda Genel Sekreterin destek olmasını istedi. NATO Genel Sekreteri Luns ise, «VVashington'da NATO'nunve Türkiye'nin de NATO ile ilişkilerinin nasıl daha güclendirilebileceğiyönünde ipuçları buldum» dedi.

11- ABD Dışişleri Bakanlığı, KTFD Başkan Rauf Denktaş'ın Kıbrıs'a ilişkin önerileriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada «Denktaş'ın yeni önerilerini olumlu ve cesaret verici bulduklarını» belirtti.

25 Mayıs 1978

1- Devlet Bakanı Enver Akova, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'mn uygulamaları ile ilgili olarak incelemelerde bulunmak üzere gittiği Kütahya'da, «Devletin ve hükümetin görevi her vatandaşı insanca yaşatacak tedbirleri almaktır» dedi.

2- Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar, ferdi konut kredisi ileilgili kararın SSK Müdürler Kurulu'ndan önümüzdeki hafta içindeçıkacağını açıkladı.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Yeni Asır gazetesineverdiği demeçte, Türkiye'nin yıllardır ödemeler dengesi açığı verdiğini belirtti, «Borcu kimsenin şahsına vermezler. Ne 10 milyarı Süleyman Demirel'e vermişlerdir ne de bugün. Eğer bu borçların vadesi gelmişse tecil edeceklerdir. İhtiyaç varsa yeni borçlar bulunacaktır» dedi.

4- Gümrük ve Tekel Bakanlığı Müfettişleri, Sanayii ve TeknolojiBakanlığı'nca Türkiye'ye ithali yasaklanmış 400 milyon lira değerindevinç yolsuzluğuna el koydu.

5- AA Genel Müdürlüğü'ne atanan İzzet Sedes görevine başladı.

6- MİSK Genel Başkanı Ömer Faruk Akıncı, Başbakan BülentEcevit'in işçi haklarıyla ilgili demeci üzerine basına yaptığı açıklamada,«Türk işçisi önümüzdeki günlerde üçlü ihanetin kurbanı olacaktır» dedi.

7- Yurdumuzda meydana gelen anarşik olaylarda İstanbul ve Ankara'da 2 öğrenci öldürüldü.

8- Başbakan Bülent Ecevit Brüksel'de, Avrupa Komisyonu Başkanı Jenkins başta olmak üzere, ilgili komiserlerle görüşmesi sırasında,«Türk-AET ilişkilerinin yeni bir yaklaşımla ele alınması ve Katma Protokol'un içeriğininde gerçekçi bir şekilde düzenlenmesi gereğini» belirtti.

9- Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Kipriyanu Milliyet gazetesi muhabiri Apdi İpekçi ile Ne"w York'ta yaptığı konuşmada, «Ecevit ile görüşmem Kıbrıs sorununu çözebilir» dedi.

26 Mayıs 1978

1- 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı saat 12.00 den itibaren bütün yurtta, KTFD'de ve dış temsilciliklerimizde kutlanmaya başlandı.

Başbakan Bülent Ecevit bayram nedeniyle yayınladığı mesajında,«Toplumdaki huzursuzluk. Anayasanın fazla demokratik ve özgürlükçüoluşundan değil, bu Anayasanın öngördüğü hakça düzenin gerçekleşmemesinden kaynaklanıyor» dedi.

2- AP tarafından düzenlenen «Bayrağa saygı ve millî inanç mitingi» Taksim'de yapıldı.

Mitingde bir konuşma yapan AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, milli şahlanışın başladığını söyleyerek, «Biz bu ülkenin öz sahipleriyiz, inancımızı kaybetmeden yolumuza devam edelim» dedi.

3- Millî Eğitim Bakanı Necdet Uğur AA'na verdiği demeçte, özelliği olan bölgelerde sürdürülen olaylara dikkati çekerek, «Bazı yerlerdeolay varmış gibi davranma ya da olay çıkarma çabaları gözden kaçmıyor» dedi.

4- Enerj'i ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yabancı petrol şirketlerine tanıdığı sürenin bitiminden bir gün önce ATAS Rafinerisi tamkapasitesi ile çalışmaya başladı.

5- Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, ihracat ve ithalat durumukonusunda «Milliyet» gazetesine verdiği demeçte, «İhracat bu yıl 2 milyar 600 milyon dolara ulaşacak» dedi.

6- ABD'nin resmi çağrılısı olarak Yeşilköy'den hareket edenGümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı gazetecilerin bir sorusu üzerine, yüzde yüz zamla 14 liraya çıkarılan ekstra çayın fiyatının 10 liraya indirildiğini söyledi.

7- MHP'nin Erzurum'da düzenlediği «Komünizme ve BölücülüğeKarşı Milî Birlik ve Beraberlik Mitingi» yapıldı.

MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş mitingde yaptığı konuşmada iktidarı eleştirerek, Ecevit iktidarının kısa sürede gideceğini önesürdü ve «Milliyetçi hareketin iktidarının artık şafağı sökm'ektedir»dedi.

8- «Milliyetçiler 3. İlmi Kurultayı» İstanbul Büyük Tarabya Otelinde çalışmalarına başladı.

9- İstanbul ve izmir'de Cevat Balcı ve Yücel Çelikel isimli ikiişçi, Elazığ'da emekli polis Hilmi Öztürk kurşunlanarak, Afyon'un Suhut ilçesinde de CHP'li Halil Demir pusuya düşürülerek öldürüldü.

Kayseri'de bir çöp bidonuna konan patlayıcı maddenin patlamasısonucu iki kız çocuğu yaralandı.

10- Başbakan Bülent Ecevit, Uluslararası Basın Birliğinin onuruna verdiği yemekte, Kıbrıs sorununun çözümü için Yunanistan Başbakanı Karamanlis'in de katılması durumunda dörtlü bir konferans toplamaya hazır olduğunu açıkladı. Ecevit ayrıca, AET konusunda yükümlülüklerin bir süre dondurulmasını istedi ve Atina'nın tam üye olarakkatılmasından doğacak veto hakkının kaygı yarattığını söyledi.

11- KTFD Başkanı Rauf Denktaş ile görüşen ABD TemsilcilerMeclisinin bazı üyelerinin Washington'da düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler KomitesiBaşkanı Zabiocki, «Ambargonun kaldırılması için gerekli oy çoğunluğunun bulunacağını umuyorum» dedi.

12- Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Spiros Kipriyanu, New-York'daABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ile görüştükten sonra verdiği demeçte, Türk önerilerinin hala kabul edilemez nitelik taşır durumda olduğunu öne sürerken KTFD Başkanı Rauf Denktaş'm Türk önerileri konusunda önceki gün yaptığı açıklamaları olumlu bulduğu için de Amerika yönetimini kınadı.

13- Bir süredir Paris'te bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Averof, Fransız TV'sine verdiği demeçte, «Türklerin ihtiyatlı hareket etmek zorunda olduğunu ve iki ülkenin askeri güçleri arasında bir dereceye kadar mevcut olan denge nedeniyle iki ülke arasında bir çatışmaçıkmayacağı görüsünde olduğunu» söyledi.

14- ABD Başkanı Jimmy Carter Chicago'da düzenlediği bir basıntoplantısında, Zaire'nin Saba eyaletinde meydana gelen çarpışmalarınbüyük sorumluluğunu Küba ile Angola'nın yüklenmesi gerektiğini söyledi.

15- ingiltere ile Sovyetler Birliği arasında yapılan ticari görüşmelerin sona ermesi nedeniyle Londra'da düzenlenen basın toplantısı, insan hakları konusunda sert tartışmaların sürdürüldüğü bir havaya girdi.

16- Yabancı ülkelerde çalışan 30 kadar Mısırlı gazeteciye, Mısıraleyhine bir tutuma girmiş olmakla suçlanarak haklarında soruşturmadabulunmaları için dön emri verildi.

27 Mayıs 1978

1- 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramının 18. yıldönümü Ankara'da Anıtkabir, Genelkurmay ve Anayasa Mahkemesinde yapılantörenlerle kutlandı. Bayram nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk olmak üzere bazı siyasi parti liderleri bildiriler yayınladılar.Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk yayınladığı mesajında «Hür demokratiksistemin dışında yol ve yöntemler arayanlar daima hüsrana uğramıştır» dedi.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan AnadoluAjansına verdiği demeçte «Türkiye'de karaborsa düzenini alışkanlıkhaline getirenlerin bulunduğunu belirterek karaborsa yaratmak isteyenler en ağır cezaya çarptırılacaktır» dedi.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal Bursa'da DSİl. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen birifingte yöneltilen bir soru üzerine madenlerin devletleştirilmesini öngören tasarının Parlamentonungörevine yapar hale gelmesiyle görüşülerek yasalaşacağını açıkladı.

4- Köyisleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz İstanbul'da düzen' lediği basın toplantısında Haziran ayında uygulamaya konulacak olan

«Köylüye Ulaşım Projesi» hakkında bilgi verdi.

5- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Taksim alanında yapılan «Bayrağa Saygı ve Millî İnanç» mitinginde, «Gaflet içinde olanlarmilletimizin bu büyük ihtarını iyi değerlendirmelidirler» dedi.

6- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkes Erzurum'da yapılan bölge toplantısındaki konuşmasında Ecevit hükümetini eleştirerek «Militanlar devletin içinde, suyun başındadır.» Kıyımlar, sürgünler ve işkenceler iktidarın sıfatı olmuştur» dedi.

7- 290'nı aşkın kaymakam ve vali muavinleri arasında yapılandeğişiklikle ilgili atama kararnamesi Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ünonayından çıkarak yayınlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderildi.

8- Manisa'nın Demirci ilçesinde 27 Mayıs Hürriyet ve AnayasaBayramı törenlerinden sonra çıkan olaylarda henüz adı saptanamayanbir öğrenci öldürüldü. 10 kişi yaralandı. Ayrıca CHP ilçe merkezininbulunduğu bina ateşe verilirken bazı işyerleriyle Eğitim. Enstitüsü tahrip edildi. Bu arada Ankara, İstanbul, Malatya, Elazığ, Siirt, İzmir veAydm'da meydana gelen olaylarda iki kişi öldürüldü.

9- Başbakan Bülent Ecevit Brüksel'de Türk vatandaşlarına yaptığı konuşmada, özellikle Türkiye'deki bölücü hareketlere ağırlık vererek «Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğundan bu yana en güç dönemini geçiriyor. Dışardan Türkiye'yi yıkamıyanlar simdi içerden Türk'ü Türk'e vurdurarak Türkiye'yi bölmeye ve yıkmaya çalışıyorlar. Ancak Türk halkı kökü dısarda olduğu anlaşılan bu girişimlere rağmen bölünmeyecek, baskılara boyun eğmeyecektir» dedi. Ecevit Ambargo sorununa da kısaca değinerek eğer amborgo kalkmazsa hırslanmayacağız, kalksın diye de kimseye yalvarıp yakarmayacağız» dedi.

10- Kıbrıs Türk Toplumunun ilk lideri ve eski CumhurbaşkanıYardımcısı Fazıl Küçük sahibi bulunduğu Halkın Sesi gazetesinde yayınladığı «Türkiyeli göçmenler geri gönderilmelidir» başlıklı makalesinden sonra Başbakan Büient Ecevit'e bir çağrıda bulunarak «Kendi kurtardığınız bu Ada'yi yine kendi ellerinizle mezar yapmayın» dedi.

11- Kıbrıs Rum Toplumu Lideri Spiros Kipriyanu New-York'ta verilen bir yemekte yaptığı konuşmada Başbakan Bülent Ecevit'le görüşmek için on gün önce yaptığı öneriyi tekrarlayarak, «Başbakan Ecevit beni başkan olarak tanımıyorsa da benimle alelade bir vatandaş olarak görüşmeyi kabul etsin» dedi.

12- ABD Başkanı Jimmy Carter, Kongreden Türkiye ve Yunanistan'a yardım için 51 milyon 800 bin dolar para verilebilmesi, 1979mali yılı bütçesine de ek ödenekler konulabilmesi için 214 milyon 900 bin dolar daha ödenek ayrılmasını istedi.

13- ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanlarından Mathev NimetzTürk gazetecilerine bir açıklama yaparak «Beyaz Saray NATO zirvesinden sonra ambargo konusundaki çabasını en üst düzeye çıkaracaktır» dedi.

14- Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis Washigton'a hareketinden önce gazetecilerin bir sorusunu «Ecevit'in günlük beyanları tahrik edicidir. Ecevit'in tahrik edici beyanat vermemesi halinde bir diyalog kurulabilir» seklinde cevaplandırdı.

15- Rodezyanın ırkçı Başbakanı lan Simth, bu yılın sonunda politik hayattan çekileceğini yıl sonunda Rodezya'da yapılacak tek dereceli seçimlerde adaylığını koymayacağını açıkladı.

16- Zaire Kızıl Hac temsilcilerinin, çarpışmalara sahne olan Kolwezi bölgesinde dört yüzden fazla insanın cesetini gömdükleri açıklandı.

17- İspanyol Hükümetinin, NATO'ya ilke olarak benimsediği, ancak Atlantik İttifakına katılmak için bir dizi koşul öne süreceği bildirildi.

28 Mayıs 1978

1- Türk Kadınlar Birliği toplantısında bir konuşma yapan DevletBaşkanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu, «iç ve dış tehlikeler karsısında, bütün kuruluşlardaki sağduyu sahibi vatanseverlere düşen görev, anarşiye, şiddete, demokrasi düşmanı totaliter akımlara, bölücülüğe, partizanlığa, sorumsuzluğa karşı elele vermektir» dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel yayınladığı demecinde,«Uluslararası Para Fonunun her dediğini yapana, kapıları daima açıktır. Marifet ülkenin menfaatlerini koruyarak o kapıları açabilmektir» dedi.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal ATAS Rafinerisi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, «Üretimin gerçekten tam kapasiteye çıkarılmış olmasının saptanması halinde de, ATAS'm sürekli olarak bu kapasitede çalıştırılması şartı aranacaktır» dedi.

4- MSP İstanbul İl örgütü'nce düzenlenen «Fetih Yürüyüşü veMitingi»nde bir konuşma yapan MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, «Biz hem bayrağın altındayız, hem de bayrağa rengini veren şehitlerin kendisiyiz» dedi.

5- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli partisinin Gençlik KollarıBüyük Kongresinde yaptığı konuşmada, «Dün de anarşi önlenemedi, bugünde önlenemedi. Çünkü anarşi siyasi çekişmelerden kaynaklanıyor. Bu kaynak kurutulmadan hiç bir ülke sorunu sağlıklı çözüme kavuşamaz» dedi.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen olaylarda; Geyve'de2 kişi kurşunlanarak öldürüldü. Soma'da saldırıya uğrayan öğretmen,saldırganlardan birini bıçaklayarak öldürdü.

7- l. Türkiye Ligine dahil maçlarda şu sonuçlar alındı; Trabzonspor 1 Fenerbahçe 0, Samsunspor 2 Beşiktaş 1, Eskisehirspor 0 Ankaragücü 0, Boluspor 1 Mersinidmanyurdu 0, Altay 0 Bursaspor 0, Adanaspor 1 Diyarbakırspor 1, Zonguldakspor 2 Orduspor 0.

8- Atina'da New York Times gazetesine bir demeç veren Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis, «NATO'nun güney kanadının yeniden güçlenmesi, ancak Kıbrıs'ta âdil bir çözüme ulaşılması ile.sağlanabilir» dedi.

29 Mayıs 1978

1- İstanbul Ticaret Odasında düzenlenen «Konut Sorunu» konulu seminerde konuşan CGP Genel Başkanı ve Başbakan YardımcısıTurhan Feyzioğlu, «Türkiye'de konut ihtiyacının ancak üçte biri yasal konut piyasasında yapılan ruhsatlı konutlarla karşılanmaktadır» dedi.

2- Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)'nun 18. Genel Kurul'unda konuşan Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu, «OYAK'a tanınan devlet desteğinin korunması ve sürdürülmesi zorunlu görülmektedir» dedi.

3- İstifa nedeni açıklanmayan Anadolu Ajansı Genel Müdürüİzzet Sedes görevinden ayrıldı.

4- Yurdumuzda meydana gelen anarşik olaylarda İstanbul,Kırıkkale, Artvin, Gaziantep ve Giresun'da 9 kişi öldürüldü.

5- Belçika'daki beş günlük resmi temaslarını tamamlayan,NATO ve Birleşmiş Milletler silâhsızlanma toplantıları için Washington'a giden Başbakan Bülent Ecevit «Buraya sorun yaratmaya değilsorunları çözmeye geldim» dedi.

6- NATO üyesi 15 ülkenin liderinin katıldığı zirve toplantısı,ABD Dışişleri Bakanlığının «Kennedy Center» salonlarında başladı.

Zirvenin bu yılki Onursal Dönem Başkanlığını'Türkiye yapacak.

30 Mayıs 1978

1- Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş, Meclis İç Tüzüğü uyarınca bir dönemde özürsüz ve izinsiz 45 gün birleşime katılmayan 9'u AP'li 10 milletvekilinin üç aylık yolluklarının kesileceğini söyledi.

2- AP Genel idare Kurulu Genel Başkan Süleyman Demirel'inbaşkanlığında toplandı. Genel Başkan Süleyman Demirel toplantıdan önce yaptığı açıklamada, «Anarşi ve terör fevkalâde elem verici safhaya gelmiştir» dedi.

Toplantıdan sonra Genel Başkan Yardımcısı Nuri Bayar tarafındanaçıklanan bildiride ise, iç ve dış gelişmelerle ilgili görüşler belirtildi.

3- İzmir, İstanbul, Adana ve Mersin'de meydana gelen çatışmalarda çok sayıda öğrenci yaralandı. Bu arada Ankara'da bir açıklama yapan içişleri Bakanı irfan Özaydınlı, Gaziantep'te meydana gelen olay sanıklarının kimliklerinin belirlendiğini ve kısa sürede yakalanacaklarını bildirdi.

4- Türkiye - Macaristan Ekonomik İşbirliği Karma Komitesi'ninBudapeşte'de yapılan ilk toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp, Macar yetkilileri ile yararlı görüşmelerde bulunduklarını belirterek «Macaristan ile geniş bir işbirliğine gidileceğini» açıkladı.

5- Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının emekliliklerini vesosyal güvenliklerini düzenleyen tasarı. Cumhuriyet Senatosunda Meclisten geldiği biçimiyle kabul edilerek kesinleşti.

6- AP Bitlis Senatörü Kamran İnan «Tercüman» gazetesi muhabiri Güneri Civaoğlu'na Kıbrıs konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

7- Türk - iş Yönetim Kurulu'nun İzmir'deki toplantısında konuşan Genel Başkan Halil Tunç, toplumumuzu huzursuz eden anarşikolaylarla, ekonomik duruma değinerek, hükümeti ile uyum içinde olduklarını belirtti, özel ihtisas Mahkemelerine gerek olduğunu da bildiren Tunç, «Kesinlikle ücretlerin dondurulması, toplu sözleşmenin engellenmesi diye bir şey söz konusu değildir» dedi.

8- AA'nın yeni Genel Müdürü Selâmi İzzet Sedes, yeni yönetimkurulu ile yetki ihtilâfına düştüğü için istifa ederek Avrupa Konseyineki eski görevine dönmek üzere Türkiye'den ayrıldı.

9- Yüksek Plânlama Kurulu, ekmeklik buğday fiyatını 330 kuruş,koza için destekleme alım fiyatını da 125 kuruş olarak saptadı.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen kazalarda 8 kişiöldü, 7 kişi yaralandı.

11- NATO Doruk Toplantısı Washington'daki Kennedy Merkezinde ABD Başkanı Jimmy Carter'in açılış sözleri ve ardından dönembaşkanı olarak Başbakan Bülent Ecevit'in bir konuşmasıyla başladı.Ecevit konuşmasında, ambargo ile Türk - Yunan ilişkilerine dolaylıolarak değinerek, «Caydırıcılık sadece silâh gücüyle sağlanamaz» dedi.

12- Başbakan Bülent Ecevit ile Yunanistan Başbakanı KonstantinKaramanlis arasında Washington'da yapılan görüşmeden sonra yayınlanan bildiride, Türk ve Yunan Dışişleri Bakanlıkları Genel Sekreterlerinin 4-5 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da buluşacakları açıklandı.

Görüşmeden sonra bir açıklama yapan Başbakan Bülent Ecevit,görüşmenin iyi bir atmosfer içinde geçtiğini fakat sorunların ayrıntılarına girmedikleıini söyledi. Bu arada Ecevit Amerika'da yayınlanan New-York Times'e verdiği özel demeçte, «Sovyetler Birliği'nin Türkiye'yi etkilemediğini bu nedenle de 21 Haziranda bu ülkeyi ziyaret edeceğini ve muhtemelen bir siyasal belge imzalıyacağını» söyledi.

13- NATO Genel Sekreteri Luns, düzenlediği basın toplantısında,«Türkiye'de hiç bir siyasi liderin Yunanistan'a saldırıyı amaçlamadığı konusunda kesin bir yargıya vardım» dedi.

14- F. Almanya Başbakanı Helmut Schimdt Yunanistan Başbakanı K. Karamanlis ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine, NATO'nun Akdeniz'deki gücünün azalmasına ve Kıbrıs sorununa bir çözüm bluunmamasma ambargonun sebep olduğunu söyliyerek, ambargonun kaldırılmasının gerekli olduğunu belirtti.

15- Guatemala'da gerillaların Alto Verapar Eyaletinde Panzos kışlasına saldırmaları sonucu meydana gelen silâhlı çatışmada 34 kişiöldü.

31 Mayıs 1978

1- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan İstanbul'da basına yaptığı açıklamada; Türkiye'de daha önce piyasanın gerekli biçimde denetlenmediğini belirterek, «Tekelleşmiş firmalar diledikleri gibi fiat uyguladılar» dedi.

2- İçişleri Bakanı İrfan özaydınlı Eğitim Enstitüleri konusundabasına yaptığı açıklamada «Hiç kimse eğitim enstitülerini kötü ve karanlık emellerine araç yapmayı başaramayacak» dedi. Özaydınlı TBMM’de gündem dışı olarak yaptığı konuşmada ise, «Kars Kalesi'ne orak çekiçli bayrağın çekilmediğini böyle bir olayın bulunmadığını» belirtti.

3- AP Ortak Grubunda konuşan Genel Başkan Süleyman Demirel«Anarşiyi önleme tedbirleri hukukun içinde kalınarak alınmalıdır» dedi.

4- Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen bir törende konuşan İşAdamı Rahmi Koç «18 yaşını geçmiş her vatandaşın vergi mükellefi olsun veya olmasın herkesin beyanname vermesi gerektiğini» söyledi.

5- Bursa Eğitim Enstitüsü Müdürü ve baş yardımcısı kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı ve saldırganlar kaçtı.

6- Kadıköy iskelesine yanaşan vapurdan ateş açıldı. 5 öğrenciyaralandı.

7- İstanbul Ticaret Odası'nca düzenlenen «Konut Sorunu» adlıseminerde konuşan İmar ve İskan Bakanı Ahmet Karaslan «Gelecek 5 yıl içinde özel sektörün 1 milyon, devletin ise 500 bin konut ypması gerekir. Ortalama konut maliyeti 400 bin liradır. Yılda 20 milyar liralık yatırımın Devletçe yapılması şimdiki durumda imkansızdır» dedi.

8- 1977 - 78 Futbol Sezonunda Kırıkkalespor II. Türkiye LigiŞampiyonu oldu.

9- Başbakan Bülent Ecevit Beyaz Sarayda ABD Başkanı JimmyCarter ile yaptığı görüşmeden sonra verdiği demeçte «Başkan Carter'in ambargonun kalkması konusunda kendine düşenleri yapmaya kararlı olduğunu görmekten memnun oldum. Görüşmemiz yararlı geçti»dedi. Daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada «Başkan Carter,Türkiye'ye uygulanan silâh kısıtlamasının kaldırılmasını Kongre'ye onaylatmaya azimli olduğu yolunda Başbakan Bülent Ecevit'e garanti verdi» denildi.

10- ABD Başkanı Carter NATO ülkeleri başkanları onuruna verdiği yemekte «Senatörlerin de bu aksam burada Türkiye Başbakanı ile birlikte bulunmalarını bir fırsat sayıyorum» derken Başbakan Bülent Ecevit, «NATO içinde, özgürlük ilkeleri çerçevesinde sorunlar oluşması doğal olduğu gibi aynı sorunların özgürlük ilkeleri içinde tartışılarak çözüme bağlanması ve NATO'nun yaşaması mümkündür» dedi.

11- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance Washington'da düzenlediğibasın toplantısında, Türk ve Yunan Başbakanları arasındaki görüşmeyi «Ümit verici bir adım» olarak niteledi.

12- ABD Dış Politika Enstitüsü'ndeki kahvaltıda bir konuşma yapan Eski NATO Başkomutanı General Lemnitzer «Türkiye'nin NATO'ya katkısının azalması müttefikler ve ABD için kayıptır» dedi.

13- Yunanistan'da yayınlanan «Katimerini» gazetesinin bir yorumunda «İki ülke arasında diyalogun sürdürülmesi yolundaki Yunanjesti, Ecevit'in Kıbrıs ve ambargo sorunlarının Türk - Yunan diyalogu ile ilgili olmadığını kabul etmesinden sonra yapılmıştır» denildi.

14- Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Kipriyanu, ABD TV'sinin birprogramında «Türkiye'nin Sovyet'lere yönelişi bir blöftür» dedi.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106