16.4.1977
×

Hakkında

Künye

İletişim

NİSAN 1977

1 Nisan 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel, erken seçim konusunda CHP1nin tutumunu ve Mobilya Komisyonunun kararını eleştirdi.

2- Başbakan Yardımcısı ve Bakanlıklararası Ekonomik KurulBaşkanı Necmettin Erbakan, SEKA İzmir Kâğıt Fabrikasının ek modernizasyon tesislerini açtı.

3- Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç, bir basıntoplantısı düzenleyerek, «Güneydoğu Anadolu Projesi» hakkındaaçıklamada bulundu.

4- Ankara'dan Van'a giden yolcu treni soyuldu. Soyguncular,Devlet Demiryolları memur ve işçilerinin maaşı olan 2,5 milyon lirayıalarak kaçtılar.

5- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında13 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

6- Kıbrıs Toplumlararası görüşmelerinin ikinci gününde, topraksorunu üzerinde duruldu. Rumlar, KTFD Temsilcisi Ümit SüleymanOnan'ın Anayasa ile ilgili önerisini reddettiler.

7- Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Leonid Brejnev'in açıkladığı yeni «Ortadoğu Barış Plânı», Filistinliler tarafındanolumlu karşılandı.

8- Cad Cumhuriyetinde başarısız bir darbe girişiminde bulunanbir grup isyancı asker, Devlet Başkanlığı sarayına ateş açarak 8 kişiyi öldürdüler.

9- Gangladeş'te sıkıyönetim mahkemesi, Bangladeş eski DevletBaşkanı Kondakar Müştak Ahmet'i, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmak suçları nedeniyle 3 yıl hapse mahkûm etti.

10- İran'ın İsfahan kentinde 6 devrimciye ölüm cezası verildi.

11- 20. San Remo Film Şenliğinde, Türk Tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Yücel, «Endişe» filmindeki rolü ile en iyi erkek oyuncuseçildi.

2 Nisan 1977

1- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Turhan Feyzioğlu, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, «Hükümet, Karataş'ıgörevden alacaktır» dedi.

2- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Van'da, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit Bursa'da, MSP Genel Başkanı Prof, NecmettinErbakan ise Lüleburgaz'da erken secim konusunda birer konuşmayaptılar.

3- Gaziantep'te meydana geien olaylarda, Erdoğan Kara adlıbir öğrenci ağır şekilde yaralandı.

Öte yandan, İstanbul'da Unkapı Merkez Bankası Kambiyo Şubeside kimlikleri belirlenemeyen kişilerce kurşunlandı.

4- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

5- Brezilya Devlet Başkanı General Ernesto Geisel, muhalefetinbaşkaldırması üzerine Parlâmentoyu feshetti. Geisel, bundan böyleülkeyi kararnamelerle yöneteceğini açıkladı.

6- SALT görüşmeleri çıkmaza girince, ABD askeri araştırma bütçesini arttırdı.

7- Cin ve Japonya arasında, ticareti geliştirmek amacıyla 10 yılsüreli bir ticaret anlaşması imzalandı.

3 Nisan 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel, Urfa Su Tünelinin temelini atmak ve çeşitli tesisleri hizmete açmak amacıyla Urfa'ya gitti. Başbakan Demirel, Güneydoğu Anadolunun susuzluk sorununu çözümlemenin, herşeyden önce bir insaniyet meselesi olduğunu belirtti.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Kayseri'de yaptığı konuşmada, hükümetin tutumunu eleştirdi.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Necmettin Erbakan, Türkiye Demir-Celik Fabrikalarının 40. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, AP ve CHP'yi eleştirdi.

4- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Turhan Feyzioğlu, CGP'nin Bakırköy üçe kongresinde yaptığı konuşmada; iç tüzüğündeğiştirilmesinin gerekli olmadığını, tüzüğün dürüst bir şekilde yorumlanmasının yeterli olduğunu söyledi.

5- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, Partisinin Ankara İl Kongresinde yaptığı konuşmada, seçim güvenliği üzerinde durdu.

6- DİSK Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kılınç, YANKI Dergisine verdiği demeçte, «İşverenler kıdem tazminatı ödemekten kaçmıyor» dedi.

7- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında12 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

8- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Viyana'da Kıbrıs'la ilgili top'umlararası görüşmelerin çıkmaza girmesi üzerine yaptığı açıklamada, «Biz, Viyana'ya haklarımızı almaya gittik ve alacağız» dedi.

9- Bangladeş'in geniş bir kesimini etkileyen kasırga, en az 328kiŞinin ölümüne, binden fazla kişinin de yaralanmasına yol açtı.

10- ABD Başkanı Jimmy Carter, Sovyet Rusya gezisini tamamlayarak ülkeye dönen Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ile yaptığı konuşmada, «Sovyetler Birliği, ergeç bizimle anlaşacaktır» dedi.

11- Sovyet Devlet Başkanı Nikolai Podgorny, Afrika ülkelerineyaptığı gezinin kapsamını genişleterek, Somali'ye gitti.

12- Fransa'ya bir günlük bir resmî ziyarette bulunan Mısır DevletBaşkanı Enver Sedat, Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing'le görüştü. Sedat, görüşmeden sonra verdiği demeçte; Ortadoğu sorununa çözüm bulunması amacıyla toplanması tasarlanan Cenevre Konferansına, Filistinlilerin de katılmaları konusunda Mısır ileFransa'nın görüş birliği içinde olduklarını açıkladı.

13- Japonya Hükümeti aldığı bir kararla, kara sularını 3 milden12 mile çıkardı.

4 Nisan 1977

1- Millet Meclisi Genel Kurulunda, erken seçim önergesininkolaylıkla ele alınmasını sağlayacak iç tüzük değişikliği teklifi 'kabul edildi.

2- Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar, İstanbul'da basma verdiği yazılı demeçte, «Silâhlı Kuvvetlerin şerefi, en üstün seviyede tutulmalıdır» dedi.

3- Akbank Selimiye Şubesi, kimlikleri belirlenemeyen kişilercesoyuldu.

4- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında16 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

5- Viyana'daki Toplumlararası görüşmelerin ilk üç günkü otu.rumiarına başkanlık ettikten sonra Paris'e dönen BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Viyana'dan hareketinden önce düzenlediği basın toplantısında, «Görüşmelerden bir sonuç alınacağını sanmıyorum» dedi.

6- Viyana'daki Kıbrıs Toplumlararası görüşmelerinin 6. Toplantısında bir konuşma yapan KTFD Temsilcisi Ümit Süleyman Onan,«Toprak Sorunu» konusundaki görüşlerini ayrıntılı olarak açıkladı.

7- Pakistan'da seçimlerden sonra meydana gelen olaylarda150 kişi öldü, 1.500 kişi yaralandı.

8- Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin ilkkongresinde konuşan Ticaret Bakanı ve Savunma ve Dış İlişkilerKomitesi üyesi Yuannis Varvistiotis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların, bir savaşa dönüşmemesi konusunda NATO'ya9üvendiklerini belirtti.

9- Sovyetler Birliği Başkanı Nikolai Podgorni'nin Afrika gezisisırasında ziyaret ettiği Mozambik'te imzalanan Sovyet-MozambikDostluk ve İşbirliği Antlaşmasında, iki ülkenin askeri alanda işbirliğiyapmalarının öngörüldüğü açıklandı.

10- Irak'ın özerk bir yönetimle yönetilen kuzey bölgesinde, bundan böyle Arapça'nın yanında Kürtçe'nin de resmî dil olarak kullanılacağı açıklandı.

5 Nisan 1977

1- Millet Meclisi Genel Kurulunda, AP ve CHP tarafından verilen «Erken Seçim» önergeleri görüşülerek, kabul edildi. Buna göre, Milletvekili genel seçimleri ile Cumhuriyet Senatosu kısmi se çimleri 5 Haziran Pazar günü yapılacak.

2- KTFD Meclisi Başkanı Osman Örek başkanlığındaki Parlâmento heyeti, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Arıburun, Millet MeclisiBaşkanı Kemal Güven ile Başbakan Yardımcısı ve BakanlıklararasıKıbrıs Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Turhan Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

3- Köy ve kent mahalle muhtarlarının, ayda 100 gösterge üzerinden ödenek almalarını sağlayan tasan, Millet Meclisinde kabuledildi.

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç, Irak'la aramızdaki fiyat anlaşmazlığının çözümlenemediğini, Türkiye-lrak boru hattından Türkiye'ye, Irak tarafından petrol basılmadığını açıkladı.

5- İstanbul'da Yapı ve Kredi Bankası Ataköy Şubesi, kimlikleribelirlenemeyen üç kişi tarafından soyuldu. Soyguncular bankadan44.000 lira alarak kaçtılar.

6- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 11 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.

7- Viyana'da devam eden Kıbrıs Toplumlararası görüşmelerineTürk Heyeti tarafından getirilen, «Hak eşitliği içinde geçici ortak hükümet» yolundaki teklif, Rum temsiciler tarafından reddedildi.

8- Viyana'daki Kıbrıs Toplumlararası görüşmelerine katılanKTFD temsilcisi Ümit Süleyman Onan, Uluslararası trafiğe kapalıolan Lefkoşa Havaalanının, Türk ve Rum toplumları tarafından ortaklaşa olarak işletmeye açılmasını önerdi.

9- ABD'nin, Pakistan'a iki milyon dolarlık silâh satmayı kabuletmesi, Hindistan'ın sert tepkisine yol açtı.

10- ABD'nin Dışişleri eski Bakanı Henry Kissinger, AmerikanKongresinde yaptığı konuşmada, «Petrole bağımlılık, ABD'nin dışpolitikasını olumsuz yönde etkileyebilir» dedi.

11- Washington'da görüşmelerini sürdüren Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, «Ortadoğu sorununda hertürlü barış önerisine açığız» dedi.

12- Zaire Cumhuriyetinin, Küba ile diplomatik ilişkilerini kestiğive Havana'daki büyükelçisini geri çağırdığı açıklandı.

13- Afrika gezilerini aynı gün tamamlayan Sovyet Devlet Baş kanı Nikolai Podgorni ve Küba Başbakanı Fidel Castro, Moskova'dabiraraya geldiler. Podgorni ile Castro, Moskova'deki temaslarının,Afrika'nın geleceği açısından büyük önem taşıdığını bildirdiler.

6 Nisan 1977

1- Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, partisinin ortak grup toplantısında yaptığı konuşmada, «erken seçim» konusuna değindi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Osman Örek başkanlığındaki KTFD Meclisi üyeleri ile yaptığı toplantıda, «Kıbrıs sorunununçözümünün çok geciktirildiğini» ileri sürdü.

3- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Necmettin Erbakan, KTFD Parlâmento Heyetini kabul ederken yaptığı konuşmada; «Kıbrıs'ta bulunduğumuz sahadan bir zerre geri dönmek söz konusu değildir» dedi.

4- Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonunun Ankara'dakitoplantısında Libya Heyetine başkanlık eden Libya İskân Bakanı Muhammed Ei- Mangush, Ticaret Bakanı Halil Başol ile bir süre görüştü.

Ticaret Bakanı Başol, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada;Libya ile ticari ilişkilerimizin olumlu bir şekilde geliştiğini belirtti.

5- Yüksek Seçim Kurulu iki ayrı bildiri yayınlayarak, Milletvekili genel ve Cumhuriyet Senatosu kısmi seçimlerine, sekiz partininkatılma hakkı kazandığını, aday yoklamalarının ise 1 Mayıs 1977Pazar günü yapılacağını açıkladı.

6- Hava Orgenerali İrfan Özaydınlı istifa etti.

7- İskenderun Cumhuriyet Lisesinde çıkan olaylarda, HikmetUmut adlı bir öğrenci öldü.

Ankara'da ise, yaralanan bir öğrenci bitkisel hayata girdi. Olaylar nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde bir, Kadıköy Mühendis!|kte derslere iki gün ara verildi.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

9- Viyana'daki Kıbrıs Toplumlararası görüşmelerine katılanKTFD temsilcisi Ümit Süleyman Onan, Anayasa ve Toprak konusundaki Rum tekliflerini reddetti.

10- Orta İran'da 6,5 şiddetinde bir deprem oldu. Şiddetli yer sarsıntısı çok sayıda can kaybına yol açtı.

11- Hindistan'da, İndra Gandi'nin ilân ettiği «olağanüstü» durumsırasında içgüvenlik yasaları gereğince gözaltına alınan 28 bin kişiserbest bırakıldı.

12- Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri LeonidBrejnev, silâhların sınırlandırılması görüşmelerinde ABD'yi, tek yaniı bir tutum izlemekle suçlayarak, «uygun bir uzlaşma olanağınınhâlâ bulunduğunu» belirtti.

13- Küba Başbakanı Fidel Castro'nun, Sovyet yetkilileriyle görüşmelerinin ardından bir demeç veren Sovyet Komünist Partisi Birinci Sekreteri Leonid Brejnev, «Sovyetler Birliği ve Küba birbirlerine her alanda güvenebilecek iki dosttur» dedi.

7 Nisan 1977

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Çankaya Köşkünde OsmanÖrek başkanlığındaki Kıbrıs Türk Parlâmento heyetini kabul etti.

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında toplandı. Toplantıda, TRT Genel Müdürü Şaban Karataş'ın görevden alınması kararlaştırıldı.

3- Karayolu anlaşması için Ankara'ya gelen bir Bulgar Heyetiile görüşmeler Dışişleri Bakanlığında başladı.

4- Türkiye'de imâl edilen traktör fiyatlarına 27 ilâ 32 bin liraarasında zam yapıldı.

5- Kuşadası açıklarında Türk karasularını ihlâl eden bir Yunanbalıkçı motoru, Sahil Muhafaza ekiplerince yakalandı.

6- Ordudan istifa ederek ayrılan Orgeneral İrfan Özaydınlı,CHP'ne kaydoldu.

7- İstanbul'da İş Bankası Suadiye Şubesi ile Yapı ve Kredi Bankası Topkapı Şubesi soyuldu. Soygunculardan 7 si yakalandı.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

9- Viyana'da sürdürülen Kıbrıs Toplumlararası görüşmeleri, başarısızlıkla sonuçlandı. Görüşmelerin sona ermesinden sonra yayınlanan ortak bildiride, iki tarafın görüşleri arasındaki önemli ayılıkların giderilmesinin mümkün olmadığı belirtildi. Ancak, Kıbrıs'ta«serbest yerleşme» konusunda anlaşmaya varıldı.

10- Yunanistan'ın Ana Muhalefet Partisi olan Merkez Birlik Partisinin lideri Dışişleri eski bakanlarından Yorgo Mavros, TERCÜMANGazetesine verdiği özel demeçte, «Türk-Yunan savaşı, bölgeye felâket getirir» dedi.

11- Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, bir Yunan gazetesine verdiği demeçte, Türkiye'ye yapılan askeri yardımın sürdürüleceğini açıkladı.

12- ABD, Doğu Avrupa'ya mal gönderen bazı firmaların faaliyetini yasakladı.

13- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonunun gizli bir toplantısında yaptığı konuşmada, ABDönerilerinin, Moskova görüşmesinden önce Kremlin'e bildirildiğiniaçıkladı.

14- İran'da meydana gelen depremde, ölü sayısının 200'e yaklaştığı bildirildi.

15- Hindistan Temsilciler Meclisi, basın üzerindeki kontrolü kaldıran yasayı kabul etti.

8 Nisan 1977

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başbakan Süleyman Demirel ile CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i ayrı ayrı kabul ederek,bir süre görüştü. Görüşmelerede, seçim güvenliği üzerinde durulduğu bildirildi.

2- Siyasi Partilerin önseçimlerde oy kullanacak delegelerinigösteren seçmen kütüklerini, ilçe seçim kurullarına verme süreleriiki gün uzatıldı.

3- Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Side, Türk-İş Hukukçuları Danışma Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, «Kıdem tazminatıfonu, iş güvenliğini ortadan kaldırıyor» dedi.

4- Dört yıldır yapımı süren İzmir Kültür Sarayının bazı bölümleri kısmen yandı.

5- Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfınca düzenlenen«Petrol Sorunları» konulu toplantıda konuşan TPAO Arama GrubuBaşkanı Turgut Borgi «Petrolü ulusal şirketler aramalıdır» dedi.

6- Ambarlı hidroelektrik santralinde bir patlama sonucu devreden çıkan enerji kazanının yapımı tamamlandı. Santralin enerjiüretimi yükseltildi.

7- İstanbul'da Orman Fakültesinde çıkan olaylar sonucu biröğrenci öldü, 8 öğrenci yaralandı.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

9- ABD Başkanı Jimmy Carter, ABD'nin, atom bombası yapıcında kullanılabilecek tehlikeli bir nükleer yakıtın dünyaya yayılmasını önlemek için plütonyum işleme tesislerini geliştirmeyeceğiniaçıkladı.

10- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Sovyetler Birliğinin Moskova Büyükelçisi ile silâhsızlanma da dahil, çeşitli konular hakkında görüştü.

11- İsrail Başbakanı İzak Rabin, hakkında açılan soruşturma nedeniyle istifa etti.

12- Japonya'da yıllık ücretlerinin arttırılmasını isteyen 3 milyondan fazla işçi greve başladı.

13- Libya Hükümeti, sabotaj girişiminde bulunduğunu ileri sürdüğü biri Mısırlı 5 kişinin idam edildiğini açıkladı.

9 Nisan 1977

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Yüksek Secim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ı Çankaya Köşkünde kabul ederek, bir süre görüştü.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Partisinin Uşak'ta düzenlediği açıkhava toplantısında yaptığı konuşmada, genel asayişve seçim güvenliği üzerinde durdu.

3- Tuzla Porselen Fabrikasında çalışan işçiler arasında, sözleşme yapma yetkisine sahip sendikayı tespit etmek amacıyla yapılan referandumu, Türk-İş'e bağlı Cimse-iş Sendikası kazandı.

4- Ankara'da dört ayrı yere patlayıcı madde atıldı. Öte yandan, Aktepe semtinde meydana gelen olaylarda liseli bir öğrenciyaralandı.

5- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

6- KTFD Meclisi Başkanı Osman Örek, Viyana'daki Toplumlararası görüşmelerden sonra CUMHURİYET gazetesine verdiği özel demeçte, «Viyana görüşmeleri, daha başlamadan ölü doğmuş bir girişimdi» dedi.

7- Viyana'daki Kıbrıs'la ilgili toplumlararası görüşmelerden alınan sonuçlar Ankara'deki siyasi ve diplomatik çevrelerce, «Türktoplumunun ve Türkiye'nin bu dönemde, bu koşullar altında alacağıen başarılı sonuç» olarak nitelendirildi.

8- Yunanistan, bir Türk kıyı koruma botunun Yunan karasular|na girdiğini öne sürerek, Türkiye nezdinde olağan diplomatik kanallardan resmi protestoda bulundu.

9- ABD Başkanı Jimmy Carter, Sovyetler Birliği tarafından reddedilenstratejik silâhların sınırlandırılması konusundaki Amerikanönerilerinde değişiklik yapılabileceğini açıkladı.

10- Pakistan'ın Lahor kentinde meydana gelen çatışmalarda 16kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

11- Fas Hükümeti, Zaire Hükümetine yardım amacıyla askeribirlikler göndermeye karar verdiğini, Birleşmiş Milletlere resmen bildirdi.

10 Nisan 1977

1- 5 Haziran'da yapılacak olan seçimler nedeniyle Anayasa gereği görevlerinden ayrılan 3 bakanın yerine, 2 Kontenjan Senatörüile bir bağımsız milletvekili atandı. Buna göre; Adalet BakanlığınaZeyyad Baykara, İçişleri Bakanlığı Sabahattin Özbek, Ulaştırma Bakanlığına da İbrahim Aksoy getirildi.

Öte yandan, Turizm ve Tanıtma Bakanı Lütfü Tokoğiu'nun istifası üzerine Ulaştırma eski bakanı Nahit Menteşe, Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak atandı.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Eçevit, Samsun'daki açıkhavatoplantısında yaptığı konuşmada, Başbakan Demirel ile Hükümetintutumunu eleştirdi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in başkanlığında toplanan AP Genel idare Kurulu toplantısında, «Seçim Stratejisi» üzerinde duruldu.

4- MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan Urfa'da yaptığı konuşmada, AP ve CHP'ni, «hukuk duvarlarını aşmakla» suçladı.

5- CGP Genel Başkanı Prof. Turhan Feyzioğlu, partisinin İzmir merkez ilçe kongresinde bir konuşma yaparak, şiddet hareketleri, sosyal adalet ve sosyal güvenlik konuları üzerinde durdu.

6- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, partisinin Çanakkale ilKongresinde yaptığı konuşmada seçim güvenliği konusuna değinerek, Demirel ve Ecevit'in tutumlarını eleştirdi,

7- İçişleri eski bakanı Oğuzhan Asiltürk, valiliklere gönderdiğiveda mesajında; idarenin tarafsızlığına gölge düşürülmemesini, secim güveniiği için yeni önlemler alınmasını önerdi.

8- ABD Başkan Yardımcısı Walter Mondale, MİLLİYET gazeteSlne verdiği özel demeçte, «Ege'de gerilim artmamalı» dedi.

9- Kıbrıs'ta, Rumlar ateş-kesi bozdular. Birleşmiş Milletler Ba.rışgücü askerleri sınır boyunda geniş güvenlik tedbirleri aldılar.

10- İspanya'da Komünist Parti yasallaştırıldı. 40 yıldanberi ya.sadışı sayılan Komünist Partisi ile ilgili kararı, diğer parti liderleride olumlu karşıladı.

11- İsrail İşçi Partisi, görevinden istifa eden İzak Rabin'in yerine,parti başkanlığına Savunma Bakanı Simon Perez'i getirdi.

11 Nisan 1977

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, içişleri Bakanlığına atananSabahattin Özbek'i makamında ziyaret ederek, seçim güvenliği için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

2- MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan Urfa'da yaptığı konuşmada; ülkenin kalkınmasını parti görüşleri bakımından tartışmak üzere AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ve CHP GenelBaşkanı Bülent Ecevit'i TV'da «Açık Oîurum»a çağırdı.

3- TİP Merkez Yönetim Kurulunun üç gün süren toplantısındansonra yayınlanan bildiride, «TİP'in seçimlere katılmasıyla, işçi sınıfının sesini daha gür biçimde duyuracağı» öne sürüldü.

4- Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, Yeşilköy Havalimanında İsrailuçağı yolcularına ateş açarak, 4 kişinin ölümüne, 21 kişinin de yaralanmasına yol açan ve ömür boyu hapse mahkûm edilen iki Filistinli gerillâ için «ölüm cezası» önererek, kararı bozdu.

5- Şaban Karataş'ın TRT Genel Müdürlüğüne atanmasının iptali hakkındaki Danıştay kararının düzeltilmesi için Başbakanlığın«Tashih-i karar» isteğini reddeden Danıştay, kararı Başbakanlığatebliğ etti.

6- Ankara Yüksek Öğrenim Derneği Başkanı Necdet Bozkurtvuruldu. Olayla ilgili olarak 94 kişi gözaltına alındı.

7- Karadeniz Tütün Piyasası 62 lira baş fiyatla açıldı.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazaiarında 28 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

İsrail Başbakan adayı ve İşçi Partisi yeni lideri Simon Perez,dış politikasında önemli bir değişiklik olmayacağını, Cenevre deki Barış görüşmelerinin başlamasına karşı olmadığını açıkla-

9- Fransa, Fas ile Zaire arasında hava köprüsü kurdu. Fransızuçakları, Zaire'de hükümet kuvvetlerinin yanında çarpışan Fas birliklerine silâh taşıyor.

10- Portekiz'de ölüm cezası kaldırıldı.

12 Nisan 1977

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, resmi bir ziyarette bulunmak üzere Finlandiya'ya giti. Cumhurbaşkanı Korutürk, hareketinden önce Esenboğa Havaalanında yaptığı konuşmada; vatandaşların, heyecanlı seçim konuşmalarını sükûnetle karşılamalarını istedi.

2- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar İzmir'de yapağı konuşmada, «Atatürk ilkelerinin korunmasının, geleceğimizle sıkı irtibatlı olduğu unutulmamalıdır» dedi.

3- Yüksek Seçim Kurulu, 5 Haziran'da yapılacak olan seçimlere katılamayan TSİP ve SDP'nin itirazlarını reddetti.

4- Adalet ve İçişleri Bakanları ile Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, «Seçim Güvenliği» konusunda bir toplantı yaptılar.

5- TRT Genel Müdürü Şaban Karataş, kararname çıkmadan istifa etmeyeceğini açıkladı.

6- Türk ve Bulgar Heyetleri arasında Ankara'da sürdürülen TIR

görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı.

7- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 32 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.

8- ABD ile SSCB, kimyasal silâhların yasaklanması konusundagörüş birliğine vardılar. İki ülkenin, önce öldürücü kimyasal silâhların yasaklanmasına, daha sonra bu yasağın yaygınlaştırılmasınaçalışacağı açıklandı.

9- İsrail yasalarını çiğneyerek, parasını Amerikan Bankalarınbrakması nedeniyle Başbakanlık ve parti başkanlığından istifa eden İzak Rabin, 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

10- Pakistan'da muhalefet, polisin göstericilere üç gün arka araya ateş açması üzerine, halkı toplu halde yasalara uymamaya çağırdı.

13 Nisan 1977

1- Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığının, DGM'lerinden gelen davalara İkinci Ağır Ceza Mahkemelerinin bakmalarına ilişkinyasa maddesini iptal etti.

2- İçişleri Bakanı Sabahattin Özbek, valiliklere birer genelgegöndererek «herkese eşit muamele yapılmasını» istedi.

3- AP Başkanlık Divanı toplantısında konuşan Genel BaşkanSüleyman Demirel, geçen seçimlerde dağılan oyların, bu seçimlerdeAP'de bütünleşeceğini ileri sürdü.

4- MSP, erken seçim ve içtüzük değişikliği kararlarının iptaliiçin Anayasa Mahkemesine başvurdu.

5- Kars Bağımsız Milletvekili Yasin Bozkurt, MSP'ne girdi. Bozkurt'un MSP'ne girişi dolayısıyla bir konuşma yapan Genel BaşkanProf. Necmettin Erbakan, partisinin kesin zafere doğru ilerlediğinisöyledi.

6- TİP Genel Başkanı Behice Boran, bir demeç vererek, tümpartilerin seçim kampanyalarını, «Komünizm tehlikesi korkusu»nadayandırdıklarını ileri sürdü.

7- Danıştay, Ankara Valisinin «indirim kararını» iptal ederek,Belediye Bütçesini aynen onayladı.

8- Finlandiya'ya resmi bir ziyarette bulunan CumhurbaşkanıFahri Korutürk ile Finlandiya Cumhurbaşkanı Urho Kekkonen arasındaki resmi görüşmeler, Helsinki'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayında başladı.

Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, görüşmelerden sonra Finlandiya Parlâmentosunu ziyaret ederek, bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Korutürk'e Helsinki'nin altın anahtarı da verildi.

9- Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, Yunanistan'dayayınlanan TO VİMA gazetesine verdiği demeçte, Federal Almanya'nın Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için Türk ve Yunan Hükümetlerine yardım etmek istediğini açıkladı.

10- Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamada, ABD'nin, Zaire'ye«öldürücü olmayan» askeri malzeme göndereceği bildirildi.

11- İspanya'da ordunun, Komünist Partisinin yasallaşmasınakarşı çıkması üzerine karışıklıklar başladı.

14 Nisan 1977

1- CHP Gene! Başkanı Bülent Ecevit verdiği demeçte, «AP ileMHP sokakta yaptıkları işbirliğini, şimdi de sandıkta sürdürmeninyollarını arıyor» dedi.

2- İçişleri Bakanı Sabahattin Özbek başkanlığında, askeri vesivil güvenlik örgütlerinin yöneticileri, asayiş sorununun işlendiği birtoplantı yaptılar.

3- Adalet Bakanı Zeyyat Baykara, savcılara bir genelge göndererek, devrim kanunlarının titizlikle uygulanmasını istedi.

4- Milli Savunma Bakanı Ferit Melen, Genelkurmay Askeri Savcısına LOCKHEED ile ilgili soruşturmanın genişletilmesi için yazılıemir verdi.

5- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, AP ile MHP'nin seçimlerde işbirliği yapması için MHP Lideri Alpaslan Türkeş ile bir görüşme yaptığını bildirdi. Aynı konuda bir demeç veren MHP GenelBaşkanı Alparslan Türkeş ise «Partisinin seçimlerde hiçbir parti ileişbirliği yapmayacağını» açıkladı.

6- TİP Genel Başkanı Behice Boran, GÜNAYDIN gazetesine verdiği özel demeçte partisinin enaz 15 ilde seçime katılacağını bildirdi.

7- KTFD Başbakanı Nejat Konuk, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Makarios'un gitmesinin Türk toplumu için bir değişiklik getirmeyeceğini ileri sürdü.

8- Ankara Savcılığı, TRT Genel Müdürü Şaban Karataş hakkında yasalara aykırı olarak görevde bulunduğu gerekçesi ile davaaçtı.

9- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 26 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

10- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Finlandiya'yı ziyaretininüçüncü gününde uçak fabrikası ve demir-çelik tesislerini gezdi.

11- Uluslararası Af Örgütü, Yunanistan'da CUNTA dönemindeişkence yapanların tümünün cezalandırılmadığını ve işkence görenlere tazminat ödenmediğini açıkladı,

12- Pakistan'da 28 bin kişinin hapsedildiği öne sürülürken; Başbakan Butto'nun Genel Başkanı olduğu Halk Partisinin «İkinciAdam»ı Mübaşir Hasan istifa etti.

13- İspanyol Komünist Partisi, yapmayı tasarladığı tüm mitingleri siyasal atmosferin gerginleşmesi üzerine erteledi.

15 Nisan 1977

1- Finlandiya'ya yaptığı resmi ziyareti tamamlayarak yurda dönen Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, «Türk-Fin işbirliği çok yararlıolacaktır» dedi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Zonguldak'ta düzenlenenaçıkhava toplantısında yaptığı konuşmada; Türk-İş yöneticilerinieleştirerek, sağ partilerin iktidar olamayacaklarını ileri sürdü.

3- TİP Genel Başkanı Benice Boran verdiği yazılı bir demeçte,seçim döneminin başlamasıyla birlikte silâhlı saldırı ve cinayetlerinarttığını belirterek bu konuda hükümetin tutumunu eleştirdi.

4- ABD'nin Ankara Büyükelçisi Wiliam Mocamber'in yerine, Ronaid Pears getirildi.

5- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 16 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

6- Yunan Hükümet Sözcüsü, «SİSMİK l'in Ege'ye gönderilmesinin, Yunanlıları rahatsız etmeyeceğini belirtti. Yunan basını ise,Türkiye'nin kararını «kışkırtıcı» olarak niteledi.

7- İsrail İşçi Partisi Başkanlığına ve Başbakan adaylığına seçilen Savunma Bakanı Simon Perez, Arap-İsrail barışının yakın olduğunu söyledi.

8- Pakistan Başbakanı Zülfikâr Ali Butto, taraftarlarını, muhalefetin «kışkırtmalarına» karşı sabırlı olmaya çağırdı.

9- Cumhuriyetin 46. yılının çatışmalarla kutlandığı İspanya'da,serbest seçimler 15 Haziran'da yapılacak.

10- Japonya'da 4 milyon işçi greve gitti.

16 Nisan 1977

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Ereğli ve Düzce'de yaptığı konuşmalarda, AP'nin seçimde CHP ile değil, ancak MSP ile pekişebileceğini belirterek, CHP'nin tek başına iktidara geleceğini ilerisürdü.

2- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, MİLLİYET Gazetesine verdiği özel demeçte, «Kıbrıs ve Türk-ABD ilişkileri» konularındaki görüşlerini açıkladı.

3- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir istifa etti, yerine Vefa Tanır atandı.

4- TERCÜMAN gazetesine özel bir demeç veren AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, CHP'nin ülkeyi bunalıma götürdüğünü iddiaetti.

5- MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan parti GenelMerkezinde düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada «Sadecekomünizme değil, kapitalizme de karşıyız» dedi.

6- DP 3. Büyük Kongresinde konuşan ve yeniden Genel Başkanseçilen Ferruh Bozbeyli, partisinin seçimlerden sonra «Denge Partisi» olacağını belirtti.

7- Yüksek Seçim Kurulu, AP'nin 15 Mayıs'tan önce toplantı yasağı isteğini reddetti.

8- Türk-Bulgar TIR Anlaşması Ankara'da imzalandı.

9- DİSK, «CHP'ni demokrasiden yana olduğu için desteklediğini» bir raporla kamuoyuna açıkladı.

10- Halkevleri Genel Başkanı Ahmet Yıldız, düzenlediği basıntoplantısında Emniyet Müdürlüğünde işkence yapıldığını iddia etti.

11- TEKSİF Sendikasınca Sümerbank'a ait 25 tekstil fabrikasında 31 bin 100 işçi için grev kararı alındı.

12- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

13- ABD Başkanı Jimmy Carter, Kongre'ye Kıbrıs konusunda sunduğu raporda, Türkiye ve Yunanistan ile dostluk ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

14- Pakistan'da devam eden siyasi çatışmalarda 8 kişi öldü, 60kişi yaralandı.

17 Nisan 1977

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Edirne'de yaptığı konuşmada, «gerçek milliyetçiliğin önderi, CHP'dir» dedi.

2- Valiler toplantısının açış konuşmasını yapan içişleri Bakanı Sabahattin Özbek, valilerden, seçim güvenliğinin sağlanması veidarenin tarafsız olması için yasaları titizlikle uygulamalarını istedi.

3- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel Parti Genel Merkezinde düzenlenen bir törende yaptığı konuşmada, «Seçimlerde büyükhesaplaşma var» dedi.

4- MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan, aday adaylarının tanıtılması için düzenlenen toplantıda bir konuşma yaparak,150 milletvekili çıkaracaklarını iddia etti.

5- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, partisinin Kütahya İlKongresinde yaptığı konuşmada, ahlâksız kişinin ve ahlâksız toplumun mutlu olamayacağını ve kalkınamayacağını belirtti.

6- TBP Genel Başkanı Mustafa Timisi, seçim kampanyasını Sivas'ta açtı. Timisi, «TBP Mecliste güçlenmeli, halka zulmedenlerekarşı gelmelidir» dedi.

7- DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, Temsilciler Meclisindeyaptığı konuşmada, «CHP'nin tek başına hükümet kurması için tümgücümüzle çalışmalıyız» dedi.

8- Çine'de CHP ve TÖB-DER binalarına yapılan saldırıda, birkişi öldü, 2 kişi ağır şekilde yaralandı. Bazı binalar tahrip edildi.

9- Köy enstitülerinin kuruluşunun 37. yıldönümü bütün Türkiye'de düzenlenen törenlerle kutlandı.

10- Dünya Kupası eleme maçlannda Türk Milli Futbol TakımıViyana'da, Avusturya Milli Takımına 1 - 0 yenildi.

11- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

12- KTFD Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma BakanıVedat Çeiik, KÖLN RADYOSU'na verdiği demeçte, yurtdışında çalışan Türkleri, Kıbrıs'ta yatırım yapmaya çağırdı.

13- Kıbrıs'lı Rumlar, Carter'in raporunu tepki ile karşıladı. RumYönetiminin bir sözcüsü, Carter'in, Kongre'ye silâh ambargosunukaldırmak amacı ile yanlış bilgi verdiğini öne sürdü.

14- Rodezya'deki çarpışmalarda, dört gün içinde ölenlerin sayısının 4 bine yaklaştığı açıklandı.

15- Fas Birlikleri, Zaire'de çatışmalara katıldı.

18 Nisan 1977

1- TBMM toplanamadı ve Başbakanla ilgili önerge görüşülemedi.

2- CHP, 89 aday adayını veto etti.

AP 12, CHP 8 ilde önseçim yapmıyor. Bunun yanında AP'nin 16,CHP'nin 26 kontenjan adayı göstereceği açıklandı. MSP, DP, CGPve TİP tüm illerde merkez yoklaması yapacak.

MSP'den 13 milletvekili adaylığını koymadı.

Listeleri geç veren MHP'nin, önseçim yapacağı 4 ü dışında seçimlere katılmama olasılığı belirdi.

3- Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanı Sakıp Sabancı, «seçim yüzünden yatırımlar ihmal edilmemelidir» dedi.

4- 15 kuruluş, lokavtın kaldırılmasını ve genel grevin kabulünü istedi.

5- Türk atleti Veli Ballı, Boston Maratonunda ikinci oldu.

6- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 15 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

7- Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitrios Bitsios, verdiği bir demeçte, Türkiye'yi Kıbrıs sorununun çözümünü engellemek ve müzakereleri güçleştirecek kışkırtıcı konuşmalar ve hareketler yapmaklasuçladı.

8- Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi BaşkanıBasili Grubyakov, Kıbrıs'ta Türk ve Rum liderlerle görüşmelere başladı.

9- Uluslararası Af Örgütü, Türkiye hakkında hazırladığı broşürde, Türk Ceza Kanunundaki 141, 142 ve 163. maddelerin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Deklârasyonu ile Avrupa İnsan HaklarıKonvansiyonuna aykırı olduğunu belirtti.

10- Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat, Moskova'ya gitti.

11- Pakistan'da toplantı yasağını kaldıran Başbakan Butto, içkive kumar yasağı koydu.

12- İspanya'da muhalefet, Başbakan hakkında Meclis görüşmesi istedi.

19 Nisan 1977

1- Cumhuriyet Senatosu tatile girdi.

Çoğunluk sağlanamadığından tatil kararı alamayan Millet Meclisi ise, «çalışmalarına son verdi».

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit. bir gazetecinin sorusuüzerine «AP ve MHP'nin ötedenberi işbirliği yaptığını» ileri sürdü.

3- Yüksek Seçim Kurulu, MHP'nin her ilde seçime giıebileceğini açıkladı.

4- TÖB-DER Genel Merkezinden yapılan bir açıklamada, seçimortamına girilen son günlerde öğretmenlere yapılan baskıların arttığıöne sürüldü.

5- Gaziantep'te bir öğretmenin evine atılan el bombası bir kişinin ölümüne yol açtı. Diyarbakır'da ise, bir bakkala atılan bomba ikikişinin kol ve bacaklarının kopmasına neden oldu.

6- İstanbul'da 2 öğrenci tabanca ile öldürüldü.

7- Kore Parlâmento Heyeti, Ankara'da temaslarına başladı.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

9- KTFD Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma BakanıVedat Çelik, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim ile görüştü.

10- Yunan Muhalefet Lideri Yorga Mavros, Türkiye ile sürdürülmekte olan tüm görüşmelerin kesilmesini istedi.

11- ABD Başkanı Jimmy Çarter, halkı gerçek anlamda bir enerji tasarrufuna çağırarak, aksi halde bir felâketin olabileceğini bildirdi.

12- Zaire'deki iç savaşa ilk kez değinen SSCB Komünist PartisiGenel Sekreteri Leonid Brejnev, ülkeye yapılan yabancı müdahaleleri kınadı.

13- Suriye Devlet Başkanı Hafız Esat'ın Sovyetler Birliğindekigörüşmelerinden sonra yayınlanan ortak bildiride, taraflar, Orta Doğu sorununun çözüme kavuşturulması ve Fiiistin'lilerin tüm haklarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

14- Pakistan'daki çatışmalarda 8 kişi öldü, Başbakan Butto'nunşeriat önerisini muhalefet reddetti.

15- Belçika Kralı Baudoin, parti liderlerini kabul ederek, yeni hükümetin kurulması için girişimlere başladı.

20 Nisan 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel, Başbakanlık konutundaki çalışmalarından sonra gazetecilere verdiği demeçte, «Hükümetin hermeselesini yakından takip ediyoruz» dedi.

2- Başbakan Süleyman Demirel, Başbakanlık Konutunda TRTGenel Müdürü Şaban Karataş ile bir görüşme yaptı. Karataş, görüşmeden sonra verdiği demeçte, görevden alınması yolundaki kararname 30 Nisan tarihine kadar çıkmazsa, istifa edeceğini açıkladı.

3- CHP ve AP, TÜRK-İŞ'in bir siyasi partiyi destekleme koşullarını içeren raporunu cevaplandırdılar.

CHP'nin verdiği cevapta, işçinin parti içinde ana unsur halinegetirilmeye çalışıldığı bildirildi. AP ise, işçilerin politik açıdan serbestbırakılmasının ilke olarak benimsendiğini kaydetti.

4- DİSK'e bağlı GENEL-İŞ Sendikasına üye belediye işçilerinden bir grup, toplu pazarlıkla ilgili evrakların Bölge Çalışma Müdürlüğündeki incelenmesinin uzaması üzerine, Müdürlük önünde birprotesto gösterisi yaptılar.

5- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 27 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

6- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, Toplumlararası görüşmeler konusunda yardımcıları ile yaptığı toplantıda, «Amacımız, ortak birmerkezi hükümet kurmaktır» dedi.

7- Jimmy Carter yönetiminin, Türkiye ile ABD arasında imzalanmış olan Savunma İşbirliği Anlaşmasını desteklediği bildirildi.

8- NATO Silâhlı Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral AlesandrHaig, bir gazeteye verdiği demeçte, «batı ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 5 arttırmalarını» istedi.

9- Karaçi'de meydana gelen şiddetli çarpışmalardan sonra bülün Karaçi bölgesinde «sokağa çıkma yasağı» ilân edildi. Olaylarda17 kişinin öldüğü bildirildi.

21 Nisan 1977

1- Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin 5 Haziran'da yapılacak seçimler dolayısıyla tatile girmesi üzerine, gündemdeki 816kanun tasarı ve teklifi «kadük» oldu.

2- İçişleri Bakanı Sabahattin Özbek yaptığı bir açıklama ile,nakdi yardım isteminde bulunan bazı kişiler hakkında halkı uyardı.

3- TEKSİF Sendikasının toplu sözleşme görüşmelerinde çıkanuyuşmazlık üzerine Sümerbank'a bağlı toplam 31 bin işçinin çalıştığı 25 işyerinde alınan grev kararına karşı işveren, lokavt kararıaldı.

4- TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu toplantısının ilk oturumunda tartışmalar çıktı, Maden İşçileri Federasyonu Başkanı Kemal Özer, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

5- «Türkiye'de Barış Derneği» adı altında bir dernek kuruldu.Derneğin başkanlığına eski büyükelçilerden Mahmut Dikerdem getirildi.

6- Adana Türk Ticaret Bankası Zİyapaşa Bulvarı Şubesi, kimliği belirlenemeyen kişilerce soyuldu. Soyguncular bankadan 287 binlira aldılar.

7- Türk Dil Kurumu «Basın Dil Ödül»ünü makale dalında Cumhuriyet Gazetesinden Yalçın Doğan kazandı.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 36 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

9- ABD Başkanı Jimmy Carter, Kongre liderleri ve Rum kulisineyakın üyelerle yaptığı görüşmelerde, Türkiye'ye uygulanmakta olanambargonun son kalıntılarının kaldırılmasını istedi.

10- ABD Başkanı Jimmy Carter adına Dışişleri Bakanlığı Başmüşaviri Nimetz, Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komisyonunun altkomitesinde yaptığı konuşmada, Carter yönetiminin, Türk-ABD Savunma Anlaşmasını desteklediğini belirtti.

11- ABD Başkanı Jimmy Carter, fazla akaryakıt veya tabii gaztüketen Amerikalıları maddi açıdan cezalandırmayı amaçlayan iddialı bir enerji programını Kongreye sundu.

12- İsviçre Sosyal Tıbbi Bilimler Akademisi; doktorlara, hiçbiriyileşme imkânı bulunmayan, şuurunu yitirmiş hastalarını kurtarmaumudu kalmamışsa, ölüme terketme hakkı tanıdı.

13- Fransa Başbakanı Raymond Barre bir demeç vererek, «Komünistlerin iktidara gelmesi, Fransa'nın uluslararası politikasını tehlikeye sokar» dedi.

14- Pakistan'da, Karaçi'den sonra Lahor ve Haydarabad'da da«sokağa çıkma yasağı» ilân edildi.

15- Bangladeş Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı MuhammedSaim, hastalığı nedeni ile istifa etti. Saim, kendi yerine sıkıyönetimyöneticilerinden Tümgeneral Ziyanar Rahman'ı atadı.

22 Nisan 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürkile bir süre görüştü. Başbakan Demirel, görüşmeden sonra yaptığıaçıklamada, «Karataş'ı görevden alan kararname, iki bakanın imzasını bekliyor» dedi.

2- Başbakan Süleyman Demirel, ABD'nin Türkiye'ye karşı tav.rmı değiştirmesi gerektiğini, Washington'daki görüşmelerden memnun olmadığını bildirdi.

3- 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı bütün yurtta, dıştemsilciliklerimizde ve KTFD'de törenlerle kutlanmaya başlandı.

4- İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına, Merkez valilerinden Mustafa Yörükoğlu atandı.

5- TRT Haber Dairesi Başkanı Hami Tezkan, TRT Dış YayınlarDairesi Başkanlığına getirildi.

6- TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu toplantısında bir partinin desteklenmesine karar verilmesi için gerekli çoğunluk bulunamayınca, bukonuda konfederasyona bağlı sendikaların serbest bırakılması kararlaştırıldı.

7- Bakırköy İş Mahkemesi, Türkiye Sivil Havacılık SendikasınınTürk Hava Yolları grevinin 5 Mayıs tarihine kadar durdurulmasınakarar verdi

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

9- Türkiye ile Polonya arasında 250 milyon dolarlık enerji santırali yapımı için bir anlaşma imzalandı.

10- Sovyet resmi ajansı TASS, ABD Başkanı Jimmy Carter'inKongreye sunduğu «Enerji Plânı» ile ilgili bir yorumunda, BaşkanCarter'in plânının ABD halkının yoksullaşmasına, petrol şirketlerininise, daha zenginleşmesine yol açabileceğini ileri sürdü.

11- Romanya Petrol Bakanlığı yetkilileri tarafından ülkenin Karadeniz kıyıları açıklarında ticari bakımdan işletilmeye çok elverişlimiktarda ham petrol rezervleri bulunduğu açıklandı.

12- İspanyol Hükümeti, Silâhlı Kuvvetleri uyarıcı nitelikte bir bildiri yayınlayarak, ordunun politikada faal rol oynamasının yasak olduğunu belirtti.

13- Büyük sermaye çevrelerinin ve temsilcilerinin her yıl düzenlediği Bildelberg Konferanslarından 25. si Londra'da çalışmalarınabaşladı.

14- Roma'da bir polisin öldürülmesi üzerine Roma Üniversitesisüresiz olarak kapatıldı.

23 Nisan 1977

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlikve Çocuk Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda; hür demokratikparlamenter sistemin uygulanabilmesi için tek çıkar yolun, «yurttaş,ların birbirine destek olmaları» olduğunu belirtti.

2- İçişleri Bakanı Sabahattin Özbek, İstanbul'da «Güvenlik» ileilgili bir toplantı yaptı.

3- MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan, partisinin Malatya'da düzenlediği «Battal Gazi» mitinginde yaptığı konuşmada,önümüzdeki seçimlerin MSP'yi güçlendireceğini söyledi.

4- MHP'nin 13. Büyük Kongresi Ankara'da çalışmalarına başladı.

5- Millet Partisinin 7. Büyük Kongresi yapıldı. Genel Başkanlığa tek aday olan Avukat Necati Ceylân getirildi.

6- Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 13 kişi Silâhtarağa'da yakalandı.

7- TÜM-PERSON Konfederasyonu Genel Kurulu çalışmalarınabaşladı. Genel Kurulun açış konuşmasını yapan Genel Başkan Sakıp Hiçerimez, «kamu görevlileri hükümetin değil, yasaların ve halkın hizmetindedir» dedi.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

9- Mısır Genelkurmay Başkanı General Muhammed Ali Fehmi,ülkesinin Etiopyaya karşı Sudan'ın yanında yer alacağını söyledi.

10- Güney Lübnan'da Filistinliler ve ilerici güçlerle, sağcı birlikler arasında çarpışmalar yeniden başladı.

11- Karaçi'de hükümet aleyhtarı gösteri yapanlara açılan ateşsonucu 15 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

24 Nisan 1977

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, partisinin Balıkesir ve Kütahya'da düzenlediği açıkhava toplantısında yaptığı konuşmada, APve MHP'yi eleştirdi.

2- Adalet Bakanı Zeyyat Baykara, siyasi parti liderleri ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını söyledi.

3- CGP Genel Başkanı Prof. Turhan Feyzioğlu, Partisinin istanbul İl Merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Feyzioğlu toplantıda; CGP'nin temel görüşleri, seçim sloganları ve seçim afişleri konularında açıklamalarda bulundu.

4- TİP Genel Başkanı Benice Boran basma verdiği yazılı demeçte, partisinin seçimlere mutlaka katılacağını açıkladı.

5- TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu kararı Genel Başkanı Halil Tunç tarafından açıklandı. Açıklamada; seçimlerde işçilerin bilinçli şekildeoy kullanacağı ve bu konuda serbest bırakıldığı belirtildi.

6- Türkiye Birinci Ligi maçlarında Fenerbahçe Mersin idmanyurdu'nu 1 - 0, Beşiktaş Zonguldakspor'u 3 - 0, Trabzonspor Bolusportı 3 - 0 yendi. Galatasaray Samsunspor 1 -1 berabere kaldılar.

7- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

8- Atina'da, Ermeniler tarafından Türkiye'yi protesto etmekamacıyla düzenlenen kapalı salon toplantısına, tüm Yunan partilerikatıldı.

9- Yunanistan Savunma Bakanı Avengelos Averof. dış politikakonusunda yaptığı konuşmada; Yunanistan'ın bazı yabancı ülkelerlesorunları bulunduğunu, yakın gelecekte bu ülkelerle gerginliğin daha da artabileceğini açıkladı.

10- Etiopya Hükümeti, ABD'nin ülkesine karşı aldığı yeni tavırüzerine topraklarındaki Büyükelçilik dışındaki beş Amerikan kuruluşunu kapattığını, bu kuruluşlarda çalışan tüm personelin dört güniçinde ülkeyi terketmeleri gerektiğini açıkladı.

11- Avrupa Gazeteciler Kulübünün katılaoağı «Yuvarlak Masa»toplantısı Belgrat'ta başladı. Toplantıya 35 ülkeden 60 gazeteci katılıyor.

25 Nisan 1977

1- Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak, Doğu bölgesi 1976yılı ekici tütün piyasasının, Malatya, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Van,Adana ve Hatay başmüdürlüklerinin tüm alım noktalarında açıldığını bildirdi.

2- Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan bir sirkülerle, binekve dış lâstik ithalâtı serbest bırakıldı.

3- Maliye Bakanlığı çeşitli il ve ilçelerdeki tüccarlar ile esnafve sanatkârların ticari faaliyetlerinde uygulamak zorunda oldukları«ortalama kâr hadlerini» saptayarak, yayınladı.

4- Birleşik oy pusulalarında siyasi partilerin yerlerini saptamakiçin yapılan ad çekiminde CHP birinci sırayı aldı.

5- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, seçim dönemi içinde, ulusal bayramların kutlanmasında yasal engel bulunmadığına karar verdi.

6- Trabzon'da Nevzat Ülker adlı bir genç, kimliği bilinmeyenkişilerce öldürüldü.

7- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

8- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in konuk olarak katıldığı Avrupa Konseyi Asamblesinin 29. dönem toplantısı Strasbourg'da çalışmalarına başladı.

9- Japon İthalât - İhracat Bankası ile 16 Ticari Bankadan oluşan bir Konsorsiyumla, Türkiye arasında 16,3 milyar yen'lik kredianlaşması imzalandı.

10- Türkiye ile Almanya arasında Bonn'da sürdürülen müzakereler sona erdi. İki ülke arasında karayolu anlaşması parafe edildi.

11- Lübnan'da Filistin gerillâları ile Arap Barışgücünün etkinkuvveti Suriyeliler arasında çıkan ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanançatışmalardan sonra, tanklarla desteklenen Suriye'li birlikler iki Filistin kampını çevirdi.

12- Pakistan Başbakanı Butto'nun çevresini saran politik bunalımda yeni gelişimler oldu. Pakistan'ın Kahire Büyükelçisi, hükümetin tutumunu protesto etmek amacıyla istifa etti.

13- Kuzey Denizindeki «Bravo» petrol platformundaki patlamadan sonra, petrolün sızması durdurulamadı.

14- İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen, TİME ve NEWSWEEKdergilerine verdiği demeçte, «Rodezya sorunu, bu yıl çözüm beklemiyor» dedi.

15- Libya Hükümeti, Arap Birliği Genel Sekreteri Mahmut Riyad'abaşvurarak, Mısır Hükümetinin ülkedeki Libya yurttaşlarına çıkış izni vermediğini bildirdi ve duruma müdahale etmesini istedi.

16- İran Hükümeti, Zaire istediği takdirde Mobutu yönetimineyardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

17- Portekiz demokratik yönetiminin kuruluşunun 3. yıldönümüşenliklerle kutlandı.

18- İspanya Başbakanı Adolfo Suarez, beraberindeki heyetlebirlikte resmî bir ziyaret için Meksika'ya gitti.

19- Vietnam Başbakanı Fam Van Dong, dört günlük resmi birziyaret için Paris'e gitti.

26 Nisan 1977

1- Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kani Vrana'yı Çankaya Köşkünde kabul etti. CumhurbaşkanıKorutürk, Vrana'dan Anayasa Mahkemesinin çalışmaları hakkındabilgi aldı.

2- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Strasgourg'da toplanan Avrupa Konseyi Asamblesinde yaptığı konuşmada; Doğu-Batı ilişkileri, Helsinki antlaşmasındaki maddelerin uygulanması veTürk dış politikasının ana hatlarıyla ilgili görüşlerini belirtti.

3- Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçilerin emekliliğe esas ücrettavanını 6 bin liradan 8 bin 100 liraya yükselten bir kararname imzaladı. Kararname, onaylanmak üzere Bakanlar Kuruluna gönderildi.

4- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in Niksar'daki açıkhavatoplantısı sırasında çıkan olaylarda 4 kişi yaralandı.

5- MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan, partisinin düzenlediği «Anadolu Kalkınması Mitingi»ne katılmak üzere Kırşehir'egitti.

6- Corum'un Osmancık ilçesinde karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan olaylarda. Saadet Saraçer adlı bir kadın öldü, bazı binalarda tahrip edildi.

7- TBP İzmir eski il başkanı Kurtcebe Noyan, CHP'ne girdi.

8- TEZ-BÜRO İŞ Sendikası, AP Genel Merkezinde çalışmaktaolan 49 işçi adına, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle grev kararı aldı.

9- Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası Genel BaşkanıŞükrü Er düzenlediği basın toplantısında, «Grup sözleşmesinin ücret adaletsizliğini ortadan kaldıracağını» ileri sürdü.

10- Voleybol Millî Takımımız Fransa'ya 3 - 2 yenilerek, Bahar Kupasında 4. oldu.

11- Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu, Adana - Mersin etabı ilebaşladı. Etabı Polonya'lı bisikletçi Szurkowski kazandı.

12- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 28 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

13- SSCB ile ABD arasında stratejik silâhların sınırlandırılması(SALT) görüşmelerinin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

14- ABD ile Küba arasında balıkçılık sahası görüşmelerine Küba'nın başkenti Havana'da yeniden başlandı.

15- Arap Barışgücüne bağlı Suriye birlikleri ile Filistin gerillâlarıarasındaki çarpışmalar yerini gergin bir havaya bırakırken, Filistinliliderler, taraftarlarına mevzilerden çekilmelerini bildirdi.

16- Güney Beyrut'ta üç gündenberi devam eden ve 80 kişinin ölümüne yol açan şiddetli çatışmalar sona erdi.

17- Pakistan Başbakanı Butto'nun dokuz partiden oluşan «Pakistan Ulusal ittifakı» ile uzlaşmak amacında olması üzerine, Pakistan'da tutuklanmış bulunan bütün muhalefet liderlerinin İslâmabadyakınlarındaki bir polis merkezinde toplandıkları bildirildi.

18- Uluslararası Para Fonu (İMF) İtalya'ya 510 milyon dolar tutarında borç verilmesini kabul etti.

27 Nisan 1977

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in seçim gezisi sırasındaNiksar ve Şiran'da çıkan olaylarda, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

2- MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan, Amasya'dadüzenlenen açıkhava toplantısında yaptığı konuşmada, «ağır sanayiihamlesiyle seçimlerden sonra işsizliğe paydos diyeceğiz» dedi.

3- Devlet Bakanı MHP eski Genel Başkan Yardımcısı MustafaKemal Erkovan, MHP'den ayrıldığını açıkladı.

4- AP eski Genel İdare Kurulu üyesi ve Erzincan milletvekili Sadık Perinçek, milletvekilliği aday adaylığının parti genel merkezindeveto edilmesi üzerine istifa etti.

5- Haydarpaşa Yüksek Teknik Öğretmen Okulunda karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan çatışmada, Eyüp Küçükpalamut adlıbir öğrenci öldü, 18 öğrenci de yaralandı.

6- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

7- Türkiye'nin, yüzde 17,4 fiyat artışı ile 24 (OECD) ülkesi arasında altıncı sırada olduğu açıklandı.

8- ABD Başkanı Jimmy Carter, iran'a bir milyar dolar tutarında, beş «uçan radar sistemi» satılması kararını onayladı.

9- Karaçi'de sokağa çıkma yasağına rağmen, bir protesto yürüyüşü düzenlemek isteyen göstericilerin üzerine ateş açan askeribirlikler, 20 kişinin ölümüne yol açtı.

10- Yunanistan'ı resmen ziyaret etmekte olan Yugoslavya Genelkurmay Başkanı General Duşhan Pekiç, Atina'da Yunanistan Savunma Bakanı Avangelos Averof ile iki ülke arasında askeri alandaişbirliği yapılması için görüşmelerde bulundu.

11- Ürdün Kralı Hüseyin ile ABD Başkanı Jimmy Carter, Filistinsorunu hakkında bir görüşme yaptılar. İki lider, ayrıntıları saptanmamış bir Cenevre konferansının yapılmamasını önerdiler.

28 Nisan 1977

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in seçim gezisi sırasındaNiksar, Reşadiye ve Şiran'dan sonra, Erzincan'da da olaylar çıktı.Olaylarla ilgili olarak 48 kişi tutuklandı.

Olaylardan sonra Sivas'ta bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Ecevit, »düşmanın yapamadığını yapanlar, milliyetçi ve dindarolduklarını ileri sürebiliyorlar» dedi.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Prof. Turhan Feyzioğlu, CHP Genel Başkanı Ecevit'e yapılan saldırı olaylarını kınadığını belirtti.

3- İçişleri Bakanı Sabahattin Özbek, Samsun'da valilerle yaptığı toplantıda, «zor günler geçirileceğini, ancak üstesinden gelinebileceğini söyledi.

4- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, teşkilâtlarına birergenelge göndererek, MHP'lilerin, diğer partilerin mitinglerine katılmamalarını istedi.

5- Çankırı Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Arsan CHP'ne gir-

6- OLEY-İŞ Sendikası Genel Yönetim Kurulu, TÜRK-İŞ'ten ayrılmaya karar verdi.

7- İstanbul ve İzmir'de çıkan olaylarda 2 kişi öldü, ikisi kız 3 öğrenci de yaralandı.

8- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü,

9- Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil ile Yunanistan Dışri Bakanı Dimitrios Bitsios, Strasbourg'da iki saat süren bir görüşme yaptılar.

10- Birleşmiş Milletler kalkınma programının 1977 ile 1981 yılları arasındaki dönemde Türkiye'ye 20 milyon dolar tutarında yardımyapacağı açıklandı.

11- Etiopya'da devrime karşı girişimlerde bulunmak suçu ile 11kişi idam edildi.

29 Nisan 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk üe yaptığı haftalık olağan görüşmesinden sonra basın mensuplarına bir açıklama yaparak, «devletin, görevinin başında bulunduğunu ve herşeye hakim olduğunu» söyledi.

2- TRT Genel Müdürü Şaban Karataş, görevden alınması ileilgili kararname kendisine tebliğ edilmediği için, bir ay daha görev.de kalacağını açıkladı.

3- MSP Genel Başkanı Prof. Necmettin Erbakan, partisinin Kırıkkale mitinginde yaptığı konuşmada, seçimlerden sonra iktidara geleceklerini ileri sürdü.

4- DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca, 1 Mayıs gösterileriiçin gerekli önlemlerin alınmadığını ileri sürdü.

5- İstanbul'da çıkan öğrenci olaylarında 3 kişi yaralandı.Ankara'da ise, afiş asan bir öğrenci vuruldu.

6- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarında 18 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

7- Türkiye'deki kanlı olaylar, Strasbourg'da toplanan AvrupaKonseyinde kaygı yarattı.

8- Pakistan Başbakanı Zülfikâr Ali Butto, Parlâmentoda yaptığıkonuşmada ABD'ni, Pakistan'ın içişlerine karışmakla suçladı.

9- Mısır, SSCB'nin Libya-Mısır ilişkilerinde Kahire'yi suçlayannotasını reddetti.

10- Roma Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı kaçırıldı.

11- İspanya'da 1 Mayıs gösterileri yasaklandı.

30 Nisan 1977

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Niksar, Şiran ve Erzincan'daki olaylar hakkında İçişleri Bakanı Sabahattin Özbek ile birsaat süren bir görüşme yaptı.

2- Mustafa Kemal Erkovan'dan boşalan Devlet Bakanlığına MHPKütahya Senatörü Osman Albayrak atandı.

3- Ankara'da TBP Genel Merkezinde meydana gelen bir patla,ma sonucu biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

4- Diyarbakır'da TÜRK-İŞ'e bağlı 16 sendika ve 30 esnaf derneği, CHP'ni destekleme kararı aldı.

5- Demiryolları, limanlar, havameydanları ve tüm inşaat işçileri sendikası, (DEM-LİM-İŞ) yaptığı olağanüstü Genel Kurul toplantısında DİSK'e katılma kararı aldı.

6- Basın Yayın Genel Müdürlüğünde, yabancı basın için «SeçimEnformasyon Bürosu» kuruldu.

7- Ankara Televizyon Müdürlüğüne Ahmet Derin atandı.

8- Genç Millî Voleybol takımımız, Belçika'yı 3 -1 yenerek, Avrupa şampiyonası Grubunda, final grubuna yükseldi.

9- (A) Millî Basketbol takımımız, Beşiktaş'a 83-78 yenildi.

10- Yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen trafik kazlarında 11 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

11- Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitrios Bitsios, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Strasbourg'da yaptığı görüşmedensonra gazetecilere verdiği demeçte; «Türk - Yunan ilişkileri 5 Haziran seçimlerinden sonra gelişebilir» dedi.

12- Pakistan'da muhalefet. Başbakan Butto'ya verilecek muhtırakonusunda anlaşamadıkları gerekçesiyle, Butto'nun evine yapılmasıplânlanan yürüyüşten vazgeçtiğini açıkladı.

Sudan Devlet Başkanı General Cafer El Numeyri, ülkesinin

13-Etiopya ile Libya'nın ciddi tehdidi altında bulunduğunu, bu nedenleBatı Avrupa'ya silâh siparişi verildiğini açıkladı.

14- Birleşik Arap Emirlikleri ile Fransa arasında askeri işbirliğianlaşması imzalandı.

15- Sovyetler Birliği, Japonya iie arasındaki 21 yıllık «BalıkçılıkAnlaşması» nı feshetti.

16- ABD'nin Güney Dakota Demokrat Senatörü George Mc Govern, Senatoya, Birleşik Amerika'nın Küba'ya uyguladığı ticaret ambargosunu kısmen kaldıran bir yasa önerdi.

17- Kuzey Denizindeki «Bravo 14» petrol platformundaki petrolsızması durduruldu.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106