13.3.1977
×

Hakkında

Künye

İletişim

MART 1977

1 Mart 1977

1- Cumhuriyet Senatosu toplantısında, Tıp Doktorları ile sağlık personeline «Fiili Hizmet Zammı» verilmesini öngören, AnkaraAP Milletvekili Oğuz Aygün ve arkadaşlarının kanun teklifi görüşülerek bazı değişikliklerle kabul edildi.

2- Danıştay 8. Dairesi, O.D.T.Ü.'yü 15 gün kapatan ve öğrenciyurtlarını boşaltan Rektörlük işlemi hakkında yürütmeyi durdurmukararı verdi.

3- Maliye Bakanlığı yayınladığı bir tebliğ ile, dövize çevrilebilir mevduat hesaplarının kısa vadeli kredilerden orta ve uzun vadelihesaplara dönüşmesini teşvik eden, ayrıca DÇM'lerin Türkiye'deenflasyonist baskı yapmasını önleyen tedbirler aldı.

4- MSP'nin «Milli Sanayi Hamlesi» gerçekleştirmek amacıylaoluşturduğu kuruluşlardan TÜMOSAN, Türkiye'de motor sanayininkurulması için İsveç'in VOLVO firmasıyla anlaşma imzaladı.

5- CHP Genel Yönetim Kurulu'nun üç gün süren olağanüstütoplantısından sonra yayınlanan bildiride, «CHP'nin erken ya dageç, seçimlere hazır olduğu» açıklandı.

6- Türk parası dolara göre % 6'yı aşkın bir oranda devalüeedildi ve bir ABD dolarının karşılığı 17 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

Yürürlüğe giren bu karara göre, bir dolar 17 lira 85 kuruş,bir Alman markı ise 7 lira 44 kuruş 6 santimden satılacak.

7- İstanbul Sanayi Odası Başkanı Nurullah Gezgin, Türk parasının yeniden devalüe edilmesi konusunda, «Beklenen bu kararfiat artışlarına sebep olacak» dedi.

8- Ankara Sanayi Odası Meclisi olağan yıllık toplantısını yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Hami Kartay, «Siyasi Partilerin, en kısazamanda hür ve demokratik rejimin kuralları içinde seçime gitmelerinin, ülke için tek çıkar yol» olduğunu açıkladı.

9- Türkiye'nin de dahil bulunduğu ondokuz Avrupa ülkesininimzaladığı «Avrupa Sosyal Güvenlik Anlaşması» yürürlüğe girdi.

10- İstanbul'daki özel öğretim kurumlarının ücretlerine, önümüzdeki ders yılı başından itibaren uygulanmak üzere % 5 ile % 20arasında değişen zam yapıldı.

11- Şehremini'de Adana Öğrenci Yurduna patlayıcı madde atıldı. Bir kahveci öldü, bir işçi yaralandı.

12- Tüm bina, arsa ve arazi sahiplerinin gayrimenkullerinin yenideğerlerini bildirmek için beyanname verme süresi başladı.

13- Uganda Radyosunun haberine göre, Uganda Devlet Başkanıİdi Amin, Ugandada yaşayan bütün Amerikan vatandaşlarının serbest olduklarını ve istedikleri yere gidebileceklerini açıkladı.

14- El Salvador'da iki hafta önce yapılan Devlet Başkanlığı seçimlerini kaybeden Başkan adayı Albay Ernesto Claramount ve taraftarlarının yarattıkları olaylar kanlı sonuçlandı ve ülkede otuz günsüreyle olağanüstü durum îlân edildi.

15- Filipinler Devlet Başkanı Ferdincnd Marcos, Filipinlerin güneyindeki 13 eyalette sıkıyönetimin kaldırılmadığını açıkladı'.

16- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, 50 adet Mig - 21 tipi savaş uçağının satın alınması için, Sovyetlerle anlaşma yaptıklarınıaçıkladı.

17- Pakistan'da, seçim öncesi şiddet olaylarını kınayan ve iktidarın devamlı baskısı altında bulunduğunu ileri süren muhalefetinbaşlattığı genel grev kentlerde hayatı felce uğrattı.

18- Ortak Pazar Ne Yunanistan Hükümeti arasında 336 milyondolarlık bir yardım anlaşması imzalandı.

19- ABD Balıkçılık sınırını, kıyıların 200 deniz mili açığına çıkaran kararı uygulamaya başladı.

2 Mart 1977

1- Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon düzenlediği basın toplantısında, «Ödemeler dengesi çok nazik hale geldi» dedi.

2- CHP Yönetim Kurulu, Bülent Ecevit başkanlığında toplanarak erken seçim konusunu görüştü. Toplantıdan sonra bir bildiriyayınlandı.

3- DP'den istifa edip, milletvekilliğini bağımsız olarak sürdüren Denizli Milletvekili Sami Arslan AP Genel Merkezinde düzenlenen bir törenle AP'ye girdi.

4- Türkiye İşçi Partisi (TİP) Birinci Genel Kurulu sonunda alınan kararlar açıklandı. Genel Merkezden yapılan açıklamada,«OYAK'ın kaldırılarak tesislerinin devletleştirilmesi» istendi.

5- DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler yaptığı yazılı açıklamada, tüm emekçilerin seçmen kütüklerine mutlaka yazılmaları gerektiğini bildirdi.

6- Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hami Kartay,son para uygulamasının olumlu ve olumsuz yanları olabileceğinisöyledi.

7- ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Tan yaptığı yazılı açıklamada, «Danıştay kararına uyularak Üniversitenin ve yurtların 3 Martgününden itibaren eğitim ve öğretime açılacağını bildirdi.

8- İki günden beri devam eden kar yağışı, yurtta hayatı felceuğrattı. Büyük şehirlerde elektrik, su ve yakacak sıkıntısı başgösterdi.

9- Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral AleksandrHaig, Sovyetlerin artan askeri gücü karşısında, ABD'nin Türkiye'yeuyguladığı silah ambargosunu kaldırmasını istedi. Haig, uygulananambargonun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücünü yüzde elli oranındaazalttığını iddia etti.

10- ABD ve Almanya'deki bazı banka ve finansman kurumları,Türkiye'ye orta ve uzun vadeli kredi vermek amacıyla sendika kurup, Eurodolar piyasasına çıkmak için teklifte bulundu.

11- İsrail'de 11 yeni siyasi parti daha kuruldu.

12- ABD Başkanı Jimmy Carter ve Başkan Yardımcısı WalterMondale, Sovyet rejim aleyhtarı aydınlardan Vladimir Bukovski'yibeyaz sarayda kabul ettiler. ABD Başkanı Sovyet aydınına, «İnsanhakları savunuculuğumuz sürekli olacaktır» dedi.

13- Libya halkı, Hazreti Muhammed'in doğum gününde, kendiniyönetecek rejimi ilân etti. Ülkeyi sekiz yıldan beri idare eden «ihtilalKomuta Konseyi», yerini halkın hakimiyetine bıraktı.

Kur'anı-ı Kerîm'de ülkenin resmî anayasası oldu.

14- Yunanistan'da yetmişbinden fazla kişinin katıldığı grevlerönemli kamu kuruluşlarının çalışmalarını felce uğrattı.

15- ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Temsilciler Meclisi Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Arap ülkelerinin Batı Şeria'da birkısım toprağı İsrail'e bırakabileceklerini söyledi.

Vance, Kongreye sunduğu Denizaşırı Ülkeler Askeri YardımProgramın'da Türkiye'ye 250 milyon dolarlık bir fon ayırdı.

3 Mart 1977

1- CGP'li Bakanlar, Bakanlar Kurulu; MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'da, Koalisyonu oluşturan parti liderleri toplantısınakatılmadılar.

2- Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç, Başbakan Süleyman Demirel ile yarım saat süren bir görüşme yaptı. Tunç, görüşmeden sonra gazetecilere, «Bunalımdan 'kurtulmanın tek yolu erken seçimdir»dedi.

3- MSP Başkanlık Kurulu toplanarak son gelişmeleri görüştü.

4- AP Manisa Milletvekili ve T.B.M.M. Karma Kamu iktisadiTeşebbüsleri Komisyonu Başkanı Süleyman Çağlar tarafından imzaya açılmış olan erken seçim önergesine verilen imza sayısı 50'yeulaştı.

5- Türk-İş Genel Sekreteri Sadık Side, Türk-İş'e bağlı sendikaların şube başkanları ile ortak bir toplantı yaptı. Side parti yetkililerinden, işçilerin sosyal güvenliklerini garanti altına alacak olanmeclislerdeki kanunların biran önce çıkarılması için çaba göstermelerini istedi.

6- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Faruk Erem, yaptığıbasın toplantısında «Kınama günü, adalete karşı gelinebileceği yolundaki direncin hukuka aykırılığını açık biçimde ortaya koyacaktır» dedi.

7- O.D.T.Ü. Danıştay kararıyla açıldı.

8- D.T.C.F'de, çıkan olaylar nedeniyle öğrenime tekrar ara verildi.

9- 25 yıl önce Türkiye'den ayrılan gazeteci-yazar Zekerîya Sertel, yurda döndü.

10- İstanbul'da, ikisi halk tarafından da hissedilen 13 depremkaydedildi.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında13 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

12- K.T.F.D. Başkanı Rauf Denktaş, 31 Mart'ta Viyana'da başlayacak toplumlararası görüşmelerde, Türk toplumunun güvenliğiniilgilendiren konularda taviz verilmeyeceğini söyledi.

13- Avrupa Kominizmi akımının öncüleri olan Fransız, İtalyanve İspanyol Kominist Parti liderleri, parti politikalarının koordinasyonunu sağlamak ve İspanyol Kominist Partisinin, yasal statüyekavuşmak için yaptığı sistemi desteklemek üzere Madrid'te biraraya geldiler.

14- Amerikan Merkezi Haber alma Örgütü (CIA)'dan para aldıkları ileri sürülen devlet başkanlarına, Suriye Devlet Başkanı HafızEsat'ın ismi de eklendi.

15- ABD Senatosu, Sovyetler Birliğinde insan haklarının çiğnenmesini kınayan bir karar tasarısını oybirliği ile kabul etti.

16- Sovyetler Birliği, uzaya pilotsuz araştırma uyduları dizisinden Kozmos - 896'yı gönderdi.

17- İtalyan Hava Kuvvetlerine ait «Hercule-130» tipi bir taşımauçağı Pisa bölgesine düştü, uçakta bulunan 43 er ve bir subay öldü.

18- Libya Devlet Başkanı Albay Muammer Kaddafi, Libya'da «şeriat yasasına dayalı doğrudan Halk İktidarı» ilân etti.

19- Fransız kadın fotoğrafçı Françoise Demulder, 1976 yılınınen iyi kadın fotoğrafçısı seçildi.

4 Mart 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'le haftalık olağan görüşmesini yaptı. Demirel görüşmeden sonra yaptığı açıklamada hükümetle ilgili görüşlerini belirtti.

2- Maliye Bükanı Yılmaz Ergenekon imzasıyla yayınlanan birgenelgede, 1977 Mali Yılı bütçesinde yeralan fonların kullanımınınMaliye Bakanlığı yetkisinde olduğu tekrarlandı.

Bütçe Genel Müdürlüğü aracılığı ile yayımlanan genelgede başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere MHP'li bakanlıklarınyatırım harcamaları yapabilmelerinin yeni koşullara bağlandığı belirlendi.

3- CGP Grubu, Genel Başkan Turhan Feyzioğlu başkanlığındatoplandı, Toplantıdan sonra yapılan açıklamada CGP'nin bir süredaha gelişimleri izleyeceği, hükümette kalıp kalmama konusundaGenel Yönetim Kurulu ya da kurulun, Genel Başkanlık divanına yetki vermesini bekleyeceği belirtildi.

4- Çalışma Bakanı Şevket Kazan düzenlediği basın toplantısında, 7 Mart'ta toplanarak Çalışma Meclisi'nde işçi ücretleri konusunun görüşüleceğini açıkladı.

5- Yargı organı kararlarına uyulmamasını protesto için Türkiye Barolar Birliğinin düzenlediği «Kınarsa Günü» uygulandı.

6- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Celal Umur yaptığı basıntoplantısında, «Erken seçim ekonomi için yararlıdır» dedi.

7- TÖB - DER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu yaptığı basıntoplantısında, «Asgari geçim indirimi beşbin liraya çıkarılmalıdır» dedi.

8- İstanbul Boğaziçi Üniversitesi ikinci yarıyıl öğrenim dönemine başladı.

9- Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, meydana gelen olaylar nedeniyle 5 gün kapatıldı.

10- 25 yıl aradan sonra yurda dönen Gazeteci ve yazar Zekeriya Sertel İstanbul'da bir basın toplantısı yaparak çeşitli sorularıcevaplandırdı.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

12- Merkez üssü Bükreş olan 7,5 Richter ölçeğindeki deprem,Türkiye'nin bazı bölgeleriyle, Doğu Avrupa'nın büyük bir bölümündehissedildi. Depremin Avrupa'da can ve mal kaybına yol açabileceği belirtildi.

13- K.T.F.D. AET'nin Kıbrıs Rum yönetimi ile tek yanlı müzakerelere girişme teşebbüsünü kınadı.

14- İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen ilk konuşmasında, doğu ile batı arasındaki yumuşama döneminin artık bittiğini söyledi.

15- İspanya Kominist Partisi Genel Sekreteri Santiago Carrilio,Madrid'te düzenlenen Avrupa kominist Zirvesi'nde İspanya'nın de.makrasi yolunda ilerlemekte olduğunu kabul etti.

16- İngiliz Hükümeti, ABD Başkanı Carter'in yabancı ülkelerdeki insan hakları kampanyasını desteklediklerini açıkladı. Bu kampanyanın, Sovyetlerin içişlerine karışma olduğu şeklindeki sovyetiddialarını da reddetti.

17- Libya Halk Kongresi yayınladığı bir bildiride, halk demokrasisinin sağlam temellere oturtulmasını gerçekleştirmek amacıyla,Libya devriminin, öğretici lider Kaddafi'nin önderliğinde kesintisizolarak sürdürüleceğini açıkladı.

18- Belçika Başbakanı Leo Tindemans, kalisyonun en küçükpartisini ihraç etti ve parlamento çoğunluğunu kaybetti.

19- Buz pateninde altın madalyayı Sovyetler Birliğinin İrinaMoiseeva-Andrei Minenkov çifti kazandı.

s5 Mart 1977

1- Yüksek Planlama Kurulu, Başbakan Süleyman Demirel'inbaşkanlığında Dördüncü Beş Yıllık Plan üzerinde görüşmek üzeretoplandı.

2- AP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Yıldırım, Yankıdergisinin çeşitli sorularını cevaplandırırken, «Bütçe yağmacılığıancak erken secimle kırılır» dedi.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selahattin Kılıç, Kazanağzı İkinci Termik Santralı ile Ulutan Barajı'nm temelini attı, EreğliKömür İşletmelerinin de ana istihraç kuyusunu hizmete açtı.

4- CHP Gençlik kollarının Ankara'da düzenlenen Eğitim Semineri'nde konuşan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit hükümeti eleştirdi ve «Rejimi kurtarmak için AP'nin erken secim isteğine inanmak zor» dedi.

5- MHP Gençlik Kolları tarafından düzenlenen «Ergenekon Gecesi» ne katılma'k üzere İstanbul'a gelen Başbakan Yardımcısı veMHP Başkanı Alparslan Türkeş, gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, «Erken Seçim için AP ile işbirliğine hazırız» dedi.

6- Basın - İlân Kurumunun aldığı karara göre, İstanbul'da yayınlanan sabah gazetelerinden günde beş bin, akşam gazetelerinden günde üç bin tirajı olmayan gazetelere resmî ilân ve reklâmverilmeyecek.

7- TPAO Genel Müdürü Mehmet Gölhan, Adıyaman dolaylarında petrol bulunduğunu, Adıyaman - l kuyusundan günde 1000varil petrol alınacağını bildirdi.

8- İstanbul Tabipler Odası'nın kongresi tartışmalı geçti. Yapılanseçimi «Çağdaş Doktorlar)/ grubu kazandı.

9- Uluslararası ressam Kristin Saleri, eserlerini Ankara DevletGüzel Sanatlar Galerisi'nde sergiledi.

10- İstanbul'da meydana gelen çatışmalarda, İTÜ İnşaat Fakültesi öğrencisi Abdullah Özmen ve siyasi polis Selim Acar yaralandılar.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen kazalarda 16 kişiöldü, 29 kişi yaralandı.

12- Kıbrıs-Rum Yönetimi Başkanı Başpiskopos Makarios, Avusturya televizyonuna Kıbrıs'la ilgili olarak verdiği demeçte «Viyana'dauzlaşmaya varılabileceğine inanıyorum» dedi.

13- Doğu Avrupa ve Balkanları sarsan 7,2 Richter ölçeğindekideprem, Romanya'da büyük can ve mal kaybına yolaçtı. İlk açıklamada yalnız Bükreş'te 300'e yakın ölü olduğu bildirildi.

14- Sovyetler Birliği hükümetinin resmi organı «İzvestia» gazetesi, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın CIAiçin casusluk yaptıklarını öne sürdü.

15- ABD Başkanı Jimmy Carter'in Kıbrıs konusundaki özel temsilcisi Clark Clifford, Atina, Ankara ve Lefkoşe'de yaptığı temaslarıhakkında hazırladığı raporu başkan Carter'e verdi.

16- Brezilya Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiri ile her türlü Amerikan askeri yardımını reddetmeye karar verdiğini açıkladı.

17- İspanyol Hükümeti yayınladığı bir bildiri ile işçilere grev hakkı tanıdığını açıkladı.

18- Suudi Arabistan'da kaza yaparak iki kişinin ayağının kırılmasına sebep olan bir Türk şoförü, ülkede uygulanan şer'i hükümlere göre yargılanarak ömür boyu köleliğe mahkûm edildi.

19- Lockheed rüşvet skandaline adı karışan İspanya'nın eskiUlaştırma Bakanı Tomisabura Haşimoto, bir saldırgan tarafındanbıçaklandı.

6 Mart 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel, televizyonda yaptığı konuşmada, 1977 bütçesinin özelikleri ile, Türkiye'nin ekonomik ve sosyalhedefleri hakkında bilgi verdi.

2- MSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan. Yankı dergisinin sorularını yanıtlarken erken seçim konusuna da değindi ve «Seçim Ekim'de de olsa, Haziran'da da olsa sonuçlarında bir değişiklik olmayacağı kanaatındayım» dedi

3- MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş, THA'ya verdiği özel demeçte, Türkiye'nin dış ve iç sorunlarının erken seçimi acil hale getirdiğini belirtti.

4- Aydın il Kongresinde konuşan DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, hükümeti eleştirdi ve hükümet ortaklarının üzerinde birleştikleri tek konu kalmadığını iddia etti.

5- Milliyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu (MİSK), önümüzdeki seçimlerde MHP'yi destekleyeceğini açıkladı.

6- TÜM-DER Genel Sekreteri Görkem, geçim indirimi ile ilgiliolarak verdiği demeçte, «En az geçim indirimi yasa tasarısı çalışanların aleyhine yasalaştırılmak isteniyor» dedi.

7- Irak Büyükelçiliğine bu sabaha karşı meçhul kişilerce patlayıcı madde atıldı. Patlama sonunda ölen ve yaralanan olmadı.

8- Kanun kaçaklarının saklandığı ihbar edilen Siirt'in Sason ilcesine bağlı Meşeli köyünde, güvenlik kuvvetleri ile köylüler arasında çıkan çatışmada bir kadın öldü. ikisi uzman çavuş ve biri jandarma eri olmak üzere altı kişi yaralandı.

9- Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Kurulu toplantısı Ankara'da yapıldı.

10- Gaziantep ve Trabzon'da karşıt görüşlü öğrenciler arasındaçıkan çatışmalarda, Ahmet Ulutürk adlı bir öğrenci ile ilkokul öğretmeni Vural Vural öldüler.

11- Good Year ve Pırelli lâstik fabrikalarında karşılıklı grev velokavt kararı alındı.

12- Bolu'da orman ana tamirhanesinde çalışan 431 işçinin toplu sözleşme imzalama yetkisi, mahkeme kararı ile Türk Metal Sendikasından alınarak, DİSK'e bağlı Maden-İş Sendikasına verildi.

13- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında14 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

14- Romanya'da meydana gelen depremin merkez üssününVrancea Bölgesinde saptandığı, depremin başkent Bükreş ile birçok kent yerleşim bölgesini de etkilediği, yaklaşık 29.000 in konutunharab olarak ölü sayısının 3000'e ulaştığı açıklandı.

15- Brezilya Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak her türlüABD yardımını reddettiklerini açıkladı.

16- Brezilya kahve Enstitüsü, kahve fiatına 29 lira zam yaptı.

17- İsrail Başbakanı İzak Rabin, ABD Başkanı Jımmy Carter'ileOrtadoğu sorunu ile ilgili görüşmeler yapmak üzere VVashington'ahareket etti.

7 Mart 1977

1- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit ile TİP Genel Başkanı Behice Boran, CHP Genel Merkezinde bir görüşme yaptılar. Basına verilen açıklamalara göre; görüşmede demokrasiye yönelik tehlikelerüzerinde duruldu.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, TRT Genel Müdürlüğünebaşvurarak, televizyonda kendilerine de Başbakan Süleyman Demirel ile eş uzunlukta söz hakkı tanınmasını istedi.

3- AP Genel Başkan Yardımcısı Necmettin Cevheri ile CHPGenel Yönetim Kurulu üyesi İsmail Hakkı Birler arasında süren görüşmeler sonunda, seçmen yaşının 18'e indirilmesi ve seçim kampanyası sırasında partilerin TV'de propaganda konuşmaları yapabilmeleri konusunda görüş birliğine varıldı. Bu konularda kanunteklifleri hazırlandı.

4- AET Genel Sekreteri Emil Noel, beraberinde AET Avrupa veEFTA Dairesi Başkanı Duchateau ve Brüksel'deki Daimi Temsilcimiz Tevfik Saraçoğlu olduğu halde Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın çağrılısı olarak Ankara'ya geldi.

5- DP Genel Başkan Yardımcısı Cevat Önder ve Meclis GrupBaşkanvekili Özer Ölçmen Mecliste bir basın toplantısı düzenleyerek, Başbakan Süleyman Demirel'in televizyondaki 1977 yılı bütçesi ile ilgili görüşlerini cevaplamak üzere TRT'ye başvurduklarınıaçıkladılar.

6- 6. Çalışma Meclisi Ankara'da toplanarak çalışmalarına başladı. Toplantıya Türk-İş ve MİSK katılmadı.

7- Gazeteciler Cemiyetinin Genel Kurul toplantısında yapılanseçimlerde Burhan Felek tekrar Başkan seçildi.

8- Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç, Zonguldak'ta yapılacakGenel Kurul toplantısından önce, gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, Türk-İş'in seçimlerde CHP solundaki partilerle, MSP veMHP'ye desteklemeyeceğini söyledi.

9- TRT Personel Dairesi Başkanı Hale Özçmar, Televizyon Müdür Yardımcısı Çetin Çeki, TRT - 2 Haber Müdürü Altan Aşar veTRT-2 Haber Müdür Yardımcısı Aydın Soysal TRT Genel MüdürüŞaban Kara ta ş tarafından görevlerinden alındılar.

10- MHP, İzmir İl Başkanlığına Bornova eski savcısı Osman Kıryaşaroğlu seçildi.

11- Irak ham petrol fiyatındaki uyuşmazlık nedeni ile Kerkük-İskenderun boru hattından bugüne kadar petrol pompalanmadı.

12- Konya'da karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmada 3'ü ağır 19 öğrenci yaralandı.

13- DİSK'e bağlı Teknik-!ş Sendikası, Ankara Tandoğandaki Ordu Pazarında, anlaşmazlıkla sonuçlanan toplu-iş sözleşmesi görüşmeleri nedeni ile grev uygulamasına geçti.

14- DİSK'e bağiı Türkiye Lastik-İş Sendikası ile Türk Pirelli Lâstikleri Anonim şirketi arasındaki toplu sözleşme anlaşmazlığı çözümlendi ve grev kararı kaldırıldı.

15- ODTÜ'de çalışan işçilerin maaşlarına yüzde otuzbeş zamyapıldı.

16- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında11 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

17- Bulgar gümrükçüleri, Bulgar-Yugoslav sınırında aradıklarıve genellikle İzmir'deki NATO karargâhına malzeme taşıyan bir BatıAlman TIR kamyonunda iki tona yakın esrar buldular.

18- Resmi bir ziyaret için Washington'a gelen İsrail Başbakanıİzak Robin, Araplarla barışı öngören anlamlı görüşmelere ülkesininkatılmaya hazır olduğunu söyledi.

19- Bir Televizyon programında konuşan Amerikan Savunma Bakanı Hara! Brawn, Sovyetler Birliği ile ABD'nin eş değerde askerigüce sahip olduklarını söyledi.

20- Romanya Dışişleri Bakanlığı, BM aracılığıyla yabancı ülkelere, depremden zarar görenlere yardım etmesi için çağrıda bulundu.

21- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, ABD'de yayınlanan «TİME» dergisine verdiği demeçte, Filistinlilerin barış için hazır olduklarını söyledi ve ABD'nin Orta Doğu'da barışın sağlanması için arabuluculuk yapmasını istedi.

22- İlk kez yapılan Arap-Afrika ülkeleri zirve toplantısı bugünKahire'de başladı. Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın açış konuşmasıyla başlayan zirve toplantısına 59 Arap ve Afrika ülkesiyetkilileri ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri katıldı.

23- İtalya'da polislerle öğrenciler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle Roma Üniversitesi kapatıldı.

24- Pakistan'da yapılan seçimler sırasında meydana gelen çatışmalarda yedi kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

8 Mart 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel İzmir'de yayınlanan bir gazeteye verdiği özel demeçte, ülkenin güvenliği ile ilgili yasaların seçimlerden önce çıkarılacağını açıkladı.

2- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan,AET Topluluklar Genel Sekreteri Emil Noel ile yaptığı görüşmede,ilişkilerin Türkiye aleyhine geliştiğini bildirerek, katma protokoldedeğişiklik yapılmasını istedi.

3- Emil Noel ise, bu görüşe katılmadığını AET'nin temel ilkelerinin değiştirilmesini kabul etmeyeceğini belirtti.

4- Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP hakkında Siyasi Partiler Kanununa aykırı eylemler iddiasiyla res'men soruşturma açtı.

5- Köyceğiz'de bir konuşma yapan DP Genel Başkanı FerruhBozbeyli, hükümetin tarım politikası yüzünden üreticilerin mağdurduruma düşürüldüğünü öne sürdü.

6- TRT Genel Müdürlüğü, CHP ve DP'nin başvurusu üzerine,bu partilerede Başbakan Süleyman Demirei ile TV'de aynı süreyitanımayı uygun buldu.

7- Maden Tetkik Arama ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonunda Keban ilçesi yakınlarında, Vanadium cevher yataklarına rastlandı.

8- Dış proje kredilerini görüşmek üzere Ankara'ya çağırılanDünya Bankası heyeti; Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu tarafından hazırlanan rapora dayanarak, seçimlere değin Türkiye'yekredi vermemeyi kararlaştırdı.

9- Zonguldak'ta toplanan Türk-İş Yönetim Kurulu, bir siyasipartinin desteklenmesi konusunda karara varamadı.

10- Ankara'da çeşitli yerlerde atılan patlayıcı maddelerden Şakir Acar adlı bir işçi yaralandı.

11- Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde çıkan çatışmada, Efendi Bilgin adlı bir kişi vuruldu, ilçedeki tüm okullar tatil edildi. Gece halkaaçık yerlerin kapalı tutulacağı bildirildi.

12- Türkiye Serbest ve Greko-Romen Birinciklikieri İstanbul veAntalya'da başladı.

13- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında8 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

14- Moskova Radyosu, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in Sovyetler Birliğine yapacağı gezi ile ilgili olarak yayınladığıyorumda, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında askeri alanda temasların geliştirilmesinin mümkün olduğunu bildirdi.

15- BM Genel Sekreteri Kurt VValdhaim'in, Cenevre'de toplananBM İnsan Haklan Komisyonuna sunduğu, Kıbrıs savaşları sırasındakaybolan Rumların akibeti hakkında endişelerini belirttiği rapor, Kıbrıs Türk toplumunda tepki ile karşılandı.

16- Londra'nın Heathrow Havaalanında, Hollanda Kraliyet HavaYollarının deposunda 24 milyon lira değerinde nakit ve elmas çalındı.

17- Pakistan'da yapılan seçimleri, Başbakan Zülfikâr Ali Butto'nun Halk Partisi kazandı.

9 Mart 1977

1- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Türkiye'nin kalkınmasına ilişkin görüşleri, bir plan stratejisitaslağı haline getirilerek Yüksek Plânlama Kurulunda görüşüldü.

Yüksek Plânlama Kurulunda - bu konudaki görüşlerini belirtenBaşbakan Süleyman Demirel, Erbakan tarafından hazırlanan strateji taslağını olumlu bulduğunu söyledi.

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu yıl çimento sıkıntısı çekilmemesi ve spekülasyonun önlenmesi için tedbir almadığını açıkladı.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selahattin Kılıç, bir süreönce işletmeye açılan Türkiye-lrak petrol boru hattında meydanagelen bazı teknik güçlüklerin giderilmesi ile ilgili olarak Irak'a yaptığı resmi ziyareti tamamlayarak yurda döndü.

Bu konuda bir açıklama yapan Kılıç, «Türkiye-lrak petrol boruhattında deneme sırasında meydana gelen bazı teknik güçlükleringiderildiğini ve Irak'tan Türkiye'ye petrol basılmaya başlandığınısöyledi.

4- MHP Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu, MHPhakkında soruşturma açıldığı yolundaki haberler üzerine verdiği demeçte. İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk ile Emniyet Genel MüdürüMetin Dirimtekin'in tutumlarını kınadı.

5- CGP Genel Yönetim Kurulu, Mecliste yaptığı toplantı sonunda hükümette kalıp kalmama sorununu Başkanlık Divanının yetkisine bıraktı.

6- Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) Başkanlık Kurulu basına yaptığı açıklamada, genel seçimlere katılacağını belirtti.

7- Kontenjan Senatörü Bahriye Üçok CHP'ye girdi.- AET Topluluklar Komisyonu Genel Sekreteri Emil Noel, Ankara'dan ayrılmadan önce «Milliyet» gazetesine verdiği özel demeçte, pamuk ihracatı ile ilgili anlaşmazlığın 15 Mart'ta Brüksel'de yapılacak toplantıda çözümleneceğine inandığını açıkladı.

8- Urfa Lisesinin dördüncü katından, ideolojik nedenlerle kimlikleri bilinmeyen kişilerce atılan öğrenci Şükrü Polat komaya girdi.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

10- Atina'da, Yargıtay'ın kararı ile cuntacılar beraat edince 20bin kişi protesto gösterisi yaptı.

11- Hindistan Başbakanı İndira Gandi, Kongre Partisinin seçimkampanyası için gittiği Güney Hindistan'da Madros yakınında biraçık hava toplantısındaki konuşmasında, «Muhalefet seçimde çoğunluğu kazanmayı umamaz» dedi.

12- Şili başkentinde resmen açıklandığına göre, hükümet istifaetti.

13- İspanya Hükümeti, İspanya'nın krallıktan cumhuriyet rejimine dönüşmesini destekleyen bir siyasi partinin yasallaştırılmaeınıreddedtti.

14- Yugoslavya'da şiddetli bir deprem oldu. Yugoslavya'nın Güney bölgelerini etkileyen depremde can ve mal kaybı olmadığı fakat halkın panik içinde olduğu açıklandı.

15- Belçika'nın üç partili koalisyonunda, ülkenin üç bölgesi Dirfederasyonla yönetilmesi konusunda çıkan görüş ayrılığı üzerine,Başbakan Tindermans, Koalisyon ortaklarından birini hükümettençıkardı ve 17 Nisan'da erken seçim çağrısı yaptı.

16- Pakistan'da muhalefet, seçimlere hile karıştırıldığını önesürerek Ulusal Meclisi boykot edeceğini açıkladı.

10 Mart 1977

1- Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün başkanlığında yaptığı olağan toplantıda memleketin iç ve dış sorunlarını görüştü.

2- Başbakan Süleyman Demlrel, gazetecilerin CGP ile ilgilisorularını cevaplarken, «Bizi biraraya getiren sebepler, dün olduğugibi bugün de canlılığını aynen muhafaza etmektedir, ve her konuda protokolün ve programın itina ile uygulanması tabiidir.» dedi.

3- AP Grup Başkanvekili Cihat Bilgehan, verdiği demeçte, «güvenlfkle ilgili yasaların sosyal kapsamlı yasalarla birlikte çıkarılmasını» istedi.

4- Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi, orta öğrenimde okutulan kitaplardan 22'sinin yeniden incelenmesini kararlaştırdı.

5- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Süleyman Demirel'e yanıt vermek üzereTRT'ye yaptıkları başvuruya henüz yanıt gelmediğini, bu hakkın verilmemesi halinde Genel Müdürün görevini ihmal ettiği gerekçesiile dava açabileceklerini belirtti.

6- Yurdun çeşitli yörelerinde meydana gelen trafik kazalarında12 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

7- BM İnsan Hakları Komisyonu, Kıbrıs konusunun görüşülmesini gelecek yılki BM genel kurul toplantısına bıraktı.

Komisyon, Şili hükümetini, insan haklarını açıkça ve sürekliihlal ettiği için suçlayan bir karar tasarısını da çoğunlukla kabuletti.

8- İngiltere Başbakan Callaghan, Başkan Carter'le görüşmeler yapmak üzere Washington'a gitti.

9- ABD ve Kanada'da, kanser yaptığı gerekçesiyle sa'karin satışiarı yasaklandı.

10- Washington'da üç ayrı yere baskın yapan silahlı kişiler, 3 kişiyi öldürdü, 100 'kişiyi de rehin aldı.

Baskını aynı anda gerçekleştiren 8 kişinin «Kara Hanefi Müslümanlar» örgütünün üyesi oldukları bildirildi.

11- Portekiz Başbakanı Mario Soares, Avrupa Parlamentosunayaptığı ziyarette, ülkesinin AET'ye tam üye olabilmesi için 10 yıllıkbir sürenin geçmesi gerektiğini belirtti.

12- İspanya Dışişleri Bakanlığı taraf,ndan yayınlanan bildiride,İspanya Hükümetinin Filistin Kurtuluş Örgütü'nü (F.K.Ö.) resmentanıdığı ve Madrid'de bir büro açmasına izin verildiği açıklandı.

11 Mart 1977

1- Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile yaptığı haftalık olağan görüşmesinde,iç ve diş olaylar hakkında bilgi verdi.

Demirel görüşmeden sonra gazetecilere, «petrol fiyatı için Irak'lagörüşme yapılacağını, Sovyetler'le iyi komşuluk münasebetleriningeliştirileceğini ve seçmen yaşının 18'e indirileceğini» açıkladı.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Zonguldat Maden İşçileriSendikası Genel Kuruluna gönderdiği mesajda, «CHP iktidarında,çalışanların kamu iktisadi kuruluşlarında yönetime getirileceğini»belirtti.

3- Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, İslam KalkınmaBankası Genel Müdürü Ali Ahmet ile beraberindeki bir heyeti kabuletti. Erbakan, Türkiye'nin dünya milletleri arasında en hızlı kalkınanülke olduğunu söyledi.

4- CGP Genel Yönetim Kurulu, bir bildiri yayınlayarak, sosyalamaçlı kanunların çıkarılmasını istedi.

5- Türk-İş Genel Başkanı Halil Tunç, Zonguldak Maden işçileri Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türk-İş'in siyasi hayata ağırlığını koyması konusuna değinerek; «bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini» ileri sürdü.

6- ODTÜ Üniversite Konseyi üyeleri adına Ord. Prof. Dr. CahitArif tarafından yapılan açıklamada, «Öğretim ortamına yeniden kavuşulması için, Rektör Hasan Tan'ın istifası gerektiği» ileri sürüldü.

7- Sakıp Sabancı, Sanayi Odaları Biriiği'nin aylık olağan toplantısını açış konuşmasında, «Erken seçim için geç kalınıyor» dedi.

8- Meydana gelen öğrenci olaylarında, İstanbul'da 2. Gazian.tep'te 1 öğrenci öldürüldü.

Edirne'deki öğrenci çatışmasında ise kendine sığınan genci korumak isteyen şoför öldü.

9- Yurdun çeşitli yörelerinde meydana gelen trafik kazalarında7 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

10- Çarşamba günü VVaşhington'daki yahudi merkezi, İslâmmerkezi ve belediye binasını ele geçirerek 134 kişiyi rehine alan 9Hanefi Müslüman komanda teslim oldu.

11- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, «Milliyet»e verdiği özeldemeçte, Kıbrıs için görüşmelerden ümitli olduğunu, yıl sonuna kadar bir pozum bulunabileceğini söyledi.

12- SSCB'nin resmi ajansı TASS, Türk-SSCB ilişkileri üzerindeyaptığı yorumda, «iki ülke arasındaki ilişkiler, karşılıklı anlayış ve ikiyanlı çıkarların doğrultusunda ve gelişme yolunda önemli ve güvenilir adımlar atılmakta olduğu» görüşü savunuldu.

13- ABD Başkanı Jimmy Carter, İngiltere Başkanı James Callaghan ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki samimi ilişkilerin gerçek nedenleri üzerinde görüş birliği halinde olduklarını söyledi.

Daha sonra iki lider, Rodezya sorununda esas yükü İngiltere'nin taşımasını kararlaştırdı.

14- Brezilya hükümeti, Dışişleri Bakanlığınca yayınlanan bir bildiride açıklandığına göre, ABD ile 1952'de imzaladığı askeri anlaşmanın tümünü feshetme kararı aldı.

15- Şili hükümeti, ülkedeki sıkıyönetimin 6 ay daha uzatılmasınıkararlaştırdı.

12 Mart 1977

1- Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, ElâzığFerro-Krom Tesislerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkeninrefahıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi vererek, zorbalıkla bir yerevarılmayacağını belirtti.

2- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, RCD Teşkilâtınahukukî bir statü geritecek anlaşmayı imzalamak üzere Tahran'ahareket etti,

Çağlayangil, TASS Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlarken,Türk-Sovyet ilişkileri konusunda «Türk-Sovyet sınırı, barış ve işbirliği hududu haline geldi» dedi.

3- Bakanlıklararası Ekonomik Kurul, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erba'kan'ın başkanlığında, «İhracatı artırmanın çarelerini» görüşmeye başladı. Necmettin Erbakan, Ekonomik Kurul çalışmalarıyla ilgili açıklamasında «İhracatla atılım yapmak hedefimizdir» dedi.

4- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkes, verdiği yazılı demeçte, «Milli hareket, Türkiye'yi yeniden büyük halegetirecektir» dedi.

5- Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum, Emet Dispanserinin hizmete açılışında bir konuşma yaparak, «Belediye gelirleritasarısı belediyelere gelir değil, İstanbul, İzmir ve Ankara'deki belediyelere militan yetiştirmek için düşünülmüş bir tuzaktır» dedi.

6- CHP Genel Sekreteri Orhan Eyüboğlu, demir-çelik fiyatlariinın olağanüstü bir hızla yükseldiğini bildirerek, vurguncuların buyaz büyük vurguna hazırlandığını öne sürdü.

7- CHP MiJlet Meclisi Grup Başkanvekili Hayrettin Uysal, «Pahalılık için verilen önergelerin görüşülmesini hükümetin engellediği»ni iddia etti.

8- Irak ve Libya'nın peşin ve ödemesiz petrolü kesmesi üzerine,Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile TPAO ilgililerinden oluşan birheyet Suudi Arabistan'a gitti.

9- TİP Genel Başkanı Behice Boran, haftalık Yankı Dergisi'ninsorularını yanıtlarken, 190 milletvekiline sahip CHP'nin muhalefetyapamadığını belirtti.

10- Edirne-İstanbul yolunda kükürt yüklü bir kamyonla otobüsünçarpışması sonucu 27 kişi yanarak öidü.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen kazalarda 40 kişiöldü, 57 kişi yaralandı.

12- İspanya hükümeti, halen cezaevlerinde bulunan 200 kadarsiyasal tutuklu için geniş kapsamlı bir af çıkarttı.

13- Portekiz Başbakanı Mario Soares düzenlediği basın toplantısında, Portekiz'in en kısa zamanda AET'ye üye olmasını isteyerek,tam üye olma sürecinin de on yılı aşmaması gerektiğini bildirdi.

14- NATO Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı Alexandre Haig,Constançe'de çıkan yerel bir gazeteye verdiği demeçte, «SovyetlerBirliği'nin artan silahlanması açıkça bir saldırı eğilimini yansıtmaktadır» dedi.

15- İngiltere Başbakanı James Callaghan, ABD'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında gazetecilerle yaptığı konuşmada, BatılılarınNATO benzeri ekonomik ve mali pakt kurmalarını önerdi.

16- Yunan Hükümeti, Türkiye'nin 21-27 Mart tarihleri arasındaEge'de yapacağı deniz-hava ortak askeri manevraları ile ilgili olarak Türk hükümetine bir protesto notası verdi.

17- Washington'a yaptığı ziyareti tamamlayarak ülkesine dönenisrail Başbakanı Izak Rabin, verdiği demeçte, ABD'nin Ortadoğu politikasında «gözle görülür bir iyileşme» bulunduğunu söyledi.

Mısır hükümeti ise Carter'in yeni planını ihtiyatla karşılarken,Suriye basını planı iyimser karşıladı.

13 Mart 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel, Manavgat Çayı üzerinde kurulacak olan Oymapmar Barajı'nın Batı Alman, Avusturya ve Türkfirmalarından oluşan bir konsorsiyuma ihale edilişinin imza töreninde bir konuşma yaparak, «Türkiye, önündeki büyük hedeflere mutlaka erişecektir» dedi.

2- Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil, Tahran'dan özelbir uçakla dönerken, kısa bir süre Esenboğa Havaalanında kaldıktan sonra Moskova'ya hareket etti.

3- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, yaptığı televizyon konuşmasında, ülkenin iç ve dış sorunlarına değinerek hükümeti eleştirdi,

Ecevit, partisinin önümüzdeki seçimlerde iktidara geleceğinisavunarak, «Bu bütçe ülkeyi Ekimde yapılacak seçime kadar zorgötümr» dedi.

4- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli, partisi'nin Denizli İ!Kongresinde yaptığı konuşmada TRT'ye ve hükümet ortaklarına çatarak, TRT'nin huzura kavuşturulması gerektiğini öne sürdü.

5- Dördü siyasi suçtan hükümlü ve biri tutuklu beş kişi AnkaraKapalı Cezaevi'nin duvarını delerek kaçtı.

6- Öğrenci olayları sırasında Ankara'da önceki gün vurulanortaokul öğrencisi öldü.

7- Erzurum'da bir gazeteci bıçaklanarak ağır yaralandı.

8- İstanbul'da öldürülen İTÜ'lü gencin İskenderun'daki cenazetöreninde olaylar çıktı, 48 kişi gözaltına alındı.

9- Yurdumuzda meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi öldü,15 kişi de yaralandı.

10- Moskova Havaalanında Sovyet Dışişleri Bakanı Andrey Gromiko tarafından karşılanan Çağlayangil, Tass Ajansına verdiği demeçte, «görüşmelerin iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesinekatkıda bulunacağını» söyledi.

11- Pakistan Başbakanı Zülfikâr Ali Butto, iktidarla muhalefetarasında gerginliğin yumuşatılması için muhalefet liderlerine çağrıda bulundu.

Başbakan Butto çağrısında, muhalefet liderlerinin kendisi ilegörüşmelerini ve Pakistan Millet Meclisini boykot etmekten vazgeçmelerini istedi.

12- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat Kahirede yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Carter'in Ortadoğu sorununun çözümü içinönerdiği yeni planını eleştirerek, planı «İsrail'in anlayışına uygun»olarak niteledi.

13- Büyük çapta öğrenci gösterilerine sahne olan İtalyan kentlerinde olaylar yatışırken, Başkent Roma'da 50 bin kişinin katıldığıgösteriler sırasında biri ağır olmak üzere 10 polis yaralandı, 59 kişitutuklandı.

14- Amerikalı şeker hastalarının meydana getirdiği 5 milyon üyeli iki örgüt, uzmanların kansere yol açtığını iddia ettiği «sakarinin»yasaklanmasına karşı çıktı.

Sakarini savunan şeker hastası örgütleri, Sağlık Bakanlığınabaşvurarak, bu madde üzerinde yeni deneyler yapılmasını istediler.

15- Fransa'da belediye seçimleri yapıldı.

14 Mart 1977

1- Türkiye, Yunanistan'ın «sözlü protestosu»na karşın, Ege'de21-28 Mart tarihleri arasında manevraların yapılacağını Atina'ya bildirdi.

2- Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Ağır Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu toplantısında bir konuşma yaparak, bu yıl100'den fazla temel atılacağını belirtti.

3- İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, yazılı bir açıklama yaparak, bazı gazetelerde kendisine atfen, idarecilerin belli bir grubukoruduğu yolunda çıkan haberleri yalanladı.

Asiltürk, Valiliklere de bir genelge göndererek, öğrenci olaylarında izlenecek yöntemler hakkında bilgi verdi.

4- İmar ve İskân Bakanı Nurettin Ok, Emlâk Kredi Bankası'ndadüzenlediği basın toplantısında, emeklilere, emekli ikramiyesi kadar konut kredisi verileceğini açıkladı.

5- TRT Siyasi Yayınlar Hakem Kurulu, Başbakan Süleyman Demirei'in TV'deki konuşmasına DP'nin de cevap hakkı doğduğuna vehükümet adına yayın yapılacağı yolunda TRT'ye bir başvuru olmasa dahi, bu gibi konuşmalar, hükümet adına yapılmış sayılarak, muhalefete cevap hakkı doğacağına karar verdi.

6- TRT'de çalışan 516 kişi bugün Cumhurbaşkanına başvurarak, TRT'nin Anayasa dışı uygulamaların sürdürüldüğü bir yer olmaktan kurtarılmasını istedi.

7- 200 Bin kişinin işçi mi, yoksa memur mu olacağını belirleyen28 Kasım 1976 tarihli «işçi-memur» ayırımı hakkındaki komisyon raporunun iptali için İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk Danıştay'a başvurdu.

8- Ankara Cezaevinden 5 hükümlünün firar etmeisnden sonra,cezaevi savcısı, cezaevi müdürü ve 3 gardiyan görevlerinden alındı

9- Samsun'da 3, Kayseri'de 2 liseli öğrenci olaylarında yaralandı.

10- Yurdun çeşitli yörelerinde meydana gelen trafik kazalarında6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

11- SSCB'ni resmen ziyaret etmekte olan Dışişleri Bakanı ihsanSabri Çağlayangil ile Sovyet Dışişleri Bakanı Andrey Gromiko arasındaki görüşmeler başladı.

Gromiko, Çağlayangil onuruna verdiği yemekte yaptığı konuşmada, «Türk-Sovyet ilişkilerinin geliştirilmesi tüm Avrupa için deolumlu olur» dedi.

Gromiko'nun konuşmasını yanıtlayan Çağlayangil de, son yıllarda Türkiye ile Sovyetler arasında işbirliğinin gelişmesi yönündeönemli adımlar atıldığını söyledi.

12- Kahire'de toplanan Filistin Ulusal Meclisi çalışmalarını sürdürürken, Meclis sözcüsü Mahmut Labudi tarafından yapılan açıklamada, FKÖ'nün İsrail'i «ortadan kaldırma» amacından vazgeçmeyeceği açıklandı.

13- BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim, Türkiye'nin BM daimidelegesi İlter Türkmen'i kabu ederek, Kıbrıs sorunu ve toplumlararası görüşmelerle ilgili konuları görüştü.

14- Fransa'da önceki gün yapılan Belediye Meclisi seçimlerinde,sol cephe ittifakı büyük bir başarı kazandı.

15- İtalya'da hafta sonunda Roma ve Polonya kentlerinde polislerle öğrenciler arasındaki kanlı çatışmalardan sonra 177 kişi tutuklandı ve her çeşit gösteri yasaklandı.

15 Mart 1977

1- Anayasa Mahkemesi 1976 bütçesinin sekiz maddesini ve bumadeler içinde çok sayıda hükmünü iptal etti.

2- Millet Meclisi, bütçe çıktıktan sonra ilk kez toplanarak onikiteklif ve tasarıyı kabul etti. Bunlardan üçü Senatodan değişerekgelen ve Meclisçe benimsenen kanunlar olduğu için yasalaştı.

3- Millet Meclisinde Lockheed Araştırma Komisyonunun görevsüresinin üç ay daha uzatılması kabul edildi.

4- Kayıtları silinen öğrencilere yeni sınav hakkı veren kanunteklifi Millet Meclisinde kabul edildi.

5- Başbakan Süleyman Demire!, AP ortak Grubunda yaptığıkonuşmada, «Biz çare müessesiyiz. Genel siyasi durumun amacı,ülkenin daha ileri ufuklara ulaşması için geçerli çareler aramaktır»dedi.

6- Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu verdiği demeçte,«Sosyal amaçlı yasaların çıkması iyin partiler çaba harcamalıdır» dedi.

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Selahattin Kılıç, akaryakıtkonusunda bir açıklama yaparak, «Ham petrol ithalinde aksama olduğu yolundaki iddialar tamamen yanlıştır» dedi.

8- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir, Sakarin isimli tadlandırıcı ilacın insan sağlığına zararlı olmadığına karar verildiğini açıklıyarak, «Sakarinin yasaklanması söz konusu olmayacaktır» dedi,

9- Seçim yasaları üzerinde çalışan partiierarası komisyon yaptığı toplantıda, hazırlanacak değişiklik konularının tek bir paket halinde Meclislere sunulmasına karar verdi.

10- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Hilmi Fırat'ın konuğu olan ABD'nin Avrupadaki Deniz Kuvvetleri Komutanı OramiralDavid Bardley, Genelkurmay Karargâhında Genelkurmay BaşkanıOrgeneral Semih Sancar ile bir saat süren bir görüşme yaptı.

11- Türkiye ilaç İşverenleri Sendikası Başkanı Nejat Eczacıbaşı,Türkiye'deki yabancı ilaç firmalarının ülkemizi terk etmeye başlamalarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

12- Küçük çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının takside bağlanması hakkında CHP'li DoğanAraslı'mn verdiği teklif, Cumhuriyet Senatosunda kabul edilerek yasalaştı.

13- Uludağ'daki televizyon verici kulesine düşen yıldırım kulebekçisi Hüseyin Kocaoğlu'nun ölümüne neden oldu.

14- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında9 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

15- Brükselde, Türkiye - AET ortaklık komitesi toplantısında,Pamuk ipliğine uygulanan ihracatta vergi iadesi yüzde yirmibeştenyüzde on'a indirildi.

16- Sovyetler Birliğini ziyaret etmekte olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko ileyaptığı görüşmeleri tamamladı.

Sovyetler Birliği ile ekonomik bilimsel işbirliği ve uçak kaçırmalarının önlenmesine ilişkin üç ayrı anlaşma imzalandı.

17- İtalya'da meydana gelen öğrenci olaylarından dolayı üniversiteler kapatılırken, İçişleri Bakanı, Parlementoda yaptığı konuşmada ülke çapında olağanüstü durum ilân edilmesini istedi.

18- Uganda Devlet Bakanı İdi Amin, Uganda radyosuna verdiğidemecinde, «Uganda aleyhine kampanya yapan Amerikalı ve İngilizleri sınır dışı edeceğim» dedi.

19- ABD Başkanı Carter'in basın sözcüsü Jody Povvell, BaşkanCarter'in Sovyetler Birliğinin uyarılarına rağmen insan hakları kampanyasını sürdürmeye kararlı olduğunu açıkladı.

20- Birleşik Amerika Temsilciler Meclisi, Rodezya'da krom ithalini yasaklayan bir yasa teklifini kabul etti.

21- F. K. Ö Siyasal Büro şefi Faruk Kaddumi, Filistin Ulusal Konseyine, sunduğu raporda, Bütün Arap ülkelerini, İsrailin BirleşmişMilletler örgütünden atılması ve dünya çapında tecrit edilmesi içincaba göstermeye çağırdı.

22- Zaire Angoladan geldiğini öne sürdüğü bir saldırıya karşıABD'den yardım istedi.

16 Mart. 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel Antalya'da Oymapınar Barajının temelini attı.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit yaptığı basın toplantısındaBaşbakan Demirel'in Antalya mitinginde yaptığı konuşmayı eleştirdi.

3- Türk - İş Genel Başkanı Halil Tunç düzenlediği basın toplantısında erken seçim konusuna değindi.

4- TRT Seçim Kurulunun çalışmaları sona erdi. Kurul, GenelMüdür Prof. Dr. Şaban Karataş'ın görevden alınmasına gerek olmadığı kararına vardı.

5- Gaziantep'te Enver Kurt isimli bir öğrenci kimlikleri bilinmeyen kişilerce öldürüldü, bir öğrenci de yaralandı.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında9 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

7- Lübnan'ın solcu Müslüman Lideri ve «İlerici Sosyalist Partisi» genel Sekreteri Kemal Canbolat, pusuya düşürülerek öldürüldü.

8- İçindeki yolcularla ele geçirdiği İspanyol Havayollarının biruçağı ile çeşitli ülkeler arasında gezen İtalyan hava korsanı, ZürichHavaalanında yakalandı.

9- İspanyol hükümeti, kanun hükmünde bir kararname ile gelecek Haziranda yapılması planlanan genel seçimler için saptadığıesasları açıkladı.

10- Hindistan'da, Lök Sabha adıyla anılan Millet Meclisinin 542üyesini belirlemek amacıyla yapılan genel seçimler için oy verme işlemi başladı.

11- Rodezya'dan ABD'ye krom ithalinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını, Temsilciler Meclisinden sonra Senatoda onayladı.

12- Pakistan'da yapılan seçimleri protesto etmek amacıyla muhalefet partilerinin düzenlediği gösteriler devam ediyor. Ordu birliklerinin müdahale ettiği olaylarda bir kişi öldü, çok sayıda insan yaralandı.

13- Birleşik Amerikanın, Zaire'nin isteği üzerine bu ülkeye birmilyon dolarlık yardım malzemesi gönderdiği açıklandı.

14- F. K. Ö. Başkanı Yaser Arafat, gazetecilere verdiği demeçte,Cenevre Konferansına katılıp katılmayacağına ilişkin karar vermesiiçin, önce konferansa davet edilmesi gerektiğini söyledi.

17. Mart. 1977

1- Senato'da kurulan şiddet olaylarını İnceleme KomisyonuBaşkanı CHP'ii Salih Tanyeli, Mecliste bir basın toplantısı düzenleyerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

2- Bakanlar Kurulu, Başbakan Süleyman Demirel'in başkanlığında yaptığı toplantıda, çeşitli ihtiyaç maddelerinin üretim ve tüketim durumlarını gözden geçirdi. Kurul, Trakya bölgesinde çimentodarlığı çekilmemesi için ithalât yapılmasına karar verdi.

3- Maliye Bakanlığına bağlı olarak çalışacak bir «Mali Danış.tay» niteliğinde olan Vergiler Temyiz Komisyonunun geniş bir teşkilâtlanmayla kurulması kararlaştırıldı. Kuruluşla ilgili yönetmelik, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

4- Millet Meclisinde, Sosyal Sigortalar Kanununu değiştirenüç tasarı ve teklif kabul edildi. Bu arada tarım işlerinde çalışanlarile ev hizmetlerinde çalışanları Sosyal Sigortalar kapsamına alankanun tasarısı da Meclis'ce benimsendi.

5- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, TBP Genel Başkanı Mustafa Timisi ile TİP Genel Başkanı Behice Boran'a birer mektup göndererek, «Seçim İşbirliği» konusunda Genel Yönetim Kurulu'nda almankararları bildirdi.

6- Seçim yasaları üzerinde çalışan partiler ve gruplararası komisyon, Önseçim konusunu da gündemine aldı.

7- Hür teşebbüs Konseyi bir basın toplantısı düzenledi. KonseyBaşkanı Sezai Dıblan, toplantıda yaptığı konuşmada «Hür Teşebbüsfikrine saygılı her kuruluşun yanında olacağız» dedi.

8- Irak'tan boru hattı ile pompalanan ham petrol Türk topraklarından geçmeye başladı.

9- TEK, bir arıza nedeniyle saat 16'dan itibaren İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere Batı Anadolu'ya uzun süre elektrik veremedi.

10- Uşak YAY - KUR Meslek Yüksek öğrencileri arasında çıkansilahlı çatışmada Haydar Öztürk adında bir öğrenci öldürüldü, 4'üağır 20 kişi de yaralandı.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında28 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

12- Brezilya'nın kahve fiatlarına büyük ölçüde zam yapması, Amerika'da Temsilciler Meclisi Soruşturma Komisyonunun durumu elealmasına yol açacak bir boyuta ulaştı.

13- Başbakan Zülfikâr Ali Butto'nun istifasını isteyerek sokaklara dökülen binlerce gösterici ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkançatışmalarda üç !kişi öldü, kırk kişi de yaralandı.

14- Yunanistan Başbakanı Konstantin Karamanlis, Lideri olduğuYeni Demokrasi Partisinin Atina il Toplantısında yaptığı konuşmada«Seçimler yapılıncaya kadar, Türkiye ile olan ilişkilerimizde bir çözüme ulaşmaya imkân yoktur» dedi.

15- ABD Başkanı Jimmy Carter yaptığı konuşmada, «Ortadoğu'dabarışın sağlanması için Filistinli göçmenlere bir yurt ve İsrail'e debelirlenmiş ve güvenliği sağlanmış sınırlar gereklidir» dedi.

18. Mart. 1977

1- AP Genel İdare Kurulunun toplantısında konuşan BaşbakanDernirel, «Erken seçim kesinlik kazanmıştır» dedi.

2- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangrl'in Sovyetler Birliğini ziyareti ile ilgili olarak yayınlanan Türk - Sovyet ortak bildirisinde,Türkiye ile SSCB arasında ilişkiler ve işbirliği konusunda siyasi birbelge imzalanacağını açıkladı,

3- Çanakkale Zaferinin 62. yıldönümü Çanakkalede düzenlenen törenlerle kutlandı.

4- Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnavası, Yugoslavya, İran,Irak ve Türkiye'ye mensup 57 güreşçinin katılması ile Balıkesir'debaşladı.

5- Türkiye Kulüplerarası Boks şampiyonasını Borankay BoksTakımı kazandı.

6- Kayak Federasyonu başkanlığına Şeref Teğmen getirildi.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında9 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

8- Kahire'de toplanan Filistin Ulusal Konseyi, F. K. Ö'nün gelecekteki dış politikası üzerinde yaptığı çalışmalara paralel olarak,daha önce yayınlanmış olan ve İsrail'in yok edilmesi maddesini dekapsayan on maddelik Ulusal Yasada değişiklik yapmaya niyetli olmadığını açıkladı.

9- Pakistan'da muhalefet Lideri Aşgar Han, toplantı yasağınakarşı geldiği gerekçesiyle Lahor'da tutuklandı.

10- A. B. D Başkanı Jimmy Carter BM. Genel Kurulunda yaptığı<onuşmada, İnsan Hakları Politikasını savundu ve «Hiç bir ülke, vatandaşına kötü davranıp bu bizim iç meselemiz diyemez» dedi.

11- Birleşik Amerika ile Vietnam arasındaki ikili görüşmeler, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de başladı.

12- İngiltere'de gemi yapımı ile uzay ve havacılık sanayiini devletleştiren yasa yürürlüğe girdi.

13- Romanya'da son deprem felaketinden sonra başlayan hasartesbit çalışmalarında, 763 sınai tesisin depremden zarar gördüğüaçıklandı.

19. Mart. 1977

1- AP Temsilciler meclisi, Genel Başkanı Süleyman Demirel'inerken seçim önerisini benimseme kararı aldı. Toplantıda bir konuşma yapan Demirel, «Huzurun geri gelmesi için millet iradesine başvurulması gerektiğini» söyledi.

2- MSP'nin Bursa'da düzenlediği «Milli şahlanış» mitingindekonuşan genel Başkan Necmettin Erbakan, erken seçime karşı olduklarını belirtti.

3- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, erken seçim hakkındaki görüşlerini soran bir gazeteciye, «Biz millet yararına yapılacakbir erken seçime taraftarız» dedi,

4- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, düzenlediği basın toplan,tısında, «AP kararını ilân ettikten sonra, yetkili kurullarımız erkenseçim koşullarını görüşecek» dedi.

5- Diyarbakır'dan Ankara'ya gitmekte olan THY'nın «Diyarbakır» yolcu uçağı silah zoruyla Beyrut'a kaçırıldı.

Uçağı kaçıran Ortaokul öğrencisi İsmail Açan ve Hanefi Güzel,173 yolcuyu ve mürettebatı serbest bıraktıktan sonra Beyrut güvenlik kuvvetlerine teslim oldular. Yolcuların ve uçağın yurda döndüğü ve2. pilotun hafif yaralandığı olayda; Başbakan Demirel, korsanlarıniade edilmesinin istendiğini açıkladı.

6- Cumhuriyet gazetesi'ni protesto eden bir grup, genel yayınmüdürünü dövmek istedi olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı ve olayçeşitli kuruluşlarca protesto edildi.

7- Uşak Valisi Mustafa Bezirgan, iki gün süren çatışmalardabir kişinin öldüğünü, 32 kişinin yaralandığını ve 2 öğrencinin de tutuklandığını açıkladı.

8- Yurdun çeşitli yörelerinde meydana gelen trafik kazalarında9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

9- Kıbrıs'ta Türk ve Rum sendikacılar arasında yapılan toplantı, Rum tarafının görüşmelere politika karıştırma girişimleri nedeniyle, bekleneni veremeden sona erdi.

10- İran Şahı Rıza pehlevi, Milliyet gazetesine verdiği öze! demeçte, «Derdim, 66 yıl sonra İran'ı, A. B, D. ve Rusya gibi büyük dev.let yapmaktır» dedi.

11- Kongo Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yüzbaşı MarionNguabi, bir suikast sonucu öldürüldü.

12- Pakistan'da muhalefetin başlattığı olaylar gittikçe daha geniş boyutlara ulaştı ve Karaçi'de 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

13- Uganda Devlet Başkanı İdi Amin, radyoda yaptığı konuşmada, «Uganda'yı sosyalist bir ülke yapmaya karar verdim» dedi.

14- ABD Başkanı Carter, 7,4 milyar dolarlık dış yardım programını kongreye verdi. Yeni yardım programında, bağış yapılması vekredi verilmesi, «İnsan haklarına saygı» koşuluna bağlandı.

20. Mart. 1977

1- Başbakan ve AP Genel Başkanı Süleyman Demirel, Kastamonu'da üç tesisin temelini attı.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit düzenlediği basın toplanpolis adaylarının tabî olacakları eğitim süresinin kısaltılmadığını belirtti.

3- İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk, yaptığı yazılı açıklamada,tısında, Demirel'in Kastamonu konuşmasını yanıtladı.

4- Gazeteci Orhan Özkırım geçirdiği bir kalp krizi sonucu vefatetti.

5- Tüm Sağlık Personeli Derneği Başkanı Ramiz Doğan, yaptığı açıklamada, meclisierde bulunan asgari geçim indirimi yasasınınbir an önce çıkarılmasını isteyerek, «En az geçim indirimi, asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir» dedi.

6- Yol - İş Federasyonu Teşkilâtlandırma Sekreteri Doğan Onur,Çinko ithalâtına izin verilmesinin Cinkur'u iflasa sürükleyeceğini önesürdü.

7- Türkiye ligi birinci maçlarında Fenerbahçe Galatasaray 2 - 2,Orduspor Bursaspor 0-0, Eskişehir Göztepe 0-0 berabere kaldılar.Trabzonspor, Mersinidmanyurdunu 3 - O, Altay, Beşiktaşı 1 - O, Samsunspor Zonguldaksporu 3-0 Adanaspor Boluspor'u 2-1, Adanaspor Giresun'u 3 - O yendi.

8- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında16 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

9- «Pakistan Ulusal ittifakı» adı altına birleşmiş olan dokuz muhalefet partisinden altısının yöneticilerinin tutuklandığı, Pakistanhükümetince bildirildi.

10- Kongo'da Devlet Başkanı Marien Noovabi'nin öldürülmesinden sonra kurulan yeni askerî yönetim tarafından, ülkede olağanüstü hal ilân edildi, sokağa çıkma yasağı kondu, bütün sınırlar kapatıldı ve her çeşit toplantı yasak edildi.

11- Federal Almanya'nın Grohnde kentinde yapılmakta olanatom santralını protesto etmek isteyen onbeşbine yakın gösterici ilepolis arasında çıkan çatışmada, yüzelli kişi yaralandı.

21. Mart. 1977

1- Başbakan Yardımcısı ve MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın yaptığı TV konuşması üzerine CHP Genel Başkanı BülentEcevit TRT Genel Müdürlüğüne başvurarak, cevap hakkı tanınmasını istedi.

2- Erken seçim önergesini hazırlayan AP Manisa MilletvekiliSüleyman Çağlar, bir açıklama yaparak, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel'in erken seçim önergesini imzaladığını belirtti.

3- Romanya Dışişleri Bakanı George Macovesçu, Dışişleri Ba.kanı İ. Sabri Çağlayangil'in çağrılısı olarak bugün Ankara'ya geldi.

4- Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay düzenlediği açıkhava basın toplantısında, Belediye Meclislerinde kabul edilen 1977yılı bütçesinin, Ankara Valisi tarafından kısılarak onaylanması ve belediyeye geri gönderilmesi üzerine, kararın değiştirilmesi için Danıştay'a müracaat ettiklerini belirtti.

5- Yıllık milli tatbikatlar serisinden olan «Deniz Kurdu-1» tatbikatı başladı. Tatbikat, Marmara Denizinin tamamı Ege'nin veAkdeniz'in uluslararası su ve hava sahalarında yürütülecek.

6- TRT Genel Müdürü Şaban Karataş Ankara'da düzenlediğibasın toplantısında, «Yakında kurumda geniş çaplı yeni atamalaryapılacağını, bunun 1977 personel plânının gereği olduğunu» söyledi.

7- TRT Dış yayımlar Spikeri Sacit Onan, sözleşmesinin iptalinive işine son verilmesini protesto için TRT Genel Müdürlüğü önündeaçlık grevine başladı.

8- T. C. Turizm Bankası Genel Müdürü İlhan Evliyaoğlu, turizmkredilerinin rekor seviyeye ulaştığını ve 1977 yılında 500 milyon liralık kredi tahsisinin programlandığını açıkladı.

9- Seyitömer ile Gökçekaya santralı arasında enerji nakil hatlarını taşıyan 9 -10 direğin devrilmesi, ayrıca fuel oil ile enerji üretensantrallere yeterince akaryakıt verilmemesi yüzünden yurdumuzunbüyük bir bölümünde bugünden itibaren elektrik kısıtlamasına başlandı.

10- Dünya Ormancılık Günü başkentte DSİ Konferans Salonun,da kutlandı.

11- Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Uluyatır Kasabasında seçmen listelerinin kontrolü sırasında, CHP ve AP'liler arasında çıkançatışmada Hasan Parlak ve Ali Alakuş adlı iki yurttaş öldürüldü.

12- Tunceli, Konya ve İstanbul'da karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmalarda 46 öğrenci yaralandı.

13- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında13 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

14- Türk bandıralı «Okanlar» şilebinin 4 kişilik mürettebatı İsrailGüvenlik Makamları tarafından tutuklandı.

İsrail polisi aynı teknenin geçen Eylül ayında, Tel - Aviv yakınlarında bir plaja, içinde beş gerilla ile çok sayıda silah ve cephanebulunan ufak bir bot indirdiğini iddia etti.

15- Hindistan'da yapılan genel seçimler sonunda, İndira Gandi'nin lideri bulunduğu Kongre Partisi yenilgiye uğradı. İndira Gandi,Cumhurbaşkanı Vekili Satti'ye istifasını verdi ve 21 ay önce ilân ettiği olağanüstü duruma da son verdiğini açıkladı.

16- Yunan Deniz ve Hava Kuvvetleri, Batı Ege'de tatbikata başladı.

17- KTFD Sivil Havacılık Servisleri, Kıbrıs Rum Yönetimininaleyhte tüm gayretlerine rağmen, uluslararası hava trafik ve tasfiyehizmetlerine başladı.

18- Fransa Belediye seçimleri sol muhalefetin başarısı ile sonuçlandı.

19- Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan Filistin Ulusal Meclisi 13.dönem toplantısında FKÖ lideri Yaser Arafat, Merkez Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığına seçildi. Ulusal Meclis ayrıca, Arafat'a, Filis.tin sorununa ve Arap - İsrail çatışmasına ilişkin tüm uluslararası toplantılara katılma yetkisi de verdi.

20- Kongo Devlet Başkanı Marien Ngouabi'nin öldürülmesi olayıile ilgili olarak, Kongo'nun eski Devlet Başkanı Alphonse Massamba.Debat tutuklandı.

22. Mart. 1977

1- Milli Güvenlik Kuruiu'nun, Cumhurbakanı Fahri Korutürk'ünbaşkanlığında sekiz saat süren toplantısından sonra yapılan açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere değinildiği bildirildi.

2- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli yaptığı basın toplantısında, Partisinin erken seçime hazır olduğunu açıkladı.

3- Romanya Dışişleri Bakanı Maçovescu, CHP Genel BaşkanıBülent Ecevitle görüştü. Ecevit görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, «Dostça ve yararlı bir görüşme yaptık» dedi.

4- TRT Genel Müdürü Şaban Karataş'm basın toplantısında sözünü ettiği ilk atamalar uygulanmaya başlandı. Yirmibir kişilik ilkatama listesi bugün çıktı.

5- Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere ülkenin büyük kesimlerinde elektrik kısıntılarına sebep olan arızaların giderilmesi içinçalışmalara başlandı. Elektrik kısıntılarının takriben bir ay kadar süreceği bildirildi.

6- Etibank Çemberlitaş şubesine öğle tatili sırasında giren veakıl hastası olduğu sanılan İbrahim Coşkun adlı bir genç çalışanlarıbir süre rehin tuttu ve İçişleri Bakanından Ayasofya Müzesi'nin ca.mi yapılmasını istedi.

7- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında16 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

8- İran'ın güney doğusunda şiddetli bir deprem oldu.

9- Pakistan'da seçime hile karıştırıldığını öne süren muhalefet,Başbakan Butto'nun istifa etmesi gerektiğinde israr ediyor.

10- Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanı Nikolai Podgorni, Afrika'da, gezisinin ilk durağı Tanzanya'ya geldi.

11- Fransız Karşı-İstihbarat örgütünün bir sözcüsü, ondört yıldan beri ilk kez NATO aleyhine faaliyetlerde bulunan uluslararasıbir casusluk şebekesinin ortaya çıkarıldığını açıkladı.

12- ABD Başkanı Jimmy Carter, ABD'ni ziyaret etmekte olanJaponya Başbakanı Takeo Fukuda onuruna verilen yemekte yaptığıkonuşmada, Japonya'nın BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeliğinegetirilmesini istedi.

23 Mart 1977

1- Hükümeti oluşturan partilerin Liderleri, Başbakan SüleymanDemirel'in başkanlığında toplandı ve hükümetin önünde duran sosyal amaçlı yasa tasarıları ile bazı güncel ve ivedi konular ele alındı.

2- AP ortak Grubu oybirliği ile seçim karan aldı. 154 imzalı erken seçim önergesi Meclis Başkanlığına verildi.

3- MSP Ortak Grubu yaptığı toplantıda, erken seçim konusundaki gelişmeleri görüştü.

4- Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanıp Başbakanlığına sunulduktan sonra, işçi ve işveren kesimlerinden gelen tepkiler üzerinegeri alınan Kıdem Tazminatı Fonu Tasarısı'nın düzenlenmesine iliş.kin olarak, Ankara'da bir toplantı yapıldı.

Türk - İş bu konuda yaptığı açıklamada, tasarının bütün olarakişvereni kollar nitelikte olduğunu savundu.

5- Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Mahir Ablum, Akdeniz HaberAjansı muhabirine verdiği demeçte, «Yurtdışındaki işçilerin pirimleri SSK'ya aktarılacaktır» dedi.

6- CHP Genel Yönetim Kurulu Genel Başkan Bülent Ecevit'inBaşkanlığında yaptığı toplantıda, seçimin öne alınması konusunu görüştü.

7- T. B. M. M. birleşik toplantısında, Mobilya Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süresi bir ay uzatıldı.

8- Romanya Dışişleri Bakanı Macovescu'nun Türkiye'ye resmîziyareti sona erdi. Yayınlanan ortak bildiride, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve yatırım çalışmalarının tatmin edici bir şekilde geliştiği belirtildi.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

10- KTFD Başkanı Rauf Denktaş, ingiltere'de yayınlanan bir gazeteye verdiği demeçte, «Toprak konusunda öneri yapacak ilk tarafRumlar olmalıdır» dedi.

11- Hindistan Başbakanı İndra Gandi yayınladığı bildirideoğlu ile birlikte aktif politikadan çekildiklerini açıkladı. Öte yandanolağanüstü toplanan Kongre Partisi Parlamento grubu, eski DışişleriBakanı Yaşvantrao Çavan'ı partinin grup başkanlığına getirdi.

12- Hollanda Hükümeti hazırlanan toprak reformu kanunun tasarısına kabine içinde başgösteren muhalefet nedeniyle, genel seçimlere dokuz hafta kala istifa etmek zorunda kaldı.

13- Kongoyu yöneten askeri komitenin açıklamasına göre, Kongo Başpiskoposu Kardinal Emile Biayenda kaçırıldı ve öldürüldü.

14- İran'da meydana gelen depremde ölü sayısının ikiyüze yaklaştığı ve daha da artabileceği bildirildi.

24 Mart 1977

1- Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu, Kontenjan Senatörü Halil Tunç'un başkanlığında toplandı. Komisyon Park, bahçe,fidanlık ve benzeri yerlerde çalışanların sigorta kapsamına alınmasına ilişkin tasarıyı görüşerek kabul etti.

Senato'da ayrıca vekil imamların asil kadrolara geçirilmesinin, vekâlette geçen hizmet sürelerinin terfilere sayılmasını öngörenkanun teklifi ile geçici öğretmenlik yapanların asil öğretmenliğe geçirilmelerini öngören kanun tasarıları da kabul edildi.

2- Bakanlar Kurulu yaptığı toplantıda, Dış ve İç güvenlik sorunları, dış politikada gelişmeler ile Ege tatbikatı konularını ele aldı, ayrıca Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarını görüştü.

3- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Suudi Arabistan,Kuvyet ve Birleşik Arap Emirliklerine yapacağı resmi ziyaret için An.kara'dan ayrılmadan önce verdiği demeçte. «Her üç hükümetin yetkilileri ile bilhassa ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde fikir testi edeceğiz ve bazı anlaşmalar imzalayacağım» dedi.

4- CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Üstündağ verdiğidemeçte, «Ciddi bir akaryakıt darlığının ülkeyi kasıp kavurmaktaolduğunu» öne sürdü.

5- AP'den sonra CHP'de erken seçim önergesini Millet MeclisiBaşkanı Kemal Güven'e verdi.

6- Türk Ticaret Bankasının Fatih Şubesi, kimliği bilinmeyen silahlı bir kişi tarafından soyuldu.

7- DİSK Genel Sekreteri Mehmet Karaca Bursa'da düzenlediğibasın toplantısında, Yakında toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlayacak olan yedi bin işçi için referandum yapılmasını istedi.

8- Good - Year ile DİSK'e bağlı Lastik - İş arasında toplu iş sözleşmesiimzalandı. Sözleşme sonunda işçilere yeni haklar tanındı.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında,17 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

10- Türkiye ile Sovyetler Birliği'nin 1977/78 dönemi ticari ilişkilerini düzenleyecek protokol, Moskova'da imzalandı. Protokol yaklaşık ikiyüz milyon Dolarlık bir alışveriş hacmini öngörmekte.

11- Fransa Devlet Başkanı Valery Giscard d'Estaing haftalık hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, «Seçimler, Fransız halkınındeğişiklik istediğini gösterdi» dedi.

12- Seçimlerde Başbakan İndra Gandi'nin Kongre Partisini yenilgeye uğratan Janata (Halk) Partisi Başkanı Morarji Desai, Hindistanın yeni Başbakanı oldu.

13- Küba Devlet Başbakanı Fidel Castro, Luanda'ya geldi.

14- Sudan, Somali, Kuzey ve Güney Yemen Devlet Başkanlarınınkatılmalarıyla toplanan Dörtlü Arap Zirvesi yayınladığı bildiride, Kızıldeniz'de İsrail'e karşı bir ortak Arap tutumu saptanmasını istedi.

15- A. B. D. Dışişleri Bakanı Cyrus Vance Zairede Katongalı askerler ile Zaire birlikleri arasında süren yoğun çalışmalara Nijeryahükümetinin arabuluculuk yapmasını önerirken, Afrika gezisini sürdüren S. B. Devlet Başkanı Nikolai Podgorni, «Zaire'nin içişlerineBatılı ülkelerin karışmasına izin vermeyeceğiz» dedi.

16- Başbakan Zülfikâr Ali Butto'nun istifasını ve seçimlerin yenilenmesini istiyen Pakistan ulusal ittifakının üç lideri tutuklandı, ancak bu olayın Lahor'da büyük gösterilere yol açması üzerine üç liderserbest bırakıldı.

17- Irak'ta devrime uyamamakla suçlanan iki bakan görevdenalındı.

25 Mart 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürkle yaptığı haftalık görüşmeden sonra gazetecilere verdiği demeç,te, Meclis Danışma Kurulunun, Meclisin görüşünü engellemeyeceğini söyledi.

2- Erken seçim önergesini görüşecek Millet Meclisi DanışmaKurulu, bugün çoğunluk sağlanamadığı için toplanamadı.

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile A.B.D. Tarım Bakanlığıarasında sürdürülen gelişmeler tamamlandı. Tarımsal konularda işbirliği anlaşması imzalandı.

4- M. H. P. Genel Başkanı Alparslan Türkeş, MHP Genel İdareKurulu toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, «Huzurlu bir siyasi çalışma dönemi için seçim şart oldu» dedi.

5- CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu verdiği demeçte, «Erken seçim kararı TBMM çalışmalarını engellememelidir» dedi.

6- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli toplanan parti divanı toplantısında yaptığı konuşmada, «Önergelerde seçim tarihi belirtmekkanuna aykırıdır» dedi.

7- Diyarbakır Tıp Fakültesi, Senato Kurulunun aldığı kararla5 Nisan'a kadar kapatıldı.

8- Merkez Bankası İzmir şubesi ile bir özel şirket binasına patlayıcı madde atıldı, olay yerinde bulunan üç çocuk ağır yaralandı.

9- Elâzığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen deprem can ve malkaybına sebep oldu.

10- İstanbul'da iki saat arayla iki banka soyuldu.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında15 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

12- Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Cağlayangil dört günlük resmibir ziyaret için gittiği Suudi Arabistan'da Kâbeyi ziyaret etti.

13- A. B. D. Başkanı Jimmy Carter, Dışişleri Bakanı Cyrus Van.ce'nin dünya meselelerini görüşmek üzere «İyi niyetle» Moskova'yagittiğini açıkladı. Carter yaptığı basın toplantısında, Sovyetler Birliğinin bazı konularda yapıcı bir tutum içine girmiş bulunduğunu, bununda A. B. D. tarafından hoşnutlukla karşılandığını belirtti.

14- Orta Doğu Haber Ajansının verdiği bilgiye göre, Libya LideriAlbay Muammer Kaddafi, Suriye, Mısır, Irak ve Lüblan'lılarm Libya'ya girmelerini yasakladı.

15- Pakistan Polisi, Butto hükümetine karşı girişilen gösterilerden sonra muhalefet liderlerinden bazılarını tutukladı.

16- Hindistan'ın yeni Başbakanı Morarji Desai and içme töreninden sonra, düzenlediği basın toplantısında, «Sovyetlerle gelenekselolarak süren özel ilişkilere son vereceğini» açıkladı.

17- Afrika ülkelerine bir geziye çıkan S. B. Devlet Başkanı Nikolai Podgorni, Tanzanya'da yaptığı konuşmada, Sovyetlerin Hint Okyanusunu bir «Barış Bölgesi» durumuna getirilmesini istediğini belirtti.

18- Kongo eski Devlet Başkanı Alphonse Massemba Debat idamedildi.

19- Mısır Dışişleri Bakanı İsmail Fehmi, Beyrut'ta yayınlanan birdergiye verdiği demeçte, İsrail'in Ortadoğu bölgesindeki varlığını kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

20- Lübnan İlerici Sosyalist Partisi Lideri Kemâl Canbolat'ın birsuikast sonucu öldürülmesini protesto etmek için, Başkent Beyrut'unBatı kesiminde genel grev yapıldı, bütün iş yerleri ile mağazalar ka.patıldı.

21- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Mısır Hükümetinin çağrısı üzerine Ortadoğu sorununu görüşmek üzere toplandı.

26 Mart 1977

1- AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, Tarsus’ta yaptığı konuşmada, Erken seçimin şart olduğunu belirterek, «Erken seçim mutlaka yapılmalı, ülke istikrara kavuşmalıdır» dedi.

2- Erken seçim konusundaki tıkanıklığı gidermek için MeclisBaşkanının çağrısı ile toplanan öze! komisyon soruna bir çözüm bulamadı.

Meclis Başkanı Kemal Güven, özel komisyonun toplantısındansonra Danışma Kurulunu tekrar toplantıya çağırdı.

3- DP Genel Başkanı Ferruh Bozbeyli Samsun İl Kongresindeyaptığı konuşmada, seçim güvenliği üzerinde durdu.

4- Palu'da meydana gelen depremden sonra, bugün Ağrı veçevresi de sallandı. Can kaybı olmadı.

5- Adana'da iki kitap sergisi ile bir yayınevi kimliği bilinmeyenkişilerce yakıldı. Olay sırasında öğrenci Rıfai Kurt ağır yaralandı.

6- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında17 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

7- Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliğine Emiie Cazimajov atandı.

8- Hindistan'ın yeni Başbakanı Morarjı Desai, Kabineyi kurdu,ancak birkaç bakanlığa uygun aday bulamadığından geçici bir sürebu bakanlıkları da kendisi üstlendi.

9- Tayland'da başarısız bir darbe oldu.

10- Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, ülkenin Güneyindeki Müslümanlara özerklik verilmesi için anlaşmaya varıldığınıaçıkladı.

11- Pakistan'da, hile karıştırıldığı için seçimlerin iptalini isteyenmuhalefet cephesi, ülke çapında grev ilân etti.

12- Afrika gezisini sürdüren, S. B, Cumhurbaşkanı Nikolai Podgorni, Zambia'nm başkenti Lusaka'ya geldi ve Devlet Başkanı Kenneth Kaunda ile görüştü.

Kenneth Kaunda gazetecilere verdiği demeçte, «S. B. Afrika'daırkçı rejimlere karşı giriştiğimiz mücadelede bize destek olmaktadır»dedi.

27 Mart 1977

1- Başbakan Süleyman Demirel İzmir'e giderken, erken seçimönerilerinin Danışma Kurulu toplantısında görüşülmemesi konusundaki düşüncelerini soran basın mensuplarına, «Danışma Kurulu'nunittifakla toplanması şart değil» dedi.

2- CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Gaziantep'te 1977 seçimkampanyasını açtı. Ecevit, «AP'nin CHP'nin değil MSP'nin rakibi haline geldiğini» öne sürdü.

3- MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş, Partisinin Ankara İlKongresinde yaptığı konuşmada, «Seçimlerin bir an önce yapılmasında sayısız fayda mütalaa etmekteyiz» dedi.

4- Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği 38. Genel Kurul toplantısıAnkara'da yapıldı. Kongre sonunda birliğin Merkez Yönetim KuruluBaşkanlığına Ali Kömürcü seçildi.

5- Ankara Gazete Sahipleri Sendikasının 6. Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan seçimlerde, başkanlığa yeniden MustafaÖzkan seçildi.

6- İzmir Bölge Cezaevinde ayaklanan mahkûmlar cezaevini tahrip ederek güvenlik kuvvetleri ile çatıştılar. Çatışmada üç mahkûmyaralandı, kaçan iki mahkûm da yakalandı.

7- İstanbul'da, işadamlarından Feyyaz Berker ve Halit Narin'inevleri ile Hacı Ömer Sabancı Holding'e ait işyerinin bulunduğu 6katlı binaya ve ayrıca AP Kocamustafapaşa Gençlik Kolu lokaline,kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından patlayıcı madde atıldı.

8- Geçen hafta İzmir Bahçelievler semtindeki Kültür ve Dayanışma Derneğinin yaylım ateşine tutulması sırasında yaralanan Hakan Tuğrul adlı ortaokul öğrencisi öldü.

Adana'da, önceki gün kimliği saptanamayan kişiler tarafından benzinle yakılan sergideki kitaplarını kurtarmak isterken yananRıfai Kurt öldü.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

10- Büyük Kanarya Adalarının Santa Cruz kentinde «Los Dodeos» hava limanının pistleri üzerinde, birisi Amerikan diğeri HollandaKraliyet Havayollarına ait iki yolcu uçağı çarpıştı. Kazada 563 kişiöldü, 129 kişi yaralandı.

11- A. B. D. Dışişleri Bakanı Cyrus Vance Moskova'da düzenlediği bir basın toplantısında, «Ülkesinin, stratejik silâhların sınırlandırılması konusunda, Sovyet hükümeti ile acele bir anlaşma imzalamaya hazır olduğunu» söyledi.

12- Pakistan'da, muhalefetin seçimlere hile karıştığı gerekçesiyle başlattığı genel grev nedeniyle ülke çapında çıkan karışıklıkta üçüpolis olmak üzere yedi kişi öldü.

13- Suriye hükümetinin resmi yayın organı El - Sevre (Devrim)gazetesinin haberine göre, Suriye'de sabotaj ve suikastlar düzenleyan bir şebeke ortaya çıkarıldı.

14- İspanya iç savaşından sonra ilk kez bir sol parti - İspanyolKomünist Partisi - Madrid'de açık hava toplantısı düzenledi.

15- BM Genel Sekreteri Kurt Valdheim'in Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi Perez de Cuellar, 31 Martta Viyana'da başlaması beklenentoplumlararası görüşmelerin bir hafta süreceğini açıkladı.

28 Mart 1977

1- Erken seçim önergelerini görüşecek, Millet Meclisi Danışma Kurulu MSP temsilcisi gelmediği için yine toplanamadı.

Bir basın toplantısı yapan Millet Meclisi Başkanı Kemai Güven,«Danışma Kurulu bütün üyeleriyle toplanmaa'rkça, erken seçim önergeleri için işlem yapıiamıyacağını, ancak içtüzük değişikliği ile soruna çözüm yolu bulunabileceğini» öne sürdü.

2- Başbakan Süleyman Demirel, imar İskan Bakanlığında «Vandepremi» konusunda düzenlenen brifingde yaptığı konuşmada, depremin vukuundan sonra, mümkün oian en kısa zamanda devletinyardım elini uzattığını söyledi.

3- Partüerarası Komisyon .toplantısında AP ve CHP'li üyeleriçtüzük değişikliği için anlaşmaya vardı.

4- MSP Grup Başkanvekili Süleyman Arif Emre «Günaydın» gazetesine verdiği demeçte, «Erken seçim olursa, yeni bir hükümetkurulabilir» dedi.

5- Ankara - İstanbul elektrikli tren hatlının, Arifiye Sincan bölümünde yer alan Ayaş Tünelinin temeli, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan tarafından törenle atıldı. Erbakan törende yaptığı konuşmada, Ağırsanayiden sonra bayındırlık alanında da yeni bir dönemin başladığını belirtti.

6- Lockheed ve kamu ithalatındaki yolsuzluk sorunlarını incelemekte olan Meclis Soruşturma Komisyonunda, THY'nin dış alımlarında yolsuzluk iddialarına yer veren üç rapor görüşülerek kabul edildi.

7- Keban barajından çıkan eletrik hatlarındaki arıza nedeniyle,vurdun büyük bir bölümü eletriksiz kaldı.

8- Sivas AP Senatörü Nurettin Ertürk, vefat etti.

9- Buca Bölge Cezaevin'de hükümlü ve tutukluların başlattıkları ayaklanma bastırıldı. Olay sırasında beş tutuklu yaralandı, altı hû.kumlu ise kaçtı.

10- Uluslararası 5. ci Turizm Kongresi başladı.

11- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında21 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

12- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Cağlayangil, Suudi Arabistan'ayaptığı resmi ziyareti tamamlayarak Kuvey'te geçti.

Yayınlanan Türkiye-Suudi Arabistan ortak bildirisinde, «İsrail'inişgal altındaki tüm Arap topraklarından tamamen çekilmesi» istendi.

13- Zülfikâr Aii Butto, Muhalefet milletvekillerinin boykot ettikleri Pakistan Millet Meclisinde yapılan oylama sonucu yeniden başbakan seçildi.

14- Fransa Başbakanı Barry. Cumhurbaşkanı Valery Gicard d'Esting'i ziyaret ederek hükümetin istifasını verdi,

15- Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan Arap Dışişleri Bakanlarıtoplantısında, «Arap Barış Gücü» adı altında Lübnan'da görev yapan Suriye Birliklerinin masraflarını karşılamak üzere 90 milyon Dolar ödenmesini kararlaştırdı.

16- İsrail Başbakanı İzak Rabin, Ortadoğu sorununa çözüm bulunması amacıyla, toplanması tasarlanan Cenevre Konferansının buyıl içinde toplanacağını umduğunu açıkladı.

17- Hindistan'da koalisyon içindeki ayrılıklar giderildi. BaşkanlıkSarayının yayınladığı resmi bildiride, Bakanlar Kurulu listesiaçıklandı. Yeni Hükümette görev alan yirmi bakan and içerek göreve başladı.

18- Dünya Barış Konseyi kurucularından yazar ve siyaset adamıJuan Marinello, Havana'da öldü.

19- Angola'yı resmen ziyaret eden Küba Başbakanı Fidel Castro,Küba'nın, Angola'ya yaptığı askeri ve sivil yardım konusunda A.B.D.üe hiçbir zaman pazarlığa girişmeyeceğini söyledi.

29 Mart 1977

1- İçtüzük değişiklik teklifi, Meclis Anayasa Komisyonunda görüşülerek kabul edildi.

2- Başbakan Yardımcısı ve MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan yaptığı basın toplantısında, «Hem erken seçim, hem yeni hükümet olmaz» dedi.

3- Türkiye - Almanya ekonomik işbirliği komitesi toplantısındaTürk Heyeti, Almanya'nın Türkiye'de ortak yatırımlara girişmesiniteşvik eden bir anlaşma metnini Alman Heyetine verdi.

4- Ankara Sanayi Odası Başkanı Hami Kartay verdiği demeçte, «Sanayi'de devlet yerine, sanayiye enerji sloganı benimsenmelidir» dedi.

5- Ankara'da Emlak ve Kredi Bankasının Ulustaki Genel Müdürlük binasına saatli bomba kondu. Patlamadan binanın camlarıkırıldı.

6- İzmir'de iki özel otomobil havaya uçuruldu.

7- İstanbul'da iki yere patlayıcı madde atıldı,

8- Çapa Temel Bilimler Fakültesi, 4 Nisan'a kadar kapatıldı.

9- Basın Enstitüsü Derneği Genel Kurulu Gazeteciler Cemiye,tinde toplandı. Seçilen yeni Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görevbölümü yaparak, Başkanlığı Abdi İpekçi'yi getirdiler.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde, meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

11- Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Kuveyt'te verdiğidemeçte, «İki ülke arasında tüm sorunların, görüşmeler yoluyla çözümlenmesi mümkündür» dedi.

12- Viyana'da BM Genel Sekreteri VValdheim'in başkanlığındabaşlayacak görüşmelere katılacak olan KTFD ve Rum heyetleri Viyana'ya gitti.

KTFD Heyeti Başkanı Ümit Süleyman Onan İstanbul'dan ayrılmadan önce verdiği demeçte, «Tespit edilen çerçevenin dışına çıkmayacağız» dedi.

13- Afrika ülkelerini ziyaret etmekte olan Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Nikolai Podgorni, Afrika'da beyaz azınlık rejimlerine karşı mücadele veren milliyetçi örgütlerin Liderleriyle görüştü.

14- İtalya'deki NATO üssünde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan onbir kişi tutuklandı.

15- Resmî bir gezi nedeniyle Moskova'da bulunan A.B.D. Dışişleri Bakanı Oyrus Vance, Sovyetler Birliği ile Amerika arasında imzalanması öngörülen SALT - 2 ile ilgili iki Amerikan önerisini Moskova'ya açıkladı.

16- Televizyon Dünyasının yaşamını yansıtan «Network» filmininiki oyuncusu Peter Finch ve Faye Dunaway geleneksel oscar ödülleri gecesinde, yılın en başarılı erkek ve kadın oyuncusu seçildiler.

30 Mart 1977

1- AP Genel Başkanı Süleyman Demirel AP Ortak Grubundayaptığı konuşmada, «Bu seçimin sükunet içinde yapılması gerekiyor» dedi.

2- MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Meclis Grubu toplanmadan önce yaptığı açıklamada, Anayasa komisyonundan geçeniçtüzük değişikliği teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu öne sürdü.

3- Lockheed olayını ve kamu ithalâtında rüşvet ve yolsuzlukları Araştırma Komisyonu, Türkiye Demir Çelik işletmelerinde 23 Milyon liralık yolsuzluk saptandı,

4- Erzurum'da düzenlediği basın toplantısında bir konuşma ya.pan Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal, «Hububat üretimi bu yıl yirmialtı milyon ton olacak» dedi.

5- Eczacıbası ilâç Fabrikasında çalışan 800 işçi, görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı gerekçesiyle greve başladı. Petrol-İşSendikasının grev kararma karşı işveren ile «toplu sözleşme görüşmelerini yapan» Kimya İşverenleri Sendikası da, Eczacıbası İlâç Fabrikasında «lokavt kararı» aldı.

6- Basın ilân Kurumu Başkanlığına, yapılan seçim sonucundaMelih Şamlı getirildi.

7- İstanbul'da Emniyet Sandığı Aksaray şubesi kimlikleri bilinmeyen silâhlı iki kişi tarafından soyuldu. Vezneden 308 bin lira alaniki soyguncu yakalanamadı.

8- Ankara'dai Amerikan Haberler Merkezi taşlandı

9- İzmir'de Amerikan Konsolosluğu kurşun yağmuruna tutuldu.

10- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında20 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

11- Türkiye 1. ligi maçlarında Beşiktaş Göztepe'yi 1 -O, Trabzon,spor Fenerbahçe'yi 1 - O yendi. Galatasaray Orduspor O - O berabere kaldı.

12- Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil, Arap ülkelerini kapsayan gezisinin son durağı olan Abu Dabi'ye geldi. Abu Dabi Dışişleri Bakanı Said Binn Gobaş ile Çağlayangil arasındaki resmi görüşmelere başlandı.

13- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Maldheim Avustur.ya başkentine geldi. Waldheim havaalanında verdiği demeçte, Kıbrıs sorununun bu yıl sonuna kadar çözümlenebileceğini umduğunusöyledi.

14- A.B.D. Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ile Sovyetler Birliği yöneticileri, arasında stratejik silahların sınırlandırılması konusundaMoskova'da yapılan görüşmeler, anlaşmaya varılmadan sona erdi.

15- Pakistan'da Muhalefette bulunan Ulusal ittifak Partisi, Zülfikâr Ali Butto'nun uzlaşma çağrısını bir kez daha reddetti.

16- Santa Cruz Havaalanında meydana gelen havacılık tarihinin en büyük uçak kazasına KLM pilotunun yol açtığı saptandı.

17- A.B.D. Dışişleri Bakanı Cyrus Vance'nin SALT - 2'ye ilişkinönerilerine Sovyetler henüz cevap vermedi. İki ülkenin Dışişleri Bakanları arasında beş saat süren görüşmede bu konuya hiç temasedilmediği bildirildi.

18- Fransa'da, hükümeti meydana getiren partiler arasında «Erken secimse gidilip gidilmemesi yüzünden görüş ayrılığı çıktığı bil.dirildi.

31 Mart 1977

1- Başbakan Demirel Bakanlar Kurulundan çıkarken yaptığıaçıklamada en düşük yan ödeme miktarının üçyüz liradan, altıyüz liraya çıkarıldığını bildirdi.

2- Mobilya ihracatında yolsuzluk olduğu yolundaki iddiaları inceleyen T.B.M.M. Soruşturma Hazırlık Komisyonu, yaptığı toplantıda, Başbakan, Maliye Bakanı ve Ticaret Bakanı hakkında Meclissoruşturması açılmasını kararlaştırdı.

3- Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar, 2. inönüZaferinin ellialtıncı yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, «Millîvarlığımızı tehdit eden yasa dışı faaliyetler kırılmaya mahkumdur»dedi.

4- TRT'de çalışanlar her türlü mesleki sosyal, ekonomik ve demokratik haklarının korunması amacıyla «TRT - DER - Tüm RadyoTelevizyon Çalışanları Derneği» adı altında bir dernek kurdular.

5- Tümosan ile Mercedes Benz firması arasında, kamyon dizelmotorlarının yapımı konusunda lisans ikmâl ve teknik işbirliği anlaşması yapıldı.

6- Ass. Prof. Dr. iskender Öksüz O.D.T.Ü. Rektör Yardımcılığınaatandı.

7- Aziz Nesin yeniden Türkiye Yazarlar Sendikası başkanı oldu.

8- İstanbul'daki bazı öğrenci yurtlarında meydana gelen olay,lar bütün gün devam etti. 459 öğrenci gözaltına alındı.

9- Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında13 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

10- Viyana'da 6. Kıbrıs toplumlararası görüşmelerine başlandı.Rum Temsilcisi Tasos Papadopulos, toprak konusuyla ilgili yazılıönerilerini bir harita ile birlikte Türk Temsilcisi Ümit Süleyman

Onan'a sundu. Adanın yüzde yirmisini Türk bölgesi olarak öngörenve belli başlı yerleri Rum bölgesi içine alan öneriye Onan'ın ilk tepkisi olumsuz oldu.

11- Türkiye'nin üye olmadığı B.M. İnsan Hakları Komisyonu dönem başkanlığına, Kıbrıs Rum Yönetiminin Birleşmiş Milletler Cenevre ofisi nezdindeki daimi temsilcisi Andreas Mavrommatis seçildi.

12- Fas Kraliyet ailesinden yirmi beş kişilik bir turist gurubu, birTürk turizm kuruluşunun çağrılışı olarak uçakla İstanbul'a geldi.

13- Federal Almanya Başbakanı Helrnut Schmidt Bonn'da yaptığı konuşmada, «Yabancı işçilerin gelecekleri güven altındadır» dedi

14- BM Güvenlik Konseyinin, Güney Afrika sorununa ilişkin görüşmeleri süresiz ertelendi.

15- Uranüs gezegeni çerçevesinde kayalardan oluşan beş ayrıhalka keşfeden A.B.D.'li gök bilimcileri, keşiflerini bir basın toplantısı ile açıkladılar.

16- Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, B. Almanya, Fransa veAmerika'yı içine alan gezisine başladı.

17- A.B.D. Başkanı Jimmy Carter Washington'da düzenlediği basın toplantısında, «SALT - 2 konusunda anlaşma sağlanamazsa,A.B.D. yeni silahlar geliştirmek zorunda kalacaktır» dedi.

18- İspanya'da işçilere sendika kurma hakkı tanındı

19- Hindistan'da, Gandinin cğlu Sanjay, Kongre Partisi YönetimKurulundan istifa etti.

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: query

Filename: libraries/Functions.php(679) : eval()'d code

Line Number: 106